červen 2014 Obsah: Vtipy... 8 Kultura na Hlinecku... 9 Plán rehabilitačního pobytu.. 11 Co nás čeká Kontakty... 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2014 Obsah: Vtipy... 8 Kultura na Hlinecku... 9 Plán rehabilitačního pobytu.. 11 Co nás čeká... 12 Kontakty... 12"

Transkript

1 červen 2014 Obsah: Co bylo... 2 Zápis z debatního klubu... 3 Změny v občanském zákoníku. 4 Recenze knihy... 6 Zamyšlení... 6 Recept... 8 Vtipy... 8 Kultura na Hlinecku... 9 Plán rehabilitačního pobytu.. 11 Co nás čeká Kontakty

2 CO BYLO První volnočasovku v květnu jsme měli jako vždy debatní klub a poté jsme shlédli film Jedna ruka netleská. Následující týden jsme si měli jít zahrát stolní tenis, ale bohužel o tuto akci byl malý zájem, a proto musela být zrušena. Třetí středu v měsíci jsme mimo plán (mělo být tvoření, nebo vaření), vyrazili na výstavu Dřevomalby od Tomáše Záborce do Městské galerie. Vzhledem k tomu, že venku bylo horké počasí, šli jsme se ještě osvěžit do místní cukrárny. Druhý den jsme se vydali na celodenní výlet do Záchranné stanice živočichů Pasíčka. Ráno jsme vyrazili po 8 hodině autobusem do Skutče, kde jsme později přesedli na bus do Proseče. Jelikož měl autobus zpoždění, museli jsme jít do Pasíček svižnějším krokem. Ale ani pro děti to nebyl žádný problém a na místě jsme si mohli na chvíli sednout a občerstvit se. Poté nás pracovnice stanice provedla po areálu a ke každému ubytovanému zvířátku nám něco zajímavého řekla. Po prohlídce jsme si opět na chvíli sedli a po společném fotu jsme se vydali zpět do Proseče. V Proseči jsme se naobědvali v místní restauraci a tentokrát přes Borovou jsme jeli busem zpět domů. Poslední volnočasovka v měsíci byla zaměřena na Den bez tabáku. Řekli jsme si něco o kouření, závislosti na něm a negativních důsledcích pro kuřáky i jejich okolí. V plánu byl také test závislosti pro kuřáky, ale sešla se vzorná skupina nekuřáků, tak test zůstal nevyužit. Závěrem volnočasovky měla být zdravotní procházka, ale opět zvítězila méně zdravá verze cukrárna. 2

3 ZÁPIS Z DEBATNÍHO KLUBU Téma: Soutěž Výstup: Nabídli jsme klientům možnost zúčastnit se soutěže, kterou pořádá Fokus Praha. Soutěž spočívá v napsání vlastního příběhu, hlavní výhra je vstupenka na speciální olympijské hry, které se uskuteční v Belgii. Žádný z přítomných klientů neměl o účast v soutěži zájem. Téma: Výlet na Pasíčka Výstup: Připomenutí výletu do záchranné stanice Pasíčka, který se uskuteční Také jsme klienty informovali o tom, že je možné sebou vzít tvrdé pečivo, piškoty, obvazy, zrní, atd. Téma: Rehabilitační pobyt Výstup: Informovali jsme klienty o změně programu na rehabilitačním pobytu. Zámek Kuks je z důvodu rekonstrukce stále uzavřen, místo zámku tedy navštívíme hrad Pecka. Téma: Trénování paměti Výstup: Připomenutí termínu trénování paměti, bude se konat ve 14:00. Téma: Volnočasovka Výstup: Připomenutí příští volnočasovky, ta se uskuteční na místním zimním stadionu, kde budeme hrát ping pong. Klienty jsme informovali o možnosti zapůjčení pálek, a také o tom, že je nutná pevná obuv s bílou podrážkou. Téma: Program na červen Výstup: Klienti si navrhli návštěvu klubu Pohoda a stolní hry. V červnu se také uskuteční dvoudenní rehabilitační pobyt ve Dvoře Králové nad Labem. 3

4 ZMĚNY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU Každý měsíc zde najdete článek o novinkách v Občanském zákoníku, které nastaly od letošního 1. ledna. Dozvíte se ve zkratce vše podstatné, jež by se mohlo týkat každého z nás. Manželství a registrované partnerství Ačkoli bylo součástí návrhu NOZ i upuštění od církevního sňatku, nadále si budou moci snoubenci zvolit civilní, nebo církevní sňatek uzavřený před církví, která je k tomu oprávněná. Vznik manželství Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným způsobem. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, že spolu vstupují do manželství. Závady ve sňatečném projevu vůle nejsou zákonnými překážkami. Těmito zákonnými překážkami, které jsou jinak nově výslovně vyjádřeny v NOZ, jsou nedostatek věku, svéprávnosti, dříve uzavřené a dosud trvající manželství (nebo registrované partnerství, nebo jiný obdobný svazek v zahraničí), příbuzenství, svěření do péče jiné osoby, poručenství a pěstounství. Zánik manželství Manželství zaniká: Rozvodem lze rozlišit rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství, a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství. V případě rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu manželství soud manželství rozvede, pokud je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství se často nevhodně označuje jako smluvený či nesporný rozvod. Soud nezjišťuje příčiny rozvodu a manželství rozvede, pokud jsou splněny zákonem požadované podmínky. Prohlášením za mrtvého jednoho z manželů nebo smrtí smrt je považována za přirozený způsob zániku manželství. Proto NOZ oproti 4

5 současné úpravě tento způsob zániku manželství již výslovně nestanoví. Manželské majetkové právo Snoubencům i manželům nová úprava umožňuje lépe si uspořádat své majetkové poměry vzhledem k svým potřebám. Není-li manžely dohodnuto něco jiného, platí, že součástí společného jmění manželů je to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. Součástí společného jmění se mohou stát: věci, práva, dluhy (pokud nejde o výjimky uvedené níže). Dluhy nejsou součástí společného jmění manželů, pokud: - se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo - je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Společné jmění manželů není tvořeno tím, co: - slouží osobní potřebě jednoho z manželů - nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl. - nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech. - nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. - nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. Zisk, který plyne manželovi z jeho výhradního majetku, se rovněž stává součástí společného jmění. Zdroj: 5

6 RECENZE KNIHY Recenze knížky Lovecké příběhy od Vladimíra Paulišty Helča se s Vámi podělí o obsah knížky od Vladimíra Paulišty Lovecké příběhy. Tnto spisovatel je dlouholetý lovecký průvodce pařížského, loveckého orchape. Naši čtenáři ho dobře znají, vždyť vydal už pět knížek, v nichž si přečetli o jeho cestách za zvěří po celém světe, ale také o mysliveckých zážitcích u nás doma. Znají ho také z televize, rozhlasu i z mnoha besed, jež pro něj připravil, čte a poslouchá ho veřejnost myslivecká i laická, protože to nikdy není nuda. Jeho příběhy se čtou jako dobrodružná literatura, ačkoliv jde o zážitky. A protože je Vladimír Paulišta i zkušený fotograf, najdeme v jeho knížkách vždy i snímky zvířat z celého světa. Také jeho nová knížka Lovecké povídky, má všechny přednosti knih předchozích. V kapitole Galerie loveckých průvodců se například dočteme o lidech, kteří doprovázejí lovce po celém světě a bez jejich přičinění by mnohé lovecké výpravy zdaleka nebyly úspěšné. Příspěvek od Helči Paulusové ZAMYŠLENÍ Věci často nejsou takové, jakými se nám zdají Zdenda Hláška Dne Spáchala jistá zpěvačka, která byla neúspěšně léčena ze závislosti na alkoholu a lécích sebevraždu. Ostatně, není to první, ani poslední člověk, který takto skončil. Co mne ale zarazilo, byla reakce bulvárních médií, jak se s této události snaží vytřískat kapitál. Věřit tomu, že se zaměří na problémy obyčejných žen, které propadly alkoholizmu, je asi totéž, jako věřit tomu, že na severním pólu vyroste 6

7 tropický prales, v němž se budou prohánět trpaslíci se zelenými vousy na cvičených dinosaurech. Tento příběh je o manipulacích, kterými si každý závislý člověk projde. Začíná to sebeklamem, žádný závislý člověk si nepřizná, že je alkoholik. Staví si často iluzi ze vzdušných zámků, až se dostane do světa, v němž je odtržen od reality. To, že je snadno manipulovatelný je jasné-stačí, aby partner zahrozil, a náš závisláček sklapne paty, a nechá ho,,aby si s ním dělal, co chce. To pochopitelně vyhovuje některým lidem, kteří z tohoto vztahu profitují. Jak jistě víme, alkoholik má jenom tři možnosti: Jít se léčit, a trvale abstinovat, upít se, nebo spáchat sebevraždu. To, že léčba není procházka růžovým sadem, nemíním nikomu tvrdit. Pro ženu musí být obzvlášť těžké poznání, že například vyměnila své děti za flašku. Proto se raději vrátí do světa svých iluzí, a konfabulací. Ale ani v případě, že dokončí svojí léčbu, zdaleka nemá vyhráno. Teprve za zdmi léčebny je závislý člověk vystaven mnohým pokušením, od kterých byl izolován. Proto by se měl především zapojit do svépomocné skupiny, případně dalších abstinenčních hnutí, snažit se v nich aktivně vystupovat, a najít si svoji cestu. Tuto cestu si musí najít on sám, protože každý z nás má svoje životní zkušenosti, svůj náhled a svojí osobnost. Zde je jedna jistota, a to, že spolu se svobodou jednání je i zodpovědnost za následky. Teprve jestliže osvobodíme svoji duši od drog, můžeme relativně úspěšně léčit i další svoje psychické stavy. Nechci tvrdit, že je to snadné, ale teprve vynaloženým úsilím získávají věci na hodnotě. Závěrem bych se chtěl dotknout i společnosti. Tím, že uznává, že perspektivní lidé jsou mladí, zdraví a krásní si tato společnost pod sebou řeže větev. Vždyť i starým lidem bylo 20. Proto se snažme být tolerantnější k ostatním lidem, nikdo z nás není rytířem svatého grálu, a hlavně nevěřit tomu, že Já jsem ten nejdokonalejší. Ona totiž dokonalost zabraňuje šanci osobního růstu Příspěvek od pana Zdeňka Balouna. 7

8 RECEPT Veršované brambory Suroviny: Brambory syrové, houby čerstvé nebo mražené, slanina, cibule, sýr Hermelín nebo Niva, smetana, drcený kmín a kdo chce, může i rozmarýn, sůl, mletý pepř. Postup přípravy receptu Brambory bez slupky, nakrájené na plátky do mísy dáme, na kolečka pokrájené alespoň 2 cibule s nimi promícháme. Pak přidáme houby čerstvé nebo mražené, na másle nebo sádle mírně podušené, k tomu uzenou slaninku a bude trvat jenom chvilinku, než to s kořením a solí promícháme a nakonec krájený sýr Hermelín nebo Nivu do toho dáme. Toto vše do pekáčku vsypeme a smetanou 33% to celé pěkně podlijeme. Přikryté do trouby zapéci dáme a pak už si jen pochutnáme. :-). Je to vše poměrně brzy hotové, jen ke konci pečení to na chvíli odkryjte - kvůli kůrčičce. Cibule v kombinaci s houbami, sýrem a smetanou vytvoří chuť brambor přímo lahodnou. VTIPY Přijde syn za rodiči a povídá: "Mami, tati, jsem velký kluk a tak chci bydlet sám!" "Tak to je úžasné, že chceš být tak soběstačný. Máme velikou radost", syn se šibalsky pousměje "no, kufry už máte před barákem" 8

9 Na venkově: Na silnici mezi lány polí se zastaví škodovka, ještě třikrát škytne a chcípne. Naštvaný řidič vyleze z vozu, otevře motor a zkouší do všeho ťukat a tahat za cokoliv, protože tomu vůbec nerozumí. V tom přiběhne bílý kůň, zastaví se a směrem k řidiči suše prohodí: "To bude rozdělovač." A odběhne pryč. Řidič tupě zírá s otevřenými ústy, stále nemůže uvěřit. Pak mávne rukou a zkusí vyčistit ten rozdělovač. Otočí klíčkem v zapalování - a auto naskočí. V nejbližší vesnici si dává v hospodě oběd a nedá mu to a popíše vrchnímu příhodu. Vrchní reaguje: "Ale to máte z pekla štěstí. On tady pobíhá ještě černej kůň a ten tomu vůbec nerozumí." Pračlovek si čte vysvědčení svého syna a říká: "To, že máš za 3 z lovu chápu, jsi ještě malý. Ale že si propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!" (www.evtipy.cz) KULTURA NA HLINECKU Kulturní akce na Hlinecku červen 2014 Letní slavnosti a Trhovokamenické trhy Datum: 8. června od 10 do 15h Kde: Trhová Kamenice Popis: Řemeslníci, chovatelé, pěstitelé, farmáři, ukázky tradiční řemeslné výroby, taneční a pěvecká vystoupení a Šeucovská muzika ze Skutče. Pořádá Městys Trhová Kamenice. 9

10 Náhorní Karabach země na kterou svět zapomněl Datum: 10. června od 18h Kde: Multifunkční centrum Popis: Cestopisné povídání známého blogera, spisovatele a fotografa Ladislava Větvičky. Od kliky k elektřině Datum: od 9 do 16h Kde: Skanzen Veselý Kopec Popis: Doprovodný program k výstavě. Ukázky práce s historickou zemědělskou technikou, možnost vidět v chodu mlýn a pilu, ukázky lidové stravy, dílničky pro děti. Kulturní program zpívající Heligónky z Pardubic. Vstupné 80 a 50 Kč. Roztančené střevíčky XVIII Datum: od 19h Kde: Multifunkční centrum Popis: Profilový pořad tanečního klubu TKG Hlinsko. Rychtář fest Datum: od 14h Kde: Areál pivovaru Rychtář Popis: Horkýže Slíže, Mandrage, MIG 21 a další. Vstupné v předprodeji 290,- Kč. ARTSY FARTSY - festival kreativity III Datum: Kde: Multifunkční centrum Popis: Festival studentského umění, který do Hlinska na čtyři dny přinese spoustu zábavy, exotické kultury a mladého ducha. Na většinu programu je vstupné dobrovolné. Pouze na večerní představení jsou vstupenky za pevnou cenu. Tyto vstupenky si je možné zarezervovat a koupit v TIC Hlinsko nebo v MFC. 10

11 Termín: den Odjezd z Hlinska: 7:47 Příjezd do Dvora Králové: 9:58 PLÁN REHABILITAČNÍHO POBYTU Přesun na ubytování, občerstvení, Cesta na bus: cca 10 min (zastávka Vánoční ozdoby) Odjezd na Pecku: 12:03, 12:41 budeme na místě Z Pecky: 15:15 (17:15), ve Dvoře budeme 15:55 (17:55) Nákup, procházka po městě (Kostel sv. Jana Křtitele, Šindelářská věž, Mariánský obelisk, Náměstí TGM, hradby, Kohoutův dvůr, ), pokud to bude možné, opékání na zahradě penzionu. 2. den Snídaně Po snídani odchod do ZOO. Zde možnost opět uschovat zavazadla. Poblíž ZOO, nebo přímo tam si dáme oběd. Odjezd: 14:00 (16:00), v Hlinsku 16:13 (18:54) 11

12 CO NÁS ČEKÁ Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 4.6. Debatní a filmový klub 9.6. Trénování paměti Rehabilitační pobyt Minigolf POHODA Cool Stolní hry 2.7. Debatní a filmový klub KONTAKTY FOKUS Vysočina, středisko Hlinsko Karla Lidického Hlinsko Web: Mobilní telefon na vedoucí (Míša Růžičková): Komunitní tým: Mobil Pavla Hrabovská: Mobil Jana Horynová: Mobil Marcela Boháčová (peer pracovník): Dobrovolnické centrum: Mobil Hana Chmelíková: Tisk časopisu Provázek finančně podpořilo sdružení PROVAS. Děkujeme! 12

listopad 2014 Obsah Osmisměrka... 8 Pozvánky... 9 Recept... 10 Kultura na Hlinecku... 10 Co nás čeká... 12 Kontakty... 12

listopad 2014 Obsah Osmisměrka... 8 Pozvánky... 9 Recept... 10 Kultura na Hlinecku... 10 Co nás čeká... 12 Kontakty... 12 listopad 2014 Obsah Co bylo... 2 Zápis z debatního klubu... 3 Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné... 4 Recenze knihy... 5 Výlet do Prahy... 6 Vtipy... 7 Osmisměrka... 8 Pozvánky... 9 Recept...

Více

květen 2015 Obsah Recept... 9 Kultura na Hlinecku... 10 Pozvánka... 11 Co nás čeká... 12 Kontakty... 12

květen 2015 Obsah Recept... 9 Kultura na Hlinecku... 10 Pozvánka... 11 Co nás čeká... 12 Kontakty... 12 květen 2015 Obsah Co bylo... 2 10 let hlineckého střediska FOKUSu Vysočina... 2 Zápis z debatního klubu... 4 Zápisky z cyklocest... 5 Recenze knihy... 7 Pranostiky květen... 8 Recept... 9 Kultura na Hlinecku...

Více

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com 2 2014 XXIII. ROÈNÍK Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK 12 ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára Představitelé Města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, starosta města a Jaromír Pařík, místostarosta

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

industra Jedinečné propojení kultury, kávy, vzdělání a kreativity magazín pro rodiny s dětmi do 18 let elektronické vydání

industra Jedinečné propojení kultury, kávy, vzdělání a kreativity magazín pro rodiny s dětmi do 18 let elektronické vydání www.rodinnepasy.cz podzim 2015 neprodejné magazín pro rodiny s dětmi do 18 let NEPRODEJNÉ www.facebook.com/rodinnepasy @ elektronické vydání Pár dobrých rad na cestu do školy 9 desatero, které nám usnadní

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Leden - březen 2012 Čtvrtletník, č. 1/2012 Jedna malá můra s něžnou duší se zamilovala do jedné hvězdy.

Více

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20 Měšický zpravodaj Únor 2013 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. JM kraj zisk 145 milionů z loňska utratí letos

Z RCA DLO Z RCA DLO. JM kraj zisk 145 milionů z loňska utratí letos první reality s garancí www.pomocproreality.cz tel. 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XIII. Číslo 2 24. ledna 2014 Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

1 /2015 ZDARMA. Tři králové vyrazili do obcí. Téma: O bezpečnosti chodců. Odhalte tajemství Plešivce. Rozhovor s Ondřejem Hejmou

1 /2015 ZDARMA. Tři králové vyrazili do obcí. Téma: O bezpečnosti chodců. Odhalte tajemství Plešivce. Rozhovor s Ondřejem Hejmou 1 /2015 ZDARMA ROČNÍK 9 Tři králové vyrazili do obcí Téma: O bezpečnosti chodců Rozhovor s Ondřejem Hejmou Odhalte tajemství Plešivce + více zpráv z regionu, kultury a ze sportu www.idobnet.cz 1 DOBNETINZERCE

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Květen 2015 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým LISTY LANŠKROUNSKA 25/XIV PROSINEC 2014 CENA 25 Kč Nový starosta Radim Vetchý Foto: F. Teichmann 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU Rozhovor s novým starostou

Více

Telč vzdorovala Brnu LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. Blaník na sokolovně se dočká obnovy. duben 2015 ROČNÍK XXVI

Telč vzdorovala Brnu LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. Blaník na sokolovně se dočká obnovy. duben 2015 ROČNÍK XXVI 4 duben 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Hokej: Druhé místo v Krajské soutěži Vysočiny Telč vzdorovala Brnu Tři utkání si vyžádalo určení vítěze Krajské soutěže Vysočiny

Více

Úhel pohledu 2014/01. domov. Zákony. soutěž. je tady. city. Srdce. porozumění. Foto Drahomíra Julínková. www.zeny50.cz

Úhel pohledu 2014/01. domov. Zákony. soutěž. je tady. city. Srdce. porozumění. Foto Drahomíra Julínková. www.zeny50.cz Úhel pohledu soutěž domov je tady láskaumění krásné MÓDA milovat vztahy Zdraví novinky pohoda ze světa Srdce porozumění Zákony city Foto Drahomíra Julínková www.zeny50.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

Více

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo!

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Číslo 4 květen 2013 ročník 3 interní noviny firmy busline Str. 5 busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Rozhovor s Ivanem Vyskočilem VYRÁŽÍME NA TURNÉ S MICHALEM DAVIDEM Michal David si vybral BusLine

Více

zpravodaj V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 4. 2010 od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 4. 2010 od 16 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 4 2010 zpravodaj V tomto čísle naleznete Dětská hřiště 3 Jarní svoz odpadu 6 Areál Na Rozcestí 7 Vratislavické Velikonoce 8 Noc kostelů 11 Aprílová veselice 12 Beachklub 18 Kalendárium 20

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Kladenská

Více

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko. DIESELSERVIS www.dieselservis-kromeriz.cz kontakt: 602 601 433, 602 361 471 TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.cz

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech 2 Vážení spoluobčané, máme tu prakticky začátek léta a s ním další vydání nového Zpravodaje. Jistě jste zaregistrovali změnu jeho grafické podoby. Tu iniciovala výměna tiskárny, kde náš čtvrtletník od

Více