SMU. Instalační postupy a technické specifikace PAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMU. Instalační postupy a technické specifikace PAM"

Transkript

1 SMU Instalační postupy a technické specifikace PAM

2 Evropský standard ČSN EN 877 Litinové trouby a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění odpadních vod z budov Požadavky, zkušební metody a zajištění jakosti Příslušné řady: PAM-SMU S a PAM-SMU PLUS: DN 40 až 600 Řada pro dešťovou vodu: DN 75 až 150 Oblast použití Definice Odvodňovací systémy pro budovy: systém trub, tvarovek, příslušenství a spojek používaných pro sběr a odvod odpadní a dešťové vody z budov; zahrnuje odtokové trouby, ventilaci spádových trub a dešťové trouby nainstalované v budově nebo připojené k budově. Odtokové kanály: systém trub, tvarovek, příslušenství a spojek instalovaných Tato evropská norma se vztahuje na součásti litinových trub určených pro výstavbu systémů odvádění odpadních vod z budov a dešťových svodů, obvykle v podobě gravitačních systémů. Tato norma specifikuje požadavky na materiály, rozměry a tolerance, mechanické vlastnosti, vzhled, standardní tvarovky pro litinové trubky, tvarovky a příslušenství. Uvádí rovněž výkonové charakteristiky pro všechny součásti, včetně spojovacích. mimo budovu s cílem spojit odvodňovací systém této budovy s kanalizačním potrubím nebo septikem. Kanalizační potrubí: systém trub určený pro sběr odpadní vody a dešťové vody z budov a z povrchu a její odvedení do místa likvidace nebo čistění. Rozměry Trouby: Vnější průměr (DE) DN Jmenovitá hodnota Tolerance ,5-2,5 Úhly tvarovek: Oblouky: Odbočky: Ochranné vrstvy Trouby a tvarovky Nad zemí a pod zemí: Vnitřní ochrana: odolnost vůči solné lázni: 350 h chemická odolnost: od ph 2 do ph 12 odolnost vůči tepelným cyklům: 1500 cyklů mezi 15 a 93 C Pouze pod zemí: Vnější připevnění trub: průměrná hmotnost zinku na jednotku plochy by neměla být nižší než 130 g/m 2 2

3 PAM Evropský standard ČSN EN 877 Označení výrobků Označení musí být kontrolováno vizuální kontrolou, aby se potvrdilo, že obsahuje: název nebo značku výrobce identifikaci místa výroby dobu výroby, kódovanou či nekódovanou odvolání na tento standard DN nebo několik DN, přichází-li to v úvahu projektovaný úhel tvarovek identifikaci akreditované třetí strany, přichází-li to v úvahu Vodotěsnost Vodotěsnost spojů požadované parametry Podmínky zkoušky Souosé Zkušební hydrostatický tlak v barech DN 40 až 200 DN 250 až 600 Vnitřní 0 až 5 Vnější 0 až 5 Vnitřní 0 až 3 Vnější 0 až 0,5 Šikmé* Podmíněné 0 až 5 0 až 1 0 až 3 0 až 1 Poznámka: 1 bar = 100 kpa = 0,1 MPa *3 pro DN < 200; 1 45 pro DN > 200 Při chybějící evropské harmonizaci musí být provozní vlastnosti výrobku, které jsou v souladu s tímto standardem, hodnoceny v porovnání s národními předpisy platnými v místě instalace; zejména musí být zohledněna provozní kritéria a možné zatřídění. Ochrana proti hluku V důsledku vysoké hmotnosti svých stěn na jednotku plochy a v důsledku projektových parametrů spojek zajišťují systémy litinových trub značné snížení hluku vyvolaného odváděním odpadní vody z budov. Zpravidla proto není vyžadována žádná další ochrana. Bezpečnost v případě požáru Litinové výrobky jsou podle evropského standardu nehořlavé a nezápalné. Jsouli vystaveny požáru, udrží si své funkční charakteristiky a celistvost po dobu několika hodin, což znamená, že jejich stěny zůstávají vůči ohni a plynům odolné a nedochází k žádným prasknutím, ke zhroucení nebo k závažné deformaci. Svou celistvost si zachovají i propojením skrze stěnu nebo strop. 3

4 Pokyny pro instalaci PAM-GLOBAL RAPID spojka 1. Natlačte dodanou kompletní spojku na konec trouby až ke střední části těsnění. 2. Natlačte další troubu do druhého konce spojky. 3. Pevně utáhněte šroub s vnitřním šestihranem buď s pomocí nástrčného klíče, ráčnovým klíčem nebo rázovým šroubovákem, a to pokud možno tak, aby se stahovací čelisti dotýkaly. PAM-GLOBAL REKORD zámková objímka PAM-GLOBAL UNIVERSAL zámková objímka Konce trub rovnoměrně obepněte dvěma polovinami stahovací objímky. Potom nejdříve obě poloviny volně sešroubujte. Ujistěte se, aby se hroty zoubků zajišťovací objímky neopíraly o pouzdro těsnícího kroužku. Utáhněte šrouby postupně křížem tak, aby stahovací části byly smontovány souběžně, a pokud možno se stejnou vzdáleností. Zajistěte, aby těsnící části(konce trub a tvarovek) byly dokonale čisté (odstraňte nátěr, který stekl). Zámková objímka PAM-GLOBAL UNIVERSAL musí litinovou troubu obepínat symetricky. Upozornění! Zajistěte, aby utahovací krouticí momenty (viz tabulka) byly dodrženy u všech čtyř šroubů, a to i v případě, že stahovací části se budou dotýkat již při nižším utahovacím krouticím momentu. Pro finální utažení použijte momentový klíč. DN MD Utahovací krouticí moment Tlak (bar) (Nm) až až až až až až až 3 Z tohoto důvodu: Sešroubujte volně objímku dohromady a dávejte pozor, aby se hroty zajišťovací objímky nedotýkaly stahovací objímky spojky (1-2-3). Utáhněte šrouby postupně křížem imbusovým klíčem tak, aby stahovací části byly souběžné a byly smontovány s co možná nejvíce stejnou vzdáleností (4-5). Montáž je kompletní, když je mezera nulová (6). 4

5 In se perpetuo Tempus PAM PAM-SMU RAPID zámková objímka Zámková objímka se používá na spojky PAM-SMU RAPID nebo na přítlačnou zátku z důvodu zakrytí spojek PAM-SMU RAPID nebo expanzní zátky připevňovací objímkou k umístění posledního segmentu a vložení šroubu se šestihrannou hlavou postupnému uchycení během stahování Montáž na spojky PAM-SMU RAPID PAM-SMU RAPID 2 Standardní utažení Úplné utažení 5

6 Pokyny pro instalaci Spojka PAM-GLOBAL KONFIX and KONFIX-MULTI Spojky KONFIX se používají pro připojování trub nebo kanalizačních přípojek vyrobených z odlišných materiálů (ocel nebo plast) k troubám PAM-SMU. Spojky DN 100 a DN 125 se také používají pro spojení plastových střešních okapních žlabů spádových trub. 1. Nasaďte spojku KONFIX s volným stahovacím páskem na troubu PAM-SMU až na doraz. Zajistěte troubu stahovací páskou. 2. Vyřízněte předvyznačenou čelní stranu spojky KONFIX nožem a víčko vyjměte. VAROVÁNÍ: Neřezejte příliš hluboko, abyste nepoškodili těsnící obrubu! 3. Vyznačte si hloubku vsunutí na spojovací troubě. Použijte mazadlo a vtlačte ji dovnitř. A je to! 4. Znázorněný ocelový trubní adaptér slouží pouze jako příklad. Spojkou KONFIX můžete spojovat všechny kanalizační trouby vyrobené ze všech druhů materiálů k troubám PAM-SMU. Spojka PAM-GLOBAL MULTIQUICK Co lze spojovat: Trouby PAM-SMU s vnějším průměrem mm (toleranční rozsah trub PAM-SMU DN 100) s tvarově stabilními odlišnými materiály s vnějším průměrem mm. Trouby PAM-SMU s vnějším průměrem mm k troubám s vnějším průměrem až 115 mm. Spojení se provede dvěma stahovacími objímkami se spirálovým závitem, které jsou vhodné pro větší tolerance průměrů. Otevřený konec spojky MULTIQUICK je natažen na konec trouby a stahovací objímka se spirálovým závitem se umístí na předpokládané pozici a utáhne se. Potom použijte nůž k vyříznutí uzavřené strany a zkraťte spojku na příslušný vnější průměr spojovací trouby. Spojka je zkrácena na požadovaný průměr před přechodem. Nasaďte druhou stahovací objímku se spirálovým závitem na spojovací troubu. Nastrčte spojovací troubu do spojky MULTIQUICK a utáhněte objímku se spirálovým závitem v předpokládané pozici. Zajistěte, aby oblast stažení (ostré konce trub a tvarovek) byly dokonale čisté. Odstraňte nátěr, který stekl a zbytky cementu. Stahovací objímky se spirálovým závitem se musí utahovat pouze ručně šroubovákem, aby se spojka MULTIQUICK nepoškodila. 6

7 Instalace a pokyny pro pokládání PAM Jednoduchá instalace s největší přesností Trouby PAM-SMU do DN 300 jsou dodávány v třímetrových délkách a rozřezává je uživatel. Řezačka trub zaručuje rychlý, čistý a kolmý řez. Pro řezání litiny nejsou vhodné ruční rozbrušovačky s řeznými kotouči. Když už by se nakonec musely použít, pak pouze ve spojení s řeznými nástroji umožňujícími pevné uchycení řezané toruby a zaručujícími kolmý řez. K dalším řezným nástrojům patří elektrické pásové pily s upínacím přípravkem nebo strojní rámové pily na kov, které umožňují připevnit troubu k nosníku, a tak zaručit čistý řez. Je důležité, aby byl řez vždy kolmý na podélnou osu trouby. Vezměte, prosím, na vědomí, že řezací kotouče nebo listy pily se musí pravidelně vyměňovat. Pokyny pro instalaci a pokyny pro ukládání Společnost SAINT-GOBAIN CANALISATION vypracovala pokyny pro správnou instalaci a pokládání trubek PAM-SMU. Je nutné dbát na dodržování pokynů pro instalaci a pokládání trub PAM-SMU pod zem a také na zabezpečení adheze zajištěné třecí axiální silou u těch trub, které jsou vystaveny tlaku. Adheze zajištěná axiální třecí silou musí být zaručena, jestliže jsou vodní kanalizační trouby vystaveny tlaku většímu než 0,5 bar; jedná se například o: Trouby v oblasti vzdutí Dešťové trouby Trouby se znečištěnou vodou vedené skrze několik suterénních úrovní Tlaková potrubí s odpadní vodou u zdvihacích zařízení. Požadovaná adheze u trub a tvarovek PAM-SMU zajištěná axiální třecí silou se dosáhne pomocí zámkových objímek. Je rovněž důležité dodržovat instalační pokyny pro spojky WC, stejně tak jako pravidla pro připojení trub PAM-SMU. 7

8 WC spojky Příklady instalace PAM-SMU WC připojení pro renovaci budov Tato speciální odbočka určená pro spojení podlahové záchodové mísy s následně položenou troubou PAM-SMU na čisté podlaze (např. při modernizaci starých budov). S tímto WC připojením je možné položit sběrnou spojovací troubu na stávající podlahu. Horní kryt musí být zapuštěn v oblasti odbočky (spádové trouby) a WC přípojení. Spojovací výška podlahové záchodové mísy s horizontální výtokovou troubou je obvykle asi 180 mm od středu záchodové výtokové trouby k hornímu okraji čisté podlahy. Pro spojení WC odbočky s připojovacím hrdlem PAM-SMU je zapotřebí normální umělohmotný spojovací díl WC s vnějším průměrem 110 mm. Příklad 1 WC Umyvadlo Vana/sprcha Příklad 1: Instalace odbočky ve sběrném spojovacím vedení za účelem spojení podlahové záchodové mísy s horizontální výtokovou troubou. Čistá podlaha Upozornění Zapuštění v oblasti odbočky (spádové trouby nebo výtokové trouby WC) Příklad 2 Příklad 2: Instalace odbočky ve spádové troubě za účelem spojení podlahové záchodové mísy s horizontální výtokovou Umyvadlo troubou. WC Použít lze pouze nádržky splachovače namontované na ploše nebo podepřené mísou nebo splachovací ventil. Vana/sprcha Čistá podlaha Spojka KONFIX Dvojité oblouky sestávající z 2 x 440 * Montážní pokyny pro spádové trouby s odpadní vodou jsou přípustné pro trouby, které neprocházejí více než třemi podlažími nebo které nejsou delší než 10 m a přecházejí do horizontálního vedení. Ze zvukově-technických důvodů se však doporučuje používat dvojité oblouky sestávající z 2 x 440. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v kg 8

9 WC In se spojky perpetuo Tempus PAM Pokyny pro instalaci WC spojek Obecné pokyny: Pro propojení spojovacích potrubí se spádovými troubami doporučujeme použít odbočku 88 PAM-SMU s úhlem vtoku 45 neboť nabízí nejlepší výtokové podmínky. Spojovací potrubí WC musí být přivedeno do spádové trouby takovým způsobem, aby rozdíl výšky mezi vodní hladinou v pachovém uzávěru WC a základnou spojovacího potrubí byl v místě vstupu do spádové trouby minimálně 100 mm. Toto pravidlo se musí dodržet také pro stěnové záchodové mísy s horizontální výtokovou troubou. Umělohmotné záchodové spojovací části o průměru 110 mm. Dnes se moderní podlahové záchodové mísy dodávají pouze s vertikální nebo horizontální výtokovou troubou. Umělohmotný záchodový spojovací kus s průměrem 110 mm a s přírubovými těsněními nebo tlakovou spojkou se používá pro spojení záchodového spojovacího kusu s litinovou troubkou (oblouky 220, 450 a 900 a také přímé spojovací části. Umělohmotná spojovací trouba je napojena na litinovou troubu: pro bezhrdlové trouby pomocí spojky KONFIX DN 100 pro litinová záchodová spojení pomocí speciální příruby přes vložený těsnící kroužek. Typická aplikace sběrné spojky Možností jak využít multisběrnou spojku, je nepočítaně. Může ušetřit prostor a materiál, protože dokáže například propojit systémy odvodu odpadních vod z kuchyně, ze záchodu a z umyvadla. 9

10 Odolnost PAM-SMU S vůči agresivním látkám Odolnost vnitřních povrchů Tabulka chemické odolnosti Následující tabulka umožní zkontrolovat vhodnost vnitřních povrchů a těsnění spojek ve vztahu k odpadním vodám charakterizovaných: pouze jedním agresivním produktem Odolnost se hodnotí ve vztahu ke komplexu fyzikálně-chemických parametrů, které charakterizují odpadní vodu, tj. vypuštěný objem, povaha odváděných kyselin, zásad a rozpouštědel..., časový souběh vypouštění kyselin nebo zásad, maximální špičková teplota, trvalá průměrná teplota, změny studených a horkých výpustí, možnost vypláchnutí potrubí. Na základě výše uvedených informací může naše technické a obchodní oddělení poskytnout stanovisko ohledně potenciálního využití výrobkové řady PAM-SMU Plus. rozsahem špičkové teploty odpovídající několikaminutové výpusti V případě pochybnosti nebo vícenásobné výpusti kontaktujte, prosím, naše technické oddělení. 1 = vnitřní povrchové vrstvy tvarovek a trub 2 = elastomerní těsnění EPDM 3 = nitrilové těsnění NBR Tyto tabulky jsou pouze informativní a nejsou vyčerpávající. Budete-li potřebovat více informací o konkrétním použití, obraťte se na naše technické a prodejní oddělení. VODY Slaná voda NaCl 30 g/l Demineralizovaná voda Odpadní voda Okysličená voda 18 v/l DETERGENTY Mytí Bublinková lázeň Čisticí produkt 10% Bezfosfátové praní Mytí nádobí 5% Amoniaková odpadní voda 10% Neředěný amoniakový odpad Neředěný čisticí prostředek pro WC Kanalizační čisticí prostředek DEZINFEKCE Typ SANYTOL 5% Oxidační činidlo pro odstraňování skvrn Typ ACE DELICAT 5% Typ BECKMANN / 5 l Typ BLANCO /5 l SOLI KCl 3% NaH 2 PO 4 3% (NH 4 ) 2 SO 4 ROZPOUŠTĚDLA Etanol, metanol, glykol Xylen Ředidlo Olej, plynové oleje, minerální olej Mazací oleje Aceton Cyklohexan Aceton 10

11 PAM 1 = vnitřní povrchové vrstvy tvarovek a trub 2 = elastomerní těsnění EPDM 3 = nitrilové těsnění NBR Anorganické kyseliny Kyselina solná HCl 10% Kyselina solná HCl 5% Kyselina sírová H 2 SO 4 10% Kyselina sírová H 2 SO 4 5% Kyselina fosforová H 3 PO 4 10% Kyselina fosforová H 3 PO 4 5% Kyselina fosforová H 3 PO 4 2,5% Kyselina dusičná HNO 3 10% Organické kyseliny Kyselina mléčná 10% Kyselina mléčná 1-5% Kyselina citronová 5% Kyselina octová 30% Kyselina octová 10% Zásady Soda NaOH Soda NaOH Amoniakový NH 3 Potaš Bělidlo 10% Bělidlo 30% Bělidlo 10% Ostatní Oleje, zelenina, zvířata odolný neodolný bezpředmětné Trouby PAM-SMU Plus: odolnost vnějších povrchů Kovový povrch se zinkem: Zinkový povrch chrání litinové trouby prostřednictvím galvanického působení. Když se kovový zinek umístí do korozivního prostředí, tak díky svým specifickým elektromechanickým vlastnostem začne ve skutečnosti chránit litinu před jakoukoliv korozí a zabrání lokálnímu napadání v důsledku poranění povrchu trouby. Zinek vytváří jistou formu lokální katodické ochrany. V delším časovém úseku se zinek promění na stabilní vrstvu komplexu solí, která se chová jako pasivní ochranná vrstva trouby. Zinkový povrch vytváří na troubách vrstvu adhezivního a poddajného kovu. Na rozdíl od všech ostatních povrchů je zinek vysoce odolný proti nepříznivým vlivům. Alternativou zinkového povrchu je antracitově šedá základní barva. 11

12 Připevňovací/závěsný systém Připevňovací objímka 802 Hák 101 Připevňovací objímka 401 Rychlé připevnění Pouze jedna utahovací matice Pohyblivá matice Umožňuje boční seřízení Automatické připevnění Flexibilita je získána mezerou 4 cm umístěnou v hlavě háku. Redukovaný rozsah Navržen kvůli adaptaci na nerovnost vertikální stěny Výhody Výškové seřízení možné v rozsahu mezi 6 a 7 cm. Automatické seřízení Vyrovnává držák, aby byl proud vody v troubě vyvážený matice MB PAM-GLOBAL SE objímka DN 100 Instalace je stejná jako u normální trubní připevňovací objímky; provádí se pomocí závitového oříšku M8 nebo M10. Objímka se rozevře, vloží se trouba, nasadí se stahovací šroub a nakonec se utáhne. Kloubová část Hmotnost: 0,210 kg Kód výrobku: Systém PAM-GLOBAL SE pro přerušení přenosu zvuku Dosažení nejvyšších zvukově izolačních hodnot závisí na krouticím momentu Na rozdíl od normálních trubních připevňovacích objímek u nichž je zvuk tlumen pryžovou vložkou, má objímka PAM-GLOBAL SE vibrační systém přerušující přenos zvuku. Tohoto efektu se dosáhne pomocí prvku pryž-kov, který byl speciálně upraven pro litinu. Účinnost přerušení přenosu zvuku je závislá na tom, jak hodně je utažen utahovací šroub. PAM-SMU akustický adaptér 10 M8-M10 NOVINKA DN Kód výrobku Hmotnost 40 až , ,3 8,5 Adaptér se používá s připevňovací objímkou 802 a s antivibračními objímkami. M8-M10 ø20 ø49 Akustický adaptér PAM umožňuje snížení hladiny hluku na 5 db (A). 12

13 PAM Technické charakteristiky spojek a zámkových objímek SMU Rapid SMU Rapid PAM GLOBAL PAM GLOBAL SMU-S SMU-S AUTOGRIP Objímka z nerez 2 2 z nerezoceli Rapid S Rapid Inox oceli ISO 6594 Materiál pásky/pouzdra Austenitická nerez DN 40: (430 Ti) DN : (301) Austenitická nerez DN 40, 250, 300: (316 Ti) DN : (301) Feritická nerez / (430 Ti/-) Austenitická nerez (316 Ti) Austenitická nerez (304) Austenitická nerez (316 Ti) Austenitická nerez (304) Šroub imbusový Šroub se šestihrannou hlavou a otvorem pro klíč Rozměr klíče DN 40: 4 DN : 6 DN 40: 4 DN : 6 DN 40:4 DN : 6 DN 200: 8 DN 40:4 DN : 6 DN 200: 8 DN : 6 DN 100: 6 DN : 8 DN : 10 DN 50: 6 DN : 8 DN : 10 DN : 14 DN : 10 DN : 13 Počet DN : 2 DN : 4 Materiál Ocel, třída (grade) 8.8, pozinkovaná, pohliníkovaná Nerezocel třída (class) A4 Ocel, třída 8.8, pozinkovaná, pohliníkovaná Nerez třída A4 2 Nerez třída A4 2 Nerez třída A4 2 Nerez třída A2 2 Utahovací krouticí moment (v N.m) DN 40: 2 DN : 4 DN 250: 15 DN 300: 20 DN 40: 2 DN : 4 DN 250: 15 DN 300: 20 DN 40: 2 DN : plně utažená DN 40: 2 DN : plně utažená DN 100: 15 DN 125: 25 DN 150: 30 DN : 35 DN : 40 DN 50: 20 DN : 30 DN 125: 50 DN 150: 60 DN : 100 DN 300:180 DN : 200 DN :10 DN :20 Materiál 1 DN 40: nerez / nebo (430 Ti/-/304) DN : nerezocel (430 Ti) Objímky Objímky Objímky Objímky Válce Válce Objímky DN 40: nerez / nebo (430 Ti/-/304) DN : nerezocel 1,4301/ (304/316Ti) DN 40: nerez / nebo (430 Ti/-/304) Nerez (316 Ti) Nerez (304) Nerez (316 Ti) Nerez (304) Počet DN : 4 DN : 8 Manžeta (těsnění) Pryž EPDM Pryž EPDM nebo nitril Pryž EPDM nebo nitril Pryž EPDM nebo nitril Pryž EPDM Pryž EPDM nebo nitril Pryž EPDM Provozní charakteristiky V souladu s ČSN EN prosinec 1996 typ WC Maximální DN : 3 05 odchylka 4 DN : Maximální Odpovídá zatížení ve střihu 10 x DN v Newtonech, omezena na 6 mm, při vnitřním tlaku 1 bar nesouosost 4 Zkušební hydrostatický tlak 4 V souladu s ČSN EN 877 DN : 5 bar DN : 3 bar DN : 10 bar DN 500: 6 bar DN 600: 4 bar DN : 4 0 DN : 2 0 DN :0,3 bar DN : 0,2 bar 1 První třída podle EN , třída ve skupinách nejbližší podle standardu AISI při zohlednění ekvivalence mezi standardy 2 Podle ČSN EN ISO Standardní utažení pro splnění požadavků ČSN EN 877. Pro vyšší požadavky na odolnost proti tlaku musí být utažení provedeno kraj ke kraji 4 Pro další podrobnosti viz ČSN EN Jestliže se spojky použijí se zánkovou objímkou nebo PAM-SMU S AUTOGRIP musí být před utažením šroubu provedeno vychýlení Poznámka: 1 bar = 100 kpa = 0,1 MPa 1daN/cm2 10 m vodního sloupce Odchýlení a nesouosost (ČSN EN 877) Úhlové vychýlení Vychýlení způsobené vnitřním tlakem Trouby SMU S a SMU Plus jsou zcela odolné vůči normálním tlakům používaným a přenášeným v budovách. Úhlové odchylky a porušení souososti akceptované trubním systémem SMU S a SMU Plus jsou důležitým faktorem z hlediska provozní bezpečnosti a hygieny. 13

14 Odolnosti sítí vůči tlaku Pokyny, které je nutno dodržovat, mají doplňkový charakter. výpusti Požadavky na odolnost vůči tlaku u kanalizační sítě závisí do určité míry na následujícím: na výšce vodního sloupce mezi daným bodem sítě a první výpustí nad ním. Obvykle se rozlišuje mezi sítěmi určenými pro splaškovou, odpadní vodu a dešťovou vodu. na případném nahodilém (nepředvídaném) tlaku vody v síti. K takovým případům dochází nejčastěji v důsledku ucpání trouby nebo nasycení veřejné sítě. Kanalizační sítě pro odpadní vodu a splaškovou vodu Riziko spojené s nahodilým tlakem při malém vodním sloupci Sítě pro odpadní nebo splaškovou vodu zpravidla odvádějí vodu ze sanitárních zařízení v jednotlivých patrech. V případech nahodilého tlaku vody se taková zařízení stávají výpustmi. Tlak proto nesmí překročit tlak odpovídající výšce podlaží, tj. hodnotu asi 0,3 bar. Spojky PAM-SMU RAPID 2, PAM-SMU S, PAM-SMU S AUTOGRIP těmto provozním požadavkům vyhovují. Riziko spojené s tlakem vody a vysokým vodním sloupcem Ve velice vzácném případě, kdy spádové trouby s odpadní nebo splaškovou vodou procházejí řadou podlaží budovy bez jakýchkoliv výpustí a kdy existuje riziko nahodilého tlaku vody, musí instalace odpovídat pokynům platným pro sítě s dešťovou vodou. Kanalizační sítě pro dešťovou vodu Riziko spojené s tlakem vody při nízkém vodním sloupci Viz odstavec nahoře týkající se sítí pro odpadní nebo splaškovou vodu. Riziko spojené s tlakem vody s vysokým vodním sloupcem Nahodilý tlak vody sítě může vyvolat mechanické zatížení některých komponent (oblouky, zátky atd.); tato zatížení se musí zohlednit v jejich parametrech. Ilustruje to níže uvedená tabulka. DN 50 DN 75 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 Přítlačná zátka Oblouky Základna spádové trouby Tlak vyvíjený pod jedním metrem vodního sloupce vyjádřený v kg. F Například pod vodním sloupcem 10 m je přítlačná zátka na konci DN 200 vystavena zatížení 320 kg a sada dvou oblouků 45 dalším 455 kg. V takových podmínkách musí být instalace schopná nadále plnit svůj účel, tj. být: hermetická mechanicky stabilní a znemožňující jakékoli rozpojení v místech spojů. To se stává v důsledku zatížení, zejména v obloucích, odbočkách a zátkách, která se přenášejí v potrubí po celé jeho délce. 14

15 PAM Změny směru lze z hlediska zachování mechanické stability zajistit následovně: izolováním části vystavené zatížením mezi dvěma připevněnými body (vůči konstrukci objektu), přizpůsobením spojek a jejich příslušenství (charakter spojky, připevnění objímky atd.) mezi těmito dvěma připevněnými body. Opěrka spádové trouby s uložením Zámkové objímky na spojkách Zámkové objímky na spojkách Samotná spojka Poznámka: Existují i jiná řešení, jak odolat zatížením. Jsou založena na svařovaných spojích nebo na komponentech zdiva. Výběr spojek a příslušenství pro každou část trubního systému podle průměru (DN) a úrovně tlaku, který může vzniknout (viz následující tabulku). Tlak v barech 0 0,5 3 5 DN PAM-SMU RAPID 2 spojka PAM-SMU RAPID 2 spojka PAM-SMU RAPID zámková objímka 40 až a 300 PAM-SMU RAPID 2 spojka PAM-SMU RAPID zámková objímka + PAM-SMU S AUTOGRIP zámková objímka 1) 400 až 600 PAM-SMU S AUTOGRIP zámková objímka 1) 1) Zámkové objímky PAM-SMU S AUTOGRIP lze nahradit spojkami PAM-SMU S za předpokladu, že vybočení potrubí (oblouky atd.) je podepřeno svařovanou konstrukcí nebo betonovými kotevními bloky. Doplňkové příslušenství Pro tento typ sítě musí být přítlačné zátky vybaveny speciálními připevňovacími objímkami. V případech instalace s vybočeními, kdy hydrostatické tlaky mohou překročit hodnotu 5 barů, se obraťte na naše technické a prodejní oddělení. 15

16 Projektové řešení pro zajištění odolnosti vůči zatížením Otevřený vtok U spádové trouby se doporučuje, aby opěrka spádové trouby s uložením byla nainstalována každých patnáct metrů (první ve spodní části spádové trouby) za účelem podpory hmotnosti spádové trouby a zajištění její mechanické stability. Podpěra s elastomerním těsněním zabraňuje přenosu hluku z kanalizační sítě šířeného stavební konstrukcí Na konzolových ramenech Uzavřený vtok Umístění na betonové desce Opěrka spádové trouby s uložením V takovém případě nejsou opěrky spádových trub zapotřebí. Přístup k síti (standard ČSN EN 12056) U spádových trub Přístup je nutno zajistit kvůli důvodu provádění zkoušek, kontrol a údržby. Lze jej dosáhnout pomocí krátké trouby s přístupovým krytem. V místech změny směru (vybočení) Ve spodní části U horizontálních sběrných trub Pro snazší přístup se nainstaluje opěrka spádové trouby, a to v mírně skloněné pozici oproti její tvořící přímce. Proudění a cirkulace vzduchu (standard ČSN EN ) Směr proudění Průřez trub nesmí být ve směru proudění zmenšen; výjimku tvoří sítě se sníženým tlakem nebo sítě s plně využitými troubami, jak je tomu u našeho systému EPAMS. Z tohoto důvodu si přidání spojek v síti vedoucí k vyšším průtokům nebo ke změnám sklonu může vyžádat zvýšení průřezu. Toto zvýšení je nutno provést ve vtokové části spojky s pomocí přechodové trouby/redukce. Pro horizontální dešťové sítě se musí přechodová trouba/redukce namontovat proto, aby mohl vzduch cirkulovat troubou podél její horní tvořící přímky, která musí být souběžná s troubou. 16

17 PAM Podpírání trub (s výjimkou systému EPAMS) U předpjatých nosníků jsou zakázány montáže (otvory, těsnění). Počet připevňovacích objímek uvnitř budovy mimo budovu Vertikální síť Pro přímý styk s: délkou > 2,70 m 1 2 délkou > 1 m 1 délkou < 1 m 1 Pro tvarovku: odbočka 1 1 změna směru > Horizontální síť Délka > 2 m 2 2 Tvarovka nebo délka < 2 m 1 1 Spádové trouby Základna spádových trub = = 0.75 max max. Sběrné trouby Poznámka: Technické specifikace pro závitové svorníky a kovové objímky se musí stanovit na základě hmotností trub PAM-SMU. 17

18 Jednoduchá odbočka PAM-SMU S/pro spojení spádové trouby Tato tvarovka umožňuje spojit svodné a sběrné potrubí a minimalizovat přitom vzdálenosti mezi proudem ve sběrném potrubí a pod povrchem desky. V případě dlouhých horizontálních sběrných potrubí dojde k podstatnému zmenšení rozměrů potrubí při zachování stejného koeficientu spádového odtékání. ;;; ;;; 320 mm 150 mm Odbočka s jednou spádovou troubou Postup využívající tuto tvarovku umožní odstranit odpadní vodu z koupelen jednou spádovou troubou s výjimkou dešťové vody bez potřeby sekundární ventilace. Každá tvarovka může sloužit na jednom podlaží maximálně pro tato zařízení: 2 WC, 2 vany a stanovený počet jiných standardních sanitárních zařízení. Spojení tvarovky je následující: WC: přímé spojení elastomerem Jiné odpadní vypouštění: Univerzální zátky z pryže PAM GLOBAL DN 100 dva otvory pro trubní odbočky 32 až 40 mm. Kód výrobku otvory pro trubní odbočky 32 až 54 mm umožňující spojit 2 trouby 50 mm obsluhující všechna sanitární zařízení (s výjimkou záchodů) pro dva byty. Kód výrobku Řádný provoz této tvarovky byl testován na základě následujících, souběžně platných předpokladů: Typ zařízení 10 podlaží 20 podlaží WC 2 2 Umyvadla na ruce 2 3 Vany

19 Technické In se perpetuo specifikace Tempus PAM Připevnění potrubí PAM SMU Základní pravidla: připevňovací prvky musí být rozmístěny pokud možno co nejvíce rovnoměrně. Rozestupy mezi nimi nesmí být větší než 2 metry. Trouby o délce 2 až 3 metry musí být připevněny ve dvou bodech. Kratší trouby musí být přichyceny jednou nebo dvakrát v závislosti na průměru (nebo hmotnosti truby). Připevňovací prvky musí být rozmístěny rovnoměrně ve vztahu ke spojovacím místům. Vzdálenost od spojovacího místa nesmí být v žádném směru větší než 0,75 m. Horizontální potrubí musí být odpovídajícím způsobem zajištěno ve všech bodech, v nichž dochází ke změně směru a u všech odboček. Zavěšené potrubí musí být připojeno ve zvláště pevných bodech každých 10 až 15 metrů, aby u něj nedošlo k jakékoliv vychýlení. Tím se dosáhne dokonalá podélná stabilita a zajistí se, že ostatní zařízení, která jsou na něm namontována, nevychýlí troubu ze žádoucího směru. Spádové trouby musí být připevněny podobně ve vzdálenostech nepřesahujících 2 metry v podlažích o výšce 2,5 metru, tj. dvakrát v jednom podlaží, včetně jednoho připojení v bezprostřední blízkosti odbočky, která může být součástí potrubí. V budovách až s pěti podlažími a s troubami o průměru DN 100 musí být spádové trouby zajištěny opěrkou s uložením nad sklepním stropem, aby se tak předešlo jejich poklesu. Kromě toho musí být spádová trouba zajištěna opěrkou s uložením v každém dalším pátém podlaží. Potrubí na obrázku ilustruje základní připevňovací pravidla. Na následujících stránkách jsou znázorněny základní připevňovací metody a také připevňovací objímky pro trouby a příslušenství systému připevňování trub, které jsou u nás k dispozici pro potrubí PAM SMU. Systém je k dispozici ve třech řadách, které odpovídají různým úrovním zatížení. Trubní připevňovací objímky Pro trouby PAM-SMU DN 50 až 100 doporučujeme řadu 5 trubních spojek se závitovými spojeními M12 a možná také M8 pro průměry do DN 100. Trouby pro odvod dešťové a odpadní vody vystavené tlaku musí být zajištěny trubními zámkovýmii objímkami řady 6 a 7 s kotevními šrouby M16. Podpěrky spádových trub PAM-SMU musí být zajištěny odpovídajícími podpěrami a konzolemi s povrchovou úpravou. Tlaková potrubí PAM-SMU Trouby pro odpadní vodu se spojeními zajišťovanými axiální třecí silou, které jsou vystaveny vnitřním tlakovým zatížením, musí být zajištěny tak, aby se tlakem nerozpadly nebo nebyly vychýleny z axiální polohy. Požadovanou axiální třecí sílu lze dosáhnout pomocí spojek a zámkových objímek PAM SMU. Konkrétní pokyny najdete na příslušných stránkách. Spádová trouba PAM-SMU s připojovací stěnovou přírubou (kotvou). Opěrka spádové trubky s uložením Potrubí: boční pohled Potrubí: horní pohled Všechny rozměry jsou v mm. 19

20 Spojení Staré litinové řady / stávající litinové řady Existující sítě Nové sítě Řady PAM-SMU DE dn DN DE Spojovací součástí Přechodový kroužek spojka SMU RAPID Přechodový kroužek spojka SMU RAPID Jiné materiály / stávající litinová řada Flexibilní spojka Přechodový kroužek spojka SMU RAPID Flexibilní spojka Flexibilní spojka TXB 10NPoL Flexibilní spojka Flexibilní spojka TXB12NLOG Flexibilní spojka TXB 15NMOJ Flexibilní spojka Flexibilní spojka TXB 20NNOK Flexibilní spojka TXB 20NLOK Existující sítě Nové sítě Řady PAM-SMU Litinové sítě DE Material DN DE Spojovací součástí DN DE 32 PVC/PE Univerzální zátka Univerzální zátka Univerzální zátka PVC/PE Univerzální zátka Univerzální zátka Univerzální zátka PVC/PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID Univerzální zátka Univerzální zátka PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC/PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC/PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC/PE PVC/PE spojka SMU RAPID Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC/PE spojka SMU RAPID PVC/PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC/PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID Pro litinové materiály odpovídají DN vnitřnímu průměru Pro umělohmotné materiály odpovídají DN vnějšímu průměru

21 PAM Spojení Univerzální zátky Zátky s 1 nebo 2 vstupy pro řady PAM-SMU DN 50, 75 a 100 se instalují s připevňovací objímkou z nerezové oceli. Zátky se třemi vstupy pro řady PAM-SMU nepotřebují zámkovou objímku z nerezové oceli, s výjimkou případu významné vychýlenosti vstupů.. Přechodové kroužky Tyto kroužky se používají pouze se spojkami PAM-SMU RAPID. Jsou instalovány na konci trub z PVC, polyetylenu nebo z nerezové oceli nebo v případě spojení DN a přizpůsobují jejich vnější průměr na úroveň průměrů trub SMU. Není potřeba žádné mazadlo. Další adaptační součásti Flexibilní spojka Kód výrobku DN SMU Minimální vnější spojovaný průměr Maximální vnější spojovaný průměr TXB 10NP TXB 12NLOG TXB 15NMOJ TXB 20NLOK Flexibilní spojka a přechodový kroužek Kód výrobku DN SMU Minimální vnější spojovaný průměr Maximální vnější spojovaný průměr TXB 20NNOK Flexibilní a přechodová spojka Kód výrobku DN SMU Minimální vnější spojovaný průměr Maximální vnější spojovaný průměr Materiál nerezových ocelových objímek a šroubů: nerez A.I.S.I. 304 Pryž: EPDM Maximální nahodilý tlak: flexibilní spojka: 1,5 bar tvarovka: 0,6 bar U umělohmotných materiálů odpovídá DN vnějšímu průměru 21

22 PAM-SMU S a PAM-SMU Plus čisticí kus na spádová a sběrná potrubí s kruhovým otočným uzávěrem PAM-SMU S a PAM-SMU Plus Přítlačná/Expanzní zátka Odolnost čisticích kusů je: maximálně 5 bar pro DN 50 až 200 maximálně 3 bar pro DN 250 až 300 Odolnost přítlačné zátky vůči nahodilému tlaku je 0,2 bar bez dalších dodatečných zařízení. V případě nutnosti se připevnění takové zátky provede speciální zámkovou objímkou. Odolnost přítlačné zátky vůči konci přítlačného šroubu je: maximálně 5 bar pro DN 50 až 200 maximálně 3 bar pro DN 250 až 300 Hmotnosti trub PAM-SMU S (L=3m) v kg DN SMU S Prázdná trouba 8,9 12,5 18,2 24,3 34,3 40,9 67,4 97,3 126,8 177,7 244,9 321,9 Plná trouba 12,7 18,4 31,5 47,9 71,1 93,9 161,6 244,6 338,9 554,7 833,9 1170,1 Rozvinutá plocha trubek PAM-SMU S (m 2 /lineární metr trubky) SMU S Plná trouba 0,18 0,26 0,35 0,42 0,50 0,66 0,86 1,02 1,34 1,67 1,99 Červený ochranný nátěr PAM-SMU S hustota nátěru v nádobě: 1,2 kg / l povrchová a teoretická účinnost: 4,4 m 2 / l pro získání filmu 100 mikronů Referenční číslo SMU Hmotnost Konečný nátěr PAM-SMU S Kondenzace na kanalizačním potrubí Doporučuje se použít nátěr např. alkydového typu Ke kondenzaci dochází tehdy, když teplota stěn (jakéhokoli druhu) kanalizačních trub poklesne pod rosný bod. K tomu dochází, když se dostane roztátý sníh nebo chladný déšť do trub procházejících prostředím se silnou vlhkostí. Možná opatření, jak tuto situaci vyřešit, spadají do kompetence engineeringového a projektového oddělení, které posoudí specifičnosti lokality dané budovy. Z hlediska předpokládaných výsledků a požadavků ohledně protipožární ochrany budovy, lze zvážit taková řešení, při nichž bude použita minerální vlna, protikondenzační nátěr nebo izolační pás. 22

23 PAM Hydraulické tabulky dle ČSN EN 877 Míra naplnění 50 % (h/d = 0,5) DN 70 DN 75 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 d i = 71 d i = 75 d i = 103 d i = 127 d i = 152 d i = 200 d i = 263 d i = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 0,8 0,4 0,9 0,4 2,1 0,5 3,7 0,6 6,0 0,7 12,5 0,8 25,8 1,0 41,3 1,1 0,6 0,9 0,4 1,0 0,4 2,3 0,6 4,1 0,6 6,6 0,7 13,7 0,9 28,3 1,0 45,3 1,2 0,7 0,9 0,5 1,1 0,5 2,5 0,6 4,4 0,7 7,1 0,8 14,8 0,9 30,6 1,1 48,9 1,3 0,8 1,0 0,5 1,1 0,5 2,7 0,6 4,7 0,7 7,6 0,8 15,8 1,0 32,7 1,2 52,3 1,4 0,9 11 0,5 1,2 0,6 2,9 0,7 5,0 0,8 8,1 0,9 16,8 1,1 34,7 1,3 55,5 1,4 1,0 1,1 0,6 1,3 0,6 3,0 0,7 5,3 0,8 8,5 0,9 17,7 1,1 36,6 1,3 58,5 1,5 1,1 1,2 0,6 1,4 0,6 3,2 0,8 5,5 0,9 8,9 1,0 18,6 1,2 38,4 1,4 61,4 1,6 1,2 1,2 0,6 1,4 0,6 3,3 0,8 5,8 0,9 9,4 1,0 19,4 1,2 40,1 1,5 64,2 1,7 1,3 1,3 0,6 1,5 0,7 3,4 0,8 6,0 1,0 9,7 1,1 20,2 1,3 41,8 1,5 66,8 1,7 1,4 1,3 0,7 1,5 0,7 3,6 0,9 6,3 1,0 10,1 1,1 21,0 1,3 43,4 1,6 69,3 1,8 1,5 1,4 0,7 1,6 0,7 3,7 0,9 6,5 1,0 10,5 1,2 21,7 1,4 44,9 1,7 71,8 1,9 1,6 1,4 0,7 1,6 0,7 3,8 0,9 6,7 1,1 10,8 1,2 22,4 1,4 46,4 1,7 74,1 1,9 1,7 1,5 0,7 1,7 0,8 3,9 0,9 6,9 1,1 11,1 1,2 23,1 1,5 47,8 1,8 76,4 2,0 1,8 1,5 0,8 1,7 0,8 4,1 1,0 7,1 1,1 11,5 1,3 23,8 1,5 49,2 1,8 78,7 2,0 1,9 1,5 0,8 1,8 0,8 4,2 1,0 7,3 1,2 11,8 1,3 24,5 1,6 50,6 1,9 80,8 2,1 2,0 1,6 0,8 1,8 0,8 4,3 1,0 7,5 1,2 12,1 1,3 25,1 1,6 51,9 1,9 82,9 2,1 2,5 1,8 0,9 2,0 0,9 4,8 1,2 8,4 1,3 13,5 1,5 28,1 1,8 58,0 2,1 92,8 2,4 3,0 1,9 1,0 2,2 1,0 5,3 1,3 9,2 1,5 14,8 1,6 30,8 2,0 63,6 2,3 101,7 2,6 Míra naplnění 70 % (h/d = 0,5) DN 70 DN 75 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 d i = 71 d i = 75 d i = 103 d i = 127 d i = 152 d i = 200 d i = 263 d i = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 1,3 0,4 1,5 0,5 3,6 0,6 6,2 0,7 10,1 0,7 20,8 0,9 43,1 1,1 68,9 1,2 0,6 1,4 0,5 1,7 0,5 3,9 0,6 6,8 0,7 11,0 0,8 22,9 1,0 47,2 1,2 75,5 1,3 0,7 1,6 0,5 1,8 0,5 4,2 0,7 7,4 0,8 11,9 0,9 24,7 1,1 51,1 1,3 81,6 1,4 0,8 1,7 0,6 1,9 0,6 4,5 0,7 7,9 0,8 12,7 0,9 26,4 1,1 54,6 1,3 87,3 1,5 0,9 1,8 0,6 2,1 0,6 4,8 0,8 8,4 0,9 13,5 1,0 28,1 1,2 58,0 1,4 92,6 1,6 1,0 1,9 0,6 2,2 0,7 5,1 0,8 8,8 0,9 14,3 1,1 29,6 1,3 61,1 1,5 97,6 1,7 1,1 2,0 0,7 2,3 0,7 5,3 0,9 9,3 1,0 15,0 1,1 31,0 1,3 64,1 1,6 102,4 1,8 1,2 2,0 0,7 2,4 0,7 5,5 0,9 9,7 1,0 15,6 1,2 32,4 1,4 67,0 1,6 107,0 1,8 1,3 2,1 0,7 2,5 0,7 5,8 0,9 10,1 1,1 16,3 1,2 33,8 1,4 69,7 1,7 111,4 1,9 1,4 2,2 0,7 2,6 0,8 6,0 1,0 10,5 1,1 16,9 1,2 35,0 1,5 72,4 1,8 115,6 2,0 1,5 2,3 0,8 2,7 0,8 6,2 1,0 10,9 1,1 17,5 1,3 36,3 1,5 74,9 1,8 119,7 2,1 1,6 2,4 0,8 2,7 0,8 6,4 1,0 11,2 1,2 18,1 1,3 37,5 1,6 77,4 1,9 123,7 2,1 1,7 2,4 0,8 2,8 0,9 6,6 1,1 11,6 1,2 18,6 1,4 38,6 1,6 79,8 2,0 127,5 2,2 1,8 2,5 0,8 2,9 0,9 6,8 1,1 11,9 1,3 19,2 1,4 39,8 1,7 82,1 2,0 131,2 2,3 1,9 2,6 0,9 3,0 0,9 7,0 1,1 12,2 1,3 19,7 1,5 40,9 1,7 84,4 2,1 134,8 2,3 2,0 2,7 0,9 3,1 0,9 7,2 1,2 12,5 1,3 20,2 1,5 41,9 1,8 86,6 2,1 138,3 2,4 2,5 3,0 1,0 3,4 1,0 8,0 1,3 14,0 1,5 22,6 1,7 46,9 2,0 96,9 2,4 154,7 2,7 3,0 3,3 1,1 38 1,1 8,8 1,4 15,4 1,6 24,8 1,8 51,4 2,2 106,1 2,6 169,6 2,9 Míra naplnění 100 % (h/d = 0,5) DN 70 DN 75 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 d i = 71 d i = 75 d i = 103 d i = 127 d i = 152 d i = 200 d i = 263 d i = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 1,6 0,4 1,8 0,4 4,2 0,5 7,4 0,6 12,0 0,7 24,9 0,8 51,6 1,0 82,6 1,1 0,6 1,7 0,4 2,0 0,4 4,7 0,6 8,2 0,6 13,2 0,7 27,4 0,9 56,6 1,0 90,5 1,2 0,7 1,9 0,5 2,1 0,5 5,0 0,6 8,8 0,7 14,2 0,8 29,6 0,9 61,2 1,1 97,8 1,3 0,8 2,0 0,5 2,3 0,5 5,4 0,6 9,4 0,7 15,2 0,8 31,6 1,0 65,4 1,2 104,6 1,4 0,9 2,1 0,5 2,4 0,6 5,7 0,7 10,0 0,8 16,2 0,9 33,6 1,1 69,4 1,3 111,0 1,4 1,0 2,2 0,6 2,6 0,6 6,0 0,7 10,6 0,8 17,1 0,9 35,4 1,1 73,2 1,3 117,1 1,5 1,1 2,3 0,6 2,7 0,6 6,3 0,8 11,1 0,9 17,9 1,0 37,1 1,2 76,8 1,4 122,8 1,6 1,2 2,4 0,6 2,8 0,6 6,6 0,8 11,6 0,9 18,7 1,0 38,8 1,2 80,3 1,5 128,3 1,7 1,3 2,5 0,6 2,9 0,7 6,9 0,8 12,1 1,0 19,5 1,1 40,4 1,3 83,6 1,5 133,6 1,7 1,4 2,6 0,7 3,1 0,7 7,2 0,9 12,5 1,0 20,2 1,1 41,9 1,3 86,7 1,6 138,7 1,8 1,5 2,7 0,7 3,2 0,7 7,4 0,9 13,0 1,0 20,9 1,2 43,4 1,4 89,8 1,7 143,6 1,9 1,6 2,8 0,7 3,3 0,7 7,7 0,9 13,4 1,1 21,6 1,2 44,9 1,4 92,8 1,7 148,3 1,9 1,7 2,9 0,7 3,4 0,8 7,9 0,9 13,8 1,1 22,3 1,2 46,3 1,5 95,6 1,8 152,9 2,0 1,8 3,0 0,8 3,5 0,8 8,1 1,0 14,2 1,1 22,9 1,3 47,6 1,5 98,4 1,8 157,3 2,0 1,9 3,1 0,8 3,6 0,8 8,3 1,0 14,6 1,2 23,6 1,3 48,9 1,6 101,1 1,9 161,7 2,1 2,0 3,2 0,8 3,7 0,8 8,6 1,0 15,0 1,2 24,2 1,3 50,2 1,6 103,8 1,9 165,9 2,1 2,5 3,5 0,9 4,1 0,9 9,6 1,2 16,8 1,3 27,1 1,5 56,2 1,8 116,1 2,1 185,6 2,4 30 3,9 1,0 4,5 1,0 10,5 1,3 18,4 1,5 29,7 1,6 61,6 2,0 127,2 2,3 203,3 2,6 J=sklon Q=průtok V=rychlost 23

24 Technické informace Saint-Gobain trubní systémy, s. r. o. PAM-SMU Kompletní litinový systém pro odvodnění budov LITINOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY 25 ROZHODUJÍCÍCH VÝHOD litinového systému pro odvodnění budov VODOVODY Katalog materiálů z tvárné litiny pro vodovodní a závlahové sítě ARMATURY NATURAL SAINT-GOBAIN trubní systémy, s. r. o. Polygon House Doudlebská 5/ Praha 4 tel.: fax: TROUBY STANDARD TT potrubí se speciální ochranou na povrchu DN 60 až 500 ISOPAM izolované potrubí z tvárné litiny DN 100 až 600 Montážní postupy Obchodní kancelář Brno Železná 15 (areál Raab Karcher Staviva) Brno Horní Her pice tel.: Centrální sklad Praha Hostivař NONSTOP sluïba pro havarijní případy tel.: INTEGRAL Katalog materiálů z tvárné litiny pro gravitační a tlakové kanalizační systémy GRAVITAL Systém z tvárné litiny pro gravitační kanalizace INTEGRAL Montážní postupy Poiklopy a mříže z tvárné litiny Veškeré technické údaje a informace o normách, všeobecných specifikacích atd. odpovídají stavu v době tisku. Z těchto informací nevyplývají žádná práva, ani se žádná práva neposkytují. Vyhrazujeme si právo provést úpravy vycházející z technického pokroku. Jako alternativní řešení pro výrobky PAM-SMU lze použít výrobky PAM-GLOBAL.

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL 1 Obsah GRAVITAL...pro životní prostředí 3 hospodárně 4 100% tvárná litina pro gravitační proudění 5 100% stálá investice 6 100% ochrana životního

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 23. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY TYPOLOGIE ODPADNÍ VODY PRINCIP

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KATALOG PRODUKTŮ 2013 40 www.multivac.cz www.multivac.sk Vzduchovody Potrubí a hadice SV aluvac 4 aluvac 112 ISOVAC 2 ISOVAC 0 ISOVAC 2-112 str. 44 str. 4 str. 46 str. 47 str. 48 str. 49 SONOVAC 2 SONOVAC

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE SPOJ STANDARD 88 SPOJ I.M. (INTERMATERIAL) 89 ZÁMKOVÉ SPOJE

Více

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIAFIX

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIAFIX 1 PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIAFIX Návod pro projektování a montáž 2 Obsah Strana Moduly FRIABLOC a FRIAFIX 3 Ovládací desky 4-6 - velká ovládací deska WC, ovládání zepředu - ovládací deska WC, ovládání shora

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

Vzduchové čističe MANN+HUMMEL

Vzduchové čističe MANN+HUMMEL Vzduchové čističe MANN+HUMMEL Průmyslové filtry MANN+HUMMEL Skupina MANN+HUMMEL je mezinárodní koncern s centrálou v německém Ludwigsburgu. Firma má přibližně. zaměstnancůve více než pobočkách na celém

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Obsah Systém Ekoplastik základní informace... 4 Technické parametry... 5 Wavin K-press,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody (str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody Technické informace strana 174 Bezpečnostní sestava 4807 strana 181 SYRobloc 24 strana 185 SYRobloc 25 strana 189 Bezpečnostní sestava 322 strana

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla!

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! NÁSTRČNÉ HRDLO DN 110/110 DN 160/160 Častý problém na novostavbě: obj. č. 110110S 110,- obj. č. 160160S 364,- U trubek, které vyčnívají z podlahy, jsou hrdla často

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

Kroužek Unifleks. Kroužek Unifiks Uni/fikser

Kroužek Unifleks. Kroužek Unifiks Uni/fikser Montážní návod Kroužek Unifleks Kroužek Unifiks Uni/fikser Návod k montáži (CZ) 1. Co je dobré vědět před instalací Použití Tento návod k montáži je určen pro tvarovky MULTI/JOINT 3000 Plus v dimenzích

Více

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky 480 160 280 235 100 100 54 193 86 214 HL Zápachové uzávěrky Pračky a myčky EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Vodní zápachové uzávěrky pro pračky a myčky přehled výrobků Zápachové uzávěrky Výrobek

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. Investor : Univerzita Palackého v Olomouci P r o s tějov, v. o. s. Plumlovská ul. 841/37, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, e-mail:v proje kt @v proje kt.cz, tel.: +420 582 333 111, fax:+420 582 333 138 LEGENDA Akce : CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY Obsah Screenové rolety Označení výrobku CE 3 SCREEN ZIP 4 Základní specifikace produktu 5 Vyměření a montáž 7 SCREEN GW 13 Základní specifikace produktu 14 Vyměření a

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

Návod na Montáž. Solární kolektor VRK 14. Montáž na střešní háky, sklon paralelní. 6 9 0 X X X X / version 2010.10

Návod na Montáž. Solární kolektor VRK 14. Montáž na střešní háky, sklon paralelní. 6 9 0 X X X X / version 2010.10 Návod na Montáž Montáž na střešní háky, sklon paralelní Solární kolektor VRK 14 6 9 0 X X X X / version 2010.10 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor... 5 Přehled

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

Štěrbinové a krabicové žlaby ACO MODULAR

Štěrbinové a krabicové žlaby ACO MODULAR Štěrbinové a krabicové žlaby CO MODUR Odvodňovací systémy CO z nerez oceli Katalog výrobků CO Štěrbinové a krabicové žlaby CO MODUR Štěrbinový žlab CO MODUR 20 Krabicový žlab CO MODUR Krabicový žlab CO

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové Tyto technické podmínky ( dále jen TP ) platí pro firmu KELLNER cz s.r.o., jako dodavatele a jejich odběratele níže uvedených výrobků. 1. TECHNICKÝ POPIS 1.1 Všeobecně

Více

Kabelové žebříky. Wibe. Katalog 2005

Kabelové žebříky. Wibe. Katalog 2005 Kabelové žebříky Wibe Katalog 2005 Přípojnicové a nosné systémy Přípojnicové rozvody Canalis pro osvětlení do 40 A Osvětlení: Canalis KDP Bez možnosti zavěsit svítidla na vedení Osvětlení: Canalis KBA

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Řada Xtratherm vysoce účinných izolačních desek zajišťuje ideální řešení projektů pro rovné střechy.

Řada Xtratherm vysoce účinných izolačních desek zajišťuje ideální řešení projektů pro rovné střechy. Verze 2/09 Více než izolace Řada Xtratherm vysoce účinných izolačních desek zajišťuje ideální řešení projektů pro rovné střechy. www.pamaas.cz Xtratherm FR-ALU fólií potažené desky, vhodné pro použití

Více

Likvidace odpadních vod

Likvidace odpadních vod Likvidace odpadních vod SMR/SN 16 kanalizační trubka DN 150 DN 600 Kanalizační trubka z PP s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní plochou trubky podle ČSN EN 13476. třída kruhové tuhosti SN 16

Více

1. Instalace a použití

1. Instalace a použití Stavebnice DEHNconductor System sestává z vodiče HVI a z produktové řady připojovacích a upevňovacích prvků pro tento vodič. Projektování, montáž a instalace vodiče HVI vyžaduje zvláštní odborné znalosti.

Více

Instalace šachet Basic a Tegra 425

Instalace šachet Basic a Tegra 425 Instalace šachet Basic a Tegra 425 Montáž revizních šachet Montáž revizních kanalizačních šachet nevyžaduje rozšíření výkopu vzhledem k šířce kladeného potrubí. Jednotlivé komponenty jsou lehké a mohou

Více

inteligentní Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky:

inteligentní Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky: Katalog 2011 Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky: Naše mosazné svěrné spojky jsou k dispozici ve velikostech od DN 15 do DN 50 a jsou vhodné pro

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

Technika vedení potrubí Předstěnová/splachovací technika Odvodňovací technika

Technika vedení potrubí Předstěnová/splachovací technika Odvodňovací technika Nové produkty od Viega CZ 3/ Ceník 0 Změny vyhrazeny. Technika vedení potrubí Předstěnová/splachovací technika Odvodňovací technika Obsah F Megapress 4 J V iega Hygiene+, T Ovládací příslušenství pro

Více

Model Alto, Stilo HIP Stilo Advance Stilo Advance EG8

Model Alto, Stilo HIP Stilo Advance Stilo Advance EG8 Návod k použití Model Alto, Stilo HIP Stilo Advance Stilo Advance EG8 Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

SML. Ceník. Bezhrdlové odpadové roury a tvarovky z šedé litiny. Platný pro rok 2014. Uvedené ceny jsou v Kč za kus bez DPH

SML. Ceník. Bezhrdlové odpadové roury a tvarovky z šedé litiny. Platný pro rok 2014. Uvedené ceny jsou v Kč za kus bez DPH SML Bezhrdlové odpadové roury a tvarovky z šedé litiny Ceník Platný pro rok 2014 Uvedené ceny jsou v Kč za kus bez DPH BROKOMAT SML, s.r.o. Pražská 16 102 21 Praha 10 Telefon +420-603 418 499 +420-777

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Zápachové uzávěry, odtoky pro balkóny a terasy, speciální aplikace. Odvodňovací technika. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny.

Zápachové uzávěry, odtoky pro balkóny a terasy, speciální aplikace. Odvodňovací technika. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Zápachové uzávěry, odtoky pro balkóny a terasy, speciální aplikace Odvodňovací technika CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Uzávěry zpětného vzdutí Viega Pro odpadní fekální vodu a odpadní vodu bez fekálií,

Více

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S

GRUNDFOS ODPADNÍ VODA. Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S GRUNDFOS ODPADNÍ VODA Ponorná čerpadla na neupravené a odpadní vody 1.65-29 kw řady S 25 Grundfos Výkonná čerpadla pro čerpání nepředčištěných surových komunálních odpadních vod Grundfos nabízí kompletní

Více

Příslušenství Pevná zemní šoupátková souprava Renko

Příslušenství Pevná zemní šoupátková souprava Renko Pevná zemní šoupátková souprava Renko Pevná souprava: pro šoupátka DN 40 DN 300 zákopová hloubka Rd 1,0 2,0 m Vhodné doplňky: ovládací klíč fixační podložka poklop obj. č.: 11001 R zákopová hloubka Rd

Více

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Katalog odkouření Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8 Souosé odkouření Ø 60/100 mm Souosé odkouření Ø 80/125 mm Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Obsah Potrubí 4 Způsoby vedení vzduchu a spalin pro kotle

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

NORMACONNECT FGR Spojky trubek

NORMACONNECT FGR Spojky trubek NORMACONNECT FGR Spojky trubek Dokonalé spoje potrubí pro nejrůznější aplikace a materiály 1 NORMA - značka skupiny NORMA Group NORMA Obsah Strana Předmluva... 3 Certifikace... 4 Přínosy produktu... 5

Více

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Návod na Montáž Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní Plochý vanový kolektor SWK 200 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor...

Více

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH 1. Všeobecné požadavky na montáž 1.1 Pro realizaci rozvodů ze systému vícevrstvých trubek musí být použito komponentů,

Více

Schnitt A-A DN50 DN75. HL Výrobky. Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci

Schnitt A-A DN50 DN75. HL Výrobky. Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci Schnitt A-A 100 165 177 HL Výrobky Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci 48 EAN 9003076 + HL Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci Základní infromace k projektování a montáži Přivzdušňovací

Více

komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX

komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX komínové vložky katalog výrobků 2012 KV-BS Komínové vložky BOKRA STANDARD KV-BO Komínové vložky BOKRA OVAL FK-BF Flexibilní komíny BOKRA FLEX www.bokra.cz komínové vložky typu BS BOKRA STANDART Stříška

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Multilift. Čerpací stanice. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Multilift. Čerpací stanice. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Čerpací stanice 50 Hz Obsah 1. Přehled výrobků 3, čerpací stanice s jedním čerpadlem 3, čerpací stanice s dvěma čerpadly 3, velké čerpací stanice 4 Použití 5 Osvědčení 5 Funkce

Více

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3B instruments KONTEJNERY lékařské nástroje C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění: Před použití kontejneru se doporučuje zkontrolovat čistotu

Více

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: B-01-05 Demontážní práce položky materiál montáž celkem bez DPH (Kč) hmotn.(t) hmotn.(t) 721 11 Demontáž potrubí kameninového 1 11-0806 do DN 200 m 1

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Všeobecné informace Spojky Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže Brzdy Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže

Více

Přechodové profily pro podlahy o stejné výšce Proclassic Proclassic R

Přechodové profily pro podlahy o stejné výšce Proclassic Proclassic R PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Přechodové profily pro podlahy o stejné výšce Proclassic

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANAIZAČNÍ SYSTÉMY PRAGMA SN 12, SN 16 Výhody trub PRAGMA SN 12 PRAGMA SN 16 Dlouholetá těsnost Vysoká kruhová tuhost (SN 12 nebo SN 16) Světlá vnitřní stěna,

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Odvodnění povrchu Spád terasy musí být vždy alespoň 1% (1cm/m) od budovy po délce kladených profilů.

Odvodnění povrchu Spád terasy musí být vždy alespoň 1% (1cm/m) od budovy po délce kladených profilů. Použitelnost / otázky? Informace v tomto montážním návodu jsou založeny na základních procesech pokládání. Kvůli nekonečné rozmanitosti způsobů kladení podlah a kvůli rozměrům a tvarům teras nemůže být

Více

Motýlové klapky BOAX-B. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 až 1000 Provedení podle EN 593 a ISO 10631. Typový list

Motýlové klapky BOAX-B. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 až 1000 Provedení podle EN 593 a ISO 10631. Typový list Motýlové klapky BOAX-B PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 až 1000 Provedení podle EN 593 a ISO 10631 Typový list Impressum Typový list BOAX-B Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného

Více

Systém vedení tlakového vzduchu série SPEEDLINE

Systém vedení tlakového vzduchu série SPEEDLINE Systém vedení tlakového vzduchu série SPDIN konstrukce šroubení s o-kroužkem a svorkou...mm vlastnosti y vysoké průtočné výkony tlaková síť bez lekáže Jednoduchá možnost rozšíření bez silikonu nárazuvzdorný

Více

R 6/4" 120-325 DN50 = 100-280 DN40 = 95-270 3/4" DN50 DN40 DN40 = 220 DN50 = 215. HL Zápachové uzávěrky. Kuchyně

R 6/4 120-325 DN50 = 100-280 DN40 = 95-270 3/4 DN50 DN40 DN40 = 220 DN50 = 215. HL Zápachové uzávěrky. Kuchyně 120-325 R 3/4" 130 = 95-270 = 100-280 42 90 = 220 = 215 HL Zápachové uzávěrky Kuchyně EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Zápachové uzávěrky do kuchyní Základní k projektování a montáži K napojení

Více

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 7. 3. 2014 Tel.: 548 428

Více

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém Obsah 1. Úvod...3 2. Životnost...4 3. Porovnání kapacity...7 4. Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop -

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ Trasy s integrovanou SORTIMENT funkčností PRO ENERGETIKU při požáru katalog CA Obsah Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru...4 1. Normové sestavy...5

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 1/7 1. Všeobecné informace 1.1 Informace k návodu Instrukce v tomto návodu popisují funkci, instalaci a uvedení

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

mini-compacta U1.60 mini-compacta U1.100 mini-compacta UZ1.150 Bezúdržbová radiální kuličková ložiska, trvale mazaná tukem. Materiály Tĕleso čerpadla

mini-compacta U1.60 mini-compacta U1.100 mini-compacta UZ1.150 Bezúdržbová radiální kuličková ložiska, trvale mazaná tukem. Materiály Tĕleso čerpadla Katalogový sešit 2317.54-64 mini-compacta r aplavitelná zařízení pro přečerpávání fekálií -- EN 12 050-1 mini-compacta U1.60 mini-compacta U1. mini-compacta U1. Oblasti použití Odčerpávání odpadní vody

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Stavebník: Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy Projektant: : Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o. Denisova 93/I, 339

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

NOVÝ TECHNICKÝ KATALOG

NOVÝ TECHNICKÝ KATALOG INFO 4/2015 www.alcaplast.cz NOVINKY Nový Technický katalog Nový Ceník náhradních dílů Montážní rámy pro výlevky s nádržkou Senzorové splachovače s manuálním ovládáním INFO NOVÝ TECHNICKÝ KATALOG Dovolujeme

Více

Emerald. Návod k použití. Model

Emerald. Návod k použití. Model Návod k použití Model Emerald Zastoupení pro Českou republi ku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 Důležitá upozornění

Více

Alto, Stilo. Návod k použití. Model

Alto, Stilo. Návod k použití. Model Návod k použití Model Alto, Stilo Zastoupení pro Českou republi ku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 Důležitá upozornění

Více

PROTIPOVODÒOVÉ STÌNY - WW NÁVOD K POUŽITÍ

PROTIPOVODÒOVÉ STÌNY - WW NÁVOD K POUŽITÍ PROTIPOVODÒOVÉ STÌNY - WW NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNÌNÍ Pøed použitím protipovodòových stìn si pozornì pøeètìte tento návod. Uživatel protipovodòových stìn je povinen øídit se pokyny tohoto návodu. V pøípadì

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

Návod na instalaci spalinového systému pro bezporuchový provoz plynového kondenzačního kotle nezávislého na vzduchu místnosti

Návod na instalaci spalinového systému pro bezporuchový provoz plynového kondenzačního kotle nezávislého na vzduchu místnosti Návod na instalaci spalinového systému pro bezporuchový provoz plynového kondenzačního kotle nezávislého na vzduchu místnosti Provoz nezávislý na vzduchu místnosti s přívodem spalovacího vzduchu přes mezikruží

Více

Členění legendy. Hasáky

Členění legendy. Hasáky Hasáky RIDGID jsou světoznámé pro svou nepřekonatelnou pevnost a praktičnost. Originální hasák pro velké zatížení, který je níže vyobrazený, si za více než 80 let získal důvěru profesionálů, protože hned

Více