ISSN Zprávy České parazitologické společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ISSN Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 17, číslo 2 září 2009

2 obsah 2/ PhMr. Milan Zástěra osmdesátníkem Petr Kodym 4/ Toxoplasma Centennial Congress (Toxo100) Petr Kodym 6/ Parazitologové v místě konání zimní olympiády a kovbojských slavností Břetislav Koudela 9/ 39. Jírovcovy protozoologické dny Eva Nývltová 12/ Lékařem v Keni Jarmila Klieščiková 15/ 2008 magistři, doktoři, docenti 19/ 2008 profesorem jmenován Jan Tachezy Štěpánka Vaňáčová 22/ Parazitace plotu ve světle globálních změn Jitka Klimešová 24/ Kamarádi z dovolené Jan Votýpka 26/ externí hodnocení kvality Věra Tolarová 27/ Esej na téma imaginární parazit Iva Rohoušová 28/ kalendář akcí tuzemských i zahraničních

3 PhMr. Milan Zástěra osmdesátníkem narozen 7. listopadu 1928 Kdo na letošním Konzultačním dni Problémy toxoplasmózy sledoval diskusní vystoupení PhMr. Milana Zástěry a nevěděl, že se narodil 7. listopadu 1928, nevěřil by, že náš přední odborník na toxoplasmózu nedávno oslavil 80. narozeniny. Ačkoliv absolvoval farmaceutické vzdělání, zabýval se po celý život parazitologií. V roce 1951 nastoupil do tehdejšího Ústavu epidemiologie a mikrobiologie (ÚEM) a Centra epidemiologie a mikrobiologie Institutu hygieny a epidemiologie (IHE) či Státního zdravotního ústavu (SZÚ Milan foto Josef Chalupský neměnil pracoviště, pracoviště však periodicky měnilo jména) a stal se spolupracovníkem a potom pokračovatelem Dr. Oty Havlíka. Po jeho tragické smrti v roce 1960 byl PhMr. Milan Zástěra jmenován prvním vedoucím nově zřízené Národní referenční laboratoře pro toxoplasmózu (NRL TOXO), kterou vedl až do prosince V roce 1983 tehdejší ředitel IHE akademik Prof. RNDr. Bohumír Rosický, DrSc. zformoval Odbornou skupinu parazitologie a PhMr. Milana Zástěru ustanovil vedoucím tohoto, ve své době jednoho z nejvýznamnějších parazitologických pracovišť v Československu (skupina přestala existovat po reorganizaci SZÚ v září 2008). Pracovní poměr v SZÚ ukončil PhMr. Milan Zástěra ; jeho zájem o toxoplasmózu však odchodem do důchodu zdaleka neskončil. I nadále je se svým bývalým pracovištěm ve spojení a my jsme rádi, když můžeme i nyní využívat jeho bohatých zkušeností a konzultovat s ním některé otázky, které se po létech stávají znovu aktuálními. Do resortu parazitologů v ÚEM patřili prakticky všichni humánní paraziti; hlavní úsilí se však od samého počátku soustředilo na naši nejčastější parazitózu toxoplasmózu. Nejdůležitějším úkolem bylo zabezpečit diagnostiku toxoplasmózy v Československu. Tehdy nebylo možné si v kapitalistické cizině objednat diagnostické sety jako dnes. A tak se PhMr. Milan Zástěra, společně s PhMr. Janem Pokorným ( 1994) a dalšími spolupracovníky (Dr. Jiří Hübner, Dr. Zdeněk Frühbauer) pustil nejprve do vývoje diagnostického antigenu 2

4 Toxoplasma gondii antigen purifikovaný originálním postupem tweenetherové extrakce se osvědčil jako vysoce kvalitní a je dodnes základem všech diagnostických reakcí tuzemské provenience. Základním diagnostickým testem se stala komplementfixační reakce (KFR), v 80. létech minulého století se podařilo vyvinout i citlivé a přitom specifické ELISA testy nejprve pro stanovení antitoxoplasmických IgG a potom i IgM. Ingredience pro diagnostické testy dle Zástěry a Pokorného začal ve velkém vyrábět Ústav sér a očkovacích látek (SEVAC) a vyšetřování na toxoplasmózu, po zaškolení personálu v NRL TOXO, se mohlo rozšířit do laboratoří po celém Československu. Navzdory tehdejší mezinárodní izolaci dosáhla diagnostika toxoplasmózy v Československu světové úrovně a jezdili se k nám zaučovat i odborníci z dalších zemí. A získané obecně sérologické zkušenosti mohly být zúročeny i při vývoji metod zaměřených na diagnostiku nově se objevujících nemocí například lymeské borreliózy. Významnou doménou PhMr. Milana Zástěry a jeho spolupracovníků byla i epidemiologie toxoplasmózy. Na základě povinného hlášení vypracovával každoročně Surveillance toxoplasmózy v České republice. Nespokojil se nikdy s nahlášenými údaji, jednotlivé případy osobně ověřoval a prověřoval, pracoval i s dotazníky. Důležitým zdrojem unikátních informací o prevalenci toxoplasmózy v různých regionech a u různých skupin obyvatelstva rovněž byly tehdy pravidelně prováděné Víceúčelové sérologické přehledy nákaz v ČSR (naposledy provedeny v roce 2001), v rámci kterých byly velké vzorky běžné populace České republiky vyšetřovány i na toxoplasmózu. PhMr. Milana Zástěru však zajímaly i potenciální zdroje toxoplasmózy člověka kočky a maso jatečných zvířat. V laboratoři byly soustavně vyšetřovány vzorky krve i tkání prasat, krav, králíků a dalších domácích i lovných zvířat, prováděly se isolace kmenů Toxoplasma gondii. NRL TOXO se neuzavírala ani před spoluprací s dalšími pracovišti ani před novinkami. A tak, ve spolupráci s Infekční klinikou na Bulovce, bylo první vyšetření HIV positivního pacienta na toxoplasmózu provedeno již v roce Milan je nesmírně férový, spravedlivý a čestný člověk s širokým rozhledem. Moc rád vzpomínám na časy, kdy byl mým šéfem byl vždy zárukou korektní teamové spolupráce a příjemné atmosféry na pracovišti. Pracovníci NRL TOXO přejí svému otci-zakladateli pevné zdraví, pohodu a hodně radosti (nejen) z vnoučat. Dr. Petr Kodym člen ČPS Poznámka redakce: Se souhlasem obou šéfredaktorů je tento text publikován paralelně ve Zprávách CEM a Zprávách České parazitologické společnosti. 3

5 Toxoplasma Centennial Congress (Toxo100) From Discovery to Public Health Management Rio de Janeiro, Brazílie, září 2008 V letošním roce si připomínáme 100. výročí významného objevu. V roce 1908 Francouzi Charles Nicolle a Louis Hubert Manceaux pracující v Pasteurově institutu v Tunisu objevili v tkáních hlodavce Ctenodactylus gundi parazitického prvoka, kterého popsali jako Toxoplasma gondii. Nemohli vědět, že téhož roku stejný organismus popsal z tkání králíka i italský lékař Alfonso Splendore, který pracoval v São Paulu v Brazílii. A tak při zahájení mezinárodního kongresu, který se na oslavu tohoto výročí konal v letovisku Búzios (asi 180 km východně od Ria de Janeira), zazněly celkem čtyři státní hymny: francouzská, italská, tuniská a brazilská. Zahájení kongresu bylo skutečně slavnostní. U příležitosti stých narozenin toxoplasmy bylo vyznamenáno sedm významných badatelů, kteří jubilujícímu patogenu zasvětili celý život: Američané Elmer Pfefferkorn, Jack Frenkel, Jitender P. Dubey a Jack S. Remington, Francouzi Pierre Ambroise-Thomas a Georges Desmonts ( VII. 2008) a Brazilec Mário Endzfeld Camargo. Monotématický kongres přesáhl limity malé konference a snad i očekávání pořadatelů: sál se zaplnil možná více než 400 účastníky, mezi nimiž převažovali domácí Brazilci; hojně zastoupeny však byly i USA a Francie, o něco méně hojně Velká Británie, Kolumbie, Argentina, Čína, Mexiko, Holandsko, Dánsko, Německo, Itálie, Norsko, Srbsko, Slovinsko, Polsko a Česká Republika. Bylo přihlášeno více než 270 odborných sdělení, z větší části prezentovaných formou posteru, a tak se organizátoři (s výjimkou jediného zasedání) vyhnuli jednání ve vícerých paralelních sekcích. Jelikož někteří Brazilci přednášeli či diskutovali ve své mateřštině, a protože ne všichni domácí posluchači dostatečně ovládají angličtinu, byl celý program simultánně tlumočen do sluchátek, a účastníci tak mohli sledovat všechny přednášky i diskusní příspěvky jak v anglické tak v portugalské verzi. Hlavním tématem, které přitahovalo pozornost účastníků kongresu, byla populační biologie a genetická variabilita Toxoplasma gondii a význam genotypu pro průběh onemocnění působeného tím kterým kmenem. J.P. Dubey je přesvědčen, že klíčovou roli jak v populační biologii, tak v šíření a udržování toxoplasmózy hraje kočka. Dokazuje, že oocysty jsou infekční především pro býložravce, zatímco kočka se mnohem snadněji nakazí tkáňovými cystami v mase. J.P. Dubey se svými spolupracovníky shromažďuje kmeny z mnoha zemí různých kontinentů isolované z volně 4

6 pobíhajících kuřat, která sezobou oocysty kontaminující prostředí. Testuje jejich virulenci na myších mortalita infikovaných myší se výrazně liší podle jednotlivých isolátů i zemí původu; přesto však tento dnes již legendární badatel nevěří, že existuje přímý vztah mezi virulencí toxoplasmového kmene u myší a klinickými příznaky, které kmen působí při infekci člověka. Rovněž D. Ajzenberg zdůrazňuje, že průběh toxoplasmózy u člověka záleží do značné míry na hostitelských faktorech, zejména na imunitním stavu a také na infekční dávce, takže genotyp infikujícího kmene nemusí být rozhodující. Kmeny genotypu II působí ve Francii jak asymptomatické tak i ty nejzávažnější případy toxoplasmózy. Pozoruhodné však je, jak odlišný je výskyt toxoplasmových genotypů na jednotlivých kontinentech. Zatímco v Evropě a Severní Americe většina isolátů spadá do klasických klonálních linií I, II a III, Jižní Amerika je velice heterogenní. V Brazílii nebyl genotyp II vůbec zjištěn, značná část izolátů je zcela atypická a nedá se dle klasického schématu charakterizovat. Téměř stoprocentní genetickou monotónnost kontinentálně-francouzských toxoplasem (jak u zvířat tak u kongenitálních toxoplasmóz tam naprosto převládá genotyp II) kompenzují kmeny cirkulující ve Francouzské Guayaně, které jsou zcela atypické a pro člověka silně virulentní. Mohou i u imunokompetentních osob působit onemocnění, které se zásadně liší od převážně benigní euroamerické toxoplasmózy: jsou zde běžné případy disseminované toxoplasmózy s život ohrožujícím poškozením dýchacího traktu, které musí být řešeny na ARO. Jelikož těžký průběh toxoplasmózy byl zaznamenán u osob žijících v těsném kontaktu s amazonským pralesem, je nasnadě, že se jedná o kmeny s pro nás netradičním spektrem mezihostitelů (kapybara, aguti, pásovec...) i definitivních hostitelů (jaguár, jaguarundi, ocelot a další pralesní kočky). Atypické kmeny jsou běžné i v Kolumbii i Brazílii. Nelze vyloučit, že některé z těchto kmenů mohou mít zvýšenou tendenci působit oční toxoplasmózu (srovnání prevalence oční toxoplasmózy: USA 0,6 %, Kolumbie 6 %, jižní Brazílie 17,7 %), která mívá např. v Brazílii těžší průběh i následky (včetně slepoty), některé zase snáze pronikají přes lidskou placentu a působí kongenitální toxoplasmózu.... Dr. Petr Kodym člen ČPS Poznámka redakce: Plnou verzi příspěvku najdete na webu ČPS (www.parazitologie.cz) v PDF verzi Zpráv. 5

7 Parazitologové v místě konání zimní olympiády a kovbojských slavností Calgary, Kanada, srpna 2009 Kanadské město Calgary je známé jako místo konání zimních olympijských her v roce 1988 a také jako místo, kde se pořádá největší rodeové show světa Calgary Stampede. V druhém srpnovém týdnu probíhala v Calgary 22. konference Světové asociace pro rozvoj veterinární parazitologie (World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, WAAVP). foto archiv autora 6

8 WAAVP je nezisková organizace, která sdružuje odborníky z oblasti veterinární parazitologie. Byla založena v roce 1963 a členská základna dnes zahrnuje více než 600 odborníků z celého světa. Cílem WAAVP je, jak je uvedeno přímo v názvu, rozvoj a podpora oboru veterinární parazitologie prostřednictvím výměny informací a materiálů nejenom mezi odborníky ve výzkumu, ale také mezi dalšími specialisty. Výměnu poznatků z oblasti veterinární parazitologie zajišťuje WAAVP jednak prostřednictvím vědeckého časopisu Veterinary Parasitology (IF 2008 =: 2,039) a také pravidelným organizováním konferencí. Tyto konference jsou organizovány každé dva roky v různých částech světa. V letošním roce se na přípravách konference podílely také Americká asociace veterinárních parazitologů (AAVP) a Mezinárodní komise pro trichinelózu (ICT). Pro stručnou charakteristiku tohoto setkání uvádím nejprve pár čísel. Konference se zúčastnilo přes 500 odborníků, zaznělo celkem 314 vybraných přednášek/příspěvků rozdělených do 61 tematických bloků, které probíhaly souběžně až v osmi sekcích, celkem bylo vystaveno ve třech dnech 251 plakátových sdělení/posterů, proběhla čtyři sympozia sponzorovaná farmaceutickými firmami a zaznělo osm plenárních přednášek, jejichž text byl publikován ve zvláštním čísle časopisu Veterinary Parasitology. Českou parazitologii reprezentovalo celkem sedm účastníků čtyřmi přednáškami (šíření motolice Fascioloides magna ve střední Evropě, ptačí schistosomy jako příklad neobvyklého způsobu infekce, vliv vysokých teplot na přežívání oocyst Toxoplasma gondii, zkušenosti z příprav srovnávacích testu pro laboratoře, které vyšetřují na trichinelózu) a šesti postery (výskyt protilátek proti Toxoplasma gondii u ovcí v ČR, výskyt Toxoplasma gondii u potravinových zvířat v Irsku, opatření při výskytu Dermanyssus gallinae v ČR, diagnostika infekcí Anoplocephala perfoliata, parazité antilopy losí, gastrointestinální hlístice u ovcí v ČR). Základní myšlenku konference vyjadřovalo motto Jeden svět, jedno zdraví: paraziti v měnící se krajině, které se vztahovalo k místu konání konference a vyjadřovalo vliv klimatických změn v arktické oblasti kanadské Alberty na distribuci parazitů u volně žijících a domácích zvířat. Důraz na místo konání konference se projevil nejenom ve formě stylizovaného kovbojského klobouku jako loga konference, ale také celkovou atmosférou setkání. Například organizátoři vystupovali při zahájení konference v kostkovaných košilích a kovbojských kloboucích ve společnosti živého a taky trochu neklidného mladého bizona. Kanadský patriotismus byl zřejmý také z jedné plenární přednášky věnované historii kanadské veterinární parazitologie. Základním tématem hlavní plenární přednášky byla role veterinární parazitologie a veterinárních parazitologů v období finanční a potravinové krize. Zazněla řada údajů, které ukazují na postavení veterinární parazitologie mezi ostatními veterinárními obory. Například v roce 2006 představovala 7

9 antiparazitika 28,8 % z celkové částky vynaložené na léčiva, vakcíny a dezinfekční prostředky ve veterinární oblasti. Dalšími tématy plenárních přednášek byli paraziti v potravinách, parazité ryb, parazité u volně žijících zvířat v arktické oblasti a souhrnná přednáška o významu genomiky a proteomiky v parazitologii. Významnou součástí veterinární parazitologie je problematika terapie parazitóz. Ve vztahu k antiparazitikům byla častým tématem rezistence a hledaní nových opatření proti parazitům. Sympozia sponzorovaná farmaceutickými firmami byla zaměřena např. na prezentaci monepantelu, který představuje první komerčně nabízené anthelmintikum ze skupiny derivátů amino-acetonitrilů (Amino Acetonitrile Derivates AADs). Dalšími tématy sympozií byly např. cyathostomóza koní, role nevládních organizací ve veterinární parazitologii, úloha koček v epidemiologii zoonotických, členovci přenášených onemocnění, besnoitióza skotu nebo nové možnosti při diagnostice trichinelózy zvířat. Setkání v Calgary prokázalo, že veterinární parazitologie je široce rozvinutý obor, který reaguje na četné změny od klimatických až po legislativní. Další konference WAAVP se bude konat v srpnu 2011 v Buenos Aires v Argentině a hlavním mottem jsou efektivní opatření proti parazitům ve veterinární praxi. foto archiv autora Prof. Břetislav Koudela člen ČPS 8

10 39. Jírovcovy protozoologické dny Hradec nad Moravicí, května 2008 Každoroční setkání českých protozoologů se pro letošní rok konalo nedaleko Ostravy, v malebném městečku Hradec nad Moravicí. Pořadové číslo této akce 39. Jírovcovy protozoologické dny ve mně vzbudilo zaslouženou úctu. Každého určitě musí hřát u srdce, že jsme byli schopni celých 39 let držet tuto tradici setkání a doufám, že v budoucnu tomu nebude jinak. Organizaci měl pro letošní rok na starost původem rodák ze zdejšího kraje Miroslav Jirků, v současné době pracovištěm v Českých Budějovicích. Přestože letošní místo konání bylo pro většinu účastníků (zejména z Prahy a Českých Budějovic) vzdálené více než 300 Km, účast byla mimořádná. Celkem bylo registrováno 77 účastníků. Českou reprezentaci hojně doplnili i naši slovenští kolegové, kteří to tentokrát měli častokrát blíž než my ostatní. Kromě Bratislavy zde byli zástupci i z dalekých Košic. Samotné místo konání letošních Protodnů bylo také výjimečné byl jím Červený zámek, který v roce 2008 získal titul nejpohádkovější zámek v ČR. V prvním patře zámku se nacházel rozsáhlý sál v jehož zadní části se konaly přednášky (uspokojení vyšších potřeb) a v přední části byla zámecká restaurace (uspokojení nižších potřeb). Většina účastníků byla i přímo v zámku ubytována, pro rekordní účast však kapacita zámku nestačila a ten, kdo nechal přihlášku na poslední chvíli tedy bydlel poněkud méně romanticky v asi 50 m vzdáleném hotelu (toho času v rekonstrukci). V tomto ohledu trochu zaostával společenský ruch, protože zámeček se nacházel odlehleji na vyšším kopci a hospody v blízkém okolí byly buď také úplně zavřeny nebo zavíraly se západem slunce, což bylo pro většinu lidí poněkud nedostatečné. Nejbližší a jediná schůdná hospoda byla asi 15 minut chůze z kopce, takže návrat byl navíc zkomplikován terénem. Ale připravený doprovodný program byl natolik bohatý, že další vyžití ani nebylo potřeba. Rekordní nebyl pouze počet účastníků, ale i množství přednášek a zejména rozsáhlá poster session, kterou snad historie Protodnů nepamatuje. Musím přiznat, že 42 přednášek mě ze začátku trochu vyděsilo. Jako zřejmě mnozí další jsem si představila 4 dny strávené v přednáškovém sále. Na tomto místě musím složit poklonu organizátorovi, který program zvládnul poskládat tak, abychom udrželi maximum pozornosti na maximum přednášek. Ty byly vhodně proloženy pauzami na relaxaci s kávou nebo čajem. Prezentovaná témata byla opravdu pestrá, napříč celým spektrem parazitických i volně žijících prvoků od čisté molekulární biologie, samotné studie protozoí až po jejich přenašeče a hostitele. Soubor vybraných abstraktů bude opět otištěn v jednom z čísel časopisu Journal of Eukaryotic Mikrobiology. Také sponzoři dostali svůj prostor, aby nám mohli odprezentovat poslední 9

11 novinky v přístrojích a poskytovaných službách. Byli jimi firma Olympus (mikroskopy snad není potřeba představovat), KRD molecular technologies (s širokou škálou nových kitů a příslušných přístrojových vybavení), stejně jako Bio Rad a EastPort (jejich služby všichni bohatě využíváme) a v neposlední řadě BioConsult. Úterý, jako oficiálně druhý den konference, byl co do počtu přenášek nejnáročnějším dnem. Začínalo se již v 8 hodin ráno a oficiální konec byl kolem páté hodiny. Náhradou na nás večer čekal bohatý společenský program. Navštívili jsme zámek Raduň, kde jsme mohli obdivovat bohaté expozice. A po setmění jsme přejeli do nedaleké soukromé mokřadní rezervace na lov čolků. Bohužel čolků zde bylo poskromnu, za to jsme měli příležitost si ve velkém počtu prohlédnout kuňky žlutobřiché. Na závěr asi 30 minutového pátrání se jedné skupině skutečně podařilo asi dva čolky odchytit, takže jsme si hromadně prohlédli i je. Pro možné námitky ochránců zvířat musím uvést, že všichni obojživelníci byli po shlédnutí v pořádku vráceni do rybníčků. Třetí den odpoledne, i přes nepřízeň počasí, jsme vyrazili na plánovaný výlet nejprve do Vítkovských železáren. Trochu mě zklamalo, že prohlídka byla poměrně krátká a viděli jsme pouze vnější pece. Vnitřní prostory by byly zajímavější. Následovala asi hodinová naučná procházka po Ostravě se znalým průvodcem, jehož výklad byl sice zajímavý, ale poněkud moc nabitý informacemi. Také bych uvítala aspoň půl hodinový rozchod. Program tak, jak byl naplánován, mi často připomínal tradiční středoškolské třídní výlety. Avšak zaznamenala jsem řadu pozitivních ohlasů lidí, kteří si díky tomu na stará dobrá školní léta zavzpomínali. Vrcholem výletu (v přeneseném slova smyslu i doslova) byl výstup na nejvyšší bod Ostravy haldu Ema ve společnosti biologů z Ostravské univerzity. Výhled na smogem pokrytou Ostravu byl vskutku nezapomenutelný. Po návratu pro nás byla připravená speciální večeře rožněný pašík, pochopitelně s vegetariánských doprovodem a naprosto úžasnými sladkými koláčky a šátečky (ještě teď vzpomínáme!). Tradiční společenský večer se nadmíru vydařil. Přestože mnozí měli přenášky teprve před sebou, nezabránilo jim to protáhnout svou účast do brzkých ranních hodin. Bohužel restaurace po jedné hodině ranní zavírala, takže se nejvytrvalejší museli přesunout na zámecké nádvoří. Myslím, že se večer mimořádně vydařil a budu na něj jako určitě i mnozí další ještě dlouho vzpomínat. Ve čtvrtek po dopoledním běhu přednášek následovalo vyhlášení výsledků. Pravděpodobně pro vyšší účast a vyrovnaný boj byly v kategorii magisterských studentů vyhlášeny tři místa: v kategorii vyhrála Denisa Hladovková s přednáškou Změna pachového profilu myší nakažených prvokem Toxoplasma gondii, hned v závěsu se umístila Eliška Ptáčková, která nám poradila Jak vyzrát na pelobienta (obě výherkyně jsou z PřF UK v Praze) a jako třetí skončila Ingrid Škodová a její Glycerol-3-fosfát dehydrogenáza trypanozomatid z PrF Univerzity Komenského v Bratislavě. V kategorii doktorských studentů se na druhém místě umístila moje maličkost s přednáškou 10

12 o anaerobní mitochondrii u Mastigamoeba balamuthii. První místo získal Zdeněk Verner z Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovic za přednášku s poutavým názvem Dýchací řetězec T. brucei: bludiště nečekaných vztahů. Všichni výherci dostali shodně a poněkud netradičně trochu neprotozoologickou cenu Pohledy z oblak Afrika (knihu úchvatných fotografií od cestovatele Paola Novaresio možná ho někdo z vás zná). Přestože se letos účastnilo 10 posterů, pořadí v této kategorii nebylo nijak stanoveno. foto Iva Rohoušová Po vyhlášení výsledků nastal už tradiční velký předčasný odjezd asi 2/3 účastníků. Bohužel jsem byla mezi nimi, takže mohu pouze zprostředkovaně sdělit, že i závěrečný pěší výlet lesy údolí Moravice se vydařil. Počasí zůstavším skutečně přálo (bylo nejhezčí za celé Protodny) a po návratu na ně čekala odměna v podobě rožněného pašíka (kousků, co se nestačili urožnit předcházející den). Oficiální ukončení bylo následujícího dne po snídani. Nemám sice srovnání s minulými Protodny, ale musím říct, že se sešla skutečně dobrá parta lidí, společenský program byl bohatý a své vyžití si zde musel najít každý. Odvezla jsem si z letošních Dnů jedinečnou řádku zážitků a ještě jednou bych chtěla poděkovat organizátorovi za zvládnutí takového davu vědců a pochopitelně i našim sponzorům i díky nimž se mohou tato každoroční setkání konat. Takže zase za rok přátelé. Mgr. Eva Nývltová PřF UK v Praze 11

13 Lékařem v Keni příběhy z praxe Keď som prvýkrát písala mail do humanitárnej organizácie Adra, vobec som netušila, že by moje kroky jedného krásneho dňa mohli viesť do Afriky a že spolu so mnou dostane príležitosť v Afrike na chvíľku pracovať aj skupina študentov lekárskych fakúlt. Nevedela som si ani len predstaviť, že ako súčasť výuky Tropickej medicíny na 1. LF budeme mocť vziať potenciálnych záujemcov na praktický kurz do Kene a ukázať im, čo znamená práca lekára v rozvojovej krajine. Naviac, nevedela som si ani len predstaviť, že nás čaká krst ohňom, že budeme pomáhať pri ošetrovaní ľudí po skutočnej katastrofe. Ale to predbieham. Bolo prvého februára, ráno a ja som sa vybrala z domova smerom do Viedne, odkiaľ mi odlietalo lietadlo smer Nairobi. Dedinka Itibo, ktorá mala byť na najbližší mesiac mojím posobiskom, sa nachádza v juhozápadnej Keni. V okruhu najbližších sto kilometrov nie je žiadne zdravotné zariadenie a miestni obyvatelia sú tak plne odkázaní na starostlivosť, ktorú im zabezpečuje česká Adra. Vďaka neutíchajúcej práci a úsiliu pána Aleša Bárty, zdravotníka, ktorý okrem iného pomáhal aj pri ošetrovaní zranených po tzunami, vzniklo v Itibe na miestne pomery až nadštandardné stredisko, ktoré sa podieľa na diagnostike, terapii a prevencii najrozličnejších ochorení. Zároveň slúži aj ako miestne kultúrne centrum, kde sa miestni schádzajú a diskutujú sediac na lavičke v tieni stromov. Skupina študentov medicíny, dr. František Stejskal, dr. Michal Dudek (zubár), Aleš a ja sme boli týmom, ktorý doplnil miestny personál zdravotná sestra Elisabeth, laborant Job a medical officer Joseph. A že sme mali o zábavu postarané! Už od rána sa pred dverami ambulancie kopili pacienti s najrozličnejšími potiažami. Začínajúc respiračnými infekciami, roznymi internými ochoreniami, bolesťami kĺbov a chrbtice, cez drobné či vačšie poranenia (práca s mačetou nie je práve tým najbezpečnejším povolaním, hlavne ak si ju niekde zabudnete a potom si na ňu stúpnete; samozrejme častými pacientmi boli aj nachytaní záletníci ), popáleniny až k tomu najkrajšiemu čo vobec existuje porodníctvu. Michal, myslím, nikdy nezabudne na to množstvo vytrhnutých zubov. Na vlastnej koži sa presvedčil, že černoši majú skutočne tuhé korienky a veru, stálo ho často veľa obratnosti a sily, než zdolal zapálený zub. Súčasťou zdravotného strediska je aj diagnostická laborka, kde sme mali k dispozícii mikroskopy, centrifúgy, základné sérologické testy (HIV, týfus, tularémia) a na moje obrovské potešenie i prístroj na vyšetrovanie hladiny CRP. Rutinne sme spolu so študentami prezerali kvapky a pátrali po plazmódiách, dokonca sme zaviedli aj prezeranie natívov stolice. Odmenou nám bolo, keď sme nejaké to zvieratko skutočne našli mali sme napríklad pozitívny nález Giardia intestinalis. Práca bola občas náročná, a to hlavne podmienkami, 12

14 v ktorých sme sa ocitli. Afrika má predsa len iný štandard na aký sme zvyknutí u nás, a tak sa nezriedka stávalo, že sme vylučovali maláriu bez elektriky tým, že sme si sklíčka podsviecovali čelovkou a umývali ich v dažďovej vode. foto archiv autora O tom, že v rozvojových krajinách sa može stať čokoľvek a človek musí byť vždy pripravený reagovať podľa akútnej situácie, sme sa presvedčili veľmi rýchlo. V deň mojho príletu sa odohrala najvačšia humanitárna katastrofa v dejinách modernej Kene. V oblasti Nakuru havarovala cisterna s benzínom. K miestu havárie sa zbehla celá dedina s vidinou rychlého zisku a začala z cisterny odoberať utekajúci benzín a prenášať ho v kadejakých nádobkách domov. Muži, ženy, deti. Objavila sa aj miestna polícia s cieľom vyberať poplatky, ktoré umožňovali movitejším čerpať a tým nemajetným už len pozerať s prázdnymi rukami... áno, takáto nespravodlivosť nemože trvať dlho... jeden z prizerajúcich hodil horiacu cigaru do tmavej kaluže či bola tým pravým dovodom nevzdelanosť alebo to bola pomsta, sa už nikdy nedozvieme. 100 mŕtvych na mieste, okolo dvesto ťažko zranených Vlastnými silami, ambulanciu a vrtuľníkmi začali byť pacienti prevážaní do miestnej nemocnice v Molle, lokálnej nemocnice v Nakuru a do Nairobi. Keďže sme v tomto období prechádzali cez Nakuru, rozhodli sme sa s Alešom, že sa zastavíme v miestnej nemocnici. Po dlhej a vyčerpávajúcej komunikácii s riaditeľom nemocnice sme dostali povolenie ísť zmapovať situáciu. Boli sme prvým zahraničným týmom, ktorí prišiel na miesto nešťastia. V nemocnici panoval chaos: pacienti presúvaní z miesta na miesto, nedostatok personálu, nedostatok lekárov, nedostatok ošetrovacieho materiálu... Pred nemocnicou stáli rodiny zranených snažiac sa nazrieť dovnútra a zistiť, či brat, sestra či syn ešte žijú. Dostupný personál nekoordinovane pobiehal okolo bielych černochov, ktorí ležali na posteliach... zakrytí kusom látky a dekami, ktoré sa im chlpami lepili priamo do otvorených rán Pohľad, ktorý mi v pamati utkvie naveky. Po krátkej rozprave s Alešom sme sa rozhodli zorganizovať pomocný tým. Vďake obetavej práci pani veľvyslankyne ČR v Keni, pani Margite Fuchsovej, českej Adre a tiež zamestnancov Delloite and Touche Nairobi, sa nám podarilo zhromaždiť určité množstvo finančných prostriedkov, za ktoré sme nakúpili 13

15 materiál na prevazovanie pacientov, maste, antibiotiká a infúzie... všetko, na čo sme si len spomenuli. Už za tri dni sme plne vybavení odišli z Itiba do Nakuru. Nedá mi nespomenúť odvahu a obetavosť našich medikov, ktorí takmer bez prestávky ošetrovali zranených. pokračujúc od jednoho tela k druhému. Odmenou nám bolo, keď sme videli, že pod našou starostlivosťou sa rany postupne začínajú hojiť a objavujú sa na nich zárodky novej kože. Veľa ľudí zomrelo aj napriek našej starostlivosti a práci Lekárov bez hraníc z Nairobi. Ale mnoho ostatných podľa mojich posledných informácii prežilo a veľmi dobre sa zotavujú. Odmenou nám bola vďačnosť pacientov a ich rodín... Nikdy nezabudnem, ako nám malé chlapča menom Ray povedalo, že jedného dňa sa stane lekárom, aby mohol iným pomocť tak, ako sme my pomohli jemu. Týmto by som chcela poďakovať všetkým zúčastneným: predovšetkým medikom Barbore Sedláčkovej, Radke Hostašovej, Katke Floreánovej, Anetke Poláčkovej a Jakubovi Moravcovi, ďalej Michalovi Dudkovi, ktorý na chvíľku videl aj iný svet ako stomatologický, dr. Františkovi Stejskalovi, bez ktorého vedomostí a skúseností by sme to určite nezvládli a samozrejme Alešovi Bártovi, bez ktorého by sme sa do Keni nikdy nedostali a bez ktorého by tento úžasný projekt nemohol vobec vzniknúť. foto archiv autora Budeme v práci určite pokračovať, momentálne v Keni trávi stáž už druhá skupina študentov a v zime plánujeme ďalšiu stáž. P.S. A hľadáme parazitológa na diagnostiku! Dr. Jarmila Klieščiková 1. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice na Bulovce 14

16 2008: magistři, doktoři, docenti Mgr Jitka Hlavačková Flebotomové jako vektoři kožní leishmaniózy v Turecku Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Milena Svobodová Kateřina Huňová Taxonomické problémy studia plžů rodu Radix (čeleď Lymnaeidae), mezihostitelů ptačích motolic Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Petr Horák, Vladimír Hampl Alena Jelínková Study of endogenous development the rabbit coccidium Eimeria exigua Katedra parazitologie PřF JU, České Budějovice školitel: Michal Pakandl Jan Janouškovec The plastid of RM12, the photosynthetic ancestor of Apicomplexa Katedra molekulární a buněčné biologie a biochemie PřF JU, České Budějovice školitel: Miroslav Oborník Jan Mach Funkce mitochondrie při maturaci Fe-S proteinů (Trypanosoma brucei) Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Jan Tachezy Šárka Mašová Hlístice vybraných druhů studenokrevných obratlovců západní Afriky Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Božena Koubková Eva Nováková Arsenophonus, an emerging clade of intracellular symbionts with a broad host distribution Katedra parazitologie PřF JU, České Budějovice školitel: Václav Hypša Eva Nývltová Charakterizace mitosomů u Mastigamoeba balamuthi Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Jan Tachezy 15

17 Jana Rádrová Výskyt a rozšíření přenašečů viru Západonilské horečky v České republice Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Jan Votýpka Jana Szabová Kinetoplastida komárov: prenos a prirodzení hostitelia Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Milena Svobodová Veronika Šeblová Hostitelské preference přenašečů West nile viru v ČR a leishmanií v Turecku Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Jan Votýpka Romana Vlčková Taxonomic revision of tapeworms from genera Oncodiscus, Tetrapapillocephalus and Bothriocephalus (Bothricephallidae) from lizardfishes of the genus Saurida Katedra parazitologie PřF JU, České Budějovice školitel: Roman Kuchta Jindřich Volný Odpověď lidského organismu na latentní toxoplasmózu Katedra parazitologie PřF JU, České Budějovice školitel: Jaroslav Flégr 16

18 PhD Radim Blažek Výskyt a distribuce mnohobuněčných parazitů ve společenstvech hostitelských ryb Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Milan Gelnar Martina Dávidová Analýza vybraných ekologických a evolučně-behaviorálních aspektů v systému parazit-hostitel Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Milan Gelnar Vít Dvořák Intraspecific variability of Phlebotomus sergenti, a major vector of Leishmania tropica Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Petr Volf Iveta Hodová Analýza významných povrchových struktur vybraných taxonů cizopasníků s využitím skanovací elektronové mikroskopie Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Milan Gelnar Jitka Hostomská Antigenic and enzymatic properties of sand fly saliva Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Petr Volf Miloslav Jirků Systematics, biology, phylogeny & host-parasite interactions of coccidia & cryptosporidia (Apicomplexa) of Anura (Amphibia) Ústav parazitologie, VFU Brno školitel: David Modrý Martin Kašný Peptidázy motolic Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Libor Mikeš Martin Kostka Molecular phylogeny of selected protists Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Jaroslav Flégr Iva Přikrylová Morphometrical variability of the hard parts of the Monogeneans belonging to the family Gyrodactylidae Beneden and Hasse, 1864 Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Milan Gelnar 17

19 Michal Sloboda Harmless parasites with lifelong guarantee? Hemogregarine infections in boid and pythonid snakes Ústav parazitologie, VFU Brno školitel: David Modrý Jan Štefka Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species Katedra parazitologie PřF JU, České Budějovice školitel: Václav Hypša, školitel-specialista: Tomáš Scholz Andrea Valigurová Comparative morphology of developmental stages of gregarines and cryptosporidia with an emphasis on host-parasite interactions Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Břetislav Koudela habilitace Miroslav Oborník Sekundární endosymbióza a evoluce eukaryot obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika PřF JU, České Budějovice 18

20 2008: profesorem jmenován Jan Tachezy doc. RNDr. Jan Tachezy jmenován profesorem pro obor parazitologie s účinností od 20. května 2008 Honzu Tachezyho jsem poprvé potkala na začátku devadesátých let minulého století na jedné z tehdy četných a velice příjemných oslav katedry parazitologie. Dnes už si samozřejmě nepamatuji, co se tehdy slavilo, ale přesně se mi vybavuje můj první dojem z jeho osobnosti. Vrátil se právě ze své poslední stáže v Paříži a tak nějak z té tehdejší společnosti Viničních parazitologů vyčníval. Nemyslím, že to bylo jen kvůli jeho výšce, či zrzavému plnovousu. Vyzařovalo z něj napětí, nervozita, nadšení a optimismus zároveň. V té době byl plný plánů a nápadů pro své budoucí projekty (což je ostatně dodnes). Honza si v rámci laboratoře Profesora Jaroslava Kuldy začal v té době budovat vlastní skupinu a začal zavádět moderní molekulárně biologické a biochemické přístupy ke studiu biologie prvoků. Toto zaměření pak přivedlo do jeho skupiny i mě, abych pod jeho vedením pracovala na své disertační práci. Mohla jsem tak být svědkem vznikání dnes již etablované a úspěšné laboratoře. Hlavním zájmem Honzova výzkumu se zpočátku stal metabolismus železa a význam železa pro biologii trichomonád. Postupem času se ukázalo, že železné téma může mít daleko širší dosah. Výzkum málo studovaných organizmů často svádí k tendenci potvrzovat, či vyvracet zda operují stejnými biologickými principy, které jsou známé u standardních modelů, jako jsou například kvasinky nebo lidské buňky. Honza těmto svodům nepropadl. Naopak se mu pomocí jeho výzkumu na trichomonádách a giardiích podařilo navrhnout hypotézu vzniku tak důležitých organel, jako jsou mitochondrie. Železné proteiny se totiž ukázaly být vhodným markerem pro studium evoluce organel, jako mitochondrie, hydrogenosomy či mitosomy. 19

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 660 MIKROSKOPICKÁ DIGNOSTIK STŘEVNÍCH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É Květen 2010 Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10..

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS 34. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS PEKLO, Josefův Důl, 26. až 30. dubna 2004 34. Jírovcovy protozoologické dny se budou letos konat v Josefově Dole uprostřed Jizerských hor. Ubytování,

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

38. Jírovcovy protozoologické dny

38. Jírovcovy protozoologické dny 38. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS Jáchymov 5. 9. května 2008 38. Jírovcovy protozoologické dny Jáchymov 5.5 9.5. 2008 Společné setkání protistologů na 38. Jírovcových protozoologických

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na kongrese. IFCC WorldLab, Fortaleza, Brazil 28.9. 2.10.2008

Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na kongrese. IFCC WorldLab, Fortaleza, Brazil 28.9. 2.10.2008 Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na kongrese IFCC WorldLab, Fortaleza, Brazil 28.9. 2.10.2008 20th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine XXXV Brazilian

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO

Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Obhajoba IP 2014 Zemědělská fakulta JU FOTO Přehled projektů IP14_39 PO2 Rozvoj vzdělávací činnosti na ZF prof. Ing. Martin Křížek, CSc. IP14_40 PO3 Internacionalizace Zemědělské fakulty JU v Č. Budějovicích

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Světový Veterinární Stomatologický Kongres Praha, Česká republika 23.-26. května 2013

Světový Veterinární Stomatologický Kongres Praha, Česká republika 23.-26. května 2013 KONGRES Dvanáctý světový veterinární stomatologický kongres a 22. evropský veterinární stomatologický kongres se bude konat v Praze od čtvrtka 23. května do neděle 26. května 2013. Toto setkání se bude

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace Kazuistika Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny Krizové řízení Mezinárodní konference Medicína katastrof, Brno, 2.-3.února 2012 EMERGENCY 1/3 23.20 hod příjem

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

XLVII. Dny nukleární medicíny

XLVII. Dny nukleární medicíny XLVII. Dny nukleární medicíny K O N G R E S S M E Z I N Á R O D N Í Ú Č A S T Í Havlíčkův Brod, 8. 10. září 2010 KULTURNÍ DŮM OSTROV Foto: Ing. Vladimír Kunc p o ř á d a n é Výborem České společnosti nukleární

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG Místo konání: Datum a doba konání: Budova F, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 31. 10. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. Kontakt pro styk s veřejností: Organizační záležitosti: Leona

Více

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno.

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase, králík, kočka nebo myš toxoplasma ráda všechno. Aneb kdy je lepší strčit řidičák do šuplíku. Mezinárodní časopis BMC Infectious Diseases 26.

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II.

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II. Mikrosvět II. Mikrobiologický projekt Třída se rozdělí na čtyři skupiny, každá ze skupin dostane zadání viz dále, na základě zadání vytvoří poster, který budou prezentovat ostatním, poster bude obsahovat

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více