Univerzální vysavač kalů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzální vysavač kalů"

Transkript

1 Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod

2 OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně Působnost Poptávky a objednávky Technické údaje Oblast použití Příslušenství 5 2. Bezpečnost Označení pokynů v provozním návodu Kvalifikace personálu a zaškolení Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Dodržování pravidel bezpečné práce Bezpečnostní pokyny pro provozovatele / obsluhu Bezpečnostní pokyny pro údržbu, inspekce a montáž Svévolná přestavba a výrob náhradních dílů Nepřístupný způsob používání 7 3. Popis 7 4. Umístění a uvedení do provozu 7 5. Údržba 8 6. Garance 8 7. Technické změny 9 Dodatek I: Možné poruchy, jejich příčiny a odstranění 10 Dodatek II: Výkres náhradních dílů 12 Dodatek III: Seznam náhradních dílů 13 Dodatek IV: Výkres příslušenství 15 POZOR: Uschovejte prosím originální balení přístroje. Eventuelní zpětná dodávka musí být provedena v originálním balení. 2

3 Prohlášení o shodě - ve smyslu směrnice EU pro stroje 89/392/EWG, dodatek II A - ve smyslu směrnice EU pro nízké napětí 73/23/EWG, dodatek III B - ve smyslu směrnice EMV 92/31/EWG a 93/68/EWG Tímto prohlašuje firma ZEHNDER GmbH Pumpen und Anlagenbau Zwönitzer Straβe Grünhain-Beierfeld že univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 odpovídá následujícím platným ustanovením: - směrnice EU pro stroje ve znění 91/368/EWG, dodatek I č. 1 - směrnice EU pro nízké napětí 93/68/EWG, dodatek I - směrnice EMV 92/31/EWG a 93/68/EWG Použité harmonizované normy, obzvláště EN 292 část 1 EN 292 část 2 Návrh EN 292 část 2 A1 EN EN 55014/4.93 EN 55104/95 Použité národní technické normy a specifikace, obzvláště DIN EN 292 část 1 DIN EN 292 část 2 návrh DIN EN 292 část 2 A1 DIN VDE 0700 část 1 DIN VDE 0700 část 41 Návrh DIN EN 809 Grünhain, 27 července 2005 Matthias Kotte 3

4 1. Všeobecně 1.1 Působnost Tento provozní návod je platný pro univerzální vysavače kalů USS 3000 a USS Při nedodržení provozního návodu zvláště bezpečnostních pokynů stejně jako při svévolné přestavbě přístroje nebo při zabudování jiných než originální náhradních dílů automaticky propadá nárok na garance. Za škody vzniklé v důsledku toho nepřebírá výrobce žádné ručení! Výrobce: ZEHNDER GmbH Pumpen und Anlagenbau Zwönitzer Straβe Grünhain-Beierfeld Aktualizace provozního návodu: červenec Poptávky a objednávky: Poptávky a objednávky směrujte na svého odborného prodejce. 1.3 Technické údaje TYP: USS 3000 USS 4000 olejivzdorný Výkon motoru [P 1 ] 270 W 270 W Napájecí napětí 230 V / 50Hz 230 V / 50Hz Jmenovitý proud 1,2 A 1,2 A Připojovací kabel 10 m 10 m Max. čerpané množství 3000 l/h 3000 l/h Max. výtlačná výška 12 mws 12 mws Samonasávání až do 6,5 m 6,5 m Připojení výtlačného potrubí G 1 ¼-AG G 1 ¼-AG Připojení sacího potrubí G 1 ¼-AG G 1 ¼-AG Max. teplota kapaliny 40 C 40 C Max. velikost nečistot 15 mm 15 mm Materiály: Těleso čerpadla: Nerezové Vnější těleso/rukojeť: ABS/ Polypropylen Membrána: EPDM USS 3000, NBR (olejivzdorný) USS 4000 Šrouby: Nerezové Těsnění: NBR 4

5 1.4 Oblast použití U tohoto zařízení se jedná o mobilní membránové čerpadlo, které bylo vyvinuto k čištění zahradních rybníčků. S pomocí dodávaného patřičného příslušenství se nechá vysát a odstranit bahno, listí a jiné pevné látky. Proto může být nasazeno toto zařízení ale také univerzální pro odvodnění a čištění (zaplavený a zanesený sklep, bazén apod.) Tomuto čerpadla na rozdíl od obvyklých rotačních čerpadel neškodí běh na sucho, zvláštní membránová technika dovolí dokonce i suché nasávání, tzn. naplnění čerpadla nebo dokonce měchu není zapotřebí. K ochraně membrány by se mělo vyvarovat špičatých a ostrých předmětů. USS 3000 nesmí být použito pro media obsahující olej. Zvláštní provedení pro media obsahující olej je USS Jako zvláštní příslušenství nabízíme soupravu k přestavbě z USS 3000 na USS Příslušenství K objemu dodávky patří: 3 ks Sací tryska podlahová 1 ks. Sací hadice s koncovkami, délka 3,5m včetně těsnění 1 ks. Sací trubka, skládá se ze 3 dílů po 0,5m 1 ks. Držadlo ( připravené pro montáž na sací trubku ) 1 ks. Výtlačná hadice s koncovkami, délka 3,5m včetně těsnění 1 ks. Náhradní membrána 2 ks. Náhradní zpětná klapka 1 ks. Držák pro upevnění výtlačné hadice 3 ks. O- kroužek pro sací trubku 2 ks. Náhradní těsnění pro sací/výtlačnou hadici 2. Bezpečnost (výňatek z normy VDMA ) Tento provozní návod obsahuje základní upozornění, které se při instalování, provozu údržbě musí respektovat. Proto je tento provozní návod k přečtení bezpodmínečně před sestavením a uvedením do provozu mechanikem jakož i příslušným odborným servisem/provozovatelem a musí být neustále k dispozici v blízkosti zařízení. Musí být dodržovány nejenom všeobecné bezpečnostní pokyny, respektování všeobecného, které jsou uvedeny v kapitole Bezpečnost, nýbrž také speciální pokyny, které jsou uvedeny v jiných kapitolách, např. pro privátní použití. 2.1 Označení pokynů v provozním návodu Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto provozním návodu, které mohou při nerespektování vyvolávat nebezpečí osob, jsou s všeobecným výstražným symbolem Bezpečnostní značka podle DIN 4844 W 9 Pro varování před elektrickým napětím Bezpečnostní značka podle DIN 4844 W 8 U bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může ohrozit stroj a jeho funkce je uvedeno slovo POZOR. Pokyny uvedené přímo na stroji jako např. - šipka směru otáčení - znaky pro připojení medií musí být bezpodmínečně dodrženy a udržovány v čitelném stavu. 5

6 2.2 Kvalifikace personálu a zaškolení Personál pro obsluhu, údržbu, inspekce a montáž musí mít kvalifikaci odpovídající pro tyto práce. Oblast odpovědnosti, příslušnost a kontrola personálu musí být přesně určeny provozovatelem. Pokud personál nemá potřebné znalosti, musí být zaškolen a veden. To může být provedeno, pokud je to nutné, na zakázku provozovatele stroje výrobcem/dodavatelem. Dále musí provozovatel zajistit, aby personál úplně porozuměl obsahu provozního návrhu 2.3 Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob, životního prostředí a stroje. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke ztrátě jakýchkoliv nároků na náhradu škody. Jednotlivě může nedodržení způsobit například následující ohrožení: - selhání důležitých funkcí stroje/zařízení - selhání předepsaných metod pro obsluhu a údržbu - ohrožení osob elektrickými, mechanickými a chemickými účinky - ohrožení životního prostředí úkapy nebezpečných látek 2.4 Dodržování pravidel bezpečné práce Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny, existující národní předpisy k zabránění úrazům, stejně jako eventuelní interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele. 2.5 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele / obsluhu - pokud by horké nebo studené části stroje mohly znamenat nebezpečí, musí být tyto části zabezpečeny odběratelem proti dotyku - ochrany proti dotyku točivých částí (např. spojky) nesmí být odstraňovány u strojů, které jsou v provozu - úkapy (např. z ucpávky hřídele) nebezpečných čerpaných kapalin (např. explozivních, jedovatých, horkých) musí být odváděny tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení osob nebo životního prostředí. Musí být dodržována zákonná ustanovení - musí být vyloučeno ohrožení elektrickou energií (podrobnosti k tomu viz. např. v přepisech VDE a přepisech místních podniků dodávajících energii). 2.6 Bezpečnostní pokyny pro údržbu, inspekce a montáž Provozovatel musí zajistit, aby všechny údržbářské, inspekční a montážní práce byly prováděny kvalifikovanými odbornými pracovníky, kteří se dostatečně poučily prostudováním provozního návodu. Zásadně se smí provádět práce pouze na stroji, který byl uveden do klidového stavu. Postupy k uvedení stroje do klidu, které jsou popsány v provozním návodu, musí být bezpodmínečně dodržovány. Čerpadla nebo čerpací agregáty, které čerpají media ohrožující zdraví, musí být dekontaminovány. Bezprostředně po ukončení prací musí být zpět umístěna veškerá ochranná a zabezpečující zařízení, resp. Musí být tato zařízení uvedena do funkčního stavu. Před novým uvedením do provozu musí být dodrženy body uvedené v odstavci uvedení do provozu 6

7 2.7 Svévolná přestavba a výrob náhradních dílů Přestavba nebo změny na zařízení jsou přípustné pouze po dohodě s výrobcem. Originální náhradní díly a příslušenství, povolené výrobcem, podmiňují bezpečnost. Použití jiných dílů může zrušit ručení z vzniklé škody. 2.8 Nepřístupný způsob používání Bezpečnost provozu dodaného stroje je zajištěna pouze při použití k účelu, který je popsán v odstavci I Všeobecně tohoto provozního návodu. Hraniční hodnoty, které jsou uvedeny v údajovém listu nesmí být v žádném případě překročeny. 3.Popis Univerzální vysavač kalů je vybaven robustným motorem na střídavý proud s nasazením na sériový provoz. Doprava media probíhá skrz v tělese čerpadla upevněnou membránou. Přes kmitavý pohyb této membrány je doprava media pulsující; tzn. konstrukční podmínky vedou během provozu k pulsujícím pohybům odtokové hadice. Konec hadice musí být proto uchycen dodávaným držákem hadic. Zařízení se pohybuje jednoduše pomocí robustných kol a posuvné rukojeti a může se pohybovat jen ve vodorovně. Po připojení dodaných částí příslušenství a zástrčky síťového kabelu je přístroj provozuschopný. - čerpadlo musí být připojeno na zásuvku s uzemněním - použití čerpadla u bazénu a zahradních rybníků a v jejich ochranném pásmu je přípustné pouze tehdy, pokud jsou tato zařízení vybavena podle DIN VDE 0100 / část 702. Informujte se u odborného elektrikáře. 4. Umístění a uvedení do provozu (v příkladu čištění rybníku) Zařízení je nutno pro úplnost a event. škody při transportu přezkoušet. K instalaci se musí zvolit pokud možno suché a rovné místo. Provozujte zařízení jen ve vodorovné poloze. Nejdříve se musí takto smontovat dodávané příslušenství: viz. dodatek IV, strana 15 spojit tři sací trubky (libovolné pořadí) nasadit na rukojeť nasávací nástavec a sací trubky spojit sací hadici se sací stranou pláště čerpadla (respektovat označení!) spojit výtlačnou hadici na výtlačnou stranu čerpadla (respektovat označení!) bezpodmínečně dávat pozor na to, že u šroubení pláště musí být uloženo dodávané patřičné těsnění volný konec hadice nechat na volné ploše tak, aby se mohlo na této ploše ukládat bahno nebo jiné pevné nečistoty. Hrubé nečistoty mohou být zachyceny do vhodné nádrže (např. korba). Pro uchycení výtlačné hadice může být použit dodávaný držák. (kat.č ) Přístroj je nyní provozuschopný a může být spojen se sítí (ZAP/VYP) vypínačem. POZOR S přístrojem nikdy nepřejíždět přes kabel! Dodržovat dostatečně bezpečnou vzdálenost od rybníku! V dešti zařízení nepoužívat a nenechávat stát! Zajistit zabezpečení přístroje před unikajícím proudem ochranným spínačem! Zařízení se může provozovat jen ve vodorovné poloze! Přístroj zajistit proti vysmeknutí na nerovné podlaze! Nestavět, nemáčet a nepotápět přístroj do vody 7

8 Nasávací tryska na konci sacích trubek se tedy ponoří do rybníku a pomalu se jezdí na dně. Již za krátkou chvíli čerpadlo vysává kal z rybníku. Otvor sací trysky je koncipován tak, aby se velké části nedostaly do skříně čerpadla. Je třeba upozornit,že ostré předměty můžou vést k porušení nebo předčasnému opotřebení membrány. Přetížení motoru může vést k tomu, že se na základě toho sepne vestavěný vypínač přetížení. Po ochlazení se motor opět automaticky spustí. Proto je třeba dávat pozor na to, aby zůstal větrací otvor v zadní části krytu volný a nebyl zakryt trávou, listím nebo jinými předměty. Jen tak je zajištěno dostatečné chlazení motoru. K zastavení čerpadla slouží ZAP/VYPínač. Při silném zabahněním vody se doporučuje po dokončení práce hadice a skříň čerpadla vyčistit nasátím čisté vody. Před delší provozní přestávkou (např. přezimování) se musí zabránit nánosům propláchnutím s čistou vodou a skříň čerpadla (také mři nebezpečí mrazu) úplně vyprázdnit. Toto provést krátkým provozem od 3. do 4. zdvihů bez připojení hadic. Přístroj a příslušenství skladovat na suchém, bezprašném místě bez přístupu mrazu. 5. Údržba - před jakýmikoliv prácemi na čerpadle bezpodmínečně vytáhnout vidlici ze zásuvky. - Univerzální vysavač kalů je při řádném a předepsaném užívání je v podstatě bezúdržbový. Avšak musí se v pravidelném období a specielně po delším provozu pod silným zatížením vnitřní část čerpadla zkontrolovat, resp. vyčistit, nastane-li zřetelná ztráta výkonu. Proto jsou na skříni čerpadla umístěny šrouby k její snadné demontáži. Membrána je tedy volně přístupná k vyčištění a v případě potřeby lze vyměnit povolením centrálního šroubu. Poté v obráceném pořadí opět smontovat. Dávat pozor na přesné uložení membrány! - Stejně tak se mohou zkontrolovat, event. vyměnit, obě zpětné klapky v závitovém hrdle skříně čerpadla odstraněním nátrubku s vnějším závitem. Při smontování bezpodmínečně dávat pozor na montážní polohu klapky ve směru pohybu! Na sací straně se musí klapka otevřít směrem dovnitř čerpadla, na sací straně se musí otevírat směrem ven! (viz dodatek IV, str. 15) - Stejně tak se musí podle potřeby vyčistit dodávané příslušenství; jako hadice, sací trubky, podlahově trysky a rukojeť a zbavit je pevných látek. - Zpětnou klapku v montážní skupině je třeba vyzkoušet, vyčistit a event. vyměnit. Při smontování bezpodmínečně dávat pozor na montážní polohu klapky ve směru pohybu! Klapka se musí otevírat směrem k rukojeti! (viz dodatek IV, str. 15) 6. Garance Jako výrobce přejímáme za přístroj garanci 24 měsíců od data prodeje. Jako důkaz platí váš paragon. V rámci této garanční lhůty odstraníme podle našeho rozhodnutí opravou nebo výměnou čerpadla bezplatně všechny závady, které jsou způsobeny vinou materiálu nebo chybami výroby. Z garance jsou vyjmuty škody způsobené neodborným použitím nebo opotřebením. Následné škody, které vzniknou v důsledku výpadku čerpadla nejsou předmětem naší garance. Pokud se vyskytne nárok na garanční plnění, obraťte se na Vašeho prodejce Eventuelní zpětná dodávka musí být, s ohledem na škody při transportu, provedena v originálním balení. 8

9 7. Technické změny jsou vyhrazeny ve smyslu dalšího vývoje 2005 ZEHNDER GmbH 9

10 Dodatek I: Možné poruchy, jejich příčiny a odstranění Poruchy Možné příčiny Odstranění závad Přístroj nelze spustit! Chybí síťové napětí! Zkontrolovat napájení. Přístroj běží avšak nesaje! Hlavní vypínač v pozici 0. Výpadek proudového chrániče! Špatná pojistka! Motor či pohon poškozen Sací hadice; sací trubky s rukojetí a podlahovou tryskou nejsou dobře spojeny, resp. sešroubovány! Zpětná klapka na spodním konci sací trubky je zanesena nebo špatně namontována! Podlahová tryska zanesena! Sací trubka zanesena! Rukojeť zanesena! Sací hadice zanesena! Ploché těsnění na konci sací hadice chybí nebo je zničeno! O-kroužek v plastovém zasouvacím pouzdru chybí nebo je zničeno! Zpětná klapka v sacím nebo výtlačném spojení je vzpříčená, znečištěna, zničena či ve špatné montážní poloze! Membrána zničena! Skříň čerpadla silně znečištěn! Výtlačná hadice zanesena! Přepnout hlavní vypínač na pozici I. FI- na vypínači promáčknout RESETtlačítko vrátit zpět. Při opakovaném vypínáním informovat záruční servis. Vyměnit pojistku nebo na pojistkovém automatu promáčknout RESET. Při opakovaném vypínáním informovat záruční servis. Informovat záruční servis. Netěsnost v sacím potrubí snižuje sací výkon přístroje. Podlahovou trysku, sací trubku a rukojeť pevně spojit. Sací hadici zašroubovat do skříňě čerpadla. (nezapomenout těsnění!) Zpětnou klapku vyčistit nebo dávat pozor na správnou montážní polohu. (viz bod 5.Údržba) Vyčistit podlahovou trysku! Vyčistit sací trubku! Vyčistit rukojeť! Vyčistit sací hadici! Ploché těsnění vložit do převlečné matice na sací hadici a sací hadici namontovat. Event. opatřit novým plochým těsněním. O- kroužek vyměnit Zpětnou klapku vyjmout, vyčistit a při montáži dbát správnou montážní polohu! (viz bod 5.Údržba) Membránu vyměnit! Skříň čerpadla demontovat a vyčistit! Výtlačnou hadici vyčistit 10

11 Poruchy Možné příčiny Odstranění závad Přístroj se během provozu vypíná Výpadek proudového chrániče působením poruchového proudu Na proudovém chrániči stisknout RESET, tlačítko vrátit zpět. Při opětovném výpadku informovat záruční servis Únik vody na spodní části přístroje Špatná pojistka! Membrána zničena! Skříň čerpadla není správně dotažena! Zkontrolovat zda je pojistka vyhovující. Při opětovném výpadku informovat záruční servis Skříň čerpadla demontovat a vyměnit membránu Zkontrolovat správnou polohu skříně a dotáhnout šrouby Přístroj je během provozu neustále hlučný! (tlukot) V skříni je kamení nebo podobné nashromážděné pevné nečistoty! Skříň čerpadla demontovat, vyčistit a opět namontovat. Přístroj se při provozu blokuje! Skříň čerpadla je kompletně zaplněna pevným odpadem! Motor zničen! Převodovka zničena! Pohon zničen! Skříň čerpadla demontovat, vyčistit a opět namontovat. Informovat záruční servis. Informovat záruční servis. Informovat záruční servis. 11

12 Dodatek II: Výkres náhradních dílů univerzálního vysavače kalů USS 3000/

13 Dodatek III: Seznam náhradních dílů USS 3000/4000 Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte typ čerpadla a číslo pozice, stejně tak i katalogové číslo. Číslo pozice Kusů Označení Katalogové číslo 10 1 Základová deska svařovaná část Středící kolo Šneková převodovka Motor USS Kondenzátor Šroub s šestihrannou hlavou DIN 933-M6x25-A Ozubená podložka Krycí deska Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M5x14-vz Kompaktní kuličkové pouzdro Čerpadlový trkač Vidlicová hlava Kruhová podložka nosná DIN x16x Hnací rameno Kolík válcový DIN 6325-A10x22-St Kuličkové ložisko Hnací hřídel Lícované pero DIN 6885-A6x6x Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M10x Podložka střední plochá DIN 125-A10,5-vz Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7991-M6x Upínací příruba motoru Talíř Membrána (USS 3000) Membrána olejivzdorná (USS 4000) Šroub se šestihrannou hlavou se závitem v hlavě DIN 933-M8x20-A Plášť motoru USS 3000 (vč. poz.220) Výtlačné hrdlo G1 ¼ (obsahuje poz. 210) Zpětná klapka Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x12-A Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x25-vz Podložka střední plochá DIN 125-B8,4-vz Šestihranná matice DIN Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x18-vz ZE Podložka střední plochá DIN 125-B8,4-vz Rukojeť USS Čtyřhranná trubka 20x20x400-hliník Šroub do plechu DIN ,9x13 ZE Šroub s šestihrannou hlavou DIN 933-M8x45-vz Šestihranná matice DIN 934-M8-vz Kryt spodní části USS Karosářská podložka Samojistná matice šestihranná vysoká DIN 982-M Čep oběžného kola Kolo Mezikruh Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x10-A Kryt horní části USS Šroub do plechu DIN 7981-HC3,9x19-vz Podložka střední plochá DIN 125-A4,3-vz Skříň svorkovnice

14 Číslo pozice Kusů Označení Katalogové číslo pólová svorkovnice Víko skříně svorkovnice Šroub do plechu DIN ,9x38-A Odlehčovací příchytka Šroub do plechu DIN ,9x25-vz Kabelová vývodka Napájecí kabel se zástrčkou H07-RN-F 3G1-10m Spínač ZAP/VYP Nátrubek s vnějším závitem nipl G 1 ¼ Těsnění 39x24x Sací hadice vč. poz. 570 a 575 pro USS Sací hadice olejivzdorná pro USS Hadicové šroubení Ms pro USS O-kroužek Výtlačná hadice, připravená k připojení Výtlačná hadice olejivzdorná, připravená k připojení USS Rukojeť na sací trubku USS 4000, vč. poz Sací tryska podlahová, široká vč. poz a Sací tryska podlahová, úzká vč. poz a Bez obr. 1 Kruhová tryska vč. poz a Sací trubka dlouhá 500mm vč. plastových spojek Zpětná klapka Snímací spodní díl, pro zpětnou klapku Snímací horní díl, pro zpětnou klapku Držák pro upevnění výtlačné hadice Bez čís. 1 O-kroužek 31x1,5 na sací trubku Bez čís. 1 Plastová spojka pro USS sací trubku vč. O-kroužku Bez obr. 1 Přestavba USS 3000 na USS

15 Dodatek IV: Výkres příslušenství univerzálního vysavače kalů USS 3000/

Ergonomická rukojeť spolu s vysoce flexibilním kabelovým svazkem zaručují bezpečnou a neunavující práci s hořákem.

Ergonomická rukojeť spolu s vysoce flexibilním kabelovým svazkem zaručují bezpečnou a neunavující práci s hořákem. MIG/MAGsvařovací hořáky ABIMIG 250 ABIMIG 250 T plynem chlazené Technická data podle EN 60 974-7: Zatížení: 250A CO 2 200A směsný plyn M 21 podle DIN EN 439 60% DZ Drát : 0,8 1,2 mm BINZEL. Pro kaïd pfiípad

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

Návod k používání. Bezmotorový stroj pro zakládání a osev trávníku RS 50 H

Návod k používání. Bezmotorový stroj pro zakládání a osev trávníku RS 50 H Návod k používání Bezmotorový stroj pro zakládání a osev trávníku RS 50 H Výrobce: Sembdner Maschinenbau GmbH Sembdner Strasse 1 82110 Germering Dovozce: BONAS, spol. s r. o., Sepekov Staňkov 425, 398

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO CENÍK 3 TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO KT02272 xx5 30x30x5 00 KT02273 KT02274 KT02275 KT02276 KT02277 KT02278 KT02279 KT022 xx5 xx5 xx5 xx5 x5 xx5 00x00x5 00 00 00 00 00 00 00 00 za ks za ks 2,07 2,3 2,53

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Obecná charakteristika... 3 Kusovník a materiály... 4 Série ACT-

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze. Původní pokyny

Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze. Původní pokyny Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze Původní pokyny EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Ruční paletový vozík Označení typu /Obchodní značka

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

AGRA-BOHEMIA PŘELOUČ akciová společnost

AGRA-BOHEMIA PŘELOUČ akciová společnost AGRA-BOHEMIA PŘELOUČ akciová společnost DOPRAVNÍKY SPIRÁLOVÉ řady SD Návod k montáži, obsluze a údržbě (příloha k technickým podmínkám č. 536 547.15-183/94) Přelouč, listopad 1997 OBSAH 1. Bezpečnost práce

Více

Stroj na dělení trubek

Stroj na dělení trubek Stroj na dělení trubek REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. 1 Kvalitní německý výrobek 12 3 6 4 9 13 2 14

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 630

1/9 Číslo protokolu: csob cr 630 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Elektronický rozdělovač topných nákladů

Elektronický rozdělovač topných nákladů 2 877 Siemeca AR Elektronický rozdělovač topných nákladů Rozdělovač topných nákladů určený pro rádiový odečet WHE46 WHE46.. je elektronický přístroj určený pro rozdělování nákladů za teplo odevzdané otopným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě HOBLOVKA NA ROVNÉ DŘEVO pro opracování dřeva model 117 RT Návod k obsluze a údržbě CЄ Důkaz souhlasu - Evropská směrnice 89/392/CEE 91/368/CE a další nařízení pro bezpečnost práce a kvalitu OBSAH Část

Více

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ KATALOG Novinky.2012 KN12-CZ Nové internetové stránky online. www.vigor-equipment.com Platí do 31. 01. 2013 Sada nástrčných hlavic TORX V2687, EAN 4047728026871 28 6 7 8 e VIGOR No. i Obsah SW mm EAN 4047728+

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více