Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. infolinka:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200"

Transkript

1 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX infolinka:

2 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX , , , , , ,

3 1. Vnější a vnitřní nosné zdivo 1.1 SENDWIX 8DF-D 1.2 SENDWIX 8DF-LD 1.3 SENDWIX 8DF-LP AKU * 1.4 SENDWIX 5DF-P 1.5 SENDWIX 5DF-LP 1.6 SENDWIX 5DF-D 1.7 SENDWIX 16DF-LD 1.8 SENDWIX 12DF-LD 1.9 SENDWIX 6DF-LD 1.10 SENDWIX 1/2 12DF-LD 2. Příčky 2.1 SENDWIX 4DF-D 2.2 SENDWIX 4DF-LD 2.3 SENDWIX 2DF-D 2.4 SENDWIX 2DF-LD 3. Překlady SENDWIX překlad 2DF SENDWIX překlad 8DF SENDWIX překlad 6DF Lícové cihly, komínové zdivo, ploty, izolační přizdívky, klenbové zdivo 4.1 Lícová cihla NF nebarvená 4.2 Lícová cihla NF červená, žlutá 4.3 Lícová cihla NF šedá 4.4 Lícová cihla NF zelená 4.5 Lícová cihla VF nebarvená** 4.9 Lícová cihla NF štípaná nebarvená 4.10 Lícová cihla NF štípaná červená, žlutá 4.11 Lícová cihla NF štípaná šedá 4.12 Lícová cihla NF štípaná zelená 4.13 Lícová cihla VF štípaná nebarvená** 4.14 SENDWIX 5DF-P štípaná** 4.15 Betonová stříška 4.16 Betonová hlavice 4.17 SENDWIX 12DF-LDZ - bílá 4.18 SENDWIX 12DF-LDZH - bílá 4.19 SENDWIX 12DF-LDZ - žlutá 4.20 SENDWIX 12DF-LDZH - žlutá 4.21 SENDWIX 6DF-LDZ - bílá 4.22 SENDWIX 6DF-LDZH - bílá 4.23 SENDWIX 6DF-LDZ - žlutá 4.24 SENDWIX 6DF-LDZH - žlutá 5. Lícové překlady, věncovky, prostupy a drážky 5.1 SENDWIX 2DF-U 5.2 SENDWIX 8DF-U 5.3 SENDWIX 6DF-U 6. Obklady 6.1 Obkladový pásek nebarvený 1 m Obkladový pásek červený, žlutý 1 m Obkladový pásek šedý 1 m Obkladový pásek zelený 1 m Hydrofob 7. Malty, lepidla 7.1 OM 209 Podkladní spojovací můstek 7.2 JM 301 Vnitřní štuková omítka vápenná 7.3 JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová 7.4 JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová 7.5 LM 704 Lepidlo flex - C2T 7.6 LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota ETAG LM 711 Lepidlo univerzál 7.8 ZM 907 Zdicí a spárovací malta - 10 MPa 7.9 ZM 920 Zdící malta na VPC a betonové bloky - 20 MPa *** 7.10 ZM 921 Lepidlo SX - zdicí malta tenkovrstvá - 10 MPa *** 8. Nástroje a příslušenství KM Beta Dávkovač na lepidlo Přesná lžíce 8.7 Stěnová spona 8.10 Paleta 8.11 Minijeřábek MK Zaslepovací víčko Řezačka * SENDWIX 8DF-LP AKU je určen pro zvukově izolační stěny s vyšším požadavkem na akustický útlum při tloušťce stěny 240 mm. ** U lícové cihly VF, VF štípané a SENDWIX 5DF-P štípané v barvách červené, žluté, šedé a zelené, se cena stanovuje individuální kalkulací. Dodací lhůta je 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. *** Tyto směsi jsou k dostání i se zimní úpravou

4 Referenční stavby zdicí prvky

5 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA ZDICí systém sendwix

6

7 Obsah 1. ÚVOD TechnickÉ poradenství a prodejní oblasti ZÁKLADNÍ INFORMACE...8 Terminologie...8 Normy a předpisy Výrobní sortiment Modulové rozměry, ložná a styčná spára Vnější a vnitřní nosné zdivo Vnitřní nenosné zdivo Překlady, věncovky Lícové a komínové zdivo Obklady, betonové stříšky Malty pro zdění Pomocný materiál...37 Nářadí a stroje Zakládání stavby...42, Drážky a výklenky provádění akustických dělicích stěn...46 Technologie provádění akustěn KMB SENDWIX Stanovení únosnosti zdiva tloušťky 240 a 290 mm Stanovení únosnosti zděných tlačených prvků podle ČSN Stanovení únosnosti zděných tlačených prvků podle Eurokódu Orientační stanovení přípustného počtu podlaží Předpoklady výpočtu pro orientační stanovení přípustného počtu podlaží Orientační stanovení přípustného počtu podlaží zdiva z vápenopískových kvádrů tl. 240 mm a 290 mm - střední zeď Orientační stanovení přípustného počtu podlaží zdiva z vápenopískových kvádrů tl. 240 mm a 290 mm - obvodová zeď Orientační stanovení přípustného počtu podlaží tl. 175 mm PREVENCE PROTI VZNIKU TRHLIN VE VÁPENOPÍSKOVÉM ZDIVU Obecné informace k přetvárným vlastnostem zdiva Zásady projektování Zásady při realizaci Ploty, okrasné zdi, zahradní architektura SENDWIX - vícevrstvé zdivo KMB SENDWIX M kontaktní omítkový systém s minerální izolací KMB SENDWIX P kontaktní omítkový systém s polystyrenovou izolací KMB SENDWIX L provětrávaný systém s minerální izolací a lícovou přizdívkou servis...75

8 1 Technická příručka Tato technická příručka obsahuje informace o zdicím systému a vícevrstvém zdivu SENDWIX vyráběném a dodávaném firmou KM Beta. Příručka vychází ze současně platných norem, odborné literatury a zkušeností pracovníků firmy KM Beta. 1. ÚVOD Společnost KM Beta a.s. byla založena v listopadu Ve své činnosti navázala na produkci svých předchůdců. V současné době se specializuje na výrobu betonové střešní krytiny, páleného zdicího systému Profiblok, suchých maltových směsí Profimix a vápenopískových kvádrů SENDWIX. Je dodavatelem uceleného zdicího systému a vícevrstvého zdiva shodného názvu SENDWIX. Výroba vápenopískových cihel v bzeneckém závodě má u nás nejstarší tradici. První výrobna byla postavena v r na rozsáhlých ložiscích kvalitního křemičitého písku Moravské Sahary v okolí Bzence. Firma KM Beta rozšířila výrobní sortiment a propracovala ucelený zdicí systém, který je součástí vícevrstvé konstrukce označované obchodní značkou KMB SENDWIX. Systém vychází z moderních evropských trendů ve stavebnictví a je prvním uceleným, certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho dokonalých tepelně technických, akustických a statických parametrech, jejichž úroveň si může projektant libovolně vybrat podle konkrétních požadavků. Závod Bzenec-Přívoz 8 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

9 2. TechnickÉ poradenství a prodejní oblasti Příjem objednávek: fax: Expedice Bzenec-Přívoz: , Expedice Kyjov: , fax: Infolinka: Internet: Oblastní ředitel pro regiony 11., 12., 13., 22., 50. Lubomír Hájek, tel.: , 11. Praha tel.: Západní Čechy tel.: Jihozápadní Čechy tel.: Vysočina tel.: Jižní Čechy tel.: Technické poradenství Vlastimil Sova tel.: Oblastní ředitel pro regiony 14., 15., 16., 21., 23., 24., 29. Miloslav Alinč, tel.: , 14. Severozápadní Čechy tel.: Severní Čechy tel.: Severovýchodní Čechy tel.: Střední Čechy tel.: Východní Čechy tel.: Střední Morava tel.: Severní Morava tel.: Oblastní ředitel pro regiony 25., 26., 27., 28. Karel Stříbrný, tel.: , 25. Severovýchodní Morava tel.: Brno, Blansko tel.: Jihovýchodní Morava tel.: Jihozápadní Morava tel.: Technické poradenství Ing. Martin Urbanec tel.: Pavel Kouřil tel.: Jiří Foltýn tel.: BEZPLATNÝ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM Výpočet potřeby střešní krytiny a doplňků tel.: Výpočet potřeby zdicích prvků SENDWIX, PROFIBLOK, PROFIMIX tel.: Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 9

10 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE Terminologie Vápenopískový kvádr SENDWIX: zdicí prvek zhotovený z vápna a přírodního křemičitého písku, tvrdnoucí účinkem páry za vysokého tlaku. Vícevrstvý stěnový systém KMB SENDWIX: ucelená stěnová konstrukce s vynikajícími užitnými vlastnostmi a volitelnými tepelně technickými parametry. Je určen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Skladebný rozměr: rozměr skladebného prostoru zdicího prvku specifikovaný s přihlédnutím ke geometrickým parametrům přilehlých spár a k mezním odchylkám rozměrů prvku. Jmenovitý rozměr: rozměr zdicího prvku specifikovaný pro jeho výrobu, přičemž odchylky skutečných rozměrů od jmenovitých nesmí být větší než mezní odchylky. Průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků - kategorie I: průměrná pevnost v tlaku stanoveného počtu zdicích prvků, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5%. Normalizovaná pevnost v tlaku zdicích prvků: pevnost v tlaku zdicích prvků přepočtená na pevnost v tlaku ekvivalentního zdicího prvku s šířkou 100 mm a výškou 100 mm v přirozeném stavu vlhkosti. Mrazuvzdornost: odolnost výrobků vůči mrazu. Výrobky po uložení ve vodě se podrobí 50 zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům. Pevnost výrobků se porovná s pevností výrobků, které nebyly podrobeny zmrazovacím cyklům. Objemová hmotnost kvádru: je hmotnost vztažená k objemu vysušeného kvádru. Součinitel prostupu tepla konstrukce U: vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe danou stavební konstrukcí o tepelném odporu R. Tepelný odpor konstrukce R: vyjadřuje úhrnný tepelný odpor, bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od sebe stavební konstrukcí o tepelném odporu R. Akumulace tepla: schopnost materiálu akumulovat teplo. U obvodových stěn s nízkou akumulací tepla dochází při přerušení vytápění k velmi rychlému poklesu teploty povrchu stěn na vnitřní straně obytných prostor. Součinitel tepelné vodivosti λ: udává jaké množství tepla projde vrstvou materiálu o ploše 1 m 2 a tloušťce 1 m při konstantním teplotním rozdílu 1K mezi oběma povrchy této vrstvy. Difuzní odpor R d : odpor materiálu propouštět vodní páru. Faktor difuzního odporu µ: je poměr mezi difuzním odporem tloušťky daného materiálu a difuzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce. Ekvivalentní difuzní tloušťka r d : udává tloušťku vrstvy vzduchu, která by kladla stejný difuzní odpor jako daný materiál. Vzduchová neprůzvučnost: označuje schopnost stavebních prvků izolovat vzdušný zvuk. Je přímo závislá na hmotnosti stavební konstrukce v závislosti na její ploše. Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost R w : jedná se o laboratorně zjištěnou hodnotu, ve které se neuvažuje s přenosem zvuku vedlejšími cestami. Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R w: zjišťuje se měřením na stavbě a zahrnuje obvykle vedlejší cesty přenosu zvuku stavbou. Hodnotu lze zjistit z vážené laboratorní neprůzvučnosti sníženou o korekci k, která je dána velikostí přenosu zvuku bočními cestami. Reakce na oheň: podle hodnoticích kritérií se stavební materiály podle reakce na oheň zatřiďují do tříd. Nebezpečné látky: určené směrnou hodnotou na základě hmotnostní aktivity 40 K, 226 Ra, 228 Th. 10 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

11 Normy a předpisy ČSN EN Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky ČSN EN Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti a tlaku ČSN EN Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu vápenopískového zdicího prvku plněním otvoru pískem ČSN EN Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha ČSN EN Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměru ČSN EN Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků ČSN EN Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku Požadavky na konstrukce ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN P ENV Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Podrobná pravidla při bočním zatížení ČSN Navrhování zděných konstrukcí ČSN Zatížení stavebních konstrukcí ČSN Provádění zděných konstrukcí ČSN až 4 Tepelná ochrana budov ČSN Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky ČSN EN ISO Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost ČSN ED.2 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN Požárně technické vlastnosti stavebních hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot. ČSN EN Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky 3 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 11

12 4 4. Výrobní sortiment Vápenopískové kvádry SENDWIX, prvky pro svislé konstrukce, mají široké použití jak podle typu staveb - bytové, občanské, průmyslové - tak podle konstrukčního nebo dekorativního chatakteru - nosné, nenosné, jednovrstvé i vícevrstvé (sendvičové) zdivo. Sortiment představuje ucelený systém pro hrubou stavbu, vychází z metrického modulu a svými vlastnostmi a propracovaností je moderním zdicím systémem. Vysvětlení ke značení výrobků: Mezi výhody patří: vysoká únosnost, tepelná akumulace a zvukově izolační schopnost nejlepší materiál z hlediska hygienické nezávadnosti mrazuvzdornost a nízká nasákavost vysoká produktivita díky velkým formátům a systému pero-drážka přesné zdění a malá spotřeba maltových směsí díky přesným rozměrům manipulace s kvádry pomocí úchopových kapes, příp. minijeřábkem MK 300 jednotný modulový systém Vysvětlení ke značení výrobků: obchodní název vápenopískových kvádrů SENDWIX 8DF - LD (P,U,Z,H) označení formátu děrovaný formát výrobek pro tenkovrstvé zdění na lepidlo (bez označení je určen pro zdění na maltu) hladká styčná plocha plný formát U profil zkosená pohledová hrana 4.1 Modulové rozměry, ložná a styčná spára Vápenopískové cihly svými rozměry celého sortimentu tvoří jednotný délkový modul pro vodorovné i svislé konstrukce, tj. 250 mm. Díky rozměrové řadě je možné volit výšku zdiva v odstupňování již po 41 mm. Tím lze navrhnout takřka libovolné konstrukční výšky para petů, nadpraží otvorů, vyzdívek skeletů, apod. Výhoda spočívá také v homogenitě použitého materiálu z hlediska tepelně technických vlastností, pevnosti a podkladu pro omítání. Výškový modul Výška cihly / /248 Tloušťka spáry 12 12/2 12/2 Tloušťka vrstvy Počet vrstev pro 250 mm Počet vrstev do 1 m Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

13 Výškový modul Rozměrová řada skladeb vrstev zdiva Zdění na maltu Tenkovrstvé zdění na lepidlo Výška zdiva Skladba vrstev C C + 2A C + B C + A C C + 2A C + B C + A C C + 2A C + B C + A C C + 2A C + B C + A C C + 2A C + B C + A C C + 2A C + B C + A C C + 2A C + B C + A C 916 3C + 2A 875 3C + B 833 3C + A 750 3C 666 2C + 2A 625 2C + B 583 2C + A 500 2C 416 1C + 2A 375 1C + B 333 1C + A 250 1C 166 2A 125 1B 83 1A Délkový modul Vápenopískové cihly mají ve směru délky stěny skladebné rozměry v délkovém modulu 250 mm, příp. 125 mm. Pro jednu vrstvu zdiva délky 1 m je potřeba 4 cihel o skladebné délce 250 mm. Stěny objektů je proto nejlépe navrhovat v půdorysném mo du lu 125 mm. Použitím tohoto modulu již při projektování se omezí pracné upravování cihel na stavbě (řezání, štípání). 4 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 13

14 Styčná spára Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na: - zdivo s viditelně (plně) promaltovanými styčnými sparami (obr. 1). Tloušťka svislých styčných spar je nejčastěji 10 (2) mm. Provádí se u formátů NF, VF, 2DF-D, 2DF-LD, 5DF-P, 5DF-LP a zvláště u režného zdiva. - zdivo se zazubenou styčnou sparou (pero-drážka) zcela bez promaltování (obr. 2) u formátů 4 DF-D, 4DF-LD, 6DF-LD, 8DF-D, 8DF-LD, 8DF-LP, 1/2 12DF-LD, 12DF-LD, 16DF-LD. 4 Ložná spára Tloušťka ložně spáry pro kvádry SENDWIX vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel. Kvádry SENDWIX a cihly se vyrábí ve dvou jmenovitých výškách podle toho zda se použije technologie zdění na maltu nebo tenkovrstvého zdění na lepidlo. Obr. 1 Ložná spára + jmenovitá zdění výška kvádru na lepidlo na maltu = metrický modul Obr Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

15 4.2 Vnější a vnitřní nosné zdivo SENDWIX 16DF-LD Tabulka vlastností Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) 15 Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa) , Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1220 Hmotnost (kg/ks) 36,5 Nasákavost (%) Neprůzvučnost R w/tl. stěny (db) 48/ Radioaktivita I (-) 0,26 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,37 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/10 Reakce na oheň (třída) Tloušťka zdiva bez omítky Pro zdění na Počet kusů na paletě mm (ks) Barva A1 240 P+D** lepidlo 24 bílá Spotřeba kvádrů a lepidla na 1 m 3 zdiva Rozměry kvádru Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba kvádrů (ks/m 3 ) lepidla (kg/m 3 ) ,5 16,7 Spotřeba kvádrů a lepidla na 1 m 2 zdiva Rozměry kvádru Výrobní tl. zdiva bez omítky Poznámka: - vážená stavební neprůzvučnost R w R w - vážená laboratorní neprůzvučnost R w = R w - k; k = 2 (db) * - hodnoty naměřené ** - P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se Spotřeba kvádrů (ks/m 2 ) lepidla (kg/m 2 ) Pracnost (Nh/m 2 ) ,25 s pomocí minijeřábu MK 300 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 15

16 4 SENDWIX 12DF-LD 248 SENDWIX 1/2 12DF-LD PLOTY, OKRASNÉ ZDI SENDWIX 12DF-LDZ SENDWIX 12DF-LDZH Tabulka vlastností Název výrobku 12 DF-LD 12 DF-LDZ 12 DF-LDZH 1/2 12DF-LD Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Objemová hmotnost (kg.m -3 ) Hmotnost (kg/ks) 24,4 12,2 Nasákavost (%) Neprůzvučnost R w/tl. stěny (db) 44*/175 44*/175 Radioaktivita I (-) 0,14 0,14 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) Faktor difuzního odporu µ (-) 0,37 0,37 1,0 1,0 5/10 2/10 Reakce na oheň (třída) A1 A1 Tloušťka zdiva bez omítky 175 P+D** 175 P+D** Pro zdění na lepidlo lepidlo Počet kusů na paletě 1200x800 mm (ks) Barva DF-LD bílá bílá 12DF-LDZ 12DF-LDZH bílá žlutá Poznámka: - vážená stavební neprůzvučnost R w R w - vážená laboratorní neprůzvučnost - Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 3 zdiva Rozměry kvádru 175 Výrobní tl. zdiva bez omítky 498 R w = R w - k; k = 2 (db) * - hodnoty naměřené ** - P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se Spotřeba kvádrů (ks/m 3 ) lepidla (kg/m 3 ) ,7 17,1 498x175x ,4 34,2 Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 2 zdiva Rozměry kvádru Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba kvádrů (ks/m 2 ) lepidla (kg/m 2 ) x175x Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

17 SENDWIX 8DF-D Tabulka vlastností Název výrobku SENDWIX 8DF-D SENDWIX 8DF-LD Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa) ,6 2, Objemová hmotnost (kg.m -3 ) Hmotnost (kg/ks) 17,8 18,7 Nasákavost (%) Neprůzvučnost R w/tl. stěny (db) 48*/240 48*/240 Radioaktivita I (-) 0,26 0,26 SENDWIX 8DF-LD Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,38 0,38 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/10 5/10 Reakce na oheň (třída) A1 A1 248 Tloušťka zdiva bez omítky 240 P+D** 240 P+D** Pro zdění na maltu lepidlo Počet kusů na paletě mm (ks) Barva bílá bílá Poznámka: - vážená stavební neprůzvučnost R w R w - vážená laboratorní neprůzvučnost KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI REI 120/REW 120 R w = R w - k; k = 2 (db) * - hodnoty naměřené ** - P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 3 zdiva Rozměry kvádru Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba kvádrů (ks/m 3 ) malty (kg/m 3 ) lepidla (kg/m 3 ) DF-D 67 75, DF-LD 67 16,7 Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 2 zdiva Rozměry kvádru Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba kvádrů (ks/m 2 ) malty (kg/m 2 ) lepidla (kg/m 2 ) Pracnost (Nh/m 2 ) DF-D 16 17,9 0, DF-LD ,462 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 17

18 SENDWIX 8DF-LP AKU Tabulka vlastností Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa) ,2 Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1600 Hmotnost (kg/ks) 24, Nasákavost (%) Neprůzvučnost R w/tl. stěny (db) 54*/240 Radioaktivita I (-) 0,26 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,61 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 Reakce na oheň (třída) Tloušťka zdiva bez omítky Pro zdění na Počet kusů na paletě 1200x800 mm (ks) Barva A1 240 P+D** lepidlo 48 bílá Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 3 zdiva Rozměry kvádru Výrobní tl. zdiva bez omítky Poznámka: - vážená stavební neprůzvučnost R w R w - vážená laboratorní neprůzvučnost R w = R w - k; k = 2 (db) * - hodnoty naměřené ** - P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se Spotřeba kvádrů (ks/m 3 ) lepidla (kg/m 3 ) ,7 Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 2 zdiva Rozměry kvádru Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba kvádrů (ks/m 2 ) lepidla (kg/m 2 ) malta 1) (kg/m 2 ) Pracnost (Nh/m 2 ) ,5 0,462 2) 1) malta na vyplnění kapes 2) bez vyplňování kapes 18 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

19 SENDWIX 6DF-LD Tabulka vlastností Název výrobku 6DF-LD 6DF-LDZ 6DF-LDZH Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Objemová hmotnost (kg.m -3 ) Hmotnost (kg/ks) 12,6 12,6 SENDWIX 6DF-LDZ Nasákavost (%) Neprůzvučnost R w/tl. stěny (db) 44*/175 44*/175 Radioaktivita I (-) 0,14 0, Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,37 0,37 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/10 5/ Reakce na oheň (třída) A1 A SENDWIX 6DF-LDZH Tloušťka zdiva bez omítky 175 P+D** 175 P+D** Pro zdění na lepidlo lepidlo Počet kusů na paletě 1200x800 mm (ks) Barva Poznámka: - vážená stavební neprůzvučnost R w R w - vážená laboratorní neprůzvučnost bílá bílá žlutá R w = R w - k; k = 2 (db) * - hodnoty naměřené ** - P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 3 zdiva Rozměry kvádru Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba kvádrů (ks/m 3 ) lepidla (kg/m 3 ) ,4 17,1 Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 2 zdiva Rozměry kvádru Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba kvádrů (ks/m 2 ) lepidla (kg/m 2 ) Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 19

20 SENDWIX 5DF-P Tabulka vlastností Název výrobku SENDWIX 5DF-P SENDWIX 5DF-LP Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa) ,2 4,2 Objemová hmotnost (kg.m -3 ) Hmotnost (kg/ks) 15,0 15,6 4 Nasákavost (%) Neprůzvučnost R w/tl. stěny (db) 53/240 54*/290 53/240 54*/290 Radioaktivita I (-) 0,26 0,26 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,82 0,82 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 1,0 SENDWIX 5DF-LP Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 5/25 Reakce na oheň (třída) A1 A1 Tloušťka zdiva bez omítky 113, 240, , 240, 290 Pro zdění na maltu lepidlo 123 Počet kusů na paletě mm (ks) Barva bílá bílá Poznámka: - vážená stavební neprůzvučnost R w R w - vážená laboratorní neprůzvučnost R w = R w - k; k = 2 (db) * - hodnoty naměřené Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 3 zdiva Rozměry kvádru DF-P DF-LP Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 2 zdiva Rozměry kvádru DF-P DF-LP Spotřeba kvádrů (ks/m 3 ) malty (kg/m 3 ) lepidla (kg/m 3 ) ,5 Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba Pracnost (Nh/m 2 ) kvádrů (ks/m 2 ) malty (kg/m 2 ) lepidla (kg/m 2 ) malta lepidlo ,3 0,923 0, ,5 0,769 0, ,8 20 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

21 SENDWIX 5DF-D Tabulka vlastností Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) 20 Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa) ,2 240 Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1330 Hmotnost (kg/ks) 11,5 290 Nasákavost (%) Radioaktivita I (-) 0, Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,46 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 Reakce na oheň (třída) A1 Tloušťka zdiva bez omítky 113, 240, 290 Pro zdění na Počet kusů na paletě mm (ks) Barva maltu 84 bílá Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 3 zdiva Rozměry kvádru DF-D Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 2 zdiva Rozměry kvádru DF-D Spotřeba kvádrů (ks/m 3 ) malty (kg/m 3 ) lepidla (kg/m 3 ) ,5 Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba Pracnost (Nh/m 2 ) kvádrů (ks/m 2 ) malty (kg/m 2 ) lepidla (kg/m 2 ) malta lepidlo ,3 0,923 0, ,5 0,769 0, ,8 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 21

22 4.3 Vnitřní nenosné zdivo Tabulka vlastností SENDWIX 4DF-D Název výrobku SENDWIX 4DF-D SENDWIX 4DF-LD Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa) ,6 2,6 Objemová hmotnost (kg.m -3 ) Hmotnost (kg/ks) 9,3 9,7 Nasákavost (%) Neprůzvučnost R w/tl. stěn (db) 42*/115 42*/115 Radioaktivita I (-) 0,26 0,26 SENDWIX 4DF-LD Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,46 0,46 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 5/25 Reakce na oheň (třída) A1 A1 Tloušťka zdiva bez omítky 115 P+D** 115 P+D** 248 Pro zdění na maltu lepidlo Počet kusů na paletě mm (ks) Barva bílá bílá Poznámka: - vážená stavební neprůzvučnost R w R w - vážená laboratorní neprůzvučnost R w = R w - k; k = 2 (db) * - hodnoty naměřené ** - P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 3 zdiva Rozměry kvádru DF-D DF-LD Výrobní tl. zdiva bez omítky 115 Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 2 zdiva Rozměry kvádru DF-D DF-LD Výrobní tl. zdiva bez omítky 115 Spotřeba kvádrů (ks/m 3 ) malty (kg/m 3 ) lepidla (kg/m 3 ) ,4 Spotřeba kvádrů (ks/m 2 ) malty (kg/m 2 ) lepidla (kg/m 2 ) Pracnost (Nh/m 2 ) 16 6,9 0, , Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

23 SENDWIX 2DF-D Tabulka vlastností Název výrobku SENDWIX 2DF-D SENDWIX 2DF-LD Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa) 3,7 3,7 Objemová hmotnost (kg.m -3 ) Hmotnost (kg/ks) 5,3 6,0 4 Nasákavost (%) SENDWIX 2DF-LD Mrazuvzdornost (cykly) Radioaktivita I (-) 0,26 0,26 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,68 0,68 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 5/ Reakce na oheň (třída) A1 A Tloušťka zdiva bez omítky 115, 240, , 240, 365 Pro zdění na maltu lepidlo Počet kusů na paletě mm (ks) Barva bílá bílá Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 3 zdiva Rozměry kvádru DF-D DF-LD Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m 2 zdiva Rozměry kvádru DF-D DF-LD Spotřeba kvádrů (ks/m 3 ) malty (kg/m 3 ) lepidla (kg/m 3 ) , Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba Pracnost (Nh/m 2 ) kvádrů (ks/m 2 ) malty (kg/m 2 ) lepidla (kg/m 2 ) malta lepidlo , ,8 0,880 0, ,9 0,444 0,348 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 23

24 4.4 Překlady, věncovky SENDWIX překlad 2DF Tabulka vlastností SENDWIX překlad 2DF typové označení Délka 2DF DF DF DF DF DF DF DF DF Pro zdění na maltu Tloušťka zdiva bez omítky 115, 240, 290 Délka překladu L Uložení min./max. u Překlady z vápenopískových U-profilů 115/240 2DF vnitřní síly na mezi únosnosti Qu, Mu a spojité rovnoměrné zatížení Posouvající síla Qu (kn) Ohybový moment Mu (knm) Vyztužení překladu - jednostranná výztuž PKS INPOS + ohyb Øhor/dol/diag//ohyb Rovnoměrné zatížení (kn/m) Extrémní q d Provozní q n Hmotnost m (kg/ks) /225 9,55 1,80 Ø 6/6/5//8 24,50 19,60 48, /225 9,55 1,80 Ø 6/6/5//8 13,40 10,72 60, /225 9,55 1,80 Ø 6/6/5//8 8,20 6,56 73, /225 9,55 3,10 Ø 8/8/5//8 10,00 8,00 85, /225 9,55 3,10 Ø 8/8/5//8 7,10 5,68 98, /300 9,55 4,70 Ø 10/10/5//8 8,40 6,72 111, /300 9,55 4,70 Ø 10/10/5//8 6,40 5,12 123, /350 9,55 6,50 Ø 12/12/6//8 7,30 5,84 135, /350 9,55 6,50 Ø 12/12/6//8 5,80 4,64 148,2 Výrobcem navržené ocelové jednostranné výztuže - PKS INPOS Velké Meziříčí. Tabulka platí pro ocel třídy min (Ø R) a beton min. B 30. Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení q n jsou stanoveny z hodnot extrémního zatížení q d. Pro stanovení hodnot q n bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø f=1, Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

25 SENDWIX překlad 6DF Tabulka vlastností Délka 6DF DF DF DF DF DF DF DF DF maltu 175 Délka překladu L Světlý rozměr otvoru max. Ls Překlady z vápenopískových U-profilů 175x240x240 mm vnitřní síly na mezi únosnosti Qu, Mu a spojité rovnoměrné zatížení Uložení min./max. u Posouvající síla Qu (kn) Ohybový moment Mu (knm) Vyztužení překladu - jednostranná výztuž PKS INPOS + ohyb Øhor/dol/diag//ohyb Rovnoměrné zatížení (kn/m) Extrémní q d Provozní q n Hmotnost m (kg/ks) /250 16,4 3,4 Ø 2x6/6/5//10 43,8 35,04 79, /250 16,4 3,4 Ø 2x6/6/5//10 26,3 21,04 98, /250 16,4 5,7 Ø 2x8/8/5//10 25,1 20,08 118, /250 16,4 5,7 Ø 2x8/8/5//10 18,6 14,88 138, /250 16,4 5,7 Ø 2x8/8/5//10 13,3 10,64 157, /300 16,4 8,4 Ø 2x10/8/6//10 15,9 12,72 178, /300 16,4 8,4 Ø 2x10/8/6//10 12,8 10,24 198, /350 16,4 11,2 Ø 2x12/8/6//10 12,9 10,32 219, /350 16,4 11,2 Ø 2x12/8/6//10 11,5 9,2 239,45 Výrobcem navržené ocelové jednostranné výztuže - PKS INPOS Velké Meziříčí. Tabulka platí pro ocel třídy min (Ø R) a beton min. B 30. Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení q n jsou stanoveny z hodnot extrémního zatížení q d. Pro stanovení hodnot q n bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø f=1,25. Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 25

26 SENDWIX překlad 8DF Tabulka vlastností SENDWIX překlad 8DF typové označení Délka 8DF DF DF DF DF DF DF DF DF Pro zdění na Tloušťka zdiva bez omítky maltu 240 Délka překladu L Uložení min./max. u Překlady z vápenopískových U-profilů 240/240 8DF vnitřní síly na mezi únosnosti Qu, Mu a spojité rovnoměrné zatížení Posouvající síla Qu (kn) Ohybový moment Mu (knm) Vyztužení překladu - prostorová výztuž PKS INPOS + ohyb Øhor/dol/diag//ohyb Rovnoměrné zatížení (kn/m) Extrémní q d Provozní q n Hmotnost m (kg/ks) /225 18,2 3,4 Ø 2 6/6/5//10 32,50 26,00 123, /225 18,2 3,4 Ø 2 6/6/5//10 19,50 15,60 154, /225 18,2 3,4 Ø 2 6/6/5//10 12,80 10,24 185, /225 18,2 5,8 Ø 2 8/8/5//10 16,00 12,80 217, /225 18,2 5,8 Ø 2 8/8/5//10 11,80 9,44 248, /225 18,2 5,8 Ø 2 8/8/5//10 9,00 7,20 279, /300 18,2 8,7 Ø 2 10/8/6//10 11,00 8,80 312, /300 18,2 8,7 Ø 2 10/8/6//10 8,90 7,12 346, /350 18,2 11,9 Ø 2 12/8/7//10 10,30 8,24 377,5 Výrobcem navržené ocelové jednostranné výztuže - PKS INPOS Velké Meziříčí. Tabulka platí pro ocel třídy min (Ø R) a beton min. B 30. Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení q n jsou stanoveny z hodnot extrémního zatížení q d. Pro stanovení hodnot q n bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø f=1, Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

27 SENDWIX 2DF-U Tabulka vlastností Rozměry Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1800 Hmotnost (kg/ks) 4, Nasákavost (%) Radioaktivita I (-) 0,14 Reakce na oheň (třída) A Pro tloušťku zdiva 115, 240, SENDWIX 6DF-U Tabulka vlastností Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1800 Hmotnost (kg/ks) 11, Nasákavost (%) Radioaktivita I (-) 0,26 A SENDWIX 8DF-U Tabulka vlastností Rozměry Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1800 Hmotnost (kg/ks) 14,4 Nasákavost (%) Radioaktivita I (-) 0,26 Reakce na oheň (třída) A1 Pro tloušťku zdiva 240 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 27

28 4.5 Lícové a komínové zdivo Lícová cihla NF Tabulka vlastností Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) 40 Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa) , Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1810 Hmotnost (kg/ks) 3,7 Nasákavost (%) Neprůzvučnost R w/tl. stěny (db) 43*/115 Mrazuvzdornost (cykly) 50 Radioaktivita I (-) 0,26 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,82 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 Reakce na oheň (třída) A1 Tloušťka zdiva bez omítky 71, 115, 240, 365 Pro zdění na Počet kusů na paletě mm (ks) Barva maltu 308 bílá, žlutá, červená, šedá, zelená Spotřeba cihel a malty na 1 m 3 zdiva Rozměry cihly Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba cihel a malty na 1 m 2 zdiva Rozměry cihly Výrobní tl. zdiva bez omítky Poznámka: - vážená stavební neprůzvučnost R w R w - vážená laboratorní neprůzvučnost R w = R w - k; k = 2 (db) * - hodnoty naměřené Spotřeba cihel (ks/m 3 ) malty (kg/m 3 ) Spotřeba cihel (ks/m 2 ) malty (kg/m 2 ) Pracnost (Nh/m 2 ) , ,7 1, ,9 0, ,9 28 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

29 Lícová cihla VF Tabulka vlastností Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) 40 Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (MPa) , Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1780 Hmotnost (kg/ks) 4,8 140 Nasákavost (%) Neprůzvučnost R w/tl. stěny (db) 45*/140 Mrazuvzdornost (cykly) 50 Radioaktivita I (-) 0,26 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,78 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 4 Reakce na oheň (třída) A1 Tloušťka zdiva bez omítky 65, 140, 290, 450 Pro zdění na maltu Spotřeba cihel a malty na 1 m 3 zdiva Rozměry cihly Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba cihel a malty na 1 m 2 zdiva Rozměry cihly Výrobní tl. zdiva bez omítky Počet kusů na paletě mm (ks) Barva Poznámka: - vážená stavební neprůzvučnost R w R w - vážená laboratorní neprůzvučnost R w = R w - k; k = 2 (db) * - hodnoty naměřené Spotřeba cihel (ks/m 3 ) malty (kg/m 3 ) Spotřeba cihel (ks/m 2 ) malty (kg/m 2 ) Pracnost (Nh/m 2 ) , , bílá, žlutá, červená, šedá, zelená Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 29

30 Lícová cihla NF štípaná Tabulka vlastností Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) 30 Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1820 Hmotnost (kg/ks) 1,8 Nasákavost (%) Mrazuvzdornost (cykly) 50 Radioaktivita I (-) 0,26 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,82 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 Reakce na oheň (třída) A1 Tloušťka zdiva bez omítky 58 Pro zdění na Počet kusů na paletě mm (ks) Barva maltu 600 bílá, žlutá, červená, šedá, zelená Spotřeba cihel a malty na 1 m 3 zdiva Rozměry cihly Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba cihel (ks/m 3 ) malty (kg/m 3 ) ,2 Spotřeba cihel a malty na 1 m 2 zdiva Rozměry cihly Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba cihel (ks/m 2 ) malty (kg/m 2 ) ,1 30 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

31 Lícová cihla VF štípaná Tabulka vlastností Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) 30 Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1790 Hmotnost (kg/ks) 2,4 Nasákavost (%) Mrazuvzdornost (cykly) 50 Radioaktivita I (-) 0,26 4 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,78 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 Reakce na oheň (třída) A1 Tloušťka zdiva bez omítky 70 Pro zdění na Počet kusů na paletě mm (ks) Barva maltu 400 bílá, žlutá, červená, šedá, zelená Spotřeba cihel a malty na 1 m 3 zdiva Rozměry cihly Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba cihel (ks/m 3 ) malty (kg/m 3 ) Spotřeba cihel a malty na 1 m 2 zdiva Rozměry cihly Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba cihel (ks/m 2 ) malty (kg/m 2 ) ,7 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 31

32 Lícová cihla 5DF-P štípaná Tabulka vlastností Rozměry Pevnost v tlaku průměrná (N/mm 2 ) 40 Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm 2 ) Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm 2 ) Objemová hmotnost (kg.m -3 ) Hmotnost (kg/ks) 3,7 Nasákavost (%) Mrazuvzdornost (cykly) 50 Radioaktivita I (-) 0,26 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,78 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 Reakce na oheň (třída) A1 Tloušťka zdiva bez omítky 71 Pro zdění na Počet kusů na paletě mm (ks) Barva maltu 288 bílá, žlutá, červená, šedá, zelená Spotřeba cihel a malty na 1 m 3 zdiva Rozměry cihly Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba cihel (ks/m 3 ) malty (kg/m 3 ) ,7 Spotřeba cihel a malty na 1 m 2 zdiva Rozměry cihly Výrobní tl. zdiva bez omítky Spotřeba cihel (ks/m 2 ) malty (kg/m 2 ) ,6 32 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

33 4.6 Obklady, betonové stříšky Obkladový pásek Tabulka vlastností Rozměry Objemová hmotnost (kg.m -3 ) 1800 Hmotnost (kg/ks) 0,6 0, Nasákavost (%) Mrazuvzdornost (cykly) Radioaktivita I (-) 0,26 Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,81 Měrná tepelná kapacita C (kj/kg.k) 1,0 Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 4 Reakce na oheň (třída) A1 Tloušťka zdiva bez omítky Pro zdění na Množství na paletě mm (m 2 ) Barva lepidlo 22,2 25,2 bílá, žlutá, červená, šedá, zelená Spotřeba obkladových pásků a lepidla na 1 m 2 Rozměry cihly Spotřeba (ks/m 2 ) Spotřeba lepidla (kg/m 2 ) Balení (m 2 /krabice) spárováno bez spár spárováno bez spár , ,41 Betonové stříšky, hlavice Tabulka vlastností Název výrobku Rozměry Objemová hmotnost (kg.m -3 ) Hmotnost (kg/ks) Barva Betonová stříška Betonová hlavice hladká profilovaná hladká profilovaná 270x x x x ,1 13 4,7 cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 33

34 4.7 Malty pro zdění Postupem času většina našeho stavebnictví přešla na po u ží vá ní tzv. suchých maltových směsí (SMS). Používání těchto malt má celou řadu výhod: - technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajišťuje trvale vysokou kvalitu SMS - díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití - jednoduchá příprava na staveništi, nižší pracnost a menší nároky na plochu staveniště Při zdění z vápenopískových cihel u systému KMB SENDWIX není nutné používat lehké malty, které prodražují zdění a snižují cel ko vou pevnost zdiva. Eliminace tepelných mostů je zajištěna ce loploš ným zateplením a pro zdění se používají malty s vyšší pev nos tí, což zajišťuje vyšší pevnost zdiva a možnost volby tenčích nosných stěn. Pro vápenopískové cihly jsou vyvinuty SMS podle účelu použití. Při použití všech SMS musí být podklad suchý, nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. 4 ZM 921 Lepidlo SX cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění tvarově přesných vápenopískových kvádrů SENDWIX. Zpracování a aplikace: Maltu připravíme rovnoměrným vsypáváním do doporučeného množství vody (5,3-5,8 l vody na 25 kg) za současného míchání pomaluběžným mísidlem s míchacím nástavcem ve vhodné nádobě, do vzniku homogenní hmoty. Lepicí malta se nanese rovnoměrně na ložnou plochu zdicích prvků v tloušťce cca 4 mm. Následně se zarovná přesnou lžicí nebo zubovým hladítkem 6 6 mm pod úhlem 45. Kvádr se po položení do maltového lože stabilizuje pomocí gumové paličky. Ložná spára se tím sníží na 2 mm. Umístění kvádru lze upravit ještě cca 8 minut po položení. Spáry zdiva musí být zcela vyplněny maltou a zarovnány s povrchem stěny. Vlastnosti: spotřeba vody cca 5,5 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 2 mm zpracovatelnost min. 1,5 hod. pevnost v tlaku 10 MPa spotřeba 8DF-LD; 240 mm 4,0 kg/m 2 12DF-LD; 175 mm 3,0 kg/m 2 4DF-LD; 115 mm 2,0 kg/m 2 5DF-LP; 290 mm 12,3 kg/m 2 5DF-LP; 240 mm 9,5 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 25 kg/pytel; 50 pytlů/paleta 34 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

35 ZM 920 Zdicí malta na VPC a betonové bloky vysokopevnostní cementová ruční zdicí malta se zvýšenou smykovou pevností určená pro zdění a zakládání konstrukcí z vápenopískových kvádrů SENDWIX. Zpracování a aplikace: Zdicí malta se připravuje v bubnové kontinuální míchačce, případně v mísicí nádobě pomocí pomaluběžného mísidla s míchacím nástavcem, smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (4,5-5,2 l vody na 40 kg). Promíchaná homogenní malta se ručně nanáší na zdivo. Maltou se rovnoměrně vyplní a zarovná vymezený objem. Po umístění kvádru do maltového lože se poklepem sníží ložná spára na cca 12 mm a malta vyplní téměř celou ložnou plochu. Vlastnosti: spotřeba vody cca 4,8 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 12 mm zpracovatelnost cca 45 min pevnost v tlaku 20 MPa spotřeba 8DF-D; 240 mm 17,9 kg/m 2 4DF-D; 115 mm 6,9 kg/m 2 5DF-P; 290 mm 48 kg/m 2 5DF-P; 240 mm 37 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 40 kg/pytel 30 pytlů/paleta 4 ZM 921 Lepidlo SX Z - se zimní úpravou ZM 920 Zdicí malta Z - se zimní úpravou Zdění se zdicí maltou se zimní úpravou Zdicí malty se vyrábějí s přísadou BETODUR F, která umožňuje tvrdnutí malt i za velmi nízkých teplot. Aplikovaný přípravek umožňuje tvrdnutí až do teploty -5 C, avšak při provádění musí být dodrženo několik zásad: - zdicí tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě výrobní fólií - tyto tvarovky je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování fólie se na ně nesmí dostat sníh nebo jiná námraza - zdicí malta by měla být uskladněna v suchu a za teploty nad -5 C - teplota zdění musí být 3 během dne (při začátku zdění i s časem, v poledne a na konci zdění opět s časem) zaznamenána ve STAVEBNÍM DENÍKU a nesmí být nižší než -5 C - za nízkých kladných teplot (od 0 do +5 C) není nutno záměsovou vodu ohřívat - při zdění za záporných hodnot (od 0 do -5 C) musí být záměsová voda předehřátá na + 30 C a tato skutečnost musí být zaznamenána opět ve stavebním deníku. - po vyzdění musí být čerstvě vyzděné zdivo chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou fólií, teplota nesmí klesnout min. po dobu 14 dnů pod -5 C, pokud se pod fólií naskládá polystyrén (beze spár kolem celé vyzděné zdi) v min. tloušťce 5 cm. Může teplota krátkodobě v noci klesnout do -10 C. Záznam o této úpravě musí být opět ve STAVEBNÍM DENÍKU. - při očekávaných nižších teplotách než -5 C (bez dodatečné izolace) nebo pod -10 C (krátkodobě s izolací) je zakázáno zdění z těchto malt provádět. - teplota pod +5 C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým zatížením (kladení stropu apod.) Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám. Tento předpis je nedílnou součástí Závazného vyjádření k použitelnosti SMS. Pytle jsou na boční straně označeny písmenem "Z". Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 35

36 4 ZM 907 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo pro zdění a spárování vápenopískových cihel v jedné pracovní operaci, případně k dodatečnému spárování. Vlastnosti: spotřeba vody 6,4-7,2/pytel doporučená tloušťka vrstvy 10 mm zpracovatelnost min. 2,5 hod. pevnost v tlaku 10 MPa spotřeba NF 115 mm 33,9 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 40 kg/pytel 30 pytlů/paleta LM 704 Lepidlo flex - C2T je určeno k lepení vápenopískových obkladových pásků pro vnější i vnitřní použití. Vlastnosti: spotřeba vody cca 6,25-7,75 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 10 mm zpracovatelnost min. 3,5 hod. počáteční tahová přídržnost 1,0 N/mm 2 spotřeba 7 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 25 kg/pytel 50 pytlů/paleta Zpracování a aplikace: Vápenopískové cihly se zbaví nečistot a prachu. Namíchá se zdicí a spárovací malta s vodou dle klimatických podmínek v rozmezí 0,16-0,18 l/kg suché směsi. Spáru o tloušťce 5 15 mm lze provádět dvojím způsobem: a) Spára tvořená kulatinou při zdění Na krajní strany ložné spáry se přiloží kulatina, která tvoří pohledovou spáru. Do ložné spáry se malta nanáší lžicí mezi kulatiny s přebytkem tak, aby bylo možno cihly uložit a malta nepřetékala přes spodní cihlu. Po zatuhnutí se kulatina odstraní, případné nedostatky v pohledové spáře se upraví okamžitě dospárováním. b) Spára tvořená dodatečným spárováním Malta se nanáší na cihlu lžicí v takovém množství, aby při usazování cihel další vrstvy nedocházelo k přetékání malty na spodní cihly a zároveň byla vytvořena požadovaná tloušťka spáry. Spára se vytváří pomocí spárovačky cca do 1 hod. po vyzdění (dle klimatických podmínek). Cihly se ukládají do čerstvé malty posunem (platí pro oba uvedené postupy). Zpracování a aplikace: Obkládání vápenopískových pásků na širokou spáru 5 15 mm: Před obkládáním se vyzrálý podklad zbaví nečistot a prachu. Namíchá se lepidlo s vodou 0,25-0,31 l/kg suché směsi. Lepidlo se nanese zubovou stěrkou 10 mm na podklad a to jen taková plocha, aby se obklad provedl do 40 minut (při vysokých teplotách vzduchu a podkladu se doba zkracuje). Pásky se ukládají do čerstvého lepidla lehkým poklepem. Po vyzrání a vyschnutí lepidla se do spár nanese zdicí a spárovací malta ZM 907 nebo spárovací malta ZM 908 namíchaná dle klimatických podmínek s vodou. Spára se vytváří pomocí spárovačky cca do 1 hod. (dle klimatických podmínek). Obkládání vápenopískových pásků na sraz: Před obkládáním se vyzrálý podklad a pásky zbaví nečistot a prachu. Namíchá se lepidlo s vodou 0,44 l/kg suché směsi. Malta se nanese zubovou stěrkou 10 mm na podklad a to jen taková plocha, aby se obklad provedl do 30 minut (při vysokých teplotách vzduchu a podkladu se doba zkracuje). Pásky se ukládají do čerstvé malty lehkým poklepem. 36 Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX

37 OM 209 Podkladní spojovací můstek používá se k úpravě povrchu vápenopískových stěn před omítáním. Zdrsňující vrstva eliminuje nasákavost podkladu, zvyšuje přídržnost následujících vrstev a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí. Zpracování a aplikace: Suchá směs se zpracuje ve vhodné nádobě rovnoměrným vsypáním do doporučeného množství vody za současného míchání pomaluběžným mísidlem s míchacím nástavcem. Míchá se až do vzniku homogenní hmoty. Jako nátěr se nanáší v rovnoměrné tloušťce do 1,5 mm pomocí štětce nebo válečku. Rozmíchanou směs je nutno průběžně promíchat z důvodu zabránění sedání plniv a zachování její homogenity. Další aplikace na hmotu jsou možné po 24 hodinách. Vlastnosti: spotřeba vody 15-17,5 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 0,8-1,5 mm zpracovatelnost cca 1 hod. spotřeba 1,0-2,1 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 30 kg/pytel 40 pytlů/paleta TO 502 Tepelně izolační omítka omítka zvyšující tepelný odpor konstrukce, lze aplikovat strojně i ručně. Zpracování a aplikace: Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchá vhodným typem míchače v homogenní hmotu. Omítka se nanese do požadované tloušťky a stáhne do roviny omítkářskou latí. Po dostatečném zatuhnutí omítky (min. 12 hod.) se povrch omítky celoplošně zdrsní mřížkovou škrabkou nebo kovovou latí. Celková doba zrání omítky před aplikací jednovrstvé omítky JM 303 je závislá na její tloušťce a vnějších podmínkách a činí dní. JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová pro vnitřní omítání stěn z vápenopískových materiálů. Zpracování a aplikace: Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či poškozenými kvádry se řádně vyspraví včetně zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá (ČSN ). Povrch stěny se opatří podkladním spojovacím můstkem OM 209. Omítka dodávaná v pytlích se zpracovává omítacím strojem nebo se připravuje smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové, kontinuální příp. jiné míchačce (vhodné je i míchání rychloběžným míchadlem). Na velmi rovné podklady se omítka nanáší nerezovým hladítkem - vrstva max. 5 mm. Při tloušťce omítky 5 8 mm se doporučuje omítku nanášet nerezovým zubovým hladítkem o výšce zubu 6 10 mm. Po lehkém zavadnutí se nanáší mezi vytvořené drážky další malta rovným nerezovým hladítkem. Ve vrstvě 8 12 mm se nanáší klasicky jako jádrová omítka. Po zavadnutí se celá plocha za současného zkrápění vodou zahladí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu (nátěr, dekorativní omítka) lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. Minimální doba zrání se počítá 1 mm / 1 den. V zimním období (listopad-březen) se malta zpracovává podle zvláštního předpisu, jeho dodržování musí být zaznamenáno ve stavebním deníku. Vlastnosti: spotřeba vody 9,2-11,2 l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 10 mm zpracovatelnost min. 4 hod. spotřeba při tl. omítky 10 mm cca 13 kg/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 40 kg/pytel 30 pytlů/paleta 4 Vlastnosti: spotřeba vody l/pytel doporučená tloušťka vrstvy 30 mm zpracovatelnost min. 1,5 hod. spotřeba při tl. omítky 10 mm 15 l/m 2 použití při teplotě nad +5 C balení 40 l/pytel 40 pytlů/paleta LM 711 Lepidlo univerzál pro vnitřní stěrkování stěn z vápenopískových materiálů. Zpracování a aplikace: Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či poškozenými kvádry se řádně vyspraví včetně zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá (ČSN ). Povrch stěny se před stěrkováním opatří vhodným penetračním nátěrem. Technická příručka - ZDICÍ systém SENDWIX 37

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX Příručka pro provádění www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX RD Milevsko RD Bruntál BD Plzeň P Ř ÍRUČ KA PRO PROVÁDĚ NÍ RD Velké Popovice Sídlo firmy, Praha

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 KMB BETA KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější

Více

Technická p íru ka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. infolinka: 800 150 200

Technická p íru ka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. infolinka: 800 150 200 Technická p íru ka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí prvky SENDWIX 1.7 1.1-1.3 2.1, 2.2 1.6 1.4, 1.5 2.3, 2.4 3.10-3.18 5.1 5.2 3.1-3.9 4.1-4.4 4.5 4.13 4.14 6.1-6.4 4.9-4.12

Více

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011 Ceník VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 1.1 1.2 KMB BOBROVKA 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 1.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 1.1 1.5 1.3 11.3 10.1 9.4 11.4

Více

Strešní krytina. ceník VÝROBKU. platný od 1.1.2013. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200.

Strešní krytina. ceník VÝROBKU. platný od 1.1.2013. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Strešní krytina ceník VÝROBKU platný od..20 Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 Maltové smesi Přehled betonové střešní krytiny a doplňků KMB BETA KMB BOBROVKA..2

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

Ceník výrobků platný od 1. 1. 2007 infolinka: 800 150 200 w w w. k m b e t a. c z

Ceník výrobků platný od 1. 1. 2007 infolinka: 800 150 200 w w w. k m b e t a. c z Ceník výrobků platný od 1. 1. 2007 infolinka: 800 150 200 www.kmbeta.cz Moravská Sahara, tomu říkám materiál! Takzvaná Moravská Sahara je jihomoravská lokalita s výskytem velmi kvalitního jemného křemičitého

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK) Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 tl. zdiva 50 až 25 cm Použití Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 pro obvodové zdivo energeticky velmi úsporných budov bez dodatečného zateplení. 50 LUZ FAMILY 50 2in1 Rozměry d

Více

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10.

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10. PRODUKTOVÝ KATALOG OBSAH Ytong, Ytong Multipor, Silka 4 NOVINKA Přesné tvárnice 6 NOVINKA Přesné příčkovky 8 NOVINKA Obloukové segmenty 10 Nosné překlady 12 Ytong U-profily 14 UPA profil armovaný nenosný

Více

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K)

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K) Cihelné bloky LUZ PLUS tl. zdiva 44 až 30 cm Použití Cihelné bloky LUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením. LUZ PLUS 44 broušená nebroušená

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

Střešní krytina. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Maltové směsi

Střešní krytina. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Maltové směsi Střešní krytina Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy CENÍK VÝROBKŮ platný od 1.1.2013 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Maltové směsi Přehled betonové střešní krytiny a doplňků KMB BETA KMB BOBROVKA

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Omítkové systémy Baumit. Informační servis

Omítkové systémy Baumit. Informační servis Omítkové systémy Baumit Informační servis jednoduchá manipulace a zpracování kompletní logistika strojního omítání mnoho možností povrchových úprav výrobky odpovídající novým evropským normám omítky na

Více

střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK STŘEŠNÍ KRYTINA SENDVIČOVÉ ZDIVO platný od 1. 6. 2009 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK STŘEŠNÍ KRYTINA SENDVIČOVÉ ZDIVO platný od 1. 6. 2009 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 střešní krytina sendvičové zdivo CENÍK STŘEŠNÍ KRYTINA SENDVIČOVÉ ZDIVO platný od 1. 6. 2009 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 KMB BETA 1.1 1.2 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI. Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka

Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI. Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka Přehled omítek a stěrek Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka Popis tenkovrstvá sádrová stěrka s hlazeným

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO TECHNICKÝ LIST BROŽ TVÁŘ KAMENE - GABRO PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO Sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Deska, Stříška (na sloupek oboustranná, na sloupek jednostranná, na desku oboustranná, na desku

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

Ceník POROTHERM. s platností od

Ceník POROTHERM. s platností od Ceník POROTHERM s platností od 6. 2. 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly DRYFIX cihly d/š/v Pevnost v tlaku MPa Hmotnost cca kg/ks Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] (Tepelný

Více

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008 POROTHERM 44 CB DF Tepelněizolační vnější stěna 1/2 Cihly broušené POROTHERM 44 CB DF jsou určené pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tlouš ky mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. infolinka: infolinka:

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX.   infolinka: infolinka: Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Přehled prvků KMB Sendwix Zakládací izolační prvek SENDWIX Zdicí prvky SENDWIX na maltu

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. infolinka: infolinka:

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX.   infolinka: infolinka: Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 10 200 www.kmbeta.cz infolinka: 800 10 200 na maltu Zdicí prvky SENDWIX na lepidlo Zakládací izolační prvek SENDWIX Překlad SENDWIX

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Jméno zákazníka: BROUŠENÉ Zákaznická linka: 800 212 213 SKYPE: www.heluz.cz NEBROUŠENÉ Ceník od 1. 1. 2013 JARNÍ AKCE OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ DO 15. 04. 2013 VÝVOZ DO 15. 05. 2013 Místo stavby: Okres výstavby:

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků Platnost od 01. 01. 2011 www.winklmann.cz Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm cena DPH CB W-CSI 490 248/490/249 65,80 68,00 6;8 0,20 4,86 - CB W-Plus 490 248/490/249 64,00 66,10 6;8 0,24 3,96 W-CSI 490 247/490/238

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE... Obsah Obsah... 3 1. Stavební systém DURISOL a jeho vlastnosti... 4 2. POPIS VÝROBKŮ... 5 2.1 TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ... 6 2.1.1. VÝROBKY PRO VYTVÁŘENÍ STĚN... 6 DESKY DURISOL... 6 DESKY DURISOL S

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 1 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 2 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 3 PŘESTAVBY BUDOV Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za

Více

katalog od

katalog od Ceníkový katalog od 1. 3. 2014 Dejte Vaší stavbě zelenou s novou kvalitou Náš výrobní závod je provozován od roku 1964 a za tuto dobu procházel postupnou modernizací. K zásadnímu zvratu ve strojní technologii

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Ceník 2011. Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz

Ceník 2011. Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Ceník 2011 Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ Tvárnice PORFIX Plus P2-420 hladké / s perem, drážkou a kapsou - PDK = 0,089 W/mK

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Platnost od 12. 2. 2018 TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL www.hebel.cz TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Tvárnice Hebel expediční a technické údaje Tloušťka zdiva* Značka Rozměry d v š Obj.

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Obsah 1 Druhy sádrových omítek a stěrek a oblasti jejich použití... 3 1.1 Sádrové omítky Cemix... 3 1.2 Sádrové stěrky Cemix...

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM KLASICKÉ ZDIVO Platnost od 1.. 0 do 31. 3. 01 Označení Výrobní rozměry L x B x H Tloušťka stěny bez omítky ní třída e Třída objem. hmotnosti Součinitel prostupu tepla U Index

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W Dotisk

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX střešní krytina sendvičové zdivo STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 DPS Pelhřimov RD Bruntál BD Plzeň RD Velké Popovice Sídlo fi rmy, Praha Zbraslav STAVEBNÍ

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO TECHNICKÝ LIST - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Plot Tvář kamene Gabro - sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Plot Tvář kamene Gabro - deska, Plot Tvář kamene Gabro - stříška na sloupek (oboustranná, jednostranná),

Více

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK Vibrolisované stavební materiály se vyznaèují stejnými vlastnostmi a práce s nimi je vesmìs obdobná. Hlavní pozornost v následujícím popisu je vìnována tvarovkám FACE BLOCK, ale uvedené rady a pokyny platí

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník chodníkový 25, Obrubník chodníkový 50, Obrubník chodníkový 100, vnitřní a vnější betonové obrubníky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY PŘÍDLAŽBA Přídlažba 8, Přídlažba 10 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební desky Přídlažby

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více