P o z v á n k y Mikulášská nadílka Váno ní zpívání koled Váno ní besídka Orlíci Váno ní koncert Klarinetové kvarteto Junior Váno ní koncert Rohá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P o z v á n k y Mikulášská nadílka Váno ní zpívání koled Váno ní besídka Orlíci Váno ní koncert Klarinetové kvarteto Junior Váno ní koncert Rohá"

Transkript

1 Vážení spoluobčané! Rok se sešel s rokem a mně dovolte, tak jako vždy v tento čas, zamyslet se jak nad rokem uplynulým, tak i tím budoucím. Společně se nám povedlo dokončit jednu z největších investic v novodobé historii města, kterou byla akce odkanalizování více než devadesáti procent města. Význam této investice ocení zřejmě až naše děti. Další velkou stavbou je rekonstrukce a úpravy prostoru bývalých kasáren a Smolovské ulice, ta bude dokončena do konce roku a finální úpravy do dubna roku příštího. Dětem dáme, pokud to počasí dovolí, pod stromeček dárek ve formě dětského hřiště. Příští rok nás čekají mimo jiné dvě velké akce společenské. Tou první je v únoru Zimní sraz turistů ČR. Tou druhou, chystanou ve spolupráci s městem Hostouň, pak oslava výročí ukončení války 1. května za účasti amerických vojáků, jezdců na koních a Military Car Clubu. Na závěr mi dovolte Vám jménem svým i ostatních členů zastupitelstva poděkovat a popřát Vám vše příjemné, hodně zdraví a šťastné a veselé svátky. Budu se těšit na setkání s vámi při všech předvánočních akcích i společném silvestrovském přípitku o půlnoci na historickém mostě. Váš starosta ing. Libor Picka Pozvánky Mikulášská nadílka náměstí v Bělé nad Radbuzou sobota 6. prosince 2008 od 17:00 hodin Vánoční zpívání koled náměstí v Bělé nad Radbuzou středa 10. prosince :30 oživlý betlém 17:00 prezentace 18:00 zpívání koled Vánoční besídka Orlíci Městská knihovna čtvrtek 11. prosince 2008 od 16:00 hodin Vánoční koncert Klarinetové kvarteto Junior kostel v Újezdě Svatého Kříže neděle 14. prosince 2008 od 17:00 hodin Vánoční koncert Roháči z Lokte nad Ohří kostel v Bělé nad Radbuzou pondělí 15. prosince 2008 od 18:00 hodin, vstupné 50,-- Kč Vánoční show kulturní dům čtvrtek 18. prosince 2008 od 9:00 hodin, vstupné 70,-- Kč Memoriál Václava Kadeřávka basketbalový turnaj tělocvična základní školy čtvrtek 18. prosince :00 Bělá-Mrákov 14:30 učitelé ZŠ-žáci 16:00 turnaj příchozích družstev Slavnostní otevření rekonstruované kuželny v Újezdě Svatého Kříže sobota 20. prosince 2008 od 15:30 hodin Vánoční fotbalový turnaj hřiště základní školy čtvrtek 25. prosince od 9:00 hodin Fotbalové utkání ženatí x svobodní hřiště základní školy středa 31. prosince od 10:00 hodin Silvestrovská vycházka na Bystřičák sraz na barokním mostě středa 31. prosince 2008 ve 13:00 hodin Společná oslava Silvestra a přivítání nového roku 2009 s přípitkem a ohňostrojem sraz na barokním mostě středa 31. prosince 2008 ve 23:30 hodin 1

2 Adventní věnec měly by být dva. Jeden vítá příchozí na vstupních dveřích, druhý leží na stole. Dotváří atmosféru domova a podtrhují nevšednost nastávajících dnů. Betlémská hvězda hvězda nad Betlémem, která podle legendy přivedla do Betléma tři svaté krále, byla ve skutečnosti pravděpodobně vzácná konjunkce planet Jupitera a Saturnu. Betlém nejznámější Proboštův mechanický betlém v Třebechovicích pod Orebem byl vytvořen několika řezbáři během 40 let. Kromě betlémských jesliček představuje na sedmi terasách prostý lid při práci, hudební kapelu, průvod nesoucí dary, biblické výjevy, zvířata, stromy a přírodní útvary. Vůbec první betlém v Čechách byl vystaven v roce 1560 v kostele svatého Klimenta na Starém městě pražském. Vánoční pokrmy našich předků ač se to možná nezdá, ale o Vánocích se vždy plnily stoly různými dobrotami. Vařilo se několik druhů polévek, nesměla chybět rybí a bramboračka. Typickým jídlem býval hrách, čočka a samozřejmě kuba. Nechyběly ani masité a rybí pokrmy. Ty se zapíjely pivem, hltem pálenky či sklenkou vína pro dobré vytrávení. Jako zákusek se podávala vánočka a cukroví spolu s bílou kávou nebo čajem. Prosincová přísloví ve Stehlíkově kalendáři z roku 1610 (vydavatel tištěných knížeček-kalendáříků v Plzni ) se můžeme dočíst k jednotlivým prosincovým dnům přísloví, která jsou aktuální i dnes, např.: chvályhodnější je přemoci hněv, než dobýt města závist nejen mnohým, ale i nejlepším lidem škodí lékař nemocnému, přítel zarmoucenému člověku má radit nejlépe je ve všem zachovat mírnost Vánoční barvy - zelená je barvou stále živých stromů (jedle, smrk, borovice), je symbolem života a naděje - červená symbolizuje lásku, proud života i vášeň; symbolizuje i krev, která byla prolita pro lásku k Bohu - zlatá znamená dar štědrosti a bohatství; k Vánocům tradičně patří stejně jako dary Tří králů; odlesky zlaté barvy v tlumeném osvětlení působí jemně a hřejivě - bílá je symbolem čistoty, je barvou zimní přírody pokryté sněhem Vánoční pranostiky Štědrý den - na Štědrý den hvězdičky ponesou vajíčka slepičky - padá-li na Štědrý den sníh urodí se mnoho chmele a hojnost vín - je-li na Štědrý den vítr bude úroda malá - na Adama a Evu čekejte oblevu - jasná noc o Štědrém dnu mrazy lezou ke dnu Boží hod vánoční, Narození Páně - lepší Vánoce třeskuté než tekuté - na Boží narození o bleší převalení svátek svatého Štěpána - svítí-li na den svatého Štěpána slunce bude drahé ovoce Mláďátek betlémských - o Mláďátkách se den omlazuje svátek svatého Silvestra - o Silvestru papeži, snížek si již poleží Nový rok - novoroční noc světlá a tichá, bez deště znamená dobrý rok - na Nový rok déšť o Velikonocích sníh 2

3 Číslo listopadu 2008 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Před dvěma roky, ve dnech 20. a 21. října 2006, jsme si v komunálních volbách zvolili nové patnáctičlenné zastupitelstvo města Bělá nad Radbuzou, které rozhoduje o osudu Bělska (volební období ). Nejvíce členů zastupitelstva města je z řad koalice KDU-ČSL a US-DEU (6), po 3 zástupcích mají Sdružení nezávislých kandidátů kandidujících za ČSSD, ODS a KSČM. Zástupce jednotlivých stran jsme požádali o stručné a krátké zhodnocení toho, jak se jim daří plnit volební programy, se kterými předstupovali před voliče (řazeno podle tehdy vylosovaných čísel kandidátek). Koalice KDU-ČSL a US-DEU (Ing. Libor Picka) Zhodnocení poloviny volebního období necháme na Vás, vážení spoluobčané. Všichni, jež jsme od Vás dostali hlas, se snažíme dělat vše, co je dle našeho soudu možné a efektivní. Sdružení nezávislých kandidátů, kandidujících za ČSSD (Jiří Mach, Alena Konopová): Sdružení nezávislých kandidátů nestraníků, kandidujících za ČSSD, má v zastupitelstvu tři členy, z toho jeden pracuje v radě a jeden v kontrolním výboru. A jak se nám daří plnit náš volební program v polovině volebního období? Tak namátkou sportoviště v areálu školy slouží ke spokojenosti uživatelů, jeho rozšíření také nebylo jen slibem. Stále trvá snaha o získání finančních prostředků na vybudování venkovního bazénu. Tím, že se podařilo získat do majetku města bývalou rotu Václav a probíhá jednání o převodu vojenských budov v Železné, se daří naplnit slib o rozšíření ubytovacích kapacit důležitých z hlediska rozvoje turistiky v našem okolí. Tím se rozšíří zájem o náš region, potažmo o celé město, z čehož mohou profitovat naši podnikatelé. Před dokončením jsou terénní úpravy v areálu bytového domu ve Smolovské ulici a aktivně se připravuje též započetí výstavby dětského hřiště v Bělé. Tedy další dva body z našeho volebního programu, které se daří naplňovat. Co se týče dodržování vyhlášek města řešíme nejen připomínky občanů, kteří se na nás obrátí, ale sami též aktivně monitorujeme jejich dodržování, zejména pak dodržování čistoty ve městě a okolí. Také jsme souhlasili s vydáním vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na vybraných veřejných místech. Věříme, že bude ku prospěchu slušným lidem. Slíbili jsme, že nebudeme jen pasivními účastníky na zasedáních rady a zastupitelstva. Při zasedáních se vyhýbáme politikaření, zapojujeme se do diskuse a vždy podpoříme konstruktivní návrhy, které jsou ve prospěch rozvoje města a spokojenosti občanů. Nezaznamenali jsme negativní ohlasy v souvislosti s naší prací v zastupitelstvu. Věříme, že ve druhé polovině volebního období se nám podaří naplnit zbytek našich předsevzetí tak, abychom mohli konečný účet složit s čistým svědomím a s dobrým pocitem, že jsme pro občany udělali, co bylo v našich silách. Občanská demokratická strana (Miroslav Burda): Strana ODS se snaží plnit předvolební program, ale ve většině případů jsou její návrhy a připomínky zastupitelstvem zamítnuty. Přesto i nadále bude pracovat ve prospěch a v zájmu občanů našeho města. Komunistická strana Čech a Moravy (Tomáš Kerpčár): Členové zastupitelstva města za KSČM hodnotí plnění volebního programu za období od roku 2006 za úspěšné. Svojí prací a aktivitou, jak při jednáních městského zastupitelstva, rady a komisí, tak i ve veřejné činnosti, naplňují jednotlivé body volebního programu ve prospěch voličů, ale i ostatních občanů obce. Plnění těchto cílů je také podílem dobré spolupráce s ostatními stranami zastoupenými v městském zastupitelstvu. Tyto skutečnosti dávají předpoklad, že do konce volebního období bude převážná většina volebního programu úspěšně naplněná. Za období od listopadu 2006 do listopadu 2008 se konalo 17 zasedání zastupitelstva města. O schválených usneseních z jeho jednání pravidelně informujeme v našem zpravodaji, takže máte přehled o projednávaných otázkách. Jaká je účast členů zastupitelstva města na zasedáních: Miroslav Burda (ODS) 17x Alena Konopová (SNK) 16x Ing. Libor Picka (Koalice) 17x Ing. Kamila Císlerová (Koalice) 16x Ľudovít Kopček (KSČM) 16x Ivo Šperl (ODS) 11x Jindřiška Cvachovcová (Koalice) 17x Karel Kovář (ODS) 14x Ondřej Trišč (KSČM) 14x Drahomír Cvachovec (Koalice) 15x Petr Kreysa (Koalice) 12x Zdeněk Vejskal DiS (Koalice) 15x Tomáš Kerpčár (KSČM) 14x Jiří Mach (SNK) 9x Miloš Vonášek (SNK) 13x Z přehledu je patrné, že účast našich zastupitelů je celkem v pořádku. Ani jednou se nestalo, že by zastupitelstvo města nebylo schopno usnášení z důvodu neúčasti svých členů. Vážení spoluobčané, pokud se chcete vyjádřit k práci našich zastupitelů, dáme vám prostor v bělském zpravodaji. 3

4 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo Města Bělá nad Radbuzou dne schvaluje: - Směnu pozemků p. č. 1815/5 KN orná půda o výměře 425 m² a p. č. 1815/8 KN orná půda o výměře 61 m², vše v katastrálním území Bělá nad Radbuzou, ve vlastnictví Města Bělá nad Radbuzou, za pozemek p. č. 456/7 KN zahrada o výměře 877 m² v k.ú. Smolov ve vlastnictví Josefa Šleise, bytem Bělá nad Radbuzou, část Smolov 8. - Prodej pozemku p. č. 628/3 KN ostatní plocha o výměře 803 m² v k. ú. Doubravka, Josefu a Marii Kubíkovým, bytem Bělá nad Radbuzou, část Újezd Sv. Kříže 114, za cenu 20,-- Kč/m², s tím, že poplatky hradí nabyvatel. - Prodej pozemku p. č. 1/3 KN zahrada o výměře 210 m² v k. ú. Bělá nad Radbuzou, Aloisovi Šimanovi, bytem Bělá nad Radbuzou, Bezděkovská 60, za cenu 40,-- Kč/m², s tím, že poplatky hradí nabyvatel. POKLADNA Pokladna městského úřadu Bělá nad Radbuzou bude uzavřena od 29. prosince 2008 do 6. ledna Poslední platby v letošním roce budou přijímány 23. prosince 2008, v příštím roce bude přijímána hotovost od 7. ledna Úřední dny na městském úřadě: pondělí 7:00-11:30 12:00-16:30 středa 7:00-11:30 12:00-16:30 pátek 7:00-11:30 12:00-14:30 POPLATKY ZE PSŮ Poplatek platí podle Vyhlášky města Bělá nad Radbuzou č. 2/2004 každý majitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu Města Bělá nad Radbuzou. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Majitel psa je povinen ohlásit na městském úřadě (v pokladně) do 15 dnů dovršení stáří psa tří měsíců, nebo započetí držení psa staršího. Poplatky pro příští rok zůstávají ve stejné výši jako letos, termín pro zaplacení je do 31. března Více informací získáte v pokladně městského úřadu nebo na CZECH POINT Výpisy vám v úředních hodinách vydají na požádání všichni pracovníci Městského úřadu. Stejnou službu poskytuje i Česká pošta v Bělé nad Radbuzou. Co potřebujete mít s sebou Katastr nemovitostí Živnostenský rejstřík Obchodní rejstřík Rejstřík trestů číslo listu vlastnictví nebo alespoň číslo parcely IČO IČO občanský průkaz Ceny za výpisy: Katastr nemovitostí, Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík: první stránka 100,-- Kč, každá další stránka 50,-- Kč (na poště první stránka 100,-- Kč, každá další stránka 40,-- Kč) Rejstřík trestů: 50,-- Kč ODPADY Vývoz popelnic - Bělá nad Radbuzou , ostatní obce , Evidence odpadů podnikatelé Hlášení odevzdejte nejpozději do 10. ledna 2009 v pokladně Městského úřadu. Tiskopis je k dispozici v budově úřadu (volně dostupný na chodbě) nebo na internetu (www.sumavanet.cz/mubela/formulare.asp). Sběrný dvůr Provozní doba: pondělí, čtvrtek 13:00-17:00 sobota 8:00-12:00 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZAVŘENO: Výpůjční doba městské knihovny: pondělí, čtvrtek 13:00-16:00 středa 10:00-11:00, 13:00-17:00

5 Již potřinácté se sejdeme dne 6. prosince 2008 na Mikulášské nadílce, kterou pořádá město Bělá nad Radbuzou. Kdo to vlastně byl svatý Mikuláš? Jak vznikla tato tradice obdarovávání? Mikuláš se narodil kolem roku 250 po Kristu ve městě Patara. Byl zbožným křesťanem a po smrti svých rodičů postupně rozdával v almužnách zděděný majetek. Je znám příběh o otci a jeho třech dcerách, kteří byli ve velké nouzi. Otec se rozhodl pro zoufalý čin. Chtěl obětovat mravní čistotu svých dcer, aby měli prostředky na přežití. Mikuláš se o tom dozvěděl a rozhodl se dívky zachránit. Třikrát vhodil Mikuláš do jejich obydlí potřebné částky ve výši věna, aby se dívky mohly vdát za poctivé a slušné muže. Zprávy o Mikulášově charitativním konání se začaly šířit. Při cestě z Palestiny se Mikuláš rozhodl zastavit v Myře, kde bylo jednání biskupů. Mikuláš, ač to nečekal, se stal biskupem. Je hodnocen jako moudrý a laskavý biskup Nikolaos (u nás Mikuláš). Ve svém úřadu byl vzorem křesťanské lásky. Během pronásledování křesťanů byl zajat, uvězněn a poslán do vyhnanství. Z toho byl propuštěn roku 313 z rozhodnutí císaře Konstantina Velikého a opět se ujal svého úřadu. Mikulášovu smrt zařazují historici mezi léta po Kristu. Vánoční zpívání koled se již stalo v našem kraji tradicí a patří mezi nejúspěšnější akce závěru roku s vánoční atmosférou. Účastní se jí více než zpívajících, svátečně naladěných diváků. V Plzni se bude zpívat pojedenácté, v Bělé nad Radbuzou podruhé. Každý rok přibývají zúčastněná města, letos jich bude 11, poprvé se připojí Domažlice. V každém městě je připraven pestrý program. Vyvrcholení bude v 18:00 hodin, kdy si všichni najednou zazpíváme dvě české koledy Narodil se Kristus Pán a Nesem vám noviny. Akce proběhne za podpory Českého rozhlasu Plzeň, uskuteční se přímé vstupy do vysílání z jednotlivých náměstí a rovněž budou odvysílány obě koledy. Na bělském náměstí zahájíme ve středu 10. prosince již v 16:30 hodin oživlým betlémem. Od 17:00 hodin si můžete vyzvednout u pořadatelů diplom, čekání na zpěv koled si opět můžete zpříjemnit vánočkou a medovinou. Loni se nás sešlo na 300 a podíleli jsme se na vytvoření rekordu, který je zapsán v české knize rekordů a kuriozit. Diplom, který potvrzuje vaši účast na této akci, je pokaždé jiný. Každoroční účastí na vánočním zpívání koled si můžete udělat sbírku diplomů, které vám budou připomínat společně prožité adventní podvečery. jíme, abychom sportovali. A protože o Vánocích víc jíme, měli bychom i víc sportovat. Příznivci basketbalu budou mít příležitost při Memoriálu Václava Kadeřávka ve čtvrtek 18. prosince v tělocvičně základní školy: 12:00 14:00 Bělá-Mrákov (dívky, hoši) 14:30 15:30 učitelé ZŠ-žáci 16:00 turnaj příchozích 4členných družstev (přihlášky František Holeček, Fotbalisté pořádají tradiční Fotbalový vánoční turnaj ve čtvrtek 25. prosince od 9:00 hodin a utkání ženatých proti svobodným na Silvestra od 10:00 hodin, obě akce na hřišti základní školy. Vyznavači pěší turistiky mohou absolvovat Silvestrovskou vycházku na Bystřičák, sraz je na barokním mostě ve 13:00 hodin. Základní škola Zápis do 1. ročníku 2009/ čtvrtek 29. ledna 2009 od 12:30 do 16:30 hodin v 1. třídě ZŠ (stará budova) - děti narozené Potřebné doklady: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (najdete na nebo můžete vyplnit u zápisu), rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, cizinci navíc povolení k pobytu. Náhradní termín: pátek 13. února 2009 od 12:30 do 15:00 hodin. Dne 22. října 2008 patřila obřadní síň bělského městského úřadu bezpříspěvkovým dárcům krve. Zástupci města a Českého červeného kříže společně vyznamenali a morálně ohodnotili ty z nás, kteří jdou příkladem ostatním. Krev ani nic, co by ji plně nahradilo, zatím vyrobit neumíme. Proto se dárcovství krve stalo výrazem uvědomělosti, příkladné angažovanosti a opravdového vztahu člověka k člověku. Bronzová medaile (10 odběrů): Tomáš Holík, David Šteffel, Ladislav Votava Stříbrná medaile (20 odběrů): Alexander Kondrys, Marie Maštalířská, Alexander Vasuk Zlatá medaile (40 odběrů): Anna Šimáčková Mimořádné ocenění 50 odběrů: Jiří Paumer 60 odběrů: František Sádlík, Pavel Strouhal 70 odběrů: Miroslav Martinovský Dáváte to nejcennější a zachraňujete lidské životy. Děkujeme vám. 5

6 Ve dnech února 2009 se bude v Bělé nad Radbuzou konat XI. Český zimní sraz turistů. Pořádá ho město Bělá nad Radbuzou a Odbor klubu českých turistů Bělá nad Radbuzou ve spolupráci s OV KČT Plzeňského kraje z pověření Programové rady KČT a sekce LT. Pořadatelé připravili bohatý výběr tras pro pěší turisty i lyžaře. Obtížnost tras je odstupňovaná tak, aby si všichni mohli vybrat podle svých schopností a momentálních sil. Akce je určená nejen členům Klubu českých turistů, ale i široké turistické veřejnosti. Ve čtvrtek 5. února 2009 začnou přijíždět účastníci srazu, v 19:00 hodin bude sraz slavnostně zahájen a od 20:00 hodin bude pokračovat společenským večerem v kulturním domě. V pátek 6. února se turisté vydají na jednotlivé trasy, v podvečer se bude konat beseda o historii Českého lesa (Zdeněk Procházka), beseda o historii a památkách Bělska (Mgr. Marie Špačková) a večer se zájemci mohou vydat na vycházku se svíčkami. Sobotní program 7. února zahájí mše svatá v 8:00 hodin v kostele Panny Marie Sedmibolestné, poté se turisté opět vydají na trasy. Odpoledne se uskuteční beseda s pracovníky CHKO Český les a večer od 20:00 turistický country bál a ukončení srazu. V neděli 8. února XI. zimní turistický sraz v Bělé nad Radbuzou skončí. Pro cizí účastníky je samozřejmě zajištěno ubytování, stravování i parkování vozidel. Celkem je připraveno 13 pěších tras a 1 lyžařská. Trasy jsou rozdělené podle délky A lehké do 15 km, B střední do 20 km, C obtížné nad 20 km. Pokud bude sníh, bude samozřejmě upraveno více lyžařských tras. Jednotlivé trasy jsou vytvořeny tak, aby se návštěvníci mohli seznámit s krásami celého Bělska. Účastníkům budou k dispozici podrobné popisy jednotlivých tras s mapami. A1 Bělá-Růžov-Bystřice-Bělá B2 Velký Zvon-Pleš-Bělá A2 Bělá-Růžov-Karlova Huť-Bělá B3 Po Svatojakubské cestě A3 Bělá-Sycherák-Dubec-Bělá B4 Ze Železné na Velký Zvon A4 Obec Rybník-pramen Radbuzy-Rybník C1 Bělá-Velký Zvon-Liščí hora-bělá A5 Z Bělé na Liščí horu C2 Kocovy kameny-velký Zvon-Pleš-Bělá A6 Velký Zvon-Pleš-rozcestí pod Pleší C3 Železná-Pleš-Železná B1 Stráž-Valcha-Bělá L1 Lyžařský přejezd Českého lesa Město vydalo propagační skládanku s námětem srazu a rovněž podrobné propozice. Budeme rádi, když se přijdete podívat, třeba jen na společenské akce, či povzbudit turisty. Můžete si samozřejmě i projít některé z turistických či lyžařských tras. Těšíme se na vás. Vážení spoluobčané! Již dlouhou dobu se věnuji oboru zajišťování ochrany majetku a osob - pojišťovnictví a jsem rád, když naše pojišťovna pomáhá zajistit své klienty ve zralém věku zhodnocením jejich úspor, ale v první řadě když pomáhá lidem, kteří se ocitnou v těžkých životních situacích, kdy by bez naší pomoci jen těžko čelili následkům osudu. Tentokrát za Vámi přicházím s nabídkou, kde můžete pomoci i Vy, a to fotbalové přípravce, mladším a starším žákům TJ Start Bělá nad Radbuzou. Těmto kategoriím fotbalistů bude vyplacena dotace od naší kanceláře na nákup míčů a jiných sportovních pomůcek částkou 50% z nově sjednaného měsíčního pojistného. Akce trvá od do Přijďte se k nám poradit a posuďte sami výhody, které Vám zajistí naše pojištění: - PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ se státním příspěvkem - RYTMUS - investiční životní pojištění až pro dvě dospělé osoby - PASTELKA - investiční životní pojištění až pro 4 děti a 2 dospělé osoby - POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU - AUTOPOJIŠTĚNÍ - povinné ručení a havarijní pojištění Pokud se Vám tato akce líbí a máte zájem podpořit naše mladé začínající fotbalisty, kontaktujte mě a domluvíme si termín schůzky. V akci pro MŠ v Bělé nad Radbuzou, která trvala od do , bylo vyplaceno 9 500,-- Kč. Milan Kop, výhradní reprezentant Allianz pojišťovny a.s. Lesní 88, Bělá nad Radbuzou, tel , Allianz stojíme při Vás k je již na kontě pro mladé fotbalisty 6 963,-- Kč BLAHOPŘÁNÍ Počátkem měsíce listopadu oslavila své krásné narozeniny nejstarší občanka Bělé nad Radbuzou, paní Marie Fialová. Do dalších let jí přejeme hlavně hodně pevného zdraví, spokojenost a pohodu. 6

7 Vánoce jsou svým posláním nejkrásnějšími svátky roku. Přicházejí každým rokem, aby nám do chladných dnů přinášely teplo a radost. Adventní a vánoční čas by měl být i pro lidi nejen pro přírodu časem zklidnění, zastavení a rozjímání, časem vzájemných návštěv, podání ruky bližnímu. A také časem plnění slibů, přání a snů především těch dětských. Staletími prověřená zkušenost, že obdarovat je ještě krásnější než dárky dostávat, nabývá na aktuálnosti. Navzdory spěchu a stresu přemýšlíme, zda jsme na někoho nezapomněli, čím ještě udělat radost nejbližším. Dárky tu nejsou k tomu, aby zavazovaly nebo napravily nějaké prohřešky, ale představují výraz nejhlubší lásky. Vánoční svátky slouží mimo jiné také k tomu, abychom si navzájem odpustili skutečná i domnělá příkoří, a naopak si připomněli pospolitost rodinných, příbuzenských a přátelských vztahů. Zkusme vrátit Vánocům jejich původní smysl jde přece o svátky lidí dobré vůle, a člověk potřebuje víc, než jen mít plné břicho. Vánoce mají být příležitostí hlavně k tomu, abychom svým nejbližším dali najevo, že je máme rádi. Také bychom při vánoční večeři měli vzpomenout na lidi, které jsme měli rádi a kteří už mezi námi nejsou. Nebraňme se dojetí, rozjímání a duchovnu i o tom jsou Vánoce. Přejeme vám, aby se ve vašich domovech i srdcích ozýval sváteční cinkot lásky a porozumění a abyste prožili Vánoce klidně, s těmi, které máte rádi. Až se rozsvítí vánoční stromeček, ať se rozzáří i dětské oči. A kdyby ta láska a porozumění byly nejen o Vánocích, bylo by tím líp. Asi 1 km pod Bělou přijímá Radbuza zleva Čečínský potok s malým průtokem. U železniční zastávky v Újezdě Svatého Kříže přijímá zprava Bystřický potok. Jde o významný zdroj vody začínající na severním svahu Na stráni se souřadnicí 580 m. Teče při jihovýchodním úpatí Liščí hory pod obcí Bystřice do Bystřického rybníka (498 m n. m). Po výtoku z rybníka se otáčí směrem východním až jihovýchodním a protéká po celé délce obcí Újezd Svatého Kříže. V lukách nad Babicemi vzniká ze dvou pramenů potok Hudenka, který protéká Skařezem a Holubčí ke Svržnu, kde se vlévá zleva do Radbuzy. O dva kilometry dále přijímá Radbuza zprava Mutěnínský potok a dále protéká pomalu k Hoštěticům, kde přijímá zleva Mělnický potok, pramenící nad Přesem. Pak se obloukem stáčí do štítarského údolí, kde pod vrchem sv. Vavřince přijímá zprava vydatný Slatinský potok. Od Štítar protéká Radbuza k Tasnovicům, širokým údolím ke Svinné (2 km severozápadně od Vítání), nad kterou přijímá zleva potok Zlatinu, který pramení nad Vidicemi. Tok řeky Radbuzy pokračuje do Horšovského Týna, Staňkova a končí v Plzni, kde se slévá s vodou řeky Mže. Tímto soutokem začíná řeka novým jménem Berounka. Vody řeky Radbuzy uhánějí korytem Berounky do Vltavy, Labe a dále do Severního moře. Od pramenů do soutoku s řekou Mží měří Radbuza 112 km a plocha jejího povodí je km². Od pramenů Radbuzy až k jezu u železničního mostu v Bělé nad Radbuzou je rybářský revír číslo 8 pstruhový a od jezu až k bývalému mostu ve Svinné je revír číslo 7 mimopstruhový. Celková délka toku v obou revírech je 34 km a spád od pramenů do Svinné 154 m. Pro vodáky je řeka sjízdná z Horšovského Týna v délce 66 km, doba plavby je 2 3 dny. Radbuza je charakterizována jako klidná řeka s množstvím starých jezů. Nejhorší je poslední jez v Plzni, který se musí přenášet asi 1 km. Koryto řeky bylo několikrát prohlubováno, poprvé to bylo v roce Řece se určitě ulevilo po dokončení akce Čistá Radbuza, její vody jsou čistší a mohou v ní žít všechny ryby, které mají zájem. Přejme jí jen to nejlepší! slečna Lenka Dvořáková pokračuje úspěšně v reprezentaci města? Tím, že vystupuje na nejrůznějších přehlídkových akcích se všude ví, že pochází z Bělé nad Radbuzou. Minulý měsíc ji mohli vidět návštěvníci v Erbovním sále horšovskotýnského zámku, kde mimo jiné předváděla svoji oblíbenou kategorii svatební šaty. v říjnu uplynulo 130 let od narození bělského rodáka pana Karlmanna Pöhnla? Narodil se v Bělé nad Radbuzou, zemřel v Urachu, SNR. Působil v Horšovském Týně, Praze, Ústí nad Labem a v SRN. Byl to pedagog, historik, vlastivědný pracovník a autor odborných publikací. máme u nás velkého sběratele minerálů? Je jím vzácný a úctyhodný člověk, bělský občan pan Jiří Hůlek. Začal se sbíráním ještě jako student, první sbírku pak ale rozdal svým přátelům a kamarádům. Byl v ní dokonce i vltavín. Ke sbírání se vrátil před třiceti lety, dnes už se jenom raduje ze své záliby. Ve své současné sbírce má na vzorků minerálů, nechybí granáty z našeho Zvonu. Má i almandan, který je používán na výrobu šperků, a který pochází ze středních Čech. Pan Hůlek vzkazuje: kdo chce sbírku vidět je vítán. podle původního plánu měla vést železniční trať až do Železné, na samou hranici s Bavorskem? K tomu ovšem nedošlo, poněvadž nebyl dostatek peněz. Namísto toho bylo uvedeno do provozu prodloužení českomoravské transversální dráhy ze stanice Planá u Mariánských Lázní do Domažlic, přes Bělou nad Radbuzou. PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem složkám a organizacím za blahopřání a věcné dary k mým osmdesátinám. Ještě jednou děkuji. Štefflová Miloslava 7

8 V Bělé nad Radbuzou existovala početná Obec baráčníků, která měla velmi bohatou a záslužnou činnost. Při návštěvě nejstarší občanky Bělé paní Marie Fialové (členkou od roku 1954) jsme od ní získali Regule vlastenecko-dobročinného sdružení Obce baráčníků, které byly schváleny o mimořádném valném sedění Veleobce, konaném dne 7. června Regule mají 15 artikul namátkou vybíráme: 2 udržovati místní staré zvyky a obyčeje 3 zakládání obecních knihoven a čítáren, pořádání přednášek, výletů a zábav, konání nadílek o Vánocích 5 členem mohou býti osoby fysické, národnosti slovanské, zachovalé 7 práva členů: zúčastniti se sousedských a valných sedění, nahlížeti do knih a listin, odvolati se z usnesení konšelstva 8 povinnosti členů: plniti slib, platiti předepsané poplatky, navštěvovati řádně sousedská sedění 10 Valné sedění: schvalovati hospodaření a celoroční účty, ustanovovati jednací řád Obce, rozhodovati o návrzích konšelstva Obce a o odvoláních, voliti konšelstvo a to pantatínka, rychtáře, voliti dva slídily účtů, sjednávati majetkoprávní smlouvy o koupi a prodeji 14 činovníci obce: pantatínek béře Obec v ochranu; rychtář stojí v čele Obce a vede celé její řízení, zastupuje Obec ; místorychtář zastupuje rychtáře; syndik první konšel, jemuž náleží listiny ukládati; berní přijímá a opatrně ukládá peníze obecní, vyplácí je podle usnesení konšelstva; kontribuční vede knihu členských příspěvků, vybírá zápisné; zpravodaj uveřejňuje v souhlasu s rychtářem zprávy o činnosti Obce; švandymistr je rychtářem zábavního odboru; šafář náleží mu opatrovati a chrániti pečlivě věci obecní; archivář opatruje a ukládá celý obecní archiv; slídilové účtů jsou povinni pravidelně zkoumati účty a pokladnu 15 Obec má právo při veřejných vystoupeních užívati odznaků baráčnických, čapek a stejnokrojů dále praporu, korouhve a hudby Nepřipomíná vám to určitou shodu s dneškem? VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA Město Bělá nad Radbuzou ve spolupráci s městem Hostouň připravují na příští rok 1. května společnou oslavu výročí ukončení 2. světové války a osvobození našeho kraje americkou armádou. Při této příležitosti bychom chtěli uspořádat výstavu, připomínající tuto dobu. Prosíme všechny, kteří mají dobové dokumenty nebo staré vojenské předměty (české, americké, německé) a mohli je poskytnout, aby se obrátili na městskou knihovnu (tel , VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA INZERCE Fitcentrum POHODA informuje NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA POWERJÓGA - nový druh pomalého relaxačního a zpevňovacího cvičení PO, ÚT zavřeno - tvarování a zpevnění postavy ST 16:00-18:00 - proti bolesti zad ČT, NE 16:00-19:00 - protahování zkrácených svalů PÁ, SO 16:00-20:00 - relaxace info a přihlášky na zkušební hodinu: Petr Šůstek: tel SPINNING - každou sobotu v 15:00 a 16:00, rezervace na tel: Jana Burdová AEROBIK - ZAČÁTEČNÍCI - NEDĚLE 16:00, rezervace na tel : Jana Burdová SOLÁRIUM:!!!! NOVÉ TRUBICE!!!! KOSMETIKA: Stanislava Marešová, tel MASÉRKA: Martina Janoušková, tel nebo Vážení spoluobčané, tak trochu jubilejní, totiž už 55. číslo bělského zpravodaje, dostáváte do svých domácností v čase Adventu a v čase, kdy čekáme na příchod vánočních svátků. To čekání máte zpestřené řadou kulturních a sportovních akcí, jak už je v našem městě zavedenou tradicí, a my vás na tyto akce srdečně zveme. Přejeme vám krásné, spokojené a klidné Vánoce a všechno nejlepší, hodně pevného zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce Bělští radní Bělští radní informují. Občasník. Vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, IČO Evidenční číslo MK ČR E Příspěvky mohou být redakčně kráceny.

Číslo 55 26. listopadu 2008. Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Číslo 55 26. listopadu 2008. Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Číslo 55 26. listopadu 2008 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Před dvěma roky, ve dnech 20. a 21. října 2006, jsme si v komunálních volbách zvolili nové patnáctičlenné zastupitelstvo města Bělá nad Radbuzou,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

BĚLŠTÍ RADNÍ INFORMUJÍ

BĚLŠTÍ RADNÍ INFORMUJÍ BĚLŠTÍ RADNÍ INFORMUJÍ Číslo 22 Bělá nad Radbuzou dne 9. 12. 2004 Do Vašich domácností přichází další číslo našeho zpravodaje. Je to v době Adventu (v latině znamená "příchod"), tedy v době předvánoční.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

PF pf 2015 NOVOROČENKY PF Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2014 a přejeme šťastný a úspěšný nový rok

PF pf 2015 NOVOROČENKY PF Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2014 a přejeme šťastný a úspěšný nový rok pour féliciter Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2014 a přejeme šťastný a úspěšný nový rok Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce Vám přeje 1 Děkujeme za dobrou spolupráci

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání:

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Advent v Jilemnici Titulek: Adventní podvečery v Tržnici řemesel - tvořivé dílničky. Datum: 27.11.2015, 16:00-19:00 Charakteristika, popis akce: Co budeme tvořit? Adventní a vánoční dekorace, korálkování,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory.

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory. Společně s novým zastupitelstvem se budeme

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 24.11. do 1.12. 2014 Pondělí Polévka zeleninová Koprová omáčka, vejce, brambor

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic I. Město Domažlice dle 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) může ocenit významné životní události svých občanů.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Číslo 57 17. února 2009. Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Číslo 57 17. února 2009. Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Číslo 57 17. února 2009 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Určitě takový, jaký si sami vytvoříme. Ani letos nebudeme moci říci, že budeme jen odpočívat či relaxovat i když i to je součástí spokojeného života.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více