SMU. Instalační postupy a technické specifikace PAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMU. Instalační postupy a technické specifikace PAM"

Transkript

1 SMU Instalační postupy a technické specifikace PAM

2 Evropský standard ČSN EN 877 Litinové trouby a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění odpadních vod z budov Požadavky, zkušební metody a zajištění jakosti Příslušné řady: PAM-SMU S a PAM-SMU PLUS: DN 40 až 600 Řada pro dešťovou vodu: DN 75 až 150 Oblast použití Definice Odvodňovací systémy pro budovy: systém trub, tvarovek, příslušenství a spojek používaných pro sběr a odvod odpadní a dešťové vody z budov; zahrnuje odtokové trouby, ventilaci spádových trub a dešťové trouby nainstalované v budově nebo připojené k budově. Odtokové kanály: systém trub, tvarovek, příslušenství a spojek instalovaných Tato evropská norma se vztahuje na součásti litinových trub určených pro výstavbu systémů odvádění odpadních vod z budov a dešťových svodů, obvykle v podobě gravitačních systémů. Tato norma specifikuje požadavky na materiály, rozměry a tolerance, mechanické vlastnosti, vzhled, standardní tvarovky pro litinové trubky, tvarovky a příslušenství. Uvádí rovněž výkonové charakteristiky pro všechny součásti, včetně spojovacích. mimo budovu s cílem spojit odvodňovací systém této budovy s kanalizačním potrubím nebo septikem. Kanalizační potrubí: systém trub určený pro sběr odpadní vody a dešťové vody z budov a z povrchu a její odvedení do místa likvidace nebo čistění. Rozměry Trouby: Vnější průměr (DE) DN Jmenovitá hodnota Tolerance ,5-2,5 Úhly tvarovek: Oblouky: Odbočky: Ochranné vrstvy Trouby a tvarovky Nad zemí a pod zemí: Vnitřní ochrana: odolnost vůči solné lázni: 350 h chemická odolnost: od ph 2 do ph 12 odolnost vůči tepelným cyklům: 1500 cyklů mezi 15 a 93 C Pouze pod zemí: Vnější připevnění trub: průměrná hmotnost zinku na jednotku plochy by neměla být nižší než 130 g/m 2 2

3 PAM Evropský standard ČSN EN 877 Označení výrobků Označení musí být kontrolováno vizuální kontrolou, aby se potvrdilo, že obsahuje: název nebo značku výrobce identifikaci místa výroby dobu výroby, kódovanou či nekódovanou odvolání na tento standard DN nebo několik DN, přichází-li to v úvahu projektovaný úhel tvarovek identifikaci akreditované třetí strany, přichází-li to v úvahu Vodotěsnost Vodotěsnost spojů požadované parametry Podmínky zkoušky Souosé Zkušební hydrostatický tlak v barech DN 40 až 200 DN 250 až 600 Vnitřní 0 až 5 Vnější 0 až 5 Vnitřní 0 až 3 Vnější 0 až 0,5 Šikmé* Podmíněné 0 až 5 0 až 1 0 až 3 0 až 1 Poznámka: 1 bar = 100 kpa = 0,1 MPa *3 pro DN < 200; 1 45 pro DN > 200 Při chybějící evropské harmonizaci musí být provozní vlastnosti výrobku, které jsou v souladu s tímto standardem, hodnoceny v porovnání s národními předpisy platnými v místě instalace; zejména musí být zohledněna provozní kritéria a možné zatřídění. Ochrana proti hluku V důsledku vysoké hmotnosti svých stěn na jednotku plochy a v důsledku projektových parametrů spojek zajišťují systémy litinových trub značné snížení hluku vyvolaného odváděním odpadní vody z budov. Zpravidla proto není vyžadována žádná další ochrana. Bezpečnost v případě požáru Litinové výrobky jsou podle evropského standardu nehořlavé a nezápalné. Jsouli vystaveny požáru, udrží si své funkční charakteristiky a celistvost po dobu několika hodin, což znamená, že jejich stěny zůstávají vůči ohni a plynům odolné a nedochází k žádným prasknutím, ke zhroucení nebo k závažné deformaci. Svou celistvost si zachovají i propojením skrze stěnu nebo strop. 3

4 Pokyny pro instalaci PAM-GLOBAL RAPID spojka 1. Natlačte dodanou kompletní spojku na konec trouby až ke střední části těsnění. 2. Natlačte další troubu do druhého konce spojky. 3. Pevně utáhněte šroub s vnitřním šestihranem buď s pomocí nástrčného klíče, ráčnovým klíčem nebo rázovým šroubovákem, a to pokud možno tak, aby se stahovací čelisti dotýkaly. PAM-GLOBAL REKORD zámková objímka PAM-GLOBAL UNIVERSAL zámková objímka Konce trub rovnoměrně obepněte dvěma polovinami stahovací objímky. Potom nejdříve obě poloviny volně sešroubujte. Ujistěte se, aby se hroty zoubků zajišťovací objímky neopíraly o pouzdro těsnícího kroužku. Utáhněte šrouby postupně křížem tak, aby stahovací části byly smontovány souběžně, a pokud možno se stejnou vzdáleností. Zajistěte, aby těsnící části(konce trub a tvarovek) byly dokonale čisté (odstraňte nátěr, který stekl). Zámková objímka PAM-GLOBAL UNIVERSAL musí litinovou troubu obepínat symetricky. Upozornění! Zajistěte, aby utahovací krouticí momenty (viz tabulka) byly dodrženy u všech čtyř šroubů, a to i v případě, že stahovací části se budou dotýkat již při nižším utahovacím krouticím momentu. Pro finální utažení použijte momentový klíč. DN MD Utahovací krouticí moment Tlak (bar) (Nm) až až až až až až až 3 Z tohoto důvodu: Sešroubujte volně objímku dohromady a dávejte pozor, aby se hroty zajišťovací objímky nedotýkaly stahovací objímky spojky (1-2-3). Utáhněte šrouby postupně křížem imbusovým klíčem tak, aby stahovací části byly souběžné a byly smontovány s co možná nejvíce stejnou vzdáleností (4-5). Montáž je kompletní, když je mezera nulová (6). 4

5 In se perpetuo Tempus PAM PAM-SMU RAPID zámková objímka Zámková objímka se používá na spojky PAM-SMU RAPID nebo na přítlačnou zátku z důvodu zakrytí spojek PAM-SMU RAPID nebo expanzní zátky připevňovací objímkou k umístění posledního segmentu a vložení šroubu se šestihrannou hlavou postupnému uchycení během stahování Montáž na spojky PAM-SMU RAPID PAM-SMU RAPID 2 Standardní utažení Úplné utažení 5

6 Pokyny pro instalaci Spojka PAM-GLOBAL KONFIX and KONFIX-MULTI Spojky KONFIX se používají pro připojování trub nebo kanalizačních přípojek vyrobených z odlišných materiálů (ocel nebo plast) k troubám PAM-SMU. Spojky DN 100 a DN 125 se také používají pro spojení plastových střešních okapních žlabů spádových trub. 1. Nasaďte spojku KONFIX s volným stahovacím páskem na troubu PAM-SMU až na doraz. Zajistěte troubu stahovací páskou. 2. Vyřízněte předvyznačenou čelní stranu spojky KONFIX nožem a víčko vyjměte. VAROVÁNÍ: Neřezejte příliš hluboko, abyste nepoškodili těsnící obrubu! 3. Vyznačte si hloubku vsunutí na spojovací troubě. Použijte mazadlo a vtlačte ji dovnitř. A je to! 4. Znázorněný ocelový trubní adaptér slouží pouze jako příklad. Spojkou KONFIX můžete spojovat všechny kanalizační trouby vyrobené ze všech druhů materiálů k troubám PAM-SMU. Spojka PAM-GLOBAL MULTIQUICK Co lze spojovat: Trouby PAM-SMU s vnějším průměrem mm (toleranční rozsah trub PAM-SMU DN 100) s tvarově stabilními odlišnými materiály s vnějším průměrem mm. Trouby PAM-SMU s vnějším průměrem mm k troubám s vnějším průměrem až 115 mm. Spojení se provede dvěma stahovacími objímkami se spirálovým závitem, které jsou vhodné pro větší tolerance průměrů. Otevřený konec spojky MULTIQUICK je natažen na konec trouby a stahovací objímka se spirálovým závitem se umístí na předpokládané pozici a utáhne se. Potom použijte nůž k vyříznutí uzavřené strany a zkraťte spojku na příslušný vnější průměr spojovací trouby. Spojka je zkrácena na požadovaný průměr před přechodem. Nasaďte druhou stahovací objímku se spirálovým závitem na spojovací troubu. Nastrčte spojovací troubu do spojky MULTIQUICK a utáhněte objímku se spirálovým závitem v předpokládané pozici. Zajistěte, aby oblast stažení (ostré konce trub a tvarovek) byly dokonale čisté. Odstraňte nátěr, který stekl a zbytky cementu. Stahovací objímky se spirálovým závitem se musí utahovat pouze ručně šroubovákem, aby se spojka MULTIQUICK nepoškodila. 6

7 Instalace a pokyny pro pokládání PAM Jednoduchá instalace s největší přesností Trouby PAM-SMU do DN 300 jsou dodávány v třímetrových délkách a rozřezává je uživatel. Řezačka trub zaručuje rychlý, čistý a kolmý řez. Pro řezání litiny nejsou vhodné ruční rozbrušovačky s řeznými kotouči. Když už by se nakonec musely použít, pak pouze ve spojení s řeznými nástroji umožňujícími pevné uchycení řezané toruby a zaručujícími kolmý řez. K dalším řezným nástrojům patří elektrické pásové pily s upínacím přípravkem nebo strojní rámové pily na kov, které umožňují připevnit troubu k nosníku, a tak zaručit čistý řez. Je důležité, aby byl řez vždy kolmý na podélnou osu trouby. Vezměte, prosím, na vědomí, že řezací kotouče nebo listy pily se musí pravidelně vyměňovat. Pokyny pro instalaci a pokyny pro ukládání Společnost SAINT-GOBAIN CANALISATION vypracovala pokyny pro správnou instalaci a pokládání trubek PAM-SMU. Je nutné dbát na dodržování pokynů pro instalaci a pokládání trub PAM-SMU pod zem a také na zabezpečení adheze zajištěné třecí axiální silou u těch trub, které jsou vystaveny tlaku. Adheze zajištěná axiální třecí silou musí být zaručena, jestliže jsou vodní kanalizační trouby vystaveny tlaku většímu než 0,5 bar; jedná se například o: Trouby v oblasti vzdutí Dešťové trouby Trouby se znečištěnou vodou vedené skrze několik suterénních úrovní Tlaková potrubí s odpadní vodou u zdvihacích zařízení. Požadovaná adheze u trub a tvarovek PAM-SMU zajištěná axiální třecí silou se dosáhne pomocí zámkových objímek. Je rovněž důležité dodržovat instalační pokyny pro spojky WC, stejně tak jako pravidla pro připojení trub PAM-SMU. 7

8 WC spojky Příklady instalace PAM-SMU WC připojení pro renovaci budov Tato speciální odbočka určená pro spojení podlahové záchodové mísy s následně položenou troubou PAM-SMU na čisté podlaze (např. při modernizaci starých budov). S tímto WC připojením je možné položit sběrnou spojovací troubu na stávající podlahu. Horní kryt musí být zapuštěn v oblasti odbočky (spádové trouby) a WC přípojení. Spojovací výška podlahové záchodové mísy s horizontální výtokovou troubou je obvykle asi 180 mm od středu záchodové výtokové trouby k hornímu okraji čisté podlahy. Pro spojení WC odbočky s připojovacím hrdlem PAM-SMU je zapotřebí normální umělohmotný spojovací díl WC s vnějším průměrem 110 mm. Příklad 1 WC Umyvadlo Vana/sprcha Příklad 1: Instalace odbočky ve sběrném spojovacím vedení za účelem spojení podlahové záchodové mísy s horizontální výtokovou troubou. Čistá podlaha Upozornění Zapuštění v oblasti odbočky (spádové trouby nebo výtokové trouby WC) Příklad 2 Příklad 2: Instalace odbočky ve spádové troubě za účelem spojení podlahové záchodové mísy s horizontální výtokovou Umyvadlo troubou. WC Použít lze pouze nádržky splachovače namontované na ploše nebo podepřené mísou nebo splachovací ventil. Vana/sprcha Čistá podlaha Spojka KONFIX Dvojité oblouky sestávající z 2 x 440 * Montážní pokyny pro spádové trouby s odpadní vodou jsou přípustné pro trouby, které neprocházejí více než třemi podlažími nebo které nejsou delší než 10 m a přecházejí do horizontálního vedení. Ze zvukově-technických důvodů se však doporučuje používat dvojité oblouky sestávající z 2 x 440. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v kg 8

9 WC In se spojky perpetuo Tempus PAM Pokyny pro instalaci WC spojek Obecné pokyny: Pro propojení spojovacích potrubí se spádovými troubami doporučujeme použít odbočku 88 PAM-SMU s úhlem vtoku 45 neboť nabízí nejlepší výtokové podmínky. Spojovací potrubí WC musí být přivedeno do spádové trouby takovým způsobem, aby rozdíl výšky mezi vodní hladinou v pachovém uzávěru WC a základnou spojovacího potrubí byl v místě vstupu do spádové trouby minimálně 100 mm. Toto pravidlo se musí dodržet také pro stěnové záchodové mísy s horizontální výtokovou troubou. Umělohmotné záchodové spojovací části o průměru 110 mm. Dnes se moderní podlahové záchodové mísy dodávají pouze s vertikální nebo horizontální výtokovou troubou. Umělohmotný záchodový spojovací kus s průměrem 110 mm a s přírubovými těsněními nebo tlakovou spojkou se používá pro spojení záchodového spojovacího kusu s litinovou troubkou (oblouky 220, 450 a 900 a také přímé spojovací části. Umělohmotná spojovací trouba je napojena na litinovou troubu: pro bezhrdlové trouby pomocí spojky KONFIX DN 100 pro litinová záchodová spojení pomocí speciální příruby přes vložený těsnící kroužek. Typická aplikace sběrné spojky Možností jak využít multisběrnou spojku, je nepočítaně. Může ušetřit prostor a materiál, protože dokáže například propojit systémy odvodu odpadních vod z kuchyně, ze záchodu a z umyvadla. 9

10 Odolnost PAM-SMU S vůči agresivním látkám Odolnost vnitřních povrchů Tabulka chemické odolnosti Následující tabulka umožní zkontrolovat vhodnost vnitřních povrchů a těsnění spojek ve vztahu k odpadním vodám charakterizovaných: pouze jedním agresivním produktem Odolnost se hodnotí ve vztahu ke komplexu fyzikálně-chemických parametrů, které charakterizují odpadní vodu, tj. vypuštěný objem, povaha odváděných kyselin, zásad a rozpouštědel..., časový souběh vypouštění kyselin nebo zásad, maximální špičková teplota, trvalá průměrná teplota, změny studených a horkých výpustí, možnost vypláchnutí potrubí. Na základě výše uvedených informací může naše technické a obchodní oddělení poskytnout stanovisko ohledně potenciálního využití výrobkové řady PAM-SMU Plus. rozsahem špičkové teploty odpovídající několikaminutové výpusti V případě pochybnosti nebo vícenásobné výpusti kontaktujte, prosím, naše technické oddělení. 1 = vnitřní povrchové vrstvy tvarovek a trub 2 = elastomerní těsnění EPDM 3 = nitrilové těsnění NBR Tyto tabulky jsou pouze informativní a nejsou vyčerpávající. Budete-li potřebovat více informací o konkrétním použití, obraťte se na naše technické a prodejní oddělení. VODY Slaná voda NaCl 30 g/l Demineralizovaná voda Odpadní voda Okysličená voda 18 v/l DETERGENTY Mytí Bublinková lázeň Čisticí produkt 10% Bezfosfátové praní Mytí nádobí 5% Amoniaková odpadní voda 10% Neředěný amoniakový odpad Neředěný čisticí prostředek pro WC Kanalizační čisticí prostředek DEZINFEKCE Typ SANYTOL 5% Oxidační činidlo pro odstraňování skvrn Typ ACE DELICAT 5% Typ BECKMANN / 5 l Typ BLANCO /5 l SOLI KCl 3% NaH 2 PO 4 3% (NH 4 ) 2 SO 4 ROZPOUŠTĚDLA Etanol, metanol, glykol Xylen Ředidlo Olej, plynové oleje, minerální olej Mazací oleje Aceton Cyklohexan Aceton 10

11 PAM 1 = vnitřní povrchové vrstvy tvarovek a trub 2 = elastomerní těsnění EPDM 3 = nitrilové těsnění NBR Anorganické kyseliny Kyselina solná HCl 10% Kyselina solná HCl 5% Kyselina sírová H 2 SO 4 10% Kyselina sírová H 2 SO 4 5% Kyselina fosforová H 3 PO 4 10% Kyselina fosforová H 3 PO 4 5% Kyselina fosforová H 3 PO 4 2,5% Kyselina dusičná HNO 3 10% Organické kyseliny Kyselina mléčná 10% Kyselina mléčná 1-5% Kyselina citronová 5% Kyselina octová 30% Kyselina octová 10% Zásady Soda NaOH Soda NaOH Amoniakový NH 3 Potaš Bělidlo 10% Bělidlo 30% Bělidlo 10% Ostatní Oleje, zelenina, zvířata odolný neodolný bezpředmětné Trouby PAM-SMU Plus: odolnost vnějších povrchů Kovový povrch se zinkem: Zinkový povrch chrání litinové trouby prostřednictvím galvanického působení. Když se kovový zinek umístí do korozivního prostředí, tak díky svým specifickým elektromechanickým vlastnostem začne ve skutečnosti chránit litinu před jakoukoliv korozí a zabrání lokálnímu napadání v důsledku poranění povrchu trouby. Zinek vytváří jistou formu lokální katodické ochrany. V delším časovém úseku se zinek promění na stabilní vrstvu komplexu solí, která se chová jako pasivní ochranná vrstva trouby. Zinkový povrch vytváří na troubách vrstvu adhezivního a poddajného kovu. Na rozdíl od všech ostatních povrchů je zinek vysoce odolný proti nepříznivým vlivům. Alternativou zinkového povrchu je antracitově šedá základní barva. 11

12 Připevňovací/závěsný systém Připevňovací objímka 802 Hák 101 Připevňovací objímka 401 Rychlé připevnění Pouze jedna utahovací matice Pohyblivá matice Umožňuje boční seřízení Automatické připevnění Flexibilita je získána mezerou 4 cm umístěnou v hlavě háku. Redukovaný rozsah Navržen kvůli adaptaci na nerovnost vertikální stěny Výhody Výškové seřízení možné v rozsahu mezi 6 a 7 cm. Automatické seřízení Vyrovnává držák, aby byl proud vody v troubě vyvážený matice MB PAM-GLOBAL SE objímka DN 100 Instalace je stejná jako u normální trubní připevňovací objímky; provádí se pomocí závitového oříšku M8 nebo M10. Objímka se rozevře, vloží se trouba, nasadí se stahovací šroub a nakonec se utáhne. Kloubová část Hmotnost: 0,210 kg Kód výrobku: Systém PAM-GLOBAL SE pro přerušení přenosu zvuku Dosažení nejvyšších zvukově izolačních hodnot závisí na krouticím momentu Na rozdíl od normálních trubních připevňovacích objímek u nichž je zvuk tlumen pryžovou vložkou, má objímka PAM-GLOBAL SE vibrační systém přerušující přenos zvuku. Tohoto efektu se dosáhne pomocí prvku pryž-kov, který byl speciálně upraven pro litinu. Účinnost přerušení přenosu zvuku je závislá na tom, jak hodně je utažen utahovací šroub. PAM-SMU akustický adaptér 10 M8-M10 NOVINKA DN Kód výrobku Hmotnost 40 až , ,3 8,5 Adaptér se používá s připevňovací objímkou 802 a s antivibračními objímkami. M8-M10 ø20 ø49 Akustický adaptér PAM umožňuje snížení hladiny hluku na 5 db (A). 12

13 PAM Technické charakteristiky spojek a zámkových objímek SMU Rapid SMU Rapid PAM GLOBAL PAM GLOBAL SMU-S SMU-S AUTOGRIP Objímka z nerez 2 2 z nerezoceli Rapid S Rapid Inox oceli ISO 6594 Materiál pásky/pouzdra Austenitická nerez DN 40: (430 Ti) DN : (301) Austenitická nerez DN 40, 250, 300: (316 Ti) DN : (301) Feritická nerez / (430 Ti/-) Austenitická nerez (316 Ti) Austenitická nerez (304) Austenitická nerez (316 Ti) Austenitická nerez (304) Šroub imbusový Šroub se šestihrannou hlavou a otvorem pro klíč Rozměr klíče DN 40: 4 DN : 6 DN 40: 4 DN : 6 DN 40:4 DN : 6 DN 200: 8 DN 40:4 DN : 6 DN 200: 8 DN : 6 DN 100: 6 DN : 8 DN : 10 DN 50: 6 DN : 8 DN : 10 DN : 14 DN : 10 DN : 13 Počet DN : 2 DN : 4 Materiál Ocel, třída (grade) 8.8, pozinkovaná, pohliníkovaná Nerezocel třída (class) A4 Ocel, třída 8.8, pozinkovaná, pohliníkovaná Nerez třída A4 2 Nerez třída A4 2 Nerez třída A4 2 Nerez třída A2 2 Utahovací krouticí moment (v N.m) DN 40: 2 DN : 4 DN 250: 15 DN 300: 20 DN 40: 2 DN : 4 DN 250: 15 DN 300: 20 DN 40: 2 DN : plně utažená DN 40: 2 DN : plně utažená DN 100: 15 DN 125: 25 DN 150: 30 DN : 35 DN : 40 DN 50: 20 DN : 30 DN 125: 50 DN 150: 60 DN : 100 DN 300:180 DN : 200 DN :10 DN :20 Materiál 1 DN 40: nerez / nebo (430 Ti/-/304) DN : nerezocel (430 Ti) Objímky Objímky Objímky Objímky Válce Válce Objímky DN 40: nerez / nebo (430 Ti/-/304) DN : nerezocel 1,4301/ (304/316Ti) DN 40: nerez / nebo (430 Ti/-/304) Nerez (316 Ti) Nerez (304) Nerez (316 Ti) Nerez (304) Počet DN : 4 DN : 8 Manžeta (těsnění) Pryž EPDM Pryž EPDM nebo nitril Pryž EPDM nebo nitril Pryž EPDM nebo nitril Pryž EPDM Pryž EPDM nebo nitril Pryž EPDM Provozní charakteristiky V souladu s ČSN EN prosinec 1996 typ WC Maximální DN : 3 05 odchylka 4 DN : Maximální Odpovídá zatížení ve střihu 10 x DN v Newtonech, omezena na 6 mm, při vnitřním tlaku 1 bar nesouosost 4 Zkušební hydrostatický tlak 4 V souladu s ČSN EN 877 DN : 5 bar DN : 3 bar DN : 10 bar DN 500: 6 bar DN 600: 4 bar DN : 4 0 DN : 2 0 DN :0,3 bar DN : 0,2 bar 1 První třída podle EN , třída ve skupinách nejbližší podle standardu AISI při zohlednění ekvivalence mezi standardy 2 Podle ČSN EN ISO Standardní utažení pro splnění požadavků ČSN EN 877. Pro vyšší požadavky na odolnost proti tlaku musí být utažení provedeno kraj ke kraji 4 Pro další podrobnosti viz ČSN EN Jestliže se spojky použijí se zánkovou objímkou nebo PAM-SMU S AUTOGRIP musí být před utažením šroubu provedeno vychýlení Poznámka: 1 bar = 100 kpa = 0,1 MPa 1daN/cm2 10 m vodního sloupce Odchýlení a nesouosost (ČSN EN 877) Úhlové vychýlení Vychýlení způsobené vnitřním tlakem Trouby SMU S a SMU Plus jsou zcela odolné vůči normálním tlakům používaným a přenášeným v budovách. Úhlové odchylky a porušení souososti akceptované trubním systémem SMU S a SMU Plus jsou důležitým faktorem z hlediska provozní bezpečnosti a hygieny. 13

14 Odolnosti sítí vůči tlaku Pokyny, které je nutno dodržovat, mají doplňkový charakter. výpusti Požadavky na odolnost vůči tlaku u kanalizační sítě závisí do určité míry na následujícím: na výšce vodního sloupce mezi daným bodem sítě a první výpustí nad ním. Obvykle se rozlišuje mezi sítěmi určenými pro splaškovou, odpadní vodu a dešťovou vodu. na případném nahodilém (nepředvídaném) tlaku vody v síti. K takovým případům dochází nejčastěji v důsledku ucpání trouby nebo nasycení veřejné sítě. Kanalizační sítě pro odpadní vodu a splaškovou vodu Riziko spojené s nahodilým tlakem při malém vodním sloupci Sítě pro odpadní nebo splaškovou vodu zpravidla odvádějí vodu ze sanitárních zařízení v jednotlivých patrech. V případech nahodilého tlaku vody se taková zařízení stávají výpustmi. Tlak proto nesmí překročit tlak odpovídající výšce podlaží, tj. hodnotu asi 0,3 bar. Spojky PAM-SMU RAPID 2, PAM-SMU S, PAM-SMU S AUTOGRIP těmto provozním požadavkům vyhovují. Riziko spojené s tlakem vody a vysokým vodním sloupcem Ve velice vzácném případě, kdy spádové trouby s odpadní nebo splaškovou vodou procházejí řadou podlaží budovy bez jakýchkoliv výpustí a kdy existuje riziko nahodilého tlaku vody, musí instalace odpovídat pokynům platným pro sítě s dešťovou vodou. Kanalizační sítě pro dešťovou vodu Riziko spojené s tlakem vody při nízkém vodním sloupci Viz odstavec nahoře týkající se sítí pro odpadní nebo splaškovou vodu. Riziko spojené s tlakem vody s vysokým vodním sloupcem Nahodilý tlak vody sítě může vyvolat mechanické zatížení některých komponent (oblouky, zátky atd.); tato zatížení se musí zohlednit v jejich parametrech. Ilustruje to níže uvedená tabulka. DN 50 DN 75 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 DN 600 Přítlačná zátka Oblouky Základna spádové trouby Tlak vyvíjený pod jedním metrem vodního sloupce vyjádřený v kg. F Například pod vodním sloupcem 10 m je přítlačná zátka na konci DN 200 vystavena zatížení 320 kg a sada dvou oblouků 45 dalším 455 kg. V takových podmínkách musí být instalace schopná nadále plnit svůj účel, tj. být: hermetická mechanicky stabilní a znemožňující jakékoli rozpojení v místech spojů. To se stává v důsledku zatížení, zejména v obloucích, odbočkách a zátkách, která se přenášejí v potrubí po celé jeho délce. 14

15 PAM Změny směru lze z hlediska zachování mechanické stability zajistit následovně: izolováním části vystavené zatížením mezi dvěma připevněnými body (vůči konstrukci objektu), přizpůsobením spojek a jejich příslušenství (charakter spojky, připevnění objímky atd.) mezi těmito dvěma připevněnými body. Opěrka spádové trouby s uložením Zámkové objímky na spojkách Zámkové objímky na spojkách Samotná spojka Poznámka: Existují i jiná řešení, jak odolat zatížením. Jsou založena na svařovaných spojích nebo na komponentech zdiva. Výběr spojek a příslušenství pro každou část trubního systému podle průměru (DN) a úrovně tlaku, který může vzniknout (viz následující tabulku). Tlak v barech 0 0,5 3 5 DN PAM-SMU RAPID 2 spojka PAM-SMU RAPID 2 spojka PAM-SMU RAPID zámková objímka 40 až a 300 PAM-SMU RAPID 2 spojka PAM-SMU RAPID zámková objímka + PAM-SMU S AUTOGRIP zámková objímka 1) 400 až 600 PAM-SMU S AUTOGRIP zámková objímka 1) 1) Zámkové objímky PAM-SMU S AUTOGRIP lze nahradit spojkami PAM-SMU S za předpokladu, že vybočení potrubí (oblouky atd.) je podepřeno svařovanou konstrukcí nebo betonovými kotevními bloky. Doplňkové příslušenství Pro tento typ sítě musí být přítlačné zátky vybaveny speciálními připevňovacími objímkami. V případech instalace s vybočeními, kdy hydrostatické tlaky mohou překročit hodnotu 5 barů, se obraťte na naše technické a prodejní oddělení. 15

16 Projektové řešení pro zajištění odolnosti vůči zatížením Otevřený vtok U spádové trouby se doporučuje, aby opěrka spádové trouby s uložením byla nainstalována každých patnáct metrů (první ve spodní části spádové trouby) za účelem podpory hmotnosti spádové trouby a zajištění její mechanické stability. Podpěra s elastomerním těsněním zabraňuje přenosu hluku z kanalizační sítě šířeného stavební konstrukcí Na konzolových ramenech Uzavřený vtok Umístění na betonové desce Opěrka spádové trouby s uložením V takovém případě nejsou opěrky spádových trub zapotřebí. Přístup k síti (standard ČSN EN 12056) U spádových trub Přístup je nutno zajistit kvůli důvodu provádění zkoušek, kontrol a údržby. Lze jej dosáhnout pomocí krátké trouby s přístupovým krytem. V místech změny směru (vybočení) Ve spodní části U horizontálních sběrných trub Pro snazší přístup se nainstaluje opěrka spádové trouby, a to v mírně skloněné pozici oproti její tvořící přímce. Proudění a cirkulace vzduchu (standard ČSN EN ) Směr proudění Průřez trub nesmí být ve směru proudění zmenšen; výjimku tvoří sítě se sníženým tlakem nebo sítě s plně využitými troubami, jak je tomu u našeho systému EPAMS. Z tohoto důvodu si přidání spojek v síti vedoucí k vyšším průtokům nebo ke změnám sklonu může vyžádat zvýšení průřezu. Toto zvýšení je nutno provést ve vtokové části spojky s pomocí přechodové trouby/redukce. Pro horizontální dešťové sítě se musí přechodová trouba/redukce namontovat proto, aby mohl vzduch cirkulovat troubou podél její horní tvořící přímky, která musí být souběžná s troubou. 16

17 PAM Podpírání trub (s výjimkou systému EPAMS) U předpjatých nosníků jsou zakázány montáže (otvory, těsnění). Počet připevňovacích objímek uvnitř budovy mimo budovu Vertikální síť Pro přímý styk s: délkou > 2,70 m 1 2 délkou > 1 m 1 délkou < 1 m 1 Pro tvarovku: odbočka 1 1 změna směru > Horizontální síť Délka > 2 m 2 2 Tvarovka nebo délka < 2 m 1 1 Spádové trouby Základna spádových trub = = 0.75 max max. Sběrné trouby Poznámka: Technické specifikace pro závitové svorníky a kovové objímky se musí stanovit na základě hmotností trub PAM-SMU. 17

18 Jednoduchá odbočka PAM-SMU S/pro spojení spádové trouby Tato tvarovka umožňuje spojit svodné a sběrné potrubí a minimalizovat přitom vzdálenosti mezi proudem ve sběrném potrubí a pod povrchem desky. V případě dlouhých horizontálních sběrných potrubí dojde k podstatnému zmenšení rozměrů potrubí při zachování stejného koeficientu spádového odtékání. ;;; ;;; 320 mm 150 mm Odbočka s jednou spádovou troubou Postup využívající tuto tvarovku umožní odstranit odpadní vodu z koupelen jednou spádovou troubou s výjimkou dešťové vody bez potřeby sekundární ventilace. Každá tvarovka může sloužit na jednom podlaží maximálně pro tato zařízení: 2 WC, 2 vany a stanovený počet jiných standardních sanitárních zařízení. Spojení tvarovky je následující: WC: přímé spojení elastomerem Jiné odpadní vypouštění: Univerzální zátky z pryže PAM GLOBAL DN 100 dva otvory pro trubní odbočky 32 až 40 mm. Kód výrobku otvory pro trubní odbočky 32 až 54 mm umožňující spojit 2 trouby 50 mm obsluhující všechna sanitární zařízení (s výjimkou záchodů) pro dva byty. Kód výrobku Řádný provoz této tvarovky byl testován na základě následujících, souběžně platných předpokladů: Typ zařízení 10 podlaží 20 podlaží WC 2 2 Umyvadla na ruce 2 3 Vany

19 Technické In se perpetuo specifikace Tempus PAM Připevnění potrubí PAM SMU Základní pravidla: připevňovací prvky musí být rozmístěny pokud možno co nejvíce rovnoměrně. Rozestupy mezi nimi nesmí být větší než 2 metry. Trouby o délce 2 až 3 metry musí být připevněny ve dvou bodech. Kratší trouby musí být přichyceny jednou nebo dvakrát v závislosti na průměru (nebo hmotnosti truby). Připevňovací prvky musí být rozmístěny rovnoměrně ve vztahu ke spojovacím místům. Vzdálenost od spojovacího místa nesmí být v žádném směru větší než 0,75 m. Horizontální potrubí musí být odpovídajícím způsobem zajištěno ve všech bodech, v nichž dochází ke změně směru a u všech odboček. Zavěšené potrubí musí být připojeno ve zvláště pevných bodech každých 10 až 15 metrů, aby u něj nedošlo k jakékoliv vychýlení. Tím se dosáhne dokonalá podélná stabilita a zajistí se, že ostatní zařízení, která jsou na něm namontována, nevychýlí troubu ze žádoucího směru. Spádové trouby musí být připevněny podobně ve vzdálenostech nepřesahujících 2 metry v podlažích o výšce 2,5 metru, tj. dvakrát v jednom podlaží, včetně jednoho připojení v bezprostřední blízkosti odbočky, která může být součástí potrubí. V budovách až s pěti podlažími a s troubami o průměru DN 100 musí být spádové trouby zajištěny opěrkou s uložením nad sklepním stropem, aby se tak předešlo jejich poklesu. Kromě toho musí být spádová trouba zajištěna opěrkou s uložením v každém dalším pátém podlaží. Potrubí na obrázku ilustruje základní připevňovací pravidla. Na následujících stránkách jsou znázorněny základní připevňovací metody a také připevňovací objímky pro trouby a příslušenství systému připevňování trub, které jsou u nás k dispozici pro potrubí PAM SMU. Systém je k dispozici ve třech řadách, které odpovídají různým úrovním zatížení. Trubní připevňovací objímky Pro trouby PAM-SMU DN 50 až 100 doporučujeme řadu 5 trubních spojek se závitovými spojeními M12 a možná také M8 pro průměry do DN 100. Trouby pro odvod dešťové a odpadní vody vystavené tlaku musí být zajištěny trubními zámkovýmii objímkami řady 6 a 7 s kotevními šrouby M16. Podpěrky spádových trub PAM-SMU musí být zajištěny odpovídajícími podpěrami a konzolemi s povrchovou úpravou. Tlaková potrubí PAM-SMU Trouby pro odpadní vodu se spojeními zajišťovanými axiální třecí silou, které jsou vystaveny vnitřním tlakovým zatížením, musí být zajištěny tak, aby se tlakem nerozpadly nebo nebyly vychýleny z axiální polohy. Požadovanou axiální třecí sílu lze dosáhnout pomocí spojek a zámkových objímek PAM SMU. Konkrétní pokyny najdete na příslušných stránkách. Spádová trouba PAM-SMU s připojovací stěnovou přírubou (kotvou). Opěrka spádové trubky s uložením Potrubí: boční pohled Potrubí: horní pohled Všechny rozměry jsou v mm. 19

20 Spojení Staré litinové řady / stávající litinové řady Existující sítě Nové sítě Řady PAM-SMU DE dn DN DE Spojovací součástí Přechodový kroužek spojka SMU RAPID Přechodový kroužek spojka SMU RAPID Jiné materiály / stávající litinová řada Flexibilní spojka Přechodový kroužek spojka SMU RAPID Flexibilní spojka Flexibilní spojka TXB 10NPoL Flexibilní spojka Flexibilní spojka TXB12NLOG Flexibilní spojka TXB 15NMOJ Flexibilní spojka Flexibilní spojka TXB 20NNOK Flexibilní spojka TXB 20NLOK Existující sítě Nové sítě Řady PAM-SMU Litinové sítě DE Material DN DE Spojovací součástí DN DE 32 PVC/PE Univerzální zátka Univerzální zátka Univerzální zátka PVC/PE Univerzální zátka Univerzální zátka Univerzální zátka PVC/PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID Univerzální zátka Univerzální zátka PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC/PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC/PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC/PE PVC/PE spojka SMU RAPID Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC/PE spojka SMU RAPID PVC/PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID PVC/PE Přechodový kroužek spojka SMU RAPID Pro litinové materiály odpovídají DN vnitřnímu průměru Pro umělohmotné materiály odpovídají DN vnějšímu průměru

21 PAM Spojení Univerzální zátky Zátky s 1 nebo 2 vstupy pro řady PAM-SMU DN 50, 75 a 100 se instalují s připevňovací objímkou z nerezové oceli. Zátky se třemi vstupy pro řady PAM-SMU nepotřebují zámkovou objímku z nerezové oceli, s výjimkou případu významné vychýlenosti vstupů.. Přechodové kroužky Tyto kroužky se používají pouze se spojkami PAM-SMU RAPID. Jsou instalovány na konci trub z PVC, polyetylenu nebo z nerezové oceli nebo v případě spojení DN a přizpůsobují jejich vnější průměr na úroveň průměrů trub SMU. Není potřeba žádné mazadlo. Další adaptační součásti Flexibilní spojka Kód výrobku DN SMU Minimální vnější spojovaný průměr Maximální vnější spojovaný průměr TXB 10NP TXB 12NLOG TXB 15NMOJ TXB 20NLOK Flexibilní spojka a přechodový kroužek Kód výrobku DN SMU Minimální vnější spojovaný průměr Maximální vnější spojovaný průměr TXB 20NNOK Flexibilní a přechodová spojka Kód výrobku DN SMU Minimální vnější spojovaný průměr Maximální vnější spojovaný průměr Materiál nerezových ocelových objímek a šroubů: nerez A.I.S.I. 304 Pryž: EPDM Maximální nahodilý tlak: flexibilní spojka: 1,5 bar tvarovka: 0,6 bar U umělohmotných materiálů odpovídá DN vnějšímu průměru 21

22 PAM-SMU S a PAM-SMU Plus čisticí kus na spádová a sběrná potrubí s kruhovým otočným uzávěrem PAM-SMU S a PAM-SMU Plus Přítlačná/Expanzní zátka Odolnost čisticích kusů je: maximálně 5 bar pro DN 50 až 200 maximálně 3 bar pro DN 250 až 300 Odolnost přítlačné zátky vůči nahodilému tlaku je 0,2 bar bez dalších dodatečných zařízení. V případě nutnosti se připevnění takové zátky provede speciální zámkovou objímkou. Odolnost přítlačné zátky vůči konci přítlačného šroubu je: maximálně 5 bar pro DN 50 až 200 maximálně 3 bar pro DN 250 až 300 Hmotnosti trub PAM-SMU S (L=3m) v kg DN SMU S Prázdná trouba 8,9 12,5 18,2 24,3 34,3 40,9 67,4 97,3 126,8 177,7 244,9 321,9 Plná trouba 12,7 18,4 31,5 47,9 71,1 93,9 161,6 244,6 338,9 554,7 833,9 1170,1 Rozvinutá plocha trubek PAM-SMU S (m 2 /lineární metr trubky) SMU S Plná trouba 0,18 0,26 0,35 0,42 0,50 0,66 0,86 1,02 1,34 1,67 1,99 Červený ochranný nátěr PAM-SMU S hustota nátěru v nádobě: 1,2 kg / l povrchová a teoretická účinnost: 4,4 m 2 / l pro získání filmu 100 mikronů Referenční číslo SMU Hmotnost Konečný nátěr PAM-SMU S Kondenzace na kanalizačním potrubí Doporučuje se použít nátěr např. alkydového typu Ke kondenzaci dochází tehdy, když teplota stěn (jakéhokoli druhu) kanalizačních trub poklesne pod rosný bod. K tomu dochází, když se dostane roztátý sníh nebo chladný déšť do trub procházejících prostředím se silnou vlhkostí. Možná opatření, jak tuto situaci vyřešit, spadají do kompetence engineeringového a projektového oddělení, které posoudí specifičnosti lokality dané budovy. Z hlediska předpokládaných výsledků a požadavků ohledně protipožární ochrany budovy, lze zvážit taková řešení, při nichž bude použita minerální vlna, protikondenzační nátěr nebo izolační pás. 22

23 PAM Hydraulické tabulky dle ČSN EN 877 Míra naplnění 50 % (h/d = 0,5) DN 70 DN 75 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 d i = 71 d i = 75 d i = 103 d i = 127 d i = 152 d i = 200 d i = 263 d i = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 0,8 0,4 0,9 0,4 2,1 0,5 3,7 0,6 6,0 0,7 12,5 0,8 25,8 1,0 41,3 1,1 0,6 0,9 0,4 1,0 0,4 2,3 0,6 4,1 0,6 6,6 0,7 13,7 0,9 28,3 1,0 45,3 1,2 0,7 0,9 0,5 1,1 0,5 2,5 0,6 4,4 0,7 7,1 0,8 14,8 0,9 30,6 1,1 48,9 1,3 0,8 1,0 0,5 1,1 0,5 2,7 0,6 4,7 0,7 7,6 0,8 15,8 1,0 32,7 1,2 52,3 1,4 0,9 11 0,5 1,2 0,6 2,9 0,7 5,0 0,8 8,1 0,9 16,8 1,1 34,7 1,3 55,5 1,4 1,0 1,1 0,6 1,3 0,6 3,0 0,7 5,3 0,8 8,5 0,9 17,7 1,1 36,6 1,3 58,5 1,5 1,1 1,2 0,6 1,4 0,6 3,2 0,8 5,5 0,9 8,9 1,0 18,6 1,2 38,4 1,4 61,4 1,6 1,2 1,2 0,6 1,4 0,6 3,3 0,8 5,8 0,9 9,4 1,0 19,4 1,2 40,1 1,5 64,2 1,7 1,3 1,3 0,6 1,5 0,7 3,4 0,8 6,0 1,0 9,7 1,1 20,2 1,3 41,8 1,5 66,8 1,7 1,4 1,3 0,7 1,5 0,7 3,6 0,9 6,3 1,0 10,1 1,1 21,0 1,3 43,4 1,6 69,3 1,8 1,5 1,4 0,7 1,6 0,7 3,7 0,9 6,5 1,0 10,5 1,2 21,7 1,4 44,9 1,7 71,8 1,9 1,6 1,4 0,7 1,6 0,7 3,8 0,9 6,7 1,1 10,8 1,2 22,4 1,4 46,4 1,7 74,1 1,9 1,7 1,5 0,7 1,7 0,8 3,9 0,9 6,9 1,1 11,1 1,2 23,1 1,5 47,8 1,8 76,4 2,0 1,8 1,5 0,8 1,7 0,8 4,1 1,0 7,1 1,1 11,5 1,3 23,8 1,5 49,2 1,8 78,7 2,0 1,9 1,5 0,8 1,8 0,8 4,2 1,0 7,3 1,2 11,8 1,3 24,5 1,6 50,6 1,9 80,8 2,1 2,0 1,6 0,8 1,8 0,8 4,3 1,0 7,5 1,2 12,1 1,3 25,1 1,6 51,9 1,9 82,9 2,1 2,5 1,8 0,9 2,0 0,9 4,8 1,2 8,4 1,3 13,5 1,5 28,1 1,8 58,0 2,1 92,8 2,4 3,0 1,9 1,0 2,2 1,0 5,3 1,3 9,2 1,5 14,8 1,6 30,8 2,0 63,6 2,3 101,7 2,6 Míra naplnění 70 % (h/d = 0,5) DN 70 DN 75 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 d i = 71 d i = 75 d i = 103 d i = 127 d i = 152 d i = 200 d i = 263 d i = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 1,3 0,4 1,5 0,5 3,6 0,6 6,2 0,7 10,1 0,7 20,8 0,9 43,1 1,1 68,9 1,2 0,6 1,4 0,5 1,7 0,5 3,9 0,6 6,8 0,7 11,0 0,8 22,9 1,0 47,2 1,2 75,5 1,3 0,7 1,6 0,5 1,8 0,5 4,2 0,7 7,4 0,8 11,9 0,9 24,7 1,1 51,1 1,3 81,6 1,4 0,8 1,7 0,6 1,9 0,6 4,5 0,7 7,9 0,8 12,7 0,9 26,4 1,1 54,6 1,3 87,3 1,5 0,9 1,8 0,6 2,1 0,6 4,8 0,8 8,4 0,9 13,5 1,0 28,1 1,2 58,0 1,4 92,6 1,6 1,0 1,9 0,6 2,2 0,7 5,1 0,8 8,8 0,9 14,3 1,1 29,6 1,3 61,1 1,5 97,6 1,7 1,1 2,0 0,7 2,3 0,7 5,3 0,9 9,3 1,0 15,0 1,1 31,0 1,3 64,1 1,6 102,4 1,8 1,2 2,0 0,7 2,4 0,7 5,5 0,9 9,7 1,0 15,6 1,2 32,4 1,4 67,0 1,6 107,0 1,8 1,3 2,1 0,7 2,5 0,7 5,8 0,9 10,1 1,1 16,3 1,2 33,8 1,4 69,7 1,7 111,4 1,9 1,4 2,2 0,7 2,6 0,8 6,0 1,0 10,5 1,1 16,9 1,2 35,0 1,5 72,4 1,8 115,6 2,0 1,5 2,3 0,8 2,7 0,8 6,2 1,0 10,9 1,1 17,5 1,3 36,3 1,5 74,9 1,8 119,7 2,1 1,6 2,4 0,8 2,7 0,8 6,4 1,0 11,2 1,2 18,1 1,3 37,5 1,6 77,4 1,9 123,7 2,1 1,7 2,4 0,8 2,8 0,9 6,6 1,1 11,6 1,2 18,6 1,4 38,6 1,6 79,8 2,0 127,5 2,2 1,8 2,5 0,8 2,9 0,9 6,8 1,1 11,9 1,3 19,2 1,4 39,8 1,7 82,1 2,0 131,2 2,3 1,9 2,6 0,9 3,0 0,9 7,0 1,1 12,2 1,3 19,7 1,5 40,9 1,7 84,4 2,1 134,8 2,3 2,0 2,7 0,9 3,1 0,9 7,2 1,2 12,5 1,3 20,2 1,5 41,9 1,8 86,6 2,1 138,3 2,4 2,5 3,0 1,0 3,4 1,0 8,0 1,3 14,0 1,5 22,6 1,7 46,9 2,0 96,9 2,4 154,7 2,7 3,0 3,3 1,1 38 1,1 8,8 1,4 15,4 1,6 24,8 1,8 51,4 2,2 106,1 2,6 169,6 2,9 Míra naplnění 100 % (h/d = 0,5) DN 70 DN 75 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 d i = 71 d i = 75 d i = 103 d i = 127 d i = 152 d i = 200 d i = 263 d i = 314 J Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 0,5 1,6 0,4 1,8 0,4 4,2 0,5 7,4 0,6 12,0 0,7 24,9 0,8 51,6 1,0 82,6 1,1 0,6 1,7 0,4 2,0 0,4 4,7 0,6 8,2 0,6 13,2 0,7 27,4 0,9 56,6 1,0 90,5 1,2 0,7 1,9 0,5 2,1 0,5 5,0 0,6 8,8 0,7 14,2 0,8 29,6 0,9 61,2 1,1 97,8 1,3 0,8 2,0 0,5 2,3 0,5 5,4 0,6 9,4 0,7 15,2 0,8 31,6 1,0 65,4 1,2 104,6 1,4 0,9 2,1 0,5 2,4 0,6 5,7 0,7 10,0 0,8 16,2 0,9 33,6 1,1 69,4 1,3 111,0 1,4 1,0 2,2 0,6 2,6 0,6 6,0 0,7 10,6 0,8 17,1 0,9 35,4 1,1 73,2 1,3 117,1 1,5 1,1 2,3 0,6 2,7 0,6 6,3 0,8 11,1 0,9 17,9 1,0 37,1 1,2 76,8 1,4 122,8 1,6 1,2 2,4 0,6 2,8 0,6 6,6 0,8 11,6 0,9 18,7 1,0 38,8 1,2 80,3 1,5 128,3 1,7 1,3 2,5 0,6 2,9 0,7 6,9 0,8 12,1 1,0 19,5 1,1 40,4 1,3 83,6 1,5 133,6 1,7 1,4 2,6 0,7 3,1 0,7 7,2 0,9 12,5 1,0 20,2 1,1 41,9 1,3 86,7 1,6 138,7 1,8 1,5 2,7 0,7 3,2 0,7 7,4 0,9 13,0 1,0 20,9 1,2 43,4 1,4 89,8 1,7 143,6 1,9 1,6 2,8 0,7 3,3 0,7 7,7 0,9 13,4 1,1 21,6 1,2 44,9 1,4 92,8 1,7 148,3 1,9 1,7 2,9 0,7 3,4 0,8 7,9 0,9 13,8 1,1 22,3 1,2 46,3 1,5 95,6 1,8 152,9 2,0 1,8 3,0 0,8 3,5 0,8 8,1 1,0 14,2 1,1 22,9 1,3 47,6 1,5 98,4 1,8 157,3 2,0 1,9 3,1 0,8 3,6 0,8 8,3 1,0 14,6 1,2 23,6 1,3 48,9 1,6 101,1 1,9 161,7 2,1 2,0 3,2 0,8 3,7 0,8 8,6 1,0 15,0 1,2 24,2 1,3 50,2 1,6 103,8 1,9 165,9 2,1 2,5 3,5 0,9 4,1 0,9 9,6 1,2 16,8 1,3 27,1 1,5 56,2 1,8 116,1 2,1 185,6 2,4 30 3,9 1,0 4,5 1,0 10,5 1,3 18,4 1,5 29,7 1,6 61,6 2,0 127,2 2,3 203,3 2,6 J=sklon Q=průtok V=rychlost 23

24 Technické informace Saint-Gobain trubní systémy, s. r. o. PAM-SMU Kompletní litinový systém pro odvodnění budov LITINOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY 25 ROZHODUJÍCÍCH VÝHOD litinového systému pro odvodnění budov VODOVODY Katalog materiálů z tvárné litiny pro vodovodní a závlahové sítě ARMATURY NATURAL SAINT-GOBAIN trubní systémy, s. r. o. Polygon House Doudlebská 5/ Praha 4 tel.: fax: TROUBY STANDARD TT potrubí se speciální ochranou na povrchu DN 60 až 500 ISOPAM izolované potrubí z tvárné litiny DN 100 až 600 Montážní postupy Obchodní kancelář Brno Železná 15 (areál Raab Karcher Staviva) Brno Horní Her pice tel.: Centrální sklad Praha Hostivař NONSTOP sluïba pro havarijní případy tel.: INTEGRAL Katalog materiálů z tvárné litiny pro gravitační a tlakové kanalizační systémy GRAVITAL Systém z tvárné litiny pro gravitační kanalizace INTEGRAL Montážní postupy Poiklopy a mříže z tvárné litiny Veškeré technické údaje a informace o normách, všeobecných specifikacích atd. odpovídají stavu v době tisku. Z těchto informací nevyplývají žádná práva, ani se žádná práva neposkytují. Vyhrazujeme si právo provést úpravy vycházející z technického pokroku. Jako alternativní řešení pro výrobky PAM-SMU lze použít výrobky PAM-GLOBAL.

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla . kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla Použití Průmyslové deskové výměníky tepla Alfa Laval lze použít pro ohřívání nebo chlazení v průmyslových provozech. Podrobnosti

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Flexibilní Efektivní Schválená walraven.com BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Řešení problémů pro více situací! BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta má flexibilní

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008 Podlahové vpusti 2013 KVALITA Společnost ALCAPLAST má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008 a je certifikována společností Det Norske Veritas. Vyráběné výrobky jsou navrhovány dle platných norem,

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY Ing. Miroslav Pfleger, Lukáš Koula SAINT GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ještě nedávno k trubkám a tvarovkám z tvárné litiny respektive

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

SALIX INTERNATIONAL CR-CELL HIGH QUALITY SEALING & ADVISORY. Desky, role a hrany, se samolepicí páskou nebo bez, z pěnové pryže s uzavřenými póry

SALIX INTERNATIONAL CR-CELL HIGH QUALITY SEALING & ADVISORY. Desky, role a hrany, se samolepicí páskou nebo bez, z pěnové pryže s uzavřenými póry CR- Desky, role a hrany, se samolepicí páskou nebo bez, z pěnové pryže s uzavřenými póry SALIX HIGH QUALITY SEALING & ADVISORY INTERNATIONAL Struktura materiálu Pěnová pryž se zavřenými póry k výrobě desek,

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém)

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Tvarovka Typ B Tvarovka pro bílou vanu - vodonepropustný beton, svislé konstrukce, KG/HT systém. Tvarovka Typ B s tlakovou odolností proti vodě

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Technický list: Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Mihulka František - 607 561 562 Kostelecký Rudolf - 728 720 314 Slouží k mechanickému ovládání všech typů oken pomocí kličky. Převod z kličky k

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Izolovaný komínový systém BokraSLIM

Izolovaný komínový systém BokraSLIM Izolovaný komínový systém BokraSLIM Horní kónické vyústění SLIM Krycí deska (střešní přechod) SLIM Krycí deska (střešní přechod) SLIM+ PDM SLIM Strana 4 Proti dešťová manžeta SLIM Roura SLIM 0,25 / 0,5

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 HISTORIE, TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 HISTORIE, TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 HISTORIE, TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických

Více

Kovové vchodové dveře. Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost

Kovové vchodové dveře. Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost Kovové vchodové dveře Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost KATALOG 014 Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost, Vaše vizitka O FIRMĚ Od začátku hlavní prioritou společnosti KOMSTA je její neustálý rozvoj a péči o potřeby

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru.

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita. Na krátké nebo dlouhé úspěchy Viega Advantix Vario je první sprchový

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více