Autor: Mgr. Jiří Šálený Datum: leden 2013 Ročník: sexta osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Biologie Tématický okruh: Druhoústí Téma: Obojživelníci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Mgr. Jiří Šálený Datum: leden 2013 Ročník: sexta osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Biologie Tématický okruh: Druhoústí Téma: Obojživelníci"

Transkript

1 Autor: Mgr. Jiří Šálený Datum: leden 2013 Ročník: sexta osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Biologie Tématický okruh: Druhoústí Téma: Obojživelníci Klíčová slova: čelisti, jazylka, párové končetiny Anotace: výukový materiál vysvětluje anatomické znaky třídy Obojživelníci Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

2 TŘÍDA OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)

3 1. OBECNÉ ZNAKY A) Obvykle kladou vejce do vody, nemají zárodečné obaly ani skořápky

4 b. U největší žijící podtřídy je vnější oplození

5 c. Během larválního vývoje, vzácněji i v dospělosti mají žábry k dýchání kyslíku z vody

6 d. Během larválního vývoje mají vyvinutý proudový orgán

7 2. ZNAKY SPOLEČNÉ S VYŠŠÍMI OBRATLOVCI a. Končetiny tvaru noh, přední mají zpravidla 4 a zadní 5 prstů

8 b. Lopatkové pásmo může být spojeno s hrudní kostí, pánevní s páteří

9 c. Nejsou vytvořeny skřele

10 d. Většina druhů dýchá v dospělosti plícemi

11 3. ZVLÁŠTNÍ ZNAKY a. Kůže holá, silně vyvinuty žlázy

12 b. Existuje několik systémů dýchání, téměř vždy se na něm podílí kůže

13 c. Srdce má v dospělosti 2 předsíně a 1 komoru

14 d. Mimořádně vyvinut lymfatický systém

15 e. Ontogenetický vývoj zahrnuje až na výjimky larvální stádium, jež se metamorfózou mění v dospělce

16 f. Larvy žijí ve vodě, dospělci jsou obvykle vázáni na vodu jen částečně

17 Opakovací test: 1. Popište nejvýznamnější znaky obojživelníků. 2. Amphi= dvojí, bios= život. Dokažte toto slovní spojení na anatomii a způsobu života obojživelníků? 3. Vysvětlete základ lidového rčení, o tom, že čápi nosí děti. 4. Může být obojživelník úplně bez vody? 5. Seřaďte uvedené biomy podle početnosti výskytu obojživelníků a vysvětlete: tundra, poušť, tropický prales.

18 Zdroje: 1. Gaisler,J.:Zoologie obratlovců. Academia Praha, irectvoo.blog.cz/1003/obojzivelnici-obecne&docid=6fqnabxn6quwtm&imgurl=http://nd03.jxs.cz/328/166/d897a0c289_ _o2.jpg&w=560&h=400&ei=7vn- UJivIfHB0gX1pYGADQ&zoom=1&iact=rc&dur=16&sig= &page=1&tbnh=141&tbnw=197&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=115 &ty= ectvoo.blog.cz/1003/obojzivelnici-obecne&docid=6fqnabxn6quwtm&imgurl=http://nd03.jxs.cz/650/500/1930c28016_ _o2.jpg&w=545&h=400&ei=7vn- UJivIfHB0gX1pYGADQ&zoom=1&iact=rc&dur=453&sig= &page=1&tbnh=143&tbnw=170&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:7,s:0,i:103&tx=7 4&ty= zvirata.webgarden.cz/cervori&docid=hyjtcu4qlwsowm&imgurl=http://www.species.net/amphib/gymnop/ichthyophis_glutinosus.jpg&w=549&h=400&ei=tlr- UMbQEoTI0QXw_IHYDA&zoom=1&iact=rc&dur=62&sig= &page=1&tbnh=138&tbnw=179&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79&tx=9 7&ty= ory/&docid=_z4jbb5psfn6cm&imgurl=http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/5/5244/ _37ffaa ad9c d3d62c/images/19.karbonsky_krytolebec.jp g&w=820&h=1200&ei=g1r- UOqqD4Gp0QWwioGQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=594&vpy=78&dur=1531&hovh=272&hovw=185&tx=125&ty=164&sig= &page=1&tbnh= 148&tbnw=92&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:3,s:0,i: XhAM:&imgrefurl=http://www.skolaroztoky.cz/view.php%3Fcisloclanku%3D &docid=mDPDn5Llo7hr8M&imgurl=http://www.skolaroztoky.cz/storage/ _jikry.jpg&w=922&h=692&ei=AFv- UN2gN8PC0QWcxoHoDA&zoom=1&iact=rc&dur=110&sig= &page=1&tbnh=142&tbnw=187&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:2,s:0,i:85&tx =127&ty= gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/obojzivelnici/zaby.htm&docid=ijfwkavafckmzm&imgurl=http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/obojziveln ici/oboj/ropuska_starostliva.jpg&w=453&h=325&ei=nlv- UJ21Do3s0gXNoYDwDA&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig= &page=1&tbnh=138&tbnw=184&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:6,s:0,i:97&tx=6 0&ty= Lj2M:&imgrefurl=http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/ridici-pozor-k-rybnikum-se-vydaly-prvni-zaby html&docid=YNcGTbTmqmJ5HM&imgurl=http://g.denik.cz/6/b4/holubov-svab-zaby-ropucha-ck12_denik-380.jpg&w=380&h=285&ei=AFv- UN2gN8PC0QWcxoHoDA&zoom=1&iact=rc&dur=219&sig= &page=5&tbnh=144&tbnw=187&start=57&ndsp=15&ved=1t:429,r:57,s:0,i:255 &tx=98&ty= F3dk1M:&imgrefurl=http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/vkdz/11/11_3_2/11_3_2-1.html&docid=guhHDtgME6kPQM&imgurl=http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/vkdz/11/11_3_2/img/P2682.JPG&w=1944&h=1296&ei=Mlz-UPqII- W10QX_yIHwDA&zoom=1&iact=rc&dur=62&sig= &page=1&tbnh=127&tbnw=212&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:0,i:88&tx=77&ty= M:&imgrefurl=http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1156/56.%2520obojzivelnici.htm&docid=jVsRy8QaPVRk3M&imgurl=http://www.skolapluml ov.tym.cz/dumy/vy_32_inovace_1156/zabra.jpg&w=600&h=398&ei=mlz-upqii- W10QX_yIHwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=117&dur=1938&hovh=183&hovw=276&tx=134&ty=73&sig= &page=1&tbnh=144&tbnw=2 06&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:8,s:0,i: z6twbrnxnim:&imgrefurl=http://vyuka.zsjarose.cz/index.php%3faction%3dlesson_detail%26id%3d1286&docid=kjiqvza3swemfm&imgurl=http://vyuka.zsjarose.cz /data/swic/lessons/1888.jpg&w=441&h=331&ei=0vz- UJ6uFLKa0QXm8YHwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=155&vpy=155&dur=2391&hovh=194&hovw=259&tx=102&ty=121&sig= &page=2&tbnh =127&tbnw=177&start=16&ndsp=15&ved=1t:429,r:27,s:0,i:165.

19 12. 7jAqJmM:&imgrefurl=http://www.zoologie.upol.cz/osoby/Grim/testy_system_cool_stuff.htm&docid=hoZl_d5BnD6gBM&imgurl=http://www.zoologie.upol.cz/osoby/Grim/kost ra%252520zaba% jpg&w=1367&h=935&ei=tv3-undecisz0qw_kydwda&zoom= C4z4QuM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/%25C5%25BD%25C3%25A1by&docid=V7lJim3xwzux- M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Litoria_caerulea.jpg/258px-Litoria_caerulea.jpg&w=258&h=170&ei=xV3- UM6FFaqw0AW48YHgDA&zoom=1. 14.http://www.google.cz/imgres?q=anatomie+%C5%BE%C3%A1by&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=4XjPt0KUmvv3oM:&imgrefurl=http://openkava.sweb.cz/sc hema/organy.htm&docid=1dm8o8e-mj03wm&imgurl=http://openkava.sweb.cz/images/organy.jpg&w=509&h=383&ei=mv7- UOqvBcTC0QWntIHYDA&zoom=1&iact=rc&dur=78&sig= &page=1&tbnh=127&tbnw=169&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82&tx=113&ty = http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Dolek&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=n9VkFjBtjZdHOM:&imgrefurl=http://amphibia.webzdarma.cz/Colek%2520ob ecny.htm&docid=d1ugzogh1cdrfm&imgurl=http://amphibia.webzdarma.cz/image293.jpg&w=647&h=420&ei=wl7- ULTiGKit0QXX44CYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=167&dur=1250&hovh=181&hovw=279&tx=119&ty=95&sig= &page=1&tbnh=138&tbn w=218&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:0,i: http://www.google.cz/imgres?q=srdce+oboj%C5%BEiveln%C3%ADk%C5%AF&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=miKor1PNhPbktM:&imgrefurl=http://trpitele. blog.cz/0904/obojzivelnici&docid=nviwgmoa1osfsm&imgurl=http://nd01.jxs.cz/685/409/a9629e25f7_ _o2.jpg&w=383&h=305&ei=ff_- UMPzM_HJ0AWs74DoDA&zoom=1&iact=rc&dur=156&sig= &page=1&tbnh=154&tbnw=204&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82&tx=139 &ty= http://www.google.cz/imgres?q=lymfatick%C3%BD+syst%C3%A9m+oboj%C5%BEiveln%C3%ADk%C5%AF&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=WOy4eCYkke lwwm:&imgrefurl=http://www.diochi.cz/main/reg_produkty_viraimun_lymfa.php&docid=bt579suxa7xsrm&imgurl=http://www.diochi.cz/main/img/lymfa/4_17.jpg&w=453&h =618&ei=aF_- UOrXOOeb1AXu_4HwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=87&dur=4609&hovh=262&hovw=192&tx=120&ty=110&sig= &page=1&tbnh=150&tbn w=104&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i: http://www.google.cz/imgres?q=ontogeneze+oboj%C5%BEiveln%C3%ADk%C5%AF&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=znzL7Ast_Gfz2M:&imgrefurl=http://w ww.sci.muni.cz/ptacek/reprodukce2.htm&docid=xi5u_umhi_rjam&itg=1&imgurl=http://www.sci.muni.cz/ptacek/reprodukce2_soubory/image113.jpg&w=330&h= 270&ei=41_- UNiVK6qd0AXBtIGQDQ&zoom=1&iact=rc&dur=219&sig= &page=2&tbnh=122&tbnw=149&start=11&ndsp=15&ved=1t:429,r:13,s:0,i:118&tx=69 &ty= http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEivot+oboj%C5%BEiveln%C3%ADk%C5%AF&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=3 UaiKNDkXBDymM:&imgrefurl=http://piskovna-jh.ic.cz/obojzivelnici.html&docid=YWmXs7FFZ1EhzM&imgurl=http://piskovna- jh.ic.cz/img/obojzivelnici/ropuchak3.jpg&w=388&h=278&ei=twd-unrlh4np0qx- 9IHgDA&zoom=1&iact=rc&dur=328&sig= &page=5&tbnh=139&tbnw=189&start=59&ndsp=15&ved=1t:429,r:61, s:0,i:267&tx=80&ty=90.

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ DISTANČNÍ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM BIOLOGIE FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ Jaromír Hajer UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie Ústí nad Labem 2006 Předmluva Tento

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 88 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Třída Šk. rok: 2010/2011 8.A 2012/ 2013 6.B Předmět3

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Biologie dítěte PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení Laboratorní práce 8 SAVCI Teorie: Spojujících znaků savců je několik, ten základní představuje schopnost krmit svá mláďata (kojit) výměšky speciálních kožních orgánů mléčných žláz. Mezi další znaky patří:

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Biologie dítěte. Prenatální vývoj. - Od oplození do porodu. - Přibližně 280 dní (10 lunárních měsíců po 28 dnech) - Většina času v děloze

Biologie dítěte. Prenatální vývoj. - Od oplození do porodu. - Přibližně 280 dní (10 lunárních měsíců po 28 dnech) - Většina času v děloze - Od oplození do porodu - Přibližně 280 dní (10 lunárních měsíců po 28 dnech) - Většina času v děloze Dítě je uloženo v plodových obalech v plodové vodě (vhodné prostřed edí pro vývoj). Výměna látek l

Více

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi.

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Savci nejvyvinutější obratlovci - MAMMALIA - Různá velikost - Tvar těla - Způsob života Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Znaky: mají stálou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VÝZNAM BIOLOGIE_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více