Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa"

Transkript

1 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice a AmpluServis) Prezident Veolie Environnement Henri Proglio navštívil ČR M. Henri Proglio, Président-directeur général de Veolia Environnement, a visité la République tchèque Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa Prague a accueilli les représentants des RH du monde entier de la société Veolia Environnement Nadační fond Dalkia ČR dostal ocenění za vytváření nových pracovních míst La Fondation de Dalkia CR a gagné un prix pour la création de nouveaux emplois

2 obsah/sommaire strana 3 page 3 strana 8 page 9 strana 12 page 13 Prezident Veolie Environnement Henri Proglio navštívil ČR M. Henri Proglio, Président-directeur général de Veolia Environnement, a visité la République tchèque Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa Prague a accueilli les représentants des RH du monde entier de la société Veolia Environnement Nadační fond Dalkia ČR dostal ocenění za vytváření nových pracovních míst La Fondation de Dalkia CR a gagné un prix pour la création de nouveaux emplois 2 Modrý reportér, 2/2004 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Redaction: François Habègre, Milan Wagner, Vojtěch Sláma, Soňa Plháková, Martina Kantorová, Catherine Kressmann, Jeanine Humbert Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Soňa Plháková, František Řezníček Design: Jana Bednářová Realizace / Realisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 aktualita / actualité Prezident Veolie Environnement Henri Proglio navštívil ČR Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Veolia Environnement Henri Proglio přiletěl ve středu 14. dubna do České republiky. Jeho náročný třídenní pracovní program byl rozplánován doslova na minuty. Hned první den po svém příletu do Prahy strávil Henri Proglio několik hodin se zástupci společnosti Veolia Water. Ve čtvrtek v dopoledních hodinách pozdravil účastníky 4. ročníku setkání personalistů všech divizí společnosti Veolia Environnement v pražském hotelu Hilton. Tamtéž se setkal se dvěma stovkami českých manažerů ze všech čtyř divizí Veolie Environnement - Connexu, Dalkie, Onyxu a Veolie Water. Pan prezident poděkoval všem za výsledky dosažené jednotlivými společnostmi v minulém roce. Zvláště pak vyzvedl úspěchy VE v České republice a vyzval manažery všech divizí, aby se s výsledky nespokojili a nadále progresivně rozvíjeli své společnosti. Kolem poledne navštívil francouzskou ambasádu, kde se na jeho počest konal oběd s velvyslancem M. Henri Proglio, Président-directeur général de Veolia Environnement, est arrivé le 14 avril en République tchèque. Le programme de sa visite avait été minutieusement minuté. La première journée de son arrivée en République tchèque, M. Henri Proglio a passé quelques heures avec les représentants de la société Veolia Water. Jeudi, dans la matinée, il a salué les participants des 4 ème Journées Ressources Humaines de Veolia Environnement à l hôtel Hilton de Prague. Il y a rencontré deux cents cadres tchèques des quatre divisions de Veolia Environnement - Connex, Dalkia, Onyx et Veolia Water. Monsieur le Président M. Henri Proglio, Président-directeur général de Veolia Environnement, a visité la République tchèque Reporter bleu, 2/2004 3

4 aktualita / actualité Joëlem De Zorzim. Odpoledne si prohlédl Podolskou vodárnu a navštívil výstavní expozici improvizovanou v jednom z pavilonů vodárny. V této expozici se představily všechny 4 divize VE v České republice. Expozice se stala místem mnoha neformálních setkání pracovníků z celého světa. Večer osobně předal v Obecním domě ceny za nejlepší sociální iniciativy v rámci celé Veolie Environnement. V pátek ráno pak společně s generálním ředitelem Dalkie Česká republika François Habègrem odletěl z Prahy na mošnovské letiště v Ostravě. Také v moravskoslezské metropoli byl jeho program zcela plný. S manažery Dalkie v čele s François Habègrem sfáral do Dolu Darkov, který je jedním z hlavních dodavatelů černého uhlí pro společnost Dalkia. Po návratu z dolu se setkal Henri Proglio v Modrém salónku Elektrárny Třebovice s představiteli Moravskoslezského a Olomouckého kraje a také se zástupci měst Ostrava a Olomouc. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Veolia Environnement si v Třebovicích našel také čas na setkání s představiteli odborů Dalkie a na prohlídku technických provozů třebovické elektrárny. V odpoledních hodinách se Henri Proglio věnoval manažerům společnosti Connex a večer se pak vrátil letecky do Paříže. 4 Modrý reportér, 2/

5 a remercié chacun pour les résultats de l année dernière des différentes sociétés. Il a surtout mis l accent sur les succès de VE en République tchèque et il a interpellé les cadres de toutes les divisions afin qu ils ne se contentent pas des résultats mais qu ils continuent à développer leurs sociétés. Vers midi, M. Henri Proglio s est rendu à l Ambassade de France où un déjeuner était organisé avec Joël De Zorzi, Ambassadeur. Dans l après-midi, il a visité l Usine du traitement des eaux de Podoli et une exposition réalisée pour l occasion dans un de ses pavillons. Les quatre divisions de VE en République tchèque y été présentées. L exposition est ainsi devenue un lieu de rencontres informelles de représentants du monde entier. Dans la soirée, dans la Maison Municipale, il a personnellement remis des Trophées «Meilleur Initiative Sociale de Veolia Environnement». Vendredi matin, M. Henri Proglio s est déplacé de Prague à l aéroport de Mosnov d Ostrava, accompagné de M. François Habègre, directeur général de Dalkia. Son programme était également fort chargé dans la métropole de Moravie-Silésie. M. Henri Proglio est descendu dans la mine Darkov, un des plus importants fournisseurs de charbon de Dalkia, accompagné de M. François Habègre et des cadres de Dalkia. Après être rentré de la mine, il a rencontré les représentants des régions de Moravie-Silésie et d Olomouc ainsi que des villes d Ostrava et d Olomouc, au Salon bleu de la Centrale thermique de Trebovice. Le président de Veolia Environnement a également trouvé l occasion de rencontrer les représentants des syndicats de Dalkia et de visiter des exploitations de la centrale de Trebovice. Dans l après-midi, M. Henri Proglio a consacré son temps aux cadres de la société Connex et le soir, il est rentré à Paris Henri Proglio se zástupci společnosti Veolia Water M. Henri Proglio en compagnie des représentants de la société Veolia Water 2. Stánek Dalkie ve vodárně v Podolí a neformální setkání Henri Proglia se zástupci Dalkie Le stand de Dalkia a l Usine du traitement des eaux de Podoli et la rencontre informelle de M. Henri Proglio et l équipe de Dalkia 3. Henri Proglio sfáral do Dolu Darkov spolu s manažery Dalkie v čele s François Habègrem Henri Proglio a visité la Mine de Darkov, accompagné de M. François Habègre et de cadres de Dalkia 4. V Modrém salonku Elektrárny v Třebovicích představuje náměstek generálního ředitele Ing. Jiří Lukeš (vpravo) panu Henri Progliovi primátora města Ostravy Ing. Aleše Zedníka (zcela vlevo) M. Jiri Lukes, adjoint au directeur général (à droite) présente M. Ales Zednik (à gauche), maire d Ostrava, à M. Henri Proglio, au Salon bleu de la Centrale thermique de Trebovice Reporter bleu, 2/2004 5

6 aktualita / actualité Modrý reportér, 2/2004

7 Henri Proglio navštívil provoz v Elektrárně v Třebovicích v doprovodu Renaud Capriho, ředitele Divize Ostrava M. Henri Proglio a visité des exploitations de la centrale de Trebovice, accompagné de M. Renaud Capris, directeur de la division d Ostrava 5. Náměstek ředitele Ing. Jiří Lukeš (vpravo) představuje Henri Progliovi ředitelku Connexu Morava Ing. Jitku Homolovou (vlevo) M. Jiri Lukes, adjoint au directeur (à droite) présente à M. Henri Proglio Mme Jitka Homolova (à gauche), directrice de la société Connex Morava Reporter bleu, 2/2004 7

8 aktualita / actualité 1. Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa Hlavní město Praha hostilo ve dnech dubna již 4. ročník setkání personalistů všech divizí společnosti Veolia Environnement z celého světa. Česká republika si podobnou poctu nepochybně zaslouží, vždyť čtyři divize společnosti Veolia Environnement (Connex, Dalkia, Onyx a Veolia Water) dnes zaměstnávají v Čechách a na Moravě více než lidí. Z pohledu Veolie Environnement se tak naše země stává - vzhledem k počtu obyvatelstva - druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem v rámci skupiny VE hned po Francii. Poprvé se personalisté z Veolie Environnement setkali na takto širokém fóru v roce 2001 v Paříži. O rok později vystřídala město nad Seinou španělská Barcelona a v roce 2003 se stal hostitelským městem francouzský Lyon. Vraťme se však zpět do Prahy a do reprezenta- tivních prostor hotelu Hilton. Setkání dvou stovek personalistů a dalších hostů z celého světa zahájil zástupce ředitele a ředitel pro lidské zdroje Veolie Environnement Eric Marie de Ficquelmont. Po něm vystoupil prezident společnosti VE Henri Proglio, který pozdravil všechny přítomné a vyzdvihl vysokou úroveň řízení lidských zdrojů v celé skupině VE. Následovaly diskuse u tzv. kulatých stolů. V rámci těchto diskusí zaznělo několik příspěvků mimo jiné i z úst náměstka generálního ředitele Dalkie Česká republika Jiřího Lukeše či šéfa společnosti Onyx se sídlem v Šanghaji, Xiaohua Zhoua, jenž přiletěl kvůli této příležitosti až z daleké Číny. Odpoledne bylo pro účastníky 4. ročníku setkání personalistů připraveno překvapení v podobě jízdy historickými tramvajemi do Podolské vodárny, 8 Modrý reportér, 2/

9 Prague a accueilli les représentants des RH du monde entier de la société Veolia Environnement Les 4 ème Journées RH de Veolia Environnement au niveau mondial ont eu lieu à Prague, capitale de la République tchèque, du 14 au 16 Avril. La République tchèque mérite sans doute cet honneur car les quatre divisions de Veolia Environnement (Connex, Dalkia, Onyx et Veolia Water) emploient plus de personnes en Bohème et en Moravie. Du point de vue de Veolia Environnement, notre pays devient, grâce à son nombre d habitants, le deuxième employeur le plus important au sein du groupe VE, après la France. C est en 2001, à Paris, que les RH s étaient rencontrés pour la première fois en si grand nombre. Un an plus tard, la capitale française était remplacée par Barcelone, en Espagne, et en 2003, Lyon est devenu la nouvelle ville d accueil. Mais revenons à Prague, dans la salle de réception de l hôtel Hilton. M. Eric Marie de Ficquelmont, directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines de Veolia Environnement, a ouvert la rencontre des deux cents représentants des RH et autres invités. Il a été suivi par M. Henri Proglio, Président-directeur général de VE, qui a salué toutes les personnes et a exprimé son appréciation du haut niveau de gestion des RH dans le groupe VE. Les discussions en tables rondes ont succédé. Quelques exposés ont été présentés entre autres par M. Jiri Lukes, adjoint au directeur général de Dalkia Ceska republika, ou par M. Xiaohua Zhoua, directeur de la société Onyx - qui est venu de Chine pour cette occasion. Dans l après-midi, une surprise avait été préparée pour les participants des 4 ème Journées Ressources Humaines. Il s agissait d un voyage en tramways historiques jusqu à l usine de traitement des eaux de Podoli, orgueil architectural de Prague. Le bâtiment élégant de Podoli, construit sous la Première république, évoque plutôt une résidence diplomatique qu un bâtiment technique d une usine de traitement des eaux Henri Proglio pozdravil účastníky 4. ročník setkání personalistů VE v Praze M. Henri Proglio a salué les participants des 4 ème Journées Ressources Humaines de VE de Prague 3. Zástupce generálního ředitele a ředitel pro lidské zdroje Veolie Environnement Eric Marie de Ficquelmont zahájil setkání personalistů v hotelu Hilton v Praze M. Eric Marie de Ficquelmont, directeur général adjoint en charge de Ressources Humaines de Veolia Environnement, à l hôtel Hilton de Prague, a ouvert la rencontre des représentants des RH 3. Reporter bleu, 2/2004 9

10 aktualita / actualité která je architektonickou pýchou Prahy. Elegantní stavba v Podolí, postavená již za první republiky, totiž spíše připomíná diplomatickou rezidenci než technickou budovu vodárny. V průběhu dvoudenního setkání si personalisté vyměňovali své zkušenosti v otázkách lidských zdrojů a sociální problematiky v různých státech světa. Diskusní fóra se střídala s workshopy, v nichž se účastníci věnovali specifickým problémům jako jsou kompetence, vzdělávání, odměňování či bezpečnost práce. Jedním z vrcholů dvoudenního jednání bylo i předávání pěti cen za nejlepší sociální iniciativu v rámci celé skupiny VE v Obecním domě v Praze. Držitelem jedné z cen se stal i Nadační fond Dalkia Česká republika za svou aktivní politiku při vytváření nových pracovních míst. 10 Modrý reportér, 2/2004

11 1. 1. Dvě stovky personalistů před vodárnou v Podolí Deux cents représentants des Ressources Humaines à l Usine du traitement des eaux de Podoli 2. Ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika Mgr. Eva Tmejová osobně poznává Henri Proglia Mme Eva Tmejova, directrice des Ressources Humaines de Dalkia Ceska republika, rencontre personnellement M. Henri Proglio 3. Zástupci Dalkie Česká republika na konferenci 4. Dnů Liských zdrojů v Praze Les représentants de Dalkia Ceska republika aux 4ème Journées Ressources Humaines à Prague Aux cours de ces deux journées de rencontre, les RH ont échangé leurs expériences dans le domaine des ressources humaines, et partagé leur compréhension de la problématique sociale de différents pays. Les discussions ont alterné avec les ateliers, ou les participants se sont penchés sur des problèmes spécifiques tels que la compétence, la formation, la rémunération ou la sécurité du travail. La remise des cinq Trophées «Meilleur Initiative Sociale de VE» dans la Maison Municipale de Prague, a constitué un moment important de cette conférence de deux jours. La Fondation Dalkia Ceska republika a également gagné un prix pour sa politique active de création de nouveaux emplois Xiaohua Zhoua - zástupce společnosti Onyx z Číny Xiaohua Zhoua - représentant de la société Onyx de Chine Reporter bleu, 2/

12 aktualita / actualité Nadační fond Dalkia ČR dostal ocenění za vytváření nových pracovních míst Z rukou prezidenta společnosti Veolia Environnement (VE) Henri Proglia převzali zástupci Dalkie Česká republika jedno z pěti ocenění za nejlepší sociální iniciativy v rámci skupiny VE. V secesních prostorách pražského Obecního domu předal Henri Proglio symbolický křišťálový kvádr generálnímu řediteli François Habègrovi, předsedovi představenstva Zdeňku Dubovi a ředitelce Nadačního fondu Heleně Gižové za aktivní politiku při vytváření nových dlouhodobých pracovních míst. Ke slavnostní atmosféře přispěla i přítomnost poslance Parlamentu České republiky Jaroslava Zvěřiny. Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje především vznik trvalých pracovních příležitostí, zejména pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné. Od počátku činnosti Nadačního fondu byly schváleny nadační příspěvky 139 projektům. Tyto příspěvky zároveň pomohly vytvořit podmínky pro vznik 494 nových trvalých pracovních míst. Nedílnou součástí pomoci Nadačního fondu je poradenská a konzultační činnost, například dopracovávání podnikatelských projektů, právní služby nebo technická pomoc při výběru výpočetní techniky. Každý podnikatelský projekt je posuzován správní radou Nadačního fondu z mnoha hledisek. Patří mezi ně především společenská prospěšnost podnikatelské aktivity, počet a zaměření pracovních míst, lokalita realizace projektu, vliv na životní prostředí či konkurence. Míra účasti žadatele vlastními zdroji musí být nejen v souladu s cíli a účelem Nadačního fondu, ale musí prokázat zejména ekonomickou životaschopnost projektu. Kromě Nadačního fondu Dalkie Česká republika byli odměněny i sociální aktivity dalších divizí společnosti Veolia Environnement - Connexu, Onyxu a Veolie Water. Švédská divize společnosti Connex obdržela cenu za řízení lidských zdrojů, litevská divize společnosti Dalkia cenu za vzdělávání, francouzská divize společnosti Onyx za ochranu zdraví a marocká divize společnosti Veolie Water za podporu vztahů mezi lidmi. Mimořádnou cenu za pokračování svých aktivit v oblasti vzdělávání pracovníků VE v České republice získal pražský Institut Environmentálních služeb Modrý reportér, 2/2004

13 La Fondation de Dalkia CR a gagné un prix pour la création de nouveaux emplois Les représentants de Dalkia Ceska republika ont reçu un des cinq Trophées «Meilleur Initiative Sociale au sein du groupe Veolia Environnement (VE)» de la part de M. Henri Proglio, Président-directeur général de VE. Dans le cadre sécession de la Maison Municipale de Prague, M. Henri Proglio a remis symboliquement le cube de cristal à M. François Habègre, directeur général, M. Zdenek Duba, président du directoire et à Mme Helena Gizova, directrice de la Fondation, en signe d appréciation de la politique active de création de nouveaux emplois à long terme. La présence de M. Jaroslav Zverina, député du Parlement tchèque, a contribué à la réussite de la réception. La Fondation de Dalkia Ceska republika soutien surtout la création de nouveaux emplois pour ceux qui sont en chômage de longue durée et qui ont du mal à retrouver un emploi. Depuis le début de ses activités, la Fondation a soutenu 139 projets. Ces contributions ont ainsi permis la création de 494 nouveaux emplois. Les services de consultation, comme par exemple l aide à la définition des projets d entrepreneur, les services juridiques ou l aide technique par l informatique, sont l une des forces de la Fondation. Chaque projet d entrepreneur est jugé sous tous ses aspects par le conseil d administration de la Fondation. Nous prenons surtout en compte, parmi ces aspects, l utilité sociale d une activité, le nombre et l orientation des emplois, la localité de la réalisation du projet, son impact sur l environnement ou la concurrence. Le niveau de participation personnelle d un demandeur doit être non seulement en accord avec les objectifs et les buts de la Fondation mais il doit aussi et surtout prouver la viabilité économique du projet. En dehors de la Fondation de Dalkia Ceska republika, d autres 1. Helena Gižová - ředitelka Nadačního fondu Dalkia ČR Mme Helena Gizova - directrice de la Fondation de Dalkia Ceska republika 2. Předseda představenstva Dalkie ČR Zdeněk Duba a François Habègre, generální ředitel Dalkie ČR, převzali z rukou Henri Proglia jednu z pěti cen za nejlepší sociální iniciativy Zdenek Duba, président du directoire de Dalkia RT et François Habègre, directeur général de Dalkia RT, ont reçu un des cinq prix «Meilleur Initiative Sociale» de la part de M. Henri Proglio Reporter bleu, 2/

14 aktualita / actualité divisions du groupe Veolia Environnement Connex, Onyx, Veolia Water - ont été récompensées. La division suédoise de Connex a reçu le prix «Meilleur Initiative Sociale de VE» pour sa gestion de l emploi, la division lithuanienne de Dalkia dans le domaine de la Formation professionnelle, la division française de la société Onyx dans le domaine de la Santé et la division marocaine de Veolia Water dans le domaine sociétal. L Institut des Services Environnementaux a reçu une Mention spéciale pour la Formation professionnelle aux métiers de l environnement de Veolia Environnement en République tchèque. Mimořádnou cenu převzal také Libor Machan (vlevo), ředitel Institutu Environmentálních služeb M. Libor Machan (à gauche), directeur de l Institut des Services Environnementaux, à réçu une Mentionne spéciale 14 Modrý reportér, 2/2004

15 Jak vypadá skupina Veolia Environnement dnes? Veolia Environnement aujorďhui... - voda - doprava - odpady 66% 34% - energie 76% 24% International 97% 59% 98% - energie - energie 3% PPC Trnice - energie - tepelné sítě 95% 66% - tepelné sítě 100%

16 494 nových pracovních míst duben projektů Když jsem se dostal do svízelné životní situace, díval jsem se na svoji budoucnost hodně skepticky. Díky Nadačnímu fondu Dalkie Česká republika má moje budoucnost perspektivu. Nadační fond podporuje fyzické a právnické osoby, které svým projektem vytvoří alepoň jedno nové trvalé pracovní místo. Oblasti podnikání podporované fondem: služby poskytované v domácnostech, resp. pro domácnosti infrastrukturní služby sociální služby pro staré a handicapované osoby organizace volného času a podpora turistického ruchu péče o životní prostředí obnova tradičních řemesel a výrob výrobní činnosti Nadační fond Dalkia Česká republika 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Tel./fax:

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Můžete mi pomoci, prosím? Demander de l'aide Mluvíte anglicky? Demander si une personne parle anglais Můžete mi pomoci, prosím? Mluvíte anglicky? Mluvíte _[language]_? Demander si une personne

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací 4. celostátní konference Plnění závazků společenské odpovědnosti organizací 16. prosince 2010 Praha Ing. Helena Gižová Skupina Dalkia v ČR

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor Z á p i s z 51. schůze výboru, která se konala ve dnech 6 8. dubna 2010 v Ostravě duben 2010 Z á p i s z 51. schůze

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

Obsah. Úvodní slovo... 2. Struktura a zaměření Nadačního fondu... 4. Orgány Nadačního fondu... 6. Činnost Nadačního fondu... 8

Obsah. Úvodní slovo... 2. Struktura a zaměření Nadačního fondu... 4. Orgány Nadačního fondu... 6. Činnost Nadačního fondu... 8 Z p r á v a o č i n n o s t i 2 0 0 3 Obsah Úvodní slovo... 2 Struktura a zaměření Nadačního fondu... 4 Orgány Nadačního fondu... 6 Činnost Nadačního fondu... 8 Environmentální politika v činnosti Nadačního

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

4 / 2003. prosinec décembre

4 / 2003. prosinec décembre 4 / 2003 prosinec décembre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM &TD Olomouc,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 43 listopad 2016

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 43 listopad 2016 školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 43 listopad 2016 www.zssv.cz sestra Benedikta Bajky V rámci soutěže Vícejazyčnost je bohatství se skupina pokročilých francouzštinářů 6. AB pustila do práce

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Le quiz sur la France Êtes-vous forts en géographie de la France? 1. Complétez avec les mots proposés. montagne, mer, hexagone, océan Atlantique,

Více

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Relations franco-tchèques des villes jumelées : Blansko Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc et Vacquiers Bakalářská práce :

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

3 / 2006 květen mai. člen skupiny

3 / 2006 květen mai. člen skupiny 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu 2 / 2003 červenec juillet Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám

Více

zpráva o činnosti Nadační fond

zpráva o činnosti Nadační fond zpráva o činnosti 2004 Nadační fond obsah Úvodní slovo... 2 Struktura a zaměření Nadačního fondu......................................... 4 Orgány Nadačního fondu.......................................................

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více