Školní plán mobility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán mobility"

Transkript

1 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Školní plán mobility Listopad 2014 Školní plán mobility 1

2 1. Úvod Cílem školního plánu mobility je: - zlepšit dopravní situaci v okolí dvou základních škol na Komenského ulici - zvýšit počet žáků dopravujících se do školy pěšky - zlepšit povědomí dětí o bezpečném chování v dopravě 2. Informace o školách Název školy: Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Adresa: Komenského 68, Nový Jičín Web: Statutární zástupce: RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy Úplná základní škola s 22 třídami, 6 oddělení školní družiny, školní jídelnou Počet žáků ve školním roce 2014/2015: 505 Počet pedagogů : 29 učitelů + 12 vychovatelů a asistentů pedagoga Zaměření školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do života, rozšířená výuka jazyků a tělesné výchovy zaměřené na ploutvové plavání Název školy: Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Název školy: Komenského 66, Nový Jičín Web: Statutární zástupce: Mgr. Dana Valčíková, ředitelka školy Úplná základní škola s 23 třídami, 6 oddělení školní družiny, školní jídelnou Počet žáků ve školním roce 2014/2015: 600 Počet pedagogů : 37 učitelů + 6 vychovatelů + 4 asistenti pedagoga Zaměření školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola a život, rozšířená výuka jazyků a tělesné výchovy zaměřené na volejbal Školní plán mobility 2

3 3. Poloha škol Základní školy Komenského 66 a 68 se nacházejí v centru města Nový Jičín, nedaleko historického centra, patří mezi největší školy v Novém Jičíně, dohromady je navštěvuje přes 1000 žáků. Obě budovy jsou umístěny podél komunikace, která je spojnicí dvou frekventovaných křižovatek. Díky pozici v centru města zde děti cestují z celého města i z okolních obcí. V blízkosti se nachází autobusové nádraží, ze kterého děti ke škole přicházejí po ulici Msgr,. Šrámka. Dojíždějící žáci rovněž využívají autobusovou zastávku na ulici Bezručova, odkud přicházejí po ulici Komenského. Od centra města docházejí po jednosměrných ulicích Žižkova a Hoblíkova. Ulice Msgr. Šrámka a Bezručova jsou velmi frekventované silnice umožňující průjezd přes centrum města. Vzhledem k charakteru komunikace je v okolí škol, zde zvláště ve špičkových hodinách, silný provoz a nepřehledná dopravní situace. 4. Podněty pro přípravu školního plánu mobility V září 2013 došlo v těsné blízkosti školy k dopravní nehodě, střetu auta s přecházejícím školákem, s následkem vážného zranění dítěte. Obě školy v rámci vyučování mají zařazeny předměty, věnující se dopravní výchově žáků. Nicméně díky uvedené události vzrostl požadavek rodičů, zástupců škol i města, věnovat se bezpečnosti dětí v dopravě nadstandardně a řešit situaci v okolí škol komplexně. Školy ve spolupráci s městem na podzim 2013 zahájily přípravu projektu Bezpečně do škol v Novém Jičíně, který proběhl ve dvou částech. První etapa zahrnovala Školní plán mobility 3

4 analýzu současné situace. V období listopad/prosinec 2013 proběhlo na školách dotazníkové šetření. V listinné podobě vyplňovali dotazníky žáci prvního stupně doma společně s rodiči, elektronický dotazník vyplňovali žáci vyššího stupně v hodinách informatiky. Celkem bylo získáno téměř 800 dotazníků. Vyhodnocení dotazníků bylo prezentováno v médiích. Město předalo získané podněty dopravnímu projektantovi, který navrhne varianty opatření v dopravní infrastruktuře. Tyto variantní řešení byly diskutovány na veřejném projednání (březen 2014). Opatření, která byla společně projednána a odsouhlasena převedl projektant do dopravní studie. Akce investičního charakteru dle dopravní studie bude zajišťovat město. 5. Pracovní skupina : Za město Nový Jičín: Ing. arch. Kamila Ungrádová, Ing. Ivana Petruchová, Ing. Oldřiška Navrátilová (koordinace spolupráce, analýza výchozí situace, zpracování podkladů pro dopravní studii, zajištění zpracování dopravní studie) Za školy: RNDr. Svatava Hajdová, Mgr. Dana Valčíková (realizace dotazníkového šetření, zajištění informovanosti účastníků projektu, rodičů, ostatních učitelů školy) Šárka Kantorová, Martina Kovačíková, Mgr. Taťána Koňaříková ( koordinace a organizace aktivit v rámci projektu Bezpečně do škol v Novém Jičíně, zpracování školního plánu mobility) 6. Dotazníková šetřením, výsledky: Účelem dotazníkového šetření bylo zmapování dopravně nebezpečných míst, se kterými se žáci setkávají při cestě do a ze školy. Pedagogové spolu s žáky a rodiči se aktivně zapojili sami zmapovali problematická místa, svá zjištění zapracovali do mapových podkladů, ze kterých byla zhotovena mapa problematických míst. Školní plán mobility 4

5 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68: Mapa nebezpečných míst: nejčastěji zmiňovaná nebezpečná místa: počet zmínek Komenského/u školy 75 Msgr. Šrámka/Komenského 60 Žižkova/Komenského 56 Sokolovská/přechod u a.n. 39 Bezručova/Komenského 28 Msgr. Šrámka 17 Riegrova/Nábřežní 15 Bezručova ulice 10 Bezručova/Riegrova 9 Beskydská/U mostu 8 Sokolovská/Jungmanova 8 Sokolovská/Msgr. Šrámka 8 Malé náměstí 6 Máchova/Dvořákova 5 Hoblíkova/Komenského 5 Msgr. Šrámka/Nábřežní 4 Beskydská/Štursova 4 autobusové nádraží 4 Školní plán mobility 5

6 Bezručova/zastávka 3 Gen. Hlaďo/Sokolovská 3 Máchova/Zborovská 3 Komenského/parkoviště u ZŠS/MŠS 3 Sokolovská/Žižkova 3 Komenského/u odstavné plochy 3 Máchova/přechod u MŠ 3 Nábřežní/za MŠ 2 Gen. Hlaďo/K Nemocnici 2 Sokolovská/Bezručova 2 Bezručova/U Jičínky 2 Suvorovova ulice 2 Hřbitovní/Valašská 2 Novosady/Nábřežní 2 Svatopluka Čecha/Trlicova 2 Sokolovská/Novosady 2 Jugoslávská/U lávky 2 Hřbitovní/přechod u domu 13 2 Beskydská/U Rybníka 2 Žižkova ulice 2 Nábřežní ulice 2 autobusové nádraží/přechod u Lidlu 2 Nejčastěji zmiňované problémy: - neúměrně velké množství aut, rychlá a bezohledná jízda aut, nepřehledný prostor, řidiči nedávají přednost chodcům na přechodu, zaparkovaná vozidla brání ve výhledu, řidiči někdy parkují na přechodu, špatný výhled na přechodu kvůli zaparkovaným autům, není vidět auto vyjíždějící ze zatáčky, silný provoz, častá přítomnost problematických osob, nepřehledná zatáčka, silný provoz - rychlá jízda aut - řidiči nedávají přednost chodcům na přechodu Školní plán mobility 6

7 Jak se děti v současné době dopravují do školy Počet žáků Jdu pěšky s někým dalším 105 Jdu sám (sama) pěšky 79 Jedu prostředky veřejné dopravy 55 Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou 37 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 82 Celkový součet 358 jak se děti v současné době dopravují do školy 23% 29% 10% Jdu pěšky s někým dalším Jdu sám (sama) pěšky Jedu prostředky veřejné dopravy 16% 22% Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Jak se děti v současné době dopravují ze školy Počet žáků Jdu pěšky s někým dalším 84 Jdu sám (sama) pěšky 106 Jedu prostředky veřejné dopravy 50 Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou 40 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 78 Celkový součet 358 Školní plán mobility 7

8 jak se v současnosti děti dopravují ze školy 22% 23% 11% Jdu pěšky s někým dalším Jdu sám (sama) pěšky 14% 30% Jedu prostředky veřejné dopravy Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Jak by se děti chtěly dopravovat do školy Počet žáků Pěšky s někým dalším 115 Autem s rodičem nebo jiným dospělým 115 Sám (sama) pěšky 75 Prostředky veřejné dopravy 39 Na kole nebo koloběžce 4 Školním autobusem 4 Kombinovat veřejnou dopravu a auto 3 jinak 3 Celkový součet 358 Jak by se děti chtěly do školy dopravovat 1% 1% 1% 1% 11% 32% 21% 32% Pěšky s někým dalším Autem s rodičem nebo jiným dospělým Sám (sama) pěšky Prostředky veřejné dopravy Na kole nebo koloběžce Školním autobusem Kombinovat veřejnou dopravu a auto jinak Školní plán mobility 8

9 Základní škola Nový Jičín, Komenského 66: Mapa nebezpečných míst: nejčastěji zmiňovaná nebezpečná místa: počet zmínek Komenského/u školy 132 Žižkova/Komenského 35 Msgr. Šrámka/Komenského 35 Bezručova/Komenského 35 Sokolovská/přechod u a.n. 28 Riegrova/Nábřežní 12 Bezručova/Riegrova 11 Bezručova ulice 10 Komenského/u odstavné plochy 10 Máchova/přechod u MŠ 10 Žižkova ulice 7 Máchova/U Jičínky 7 Bezručova/zastávka 6 Sokolovská/Msgr. Šrámka 6 Hoblíkova ulice 6 Sokolovská/Hoblíkova 6 Riegrova/přechod u domu 6 5 Komenského/parkoviště u ZŠS/MŠS 5 Školní plán mobility 9

10 Hoblíkova/Komenského 5 Sokolovská ulice 5 Sokolovská/Jungmanova 5 Máchova/Zborovská 5 Msgr. Šrámka 5 Máchova/Dvořákova 5 autobusové nádraží 5 Máchova ulice 5 Zborovská/Bezručova 4 Štefánikova/Sokolovská 4 Hřbitovní/přechod u domu 13 3 Bezručova/U Jičínky 3 Nábřežní ulice 3 Přemyslovců/Novosady 3 U Jičínky 3 Beskydská/Štursova 3 Malé náměstí 3 Dostojevského/Hřbitovní 3 Křížkovského náměstí 2 Hřbitovní/Valašská 2 Štefánikova/Dolní Brána 2 Dolní Brána/Palackého 2 Msgr. Šrámka/Nábřežní 2 Revoluční/Nádražní 2 Dvořákova ulice 2 Palackého/Skistav 2 Nejčastěji zmiňované problémy: - neúměrně velké množství aut, rychlá a bezohledná jízda aut, nepřehledný prostor, u školy chybí přechod pro chodce, silný provoz - řidiči nedávají přednost chodcům na přechodu, zaparkovaná vozidla brání ve výhledu, řidiči někdy parkují na přechodu, špatný výhled na přechodu kvůli zaparkovaným autům, není vidět auto vyjíždějící ze zatáčky, silný provoz, častá přítomnost problematických osob, nepřehledná zatáčka, silný provoz Školní plán mobility 10

11 Jak se děti v současné době dopravují do školy Počet žáků Jdu pěšky s někým dalším 126 Jdu sám (sama) pěšky 109 Jedu prostředky veřejné dopravy 100 Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou 35 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 56 Celkový součet 426 jak se děti v současné době dopravují do školy 8% 13% 30% 23% 26% Jdu pěšky s někým dalším Jdu sám (sama) pěšky Jedu prostředky veřejné dopravy Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Jak se děti v současné době dopravují ze školy Počet žáků Jdu pěšky s někým dalším 129 Jdu sám (sama) pěšky 119 Jedu prostředky veřejné dopravy 99 Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou 34 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 45 Celkový součet 426 Školní plán mobility 11

12 Jak se v současnosti děti dopravují ze školy 8% 11% 30% 23% 28% Jdu pěšky s někým dalším Jdu sám (sama) pěšky Jedu prostředky veřejné dopravy Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Jak by se děti chtěly dopravovat do školy Počet žáků Pěšky s někým dalším 149 Autem s rodičem nebo jiným dospělým 124 Sám (sama) pěšky 81 Prostředky veřejné dopravy 68 Na kole 4 Školním autobusem 0 Na koloběžce 0 Vyhovuje mi současný stav 0 nevím 0 Celkový součet 426 Školní plán mobility 12

13 Jak by se děti chtěly dopravovat do školy 0% 0% 1% 0% 0% Pěšky s někým dalším Autem s rodičem nebo jiným dospělým Sám (sama) pěšky 19% Prostředky veřejné dopravy Na kole Školním autobusem Na koloběžce Vyhovuje mi současný stav nevím 16% 29% 35% 7. Řešení dopravních problémů Dotazníková šetření a jejich výsledky byly podkladem pro vypracování dopravní studie, kterou zřizovatel obou školy Město Nový Jičín prostřednictvím Městského úřadu odboru majetku rozvoje a investic zadal společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol.s.r.o.. Úkolem dopravné studie bylo provést vlastní doplňující průzkum v prostoru vytipovaném žáky základní škol a dopravně i technicky vyřešit hlavně prostor na ulici Komenského před budovami základních škol, který byl nejčastěji zmiňovaným nebezpečným místem v dotazníkovém průzkumu. Hlavní cíle: - zajistit bezpečné přecházení komunikací vybudováním přechodů - zklidni a zpomalit dopravu před oběma ZŠ v místě pohybu pěších, zamezit překračování povolení rychlosti 30km/h - vymezit parkování na Komenského ulici a zajistit přehlednost komunikace před budovami ZŠ V rámci dopravní studie byly projektantem navrženy 3 srovnatelné varianty stavebních úprav přechodů lišících se od sebe navzájem vedením dopravního provozu po ulici Komenského. Na veřejném projednávání byly veřejnosti všechny varianty představeny jako výsledná varianty byla přijata č. 3. Ulice Komenského bude jednosměrná od ulice Msgr. Šrámka, bude vybudován nový přechod pro chodce, přechody budou nasvětleny, v úrovni vozovky a před nimi zpomalovací kovové retardéry, parkování před oběma školami bude v době od 7.00 do 8.00 omezeno. V současnosti probíhají stavební řízení, které vede odbor majetku, rozvoje a investic Města Nový Jičín. Školní plán mobility 13

14 8. Plán činností na podporu udržitelné mobility ZŠ Komenského 68 činnost prostředek odpovědnost Období, termín Zvyšovat dopravní Dopravní výchova pedagogové celoročně gramotnost v ZŠ jako nedílná součást ŠVP Tvorba projektů, pedagogové celoročně center aktivit pro jednotlivé ročníky Pravidelné návštěvy pedagogové jaro, podzim dopravního hřiště na ZŠ Dlouhá Zvyšování dopravní Projektové týdny, Vychovatelky Celoročně dle plánu gramotnost v ŠD projektová akcí ŠD odpoledne, dopravní soutěže Mapování bezpečnosti Dotazníky žákům i Koordinátorky po realizaci navržené na cestě do školy a ze školy rodičům projektu varianty č. 3 dopravní studie Motivace žáků pro pěší Třídnické hodiny Třídní učitelé, září a duben chůzi do školy žákovský parlament Motivace rodičů pro Třídní schůzky, online Pedagogové Termíny třídních bezpečnější provoz škola schůzek, zahajovací v okolí školy, osvěta Prezentace akcí třídní schůzky na na www stránkách školy a na informační začátku roku školního Bezpečnější provoz v okolí škola v nejfrekventovanější dobu ve dnech vyučování Mapování bezpečnosti při cestě do a ze školy Spolupráce s dalšími institucemi a veřejností tabuli před školou hlídky městské policie Dotazníky žákům i rodičům Beseda s policisty, návštěva hasičů ve škole Spolupráce s městskou policií strážníci policie Vedení školy Třídní učitelé Vedení školy Městské celoročně každodenně Po realizaci navržené studie Celý školní rok Celý školní rok Školní plán mobility 14

15 Plán činností na podporu udržitelné mobility ZŠ Komenského 66 Činnost Prostředek Odpovědnost Termín či období Zvyšovaní dopravní Dopravní výchova Pedagogové Celoročně gramotnosti jako součást ŠVP Návštěva dopravního Vyučující 4. ročníku Podzim, jaro hřiště ZŠ Dlouhá Rozšiřování Využívání DVD Třídní učitelé a Celoročně vědomostí a dovedností žáků Dopravní výchova Projektový týden vychovatelé Vychovatelé ŠD Jaro v dopravní výchově bezpečně do školy Soutěž v poznávání dopravních značek Vychovatelé ŠD Únor Motivace žáků pro pěší chůzi do školy Motivace rodičů pro pěší chůzi do školy Informovanost a osvěta rodičů Mapování bezpečnosti při cestě do a ze školy Bezpečnější provoz v okolí školy Spolupráce s dalšími institucemi a veřejností Vycházky do okolí školy s pozorováním dopravní situace a nácvikem správného chování Jízdy zručnosti v atriu školy Třídnické hodiny Pedagogové Vychovatelky ŠD Třídní učitelé, žákovský parlament Celoročně Jaro - podzim Celoročně Třídní schůzky Třídní učitelé Září (1. ročník), listopad Prezentace akcí na www stránkách školy a na informační tabuli před školou Dotazníky žákům i rodičům Pedagogové Vedení školy Celoročně Po realizaci navržené studie Hlídky policie Hlídky policie Každodenně Beseda s policisty, návštěva hasičů ve škole Spolupráce s městskou policií Třídní učitelé Vedení školy Celý školní rok Celý školní rok Školní plán mobility 15

16 Doprovodné akce Základní školy Nový Jičín, Komenského 68 Dlouhodobé a pravidelné aktivity Mezidružinové soutěže (celoroční) testy, kvízy, pexesa s dopravními značkami, hry zaměřené na dopravní tématiku, besedy se záchrannými složkami, vědomostní soutěže, projektové dny, vycházky do okolí s pozorováním dopravního značení a silničního provozu, nácvik správného přecházení přes vozovku, hlavně v okolí školy, opakování telefonních čísel záchranných složek, sledování správného chování chodců a řidičů v silničním provozu. Aktivity na podporu cyklisty - Cyklosoutěže, jízda zručnosti, závody na koloběžkách - Cyklojízda za účasti obou škol i rodičů i médií - Testy a kvízy ohledně správné vybavenosti kola - Správné chování se v silničním provozu - Opakování dopravních značek - Práce na interaktivní tabuli Školní plán mobility 16

17 Výtvarné aktivity - Výstava dětských prací s dopravní tématikou v prostorách školní družiny a na - chodbách - Malování a vyrábění dopravních značek - Výtvarné zpracování záchranných složek - Výtvarné zpracování dopravních situací - Hledání moudrých lidí Zapojení tématu udržitelné dopravy do výuky třída Prvouka Jsem školák dopravní značky, blízké okolí školy, dopravní výchova a osobní bezpečí třída Společnost a příroda zdravý způsob života Spolupráce s dalšími institucemi a veřejností - Beseda s prezentací na interaktivní tabuli různých typů dopravy a jejich vliv na životní prostředí - Akce Bezpečně do škol v Novém Jičíně s asistencí záchranných složek ve dvou kolech ( a ) - Beseda s MUDr. Ječmínkovou Školní plán mobility 17

18 Doprovodné akce Základní školy Nový Jičín, Komenského 66 Dlouhodobé a pravidelné aktivity - Besedy se záchrannými složkami - Hry zaměřené na dopravní tématiku - Pexesa, testy a kvízy s dopravní tématikou - Vědomostní soutěže - Vycházky do okolí s pozorováním dopravních značek a silničního provozu, nácvik správného přecházení přes vozovku - Projektové dny - Seznámení se a opakování důležitých telefonních čísel Školní plán mobility 18

19 Aktivity na podporu cyklisty - Cyklosoutěže, jízda zručnosti, závody na koloběžkách - Cyklojízda za účasti obou škol, rodičů i médií - Testy a kvízy ohledně správné vybavenosti kola - Správné chování cyklisty v silničním provozu - Opakování dopravních značek - Výtvarné aktivity - Malování a vyrábění dopravních značek - Výtvarné zpracování integrovaného záchranného systému - Výtvarné zpracování dopravních situací Zapojení tématu udržitelné dopravy do výuky třída - Prvouka - Bezpečná cesta do školy 4. třída - Přírodověda - Člověk, jeho zdraví a bezpečí Školní plán mobility 19

20 Spolupráce s dalšími institucemi a veřejností - Besedy s městskou policií - Besedy s hasiči - Kurzy údržby kola 9. Závěr Školní plán mobility bude využívat zkušeností z realizace projektu Bezpečné cesty do škol v Novém Jičíně, jehož aktivity probíhaly od jara do podzimu 2014 a byly podpořeny Nadací Partnerství z grantového programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA. Obzvláště aktivita projektových dnů za účasti strážníků městské policie, záchranných složek a simulace různých dopravních situací našla u dětí pozitivní odezvu a motivovala je k zamýšlení nad událostmi, které mohou kdykoliv nastat při jejich cestě do a ze školy. Problém, na který je třeba upozorňovat hlavně rodičovskou veřejnost opatrnost a ohleduplnost účastníků silničního provozu na ulici Komenského, kde vozí své děti cestou do a ze školy. Plánované dopravní řešení variantou č. 3 dopravní studie by mělo dopravní situaci na Komenského ulici zklidnit natolik, aby nedocházelo k dopravním nehodám, a aby se děti při své cestě do školy a ze školy cítily bezpečně. Školní plán mobility 20

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole!

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole! 1 2 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí, rodičů a učitelů do školy, které by pro ně byly bezpečnější

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart 2013 www.zslk.cz zsmslk@seznam.cz 1 Obsah : 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 2. Kontakty 3. Grantový

Více

Sebe-výchova. Výchova. Reflexe. Sebe-reflexe. Sebe-podpora. Podpora

Sebe-výchova. Výchova. Reflexe. Sebe-reflexe. Sebe-podpora. Podpora Výchova Reflexe Podpora Sebe-výchova Sebe-reflexe Sebe-podpora Aktivity hledání rizik Mapovaní cesty Mapování rizikových faktorů, dynoménů Výzkum rizikových zákonitostí Soutěže Rizika, která děti objevují,

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Schváleno Usnesením ZMČ č.: 56/2009 ze dne: 2.12.2009

Schváleno Usnesením ZMČ č.: 56/2009 ze dne: 2.12.2009 Schváleno Ussením ZMČ č.: 56/2009 ze d: 2.12.2009 Tento dokument byl vytvořen za pomoci Revolvingového fondu MŽP. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná MČ Praha Libuš a lze jej v žádném případě

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR STÁTNÍ PODPORA cyklistické dopravě Cyklostrategie 2013 1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH 2009/2010 Osnova I. Informace o škole... 3 II. Mapování... 5 III. Podněty pro vznik školního plánu mobility... 6 IV. Plán činností na podporu

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Značkové reflexní prvky

Značkové reflexní prvky Značkové reflexní prvky 1/25 www.altima.cz ,... Reflexní tkaničky... Reflexní deštníky 04... Reflexní obojky a vesty pro psy 05... Reflexní páska, reflexní trička 06... Reflexní připínací odznak, reflexní

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta,

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Lokalizace místa m nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Policie České republiky, Správa hl. m. Prahy dopravní inspektorát hlavního města Prahy Oddělení dopravních nehod (dále PČR DI ODN) Kongresová 2,

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad P R A Ž S K É M A T K Y POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Pražské matky jsou občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí v Praze, zvýšení zájmu a odpovědnější přístup občanů i veřejné

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

Základní škola Dr. M. Tyrše ROZVRH HODIN Třída: I. Školní rok: 2014/2015

Základní škola Dr. M. Tyrše ROZVRH HODIN Třída: I. Školní rok: 2014/2015 Třída: I. Školní rok: 204/205 Počet 9 Relaxační cvičení Prvouka 4 Prvouka 2 Prvouka 2 Relaxační cvičení 2 Třída: II. Školní rok: 204/205 Počet 9 Prvouka Relaxační cvičení 4 2 Prvouka 2 Relaxační cvičení

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

GRANTOVÝ PROGRAM NA ZELENOU BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2008

GRANTOVÝ PROGRAM NA ZELENOU BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2008 GRANTOVÝ PROGRAM NA ZELENOU BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2008 NADPIS ÚVODEM Po testovacím provozu celostátní kampaně za bezpečnou a zdravou cestu dětí do školy v roce 2007 byla loňská

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR 2.část Zpracoval: Ing. Jiří Skála a kolektiv (Ing. Hynek Bartík, Ing. Martin Škopek Ph. D., Jiří Tesař,

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu

LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu Vysoká kvalita, spolehlivost a hlavně - vynikající viditelnost - hlavní přednosti LED dopravních zařízení. Slouží jako doplňující prvek zvyšující bezpečnost,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy

TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy Úkol vědy a výzkumu Ministerstva dopravy (CG711-081-120) Doba řešení: 4/2007 12/2011 Řešitel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (Ing. Radim Striegler, radim.striegler

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Vyplněnou přihlášku odešlete na soutez@bankwatch.org nejpozději do 15. 11. 2012 www.bankwatch.org INFORMACE O VÁS/O VAŠEM TÝMU Prosíme, krátce se představte Kdo jste?

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno 602 00 tel. 515 903 115, fax. 515 903 110 www.nadacepartnerstvi.cz Číslo projektu 70 DO 019 Pořadí zprávy 2 Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Na zelenou a

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Konané: 2.10.2012, 17.00 HOD V BUDOVĚ ZŠ ŽIŽKOVA ULICE, ZDICE Občanské sdružení vzniklo v červnu tohoto

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi

Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Školní plán mobility ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Vypracovala pracovní skupina pod vedením p.uč. Mgr. Šárky Chaloupkové 1 Obsah ÚVOD... 3 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 1. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves 1 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY aneb projekt Bezpečně do školy 2014 Tento projekt byl podpořen Nadací

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více