olomoucký měsíčník Aktuální číslo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "olomoucký měsíčník Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz"

Transkript

1 or /2 n/ún dobrovolný příspěvek 10, lede olomoucký měsíčník Aktuální číslo: Zelená domácnost: Vysloužilá CD Téma: Spalovna v Olomouckém kraji Biozpravodaj: Biozelenina Velehrad Ekologické listy 1 2/2012 vychází: Vydává: Hnutí DUHA Olomouc Redakce: Radka Spurná, Jitka Komendová Grafická úprava: Radim Šašinka; Jazykové korektury: Zuzana Borčanyiová, Lenka Koplíková, Martin Višňa Foto na titulní straně: Kateřina Tutková Sazba: Radka Spurná Tisk: Petr Skyva, Pod Kosířem 838, Kostelec na Hané Náklad: 1700 výtisků Adresa redakce: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc; tel.: Uzávěrka příštího čísla: Registrace MK ČR E ISSN

2 Téma Jediné řešení je spalovna. Nebo je to všechno jinak? Vedení Olomouckého kraje vidí jako jedinou možnost, jak se vypořádat s neustále narůstajícím množstvím odpadů, stavbu spalovny. Hnutí DUHA však upozorňuje, že toto řešení není tak ideální, jak ho politici veřejnosti představují. Jedním z potenciálních měst, kde by spalovna mohla stát, je Přerov, tedy město, jehož největší problém v oblasti životního prostředí představuje znečištěné ovzduší. Proto zde vznikla iniciativa lidí, kteří stavbě říkají své jasné NE. Dnešní spalovny jsou moderní zařízení, jejichž dopad na životní prostředí je mnohem nižší, než tomu bývalo dříve. Přesto mají řadu negativ. Vedení kraje zdůvodňuje nutnost nové spalovny tím, že dosavadní skládky se postupně plní a otevírat nové je vzhledem k přísným normám složité či přímo nemožné. Spalovna je pro ně jediné možné řešení. Navíc ji vidí jako levný zdroj elektrické energie nebo tepla. Vyhýbají se dokonce používání pojmu spalovna a raději mluví o zařízení na energetické využití odpadu. Jedná se však jen o slovní Foto: Radka Spurná hru, mezi zařízeními žádný rozdíl není. Celá řada věcí do komunálního odpadu nepatří, přesto tam končí Spalování není výhodné Spalování je ve skutečnosti nejdražší způsob likvidace odpadů. Zařízení, která již v ČR existují, na sebe nejsou schopna vydělat. Například spalovna zdravotnických odpadů v Plzni, postavená v roce 1992, má osmdesátimilionový dluh. Ačkoli se hovoří o tom, že recyklace je u nás na dobré úrovni, Foto: stále AOPK zůstává Olomouc v klasických (komunálních) popelnicích velká část odpadů, které by se daly vytřídit a následně recyklovat. Z plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje z roku 2009 vyplývá, že v regionu se vytřídí pouhých 15 % odpadů. Pro srovnání - například v Německu je úroveň třídění padesátiprocentní. Pokud by se Olomouckému kraji podařilo zvýšit množství vytříděného odpadu na stejnou hranici jako u našich sousedů, ušetřil by 48 milionů korun za skládkovací poplatky a navíc by mohl využít dalších 96 tisíc tun druhotných surovin. Přestože se politici ohánějí tím, že spalovny neplýtvají cennými surovinami, protože zde končí pouze odpad, který už nejde dále využít, skutečnost je jiná. Ve spalovnách končí to, co lidé vyhodí do komunálních popelnic. A jak ze statistik vyplývá, vyhazují do nich i odpad, který by se vytřídit dal. Výroba z recyklovatelných materiálů je přitom několikanásobně nižší než při výrobě z přírodních materiálů. Tato úspora je asi čtyřikrát větší než energie, kterou získáme při spalování. Ekonomický dopad můžeme najít i v jiné rovině. Recyklace zvyšuje počet pracovních míst v regionu. Zatímco stavbou nové spalovny vytvoříme 30 pracovních míst, na recyklačních linkách jich je 250. Spalovny navíc neřeší ten nejdůležitější problém, kterým je plýtvání přírodními zdroji. Místo toho, aby vedení kraje investovalo do osvěty, která by obyvatele naučila více přemýšlet o tom, co nakupují a v jakých obalech, což by vedlo ke snížení množství odpadů, zafinancuje raději spalovnu, která k tomu, aby se dvoumiliardová investice do její stavby vyplatila, potřebuje stálý a vysoký příjem odpadu. Naprosto tak podkopává recyklační programy. Spalování přináší potíže Problém s odpady spalovny nejen že neřeší, ale v jistém smyslu ho dělají ještě složitějším. Vznikají zde totiž toxické látky. Popílek, který po spalování zůstává, je nebezpečný a musí se ukládat na skládky toxického odpadu. Vedení Olomouckého kraje je pro spalovnu pevně rozhodnuto. Překvapivě i přesto, že 8 z 11 krajských radních je z ČSSD, tedy ze strany, která před krajskými volbami uklidňovala voliče, že výstavbu nových spaloven komunálních odpadů nepodpoří a nebude na ně vynakládat veřejné prostředky. Politici už hledají vhodná místa, kde by spalovna mohla stát. Jedním z adeptů je Přerov. Místním se to však nezamlouvá, obávají se zhoršení už tak znečištěného ovzduší. Proto vznikla iniciativa Dýchej v Přerově. Stránky kampaně najdete na adrese Otázkou je, jak se k tomuto záměru postaví v jiných městech. Například na Karvinsku podobný plán narazil na velký odpor veřejnosti. Jaké je řešení? Ideální řešení představuje snížení celkového množství odpadů, zvýšení třídění a recyklace a mechanicko-biologická úprava (MBT) zbytkového odpadu (zařízení provádějící takovou úpravu je například v Drážďanech). Jak ukazují příklady ze zahraničí, je takové řešení reálné. Místa a regiony v evropských zemích, Kanadě, USA, Austrálii a na Novém Zélandě díky promyšleným programům nakládání s odpady zajistily redukci skládkování až o 70 % zcela bez využití spalování. Více informací o třídění a systému najdete například na informačním letáku Hnutí DUHA Bez skládek a odpadu (http://hnutiduha.cz/uploads/media/bez_skladek_a_spaloven.pdf). Radka Spurná 2

3 Zelená domácnost Už si nelamte hlavu tím, kam s vysloužilými cédéčky Až donedávna existovala jen jedna jediná možnost, jak naložit s vysloužilými cédéčky - hodit je do směsného odpadu, případně je dát do kontejnerů na plast a doufat, že se dostanou při zpracování do směsného plastu (z něj se vyrábějí třeba vegetační tvárnice nebo kabelové žlaby). Disky se vyrábějí z dobře recyklovatelného polykarbonátu, problematická je však při zpracování kovová vrstva (zapisovací médium). Proto se na některých dotřiďovacích linkách CD vůbec nezpracovávají, ale putují na skládku. Pokud jste kreativní, můžete disky využít i netradičně pro výrobu náušnic, podtácků, dekorací na zeď nebo ciferníku hodin (fantazii se meze nekladou) nebo tradičněji jako plašiče na ptáky. Inspiraci můžete načerpat třeba na (sekce Recy-věci). Renata Placková Seznam míst, kde je možné v Olomouci odevzdat vysloužilá CD: Vysloužilá CD můžete nově vyhodit do kontejnerů nebo sběrných boxů společnosti REMA Systém Copytechnik servis KT, s.r.o. - Fibichova 1141/2, Olomouc Damcom services, s.r.o. - Jihoslovanská 472/23, Olomouc Duo mobil, s.r.o. - Krapkova 439/34, Olomouc ONYX engineering, s.r.o. - Pavelkova 598/11, Olomouc www. onyx.cz SAJM COMP, s.r.o. - Dolní hejčínská 1194/36, Olomouc Foto: REMA Systém Na podzim spustila společnost REMA Systém novou kampaň na sběr elektroodpadu i CD. Na mnoha místech se tak můžete setkat s jejich kontejnery na drobný elektroodpad a CD. Vše se hází do jednoho boxu; CD se později vytřídí. Do boxů patří jen disky, papírové a plastové obaly dávejte do příslušných kontejnerů na separovaný odpad. Rema staré disky po nahromadění dostatečného počtu (plný kamion) pošle na recyklaci do Německa, u nás se totiž jejich zpracování dosud nikdo nevěnuje. Přitom se odhaduje, že jen v ČR se vyhodí kolem 300 tun cédéček ročně. Jinde ve světě je však separace a recyklace CD celkem běžná, je zde zájem jak ze strany spotřebitelů, tak zpracovatelských firem. CD u nás můžete rovněž přibalit do balíku při svozu elektroodpadu z domácností, který Rema zahájila (více na V poslední době se objevují i Blue-ray disky s organickou (uhlíkovou vrstvou) a velkou kapacitou (až 50 GB na disk). Tato nová technologie může ušetřit mnoho CD díky vyšší kapacitě a ušetří nejrůznější kovy používané v zapisovací vrstvě (zlato, titan, hliník, stříbro aj.). Zatím jsou však velmi málo rozšířené, poměrně drahé a dosud prodávané typy nejsou kompatibilní s běžnými mechanikami. Kromě dlouhodobé zálohy dat je tak prozatím vhodnější používat odolná a hlavně přepisovatelná média flash disky a CD -RW. Navzdory zlepšujícím se možnostem recyklace je totiž nejlepším odpadem ten, který vůbec nevznikne. T.S.Bohemia, a.s. - Sladovní 103/3, Olomouc Tomáš Bräuer - Neředínská 48, Olomouc TONERMARKET, s.r.o. - Masarykova 45, Olomouc Hnutí DUHA Olomouc - Dolní náměstí 38, Olomouc Seznam sběrných míst v celém Olomouckém kraji najdete na webu společnosti REMA Systém (http://ssze.remasystem.cz/mapa/tabulka.asp?zam=mzo&kraj=olomoucky) 3

4 Životní prostředí v kraji Národní park v Jeseníkách prosazují i odborníci Vznik Národního parku Jeseníky svým prohlášením podpořila dvacítka přírodovědců, kteří se dlouhodobě zabývají studiem tamní krajiny. Debata se tak dostává na mnohem vyšší úroveň, než byla doposud. Příroda v těchto místech má podle odborníků evropský význam. Žijí zde živočichové a rostou rostliny původem z Alp, Karpat či Skandinávie, ale i takové druhy, které nikde jinde v České republice a ani ve světě nenajdeme. Na druhou stranu však region čelí ekologickým problémům. Současná ochrana takto významné lokality je totiž nedostatečná. Nejcennější fenomény živé i neživé přírody Jeseníků nám mizí doslova před očima. Vymírají reliktní populace hmyzu a rostlin, kleč ničí unikátní mrazem tříděné půdy, z horských lesů se dlouhodobě stávají plantáže na dříví téměř bez života, říká Tomáš Kuras z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Odborníci se shodují, že příroda v Jeseníkách je vzácná a je potřeba ji chránit lépe než doposud Foto: Mezi CHKO a NP je velký rozdíl Vznik národního parku by měl současné ekologické problémy Jeseníků vyřešit. Umožní na tomto území realizovat přírodě blízké lesní hospodářství, aktivně řešit zarůstání unikátní jesenické tundry nepůvodní borovicí klečí, realizovat projekty na záchranu vzácných živočišných druhů, např. tetřeva hlušce, tetřívka obecného či rysa ostrovida, a v neposlední řadě zřídit potřebný počet pracovníků do terénu, zejména profesionálních strážců přírody, kteří by aktivně dohlíželi na dodržování pravidel ochrany území v praxi a zároveň dělali osvětu mezi lidmi v terénu. Jen pro srovnání: zatímco NP Šumava má více než dvacet profesionálních strážců přírody a NP České Švýcarsko pět, CHKO Jeseníky v současnosti disponuje pro tuto práci pouze jedním a půl pracovního úvazku. Prvně jmenovaný národní park má pět stálých informačních středisek a o návštěvníky tu pečuje 80 lidí. NP České Švýcarsko provozuje tři informační střediska a na provoz dalších tří přispívá, zaměstnanců, kteří pracují s veřejností, je tu pět. V Jeseníkách informační středisko nenajdeme a péče o návštěvníky je zajištěna opět pouze prostřednictvím jednoho a půl pracovního úvazku. Sbírání podpisů bylo úspěšné Petici, která prosazuje vznik národního parku, podepsalo lidí, zejména z oblasti Jeseníků a blízkého okolí. Podporu vyjádřil i Klub českých turistů či Asociace českých cestovních kanceláří. Petice byla v květnu loňského roku předána ministrovi životního prostředí Tomáši Chalupovi a následně i zástupcům poslanecké sněmovny. Ministerstvo nechalo zřídit speciální pracovní skupinu, která se tímto tématem zabývá. Národní park má i své odpůrce Ačkoli odborníci i značná část veřejnosti by vznik národního parku uvítali, u zástupců Lesů ČR a některých starostů obcí budí návrh obavy. Bojí se především změn hospodaření, které by mohly mít negativní vliv na dřevařský průmysl, a tedy i na zaměstnanost v regionu. Obávají se i narušení turistického ruchu. Jejich oponenti však tvrdí, že národní park je mezinárodně uznávaná prestižní značka a umožňuje čerpat finanční prostředky ze státních i evropských zdrojů. Měl by tak naopak podporovat ekonomiku regionu a vznik pracovních míst. Ani turismus by neměl být omezen. Navržené území národního parku se překrývá s oblastmi, které už dnes mají statut například národních přírodních rezervací. Pravidla chování by se tak pro návštěvníky prakticky nezměnila, vysvětluje Jiří Chlapek z CHKO Jeseníky. Oblast by se měla zatraktivnit a zviditelnit, což by zájem turistů mělo naopak zvýšit. Ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Šumperk Pavel Indra se mimo jiné obává, že v případě vyhlášení národního parku bude potlačen aktivní zásah proti kůrovci, což by mohlo vést k rozšíření kůrovcové kalamity. Obavy nejsou na místě Společnost přátel Jeseníků, která stojí za peticí, však vysvětluje: V ČR jsou čtyři národní parky. Pouze na menšině plochy NP Šumava došlo k problémům s kůrovcem v důsledku špatně nastavených pravidel. Jinde tyto problémy nejsou. NP Jeseníky je navržen jinak než NP Šumava, a proto je riziko přemnožení kůrovce maximálně omezeno. Tzv. bezzásahová území, kde člověk nezasahuje, jsou navržena na menšině plochy NPJ a v lokalitách, kde kůrovec není problém (vysoké nadmořské výšky, listnaté a kvalitní lesy). Na většině území NPJ se bude proti kůrovci zasahovat a podél celé hranice NPJ je uvažováno nárazníkové pásmo. Radka Spurná 4

5 leden/únor 2012 Zprávy z DUHY Hnutí DUHA pomůže obcím snížit množství odpadů Usnadnit lidem třídění a snížit tak množství odpadů v popelnicích či zlepšit recyklaci to jsou cíle ekologické organizace Hnutí DUHA Olomouc. Projekt směřující ke splnění těchto úkolů podpořil Státní fond životního prostředí. Při jeho realizaci se organizace inspiruje zkušenostmi úspěšných obcí a měst v České republice, na Slovensku i v dalších evropských zemích. Zaměří se hned na několik aktivit: Snadnější třídění namísto toho, aby lidé chodili k barevným kontejnerům na tříděný odpad, dostane každá domácnost barevné pytle, které budou sváženy podobně jako popelnice. Spravedlivé poplatky lidé budou platit podle toho, kolik odpadků skutečně vyhodí do popelnice, ne paušálně podle počtu členů domácnosti. Ve slovenské Dubnici nad Váhom taková změna snížila množství odpadu v popelnicích o 84 %. Podpora domácího kompostování a výhodný pronájem kompostérů pro domácnosti v Brumově-Bylnici, městečku v Bílých Karpatech, podobný projekt během jediného roku snížil množství skládkovaného odpadu o 106 tun, tedy o 18 %. Vydání informačních letáků a materiálů šitých na míru jednotlivým obcím texty budou reagovat na jejich konkrétní potřeby. Materiály budou nabádat občany k ekologicky šetrnějšímu nakládání s odpady. Exkurze a semináře pro zástupce měst a obcí exkurze zavedou účastníky do obcí a měst v Čechách a na Moravě, kde se třídění a následná recyklace odpadů daří. O úspěšných akcích v zahraničí bude pojednávat informační zpravodaj, který si zájemci mohou nechat zdarma zasílat. Hnutí DUHA Olomouc poskytne obcím poradenství a podporu při podávání žádostí o peníze z evropských fondů, např. na výstavbu sběrných dvorů, podporu pytlového sběru či provoz kompostáren, případně dalších zařízení. Zatímco státy jako Německo či Rakousko překročily padesátiprocentní hranici míry recyklace, u nás činí pouhých 16 %. Příčinou jsou špatné recyklační služby. Popelnice na dále nevytříditelný odpad stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděný odpad to však průměrná česká domácnost má 140 metrů daleko. Hana Kovaříková z Hnutí DUHA řekla: Námi podporovaná opatření místním lidem ušetří peníze, usnadní třídění odpadu a pomohou zvýšit recyklaci. Podobných projektů je u nás zatím velmi málo, na vině je špatná legislativa. Ze strany státu chybí dostatečná podpora, většina povinností leží na obecních a městských úřadech. Poslanci by měli schválit změny v zákoně o odpadech, které by pomohly recyklaci a podpořily města a obce v takových projektech. Hnutí DUHA Olomouc Téma Zvoní regionální železnici hrana? Rakousko to postavilo, České dráhy pohřbily jedno z hesel, která byla k vidění při loučení s vlakovou dopravou na trati mezi Pardubickým krajem a Hanušovicemi. Byla sobota 10. prosince a lidé se zde a ještě na dalších dvou mezikrajových úsecích svezli vlakem naposledy. Prvotní rozhodnutí přišlo z kraje Pardubického, doplatí na něj však i obyvatelé Olomouckého kraje, přestože ten objednal zhruba stejné množství vlaků jako vloni. Železnice se od svého vzniku v první polovině 19. století rychle stala páteří hromadné dopravy a nositelem rozvoje průmyslu a obchodních vztahů, ke konci téhož století usilovalo o alespoň krátkou regionální dráhu kdejaké menší město, aby posílilo svoji pozici oproti jiným. Koleje byly spojením se světem. A jsou dodnes, ovšem význam železnice je značně narušen v poslední době upřednostňovanou dopravou silniční, což je mimochodem i v rozporu s trendy dopravy v Evropské unii. Vždyť si stačí jen porovnat ceny za užití dopravní cesty v osobní dopravě: za kilometr hlavní trati se Správě železniční dopravní cesty vloni hradilo 14,50 Kč, za kilometr regionální trati 6,46 Kč; oproti tomu autobusoví dopravci pla- Dají lidé přednost autům před vlaky? Foto: Martin Višňa 5

6 tí pouze mýtné na dálnicích a silnicích I. třídy, a to v rozmezí 0,79-3,49 Kč za km. (Srovnávací článek včetně individuální a nákladní dopravy najdete na Není proto divu, že pak v některých regionech dochází k tzv. optimalizaci veřejné dopravy, která je často spojena právě s rušením vlakových spojů a jejich nahrazováním autobusy, jako tomu bylo tentokrát na hranicích Olomouckého a Pardubického kraje při spuštění pardubického integrovaného dopravního systému. Někteří kritici se přitom nebojí užít spojení likvidace regionální dopravy a dávají za příklad situaci na Podbořansku, kde byl nejprve omezen provoz a narušeny přípoje mezi vlaky jako záminka k jejich pozdějšímu zrušení a nahrazení autobusy. Nasazené autobusové spoje však byly záhy také omezovány, neboť nevyhovovaly svou rychlostí a taktéž některými návaznostmi, takže velká část cestujících přešla na individuální dopravu vlastními vozy. Stejně to může dopadnout právě na Hanušovicku, a to už poměrně brzy přímo ukázkově může v tomto hornatém kraji autobusové řešení prověřit zimní počasí. Při takovém rozhodování bývá argumentováno finančními úsporami. Dopravní rozhodčí však zapomínají na takové věci, jako je třeba zhuštění provozu na silnici a s tím související častější potřeby oprav vozovky a další snížení bezpečnosti provozu, o zhoršení ovzduší a vůbec kvality životního prostředí ani nemluvě. Kapacita jednoho autobusového spoje, což je odhadem padesát míst, zdaleka nemusí stačit například v turistické sezoně, naproti tomu k jednomu prostému motoráku (myšleno ke klasickému vozu 810, tzv. šukafonu) jdou bez problémů připojit dva další vozy a na rozdíl od autobusu se najde místo i na kola, kočárky či lyže. A kdo viděl, kolik autobusů je třeba při výluce na trati k nahrazení jednoho vlaku, nepotřebuje dalších komentářů. Nyní mohou padat námitky typu co když je zastávka dál od obce, motor v 810 stejně pochází z autobusu, takže je stejně ekologický, kvůli pár lidem v motoráku se nevyplatí udržovat trať, jde však o čistý alibismus, který šíří podporovatelé takových optimalizací, které nakonec vedou k tomu, že lidé přesednou do vlastních vozů, a zatímco železniční trať bude podléhat zubu času neprovozovaná, silnice a ulice budou přeplněné a často rozkopané kvůli opravám. Jedinou akceptovatelnou námitkou tak může představovat fakt, že v Olomouckém kraji něco takového zatím nehrozí, neboť vlaků je objednáno zhruba stejně a železnice dál představuje páteř osobní hromadné dopravy v kraji. Jenže je jen otázka času, kdy se objeví někdo s názorem, že je nevyhnutelné nahradit třeba vlaky ze Slatinic do Kostelce na Hané autobusy a že se tak ušetří miliony na další zlepšování dopravní obslužnosti jinde v kraji. A nemusí to trvat dlouho. Počátkem roku kraj zřídil organizaci pro integraci dopravy v regionu, která má za úkol optimalizovat regionální dopravu a do integrovaného systému zapojit konečně i železnici, tak jak to znají například obyvatelé Jihomoravského kraje. Snad optimalizaci ovládne zdravý rozum, a ne jen ekonomická hlediska. Pokud se vám v současnosti prosazovaná dopravní politika nelíbí, můžete připojit svůj podpis k petici Proti optimalizaci železniční dopravy zde: petice/112/proti-optimalizaci-zeleznicni-dopravy/. Martin Višňa Od 11. prosince 2011 nejezdí osobní vlaky v těchto úsecích tratí na území Olomouckého kraje: - trať 024 Ústí nad Orlicí Štíty: Heroltice - Štíty - trať 025 Hanušovice Dolní Lipka: Hanušovice Podlesí - trať 271 Prostějov - Chornice: Dzbel Šubířov Zdroj: Klub přátel lokálek Internetové tipy Proč hned běžet do obchodu? Někdy je potřeba vyvrtat jednu díru, zrýt 3 m 2 zahrady, zalátat jedny kalhoty či otrhat jednu vysokou jabloň. Málokomu by se kvůli tomu chtělo kupovat vrtačku, rýč, šicí stroj nebo žebřík. Finančně výhodnější a k životnímu prostředí ohleduplnější řešení je si danou věc půjčit. Nikdo z vašich známých nemá to, co zrovna potřebujete? Nevadí. Pomoci vám může nový server OdKomunity.cz. OdKomunity.cz vám pomůže najít někoho ve vašem okolí, kdo je ochoten zdarma či za malý poplatek půjčit si to, co potřebujete, nebo vám umožní půjčit to, co máte a co někdo ve vašem okolí potřebuje, přibližuje stručně smysl projektu jeho tvůrce Marián Repáň. Pokud si člověk chce něco půjčit, stačí jen na stránkách zadat žádanou věc a vybrat město. Ze zobrazené nabídky už může vybírat, na koho se s prosbou o vypůjčení obrátí. Seznam věcí, které jsou zájemcům k dispozici, zatím není příliš dlouhý ani pestrý, projekt je totiž teprve v začátcích. Webové stránky začaly fungovat před necelými dvěma měsíci. Pokud máte doma něco, co zrovna sami nepotřebujete, můžete danou věc nabídnout k zapůjčení a rozšířit tak počet členů komunity. Jak je řešena ochrana uživatelů? Uživatelé webu jsou při půjčování věcí chráněni hned několika mechanismy. Na základě vlastních zkušeností se navzájem hodnotí. Každý člen má možnost blokovat nepoctivé uživatele, kteří si tak v budoucnu od něj nebudou moci nic půjčit, a zároveň před nimi varovat ostatní. Každý přihlášený má na stránkách svůj kredit, což je komplexní ukazatel. Informuje ostatní o tom, zda a kdy byl daný člověk ověřen provozovatelem (ověření probíhá na základě 6

7 identifikovatelné platby dobrovolné částky z bankovního účtu uživatele na účet provozovatele), kolik má pozitivních i negativních hodnocení, kolik svých věcí půjčuje, jak se angažuje v propagaci komunity (kolik lidí dosud přivedl do komunity), či o tom, kolikrát v aktuálním roce využil služby stránky a jakou částkou finančně přispěl na její provoz. Především u dražších věcí je možné stanovit bezpečnostní depozit, tedy jakousi finanční záruku. Dalším způsobem, jak se pojistit před nepoctivci, je smlouva o výpůjčce. Repáň však doporučuje využívat tuto možnost jen v nezbytných případech. Samotná smlouva je již totiž prvek nedůvěry vůči půjčovateli, a my se snažíme o vytvoření komunity založené na důvěře mezi jednotlivými členy, říká. Půjčování je bez poplatků Užívání stránek je zdarma. Projekt funguje z darů uživatelů. Protože lidé budou mít možnost ušetřit stovky, možná až tisíce korun ročně na věcech, které si nemusejí koupit, pouze si je půjčí, věřím, že z ušetřených korun něco uživatelé věnují na financování stránky, domnívá se Repáň. Zda něco stojí samotné půjčení, stanovuje ten, kdo danou věc nabízí. Většinou by půjčka měla být zdarma, v ojedinělých případech však může být požadován malý poplatek. Půjčování má hned několik výhod Stránky šetří nejen peněženky, ale i životní prostředí. Půjčováním snižujeme spotřebu, zabraňujeme tak vzniku emisí CO 2 a zmírňujeme plýtvání vyčerpatelných surovin. Systém může navíc pomoci lidem, kteří by si mnohé věci nemohli z finančních důvodů dovolit. Radka Spurná Mozaika Rybářská alej v Přerově se dočkala odborného ošetření Od poloviny prosince do poloviny ledna pracovníci Povodí Moravy ošetřovali stromy v Rybářské aleji v Přerově. Některé stromy totiž byly v tak špatném stavu, že ohrožovaly životy chodců. Ze šedesát let starého stromořadí bylo pracovníky Povodí Moravy odborně ošetřeno 137 stromů. Sedm stromů muselo být kvůli svému zdravotnímu stavu zela pokáceno, z dalších devíti vznikla po domluvě s magistrátem a Českou inspekcí životního prostředí přírodní torza. Ostatní stromy se dočkaly redukčních a zdravotních řezů. Rybářská alej byla vysázena na ochranné hrázy části Přerova. Podle nově platného vodního zákona však nesmějí být pokácené stromy nahrazeny novými, neboť kořeny by mohly hráz narušit a poškodit. Proto zástupci Povodní Moravy vysadí aspoň osm dubů na sousedním pozemku. V Šumperku mají nové podzemní kontejnery na tříděný odpad Město Šumperk rozšířilo počet podzemních velkokapacitních nádob na odpad. Nově mohou do podzemních kontejnerů obyvatelé města kromě směsného odpadu odkládat i plast, papír a sklo. Kromě podzemních kontejnerů se v Šumperku zvýšil i počet nadzemních kontejnerů na tříděný odpad a město zakoupilo také velkokapacitní nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Ty jsou pravidelně rozmísťovány po celém městě na více než 80 místech. Od tohoto kroku si radnice slibuje zejména zvýšení recyklace odpadu a zlepšení estetické úrovně města. Z Černovírského lesa udělali lidé skládku Na začátku zimy odvezli pracovníci společnosti Lesy města Olomouce z Černovírského lesa více než dvě tuny odpadků. Plastové lahve a sáčky od svačiny se zde nahromadily od bruslařů a cyklistů, kteří využívají místní in-line stezku. Větším problémem se však ukázali být neuvědomělí Olomoučané, kteří do Černovírského lesa vyvážejí stavební suť a starý nábytek místo toho, aby je odvezli do jednoho ze dvou olomouckých sběrových dvorů. Situace je ještě více alarmující proto, že Černovírský les je využíván jako zdroj pitné vody pro Olomouc. Na to, že les neslouží ledem jako skládka, upozorňují nyní cedule, které zde lesníci rozmístili. Zároveň vyzývají obyvatele města, aby neváhali upozornit městskou policii vždy, když uvidí někoho odpad do lesa vyvážet. Barbora Číhalová Kalendárium 11. ledna 31. března, Ornis Přerov Ptáci před objektivem Fotografická výstava Davida Jirovského. 20. ledna, 16 hod., Iris, Husovo nám. 67, Prostějov Himaláje Ladak Cestopisná beseda o horách, lidech i klášterech v Ladaku. Petra Orálková a Štěpánka Pecháčková představí krásný kout Himalájí a život v buddhistických klášterech, kde v létě 2011 pobývaly. 21. ledna, 9.30, Ornis Přerov Prohlídka parku Michalov Vycházka za zajímavostmi zimního parku ukáže netradiční 7

8 pohled na dřeviny v zimním období, i ty kvetoucí. Povídání o historii parku. Sraz v 9:30 u budovy ORNIS. 24. ledna, 18 hod., Sluňákov, Divadlo hudby Olomouc Člověk v přírodě neolitu Člověk v neolitu jak se změnila krajina s příchodem prvních zemědělců? Na tuto otázku se bude snažit odpovědět PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 25. ledna, 18 hod., HD Olomouc, Galerie U Mloka Kůrovec či dřevorubec? Promítání filmů SILVA GABRETA (dokumentu o životě horské smrčiny na Šumavě) a ZA TAJEMSTVÍM ŠUMAVSKÝCH LESŮ (poutavého snímku o krásách Národního parku Šumava a Národního parku Bavorský les) 27. ledna, 16 hod., Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67 Výroba Ptačích budek Další ze série tvořivých dílen, kde se naučíme vyrábět ptačí budky. Doplněno povídáním ornitologa Petra Podhorného o životě, hnízdění a potravě našich ptáků. 3. února, 17 hod., Sluňákov, Horka nad Moravou Design permakulturní zahrady Víkendový intenzivní kurz pro každého, kdo se chce naučit zahradničit podle principů permakultury v časech ekonomické a energetické krize. 7. února, 18 hod., Sluňákov, Divadlo hudby Olomouc Prodám tropický prales, zn. levně Vojtěch Novotný bude vyprávět o domorodých kmenech a ochraně tropické přírody na Papui - Nové Guinei. 9. února, 17 hod., Ornis, Korvínský dům, Horní náměstí v Přerově Jeli jsme se ohřát k patagonským ledovcům Povídání Josefa Chytila s promítáním obrázků. Zážitky z cesty do Argentiny a Chile v posledních měsících roku sobota 18. února, 10 hod., Sluňákov, Horka nad Moravou Masopust na Sluňákově Společně s masopustním průvodem v Horce nad Moravou. Poslední vstup na stanoviště v 15 hodin. 21. února, 18 hod., Sluňákov, Divadlo hudby Olomouc Gorily bez mlhy S Jiřím a Danou Šafářovými savanou a pralesem, národní parky Ugandy, po stopách goril a jiných zvířat, (ugandské) objekty před objektivy. 8. března, 17 hod., Ornis, Korvínský dům, Horní náměstí v Přerově Indiáni z ohňové země Povídání Josefa Chytila s promítáním obrázků. Zážitky z cesty do Argentiny a Chile v posledních měsících roku března, 11.30, Sluňákov, Litovelské Pomoraví Vycházka za bobry z Hynkova do Horky Přijďte se podívat, jak bobři hospodařili v zimě a jak se probouzí jarní příroda v Litovelském Pomoraví. Projekt byl fi nančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP Navštivte internetovou verzi na a přidejte sem svůj komentář či reakci na článek, který vás v tomto čísle zaujal. V návštěvní knize uvítáme vaše kritické příspěvky a podněty.

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 3/2008. Pochybná strategie Inspirace z Argentiny Kompost na sídlišti

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 3/2008. Pochybná strategie Inspirace z Argentiny Kompost na sídlišti Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 3/2008 Pochybná strategie Inspirace z Argentiny Kompost na sídlišti Milí čtenáři, právě se k vám dostalo již třetí číslo Zpravodaje sítě obcí směřujících

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA Rozjíždíme Velkou výzvu Věc, která se bez tebe nehne z místa O globálních změnách klimatu už nestačí jen mluvit. Ekologická organizace Hnutí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava Ceník Č. 3 2011 pro města a obce (mimo Statutární město Ostrava). Pravidelný sběr, přeprava a odstraňování směsného komunálního odpadu V cenách je zahrnuto

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Splní Česká republika skládkovou směrnici o odpadech a za jakou cenu?

Splní Česká republika skládkovou směrnici o odpadech a za jakou cenu? Arnika program Toxické látky a odpady Chlumova 17, 130 00 Praha 3 e-mail: toxik@arnika.org www.arnika.org/o-programu tel./fax: 222 781 471, GSM: 774 406 825 Splní Česká republika skládkovou směrnici o

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady Řešení pro Vaše odpady ODLOUČEN ENÍ HODNOTNÝCH SUROVIN zařízen zení pro látkovl tková využit ití aneb: CO DĚLÁME D S KOMUNÁLN LNÍM M ODPADEM NA JIŽNÍ MORAVĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE místo podnikání ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE Přestaňte společně s odpady vyhazovat i své peníze! PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE Optiwaste vlastní unikátní systém v oblasti odpadového hospodářství. Podrobnou analýzou a následným efektivním využitím

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Odpady a jejich tvůrčí využití

Odpady a jejich tvůrčí využití Odpady a jejich tvůrčí využití Jak si představujete tvůrčí využití odpadů? Snímek 2 Takto asi ne (-: Snímek 3 a 4 Naše odpady umí využít rostliny i živočichové. Snímek 5 Organismus si z prostředí něco

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV NEBEZPEČNÝ ODPAD Ministerstvo životního prostředí zavedlo na samém konci působení ministra Tomáše Chalupy (ODS) nesmyslně vysoký příspěvek na recyklaci fotovoltaických

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Doubice KOMUNÁLNÍ ODPAD JAKO SOCIÁLNÍ PROBLÉM. Předmět: Sociální problémy venkova. Vyučující: PhDr. Michal Lošťák. Student: Václav Bubeníček

Doubice KOMUNÁLNÍ ODPAD JAKO SOCIÁLNÍ PROBLÉM. Předmět: Sociální problémy venkova. Vyučující: PhDr. Michal Lošťák. Student: Václav Bubeníček Doubice KOMUNÁLNÍ ODPAD JAKO SOCIÁLNÍ PROBLÉM Předmět: Sociální problémy venkova Vyučující: PhDr. Michal Lošťák Student: Václav Bubeníček 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 3 2.1. Zaměření projektu... 3

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady Jsme si vědomi nutnosti změny ve stávajícím systému nakládání s odpady ať už v komunální, tak i v komerční sféře. Sbíráme zkušenosti v oblasti odpadového

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2012

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2012 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2012 Obsah: 1. Rozbor odpadového hospodářství 2. Plnění plánu odpadového hospodářství obcí okresu Jeseník 3. Ostatní aktuální informace 1. Rozbor odpadového

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více