Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton"

Transkript

1 Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne do 23:59:59 dne a mohou se ho zúčastnit sázející u TIPSPORT a.s., Tipsport.net a.s., TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s Maratonu se může zúčastnit fyzická osoba, která souhlasí s těmito pravidly a je řádně registrována k sázení u společnosti TIPSPORT a.s., Tipsport.net a.s., TIPSPORT SK, a.s. nebo u společnosti CHANCE a.s Z Maratonu jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k některé z výše uvedených majetkově propojených společností či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v 116 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. 2. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRA 2.1. Hlavní výhrou v Maratonu je automobil Aston Martin V8 Vantage S. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že hlavní výhra je jediná pro všechny společnosti, u kterých se lze Maratonu zúčastnit, tedy všichni účastníci Maratonu bez ohledu na to, zda jsou klienty TIPSPORT a.s., Tipsport.net a.s., TIPSPORT SK, a.s. či CHANCE a.s. společně soutěží o jeden vůz Aston Martin V8 Vantage S 2.2. Do Maratonu se soutěžící zapojí automaticky uzavřením sázek splňujících kritéria stanovená v bodě 3.1. těchto podmínek. 3. PRŮBĚH SOUTĚŽE 3.1. Pro splnění podmínek Maratonu musí soutěžící vsadit každý den kurzovou sázku nebo sázky v celkové hodnotě alespoň 100 Kč + případný MP*, a to 42 po sobě bezprostředně jdoucích kalendářních dní** v období od do V případě zásahu VIS MAIOR (vyšší moci) jako např. živelné katastrofy, státní smutek, občanské nepokoje nebo v případě technických problémů Pořadatele, v jejichž důsledku nebude možné přijímat kurzové sázky, se Maraton nepřerušuje a tato doba se považuje za účastníkovu řádnou účast v Maratonu. V případě, že by však taková překážka trvala déle než 10 kalendářních dnů, vyhrazuje si Pořadatel Maraton bez náhrady ukončit Do soutěže se počítají kurzové sázky uzavřené prostřednictvím internetové sázení na (provozovatel Tipsport.net a.s.) a sázky uzavřené prostřednictvím Tipkarty na kamenných pobočkách TIPSPORTU (provozovatel TIPSPORT a.s. či Tipsport.net a.s.) nebo na (provozovatel TIPSPORT SK, a.s.) a sázky uzavřené prostřednictvím Tipkarty na kamenných pobočkách TIPSPORTU (provozovatel TIPSPORT SK, a.s.) nebo na (provozovatel CHANCE a.s.) a kamenných pobočkách v rámci Golden Clubu CHANCE (provozovatel CHANCE a.s). Vícenásobná účast jednoho účastníka v soutěži u různých výše uvedených 1

2 provozovatelů kurzového sázení (TIPSPORT a.s. a Tipsport.net a.s. se považují za jediného provozovatele) je zakázaná pod sankcí jeho okamžitého vyloučení ze soutěže bez jakékoliv náhrady! 3.3. Do soutěže se započítávají klasické sázky i LIVE sázky Pro splnění podmínky denní požadované výše sázky není rozhodující, zda taková sázka či sázky budou výherní Po splnění podmínek Maratonu uvedených v bodě 3.1. postupuje soutěžící automaticky do finálového turnaje, který proběhne v období od do podle pravidel hry Tipsport Cup (viz str. 6). Finálový turnaj má však max. kapacitu 64 hráčů a v případě, že se do něj dle první věty tohoto odstavce kvalifikuje více soutěžících, bude v termínu od do probíhat kvalifikace, z níž vzejde 64 nejúspěšnějších soutěžících, kteří se zúčastní závěrečného finálového turnaje o hlavní cenu Podmínky Maratonu uvedené v odstavci 3.1. je možné splnit v období od do vícekrát**. Maximální možný počet jednotlivých sázkařských maratonů jednoho soutěžícího je 7. Soutěžící, kteří v daném období splní podmínky Maratonu vícekrát, získají zvýhodňující koeficient pro počítání bodů v závěrečném finálovém turnaji (včetně případné kvalifikace do závěrečného finálového turnaje), jehož výše bude v závislosti na počtu splnění podmínek následující: Počet dokončených Maratonů Koeficient zvýhodnění získaných bodů ,05 3 1,08 4 1,1 5 1,12 6 1,14 7 1,16 Pokud tedy soutěžící splní podmínky Maratonu jednou, postupuje do finálového turnaje s koeficientem 1, tzn., že počet bodů získaných ve finálovém turnaji bude odpovídat jeho výhrám. Pokud soutěžící splní podmínky Maratonu v daném období pětkrát, získá zvýhodňující koeficient 1,12, tzn., že počet bodů získaných ve finálovém turnaji bude odpovídat výhrám násobeným zvýhodňujícím koeficientem 1,12. Hodnocení v závěrečném finálovém turnaji je počítáno pouze z vyhraných částek (v Kč) z kurzových sázek zařazených do tohoto turnaje. Vyhrané částky jsou pro potřeby soutěže převedeny na body odpovídající hodnotě výher v Kč. Př. 1: Soutěžící dokončí v daném období 1 maraton a získá koeficient zvýhodnění kurzu 1. Když do závěrečného finálového turnaje zařadí výherní sázku za 100 Kč v kurzu 5:1, získá výhru 500 Kč a do žebříčku bude započteno 500 bodů. Př. 2: Soutěžící dokončí v daném období 4 maratony a získá koeficient zvýhodnění kurzu 1,1. Když do finálového turnaje zařadí výherní sázku za 100 Kč v kurzu 5:1, získá výhru 500 Kč, ale do žebříčku mu bude započteno 550 bodů (500*1,1 = 550). 2

3 Př. 3: Soutěžící dokončí v daném období 7 maratonů a získá koeficient zvýhodnění kurzu 1,16. Když do finálového turnaje zařadí výherní sázku za 100 Kč v kurzu 5:1, získá výhru 500 Kč, ale do žebříčku mu bude započteno 580 bodů (500*1,16 = 580). 4. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHRY 4.1. O výherci rozhodne pořadí ve finálovém turnaji, který bude uspořádán podle pravidel hry Tipsport Cup (viz str. 6) Výherce bude kontaktován telefonicky nebo em a poté zveřejněn na webových stránkách a V případě, že výherce nezareaguje na telefonickou či ovou výzvu do 7 pracovních dnů, bude ze soutěže vyřazen a nahrazen dalším výhercem v pořadí Příslušné daně dle zák. č. 586/1992 Sb. O daních z příjmu, 36, odst. 2, písm. k) (15 % u výher vyšších než ,- Kč) uhradí za výherce Pořadatel, vyjma případu, kdy nebude s Pořadatelem spolupracovat při marketingových aktivitách spojených s prezentací jeho osoby jako výherce, čímž se zejména rozumí mediální prezentace výherce Maratonu s dosaženou hlavní výhrou včetně zveřejňování jeho jména a příjmení, obec bydliště, podobizny v podobě fotografie či videozáznamu a dále jeho účast při rozhovorech týkajících se Maratonu a jiných souvisejících PR aktivitách Provozovatele Pokud účastník soutěže splní podmínky Maratonu uvedené v bodě 3.1 nejméně třikrát, tzn., že dokončí nejméně 3 maratony, a zároveň se stane výhercem, uhradí Pořadatel za výherce pojištění automobilu Aston Martin V8 Vantage S v rozsahu povinné ručení a havarijní pojištění, a to na dobu 1 roku ode dne převzetí výhry Hlavní výhra bude výherci osobně předána Pořadatelem, a to nejpozději do 3 týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže Každý účastník Maratonu souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než určenou pořadatelem soutěže V případě reklamace výhry z důvodu jejího poškození či nefunkčnosti je výherci doporučeno obrátit se na Pořadatele. Poté bude společně řešeno reklamační řízení s dodavatelem výhry Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. 5. OSOBNÍ ÚDAJE 5.1. Účastí v Maratonu včetně jeho závěrečného finálového turnaje souhlasí účastník s použitím a zpracováním jím poskytnutých osobních údajů, a to zejména jména, příjmení, bydliště a kontaktních údajů (dále jen Údaje ) Pořadatelem, jakožto správce a s jejich následným zpracováním 3

4 prostřednictvím třetích osob, zejména za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry v soutěži a dále pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách. Tento souhlas je poskytován na dobu 5ti let, pokud jej účastník písemně neodvolá. Soutěžící svojí účastí v Maratonu uděluje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (nejpozději 5 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje Účastník Maratonu bere na vědomí, že má práva dle 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Dojde-li k odvolání souhlasu soutěžícího v rozsahu uvedeném shora před předáním cen, bude soutěžící ze soutěže vyřazen a na jeho místo nastupuje soutěžící, který se umístil jako další v pořadí Účastníci Maratonu výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít bezplatně podobiznu, jméno, příjmení a město bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele a jeho majetkově propojených společností provozujících kurzové sázky v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Výherce maratonu souhlasí s tím, že jeho osobní údaje (jméno, příjmení, obec bydliště), jeho podobizna v podobě fotografie či videozáznamu mohou být Pořadatelem použity v souvislosti s marketingovou prezentací Maratonu a dosažené hlavní výhry a zavazuje se s Pořadatelem spolupracovat na příslušných marketingových či PR aktivitách souvisejících s Maratonem a dosaženou výhrou jako jsou rozhovory pro media apod. 6. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 6.1. Pořadatelem soutěže je společnost TIPSPORT a.s., se sídlem Politických vězňů 156, Beroun, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 673 (v těchto pravidlech jen Pořadatel ), který na pořádání soutěže spolupracuje se svými majetkově propojenými společnostmi Tipsport.net a.s., TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu Bude-li mít Pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka Maratonu či jiné osoby, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník Maratonu ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka Maratonu či jiné osoby, jež je v rozporu se soutěžními pravidly, podmínkami či zákonnými předpisy. 4

5 6.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností nad výkladem těchto pravidel Maratonu vždy platí výklad Pořadatele a konečné rozhodnutí o sporných otázkách je tak vždy na něm Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadateli řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. V Berouně TIPSPORT a.s. *5 EUR + případný MP pro klienty TIPSPORT SK, a.s. **V případě účastníka sázkařského maratonu klienta TIPSPORT SK, a.s. (jak prostřednictvím internetového sázení či na kamenné pobočce) se vzhledem k zákonnému zákazu provozování loterie na Slovensku na Velký pátek považuje tento den za řádně splněný z pohledu povinnosti uzavřít každý den sázku v požadované výši a nedochází k přerušení běhu sázkařského maratonu 5

6 Finálový turnaj Maratonu - Tipsport Cup 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Finálový turnaj Maratonu se uskuteční podle pravidel hry TIPSPORT CUP (dále jen TC) Pořadatelem hry TC je společnost Tipsport.net a.s., IČ: , sídlem Beroun Centrum, Politických vězňů 156, PSČ , zapsaná v OR vedeném KS v Praze, oddíl B, vložka (dále jen Pořadatel ), který na pořádání soutěže spolupracuje se svými majetkově propojenými společnostmi TIPSPORT a.s., TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu Pojmy používané v těchto pravidlech jsou shodné s pojmy používanými v Herním plánu pro provozování internetové kursové sázky a ve Všeobecných podmínkách pro elektronické sázení u Pořadatele, se kterými Sázející vyjádřil svůj souhlas při své registraci do internetového sázení Účastníkem TC se může stát pouze Sázející, který souhlasí s těmito pravidly a je řádně registrován pro internetové sázení u společností Tipsport.net a.s. a TIPSPORT SK, a.s Sázející se stává účastníkem hry v případě, že označí své internetové sázky příznakem Maraton. Uzavřením Sázky s označením Maraton se Sázející stává automaticky účastníkem soutěže TC Zařazením sázky do soutěže Sázející dává souhlas k uvedení svého přihlašovacího jména (nicku) v žebříčcích a jiných statistikách TC a zprošťuje tak v této souvislosti Pořadatele jeho povinnosti zachovávat mlčenlivost o Sázejícím, jeho účasti ve hře, včetně jejich výhry či prohry Zařazením sázky do soutěže TC dává dále Sázející souhlas k tomu, aby ostatní účastníci soutěže TC v rámci vyřazovacích Hracích kol TC zobrazili všechny tikety Sázejícího zařazené do TC evidované pod uživatelským jménem (nickem) Sázejícího Na případné reklamace z důvodu neznalosti pravidel TC nebude brán zřetel, resp. taková reklamace bude vyřízena jako neoprávněná. 2. VÝKLAD POJMŮ 2.1. Hrací etapa je jednotlivé období konání TC, které zahrnuje všechna hrací kola od kvalifikace až po finále Hrací kolo je časové období, v němž probíhá jednotlivá soutěžní úroveň TC. Za běžné Hrací kolo je považováno časové období počínaje od 07:00 hodin 1. dne Hracího kola (obvykle kalendářní týden) do 23:59 hodin posledního dne Hracího kola, pokud není stanoveno jinak. Běžným časovým obdobím Hracího kola je kalendářní týden. Výjimkou je Kvalifikace, která trvá 2 kalendářní týdny. Pro každé jednotlivé Hrací kolo Tipsport Cupu je stanovená výše maximálních denních vkladů na Sázky, které lze zařadit do TC Hodnocení TC u klientů registrovaných k internetovému sázení u společnosti Tipsport.net a.s. je hodnocení TC počítáno pouze z vyhraných částek ze sázek zařazených do TC s vkladem v korunách či 6

7 Netech. Vyhrané částky jsou pro potřeby soutěže převedeny na body odpovídající hodnotě výher v Kč. U klientů registrovaných k internetovému sázení u společnosti TIPSPORT SK, a.s. je hodnocení TC počítáno pouze z vyhraných částek ze sázek zařazených do TC s vkladem v eurech či Netech. Vyhrané částky jsou pro potřeby soutěže převedeny na body odpovídající 20ti násobku hodnoty výher v eurech Vyhodnocení Hracího kola po ukončení Hracího kola je uzavřeno průběžné hodnocení a je provedeno vyhodnocení pořadí v Kvalifikaci či Postupů Postup situace, kdy na základě Vyhodnocení Hracího kola je Sázející zařazen do dalšího Hracího kola Kvalifikace je úvodním Hracím kolem, z nějž postupuje 64 účastníků do vyřazovacích kol Postupový pavouk je souhrnný přehled dvojic soupeřů pro jednotlivá Hrací kola a zároveň pořadí jednotlivých Sázejících ve dvojicích soupeřů v rámci jednotlivého Hracího kola. Obsahuje i souhrn výher v bodech získaných Sázejícím v daném Hracím kole Netkonto bonusové konto internetového Sázejícího vedené v Netech. Na Netkontu jsou evidovány bodové stavy v rámci bonusového programu Tipsportu Nety platební jednotka v rámci Netkonta Denní limit vkladu v rámci kalendářního dne je stanoven maximální limit Vkladu na Sázky, které lze zařadit do soutěže. Denní limit vkladu je stanoven v bodě 3.4. těchto pravidel. 3. PODMÍNKY SÁZEK 3.1. Do TC lze zařadit všechny typy přijímaných Sázek s výjimkou LIVE sázek Do TC lze dále zařadit pouze události s datem uzávěrky do konce aktuálního Hracího kola Zařazení Sázky do TC nemůže Sázející dodatečně změnit či zrušit s výjimkou běžného stornování tiketu se Sázkou zařazenou do TC Počet Sázek zařazených Sázejícím do TC není omezen počtem tiketů, ale je omezen stanoveným denním limitem Vkladů (v Kč pro klienty registrované k internetovému sázení u Tipsport.net, a.s. a v EUR pro klienty registrované k internetovému sázení u TIPSPORT SK, a.s., či ekvivalentně v Netech) dle následující tabulky: Kolo Počet týdnů Počet hráčů Denní limit Kvali kace ( ) 2 Neomezeně 100 Kč / 5 EUR Vyřazovací kola ( ) vždy 1 64 až Kč / 5 EUR Osmi nále ( ) Kč / 5 EUR 7

8 Čtvrt nále ( ) Kč / 5 EUR Semi nále ( ) Kč / 5 EUR Finále ( ) Kč / 5 EUR 3.5. Sázející má možnost uzavřít Sázky do TC v předstihu až na několik dní (maximálně na 6 dní), přičemž není podmínkou, aby tyto vsazené tikety na Sázejícím vybrané dny byly určeny pro dny přímo po sobě jdoucí (tj. např. ve středu je možné vsadit tikety do TC na následující čtvrtek až neděli ale také např. jen na čtvrtek a na sobotu) V případě, že Sázející sází na některý den dopředu, tak žádná z událostí obsažená na těchto tiketech nesmí mít uzávěrku dříve, nežli v den, na který je limit využíván. Opět platí pravidlo, že tiket nesmí obsahovat události s datem uzávěrky po konci kola. 4. SOUTĚŽNÍ KOLA 4.1. Pro účast v TC musí Sázející podat minimálně jednu Sázku v kvalifikačním kole, které trvá dva týdny. Do 1. (vyřazovacího) Hracího kola TC postoupí z kvalifikace 64 nejlepších hráčů s nejvyšším bodovým ziskem Úrovně Hracích kol a počty Sázejících v jednotlivých Hracích kolech jsou specifikovány v bodě 3.4. a jsou také zobrazené v přehledu Kvalifikace i Postupovém pavouku V každém vyřazovacím Hracím kole spolu soupeří 2 Sázející o postup do dalšího Hracího kola. Sázející, který v Hracím kole dosáhne vyšší bodový zisk, postupuje do dalšího Hracího kola V rámci vyřazovacích Hracích kol je Sázejícímu umožněno zobrazit tikety soupeřů v Postupovém pavouku, ale pouze za předpokladu, že už Sázející plně vyčerpal Denní limit vkladu, a to pro všechny dny trvání daného Hracího kola. 5. VYHODNOCENÍ HRACÍCH KOL 5.1. Pro zařazení hodnoty výhry do daného Hracího kola je rozhodující okamžik, ve kterém jsou výsledky promítnuty do jednotlivých Sázek. V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebude vyhodnocen tiket, který byl vsazen v uplynulém Hracím kole do 5:59 hodin prvního dne následujícího po jeho uplynutí, hodnota výhry z tohoto tiketu nebude započítána do bodového zisku sázejícího v žádném Hracím kole. Za vyhodnocený tiket je v rámci TC považován pouze tiket, na němž jsou vyhodnoceny všechny obsažené příležitosti. Případná změna vyhodnocení události nebo příležitosti zařazené do TC, která bude provedena až po uzavření Hracího kola, již nemá vliv na postupy do následujícího Hracího kola První den nového Hracího kola (obvykle první den v kalendářním týdnu) v čase od 0:00 hodin do 6:59 hodin nelze uzavírat sázky do TC. 8

9 5.3. Na základě vyhodnocení Hracího kola postupuje daný počet hráčů z Kvalifikace či vítězové ze soupeřících dvojic v Postupovém pavouku do dalšího kola. 5.4 Do soutěže budou Sázejícímu zařazeny všechny jím označené Sázky respektující finanční limity příslušného Hracího kola Do TC budou zařazeny tikety obsahující jakékoli události z nabídky Tipsportu vyjma live sázek Tikety s kurzovým zvýhodněním se do žebříčku TC započítávají bez kurzového zvýhodnění. Např. sázka za 100 Kč v kurzu 5:1 a 10% kurzovým zvýhodněním = výhra 550 Kč. Do žebříčku je však započteno pouze 500 bodů Mají-li na konci kola soupeři stejný bodový stav, rozhoduje o postupu vyšší bodový zisk v Kvalifikaci, pokud se jí zúčastnili oba soupeři. Jestliže není možné použít ani toto kritérium, postoupí ten Sázející, jehož registrace do internetového sázení Tipsportu pod daným uživatelským jménem proběhla dříve V případě, že v rámci celého Hracího kola dosáhnou oba Sázející v soupeřící dvojici 0 bodů, rozhodují doplňková kritéria: Pokud ani jeden Sázející v rámci daného Hracího kola nevsadil žádný tiket, jsou oba vyřazeni a soupeř v dalším kole dle Postupového pavouka získává volný los. O volném losu bude informován mailem a v Postupovém pavouku se mu jako soupeř zobrazí volný los. Sázející, který má v daném Hracím kole volný los, může zařazovat tikety do TC, ale zároveň postoupí do následujícího Hracího kola, i když dosáhne 0 bodů. Pokud v rámci daného Hracího kola vsadil alespoň jeden tiket pouze jeden Sázející, postupuje právě on. Pokud v rámci daného Hracího kola vsadili alespoň jeden tiket oba Sázející, ale oba dosáhli 0 bodů, určí se postupující v souladu s bodem Sázející není povinen uzavírat Sázky ve všech dnech jednotlivých Hracích kol. Avšak v případě, že v rámci Hracího kola dosáhne 0 bodů a zároveň nezařadí žádný tiket do TC, následuje automatické vyřazení z TC Částka v korunách, kterou Sázející získá jako výhru na vyhrávajícím tiketu, mu bude připsána ve stejné výši i do TC, a to v bodech. Body do TC jsou rovny korunové výhře tiketu zařazeného do TC. V případě sázek v eurech odpovídají přidělené body 20ti násobku vyhraných částek. Př. 1: Sázka za 100 Kč v kurzu 5:1 = výhra 500 Kč. Do žebříčku je započteno 500 bodů. Př. 2: Sázka za 5 EUR v kurzu 5:1 = výhra 25 EUR. Do žebříčku je započteno 20 x 25 = 500 bodů. 6. NETKONTO 6.1. Nety mohou být Sázejícímou na Netkonto připsány formou: bonusu při splnění určené podmínky výhrami v soutěži 9

10 vklady za Sázky 6.2. Nety může Sázející utratit za sázky s minimálním kurzem 2:1. 7. REKLAMACE 7.1. Jakékoliv reklamace vyplývající z účasti v soutěži TC může Sázející podávat jen společně s předložením příslušných dokladů, a to zasláním na 7.2. Reklamace vyhodnocení Hracího kola musí být uplatněna do 48 hodin od jeho ukončení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel Veškeré reklamace budou vyřizovány v co nejkratší lhůtě dle pořadí, v jakém byly obdrženy s přihlédnutím k jejich náročnosti. 8. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést jakoukoliv změnu pravidel hry Na účast v TC a na odměny vyplývající z výsledků soutěží nemá Sázející právní nárok V případě jakýchkoliv sporů týkajících se jakkoliv TC bude rozhodující stanovisko Pořadatele Princip a pravidla TC jsou chráněny dle příslušných právních předpisů a nelze je použít či z nich vycházet bez prokazatelného souhlasu Pořadatele Pořadatel je oprávněn zrušit účast jakéhokoli Sázejícího v soutěži TC v případě, že porušil tato pravidla, Herní plán pro provozování internetové kursové sázky či Všeobecné podmínky pro elektronické sázení u Pořadatele, či jiný obecně závazný právní předpis vztahující se k sázení u Pořadatele. Herní plán pro provozování internetové kursové sázky a Všeobecné podmínky pro elektronické sázení u Pořadatele mají v případě potřeby výkladu těchto pravidel TC subsidiární charakter, pokud jejich příslušná ustanovení dopadají na principy a postupy TC Tato úplná pravidla soutěže jsou dostupná na internetových stránkách Pořadatele Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty Zařazením prvního tiketu do soutěže TC vyjadřuje Sázející souhlas s pravidly soutěže TC a zavazuje se je plně dodržovat. Sázející souhlasí s tím, že ostatní účastníci soutěže smějí v rámci vyřazovacích Hracích kol zobrazit všechny tikety Sázejícího zařazené do TC evidované pod uživatelským jménem Sázejícího. Zároveň Sázející v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých Pořadateli za účelem dalšího marketingového zpracování (nabízení obchodu a služeb), a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let. Účastí ve hře Sázející rovněž vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a fotografie ve sdělovacích prostředcích či jinak, a to zejména, pokud se v rámci své účasti v TC stal výhercem odměny či věcné 10

11 ceny. Sázející je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. Pořadatel je oprávněn k osobním údajům účastníka soutěže přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník, který poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona. Účastník, který poskytl správci osobní údaje, má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže TC a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele Pravidla vstupují v platnost dne

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí,

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí, Herní plán Hlava I. Pravidla pro kursové sázky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice,

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více