PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer 6. 3. 2014"

Transkript

1 1 PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer

2 2 Obsah Zákonná ustanovení o první pomoci Základní životní funkce Řetězec přežití, technická první pomoc, Volání RZP, zásady u volání operátorem, tísňové linky všeobecně Rozpoznání a určení život ohrožujících stavů, určení priorit Druhy a zástava vnějšího krvácení, základní příznaky u vnitřního krvácení Šok a šokové stavy, první pomoc a nebezpečí vzniklá z podceněného šoku Náhlá zástava oběhu, správná kontrola dýchání, nácvik resuscitace na resuscitační panně Bezvědomí - příčiny a příznaky bezvědomí, diagnostika člověka v bezvědomí, manipulace s postiženým VIDEO Praktický nácvik (resuscitace, polohování, otáčení z břicha na záda, zotavovací poloha, transport pacientů, improvizace v první pomoci...) Shrnutí, otázky, diskuse

3 3 První pomoc První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky poškození. Péče poskytnutá postiženému před příjezdem zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného pracovníka Poskytnout první pomoc je morální povinnost každého člověka

4 4 Cíle první pomoci Zachránit život Zabránit zhoršení zdravotního stavu Zajistit odborné ošetření

5 5 Pamatujte Včasné a rozhodné poskytnutí laické první pomoci je první a často rozhodujícím krokem k záchraně života a zdraví. Včasné přivolání odborné první pomoci pak umožňuje poskytnutí odborné péče a zvyšuje šance pacienta na přežití Pokud si nejste jisti, zda je třeba resuscitovat řiďte se jednoduchou poučkou: BEZVĚDOMÍ + JAKÁKOLIV PORUCHA DÝCHÁNÍ ZAHAJTE RESUSCITACI

6 6 První pomoc TZ ukládá všem lidem povinnost poskytnout PP člověku v nesnázích Nemusíte pomáhat v případě možného ohrožení vlastního života Není třeba se obávat trestních následků z nedokonale poskytnuté PP (oceňuje se dobrá vůle pomoci) Zdravotníci jsou povinni poskytnout PP na základě zdravotnické profese, jinak budou potrestáni odnětím svobody dvojnásobně než ostatní lidé a zákazem činnosti až na jeden rok Neposkytnutí PP řidičem dopravního prostředku na dopravní metodě na níž se podílel hrozí odnětí svobody až na 5 let či zákaz činnosti ( 151 TZ)

7 7 Povinnost poskytnutí 1. pomoci 150 Neposkytnutí pomoci (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti. Pokud se zjevně pokoušíme zachránit život, není co ztratit a rozhodně nám to nikdo nemůže (právně ani morálně) vyčítat.

8 8 Lze překročit zákon při poskytování první pomoci? Při poskytování první pomoci se můžeme dostat do situace, kdy je nutné postupovat ne zcela v souladu se zákony či předpisy, případně může při poskytnutí pomoci vzniknout škoda na majetku. Zákon na tyto situace pamatuje institutem tzv. krajní nouze ( 28 trestního zákona). V zásadě platí, že pokud někdo odvrací hrozící nebezpečí a způsobí při tom škodu (případně poruší zákony či jiné předpisy) v míře, která není nepřiměřená možnému ohrožení, trestní ani jiná odpovědnost nevzniká. Ba naopak zachránce má dokonce nárok na náhradu škody, která při poskytování pomoci vznikla jemu samotnému. V praxi první pomoci to tedy znamená, že pokud je pro poskytnutí první pomoci vážně zraněnému nutné např. rozstřihnout část oděvu, rozbít okénko auta, vykopnout dveře kanceláře, kde je uložené AED apod., zachránce za tuto škodu neodpovídá, a pokud např. pro transport postiženého do nemocnice použije vlastní automobil, protože záchranná služba není z jakéhokoliv důvodu k dispozici nebo je vytížená jinými pacienty, má právo i na náhradu nákladů, které takto vzniknou (provozní náklady, vyčištění auta apod.). Jiná věc samozřejmě je, zda v praxi zachránce takové náklady uplatní. Závažnost hrozícího následku ovšem musí být zjevně vyšší než způsobená škoda. Nelze tedy takto obhájit například porušování dopravních předpisů během jízdy do nemocnice s nemocným, který má odřené koleno, trpí průjmovým onemocněním, teplotou, má klíště apod. Naproti tomu, pokud má soused zjevné příznaky infarktu a záchranná služba není z jakéhokoliv důvodu v daném okamžiku k dispozici (nebo třeba nemáme po ruce funkční telefon), nebude jízda do nemocnice pod vlivem alkoholu trestným činem.

9 9 Základní životní funkce Před každým zahájením poskytování první pomoci a stejně tak před zavoláním na linku 155 je nutné zkontrolovat a zhodnotit u pacienta stav základních životních funkcí. Mezi základní životní funkce patří VĚDOMÍ SPONTÁNNÍ DÝCHÁNÍ SPONTÁNNÍ SRDEČNÍ AKTIVITA Pro zjištění životních funkcí používáme jednoduché úkony, které by měl zvládnout i laik bez zdravotnického vzdělání.

10 10 Základní životní funkce Řízení základních životních funkcí Koordinovaná činnost orgánových soustav je zajištěna činností řídících soustav, zejména soustavy nervové. Řízení základních životních funkcí probíhá na základě vrozených reflexů, jejichž sídlem jsou vývojově staré součásti mozku označované jako mozkový kmen. Tato část mozku se nachází v místě spojení lebky s páteří. Při poruše tohoto spojení (např. při zranění hlavy a krku) může dojít k poškození sídla těchto reflexů, jehož důsledkem je okamžitá smrt. Lidově se hovoří o tzv. zlomení vazu.

11 11 Základní životní funkce VĚDOMÍ Mozek řídí činnost celého organismu, pro svou činnost potřebuje prokrvení (zásobení živinami a kyslíkem). Při nedostatku kyslíku velmi rychle přestává pracovat. Nedostatkem kyslíku jsou více ohroženy vývojově mladší části mozku než části vývojově starší. Vnějším projevem toho, že mozek nepracuje správně, je bezvědomí stav, kdy postižený nereaguje na žádné podněty. Bezvědomí může signalizovat nejen poruchu mozku, ale také poruchu oběhu nebo dýchání. STAV VĚDOMÍ lze zjistit na základě několika podnětů podle následující posloupnosti: 1. oslov postiženého sleduj reakce: odpovídá, neodpovídá, mumlá, vydává skřeky, pokud neodpovídá 2. zatřes s postiženým reaguje, nereaguje. Pokud nereaguje 3. štípni ho pod ušní lalůček, klíční kost.

12 12 Základní životní funkce SPONTÁNNÍ DECHOVÁ AKTIVITA Plíce v tomto procesu zajišťují jeden ze vstupů, a to je kyslík. Probíhá v nich okysličování krve. K zajištění plynulé dodávky kyslíku je nezbytné, aby se vzduch v plicích stále obměňoval (plicní ventilace) tato obměna je řízena pravidelnými signály z mozku. Za poruchu dýchání se považuje změna rytmu dechu (pravidelnost, intervaly mezi dechy) oproti normálnímu člověku nebo úplná zástava dechu. STAV DECHOVÉ AKTIVITY se zjistí nejlépe poslechem, nebo registrací dechu na dlani, tváři

13 13 Základní životní funkce SPONTÁNNÍ SRDEČNÍ AKTIVITA Srdce funguje jako pumpa a žene krev pod tlakem do celého těla. Aby se krev dostala ke všem orgánům, musí jí být dostatečné množství (u průměrného člověka asi 5 l) a srdeční pumpa musí mít dostatečný výkon. Při poruše této životní funkce, kterou označujeme jako náhlá zástava oběhu (NZO), přestane srdce plnit funkci pumpy, zastaví se oběh krve v těle a během sekund nastane bezvědomí a tzv. klinická smrt. Pokud nedojde do minut k obnovení oběhu, dojde k smrti biologické, která je nevratná. Podle doporučení ERC GUIDELINES 2005 je vyhledávání pulsu jako součást diagnostiky před první pomocí prezentováno jako kontraproduktivní a nedoporučuje se.

14 14 Porucha funkce jiných vnitřních orgánů Vzhledem k tomu, že činnost všech orgánů těla je koordinována tak, aby byla udržena homeostáza, vede porucha činnosti většiny vnitřních orgánů dříve nebo později k narušení stálého vnitřního prostředí. Na rozdíl od poruchy činnosti srdce, mozku nebo plic, při nichž dochází k ohrožení života bezprostředně během několika minut, můžeme hovořit o tom, že při poruše činnosti jiných orgánů je více času, ohrožení života nebývá většinou okamžité.

15 15 Řetězec přežití Laická první pomoc Zdravotnická první pomoc Transport Odborné ošetření Účelem laické resuscitace je udržet postiženého ve stavu schopném oživení až do příjezdu lékařské první pomoci.

16 16 Resuscitace Vyšetření postiženého má být rychlé (do 30 sekund) a zahájení resuscitace neodkladné! Resuscitace se nemusí zahájit pouze: při jistých známkách smrti, jako posmrtné skvrny či posmrtná ztuhlost pokud se jedná o úraz neslučitelný se životem pokud by se zachránce sám vystavil ohrožení DNR (do not resuscitate) - rozhodnutí lékařského týmu terminální fáze nevyléčitelných onemocnění - rozhodnutí lékařského týmu Resuscitace se smí ukončit pouze: po obnovení základních životních funkcí po předání postiženého do péče záchranářů po vyčerpání zachránce

17 17 Postup záchranných prací Technická první pomoc přerušení úrazového děje vyproštění postiženého Určení rozsahu poranění vědomí a životní funkce další závažná poranění Přivolání zdravotnické pomoci Poskytnutí laické první pomoci

18 18 Bezpečnost Při poskytnutí první pomoci je třeba pamatovat na bezpečnost vlastní i pacienta. Je třeba identifikovat možné hrozící nebezpečí a zabezpečit se proti němu, například: Vyprostit postiženého z dosahu zdroje úrazu Na silnici zajistiti místo nehody výstražným trojúhelníkem Používat latexové rukavice ochrana před infekcí (vzájemně záchrance-pacient)

19 19 Přivolání lékařské pomoci Národní tísňové číslo 155 Zdravotnická záchranná služba ČR Evropské tísňové číslo 112 Tísňové volání ve státech EU Umí lokalizovat volajícího (pevnou linku přesně, mobil asi 300 m) Horská služba 1210 Fungují i bez SIM karty Dojezd do 20 min.

20 20 Život ohrožující stavy Krvácení Možnost exsanguinace do 2 minut (u velkých tepen do 1 minuty) Život ohrožující je ztráta od 1 l krve u dospělého člověka Zástava dýchání (a krevního oběhu) Smrt do 3-5 minut, V důsledku odumírání mozku Bezvědomí Hrozí smrt do 15 minut Nebezpečí zapadnutí jazyka, zadušení krví či slinami Popáleniny Ohrožující je popálení >15% (u dětí a seniorů >10%) povrchu těla Trauma Šok

21 21 Přivolání lékařské pomoci: obsah zprávy Druh úrazu Stav postiženého při vědomí nebo v bezvědomí dýchání srdeční zástava další poranění Poskytovaná pomoc Místo a čas nehody Zvláštnosti terénu příjezdové cesty možnost přistání vrtulníku (30 30 m) Zeptat se na radu - TANR Nezavěšovat!

22 22 Přivolání lékařské pomoci: lokalizace Orientační body v terénu či městě (zastávka autobusu, kostel, nádraží, prodejna, hotel ) Čísla pouličních lamp Čísla železničních přejezdů

23 23 Do příjezdu RZP Pokud jde o událost na uzavřeném místě a na místě je více osob, vyšleme někoho na ulici, aby zajistil optimální přístupovou cestu (odemknul všechny dveře v cestě", přivolal výtah apod. a dále signalizoval přijíždějící posádce, kde se přesně nachází místo zásahu). V noci rozsvítíme co nejvíce světel směrem do ulice. Pokud je to možné, nachystáme doklady nemocného, lékařské zprávy a léky, které nemocný trvale užívá. Pokud došlo k otravě, připravíme obaly od léků, jiných látek či jídla, jímž se postižený mohl otrávit, případně zvratky. Bezpečně zajistíme domácí zvířata, která by mohla napadnout posádku záchranné služby (zejména psy, koně apod.).

24 24 Organizace na místě Zachovejte klid Zhodnoťte situaci Převezměte velení Přivolejte RZP Poskytněte první pomoc Vyšlete spojku pro RZP

25 25 Zhodnoťte situaci CO se stalo a PROČ se to stalo? NEHROZÍ nějaké další NEBEZPEČÍ zachraňovanému a/nebo zachránci? KDE jsem? KOLIK je zraněných/postižených a KDE jsou? Nemůže být poblíž ještě někdo další? KOLIK je zachránců případně je někdo další v dosahu? CO můžeme pro postiženého udělat?

26 26 Několik poznámek Výskyt závažného krvácení Pokud je vidíme, znamená to, že oběh je v pořádku. Musíme zastavit krvácení (jinak už oběh dlouho v pořádku nebude). Stav vědomí Pokud postižený reaguje, je oběh i dýchání v pořádku. Pokud postižený nereaguje, musíme zjistit stav dýchání. Stav dýchání Pokud je postižený při vědomí, ale špatně dýchá, životní funkce jsou zatím relativně v pořádku, ale bezprostředně hrozí jejich selhání. Pokud je postižený v bezvědomí (nereaguje), ale normálně dýchá (a to i při opakované kontrole), je i oběh v pořádku. Pokud je postižený v bezvědomí (nereaguje) a nedýchá normálně (nebo dokonce nedýchá vůbec), selhaly postiženému životní funkce a nachází se ve stavu klinické smrti. Hmatání tepu NENÍ součástí prvotního vyšetření a nepoužíváme je. Pokus o hmatání tepu může vést k falešnému pocitu, že postižený má tep, ale ve skutečnosti zachránce cítí svůj vlastní tep v konečcích prstů. Důsledkem je nerozpoznání zástavy oběhu a neposkytnutí nutné pomoci (resuscitace).

27 27 Krvácení Krev obíhá v uzavřeném cévním systému, zajišťuje trvalý přísun živin a kyslíku Krevní ztráta znamená pro člověka oslabení, popřípadě i ohrožení organizmu U dospělých tvoří krev 5 7% hmotnosti organizmu U dětí až 10% hmotnosti

28 28 Krvácení Únik krve z cévního systému Dělení krvácení podle původu Tepenné - z rány v pulzacích vystřikuje okysličená (světlá) krev Žilní - z rány vytéká odkysličená (tmavá) krev Kapilární (vlásečnicové) - drobné krvácení na periferii Dělení krvácení Zevní krvácení je porušený kožní kryt, krev je vidět Vnitřní krvácení není porušena kožní integrita, krev vidět není, tvorba hematomu, bolestivost, příznaky rozvoje šoku Krvácení z přirozených tělních otvorů krvácení např. z nosu či úst

29 29 Zástava tepenného krvácení Dočasné omezení krvácení: Zvednutí postižené končetiny Ucpání rány prsty Dočasné použití turniketu Stisknutí tlakového bodu (již se nedoporučuje používat) Definitivní zastavení krvácení Použití tlakového obvazu Použití turniketu (jen pro vyhrazené stavy!)

30 30 Tlakový obvaz Omezuje či zastavuje krvácení většího rozsahu (tepenné i žilní) Skládá se ze tří vrstev: krycí (sterilní, nejčistější) tlaková (savý materiál) fixační (obvaz) Po správném přiložení bude držet na ráně, nebude se protáčet, bude působit tlak Část pod přiloženým tlakovým obvazem bude bledá, ale lze vyhmatat puls

31 31 Zaškrcovadlo (turniket) Lze přiložit jen v těchto indikacích: masivní krvácení z pažní či stehenní tepny úrazová amputace prosakuje-li 2. vrstva tlakového obvazu otevřená zlomenina s masivním krvácením zaklíněné cizí těleso v ráně s masivním krvácením uštknutí (použít jen mírné, povrchové zaškrcení žilního oběhu) crush syndrom (syndrom ze zasypání, tedy rozdrcení měkkých tkání končetiny) dočasně (před přiložením tlakového obvazu, nebo více zraněných než zachránců)

32 32 Zaškrcovadlo (turniket) Používá se pouze na končetiny (stehno, paže nikoliv lýtko a předloktí!) Ne do blízkosti kloubů Rozměr 5-6 cm, délka 125 cm, nepoužívat tenčí! Přes oděv Zapsat čas přiložení Elevace končetiny Chlazení končetiny Při definitivním ošetření NEPOVOLOVAT! (hrozí selhání ledvin v důsledku uvolnění zplodin ze tkání do oběhu draslík, myoglobin, kys. mléčná)

33 33 Vnitřní krvácení Projevy: hematom, bolestivost, příznaky rozvoje šoku další příznaky dle lokalizace vnitřního krvácení. Krvácení do dutin - mozkolebeční, hrudní, břišní Krvácení mimo dutiny - krvácení do orgánů a soustav (ruptura sleziny, prasklý žaludeční vřed ), krvácení do tkání (zlomeniny, ruptury vazů, šlach a svalů, luxace kloubů)

34 34 PP při vnitřním krvácení Při laické první pomoci nelze vnitřní krvácení zastavit. Je třeba zabránit rozvoji šoku a zavolat rychlou zdravotnickou pomoc Protišoková opatření (viz dále) Poloha dle lokalizace krvácení (podle subjektivního pocitu postiženého) Kontrola životních funkcí Přivolání RZP

35 35 Šok Šok je náhlý život ohrožující stav, způsobený poruchou zásobení tkání kyslíkem a živinami. Vzniká z mnoha úrazových a neúrazových příčin. Úrazové příčiny: Při ztrátě nad 1 litr krve Při popáleninách >10% povrchu těla (děti a senioři) nebo >15% (zdraví dospělí) Další traumatické stavy Neúrazové příčiny: Anafylaktický nebo septický šok Dehydratace v důsledku průjmu či zvracení Onemocnění srdce

36 36 Šok Hypovolemický (ztráta objemu krve) krvácení - hemorrhagický šok, traumatický šok ztráta plazmy popálení popáleninový šok ztráta tekutin - zvracení, průjmy - dehydratační šok Normovolemický (normální množství krve) rozšíření cév na periferii vlivem působení: alergenu - anafylaktický šok toxinu toxický šok infekčního činitele - septický šok Kardiogenní šok při poškození srdce

37 37 Projevy šoku Bledost Úzkost Studený (lepkavý) pot Pocit chladu Slabý, nitkovitý rychlý puls (nad 100/min.) Puls nelze vyhmatat na periferii Špatná komunikace s postiženým Průběh šoku lze rozdělit do tří fází

38 38 Protišoková opatření - 5T Ticho uklidňujeme postiženého zajistíme klid okolí Teplo termoizolační podložka přikrývka Tekutiny nesmí se podávat! postiženému vlhčíme rty Tišení bolesti ošetřením poranění fixací zraněných částí žádné léky! Transport přenecháme na odborné pomoci jen v nezbytných případech (ohrožení okolím) 38

39 39 1. fáze šoku - kompenzace Kompenzační reakce organizmu ve snaze udržet dostatečnou perfuzi vitálně důležitých tkání na úkor hypoperfuze ostatních tkání. Dochází k centralizaci oběhu, kdy organismus přesune kolující krve upřednostnění životně důležitých orgánů (mozek, srdce, játra) na úkor méně důležitých (svaly, vnitřní orgány, ledviny, plíce, kůže) toho organismus dosáhne stažením cévek v uvedených tkáních vlivem adrenalinu a noradrenalinu studená kůže, bledost, zimnice, třesavka ke zlepšení využití množství kolující krve zrychlení akce srdeční a dýchání pulz 100 až 120 další projevy -neklid, žízeň

40 40 2. fáze šoku - dekompenzace nedostatečně prokrveným tkáním chybí O 2 a živiny dochází k místním i celkovým patologickým změnám další zhoršení prokrvení méně důležitých orgánů šedé zabarvení a mramorování kůže, cyanóza, pot zhoršení prokrvení životně důležitých orgánů zhoršení srdeční funkce (pulz nad 120, špatně hmatný) mozek (apatie, somnolence až ztráta vědomí)

41 41 3. fáze šoku - refrakterní nevratný stav morfologické změny ve vitálně důležitých orgánech buňky překročí point of no return - směrem k nekróze v klinice nejsou ukazatelé definující ireverzibilitu šoku - vždy až na základě letálního zakončení navzdory správné terapii 1. fáze 3. fáze 2. fáze T zlepší stav Stav je ireverzibilní 5T může zastavit zhoršování šoku

42 42 Metoda ABC Podívejte se na pacienta, oslovte ho! Pokud s vámi komunikuje (je při vědomí), znamená to, že má volné dýchací cesty, dýchá a má funkční oběh. Pokud nekomunikuje (nevnímá), je v bezvědomí. Pokud nekomunikuje: Položte postiženého na záda. Rukou mu zakloňte hlavu (AIRWAYS), současně sledujte, zda uvidíte jasné a zřetelné nádechy (BREATHING), a sledujte jakékoliv známky života (dýchání, pohyby končetin, reakce na bolestivý podnět) pokud postižený jakkoliv reaguje nebo se jakkoliv hýbe, má zachovalý oběh ( CIRCULATION). Do této fáze patří i kontrola (a event. zastavení) krvácení.

43 43 Uvolnění dýchacích cest Postiženého uložíme rovně na záda na pevnou podložku Odstraníme viditelné překážky v dutině ústní Postiženému zakloníme hlavu Zkontrolujeme spontánní dýchání Nedýchá-li postižený, zahájíme resuscitaci

44 44 KPR - kardiopulmonální resuscitace Postiženému obnažíme hrudník Najdeme dolní výběžek hrudní kosti S oběma rukama nataženýma plynule stlačujeme hrudní kost do hloubky 4 až 5 cm rychlostí asi 100 za minutu U dětí je hloubka stlačení menší U dětí se zahajuje 5 vdechy U dospělých masáží srdce Tzv. prekordiální úder se neaplikuje!

45 45 KPR postup (pokračování) Provedeme 30 stlačení hrudi Následují 2 rychlé vdechy z plic do plic, přitom jednou rukou uzavřeme nosní průchod a zároveň udržujeme záklon hlavy Objem vdechu podle proporcí postiženého, dospělý asi ml Pokračujeme další sérií 30:2 30:2

46 46 Komorová (ventrikulární) fibrilace Srdce si samo vytváří vzruchy pro svou činnost síňovém (SA) uzlu, odkud se pak šíří dále po srdci. Vnějším projevem této aktivity jsou elektrické impulzy na povrchu těla, snímané jako EKG křivka Komorová fibrilace (míhání komor) je závažná porucha srdečního rytmu, spojená s bezvědomím a rizikem úmrtí. Spočívá v chaotické činnosti jednotlivých svalových buněk myokardu s typickým projevem na EKG (bez EKG nelze fibrilaci diagnostikovat). Nedochází k účinné kontrakci srdce vedoucí k vypuzení krve, selhává tedy krevní oběh a život postiženého je ohrožen nedostatkem kyslíku v mozku. Může být způsobena ischemickou chorobou srdeční, úrazem elektrickým proudem, poruchami vnitřního prostředí (zejména koncentrace draslíku) a dalšími příčinami. K nápravě lze použít defibrilace řízený elektrický výboj do srdečního svalu, viz aplikace defibrilátoru.

47 47 AED - Automatické externí defibrilátory AED je přístroj, který umí sám rozpoznat rytmus vhodný k defibrilaci umožní bezpečným způsobem provést defibrilaci hlasovými a textovými pokyny vede uživatele k činnosti mohou používat i laici

48 AED - Automatické externí defibrilátory 48

49 49 AED vývoj Defibrilátory se používají od 50. let 20. st. První AED pro laiky od počátku 90. let 1. generace Manuální defibrilátor - pouze školený lékař 2. generace Automatický defibrilátor - i pro laické použití 3. generace Automatický defibrilátor - s podporou KPR

50 50 AED na FEKT dostupný na vrátnicích objektů Hlasový průvodce celou KPR Nezáměnný systém elektrod Kontrola správné masáže senzorem zabudovaným do elektrod Záznam průběhu resuscitace do paměti s následným protokolem

51 52 Polohy Základní pravidlo Pokud nemáme nějaký jasný důvod, proč polohu měnit, ponecháme postiženého v poloze, v jaké se nachází, nebo jakou aktivně zaujímá. Nikdy nepřipustíme, aby se postižený ocitl v poloze, ve které nebudeme mít kontrolu, jak na tom je. Důvodem pro změnu polohy může být: Odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud by postižený zůstal tam, kde je. Úleva od bolesti. Zajištění pohodlnějšího dýchání. Obecné zajištění komfortu.

52 53 Speciální polohy Zotavovací (stabilizovaná) poloha Poloha na boku s hlavou otočenou k podložce. Je vhodná zejména u pacientů s poruchou vědomí a rizikem zvracení (typicky intoxikace léky či alkoholem), kteří spolehlivě a s jistotou dýchají. POZOR! Kvůli poloze s obličejem k zemi se v této poloze velmi špatně kontroluje stav dýchání není proto vůbec vhodná tam, kde jsou nebo hrozí problémy s dechem (např. po náhlém kolapsu). Ortopnoická poloha Poloha vsedě (polosedě) s možností zapřít si ruce je vhodná u pacientů při vědomí s namáhavým dýcháním dušností. Výhodou je, že mohou zapojit všechny dýchací svaly a nechat tak odpočinout těm unaveným.

53 54 Speciální polohy Protišoková (protikolapsová) poloha Poloha vleže s podloženýma nohama. Je vhodná u pacientů po kolapsu bez úrazové příčiny (kolaps prostý, přehřátí, alergie apod.). Přes svůj název paradoxně naprosto není vhodná pro pacienty po úrazech (pro neprokázaný přínos a naopak rizika spojená s neobvyklou manipulací s pacientem + zhoršení podmínek pro dýchání viz dále) či pro pacienty, u kterých se šok rozvíjí na základě selhání srdce spojeného se špatným dýcháním, a je život ohrožující u pacientů se ztíženým dýcháním a u obézních (vyřazení pomocných dýchacích svalů, vyřazení bránice nahrnutím útrob do hrudníku) pacientů. Resuscitační poloha Poloha na zádech se zakloněnou hlavou. Tato poloha je vhodná u pacientů s náhle a nečekaně vzniklým bezvědomím bez ohledu na stav dýchání. Umožňuje nejlepší sledování dýchání a včasné zahájení neodkladné resuscitace, pokud by došlo k poruše nebo zástavě dechu.

54 55 Shrnutí postupu první pomoci závěrem Při vědomí, v šoku: Dej do protišokové polohy a aplikuj 5T Zastav masivní krvácení Zkontroluj vědomí a dýchání Bezvědomí, dýchá: Dej do zotavovací polohy, zakloň hlavu Nedýchá: Začni KPR 30:2

55 56 Nejčastější chyby při první pomoci 1. Nerozpoznání zástavy oběhu, pokud trvají lapavé dechy. Zachránce tyto nádechy považuje za normální dýchání a nezahájí resuscitaci, čímž ztrácí drahocenný čas. 2. Pokus o nahmatání tepu u postiženého, který je po kolapsu v bezvědomí. Přestože jde zdánlivě o snadný výkon, problém spočívá v tom, že v praxi, v případech, kdy postižený puls nemá, končí pokus o nahmatání pulsu laiky v 50 % CHYBNÝM závěrem. Zachránce ve skutečnosti cítí svůj vlastní tep v konečcích prstů. Resuscitace díky tomu není zahájena 3. Podložení hlavy postiženému v bezvědomí. Tento polštářek do rakve je jeden z nejčastěji viděných omylů, který stojí denně lidské životy. Předklonění hlavy u pacienta v bezvědomí vede s jistotou k uzavření dýchacích cest a následnému udušení postiženého. Právě tak již bylo doslova zabito svými zachránci" mnoho epileptiků, diabetiků, kardiaků 4. Otočení postiženého po kolapsu do stabilizované polohy. Zachránce tím ztratí přehled o stavu dýchání a často ani nezaregistruje, že postižený dodýchal. 5. Protišoková poloha s nohama nahoře je ve skutečnosti naprosto nevhodná pro pacienty s většinou druhů šoku. U pacientů s vážným úrazem hrozí další poškození vlivem manipulace a uvedení do nepřirozené polohy, pro pacienty s dechovým nebo oběhovým selháním je smrtící. 6. Pokus o vytažení jazyka, případně vypáčení čelisti u pacienta v křečích. Pokus o násilné otevření úst se nám v lepším případě nezdaří, v horším dojde ke zbytečnému poranění nebo vylomení zubů postiženého, krvácení, a může dojít až k udušení vlastní krví a úlomky zubů! 7. Neposkytnutí pomoci postiženému, aby se mu nepoškodila páteř. Absolutní dodržování této poučky" již stála život mnoho zraněných Myšlenka je to určitě správná, ale nesmí jít o člověka v bezvědomí, který nedýchá!!! V takovém případě má absolutní přednost obnovení životních funkcí, i když se samozřejmě snažíme s postiženým hýbat co nejméně a šetrně. 8. Zběsilá jízda do nemocnice. Pokud hodíte" postiženého do auta a pojedete co to dá do nejbližší nemocnice, bude vás tam nejspíš čekat překvapený vrátný, nebo v lepším případě rozespalá sestra příjmové ambulance (pokud vůbec trefíte ty správné dveře", což v našich nemocnicích není někdy tak úplně snadné). Pokud zavoláte záchranku, bude u vás stejně rychle jako vy v nemocnici, ale bude připravená okamžitě a odborně zasáhnout a stav vyřešit.

56 57 Konec Kolejní 2906/ Brno Czech Republic Tel.:

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Legislativa Zásady poskytování první pomoci Krvácení a druhy ran Poranění hlavy Poranění krku a zad (poranění páteře) Poranění končetin a pánve

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ kolektiv autorů Vážení čtenáři, jistě znáte rčení, že zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Chránit zdraví, život a důstojnost, předcházet nemocem a zmírňovat lidské

Více