ESKOSLOVENSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESKOSLOVENSKO 1945-1992"

Transkript

1 ESKOSLOVENSKO OTEVENÍ VOJ. LETECKÉ OZDRAVOVNY Datum: 22.ervence Odznak s. voj. letce používaný již od 30. let LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 15.záí Bezmotorový kluzák. Letecký den DEN VÝSTAVBY S. LETECTVÍ Datum: 7.íjna Pošty: PRAHA 1, LIBEREC 1 s. letectví: viz úvod str.1 a R runí LETIŠT KLECANY Datum: 7.íjna,ervená Letišt Klecany: Pi pováleném zahájení byl výnosem z poven vedením letišt Antonín Tušek. Letišt bylo využiváno Aeroklubem vysokoškolského studentstva se zde konaly jedny z prvních pilotních zkoušek pro bezmotorová letadla. Byl pí tomen i Ing. Bervida pednosta leteckého odboru ministerstva dopravy SMUTENÍ TRYZNA ZA S. LETCE Datum: 21.íjna s. letci: s. letci patili k nejangažovanjší skupin s. zahraniních vojsk za II. sv. války. Rekrutovali se z ad vojenských letc, sportovních letc a pozdji i z ad píslušník ostatních druh vojsk v zahranií. Do boj zasáhli sporadicky již v Polsku, významn ve Francii a v adách britské RAF pak vytrvali v aktivním nasazení až do r. 1945, stejn jako píslušníci 1. s. stíhacího pluku v SSSR (pozdji 1.s. smíšené letecké divize). Pro poválené eskoslovensko zajistili svými výkony dobré jméno, ale vysoké procento z nich se nedožilo návratu do republiky. Celkem jich zahynulo 546. str. 19

2 Tryzna za s. letce: (Tryzna za padlé, popravené a zemelé s. letce.) Byla to první poválená akce obnoveného Svazu letc RS. Konala se v Divadle 5. kvtna za úzké spolupráce s paní Hanou Benešovou. Hlavní projev pronesl ministr Jan Masaryk ZNOVUODHALENÍ POMNÍKU M. R.ŠTEFÁNIKA Datum: 4.kvtna Text: ŠURANY ZNOVUODHALENIE POMNÍKA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA Obraz: - Barva: modrá Štefánik M. R. : viz SR runí LET PRAHA - NEW YORK (PAA) Datum: 17.ervna Písmena: a,b,c Americký tymotorový letoun Lockheed Constellation L 149 nasazený spoleností PAA na tuto linku. Jedná se o ladný letoun s pístovými motory. Vznikl r jako L-049 (voj. C-69). Po válce vznikla ada civilních verzí (L149, 649, 749, 1649) Rychlost 480 km/hod, pojal 44 až 54 cestujících (L-049). Zkušební pílety do Prahy a ODHALENÍ DESKY A. VAŠÁTKA Datum: 23.ervna Vašátko Alois : (*1908 elákovice kanál La Manche) Pvodn dlostelecký dstojník, pozdji voj. stíhací pilot. V r odchází do Polska, pak následuje Francie a nakonec Británie. Stal se velitelem 312. s. stíhací perut a pozdji i s. stíhací skupiny. Zahynul v leteckém souboji nad kanálem LET PRAHA - BUKURESTI (SA) Datum: 1.listopadu Dvoumotorový dopravní pístový letoun LET PRAHA - OSLO (SA) Datum: 6.listopadu Dvoumotorový dopravní pístový letoun. str. 20

3 1946 LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 15. záí Sportovní bezmotorový kluzák. Letecký den 1946: poádal ho NA (eský nár. aeroklub) a Svaz letc na letišti v Ruzyni. Zúastnilo se odhadem návštvník. Pedvedeny byly nap.letadla GlosterMeteor, P-80 Shooting Star a B-29 Superfortrees. Z našich stroj pedveden L-290 Orel (Ju-290A) 1947 FR. NOVÁK - ODHALENÍ PAMTNÍ DESKY Datum: 27.dubna Novák František : (1902 Sokolí Francie) Vojenský stíhací pilot. Byl vynikajícím akrobatem. Létal a zvítzil na ad leteckých soutží doma i v zahranií. Vyhrál mezinárodní letecký mítink v Plzni (1931), mezinárodní leteckou soutž ve Varšav (1933) a další.vedl vynikající akrobatickou trojku (Novák, Hubá- ek a Široký), která rovnž slavila úspchy na evropských soutžích. V r.1939 odešel do Francie, kde umírá po tžké nemoci, aniž se dokal bojového nasazení. Odznak s. voj. pilota použivaný od 30. let SPORTOVNÍ LETECKÝ DEN Datum: 20.ervence Letecký den 1947: konal se na letišti Ruzyn. Návštva byla cca divák. Program byl doplnn akrobatickou soutží vtro a Národní leteckou soutží o pohár NA Úastnily se stroje U-2, Piper Cub, E-114M, M 1 a další SLIA - LETISKO Datum: 29.srpna Text: SLIA/LETISKO-KÚPELE Obraz:? Písmena:? Barva: Letisko Slia: viz. SR runí RADIOVÝ VYSÍLA M. R. ŠTEFÁNIKA Datum: 26.íjna Text: KOŠICE 1 ODOVZDANIE/ VYSIELAA GEN. M. R.ŠTEFÁNIKA / DO PREVÁDZKY str. 21

4 Obraz:? Písmena:? Barva: Štefánik M. R.: viz. SR runí LET PRAHA - BOMBAY (SA) Datum: 10.února Dvoumotorový dopravní pístový letoun LET PRAHA - BEYROUTH (SA) Datum: 21.ervence Dvoumotorový dopravní pístový letoun LETIŠT TRI DUBY Datum: 29.srpna Text: HÁJNÍKY-AUTOPOŠTA TRI DUBY-LETISKO / SLOVENSKÉHO NÁR.POVSTANIA Obraz:? Písmena:? Barva: ervená Lerišt Tri Duby: letišt u Sliae.Za SNP zde bylo centrum povstaleckého letectva. Pozdji odtud operoval i 1.s. samostatný stíhací letecký pluk se svými La-5FN DEN S. LETECTVA Datum: 4.záí Text: HAVLÍKV BROD / I.DEN S. LETECTVA Obraz:? Písmena:? s. letectvo: viz. úvod str. 1 a R runí NÁRODNÍ POU Datum: 20. a 21. kvtna? str. 22

5 Padák: záchranný a sportovní prostedek, který umožuje letcm a výsadkám snést se k zemi, pop. shazovat náklad. Vyrábí se z tkaniny (bavlna, hedvábí, umlá vlákna) a podle úelu má rzné tvary. V letectví se ješt používá tzv. brzdící padák (brzdní letadel po dosednutí pi vysokých rychlostech). Jedním z prkopník v oboru byl slovenský vynálezce Štefan Bani (viz. R runí 1990) LETECKÝ DEN - KOLÍN Datum: 27.srpna Voj. letoun nejvíce pipomínající Junkers Ju-88 (?). Letecký den DEN S. ARMÁDY Datum: 5.až8.íjna Text: KOLÍN 1 Obraz:? Písmena:? DEN ESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY Tradice moderní s. armády se odvozuje už od s. legií.už v této dob byly souástí legií letecké jednotky (Rusko). Jejich píslušníci a vojáci letectva bývalého mocnáství stáli u zrodu letectva SR v r V letech byli letci "nejviditelnjší" složkou našich zahraniních jednotek. Po r.1945 pokrauje tradice s. letectva jako nedílné souásti armády LET PRAHA - WIEN (SA) Datum: 15.prosince Dvoumotorový dopravní letoun NONÍ LET PRAHA - BRATISLAVA Datum: 15.dubna Dvoumotorový dopravní letoun. Noní let: vzhledem k rozvoji pošt. pepravy zásilek byly zavedenyspeciální noní lety bez dopravy pasažér. Zpoátku obsluhovala linky 4 letadla Il-12B a DC3/Li.2. V polovin 70 let bylo 6 poštovních kurs. V r už jen jeden. Po rozdlení státu pravidelná vnitrostátní let. doprava klesla na minimum a s ní zanikly tyto lety. str. 23

6 NONÍ LET BRATISLAVA - PRAHA Datum: 15.dubna Dvoumotorový dopravní letoun. Noní let: viz. pedchozí LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 7.záí Pozn.: autopošta Stylizované bezmotorové letadlo DEN S. ARMÁDY Datum: 5.íjna Text: HOOVICE / DEN S.ARMÁDY Obraz:? Písmena:? s. armáda: viz SR runí POŠTOVNÍ LET PLZE - PRAHA - BRNO Datum: 6.íjna Pošty: PLZE 3 PRAHA 022 Iljušin Il-12: sovtské dopravní, dvoumotorové, pístové letadlo. Stroj vznikl v r Rychlost byla 350 km/hod a poet míst pro cestující byl pvodn do 32. Pozdji byl snížen na max. 18.SA dostaly první stroj v r.1949 a mli v užívání celkem 10 letadel Il-12 (pro 18 cestujících) a to až do r Létaly jak na linkách do západní Evropy, tak na obno- vené lince do Moskvy (1954). I. poštovní let: viz SR runí 1952 (Noní let) POŠTOVNÍ LET BRNO - PRAHA - PLZE Datum: 7. íjen Pošty: BRNO 2, PRAHA022 str. 24

7 Iljušin Il-12: viz SR runí 1952 I. poštovní let: viz SR runí 1952 (Noní let) 1953 LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 6.záí Formace tí voj. proudových letadel (MiG 15?). Letecký den DEN S. LETECTVA Datum: 5.záí s. letectvo: viz úvod str LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 4.záí Iljušin Il-28: sovtský, dvoumotorový proudový bombardér.vznikl v r Byl ve výzbroji s. letectva (oznaení také B-228). Posádku tvoili 3 letci. Maximální.rychlost byla 900 km/hod. nosnost až 3000 kg pum. Výzbroj: dva pevné kanóny v pídi a dva pohyblivé v zadním stelišti.v SLA byl použit i pro nkolik rekordních parašutistických seskok (výsadek z pumovnice) ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA - BEOGRAD (SA) Datum: 22.bezna Iljušin Il-12: viz. SR runí LET PRAHA - BOMBAY (AIR INDIA) Datum: 6.dubna Iljušin Il-12: viz.sr runí LET PRAHA - HONG KONG (AIR FRANCE) Datum: 26.ervna str. 25

8 1956 LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 2.záí Letecký den 1956 Iljušin Il-28: viz SR runí ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA-BRUSEL (SA) Datum: 3.íjna Iljušin Il-12: viz.sr runí ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA-ZURICH Datum: 6.íjna Iljušin Il-12: viz. SR runí SVAZARM Datum: 8.a 9.prosince Text: TATRANSKÁ LOMNICA-VYSOKÉ TATRY Obraz:? Písmena:? ZVAZARM-SLOVENSKÁ KONFERENCIA Svazarm: Svaz pro spolupráci s armádou. Organizace sdružující od r.1951 branné sporty. V r.1952 se kolektivním lenem stává sportovní letectví (sdružené v DOSLET). Od r.1953 je sportovní letectví už jen jedna z odborností. Provozovalo se : -bezmotorové létání, -motorové létání, -parašutistická píprava, -závsné létání a balónové létání. Svazarm zanikl v roce LET PRAHA - SANTIAGO DE CHILE (SAS) Datum: 20.dubna Douglas DC-7C: americké, tymotorové, pístové, dopravní letadlo. Stroj vznikl r.1956 a umožnil létat na rase New York - Londýn bez mezipistání. SAS jich koupila celkem 14 a celkem jich bylo vyrobeno 121 kus.. Letoun dosahoval cest. rychlosti 557km/hod a unesl 62 až 104 pasažér + 5 až 7 len posádky. str. 26

9 1957 M.S. V LETECKÉM MODELÁSTVÍ Datum: 9.až11.srpna M.S. FAI v let. modeláství: historicky 1. v eskoslovensku. Bylo pro modely bezmotorové a upoutané rychlostní. V upoutaných naši závodníci obsadili 1. až 3. místo (Sladký, Zatoil a Pastyík) a 1. v družstvech. Na závr byl uspoádán letecký den za úasti Krysty ( vítz Lockheed Trophy) LETECKÝ DEN - BRATISLAVA Datum: 1.záí Letecký den OBNOVENÍ LET PRAHA - LONDON (SA) Datum: 12.íjna SA: vznikly v r jako eskoslovenské státní aerolinie. 1.let se uskutenil Nejprve provozovali jen vnitrostátní dopravu. V r.1929 vstupují do IATA (Mezinárodní sdruženílet. dopravc) a od r provozují SA i první zahraniní linky. innost trvala do r Obnovena byla v r již pod názvem eskoslovenské aerolinie. V r vzniká odštpný závod Agrolet, který se r.1969 mní v samostatný podnik Slovair. Po r.1989 pak transformace na SA a.s. Po rozpadu eskoslovenska dochází k rozdlení majetku, ale jméno zstává v R. K pejmenování na eské aerolinie dochází v r Znaka zstává stejná i pak. Po nkolik let mla majetkovou úast v SA letecká spole- nost Air France NASAZENÍ TU 104 PRAHA - MOSKVA Datum: 9.prosince SA: viz SR runí Tupolev Tu-104: Sovtský,proudový,dopravní letoun z kanceláe Tupoleva.Vznikl v r.1956 a po letadlech de Havilland Comet to byl 2. proudový dopravní letoun na svt.sa nasadily verzi Tu-104A s rychlostí 900km/hod a 70 až 80 místy pro cestující.celkem vlastnily SA šest stroj se jmény "Praha" (OK-LDA), "Bratislava" (OK-LDB), "Brno" (OK-LDC), "Plze" (OK-NDD), "Ostrava" (OK-MDE?) a "eské Budjovice" (OK- NDF). Sloužily do r str. 27

10 LET TU PRAHA - BRUSEL (SA) Datum: 3.dubna Tupolev Tu-104A: viz SR runí IV. M.S. V SESKOKU PADÁKEM Datum: 9.srpna Písmena: a,b,c,d Parašutismus: viz SR runí 1991 Letišt Bratislava - Vajnory: Pvodní bratislavské letišt. Už v r.1923 na nj vedly první lety SA. V r nedaleko zahynul M. R.. Štefánik. Po válce jeho travnatá plocha pestala vyhovovat a v r se zaalo budovat nové letišt v Ivance LET TU -104 PRAHA - CAIRO (SA) Datum: 26.srpna Tupolev Tu-104: viz SR runí OBNOVENÍ LET PRAHA - AMSTERODAM (SA) Datum: 15.záí SA: viz. SR runí Iljušin Il-12: viz SR runí LET TU PRAHA - PARIS (SA) Datum: 29.záí Tupolev Tu-104: viz SR runí VÝROÍ POŠTOVNÍ LETECKÉ DOPRAVY Datum: 29.íjna Pošty: BRATISLAVA 2, PRAHA 120 Iljušin Il-12: viz SR runí Pošt. let. doprava SA: viz. SR runí 1957 SA str. 28

11 1959 ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ LET. DOPRAVY PRAHA - BOMBAY (SA) Datum: 22.srpna Tupolev Tu-104A: viz SR runí SA: viz SR runí CELOSTÁTNÍ PLACHTASKÉ ZÁVODY-VRCHLABÍ Datum: 24.ervna-3.ervence Svazarm: viz SR runí Výkonný sportovní vtro. Celostátní plachtaské závody LET PRAHA - WIEN -ROMA (SA) Datum: 1. dubna Iljušin Il-12: viz SR runí SA: viz SR runí str. 29

12 LET PRAHA - CONAKRY (SA) Datum: 19. ervence (let se uskutenil 27.7.) Iljušin Il-12: viz SR runí SA: viz SR runí LET PRAHA - DJAKARTA (SA) Datum: 14. srpna Tupolev Tu-104A: viz SR runí KONFERENCE LETECKÝCH SPOLENOSTÍ Datum: 20. až 26. íjna Text: PRAHA 014 KONFERENCE LETECKÝCH SPOLENOSTÍ DLH-LOT-MALEV-TABSO-TAROM-SA Obraz:? Písmena:? DLH - v tomto pípad se zejm jedná o spolenost Deutsche Lufthansa der DDR. Vznikla v r jako národní dopravce NDR. V r pevzala od sovtské armády letišt Berlín - Schönefeld. Mezinár. dopravu zahájila První let do Prahy se konal V r DLH založila spolenost Interflug jako spol. pro zahraniní dopravu a v r byly ob sloueny do Interflugu. LOT - polská letecká spolenost psobící od Vznikla slouením dosavadních polských leteckých dopravc (Aero-Targ, Aerolloyd, Aerolot, Aero). Prvním pro LOT nov dodaným letounem byl britský HP-0/400. MALEV - maarská letecká spolenost. Ped válkou zajišovaly let. dopravu spolenosti Aero - Express a Malert. V kvtnu 1946 byla založena maarsko-sovtská spolenost Maszovlet.Linku do Prahy zahájil Li-2 dne V r byla spolenost pevzata maarskou vládou a pejmenována na Malév. TABSO vznikly Bulharské aerolinie, státní podnik. Od létaly pes Blehrad a Budapeš do Prahy. V r byly pemnny na spolený bulharsko-sovtský podnik TABSO a tento stav petrval až do r Název TABSO se zmnil až v r. 1968, kdy za- ala spolenost používat název Balkan. TAROM - V pedváleném Rumunsku vyvíjela od r innost státní spolenost LARES. (mimo ni pracovala i spol. SARTA). Po válce na její innost navázala TARS, v r reorganizovaná na TAROM. Do Prahy zaala létat již TARS v r s letadly Li-2. SA - viz SR runí LET PRAHA - BAMAKO (SA) Datum: února str. 30

13 Iljušin Il-18 : sovtský,dopravní,tymotorový,turbovrtulový letoun. Stroj vznikl v r Il-18 ml cestovní rychlost 600 km/hod a kapacitu cestujících. Byl použiván zejména pro delší trat. SA ho nasadily na linky a to na lince Praha-Bratislava. První zahraniní let se uskutenil na lince Praha - Konakry. U SA sloužilo v letech 1960 až 1990 celkem 12 Iljušin Il-18 ve verzích B, V, D a E. Vtšina nesla jména mst ("Ostrava", "Piešany", "Košice", "Slia", "Karlovy Vary", "Vysoké Tatry", "Mariánské Lázn", "Podbrady") LET PRAHA - WIEN (AUA) Datum: 2. kvtna AUA: Austrian Airlines, rakouská letecká spolenost. Vznikla spojením Air Austria a Austrian Airways.innost zahájila spolenost v záí 1957 a v beznu 1958 se uskutenil první let na lince Víde - Londýn. innost zahajovala s turbovrtulovým strojem Vickers 779 Viscount. Strojem Viscount (v té dob mla v pronájmu již stroje tí verzí) zahajovala i linku do Prahy LET PRAHA - DUSSELDORF (AUA) Datum: 2. kvtna AUA: viz pedchozí CELOSTÁTNÍ PLACHTASKÉ ZÁVODY Datum: kvtna, 22. ervence,7. srpna Text: VRCHLABÍ 5. CELOSTÁTNÍ PLACHTASKÉ ZÁVODY Obraz:? Písmena:? Celostátní plachtaské závody SVAZARM Datum: ervna Text: PRAHA II.SJEZD SVAZU PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU Obraz a písmena:? Svazarm: viz SR runí str. 31

14 1962 FEDERACE AEROFILATELISTICKÝCH SPOLK Datum: 29.srpna Písmena: b Aerofilatelie: samostatný obor filatelie, zabývající se studiem a vytváením sbírek z filatelistického materiálu dokladujícího vzdušnou dopravu poštovních zásilek V. V. TREŠKOVOVÁ V PRAZE Datum: 15. srpna Treškovová Valentina Vladimirovna : (* ) Pvodním povoláním tkadlena. Vnovala se sportovnímu parašutismu. Prodlala kosmonautický výcvik. Jako první žena na svt letla kosmickou lodí (VOSTOK 6). Pozdji vystudovala Vojenskou akademii N. Žukovského VÝROÍ SA Datum: 29. íjna SA: viz SR runí LET PRAHA - BERLIN (INTERFLUG) Datum: 2. listopadu Iljušin Il-18: viz SR runí INTERFLUG: letecká spolenost bývalé NDR. Byla založena r LET TU 104A PRAHA - ZURICH Datum: 2. listopadu Tupolev Tu-104A: viz SR runí KOSMONAUTIKA Datum: 13. íjna str. 32

15 Komarov Vladimír Michajlovi : ( ). Kosmonaut, vojenský letec. Zahynul pi pistání kosmické lodi Sojuz 1. Jegorov, Feoktistov: vdetí pracovníci LET PRVNÍ BRNNSKÉ STROJÍRNY Datum: 1. prosince První brnnská strojírna (PBS): strojírenský podnik založený r V pováleném období zde byl vyvíjen velký letecký proudový motor (ing. Martínek, 1950), ale v r byly práce zastaveny. V r byly v oslavanském závodu zahájeny pípravy na výrobu malých leteckých motor M-10 a M-30. Série se však nestavla. Po vzniku R se leteckou výrobou zabývá závod ve Velké Bíteši (pomocné agregáty startovacích systém a motor TE.50B) LET TU 124 PRAHA - FRANKFURT a. MAIN (SA) Datum: 15. prosince Tupolev Tu-124: sovtský, dvoumotorový, proudový, dopravní letoun. Vznikl v r Stroj ml cestovní rychlost 800 km/hod a míst pro cestující. SA mly ve svém parku ti letadla pro 56 cestujících (verze Tu-124V). Jednalo se o letadla : "Mlník" (OK-TEA), "Centrotex Praha" (OK-TEB), "Mladá Boleslav" (OK-UEC). U SA létaly do r KOSMONAUTIKA Datum: bezna Bljajev Pavel Ivanovi: ( ), kosmonaut (Voschod 2), vojenský stíhací pilot. Jako letec bojoval ve II.sv. válce. Leonov Alexej Archipovi: (* ) kosmonaut (Voschod 2,Sojuz Apollo), vojenský letec ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA - NEW YORK (PAA) Datum: 17. a 24. ervence PAA: americká letecká spolenost. Plný název Pan American World Airways. Vznikla v r jako mezinárodní dopravce zahájila linkou do Havany, což byla souasn první mezinárodní poštovní linka z USA (letl Fokker F.VIIa-3m. V dalších letech pohltila celou adu dalších let. spoleností. Do Prahy piletla poprvé (L-049 Constellation - zkušební let) a od ervna létala pravideln. Po perušení v r byly lety obnoveny od ( DC ) V r spolenost zbankrotovala a zastavila innost. str. 33

16 LET PRAHA - FRANKFURT a. MAIN (LUFTHANSA) Datum: 2. dubna Lufthansa: spolenost Deutsche Luft Hansa byla ustavena Vznikla slouením spoleností Deutscher Aero Lloyd a Junkers Luftverkehr. Hojn využívala nap. Junkers F.13, kterých vlastnila 55. Do SR létala od r Po válce byla založena v západním Nmecku spolenost Luftag. Již od srpna 1954 nesla opt název Deutsche Lufthansa. Zahajovací let Lufthansy na lince Praha - Frankfurt uskutenil Boeing B kurs. - LET PRAHA - FRANKFURT A. MAIN (LUFTH) Datum: 2. dubna Lufthansa: viz pedchozí LET PRAHA - TUNIS (SA) Datum: 24. ervence Tupolev Tu 104A:viz SR runí DEN AEROFILATELIE Datum: 12. záí Aerofilatelie: viz SR runí CVIENÍ ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY - VLTAVA Datum: 24. a 25. záí Text: ESKÉ BUDJOVICE VLTAVA - VOJENSKÁ PEHLÍDKA SSR-MNK-DDR-CCCP Obraz:? Písmena:? Cviení Vltava: velké vojenské cviení s širokým využitím letectva. str. 34

17 1966 XV. MEZINÁRODNÍ KONGRES LETECKÉHO A KOSMICKÉHO LÉKASTVÍ Datum: záí XV.Mezinár. kongres leteckého a kosmického lékaství: byl to 1. kongres v socialistickém stát. Pedsedou byl MUDr. Jan Vanýsek. Mezi delegáty byli dr. Barry, leka US kosmonaut, J. P. Stapp a leka kosmonaut B. B. Jegorov JUBILEJNÍ LET BERLIN - PRAHA - WIEN (SA) Datum: 21. bezna 1967 AEROFILATELISTICKÁ VÝSTAVA BRATISLAVA 67 Datum: 25. ervna Aerofilatelie: viz SR runí VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PLZE Datum: 3. až 13. ervna Škoda Plze: Letadlové oddlení bylo v Plzni založeno v r Prvním letadlem byl licenní Dewoitine D-21-C (Škoda D-1). Škoda vyrábla i letecké motory a mla i poboku v Polsku.V r se letecká výroba stjovala do Avie v Letanech (patila Škodovce). V Plzni se mimo jiné vyrábly i letecké bomby. Za okupace se Škoda podílela na experimentálních letadlech Rakušana Kauby (firma Skoda-Kauba). Vyrábla také vyrábla protiletadlová dla a souásti pro letadla. Byla také mnohokrát bombardována. Po osvobození nebyla letecká výroba obnovena.v letech probíhal vývoj proudového motoru R-2. Práce nebyly dokoneny. Od r provozovala Škoda pro svoji závodní dopravu spolenost Škoda Air. (Letadla Let L-200, Zlín Z-142 a Let L-410.) 1967 VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK LIBEREC Datum: 23. ervence str. 35

18 Balón plynový : je jím mínn balón plnný plynem lehím než vzduch. Oproti horkovzdušnému balónu má obvykle vyšší nosnost a odpadají hoáky. Plynový balón vznikl zanedlouho po vzletu Montgolfiéry. Již vypustil profesor Charles s bratry Robertsovými balón plnný vodíkem. Po období vlády prostedk lehích než vzduch jeho použití klesalo, protože provoz je finann náronjší a plnní tžkopádnjší. V dnešním sportovním letectví se pevážn použivají balóny horkovzdušné. Vzducholo: vyvinula se z balónu. Jedná se o iditelný prostedek lehí vzduchu. První vzducholo sestrojil r H. Giffard. Nejznámjším jejich konstruktérem se stal Ferdinand Zeppelin (*1938, +1917). Jednalo se o vzducholodi ztužené s pevnou kontrukcí a oddlenými balonety obsahujícími plyn. Plnny byly obvykle vodíkem nebo héliem. Po ad neštstí se pešlo výhradn na bezpené hélium. V souasné dob se vzducholodi využívají ve velmi omezené míe LET PRAHA - TEHERÁN (SA) Datum: 16. a 17. srpna 1967 M. S. LETECKÝCH MODELÁ Datum: srpna Pošty: SUCHDOL U PRAHY VELVARY Mistrovství svta leteckých modelá: konalo se na letišti v Sázené u Velvar. Úastnilo se 32 stát. Létaly vtron,motorové modely a modely na gumu. s. družstvo obsadilo 1. místo. Pro návrat volných vtro byly využivány ti vrtulníky PÍLEŽITOSTNÝ LET AEROFILA 67 (LUFTHANSA) Datum: 25. srpna Lufthansa: viz SR runí MISTROVSTVÍ SSR V DZBZ Datum: 27. srpna Svazarm: viz. SR runí str. 36

19 LET PRAHA - SINGAPORE (SA) Datum: 20. záí TECHNICKÉ MUZEUM BRNO - VÝSTAVA POHLEDNIC Datum: 3. íjna Technické muzeum Brno (TMB): Jako samostatný subjekt existuje muzeum od Sbírkotvorná innost však probíhala už od r V r mlo TMB na sbírkových pedmt. Obor letectví a kosmonautika se na tom podílel více než deseti procenty. Jedná se o trojrozmrné exponáty, dokumenty, fotografie a j. Nap. z pozstalosti ing. Krumbacha vlastní TMB 87 knih typ. Z letadel je ve sbírkách L-29R, MiG-19S, MiG-21F, Z-226, vrtulník HC-102 aj.v souasné dob je pístupnost fond omezena vlivem ztráty výstavních prostor, ale probíhá rekonstrukce objektu v Brn Králov Poli.(2/2000) LET PRAHA - ISTANBUL (SA) Datum: 12. listopadu Tupolev Tu-124: viz SR runí LET PRAHA - NIKOSIA - KUWAIT - BOMBAY (SA) Datum: 1. duben VÝROÍ SMRTI M. R. ŠTEFÁNIKA Datum: 4. a 5. kvtna Text: BREZOVÁ POD BRADLOM 49.VÝROIE TRAGICKEJ SMRTI GENERÁLA Dr.M.R.ŠTEFÁNIKA Obraz:? Písmena:? Štefánik M. R.: viz. SR runí str. 37

20 BALÓNOVÝ LET PRAGA 68 Datum: 9. kvtna 1. balónový let Praga 68: letl balón "D-Bernina" BALÓNOVÝ LET PRAGA 68 Datum: 11. kvtna 2. balónový let Praga 68: letl balon "D-Bernina". Balón: vzduchoplavecký prostedek lehí vzduchu. Bývá plnn bu lehkým plynem (nap. heliem nebo vodíkem), nebo vztlak zajišuje ohev vzduchu v balónu. V dnešní dob jsou balóny používány pedevším ve sportu a propagaci.(viz. balón plynový) LET PRAHA - LENINGRAD (SA) Datum: 1. ervna 1968 ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA - MARSEILLE (SA) Datum: 1. erven LET BRATISLAVA - TITOGRAD (SA) Datum: 1. erven LET PRAHA - LJUBLJANA (SA) Datum: 3. erven str. 38

21 BALONOVÝ LET PRAGA 68 Datum: 23. ervna 3. balónový let Praga 68: letl balón " Praga 68" Balón: viz SR runí BALÓNOVÝ LET PRAGA 68 Datum: 30. ervna íslice: 1 a 2 4. balónový let Praga 68: letly 4 balóny 1) "Graf Zeppelin", 2) "Gazelle Austria", 3) " Praga 68", 4) " Nimbus" Balón: viz SR runí SYMPOSIUM AEROFILATELIE Datum: 3. ervence Aerofilatelie: viz. SR runí Balón: viz SR runí LET BRNO - DUBROVNIK (SA) Datum: 5. ervence LET BRATISLAVA - SPLIT (SA) Datum: 5. ervence LET S. LETECTVÍ - VTROOVÁ POŠTA Datum: 11. a 12. íjna s. letectví: viz. úvod str.1 L 13 Blaník: s. celokovový školní vtro. Prototyp vzlétl r Má dv místa. Stal se na adu let základním cviným vtronm a byl exportován do mnoha zemí svta vetn zámoí. Má rozptí 16.2m a prázdnou hmotnost 299 kg. str. 39

22 Vtroová pošta: peprava poštovních zásilek pomocí vtron. Vtšinou se jednalo o propaganí filatelistické akce LET SA Datum: 29. íjna SA: viz SR runí VÝSTAVA 50 LET S. LETECTVÍ Datum: 11. až 29. íjna Avia B-534: s. stíhací dvojplošník. Tvoil páte pedváleného stíhacího letectva. Výzbroj tvoily 4 kulomety a existovala i kanónová verze Bk-534. Letoun vznikl v r a byl dodán v nkolika provedeních. Motor byl adový HS 12Ydrs vyrábný v Avii nebo v KD. Dosahoval max. rychl.380 km/hod.do boj proti okupantm se B-534 dostala až za SNP. Sestel F. Cypricha (sestelil Ju 52) je pravdpodobn posledním sestelem provedeným jednomístným dvouplošníkem s pevným podvozkem za II. sv. války. Výstava 50 let s. letectví: pvodn doasná letecká výstava,z níž vznikla dnešní stálá Expozice letectví a kosmonautiky vojenského muzea umístná ve Kbelích LET BRATISLAVA - (PRAHA) - PARIS (SA) Datum: 4. dubna SA: viz SR runí Tupolev Tu-124: viz SR runí LET BRATISL. - PRAHA - FRANKFURT/MAIN (SA) Datum: 4. dubna SA: viz SR runí Tupolev Tu-124: viz SR runí LET PRAHA - LUXEMBOURG (SA) Datum: 5. dubna SA: viz SR runí Tupolev Tu-124: viz SR runí str. 40

23 VÝROÍ SMRTI M. R. ŠTEFÁNIKA Datum: 3. kvtna Štefánik M. R.: viz SR runí Štefánikova mohyla na Bradle: viz runí SR VTROOVÁ POŠTA OOVÁ Datum: 17. kvtna,ervená Vtroová pošta: viz SR runí TECHNICKÉ MUZEUM BRNO - VÝSTAVA HISTORIE ŽELEZNIC Datum: 3. až 15. íjna Technické muzeum Brno: viz. SR runí LET IL-62 NA LINCE PRAHA - PARIS (SA) Datum: 3. listopadu SA: viz SR runí Iljušin Il-62: sovtský, tymotorový, dopravní, proudový letoun. Cestovní rychlost Il-62M byla 935km/hod a ml kapacitu až 204 cestujících. Zalétán byl v r SA koupily první stroj v r Celkem vlastnily SA 9 Il-62 a 6 zdokonalené Il-62M (všechny v provedení pro 174 cestujících). Stroje nesly názvy mst a podnik ("Praha"," Bratislava","Vítkovice", "VSŽ Košice","Brno", "Brno, Trade fair", "Bánská Bystrica", "Ústí n. Labem", "Plze","Hradec Králové", "eské Budjovice", "Ostrava"). OK 766: oznaení letecké trat Praha-Paris provozované SA LET IL-62 NA LINCE PRAHA - DJAKARTA (SA) Datum: 7. listopadu SA: viz SR runí Iljušin Il-62: viz pedchozí. OK-510: oznaení let. trat Praha-Djakarta provozované SA. str. 41

24 LET IL-62 NA LINCE PRAHA - HAVANA (SA) Datum: 15. listopadu SA: viz SR runí 1957 Iljušin Il-62: viz pedchozí. OK-626: oznaení let. trat Praha-Havana provozované SA. Poznámky-doplky: str. 42

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ŠKODA PRAHA a.s. Výroèní zpráva za rok 2004 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY - Základní údaje o akciové spoleènosti I. Textová èást Výroèní zprávy obsahuje následující

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení:

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení: 1 č.úkolu: 1 hlídka (kdo řešil), doporučujeme odborníka dle libosti (vyber si sám/sama) úkol: Gestapo bylo jednou ze složek represivního nátlaku okupantů za II.světové války. Bylo zařazeno do tzv. Hlavního

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více