Školní plán mobility

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán mobility"

Transkript

1 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Školní plán mobility Listopad 2014 Školní plán mobility 1

2 1. Úvod Cílem školního plánu mobility je: - zlepšit dopravní situaci v okolí dvou základních škol na Komenského ulici - zvýšit počet žáků dopravujících se do školy pěšky - zlepšit povědomí dětí o bezpečném chování v dopravě 2. Informace o školách Název školy: Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Adresa: Komenského 68, Nový Jičín Web: Statutární zástupce: RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy Úplná základní škola s 22 třídami, 6 oddělení školní družiny, školní jídelnou Počet žáků ve školním roce 2014/2015: 505 Počet pedagogů : 29 učitelů + 12 vychovatelů a asistentů pedagoga Zaměření školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do života, rozšířená výuka jazyků a tělesné výchovy zaměřené na ploutvové plavání Název školy: Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Název školy: Komenského 66, Nový Jičín Web: Statutární zástupce: Mgr. Dana Valčíková, ředitelka školy Úplná základní škola s 23 třídami, 6 oddělení školní družiny, školní jídelnou Počet žáků ve školním roce 2014/2015: 600 Počet pedagogů : 37 učitelů + 6 vychovatelů + 4 asistenti pedagoga Zaměření školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola a život, rozšířená výuka jazyků a tělesné výchovy zaměřené na volejbal Školní plán mobility 2

3 3. Poloha škol Základní školy Komenského 66 a 68 se nacházejí v centru města Nový Jičín, nedaleko historického centra, patří mezi největší školy v Novém Jičíně, dohromady je navštěvuje přes 1000 žáků. Obě budovy jsou umístěny podél komunikace, která je spojnicí dvou frekventovaných křižovatek. Díky pozici v centru města zde děti cestují z celého města i z okolních obcí. V blízkosti se nachází autobusové nádraží, ze kterého děti ke škole přicházejí po ulici Msgr,. Šrámka. Dojíždějící žáci rovněž využívají autobusovou zastávku na ulici Bezručova, odkud přicházejí po ulici Komenského. Od centra města docházejí po jednosměrných ulicích Žižkova a Hoblíkova. Ulice Msgr. Šrámka a Bezručova jsou velmi frekventované silnice umožňující průjezd přes centrum města. Vzhledem k charakteru komunikace je v okolí škol, zde zvláště ve špičkových hodinách, silný provoz a nepřehledná dopravní situace. 4. Podněty pro přípravu školního plánu mobility V září 2013 došlo v těsné blízkosti školy k dopravní nehodě, střetu auta s přecházejícím školákem, s následkem vážného zranění dítěte. Obě školy v rámci vyučování mají zařazeny předměty, věnující se dopravní výchově žáků. Nicméně díky uvedené události vzrostl požadavek rodičů, zástupců škol i města, věnovat se bezpečnosti dětí v dopravě nadstandardně a řešit situaci v okolí škol komplexně. Školy ve spolupráci s městem na podzim 2013 zahájily přípravu projektu Bezpečně do škol v Novém Jičíně, který proběhl ve dvou částech. První etapa zahrnovala Školní plán mobility 3

4 analýzu současné situace. V období listopad/prosinec 2013 proběhlo na školách dotazníkové šetření. V listinné podobě vyplňovali dotazníky žáci prvního stupně doma společně s rodiči, elektronický dotazník vyplňovali žáci vyššího stupně v hodinách informatiky. Celkem bylo získáno téměř 800 dotazníků. Vyhodnocení dotazníků bylo prezentováno v médiích. Město předalo získané podněty dopravnímu projektantovi, který navrhne varianty opatření v dopravní infrastruktuře. Tyto variantní řešení byly diskutovány na veřejném projednání (březen 2014). Opatření, která byla společně projednána a odsouhlasena převedl projektant do dopravní studie. Akce investičního charakteru dle dopravní studie bude zajišťovat město. 5. Pracovní skupina : Za město Nový Jičín: Ing. arch. Kamila Ungrádová, Ing. Ivana Petruchová, Ing. Oldřiška Navrátilová (koordinace spolupráce, analýza výchozí situace, zpracování podkladů pro dopravní studii, zajištění zpracování dopravní studie) Za školy: RNDr. Svatava Hajdová, Mgr. Dana Valčíková (realizace dotazníkového šetření, zajištění informovanosti účastníků projektu, rodičů, ostatních učitelů školy) Šárka Kantorová, Martina Kovačíková, Mgr. Taťána Koňaříková ( koordinace a organizace aktivit v rámci projektu Bezpečně do škol v Novém Jičíně, zpracování školního plánu mobility) 6. Dotazníková šetřením, výsledky: Účelem dotazníkového šetření bylo zmapování dopravně nebezpečných míst, se kterými se žáci setkávají při cestě do a ze školy. Pedagogové spolu s žáky a rodiči se aktivně zapojili sami zmapovali problematická místa, svá zjištění zapracovali do mapových podkladů, ze kterých byla zhotovena mapa problematických míst. Školní plán mobility 4

5 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68: Mapa nebezpečných míst: nejčastěji zmiňovaná nebezpečná místa: počet zmínek Komenského/u školy 75 Msgr. Šrámka/Komenského 60 Žižkova/Komenského 56 Sokolovská/přechod u a.n. 39 Bezručova/Komenského 28 Msgr. Šrámka 17 Riegrova/Nábřežní 15 Bezručova ulice 10 Bezručova/Riegrova 9 Beskydská/U mostu 8 Sokolovská/Jungmanova 8 Sokolovská/Msgr. Šrámka 8 Malé náměstí 6 Máchova/Dvořákova 5 Hoblíkova/Komenského 5 Msgr. Šrámka/Nábřežní 4 Beskydská/Štursova 4 autobusové nádraží 4 Školní plán mobility 5

6 Bezručova/zastávka 3 Gen. Hlaďo/Sokolovská 3 Máchova/Zborovská 3 Komenského/parkoviště u ZŠS/MŠS 3 Sokolovská/Žižkova 3 Komenského/u odstavné plochy 3 Máchova/přechod u MŠ 3 Nábřežní/za MŠ 2 Gen. Hlaďo/K Nemocnici 2 Sokolovská/Bezručova 2 Bezručova/U Jičínky 2 Suvorovova ulice 2 Hřbitovní/Valašská 2 Novosady/Nábřežní 2 Svatopluka Čecha/Trlicova 2 Sokolovská/Novosady 2 Jugoslávská/U lávky 2 Hřbitovní/přechod u domu 13 2 Beskydská/U Rybníka 2 Žižkova ulice 2 Nábřežní ulice 2 autobusové nádraží/přechod u Lidlu 2 Nejčastěji zmiňované problémy: - neúměrně velké množství aut, rychlá a bezohledná jízda aut, nepřehledný prostor, řidiči nedávají přednost chodcům na přechodu, zaparkovaná vozidla brání ve výhledu, řidiči někdy parkují na přechodu, špatný výhled na přechodu kvůli zaparkovaným autům, není vidět auto vyjíždějící ze zatáčky, silný provoz, častá přítomnost problematických osob, nepřehledná zatáčka, silný provoz - rychlá jízda aut - řidiči nedávají přednost chodcům na přechodu Školní plán mobility 6

7 Jak se děti v současné době dopravují do školy Počet žáků Jdu pěšky s někým dalším 105 Jdu sám (sama) pěšky 79 Jedu prostředky veřejné dopravy 55 Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou 37 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 82 Celkový součet 358 jak se děti v současné době dopravují do školy 23% 29% 10% Jdu pěšky s někým dalším Jdu sám (sama) pěšky Jedu prostředky veřejné dopravy 16% 22% Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Jak se děti v současné době dopravují ze školy Počet žáků Jdu pěšky s někým dalším 84 Jdu sám (sama) pěšky 106 Jedu prostředky veřejné dopravy 50 Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou 40 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 78 Celkový součet 358 Školní plán mobility 7

8 jak se v současnosti děti dopravují ze školy 22% 23% 11% Jdu pěšky s někým dalším Jdu sám (sama) pěšky 14% 30% Jedu prostředky veřejné dopravy Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Jak by se děti chtěly dopravovat do školy Počet žáků Pěšky s někým dalším 115 Autem s rodičem nebo jiným dospělým 115 Sám (sama) pěšky 75 Prostředky veřejné dopravy 39 Na kole nebo koloběžce 4 Školním autobusem 4 Kombinovat veřejnou dopravu a auto 3 jinak 3 Celkový součet 358 Jak by se děti chtěly do školy dopravovat 1% 1% 1% 1% 11% 32% 21% 32% Pěšky s někým dalším Autem s rodičem nebo jiným dospělým Sám (sama) pěšky Prostředky veřejné dopravy Na kole nebo koloběžce Školním autobusem Kombinovat veřejnou dopravu a auto jinak Školní plán mobility 8

9 Základní škola Nový Jičín, Komenského 66: Mapa nebezpečných míst: nejčastěji zmiňovaná nebezpečná místa: počet zmínek Komenského/u školy 132 Žižkova/Komenského 35 Msgr. Šrámka/Komenského 35 Bezručova/Komenského 35 Sokolovská/přechod u a.n. 28 Riegrova/Nábřežní 12 Bezručova/Riegrova 11 Bezručova ulice 10 Komenského/u odstavné plochy 10 Máchova/přechod u MŠ 10 Žižkova ulice 7 Máchova/U Jičínky 7 Bezručova/zastávka 6 Sokolovská/Msgr. Šrámka 6 Hoblíkova ulice 6 Sokolovská/Hoblíkova 6 Riegrova/přechod u domu 6 5 Komenského/parkoviště u ZŠS/MŠS 5 Školní plán mobility 9

10 Hoblíkova/Komenského 5 Sokolovská ulice 5 Sokolovská/Jungmanova 5 Máchova/Zborovská 5 Msgr. Šrámka 5 Máchova/Dvořákova 5 autobusové nádraží 5 Máchova ulice 5 Zborovská/Bezručova 4 Štefánikova/Sokolovská 4 Hřbitovní/přechod u domu 13 3 Bezručova/U Jičínky 3 Nábřežní ulice 3 Přemyslovců/Novosady 3 U Jičínky 3 Beskydská/Štursova 3 Malé náměstí 3 Dostojevského/Hřbitovní 3 Křížkovského náměstí 2 Hřbitovní/Valašská 2 Štefánikova/Dolní Brána 2 Dolní Brána/Palackého 2 Msgr. Šrámka/Nábřežní 2 Revoluční/Nádražní 2 Dvořákova ulice 2 Palackého/Skistav 2 Nejčastěji zmiňované problémy: - neúměrně velké množství aut, rychlá a bezohledná jízda aut, nepřehledný prostor, u školy chybí přechod pro chodce, silný provoz - řidiči nedávají přednost chodcům na přechodu, zaparkovaná vozidla brání ve výhledu, řidiči někdy parkují na přechodu, špatný výhled na přechodu kvůli zaparkovaným autům, není vidět auto vyjíždějící ze zatáčky, silný provoz, častá přítomnost problematických osob, nepřehledná zatáčka, silný provoz Školní plán mobility 10

11 Jak se děti v současné době dopravují do školy Počet žáků Jdu pěšky s někým dalším 126 Jdu sám (sama) pěšky 109 Jedu prostředky veřejné dopravy 100 Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou 35 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 56 Celkový součet 426 jak se děti v současné době dopravují do školy 8% 13% 30% 23% 26% Jdu pěšky s někým dalším Jdu sám (sama) pěšky Jedu prostředky veřejné dopravy Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Jak se děti v současné době dopravují ze školy Počet žáků Jdu pěšky s někým dalším 129 Jdu sám (sama) pěšky 119 Jedu prostředky veřejné dopravy 99 Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou 34 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 45 Celkový součet 426 Školní plán mobility 11

12 Jak se v současnosti děti dopravují ze školy 8% 11% 30% 23% 28% Jdu pěšky s někým dalším Jdu sám (sama) pěšky Jedu prostředky veřejné dopravy Kombinuji několik způsobů (např. část cesty autem a část veřejnou dopravou Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Jak by se děti chtěly dopravovat do školy Počet žáků Pěšky s někým dalším 149 Autem s rodičem nebo jiným dospělým 124 Sám (sama) pěšky 81 Prostředky veřejné dopravy 68 Na kole 4 Školním autobusem 0 Na koloběžce 0 Vyhovuje mi současný stav 0 nevím 0 Celkový součet 426 Školní plán mobility 12

13 Jak by se děti chtěly dopravovat do školy 0% 0% 1% 0% 0% Pěšky s někým dalším Autem s rodičem nebo jiným dospělým Sám (sama) pěšky 19% Prostředky veřejné dopravy Na kole Školním autobusem Na koloběžce Vyhovuje mi současný stav nevím 16% 29% 35% 7. Řešení dopravních problémů Dotazníková šetření a jejich výsledky byly podkladem pro vypracování dopravní studie, kterou zřizovatel obou školy Město Nový Jičín prostřednictvím Městského úřadu odboru majetku rozvoje a investic zadal společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol.s.r.o.. Úkolem dopravné studie bylo provést vlastní doplňující průzkum v prostoru vytipovaném žáky základní škol a dopravně i technicky vyřešit hlavně prostor na ulici Komenského před budovami základních škol, který byl nejčastěji zmiňovaným nebezpečným místem v dotazníkovém průzkumu. Hlavní cíle: - zajistit bezpečné přecházení komunikací vybudováním přechodů - zklidni a zpomalit dopravu před oběma ZŠ v místě pohybu pěších, zamezit překračování povolení rychlosti 30km/h - vymezit parkování na Komenského ulici a zajistit přehlednost komunikace před budovami ZŠ V rámci dopravní studie byly projektantem navrženy 3 srovnatelné varianty stavebních úprav přechodů lišících se od sebe navzájem vedením dopravního provozu po ulici Komenského. Na veřejném projednávání byly veřejnosti všechny varianty představeny jako výsledná varianty byla přijata č. 3. Ulice Komenského bude jednosměrná od ulice Msgr. Šrámka, bude vybudován nový přechod pro chodce, přechody budou nasvětleny, v úrovni vozovky a před nimi zpomalovací kovové retardéry, parkování před oběma školami bude v době od 7.00 do 8.00 omezeno. V současnosti probíhají stavební řízení, které vede odbor majetku, rozvoje a investic Města Nový Jičín. Školní plán mobility 13

14 8. Plán činností na podporu udržitelné mobility ZŠ Komenského 68 činnost prostředek odpovědnost Období, termín Zvyšovat dopravní Dopravní výchova pedagogové celoročně gramotnost v ZŠ jako nedílná součást ŠVP Tvorba projektů, pedagogové celoročně center aktivit pro jednotlivé ročníky Pravidelné návštěvy pedagogové jaro, podzim dopravního hřiště na ZŠ Dlouhá Zvyšování dopravní Projektové týdny, Vychovatelky Celoročně dle plánu gramotnost v ŠD projektová akcí ŠD odpoledne, dopravní soutěže Mapování bezpečnosti Dotazníky žákům i Koordinátorky po realizaci navržené na cestě do školy a ze školy rodičům projektu varianty č. 3 dopravní studie Motivace žáků pro pěší Třídnické hodiny Třídní učitelé, září a duben chůzi do školy žákovský parlament Motivace rodičů pro Třídní schůzky, online Pedagogové Termíny třídních bezpečnější provoz škola schůzek, zahajovací v okolí školy, osvěta Prezentace akcí třídní schůzky na na www stránkách školy a na informační začátku roku školního Bezpečnější provoz v okolí škola v nejfrekventovanější dobu ve dnech vyučování Mapování bezpečnosti při cestě do a ze školy Spolupráce s dalšími institucemi a veřejností tabuli před školou hlídky městské policie Dotazníky žákům i rodičům Beseda s policisty, návštěva hasičů ve škole Spolupráce s městskou policií strážníci policie Vedení školy Třídní učitelé Vedení školy Městské celoročně každodenně Po realizaci navržené studie Celý školní rok Celý školní rok Školní plán mobility 14

15 Plán činností na podporu udržitelné mobility ZŠ Komenského 66 Činnost Prostředek Odpovědnost Termín či období Zvyšovaní dopravní Dopravní výchova Pedagogové Celoročně gramotnosti jako součást ŠVP Návštěva dopravního Vyučující 4. ročníku Podzim, jaro hřiště ZŠ Dlouhá Rozšiřování Využívání DVD Třídní učitelé a Celoročně vědomostí a dovedností žáků Dopravní výchova Projektový týden vychovatelé Vychovatelé ŠD Jaro v dopravní výchově bezpečně do školy Soutěž v poznávání dopravních značek Vychovatelé ŠD Únor Motivace žáků pro pěší chůzi do školy Motivace rodičů pro pěší chůzi do školy Informovanost a osvěta rodičů Mapování bezpečnosti při cestě do a ze školy Bezpečnější provoz v okolí školy Spolupráce s dalšími institucemi a veřejností Vycházky do okolí školy s pozorováním dopravní situace a nácvikem správného chování Jízdy zručnosti v atriu školy Třídnické hodiny Pedagogové Vychovatelky ŠD Třídní učitelé, žákovský parlament Celoročně Jaro - podzim Celoročně Třídní schůzky Třídní učitelé Září (1. ročník), listopad Prezentace akcí na www stránkách školy a na informační tabuli před školou Dotazníky žákům i rodičům Pedagogové Vedení školy Celoročně Po realizaci navržené studie Hlídky policie Hlídky policie Každodenně Beseda s policisty, návštěva hasičů ve škole Spolupráce s městskou policií Třídní učitelé Vedení školy Celý školní rok Celý školní rok Školní plán mobility 15

16 Doprovodné akce Základní školy Nový Jičín, Komenského 68 Dlouhodobé a pravidelné aktivity Mezidružinové soutěže (celoroční) testy, kvízy, pexesa s dopravními značkami, hry zaměřené na dopravní tématiku, besedy se záchrannými složkami, vědomostní soutěže, projektové dny, vycházky do okolí s pozorováním dopravního značení a silničního provozu, nácvik správného přecházení přes vozovku, hlavně v okolí školy, opakování telefonních čísel záchranných složek, sledování správného chování chodců a řidičů v silničním provozu. Aktivity na podporu cyklisty - Cyklosoutěže, jízda zručnosti, závody na koloběžkách - Cyklojízda za účasti obou škol i rodičů i médií - Testy a kvízy ohledně správné vybavenosti kola - Správné chování se v silničním provozu - Opakování dopravních značek - Práce na interaktivní tabuli Školní plán mobility 16

17 Výtvarné aktivity - Výstava dětských prací s dopravní tématikou v prostorách školní družiny a na - chodbách - Malování a vyrábění dopravních značek - Výtvarné zpracování záchranných složek - Výtvarné zpracování dopravních situací - Hledání moudrých lidí Zapojení tématu udržitelné dopravy do výuky třída Prvouka Jsem školák dopravní značky, blízké okolí školy, dopravní výchova a osobní bezpečí třída Společnost a příroda zdravý způsob života Spolupráce s dalšími institucemi a veřejností - Beseda s prezentací na interaktivní tabuli různých typů dopravy a jejich vliv na životní prostředí - Akce Bezpečně do škol v Novém Jičíně s asistencí záchranných složek ve dvou kolech ( a ) - Beseda s MUDr. Ječmínkovou Školní plán mobility 17

18 Doprovodné akce Základní školy Nový Jičín, Komenského 66 Dlouhodobé a pravidelné aktivity - Besedy se záchrannými složkami - Hry zaměřené na dopravní tématiku - Pexesa, testy a kvízy s dopravní tématikou - Vědomostní soutěže - Vycházky do okolí s pozorováním dopravních značek a silničního provozu, nácvik správného přecházení přes vozovku - Projektové dny - Seznámení se a opakování důležitých telefonních čísel Školní plán mobility 18

19 Aktivity na podporu cyklisty - Cyklosoutěže, jízda zručnosti, závody na koloběžkách - Cyklojízda za účasti obou škol, rodičů i médií - Testy a kvízy ohledně správné vybavenosti kola - Správné chování cyklisty v silničním provozu - Opakování dopravních značek - Výtvarné aktivity - Malování a vyrábění dopravních značek - Výtvarné zpracování integrovaného záchranného systému - Výtvarné zpracování dopravních situací Zapojení tématu udržitelné dopravy do výuky třída - Prvouka - Bezpečná cesta do školy 4. třída - Přírodověda - Člověk, jeho zdraví a bezpečí Školní plán mobility 19

20 Spolupráce s dalšími institucemi a veřejností - Besedy s městskou policií - Besedy s hasiči - Kurzy údržby kola 9. Závěr Školní plán mobility bude využívat zkušeností z realizace projektu Bezpečné cesty do škol v Novém Jičíně, jehož aktivity probíhaly od jara do podzimu 2014 a byly podpořeny Nadací Partnerství z grantového programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA. Obzvláště aktivita projektových dnů za účasti strážníků městské policie, záchranných složek a simulace různých dopravních situací našla u dětí pozitivní odezvu a motivovala je k zamýšlení nad událostmi, které mohou kdykoliv nastat při jejich cestě do a ze školy. Problém, na který je třeba upozorňovat hlavně rodičovskou veřejnost opatrnost a ohleduplnost účastníků silničního provozu na ulici Komenského, kde vozí své děti cestou do a ze školy. Plánované dopravní řešení variantou č. 3 dopravní studie by mělo dopravní situaci na Komenského ulici zklidnit natolik, aby nedocházelo k dopravním nehodám, a aby se děti při své cestě do školy a ze školy cítily bezpečně. Školní plán mobility 20

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 1. Název, adresa a charakteristika školy, popis lokality Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Adresa školy: U Parkánu 17/11, 182 00, Praha 8

Více

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1. Informace o škole 1.1 škola náměstí Prof. Bechyně 3, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 212/13 název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích Slavonice zastavěné území Zpomalení dopravy na příjezdu do města od Starého Hobzí jedná se o území města, ve kterém je zvýšený pohyb chodců,

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina

Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina Vysočina Education Ing. Milena Dolejská Projektový manažer Tel: 733 632 908 E-mail: dolejska@vys-edu.cz Milan Stejskal Krajský koordinátor BESIP pro Kraj Vysočina Tel: 732 520 345 E-mail: besip-kv@cspsd.cz

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER:

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZŠ Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63, Strančice ZHOTOVITEL:

Více

Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy

Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy 1 Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy Cílem této části není podrobný popis vybraných výukových metod a organizačních forem výuky. Tato problematika je v literatuře dostatečně zpracována

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZŠ Dolní Loučky Škola s 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro 163 žáků v devíti třídách

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Vyhodnocení opatření realizovaných Vypracovala: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. Pardubice, listopad 2013 Úvod Z průzkumů cyklistické dopravy provedených

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Projednání zahájila Mgr. Chalúpková v 16:30, uvedla zástupce města a firmy zpracovávající

Více

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní.

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní. Uspořádání Uspořádání 59 Uspořádání veřejného prostranství musí vycházet z celkové kompozice prostoru, která zohledňuje funkční potřeby a jejímž cílem je pobytová kvalita místa. Ve městě je vhodné vytvářet

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

Odbor služby dopravní policie

Odbor služby dopravní policie Odbor služby dopravní policie V roce 2012 šetřila Policie České republiky na území hl. m. Prahy celkem 17 795 dopravních nehod, při kterých bylo 26 osob usmrceno, 236 osob těžce zraněno a 2 009 zraněno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 CELKOVÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD CELKEM DN USMRCENO TĚŽCE ZRANĚNO LEHCE ZRANĚNO HMOTNÁ ŠKODA (*100 Kč) ALKOHOL (u viníka DN) OPL (u viníka

Více

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TIŠNOVA A. Textová část Datum : prosinec 2008 Zakázka č. : Obsah Obsah... 2 A.1 Úvod... 3 A.2 Vstupní podklady... 3 A.3 Rozdělení lokalit... 3 A.4 Popis návrhu úprav v

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu Cíl: - získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného chování v silničním provozu

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Program Bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy Program Bezpečné cesty do školy Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výchova ke zdraví BESIP

Výchova ke zdraví BESIP VY III/2 INOVACE 63 Tělesná výchova Výchova ke zdraví BESIP Autor DUM Mgr. Jarmila Kesnerová, s využitím publikace Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník ZŠ Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP

Více

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků.

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Příloha č. 3 3.9 Zařazení tematiky Dopravní výchovy do výuky Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Tematika se zařazuje v rámci

Více

Popis a použití výukového materiálu

Popis a použití výukového materiálu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_221 Jméno autora: Mgr. Marcela Matyášová Datum

Více

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 TABULKOVÁ PŘÍLOHA Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 Nehody_2009_tabulky6.indd 61 24.3.2010 11:35:47 OBSAH TABULKOVÉ PŘÍLOHY TABULKA 1.............................................................................

Více

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Noční přechod pro chodce z pohledu řidiče. Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Co je vlastně přechod pro chodce Přechod pro chodce je místo na pozemní

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2014

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2014 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002 na území

Více

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem www.zs-dk.cz NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ žáků ZŠP Třída, ročník: III., VI., VIII. celkem

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Název školy: Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace Sídlo školy: Mánesova 3861/5, 767 01 Kroměříž Zřizovatel: Město Kroměříž Právní forma:

Více

Implementace dopravní v chovy do uãiva 1. stupnû Z

Implementace dopravní v chovy do uãiva 1. stupnû Z Implementace dopravní v chovy do uãiva 1. stupnû Z Martina Kalvodová 1. roãník bezpeãná cesta do koly chûze po chodníku, stezka pro chodce bezpeãné pfiecházení vozovky na rovném a pfiehledném úseku, po

Více

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita. DODATKOVÉ TABULKY Podle 63 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny Počet (č. E 1) Dodatková tabulka

Více

Dopravně-bezpečnostní akce pořádaná v rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst. souhrnné vyhodnocení

Dopravně-bezpečnostní akce pořádaná v rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst. souhrnné vyhodnocení Dopravně-bezpečnostní akce pořádaná v rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst souhrnné vyhodnocení Základní údaje o akci Dopravně-bezpečnostní akci zorganizoval projekt

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

Studie k problematice provozu segway na chodnících

Studie k problematice provozu segway na chodnících ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Ústav soudního znalectví v dopravě Horská 3, Praha 2 Městská část Praha 1 Naše č.j.: 0213-02/13/16122 Vodičkova 18 115 68 PRAHA 1 Č.j.: UMCP1 170726/2012

Více

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 1) Na koloběžce a bruslích a) jsem cyklista, můžu jezdit jedině po silnici, na chodník nesmím, b) jsem chodec, můžu

Více

www.autoskolahumpolec.cz

www.autoskolahumpolec.cz www.autoskolahumpolec.cz VYHLÁŠKA č. 32/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod Datum účinnosti: 31.1.2001 Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2015 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů. 4 Srovnání

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování. Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování. Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Více

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance Chytré město? Kvalita Informace Doprava - Finance Zklidňování dopravy ve městě České Budějovice Průhonice 13.11.2007 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené

Více

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Charakteristika daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 4 B. Dopravní studie... 5 3.1 Bod č. 1: Organizace dopravy v ulici

Více

Zadání Územní studie Nepomuk Pod Vinicí

Zadání Územní studie Nepomuk Pod Vinicí Zadání Územní studie Nepomuk Pod Vinicí 1) Cíl a účel pořízení územní studie Studie prověří možnosti využití lokality Pod Vinicí s ohledem na aktuální a předpokládané potřeby města Nepomuku. Řešení bude

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 29. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 29. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti VY_12_INOVACE_1JON16 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 29. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Cyklista Změna směru

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu Do školy bez rizika - 1 - Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Joanne Patterson, Velšská fakulta architektury Cardiffské univerzity Byl proveden průzkum, který se pokusil zjistit, jaký relativní

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Světelné signály 1. Světelné signály Číslo Sl Tříbarevná soustava s plnými signály S la - Signál s červeným světlem Stůj!" Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI 2012 Zdravé město Chrudim Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2012 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis z 5. schůze osadního výboru Kojetín ze dne 6. 5. 2016

Zápis z 5. schůze osadního výboru Kojetín ze dne 6. 5. 2016 Zápis z 5. schůze osadního výboru Kojetín ze dne 6. 5. 2016 Přítomni: Ing. Lumír Zrník, Miroslav Rosa, Jitka Rakušanová, Jiří Holub, Ing. Ivo Miček, Lubomír Holub, Otto Drescher Omluveni: Petr Dousek,

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

1. Globální týden bezpečnosti silničního provozu Organizace spojených národů, 23. - 29. dubna 2007

1. Globální týden bezpečnosti silničního provozu Organizace spojených národů, 23. - 29. dubna 2007 1. Globální týden bezpečnosti silničního provozu Organizace spojených národů, 23. - 29. dubna 2007 Informace o Příručce pro organizátory akcí v rámci Týdne (anotace) V prosinci 2006 vydala OSN Příručku

Více

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol Ekonomika a politika dopravy otázka výše spolufinancování vybraných opatření u některých operačních programů, respektive možnost jejich spolufinancování z prostředků EU až do výše 80 % (ve výjimečných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Masarykovo náměstí 128 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento P R O V O Z N Í Ř Á D upravující v souladu se zák.č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

Otázky platné od 1.1.2014

Otázky platné od 1.1.2014 Kontrolní otázky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 1. Při přepravě dítěte vozidlem

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

VYSOKÉ MÝTO. Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015

VYSOKÉ MÝTO. Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015 VYSOKÉ MÝTO Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015 Obsah prezentace Představení autorů. Účel vypracování projektu a vytvoření dopravního

Více

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano.

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 18 401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 402. Jste řidičem vozidla z výhledu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více