Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Rzjeďt Kim Rčnik XXXI B ezen 2014 ěstník 8 ddíu dních skutťr Mcá Bies DBtE P{<í JsšÉtA Te é T x{ r PÚ_ LEšÍu &A 3E & Yť zat}q íl Ů+N

2 n{ i *A í{frb* tw* J *t\11\ 0r ryffi t$jt&&n Ř* \"_ =,_*_*4 8 9 Žtute Thimi 68 Min, Luci 6t Íen&*t ri<fu Y H eb*j r{gnhť de B r***i{ _ Nri& 1:*iŘ *tc Érnfue, q/& * n funtrhná$ i]nn & *r *ífii&á Bíá9 g*n i s áh p ďi?& n# 6ár{tits cmi F rf{ ddd di n*dffi$ F5 i{$ EiáiÍt{ ry*$ *iqé$, Meděd Mry / nebszen 1Z tď 6 17 Jn Nebdáni Zuzk, de*] &{ ďb* sií*, iffi e r, * i Ééii É* r :]r :iiíír}t&d n *t 5 Á *UEt1 "A íqw"y e$tu +e jr 1,4tt 4 č r rhiu"i ei 1 š H,L 44,, # ;;e*]ď b + & zzp Náprstek Budu jt, LLrci Thimi by 5 dc1íych pdnik rí\ t:b & Ee rm ěč i fr Fc tie ]& *s* }e t rmr *É bftr}* **{ :* g É*E,j: r tdb #J ] { *i b, F * 9] 5s9á**]r *i ďe ]i& rd 8 }Í J Á J t ffidu {d w, Jb* tre: ei* sn L ii*, i }iř i{* $ Éidš$e}8} ds re6 g3{i nrsi yiáeťí Je u *s}mtni *tei Ip :Psi i b BdiBÚ ié6 á E*i b$í d un : r dren dť * by **F É* i * Ěé b c t ddih] {*ÍÉdiiá et* *} f, ťb$ i f}rk im F,dt B ir pir t0t? * d$ t{ r irg*c *rs *}*í & Bkbq:r pb tst js g* Yšě tffi {*n r ** &Ébb Ě bd ]** ; q{ Í é16& t Éq brj K *i;"t,tť;;ťff#,t }t*}ďéb d:b *} kh k4 ěifu ťě}r 9{ * i& p Ícktij dó ;be i1 ipř *6ti ir e**& *: xit t *é&b p rj{e é Ý ff * 13 á*i É{ íie{ fuffir 3gá1 e * * sd}e:e tb iďj*g *d**ie s& r pn**f *fu*; *y h}* íe r*cim ; & 5$fin jn heá t rq } dd{ Ě Játs &B s íiá ;i4 xpr*]]b pxk 9*: qe{ *j,* é*řtgi Y :* éě J*L š u e ií}i e Éi{f]t 1 ]*d} t JŮ (r{ťi 1 t i FidiďI b&{ í iép6tu *, F+ & d E* dir$c {h* b pibd{,éj d*i} $F{s* Ae tebg bl me,d* b$gtiti L*Íti tói* ě}i*r r *i &b r,$ť &i J,,{ Ísrá:y í*eďbíi b b}t st ť e${ } b }) :Jigt bé i E 6* é;fn tjám mát &EE x n rirp c 9*3i ( d ierix r nm ttiqr t trfié* d ď r* (Ó J ;Í dbjď é* *ftrd td qdr b]e }/ h{l * tn q ib ítl cx] sem b Rde i4t} b* ie ii *dá}iis niékie { *:itt mb **xitr &r]t i ťb r umri *1Jbu :b,:m Ítm Á tr rj_m ffitý áb *rd]i en] ${,* e 9 É *ifiě *í *:]i Fsid4J ri y s}uii t& tr ěd, *Ř{in]? č &i t}í ét dě Í š e $bd Li*{ H { * t{ii ťd;i it $ i:* & t **E r*rin ť * *Jéi n pi] i*e FjBt & Ý] Js,rt;tit& t"ir { eib by k+* : & bh ts fbd* f r{k:cr dtqb Ťd P3ŤhJ É qíbťrb d}r 1ťIit íbé **et bj,*td rrb}] y urru F,tsé i A} ďe iji pj]iďi y :,ť dlt Ff d ru če: ;*e d&{ É* ij ť *i $ Fě*i E Í*J; x*fuqg+ :t [ ( Á dj6{ *} d md, <]tr ťj ffi bbír& Ís Ye H BnDť6 dí:i, ruť *i (# Fs d:íii e $b* db h1bé, ťe;ď * J,2j j* rrt thji * tr Fí }trěé: ]il 1 i{]t4ť h t 9 }ák ě diět 3m *:i E ] iic$g1ťfugb 6áj& \Ú b4 k LĎ á ébáíii { t :9Í Bc géei5áir4í í enry,ieť? /, sid4q \j * : 1r*k 9i ii Ýdx ťt t biries5íet$]{ Y ie *i] 6e G"hd"L s u i{q z8p Ňeiďeč,*&L }čq 28,í4L "S?xP L007 dcházk _ áí děf jéin i íi * ič &t í* Ť & }sr r7^ E EFnrEL ffi d t t{1 c Ěi íi1 sd*nt Ée é H*: * }tb ri y bé p *pť*iu tdát&e qiéi{r ] nii 1f by Ý dic c& uii ied* pár 0 te*{q}i rf* n&je Í* F(] n r: **g:?íliryj:9 iá; $É r] ťe Éě{ á dfuti r&${ trij r9 ě 1 Ěi iie{ H,*té *e*é +éh4 **e br ŘĚE d 5t 3 pe$*r eid sr}n*:}cb{ěe n 52 ]1* r:* ÉdŤ ť:,1#;:tr,t ;*#i J U N Á Náprstek r í Új *ájijte J*rg i ;t{s*dié brb3 {*B P&}hn ft,nii D* r] {tbbť ] 91 ěú J6 ď**] : i]+í 4ii ** #tii" i*í Í sgéy: iť*i}r á:ir p]ii 3t Ďfii1 I 2014 Cerená Mcrá Supík t6 fré 12 Pr f t3 Šejt Kcur 5 isj é js ]g 9 Í4Ú d* i á inb jč * i}té D Ie s]ciiá ; Ft dí gěé *xi R}(}]( jiry 7*É{E t ť1r : j L5 re: L Ék : ii 0 jíru i, Bdání družin 2014 Anrznk I4 QEniJ dj{tr }i e f{i Fri ilb b i F;ÍF+iáif *ré * 1t1B]e é ji}c _ š iffi 1Et ii pbd} 8}ť]*b;i i}rhr k* }íiip: ri i,r ep YÍird &*jii Úxn t0 Číu II 9{4 n} *L *Í i e jedntic 1 _ si ysu:t qirtďitt} tri1*,e ;bgn: ii:rh, * é], ] i: i,x * i 4{ i ÍÉ}*j* js{i i Bdání bn r, Stránk ysedk Úxn Jx Str nk z Besunu

3 rs16,220r4 t ) 1u4 s ddi stč čs di kmd nce b i sm m čs Drdí +b I pidi 7 Un ddiá schrizk, p zhájení pk iku Bub yhsi ysedky ddíéhbdání jednticri družin z minuy rněsíc Pr f d,,smi sbě pmátky n séh dědu dktr Ftgrfie, prrikzy, piines egitimce, deník, diá Děd by extrémně pečiy si p něm nejsemprhási prf pt jdeme en pkrčuje DDH P stpách Rych ch šíp nikáme d Dn]e trub KcÍ Stínde hiedáme zpráu ksteník d s Jkub Nejprwe kí kubny, pk n Krásné uce nknec jedné stíndeské uici Nejméně se d í Z utép nártu d kubny si pídáme ťtnru měsíci, kter1i indiáni nz1xi měsícem hdu Tké si čteme z néh Kim, Rmčus dáá Kimku, dstááme uk n dm Máme zjistit c je t kjušk še ní Nknec si pídáme rybách nďich d, nminu jerne zádníky n Pnskutské bry, rzdááme si Kim Ahj b = prnáni dsž ČsŮ ]ednl}jch zádniků k ne]]epšmu Čsu zádn k ]e n běžkách Prrskutské hry 20r4, fudičníyž ské zády p ádné 5 ddíiem dních skutek djíždímeutbusem d Sprtní hy Je nás méně než jindy, cekě I nrís, smičák rně byt dcet je nás pin N místě nás zchr uje rdin Perk Díky Štěpki, Dnče jtíški Krknši je nás 13 Jednk e1ká mrdk e tké nejei někte í, kte í se p ihásii P est, šechn se hdně ped I By suníčk,bezyžání byt jen n mdré sjezdce Pmpeišk dst druhu p ezdíku (Jeremiášk) pr niepeny kčičícs n hemě sbtu jezdíme d jedné, pk zády pd Drčkmi Máme ybrné čsy smá prní míst ečer ympijské sutěže n krbárně p edáání cen neděi ztžen e bez yžáni bez idí Hršíje sestup k nce p čerené, jsem tršku d bát Tké,,Rmntik" se již nedá jezdtt ce á Je t yže dpedne ukízíme, b]íme sestupujeme d r]dí Děm Trnsity jedeme dmťr 1228 ddíá sch zk, zhjujeme pk ikem, Min má Smi sbě P ines mysiecké pmátky, trfeje ftgrfie séh prdědy bbičky Mc hezké Pk si p ipmínáme ympijské hry práě knné Sči enku běháme bitn Zpátky kubně sutěže k ympiádě Mistr uzání Zh1u1eme jedntiice zkušebně i družiny Csy jsu ěru skěé Stfery šech družin jsu pd jednu minutu Nknec sch zky si čteme zkim4 p ipmínárne si ky {2q ypru Knčíme pk ikem 125"

4 se scházíme u ddíá ypr n hry P ed Pk" uyrážíme iměr Jičín,NáI Riki nkádáme yže, bby, bágy ie už Hnzíkem sri*,_ěu * É; 8,3 jsme si Srz děnice, Rkytnici,]r^"i" běžk e pěšáky Rzděujeme šestu Ř"tu " "u "*" pět bez frnt Jezdí iezu9jn, r,"tjrízání pšerákťr "D";;;k;;; si t užíuárn" " i zde iké sjezd Lysu n i mdrá je šk prádni mc sjizděii yzbr1 ytrj Ňereri s Prhizime sm yžník Riki p ipri *j" á"í1 N etch už Skky Žích strych,,,", 11 sprtni dpedne iu,, i^re z}j,j",, nše e sttními i hezk,k"k;;"k á p eded Dix P dí N,áási_rk yhrá] Budu p iá"u ^ii^ jt Či Thimi Budu Čry ech jdeme d budy simu i sjezdu ur nu"prrnich ir,t "1né J uán yhráuá P zudech eee PK by Ryche]si jízdě jednticrj n dráhu suuiu u"uu" i, steeme si pstee, jí;;;"""* 11 pětluck spu s jtu Djbby iád Buduem *á Skeen bbech zytéz\i,uuu Náprstkem s ; Jiá Liri uyti uut Číu,druheir, uu"ii;; eče e sušení Pk Amznk"Náprstek jsně ád rcink ptdí Mry umi] i1unu"priečeri si hrníček p ípr n ečerni,"";j:ďi"i[^" umeny mě1 uttiit prhášením Že užh Lus edníh zubu rnimí Ťr}r" kteúm družste du p" sutěž jsmjse rzděii d dup se mu jkási rá""^ n stičce Cinkčk, Uhdni fim, šichni áipti,",y, eei Ještěr u i* átijj hd C se Niny káč tž unti Letá Anpurn, Špičtej,N"M ;kk změnijetneueíiitnut"knčímenerzhdnymysedkem14:14dááme rzste1rikidáázkratkynknecyhráiještěrcipkčernáhdink Pídámesijkétby1,kdyŽidéneměiteeizt,rád,,jksežiysk n cestě prijde nhru dááme e 13,30 hráchečerk e 21,30 Neděe Budíčekpr yžďe 615 sttní stájí pzději Sjezd i musí n fušk zášt p es čerenunu rnu Je t dce Drčky pk p hrchské p i suníčku s 1tnc n mdré hezké yžání když se sjede z cesry ;i nákn" Pěšáci s p:::n"h nu Štepry Rikih u P" BěŽk i se ydáájí p"j;j;í; JeštěremDixemčee,jdukb ímu,dunibst<usechnytriskupiny bíme se šichni scházíme n budě hdntiy,r "ypuy 1"rJ"pu"e Yjju zád HnitbHrmdny běh p* hry sutze zneuy íjnr jíme ukízím Hezky jsme si zbbi"p t etí se Biw Stingrd, s;i;sáíh" Erebch Lučímes sep esuáme á1 d Rkynice učímes Tp mí" p" ripi"rr si n mjí Rezek Nejepší t ]:1d1iyšápi s Rikim Perčtm,"iLJ"j n učíme se De prkišti J"r,r k irnimu DrČky pk už Že Škd, Bez t by Ě;;ii;u Ň*r frčímdmri Hnzík ;;;á;;á" Číu, jsme neměi i00 R)r rb{ jen %" čst Pk ik 1729 ddíiá schiizk zhjuje Lnd Ze sutěží Thimi má Smi sbě P ines ceny dcházk P iše náček Mtyš uzání Mistr n tm ypráě Pk p ípr rketéh mdeá sťí hezky histrie z sutěž p íště ná piípmjnáme ii smi sb8 psepu uzání rr e*" _ Knčímepk ikem Junák rdinách, pry družin I r *r t ti J + i"* C bude c c ddíá sch zk 12320r ddíá sch zk r Družinéjedndenni i ddíá sch zk krmideníci, kte í si p eezmu uky ddíá schrizk ypry družin, zdpídjí D\ffit Schrizk rdičri k etnimu tábru d 17, 30 hd kubně Pzěte šechny rdiče zkntrujte jejich ričst ypr n du, teírání Jizery Kmenice Srz pátek jídi de 17 hdin n děnici, nárt neděi 17, 30 hdin tmtéž ěci brey čepice), dp ky, tepé strjníku ybení n du (bty, nepreny, bundy, krrbnách tepe budeme Spát ketru neb d dáku sbit ká nemá mriže turnskych skut N yprě zčne BJ DRUŽIN trdičním ením ^ťrl tw rr dubnu je ypr družn )2 4 2O4 [edndenní) ypr n du ddíu dních skutri Mdá Bes \ďw\,s8]ccz něsíčne,t1chtiem pčtu 45 kuskťr KIM 8iník á yďrá/, {z?

5 B ezen _ měsíc Jr;^, e\" rn ID +:? /fu"d;h" b, \h,j ffir ť?, w" w" 9" m, REGISTRACE, pptiijsme registrčnípptky n ust edí, uhrdii tk i čspisy, které ám budu chdit dmri d schránky (Junák, Sěyk, Kmen, Skuting) Ťké zptii pinné ručenín ii (I2 000, Kč) psi záhy n pyn, ejektriku dubhuženešichniznásddržeitermín I522OI4nednesi ftgríeni peníze n registrci Psední termín dezdání registrčníh pptku, registrčníh istu du ftgrfií ie Znu upzniujeme, Že emi ené znčké ěci n du jsu k dstání p kždé Prírd Se ddíce, npsedy p schrizce rdičrj Pk je musíme dezdt P sknčení Mistr uzání bude yhášen BJ DRUŽIN 2014 N b ezné yprě budu družiny it, pmě í síy jízdě n r{ťu, rzděááni hnéz družstí když bčs se je Zkntrujte si še ybení n du Nejsu ám m]é bty, bundičk? Máte p ádku bre, nepren? Máte stní pád, estu hemu? Nenecháejte nic n psední chíi Apzr PkŽdé si n du p ib) čepici n uši rukice N minu]é schrjzce jsme u niís p iíti náčk Mtyše, ještě někik šikn ch kukťi náš ddí pt ebuje Kd si p iede séh náčk? někde enku už n nás zse čekjíná dbr ště mr]že bjeit sněhá prehánk, zim 1iž ztrácí " 5J?í:u,;n=:i#Jfá ádu nd krjem c ne tdět ji p eezme jr ceé Sé kráse rzket ch uk sdri r&,t%, \4, W A,W,,:F=, Prstá beced ffi,/ it {t)rž A sep {t tr Iji:,i;1:?5;x:1;; q: () prbuzí, z esr] k nám ne pdmniě nícísěží ítr Tm p ípru dpídjí krnrideníci G Sunce už zčínáh át ítr ysušuje uky h jš tě F SB Íď," ^ stát Že budete ptrebt něc sděit tk, by ás :1:::iecedu, Db e jste ddí reprezenti n Pnskutsk1ich hrách, díky šem Mrušk Rypáčká e prhsie Že už je p íštírkrgnizt nebude Ú3 se p ádání změníme trchu trdičnípdnik? UČstnit by se h měi jen skuteční yži z mnhddírj kí Rkytnice (MB, Liberec, Jbnec, Mimii, Jiemnice, Jičín, Ceská Líp, Hrdec Kráé) Jderne d th? Stitee trti užmáme kitníh strtér tké Reginání yž ské zády, p ádné,,lyžťskyn ddíem Aut Škd 1532O14 Se pr nedsttek sněhu neknjí Aesp bude 100% čst n DruŽinych yprách Pkusme se n p íští;iprě dsáhnut 1007 ričsti činn;ích čenri Už ni nepmtuji, kdy se nám t pd i N kždém nšem pdniku, byt je duh p edtím hášen nejpre někik měsícri nšem,,kendá i uí1"r, pdnik,, pk znu íce k měsíc Kimu bude A p est se stáá, že ncteri n ji,c rdinnu su něc néhéh jim d th p iš, musí" učit, p ijede jim tetičk, musí s rdinu někmkecy KLECI Budd ddíu chci chdit chci pr něj pr družinu něc udět neb n ddí kšu nic POMOZTE pánujte tké 118 Ftr: Msžrec _ nitěnky, perčky, ry kmár pkmár Dpručenép : 68 8 Dpručená trdst dy: 5 20 dgh Agresiit: Agresiní dbě rzmnžání Chrkteristik: chrkeristick m znkem jsu 3 stny p ed h betní putí u smečk čerené b íšk dbě rzmnžání smec hídá hnízd ritčín sttnírybky N tét rybce byy děány etgické pkusy, kde se zkumy rekce n r,jzné trpy Zjisti se, že d:iežit\i není tr, e čerená br spdní části tě Byy ppsány i p ípdy, kdy ryby regy n čerenép edměty mim káríum Cháme smstné nádrži p izprisbené tk, by si kžd1i smeček mh ybudt stníteritrium Phiní dirnrfsmus; smeček je menší brenější dbě t ení má smec rzně čeenéb íšk Rzrnnžání: dcnie sndn1i5meček stí hnízd, d kteréh smičk kde jiker Smeček pté hnízd hídá 1L? bude t

6 J] i e TŇ{ rět Dc T3t tre*hctu,t*tr šísria t:a 5hrÉgAi{J r;1r$ti D, ťiy 4t Tě NDY UZ, PO 1KAiÉ znkla DAMtr z NĚxDK 165 I JL(?KLÝ( NÉcO ELIKÉHO, r DOBRDRUiÉH, KRA_ NÉHO,I ČEfALJÉ113 r D: ]mší ill tg Jg tra ;tr t}tťí Js$t rá fií?6le0*í íaá w xlatsr LŽ šaty A F{,PFÁ, ěě Pspes 6r, Hi2RAtEJ": cj{i,í{9 gé$1{ ge _E Ť MJ5 d Í :{AI:3Et i*až: 1 sl} A $Ťr YsÍrP á c: t ^A/,rrn215,"\t 9 /1^,x,) _7,, 21,s1,1A\ADA ii0,amu (Ldr i, íhdm 4dť h h j4,ee 1"k1s{) ZKUšUJct_H, ZKUSUIIcI HO, 8Yá t ŤrfiĚ :i*u rr mtr\, Pt> \1i:t^r",i"1 r,r) r, n \ P " NAU(Ii4E 5E *ŮzttÉ uzty NDANsKÉ I ACO NQ TE 3eRE}íxÁšqA {š{^ r HĚZDA 51E KLI/E "",Jiť:/ á ^e,

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag.

70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag. Sučst prgrmu 70. ýrč sbzen Slnsti sbdy Plzeň 1. 6. ětn 2015 www.slnstisbdy.cz Duben 2015 I www.zurnlmg.cz Sučst prgrmu Zurnl-titul.indd 1 23.3.15 14:42 SLOVO REDAKTORKY Vžen mil čtenři Žurnlu, je tdy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ tn 2010 1 rčn 2 čsl Bnán dt Ččns Rzhr: Al Ar t čsl As ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Mlý čtnář s chd slunnjšh pčs cház druh dtrl čsl Vďr Stjn j psldn j tntrát nbt člán rzhr z dln tých lgů z čsých záldnch

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16.

ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16. ÁMOS Čapi ydáaý žáy Záadí šy Brá Lada Čí 16. ZIMNÍ OLYMPIÁDA BĚŽKOVÁNÍ NA KNÍŽECÍ PLÁNĚ Bya zimí ympiáda. Sutěžiy i děti z Vimpra. Dicipí tam by dt. V běžách jm by 1. a Láďa by 1. a ěžicích. Dta jm ucháta,

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3 MEZI LOMY regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů HŘIMĚŽDICE NEČÍN OBORY 14 / 2 0 1 3 P A M R E G I O N U O B O R Y Z k r o n i k y o b c e S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i - ƒ v

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Naučná stezka Louny - Zeměchy

Naučná stezka Louny - Zeměchy Nuč tz Luy - Zěy Lu zt č.1 Vít uč tz Luy - Zěy. Měří 3,1 pět ztí. T čí 1 žlzičí zty Jilí. říju tu. í zíy ji zřízí p itibui pité y Lu ju z 16. tltí, y byl ětí pt čí š. í štly byl zb z Čé pt tuí Zě šíu lutéu

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více