P o z v á n k y Mikulášská nadílka Váno ní zpívání koled Váno ní besídka Orlíci Váno ní koncert Klarinetové kvarteto Junior Váno ní koncert Rohá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P o z v á n k y Mikulášská nadílka Váno ní zpívání koled Váno ní besídka Orlíci Váno ní koncert Klarinetové kvarteto Junior Váno ní koncert Rohá"

Transkript

1 Vážení spoluobčané! Rok se sešel s rokem a mně dovolte, tak jako vždy v tento čas, zamyslet se jak nad rokem uplynulým, tak i tím budoucím. Společně se nám povedlo dokončit jednu z největších investic v novodobé historii města, kterou byla akce odkanalizování více než devadesáti procent města. Význam této investice ocení zřejmě až naše děti. Další velkou stavbou je rekonstrukce a úpravy prostoru bývalých kasáren a Smolovské ulice, ta bude dokončena do konce roku a finální úpravy do dubna roku příštího. Dětem dáme, pokud to počasí dovolí, pod stromeček dárek ve formě dětského hřiště. Příští rok nás čekají mimo jiné dvě velké akce společenské. Tou první je v únoru Zimní sraz turistů ČR. Tou druhou, chystanou ve spolupráci s městem Hostouň, pak oslava výročí ukončení války 1. května za účasti amerických vojáků, jezdců na koních a Military Car Clubu. Na závěr mi dovolte Vám jménem svým i ostatních členů zastupitelstva poděkovat a popřát Vám vše příjemné, hodně zdraví a šťastné a veselé svátky. Budu se těšit na setkání s vámi při všech předvánočních akcích i společném silvestrovském přípitku o půlnoci na historickém mostě. Váš starosta ing. Libor Picka Pozvánky Mikulášská nadílka náměstí v Bělé nad Radbuzou sobota 6. prosince 2008 od 17:00 hodin Vánoční zpívání koled náměstí v Bělé nad Radbuzou středa 10. prosince :30 oživlý betlém 17:00 prezentace 18:00 zpívání koled Vánoční besídka Orlíci Městská knihovna čtvrtek 11. prosince 2008 od 16:00 hodin Vánoční koncert Klarinetové kvarteto Junior kostel v Újezdě Svatého Kříže neděle 14. prosince 2008 od 17:00 hodin Vánoční koncert Roháči z Lokte nad Ohří kostel v Bělé nad Radbuzou pondělí 15. prosince 2008 od 18:00 hodin, vstupné 50,-- Kč Vánoční show kulturní dům čtvrtek 18. prosince 2008 od 9:00 hodin, vstupné 70,-- Kč Memoriál Václava Kadeřávka basketbalový turnaj tělocvična základní školy čtvrtek 18. prosince :00 Bělá-Mrákov 14:30 učitelé ZŠ-žáci 16:00 turnaj příchozích družstev Slavnostní otevření rekonstruované kuželny v Újezdě Svatého Kříže sobota 20. prosince 2008 od 15:30 hodin Vánoční fotbalový turnaj hřiště základní školy čtvrtek 25. prosince od 9:00 hodin Fotbalové utkání ženatí x svobodní hřiště základní školy středa 31. prosince od 10:00 hodin Silvestrovská vycházka na Bystřičák sraz na barokním mostě středa 31. prosince 2008 ve 13:00 hodin Společná oslava Silvestra a přivítání nového roku 2009 s přípitkem a ohňostrojem sraz na barokním mostě středa 31. prosince 2008 ve 23:30 hodin 1

2 Adventní věnec měly by být dva. Jeden vítá příchozí na vstupních dveřích, druhý leží na stole. Dotváří atmosféru domova a podtrhují nevšednost nastávajících dnů. Betlémská hvězda hvězda nad Betlémem, která podle legendy přivedla do Betléma tři svaté krále, byla ve skutečnosti pravděpodobně vzácná konjunkce planet Jupitera a Saturnu. Betlém nejznámější Proboštův mechanický betlém v Třebechovicích pod Orebem byl vytvořen několika řezbáři během 40 let. Kromě betlémských jesliček představuje na sedmi terasách prostý lid při práci, hudební kapelu, průvod nesoucí dary, biblické výjevy, zvířata, stromy a přírodní útvary. Vůbec první betlém v Čechách byl vystaven v roce 1560 v kostele svatého Klimenta na Starém městě pražském. Vánoční pokrmy našich předků ač se to možná nezdá, ale o Vánocích se vždy plnily stoly různými dobrotami. Vařilo se několik druhů polévek, nesměla chybět rybí a bramboračka. Typickým jídlem býval hrách, čočka a samozřejmě kuba. Nechyběly ani masité a rybí pokrmy. Ty se zapíjely pivem, hltem pálenky či sklenkou vína pro dobré vytrávení. Jako zákusek se podávala vánočka a cukroví spolu s bílou kávou nebo čajem. Prosincová přísloví ve Stehlíkově kalendáři z roku 1610 (vydavatel tištěných knížeček-kalendáříků v Plzni ) se můžeme dočíst k jednotlivým prosincovým dnům přísloví, která jsou aktuální i dnes, např.: chvályhodnější je přemoci hněv, než dobýt města závist nejen mnohým, ale i nejlepším lidem škodí lékař nemocnému, přítel zarmoucenému člověku má radit nejlépe je ve všem zachovat mírnost Vánoční barvy - zelená je barvou stále živých stromů (jedle, smrk, borovice), je symbolem života a naděje - červená symbolizuje lásku, proud života i vášeň; symbolizuje i krev, která byla prolita pro lásku k Bohu - zlatá znamená dar štědrosti a bohatství; k Vánocům tradičně patří stejně jako dary Tří králů; odlesky zlaté barvy v tlumeném osvětlení působí jemně a hřejivě - bílá je symbolem čistoty, je barvou zimní přírody pokryté sněhem Vánoční pranostiky Štědrý den - na Štědrý den hvězdičky ponesou vajíčka slepičky - padá-li na Štědrý den sníh urodí se mnoho chmele a hojnost vín - je-li na Štědrý den vítr bude úroda malá - na Adama a Evu čekejte oblevu - jasná noc o Štědrém dnu mrazy lezou ke dnu Boží hod vánoční, Narození Páně - lepší Vánoce třeskuté než tekuté - na Boží narození o bleší převalení svátek svatého Štěpána - svítí-li na den svatého Štěpána slunce bude drahé ovoce Mláďátek betlémských - o Mláďátkách se den omlazuje svátek svatého Silvestra - o Silvestru papeži, snížek si již poleží Nový rok - novoroční noc světlá a tichá, bez deště znamená dobrý rok - na Nový rok déšť o Velikonocích sníh 2

3 Číslo listopadu 2008 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Před dvěma roky, ve dnech 20. a 21. října 2006, jsme si v komunálních volbách zvolili nové patnáctičlenné zastupitelstvo města Bělá nad Radbuzou, které rozhoduje o osudu Bělska (volební období ). Nejvíce členů zastupitelstva města je z řad koalice KDU-ČSL a US-DEU (6), po 3 zástupcích mají Sdružení nezávislých kandidátů kandidujících za ČSSD, ODS a KSČM. Zástupce jednotlivých stran jsme požádali o stručné a krátké zhodnocení toho, jak se jim daří plnit volební programy, se kterými předstupovali před voliče (řazeno podle tehdy vylosovaných čísel kandidátek). Koalice KDU-ČSL a US-DEU (Ing. Libor Picka) Zhodnocení poloviny volebního období necháme na Vás, vážení spoluobčané. Všichni, jež jsme od Vás dostali hlas, se snažíme dělat vše, co je dle našeho soudu možné a efektivní. Sdružení nezávislých kandidátů, kandidujících za ČSSD (Jiří Mach, Alena Konopová): Sdružení nezávislých kandidátů nestraníků, kandidujících za ČSSD, má v zastupitelstvu tři členy, z toho jeden pracuje v radě a jeden v kontrolním výboru. A jak se nám daří plnit náš volební program v polovině volebního období? Tak namátkou sportoviště v areálu školy slouží ke spokojenosti uživatelů, jeho rozšíření také nebylo jen slibem. Stále trvá snaha o získání finančních prostředků na vybudování venkovního bazénu. Tím, že se podařilo získat do majetku města bývalou rotu Václav a probíhá jednání o převodu vojenských budov v Železné, se daří naplnit slib o rozšíření ubytovacích kapacit důležitých z hlediska rozvoje turistiky v našem okolí. Tím se rozšíří zájem o náš region, potažmo o celé město, z čehož mohou profitovat naši podnikatelé. Před dokončením jsou terénní úpravy v areálu bytového domu ve Smolovské ulici a aktivně se připravuje též započetí výstavby dětského hřiště v Bělé. Tedy další dva body z našeho volebního programu, které se daří naplňovat. Co se týče dodržování vyhlášek města řešíme nejen připomínky občanů, kteří se na nás obrátí, ale sami též aktivně monitorujeme jejich dodržování, zejména pak dodržování čistoty ve městě a okolí. Také jsme souhlasili s vydáním vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na vybraných veřejných místech. Věříme, že bude ku prospěchu slušným lidem. Slíbili jsme, že nebudeme jen pasivními účastníky na zasedáních rady a zastupitelstva. Při zasedáních se vyhýbáme politikaření, zapojujeme se do diskuse a vždy podpoříme konstruktivní návrhy, které jsou ve prospěch rozvoje města a spokojenosti občanů. Nezaznamenali jsme negativní ohlasy v souvislosti s naší prací v zastupitelstvu. Věříme, že ve druhé polovině volebního období se nám podaří naplnit zbytek našich předsevzetí tak, abychom mohli konečný účet složit s čistým svědomím a s dobrým pocitem, že jsme pro občany udělali, co bylo v našich silách. Občanská demokratická strana (Miroslav Burda): Strana ODS se snaží plnit předvolební program, ale ve většině případů jsou její návrhy a připomínky zastupitelstvem zamítnuty. Přesto i nadále bude pracovat ve prospěch a v zájmu občanů našeho města. Komunistická strana Čech a Moravy (Tomáš Kerpčár): Členové zastupitelstva města za KSČM hodnotí plnění volebního programu za období od roku 2006 za úspěšné. Svojí prací a aktivitou, jak při jednáních městského zastupitelstva, rady a komisí, tak i ve veřejné činnosti, naplňují jednotlivé body volebního programu ve prospěch voličů, ale i ostatních občanů obce. Plnění těchto cílů je také podílem dobré spolupráce s ostatními stranami zastoupenými v městském zastupitelstvu. Tyto skutečnosti dávají předpoklad, že do konce volebního období bude převážná většina volebního programu úspěšně naplněná. Za období od listopadu 2006 do listopadu 2008 se konalo 17 zasedání zastupitelstva města. O schválených usneseních z jeho jednání pravidelně informujeme v našem zpravodaji, takže máte přehled o projednávaných otázkách. Jaká je účast členů zastupitelstva města na zasedáních: Miroslav Burda (ODS) 17x Alena Konopová (SNK) 16x Ing. Libor Picka (Koalice) 17x Ing. Kamila Císlerová (Koalice) 16x Ľudovít Kopček (KSČM) 16x Ivo Šperl (ODS) 11x Jindřiška Cvachovcová (Koalice) 17x Karel Kovář (ODS) 14x Ondřej Trišč (KSČM) 14x Drahomír Cvachovec (Koalice) 15x Petr Kreysa (Koalice) 12x Zdeněk Vejskal DiS (Koalice) 15x Tomáš Kerpčár (KSČM) 14x Jiří Mach (SNK) 9x Miloš Vonášek (SNK) 13x Z přehledu je patrné, že účast našich zastupitelů je celkem v pořádku. Ani jednou se nestalo, že by zastupitelstvo města nebylo schopno usnášení z důvodu neúčasti svých členů. Vážení spoluobčané, pokud se chcete vyjádřit k práci našich zastupitelů, dáme vám prostor v bělském zpravodaji. 3

4 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo Města Bělá nad Radbuzou dne schvaluje: - Směnu pozemků p. č. 1815/5 KN orná půda o výměře 425 m² a p. č. 1815/8 KN orná půda o výměře 61 m², vše v katastrálním území Bělá nad Radbuzou, ve vlastnictví Města Bělá nad Radbuzou, za pozemek p. č. 456/7 KN zahrada o výměře 877 m² v k.ú. Smolov ve vlastnictví Josefa Šleise, bytem Bělá nad Radbuzou, část Smolov 8. - Prodej pozemku p. č. 628/3 KN ostatní plocha o výměře 803 m² v k. ú. Doubravka, Josefu a Marii Kubíkovým, bytem Bělá nad Radbuzou, část Újezd Sv. Kříže 114, za cenu 20,-- Kč/m², s tím, že poplatky hradí nabyvatel. - Prodej pozemku p. č. 1/3 KN zahrada o výměře 210 m² v k. ú. Bělá nad Radbuzou, Aloisovi Šimanovi, bytem Bělá nad Radbuzou, Bezděkovská 60, za cenu 40,-- Kč/m², s tím, že poplatky hradí nabyvatel. POKLADNA Pokladna městského úřadu Bělá nad Radbuzou bude uzavřena od 29. prosince 2008 do 6. ledna Poslední platby v letošním roce budou přijímány 23. prosince 2008, v příštím roce bude přijímána hotovost od 7. ledna Úřední dny na městském úřadě: pondělí 7:00-11:30 12:00-16:30 středa 7:00-11:30 12:00-16:30 pátek 7:00-11:30 12:00-14:30 POPLATKY ZE PSŮ Poplatek platí podle Vyhlášky města Bělá nad Radbuzou č. 2/2004 každý majitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu Města Bělá nad Radbuzou. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Majitel psa je povinen ohlásit na městském úřadě (v pokladně) do 15 dnů dovršení stáří psa tří měsíců, nebo započetí držení psa staršího. Poplatky pro příští rok zůstávají ve stejné výši jako letos, termín pro zaplacení je do 31. března Více informací získáte v pokladně městského úřadu nebo na CZECH POINT Výpisy vám v úředních hodinách vydají na požádání všichni pracovníci Městského úřadu. Stejnou službu poskytuje i Česká pošta v Bělé nad Radbuzou. Co potřebujete mít s sebou Katastr nemovitostí Živnostenský rejstřík Obchodní rejstřík Rejstřík trestů číslo listu vlastnictví nebo alespoň číslo parcely IČO IČO občanský průkaz Ceny za výpisy: Katastr nemovitostí, Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík: první stránka 100,-- Kč, každá další stránka 50,-- Kč (na poště první stránka 100,-- Kč, každá další stránka 40,-- Kč) Rejstřík trestů: 50,-- Kč ODPADY Vývoz popelnic - Bělá nad Radbuzou , ostatní obce , Evidence odpadů podnikatelé Hlášení odevzdejte nejpozději do 10. ledna 2009 v pokladně Městského úřadu. Tiskopis je k dispozici v budově úřadu (volně dostupný na chodbě) nebo na internetu (www.sumavanet.cz/mubela/formulare.asp). Sběrný dvůr Provozní doba: pondělí, čtvrtek 13:00-17:00 sobota 8:00-12:00 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZAVŘENO: Výpůjční doba městské knihovny: pondělí, čtvrtek 13:00-16:00 středa 10:00-11:00, 13:00-17:00

5 Již potřinácté se sejdeme dne 6. prosince 2008 na Mikulášské nadílce, kterou pořádá město Bělá nad Radbuzou. Kdo to vlastně byl svatý Mikuláš? Jak vznikla tato tradice obdarovávání? Mikuláš se narodil kolem roku 250 po Kristu ve městě Patara. Byl zbožným křesťanem a po smrti svých rodičů postupně rozdával v almužnách zděděný majetek. Je znám příběh o otci a jeho třech dcerách, kteří byli ve velké nouzi. Otec se rozhodl pro zoufalý čin. Chtěl obětovat mravní čistotu svých dcer, aby měli prostředky na přežití. Mikuláš se o tom dozvěděl a rozhodl se dívky zachránit. Třikrát vhodil Mikuláš do jejich obydlí potřebné částky ve výši věna, aby se dívky mohly vdát za poctivé a slušné muže. Zprávy o Mikulášově charitativním konání se začaly šířit. Při cestě z Palestiny se Mikuláš rozhodl zastavit v Myře, kde bylo jednání biskupů. Mikuláš, ač to nečekal, se stal biskupem. Je hodnocen jako moudrý a laskavý biskup Nikolaos (u nás Mikuláš). Ve svém úřadu byl vzorem křesťanské lásky. Během pronásledování křesťanů byl zajat, uvězněn a poslán do vyhnanství. Z toho byl propuštěn roku 313 z rozhodnutí císaře Konstantina Velikého a opět se ujal svého úřadu. Mikulášovu smrt zařazují historici mezi léta po Kristu. Vánoční zpívání koled se již stalo v našem kraji tradicí a patří mezi nejúspěšnější akce závěru roku s vánoční atmosférou. Účastní se jí více než zpívajících, svátečně naladěných diváků. V Plzni se bude zpívat pojedenácté, v Bělé nad Radbuzou podruhé. Každý rok přibývají zúčastněná města, letos jich bude 11, poprvé se připojí Domažlice. V každém městě je připraven pestrý program. Vyvrcholení bude v 18:00 hodin, kdy si všichni najednou zazpíváme dvě české koledy Narodil se Kristus Pán a Nesem vám noviny. Akce proběhne za podpory Českého rozhlasu Plzeň, uskuteční se přímé vstupy do vysílání z jednotlivých náměstí a rovněž budou odvysílány obě koledy. Na bělském náměstí zahájíme ve středu 10. prosince již v 16:30 hodin oživlým betlémem. Od 17:00 hodin si můžete vyzvednout u pořadatelů diplom, čekání na zpěv koled si opět můžete zpříjemnit vánočkou a medovinou. Loni se nás sešlo na 300 a podíleli jsme se na vytvoření rekordu, který je zapsán v české knize rekordů a kuriozit. Diplom, který potvrzuje vaši účast na této akci, je pokaždé jiný. Každoroční účastí na vánočním zpívání koled si můžete udělat sbírku diplomů, které vám budou připomínat společně prožité adventní podvečery. jíme, abychom sportovali. A protože o Vánocích víc jíme, měli bychom i víc sportovat. Příznivci basketbalu budou mít příležitost při Memoriálu Václava Kadeřávka ve čtvrtek 18. prosince v tělocvičně základní školy: 12:00 14:00 Bělá-Mrákov (dívky, hoši) 14:30 15:30 učitelé ZŠ-žáci 16:00 turnaj příchozích 4členných družstev (přihlášky František Holeček, Fotbalisté pořádají tradiční Fotbalový vánoční turnaj ve čtvrtek 25. prosince od 9:00 hodin a utkání ženatých proti svobodným na Silvestra od 10:00 hodin, obě akce na hřišti základní školy. Vyznavači pěší turistiky mohou absolvovat Silvestrovskou vycházku na Bystřičák, sraz je na barokním mostě ve 13:00 hodin. Základní škola Zápis do 1. ročníku 2009/ čtvrtek 29. ledna 2009 od 12:30 do 16:30 hodin v 1. třídě ZŠ (stará budova) - děti narozené Potřebné doklady: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (najdete na nebo můžete vyplnit u zápisu), rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, cizinci navíc povolení k pobytu. Náhradní termín: pátek 13. února 2009 od 12:30 do 15:00 hodin. Dne 22. října 2008 patřila obřadní síň bělského městského úřadu bezpříspěvkovým dárcům krve. Zástupci města a Českého červeného kříže společně vyznamenali a morálně ohodnotili ty z nás, kteří jdou příkladem ostatním. Krev ani nic, co by ji plně nahradilo, zatím vyrobit neumíme. Proto se dárcovství krve stalo výrazem uvědomělosti, příkladné angažovanosti a opravdového vztahu člověka k člověku. Bronzová medaile (10 odběrů): Tomáš Holík, David Šteffel, Ladislav Votava Stříbrná medaile (20 odběrů): Alexander Kondrys, Marie Maštalířská, Alexander Vasuk Zlatá medaile (40 odběrů): Anna Šimáčková Mimořádné ocenění 50 odběrů: Jiří Paumer 60 odběrů: František Sádlík, Pavel Strouhal 70 odběrů: Miroslav Martinovský Dáváte to nejcennější a zachraňujete lidské životy. Děkujeme vám. 5

6 Ve dnech února 2009 se bude v Bělé nad Radbuzou konat XI. Český zimní sraz turistů. Pořádá ho město Bělá nad Radbuzou a Odbor klubu českých turistů Bělá nad Radbuzou ve spolupráci s OV KČT Plzeňského kraje z pověření Programové rady KČT a sekce LT. Pořadatelé připravili bohatý výběr tras pro pěší turisty i lyžaře. Obtížnost tras je odstupňovaná tak, aby si všichni mohli vybrat podle svých schopností a momentálních sil. Akce je určená nejen členům Klubu českých turistů, ale i široké turistické veřejnosti. Ve čtvrtek 5. února 2009 začnou přijíždět účastníci srazu, v 19:00 hodin bude sraz slavnostně zahájen a od 20:00 hodin bude pokračovat společenským večerem v kulturním domě. V pátek 6. února se turisté vydají na jednotlivé trasy, v podvečer se bude konat beseda o historii Českého lesa (Zdeněk Procházka), beseda o historii a památkách Bělska (Mgr. Marie Špačková) a večer se zájemci mohou vydat na vycházku se svíčkami. Sobotní program 7. února zahájí mše svatá v 8:00 hodin v kostele Panny Marie Sedmibolestné, poté se turisté opět vydají na trasy. Odpoledne se uskuteční beseda s pracovníky CHKO Český les a večer od 20:00 turistický country bál a ukončení srazu. V neděli 8. února XI. zimní turistický sraz v Bělé nad Radbuzou skončí. Pro cizí účastníky je samozřejmě zajištěno ubytování, stravování i parkování vozidel. Celkem je připraveno 13 pěších tras a 1 lyžařská. Trasy jsou rozdělené podle délky A lehké do 15 km, B střední do 20 km, C obtížné nad 20 km. Pokud bude sníh, bude samozřejmě upraveno více lyžařských tras. Jednotlivé trasy jsou vytvořeny tak, aby se návštěvníci mohli seznámit s krásami celého Bělska. Účastníkům budou k dispozici podrobné popisy jednotlivých tras s mapami. A1 Bělá-Růžov-Bystřice-Bělá B2 Velký Zvon-Pleš-Bělá A2 Bělá-Růžov-Karlova Huť-Bělá B3 Po Svatojakubské cestě A3 Bělá-Sycherák-Dubec-Bělá B4 Ze Železné na Velký Zvon A4 Obec Rybník-pramen Radbuzy-Rybník C1 Bělá-Velký Zvon-Liščí hora-bělá A5 Z Bělé na Liščí horu C2 Kocovy kameny-velký Zvon-Pleš-Bělá A6 Velký Zvon-Pleš-rozcestí pod Pleší C3 Železná-Pleš-Železná B1 Stráž-Valcha-Bělá L1 Lyžařský přejezd Českého lesa Město vydalo propagační skládanku s námětem srazu a rovněž podrobné propozice. Budeme rádi, když se přijdete podívat, třeba jen na společenské akce, či povzbudit turisty. Můžete si samozřejmě i projít některé z turistických či lyžařských tras. Těšíme se na vás. Vážení spoluobčané! Již dlouhou dobu se věnuji oboru zajišťování ochrany majetku a osob - pojišťovnictví a jsem rád, když naše pojišťovna pomáhá zajistit své klienty ve zralém věku zhodnocením jejich úspor, ale v první řadě když pomáhá lidem, kteří se ocitnou v těžkých životních situacích, kdy by bez naší pomoci jen těžko čelili následkům osudu. Tentokrát za Vámi přicházím s nabídkou, kde můžete pomoci i Vy, a to fotbalové přípravce, mladším a starším žákům TJ Start Bělá nad Radbuzou. Těmto kategoriím fotbalistů bude vyplacena dotace od naší kanceláře na nákup míčů a jiných sportovních pomůcek částkou 50% z nově sjednaného měsíčního pojistného. Akce trvá od do Přijďte se k nám poradit a posuďte sami výhody, které Vám zajistí naše pojištění: - PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ se státním příspěvkem - RYTMUS - investiční životní pojištění až pro dvě dospělé osoby - PASTELKA - investiční životní pojištění až pro 4 děti a 2 dospělé osoby - POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU - AUTOPOJIŠTĚNÍ - povinné ručení a havarijní pojištění Pokud se Vám tato akce líbí a máte zájem podpořit naše mladé začínající fotbalisty, kontaktujte mě a domluvíme si termín schůzky. V akci pro MŠ v Bělé nad Radbuzou, která trvala od do , bylo vyplaceno 9 500,-- Kč. Milan Kop, výhradní reprezentant Allianz pojišťovny a.s. Lesní 88, Bělá nad Radbuzou, tel , Allianz stojíme při Vás k je již na kontě pro mladé fotbalisty 6 963,-- Kč BLAHOPŘÁNÍ Počátkem měsíce listopadu oslavila své krásné narozeniny nejstarší občanka Bělé nad Radbuzou, paní Marie Fialová. Do dalších let jí přejeme hlavně hodně pevného zdraví, spokojenost a pohodu. 6

7 Vánoce jsou svým posláním nejkrásnějšími svátky roku. Přicházejí každým rokem, aby nám do chladných dnů přinášely teplo a radost. Adventní a vánoční čas by měl být i pro lidi nejen pro přírodu časem zklidnění, zastavení a rozjímání, časem vzájemných návštěv, podání ruky bližnímu. A také časem plnění slibů, přání a snů především těch dětských. Staletími prověřená zkušenost, že obdarovat je ještě krásnější než dárky dostávat, nabývá na aktuálnosti. Navzdory spěchu a stresu přemýšlíme, zda jsme na někoho nezapomněli, čím ještě udělat radost nejbližším. Dárky tu nejsou k tomu, aby zavazovaly nebo napravily nějaké prohřešky, ale představují výraz nejhlubší lásky. Vánoční svátky slouží mimo jiné také k tomu, abychom si navzájem odpustili skutečná i domnělá příkoří, a naopak si připomněli pospolitost rodinných, příbuzenských a přátelských vztahů. Zkusme vrátit Vánocům jejich původní smysl jde přece o svátky lidí dobré vůle, a člověk potřebuje víc, než jen mít plné břicho. Vánoce mají být příležitostí hlavně k tomu, abychom svým nejbližším dali najevo, že je máme rádi. Také bychom při vánoční večeři měli vzpomenout na lidi, které jsme měli rádi a kteří už mezi námi nejsou. Nebraňme se dojetí, rozjímání a duchovnu i o tom jsou Vánoce. Přejeme vám, aby se ve vašich domovech i srdcích ozýval sváteční cinkot lásky a porozumění a abyste prožili Vánoce klidně, s těmi, které máte rádi. Až se rozsvítí vánoční stromeček, ať se rozzáří i dětské oči. A kdyby ta láska a porozumění byly nejen o Vánocích, bylo by tím líp. Asi 1 km pod Bělou přijímá Radbuza zleva Čečínský potok s malým průtokem. U železniční zastávky v Újezdě Svatého Kříže přijímá zprava Bystřický potok. Jde o významný zdroj vody začínající na severním svahu Na stráni se souřadnicí 580 m. Teče při jihovýchodním úpatí Liščí hory pod obcí Bystřice do Bystřického rybníka (498 m n. m). Po výtoku z rybníka se otáčí směrem východním až jihovýchodním a protéká po celé délce obcí Újezd Svatého Kříže. V lukách nad Babicemi vzniká ze dvou pramenů potok Hudenka, který protéká Skařezem a Holubčí ke Svržnu, kde se vlévá zleva do Radbuzy. O dva kilometry dále přijímá Radbuza zprava Mutěnínský potok a dále protéká pomalu k Hoštěticům, kde přijímá zleva Mělnický potok, pramenící nad Přesem. Pak se obloukem stáčí do štítarského údolí, kde pod vrchem sv. Vavřince přijímá zprava vydatný Slatinský potok. Od Štítar protéká Radbuza k Tasnovicům, širokým údolím ke Svinné (2 km severozápadně od Vítání), nad kterou přijímá zleva potok Zlatinu, který pramení nad Vidicemi. Tok řeky Radbuzy pokračuje do Horšovského Týna, Staňkova a končí v Plzni, kde se slévá s vodou řeky Mže. Tímto soutokem začíná řeka novým jménem Berounka. Vody řeky Radbuzy uhánějí korytem Berounky do Vltavy, Labe a dále do Severního moře. Od pramenů do soutoku s řekou Mží měří Radbuza 112 km a plocha jejího povodí je km². Od pramenů Radbuzy až k jezu u železničního mostu v Bělé nad Radbuzou je rybářský revír číslo 8 pstruhový a od jezu až k bývalému mostu ve Svinné je revír číslo 7 mimopstruhový. Celková délka toku v obou revírech je 34 km a spád od pramenů do Svinné 154 m. Pro vodáky je řeka sjízdná z Horšovského Týna v délce 66 km, doba plavby je 2 3 dny. Radbuza je charakterizována jako klidná řeka s množstvím starých jezů. Nejhorší je poslední jez v Plzni, který se musí přenášet asi 1 km. Koryto řeky bylo několikrát prohlubováno, poprvé to bylo v roce Řece se určitě ulevilo po dokončení akce Čistá Radbuza, její vody jsou čistší a mohou v ní žít všechny ryby, které mají zájem. Přejme jí jen to nejlepší! slečna Lenka Dvořáková pokračuje úspěšně v reprezentaci města? Tím, že vystupuje na nejrůznějších přehlídkových akcích se všude ví, že pochází z Bělé nad Radbuzou. Minulý měsíc ji mohli vidět návštěvníci v Erbovním sále horšovskotýnského zámku, kde mimo jiné předváděla svoji oblíbenou kategorii svatební šaty. v říjnu uplynulo 130 let od narození bělského rodáka pana Karlmanna Pöhnla? Narodil se v Bělé nad Radbuzou, zemřel v Urachu, SNR. Působil v Horšovském Týně, Praze, Ústí nad Labem a v SRN. Byl to pedagog, historik, vlastivědný pracovník a autor odborných publikací. máme u nás velkého sběratele minerálů? Je jím vzácný a úctyhodný člověk, bělský občan pan Jiří Hůlek. Začal se sbíráním ještě jako student, první sbírku pak ale rozdal svým přátelům a kamarádům. Byl v ní dokonce i vltavín. Ke sbírání se vrátil před třiceti lety, dnes už se jenom raduje ze své záliby. Ve své současné sbírce má na vzorků minerálů, nechybí granáty z našeho Zvonu. Má i almandan, který je používán na výrobu šperků, a který pochází ze středních Čech. Pan Hůlek vzkazuje: kdo chce sbírku vidět je vítán. podle původního plánu měla vést železniční trať až do Železné, na samou hranici s Bavorskem? K tomu ovšem nedošlo, poněvadž nebyl dostatek peněz. Namísto toho bylo uvedeno do provozu prodloužení českomoravské transversální dráhy ze stanice Planá u Mariánských Lázní do Domažlic, přes Bělou nad Radbuzou. PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem složkám a organizacím za blahopřání a věcné dary k mým osmdesátinám. Ještě jednou děkuji. Štefflová Miloslava 7

8 V Bělé nad Radbuzou existovala početná Obec baráčníků, která měla velmi bohatou a záslužnou činnost. Při návštěvě nejstarší občanky Bělé paní Marie Fialové (členkou od roku 1954) jsme od ní získali Regule vlastenecko-dobročinného sdružení Obce baráčníků, které byly schváleny o mimořádném valném sedění Veleobce, konaném dne 7. června Regule mají 15 artikul namátkou vybíráme: 2 udržovati místní staré zvyky a obyčeje 3 zakládání obecních knihoven a čítáren, pořádání přednášek, výletů a zábav, konání nadílek o Vánocích 5 členem mohou býti osoby fysické, národnosti slovanské, zachovalé 7 práva členů: zúčastniti se sousedských a valných sedění, nahlížeti do knih a listin, odvolati se z usnesení konšelstva 8 povinnosti členů: plniti slib, platiti předepsané poplatky, navštěvovati řádně sousedská sedění 10 Valné sedění: schvalovati hospodaření a celoroční účty, ustanovovati jednací řád Obce, rozhodovati o návrzích konšelstva Obce a o odvoláních, voliti konšelstvo a to pantatínka, rychtáře, voliti dva slídily účtů, sjednávati majetkoprávní smlouvy o koupi a prodeji 14 činovníci obce: pantatínek béře Obec v ochranu; rychtář stojí v čele Obce a vede celé její řízení, zastupuje Obec ; místorychtář zastupuje rychtáře; syndik první konšel, jemuž náleží listiny ukládati; berní přijímá a opatrně ukládá peníze obecní, vyplácí je podle usnesení konšelstva; kontribuční vede knihu členských příspěvků, vybírá zápisné; zpravodaj uveřejňuje v souhlasu s rychtářem zprávy o činnosti Obce; švandymistr je rychtářem zábavního odboru; šafář náleží mu opatrovati a chrániti pečlivě věci obecní; archivář opatruje a ukládá celý obecní archiv; slídilové účtů jsou povinni pravidelně zkoumati účty a pokladnu 15 Obec má právo při veřejných vystoupeních užívati odznaků baráčnických, čapek a stejnokrojů dále praporu, korouhve a hudby Nepřipomíná vám to určitou shodu s dneškem? VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA Město Bělá nad Radbuzou ve spolupráci s městem Hostouň připravují na příští rok 1. května společnou oslavu výročí ukončení 2. světové války a osvobození našeho kraje americkou armádou. Při této příležitosti bychom chtěli uspořádat výstavu, připomínající tuto dobu. Prosíme všechny, kteří mají dobové dokumenty nebo staré vojenské předměty (české, americké, německé) a mohli je poskytnout, aby se obrátili na městskou knihovnu (tel , VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA INZERCE Fitcentrum POHODA informuje NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA POWERJÓGA - nový druh pomalého relaxačního a zpevňovacího cvičení PO, ÚT zavřeno - tvarování a zpevnění postavy ST 16:00-18:00 - proti bolesti zad ČT, NE 16:00-19:00 - protahování zkrácených svalů PÁ, SO 16:00-20:00 - relaxace info a přihlášky na zkušební hodinu: Petr Šůstek: tel SPINNING - každou sobotu v 15:00 a 16:00, rezervace na tel: Jana Burdová AEROBIK - ZAČÁTEČNÍCI - NEDĚLE 16:00, rezervace na tel : Jana Burdová SOLÁRIUM:!!!! NOVÉ TRUBICE!!!! KOSMETIKA: Stanislava Marešová, tel MASÉRKA: Martina Janoušková, tel nebo Vážení spoluobčané, tak trochu jubilejní, totiž už 55. číslo bělského zpravodaje, dostáváte do svých domácností v čase Adventu a v čase, kdy čekáme na příchod vánočních svátků. To čekání máte zpestřené řadou kulturních a sportovních akcí, jak už je v našem městě zavedenou tradicí, a my vás na tyto akce srdečně zveme. Přejeme vám krásné, spokojené a klidné Vánoce a všechno nejlepší, hodně pevného zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce Bělští radní Bělští radní informují. Občasník. Vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, IČO Evidenční číslo MK ČR E Příspěvky mohou být redakčně kráceny.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Číslo 54 27. října 2008 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou V říjnu 1918 dosáhli čeští a slovenští politikové v zahraničí uznání Československé národní rady za Prozatímní vládu Československé republiky (Tomáš

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek: Jiří Michálek, Brno Jana Bláhová, Brno, Petr Peňáz,

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

prosinec 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

prosinec 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ prosinec 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Nesem vám noviny... FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr.

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr. Události, které začaly pádem stropu v Základní škole na Vítězné ulici dne 30. října, zasáhly nejen život školy, ale svým způsobem se dotkly snad každého. Občané se s aktuálními informacemi mohou seznamovat

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.1.2009 č.1 ROČNÍK XX. LISTY foto: archiv ZUŠ Dne 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 LISTY 2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 Novoroční ohňostroj v Lysé Masopustní rej... 1 Zápisy dětí do MŠ... 1 Parkovací známky

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST 2015/2 (číslo 104) 31. března 2015 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou TJ Start Bělá nad Radbuzou ve spolupráci s Městem Bělá nad Radbuzou pořádají XVII. ročník závodu sobota 11. dubna 2015-14:00 hodin -

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více