Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa"

Transkript

1 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice a AmpluServis) Prezident Veolie Environnement Henri Proglio navštívil ČR M. Henri Proglio, Président-directeur général de Veolia Environnement, a visité la République tchèque Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa Prague a accueilli les représentants des RH du monde entier de la société Veolia Environnement Nadační fond Dalkia ČR dostal ocenění za vytváření nových pracovních míst La Fondation de Dalkia CR a gagné un prix pour la création de nouveaux emplois

2 obsah/sommaire strana 3 page 3 strana 8 page 9 strana 12 page 13 Prezident Veolie Environnement Henri Proglio navštívil ČR M. Henri Proglio, Président-directeur général de Veolia Environnement, a visité la République tchèque Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa Prague a accueilli les représentants des RH du monde entier de la société Veolia Environnement Nadační fond Dalkia ČR dostal ocenění za vytváření nových pracovních míst La Fondation de Dalkia CR a gagné un prix pour la création de nouveaux emplois 2 Modrý reportér, 2/2004 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Redaction: François Habègre, Milan Wagner, Vojtěch Sláma, Soňa Plháková, Martina Kantorová, Catherine Kressmann, Jeanine Humbert Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Soňa Plháková, František Řezníček Design: Jana Bednářová Realizace / Realisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 aktualita / actualité Prezident Veolie Environnement Henri Proglio navštívil ČR Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Veolia Environnement Henri Proglio přiletěl ve středu 14. dubna do České republiky. Jeho náročný třídenní pracovní program byl rozplánován doslova na minuty. Hned první den po svém příletu do Prahy strávil Henri Proglio několik hodin se zástupci společnosti Veolia Water. Ve čtvrtek v dopoledních hodinách pozdravil účastníky 4. ročníku setkání personalistů všech divizí společnosti Veolia Environnement v pražském hotelu Hilton. Tamtéž se setkal se dvěma stovkami českých manažerů ze všech čtyř divizí Veolie Environnement - Connexu, Dalkie, Onyxu a Veolie Water. Pan prezident poděkoval všem za výsledky dosažené jednotlivými společnostmi v minulém roce. Zvláště pak vyzvedl úspěchy VE v České republice a vyzval manažery všech divizí, aby se s výsledky nespokojili a nadále progresivně rozvíjeli své společnosti. Kolem poledne navštívil francouzskou ambasádu, kde se na jeho počest konal oběd s velvyslancem M. Henri Proglio, Président-directeur général de Veolia Environnement, est arrivé le 14 avril en République tchèque. Le programme de sa visite avait été minutieusement minuté. La première journée de son arrivée en République tchèque, M. Henri Proglio a passé quelques heures avec les représentants de la société Veolia Water. Jeudi, dans la matinée, il a salué les participants des 4 ème Journées Ressources Humaines de Veolia Environnement à l hôtel Hilton de Prague. Il y a rencontré deux cents cadres tchèques des quatre divisions de Veolia Environnement - Connex, Dalkia, Onyx et Veolia Water. Monsieur le Président M. Henri Proglio, Président-directeur général de Veolia Environnement, a visité la République tchèque Reporter bleu, 2/2004 3

4 aktualita / actualité Joëlem De Zorzim. Odpoledne si prohlédl Podolskou vodárnu a navštívil výstavní expozici improvizovanou v jednom z pavilonů vodárny. V této expozici se představily všechny 4 divize VE v České republice. Expozice se stala místem mnoha neformálních setkání pracovníků z celého světa. Večer osobně předal v Obecním domě ceny za nejlepší sociální iniciativy v rámci celé Veolie Environnement. V pátek ráno pak společně s generálním ředitelem Dalkie Česká republika François Habègrem odletěl z Prahy na mošnovské letiště v Ostravě. Také v moravskoslezské metropoli byl jeho program zcela plný. S manažery Dalkie v čele s François Habègrem sfáral do Dolu Darkov, který je jedním z hlavních dodavatelů černého uhlí pro společnost Dalkia. Po návratu z dolu se setkal Henri Proglio v Modrém salónku Elektrárny Třebovice s představiteli Moravskoslezského a Olomouckého kraje a také se zástupci měst Ostrava a Olomouc. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Veolia Environnement si v Třebovicích našel také čas na setkání s představiteli odborů Dalkie a na prohlídku technických provozů třebovické elektrárny. V odpoledních hodinách se Henri Proglio věnoval manažerům společnosti Connex a večer se pak vrátil letecky do Paříže. 4 Modrý reportér, 2/

5 a remercié chacun pour les résultats de l année dernière des différentes sociétés. Il a surtout mis l accent sur les succès de VE en République tchèque et il a interpellé les cadres de toutes les divisions afin qu ils ne se contentent pas des résultats mais qu ils continuent à développer leurs sociétés. Vers midi, M. Henri Proglio s est rendu à l Ambassade de France où un déjeuner était organisé avec Joël De Zorzi, Ambassadeur. Dans l après-midi, il a visité l Usine du traitement des eaux de Podoli et une exposition réalisée pour l occasion dans un de ses pavillons. Les quatre divisions de VE en République tchèque y été présentées. L exposition est ainsi devenue un lieu de rencontres informelles de représentants du monde entier. Dans la soirée, dans la Maison Municipale, il a personnellement remis des Trophées «Meilleur Initiative Sociale de Veolia Environnement». Vendredi matin, M. Henri Proglio s est déplacé de Prague à l aéroport de Mosnov d Ostrava, accompagné de M. François Habègre, directeur général de Dalkia. Son programme était également fort chargé dans la métropole de Moravie-Silésie. M. Henri Proglio est descendu dans la mine Darkov, un des plus importants fournisseurs de charbon de Dalkia, accompagné de M. François Habègre et des cadres de Dalkia. Après être rentré de la mine, il a rencontré les représentants des régions de Moravie-Silésie et d Olomouc ainsi que des villes d Ostrava et d Olomouc, au Salon bleu de la Centrale thermique de Trebovice. Le président de Veolia Environnement a également trouvé l occasion de rencontrer les représentants des syndicats de Dalkia et de visiter des exploitations de la centrale de Trebovice. Dans l après-midi, M. Henri Proglio a consacré son temps aux cadres de la société Connex et le soir, il est rentré à Paris Henri Proglio se zástupci společnosti Veolia Water M. Henri Proglio en compagnie des représentants de la société Veolia Water 2. Stánek Dalkie ve vodárně v Podolí a neformální setkání Henri Proglia se zástupci Dalkie Le stand de Dalkia a l Usine du traitement des eaux de Podoli et la rencontre informelle de M. Henri Proglio et l équipe de Dalkia 3. Henri Proglio sfáral do Dolu Darkov spolu s manažery Dalkie v čele s François Habègrem Henri Proglio a visité la Mine de Darkov, accompagné de M. François Habègre et de cadres de Dalkia 4. V Modrém salonku Elektrárny v Třebovicích představuje náměstek generálního ředitele Ing. Jiří Lukeš (vpravo) panu Henri Progliovi primátora města Ostravy Ing. Aleše Zedníka (zcela vlevo) M. Jiri Lukes, adjoint au directeur général (à droite) présente M. Ales Zednik (à gauche), maire d Ostrava, à M. Henri Proglio, au Salon bleu de la Centrale thermique de Trebovice Reporter bleu, 2/2004 5

6 aktualita / actualité Modrý reportér, 2/2004

7 Henri Proglio navštívil provoz v Elektrárně v Třebovicích v doprovodu Renaud Capriho, ředitele Divize Ostrava M. Henri Proglio a visité des exploitations de la centrale de Trebovice, accompagné de M. Renaud Capris, directeur de la division d Ostrava 5. Náměstek ředitele Ing. Jiří Lukeš (vpravo) představuje Henri Progliovi ředitelku Connexu Morava Ing. Jitku Homolovou (vlevo) M. Jiri Lukes, adjoint au directeur (à droite) présente à M. Henri Proglio Mme Jitka Homolova (à gauche), directrice de la société Connex Morava Reporter bleu, 2/2004 7

8 aktualita / actualité 1. Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa Hlavní město Praha hostilo ve dnech dubna již 4. ročník setkání personalistů všech divizí společnosti Veolia Environnement z celého světa. Česká republika si podobnou poctu nepochybně zaslouží, vždyť čtyři divize společnosti Veolia Environnement (Connex, Dalkia, Onyx a Veolia Water) dnes zaměstnávají v Čechách a na Moravě více než lidí. Z pohledu Veolie Environnement se tak naše země stává - vzhledem k počtu obyvatelstva - druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem v rámci skupiny VE hned po Francii. Poprvé se personalisté z Veolie Environnement setkali na takto širokém fóru v roce 2001 v Paříži. O rok později vystřídala město nad Seinou španělská Barcelona a v roce 2003 se stal hostitelským městem francouzský Lyon. Vraťme se však zpět do Prahy a do reprezenta- tivních prostor hotelu Hilton. Setkání dvou stovek personalistů a dalších hostů z celého světa zahájil zástupce ředitele a ředitel pro lidské zdroje Veolie Environnement Eric Marie de Ficquelmont. Po něm vystoupil prezident společnosti VE Henri Proglio, který pozdravil všechny přítomné a vyzdvihl vysokou úroveň řízení lidských zdrojů v celé skupině VE. Následovaly diskuse u tzv. kulatých stolů. V rámci těchto diskusí zaznělo několik příspěvků mimo jiné i z úst náměstka generálního ředitele Dalkie Česká republika Jiřího Lukeše či šéfa společnosti Onyx se sídlem v Šanghaji, Xiaohua Zhoua, jenž přiletěl kvůli této příležitosti až z daleké Číny. Odpoledne bylo pro účastníky 4. ročníku setkání personalistů připraveno překvapení v podobě jízdy historickými tramvajemi do Podolské vodárny, 8 Modrý reportér, 2/

9 Prague a accueilli les représentants des RH du monde entier de la société Veolia Environnement Les 4 ème Journées RH de Veolia Environnement au niveau mondial ont eu lieu à Prague, capitale de la République tchèque, du 14 au 16 Avril. La République tchèque mérite sans doute cet honneur car les quatre divisions de Veolia Environnement (Connex, Dalkia, Onyx et Veolia Water) emploient plus de personnes en Bohème et en Moravie. Du point de vue de Veolia Environnement, notre pays devient, grâce à son nombre d habitants, le deuxième employeur le plus important au sein du groupe VE, après la France. C est en 2001, à Paris, que les RH s étaient rencontrés pour la première fois en si grand nombre. Un an plus tard, la capitale française était remplacée par Barcelone, en Espagne, et en 2003, Lyon est devenu la nouvelle ville d accueil. Mais revenons à Prague, dans la salle de réception de l hôtel Hilton. M. Eric Marie de Ficquelmont, directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines de Veolia Environnement, a ouvert la rencontre des deux cents représentants des RH et autres invités. Il a été suivi par M. Henri Proglio, Président-directeur général de VE, qui a salué toutes les personnes et a exprimé son appréciation du haut niveau de gestion des RH dans le groupe VE. Les discussions en tables rondes ont succédé. Quelques exposés ont été présentés entre autres par M. Jiri Lukes, adjoint au directeur général de Dalkia Ceska republika, ou par M. Xiaohua Zhoua, directeur de la société Onyx - qui est venu de Chine pour cette occasion. Dans l après-midi, une surprise avait été préparée pour les participants des 4 ème Journées Ressources Humaines. Il s agissait d un voyage en tramways historiques jusqu à l usine de traitement des eaux de Podoli, orgueil architectural de Prague. Le bâtiment élégant de Podoli, construit sous la Première république, évoque plutôt une résidence diplomatique qu un bâtiment technique d une usine de traitement des eaux Henri Proglio pozdravil účastníky 4. ročník setkání personalistů VE v Praze M. Henri Proglio a salué les participants des 4 ème Journées Ressources Humaines de VE de Prague 3. Zástupce generálního ředitele a ředitel pro lidské zdroje Veolie Environnement Eric Marie de Ficquelmont zahájil setkání personalistů v hotelu Hilton v Praze M. Eric Marie de Ficquelmont, directeur général adjoint en charge de Ressources Humaines de Veolia Environnement, à l hôtel Hilton de Prague, a ouvert la rencontre des représentants des RH 3. Reporter bleu, 2/2004 9

10 aktualita / actualité která je architektonickou pýchou Prahy. Elegantní stavba v Podolí, postavená již za první republiky, totiž spíše připomíná diplomatickou rezidenci než technickou budovu vodárny. V průběhu dvoudenního setkání si personalisté vyměňovali své zkušenosti v otázkách lidských zdrojů a sociální problematiky v různých státech světa. Diskusní fóra se střídala s workshopy, v nichž se účastníci věnovali specifickým problémům jako jsou kompetence, vzdělávání, odměňování či bezpečnost práce. Jedním z vrcholů dvoudenního jednání bylo i předávání pěti cen za nejlepší sociální iniciativu v rámci celé skupiny VE v Obecním domě v Praze. Držitelem jedné z cen se stal i Nadační fond Dalkia Česká republika za svou aktivní politiku při vytváření nových pracovních míst. 10 Modrý reportér, 2/2004

11 1. 1. Dvě stovky personalistů před vodárnou v Podolí Deux cents représentants des Ressources Humaines à l Usine du traitement des eaux de Podoli 2. Ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika Mgr. Eva Tmejová osobně poznává Henri Proglia Mme Eva Tmejova, directrice des Ressources Humaines de Dalkia Ceska republika, rencontre personnellement M. Henri Proglio 3. Zástupci Dalkie Česká republika na konferenci 4. Dnů Liských zdrojů v Praze Les représentants de Dalkia Ceska republika aux 4ème Journées Ressources Humaines à Prague Aux cours de ces deux journées de rencontre, les RH ont échangé leurs expériences dans le domaine des ressources humaines, et partagé leur compréhension de la problématique sociale de différents pays. Les discussions ont alterné avec les ateliers, ou les participants se sont penchés sur des problèmes spécifiques tels que la compétence, la formation, la rémunération ou la sécurité du travail. La remise des cinq Trophées «Meilleur Initiative Sociale de VE» dans la Maison Municipale de Prague, a constitué un moment important de cette conférence de deux jours. La Fondation Dalkia Ceska republika a également gagné un prix pour sa politique active de création de nouveaux emplois Xiaohua Zhoua - zástupce společnosti Onyx z Číny Xiaohua Zhoua - représentant de la société Onyx de Chine Reporter bleu, 2/

12 aktualita / actualité Nadační fond Dalkia ČR dostal ocenění za vytváření nových pracovních míst Z rukou prezidenta společnosti Veolia Environnement (VE) Henri Proglia převzali zástupci Dalkie Česká republika jedno z pěti ocenění za nejlepší sociální iniciativy v rámci skupiny VE. V secesních prostorách pražského Obecního domu předal Henri Proglio symbolický křišťálový kvádr generálnímu řediteli François Habègrovi, předsedovi představenstva Zdeňku Dubovi a ředitelce Nadačního fondu Heleně Gižové za aktivní politiku při vytváření nových dlouhodobých pracovních míst. Ke slavnostní atmosféře přispěla i přítomnost poslance Parlamentu České republiky Jaroslava Zvěřiny. Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje především vznik trvalých pracovních příležitostí, zejména pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné. Od počátku činnosti Nadačního fondu byly schváleny nadační příspěvky 139 projektům. Tyto příspěvky zároveň pomohly vytvořit podmínky pro vznik 494 nových trvalých pracovních míst. Nedílnou součástí pomoci Nadačního fondu je poradenská a konzultační činnost, například dopracovávání podnikatelských projektů, právní služby nebo technická pomoc při výběru výpočetní techniky. Každý podnikatelský projekt je posuzován správní radou Nadačního fondu z mnoha hledisek. Patří mezi ně především společenská prospěšnost podnikatelské aktivity, počet a zaměření pracovních míst, lokalita realizace projektu, vliv na životní prostředí či konkurence. Míra účasti žadatele vlastními zdroji musí být nejen v souladu s cíli a účelem Nadačního fondu, ale musí prokázat zejména ekonomickou životaschopnost projektu. Kromě Nadačního fondu Dalkie Česká republika byli odměněny i sociální aktivity dalších divizí společnosti Veolia Environnement - Connexu, Onyxu a Veolie Water. Švédská divize společnosti Connex obdržela cenu za řízení lidských zdrojů, litevská divize společnosti Dalkia cenu za vzdělávání, francouzská divize společnosti Onyx za ochranu zdraví a marocká divize společnosti Veolie Water za podporu vztahů mezi lidmi. Mimořádnou cenu za pokračování svých aktivit v oblasti vzdělávání pracovníků VE v České republice získal pražský Institut Environmentálních služeb Modrý reportér, 2/2004

13 La Fondation de Dalkia CR a gagné un prix pour la création de nouveaux emplois Les représentants de Dalkia Ceska republika ont reçu un des cinq Trophées «Meilleur Initiative Sociale au sein du groupe Veolia Environnement (VE)» de la part de M. Henri Proglio, Président-directeur général de VE. Dans le cadre sécession de la Maison Municipale de Prague, M. Henri Proglio a remis symboliquement le cube de cristal à M. François Habègre, directeur général, M. Zdenek Duba, président du directoire et à Mme Helena Gizova, directrice de la Fondation, en signe d appréciation de la politique active de création de nouveaux emplois à long terme. La présence de M. Jaroslav Zverina, député du Parlement tchèque, a contribué à la réussite de la réception. La Fondation de Dalkia Ceska republika soutien surtout la création de nouveaux emplois pour ceux qui sont en chômage de longue durée et qui ont du mal à retrouver un emploi. Depuis le début de ses activités, la Fondation a soutenu 139 projets. Ces contributions ont ainsi permis la création de 494 nouveaux emplois. Les services de consultation, comme par exemple l aide à la définition des projets d entrepreneur, les services juridiques ou l aide technique par l informatique, sont l une des forces de la Fondation. Chaque projet d entrepreneur est jugé sous tous ses aspects par le conseil d administration de la Fondation. Nous prenons surtout en compte, parmi ces aspects, l utilité sociale d une activité, le nombre et l orientation des emplois, la localité de la réalisation du projet, son impact sur l environnement ou la concurrence. Le niveau de participation personnelle d un demandeur doit être non seulement en accord avec les objectifs et les buts de la Fondation mais il doit aussi et surtout prouver la viabilité économique du projet. En dehors de la Fondation de Dalkia Ceska republika, d autres 1. Helena Gižová - ředitelka Nadačního fondu Dalkia ČR Mme Helena Gizova - directrice de la Fondation de Dalkia Ceska republika 2. Předseda představenstva Dalkie ČR Zdeněk Duba a François Habègre, generální ředitel Dalkie ČR, převzali z rukou Henri Proglia jednu z pěti cen za nejlepší sociální iniciativy Zdenek Duba, président du directoire de Dalkia RT et François Habègre, directeur général de Dalkia RT, ont reçu un des cinq prix «Meilleur Initiative Sociale» de la part de M. Henri Proglio Reporter bleu, 2/

14 aktualita / actualité divisions du groupe Veolia Environnement Connex, Onyx, Veolia Water - ont été récompensées. La division suédoise de Connex a reçu le prix «Meilleur Initiative Sociale de VE» pour sa gestion de l emploi, la division lithuanienne de Dalkia dans le domaine de la Formation professionnelle, la division française de la société Onyx dans le domaine de la Santé et la division marocaine de Veolia Water dans le domaine sociétal. L Institut des Services Environnementaux a reçu une Mention spéciale pour la Formation professionnelle aux métiers de l environnement de Veolia Environnement en République tchèque. Mimořádnou cenu převzal také Libor Machan (vlevo), ředitel Institutu Environmentálních služeb M. Libor Machan (à gauche), directeur de l Institut des Services Environnementaux, à réçu une Mentionne spéciale 14 Modrý reportér, 2/2004

15 Jak vypadá skupina Veolia Environnement dnes? Veolia Environnement aujorďhui... - voda - doprava - odpady 66% 34% - energie 76% 24% International 97% 59% 98% - energie - energie 3% PPC Trnice - energie - tepelné sítě 95% 66% - tepelné sítě 100%

16 494 nových pracovních míst duben projektů Když jsem se dostal do svízelné životní situace, díval jsem se na svoji budoucnost hodně skepticky. Díky Nadačnímu fondu Dalkie Česká republika má moje budoucnost perspektivu. Nadační fond podporuje fyzické a právnické osoby, které svým projektem vytvoří alepoň jedno nové trvalé pracovní místo. Oblasti podnikání podporované fondem: služby poskytované v domácnostech, resp. pro domácnosti infrastrukturní služby sociální služby pro staré a handicapované osoby organizace volného času a podpora turistického ruchu péče o životní prostředí obnova tradičních řemesel a výrob výrobní činnosti Nadační fond Dalkia Česká republika 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Tel./fax:

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

Cinéma. Výstava. najdete rovněž na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz/frankofonie

Cinéma. Výstava. najdete rovněž na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz/frankofonie Sommaire 1 Message du Secrétaire général 2 Prague 14 Brno 15 České Budějovice 15 Děčín 16 Hradec Králové 18 Kladno 19 Olomouc 20 Plzeň 21 Ústí nad Labem 22 Zlín 23 À suivre... 24 La Francophonie Obsah

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Culture Kulturní akce českého předsednictví Cultural Events of the Czech Presidency Manifestations culturelles de la présidence tchèque www.eu2009.

Culture Kulturní akce českého předsednictví Cultural Events of the Czech Presidency Manifestations culturelles de la présidence tchèque www.eu2009. Culture Kulturní akce českého předsednictví Cultural Events of the Czech Presidency Manifestations culturelles de la présidence tchèque www.eu2009.cz Z pohledu Evropské unie je naše země relativním nováčkem,

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Les adjectifs qualificatifs Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Yvona Látalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Červenková,

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý Page 158 1 Podstatná jména a determinanty 160 2 Přídavná jména 161 3 Příslovce 161 4 Srovnávání 162 5 Předložky a spojky 164 6 Zájmena 167 7 Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa, neosobní slovesa 169 8

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

Slovo ředitele ředitele

Slovo ředitele ředitele Slovo ředitele Slovo ředitele ředitele Pan Zeman v Zemáku a pan Kremlička ve skromnějším Kremláčku objížděli během letošní volební kampaně republiku, aby zajistili svým stranám úspěch a křesla v Parlamentu

Více

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 4 Rektor ocenil nejlepší vědce a vědecko-výzkumné týmy / Mezinárodní festival v Buenos Aires Argentina 2010 / Unikátní studentská mobilní televize na VŠB-TUO / Nová dimenze 30 astronomických let Hvězdárny

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA RUSKÉHO A FRANCOUZSKÉHO JAZYKA PROBLEMATIKA VYJADŘOVÁNÍ MINULOSTI VZHLEDEM K SYSTÉMU MINULÝCH ČASŮ SOUČASNÉ FRANCOUZŠTINY VE SROVNÁNÍ S ČEŠTINOU

Více

OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA

OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA O Sdružení Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Program regenerace městských památkových rezervací (MPR)

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více