Rady a doporučení pro návštěvníky 93 Užitečné adresy 95 Jazyková první pomoc 97 Čtrnáct užitečných slov a frází 97 Slovníček 97

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rady a doporučení pro návštěvníky 93 Užitečné adresy 95 Jazyková první pomoc 97 Čtrnáct užitečných slov a frází 97 Slovníček 97"

Transkript

1 Obsah Počátky 7 Doba svobody 7 Příchod Portugalců 8 Konžská agónie 10 Ndongo 12 Luanda 14 Krvavé potýkání 17 První koalice 17 Druhá koalice 19 Portugalský návrat 21 Nová loviště otroků 24 Hledání budoucnosti 29 Pokus o modernizaci 29 Váhavá expanze 31 Konec obchodu s otroky? 33 Úsvit kolonizace 35 Zrození angolské identity 38 Ex Luanda lux 38 Angola v závodě o Afriku 41 Dobývání země 45 Okupace 48 Od ticha k bouři 52 V zóně mlčení 52 Objevme Angolu 55 Základy odboje 57 Válka 60 Nezávislost 66 Nedokončená dekolonizace 66 Občanská válka 69 Zklamané naděje 73 K novému začátku 75 Česko-angolské vztahy 79 Použité zkratky 84 Encyklopedické heslo 87

2 Rady a doporučení pro návštěvníky 93 Užitečné adresy 95 Jazyková první pomoc 97 Čtrnáct užitečných slov a frází 97 Slovníček 97 6

3 Počátky Doba svobody Savany a řídké lesy na území dnešní Angoly nabízely prvním lidem dobré podmínky k životu. Na konci starého paleolitu se používalo nářadí kafuenského typu, zhotovené z oblázků, mladopaleolitičtí lidé tzv. sangoské kultury ze severní Angoly dokázali dobře zacházet s ohněm a vyráběli pestrý sortiment kamenných nástrojů. Staronegroidní typ člověka se žlutohnědou pletí se časem diferencoval na pygmejský a protokřovácký typ. Ve stepích se vývoj zrychloval, jak o tom svědčí nástěnné malby z Caninguiri v geografickém středu Angoly nebo obrazy antilop v Čitondo-hulo na jihozápadě. Lidé boskopského typu na krajním jihu byli předky dnešních Sanů a Khoinů. Čitolská kultura, začínající asi let př. Kr. a trvající do přelomu letopočtu, znala kámen i keramiku, od jihu přišlo používání kamenných koulí zvaných kwé, vhodných k zatížení hole hloubící jamku pro zasévané zrno. V nejpozdnějším čitolienu se objevily kovové předměty. V téže době, kdy se ve Středomoří zhroutilo římské impérium, začalo také jižně od Sahary stěhování národů. Velcí, silní lidé s tmavou pletí zvaní hromadně Bantuové pomalu postupovali k jihu se svými stády. Rybařili, zpracovávali kovy a účinné zbraně používali ve stálých válkách. Kamenné obranné zdi stavěné na migračních trasách dosvědčují, že náčelnické domény vznikaly ponejvíc ve vnitrozemí. Asi v polovině 13. století opustily kmeny hovořící jazykem kikongo svůj domov poblíž širokého bazénu na řece Zairu (Kongu), pronikly do severní Angoly a založily tu stát Kongo. Snad už za prvního vládce Nimi-a-Lukeniho vzniklo sídelní město manikongů (doživotních monarchů Konga) Mbanza Kongo a nový stát se rozložil od hranic dnešního Gabonu až po řeku Kwanzu, od Atlantiku po řeku Kwango. Půda, řeky, palmové háje a lesy tu patřily předkům, ze společného vlastnictví dostala každá rodina příděl půdy k obdělání. Původní

4 Počátky 8 tradici převodu nevelkého majetku po mateřské linii už v době zakládání státu narušovaly patrilineární prvky. Manikongo musel vynikat tělesnou zdatností i moudrostí. Nesměl spatřit moře a vycházet za dne z domu. U dvora se soustřeďovalo bohatství předváděné pouze při korunovaci: slonovina, měděné náramky a především obecně uznávané směnné ekvivalenty mořské mušle nžimbo (zimbo), měděné kříže (handa) a rafiové tkaniny (libongo). Přesný nástupnický řád neexistoval, proto při vážné nemoci vládce nebo po jeho smrti vždy vzplanuly boje o nástupnictví. Neklid zvyšovaly i neustálé migrační posuny a mezikmenové války. Ve 14. století se Kongo skládalo ze šesti provincií. Mpemba ležela kolem metropole, Sojo na dolním Zairu těžilo z obchodního přístavu Mpinda, v Nsundi na severovýchod od Mpemby vládl vždy nejstarší králův syn, lidnatou provincii Mbamba na jihu řídil válečník schopný ubránit stát před kmeny útočícími z jihu, vládce jihovýchodní provincie Mbata na Kwangu směl jako jediný stolovat s manikongem. Koncem 14. století byla dobyta provincie Mpanzu severně od Mbaty. Na Kongu závisela území Kakongo, Ngojo a Loango na sever od ústí Zairu, na jihu a jihovýchodě pak Ndongo a Matamba. Mezi Kongem a Matambou vznikly zárodky útvarů Kasanže a Holo, z dalekého jihu v 15. století vyrazili Ňanekové (Vaňaneka) a došli až na planinu Bié. V téže době prošli východní Angolou Hererové (Ovahelelo) a usadili se nakonec mezi namibskou pouští a náhorní planinou Chela na angolském jihozápadě. Z Ňaneků a Hererů se utvořil volný svazek domén nazývaný Mataman. Na opačné straně dnešního státu překročila část Lundů řeku Kasaj a usadila se na angolském severovýchodě. Země se zalidnila a přitahovala další národy. Příchod Portugalců Výpad rytířů křesťanského krále Jana I. proti arabské pevnosti Ceuta na severoafrickém pobřeží 21. srpna 1415 se zdařil. Portugalci se pak vydali na další výboje podél atlantského pobřeží severozápadní Afriky. Měli válečnické zkušenosti z dob vítězně uzavřené reconquisty, více než stotunové koráby a obratné námořníky.

5 Rady a doporučení pro návštěvníky Čtyřicetiletá válka zničila sotva vznikající turistickou i dopravní infrastrukturu a vytvořila také nesmírná bezpečnostní rizika v podobě neoznačených minových polí i celkové militarizace života. Přesto má Angola v turistice obrovský potenciál, který bude postupně rozvíjen a který začíná být využíván i českými návštěvníky. Ti vstoupí do Angoly v Luandě. Sama metropole, malebně rozložená v amfiteátru Dolního (Baixa) a Horního (Alta) Města kolem zátoky (Baía de Luanda), může dnes nabídnout prvotřídní, ale drahé hotely (Le Presidente Meridien, Trópico aj.) i historické památky, jako pevnost sv. Michala nebo komplex budov arcibiskupství a bývalého guvernérského paláce. Rekreační zónou je Ilha de Luanda, písečná kosa protnutá silnicí. Na obou stranách jsou pláže, po celé délce najde návštěvník restaurace, obchody a hotely (Panorama). Luanda nabízí jinak vzácné staré domy obchodníků, galerie, obchody s knihami a suvenýry; jsou zde soustředěny ústřední instituce vládní, politické, církevní, bankovní, podnikatelské, společenské, umělecké a další. Funguje řada zábavních podniků, svou vitalitou připoutává karneval ovlivněný brazilskými vzory. Luanda může být východiskem k poměrně bezpečnému cestování po okolí. Severně od města zaujmou rozsáhlé odpařovny soli, poté trh u obce Cacuaco a galeriový les podél řeky Bengo. Odtud k severu se táhnou panenské pláže až k ústí řeky Dande. Na jih od Luandy lze cestovat ještě dál. Oblíbené pláže jsou hned za městem lemovány proutěnými chatkami pro pořádání víkendových pikniků, u silnice stojí Muzeum otrokářství, nedaleko za ním pozoruhodná vyhlídka (Miradouro da Lua) na bizarně erodovaný přírodní schod zvedající se od úzkého pobřežního pásu do stále vyššího vnitrozemí. Na víkendové pikniky se jezdí na ostrov Mussulo v zátoce Corimba, kam výletníky převážejí loďky. Pokud turista pokračuje po silnici podél pobřeží, dojede k ústí národní řeky Kwanzy. Barra do Cuanza nabízí výletní restauraci i procházky či koupání v okolí míst, kde se řeka rozlévá po plochém pobřeží. Za

6 Rady a doporučení 94 mostem počmáraným dosud španělskými komentáři Kubánců pak vede špatná silnice na nádherné, ale nevybavené pláže u mysů Cabo Ledo a Cabo de São Brás. Poznání dalších pozoruhodných míst v zázemí metropole závisí na bezpečnostní situaci. Lze doporučit takové přírodní zajímavosti, jako je národní park Kisama jižně od dolní Kwanzy se slony a typickými savanami, nebo dál proti proudu Kwanzy vodopády Kakulo Kabasa či slavné Černé kameny (Pedras negras) u staré metropole Mpungu-a-Ndongo. V této oblasti lze najít i historické pevnosti Muxima nebo Kambambe. Letecké linky mohou překonat velké vzdálenosti a umožnit poznání některých regionálních center. Z nich má svéráznou atmosféru především Benguela, historicky druhé nejvýznamnější město země. Benguela je východiskem k návštěvě živého moderního přístavního města Lobito nebo k vynikající rekreační lokalitě Baía Farta jižně od města. Pouze leteckou cestu lze doporučit k jedinému nezničenému vnitrozemnímu město Lubango, za nímž se zvedají malebné serpentiny silnice do výšin strmého pohoří Leba. Minimální, ale fungující infrastrukturu mají ještě Namibe (bývalý MoÇâmedes), Sumbe a Malanje, zatímco největší střediska vysočiny jako Huambo nebo Kuito byla válkou zcela zničena a také z centra jižního vnitrozemí Ondjivy (Ndjiva) zbyla jen hromada trosek. Dnes jsou jen obtížně dostupné takové turistické senzace jako vodopády Kalandula v provincii Malanje nebo přírodní rezervace Milando (Malanje), Luando (Malanje), Mombondo (Bengo), Namibe (Namibe), Iona (Namibe), Bicuar (Huíla), Mupa (Cunene) a Cameia (Moxico). Neobyčejnou přitažlivost mají však pro Středoevropana i místa, do kterých se dostane. Suchá a na jihu pouštní pobřežní linie, savany a vysočiny porostlé nejtypičtější africkou vegetací, jíž vévodí mohutné baobaby a různé druhy palem, tropický prales na severovýchodě protkaný divokými řekami, jihozápadní pouště s kuriózní přízemní welwitschií podivnou i nekonečné liduprázdné savany jihovýchodu, odvodňované řekami, které za angolskou hranicí vytvářejí v Botswaně močály Okawango, to jsou rozmanité, exotické a přitažlivé ekosystémy a krajinné typy. Nejpříjemnější je nepochybně poznání Angolanů. Jejich kulturní a jazyková pestrost, zvyky a mnohotvárná folklorní

7 Jazyková první pomoc Čtrnáct užitečných slov a frází 11. ano sim [sim] 12. ne não [nau] 13. promiňte, nerozumím desculpe, não compreendo, não percebo, não entendo [deškulpe, nau kompriendu, nau percebu, nau entendu] 14. potřebuji lékařskou pomoc preciso da assistência médica [presizu dasištensia medika] 15. mám hlad estou com fome [štou kom fomi] 16. mám žízeň estou com sede [štou com sed] 17. ztratil jsem/sebrali mi všechny peníze perdi todo o meu dinheiro / foi-me extraviado todo o meu dinheiro [perdy tudu meu dyňejru / foj mi štraviadu tudu meu diňejru] 18. přišel jsem o doklady perdi os meus documentos [perdy uš meuš dukumentuš] 19. ztratil jsem se/zabloudil jsem perdi o caminho, extraviei-me [perdy u kamiňu, ištraviei mi] 10. kde je tady policie onde é que fica a polícia [onde k fika pulísja] 11. děkuji obrigado, (žena říká) obrigada [obrigadu, obrigada] 12. prosím faz favor [faš favor] 13. jmenuji se meu nome é, chamo-me [meu nomié, šamu-mi] 14. dovolte com licença [kom lisensa] Slovníček angolar (port.) měnová jednotka používaná v Angole armada (port.) objevitelská flotila, vyzbrojené a vybavené loďstvo capitão-mor ([kapitau mor] port.) vrchní velitel chefe ([šef] port.) představený, místní velitel

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

Jižní Chorvatsko DALMÁCIE. Dalmácie zaujímá podstatnou část Chorvatského přímoří včetně ostrovů. Začíná v Černé Hoře, přes Dubrovník, Makarskou, Split, Šibenik, Zadar až ke Karlobagu s pohořím Velebit.

Více

Druhé císařství 116 Intervence 116 Francouzský patron 117 Maxmilián Mexický 118 Porfiriát 122 Juárezova republika 122 Ne reelekci!

Druhé císařství 116 Intervence 116 Francouzský patron 117 Maxmilián Mexický 118 Porfiriát 122 Juárezova republika 122 Ne reelekci! Obsah Předkolumbovské kultury 7 Sběrači a lovci 7 První zemědělci 10 Olmékové 11 Mixtékové 14 Teotihuacán 15 Mayové 16 Aztékové 18 Conquista a kolonizace 24 Ke břehům kontinentu 24 Hernando Cortés 25 Noche

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 4 Amerika

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 4 Amerika 4 AMERIKA Amerika má rozlohu 42,5 milionů km 2 a rozkládá se, podobně jako Afrika, na severní i jižní polokouli. Ve 35 státech žije něco přes 910 milionů obyvatel. První lidé přišli do Ameriky z Asie přes

Více

Obsah. Rukopis knihy vznikl v rámci výzkumného záměru MSM. Kniha vychází ve spolupráci s pro.libri., o. s. Markéta Křížová, Libri, ISBN - - - -

Obsah. Rukopis knihy vznikl v rámci výzkumného záměru MSM. Kniha vychází ve spolupráci s pro.libri., o. s. Markéta Křížová, Libri, ISBN - - - - Obsah Rukopis knihy vznikl v rámci výzkumného záměru MSM. Kniha vychází ve spolupráci s pro.libri., o. s. Markéta Křížová, Libri, ISBN - - - - Indiánské kultury před příchodem Evropanů Lovci a sběrači

Více

V da a technologie 36

V da a technologie 36 Dopis z Izraele Mapa 4 Zem 5 Historie 9 Stát 16 Lidé 21 ivot ve m stech 23 ivot na venkov 27 Zdravotnictví 29 Sociální služby 32 Vzd lávání 34 V da a technologie 36 Izraelci budou tábořit každý ve svém

Více

Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky Stezky napříč historií a přírodou Evropy Moravské vinařské stezky Tam, kde Z Mělníka byla k železná Prameni Labe opona Stezka www.labska-stezka.cz železné opony Zelený www.greenways.cz pás Greenbelt EuroVelo

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

KSG/MCRAF. Destinace cestovního ruchu Afrika a Blízký východ

KSG/MCRAF. Destinace cestovního ruchu Afrika a Blízký východ 2012 KSG/MCRAF Destinace cestovního ruchu Afrika a Blízký východ Tento studijní text byl zpracován za podpory projektu OP VK Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

INFORMAČNÍ BROŽURKA K ZÁJEZDU: PETROHRAD A POBALTÍ (30. 5. 8. 6. 2014)

INFORMAČNÍ BROŽURKA K ZÁJEZDU: PETROHRAD A POBALTÍ (30. 5. 8. 6. 2014) INFORMAČNÍ BROŽURKA K ZÁJEZDU: PETROHRAD A POBALTÍ (30. 5. 8. 6. 2014) 1 1. Pojištění Cena zájezdu zahrnuje komplexní pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna. Výši pojistného krytí (varianta

Více

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015 ŘECKO 2015 A JEHO OSTROVY 24 1991-2015 LETECKY Z OSTRAVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS www.charis.cz Vážení a milí příznivci cestování do Řecka, držíte v rukou již

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA. www.ancora.cz

MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA. www.ancora.cz MALTA ŠPANĚLSKO MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA www.ancora.cz Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2008 zvažujete

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

Kuba souhrnné informace

Kuba souhrnné informace Informace byly převzaty z různých stránek (Čedok, Lonely Planet) a mírně doplněny o naše zkušenosti 12/2007 Kuba Pokusili jsme se sestavit souhrnné informace, viděné nezávislými horolezci/cestovateli,

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

3. Evropané objevují svět

3. Evropané objevují svět 3. Evropané objevují svět Již první roky 15. století přinesly počátek epochy velkých objevných plaveb, které během několika desetiletí úplně změnily mapu světa a představu člověka o něm. Důvody a předpoklady

Více

V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to

V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to 17 proto neměli přehlížet ani podceňovat. Někteří odborníci dokonce vyžadují zavedení samostatného předmětu, který by se hlouběji věnoval osvojování vizuální gramotnosti žáků ve všeobecném vzdělávání (podrobněji

Více

Léto 2014. Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz

Léto 2014. Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz Léto 2014 Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz Vážení klienti a příznivci cestování, rádi Vás vítáme na katalogových stránkách společnosti ReadyGo, s.r.o. Jsme cestovní kancelář

Více

pf 2009 Obsah cestování kultura, zábava...

pf 2009 Obsah cestování kultura, zábava... obsah, novinky 1 cestování kultura, zábava... Obsah Anglie tak trochu jinak 2 Španělské sídlo Nového světa z průvodce Rough Guides 4 Pozor na palmového kraba 6 Národní park The Cairngorms 8 Výlety po jižní

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

DĚJINY ANGLIE ANDRÉ MAUROIS. Doplněné o novější období Michelem Mohrtem NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY

DĚJINY ANGLIE ANDRÉ MAUROIS. Doplněné o novější období Michelem Mohrtem NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY - DĚJINY ANGLIE ANDRÉ MAUROIS Doplněné o novější období Michelem Mohrtem NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY 2 André Maurois - Dějiny Anglie Simoně André Mauroisové Libraire Arthème Fayard, 1978 Translation Jiří

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1 2 Hrad Grabštejn Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1.Úvod 3 2.Analytická část 4 2.1. Vymezení území 4 2.2. Státní hrad Grabštejn jako ústřední bod koncepce 4 2.3. Základní charakteristika řešeného území

Více

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Troub UNI LIT Těše Neza Šp 9 Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Držíte v rukou malého průvodce Moravskoslezským krajem, který poslouží nejen vám dospělým pro

Více