Aegidius časopis farnosti svatého Jiljí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aegidius časopis farnosti svatého Jiljí"

Transkript

1 Aegidius časopis farnosti svatého Jiljí pro Jirkov a okolí, březen 2010 (č.69) Postůj poutníče a čti. Tuto skončil života běh Jindřich Prakšický ze Zástřizl, od svého zbrojnoše vlastním kordem úkladně proboden 1582, 25 července. Nyní jdi dále, varuj se hříchu, miluj ctnost a přej jemu život věčný. Více o smírčích křížích s.4

2 2 Bohoslužby o velikonocích Květná neděle: Jirkov 9:00 (průvod), Strupčice 10:45 (Na Květnou neděli se mění čas ze 2. na 3. hodinu!) 1.4. Zelený čtvrtek: Jirkov 17:00 hodin 2.4. Velký pátek: Strupčice 15:00 hod., 17:00 hod. Jirkov 3.4. Bílá sobota- Vigilie: Strupčice 18:30, 20:30 Jirkov 4.4. Neděle Zmrtvýchvstání: Jirkov v 9.00 hod., hod. Strupčice (žehnání pokrmů) 5.4. Pondělí velikonoční: Jirkov v 9.00 hod. V domovech důchodců jsou bohoslužby jako obvykle Pozvánky na březen * Každý pátek v tomto měsíci se v Jirkově po mši svaté koná pobožnost Křížové cesty. Mše začíná v 17:00 hodin a před ní se modlíme růženec, jako obvykle. * Možnost svaté zpovědi před velikonocemi bude v den tzv.bílé soboty, to je 3.4. v sakristii děkanského kostela v hod. a hodin. Kostel bude otevřen celý den z důvodu tradiční pobožnosti u Božího hrobu. * V neděli bude sbírka na pojištění majetku diecéze! Je třeba vybrat kolem 10 tis. Tyto peníze se posílají do Litoměřic. Tento nový způsob pojištění je levnější, než když si objekty pojišťovala každá farnost zvlášť. * Ve čtvrtek bude v mosteckém kostele svatého Václava mše svatá s účastí kněží krušnohorského vikariátu. Mše začíná v 10:30 hod. ** Pouť na Moravu se připravuje ve dnech Plánujeme návštěvu poutního místa Svatý Hostýn a hlavní Pouť u svatého Antonína (Blatnice). Přespání bude v Boršicích na faře. Spacák nebo deku s sebou. Jídlo s sebou. Na faře je zařízená kuchyň (vařič, lednička). Během dne budeme pryč, na obou poutních místech je možnost jídlo si koupit. Na Hostýně je dokonce několik restaurací. Předběžní zájemci se můžou dotazovat a případně i hlásit. Informace v příštím čísle doplníme.

3 3 Stalo se: Křest: Martin Samko Pohřeb: Milan Berki, Hugo Pihera, Dušan Tancoš jsme se v chomutovském chrámu Páně rozloučili s naší dlouholetou členkou PhMgr Marií Kateřinou Jordánovou, která odešla na věčnost zaopatřena svatými svátostmi. Zemřela ve věku nedožitých 87 let. Naše sestra Kateřinka měla obláčku v Kadani a od té doby byla horlivou účastnicí všech našich akcí a neúnavnou přímluvkyní za obrácení našeho národa a oživení víry, především pak krušnohorského vikariátu. Na tento úmysl obětovala i celý svůj dlouhý vdovský život naplněný mnoha nemocemi a úrazy, které překonávala s obdivuhodnou trpělivostí. Mimořádné úsilí věnovala obnovení paměti a schopnosti opět číst, aby nezůstala bez milované denní modlitby církve breviáře. Věříme, že v ní máme velkou přímluvkyni i za nová dominikánská povolání a oživení našeho společenství. RIP (Requiescat in pacem - odpočívej v pokoji) MS Jirkov představený František F. Hutr Zimní setkávání na faře skončila. Děkuji všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh (občerstvení, topení v kamnech, úklid). Snad jsme si z nich něco duchovního odnesli. Tento m ě s í c m á m e m o ž n o s t pokračovat v rozjímání při Křížové cestě. Na obr. P.Radim a jeho téma: vězeňská duchovní služba. P.Mirek Jarní tábor pro děti se uskutečnil na faře v Jítravě. Celkem se zúčastnilo 21 osob. Navštívili jsme hrad Grabštejn a nádherné hasičské muzeum v Chrastavě! Každý den jsme slavili mši svatou v místním kostele sv.pankráce. Víte, že sv.pankrác byl Ital a zemřel pro víru v Krista již v 15-ti letech a je patronem mimo jiné pro děti, které se připravují na 1.svaté přijímání? Ač to byly jarní prázdniny, tak sněhu jsme si užili až až. Tomu také odpovídaly neustále obsazené radiátory na faře. Samozřejmě jsme se pomodlili i u hrobu svaté Zdislavy za rodiny dětí. Vrcholem byla návštěva ZOO, bílí tygři, pandy, lachtani, tropický prales a samozřejmě vzácné drzé kozy, které bylo možno krmit! Díky sestře Holčíkové za poskytnutí zázemí a Pánu Bohu za vše.

4 4 Co jsou smírčí kříže? Smírčí kamenný kříž, na který jste třeba při vycházce do přírody narazili, ukrývá hluboké tajemství minulosti. Býval stavěn nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo nějaké neštěstí. Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s Kalek postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán. Podobným symbolem je křížový kámen, což je kříž vytesaný do kamene a nemá tudíž klasický křížový" obrys. Soudnictví ve středověké západní Evropě vycházelo z křesťanského kanonického práva, založeného na hodnotách duchovních, svědomí a rozumu. Život na naši zemi nám daroval Bůh. A lidský život, byl chápán jako nejvyšší hodnota. Pro spásu lidí, jejich vykoupení od hříchu Ježíš Kristus zemřel na kříži. Vraždou, usmrcením člověka pohrdl jedinec Kristovou výkupnou obětí a darem stvoření. Toto jednání si vůči živoucímu Bohu žádalo usmíření potvrdit, že si křesťané váží Vykupitelova kříže. A tak vedle odškodnění pozůstalých byli pachatelé zločinu odsuzováni ke stavbě smírčích křížů. Křížové kameny byly stavěny také jako upomínka na pohromy, například morové epidemie. Spousta těchto památek se do dnešních dnů nedochovala, zájem o ně byl malý a tak často skončili nenávratně v zemi. Pár se jich podařilo později vypátrat, ale většina z nich je nenávratně ztracena. Jedině opětovný zájem o jejich péči a ochranu společně s patřičnou osvětou je dokáže zachránit a uchovat pro příští generace. Společnost pro výzkum kamenných křížů při Městském muzeu v Aši má ve své centrální evidenci více než 2300 kamenných křížů na území celé České republiky! V archivech se nalezly zmínky o kamenných křížích ve smírčích smlouvách, jež se koncem středověku uzavíraly před městskými úřady mezi rodinami oběti a vraha a týkaly se finančního vyrovnání. Tento obyčej nahradil krevní mstu a později byl kodifikován v městských právech a platil v našich zemích až do třicetileté války ( století). Bylo to jakési mimosoudní vyrovnání.

5 5 Necelá polovina smírčích křížů je opatřena petroglyfem. Na kamenech nacházíme obrazce nářadí, znamenající zřejmě profesi člověka, který vstoupil do události, jež se smírčího kříže týkala. Častým motivem je sekera, dále nůž, kladivo, mlátek, ruční vřeteno, kolovratové vřeteno, soukenické nůžky, soukenická střela, tkalcovský člunek, krejčovské nůžky a kleště. V jednotlivých případech se objevuje žehlička, pluh a vůz s Květnov rejdem. Zbraně snad symbolizují vražedný předmět. Nejčastěji jsou zastoupeny chladné zbraně všech typů, v několika případech kuše, v jednom případě jezdecká pistole a puška. Někdy bývá kámen popsán vysvětlujícím textem. Kamenné kříže se nacházejí po celé Evropě. Na území České republiky se vyskytují na místech středověkého osídlení. Krajina ve středověku neosídlená kamenné kříže nemá (na příklad centrální Šumava). Pověst ke křížovému kameni na titulní straně: kámen byl postaven na památku smrti pána hradu Buchlova, Jindřicha Prakšického ze Zástřizl. V létě jsme s dětmi na táboře kolem něj procházeli. Odkaz smírčích křížů je v Postní době zvlášť aktuální, totiž: čiňte pokání, napravte hříšné chování, zvláště vůči svým bližním!!! Otvice Strupčice Kyjice (Vrskmaň) Drmaly Březenec Okořín (Orasín)

6 6 Modlitba Velkého pátku. Lide můj, co jsem ti učinil? Čím jsem tě zarmoutil? Odpověz mi... Tím, že jsem vám dal celou zemi a její bohatství: obilí, vinice, naftu, uhlí, atomy? Vy se těchto darů nejprve zmocňujete, místo abyste je rozdělovali, a pak jich používáte k válkám a tak je promarníte a znehodnotíte. Tím, že jsem vám dal svůj život a sílu? Vy ji užíváte k zahubení života a k pronásledování slabších a zranitelných. Tím, že jsem vám dal řeč, abyste se mohli dorozumět s ostatními lidmi? Vám slouží ke lži a skrývání myšlenek vašich srdcí. Tím, že jsem já, Stvořitel, přišel mezi vás na zem jako prostý dělník, tesař s drsnýma a upracovanýma rukama? A vy jste probodli mé ruce a nohy a přibili mě na kříž. Tím, že jsem vám dal nejčistší ženu za Matku? A vy ji neposloucháte a vysmíváte se jí. Tím, že jsem umíraje nechal jako odkaz své slovo, aby učilo lidi opravdu se milovat? A vy tomuto slovu nechcete naslouchat a divíte se, že se vám nic nedaří. Čím jsem tě zarmoutil? Odpověz mi... Lide můj, co jsem ti učinil? Křížová cesta pro spěchající. Pane, odpusť mi, že jsem neměl čas účastnit se křížové cesty tvé i křížové cesty mých bližních. Byl jsem jako Pilát. Ptal jsem se co je pravda, ale neměl jsem čas se nad tím zastavit a zamyslet. Vykročil jsi Ježíši na křížovou cestu. Byl před tebou asi kilometr. S takovým břemenem to trvalo snad hodinu. Pro mne to bylo příliš, spěchal jsem Běžel jsem napřed. kousek dál jsem zastavil, ohlédl se ty jsi ležel na zemi. Nepomohl jsem ti. Minul jsem na cestě tvou matku. Ona též běžela, ale k tobě v opačném směru než já. Určitě jste se setkali, ale také ne na dlouho. Popravčí rovněž pospíchali. Potkal jsem Šimona z Kyrény. Říkal, že spěchá domů, po práci. Ale pomohl ti nést kříž. Kdybych věděl, že budeš potřebovat pomoci Veronika též měla pro tebe čas. Zůstal jsi u ní navždy na roušce. Já si ani neumím představit tvou tvář. Dej, Pane, abych se s tebou tváří v tvář setkal. Byl jsem už daleko, když jsi upadl znovu. Ani tehdy jsem ti nepomohl vstát. Kolik takových slabých jsem už minul v životě Jak jsem asi vypadal, když jsem spěchal a přitom minul v západní bráně města skupinu žen, jež čekaly, na rozdíl ode mne, na tebe?tvůj třetí pád jsem pozoroval z Golgoty. Nepovstal jsi už vlastními silami. Ani já jsem neutíkal níž, abych ti pomohl. Tak těžko se člověk navrací. Teď jsi i ty tam, kde já. Došel jsi. Pomalu, těžko. Svlékají tě. Ne, oni též pospíchají, proto strhují z tebe šaty. Tady vidím, co znamená spěch. Aby

7 7 nezdržovali přivázáním rukou a nohou, přibíjejí hřeby. To je rychlejší a jistější. Ježíši, odpusť mi můj životní spěch, jenž nejednomu bližnímu způsobil tolik smutku, tolik bolesti a tolik ztráty. Je teprve třetí hodina odpoledne, a slunce už zhaslo. Ještě nepadl soumrak, a už svítí večernice. Ještě jsi neskonal a zástupy se už poplašeně rozutekly. Vítr šílí. Vyznávám spolu se setníkem: Opravdu, tento byl Synem Božím. Stálý spěch. Dobíjejí ty, co byli ukřižováni s tebou. Rychle vás snímají z křížů neboť za hodinu začíná jejich svátek. Jak dlouho jsme schopni setrvat v žalu? Jak dlouho jsme schopni setrvat v lítosti? Na všechno jsi měl čas, Pane, s výjimkou setrvání ve smrti. Nyní ses ukázal rychlejší než ti všichni. Již třetího dne, ještě než začalo svítat, jsi vstal z mrtvých. Díky, Ježíši! Svědectví o naději Povím vám příběh, který se mi stal při jedné cestě z domova, z domova s velkým D, kde jsem nechal srdce. Šlo se mi docela špatně, i když cesta byla stále z kopečka a hlavou se mi honily nejrůznější myšlenky a události, které se staly před a kolem velikonoc. Jak cesta ubíhala, pomalu se ve mně všechno zklidňovalo o do mého nitra se začal vkrádat klid. Během cesty jsem trhal větvičky s čerstvě narašenými pupeny a květy, abych je dal babičce do vázy, protože mně to dělá potěšení trhat kytice do váz babička má tyto přírodní obyčejné kytice ráda. Už jsem měl většinu cesty za sebou, když jsem uviděl dva veliké rozkvetlé stromy. Rostly blízko vedle sebe a byly docela hezky narostlé. Měly čistě bílé květy. Čím více jsem se přibližoval, tím více jsem začínal vnímat překrásnou intenzivní vůni, která ač stále silnější, nebyla protivná. Rozhodl jsem se natrhat si několik větviček této vůně s sebou do vázy. Zamířil jsem ke stromům, ale když už jsem byl docela blízko, zjistil jsem, že vábivá vůně přichází odněkud odjinud. Milé dva stromy nevoněly téměř vůbec! Zato opodál se krčil menší, pokřivený stromeček. Kvetl také bíle a už nebylo pochyb, odkud vůně přichází. Tento ubohý a pokřivený stromek působil oproti těm dvěma rovným, majestátním, urostlým stromům spíše domácky. Byl už starší a měl docela hezkou korunu. A jeho okolí s pokřiveným kmenem působilo tak nějak útulně. Od původních dvou stromů jsem postupně celou svou pozornost obrátil k tomuto. A jak jsem tak na něj koukal, naplnila mé srdce nová naděje! Jaká? Kolem sebe vidíme často hodně velkých a v určitých směrech mnohem schopnějších lidí, než jsme my sami. Člověk se pak sám sebe zeptá: K čemu mohu být já prospěšný druhým, když nejsem ani velký, ani nemám zvláštní schopnosti? Ten stromek mi to řekl: I když jsi jen obyčejný a ubohý, můžeš vždycky kolem sebe dávat vůni

8 8 Mons.Petr Esterka - zážitky z útěku za totality Se svými plány jsem se svěřil tatínkovi: Pokud uteču, budete mít problémy. Máme je stejně, odpověděl tatínek, a jestli máš odvahu se o to pokusit, ať je Pán Bůh s tebou. Je to lepší, kdyby aspoň jeden z nás žil normálním životem na svobodě, než abychom tu všichni živořili. Nabídl se dokonce, že se pokusí získat nějaké informace od kamaráda, který žil v pohraniční vesnici ten se ale odmítl angažovat. S Jožou Šupou jsme jednou sedli na motorku a jeli do Mikulova prozkoumat okolí. Stavili jsme se i ve Valticích, odkud byly přímo ze silnice vidět zátarasy z ostnatých drátů. Kromě hlídkových věží a elektrických drátů byli největším nebezpečím lidé. V těchto místech bydleli hlavně pohraničníci, estébáci a udavači. Bylo pravidlem, že když se v okolí vyskytl někdo cizí, hned informovali policii. Kdo chtěl vstoupit do pohraničního pásma, byl kontrolován. Musel mít nějaký důvod. Před šestou jsme byli v Břeclavi a museli čekat na přípoj. Okolo chodila stráž dva pohraničníci se psem a samopaly. Stranou od ostatních nástupišť stál náš vlak. Koupil jsem si v restauraci sodovku a zmrzlinu a sedl si v parku před nádražím. Najednou jsem zaslechl dívčí hlas: Nazdar, Petře! Otočil jsem se a uviděl svoji spolužačku Drahu. Představila mě svým kamarádkám a zjistili jsme, že jedeme stejným směrem. Vyděsil jsem se a uklidnil až poté, co mi řekly, že vystupují ještě před Mikulovem. Mezitím přišel i Joža a Sýr. V hovoru s děvčaty nám čas rychle uběhl a skoro jsme zapomněli na nebezpečí, kterému jdeme vstříc. Připomenula nám to pohraniční stráž, která prohlížela cestující, co nastupovali do vlaku. Někteří lidé museli ukazovat povolení, my naštěstí ne. Snad proto, že nás byla celá skupinka. Bohu díky, že jsme děvčata potkali. Pomalu začalo zapadat slunce. Měl to být poslední večer v naší vlasti. Do kupé přistoupily ženy a z jejich hovoru jsme zaslechli. Dneska už není možné utéct, zrovna minulý týden jsem slyšela na hranicích střelbu... To nám odvahy nedodalo; seděl jsem proti kamarádům a viděl, jak jsou v obličeji úplně bílí. Navíc jsem si na jedné zastávce všiml, jak do vedlejšího vagónu nastoupili pohraničníci, aby překontrolovali povolení. Děvčata už předtím vystoupila... Žaludek jsem cítil až v krku. Kdykoli jsem se později vrátil v myšlenkách k tomuto dni, nevybavilo se mi samotné překročení hranic, ale situace, kdy sedíme v kupé ve vlaku a blíží se k nám stráže. Zahlédl jsem světla Mikulova a lehce kývl na kamarády. Otevřel jsem dveře vagonu. Vlak vjel do zatáčky a zpomalil. Vyskočili jsme. Měli jsme štěstí, nikdo se nezranil ani jsme nevzbudili pozornost spolucestujících či stráží. Snažili jsme

9 9 se nenápadně se dostat z města ven. Ukryli jsme se v jednom vinohradu, zbavili se všeho přebytečného a pomodlili se kratičkou modlitbu. Nevěděli jsme přesně, kde jsme a jak daleko leží hranice, to nejpodstatnější jsme ovšem znali: kterým směrem je Rakousko. Plížili jsme se za sebou a co chvíli jsem dozadu hodil hrst pepře, aby psi nenašli naši stopu. Po třech hodinách jsme si odpočinuli a znovu jsme se posílili i modlitbou. Jak dobře se člověk modlí, když se octne ve skutečném nebezpečí! Slova, která jsem dříve opakoval tak často, znamenala nyní mnohem víc. Vyrazili jsme dál. Noc ale nebyla nekonečná a začalo svítat. Po čase jsme zjistili, že jsme blízko kulometné věži. Mohli jsme dokonce rozpoznat siluety stráží. Pod věží byla zoraná půda s řadou drátěných zátarasů. Bylo nám jasné, že přímo k věži jít nemůžeme. Vpravo se táhlo obilné pole. Rozhodli jsme se zkusit to tam. Když jsme byli asi v polovině, ozval se blízko nás výstřel. Přirozeně jsme ztuhli. Nedaleko nás se rozzářila světelná raketa. Uslyšeli jsme hlasy a přibližující se kroky. Jak rychle se kroky blížily, tak se taky začaly vzdalovat. Nevím, snad to byla jen výměna stráží. Když se všechno zklidnilo, pokračovali jsme v plížení na konec obilného pole. Před námi stály tři řady ostnatých drátů. Rychle se rozednívalo a my jsme se nemohli dlouho rozmýšlet. Museli jsme riskovat. Později jsem se dověděl, že velká část lidí, kteří zemřeli na hranicích, byla seškvařena elektrickým proudem. Když jsme se prostříhali všemi dráty, začali jsme utíkat. Za chvíli jsme minuli hraniční kámen, ale běželi jsme dál. Až jsme vyběhli na malý kopeček a sedli si pod Boží muka. Pomodlili jsme se, a když jsme se ohlédli, uviděli jsme hradbu drátů a hlídkové věže. Ten koncentrák obehnaný ostnatým drátem, naši vlast, jsme měli za sebou a v sobě nádherný pocit svobody. Byl to úžasný risk, povedlo se nám nemožné; když se nad tím člověk zamyslí, bylo to proti všem zákonům pravděpodobnosti... Ještě ten den, co jsem utekl, ztratil tatínek práci. Rodičům řekli, že mě při útěku zastřelili, a maminka po té zprávě během čtrnácti dnů dočista zešedivěla. Až později se mi podařilo poslat po jedné kamarádce do Hodonína pohlednici z Vídně: psal jsem německy něco o tom, že jsem se v pořádku vrátil z výletu na Moravu. Dívka můj rukopis poznala a přinesla lístek našim. Teprve z toho psaní maminka poznala, že žiju. Co říká katechismus? Církev v moderním věku odmítla totalitní a bezbožecké ideologie spojené s komunismem nebo socialismem. Z druhé strany ale také zavrhla svrchovaný primát tržního zákona nad lidskou prací. více v Milujte se č.12

10 10 Co s načatým postem? Postní doba to přece známe: něco si odříct, něco si zakázat, víc na sobě duchovně pracovat, ztišit se, zamyslet se nad chybami, nedostatky a co s tím vším dělat, kde začít? Pro každého je důležité něco jiného. Příklad pro jedno zamyšlení: Je mnoho různých úhlů pohledu na lidské slabosti, chceme-li - hříchy. Jeden hřích se ale od všech ostatních liší. Je to závist. Je jediným ze sedmi hlavních hříchů, který v sobě neobsahuje ani špetku potěšení. Je ze všech návyků nejubožejší. Výroky moudrých o závisti: Chuť na ni nikdy neustává, a přece nachází uspokojení pouze v nekonečné sebetrýzni - Závist je nespokojenost s dary, které má někdo jiný Je to smutek z toho, když je jiný člověk šťastný nebo slavný. Závist úzce souvisí s naší nespokojeností s vlastním údělem, kdy si zároveň přejeme mít takový úděl, jaký má někdo jiný. Závist nám nepopřává klidu a zbavuje nás veškeré radosti z toho, co by nás jinak těšilo. Představte si, jak se Kateřina neustále dívá přes celou kancelář na kolegyni Františku a myslí na to, že je nesrovnatelně úspěšnější, krásnější a zajímavější. I když je Kateřina sama z širšího pohledu rovněž úspěšná, krásná a zajímavá, bude svou práci a vzhled pokládat za něco fádního a nezajímavého. Sama by mohla mířit docela vysoko, ale když ji stravuje závist k Františce, nedokáže se radovat z vlastního štěstí. Už na základce vzniklo mezi Alešem a Jiřím podivuhodné přátelství podporované stejnými zájmy a zálibami.to vyústilo i ve stejnou kantorskou profesi a kupodivu přetrvalo i léta zamilovanosti a vstupu do manželství. Aleš s Janou měli tři krásné děti, ale malý Pavlík Jiřího a Moniky marně čekal na sourozence. Obě rodiny, slušně materiálně zajištěné, podnikaly společné akce kulturní, sportovní i společenské a jejich potomci tvořili správnou předškoláckou partu. To vše do chvíle, kdy Monika zjistila, že Aleš postupuje rychleji na kariérním žebříčku než její Jiří. Dlouholeté přátelství bralo pomalu za své. Pohoda, spokojenost byla ta tam. Jak to, že také něco neděláš pro svůj postup, jak to, že vyděláváš o tolik míň než Aleš? Děti se už netěšily na společné výlety, protože mezi rodiči bylo něco, čemu nerozuměly a v čem se špatně žilo. Asi netřeba pokračovat. Ctižádost by měla být vždy v souladu s našimi možnostmi a nemělo by nás jak se říká pálit dobré bydlo. Závist nás může připravit o klid, rodinnou pohodu, kterou si penězi nezajistíme, přivodit depresi nám i širokému okolí včetně dětí. Deprese, stres, to jsou roznětky mnoha problémů a nemocí, kdy se ptáme, proč právě mě toto potkalo? Nebo dokonce: Pane Bože, proč mě tak trestáš? A problém je v nás. Není lépe se včas zastavit a naopak děkovat

11 11 že vidím, chodím, že mám kde bydlet, nehladovím, mám možnost vzdělání, lékařského ošetření. Že mám přístup k čisté vodě se nám zdá naprosto samozřejmé, ne tak milionům lidí v Africe... Závist zůstává na seznamu těžkých hříchů i v 21. století. Naše doba nevidí nic špatného na troše nevinného smilstva, které nikomu neškodí a je známkou mužnosti či schopnosti svádět ženy i muže, na zasloužené pýše a oprávněném hněvu, který se dá chápat jako sebeprosazování. Lenost a nestřídmost vypadají prostě jako nešťastné osobní vlastnosti, a ne jako těžké hříchy. Ovšem závist, to je něco jiného. Závist nepřináší žádnou radost a tak ji prostě nesnášíme. Zůstává něčím naprosto nezáviděníhodným. Přesto můžeme pozorovat přímo epidemii závisti. Podněty k závisti jsou dnes všude. Je stavebním kamenem, základním rysem každé reklamy. Mark Twain říká: Člověk udělá mnoho věcí, aby ho druzí měli rádi, ale udělá všechno pro to, aby mu ostatní záviděli. A tak často nakupujeme ne pro potřebu, ale abychom se ukázali. Jedno staré pořekadlo říká, že štěstí spočívá ne v tom, že dostaneme to, co chceme, nýbrž v tom, že chceme to, co dostáváme a že jsme skutečně spokojeni s tím, co máme. Jinak také, že nejšťastnější je ten, kdo má nejméně potřeb. Boj proti závisti změna cenovek. Proč si vlastně myslíme, že někdo je na tom lépe protože je bohatý, je přitažlivější, má zaměstnání s větší odpovědností a vyšším postavením? Křesťanská víra nám připomíná, že cesty Boží nejsou stejné, jako cesty naše a že myšlení Boží není jako myšlení naše. Prorok Samuel si to uvědomuje, když pro Izrael vybírá krále: Člověk soudí podle zdání, Hospodin vidí do srdce. (1Sam 16,7). Apoštola Pavla cosi sužuje a prosí, aby toho byl zbaven. Slyší ale Boha, jak mu říká, že právě jeho slabost je prostředkem, jak v něm a skrze něho bude Boží moc působit : Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.(2kor 12,9) Dokážeme pochopit obrácení znamének u hodnoty? Takže to, co by většině lidí mohlo připadat hodnotné, nemá ve skutečnosti valnou cenu a to, čím se obvykle opovrhuje, má ve skutečnosti tu pravou a trvalou hodnotu? Nejsou-li cesty Boží jako cesty naše, dívá-li se Bůh na srdce a ne na vnější vzhled, pak možná zámožnost, proslulost a přitažlivost nejsou tak důležité, jak se zdají a je ztráta času a energie je závidět. Naopak schopnost milovat, navazovat a upevňovat přátelství a být spokojený jsou hodnoty mnohem cennější, které člověku přinášejí do duše pohodu, uspokojení a pravé štěstí. Volné zpracování námětu z knihy Sedm hlavních hříchů- KNA 2009

12 12 P.Leonhard Adler, OFM Pozoruhodná životní dráha dopravního technika z židovské rodiny přes evangelický křest ke kněžství v důchodovém věku z Milána přes Vídeň, Brno, Berlín, Libyi zpět do Milána. Leonhard Adler se narodil v židovské rodině v severoitalském Milánu 4. srpna Po smrti otce se rodina přestěhovala do Vídně, kde mladý Leonhard studoval na technice strojírenství a elektrotechniku. Pracoval pak v elektrotechnickém koncernu AEG ve Vídni a v Brně. Roku 1912 se oženil a přestěhoval do Berlína, kde působil na generálním ředitelství AEG. Ač z židovského prostředí a obklopen v mládí katolickým okolím, svůj zájem o křesťanství dovršil evangelickým křtem. Jako raněný voják se za 1. světové války dostal do styku s řeholními sestrami a katolickým knězem, což ho vedlo k rozhodnutí konvertovat ke katolické církvi. Po 1. světové válce byl zvolen - ač nestraník - do městské rady tehdy vzniklého Velkého Berlína, jako radní pro odbor dopravy. Už roku 1923 se prozíravě zasloužil o to, aby místo rozšiřování dvou tehdy už existujících malých letišť bylo započato s budováním moderního letiště na bývalém vojenském cvičišti Tempelhof poblíž centra (z kterého radní chtěli původně vytvořit veletržní areál); toto letiště se dostalo po 2. světové válce při rozdělení Berlína na čtyři sektory do sektoru amerického, a tím byla umožněna existence vzdušného mostu, který zachránil svobodný Berlín za sovětské blokády roku Adler na letišti Berlín Adler, který byl jediným katolíkem v městské radě, se nijak netajil svou příslušností ke katolické církvi. Byl činný v Katolické akci a katolickém mírovém hnutí a dovedl se katolíků v Berlíně zastat (říkalo se tehdy, že šlápne-li někdo v nějakém berlínském předměstí katolíkovi na nohu, křičí Adler na magistrátu ). Pro svou angažovanost v katolické církvi i pro svůj židovský původ byl trnem v oku nacistů. Po jejich nástupu k moci ztratil svůj úřad a odstěhoval se do Vestfálska; roku 1935 byl vypovězen do rodné Itálie. Jako odborník tam získal práci v závodech Fiat a Alfa Romeo. Roku 1937 přenesl své působení do Libye, která byla tehdy italskou kolonií. Když roku

13 13 Alfa Romeo Berlinetta r.1938 Fiat 508C r začala fašistická Itálie po nacistickém vzoru z rasových důvodů pronásledovat i pokřtěné židy, začal se tu ukrývat až do obsazení Libye spojenci roku Po válce se vrátil do Itálie a stal se ředitelem milánských dopravních podniků. Oslovoval ho františkánský ideál chudoby, byl dlouho členem františkánského 3.řádu a po svém penzionování roku 1953 se rozhodl do řádu přímo vstoupit, k čemuž ovšem potřeboval papežský dispenz, protože ještě žila jeho žena (která zase vstoupila do ženského kláštera). Vystudoval ještě teologii a 4.října 1956 byl vysvěcen (v přítomnosti své ženy) tehdejším milánským arcibiskupem Montinim (pozdějším papežem Pavlem VI.) na kněze. Působil pak ještě skoro deset let v pastoraci, zejména milánských dopraváků. Jejich dřívější generální ředitel se stal jejich oblíbeným duchovním pastýřem. Když 16. prosince 1965 zemřel, byla jeho rakev vystavena v hale milánského tramvajového depa. podle časopisu Setkání Jarní tábor - pásmo fotek najdete na: youtube dvoulety

14 14 Jak se se zákonitou pravidelností střídají roční doby, tak stejně za sebou přicházejí i liturgická období. Po krátkém mezidobí jsme 17.2., Popeleční středou, vstoupili i letos do čtyřicetidenní postní doby. Čtyřicet let trvalo putování Izraelitů pouští, čtyřicet dní pobýval na poušti Ježíš. Zatímco lid byl na poušti zkoušen a pokušení podlehl, Ježíš vítězí nad pokušitelem mocí Ducha Svatého. Zlý duch dobře zná slabá místa naší porušené lidské přirozenosti. Se zlým duchem není dobré dělat kompromisy. Jen rozhodné odmítnutí vede k vítězství. S jeho útoky musíme počítat stále. Především, chceme-li svůj duchovní život zkvalitnit, konat postní pokání, obnovit Boží vládu v sobě. Tato obnova může pro každého znamenat něco jiného, jak nám to vnukne láska. Pro jednoho to může být omezení kouření a alkoholu, pro jiného svědomitější plnění povinností v zaměstnání a v rodině, větší trpělivost v těžkostech, pozornost k tomu, co od nás očekávají a potřebují bližní. Nestačí pouze sbírat peníze na dobré účely nebo se méně dívat na televizi a internet. Zvláštní cenu by měl mít v této době větší důraz na modlitbu, účast na křížové cestě nebo kající pobožnosti. To by nás mělo přivést k poctivé svátosti smíření. Inspirace od J.P.II.: Přestane-li se naslouchat Božímu slovu, otupí-li se modlitba a niterný kontakt s Pánem, snadno se upadne do sterilní aktivnosti, která zvlášť v naší době představuje vážné nebezpečí. Inspirace Benedikta XVI., který se ve své katechezi 3. února 2010 věnoval postavě a působení sv. Dominika Guzmana. Mimo jiné uvádí : Dominik si přál, aby se jeho bratři pilně a zbožně věnovali studiu. Studiu založenému na duši každého teologického vědění tedy Písmu svatému a zároveň respektovali otázky, které klade rozum... Vybízím všechny pastýře i laiky, aby pěstovali tuto kulturní dimenzi víry, aby krása křesťanské pravdy mohla být lépe chápána a víra mohla být opravdu živena, posilována a také hájena... Dominik, který chtěl založit řeholní Řád kazatelů-teologů, nám připomíná, že teologie má rozměr duchovní a pastorační a obohacuje duši i život. Kněží, zasvěcené osoby a také všichni věřící mohou nalézt hlubokou vnitřní radost v nazírání krás pravdy, která přichází od Boha, pravdy stále aktuální a stále živé. Motto Bratří kazatelů contemplata aliis tradere (předávat prorozjímané) nám pomáhá objevit pastorační touhu v kontemplativním studiu této pravdy za účelem předávat plody vlastní kontemplace druhým. (plné znění na www radiovaticana.cz) Katecheze Svatého otce jsou určeny nám všem, nejen v tomto případě členům Řádu kazatelů a s užitkem se nad nimi můžeme zahloubat při postním usebrání. připravila sestra Zdislava

15 15 Provinční kapitula 2010 OP byla zahájena v klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci. Bratři se sešli, aby zvolili nového provinciála na další čtyři roky a projednali důležité otázky provincie. Provinciálem byl zvolen fr.benedikt Tomáš Mohelník OP, který tento úřad zastával už v předchozím období. Ze slov nového provinciála všem přátelům sv. Dominika: Provinční kapitula bratří začala mší svatou, při níž jsme vzývali Ducha Svatého. Shromáždění bratří na kapitule se totiž bez jeho pomoci nemůže obejít. Smyslem kapituly je opětovné oživení ohně Božího daru, který nám byl svěřen (srov. 2Tim 1,6). Charizma svatého Dominika je dar, kterým je okrášlena a obohacena církev. Nám bylo svěřeno, abychom ho uchovávali a žili z něho a především, abychom jím zapalovali dnešní svět Chceme přispět k naukově solidní formaci mladých lidí, kterým se tolik nedostává hlubokého poučení o víře. 2. Nadále chceme vytvářet zázemí pro rodiny a podporovat úctu k lidskému životu. 3. Se zkušenostmi předchozích let chceme hlásat evangelium prostřednictvím misií ve městech. Letos nás čeká letní misie v Litoměřicích, o kterou nás požádal litoměřický biskup Jan Baxant. 4. Kazatelnami dnešní doby jsou média a my bychom na nich rozhodně neměli chybět... Tyto čtyři oblasti jsou pole, která chceme zapalovat Dominikovou pochodní... Na kapitule jsme si uvědomovali, jak je pro nás důležité, že tvoříme širší rodinu svatého Dominika. Modlitba kontemplativních mnišek nás posiluje a ochraňuje nás před útoky Zlého. Nesmírně cenná je pro nás spolupráce sester z kongregace a laických členů. Velmi bychom si přáli nový rozkvět Díla sv. Zdislavy a Kongregace kněží a jáhnů sv. Dominika. Všem patří dík za modlitby a za nasazení pro společné dílo: spása duší kázáním. (podle OPuscula 2/2010)

16 16 Historické zastaveníčko Komořany (německy Kommern) Na řece Bílině poblíž starého Mostu, se od nepaměti rozprostíralo jezero, zvané Komořanské. Bylo majetkem české královské komory a výnosy z něho vybíral pro královskou komoru purkrabí na hradě Hněvíně. Povinnost lovit v tomto jezeře měli poddaní ze vsi Zahražan. Denně za tím účelem k jezeru docházeli. Později získali povolení postavit si na břehu boudy na rybářské náčiní, k lovu nezbytné. Po čase si tu postavili trvalá obydlí a stali se přímými poddanými královské komory neboli komořany. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1250, kdy král Václav I. daroval oseckému klášteru polovinu rybářů a část jezera. Ve 2. polovině 15. století byla ves rozdělena mezi několik majitelů. Část vlastnil osecký klášter, část obce patřila k mosteckému hradu a část náležela k panství Červený Hrádek. Obživu obyvatelům Komořan přinášelo především jezero (zde sídlili lovci a rybáři již ve střední době kamenné..). Během staletí se jezero zaneslo bahnem, takže se ve 30. letech 19. století započalo s jeho odvodňováním. Vysušení přispělo k rozvoji zemědělství, z nově vzniklých lokalit se stala úrodná pole a pastviny. Tak zmizelo největší jezero Českého království. Podle Tereziánského katastru z roku 1757 byly již celé Komořany spojené pod společnou lobkovickou vrchností (panství Nové Sedlo - Jezeří). Obec měla 49 hospodářů, 3 krejčí, řezníka, kováře, ševce a 1 židovského obchodníka s plátnem. Ani jeden rybář. Druhá polovina 19. století znamenala na Mostecku rozmach těžby hnědého uhlí. V okolí obce byl zprovozněn důl Jupiter (1875), následoval důl Germania, pozdější Fortuna (povrchový 1883, hlubinný 1885). V důsledku dolování byl narušen v roce 1878 známý pramen Komořanské kyselky. Církevně patřily Komořany pod farnost Souš. Místo barokní kaple byl postaven novogotický kostelík svaté Anny z r Morový sloupek z 80. let 17. století, byl přemístěn do Vtelna u Mostu. Komořany se postupně vylidňovaly se zhoršujícím životním prostředím, které zapříčinila nedaleká elektrárna a úpravna uhlí a uhelné velkolomy. Komořany byly zlikvidovány v r.1987, katastr byl přičleněn k Mostu. Středem bývalé obce dnes prochází dopravní koridor - silnice I/13 z Mostu do Chomutova a železniční trať 130 Ústí nad Labem-Chomutov. Na území obce se rovněž nachází teplárna společnosti United Energy a. s. a závod Krušnohorské strojírny a. s. citát na březen: Tři věci nám zůstaly z ráje: hvězdy v noci, květiny ve dne a oči dětí (Dante)

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Křížová cesta ve Studnicích

Křížová cesta ve Studnicích Úvod: Křížová cesta ve Studnicích Byl Velký pátek. V ten den se rozhodovalo o našem věčném životě. Ježíš Kristus znal každého z nás osobně a také věděl, že to, abychom dosáhli věčný život, nedosáhneme

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více