PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE"

Transkript

1 Společnost Český červený kříž je HUMANITÁRNÍ SPOLEK působící na celém území ČR. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. ČČK podle tohoto zákona plní zejména tyto úkoly:» působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby» působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí» poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby» šíří znalost Ženevských úmluv. ČČK je jedinou STÁTEM UZNANOU národní společností Červeného kříže na území ČR ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži. Základem činnosti je DOBROVOLNÁ SLUŽBA ČLENŮ zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku, čímž se přihlašuje k základním PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE a zavazuje se usilovat o jejich naplňování. OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak lidumilného účelu. Vždyť jaký půvab má pro šlechetná srdce a rytířské povahy v dnešním sobeckém století to, že mohou vzdorovat stejným nebezpečím jako voják a při tom docela dobrovolně vykonávati poslání míru a útěchy. - Henri Dunant, Vzpomínka na Solferino Červený kříž vznikl a existuje proto, aby spojil sílu, um i prostředky těch, kteří se dobrovolně dají do jeho služeb ve jménu vznešeného ideálu humanity. - Dr. Marek Jukl, Ph.D., prezident ČČK Český červený kříž navazuje na své předchůdce - NA VLASTENECKÝ POMOCNÝ SPOLEK PRO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, který byl založen 6.února ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Ministerstvem vnitra ČR je registrován pod čj. VS/ /93-R ze dne Základním prvkem organizační struktury Českého červeného kříže jsou MÍSTNÍ SKUPINY ČČK. Jejich orgány jsou valná hromada (shromáždění všech členů Místní skupiny), představenstvo a revizoři. Každá MS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla obec, resp. její část). Místní skupiny v dané oblasti (registrované u Oblastní výkonné rady ČČK) tvoří OBLASTNÍ SPOLEK ČČK. Orgány OS ČČK jsou: valné shromáždění Oblastního spolku (jeho členy jsou delegáti volení Místními skupinami), Oblastní výkonná rada a Dozorčí rada. Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK, jako odborný orgán OS ČČK. Každý OS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla okres, resp. městský obvod). ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. 2

3 Oblastní spolek Českého červeného kříže v Prachaticích ve své současné podobě vznikl 1. ledna 1994, jeho předchozí tváře ať už jde o Okresní výbor Československého červeného kříže nebo dokonce Rotes kreuz - se však během let působení staly nedílnou součástí spolkového života v Prachaticích. Toto je jeho dnešní podoba: Bc. Zuzana Pelikánová, DiS., ředitelka Úřadu OS ČČK PT Ing. Silvie Janošťáková, DiS., předsedkyně Oblastní výkonné rady, delegát Jaromír Popiel, místopředseda Oblastní výkonné rady Základní údaje: Název: Oblastní spolek ČČK Prachatice (OS ČČK PT) Právní forma: pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka (dříve organizační jednotka o.s. Český červený kříž) IČ: Členové Oblastní výkonné rady Ing. Juraj Tkáč, Mgr. Martina Vondrušková, Ladislav Beran, Pavlína Mourycová, Eva Jiroušková Martina Furišová, DiS., předsedkyně Oblastní dozorčí rady, členky Oblastní dozorčí rady Mgr. Jana Benešová, Bc. Věra Šicnerová, DiS. číslo registrace: 28 VR ČČK Zákon: č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži Telefon: Skype: os.cck.prachatice Web: a samozřejmě všichni naši členové a dobrovolníci! V roce 2014 působily při OS ČČK Pt místní skupiny ČČK Strunkovice nad Blanicí, Lažiště, Prachatice. V tomto roce jsme měli přesně 61 členů a blíže neurčitelný počet dobrovolníků. OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Prachatice:» poskytuje humanitární, zdravotní a sociální služby občanům» organizuje bezpříspěvkové dárcovství krve, nábor a oceňování dárců krve,» provádí výuku první předlékařské pomoci dětí, mládeže i dospělých,» pořádá osvětové akce v oblasti první pomoci. 3

4 Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých 4SEASONS (19.2., 10.4., 4.6., ) semináře věnované první pomoci u dětí, typickým dětským úrazům v jednotlivých ročních obdobích a prevenci proběhly ve spolupráci s Portus Prachatice, o.p.s, Vzdělávacím centrem Bezinka a sdružením Jóga v denním životě. Měsíc bezpečnosti (14.4.) ve spolupráci s Policií ČR jsme uspořádali osvětovou akci zaměřenou na první pomoc při autonehodách a využití autolékárniček. Sebeobrana a první pomoc pro seniory (24.4.) - seminář zaměřený na poskytování první pomoci a jsme realizovali ve spolupráci s Městem Prachatice a Oblastní charitou Vimperk. Školení mladých zdravotníků v rámci projektu MZ jsme uspořádali školení v různých oblastech, nejen PP: ošetření poranění při sportu, kardiopulmonální resuscitace a prevence úrazů, dárcovství krve, (20.2. ZŠ Národní, ZŠ Zlatá stezka 387, ZŠ Šumavské Hoštice, MŠ Bezinka, Národní). Dopravní soutěž mladých cyklistů (6.5.) ČČK jako spoluvyhlašovatel soutěže připravuje disciplínu zaměřenou na praktické provedení první pomoci a život zachraňujících úkonů. Den rodiny (15.5.) na akci pořádané Městem Prachatice jsme pro rodiče připravili ukázky první pomoci vč. kardiopulmonální resuscitace kojenců i starších dětí. Oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků (22.5.) soutěže se zúčastnilo celkem 115 dětí z 11 škol Prachaticka a Vimperska (50 soutěžících z 1. stupně, 65 z druhého). Na soutěžních stanovištích se děti setkaly nejen s ošetřením různých poranění, musely si poradit také s šokovými stavy, transportem zraněných, obvazovou technikou nebo významem dárcovství krve. Vítězi byli letos ZŠ Borová Lada (I. stupeň) 4

5 a ZŠ Husinec (II. stupeň). Soutěž poskytuje již od roku 1987 členům zdravotnických kroužků (dětem ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií) možnost ověřit si své dovednosti v konkurenci ostatních soutěžících, zvyšuje se motivace dětí pokračovat v činnosti. Vítěz z každé kategorie postupuje na krajskou soutěž. Na stanovištích děti soutěží ve 3 oblastech: Praktické provedení první pomoci (se standardním a improvizovaným materiálem), Doprava postižených, Obvazová technika. Nesoutěžní stanoviště zahrnují problematiku dárcovství krve a ochranu obyvatel (ve spolupráci s HZS). Na organizaci soutěže se podílí také studenti SPgŠ a VOŠS Prachatice a žáci ZŠ Vodňanská. Regionální soutěž hlídek mladých zdravotníků (28.5.) proběhla v Písku, zajistili jsme účast vítězných hlídek okresní soutěže a účast jedné rozhodčí. Den dětí (30.5.) ve spolupráci s DDM jsme se podíleli na realizaci Dne dětí. Pro děti jsme připravili ukázky první pomoci, povídání o významu dárcovství krve a malé dárky. Dopravní soutěž základních škol (10.6.) ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka 387 jsme připravili soutěžní stanoviště zaměřená na poskytování první pomoci a prevenci úrazů. Oblastní studijní středisko ( ) - 6 denní pobytová akce pro děti (6-15 let), která zahrnuje teoretickou a hlavně praktickou výuku první pomoci a dalších témat z oblasti humanitární činnosti, a to poutavou formou her, zážitků a ukázek. Součástí byla také práce v terénu. Zúčastnilo se 20 dětí. Den branné přípravy / Světový den první pomoci (22.9.) osvětová akce určená široké veřejnosti, pořádaná u příležitosti Světového dne první pomoci. Celkem se zúčastnilo odhadem 510 návštěvníků. Více v kapitole Realizované projekty. Branný závod (2.10.) v závodě pořádaném Městskou policií Prachatice jsme připravili stanoviště věnované první pomoci s praktickými ukázkami. Zdravotník ČČK Junior (říjen) kurz o rozsahu 20 hodin proběhl ve dvou termínech, celkem se zúčastnilo 26 frekventantů. Ti se i nadále uplatňují jako pomocní lektoři na akcích OS ČČK. MLADÝ ZDRAVOTNÍK zájmové vzdělávání pro účastníky ve věku 6-26 let. Více v kapitole Realizované projekty. 5

6 Dárcovství krve Výstava Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku a Volarsku (listopad) výstava ve vstupních prostorách MěÚ Volary představila dárcovství jak ve fotografiích či novinových článcích, tak i v datech a faktech. Součástí byly i praktické informace a informační materiály. Divadelní představení pro dárce krve (8.5.) u příležitosti Světového dne ČK vystoupil dramatický kroužek Podivné divadlo pod vedením Mgr. Veroniky Veselovské s představením cesty dětí do staletí. Na místě byla připravena prezentace o dárcovství krve a pracovníci zodpovídali dotazy účastníků. Oceňování bezpříspěvkových dárců krve (20.11.) Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve, kteří věnovali krev již 10x, 20x, 40x, 80x, 120x a 160. Oblastní spolek uděluje Bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (10 odběrů), Stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (20 odběrů), Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (40 odběrů) a Zlatý kříž III. třídy (80 odběrů). Slavnostní oceňování proběhlo za účasti starosty Města Prachatice Ing. Martina Malého a představenstva OS ČČK Prachatice, s kulturním vystoupením souboru CINK a občerstvením. Letos oceněno: Bronzová medaile 22 dárců Stříbrná medaile 14 dárců Zlatá medaile 15 dárců Zlatý kříž 2 dárci. Vánoční setkání BDK (17.12) Den otevřených dveří pro bezpříspěvkové dárce krve a příznivce dárcovství; neformální posezení, které zahrnovalo občerstvení, drobný dárek a povídání o problematice dárcovství krve. K nejčastějším dotazům patřil harmonogram svozových autobusů na rok 2015, daňová zvýhodnění pro dárce krve nebo programy zdravotních pojišťoven. V tomto roce jsme zajistili celkem 23 svozových autobusů z různých míst okresu Prachatice (Prachatice, Vlachovo Březí a Husinec, Vimperk a Čkyně, Volary a Lenora, Lhenice a Netolice). Letos darovali dárci z Prachaticka krev celkem 1277x, to znamená přibližně 511 litrů krve, která zachraňuje životy zraněných a vážně nemocných lidí. 6

7 Sociální a doprovodné služby vzdělávací a osvětová činnost Humanitární jednotka Komunitní plánování sociálních a doprovodných služeb pravidelně jsme se účastnili projektu jako člen pracovní skupiny Senioři. Český červený kříž působí mj. v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva. Humanitární jednotky ČČK, které jsou hlavním nástrojem pomoci ČČK při mimořádných událostech a krizových situacích, byly zřízeny v roce ČČK je zařazen do tzv. druhosledové pomoci, kdy poskytuje pomoc občanům po zásahu IZS. Aktivně jsme se zúčastnili výstavy Říjen Měsíc pro neziskový sektor. Kontaktní místo pro seniory U Šedého vlka - Služba nabízí prostor pro seniory, kteří nemohou či nechtějí využívat standardní sociální služby; kteří žijí osaměle, na venkově, jejichž lékař zpoplatnil konzultace osobních problémů. Zároveň navazuje na dřívější činnost ČČK. Cílem služby je napomoci seniorům k zapojení se do společnosti a eliminovat tak riziko jejich sociálního vyloučení. Senioři mohou využít možnost posezení u čaje, kávy, knihy, novin, popovídání s pracovníky služby. Na vyžádání zprostředkujeme sociální poradenství a konzultace v oblasti zdraví a první pomoci. Projektu se mohou zúčastnit jak senioři, kteří žijí aktivně, ale nemají možnost konzultace citlivějších problémů, tak senioři, kteří žijí osaměle (těm nabízíme akce pořádané námi nebo našimi partnery, např. MěO Svazu důchodců, Město Prachatice) Dobrovolnictví a krizová připravenost Seminář o krizové připravenosti na SPgŠ (12.3.) seminář přiblížil jak teoretické znalosti (legislativa, systém pomoci), tak poznatky z praxe (zkušenosti z nasazení, videa z povodní i z pomoci ČK po zemětřesení na Haiti). OS ČČK PT je členem krizového štábu ORP Prachatice, který zasedá, když je vyhlášen stav nebezpečí. Spolupráce ORP Prachatice s ČČK PT je součástí krizového plánu. Humanitární jednotka se skládá z dobrovolníků zařazených ve čtyřech sekcích (zdravotnická, humanitární, psychosociální, technická), v jejím čele stojí velitel. V době klidu však humanitárka nespí, ale připravuje se: velký prostor je věnován vzdělávání členů HJ. Cílem je poskytnout členům potřebnou jistotu v jejich práci a zvýšit jejich profesionalitu tak, aby poskytovaná pomoc byla co nejúčinnější: kurz Psychosociální podpora ( ) zúčastnily se 3 členky HJ. kurz Člen HJ ( ) zúčastnily se 2 členky HJ. Přívalový déšť v Prachaticích (9.7.) monitoringu zasažené části města se zúčastnily 2 členky HJ, zasaženým obyvatelům nabídly pomoc ČČK. seminář pro velitele HJ (18.10.) zúčastnily se 3 členky HJ. Požár a evakuace hotelu (23.10.) cvičení HZS, ZZS a dalších se zúčastnily 2 členky HJ, při té příležitosti i namaskovaly figuranty. krajské cvičení Humanitárních jednotek ( ) Den branné přípravy - ukázky evakuačního střediska, informace o úloze ČČK 22.9.) setkávání psychosociálního týmu ( nadoborové nadprofesní setkávání ) v Č. Budějovicích 7

8 Realizované projekty OS ČČK Pt Kapka krve z Prachaticka (Jihočeský kraj, Město Prachatice, Vimperk, Netolice) - cílem projektu je vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve, zvýšit informovanost veřejnosti o BDK pomocí akcí a distribuce propagačních materiálů, zajistit důstojné slavnostní vyhodnocení a poděkování BDK. Součástí projektu bylo divadlo u příležitosti Světového dne ČK, výstava BDK ve Volarech, slavnostní předání plaket prof. MUDr. Jana Janského a vánoční setkání. Den branné přípravy (Ministerstvo obrany.) - osvětová akce určená široké veřejnosti, pořádaná u příležitosti Světového dne první pomoci. Celkem se zúčastnilo odhadem 510 návštěvníků, na zajištění akce se podílelo 35 pracovníků a dobrovolníků. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí veřejnosti o oblasti branné výchovy (první pomoc, civilní ochrana), zapojit děti do výuky první pomoci u dospělých a tím zlepšit jejich dovednosti dětí v oblasti předlékařské první pomoci a civilní ochrany, zvýšit motivaci dětí pokračovat v činnosti. Dobrovolníci ČČK a žáci ZŠ Vodňanská, Národní, Zlatá stezka 387 předváděli postupy první pomoci u popálenin, odřenin nebo zlomenin, ředitel Kontaktního centra Prevent se zaměřil na ošetření poranění o pohozenou injekční stříkačku a její bezpečnou likvidaci. Členové ČČK připravili ukázku nouzového ubytování vč. problematiky krizové připravenosti v regionu (např. evakuace, humanitární pomoci, úlohy státní správy, samosprávy a neziskových organizací, dobrovolnictví a úloha ČČK při mim. událostech); zajišťovali také stanoviště věnované dárcovství krve. Pro zájemce jsme připravili měření krevního tlaku a poradenství v oblasti zdravotní prevence. K prohlédnutí byla vozidla a technika Policie ČR, HZS, ZZS a Horské služby všichni příchozí měli možnost si například vyzkoušet resuscitaci, ošetření, transport osob v podmínkách těžko dostupného terénu nebo dozvědět se důležité zásady požární ochrany. Členové Jihočeské záchranné kynologické brigády a kynologové PČR se akce zúčastnili i se svými psími pomocníky a převedli vyhledávání zasypaných osob, 4Seasons (Město Prachatice) Obsahem projektu 4 seasons byly čtyři semináře věnované dětským úrazům, prevenci a první pomoci (podle ročních období, např. zimní úrazy, jarní alergie, bezpečí v létě, rizika podzimu). Semináře byly určeny rodičům dětí, dále prarodičům, pěstounům, všem, kdo pečují o děti a jsou za ně zodpovědní. Semináře proběhly 19.2., 10.4., 4.6., ve spolupráci s ostatními NGO s, které působí v Prachaticích a taktéž se zaměřují na práci s rodinou (Portus Prachatice, o.p.s, Vzdělávací centrum Bezinka, Jóga v denním životě). Na všech seminářích byl prostor pro praktický nácvik postupů první pomoci (vč. resuscitačních loutek dítěte i teenagera, resuscitace kojenců) i pro individuální dotazy a konzultace. Všichni účastníci obdrželi informační materiály, kartičky první pomoci a balíček zdravotnických pomůcek. Celkem se zúčastnilo 47 účastníků. Mladý zdravotník (Jihočeský kraj) Cílem projektu byla realizace komplexního zájmového vzdělávání v oblasti laické první pomoci byl splněn. Během první poloviny roku 2014 probíhal nábor účastníků a jejich příprava za pomoci dobrovolníků ČČK, proběhla pobytová akce. Od září 2014 realizujeme vzdělávání v plánované podobě podle harmonogramu, pravidelně dochází 13 účastníků. Náplní kroužku je praktická první pomoc, didaktické hry, příprava pro zdravotnické kurzy. Účastníci projektu se podíleli také na organizaci některých osvětových akcí (např Světový den první pomoci). 8

9 Fotogalerie Cvičení HZS 4Seasons Dopravní soutěž ZvŠ OSS Kurz PSP Den branné přípravy/světový den první pomoci 9

10 Naše místní skupiny Členství v ČČK je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Členem ČČK může být každá fyzická osoba starší 6ti let, která je státním občanem ČR nebo právnická osoba, která má sídlo v ČR, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplňování. Místní skupiny v dané oblasti tvoří Oblastní spolek ČČK. K sdružuje náš oblastní spolek 61 členů a blíže neurčitelný počet dobrovolníků. Prachatice Lažiště Členové MS ČČK se aktivně podílejí na organizaci všech akcí oblastního spolku. Zapojili se také do sbírky Den proti rakovině (14.5., Prachatice Kč, Vimperk Kč) a Světluška ( , Prachatice Kč, Vimperk Kč). Členové MS ČČK se pravidelně scházejí každý týden, pořádají každý měsíc večer se zpěvem, navštěvují místní seniory, navštěvují nemocné a pečují o veřejná prostranství (autobusová zastávka). Uspořádali oslavu DŽ. Členky MS ČČK zorganizovaly sbírky Světluška ( ; Kč) a Den proti rakovině (14.5.; Kč). Předseda: Ing. Silvie Janošťáková, DiS. Jednatel: Bc. Zuzana Pelikánová, DiS. Pokladník: Jarmila Kadlecová Revizor: Ing. Juraj Tkáč Předseda: Eva Jiroušková Pokladník: Jarmila Podlešáková Jednatel: Alena Levá Revizor: Jana Jiroušková Do všech našich aktivit se může zapojit každý, kdo má zájem přispět svou troškou ke zlepšení života i prostředí, kde žijeme. POMOZTE NÁM POMÁHAT. Strunkovice nad Blanicí Členky MS ČČK se pravidelně scházejí každý měsíc, starají se o opuštěné hroby na místním hřbitově, též se starají o pomník Padlých z 1.světové války. Mgr. Eva Sahulová vede zdravotnický kroužek při ZŠ. Členky MS ČČK zorganizovaly sbírky Světluška ( ; Kč) a Den proti rakovině (14.5.; Kč). Předseda: Ludmila Hronová Jednatel: Ludmila Fialová Kontaktovat nás můžete na u telefonu nebo osobně každou středu od 8 do 16 hodin v budově polikliniky na adrese Nemocniční 204, Prachatice. Pokladník: Mgr. Eva Sahulová Revizor: Mgr. Hana Pártlová 10

11 Finanční zpráva Účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč A. Náklady Aktiva Spotřeba materiálu Spotřeba energie Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Příspěvky zúčtované mezi org. složkami Náklady celkem B. Výnosy Tržby z prodeje služeb Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky zúčt. mezi org. složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem C. Rozdíl Rozdíl (výnosy - náklady) A. Dlouhodobý majetek celkem B. Krátkodobý majetek celkem I. zásoby celkem II. pohledávky celkem III. krátkodobý finanční majetek celkem IV. jiná aktiva celkem Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období Aktiva celkem Pasiva A. Vlastní zdroje celkem I. jmění celkem II. výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem III. krátkodobé závazky celkem Pasiva celkem

12 Co říci úplným závěrem? Rozsah činností oblastního spolku je široký, od spolkových aktivit jednotlivých místních skupin po akce pro širokou veřejnost, od prevence úrazů po podporu bezpříspěvkového dárcovství krve. Děkujeme všem našim členům i dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom nezajistili žádnou z činností. Děkujeme také našim partnerům a sponzorům, autorům fotografií (vč. i těm, kdo naše akce podpořili finančně, materiálně, dobrou radou nebo osobním přispěním: JIHOČESKÝ KRAJ COOP Terno ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 MINISTERSTVO OBRANY Česká průmyslová zdr.pojišťovna ZŠ Prachatice, Národní 1018 MĚSTO PRACHATICE Domus Prachatice ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 MĚSTO VIMPERK Dr. Max Horská služba ČR RENO ŠUMAVA Extramarket.cz KLAS PRACHATICE Farmářský obchod Dobrovolnické centrum KreBul, o.p.s. & dobrovolníci STTEN s.r.o. Foto-kniha Müller ZZV PRACHATICE Hračky Hanka NEMOCNICE ČB a.s. Jam Decoré Komerční banka Prachatice Kooperativa Meduňka Obchůdek U Barborky Oldřich BEER DDM Prachatice & Podivné divadlo Hasičský záchranný sbor Prachatice Jihočeská záchranná brigáda kynologů Policie ČR Portus Prachatice o.p.s./sluníčko o.s. Prevent Kontaktní centrum Prevent Wiky Prachatice Vyšší odborná škola sociální a SPgŠ Prachatice Zdravotnická prodejna Vzdělávací centrum Bezinka Zdravotnická záchranná služba JčK Díky zaslouží také PŘEDSTAVENSTVO OS ČČK PT, a Anna Voráčková - Anna Vangelová Hana Rabenhauptová - Helena Ledvinková - Jan Šrámek Mgr. Jana Neumannová Štechová Jana Teringlová - Lenka Fidlerová, DiS. - Libor Chmelíček Ing. Libor Nechoďdomů - Mgr. Lucie Škodová - Marie Jandová - Martin Jakš Jan Mlynář - Martin Turek Michal Škopek - Michaela Vincencová - Mgr. Pavla Blažíčková - Petr Karvánek Petra Králová, DiS. a spol. - Petra Svobodová - Růžena Sedláková, DiS. - studentky SPgŠ - Tereza Tichá Václav Vondruška - Věra Draslarová - Věra Pavelková - Zdenka Vančurová a samozřejmě představenstva místních skupin a všichni členové ČČK! 12

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2007 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE PROPOZICE 1 REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ PÁTEK 5. ČERVEN 2015 V MOSTĚ ÚVOD Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali do Mostu na Regionální soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Český červený kříž ocenil dárce krve

Český červený kříž ocenil dárce krve Český červený kříž ocenil dárce krve Dárcovství krve je vysoce humánní čin, díky kterému jsou zachraňovány mnohé lidské životy lidí vážně nemocných, zraněných, novorozenců i jejich maminek. Dárci krve,

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 7. 2. 2015 (9.30 16.30) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici Program:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 1. Členská základna Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav tvořilo k 31.12.2011 13 místních skupin, v průběhu roku byla ukončena činnost a zrušena

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr. Dana Marková Jana Šimečková Jitka Sojková Růžena Podlešáková

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice vychází z nové směrnice č. 3/2003, vydané Úřadem ČČK Praha ( III.úplné znění,úplné znění Směrnice účinné dnem 1.1.2009, jak vyplývá z úprav

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Obsah Úvodní slovo... 3 Historie sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2013... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah: list

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Název: MEDIC Ústí nad Labem Právní forma: zapsaný spolek Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Sdružen ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Logo organizace Činnost Výuka předlp edlékařské první pomoci Zdravotnické zajišťov ování Asistence při p i cvičných evakuacích ch

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s.

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s. Výroční zpráva 2011 STROOM DUB o.p.s. Slovo úvodem Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu. Henry Ford Síla myšlenky je mocná a je jedno, jestli

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků 2015 Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků Oblastní spolek ČČK OLOMOUC 6.6.2015 OBSAH Úvod...2 Soutěž mladých zdravotníků...2 Stanoviště soutěže...3 Soutěžní stanoviště...3 Volná stanoviště...3 Podmínky

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Výroční zpráva. za rok 2011. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2011. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2011 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY pokyny pro účastníky a přednášející mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 30. 1. 2015 (9.00 17.00) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2008 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: list

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Co Vám nabízíme? Celodenní zážitkový kurz první pomoci pro děti na táborech a školách v přírodě a jejich vedoucí program

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více