PRELÁT. Identifikační údaje. Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, Mariánské Lázně IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRELÁT. Identifikační údaje. Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875"

Transkript

1 Vzdělávací program PRELÁT Přírodní školky Identifikační údaje Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, Mariánské Lázně IČ: zastoupený předsedkyní Mgr. Lucií Strakovou ved.učitelka Mgr. Kateřina Filková Telefon: Zřizovatel Rodinné centrum Čtyřlístek Vzdělávací program je platný od 3. září 2015 ŠVP sestavili: Mgr.Kateřina Filková a kolektiv Přírodní školky

2 Obsah Charakteristika Přírodní školky Prelát Naše školka vznikla jako iniciativa učitelů a rodičů soukromé ZŠ a rodinného centra Čtyřlístek v Mariánských Lázních, který je také naším zřizovatelem. Město Mariánské Lázně v srdci Slavkovského lesa, geologického parku, lázeňských parků, vyhlídek, chráněných území je jako stvořené pro školku blízkou přírodě. Jsme tady pro všechny předškolní děti od 2,5-7 let s celkovou kapacitou dětí. Pro naši činnost využíváme znalostí alternativních pedagogických směrů (lesní mateřské školy,

3 Waldorfská a Montessori pedagogika) a řídíme se konceptem Respektovat a být respektován a Začít spolu. Důležitý je pro nás také ekologický rozměr. Pro správný rozvoj dětí upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů. Pěstujeme v dětech odpovědný postoj k přírodě, uplatňujeme enviromentální výchovu. Aktivně zapojujeme děti do péče o životní prostředí. Pečujeme také o vlastní zahrádku, pěstujeme zeleninu a bylinky. Kromě pobytu v přírodě se děti účastní různých návštěv a výletů místní hospodáři, chráněná území a přírodní parky. Díky malé skupině dětí máme možnost budovat silná vztahová pouta. Děti si mohou vyzkoušet tradiční řemesla a u dětí podporujeme poznávání a rozvoj tradičních zvyků v přirozeném koloběhu přírody. Účastníme se kulturních programů, příležitostně navštěvujeme výstavy,divadlo a knihovnu. Stravování a osvěta v oblasti zdravého životního stylu patří neodmyslitelně k naší filosifii. Nejenže dětem venku více chutná, ale také si mohou postupným objevováním uvědomovat, co nám Země dává za bohatství v rostlinách a živočichách, a co je třeba někdy náročnými způsoby vyrobit, zabalit, dovést a koupit. Obědy pro nás připravuje vegetariánská restaurace Bio Vegetka. Charakteristika vzdělávacího programu Cílem naší školky je, aby děti vnímaly přírodu jako své primárně přirozené prostředí. Místo kde se cítí dobře, umí se v něm bezpečně pohybovat a využívat jeho předností. Vycházíme z předpokladu, že čím lepší a hlubší vztah si dítě najde ke svým průvodcům v přírodě, tím bezpečněji s radostněji se v ni pohybuje. Vzdělaný a láskyplný pedagogický i nepedagogický personál je proto pro nás velmi důležitá oblast našeho zájmu. Náš vzdělávací program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Rámcový vzdělávací program určuje konkrétní dílčí cíle a výstupy (to, co by dítě mělo umět) v oblasti: biologické psychologické interpersonální sociálně-kulturní environmentální Popisuje i klíčové kompetence, které by mělo dítě získat. Jsou to: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence personální a sociální kompetence činnostní a občanské

4 Vycházíme z filozofie lesních školek.. Vedeme děti k úzkému vztahu k přírodě, rozvíjíme znalosti, vědomosti a dovednosti nejen o přírodě, na základě kterých si dítě vytváří své postoje a soudy. Přibližujeme děti přirozeným rytmům a cyklům přírody. Vedeme děti k odpovědnému postoji k životnímu prostředí. Přirozeným pohybem ve venkovním prostředí dbáme o jeho fyzický vývoj a podporujeme duševní pohodu. Pobytem venku posilujeme imunitní systém dítěte. Usilujeme o dobré podmínky pro soužití dětí v kolektivu, posilujeme sebevědomí dětí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti. Ve venkovním prostředí nám hračky nahrazují přírodniny. V zázemí jsou dětem k dispozici pouze hračky z přírodních materiálů, kterých není moc, aby se děti naučily s nimi zacházet jako s pokladem. Kreslíme do písku, malujeme barvami či přírodními pigmenty rostlin, ozvucujeme dřívka, místo korálků navlékáme jeřabiny...). Při každém pobytu dětí v přírodě je více rozvíjena fantazie, napadá je, na co vše se tyto věci dají využít a věnujeme hodně času na vlastní zkoumání a volnou hru s nalezenými předměty. Jak to děláme? k dětem přistupujeme individuálně 2 pedagogové muž a žena na skupinu až 12 dětí vybíráme si lidi, kteří to s dětmi umí máme vysokoškolsky vzdělané a nadšené pedagogy, ale i osobnosti, které děti obohacují svými zkušenostmi nabízíme volnost i dostatek podnětů dodržujeme principy Rámcového programu pro PV (hudební, výtvarná, dramatická činnost, enviromentální výchova, předškolní příprava, výlety za poznáním) a volnou hrou na čerstvém vzduchu. Obojí je důležité a potřebné. vzděláváme se naši pedagogové i rodiče se pravidelně potkávají pro hodnocení činnosti školky. Dále se vzdělávají a získávají inspiraci na seminářích i v jiných lesních školkách. propojujeme rodiny a školku rodiče jsou nedílnou součástí školky, mají možnost podílet se na programu a akcích pro děti a na chodu školky. Pedagogové rodičům pravidelně poskytují individuální konzultace. zdraví a radost! Nejpřirozenější cestou k pevnému zdraví je dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a pestrá vyvážená strava. Podmínky vzdělávání 1 Věcné podmínky Většina našeho programu probíhá venku v přilehlých lesích a parcích. Přírodní Park Prelát je velmi bohatý na přírodní prvky na prolézání, cvičení, hraní i zkoumání. Zázemí ve srubu je vybaveno zejména na klidové činnosti jako je oběd nebo spaní. Je zde i krb, kde se v zimních měsících suší prádlo. Při velké nepřízni počasí využíváme budovu Základní školy Čtyřlístek a místnost pro rodinné centrum je zcela vyhrazeno pro odpočinek dětí. Pro děti nespící je ve školní družině zajištěn náhradní program. Srub je vybavem stolem se židličkami. Dětské stolečky a židličky odpovídají věku dětem i jejich antropometrickým požadavkům. Dále postel s úložným prostorem, hačky na batohy, police s knihovnou a police na dětské vyrabění,krb. Celé horní patro je věnováni odpočívání po obědě. Během našich výtvarných činností se zaměřujeme také na práci s přírodními materiály jako

5 je hlína, ovčí vlna, listy, semena a plody, listy, šišky ). Mámě ale i řadu výtvarných pomůcek. 2 Životospráva O zdravé stravování pečujeme zejména výběrem lokálních a sezonních surovin pro výrobu svačinek a oběda. Oběd je dovážen z vegetarianské restaurace Bio Vegetka.. Děti dostávají denně 200 g teplého oběda a to, polévky a hlavního chodu.při stravování dbáme o dodržování zásad pestré a vyvážené stravy Pohybem v přírodě a pohybovými chvilkami si děti rozvíjejí pohybové dovednosti a posilují a protahují všechny velké svalové skupiny. K pohybu využíváme přirozené přírodní překážky, jako jsou popadané kmeny, příkopy a skalnaté výběžky. Děti se tak učí pohybovat v přirozeném terénu a ne v umělém prostředí. Získávají tím větší jistotu a jejich pohyb ve volné přírodě je bezpečnější. 3 Psychosociální podmínky Psychosociální podmínky jsou ovlivněny několika faktory. Usilujeme o optimální prostředí pro psychosociální vývoj dítěte. Načí školku navštěvuje maximálně 12 dětí. Pedagogové tak mají více času na pozorování individuálních projevů dítěte a reagovat tak na potřeby a možnosti každého dítěte. Děti, které ještě nenavštěvovaly mateřskou školu, nejsou překvapeny velkým množstvím cizích dětí, snáze se ve skupině seznámí a skupina rychleji začíná fungovat jako celek. Ve venkovním prostředí nejsou děti vystaveny hlučnému prostředí, které může vzniknout ve velkých učebnách. Dítě tak vnímá více zvuky přírody hlasy ptáků, šumění lesa a potoka, které působí uklidňujícím způsobem. Děti mají dostatek místa časového i prostorového, mají-li potřebu soukromí. Mezi zaměstnanci i dětmi se snažíme udržovat přátelskou atmosféru a vzájemný respekt. Pedagogové přistupují k dětem klidně a vyrovnaně a to i případě řešení konfliktů či složitých situací. Využíváme k tomu spontánní sociální učení. Děti tak nejsou stresovány a učí se podle vzorů pedagoga řešit situace klidným způsobem. V případě konfliktu či nehody se snažíme o nalezení společného řešení situace. Kárání a umělé vyvolávání pocitu viny se snažíme eliminovat. Denní rytmus 8,3 Vyzvednutí dětí pedagogy u Eko akvaria v Úšovicích, indiv. příchody děti záznam převzetí dětí od rodičů (kompetence sociální a personální) :30 Ranní kruh pozdravení, zopakování Pravidel lesa, tanec a zpěv (kompetence komunikativní) 9:30 10:00 obsazení části lesa motivace k denní činnosti (kompetence k řešení problémů) svačina, hygiena 10:00 10:30 Lesní hry např. hnětení hlíny s vodou, čištění pařezů převrácených stromů (kompetence činnostní a občanské) 10:30 11:00 řízená činnost pedagogem např. přinést dva velké a dva malé listy (kompetence k učení) společná aktivita např. vyprávění příběhů a pohádek (kompetence komunikativní) :50 Lesní hry např. záchrana zraněného ptáčka (kompetence k řešení problémů) 12:00 12:30 odchod na oběd, oběd 12:30-12:40 "Závěrečný kruh

6 13:00-15:00 16:00 pedagogové se ptají, co se dětem líbilo a nelíbilo (kompetence sociální a personální) spaní venku nebo ve srubu, odpočinek, odpolení hry předání dětí rodičům na Prelátě nebo u Eko akvaria Denní režim se přizpůsobuje aktuálním potřebám dětí a počasí. Většina dopoledních aktivit probíhá venku, v okolních lesích, na loukách, v parcích Oběd venku u srubu nebo ve srubu. Protože po celém dopoledni stráveném venku bývají děti unavené, bývá odpolední část programu více odpočinková Řízení Přírodní školky Svépomocná dětská skupina fungující jako Přírodní školka Prelát je řízena týmem lektorů a dobrovolníků. Jsme skupina, která chce aby děti z Mariánských Lázní a okolí měli možnost navštěvovat přírodní formu mateřské školy. Zřizovatelem je Rodinné Centrum Čtyřlístek. Chceme nabídnout dětem i jejich rodičům nadstandardní možnost výchovy a vzdělávání v tomto jedinečném prostředí. Náš tým se pravidelně setkává nad úkoly a potřebami lesní školky a tyto potřeby průběžně aktivně řeší. Personální zajištění Skupinu více jak 7 dětí doprovází dva průvodci (pedagog a asistent pedagoga). Hlavní pedagog má pedagogické vzdělání anebo náležitou praxi při práci s dětmi předškolního věku. Asistenti pedagoga jsou především lektoři a dobrovolníci z řad maminek, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi předškolního věku a vedením ekovýchovných aktivit. Spoluúčast rodičů Snažíme se o úzkou spolupráci školky s rodiči, o včasné předávání informací a otevřenou komunikaci. Spolupráce s rodiči je důležitá pro dobré fungování a mikroklima Rodiče mají možnost podílet se na utváření prostředí, ve kterém se jejich dítě pohybuje. Rodiče se mohou podílet na tvorbě a realizaci programů či na společných aktivitách skupiny (táboráky, společné výlety, pouštění draků, slavnosti, brigády) Rodiče jsou informováni o prospívání dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení. Domlouvají se o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Individuální záznamy o dětech jsou důvěrné a mohou do nich nahlížet pouze rodiče. Organizace vzdělávání Děti mohou navštěvovat školku 1-5 dní v týdnu.

7 Kapacita přírodní školky je dětí ve věku 2,5 6 let. Většina pobytu dětí probíhá venku v přírodním prostředí (v lese, na louce, na pastvině, u rybníka, u potoka). Oběd a odpolední program probíhá v okolí srubu a Prelátova parku. V zimním období se na oběd přesouváme do Základní školky Čtyřlístek v budově pošty. Zde si také děti odpočívají a v prostorách družiny mají svůj odpolední program. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je rozdělen do deseti témat související s aktuálním měsícem.tyto bloky jsou rozpracovány do jednotlivých týdenních či 14 denních tématických celků. Týdenní celky jsou zpracovávány postupně v závislosti na aktuálních potřebách, možnostech a podmínkách v přírodě a počasí. Veškeré cíle i kompetence jsou stanoveny pro dítě ukončující předškolní docházku. V průběhu vzdělávání k těmto cílům směřujeme. Prioritně se naše přírodní školka bude zaměřovat ve svých tématech na Tradice a dary Matku Země. Tyto dvě oblasti se budou postupně prolínat všemi tématickými bloky. 1. Září období podzimního sběru a úklidu uvědomění si významu podzimu jako období sklizně a počátku procesu odumírání života v přírodě. Slavnost podzimní rovnodennosti, Lesní rodičovské schůzky, adaptace nových dětí téma sv. Michael (odvaha, statečnost, schopnost čelit překážkám a nebezpečí). Činnosti směřující k posilování vůle, odhodlání a odvahy, schopnosti čelit obtížím, prožitek sklizně: Básně a písně s motivy kamene, země, nebo plodů a sklizně Vydatný pohyb venku, běh, překonávání překážek a terénních nerovností, lezení do výšky Sbírání a mletí obilí na mlýnku, pečení chleba, zpracování zeleniny a ovoce, sklizeň podzimních plodů, sklizen a sušení bylin Pohádky vyjadřující souboj, odvahu k překonání sil zla Michaelská slavnost Záměr: Naučit se bezpečně pohybovat v lesním prostředí, zvládat překážky, přeskakovat potok a vědět, jak mohu využívat lesní prostředí a věci z lesa. Vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Stanovené cíle: Dítě a jeho tělo rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky rozvoj a využívání všech smyslů rozvoj psychické i fyzické zdatnosti osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví Dítě a jeho psychika rozvoj komunikativních dovedností posilování přirozených poznávacích citů rozvoj tvořivosti rozvoj schopnosti sebeovládání Dítě a ten druhý rozvoj kooperativních dovedností Dítě a společnost

8 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu Dítě a svět rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 2. Říjen období vrcholícího podzimu motiv ukončeného cyklu, prožitek uspokojení z překonaného strachu, nálada harmonie a zklidnění. Činnosti prohlubující zážitek podzimu, procítění v barvách, práce s přírodninami, příprava zahrady na zimu. Básně a písně s motivy podzimu a skřítků Práce uvnitř i venku šití skřítků z juty a ovčí vlny, péče o záhony rytí, úprava cestiček Vysazení stromu ( Den stromu ), sběr přírodnin v lese Barevné kompozice z listů a přírodnin, výroba draků a zvířátek z kaštanů nebo šípků Pohádky o skřítcích, o silách působících v Zemi Zpívání a muzicírování s nástrojky (flétna, bubínek, klacíky) Dítě a jeho tělo rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), rozvoj a užívání všech smyslů Dítě a jeho psychika rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování) rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) Dítě a ten druhý rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních rozvoj kooperativních dovedností Dítě a společnost seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností Dítě a svět poznávání jiných kultur

9 3. Listopad období světla a kouzel prožitek zkracujícího se dne prostřednictvím tradičních lidských činností uprostřed kruhu blízkých lidí, prožitek vzájemnosti. Svatý Martin jako symbol lidského soucítění, vzájemné pomoci a úcty. Básně a písně s motivem světla a lucerniček Činnosti v kruhu kamarádů tkaní na rámu, vyšívání lýkem do březové kůry, výroba martinských lucerniček a světýlek z dýní, závěsné pohyblivé objekty z přírodnin nebo papíru, venku hrabání listí Pohádky s motivem dělení, obdarování Dítě a jeho tělo osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Dítě a jeho psychika osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Dítě a ten druhý rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních rozvoj kooperativních dovedností Dítě a společnost vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 4. Prosinec období Adventu a Vánoc - prožitek nálady adventního času s jeho aspekty (cesta k porozumění druhému člověku, vnitřní ztišení jako prostor pro druhého). Vánoce jako symbol nového života po období odumření Nálada očekávání a tajemství, ztišení se, činnosti podporující myšlení cvičení jemné motoriky, úklid: Nastolování řádu a pořádku ve věcech Básně a písně s adventním obsahem a později vánoční koledy, vyprávění a poslechové činnosti Pečení cukroví, výroba vánočních přání, ozdob a řetězů ze slámy, drobné dárky, dětská vánoční hra, hádanky Postupné budování jesliček (po týdnu: minerály, rostliny, zvířata, lidé) Poslech adventních příběhů, pohádky s motivem očekávání Adventní setkání Dítě a jeho tělo vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu Dítě a jeho psychika

10 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) Dítě a ten druhý seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, ve školce, v dětské herní skupině apod.) vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) rozvoj kooperativních dovedností ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Dítě a společnost poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije Dítě a svět vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 5. Leden období nového roku při tříkrálové době doznívání zážitku Vánoc, ukončení vánočního období. Nový rok jako symbol optimismu a nové perspektivy. Činnosti podporující náladu optimismu a radosti z naplněného očekávání : Barevné mozaiky a mandaly, navlékání korálků, vločky z papíru, výroba kalendářů plánování budoucích činností, odlévání svíček ze včelího vosku, Básně a písně o zimě Tři králové Sportovní zimní hrátky bobování, sánkování, bruslení Čištění a kontrola krmítek Výlet do lesa krmelec suché jídlo 6. Únor období Masopustu

11 prožitek vrcholného období zimy v jeho tradičním pojetí jako období začátku pronikání životních sil z nitra Země na povrch. Masopust jako symbol živelnosti a tělesnosti, opaku adventního (duchovního) období cesta sebevyjádření, seberealizace. Nastolení nálady nasycenosti, pocitu dostatku (hodování) a radosti, podpora nápadů a experimentování, prožívání různých rolí, soutěžení : Básně a písně o zvířátkách, masopustní říkadla Zvukové experimenty hra s tóny i rytmem Dramatizace příběhů, vyrábění masek a papírových panáků, smažení koblih Pohádky s motivem hojnosti nebo s náladou působení skrytých procesů v přírodě Masopustní průvod 7. Březen období Příchodu jara nálada probuzení, čerstvosti, činorodé práce a tvoření, postupné přesouvání většiny aktivit venku. Zahájení prací na zahradě, pozorování probuzené přírody, pohyb, tradiční dětské činnosti a hry jako symbol radostnosti, činorodosti a nových sil, vítání jara: Básně a písně o jaru Práce na zahradě úprava záhonů, vysévání semen, splétání proutků, otloukání píšťalek, cvrnkání kuliček, výroba ptáčků z ovčí vlny, těsta, zážitky s vodou Pohádky vyjadřující životní sílu a odhodlání Jarní akce vynášení Morany (smrtky) Dítě a jeho psychika rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) Dítě a ten druhý posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, ve školce, v dětské herní skupině apod.) vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) rozvoj kooperativních dovedností Dítě a společnost poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Dítě a svět vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 8. Duben - období Velikonoc pomocí rytmizace a opakování nalezení vnitřního řádu v období všeobecného vnějšího pohybu a změn v přírodě (rašení, bujení). Velikonoční zajíc jako symbol altruismu, vejce jako symbol nového života, proutí jako symbol proudící životní síly. Prožitek Velikonoc jako tajemství nového života a snahy o novou kvalitu prožívání:

12 Básně a písně s velikonoční tématikou, velikonoční koledy Zdobení velikonočních kraslic, pečení tradičního velikonočního pečiva, rytmizace říkadel, úklid vnitřních prostor, jejich nové ztvárnění Pohádky s motivem odpuštění, obětování, altruismu Výlet na farmu nebo hospodářství Téma Země 9. Květen Síla květů - navázání na předchozí období prožitím vztahu k nejbližší osobě ( Svátek matek ), starosti o ni, pocitu péče o ni, poděkování. Otevírání studánek výlety a hledání, téma vody, sil země, pták jako symbol svobodného ducha a svobodné vůle. Básně a písně o maminkách Vyrábění drobných dárků pro maminky, výroba lodiček z kůry stromů nebo větrníků, sbírání bylin, holubičky z papíru nebo včelího vosku Pohádky vyjadřující motivy probuzení, sebeuvědomění Otevírání studánek - téma vody Pečení koláčů Téma květin, květů, trávy, rostli 10. Červen -Zahrada a její kouzlo - prostřednictvím sběru léčivých bylin a péče o zahradu a své okolí je prožívána síla vrcholícího období léta v jeho plnosti forem před počátkem působení sil útlumu v přírodě. Svatý, Jan jako symbol zralosti a obratu kvalitativní změny v přírodě i v nitru člověka (nejen já, ale i druzí). Nálada obratu, proměny: Básně, pohybové hry a písně s letní tematikou (motivy tance, ohně, slunce byliny, víly ) Lisování rostlin, vytváření herbáře, pletení věnečků, pečení svatojánského koláče Pohádky o vílách, čarování, slunci, moci přírodních sil. Péče o školní zahrádku Školkový výlet vláčkem HODNOCENÍ A EVALUACE K efektivnímu hodnocení chodu mateřské školy a výsledků dětí máme vyprcovaný evaluační systém, který společně zpracovávvá pefagogický kolektiv PŠP. Pedagogické porady SLOUŽÍ... k větší efektivitě práce, k řešení aktuálních problémů, k domlouvání společných akcí a výletů, ke sjednocení týmu školky, k individuálním schůzkám s rodiči JAK ČASTO... 1x týdně v úterý 16,30- ZŠ ČTYŘLÍSTEK Hodnocení dětí SLOUŽÍ... ke slovnímu vyjádření pokroku dětí, k nabídce řešení množných problémů, k orientaci individuálního přístupu, k lepšímu klimatu mezi rodiči a učiteli JAK ČASTO...1x měsíčně

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

DĚTSKÝ KLUB AGRÁČEK. Informace pro rodiče na školní rok 2014/2015

DĚTSKÝ KLUB AGRÁČEK. Informace pro rodiče na školní rok 2014/2015 DĚTSKÝ KLUB AGRÁČEK Informace pro rodiče na školní rok 2014/2015 Kontakty telefon: + 420 725 993 716 adresa: AGRO Český ráj a.s., Všeň 124, 512 65 Všeň email: agroceskyraj.vsen@seznam.cz, tel. ústředí

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obecná charakteristika mateřské školy Mateřská škola je součástí zařízení MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. Má 2 oddělení třídu pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Koloveč, Sportovní 307 1 Obsah: 1. Charakteristika 1.1.1. Personální podmínky 1.1.2. Materiální podmínky 1.1.3. Ekonomické podmínky 1.1.4.

Více

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání ŠVP ŠD je řízeno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Provozní řád. lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech

Provozní řád. lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech Provozní řád lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech 1 ÚVOD Provozní řád lesní mateřské školky DÚLEK, z. s. (dále jen LMŠ DÚLEK) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí,

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/ Roční plán školy Mateřská škola Raková u Konice na školní rok 2013 Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013 Zpracovala Jana Voglová, ředitelka školy Charakteristika školy Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. 1 Obsah 1) Identifikační údaje školní družiny 2) Konkrétní cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: 31 / 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace S ÚSMĚVEM PROŽÍVEJ KAŽDÝ DEN Platnost aktualizace: Od 1. 9. 2014 Zřizovatel:

Více

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohostice, Novosady 248, 751 14 Dřevohostice, tel/fax.581711022, 581711307 (Dále jen Zařízení) e-mail: reditel@vumdrevohostice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Kuk do světa poznání

Kuk do světa poznání Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou Mateřská škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PV Kuk do světa poznání 2012 2014 ŠVP vytvořila pro MŠ učitelka MŠ - Klára Chupková 1 Obsah ŠVP pro PV

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ RAKVICE S NÁMI HLEDEJ KLÍČKŮ ŠEST, OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT Program vypracován: srpen 2015 Platný od 1. 9. 2015 1 OBSAH: I. DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Mateřská škola Troubsko. okres Brno-venkov. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. pod názvem. S tebou mě baví svět

Mateřská škola Troubsko. okres Brno-venkov. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. pod názvem. S tebou mě baví svět Mateřská škola Troubsko okres Brno-venkov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem S tebou mě baví svět Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole - název ŠVP pro PV - sídlo školy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov motivační název: Hrajeme si celý rok, k poznání je jenom krok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání předkladatel: adresa

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963 Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963 Putování za duhou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

Výukové programy pro základní školy

Výukové programy pro základní školy Výukové programy pro základní školy Středisko environmentální výchovy Modrý dům 2010/11 Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom Vám nabídli naše výukové programy, které jsou zaměřeny na hodnoty venkova,

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK JÁ A SVĚT KOLEM MĚ Platnost ŠVP pro PV od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2011 Vypracovala: Lenka Závorová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU

PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora Školní 190, 285 61 Žleby Dodatek č. 1 k ŠVP-MŠ-1/2014 PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 2015 2016 ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ PROJEKT PRO MATEŘSKOU ŠKOLU ANGLIČTINA

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00

Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00 Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00 Zřizovatel: Městská část Praha - Libuš Libušská 35/200 Praha, 142 00 1. Stručná charakteristika mateřské školy Budova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY Platnost dokumentu: od 1.9.2007 Poslední aktualizace ŠVP: 30.8.2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAHRÁDKA PLNÁ BAREV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAHRÁDKA PLNÁ BAREV Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAHRÁDKA PLNÁ BAREV pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA ŠVP byl stanoven

Více

H R A J E M E S I C E L Ý R O K

H R A J E M E S I C E L Ý R O K ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání H R A J E M E S I C E L Ý R O K MOTTO:...děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé. (Fernández

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více