PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer 6. 3. 2014"

Transkript

1 1 PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer

2 2 Obsah Zákonná ustanovení o první pomoci Základní životní funkce Řetězec přežití, technická první pomoc, Volání RZP, zásady u volání operátorem, tísňové linky všeobecně Rozpoznání a určení život ohrožujících stavů, určení priorit Druhy a zástava vnějšího krvácení, základní příznaky u vnitřního krvácení Šok a šokové stavy, první pomoc a nebezpečí vzniklá z podceněného šoku Náhlá zástava oběhu, správná kontrola dýchání, nácvik resuscitace na resuscitační panně Bezvědomí - příčiny a příznaky bezvědomí, diagnostika člověka v bezvědomí, manipulace s postiženým VIDEO Praktický nácvik (resuscitace, polohování, otáčení z břicha na záda, zotavovací poloha, transport pacientů, improvizace v první pomoci...) Shrnutí, otázky, diskuse

3 3 První pomoc První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky poškození. Péče poskytnutá postiženému před příjezdem zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného pracovníka Poskytnout první pomoc je morální povinnost každého člověka

4 4 Cíle první pomoci Zachránit život Zabránit zhoršení zdravotního stavu Zajistit odborné ošetření

5 5 Pamatujte Včasné a rozhodné poskytnutí laické první pomoci je první a často rozhodujícím krokem k záchraně života a zdraví. Včasné přivolání odborné první pomoci pak umožňuje poskytnutí odborné péče a zvyšuje šance pacienta na přežití Pokud si nejste jisti, zda je třeba resuscitovat řiďte se jednoduchou poučkou: BEZVĚDOMÍ + JAKÁKOLIV PORUCHA DÝCHÁNÍ ZAHAJTE RESUSCITACI

6 6 První pomoc TZ ukládá všem lidem povinnost poskytnout PP člověku v nesnázích Nemusíte pomáhat v případě možného ohrožení vlastního života Není třeba se obávat trestních následků z nedokonale poskytnuté PP (oceňuje se dobrá vůle pomoci) Zdravotníci jsou povinni poskytnout PP na základě zdravotnické profese, jinak budou potrestáni odnětím svobody dvojnásobně než ostatní lidé a zákazem činnosti až na jeden rok Neposkytnutí PP řidičem dopravního prostředku na dopravní metodě na níž se podílel hrozí odnětí svobody až na 5 let či zákaz činnosti ( 151 TZ)

7 7 Povinnost poskytnutí 1. pomoci 150 Neposkytnutí pomoci (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti. Pokud se zjevně pokoušíme zachránit život, není co ztratit a rozhodně nám to nikdo nemůže (právně ani morálně) vyčítat.

8 8 Lze překročit zákon při poskytování první pomoci? Při poskytování první pomoci se můžeme dostat do situace, kdy je nutné postupovat ne zcela v souladu se zákony či předpisy, případně může při poskytnutí pomoci vzniknout škoda na majetku. Zákon na tyto situace pamatuje institutem tzv. krajní nouze ( 28 trestního zákona). V zásadě platí, že pokud někdo odvrací hrozící nebezpečí a způsobí při tom škodu (případně poruší zákony či jiné předpisy) v míře, která není nepřiměřená možnému ohrožení, trestní ani jiná odpovědnost nevzniká. Ba naopak zachránce má dokonce nárok na náhradu škody, která při poskytování pomoci vznikla jemu samotnému. V praxi první pomoci to tedy znamená, že pokud je pro poskytnutí první pomoci vážně zraněnému nutné např. rozstřihnout část oděvu, rozbít okénko auta, vykopnout dveře kanceláře, kde je uložené AED apod., zachránce za tuto škodu neodpovídá, a pokud např. pro transport postiženého do nemocnice použije vlastní automobil, protože záchranná služba není z jakéhokoliv důvodu k dispozici nebo je vytížená jinými pacienty, má právo i na náhradu nákladů, které takto vzniknou (provozní náklady, vyčištění auta apod.). Jiná věc samozřejmě je, zda v praxi zachránce takové náklady uplatní. Závažnost hrozícího následku ovšem musí být zjevně vyšší než způsobená škoda. Nelze tedy takto obhájit například porušování dopravních předpisů během jízdy do nemocnice s nemocným, který má odřené koleno, trpí průjmovým onemocněním, teplotou, má klíště apod. Naproti tomu, pokud má soused zjevné příznaky infarktu a záchranná služba není z jakéhokoliv důvodu v daném okamžiku k dispozici (nebo třeba nemáme po ruce funkční telefon), nebude jízda do nemocnice pod vlivem alkoholu trestným činem.

9 9 Základní životní funkce Před každým zahájením poskytování první pomoci a stejně tak před zavoláním na linku 155 je nutné zkontrolovat a zhodnotit u pacienta stav základních životních funkcí. Mezi základní životní funkce patří VĚDOMÍ SPONTÁNNÍ DÝCHÁNÍ SPONTÁNNÍ SRDEČNÍ AKTIVITA Pro zjištění životních funkcí používáme jednoduché úkony, které by měl zvládnout i laik bez zdravotnického vzdělání.

10 10 Základní životní funkce Řízení základních životních funkcí Koordinovaná činnost orgánových soustav je zajištěna činností řídících soustav, zejména soustavy nervové. Řízení základních životních funkcí probíhá na základě vrozených reflexů, jejichž sídlem jsou vývojově staré součásti mozku označované jako mozkový kmen. Tato část mozku se nachází v místě spojení lebky s páteří. Při poruše tohoto spojení (např. při zranění hlavy a krku) může dojít k poškození sídla těchto reflexů, jehož důsledkem je okamžitá smrt. Lidově se hovoří o tzv. zlomení vazu.

11 11 Základní životní funkce VĚDOMÍ Mozek řídí činnost celého organismu, pro svou činnost potřebuje prokrvení (zásobení živinami a kyslíkem). Při nedostatku kyslíku velmi rychle přestává pracovat. Nedostatkem kyslíku jsou více ohroženy vývojově mladší části mozku než části vývojově starší. Vnějším projevem toho, že mozek nepracuje správně, je bezvědomí stav, kdy postižený nereaguje na žádné podněty. Bezvědomí může signalizovat nejen poruchu mozku, ale také poruchu oběhu nebo dýchání. STAV VĚDOMÍ lze zjistit na základě několika podnětů podle následující posloupnosti: 1. oslov postiženého sleduj reakce: odpovídá, neodpovídá, mumlá, vydává skřeky, pokud neodpovídá 2. zatřes s postiženým reaguje, nereaguje. Pokud nereaguje 3. štípni ho pod ušní lalůček, klíční kost.

12 12 Základní životní funkce SPONTÁNNÍ DECHOVÁ AKTIVITA Plíce v tomto procesu zajišťují jeden ze vstupů, a to je kyslík. Probíhá v nich okysličování krve. K zajištění plynulé dodávky kyslíku je nezbytné, aby se vzduch v plicích stále obměňoval (plicní ventilace) tato obměna je řízena pravidelnými signály z mozku. Za poruchu dýchání se považuje změna rytmu dechu (pravidelnost, intervaly mezi dechy) oproti normálnímu člověku nebo úplná zástava dechu. STAV DECHOVÉ AKTIVITY se zjistí nejlépe poslechem, nebo registrací dechu na dlani, tváři

13 13 Základní životní funkce SPONTÁNNÍ SRDEČNÍ AKTIVITA Srdce funguje jako pumpa a žene krev pod tlakem do celého těla. Aby se krev dostala ke všem orgánům, musí jí být dostatečné množství (u průměrného člověka asi 5 l) a srdeční pumpa musí mít dostatečný výkon. Při poruše této životní funkce, kterou označujeme jako náhlá zástava oběhu (NZO), přestane srdce plnit funkci pumpy, zastaví se oběh krve v těle a během sekund nastane bezvědomí a tzv. klinická smrt. Pokud nedojde do minut k obnovení oběhu, dojde k smrti biologické, která je nevratná. Podle doporučení ERC GUIDELINES 2005 je vyhledávání pulsu jako součást diagnostiky před první pomocí prezentováno jako kontraproduktivní a nedoporučuje se.

14 14 Porucha funkce jiných vnitřních orgánů Vzhledem k tomu, že činnost všech orgánů těla je koordinována tak, aby byla udržena homeostáza, vede porucha činnosti většiny vnitřních orgánů dříve nebo později k narušení stálého vnitřního prostředí. Na rozdíl od poruchy činnosti srdce, mozku nebo plic, při nichž dochází k ohrožení života bezprostředně během několika minut, můžeme hovořit o tom, že při poruše činnosti jiných orgánů je více času, ohrožení života nebývá většinou okamžité.

15 15 Řetězec přežití Laická první pomoc Zdravotnická první pomoc Transport Odborné ošetření Účelem laické resuscitace je udržet postiženého ve stavu schopném oživení až do příjezdu lékařské první pomoci.

16 16 Resuscitace Vyšetření postiženého má být rychlé (do 30 sekund) a zahájení resuscitace neodkladné! Resuscitace se nemusí zahájit pouze: při jistých známkách smrti, jako posmrtné skvrny či posmrtná ztuhlost pokud se jedná o úraz neslučitelný se životem pokud by se zachránce sám vystavil ohrožení DNR (do not resuscitate) - rozhodnutí lékařského týmu terminální fáze nevyléčitelných onemocnění - rozhodnutí lékařského týmu Resuscitace se smí ukončit pouze: po obnovení základních životních funkcí po předání postiženého do péče záchranářů po vyčerpání zachránce

17 17 Postup záchranných prací Technická první pomoc přerušení úrazového děje vyproštění postiženého Určení rozsahu poranění vědomí a životní funkce další závažná poranění Přivolání zdravotnické pomoci Poskytnutí laické první pomoci

18 18 Bezpečnost Při poskytnutí první pomoci je třeba pamatovat na bezpečnost vlastní i pacienta. Je třeba identifikovat možné hrozící nebezpečí a zabezpečit se proti němu, například: Vyprostit postiženého z dosahu zdroje úrazu Na silnici zajistiti místo nehody výstražným trojúhelníkem Používat latexové rukavice ochrana před infekcí (vzájemně záchrance-pacient)

19 19 Přivolání lékařské pomoci Národní tísňové číslo 155 Zdravotnická záchranná služba ČR Evropské tísňové číslo 112 Tísňové volání ve státech EU Umí lokalizovat volajícího (pevnou linku přesně, mobil asi 300 m) Horská služba 1210 Fungují i bez SIM karty Dojezd do 20 min.

20 20 Život ohrožující stavy Krvácení Možnost exsanguinace do 2 minut (u velkých tepen do 1 minuty) Život ohrožující je ztráta od 1 l krve u dospělého člověka Zástava dýchání (a krevního oběhu) Smrt do 3-5 minut, V důsledku odumírání mozku Bezvědomí Hrozí smrt do 15 minut Nebezpečí zapadnutí jazyka, zadušení krví či slinami Popáleniny Ohrožující je popálení >15% (u dětí a seniorů >10%) povrchu těla Trauma Šok

21 21 Přivolání lékařské pomoci: obsah zprávy Druh úrazu Stav postiženého při vědomí nebo v bezvědomí dýchání srdeční zástava další poranění Poskytovaná pomoc Místo a čas nehody Zvláštnosti terénu příjezdové cesty možnost přistání vrtulníku (30 30 m) Zeptat se na radu - TANR Nezavěšovat!

22 22 Přivolání lékařské pomoci: lokalizace Orientační body v terénu či městě (zastávka autobusu, kostel, nádraží, prodejna, hotel ) Čísla pouličních lamp Čísla železničních přejezdů

23 23 Do příjezdu RZP Pokud jde o událost na uzavřeném místě a na místě je více osob, vyšleme někoho na ulici, aby zajistil optimální přístupovou cestu (odemknul všechny dveře v cestě", přivolal výtah apod. a dále signalizoval přijíždějící posádce, kde se přesně nachází místo zásahu). V noci rozsvítíme co nejvíce světel směrem do ulice. Pokud je to možné, nachystáme doklady nemocného, lékařské zprávy a léky, které nemocný trvale užívá. Pokud došlo k otravě, připravíme obaly od léků, jiných látek či jídla, jímž se postižený mohl otrávit, případně zvratky. Bezpečně zajistíme domácí zvířata, která by mohla napadnout posádku záchranné služby (zejména psy, koně apod.).

24 24 Organizace na místě Zachovejte klid Zhodnoťte situaci Převezměte velení Přivolejte RZP Poskytněte první pomoc Vyšlete spojku pro RZP

25 25 Zhodnoťte situaci CO se stalo a PROČ se to stalo? NEHROZÍ nějaké další NEBEZPEČÍ zachraňovanému a/nebo zachránci? KDE jsem? KOLIK je zraněných/postižených a KDE jsou? Nemůže být poblíž ještě někdo další? KOLIK je zachránců případně je někdo další v dosahu? CO můžeme pro postiženého udělat?

26 26 Několik poznámek Výskyt závažného krvácení Pokud je vidíme, znamená to, že oběh je v pořádku. Musíme zastavit krvácení (jinak už oběh dlouho v pořádku nebude). Stav vědomí Pokud postižený reaguje, je oběh i dýchání v pořádku. Pokud postižený nereaguje, musíme zjistit stav dýchání. Stav dýchání Pokud je postižený při vědomí, ale špatně dýchá, životní funkce jsou zatím relativně v pořádku, ale bezprostředně hrozí jejich selhání. Pokud je postižený v bezvědomí (nereaguje), ale normálně dýchá (a to i při opakované kontrole), je i oběh v pořádku. Pokud je postižený v bezvědomí (nereaguje) a nedýchá normálně (nebo dokonce nedýchá vůbec), selhaly postiženému životní funkce a nachází se ve stavu klinické smrti. Hmatání tepu NENÍ součástí prvotního vyšetření a nepoužíváme je. Pokus o hmatání tepu může vést k falešnému pocitu, že postižený má tep, ale ve skutečnosti zachránce cítí svůj vlastní tep v konečcích prstů. Důsledkem je nerozpoznání zástavy oběhu a neposkytnutí nutné pomoci (resuscitace).

27 27 Krvácení Krev obíhá v uzavřeném cévním systému, zajišťuje trvalý přísun živin a kyslíku Krevní ztráta znamená pro člověka oslabení, popřípadě i ohrožení organizmu U dospělých tvoří krev 5 7% hmotnosti organizmu U dětí až 10% hmotnosti

28 28 Krvácení Únik krve z cévního systému Dělení krvácení podle původu Tepenné - z rány v pulzacích vystřikuje okysličená (světlá) krev Žilní - z rány vytéká odkysličená (tmavá) krev Kapilární (vlásečnicové) - drobné krvácení na periferii Dělení krvácení Zevní krvácení je porušený kožní kryt, krev je vidět Vnitřní krvácení není porušena kožní integrita, krev vidět není, tvorba hematomu, bolestivost, příznaky rozvoje šoku Krvácení z přirozených tělních otvorů krvácení např. z nosu či úst

29 29 Zástava tepenného krvácení Dočasné omezení krvácení: Zvednutí postižené končetiny Ucpání rány prsty Dočasné použití turniketu Stisknutí tlakového bodu (již se nedoporučuje používat) Definitivní zastavení krvácení Použití tlakového obvazu Použití turniketu (jen pro vyhrazené stavy!)

30 30 Tlakový obvaz Omezuje či zastavuje krvácení většího rozsahu (tepenné i žilní) Skládá se ze tří vrstev: krycí (sterilní, nejčistější) tlaková (savý materiál) fixační (obvaz) Po správném přiložení bude držet na ráně, nebude se protáčet, bude působit tlak Část pod přiloženým tlakovým obvazem bude bledá, ale lze vyhmatat puls

31 31 Zaškrcovadlo (turniket) Lze přiložit jen v těchto indikacích: masivní krvácení z pažní či stehenní tepny úrazová amputace prosakuje-li 2. vrstva tlakového obvazu otevřená zlomenina s masivním krvácením zaklíněné cizí těleso v ráně s masivním krvácením uštknutí (použít jen mírné, povrchové zaškrcení žilního oběhu) crush syndrom (syndrom ze zasypání, tedy rozdrcení měkkých tkání končetiny) dočasně (před přiložením tlakového obvazu, nebo více zraněných než zachránců)

32 32 Zaškrcovadlo (turniket) Používá se pouze na končetiny (stehno, paže nikoliv lýtko a předloktí!) Ne do blízkosti kloubů Rozměr 5-6 cm, délka 125 cm, nepoužívat tenčí! Přes oděv Zapsat čas přiložení Elevace končetiny Chlazení končetiny Při definitivním ošetření NEPOVOLOVAT! (hrozí selhání ledvin v důsledku uvolnění zplodin ze tkání do oběhu draslík, myoglobin, kys. mléčná)

33 33 Vnitřní krvácení Projevy: hematom, bolestivost, příznaky rozvoje šoku další příznaky dle lokalizace vnitřního krvácení. Krvácení do dutin - mozkolebeční, hrudní, břišní Krvácení mimo dutiny - krvácení do orgánů a soustav (ruptura sleziny, prasklý žaludeční vřed ), krvácení do tkání (zlomeniny, ruptury vazů, šlach a svalů, luxace kloubů)

34 34 PP při vnitřním krvácení Při laické první pomoci nelze vnitřní krvácení zastavit. Je třeba zabránit rozvoji šoku a zavolat rychlou zdravotnickou pomoc Protišoková opatření (viz dále) Poloha dle lokalizace krvácení (podle subjektivního pocitu postiženého) Kontrola životních funkcí Přivolání RZP

35 35 Šok Šok je náhlý život ohrožující stav, způsobený poruchou zásobení tkání kyslíkem a živinami. Vzniká z mnoha úrazových a neúrazových příčin. Úrazové příčiny: Při ztrátě nad 1 litr krve Při popáleninách >10% povrchu těla (děti a senioři) nebo >15% (zdraví dospělí) Další traumatické stavy Neúrazové příčiny: Anafylaktický nebo septický šok Dehydratace v důsledku průjmu či zvracení Onemocnění srdce

36 36 Šok Hypovolemický (ztráta objemu krve) krvácení - hemorrhagický šok, traumatický šok ztráta plazmy popálení popáleninový šok ztráta tekutin - zvracení, průjmy - dehydratační šok Normovolemický (normální množství krve) rozšíření cév na periferii vlivem působení: alergenu - anafylaktický šok toxinu toxický šok infekčního činitele - septický šok Kardiogenní šok při poškození srdce

37 37 Projevy šoku Bledost Úzkost Studený (lepkavý) pot Pocit chladu Slabý, nitkovitý rychlý puls (nad 100/min.) Puls nelze vyhmatat na periferii Špatná komunikace s postiženým Průběh šoku lze rozdělit do tří fází

38 38 Protišoková opatření - 5T Ticho uklidňujeme postiženého zajistíme klid okolí Teplo termoizolační podložka přikrývka Tekutiny nesmí se podávat! postiženému vlhčíme rty Tišení bolesti ošetřením poranění fixací zraněných částí žádné léky! Transport přenecháme na odborné pomoci jen v nezbytných případech (ohrožení okolím) 38

39 39 1. fáze šoku - kompenzace Kompenzační reakce organizmu ve snaze udržet dostatečnou perfuzi vitálně důležitých tkání na úkor hypoperfuze ostatních tkání. Dochází k centralizaci oběhu, kdy organismus přesune kolující krve upřednostnění životně důležitých orgánů (mozek, srdce, játra) na úkor méně důležitých (svaly, vnitřní orgány, ledviny, plíce, kůže) toho organismus dosáhne stažením cévek v uvedených tkáních vlivem adrenalinu a noradrenalinu studená kůže, bledost, zimnice, třesavka ke zlepšení využití množství kolující krve zrychlení akce srdeční a dýchání pulz 100 až 120 další projevy -neklid, žízeň

40 40 2. fáze šoku - dekompenzace nedostatečně prokrveným tkáním chybí O 2 a živiny dochází k místním i celkovým patologickým změnám další zhoršení prokrvení méně důležitých orgánů šedé zabarvení a mramorování kůže, cyanóza, pot zhoršení prokrvení životně důležitých orgánů zhoršení srdeční funkce (pulz nad 120, špatně hmatný) mozek (apatie, somnolence až ztráta vědomí)

41 41 3. fáze šoku - refrakterní nevratný stav morfologické změny ve vitálně důležitých orgánech buňky překročí point of no return - směrem k nekróze v klinice nejsou ukazatelé definující ireverzibilitu šoku - vždy až na základě letálního zakončení navzdory správné terapii 1. fáze 3. fáze 2. fáze T zlepší stav Stav je ireverzibilní 5T může zastavit zhoršování šoku

42 42 Metoda ABC Podívejte se na pacienta, oslovte ho! Pokud s vámi komunikuje (je při vědomí), znamená to, že má volné dýchací cesty, dýchá a má funkční oběh. Pokud nekomunikuje (nevnímá), je v bezvědomí. Pokud nekomunikuje: Položte postiženého na záda. Rukou mu zakloňte hlavu (AIRWAYS), současně sledujte, zda uvidíte jasné a zřetelné nádechy (BREATHING), a sledujte jakékoliv známky života (dýchání, pohyby končetin, reakce na bolestivý podnět) pokud postižený jakkoliv reaguje nebo se jakkoliv hýbe, má zachovalý oběh ( CIRCULATION). Do této fáze patří i kontrola (a event. zastavení) krvácení.

43 43 Uvolnění dýchacích cest Postiženého uložíme rovně na záda na pevnou podložku Odstraníme viditelné překážky v dutině ústní Postiženému zakloníme hlavu Zkontrolujeme spontánní dýchání Nedýchá-li postižený, zahájíme resuscitaci

44 44 KPR - kardiopulmonální resuscitace Postiženému obnažíme hrudník Najdeme dolní výběžek hrudní kosti S oběma rukama nataženýma plynule stlačujeme hrudní kost do hloubky 4 až 5 cm rychlostí asi 100 za minutu U dětí je hloubka stlačení menší U dětí se zahajuje 5 vdechy U dospělých masáží srdce Tzv. prekordiální úder se neaplikuje!

45 45 KPR postup (pokračování) Provedeme 30 stlačení hrudi Následují 2 rychlé vdechy z plic do plic, přitom jednou rukou uzavřeme nosní průchod a zároveň udržujeme záklon hlavy Objem vdechu podle proporcí postiženého, dospělý asi ml Pokračujeme další sérií 30:2 30:2

46 46 Komorová (ventrikulární) fibrilace Srdce si samo vytváří vzruchy pro svou činnost síňovém (SA) uzlu, odkud se pak šíří dále po srdci. Vnějším projevem této aktivity jsou elektrické impulzy na povrchu těla, snímané jako EKG křivka Komorová fibrilace (míhání komor) je závažná porucha srdečního rytmu, spojená s bezvědomím a rizikem úmrtí. Spočívá v chaotické činnosti jednotlivých svalových buněk myokardu s typickým projevem na EKG (bez EKG nelze fibrilaci diagnostikovat). Nedochází k účinné kontrakci srdce vedoucí k vypuzení krve, selhává tedy krevní oběh a život postiženého je ohrožen nedostatkem kyslíku v mozku. Může být způsobena ischemickou chorobou srdeční, úrazem elektrickým proudem, poruchami vnitřního prostředí (zejména koncentrace draslíku) a dalšími příčinami. K nápravě lze použít defibrilace řízený elektrický výboj do srdečního svalu, viz aplikace defibrilátoru.

47 47 AED - Automatické externí defibrilátory AED je přístroj, který umí sám rozpoznat rytmus vhodný k defibrilaci umožní bezpečným způsobem provést defibrilaci hlasovými a textovými pokyny vede uživatele k činnosti mohou používat i laici

48 AED - Automatické externí defibrilátory 48

49 49 AED vývoj Defibrilátory se používají od 50. let 20. st. První AED pro laiky od počátku 90. let 1. generace Manuální defibrilátor - pouze školený lékař 2. generace Automatický defibrilátor - i pro laické použití 3. generace Automatický defibrilátor - s podporou KPR

50 50 AED na FEKT dostupný na vrátnicích objektů Hlasový průvodce celou KPR Nezáměnný systém elektrod Kontrola správné masáže senzorem zabudovaným do elektrod Záznam průběhu resuscitace do paměti s následným protokolem

51 52 Polohy Základní pravidlo Pokud nemáme nějaký jasný důvod, proč polohu měnit, ponecháme postiženého v poloze, v jaké se nachází, nebo jakou aktivně zaujímá. Nikdy nepřipustíme, aby se postižený ocitl v poloze, ve které nebudeme mít kontrolu, jak na tom je. Důvodem pro změnu polohy může být: Odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud by postižený zůstal tam, kde je. Úleva od bolesti. Zajištění pohodlnějšího dýchání. Obecné zajištění komfortu.

52 53 Speciální polohy Zotavovací (stabilizovaná) poloha Poloha na boku s hlavou otočenou k podložce. Je vhodná zejména u pacientů s poruchou vědomí a rizikem zvracení (typicky intoxikace léky či alkoholem), kteří spolehlivě a s jistotou dýchají. POZOR! Kvůli poloze s obličejem k zemi se v této poloze velmi špatně kontroluje stav dýchání není proto vůbec vhodná tam, kde jsou nebo hrozí problémy s dechem (např. po náhlém kolapsu). Ortopnoická poloha Poloha vsedě (polosedě) s možností zapřít si ruce je vhodná u pacientů při vědomí s namáhavým dýcháním dušností. Výhodou je, že mohou zapojit všechny dýchací svaly a nechat tak odpočinout těm unaveným.

53 54 Speciální polohy Protišoková (protikolapsová) poloha Poloha vleže s podloženýma nohama. Je vhodná u pacientů po kolapsu bez úrazové příčiny (kolaps prostý, přehřátí, alergie apod.). Přes svůj název paradoxně naprosto není vhodná pro pacienty po úrazech (pro neprokázaný přínos a naopak rizika spojená s neobvyklou manipulací s pacientem + zhoršení podmínek pro dýchání viz dále) či pro pacienty, u kterých se šok rozvíjí na základě selhání srdce spojeného se špatným dýcháním, a je život ohrožující u pacientů se ztíženým dýcháním a u obézních (vyřazení pomocných dýchacích svalů, vyřazení bránice nahrnutím útrob do hrudníku) pacientů. Resuscitační poloha Poloha na zádech se zakloněnou hlavou. Tato poloha je vhodná u pacientů s náhle a nečekaně vzniklým bezvědomím bez ohledu na stav dýchání. Umožňuje nejlepší sledování dýchání a včasné zahájení neodkladné resuscitace, pokud by došlo k poruše nebo zástavě dechu.

54 55 Shrnutí postupu první pomoci závěrem Při vědomí, v šoku: Dej do protišokové polohy a aplikuj 5T Zastav masivní krvácení Zkontroluj vědomí a dýchání Bezvědomí, dýchá: Dej do zotavovací polohy, zakloň hlavu Nedýchá: Začni KPR 30:2

55 56 Nejčastější chyby při první pomoci 1. Nerozpoznání zástavy oběhu, pokud trvají lapavé dechy. Zachránce tyto nádechy považuje za normální dýchání a nezahájí resuscitaci, čímž ztrácí drahocenný čas. 2. Pokus o nahmatání tepu u postiženého, který je po kolapsu v bezvědomí. Přestože jde zdánlivě o snadný výkon, problém spočívá v tom, že v praxi, v případech, kdy postižený puls nemá, končí pokus o nahmatání pulsu laiky v 50 % CHYBNÝM závěrem. Zachránce ve skutečnosti cítí svůj vlastní tep v konečcích prstů. Resuscitace díky tomu není zahájena 3. Podložení hlavy postiženému v bezvědomí. Tento polštářek do rakve je jeden z nejčastěji viděných omylů, který stojí denně lidské životy. Předklonění hlavy u pacienta v bezvědomí vede s jistotou k uzavření dýchacích cest a následnému udušení postiženého. Právě tak již bylo doslova zabito svými zachránci" mnoho epileptiků, diabetiků, kardiaků 4. Otočení postiženého po kolapsu do stabilizované polohy. Zachránce tím ztratí přehled o stavu dýchání a často ani nezaregistruje, že postižený dodýchal. 5. Protišoková poloha s nohama nahoře je ve skutečnosti naprosto nevhodná pro pacienty s většinou druhů šoku. U pacientů s vážným úrazem hrozí další poškození vlivem manipulace a uvedení do nepřirozené polohy, pro pacienty s dechovým nebo oběhovým selháním je smrtící. 6. Pokus o vytažení jazyka, případně vypáčení čelisti u pacienta v křečích. Pokus o násilné otevření úst se nám v lepším případě nezdaří, v horším dojde ke zbytečnému poranění nebo vylomení zubů postiženého, krvácení, a může dojít až k udušení vlastní krví a úlomky zubů! 7. Neposkytnutí pomoci postiženému, aby se mu nepoškodila páteř. Absolutní dodržování této poučky" již stála život mnoho zraněných Myšlenka je to určitě správná, ale nesmí jít o člověka v bezvědomí, který nedýchá!!! V takovém případě má absolutní přednost obnovení životních funkcí, i když se samozřejmě snažíme s postiženým hýbat co nejméně a šetrně. 8. Zběsilá jízda do nemocnice. Pokud hodíte" postiženého do auta a pojedete co to dá do nejbližší nemocnice, bude vás tam nejspíš čekat překvapený vrátný, nebo v lepším případě rozespalá sestra příjmové ambulance (pokud vůbec trefíte ty správné dveře", což v našich nemocnicích není někdy tak úplně snadné). Pokud zavoláte záchranku, bude u vás stejně rychle jako vy v nemocnici, ale bude připravená okamžitě a odborně zasáhnout a stav vyřešit.

56 57 Konec Kolejní 2906/ Brno Czech Republic Tel.:

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválila: Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 21 ZŠ - OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Směrnice nabývá

Více

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci PRVNÍ POMOC je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v 150 a 151

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody:

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: Zastavte vozidlo v dostatečné vzdálenosti, vypněte zapalování a všechny osoby, které

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZSJN/525/2009 Pedagogická rada projednala

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za RESUSCITACE NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Vývoj ILCOR GUIDELINES : Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné

Více

Ahoj, děvčata a chlapci,

Ahoj, děvčata a chlapci, BEZPEČNÁ ŽELEZNICE PRVNÍ POMOC Ahoj, děvčata a chlapci, víte, že železniční doprava je asi šestnáctkrát bezpečnější než doprava na silnicích? Ale i přesto dochází na kolejích a v jejich blízkosti k řadě

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS.

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Výběr z kapitol TONUTÍ MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. 2014 BALIC, s.r.o. BASIC LIFESAVING COMPETENCE AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ MŠMT

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR IX. Pelhřimovský podvečer 15. 16.11. 2013 Definice 1: AED je vysoce

Více