ISSN Zprávy České parazitologické společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ISSN Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 17, číslo 2 září 2009

2 obsah 2/ PhMr. Milan Zástěra osmdesátníkem Petr Kodym 4/ Toxoplasma Centennial Congress (Toxo100) Petr Kodym 6/ Parazitologové v místě konání zimní olympiády a kovbojských slavností Břetislav Koudela 9/ 39. Jírovcovy protozoologické dny Eva Nývltová 12/ Lékařem v Keni Jarmila Klieščiková 15/ 2008 magistři, doktoři, docenti 19/ 2008 profesorem jmenován Jan Tachezy Štěpánka Vaňáčová 22/ Parazitace plotu ve světle globálních změn Jitka Klimešová 24/ Kamarádi z dovolené Jan Votýpka 26/ externí hodnocení kvality Věra Tolarová 27/ Esej na téma imaginární parazit Iva Rohoušová 28/ kalendář akcí tuzemských i zahraničních

3 PhMr. Milan Zástěra osmdesátníkem narozen 7. listopadu 1928 Kdo na letošním Konzultačním dni Problémy toxoplasmózy sledoval diskusní vystoupení PhMr. Milana Zástěry a nevěděl, že se narodil 7. listopadu 1928, nevěřil by, že náš přední odborník na toxoplasmózu nedávno oslavil 80. narozeniny. Ačkoliv absolvoval farmaceutické vzdělání, zabýval se po celý život parazitologií. V roce 1951 nastoupil do tehdejšího Ústavu epidemiologie a mikrobiologie (ÚEM) a Centra epidemiologie a mikrobiologie Institutu hygieny a epidemiologie (IHE) či Státního zdravotního ústavu (SZÚ Milan foto Josef Chalupský neměnil pracoviště, pracoviště však periodicky měnilo jména) a stal se spolupracovníkem a potom pokračovatelem Dr. Oty Havlíka. Po jeho tragické smrti v roce 1960 byl PhMr. Milan Zástěra jmenován prvním vedoucím nově zřízené Národní referenční laboratoře pro toxoplasmózu (NRL TOXO), kterou vedl až do prosince V roce 1983 tehdejší ředitel IHE akademik Prof. RNDr. Bohumír Rosický, DrSc. zformoval Odbornou skupinu parazitologie a PhMr. Milana Zástěru ustanovil vedoucím tohoto, ve své době jednoho z nejvýznamnějších parazitologických pracovišť v Československu (skupina přestala existovat po reorganizaci SZÚ v září 2008). Pracovní poměr v SZÚ ukončil PhMr. Milan Zástěra ; jeho zájem o toxoplasmózu však odchodem do důchodu zdaleka neskončil. I nadále je se svým bývalým pracovištěm ve spojení a my jsme rádi, když můžeme i nyní využívat jeho bohatých zkušeností a konzultovat s ním některé otázky, které se po létech stávají znovu aktuálními. Do resortu parazitologů v ÚEM patřili prakticky všichni humánní paraziti; hlavní úsilí se však od samého počátku soustředilo na naši nejčastější parazitózu toxoplasmózu. Nejdůležitějším úkolem bylo zabezpečit diagnostiku toxoplasmózy v Československu. Tehdy nebylo možné si v kapitalistické cizině objednat diagnostické sety jako dnes. A tak se PhMr. Milan Zástěra, společně s PhMr. Janem Pokorným ( 1994) a dalšími spolupracovníky (Dr. Jiří Hübner, Dr. Zdeněk Frühbauer) pustil nejprve do vývoje diagnostického antigenu 2

4 Toxoplasma gondii antigen purifikovaný originálním postupem tweenetherové extrakce se osvědčil jako vysoce kvalitní a je dodnes základem všech diagnostických reakcí tuzemské provenience. Základním diagnostickým testem se stala komplementfixační reakce (KFR), v 80. létech minulého století se podařilo vyvinout i citlivé a přitom specifické ELISA testy nejprve pro stanovení antitoxoplasmických IgG a potom i IgM. Ingredience pro diagnostické testy dle Zástěry a Pokorného začal ve velkém vyrábět Ústav sér a očkovacích látek (SEVAC) a vyšetřování na toxoplasmózu, po zaškolení personálu v NRL TOXO, se mohlo rozšířit do laboratoří po celém Československu. Navzdory tehdejší mezinárodní izolaci dosáhla diagnostika toxoplasmózy v Československu světové úrovně a jezdili se k nám zaučovat i odborníci z dalších zemí. A získané obecně sérologické zkušenosti mohly být zúročeny i při vývoji metod zaměřených na diagnostiku nově se objevujících nemocí například lymeské borreliózy. Významnou doménou PhMr. Milana Zástěry a jeho spolupracovníků byla i epidemiologie toxoplasmózy. Na základě povinného hlášení vypracovával každoročně Surveillance toxoplasmózy v České republice. Nespokojil se nikdy s nahlášenými údaji, jednotlivé případy osobně ověřoval a prověřoval, pracoval i s dotazníky. Důležitým zdrojem unikátních informací o prevalenci toxoplasmózy v různých regionech a u různých skupin obyvatelstva rovněž byly tehdy pravidelně prováděné Víceúčelové sérologické přehledy nákaz v ČSR (naposledy provedeny v roce 2001), v rámci kterých byly velké vzorky běžné populace České republiky vyšetřovány i na toxoplasmózu. PhMr. Milana Zástěru však zajímaly i potenciální zdroje toxoplasmózy člověka kočky a maso jatečných zvířat. V laboratoři byly soustavně vyšetřovány vzorky krve i tkání prasat, krav, králíků a dalších domácích i lovných zvířat, prováděly se isolace kmenů Toxoplasma gondii. NRL TOXO se neuzavírala ani před spoluprací s dalšími pracovišti ani před novinkami. A tak, ve spolupráci s Infekční klinikou na Bulovce, bylo první vyšetření HIV positivního pacienta na toxoplasmózu provedeno již v roce Milan je nesmírně férový, spravedlivý a čestný člověk s širokým rozhledem. Moc rád vzpomínám na časy, kdy byl mým šéfem byl vždy zárukou korektní teamové spolupráce a příjemné atmosféry na pracovišti. Pracovníci NRL TOXO přejí svému otci-zakladateli pevné zdraví, pohodu a hodně radosti (nejen) z vnoučat. Dr. Petr Kodym člen ČPS Poznámka redakce: Se souhlasem obou šéfredaktorů je tento text publikován paralelně ve Zprávách CEM a Zprávách České parazitologické společnosti. 3

5 Toxoplasma Centennial Congress (Toxo100) From Discovery to Public Health Management Rio de Janeiro, Brazílie, září 2008 V letošním roce si připomínáme 100. výročí významného objevu. V roce 1908 Francouzi Charles Nicolle a Louis Hubert Manceaux pracující v Pasteurově institutu v Tunisu objevili v tkáních hlodavce Ctenodactylus gundi parazitického prvoka, kterého popsali jako Toxoplasma gondii. Nemohli vědět, že téhož roku stejný organismus popsal z tkání králíka i italský lékař Alfonso Splendore, který pracoval v São Paulu v Brazílii. A tak při zahájení mezinárodního kongresu, který se na oslavu tohoto výročí konal v letovisku Búzios (asi 180 km východně od Ria de Janeira), zazněly celkem čtyři státní hymny: francouzská, italská, tuniská a brazilská. Zahájení kongresu bylo skutečně slavnostní. U příležitosti stých narozenin toxoplasmy bylo vyznamenáno sedm významných badatelů, kteří jubilujícímu patogenu zasvětili celý život: Američané Elmer Pfefferkorn, Jack Frenkel, Jitender P. Dubey a Jack S. Remington, Francouzi Pierre Ambroise-Thomas a Georges Desmonts ( VII. 2008) a Brazilec Mário Endzfeld Camargo. Monotématický kongres přesáhl limity malé konference a snad i očekávání pořadatelů: sál se zaplnil možná více než 400 účastníky, mezi nimiž převažovali domácí Brazilci; hojně zastoupeny však byly i USA a Francie, o něco méně hojně Velká Británie, Kolumbie, Argentina, Čína, Mexiko, Holandsko, Dánsko, Německo, Itálie, Norsko, Srbsko, Slovinsko, Polsko a Česká Republika. Bylo přihlášeno více než 270 odborných sdělení, z větší části prezentovaných formou posteru, a tak se organizátoři (s výjimkou jediného zasedání) vyhnuli jednání ve vícerých paralelních sekcích. Jelikož někteří Brazilci přednášeli či diskutovali ve své mateřštině, a protože ne všichni domácí posluchači dostatečně ovládají angličtinu, byl celý program simultánně tlumočen do sluchátek, a účastníci tak mohli sledovat všechny přednášky i diskusní příspěvky jak v anglické tak v portugalské verzi. Hlavním tématem, které přitahovalo pozornost účastníků kongresu, byla populační biologie a genetická variabilita Toxoplasma gondii a význam genotypu pro průběh onemocnění působeného tím kterým kmenem. J.P. Dubey je přesvědčen, že klíčovou roli jak v populační biologii, tak v šíření a udržování toxoplasmózy hraje kočka. Dokazuje, že oocysty jsou infekční především pro býložravce, zatímco kočka se mnohem snadněji nakazí tkáňovými cystami v mase. J.P. Dubey se svými spolupracovníky shromažďuje kmeny z mnoha zemí různých kontinentů isolované z volně 4

6 pobíhajících kuřat, která sezobou oocysty kontaminující prostředí. Testuje jejich virulenci na myších mortalita infikovaných myší se výrazně liší podle jednotlivých isolátů i zemí původu; přesto však tento dnes již legendární badatel nevěří, že existuje přímý vztah mezi virulencí toxoplasmového kmene u myší a klinickými příznaky, které kmen působí při infekci člověka. Rovněž D. Ajzenberg zdůrazňuje, že průběh toxoplasmózy u člověka záleží do značné míry na hostitelských faktorech, zejména na imunitním stavu a také na infekční dávce, takže genotyp infikujícího kmene nemusí být rozhodující. Kmeny genotypu II působí ve Francii jak asymptomatické tak i ty nejzávažnější případy toxoplasmózy. Pozoruhodné však je, jak odlišný je výskyt toxoplasmových genotypů na jednotlivých kontinentech. Zatímco v Evropě a Severní Americe většina isolátů spadá do klasických klonálních linií I, II a III, Jižní Amerika je velice heterogenní. V Brazílii nebyl genotyp II vůbec zjištěn, značná část izolátů je zcela atypická a nedá se dle klasického schématu charakterizovat. Téměř stoprocentní genetickou monotónnost kontinentálně-francouzských toxoplasem (jak u zvířat tak u kongenitálních toxoplasmóz tam naprosto převládá genotyp II) kompenzují kmeny cirkulující ve Francouzské Guayaně, které jsou zcela atypické a pro člověka silně virulentní. Mohou i u imunokompetentních osob působit onemocnění, které se zásadně liší od převážně benigní euroamerické toxoplasmózy: jsou zde běžné případy disseminované toxoplasmózy s život ohrožujícím poškozením dýchacího traktu, které musí být řešeny na ARO. Jelikož těžký průběh toxoplasmózy byl zaznamenán u osob žijících v těsném kontaktu s amazonským pralesem, je nasnadě, že se jedná o kmeny s pro nás netradičním spektrem mezihostitelů (kapybara, aguti, pásovec...) i definitivních hostitelů (jaguár, jaguarundi, ocelot a další pralesní kočky). Atypické kmeny jsou běžné i v Kolumbii i Brazílii. Nelze vyloučit, že některé z těchto kmenů mohou mít zvýšenou tendenci působit oční toxoplasmózu (srovnání prevalence oční toxoplasmózy: USA 0,6 %, Kolumbie 6 %, jižní Brazílie 17,7 %), která mívá např. v Brazílii těžší průběh i následky (včetně slepoty), některé zase snáze pronikají přes lidskou placentu a působí kongenitální toxoplasmózu.... Dr. Petr Kodym člen ČPS Poznámka redakce: Plnou verzi příspěvku najdete na webu ČPS (www.parazitologie.cz) v PDF verzi Zpráv. 5

7 Parazitologové v místě konání zimní olympiády a kovbojských slavností Calgary, Kanada, srpna 2009 Kanadské město Calgary je známé jako místo konání zimních olympijských her v roce 1988 a také jako místo, kde se pořádá největší rodeové show světa Calgary Stampede. V druhém srpnovém týdnu probíhala v Calgary 22. konference Světové asociace pro rozvoj veterinární parazitologie (World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, WAAVP). foto archiv autora 6

8 WAAVP je nezisková organizace, která sdružuje odborníky z oblasti veterinární parazitologie. Byla založena v roce 1963 a členská základna dnes zahrnuje více než 600 odborníků z celého světa. Cílem WAAVP je, jak je uvedeno přímo v názvu, rozvoj a podpora oboru veterinární parazitologie prostřednictvím výměny informací a materiálů nejenom mezi odborníky ve výzkumu, ale také mezi dalšími specialisty. Výměnu poznatků z oblasti veterinární parazitologie zajišťuje WAAVP jednak prostřednictvím vědeckého časopisu Veterinary Parasitology (IF 2008 =: 2,039) a také pravidelným organizováním konferencí. Tyto konference jsou organizovány každé dva roky v různých částech světa. V letošním roce se na přípravách konference podílely také Americká asociace veterinárních parazitologů (AAVP) a Mezinárodní komise pro trichinelózu (ICT). Pro stručnou charakteristiku tohoto setkání uvádím nejprve pár čísel. Konference se zúčastnilo přes 500 odborníků, zaznělo celkem 314 vybraných přednášek/příspěvků rozdělených do 61 tematických bloků, které probíhaly souběžně až v osmi sekcích, celkem bylo vystaveno ve třech dnech 251 plakátových sdělení/posterů, proběhla čtyři sympozia sponzorovaná farmaceutickými firmami a zaznělo osm plenárních přednášek, jejichž text byl publikován ve zvláštním čísle časopisu Veterinary Parasitology. Českou parazitologii reprezentovalo celkem sedm účastníků čtyřmi přednáškami (šíření motolice Fascioloides magna ve střední Evropě, ptačí schistosomy jako příklad neobvyklého způsobu infekce, vliv vysokých teplot na přežívání oocyst Toxoplasma gondii, zkušenosti z příprav srovnávacích testu pro laboratoře, které vyšetřují na trichinelózu) a šesti postery (výskyt protilátek proti Toxoplasma gondii u ovcí v ČR, výskyt Toxoplasma gondii u potravinových zvířat v Irsku, opatření při výskytu Dermanyssus gallinae v ČR, diagnostika infekcí Anoplocephala perfoliata, parazité antilopy losí, gastrointestinální hlístice u ovcí v ČR). Základní myšlenku konference vyjadřovalo motto Jeden svět, jedno zdraví: paraziti v měnící se krajině, které se vztahovalo k místu konání konference a vyjadřovalo vliv klimatických změn v arktické oblasti kanadské Alberty na distribuci parazitů u volně žijících a domácích zvířat. Důraz na místo konání konference se projevil nejenom ve formě stylizovaného kovbojského klobouku jako loga konference, ale také celkovou atmosférou setkání. Například organizátoři vystupovali při zahájení konference v kostkovaných košilích a kovbojských kloboucích ve společnosti živého a taky trochu neklidného mladého bizona. Kanadský patriotismus byl zřejmý také z jedné plenární přednášky věnované historii kanadské veterinární parazitologie. Základním tématem hlavní plenární přednášky byla role veterinární parazitologie a veterinárních parazitologů v období finanční a potravinové krize. Zazněla řada údajů, které ukazují na postavení veterinární parazitologie mezi ostatními veterinárními obory. Například v roce 2006 představovala 7

9 antiparazitika 28,8 % z celkové částky vynaložené na léčiva, vakcíny a dezinfekční prostředky ve veterinární oblasti. Dalšími tématy plenárních přednášek byli paraziti v potravinách, parazité ryb, parazité u volně žijících zvířat v arktické oblasti a souhrnná přednáška o významu genomiky a proteomiky v parazitologii. Významnou součástí veterinární parazitologie je problematika terapie parazitóz. Ve vztahu k antiparazitikům byla častým tématem rezistence a hledaní nových opatření proti parazitům. Sympozia sponzorovaná farmaceutickými firmami byla zaměřena např. na prezentaci monepantelu, který představuje první komerčně nabízené anthelmintikum ze skupiny derivátů amino-acetonitrilů (Amino Acetonitrile Derivates AADs). Dalšími tématy sympozií byly např. cyathostomóza koní, role nevládních organizací ve veterinární parazitologii, úloha koček v epidemiologii zoonotických, členovci přenášených onemocnění, besnoitióza skotu nebo nové možnosti při diagnostice trichinelózy zvířat. Setkání v Calgary prokázalo, že veterinární parazitologie je široce rozvinutý obor, který reaguje na četné změny od klimatických až po legislativní. Další konference WAAVP se bude konat v srpnu 2011 v Buenos Aires v Argentině a hlavním mottem jsou efektivní opatření proti parazitům ve veterinární praxi. foto archiv autora Prof. Břetislav Koudela člen ČPS 8

10 39. Jírovcovy protozoologické dny Hradec nad Moravicí, května 2008 Každoroční setkání českých protozoologů se pro letošní rok konalo nedaleko Ostravy, v malebném městečku Hradec nad Moravicí. Pořadové číslo této akce 39. Jírovcovy protozoologické dny ve mně vzbudilo zaslouženou úctu. Každého určitě musí hřát u srdce, že jsme byli schopni celých 39 let držet tuto tradici setkání a doufám, že v budoucnu tomu nebude jinak. Organizaci měl pro letošní rok na starost původem rodák ze zdejšího kraje Miroslav Jirků, v současné době pracovištěm v Českých Budějovicích. Přestože letošní místo konání bylo pro většinu účastníků (zejména z Prahy a Českých Budějovic) vzdálené více než 300 Km, účast byla mimořádná. Celkem bylo registrováno 77 účastníků. Českou reprezentaci hojně doplnili i naši slovenští kolegové, kteří to tentokrát měli častokrát blíž než my ostatní. Kromě Bratislavy zde byli zástupci i z dalekých Košic. Samotné místo konání letošních Protodnů bylo také výjimečné byl jím Červený zámek, který v roce 2008 získal titul nejpohádkovější zámek v ČR. V prvním patře zámku se nacházel rozsáhlý sál v jehož zadní části se konaly přednášky (uspokojení vyšších potřeb) a v přední části byla zámecká restaurace (uspokojení nižších potřeb). Většina účastníků byla i přímo v zámku ubytována, pro rekordní účast však kapacita zámku nestačila a ten, kdo nechal přihlášku na poslední chvíli tedy bydlel poněkud méně romanticky v asi 50 m vzdáleném hotelu (toho času v rekonstrukci). V tomto ohledu trochu zaostával společenský ruch, protože zámeček se nacházel odlehleji na vyšším kopci a hospody v blízkém okolí byly buď také úplně zavřeny nebo zavíraly se západem slunce, což bylo pro většinu lidí poněkud nedostatečné. Nejbližší a jediná schůdná hospoda byla asi 15 minut chůze z kopce, takže návrat byl navíc zkomplikován terénem. Ale připravený doprovodný program byl natolik bohatý, že další vyžití ani nebylo potřeba. Rekordní nebyl pouze počet účastníků, ale i množství přednášek a zejména rozsáhlá poster session, kterou snad historie Protodnů nepamatuje. Musím přiznat, že 42 přednášek mě ze začátku trochu vyděsilo. Jako zřejmě mnozí další jsem si představila 4 dny strávené v přednáškovém sále. Na tomto místě musím složit poklonu organizátorovi, který program zvládnul poskládat tak, abychom udrželi maximum pozornosti na maximum přednášek. Ty byly vhodně proloženy pauzami na relaxaci s kávou nebo čajem. Prezentovaná témata byla opravdu pestrá, napříč celým spektrem parazitických i volně žijících prvoků od čisté molekulární biologie, samotné studie protozoí až po jejich přenašeče a hostitele. Soubor vybraných abstraktů bude opět otištěn v jednom z čísel časopisu Journal of Eukaryotic Mikrobiology. Také sponzoři dostali svůj prostor, aby nám mohli odprezentovat poslední 9

11 novinky v přístrojích a poskytovaných službách. Byli jimi firma Olympus (mikroskopy snad není potřeba představovat), KRD molecular technologies (s širokou škálou nových kitů a příslušných přístrojových vybavení), stejně jako Bio Rad a EastPort (jejich služby všichni bohatě využíváme) a v neposlední řadě BioConsult. Úterý, jako oficiálně druhý den konference, byl co do počtu přenášek nejnáročnějším dnem. Začínalo se již v 8 hodin ráno a oficiální konec byl kolem páté hodiny. Náhradou na nás večer čekal bohatý společenský program. Navštívili jsme zámek Raduň, kde jsme mohli obdivovat bohaté expozice. A po setmění jsme přejeli do nedaleké soukromé mokřadní rezervace na lov čolků. Bohužel čolků zde bylo poskromnu, za to jsme měli příležitost si ve velkém počtu prohlédnout kuňky žlutobřiché. Na závěr asi 30 minutového pátrání se jedné skupině skutečně podařilo asi dva čolky odchytit, takže jsme si hromadně prohlédli i je. Pro možné námitky ochránců zvířat musím uvést, že všichni obojživelníci byli po shlédnutí v pořádku vráceni do rybníčků. Třetí den odpoledne, i přes nepřízeň počasí, jsme vyrazili na plánovaný výlet nejprve do Vítkovských železáren. Trochu mě zklamalo, že prohlídka byla poměrně krátká a viděli jsme pouze vnější pece. Vnitřní prostory by byly zajímavější. Následovala asi hodinová naučná procházka po Ostravě se znalým průvodcem, jehož výklad byl sice zajímavý, ale poněkud moc nabitý informacemi. Také bych uvítala aspoň půl hodinový rozchod. Program tak, jak byl naplánován, mi často připomínal tradiční středoškolské třídní výlety. Avšak zaznamenala jsem řadu pozitivních ohlasů lidí, kteří si díky tomu na stará dobrá školní léta zavzpomínali. Vrcholem výletu (v přeneseném slova smyslu i doslova) byl výstup na nejvyšší bod Ostravy haldu Ema ve společnosti biologů z Ostravské univerzity. Výhled na smogem pokrytou Ostravu byl vskutku nezapomenutelný. Po návratu pro nás byla připravená speciální večeře rožněný pašík, pochopitelně s vegetariánských doprovodem a naprosto úžasnými sladkými koláčky a šátečky (ještě teď vzpomínáme!). Tradiční společenský večer se nadmíru vydařil. Přestože mnozí měli přenášky teprve před sebou, nezabránilo jim to protáhnout svou účast do brzkých ranních hodin. Bohužel restaurace po jedné hodině ranní zavírala, takže se nejvytrvalejší museli přesunout na zámecké nádvoří. Myslím, že se večer mimořádně vydařil a budu na něj jako určitě i mnozí další ještě dlouho vzpomínat. Ve čtvrtek po dopoledním běhu přednášek následovalo vyhlášení výsledků. Pravděpodobně pro vyšší účast a vyrovnaný boj byly v kategorii magisterských studentů vyhlášeny tři místa: v kategorii vyhrála Denisa Hladovková s přednáškou Změna pachového profilu myší nakažených prvokem Toxoplasma gondii, hned v závěsu se umístila Eliška Ptáčková, která nám poradila Jak vyzrát na pelobienta (obě výherkyně jsou z PřF UK v Praze) a jako třetí skončila Ingrid Škodová a její Glycerol-3-fosfát dehydrogenáza trypanozomatid z PrF Univerzity Komenského v Bratislavě. V kategorii doktorských studentů se na druhém místě umístila moje maličkost s přednáškou 10

12 o anaerobní mitochondrii u Mastigamoeba balamuthii. První místo získal Zdeněk Verner z Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovic za přednášku s poutavým názvem Dýchací řetězec T. brucei: bludiště nečekaných vztahů. Všichni výherci dostali shodně a poněkud netradičně trochu neprotozoologickou cenu Pohledy z oblak Afrika (knihu úchvatných fotografií od cestovatele Paola Novaresio možná ho někdo z vás zná). Přestože se letos účastnilo 10 posterů, pořadí v této kategorii nebylo nijak stanoveno. foto Iva Rohoušová Po vyhlášení výsledků nastal už tradiční velký předčasný odjezd asi 2/3 účastníků. Bohužel jsem byla mezi nimi, takže mohu pouze zprostředkovaně sdělit, že i závěrečný pěší výlet lesy údolí Moravice se vydařil. Počasí zůstavším skutečně přálo (bylo nejhezčí za celé Protodny) a po návratu na ně čekala odměna v podobě rožněného pašíka (kousků, co se nestačili urožnit předcházející den). Oficiální ukončení bylo následujícího dne po snídani. Nemám sice srovnání s minulými Protodny, ale musím říct, že se sešla skutečně dobrá parta lidí, společenský program byl bohatý a své vyžití si zde musel najít každý. Odvezla jsem si z letošních Dnů jedinečnou řádku zážitků a ještě jednou bych chtěla poděkovat organizátorovi za zvládnutí takového davu vědců a pochopitelně i našim sponzorům i díky nimž se mohou tato každoroční setkání konat. Takže zase za rok přátelé. Mgr. Eva Nývltová PřF UK v Praze 11

13 Lékařem v Keni příběhy z praxe Keď som prvýkrát písala mail do humanitárnej organizácie Adra, vobec som netušila, že by moje kroky jedného krásneho dňa mohli viesť do Afriky a že spolu so mnou dostane príležitosť v Afrike na chvíľku pracovať aj skupina študentov lekárskych fakúlt. Nevedela som si ani len predstaviť, že ako súčasť výuky Tropickej medicíny na 1. LF budeme mocť vziať potenciálnych záujemcov na praktický kurz do Kene a ukázať im, čo znamená práca lekára v rozvojovej krajine. Naviac, nevedela som si ani len predstaviť, že nás čaká krst ohňom, že budeme pomáhať pri ošetrovaní ľudí po skutočnej katastrofe. Ale to predbieham. Bolo prvého februára, ráno a ja som sa vybrala z domova smerom do Viedne, odkiaľ mi odlietalo lietadlo smer Nairobi. Dedinka Itibo, ktorá mala byť na najbližší mesiac mojím posobiskom, sa nachádza v juhozápadnej Keni. V okruhu najbližších sto kilometrov nie je žiadne zdravotné zariadenie a miestni obyvatelia sú tak plne odkázaní na starostlivosť, ktorú im zabezpečuje česká Adra. Vďaka neutíchajúcej práci a úsiliu pána Aleša Bárty, zdravotníka, ktorý okrem iného pomáhal aj pri ošetrovaní zranených po tzunami, vzniklo v Itibe na miestne pomery až nadštandardné stredisko, ktoré sa podieľa na diagnostike, terapii a prevencii najrozličnejších ochorení. Zároveň slúži aj ako miestne kultúrne centrum, kde sa miestni schádzajú a diskutujú sediac na lavičke v tieni stromov. Skupina študentov medicíny, dr. František Stejskal, dr. Michal Dudek (zubár), Aleš a ja sme boli týmom, ktorý doplnil miestny personál zdravotná sestra Elisabeth, laborant Job a medical officer Joseph. A že sme mali o zábavu postarané! Už od rána sa pred dverami ambulancie kopili pacienti s najrozličnejšími potiažami. Začínajúc respiračnými infekciami, roznymi internými ochoreniami, bolesťami kĺbov a chrbtice, cez drobné či vačšie poranenia (práca s mačetou nie je práve tým najbezpečnejším povolaním, hlavne ak si ju niekde zabudnete a potom si na ňu stúpnete; samozrejme častými pacientmi boli aj nachytaní záletníci ), popáleniny až k tomu najkrajšiemu čo vobec existuje porodníctvu. Michal, myslím, nikdy nezabudne na to množstvo vytrhnutých zubov. Na vlastnej koži sa presvedčil, že černoši majú skutočne tuhé korienky a veru, stálo ho často veľa obratnosti a sily, než zdolal zapálený zub. Súčasťou zdravotného strediska je aj diagnostická laborka, kde sme mali k dispozícii mikroskopy, centrifúgy, základné sérologické testy (HIV, týfus, tularémia) a na moje obrovské potešenie i prístroj na vyšetrovanie hladiny CRP. Rutinne sme spolu so študentami prezerali kvapky a pátrali po plazmódiách, dokonca sme zaviedli aj prezeranie natívov stolice. Odmenou nám bolo, keď sme nejaké to zvieratko skutočne našli mali sme napríklad pozitívny nález Giardia intestinalis. Práca bola občas náročná, a to hlavne podmienkami, 12

14 v ktorých sme sa ocitli. Afrika má predsa len iný štandard na aký sme zvyknutí u nás, a tak sa nezriedka stávalo, že sme vylučovali maláriu bez elektriky tým, že sme si sklíčka podsviecovali čelovkou a umývali ich v dažďovej vode. foto archiv autora O tom, že v rozvojových krajinách sa može stať čokoľvek a človek musí byť vždy pripravený reagovať podľa akútnej situácie, sme sa presvedčili veľmi rýchlo. V deň mojho príletu sa odohrala najvačšia humanitárna katastrofa v dejinách modernej Kene. V oblasti Nakuru havarovala cisterna s benzínom. K miestu havárie sa zbehla celá dedina s vidinou rychlého zisku a začala z cisterny odoberať utekajúci benzín a prenášať ho v kadejakých nádobkách domov. Muži, ženy, deti. Objavila sa aj miestna polícia s cieľom vyberať poplatky, ktoré umožňovali movitejším čerpať a tým nemajetným už len pozerať s prázdnymi rukami... áno, takáto nespravodlivosť nemože trvať dlho... jeden z prizerajúcich hodil horiacu cigaru do tmavej kaluže či bola tým pravým dovodom nevzdelanosť alebo to bola pomsta, sa už nikdy nedozvieme. 100 mŕtvych na mieste, okolo dvesto ťažko zranených Vlastnými silami, ambulanciu a vrtuľníkmi začali byť pacienti prevážaní do miestnej nemocnice v Molle, lokálnej nemocnice v Nakuru a do Nairobi. Keďže sme v tomto období prechádzali cez Nakuru, rozhodli sme sa s Alešom, že sa zastavíme v miestnej nemocnici. Po dlhej a vyčerpávajúcej komunikácii s riaditeľom nemocnice sme dostali povolenie ísť zmapovať situáciu. Boli sme prvým zahraničným týmom, ktorí prišiel na miesto nešťastia. V nemocnici panoval chaos: pacienti presúvaní z miesta na miesto, nedostatok personálu, nedostatok lekárov, nedostatok ošetrovacieho materiálu... Pred nemocnicou stáli rodiny zranených snažiac sa nazrieť dovnútra a zistiť, či brat, sestra či syn ešte žijú. Dostupný personál nekoordinovane pobiehal okolo bielych černochov, ktorí ležali na posteliach... zakrytí kusom látky a dekami, ktoré sa im chlpami lepili priamo do otvorených rán Pohľad, ktorý mi v pamati utkvie naveky. Po krátkej rozprave s Alešom sme sa rozhodli zorganizovať pomocný tým. Vďake obetavej práci pani veľvyslankyne ČR v Keni, pani Margite Fuchsovej, českej Adre a tiež zamestnancov Delloite and Touche Nairobi, sa nám podarilo zhromaždiť určité množstvo finančných prostriedkov, za ktoré sme nakúpili 13

15 materiál na prevazovanie pacientov, maste, antibiotiká a infúzie... všetko, na čo sme si len spomenuli. Už za tri dni sme plne vybavení odišli z Itiba do Nakuru. Nedá mi nespomenúť odvahu a obetavosť našich medikov, ktorí takmer bez prestávky ošetrovali zranených. pokračujúc od jednoho tela k druhému. Odmenou nám bolo, keď sme videli, že pod našou starostlivosťou sa rany postupne začínajú hojiť a objavujú sa na nich zárodky novej kože. Veľa ľudí zomrelo aj napriek našej starostlivosti a práci Lekárov bez hraníc z Nairobi. Ale mnoho ostatných podľa mojich posledných informácii prežilo a veľmi dobre sa zotavujú. Odmenou nám bola vďačnosť pacientov a ich rodín... Nikdy nezabudnem, ako nám malé chlapča menom Ray povedalo, že jedného dňa sa stane lekárom, aby mohol iným pomocť tak, ako sme my pomohli jemu. Týmto by som chcela poďakovať všetkým zúčastneným: predovšetkým medikom Barbore Sedláčkovej, Radke Hostašovej, Katke Floreánovej, Anetke Poláčkovej a Jakubovi Moravcovi, ďalej Michalovi Dudkovi, ktorý na chvíľku videl aj iný svet ako stomatologický, dr. Františkovi Stejskalovi, bez ktorého vedomostí a skúseností by sme to určite nezvládli a samozrejme Alešovi Bártovi, bez ktorého by sme sa do Keni nikdy nedostali a bez ktorého by tento úžasný projekt nemohol vobec vzniknúť. foto archiv autora Budeme v práci určite pokračovať, momentálne v Keni trávi stáž už druhá skupina študentov a v zime plánujeme ďalšiu stáž. P.S. A hľadáme parazitológa na diagnostiku! Dr. Jarmila Klieščiková 1. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice na Bulovce 14

16 2008: magistři, doktoři, docenti Mgr Jitka Hlavačková Flebotomové jako vektoři kožní leishmaniózy v Turecku Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Milena Svobodová Kateřina Huňová Taxonomické problémy studia plžů rodu Radix (čeleď Lymnaeidae), mezihostitelů ptačích motolic Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Petr Horák, Vladimír Hampl Alena Jelínková Study of endogenous development the rabbit coccidium Eimeria exigua Katedra parazitologie PřF JU, České Budějovice školitel: Michal Pakandl Jan Janouškovec The plastid of RM12, the photosynthetic ancestor of Apicomplexa Katedra molekulární a buněčné biologie a biochemie PřF JU, České Budějovice školitel: Miroslav Oborník Jan Mach Funkce mitochondrie při maturaci Fe-S proteinů (Trypanosoma brucei) Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Jan Tachezy Šárka Mašová Hlístice vybraných druhů studenokrevných obratlovců západní Afriky Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Božena Koubková Eva Nováková Arsenophonus, an emerging clade of intracellular symbionts with a broad host distribution Katedra parazitologie PřF JU, České Budějovice školitel: Václav Hypša Eva Nývltová Charakterizace mitosomů u Mastigamoeba balamuthi Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Jan Tachezy 15

17 Jana Rádrová Výskyt a rozšíření přenašečů viru Západonilské horečky v České republice Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Jan Votýpka Jana Szabová Kinetoplastida komárov: prenos a prirodzení hostitelia Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Milena Svobodová Veronika Šeblová Hostitelské preference přenašečů West nile viru v ČR a leishmanií v Turecku Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Jan Votýpka Romana Vlčková Taxonomic revision of tapeworms from genera Oncodiscus, Tetrapapillocephalus and Bothriocephalus (Bothricephallidae) from lizardfishes of the genus Saurida Katedra parazitologie PřF JU, České Budějovice školitel: Roman Kuchta Jindřich Volný Odpověď lidského organismu na latentní toxoplasmózu Katedra parazitologie PřF JU, České Budějovice školitel: Jaroslav Flégr 16

18 PhD Radim Blažek Výskyt a distribuce mnohobuněčných parazitů ve společenstvech hostitelských ryb Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Milan Gelnar Martina Dávidová Analýza vybraných ekologických a evolučně-behaviorálních aspektů v systému parazit-hostitel Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Milan Gelnar Vít Dvořák Intraspecific variability of Phlebotomus sergenti, a major vector of Leishmania tropica Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Petr Volf Iveta Hodová Analýza významných povrchových struktur vybraných taxonů cizopasníků s využitím skanovací elektronové mikroskopie Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Milan Gelnar Jitka Hostomská Antigenic and enzymatic properties of sand fly saliva Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Petr Volf Miloslav Jirků Systematics, biology, phylogeny & host-parasite interactions of coccidia & cryptosporidia (Apicomplexa) of Anura (Amphibia) Ústav parazitologie, VFU Brno školitel: David Modrý Martin Kašný Peptidázy motolic Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Libor Mikeš Martin Kostka Molecular phylogeny of selected protists Katedra parazitologie PřF UK, Praha školitel: Jaroslav Flégr Iva Přikrylová Morphometrical variability of the hard parts of the Monogeneans belonging to the family Gyrodactylidae Beneden and Hasse, 1864 Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Milan Gelnar 17

19 Michal Sloboda Harmless parasites with lifelong guarantee? Hemogregarine infections in boid and pythonid snakes Ústav parazitologie, VFU Brno školitel: David Modrý Jan Štefka Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species Katedra parazitologie PřF JU, České Budějovice školitel: Václav Hypša, školitel-specialista: Tomáš Scholz Andrea Valigurová Comparative morphology of developmental stages of gregarines and cryptosporidia with an emphasis on host-parasite interactions Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno školitel: Břetislav Koudela habilitace Miroslav Oborník Sekundární endosymbióza a evoluce eukaryot obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika PřF JU, České Budějovice 18

20 2008: profesorem jmenován Jan Tachezy doc. RNDr. Jan Tachezy jmenován profesorem pro obor parazitologie s účinností od 20. května 2008 Honzu Tachezyho jsem poprvé potkala na začátku devadesátých let minulého století na jedné z tehdy četných a velice příjemných oslav katedry parazitologie. Dnes už si samozřejmě nepamatuji, co se tehdy slavilo, ale přesně se mi vybavuje můj první dojem z jeho osobnosti. Vrátil se právě ze své poslední stáže v Paříži a tak nějak z té tehdejší společnosti Viničních parazitologů vyčníval. Nemyslím, že to bylo jen kvůli jeho výšce, či zrzavému plnovousu. Vyzařovalo z něj napětí, nervozita, nadšení a optimismus zároveň. V té době byl plný plánů a nápadů pro své budoucí projekty (což je ostatně dodnes). Honza si v rámci laboratoře Profesora Jaroslava Kuldy začal v té době budovat vlastní skupinu a začal zavádět moderní molekulárně biologické a biochemické přístupy ke studiu biologie prvoků. Toto zaměření pak přivedlo do jeho skupiny i mě, abych pod jeho vedením pracovala na své disertační práci. Mohla jsem tak být svědkem vznikání dnes již etablované a úspěšné laboratoře. Hlavním zájmem Honzova výzkumu se zpočátku stal metabolismus železa a význam železa pro biologii trichomonád. Postupem času se ukázalo, že železné téma může mít daleko širší dosah. Výzkum málo studovaných organizmů často svádí k tendenci potvrzovat, či vyvracet zda operují stejnými biologickými principy, které jsou známé u standardních modelů, jako jsou například kvasinky nebo lidské buňky. Honza těmto svodům nepropadl. Naopak se mu pomocí jeho výzkumu na trichomonádách a giardiích podařilo navrhnout hypotézu vzniku tak důležitých organel, jako jsou mitochondrie. Železné proteiny se totiž ukázaly být vhodným markerem pro studium evoluce organel, jako mitochondrie, hydrogenosomy či mitosomy. 19

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Toxoplasma Centennial Congress (Toxo100) From Discovery to Public Health Management

Toxoplasma Centennial Congress (Toxo100) From Discovery to Public Health Management Toxoplasma Centennial Congress (Toxo100) From Discovery to Public Health Management Rio de Janeiro, Brazílie, 20.-24. září 2008 V letošním roce si připomínáme 100. výročí významného objevu. V roce 1908

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz xterní hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPIKÁ DIGNOSTIK STŘVNÍH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10,

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 660 MIKROSKOPICKÁ DIGNOSTIK STŘEVNÍCH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É Květen 2010 Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10..

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Asociace polio http://www.polio.cz Asociace polio byla založená 4. srpna 1990 v Janských

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 4. 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 4. 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. 4. 2016 Přítomni: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D., prof.

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách 19 nových případů hlášeno v rámci EU a zemí EEA/EFTA; První potvrzený případ v Itálii

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci 1. Hlavní gastrointestinální infekce člověka tropů a subtropů. 2. Protozoální infekce člověka v České republice. 3. Onemocnění člověka způsobené rodem Trypanosoma.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Program Dne fascinace rostlinami v České republice

Program Dne fascinace rostlinami v České republice Program Dne fascinace rostlinami v České republice Brno Uhlíkový cyklus rostlin v měnícím se klimatu přednášky, diskuze, měření vybranými přístroji 18. 5. 2012, 8:00 15:00 h. Bělidla 986/4a, Brno. pořádá

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

Zpráva ze zahraniční odborné stáže

Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zahraniční odborná stáž byla realizována v rámci projektu ROZVOJ A POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝMI A SOUKROMÝMI SUBJEKTY SE ZAMĚŘENÍM NA CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů

TISKOVÁ ZPRÁVA. Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů TISKOVÁ ZPRÁVA Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů Vědecký tým z České republiky a Spojených států amerických objevil šetrný a zároveň účinný způsob, jak diagnostikovat

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

Vyhodnocení ankety čtenářů Zpráv CEM

Vyhodnocení ankety čtenářů Zpráv CEM Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2007; 16(12): 542 544. Petr Petráš, Barbora Macková Vyhodnocení ankety čtenářů Zpráv CEM Results of the Zprávy CEM (CEM Bulletin) reader survey V červencovém čísle našeho časopisu

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Markéta Geleneky Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí.lfuk a Nemocnice Na Bulovce Praha Toxoplasmóza v graviditě Původce:

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS

34. Jírovcovy protozoologické dny. Protozoologická sekce ČPS 34. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS PEKLO, Josefův Důl, 26. až 30. dubna 2004 34. Jírovcovy protozoologické dny se budou letos konat v Josefově Dole uprostřed Jizerských hor. Ubytování,

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

36. Jírovcovy protozoologické dny

36. Jírovcovy protozoologické dny 36. Jírovcovy protozoologické dny Pilský mlýn, Sedlice u Blatné 24. 4. 28. 4. 2006 36. Jírovcovy protozoologické dny se letos budou konat v Sedlici u Blatné v areálu Pilského mlýna v Jižních Čechách. Pilský

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Společnost NIKON ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AV ČR zahájila v úterý 21. ledna

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u Interpretace sérologických nálezů u toxoplasmózy Petr Kodym Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

dne 9. listopadu 2015 v Brně

dne 9. listopadu 2015 v Brně POZVÁNKA NA TÉMATICKÝ SEMINÁŘ K DOPADŮM KLIMATICKÝCH ZMĚN POVODNĚ/SUCHO a připravenost zdravotnických zařízení na poskytování služeb při mimořádných událostech v součinnosti se samosprávou dne 9. listopadu

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

38. Jírovcovy protozoologické dny

38. Jírovcovy protozoologické dny 38. Jírovcovy protozoologické dny Protozoologická sekce ČPS Jáchymov 5. 9. května 2008 38. Jírovcovy protozoologické dny Jáchymov 5.5 9.5. 2008 Společné setkání protistologů na 38. Jírovcových protozoologických

Více

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 PROGRAM 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 29. a 30. ledna 2014, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Záštitu nad konferencí

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více