PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE"

Transkript

1 Společnost Český červený kříž je HUMANITÁRNÍ SPOLEK působící na celém území ČR. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. ČČK podle tohoto zákona plní zejména tyto úkoly:» působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby» působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí» poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby» šíří znalost Ženevských úmluv. ČČK je jedinou STÁTEM UZNANOU národní společností Červeného kříže na území ČR ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži. Základem činnosti je DOBROVOLNÁ SLUŽBA ČLENŮ zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku, čímž se přihlašuje k základním PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE a zavazuje se usilovat o jejich naplňování. OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak lidumilného účelu. Vždyť jaký půvab má pro šlechetná srdce a rytířské povahy v dnešním sobeckém století to, že mohou vzdorovat stejným nebezpečím jako voják a při tom docela dobrovolně vykonávati poslání míru a útěchy. - Henri Dunant, Vzpomínka na Solferino Červený kříž vznikl a existuje proto, aby spojil sílu, um i prostředky těch, kteří se dobrovolně dají do jeho služeb ve jménu vznešeného ideálu humanity. - Dr. Marek Jukl, Ph.D., prezident ČČK Český červený kříž navazuje na své předchůdce - NA VLASTENECKÝ POMOCNÝ SPOLEK PRO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, který byl založen 6.února ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Ministerstvem vnitra ČR je registrován pod čj. VS/ /93-R ze dne Základním prvkem organizační struktury Českého červeného kříže jsou MÍSTNÍ SKUPINY ČČK. Jejich orgány jsou valná hromada (shromáždění všech členů Místní skupiny), představenstvo a revizoři. Každá MS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla obec, resp. její část). Místní skupiny v dané oblasti (registrované u Oblastní výkonné rady ČČK) tvoří OBLASTNÍ SPOLEK ČČK. Orgány OS ČČK jsou: valné shromáždění Oblastního spolku (jeho členy jsou delegáti volení Místními skupinami), Oblastní výkonná rada a Dozorčí rada. Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK, jako odborný orgán OS ČČK. Každý OS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla okres, resp. městský obvod). ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. 2

3 Oblastní spolek Českého červeného kříže v Prachaticích ve své současné podobě vznikl 1. ledna 1994, jeho předchozí tváře ať už jde o Okresní výbor Československého červeného kříže nebo dokonce Rotes kreuz - se však během let působení staly nedílnou součástí spolkového života v Prachaticích. Toto je jeho dnešní podoba: Bc. Zuzana Pelikánová, DiS., ředitelka Úřadu OS ČČK PT Ing. Silvie Janošťáková, DiS., předsedkyně Oblastní výkonné rady, delegát Jaromír Popiel, místopředseda Oblastní výkonné rady Základní údaje: Název: Oblastní spolek ČČK Prachatice (OS ČČK PT) Právní forma: pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka (dříve organizační jednotka o.s. Český červený kříž) IČ: Členové Oblastní výkonné rady Ing. Juraj Tkáč, Mgr. Martina Vondrušková, Ladislav Beran, Pavlína Mourycová, Eva Jiroušková Martina Furišová, DiS., předsedkyně Oblastní dozorčí rady, členky Oblastní dozorčí rady Mgr. Jana Benešová, Bc. Věra Šicnerová, DiS. číslo registrace: 28 VR ČČK Zákon: č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži Telefon: Skype: os.cck.prachatice Web: a samozřejmě všichni naši členové a dobrovolníci! V roce 2014 působily při OS ČČK Pt místní skupiny ČČK Strunkovice nad Blanicí, Lažiště, Prachatice. V tomto roce jsme měli přesně 61 členů a blíže neurčitelný počet dobrovolníků. OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Prachatice:» poskytuje humanitární, zdravotní a sociální služby občanům» organizuje bezpříspěvkové dárcovství krve, nábor a oceňování dárců krve,» provádí výuku první předlékařské pomoci dětí, mládeže i dospělých,» pořádá osvětové akce v oblasti první pomoci. 3

4 Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých 4SEASONS (19.2., 10.4., 4.6., ) semináře věnované první pomoci u dětí, typickým dětským úrazům v jednotlivých ročních obdobích a prevenci proběhly ve spolupráci s Portus Prachatice, o.p.s, Vzdělávacím centrem Bezinka a sdružením Jóga v denním životě. Měsíc bezpečnosti (14.4.) ve spolupráci s Policií ČR jsme uspořádali osvětovou akci zaměřenou na první pomoc při autonehodách a využití autolékárniček. Sebeobrana a první pomoc pro seniory (24.4.) - seminář zaměřený na poskytování první pomoci a jsme realizovali ve spolupráci s Městem Prachatice a Oblastní charitou Vimperk. Školení mladých zdravotníků v rámci projektu MZ jsme uspořádali školení v různých oblastech, nejen PP: ošetření poranění při sportu, kardiopulmonální resuscitace a prevence úrazů, dárcovství krve, (20.2. ZŠ Národní, ZŠ Zlatá stezka 387, ZŠ Šumavské Hoštice, MŠ Bezinka, Národní). Dopravní soutěž mladých cyklistů (6.5.) ČČK jako spoluvyhlašovatel soutěže připravuje disciplínu zaměřenou na praktické provedení první pomoci a život zachraňujících úkonů. Den rodiny (15.5.) na akci pořádané Městem Prachatice jsme pro rodiče připravili ukázky první pomoci vč. kardiopulmonální resuscitace kojenců i starších dětí. Oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků (22.5.) soutěže se zúčastnilo celkem 115 dětí z 11 škol Prachaticka a Vimperska (50 soutěžících z 1. stupně, 65 z druhého). Na soutěžních stanovištích se děti setkaly nejen s ošetřením různých poranění, musely si poradit také s šokovými stavy, transportem zraněných, obvazovou technikou nebo významem dárcovství krve. Vítězi byli letos ZŠ Borová Lada (I. stupeň) 4

5 a ZŠ Husinec (II. stupeň). Soutěž poskytuje již od roku 1987 členům zdravotnických kroužků (dětem ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií) možnost ověřit si své dovednosti v konkurenci ostatních soutěžících, zvyšuje se motivace dětí pokračovat v činnosti. Vítěz z každé kategorie postupuje na krajskou soutěž. Na stanovištích děti soutěží ve 3 oblastech: Praktické provedení první pomoci (se standardním a improvizovaným materiálem), Doprava postižených, Obvazová technika. Nesoutěžní stanoviště zahrnují problematiku dárcovství krve a ochranu obyvatel (ve spolupráci s HZS). Na organizaci soutěže se podílí také studenti SPgŠ a VOŠS Prachatice a žáci ZŠ Vodňanská. Regionální soutěž hlídek mladých zdravotníků (28.5.) proběhla v Písku, zajistili jsme účast vítězných hlídek okresní soutěže a účast jedné rozhodčí. Den dětí (30.5.) ve spolupráci s DDM jsme se podíleli na realizaci Dne dětí. Pro děti jsme připravili ukázky první pomoci, povídání o významu dárcovství krve a malé dárky. Dopravní soutěž základních škol (10.6.) ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka 387 jsme připravili soutěžní stanoviště zaměřená na poskytování první pomoci a prevenci úrazů. Oblastní studijní středisko ( ) - 6 denní pobytová akce pro děti (6-15 let), která zahrnuje teoretickou a hlavně praktickou výuku první pomoci a dalších témat z oblasti humanitární činnosti, a to poutavou formou her, zážitků a ukázek. Součástí byla také práce v terénu. Zúčastnilo se 20 dětí. Den branné přípravy / Světový den první pomoci (22.9.) osvětová akce určená široké veřejnosti, pořádaná u příležitosti Světového dne první pomoci. Celkem se zúčastnilo odhadem 510 návštěvníků. Více v kapitole Realizované projekty. Branný závod (2.10.) v závodě pořádaném Městskou policií Prachatice jsme připravili stanoviště věnované první pomoci s praktickými ukázkami. Zdravotník ČČK Junior (říjen) kurz o rozsahu 20 hodin proběhl ve dvou termínech, celkem se zúčastnilo 26 frekventantů. Ti se i nadále uplatňují jako pomocní lektoři na akcích OS ČČK. MLADÝ ZDRAVOTNÍK zájmové vzdělávání pro účastníky ve věku 6-26 let. Více v kapitole Realizované projekty. 5

6 Dárcovství krve Výstava Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku a Volarsku (listopad) výstava ve vstupních prostorách MěÚ Volary představila dárcovství jak ve fotografiích či novinových článcích, tak i v datech a faktech. Součástí byly i praktické informace a informační materiály. Divadelní představení pro dárce krve (8.5.) u příležitosti Světového dne ČK vystoupil dramatický kroužek Podivné divadlo pod vedením Mgr. Veroniky Veselovské s představením cesty dětí do staletí. Na místě byla připravena prezentace o dárcovství krve a pracovníci zodpovídali dotazy účastníků. Oceňování bezpříspěvkových dárců krve (20.11.) Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve, kteří věnovali krev již 10x, 20x, 40x, 80x, 120x a 160. Oblastní spolek uděluje Bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (10 odběrů), Stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (20 odběrů), Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (40 odběrů) a Zlatý kříž III. třídy (80 odběrů). Slavnostní oceňování proběhlo za účasti starosty Města Prachatice Ing. Martina Malého a představenstva OS ČČK Prachatice, s kulturním vystoupením souboru CINK a občerstvením. Letos oceněno: Bronzová medaile 22 dárců Stříbrná medaile 14 dárců Zlatá medaile 15 dárců Zlatý kříž 2 dárci. Vánoční setkání BDK (17.12) Den otevřených dveří pro bezpříspěvkové dárce krve a příznivce dárcovství; neformální posezení, které zahrnovalo občerstvení, drobný dárek a povídání o problematice dárcovství krve. K nejčastějším dotazům patřil harmonogram svozových autobusů na rok 2015, daňová zvýhodnění pro dárce krve nebo programy zdravotních pojišťoven. V tomto roce jsme zajistili celkem 23 svozových autobusů z různých míst okresu Prachatice (Prachatice, Vlachovo Březí a Husinec, Vimperk a Čkyně, Volary a Lenora, Lhenice a Netolice). Letos darovali dárci z Prachaticka krev celkem 1277x, to znamená přibližně 511 litrů krve, která zachraňuje životy zraněných a vážně nemocných lidí. 6

7 Sociální a doprovodné služby vzdělávací a osvětová činnost Humanitární jednotka Komunitní plánování sociálních a doprovodných služeb pravidelně jsme se účastnili projektu jako člen pracovní skupiny Senioři. Český červený kříž působí mj. v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva. Humanitární jednotky ČČK, které jsou hlavním nástrojem pomoci ČČK při mimořádných událostech a krizových situacích, byly zřízeny v roce ČČK je zařazen do tzv. druhosledové pomoci, kdy poskytuje pomoc občanům po zásahu IZS. Aktivně jsme se zúčastnili výstavy Říjen Měsíc pro neziskový sektor. Kontaktní místo pro seniory U Šedého vlka - Služba nabízí prostor pro seniory, kteří nemohou či nechtějí využívat standardní sociální služby; kteří žijí osaměle, na venkově, jejichž lékař zpoplatnil konzultace osobních problémů. Zároveň navazuje na dřívější činnost ČČK. Cílem služby je napomoci seniorům k zapojení se do společnosti a eliminovat tak riziko jejich sociálního vyloučení. Senioři mohou využít možnost posezení u čaje, kávy, knihy, novin, popovídání s pracovníky služby. Na vyžádání zprostředkujeme sociální poradenství a konzultace v oblasti zdraví a první pomoci. Projektu se mohou zúčastnit jak senioři, kteří žijí aktivně, ale nemají možnost konzultace citlivějších problémů, tak senioři, kteří žijí osaměle (těm nabízíme akce pořádané námi nebo našimi partnery, např. MěO Svazu důchodců, Město Prachatice) Dobrovolnictví a krizová připravenost Seminář o krizové připravenosti na SPgŠ (12.3.) seminář přiblížil jak teoretické znalosti (legislativa, systém pomoci), tak poznatky z praxe (zkušenosti z nasazení, videa z povodní i z pomoci ČK po zemětřesení na Haiti). OS ČČK PT je členem krizového štábu ORP Prachatice, který zasedá, když je vyhlášen stav nebezpečí. Spolupráce ORP Prachatice s ČČK PT je součástí krizového plánu. Humanitární jednotka se skládá z dobrovolníků zařazených ve čtyřech sekcích (zdravotnická, humanitární, psychosociální, technická), v jejím čele stojí velitel. V době klidu však humanitárka nespí, ale připravuje se: velký prostor je věnován vzdělávání členů HJ. Cílem je poskytnout členům potřebnou jistotu v jejich práci a zvýšit jejich profesionalitu tak, aby poskytovaná pomoc byla co nejúčinnější: kurz Psychosociální podpora ( ) zúčastnily se 3 členky HJ. kurz Člen HJ ( ) zúčastnily se 2 členky HJ. Přívalový déšť v Prachaticích (9.7.) monitoringu zasažené části města se zúčastnily 2 členky HJ, zasaženým obyvatelům nabídly pomoc ČČK. seminář pro velitele HJ (18.10.) zúčastnily se 3 členky HJ. Požár a evakuace hotelu (23.10.) cvičení HZS, ZZS a dalších se zúčastnily 2 členky HJ, při té příležitosti i namaskovaly figuranty. krajské cvičení Humanitárních jednotek ( ) Den branné přípravy - ukázky evakuačního střediska, informace o úloze ČČK 22.9.) setkávání psychosociálního týmu ( nadoborové nadprofesní setkávání ) v Č. Budějovicích 7

8 Realizované projekty OS ČČK Pt Kapka krve z Prachaticka (Jihočeský kraj, Město Prachatice, Vimperk, Netolice) - cílem projektu je vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve, zvýšit informovanost veřejnosti o BDK pomocí akcí a distribuce propagačních materiálů, zajistit důstojné slavnostní vyhodnocení a poděkování BDK. Součástí projektu bylo divadlo u příležitosti Světového dne ČK, výstava BDK ve Volarech, slavnostní předání plaket prof. MUDr. Jana Janského a vánoční setkání. Den branné přípravy (Ministerstvo obrany.) - osvětová akce určená široké veřejnosti, pořádaná u příležitosti Světového dne první pomoci. Celkem se zúčastnilo odhadem 510 návštěvníků, na zajištění akce se podílelo 35 pracovníků a dobrovolníků. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí veřejnosti o oblasti branné výchovy (první pomoc, civilní ochrana), zapojit děti do výuky první pomoci u dospělých a tím zlepšit jejich dovednosti dětí v oblasti předlékařské první pomoci a civilní ochrany, zvýšit motivaci dětí pokračovat v činnosti. Dobrovolníci ČČK a žáci ZŠ Vodňanská, Národní, Zlatá stezka 387 předváděli postupy první pomoci u popálenin, odřenin nebo zlomenin, ředitel Kontaktního centra Prevent se zaměřil na ošetření poranění o pohozenou injekční stříkačku a její bezpečnou likvidaci. Členové ČČK připravili ukázku nouzového ubytování vč. problematiky krizové připravenosti v regionu (např. evakuace, humanitární pomoci, úlohy státní správy, samosprávy a neziskových organizací, dobrovolnictví a úloha ČČK při mim. událostech); zajišťovali také stanoviště věnované dárcovství krve. Pro zájemce jsme připravili měření krevního tlaku a poradenství v oblasti zdravotní prevence. K prohlédnutí byla vozidla a technika Policie ČR, HZS, ZZS a Horské služby všichni příchozí měli možnost si například vyzkoušet resuscitaci, ošetření, transport osob v podmínkách těžko dostupného terénu nebo dozvědět se důležité zásady požární ochrany. Členové Jihočeské záchranné kynologické brigády a kynologové PČR se akce zúčastnili i se svými psími pomocníky a převedli vyhledávání zasypaných osob, 4Seasons (Město Prachatice) Obsahem projektu 4 seasons byly čtyři semináře věnované dětským úrazům, prevenci a první pomoci (podle ročních období, např. zimní úrazy, jarní alergie, bezpečí v létě, rizika podzimu). Semináře byly určeny rodičům dětí, dále prarodičům, pěstounům, všem, kdo pečují o děti a jsou za ně zodpovědní. Semináře proběhly 19.2., 10.4., 4.6., ve spolupráci s ostatními NGO s, které působí v Prachaticích a taktéž se zaměřují na práci s rodinou (Portus Prachatice, o.p.s, Vzdělávací centrum Bezinka, Jóga v denním životě). Na všech seminářích byl prostor pro praktický nácvik postupů první pomoci (vč. resuscitačních loutek dítěte i teenagera, resuscitace kojenců) i pro individuální dotazy a konzultace. Všichni účastníci obdrželi informační materiály, kartičky první pomoci a balíček zdravotnických pomůcek. Celkem se zúčastnilo 47 účastníků. Mladý zdravotník (Jihočeský kraj) Cílem projektu byla realizace komplexního zájmového vzdělávání v oblasti laické první pomoci byl splněn. Během první poloviny roku 2014 probíhal nábor účastníků a jejich příprava za pomoci dobrovolníků ČČK, proběhla pobytová akce. Od září 2014 realizujeme vzdělávání v plánované podobě podle harmonogramu, pravidelně dochází 13 účastníků. Náplní kroužku je praktická první pomoc, didaktické hry, příprava pro zdravotnické kurzy. Účastníci projektu se podíleli také na organizaci některých osvětových akcí (např Světový den první pomoci). 8

9 Fotogalerie Cvičení HZS 4Seasons Dopravní soutěž ZvŠ OSS Kurz PSP Den branné přípravy/světový den první pomoci 9

10 Naše místní skupiny Členství v ČČK je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Členem ČČK může být každá fyzická osoba starší 6ti let, která je státním občanem ČR nebo právnická osoba, která má sídlo v ČR, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplňování. Místní skupiny v dané oblasti tvoří Oblastní spolek ČČK. K sdružuje náš oblastní spolek 61 členů a blíže neurčitelný počet dobrovolníků. Prachatice Lažiště Členové MS ČČK se aktivně podílejí na organizaci všech akcí oblastního spolku. Zapojili se také do sbírky Den proti rakovině (14.5., Prachatice Kč, Vimperk Kč) a Světluška ( , Prachatice Kč, Vimperk Kč). Členové MS ČČK se pravidelně scházejí každý týden, pořádají každý měsíc večer se zpěvem, navštěvují místní seniory, navštěvují nemocné a pečují o veřejná prostranství (autobusová zastávka). Uspořádali oslavu DŽ. Členky MS ČČK zorganizovaly sbírky Světluška ( ; Kč) a Den proti rakovině (14.5.; Kč). Předseda: Ing. Silvie Janošťáková, DiS. Jednatel: Bc. Zuzana Pelikánová, DiS. Pokladník: Jarmila Kadlecová Revizor: Ing. Juraj Tkáč Předseda: Eva Jiroušková Pokladník: Jarmila Podlešáková Jednatel: Alena Levá Revizor: Jana Jiroušková Do všech našich aktivit se může zapojit každý, kdo má zájem přispět svou troškou ke zlepšení života i prostředí, kde žijeme. POMOZTE NÁM POMÁHAT. Strunkovice nad Blanicí Členky MS ČČK se pravidelně scházejí každý měsíc, starají se o opuštěné hroby na místním hřbitově, též se starají o pomník Padlých z 1.světové války. Mgr. Eva Sahulová vede zdravotnický kroužek při ZŠ. Členky MS ČČK zorganizovaly sbírky Světluška ( ; Kč) a Den proti rakovině (14.5.; Kč). Předseda: Ludmila Hronová Jednatel: Ludmila Fialová Kontaktovat nás můžete na u telefonu nebo osobně každou středu od 8 do 16 hodin v budově polikliniky na adrese Nemocniční 204, Prachatice. Pokladník: Mgr. Eva Sahulová Revizor: Mgr. Hana Pártlová 10

11 Finanční zpráva Účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč A. Náklady Aktiva Spotřeba materiálu Spotřeba energie Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Příspěvky zúčtované mezi org. složkami Náklady celkem B. Výnosy Tržby z prodeje služeb Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky zúčt. mezi org. složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem C. Rozdíl Rozdíl (výnosy - náklady) A. Dlouhodobý majetek celkem B. Krátkodobý majetek celkem I. zásoby celkem II. pohledávky celkem III. krátkodobý finanční majetek celkem IV. jiná aktiva celkem Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období Aktiva celkem Pasiva A. Vlastní zdroje celkem I. jmění celkem II. výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem III. krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem

12 Co říci úplným závěrem? Rozsah činností oblastního spolku je široký, od spolkových aktivit jednotlivých místních skupin po akce pro širokou veřejnost, od prevence úrazů po podporu bezpříspěvkového dárcovství krve. Děkujeme všem našim členům i dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom nezajistili žádnou z činností. Děkujeme také našim partnerům a sponzorům, autorům fotografií (vč. i těm, kdo naše akce podpořili finančně, materiálně, dobrou radou nebo osobním přispěním: JIHOČESKÝ KRAJ COOP Terno ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 MINISTERSTVO OBRANY Česká průmyslová zdr.pojišťovna ZŠ Prachatice, Národní 1018 MĚSTO PRACHATICE Domus Prachatice ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 MĚSTO VIMPERK Dr. Max Horská služba ČR RENO ŠUMAVA Extramarket.cz KLAS PRACHATICE Farmářský obchod Dobrovolnické centrum KreBul, o.p.s. & dobrovolníci STTEN s.r.o. Foto-kniha Müller ZZV PRACHATICE Hračky Hanka NEMOCNICE ČB a.s. Jam Decoré Komerční banka Prachatice Kooperativa Meduňka Obchůdek U Barborky Oldřich BEER DDM Prachatice & Podivné divadlo Hasičský záchranný sbor Prachatice Jihočeská záchranná brigáda kynologů Policie ČR Portus Prachatice o.p.s./sluníčko o.s. Prevent Kontaktní centrum Prevent Wiky Prachatice Vyšší odborná škola sociální a SPgŠ Prachatice Zdravotnická prodejna Vzdělávací centrum Bezinka Zdravotnická záchranná služba JčK Díky zaslouží také PŘEDSTAVENSTVO OS ČČK PT, a Anna Voráčková - Anna Vangelová Hana Rabenhauptová - Helena Ledvinková - Jan Šrámek Mgr. Jana Neumannová Štechová Jana Teringlová - Lenka Fidlerová, DiS. - Libor Chmelíček Ing. Libor Nechoďdomů - Mgr. Lucie Škodová - Marie Jandová - Martin Jakš Jan Mlynář - Martin Turek Michal Škopek - Michaela Vincencová - Mgr. Pavla Blažíčková - Petr Karvánek Petra Králová, DiS. a spol. - Petra Svobodová - Růžena Sedláková, DiS. - studentky SPgŠ - Tereza Tichá Václav Vondruška - Věra Draslarová - Věra Pavelková - Zdenka Vančurová a samozřejmě představenstva místních skupin a všichni členové ČČK! 12

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s.

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s. Název: Český červený kříž Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Úřad ČČK, Thunovská 18, 118 04 Praha 1 Registrace: Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993 IČ: 00426547 DIČ: CZ 00426547

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 +

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + Hradec Králové 2009 + + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná,

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2014. Český červený kříž je jednou

Více

Ročník 21 (41) květen / červen

Ročník 21 (41) květen / červen ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 21 (41) květen / červen Číslo 3 2014 Světový den Červeného kříže Osmý květen je Světovým dnem Červeného kříže. Byl vybrán jako den narození zakladatele Mezinárodního hnutí Červeného

Více

Tiskové zprávy ČČK. Porada ředitelů ÚOS ČČK. Noviny Červeného kříže 6/2011. aktuality informace

Tiskové zprávy ČČK. Porada ředitelů ÚOS ČČK. Noviny Červeného kříže 6/2011. aktuality informace Č E RV E N É H O K Ř Í Ž E Ročník 18 (38) Číslo 6 2011 listopad / prosinec Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VIII. PRINCIP SVĚTOVOSTI Princip světovosti (zvaný též p. univerzality)

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 18 (38) červenec / srpen Číslo 4 2011 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI Principem dobrovolnosti, nazývaným též principem dobrovolné

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Váţená paní, váţený pane, dovolujeme si Vám předloţit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříţe Ústí nad Orlicí za rok 2012. Český červený kříţ je jednou

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

OBSAH CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ...3 I. NÁZOROVÁ ČÁST... 4 II. SOUHRN NÁZOROVÉ ČÁSTI... 17 III. MĚSTO PRACHATICE...19 IV. STATISTICKÁ ČÁST...

OBSAH CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ...3 I. NÁZOROVÁ ČÁST... 4 II. SOUHRN NÁZOROVÉ ČÁSTI... 17 III. MĚSTO PRACHATICE...19 IV. STATISTICKÁ ČÁST... Strana 1 OBSAH CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ...3 I. NÁZOROVÁ ČÁST... 4 II. SOUHRN NÁZOROVÉ ČÁSTI... 17 III. MĚSTO PRACHATICE...19 IV. STATISTICKÁ ČÁST...28 Strana 2 CÍL, METODY A PRŮBĚH ŠETŘENÍ Cíl osobních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více