cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy"

Transkript

1 Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU

2 Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé bydlení Zdi jsou multifunkční konstrukční součásti, jejich úkol nekončí jen u ohraničení místnosti. Vnější zdi přebírají jiné funkce než vnitřní zdi, nosné zdi jiné než nenosné zdi. Pro všechny tyto požadavky nabízí společnost GIMA správné řešení. V rámci naší obsáhlé nabídky výrobků zahrnující broušené a zdící cihly, sklepní cihly, roletové skříně a různé příslušenství Vám nabízíme přírodní stavební materiál pro zdravé a bezpečné bydlení. Ať už soukromý stavebník, zkušený architekt nebo generální dodavatel, všichni mají stejný požadavek: Postavit budovu, a to solidně, přiměřeně, hospodárně, moderně, z hlediska energetické účinnosti, s odpovědností před společností nebo také vůči budoucím generacím. Kdo takto uvažuje, vytváří používáním hliněných cihel nejlepší předpoklady k úspěchu své práce, stará se o přirozené zdravé prostorové klima a zabezpečuje trvání hodnoty nemovitosti na desetiletí. Cihly vyrobené firmou GIMA odpovídají normě DIN EN , případně DIN 105, jejich kvalita je stále prověřována vlastní kontrolou. K tomu navíc probíhá i pravidelná cizí kontrola, kterou provádí společnost Güteschutz Ziegel Bayern e.v. 2

3 Cítit se dobře od sklepa po střechu Komín Střešní taška Masivní cihelná střecha Hotové cihelné stropy Keramické a roletové překlady Zdící a broušené cihly Lícové cihly klinker Zvukově izolační cihly Sklepní cihly Cihelný dlažební prvek Cihlové základové desky Sklepní biocihly 3

4 C IHLY GIMA - TEPELNÁ JISTOTA A OCHRANA Tepelně izolační cihly TV 7, TV 9 s odpovídající "U-hodnotou" od 0,07/0,09 W/m2k vyhovují standardům pro pasivní domy. V nabídce jsou i cihly pro nízkoenergetické domy, jejichž použitím získá zákazník velmi výraznou úsporu ve spotřebě neustále rostoucích cen energií. Cihly plněné minerální vatou 4

5 Broušené cihly pro rozpočtáře Maltová vrstva mezi řadami cihel je jen 1 mm tlustá. Na styčné spáře už není žádná malta zapotřebí, o držení a těsnost se v tomto případě stará ozubení. To umožňuje rychlejší stavební postup, což se projeví potěšitelnými úsporami v době uvádění staveniště do provozu - co se týče například pronájmu jeřábu, nákladů na lešení, pracovní doby atd. a snížení celkových nákladů na hrubou stavbu. SNÍŽENÉ NÁ KLADY A VÍCE KVALITY - VYŠŠÍ PŘ ESNOST LÍCOVÁ NÍ - LEHČÍ ZPRACOVÁ NÍ - RYCHLEJŠ Í STAVEBNÍ POSTUP - MÉNĚ MALTY toto jsou snad nejdůležitější argumenty, které mluví pro broušené cihly Thermopor. Jednotlivě je zde však obsaženo mnohem více: - NIŽŠÍ STAVEBNÍ NÁ KLADY Vzhledem k vynikajícím stavebně fyzikálním vlastnostem a jak ekologickému, tak ekonomickému smluvnímu stavebnímu postupu, bychom Vám chtěli používání celkových systémů THERMOPOR broušené cihly od firmy GIMA doporučit. Na následujících stránkách získáte podrobné informace k celkové nabídce produktů: OD SKLEPA PO STŘ ECHU - GIMA Radost ze stavění, bezpečnosti a kvality bydlení pro Váš nový domov. Vyšší přesnost lícování u broušených cihel Thermopor znamená: díky přesně broušeným ložným plochám stačí již tenká vrstva malty (malta pro zdění na tenkou spáru), která se nanáší pomocí nanášecího válce. Systémem zazubení (pero a drážka) na styčných plochách se dají cihly snadněji pokládat. Cihly leží těsně a pevně na sobě. 5

6 CIHLY PRO VNITŘ NÍ ZDI (BROUŠENÉ) Kapilární dynamika pálené cihly způsobuje vyrovnání teploty a vlhkosti vzduchu a tak zajišťuje optimální klima bydlení. nepříjemně vlhko Relativní vlhkost vnitřního vzduchu pod 20% a ve špičkách přes 88% se v závislosti na teplotě pod 16 a nad 27 C pociťuje jako neútulná. Cihla má stav této nevyváženosti na základě svých stavebně fyzikálních vlastností vyrovnat. Při vyšší vlhkosti vzduchu přebírá vlhkost, při nižší vlhkosti vzduchu odvádí nahromaděnou vlhkost a zajišťuje tak stálé zdravé prostorové klima. relativní prostorová vlhkost (%) nepříjemně sucho příjemně ještě příjemně teplota vnitřního vzduchu ( C) BROUŠENÉ CIHLY PRO VNITŘ NÍ STĚNU Plán příčně děrovaných cihel podle přílohy Z /483 Položka č. Rozměry v mm Pevnost Třída objemové D Š V hmotnosti 24,0 CM PL ,8 48 PL ,0 48 PL 14 AKU ,2 32 PL 30 AKU , ,5 CM PL ,8 64 PL 73 AKU ,2 54 PL 32 AKU , ,5 CM PL ,8 96 PL ,8 72 PL ,0 80 PL 79 AKU ,2 80 Kusů na paletě Váha s paletou v kg = Cihla s perodrážkou. Ke zpracování válečkem nebo sáněmi je dodáváno dostatečné množství malty pro zdění na tenkou spáru. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 6

7 CIHLY PRO VNITŘ NÍ STĚNU (VYZDĚNÉ) VELKÝ CIHLOVÝ BLOK PRO VNITŘNÍ STĚNU (VYZDĚNÉ) Velký blok - dutá cihla podle normy DIN (EN 771-1) Položka č. 24,0 CM SM ,8 48 SM ,0 48/30 SM 14 AKU ,2 32/30 SM 30 AKU , ,5 CM SM ,8 64 SM 73 AKU ,2 58/54 SM 32 AKU ,4 58/54 SM 32a AKU ,6 58/54 14,5 CM SM , ,5 CM SM ,8 96 SM ,8 72 SM ,0 96/60 SM 79 AKU ,2 84 SM 86 AKU ,4 SM 89 AKU , ,0 CM SM ,8 72 8,0 CM SM ,0 96 6,5 CM Rozměry v mm D Š V Pevnost Třída objemové hmotnosti Kusů na paletě SM ,2 132/120 Váha s paletou v kg = Cihla s perodrážkou. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 7

8 TECHNICKÉ Ú DAJE Vnější stěny z příčně děrovaných cihel Přímou vzduchovou neprůzvučnost R W u stěn z příčně děrovaných cihel lze podle DIN 105 nebo DIN771-1 ve spojení s DIN stanovit do jmenovité tloušťky 24 cm z plošné hmotnosti konstrukce stěny. Vnitřní a vnější omítkové vrstvy jsou přitom v plošné hmotnosti m obsaženy. Pokud jsou takové zdi opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (WDVS), musí být u měření vůči vnějšímu hluku přihlédnuto k vlivu WDVS. Pro stanovení bočního přenosu musí být použito jedině přímé vzduchové neprůzvučnosti R W masivní konstrukce stěny. i Dodatečně izolované konstrukce Hlz uvedené v tabulce jsou rozlišeny podle tloušťky zdiva a třídy objemové hmotnosti, jakož i podle druhu injektáže ložné spáry. Vychází se z toho, že se nanáší sádrová omítka tl. 15 mm. Možné zvenčí nanesené izolační vrstvy se při zjišťování stavební neprůzvučnosti R nezohledňují! W Hodnocená vzduchová neprůzvučnost u zdiva z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel U zdiva z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel může být existující zvuková izolace mezi těmi, které se podle údajů očekávají na základě plošné hmotnosti pro homogenní jednoplášťové stavební konstrukce. Pro zdivo z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel s odlišnými vlastnostmi se má proto vycházet z osvědčení o zkoušce s uvedenou hodnocenou přímou vzduchovou neprůzvučností.i R W, Bau, ref. Tyto hodnoty se zjišťují s přihlédnutím na korekturu ztrátového faktoru (korektura in-situ). Hodnocená přímá vzduchová neprůzvučnost R pro jednoplášťové vnitřní omítnuté cihlové zdivo. běžnou maltou Ložná spára s lehkou maltou maltou ke zdění na tenkou spáru m ges R w m ges R w m ges R w kg/m² db kg/m² db kg/m² db 11, , , ,1 17,5 0, , , ,0 24, , , ,8 11, , , ,8 17,5 0, , , ,7 24, , , ,6 11, , , ,2 17,5 0, , , ,2 24, , , ,1 11, , , ,5 17,5 1, , , ,6 24, , , ,5 11, , , ,3 17,5 1, , , ,4 24, , , ,4 11, , , ,3 17,5 1, , , ,5 24, , , ,5 W Vnitřní stěny ze zdících cihel Platí stejné okrajové podmínky jako pro dříve uvedené vnější stěny. Protože se těžké vnitřní stěny zhotovují také v síle stěny >24 cm, může se při použití děrovaných cihel třídy objemové hmotnosti 1,0 a vyšší počítat přímá vzduchová neprůzvučnost Rw podle plošné hmotnosti m. Stěny z příčně děrovaných cihel a stěny z plných cihel jsou rozděleny podle tloušťky stěny a objemové hmotnosti, jakož i druhu injektáže ložné spáry. Vychází se z toho, že se oboustranně nanáší sádrová omítka po 15 mm. Hodnocená přímá vzduchová neprůzvučnost R W pro jednoplášťové oboustranně omítnuté cihlové vnitřní stěny Tloušťka Třída stěny obje- (jmenovitý mové rozměr) hmot- v cm nosti Tloušťka Třída stěny obje- (jmenovitý mové rozměr) hmot- v cm nosti běžnou maltou Ložná spára s lehkou maltou maltou ke zdění na tenkou spáru m ges R w m ges R w m ges R w kg/m² db kg/m² db kg/m² db 11, , , ,2 17,5 0, , , ,5 24, , , ,9 11, , , ,6 17,5 0, , , ,0 24, , , ,6 11, , , ,9 17,5 0, , , , 4 24, , , ,0 11, , , ,0 17,5 1, , , ,6 24,0 2 52, , ,3 11, , , ,6 17,5 1, , , ,3 24, , , ,1 11, , , ,5 17,5 1, , , ,3 24, , , ,1 11, , , ,1 17,5 1, , , ,0 24, , , ,9 11, , , ,5 17,5 1, , , ,5 24, , , ,4 11, , , ,8 17,5 2, , , ,9 24, , , ,8 8

9 TECHNICKÉ Ú DAJE OCHRANA PROTI HLUKU Hodnocení indexu vzduchové neprůzvučnosti R W,R (db)* dvouplášťových dělících příček v domě podle DIN 4109 objemová hmotnost cihly objemová hmotnost zdi druh malty Plošná hmotnost/ index vzduchové neprůzvučnosti * u tloušťky stěny (cm) 2 x 11,5 2 x 14,5 2 x 17,5 2 x 20,0 2 x 24,0 kg/m² db kg/m² db kg/m² db kg/m² db kg/m² db 0,8 820 NM* ,9 910 NM* , NM* , NM* , NM* , NM* PFZ s plnícím betonem 2, *NM normální omítka spára 3cm deska z minerální plsti Typ T vyplněna struktura omítky: 2x 1,0 cm vápenosádrová jednovrstvá omítka (2x 10 kg/m 2 ) POŽADAVKY Hodnocený index vzduchové neprůzvučnosti R W,R (db)* dvouplášťových dělících příček v domě podle DIN 4109 Minimální požadavky podle DIN 4109, díl 1 erf. R (db)* W,R Doporučení pro zvýšenou ochranu proti hluku podle DIN 4109, příloha 2 erf. R (db)* W,R mezibytová příčka schodišťový prostor, předsíňová stěna nástěnný prvek pro oddělení domu vnější stěny > 53 > 55 > 52 > 55 > 57 > 67 v závislosti na hlučnosti STATIKA Základní hodnoty přípustného tlakového napětí Druhový typ Třída tlakové pevnosti Základní hodnota 0 přípustného tlakového napětí MN/m 2 Cihla bez zazubení styčné spáry 0,8/0,16 (LM 21) 0,8/0,18 (LM 36) Plánované příčně děrované cihly se zazubením styčné spáry (Cihly pro vnitřní stěny) Broušené příčně děrované cihly se zazubením styčné spáry (vnější zeď 0,8/0,18 ) Lehké příčně děrované cihly (vnější zeď 0,75/0,14 ) 8 0,6 LM 21 0,8 LM ,2 8 1,4 12 1,8 20 2,4 6 1,2 6 0,4 8 0,5 9

10 CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNY (BROUŠENÉ, CELOPLOŠNÁ KRYCÍ MALTA) TEPELNĚ IZOLAČNÍ CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNU (BROUŠENÉ S CELOPLOŠNOU MALTOU PRO ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁ RU) Broušené příčně děrované cihly podle normy DIN 105 (EN 771-1), příp. schválení Z , 840 Položka č. 49,0 CM PL broušená , PL broušená , PA půlka , PL broušená , PA půlka , TV broušená s miner. vatou , TVA broušená půlka s m. vatou , ,0 CM PL broušená , PA půlka , ,5 CM TV broušená s miner. vatou , TV broušená s miner. vatou , SL , PL broušená , PE rohová cihla , PA půlka , ,0 CM PL broušená , PL broušená , PA půlka , ,5 CM TV broušená s miner. vatou , TV broušená s miner. vatou , TVA broušená půlka s m. vatou , SL broušená , PA půlka , PL broušená , PE rohová cihla PA půlka PA půlka , PL broušená , ,0 CM PL broušená , PZ půlka , PL broušená , PA půlka , PL broušená , Rozměry v mm D Š V Popis Pevnost Koeficient tepelné vodivosti Váha s paletou v kg = Cihla s perodrážkou. Ke zpracování válečkem nebo sáněmi je dodáváno dostatečné množství malty pro zdění na tenkou spáru. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. Kusů na paletě 10

11 POTŘ EBA STAVEBNÍCH MATERIÁ LŮ Tloušťka stěny v cm Rozměry v mm D Š V Formát zkrácené označení Potřebné množství na 1m 2 1) 2) 11, DF NF DF DF DF DF DF , SF , DF DF ) DF ) DF , SF ) 24, NF DF DF DF DF DF DF DF DF ) DF ) DF DF , SF DF DF DF , DF DF DF DF DF , DF , DF Cihla kus Malta litr DF DF ) Číselné údaje ohledně počtu cihel zahrnují bezpečnostní přirážku ve výši 3% na teoretickou hodnotu 2) Ú daje pro potřebu malty se stanoví v praxi (tj. včetně cca 40% ztráty rozptylem) a platí jako doporučení 3) Včetně plnicí malty 4) Plnicí beton při suchém pokládání Návod na míchání pro tepelně izolační maltu, zvláště co se týče přidávání vody a doby míchání je nutné přesně dodržet. Potřebné množství na 1m 3 1) 2) Cihla kus Malta litr 11

12 BROUŠENÁ CIHLA PŘ ÍSLUŠENSTVÍ BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU KE ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁRU Výrobek č. PL 02 PL 05 PL 03 PL 01 PL 04 Popis nanášecí válec 36,5 cm nanášecí válec 30 cm nanášecí válec 24 cm malta pro zdění (balení a 25 kg) příložná pomůcka (1 pár) nanášecí válec na maltu pro zdění na tenkou spáru BROUŠENÁ CIHLA NA (CELOPLOŠNOU) MALTU PRO ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁRU PL 09 PL 12 PL 06 DM 01 PL 04 nanášecí válec 49 cm (celoplošná malta) nanášecí válec 42,5 cm (celoplošná malta) nanášecí válec 36,5 cm (celoplošná malta) celoplošná malta pro zdění na tenkou spáru (balení a 15 kg) příložná pomůcka (1 pár) nanášecí válec na celoplošnou maltu pro zdění na tenkou spáru Technické změny a omyly vyhrazeny BROUŠENÁ CIHLA - ZPRACOVÁ NÍ Malta pro zdění na tenkou spáru se jednoduše položí na cihlu pomocí nanášecího válce a nanese pomocí točivého pohybu. Tak vznikne milimetr tlustá, rovnoměrná vrstva malty. Následně se přiloží cihla tak, aby lícovala se styčnou stranou. S rostoucí jistotou zpracování se dá docílit 30 40% úspory času a úspory cihel až 80% oproti tradičním způsobům stavění používajícím cihlové bloky. 12

13 TECHNICKÉ Ú DAJE TEPELNÁ OCHRANA 2 Hodnota U (W/m /K) pro vnitřní stěny Třída objemové hmotnosti cihla Součinitel tepelné vodivosti 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,8 2,0 PFZ omítka 0,39 0,42 0,45 0,50 0,58 0,81 0,96 1,50* 11,5 vápenocementová sádrová 1, 1,76 1,82 1,91 2,03 2,29 2,41-1,71 1,78 1,84 1,93 2,05 2,32 2,45-14,5 vápenocementová 1,50 1,56 1,62 1,71 1,84 2,11 2,24 - sádrová 1,51 1,58 1,64 1,73 1,86 2,14 2,27-17,5 vápenocementová 1,35 1,41 1,46 1,55 1,68 1,96 2,10 2,43 sádrová 1,36 1,42 1,48 1,57 1,69 1,98 2,12 2,47 20,0 vápenocementová ,34 sádrová ,37 24,0 vápenocementová 1,09 1,15 1,21 1,44 1,41 1,69 1,84 2,20 sádrová 1,11 1,16 1,22 1,45 1,42 1,71 1,86 2,23 oboustranná omítka vápenocementová sádrová vápenocementová omítka 15 mm sádrová jednovrstvá omítka 10 mm * po schválení Z Hodnota U (W/m /K) pro omítnuté vnější stěny cihla tloušťka zdi Vnější stěna s lehkou omítkou Zvenčí: lehká omítka 20 mm, WLZ 0,31 Uvnitř: 10 mm sádrová nebo vápenosádrová omítka Vnější stěna s izolační omítkou Zvenčí: izolační omítka 50 mm, WLZ 0,07 Uvnitř: 10mm sádrová nebo vápenosádrová omítka tloušťka zdi Součinitel tepelné vodivosti 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,12 0,14 0,16 0,18 49, 0 52,0 0,14 0,18 0,21 0,23 0,27 0,30 55,0 0,20 0,23 0,25 0,28 42,5 45,5 0,16 0,20 0,24 0,26 0,30 0,34 48,5 0,23 0,25 0,28 0,31 36,5 39,5 0,18 0,23 0,28 0,30 0,35 0,40 42,5 0,25 0,29 0,31 0,34 30,0 33,0 0,22 0,28 0,34 0,36 0,42 0,47 36,0 0,29 0,33 0,36 0,39 2 Hodnota U (W/m /K) pro vnější zdi s tepelně izolačním kontaktním systémem Vnější: WDV-Systém 80 mm, WLZ 0,004 Vnější: WDV-Systém 120 mm, WLZ 0,004 Třída objemové hmotnosti cihla Součinitel tepelné vodivosti 0,8 0,9 1,0 1,2 PFZ 0,16 0,42 0,45 0,50 1,50 0,8 0,16 0,9 1,0 1,2 SMZ 0,42 0,45 0,50 1,50 30,0 40,0 0,25 0, ,0 24,0 34,0-0,36 0,37 0,37 0,42 38,0 20,0 30, ,43 34,0 0, , ,26 0,27 0, , ,30 17,5 27, ,43 31, ,30 13

14 CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNY (VYZDĚNÉ) TEPELNĚ IZOLAČNÍ CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNU (VYZDĚNÉ) Velký blok z příčně děrovaných cihel podle DIN 105, díl1 a 2 (EN 771), příp. schválení Z , 808 Položka č. Rozměry v mm D Š V Popis Pevnost Koeficient tepelné vodivosti lehká lehká normální malta malta malta LM 21 LM36 NM Kusů na paletě Váha s paletou v kg 49,0 CM SM , SA půlka , SM , SM ,16 0,18 0, SM 43 SM 33 SA 33 44,0 CM ,5 CM Schválení Z /919/ , , , SM , SA půlka , ,5 CM SM ,16 0, SE rohová cihla 6 0, SA půlka , SM , ,0 CM 30,0 CM Schválení Z /697/864/420/919 SM , SM , SE rohová cihla 6 0, SA půlka , SZ půlka , SM ,16 0,18 0, SA půlka ,16 0,18 0, SM 23 AKU SM 23a AKU SM ,16 0,18 0, = Cihla s perodrážkou. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 14

15 DOPLŇ KOVÁ CIHLA CIHLY NA OBEZDĚNÍ STROPU Položka č. Rozměry v mm D Š V Pevnost Ttřída objemové hmotnosti DZ ,8 80 DZ ,8 80 DZ ,8 80 DZ I 0,8 80 Kusů na paletě CIHLA NÁ ZEV VĚNCOVKY U VĚNCOVKY WU Položka č. Rozměry v mm D Š V U U 135 U U 105 U U 75 U U 60 U U 40 W WU 75 W WU 60 W WU 60 Typ Kusů na paletě CIHLA - PRO NAVÍJEČ PÁ SKU OD ŽALUZIÍ Položka č. Rozměry v mm D Š V Hmotnost v kg/kus Kusů na paletě Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 15

16 KERAMICKÉ PŘ EKLADY CIHLOVÉ PŘ EKLADY PŘ EKLADY mm - NOSNÉ Označení výrobku Rozměry v mm Š D V Hmotnost v kg/ks Počet ks/paleta Hmotnost v kg/paleta překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad Ložení na kamion cca bm PŘ EKLADY 115 mm - NENOSNÉ Označení výrobku Rozměry v mm Š D V Hmotnost v kg/ks Počet ks/paleta Hmotnost v kg/paleta překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad ,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42, Ložení na kamion cca bm PŘ EKLADY 145 mm - PLOCHÉ, NENOSNÉ Označení výrobku Rozměry v mm Š D V Hmotnost v kg/ks Počet ks/paleta Hmotnost v kg/paleta překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad ,0 21,0 22,7 27,5 36,0 41,5 45,0 50,0 55, Ložení na kamion cca bm Ložení na paletách 96 x 72 cm. Od délky překladu 150 cm musí být 2 palety na podklad. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 16

17 CIHLOVÉ ROLETOVÉ PŘ EKLADY PODLE ENEV Optimální detaily ohledně tepelných mostů k DIN 4108, příloha 2 Podle nařízení o úsporách energie (EnEV) se zohledňují tepelné ztráty roletového překladu jen v případě, pokud je ještě v zabudovaném stavu. Zcela zabudovaný roletový překlad se počítá k detailům tepelných mostů. Tepelné ztráty jednotlivostí tepelných mostů se hodnotí pomocí koeficientu tepelných mostů (Psi). Pokud není hodnota vyšší než tepelná ztráta uvedená v příloze 2 Vzory detailů, shoduje se zabudovaný díl s danou přílohou. Síly zdi v cm / výška překladů 30 cm roletový překlad - Typ ROKA-LITH-RG-CLASSIC (s pásovým průchodem) 28,0 30,0 34,5 36,5 42,5 49,0 x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH-RG-CLASSIC plněná perlitem x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH-SHADOW x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH-SHADOW plněná perlitem x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH NEOLINE Pro okenní prvky s roletovým prostorem 16,5 cm nebo dveřní prvky s roletovým prostorem 21,0 cm. Všechny cihlové dutiny jsou vyplněny perlitem, minerální vlnou nebo Neoporem, včetně vodítka popruhu ESM nebo EVS ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE x x x x x x x x Šířka šachty 130 mm pro lamely 80 do výše balení 25 cm ROKA-RUBO-Z-EXCLUSIV pro rohový nebo stlačený oblouk ( < 1,75 m) se zárukou otevírání oken do úhlu 90 x x x x Technické změny a omyly vyhrazeny. 17

18 FASÁ DA / OBKLAD TERASY / VNITŘ NÍ VÝSTAVBA LÍCOVÁ CIHLA KLINKER zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Cihlová fasáda společnosti GIMA je co se týče délky životnosti a stálé krásy nepřekonatelná. Již před staletími se stavěly fasády z cihel, které i přesto, že čelí vlivům prostředí, jsou dodnes nádherné a půvabné a přitom technicky zcela neporušené. Z dnešního pohledu to znamená, že fasádní cihla je stavební materiál, který díky svým pozitivním vlastnostem postačuje duchu doby a z hospodárného hlediska je daleko před ostatními fasádami. DLAŽDICE zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Při výrobě se nepoužívají pouze tuzemské přírodní suroviny, které na základě svého organického složení odolávají i nejnáročnějším klimatickým nárokům. Dlaždice GIMA odpovídají platným normám DIN a jsou odolné proti kyselinám, oleji a alkáliím, absolutně mrazuvzdorné, odolné proti posypové soli, vysokému tlaku, otěru, jisté pro chůzi a proti uklouznutí a po výstavbě podkladu vhodné pro lehký, středně těžký a těžký provoz. CIHLOVÉ ZÁ KLADOVÉ DESKY zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Cihlové základové desky GIMA, vypálené z přírodní hlíny přetrvají generace. Na základě svých vynikajících vlastností jsou mnohostranně použitelné. Další kvalitní výrobek od firmy GIMA, necitlivé na vlivy počasí a absolutně mrazuvzdorné. Různé formy a barvy poskytují nesrovnatelný cihlový podklad. SKLEPNÍ BIOCIHLA zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Sklepní cihla GIMA je ideální podlahová krytina pro biosklep ve vlastním domě. Biosklep se hodí výborně pro uskladnění ovoce, zeleniny, brambor a je nutností pro každého znalce vína. Tato plná cihla, která se sama vyrovnává danému klimatu, z vypálené hlíny, se dá doporučit obzvlášť z ekologického hlediska. CIHLY CAVINO URČENÉ PRO REGÁ LY NA VÍNO zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Vnější rozměry v cm D Š V Otvor O Ostatní rozměry (cm) Hmotnost drážka uložení kg/ks vedení litrových lahví ,2 6ks 16,8 48 Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. Kusů na paletě 18

19 POZNÁ MKY

20 Cihly, broušené cihly Tepelně izolační cihly Cihly plněné minerální vatou Akustické cihly Doplňkové cihly Keramické překlady Roletové překlady Doplňky a příslušenství Komíny a tašky Klinkery P.B.C.-Praha, s.r.o. tel: fax:

Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU přírodní stavební materiál pro zdravé bydlení Zdi jsou multifunkční

Více

Cítit se dobře od sklepa po střechu

Cítit se dobře od sklepa po střechu Cítit se dobře od sklepa po střechu Komín Střešní taška Masivní cihelná střecha Hotové cihelné stropy Keramické a roletové překlady Zdící a broušené cihly Lícové cihly klinker Zvukově izolační cihly Sklepní

Více

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ

JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ PORIT Přesné tvárnice, přesné tvárnice, PORIT XL, XL, překlady a a příslušenství Tvárnice Tvárnice pro nízkoenergetické pro a pasivní a pasivní domy domy JEDNODUCHOST JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM DOKONČENÍ Leonardo

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Funkční desky. Navrženo pro náročné podmínky. www.cembrit.cz

Funkční desky. Navrženo pro náročné podmínky. www.cembrit.cz Funkční desky Navrženo pro náročné podmínky www.cembrit.cz Řešení z vláknocementu podle moderních technických požadavků Společnost Cembrit je jedním z předních evropských výrobců vysoce kvalitních vláknocementových

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Broušené obvodové zdivo Porotherm T Profi Dryfix / T Profi JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ broušené cihly plněné minerální vatou rozměry cihly pevnost hmotnost

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 KMB BETA KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější

Více

Ceník POROTHERM. s platností od

Ceník POROTHERM. s platností od Ceník POROTHERM s platností od 6. 2. 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly DRYFIX cihly d/š/v Pevnost v tlaku MPa Hmotnost cca kg/ks Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] (Tepelný

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA IZOLACE PODLAH A STROPŮ vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007)

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků Platnost od 01. 01. 2011 www.winklmann.cz Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm cena DPH CB W-CSI 490 248/490/249 65,80 68,00 6;8 0,20 4,86 - CB W-Plus 490 248/490/249 64,00 66,10 6;8 0,24 3,96 W-CSI 490 247/490/238

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát)

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC Použití CP: YKLVWRULLXQLYHU]iOQt nosné st ny min tl. obvodové st ny min tl. sloupy GČOtFtNRQVWUXNFH p í ky VYLVOpQRVQp NRQVWUXNFH 300 mm 450 mm 300 x 300 mm tl. 100,

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Ceník 2011. Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz

Ceník 2011. Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Ceník 2011 Platnost ceníku je od 1. 3 2011 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ Tvárnice PORFIX Plus P2-420 hladké / s perem, drážkou a kapsou - PDK = 0,089 W/mK

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W Dotisk

Více

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Jméno zákazníka: BROUŠENÉ Zákaznická linka: 800 212 213 SKYPE: www.heluz.cz NEBROUŠENÉ Ceník od 1. 1. 2013 JARNÍ AKCE OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ DO 15. 04. 2013 VÝVOZ DO 15. 05. 2013 Místo stavby: Okres výstavby:

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu ENERGETICKÁ SANACE Zateplení při zachování vzhledu AKTIVNÍ ÚČAST NA OCHRANĚ OVZDUŠÍ Čeká nás ještě spousta práce Ochrana ovzduší se týká všech! Energie a ochrana ovzduší patří k nejožehavějším tématům

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký)

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE Strana 1 (celkem 53) zá í 2014 290 x 140 x 65 mm 240

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K)

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K) Cihelné bloky LUZ PLUS tl. zdiva 44 až 30 cm Použití Cihelné bloky LUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením. LUZ PLUS 44 broušená nebroušená

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

Strešní krytina. ceník VÝROBKU. platný od 1.1.2013. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200.

Strešní krytina. ceník VÝROBKU. platný od 1.1.2013. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Strešní krytina ceník VÝROBKU platný od..20 Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 Maltové smesi Přehled betonové střešní krytiny a doplňků KMB BETA KMB BOBROVKA..2

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI. Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka

Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI. Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka Přehled omítek a stěrek Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka Popis tenkovrstvá sádrová stěrka s hlazeným

Více

Ceník 2012. Platnost ceníku je od 1. 1. 2012 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz

Ceník 2012. Platnost ceníku je od 1. 1. 2012 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Ceník 2012 Platnost ceníku je od 1. 1. 2012 Bezplatná infolinka: 800 900 366 www.porfix.cz Když teplo zůstává doma. PORFIX. Mimořádně úsporná Úsporná Vyhovující Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE. malá investice - VELKÉ ÚSPORY

FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE. malá investice - VELKÉ ÚSPORY FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE malá investice - VELKÉ ÚSPORY 1. Co je foukaná tepelná izolace 2. Typy prostor 3. Používané materiály 4. Výhody 5. Kalkulace úspor 6. Příklady realizace 7. Video Program: bezodpadové

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu stavební systém ze ztraceného bednění se skvělými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi (tepelný izolant integrovaný ve stěně) základem systému

Více

VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS

VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS OBSAH TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ VAPIS KS-QUADRO, KS-QUADRO E Strana 3 VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY PRO TENKOVRSTVOU MALTU Strana 6 VÁPENOPÍSKOVÉ

Více

sortimentu Společně měníme stavební materiál v trvalé hodnoty.

sortimentu Společně měníme stavební materiál v trvalé hodnoty. Přehled sortimentu Společně měníme stavební materiál v trvalé hodnoty. Přehled cihelných bloků pro jednovrstvé zdění podle součinitele prostupu tepla U Evoton 49,0 TI 0,067 Ecoton ISO-MAXI 49,0 Evoton

Více

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena Základní přehled tepelně izolačních materiálů Zateplení rodinného domu se v dobách neustále rostoucích cen energií stává velice výnosnou investicí, kterou lze ušetřit více než 40% z celkového množství

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

Přehled sortimentu 2015/2016

Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled cihelných bloků pro jednovrstvé zdění podle součinitele prostupu tepla U Evoton 49,0 TI 0,067 Ecoton ISO-MAXI 49,0 Evoton 42,5 TI 0,067 Evoton 49,0 TI 0,079 Evoton

Více

NOVÁ GENERACE KB-BLOKU

NOVÁ GENERACE KB-BLOKU www.kb-blok.cz NOVÁ GENERACE KB-BLOKU PlayBlok Tradiční kvalita českého originálu ověřeno od roku 1991 po celé Evropě www.kb-blok.cz/e-shop NOVÁ GENERACE KB-BLOKŮ - hotové spáry stěn i sloupků bez řezání

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

Gabiony sítě různé náplně (na objednávku), různé tvary, doplňky skladem, prodej po dílech = úspora nákladů

Gabiony sítě různé náplně (na objednávku), různé tvary, doplňky skladem, prodej po dílech = úspora nákladů 0 let v Evropě 0 let Při výběru našich výrobků z pravé žuly dbáme na zachování přírního vzhledu, přímosti optiky spár, rozměrovou stálost a vyvážené, přírní stíny barev, tloušťku desek kvůli zvýšené bezpečnosti

Více

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM KLASICKÉ ZDIVO Platnost od 1.. 0 do 31. 3. 01 Označení Výrobní rozměry L x B x H Tloušťka stěny bez omítky ní třída e Třída objem. hmotnosti Součinitel prostupu tepla U Index

Více

CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY

CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY Střešní a obkladová krytina Onduline je vhodná pro použití na domy, chaty, zahradní domky, garážová stání, altánky, kůlny, přístřešky technických zařízení apod. Pokládka

Více

Ceník POROTHERM s platností od PRO OBCHODNÍ PARTNERY

Ceník POROTHERM s platností od PRO OBCHODNÍ PARTNERY Ceník POROTHERM s platností od 1. 6. 2011 PRO OBCHODNÍ PARTNERY Broušené cihly EKO+ Profi Broušené cihly na zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX Rozměry cihly d/š/v (cm) Pevnost v tlaku MPa cca kg/ks ks/m 3 v m

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

katalog od

katalog od Ceníkový katalog od 1. 3. 2014 Dejte Vaší stavbě zelenou s novou kvalitou Náš výrobní závod je provozován od roku 1964 a za tuto dobu procházel postupnou modernizací. K zásadnímu zvratu ve strojní technologii

Více

Ceník. platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Obsah 1 Druhy sádrových omítek a stěrek a oblasti jejich použití... 3 1.1 Sádrové omítky Cemix... 3 1.2 Sádrové stěrky Cemix...

Více

Konstrukce doplňující Překlady

Konstrukce doplňující Překlady Konstrukce doplňující Překlady Překlady - tvoří nadpraží otvorů a výklenků ve stěnách, - roznáší zatížen ení nad otvorem do ostění a plné části svislé konstrukce. V obvodové zdi musí být překlady p tepelně

Více

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54 Termoakustický zdicí systém klasické zdivo Označení Výrobní rozměry L / B / H Tloušťka stěny bez e ní třída Třída objem. hmotnosti Tepelný odpor R neomít. stěny Index vzduchové neprůzvuč. R W Ložení kamionu

Více

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy Venkovní využití stavebních desek Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah

Více

Klinkerové cihly a pásky

Klinkerové cihly a pásky Klinkerové cihly a pásky Katalog výrobků 2014 Stavební keramika Röben. Dobře se skládá. NF NF-SP POLOVIČNÍ VNF PLNÁ TVAROVKA DĚROVANÁ TVAROVKA PLNÁ PENF PÁSEK PÁSEK ROHOVÝ NF NF-SP POLOVIČNÍ VNF PLNÁ TVAROVKA

Více

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY DOBA ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ

Více

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK) Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 tl. zdiva 50 až 25 cm Použití Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 pro obvodové zdivo energeticky velmi úsporných budov bez dodatečného zateplení. 50 LUZ FAMILY 50 2in1 Rozměry d

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX Příručka pro provádění www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX RD Milevsko RD Bruntál BD Plzeň P Ř ÍRUČ KA PRO PROVÁDĚ NÍ RD Velké Popovice Sídlo firmy, Praha

Více

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Kompletní program Stav srpen 2014 2 Obsah Oblasti využití Podlahové systémy 4 Dřevostavby 6 Vlhké prostory 8 Systémy pro exteriér 10 Suchá výstavba 12 Modernizace a

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY 23,8 1 (2) POUŽITÍ Nosné překlady se používají jako překlady nad dveřníi a okenníi otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kobinovat s izolante pro dosažení zvýšených

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie

Více

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU.

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. CENÍK Tepelné, zvukové a protipožární izolace Člen sdružení Centrum pasivního domu Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. Platnost ceníku od 1.7.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Tento ceník

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG Betong 10 Betong 15 Průběžná Rohová Průběžná Rohová POPIS : Skořepinové tvárnice BETONG jsou vyráběny z betonu na stacionárním vibrolisu. Složení betonu: čistý drcený dolomitický

Více

Za účelem získání praktických zkušeností s výstavbou a provozem byl na východě Čech realizován projekt energeticky úsporného domu "Pod Strání".

Za účelem získání praktických zkušeností s výstavbou a provozem byl na východě Čech realizován projekt energeticky úsporného domu Pod Strání. Energeticky úsporné domy - projekt "Pod Strání" O potřebě stavět energeticky úsporné domy dnes snad již nikdo nepochybuje. S teoretickými informacemi, jak navrhovat a stavět tyto domy se setkáváme dnes

Více

Pevnost v tlaku. Cena za kus. ř 17,5 (M á 100 mm) 300 3,42 / 3,71 5,5 12,50 71,- 888,- 2957,- 760 5,5 72,- 8,33 5,5 11,11 90,- 60,- 5,5 25,00 12,50

Pevnost v tlaku. Cena za kus. ř 17,5 (M á 100 mm) 300 3,42 / 3,71 5,5 12,50 71,- 888,- 2957,- 760 5,5 72,- 8,33 5,5 11,11 90,- 60,- 5,5 25,00 12,50 CENÍK VÝROBKŮ 1) OBVODOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO platný od 1.. 0 1A) TEPELNĚ IZOLAČNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO Tloušťka neomítnuté Tep. odpor při prostupu Pevnost v tlaku dl./š.=tl.zdi/v stěny konstrukcí

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postupy Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Obsah 1 Požadavky na stavební dokončenost... 3 Požadavky na ochranu zdicích prvků a hrubého zdiva

Více

FOAMGLAS ve 3D Inspirujte se! www.foamglas.com

FOAMGLAS ve 3D Inspirujte se! www.foamglas.com FOAMGLAS ve D Inspirujte se! www.foamglas.com Tepelná izolace FOAMGLAS Tepelná izolace všech stavebních konstrukcí, pro novostavby I rekonstrukce 9 0 Aplikace Ploché střechy (betonová nebo dřevěná konstrukce)

Více

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011 Ceník VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 1.1 1.2 KMB BOBROVKA 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 1.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 1.1 1.5 1.3 11.3 10.1 9.4 11.4

Více