cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy"

Transkript

1 Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU

2 Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé bydlení Zdi jsou multifunkční konstrukční součásti, jejich úkol nekončí jen u ohraničení místnosti. Vnější zdi přebírají jiné funkce než vnitřní zdi, nosné zdi jiné než nenosné zdi. Pro všechny tyto požadavky nabízí společnost GIMA správné řešení. V rámci naší obsáhlé nabídky výrobků zahrnující broušené a zdící cihly, sklepní cihly, roletové skříně a různé příslušenství Vám nabízíme přírodní stavební materiál pro zdravé a bezpečné bydlení. Ať už soukromý stavebník, zkušený architekt nebo generální dodavatel, všichni mají stejný požadavek: Postavit budovu, a to solidně, přiměřeně, hospodárně, moderně, z hlediska energetické účinnosti, s odpovědností před společností nebo také vůči budoucím generacím. Kdo takto uvažuje, vytváří používáním hliněných cihel nejlepší předpoklady k úspěchu své práce, stará se o přirozené zdravé prostorové klima a zabezpečuje trvání hodnoty nemovitosti na desetiletí. Cihly vyrobené firmou GIMA odpovídají normě DIN EN , případně DIN 105, jejich kvalita je stále prověřována vlastní kontrolou. K tomu navíc probíhá i pravidelná cizí kontrola, kterou provádí společnost Güteschutz Ziegel Bayern e.v. 2

3 Cítit se dobře od sklepa po střechu Komín Střešní taška Masivní cihelná střecha Hotové cihelné stropy Keramické a roletové překlady Zdící a broušené cihly Lícové cihly klinker Zvukově izolační cihly Sklepní cihly Cihelný dlažební prvek Cihlové základové desky Sklepní biocihly 3

4 C IHLY GIMA - TEPELNÁ JISTOTA A OCHRANA Tepelně izolační cihly TV 7, TV 9 s odpovídající "U-hodnotou" od 0,07/0,09 W/m2k vyhovují standardům pro pasivní domy. V nabídce jsou i cihly pro nízkoenergetické domy, jejichž použitím získá zákazník velmi výraznou úsporu ve spotřebě neustále rostoucích cen energií. Cihly plněné minerální vatou 4

5 Broušené cihly pro rozpočtáře Maltová vrstva mezi řadami cihel je jen 1 mm tlustá. Na styčné spáře už není žádná malta zapotřebí, o držení a těsnost se v tomto případě stará ozubení. To umožňuje rychlejší stavební postup, což se projeví potěšitelnými úsporami v době uvádění staveniště do provozu - co se týče například pronájmu jeřábu, nákladů na lešení, pracovní doby atd. a snížení celkových nákladů na hrubou stavbu. SNÍŽENÉ NÁ KLADY A VÍCE KVALITY - VYŠŠÍ PŘ ESNOST LÍCOVÁ NÍ - LEHČÍ ZPRACOVÁ NÍ - RYCHLEJŠ Í STAVEBNÍ POSTUP - MÉNĚ MALTY toto jsou snad nejdůležitější argumenty, které mluví pro broušené cihly Thermopor. Jednotlivě je zde však obsaženo mnohem více: - NIŽŠÍ STAVEBNÍ NÁ KLADY Vzhledem k vynikajícím stavebně fyzikálním vlastnostem a jak ekologickému, tak ekonomickému smluvnímu stavebnímu postupu, bychom Vám chtěli používání celkových systémů THERMOPOR broušené cihly od firmy GIMA doporučit. Na následujících stránkách získáte podrobné informace k celkové nabídce produktů: OD SKLEPA PO STŘ ECHU - GIMA Radost ze stavění, bezpečnosti a kvality bydlení pro Váš nový domov. Vyšší přesnost lícování u broušených cihel Thermopor znamená: díky přesně broušeným ložným plochám stačí již tenká vrstva malty (malta pro zdění na tenkou spáru), která se nanáší pomocí nanášecího válce. Systémem zazubení (pero a drážka) na styčných plochách se dají cihly snadněji pokládat. Cihly leží těsně a pevně na sobě. 5

6 CIHLY PRO VNITŘ NÍ ZDI (BROUŠENÉ) Kapilární dynamika pálené cihly způsobuje vyrovnání teploty a vlhkosti vzduchu a tak zajišťuje optimální klima bydlení. nepříjemně vlhko Relativní vlhkost vnitřního vzduchu pod 20% a ve špičkách přes 88% se v závislosti na teplotě pod 16 a nad 27 C pociťuje jako neútulná. Cihla má stav této nevyváženosti na základě svých stavebně fyzikálních vlastností vyrovnat. Při vyšší vlhkosti vzduchu přebírá vlhkost, při nižší vlhkosti vzduchu odvádí nahromaděnou vlhkost a zajišťuje tak stálé zdravé prostorové klima. relativní prostorová vlhkost (%) nepříjemně sucho příjemně ještě příjemně teplota vnitřního vzduchu ( C) BROUŠENÉ CIHLY PRO VNITŘ NÍ STĚNU Plán příčně děrovaných cihel podle přílohy Z /483 Položka č. Rozměry v mm Pevnost Třída objemové D Š V hmotnosti 24,0 CM PL ,8 48 PL ,0 48 PL 14 AKU ,2 32 PL 30 AKU , ,5 CM PL ,8 64 PL 73 AKU ,2 54 PL 32 AKU , ,5 CM PL ,8 96 PL ,8 72 PL ,0 80 PL 79 AKU ,2 80 Kusů na paletě Váha s paletou v kg = Cihla s perodrážkou. Ke zpracování válečkem nebo sáněmi je dodáváno dostatečné množství malty pro zdění na tenkou spáru. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 6

7 CIHLY PRO VNITŘ NÍ STĚNU (VYZDĚNÉ) VELKÝ CIHLOVÝ BLOK PRO VNITŘNÍ STĚNU (VYZDĚNÉ) Velký blok - dutá cihla podle normy DIN (EN 771-1) Položka č. 24,0 CM SM ,8 48 SM ,0 48/30 SM 14 AKU ,2 32/30 SM 30 AKU , ,5 CM SM ,8 64 SM 73 AKU ,2 58/54 SM 32 AKU ,4 58/54 SM 32a AKU ,6 58/54 14,5 CM SM , ,5 CM SM ,8 96 SM ,8 72 SM ,0 96/60 SM 79 AKU ,2 84 SM 86 AKU ,4 SM 89 AKU , ,0 CM SM ,8 72 8,0 CM SM ,0 96 6,5 CM Rozměry v mm D Š V Pevnost Třída objemové hmotnosti Kusů na paletě SM ,2 132/120 Váha s paletou v kg = Cihla s perodrážkou. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 7

8 TECHNICKÉ Ú DAJE Vnější stěny z příčně děrovaných cihel Přímou vzduchovou neprůzvučnost R W u stěn z příčně děrovaných cihel lze podle DIN 105 nebo DIN771-1 ve spojení s DIN stanovit do jmenovité tloušťky 24 cm z plošné hmotnosti konstrukce stěny. Vnitřní a vnější omítkové vrstvy jsou přitom v plošné hmotnosti m obsaženy. Pokud jsou takové zdi opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (WDVS), musí být u měření vůči vnějšímu hluku přihlédnuto k vlivu WDVS. Pro stanovení bočního přenosu musí být použito jedině přímé vzduchové neprůzvučnosti R W masivní konstrukce stěny. i Dodatečně izolované konstrukce Hlz uvedené v tabulce jsou rozlišeny podle tloušťky zdiva a třídy objemové hmotnosti, jakož i podle druhu injektáže ložné spáry. Vychází se z toho, že se nanáší sádrová omítka tl. 15 mm. Možné zvenčí nanesené izolační vrstvy se při zjišťování stavební neprůzvučnosti R nezohledňují! W Hodnocená vzduchová neprůzvučnost u zdiva z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel U zdiva z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel může být existující zvuková izolace mezi těmi, které se podle údajů očekávají na základě plošné hmotnosti pro homogenní jednoplášťové stavební konstrukce. Pro zdivo z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel s odlišnými vlastnostmi se má proto vycházet z osvědčení o zkoušce s uvedenou hodnocenou přímou vzduchovou neprůzvučností.i R W, Bau, ref. Tyto hodnoty se zjišťují s přihlédnutím na korekturu ztrátového faktoru (korektura in-situ). Hodnocená přímá vzduchová neprůzvučnost R pro jednoplášťové vnitřní omítnuté cihlové zdivo. běžnou maltou Ložná spára s lehkou maltou maltou ke zdění na tenkou spáru m ges R w m ges R w m ges R w kg/m² db kg/m² db kg/m² db 11, , , ,1 17,5 0, , , ,0 24, , , ,8 11, , , ,8 17,5 0, , , ,7 24, , , ,6 11, , , ,2 17,5 0, , , ,2 24, , , ,1 11, , , ,5 17,5 1, , , ,6 24, , , ,5 11, , , ,3 17,5 1, , , ,4 24, , , ,4 11, , , ,3 17,5 1, , , ,5 24, , , ,5 W Vnitřní stěny ze zdících cihel Platí stejné okrajové podmínky jako pro dříve uvedené vnější stěny. Protože se těžké vnitřní stěny zhotovují také v síle stěny >24 cm, může se při použití děrovaných cihel třídy objemové hmotnosti 1,0 a vyšší počítat přímá vzduchová neprůzvučnost Rw podle plošné hmotnosti m. Stěny z příčně děrovaných cihel a stěny z plných cihel jsou rozděleny podle tloušťky stěny a objemové hmotnosti, jakož i druhu injektáže ložné spáry. Vychází se z toho, že se oboustranně nanáší sádrová omítka po 15 mm. Hodnocená přímá vzduchová neprůzvučnost R W pro jednoplášťové oboustranně omítnuté cihlové vnitřní stěny Tloušťka Třída stěny obje- (jmenovitý mové rozměr) hmot- v cm nosti Tloušťka Třída stěny obje- (jmenovitý mové rozměr) hmot- v cm nosti běžnou maltou Ložná spára s lehkou maltou maltou ke zdění na tenkou spáru m ges R w m ges R w m ges R w kg/m² db kg/m² db kg/m² db 11, , , ,2 17,5 0, , , ,5 24, , , ,9 11, , , ,6 17,5 0, , , ,0 24, , , ,6 11, , , ,9 17,5 0, , , , 4 24, , , ,0 11, , , ,0 17,5 1, , , ,6 24,0 2 52, , ,3 11, , , ,6 17,5 1, , , ,3 24, , , ,1 11, , , ,5 17,5 1, , , ,3 24, , , ,1 11, , , ,1 17,5 1, , , ,0 24, , , ,9 11, , , ,5 17,5 1, , , ,5 24, , , ,4 11, , , ,8 17,5 2, , , ,9 24, , , ,8 8

9 TECHNICKÉ Ú DAJE OCHRANA PROTI HLUKU Hodnocení indexu vzduchové neprůzvučnosti R W,R (db)* dvouplášťových dělících příček v domě podle DIN 4109 objemová hmotnost cihly objemová hmotnost zdi druh malty Plošná hmotnost/ index vzduchové neprůzvučnosti * u tloušťky stěny (cm) 2 x 11,5 2 x 14,5 2 x 17,5 2 x 20,0 2 x 24,0 kg/m² db kg/m² db kg/m² db kg/m² db kg/m² db 0,8 820 NM* ,9 910 NM* , NM* , NM* , NM* , NM* PFZ s plnícím betonem 2, *NM normální omítka spára 3cm deska z minerální plsti Typ T vyplněna struktura omítky: 2x 1,0 cm vápenosádrová jednovrstvá omítka (2x 10 kg/m 2 ) POŽADAVKY Hodnocený index vzduchové neprůzvučnosti R W,R (db)* dvouplášťových dělících příček v domě podle DIN 4109 Minimální požadavky podle DIN 4109, díl 1 erf. R (db)* W,R Doporučení pro zvýšenou ochranu proti hluku podle DIN 4109, příloha 2 erf. R (db)* W,R mezibytová příčka schodišťový prostor, předsíňová stěna nástěnný prvek pro oddělení domu vnější stěny > 53 > 55 > 52 > 55 > 57 > 67 v závislosti na hlučnosti STATIKA Základní hodnoty přípustného tlakového napětí Druhový typ Třída tlakové pevnosti Základní hodnota 0 přípustného tlakového napětí MN/m 2 Cihla bez zazubení styčné spáry 0,8/0,16 (LM 21) 0,8/0,18 (LM 36) Plánované příčně děrované cihly se zazubením styčné spáry (Cihly pro vnitřní stěny) Broušené příčně děrované cihly se zazubením styčné spáry (vnější zeď 0,8/0,18 ) Lehké příčně děrované cihly (vnější zeď 0,75/0,14 ) 8 0,6 LM 21 0,8 LM ,2 8 1,4 12 1,8 20 2,4 6 1,2 6 0,4 8 0,5 9

10 CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNY (BROUŠENÉ, CELOPLOŠNÁ KRYCÍ MALTA) TEPELNĚ IZOLAČNÍ CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNU (BROUŠENÉ S CELOPLOŠNOU MALTOU PRO ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁ RU) Broušené příčně děrované cihly podle normy DIN 105 (EN 771-1), příp. schválení Z , 840 Položka č. 49,0 CM PL broušená , PL broušená , PA půlka , PL broušená , PA půlka , TV broušená s miner. vatou , TVA broušená půlka s m. vatou , ,0 CM PL broušená , PA půlka , ,5 CM TV broušená s miner. vatou , TV broušená s miner. vatou , SL , PL broušená , PE rohová cihla , PA půlka , ,0 CM PL broušená , PL broušená , PA půlka , ,5 CM TV broušená s miner. vatou , TV broušená s miner. vatou , TVA broušená půlka s m. vatou , SL broušená , PA půlka , PL broušená , PE rohová cihla PA půlka PA půlka , PL broušená , ,0 CM PL broušená , PZ půlka , PL broušená , PA půlka , PL broušená , Rozměry v mm D Š V Popis Pevnost Koeficient tepelné vodivosti Váha s paletou v kg = Cihla s perodrážkou. Ke zpracování válečkem nebo sáněmi je dodáváno dostatečné množství malty pro zdění na tenkou spáru. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. Kusů na paletě 10

11 POTŘ EBA STAVEBNÍCH MATERIÁ LŮ Tloušťka stěny v cm Rozměry v mm D Š V Formát zkrácené označení Potřebné množství na 1m 2 1) 2) 11, DF NF DF DF DF DF DF , SF , DF DF ) DF ) DF , SF ) 24, NF DF DF DF DF DF DF DF DF ) DF ) DF DF , SF DF DF DF , DF DF DF DF DF , DF , DF Cihla kus Malta litr DF DF ) Číselné údaje ohledně počtu cihel zahrnují bezpečnostní přirážku ve výši 3% na teoretickou hodnotu 2) Ú daje pro potřebu malty se stanoví v praxi (tj. včetně cca 40% ztráty rozptylem) a platí jako doporučení 3) Včetně plnicí malty 4) Plnicí beton při suchém pokládání Návod na míchání pro tepelně izolační maltu, zvláště co se týče přidávání vody a doby míchání je nutné přesně dodržet. Potřebné množství na 1m 3 1) 2) Cihla kus Malta litr 11

12 BROUŠENÁ CIHLA PŘ ÍSLUŠENSTVÍ BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU KE ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁRU Výrobek č. PL 02 PL 05 PL 03 PL 01 PL 04 Popis nanášecí válec 36,5 cm nanášecí válec 30 cm nanášecí válec 24 cm malta pro zdění (balení a 25 kg) příložná pomůcka (1 pár) nanášecí válec na maltu pro zdění na tenkou spáru BROUŠENÁ CIHLA NA (CELOPLOŠNOU) MALTU PRO ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁRU PL 09 PL 12 PL 06 DM 01 PL 04 nanášecí válec 49 cm (celoplošná malta) nanášecí válec 42,5 cm (celoplošná malta) nanášecí válec 36,5 cm (celoplošná malta) celoplošná malta pro zdění na tenkou spáru (balení a 15 kg) příložná pomůcka (1 pár) nanášecí válec na celoplošnou maltu pro zdění na tenkou spáru Technické změny a omyly vyhrazeny BROUŠENÁ CIHLA - ZPRACOVÁ NÍ Malta pro zdění na tenkou spáru se jednoduše položí na cihlu pomocí nanášecího válce a nanese pomocí točivého pohybu. Tak vznikne milimetr tlustá, rovnoměrná vrstva malty. Následně se přiloží cihla tak, aby lícovala se styčnou stranou. S rostoucí jistotou zpracování se dá docílit 30 40% úspory času a úspory cihel až 80% oproti tradičním způsobům stavění používajícím cihlové bloky. 12

13 TECHNICKÉ Ú DAJE TEPELNÁ OCHRANA 2 Hodnota U (W/m /K) pro vnitřní stěny Třída objemové hmotnosti cihla Součinitel tepelné vodivosti 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,8 2,0 PFZ omítka 0,39 0,42 0,45 0,50 0,58 0,81 0,96 1,50* 11,5 vápenocementová sádrová 1, 1,76 1,82 1,91 2,03 2,29 2,41-1,71 1,78 1,84 1,93 2,05 2,32 2,45-14,5 vápenocementová 1,50 1,56 1,62 1,71 1,84 2,11 2,24 - sádrová 1,51 1,58 1,64 1,73 1,86 2,14 2,27-17,5 vápenocementová 1,35 1,41 1,46 1,55 1,68 1,96 2,10 2,43 sádrová 1,36 1,42 1,48 1,57 1,69 1,98 2,12 2,47 20,0 vápenocementová ,34 sádrová ,37 24,0 vápenocementová 1,09 1,15 1,21 1,44 1,41 1,69 1,84 2,20 sádrová 1,11 1,16 1,22 1,45 1,42 1,71 1,86 2,23 oboustranná omítka vápenocementová sádrová vápenocementová omítka 15 mm sádrová jednovrstvá omítka 10 mm * po schválení Z Hodnota U (W/m /K) pro omítnuté vnější stěny cihla tloušťka zdi Vnější stěna s lehkou omítkou Zvenčí: lehká omítka 20 mm, WLZ 0,31 Uvnitř: 10 mm sádrová nebo vápenosádrová omítka Vnější stěna s izolační omítkou Zvenčí: izolační omítka 50 mm, WLZ 0,07 Uvnitř: 10mm sádrová nebo vápenosádrová omítka tloušťka zdi Součinitel tepelné vodivosti 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,12 0,14 0,16 0,18 49, 0 52,0 0,14 0,18 0,21 0,23 0,27 0,30 55,0 0,20 0,23 0,25 0,28 42,5 45,5 0,16 0,20 0,24 0,26 0,30 0,34 48,5 0,23 0,25 0,28 0,31 36,5 39,5 0,18 0,23 0,28 0,30 0,35 0,40 42,5 0,25 0,29 0,31 0,34 30,0 33,0 0,22 0,28 0,34 0,36 0,42 0,47 36,0 0,29 0,33 0,36 0,39 2 Hodnota U (W/m /K) pro vnější zdi s tepelně izolačním kontaktním systémem Vnější: WDV-Systém 80 mm, WLZ 0,004 Vnější: WDV-Systém 120 mm, WLZ 0,004 Třída objemové hmotnosti cihla Součinitel tepelné vodivosti 0,8 0,9 1,0 1,2 PFZ 0,16 0,42 0,45 0,50 1,50 0,8 0,16 0,9 1,0 1,2 SMZ 0,42 0,45 0,50 1,50 30,0 40,0 0,25 0, ,0 24,0 34,0-0,36 0,37 0,37 0,42 38,0 20,0 30, ,43 34,0 0, , ,26 0,27 0, , ,30 17,5 27, ,43 31, ,30 13

14 CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNY (VYZDĚNÉ) TEPELNĚ IZOLAČNÍ CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNU (VYZDĚNÉ) Velký blok z příčně děrovaných cihel podle DIN 105, díl1 a 2 (EN 771), příp. schválení Z , 808 Položka č. Rozměry v mm D Š V Popis Pevnost Koeficient tepelné vodivosti lehká lehká normální malta malta malta LM 21 LM36 NM Kusů na paletě Váha s paletou v kg 49,0 CM SM , SA půlka , SM , SM ,16 0,18 0, SM 43 SM 33 SA 33 44,0 CM ,5 CM Schválení Z /919/ , , , SM , SA půlka , ,5 CM SM ,16 0, SE rohová cihla 6 0, SA půlka , SM , ,0 CM 30,0 CM Schválení Z /697/864/420/919 SM , SM , SE rohová cihla 6 0, SA půlka , SZ půlka , SM ,16 0,18 0, SA půlka ,16 0,18 0, SM 23 AKU SM 23a AKU SM ,16 0,18 0, = Cihla s perodrážkou. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 14

15 DOPLŇ KOVÁ CIHLA CIHLY NA OBEZDĚNÍ STROPU Položka č. Rozměry v mm D Š V Pevnost Ttřída objemové hmotnosti DZ ,8 80 DZ ,8 80 DZ ,8 80 DZ I 0,8 80 Kusů na paletě CIHLA NÁ ZEV VĚNCOVKY U VĚNCOVKY WU Položka č. Rozměry v mm D Š V U U 135 U U 105 U U 75 U U 60 U U 40 W WU 75 W WU 60 W WU 60 Typ Kusů na paletě CIHLA - PRO NAVÍJEČ PÁ SKU OD ŽALUZIÍ Položka č. Rozměry v mm D Š V Hmotnost v kg/kus Kusů na paletě Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 15

16 KERAMICKÉ PŘ EKLADY CIHLOVÉ PŘ EKLADY PŘ EKLADY mm - NOSNÉ Označení výrobku Rozměry v mm Š D V Hmotnost v kg/ks Počet ks/paleta Hmotnost v kg/paleta překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad Ložení na kamion cca bm PŘ EKLADY 115 mm - NENOSNÉ Označení výrobku Rozměry v mm Š D V Hmotnost v kg/ks Počet ks/paleta Hmotnost v kg/paleta překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad ,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42, Ložení na kamion cca bm PŘ EKLADY 145 mm - PLOCHÉ, NENOSNÉ Označení výrobku Rozměry v mm Š D V Hmotnost v kg/ks Počet ks/paleta Hmotnost v kg/paleta překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad překlad ,0 21,0 22,7 27,5 36,0 41,5 45,0 50,0 55, Ložení na kamion cca bm Ložení na paletách 96 x 72 cm. Od délky překladu 150 cm musí být 2 palety na podklad. Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. 16

17 CIHLOVÉ ROLETOVÉ PŘ EKLADY PODLE ENEV Optimální detaily ohledně tepelných mostů k DIN 4108, příloha 2 Podle nařízení o úsporách energie (EnEV) se zohledňují tepelné ztráty roletového překladu jen v případě, pokud je ještě v zabudovaném stavu. Zcela zabudovaný roletový překlad se počítá k detailům tepelných mostů. Tepelné ztráty jednotlivostí tepelných mostů se hodnotí pomocí koeficientu tepelných mostů (Psi). Pokud není hodnota vyšší než tepelná ztráta uvedená v příloze 2 Vzory detailů, shoduje se zabudovaný díl s danou přílohou. Síly zdi v cm / výška překladů 30 cm roletový překlad - Typ ROKA-LITH-RG-CLASSIC (s pásovým průchodem) 28,0 30,0 34,5 36,5 42,5 49,0 x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH-RG-CLASSIC plněná perlitem x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH-SHADOW x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH-SHADOW plněná perlitem x x x x s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční díly a izolace uložení ROKA-LITH NEOLINE Pro okenní prvky s roletovým prostorem 16,5 cm nebo dveřní prvky s roletovým prostorem 21,0 cm. Všechny cihlové dutiny jsou vyplněny perlitem, minerální vlnou nebo Neoporem, včetně vodítka popruhu ESM nebo EVS ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE x x x x x x x x Šířka šachty 130 mm pro lamely 80 do výše balení 25 cm ROKA-RUBO-Z-EXCLUSIV pro rohový nebo stlačený oblouk ( < 1,75 m) se zárukou otevírání oken do úhlu 90 x x x x Technické změny a omyly vyhrazeny. 17

18 FASÁ DA / OBKLAD TERASY / VNITŘ NÍ VÝSTAVBA LÍCOVÁ CIHLA KLINKER zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Cihlová fasáda společnosti GIMA je co se týče délky životnosti a stálé krásy nepřekonatelná. Již před staletími se stavěly fasády z cihel, které i přesto, že čelí vlivům prostředí, jsou dodnes nádherné a půvabné a přitom technicky zcela neporušené. Z dnešního pohledu to znamená, že fasádní cihla je stavební materiál, který díky svým pozitivním vlastnostem postačuje duchu doby a z hospodárného hlediska je daleko před ostatními fasádami. DLAŽDICE zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Při výrobě se nepoužívají pouze tuzemské přírodní suroviny, které na základě svého organického složení odolávají i nejnáročnějším klimatickým nárokům. Dlaždice GIMA odpovídají platným normám DIN a jsou odolné proti kyselinám, oleji a alkáliím, absolutně mrazuvzdorné, odolné proti posypové soli, vysokému tlaku, otěru, jisté pro chůzi a proti uklouznutí a po výstavbě podkladu vhodné pro lehký, středně těžký a těžký provoz. CIHLOVÉ ZÁ KLADOVÉ DESKY zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Cihlové základové desky GIMA, vypálené z přírodní hlíny přetrvají generace. Na základě svých vynikajících vlastností jsou mnohostranně použitelné. Další kvalitní výrobek od firmy GIMA, necitlivé na vlivy počasí a absolutně mrazuvzdorné. Různé formy a barvy poskytují nesrovnatelný cihlový podklad. SKLEPNÍ BIOCIHLA zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Sklepní cihla GIMA je ideální podlahová krytina pro biosklep ve vlastním domě. Biosklep se hodí výborně pro uskladnění ovoce, zeleniny, brambor a je nutností pro každého znalce vína. Tato plná cihla, která se sama vyrovnává danému klimatu, z vypálené hlíny, se dá doporučit obzvlášť z ekologického hlediska. CIHLY CAVINO URČENÉ PRO REGÁ LY NA VÍNO zvláštní prospektový materiál, na vyžádání Vnější rozměry v cm D Š V Otvor O Ostatní rozměry (cm) Hmotnost drážka uložení kg/ks vedení litrových lahví ,2 6ks 16,8 48 Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny. Kusů na paletě 18

19 POZNÁ MKY

20 Cihly, broušené cihly Tepelně izolační cihly Cihly plněné minerální vatou Akustické cihly Doplňkové cihly Keramické překlady Roletové překlady Doplňky a příslušenství Komíny a tašky Klinkery P.B.C.-Praha, s.r.o. tel: fax:

Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU přírodní stavební materiál pro zdravé bydlení Zdi jsou multifunkční

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

Příjemné teplo ve vašem domě

Příjemné teplo ve vašem domě KATALOG Příjemné teplo ve vašem domě Naše vizitka PÓROBETON Ostrava a. s. je tradičním a ryze českým výrobcem stavebního materiálu z šedého pórobetonu. Výrobní závod v Ostravě Třebovicích zahájil provoz

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200 CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Ceník páleného cihelného systému HODOTHERM 1. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDIVO HODOTHERM 44 P+D 1.1 1.2 1.1 1.2

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Německu při energetické rekonstrukci domů

Německu při energetické rekonstrukci domů Zákonné předpoklady ř d a veřejné ř dotace v Německu při energetické rekonstrukci domů Dipl. Ing. (FH) Gerhard Brunner Poradce pro životní prostředí a energie při Komoře řemeslníků Niederbayern- Oberpfalz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Přehled sortimentu a ceník 2013

Přehled sortimentu a ceník 2013 Přehled sortimentu a ceník 2013 Vitální cihly Evoton broušené cihly plněné minerální vatou Celoplošné lepidlo MAXIT MUR 900 D vitální cihla Označení Pevnost v tlaku Spotřeba cihel DPH 1) Balení Hmotnost

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Kvalitní izolace je důležitá nejen pro životní prostředí, ale i kvůli nákladům za energii. Kdo izoluje svoji

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Vaše stavba v našich rukou

Vaše stavba v našich rukou Vaše stavba v našich rukou HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: 385 793 030 fax: 385 726 145, heluzdum@heluz.cz www.heluz.cz Obsah: HELUZ DŮM str. 4 Výhody projektu HELUZ

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. SŠSaD Frýdek-Místek, Pionýrů 2069 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů

Více

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 CENÍK 2014 www.porfix.cz Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 LIDÉ ZDĚTE! RYCHLE SNADNO ÚSPORNĚ ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ λ 10 DRY = 0,090 W/mK Tvárnice PORFIX Plus P2-420

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

VÁŠ PRŮVODCE PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ...

VÁŠ PRŮVODCE PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ... VÁŠ PRŮVODCE PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ... Stavíme Váš sen... 1 2-4 Průběh výstavby domu 4-5 6 6 7 7 8 8 RD JUPITER Dispozice: 5+1 Užitná plocha: 162 m² Základová deska: PER: U=0,13W/m2K (pasiv) Stavební

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog KONSTRUKČNÍ PRVKY ANTÉNNÍ STOJAN AS1 Anténní stojan AS1 Konstrukční výška 2 100 mm Užitná výška 1 200 mm Průměr trubky Ø 89 / 4 mm Rozměry podstavce 1 300 x 1 300

Více

Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny. Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili

Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny. Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili www.wienerberger.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili Z ženského pohledu tvoří krásný a harmonický domov správně zvolené barvy, útulně

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

Podlahy CZ leden 2013 Podlahy

Podlahy CZ leden 2013 Podlahy Podlahy CZ leden 2013 Podlahy Úvod Jednou z nejdůležitějších konstrukcí ve stavebním objektu jsou podlahy jakožto lícová povrchová úprava nosné stropní konstrukce, která slouží k přenášení užitného zatížení

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Průmyslové plynoměry G10 do G65

Průmyslové plynoměry G10 do G65 Průmyslové plynoměry G do G65 Průmyslový plynoměr G Průmyslový plynoměr G o rozteči připojení 8 mm je určen k měření spotřeby plynu v bytech, ve kterých plynové spotřebiče napřesáhne 6m /h vzduchu o hustotě,

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Dobrý den. .s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných. . stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?...

Dobrý den. .s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných. . stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?... Dobrý den.s tím architektem, co navrhoval přízemí bez nosných 16.10.2010 Praha, Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.. stěn bys měl asi ještě promluvit, ne?... Praktické zkušenosti z výstavby nízkoenergetických

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Ceník 2012. www.porfix.cz. Platnost ceníku je od 1. března 2012 Bezplatná infolinka 800 900 366

Ceník 2012. www.porfix.cz. Platnost ceníku je od 1. března 2012 Bezplatná infolinka 800 900 366 Ceník 0 www.porfix.cz Platnost ceníku je od. března 0 Bezplatná infolinka 800 900 66 KRITÉRIA ROZUMNÉ STAVBY Komplexnost PORFIX je komplexní stavební systém, který zahrnuje tvárnice ve třech pevnostních

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost.

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost. NEJLEPŠÍ nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. Není snad nejjednodušší A NEJPŘIROZENĚJŠÍ věc na světě, že chcete žít v teple? K tomu je třeba perfektní TEPELNÁ IZOLACE zajišťující tepelnou pohodu.

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více