ESKOSLOVENSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESKOSLOVENSKO 1945-1992"

Transkript

1 ESKOSLOVENSKO OTEVENÍ VOJ. LETECKÉ OZDRAVOVNY Datum: 22.ervence Odznak s. voj. letce používaný již od 30. let LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 15.záí Bezmotorový kluzák. Letecký den DEN VÝSTAVBY S. LETECTVÍ Datum: 7.íjna Pošty: PRAHA 1, LIBEREC 1 s. letectví: viz úvod str.1 a R runí LETIŠT KLECANY Datum: 7.íjna,ervená Letišt Klecany: Pi pováleném zahájení byl výnosem z poven vedením letišt Antonín Tušek. Letišt bylo využiváno Aeroklubem vysokoškolského studentstva se zde konaly jedny z prvních pilotních zkoušek pro bezmotorová letadla. Byl pí tomen i Ing. Bervida pednosta leteckého odboru ministerstva dopravy SMUTENÍ TRYZNA ZA S. LETCE Datum: 21.íjna s. letci: s. letci patili k nejangažovanjší skupin s. zahraniních vojsk za II. sv. války. Rekrutovali se z ad vojenských letc, sportovních letc a pozdji i z ad píslušník ostatních druh vojsk v zahranií. Do boj zasáhli sporadicky již v Polsku, významn ve Francii a v adách britské RAF pak vytrvali v aktivním nasazení až do r. 1945, stejn jako píslušníci 1. s. stíhacího pluku v SSSR (pozdji 1.s. smíšené letecké divize). Pro poválené eskoslovensko zajistili svými výkony dobré jméno, ale vysoké procento z nich se nedožilo návratu do republiky. Celkem jich zahynulo 546. str. 19

2 Tryzna za s. letce: (Tryzna za padlé, popravené a zemelé s. letce.) Byla to první poválená akce obnoveného Svazu letc RS. Konala se v Divadle 5. kvtna za úzké spolupráce s paní Hanou Benešovou. Hlavní projev pronesl ministr Jan Masaryk ZNOVUODHALENÍ POMNÍKU M. R.ŠTEFÁNIKA Datum: 4.kvtna Text: ŠURANY ZNOVUODHALENIE POMNÍKA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA Obraz: - Barva: modrá Štefánik M. R. : viz SR runí LET PRAHA - NEW YORK (PAA) Datum: 17.ervna Písmena: a,b,c Americký tymotorový letoun Lockheed Constellation L 149 nasazený spoleností PAA na tuto linku. Jedná se o ladný letoun s pístovými motory. Vznikl r jako L-049 (voj. C-69). Po válce vznikla ada civilních verzí (L149, 649, 749, 1649) Rychlost 480 km/hod, pojal 44 až 54 cestujících (L-049). Zkušební pílety do Prahy a ODHALENÍ DESKY A. VAŠÁTKA Datum: 23.ervna Vašátko Alois : (*1908 elákovice kanál La Manche) Pvodn dlostelecký dstojník, pozdji voj. stíhací pilot. V r odchází do Polska, pak následuje Francie a nakonec Británie. Stal se velitelem 312. s. stíhací perut a pozdji i s. stíhací skupiny. Zahynul v leteckém souboji nad kanálem LET PRAHA - BUKURESTI (SA) Datum: 1.listopadu Dvoumotorový dopravní pístový letoun LET PRAHA - OSLO (SA) Datum: 6.listopadu Dvoumotorový dopravní pístový letoun. str. 20

3 1946 LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 15. záí Sportovní bezmotorový kluzák. Letecký den 1946: poádal ho NA (eský nár. aeroklub) a Svaz letc na letišti v Ruzyni. Zúastnilo se odhadem návštvník. Pedvedeny byly nap.letadla GlosterMeteor, P-80 Shooting Star a B-29 Superfortrees. Z našich stroj pedveden L-290 Orel (Ju-290A) 1947 FR. NOVÁK - ODHALENÍ PAMTNÍ DESKY Datum: 27.dubna Novák František : (1902 Sokolí Francie) Vojenský stíhací pilot. Byl vynikajícím akrobatem. Létal a zvítzil na ad leteckých soutží doma i v zahranií. Vyhrál mezinárodní letecký mítink v Plzni (1931), mezinárodní leteckou soutž ve Varšav (1933) a další.vedl vynikající akrobatickou trojku (Novák, Hubá- ek a Široký), která rovnž slavila úspchy na evropských soutžích. V r.1939 odešel do Francie, kde umírá po tžké nemoci, aniž se dokal bojového nasazení. Odznak s. voj. pilota použivaný od 30. let SPORTOVNÍ LETECKÝ DEN Datum: 20.ervence Letecký den 1947: konal se na letišti Ruzyn. Návštva byla cca divák. Program byl doplnn akrobatickou soutží vtro a Národní leteckou soutží o pohár NA Úastnily se stroje U-2, Piper Cub, E-114M, M 1 a další SLIA - LETISKO Datum: 29.srpna Text: SLIA/LETISKO-KÚPELE Obraz:? Písmena:? Barva: Letisko Slia: viz. SR runí RADIOVÝ VYSÍLA M. R. ŠTEFÁNIKA Datum: 26.íjna Text: KOŠICE 1 ODOVZDANIE/ VYSIELAA GEN. M. R.ŠTEFÁNIKA / DO PREVÁDZKY str. 21

4 Obraz:? Písmena:? Barva: Štefánik M. R.: viz. SR runí LET PRAHA - BOMBAY (SA) Datum: 10.února Dvoumotorový dopravní pístový letoun LET PRAHA - BEYROUTH (SA) Datum: 21.ervence Dvoumotorový dopravní pístový letoun LETIŠT TRI DUBY Datum: 29.srpna Text: HÁJNÍKY-AUTOPOŠTA TRI DUBY-LETISKO / SLOVENSKÉHO NÁR.POVSTANIA Obraz:? Písmena:? Barva: ervená Lerišt Tri Duby: letišt u Sliae.Za SNP zde bylo centrum povstaleckého letectva. Pozdji odtud operoval i 1.s. samostatný stíhací letecký pluk se svými La-5FN DEN S. LETECTVA Datum: 4.záí Text: HAVLÍKV BROD / I.DEN S. LETECTVA Obraz:? Písmena:? s. letectvo: viz. úvod str. 1 a R runí NÁRODNÍ POU Datum: 20. a 21. kvtna? str. 22

5 Padák: záchranný a sportovní prostedek, který umožuje letcm a výsadkám snést se k zemi, pop. shazovat náklad. Vyrábí se z tkaniny (bavlna, hedvábí, umlá vlákna) a podle úelu má rzné tvary. V letectví se ješt používá tzv. brzdící padák (brzdní letadel po dosednutí pi vysokých rychlostech). Jedním z prkopník v oboru byl slovenský vynálezce Štefan Bani (viz. R runí 1990) LETECKÝ DEN - KOLÍN Datum: 27.srpna Voj. letoun nejvíce pipomínající Junkers Ju-88 (?). Letecký den DEN S. ARMÁDY Datum: 5.až8.íjna Text: KOLÍN 1 Obraz:? Písmena:? DEN ESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY Tradice moderní s. armády se odvozuje už od s. legií.už v této dob byly souástí legií letecké jednotky (Rusko). Jejich píslušníci a vojáci letectva bývalého mocnáství stáli u zrodu letectva SR v r V letech byli letci "nejviditelnjší" složkou našich zahraniních jednotek. Po r.1945 pokrauje tradice s. letectva jako nedílné souásti armády LET PRAHA - WIEN (SA) Datum: 15.prosince Dvoumotorový dopravní letoun NONÍ LET PRAHA - BRATISLAVA Datum: 15.dubna Dvoumotorový dopravní letoun. Noní let: vzhledem k rozvoji pošt. pepravy zásilek byly zavedenyspeciální noní lety bez dopravy pasažér. Zpoátku obsluhovala linky 4 letadla Il-12B a DC3/Li.2. V polovin 70 let bylo 6 poštovních kurs. V r už jen jeden. Po rozdlení státu pravidelná vnitrostátní let. doprava klesla na minimum a s ní zanikly tyto lety. str. 23

6 NONÍ LET BRATISLAVA - PRAHA Datum: 15.dubna Dvoumotorový dopravní letoun. Noní let: viz. pedchozí LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 7.záí Pozn.: autopošta Stylizované bezmotorové letadlo DEN S. ARMÁDY Datum: 5.íjna Text: HOOVICE / DEN S.ARMÁDY Obraz:? Písmena:? s. armáda: viz SR runí POŠTOVNÍ LET PLZE - PRAHA - BRNO Datum: 6.íjna Pošty: PLZE 3 PRAHA 022 Iljušin Il-12: sovtské dopravní, dvoumotorové, pístové letadlo. Stroj vznikl v r Rychlost byla 350 km/hod a poet míst pro cestující byl pvodn do 32. Pozdji byl snížen na max. 18.SA dostaly první stroj v r.1949 a mli v užívání celkem 10 letadel Il-12 (pro 18 cestujících) a to až do r Létaly jak na linkách do západní Evropy, tak na obno- vené lince do Moskvy (1954). I. poštovní let: viz SR runí 1952 (Noní let) POŠTOVNÍ LET BRNO - PRAHA - PLZE Datum: 7. íjen Pošty: BRNO 2, PRAHA022 str. 24

7 Iljušin Il-12: viz SR runí 1952 I. poštovní let: viz SR runí 1952 (Noní let) 1953 LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 6.záí Formace tí voj. proudových letadel (MiG 15?). Letecký den DEN S. LETECTVA Datum: 5.záí s. letectvo: viz úvod str LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 4.záí Iljušin Il-28: sovtský, dvoumotorový proudový bombardér.vznikl v r Byl ve výzbroji s. letectva (oznaení také B-228). Posádku tvoili 3 letci. Maximální.rychlost byla 900 km/hod. nosnost až 3000 kg pum. Výzbroj: dva pevné kanóny v pídi a dva pohyblivé v zadním stelišti.v SLA byl použit i pro nkolik rekordních parašutistických seskok (výsadek z pumovnice) ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA - BEOGRAD (SA) Datum: 22.bezna Iljušin Il-12: viz. SR runí LET PRAHA - BOMBAY (AIR INDIA) Datum: 6.dubna Iljušin Il-12: viz.sr runí LET PRAHA - HONG KONG (AIR FRANCE) Datum: 26.ervna str. 25

8 1956 LETECKÝ DEN - PRAHA Datum: 2.záí Letecký den 1956 Iljušin Il-28: viz SR runí ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA-BRUSEL (SA) Datum: 3.íjna Iljušin Il-12: viz.sr runí ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA-ZURICH Datum: 6.íjna Iljušin Il-12: viz. SR runí SVAZARM Datum: 8.a 9.prosince Text: TATRANSKÁ LOMNICA-VYSOKÉ TATRY Obraz:? Písmena:? ZVAZARM-SLOVENSKÁ KONFERENCIA Svazarm: Svaz pro spolupráci s armádou. Organizace sdružující od r.1951 branné sporty. V r.1952 se kolektivním lenem stává sportovní letectví (sdružené v DOSLET). Od r.1953 je sportovní letectví už jen jedna z odborností. Provozovalo se : -bezmotorové létání, -motorové létání, -parašutistická píprava, -závsné létání a balónové létání. Svazarm zanikl v roce LET PRAHA - SANTIAGO DE CHILE (SAS) Datum: 20.dubna Douglas DC-7C: americké, tymotorové, pístové, dopravní letadlo. Stroj vznikl r.1956 a umožnil létat na rase New York - Londýn bez mezipistání. SAS jich koupila celkem 14 a celkem jich bylo vyrobeno 121 kus.. Letoun dosahoval cest. rychlosti 557km/hod a unesl 62 až 104 pasažér + 5 až 7 len posádky. str. 26

9 1957 M.S. V LETECKÉM MODELÁSTVÍ Datum: 9.až11.srpna M.S. FAI v let. modeláství: historicky 1. v eskoslovensku. Bylo pro modely bezmotorové a upoutané rychlostní. V upoutaných naši závodníci obsadili 1. až 3. místo (Sladký, Zatoil a Pastyík) a 1. v družstvech. Na závr byl uspoádán letecký den za úasti Krysty ( vítz Lockheed Trophy) LETECKÝ DEN - BRATISLAVA Datum: 1.záí Letecký den OBNOVENÍ LET PRAHA - LONDON (SA) Datum: 12.íjna SA: vznikly v r jako eskoslovenské státní aerolinie. 1.let se uskutenil Nejprve provozovali jen vnitrostátní dopravu. V r.1929 vstupují do IATA (Mezinárodní sdruženílet. dopravc) a od r provozují SA i první zahraniní linky. innost trvala do r Obnovena byla v r již pod názvem eskoslovenské aerolinie. V r vzniká odštpný závod Agrolet, který se r.1969 mní v samostatný podnik Slovair. Po r.1989 pak transformace na SA a.s. Po rozpadu eskoslovenska dochází k rozdlení majetku, ale jméno zstává v R. K pejmenování na eské aerolinie dochází v r Znaka zstává stejná i pak. Po nkolik let mla majetkovou úast v SA letecká spole- nost Air France NASAZENÍ TU 104 PRAHA - MOSKVA Datum: 9.prosince SA: viz SR runí Tupolev Tu-104: Sovtský,proudový,dopravní letoun z kanceláe Tupoleva.Vznikl v r.1956 a po letadlech de Havilland Comet to byl 2. proudový dopravní letoun na svt.sa nasadily verzi Tu-104A s rychlostí 900km/hod a 70 až 80 místy pro cestující.celkem vlastnily SA šest stroj se jmény "Praha" (OK-LDA), "Bratislava" (OK-LDB), "Brno" (OK-LDC), "Plze" (OK-NDD), "Ostrava" (OK-MDE?) a "eské Budjovice" (OK- NDF). Sloužily do r str. 27

10 LET TU PRAHA - BRUSEL (SA) Datum: 3.dubna Tupolev Tu-104A: viz SR runí IV. M.S. V SESKOKU PADÁKEM Datum: 9.srpna Písmena: a,b,c,d Parašutismus: viz SR runí 1991 Letišt Bratislava - Vajnory: Pvodní bratislavské letišt. Už v r.1923 na nj vedly první lety SA. V r nedaleko zahynul M. R.. Štefánik. Po válce jeho travnatá plocha pestala vyhovovat a v r se zaalo budovat nové letišt v Ivance LET TU -104 PRAHA - CAIRO (SA) Datum: 26.srpna Tupolev Tu-104: viz SR runí OBNOVENÍ LET PRAHA - AMSTERODAM (SA) Datum: 15.záí SA: viz. SR runí Iljušin Il-12: viz SR runí LET TU PRAHA - PARIS (SA) Datum: 29.záí Tupolev Tu-104: viz SR runí VÝROÍ POŠTOVNÍ LETECKÉ DOPRAVY Datum: 29.íjna Pošty: BRATISLAVA 2, PRAHA 120 Iljušin Il-12: viz SR runí Pošt. let. doprava SA: viz. SR runí 1957 SA str. 28

11 1959 ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ LET. DOPRAVY PRAHA - BOMBAY (SA) Datum: 22.srpna Tupolev Tu-104A: viz SR runí SA: viz SR runí CELOSTÁTNÍ PLACHTASKÉ ZÁVODY-VRCHLABÍ Datum: 24.ervna-3.ervence Svazarm: viz SR runí Výkonný sportovní vtro. Celostátní plachtaské závody LET PRAHA - WIEN -ROMA (SA) Datum: 1. dubna Iljušin Il-12: viz SR runí SA: viz SR runí str. 29

12 LET PRAHA - CONAKRY (SA) Datum: 19. ervence (let se uskutenil 27.7.) Iljušin Il-12: viz SR runí SA: viz SR runí LET PRAHA - DJAKARTA (SA) Datum: 14. srpna Tupolev Tu-104A: viz SR runí KONFERENCE LETECKÝCH SPOLENOSTÍ Datum: 20. až 26. íjna Text: PRAHA 014 KONFERENCE LETECKÝCH SPOLENOSTÍ DLH-LOT-MALEV-TABSO-TAROM-SA Obraz:? Písmena:? DLH - v tomto pípad se zejm jedná o spolenost Deutsche Lufthansa der DDR. Vznikla v r jako národní dopravce NDR. V r pevzala od sovtské armády letišt Berlín - Schönefeld. Mezinár. dopravu zahájila První let do Prahy se konal V r DLH založila spolenost Interflug jako spol. pro zahraniní dopravu a v r byly ob sloueny do Interflugu. LOT - polská letecká spolenost psobící od Vznikla slouením dosavadních polských leteckých dopravc (Aero-Targ, Aerolloyd, Aerolot, Aero). Prvním pro LOT nov dodaným letounem byl britský HP-0/400. MALEV - maarská letecká spolenost. Ped válkou zajišovaly let. dopravu spolenosti Aero - Express a Malert. V kvtnu 1946 byla založena maarsko-sovtská spolenost Maszovlet.Linku do Prahy zahájil Li-2 dne V r byla spolenost pevzata maarskou vládou a pejmenována na Malév. TABSO vznikly Bulharské aerolinie, státní podnik. Od létaly pes Blehrad a Budapeš do Prahy. V r byly pemnny na spolený bulharsko-sovtský podnik TABSO a tento stav petrval až do r Název TABSO se zmnil až v r. 1968, kdy za- ala spolenost používat název Balkan. TAROM - V pedváleném Rumunsku vyvíjela od r innost státní spolenost LARES. (mimo ni pracovala i spol. SARTA). Po válce na její innost navázala TARS, v r reorganizovaná na TAROM. Do Prahy zaala létat již TARS v r s letadly Li-2. SA - viz SR runí LET PRAHA - BAMAKO (SA) Datum: února str. 30

13 Iljušin Il-18 : sovtský,dopravní,tymotorový,turbovrtulový letoun. Stroj vznikl v r Il-18 ml cestovní rychlost 600 km/hod a kapacitu cestujících. Byl použiván zejména pro delší trat. SA ho nasadily na linky a to na lince Praha-Bratislava. První zahraniní let se uskutenil na lince Praha - Konakry. U SA sloužilo v letech 1960 až 1990 celkem 12 Iljušin Il-18 ve verzích B, V, D a E. Vtšina nesla jména mst ("Ostrava", "Piešany", "Košice", "Slia", "Karlovy Vary", "Vysoké Tatry", "Mariánské Lázn", "Podbrady") LET PRAHA - WIEN (AUA) Datum: 2. kvtna AUA: Austrian Airlines, rakouská letecká spolenost. Vznikla spojením Air Austria a Austrian Airways.innost zahájila spolenost v záí 1957 a v beznu 1958 se uskutenil první let na lince Víde - Londýn. innost zahajovala s turbovrtulovým strojem Vickers 779 Viscount. Strojem Viscount (v té dob mla v pronájmu již stroje tí verzí) zahajovala i linku do Prahy LET PRAHA - DUSSELDORF (AUA) Datum: 2. kvtna AUA: viz pedchozí CELOSTÁTNÍ PLACHTASKÉ ZÁVODY Datum: kvtna, 22. ervence,7. srpna Text: VRCHLABÍ 5. CELOSTÁTNÍ PLACHTASKÉ ZÁVODY Obraz:? Písmena:? Celostátní plachtaské závody SVAZARM Datum: ervna Text: PRAHA II.SJEZD SVAZU PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU Obraz a písmena:? Svazarm: viz SR runí str. 31

14 1962 FEDERACE AEROFILATELISTICKÝCH SPOLK Datum: 29.srpna Písmena: b Aerofilatelie: samostatný obor filatelie, zabývající se studiem a vytváením sbírek z filatelistického materiálu dokladujícího vzdušnou dopravu poštovních zásilek V. V. TREŠKOVOVÁ V PRAZE Datum: 15. srpna Treškovová Valentina Vladimirovna : (* ) Pvodním povoláním tkadlena. Vnovala se sportovnímu parašutismu. Prodlala kosmonautický výcvik. Jako první žena na svt letla kosmickou lodí (VOSTOK 6). Pozdji vystudovala Vojenskou akademii N. Žukovského VÝROÍ SA Datum: 29. íjna SA: viz SR runí LET PRAHA - BERLIN (INTERFLUG) Datum: 2. listopadu Iljušin Il-18: viz SR runí INTERFLUG: letecká spolenost bývalé NDR. Byla založena r LET TU 104A PRAHA - ZURICH Datum: 2. listopadu Tupolev Tu-104A: viz SR runí KOSMONAUTIKA Datum: 13. íjna str. 32

15 Komarov Vladimír Michajlovi : ( ). Kosmonaut, vojenský letec. Zahynul pi pistání kosmické lodi Sojuz 1. Jegorov, Feoktistov: vdetí pracovníci LET PRVNÍ BRNNSKÉ STROJÍRNY Datum: 1. prosince První brnnská strojírna (PBS): strojírenský podnik založený r V pováleném období zde byl vyvíjen velký letecký proudový motor (ing. Martínek, 1950), ale v r byly práce zastaveny. V r byly v oslavanském závodu zahájeny pípravy na výrobu malých leteckých motor M-10 a M-30. Série se však nestavla. Po vzniku R se leteckou výrobou zabývá závod ve Velké Bíteši (pomocné agregáty startovacích systém a motor TE.50B) LET TU 124 PRAHA - FRANKFURT a. MAIN (SA) Datum: 15. prosince Tupolev Tu-124: sovtský, dvoumotorový, proudový, dopravní letoun. Vznikl v r Stroj ml cestovní rychlost 800 km/hod a míst pro cestující. SA mly ve svém parku ti letadla pro 56 cestujících (verze Tu-124V). Jednalo se o letadla : "Mlník" (OK-TEA), "Centrotex Praha" (OK-TEB), "Mladá Boleslav" (OK-UEC). U SA létaly do r KOSMONAUTIKA Datum: bezna Bljajev Pavel Ivanovi: ( ), kosmonaut (Voschod 2), vojenský stíhací pilot. Jako letec bojoval ve II.sv. válce. Leonov Alexej Archipovi: (* ) kosmonaut (Voschod 2,Sojuz Apollo), vojenský letec ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA - NEW YORK (PAA) Datum: 17. a 24. ervence PAA: americká letecká spolenost. Plný název Pan American World Airways. Vznikla v r jako mezinárodní dopravce zahájila linkou do Havany, což byla souasn první mezinárodní poštovní linka z USA (letl Fokker F.VIIa-3m. V dalších letech pohltila celou adu dalších let. spoleností. Do Prahy piletla poprvé (L-049 Constellation - zkušební let) a od ervna létala pravideln. Po perušení v r byly lety obnoveny od ( DC ) V r spolenost zbankrotovala a zastavila innost. str. 33

16 LET PRAHA - FRANKFURT a. MAIN (LUFTHANSA) Datum: 2. dubna Lufthansa: spolenost Deutsche Luft Hansa byla ustavena Vznikla slouením spoleností Deutscher Aero Lloyd a Junkers Luftverkehr. Hojn využívala nap. Junkers F.13, kterých vlastnila 55. Do SR létala od r Po válce byla založena v západním Nmecku spolenost Luftag. Již od srpna 1954 nesla opt název Deutsche Lufthansa. Zahajovací let Lufthansy na lince Praha - Frankfurt uskutenil Boeing B kurs. - LET PRAHA - FRANKFURT A. MAIN (LUFTH) Datum: 2. dubna Lufthansa: viz pedchozí LET PRAHA - TUNIS (SA) Datum: 24. ervence Tupolev Tu 104A:viz SR runí DEN AEROFILATELIE Datum: 12. záí Aerofilatelie: viz SR runí CVIENÍ ARMÁD VARŠAVSKÉ SMLOUVY - VLTAVA Datum: 24. a 25. záí Text: ESKÉ BUDJOVICE VLTAVA - VOJENSKÁ PEHLÍDKA SSR-MNK-DDR-CCCP Obraz:? Písmena:? Cviení Vltava: velké vojenské cviení s širokým využitím letectva. str. 34

17 1966 XV. MEZINÁRODNÍ KONGRES LETECKÉHO A KOSMICKÉHO LÉKASTVÍ Datum: záí XV.Mezinár. kongres leteckého a kosmického lékaství: byl to 1. kongres v socialistickém stát. Pedsedou byl MUDr. Jan Vanýsek. Mezi delegáty byli dr. Barry, leka US kosmonaut, J. P. Stapp a leka kosmonaut B. B. Jegorov JUBILEJNÍ LET BERLIN - PRAHA - WIEN (SA) Datum: 21. bezna 1967 AEROFILATELISTICKÁ VÝSTAVA BRATISLAVA 67 Datum: 25. ervna Aerofilatelie: viz SR runí VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PLZE Datum: 3. až 13. ervna Škoda Plze: Letadlové oddlení bylo v Plzni založeno v r Prvním letadlem byl licenní Dewoitine D-21-C (Škoda D-1). Škoda vyrábla i letecké motory a mla i poboku v Polsku.V r se letecká výroba stjovala do Avie v Letanech (patila Škodovce). V Plzni se mimo jiné vyrábly i letecké bomby. Za okupace se Škoda podílela na experimentálních letadlech Rakušana Kauby (firma Skoda-Kauba). Vyrábla také vyrábla protiletadlová dla a souásti pro letadla. Byla také mnohokrát bombardována. Po osvobození nebyla letecká výroba obnovena.v letech probíhal vývoj proudového motoru R-2. Práce nebyly dokoneny. Od r provozovala Škoda pro svoji závodní dopravu spolenost Škoda Air. (Letadla Let L-200, Zlín Z-142 a Let L-410.) 1967 VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK LIBEREC Datum: 23. ervence str. 35

18 Balón plynový : je jím mínn balón plnný plynem lehím než vzduch. Oproti horkovzdušnému balónu má obvykle vyšší nosnost a odpadají hoáky. Plynový balón vznikl zanedlouho po vzletu Montgolfiéry. Již vypustil profesor Charles s bratry Robertsovými balón plnný vodíkem. Po období vlády prostedk lehích než vzduch jeho použití klesalo, protože provoz je finann náronjší a plnní tžkopádnjší. V dnešním sportovním letectví se pevážn použivají balóny horkovzdušné. Vzducholo: vyvinula se z balónu. Jedná se o iditelný prostedek lehí vzduchu. První vzducholo sestrojil r H. Giffard. Nejznámjším jejich konstruktérem se stal Ferdinand Zeppelin (*1938, +1917). Jednalo se o vzducholodi ztužené s pevnou kontrukcí a oddlenými balonety obsahujícími plyn. Plnny byly obvykle vodíkem nebo héliem. Po ad neštstí se pešlo výhradn na bezpené hélium. V souasné dob se vzducholodi využívají ve velmi omezené míe LET PRAHA - TEHERÁN (SA) Datum: 16. a 17. srpna 1967 M. S. LETECKÝCH MODELÁ Datum: srpna Pošty: SUCHDOL U PRAHY VELVARY Mistrovství svta leteckých modelá: konalo se na letišti v Sázené u Velvar. Úastnilo se 32 stát. Létaly vtron,motorové modely a modely na gumu. s. družstvo obsadilo 1. místo. Pro návrat volných vtro byly využivány ti vrtulníky PÍLEŽITOSTNÝ LET AEROFILA 67 (LUFTHANSA) Datum: 25. srpna Lufthansa: viz SR runí MISTROVSTVÍ SSR V DZBZ Datum: 27. srpna Svazarm: viz. SR runí str. 36

19 LET PRAHA - SINGAPORE (SA) Datum: 20. záí TECHNICKÉ MUZEUM BRNO - VÝSTAVA POHLEDNIC Datum: 3. íjna Technické muzeum Brno (TMB): Jako samostatný subjekt existuje muzeum od Sbírkotvorná innost však probíhala už od r V r mlo TMB na sbírkových pedmt. Obor letectví a kosmonautika se na tom podílel více než deseti procenty. Jedná se o trojrozmrné exponáty, dokumenty, fotografie a j. Nap. z pozstalosti ing. Krumbacha vlastní TMB 87 knih typ. Z letadel je ve sbírkách L-29R, MiG-19S, MiG-21F, Z-226, vrtulník HC-102 aj.v souasné dob je pístupnost fond omezena vlivem ztráty výstavních prostor, ale probíhá rekonstrukce objektu v Brn Králov Poli.(2/2000) LET PRAHA - ISTANBUL (SA) Datum: 12. listopadu Tupolev Tu-124: viz SR runí LET PRAHA - NIKOSIA - KUWAIT - BOMBAY (SA) Datum: 1. duben VÝROÍ SMRTI M. R. ŠTEFÁNIKA Datum: 4. a 5. kvtna Text: BREZOVÁ POD BRADLOM 49.VÝROIE TRAGICKEJ SMRTI GENERÁLA Dr.M.R.ŠTEFÁNIKA Obraz:? Písmena:? Štefánik M. R.: viz. SR runí str. 37

20 BALÓNOVÝ LET PRAGA 68 Datum: 9. kvtna 1. balónový let Praga 68: letl balón "D-Bernina" BALÓNOVÝ LET PRAGA 68 Datum: 11. kvtna 2. balónový let Praga 68: letl balon "D-Bernina". Balón: vzduchoplavecký prostedek lehí vzduchu. Bývá plnn bu lehkým plynem (nap. heliem nebo vodíkem), nebo vztlak zajišuje ohev vzduchu v balónu. V dnešní dob jsou balóny používány pedevším ve sportu a propagaci.(viz. balón plynový) LET PRAHA - LENINGRAD (SA) Datum: 1. ervna 1968 ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA - MARSEILLE (SA) Datum: 1. erven LET BRATISLAVA - TITOGRAD (SA) Datum: 1. erven LET PRAHA - LJUBLJANA (SA) Datum: 3. erven str. 38

21 BALONOVÝ LET PRAGA 68 Datum: 23. ervna 3. balónový let Praga 68: letl balón " Praga 68" Balón: viz SR runí BALÓNOVÝ LET PRAGA 68 Datum: 30. ervna íslice: 1 a 2 4. balónový let Praga 68: letly 4 balóny 1) "Graf Zeppelin", 2) "Gazelle Austria", 3) " Praga 68", 4) " Nimbus" Balón: viz SR runí SYMPOSIUM AEROFILATELIE Datum: 3. ervence Aerofilatelie: viz. SR runí Balón: viz SR runí LET BRNO - DUBROVNIK (SA) Datum: 5. ervence LET BRATISLAVA - SPLIT (SA) Datum: 5. ervence LET S. LETECTVÍ - VTROOVÁ POŠTA Datum: 11. a 12. íjna s. letectví: viz. úvod str.1 L 13 Blaník: s. celokovový školní vtro. Prototyp vzlétl r Má dv místa. Stal se na adu let základním cviným vtronm a byl exportován do mnoha zemí svta vetn zámoí. Má rozptí 16.2m a prázdnou hmotnost 299 kg. str. 39

22 Vtroová pošta: peprava poštovních zásilek pomocí vtron. Vtšinou se jednalo o propaganí filatelistické akce LET SA Datum: 29. íjna SA: viz SR runí VÝSTAVA 50 LET S. LETECTVÍ Datum: 11. až 29. íjna Avia B-534: s. stíhací dvojplošník. Tvoil páte pedváleného stíhacího letectva. Výzbroj tvoily 4 kulomety a existovala i kanónová verze Bk-534. Letoun vznikl v r a byl dodán v nkolika provedeních. Motor byl adový HS 12Ydrs vyrábný v Avii nebo v KD. Dosahoval max. rychl.380 km/hod.do boj proti okupantm se B-534 dostala až za SNP. Sestel F. Cypricha (sestelil Ju 52) je pravdpodobn posledním sestelem provedeným jednomístným dvouplošníkem s pevným podvozkem za II. sv. války. Výstava 50 let s. letectví: pvodn doasná letecká výstava,z níž vznikla dnešní stálá Expozice letectví a kosmonautiky vojenského muzea umístná ve Kbelích LET BRATISLAVA - (PRAHA) - PARIS (SA) Datum: 4. dubna SA: viz SR runí Tupolev Tu-124: viz SR runí LET BRATISL. - PRAHA - FRANKFURT/MAIN (SA) Datum: 4. dubna SA: viz SR runí Tupolev Tu-124: viz SR runí LET PRAHA - LUXEMBOURG (SA) Datum: 5. dubna SA: viz SR runí Tupolev Tu-124: viz SR runí str. 40

23 VÝROÍ SMRTI M. R. ŠTEFÁNIKA Datum: 3. kvtna Štefánik M. R.: viz SR runí Štefánikova mohyla na Bradle: viz runí SR VTROOVÁ POŠTA OOVÁ Datum: 17. kvtna,ervená Vtroová pošta: viz SR runí TECHNICKÉ MUZEUM BRNO - VÝSTAVA HISTORIE ŽELEZNIC Datum: 3. až 15. íjna Technické muzeum Brno: viz. SR runí LET IL-62 NA LINCE PRAHA - PARIS (SA) Datum: 3. listopadu SA: viz SR runí Iljušin Il-62: sovtský, tymotorový, dopravní, proudový letoun. Cestovní rychlost Il-62M byla 935km/hod a ml kapacitu až 204 cestujících. Zalétán byl v r SA koupily první stroj v r Celkem vlastnily SA 9 Il-62 a 6 zdokonalené Il-62M (všechny v provedení pro 174 cestujících). Stroje nesly názvy mst a podnik ("Praha"," Bratislava","Vítkovice", "VSŽ Košice","Brno", "Brno, Trade fair", "Bánská Bystrica", "Ústí n. Labem", "Plze","Hradec Králové", "eské Budjovice", "Ostrava"). OK 766: oznaení letecké trat Praha-Paris provozované SA LET IL-62 NA LINCE PRAHA - DJAKARTA (SA) Datum: 7. listopadu SA: viz SR runí Iljušin Il-62: viz pedchozí. OK-510: oznaení let. trat Praha-Djakarta provozované SA. str. 41

24 LET IL-62 NA LINCE PRAHA - HAVANA (SA) Datum: 15. listopadu SA: viz SR runí 1957 Iljušin Il-62: viz pedchozí. OK-626: oznaení let. trat Praha-Havana provozované SA. Poznámky-doplky: str. 42

Výst ižek obálky odeslané ze Sofie do New Yorku dopravené 1. letem Praha -New York

Výst ižek obálky odeslané ze Sofie do New Yorku dopravené 1. letem Praha -New York Výst ižek obálky odeslané ze Sofie do New Yorku dopravené 1. letem Praha -New York Informace o doprav pošty do Ameriky a lince do Sušaku (Letectví 1933) str. 89 str. 90 VCNÝ A JMENNÝ REJTÍK: Položka Strana

Více

str. 43 1970 ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA - POPRAD (1) Datum: 19.ledna Písmena: - Barva: erná Pošta: PRAHA SA: viz SR runí 1957.

str. 43 1970 ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA - POPRAD (1) Datum: 19.ledna Písmena: - Barva: erná Pošta: PRAHA SA: viz SR runí 1957. 1970 ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA - POPRAD (1) Datum: 19.ledna Pošta: PRAHA 1970 ZNOVUZAHÁJENÍ LET PRAHA - POPRAD (2) Datum: 19.ledna Pošta: BRATISLAVA 1970 ZNOVUZAHÁJENÍ LET POPRAD - PRAHA Datum: 19.ledna

Více

STROJOVÁ PÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA

STROJOVÁ PÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA STROJOVÁ PÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA Tato razítka mají (zejména v I. republice) jisté specifikum v tom, že se použivala i nkolik let. Proto jsou azena chronologicky podle prvního roku použití, což mže znamenat,

Více

ESKÁ REPUBLIKA (od 1993)

ESKÁ REPUBLIKA (od 1993) ESKÁ REPUBLIKA (od 1993) 1993 MEMORIÁL AIR SHOW ROUDNICE Datum: 26. a 27. ervna Stylizované oznaení letoun RAF (barevná kokarda). Supermarine Spitfire - silueta : viz R runí 1996 Memorial Air Show 93:

Více

ÚVODEM: O letectví O razítkách

ÚVODEM: O letectví O razítkách ÚVODEM: O letectví Letectví, letecká technika a vbec snaha lovka vzlétnout jsou souástí svtových djin. Nevyhnuly se ani našim územím. Pro adu z nás je letectví pedmtem zájmu, stejn jako filatelie, v níž

Více

ZPRAVODAJ. Z Moravského Krumlova:

ZPRAVODAJ. Z Moravského Krumlova: ZPRAVODAJ Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks (p.. 49) íslo 2/2006 íjen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí ZPRAVODAJ (p.. 51) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 2/2007 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR MARTIN ČÍŽEK LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-01-5 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Více

(p.. 59) íslo 2/2010 záí

(p.. 59) íslo 2/2010 záí (p.. 59) Redakce: J.Punochá íslo 2/2010 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm Út:

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

eskomoravská Kolben- Dan k ( KD)

eskomoravská Kolben- Dan k ( KD) Emil Kolben Narodil se 1. 11. 1862 jako jedno z deseti dtí v nmecky mluvící židovské rodin malého obchodníka ve Stranicích u Prahy. Absolvoval vyšší reálné gymnázium v Praze a vystudoval elektrotechniku

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Letecká amatérská asociace České republiky. Jan Brskovský, prezident LAA ČR

Letecká amatérská asociace České republiky. Jan Brskovský, prezident LAA ČR Letecká amatérská asociace České republiky Jan Brskovský, prezident LAA ČR V minulém roce jsme si připomínali 20. výročí od založení Letecké amatérské asociace. Před jednadvaceti léty, 17. března 1990,

Více

Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc..

Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Historie a vývoj letadlové techniky Adresa: Karlovo náměstí 13, 121 35, Praha 2 telefon: (+420) 224 357 227 sekretariát: (+420) 224 357 205 e-mail: Svatomir.Slavik@fs.cvut.cz www: http://aerospace.fsik.cvut.cz/letadla1

Více

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA STARÁ AEROVKA HISTORIE... ... A BUDOUCNOST

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA STARÁ AEROVKA HISTORIE... ... A BUDOUCNOST STARÁ AEROVKA HISTORIE...... A BUDOUCNOST DRUHOU NEJSTARŠÍ ČESKOU LETECKOU TOVÁRNU ZALOŽIL V LEDNU 1919 VLADIMÍR KABEŠ Továrna Aero v Holešovicích v r. 1920 Historie objektu Stará Aerovka První roky po

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen (p.. 58) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2010 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-00-8 POČÁTKY RUSKÉHO LETECTVA Úspěchy prvních aviatiků

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

1. TRADICE DNE ZETORU POKRAUJE

1. TRADICE DNE ZETORU POKRAUJE ==$1?$'$A->'BACD-?$?KGAK

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Barbora Bednářová Šafránková posluchačka třetího ročníku bakalářského kombinovaného studia muzeologie Historie a současnost Českých

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout AIRPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE JOVICE - místo odkud mohou sny vzlétnout Historie Letiště České Budějovice Historie letiště v Plané u Českých Budějovic začala ala v první polovině dvacátého století.. UžU v roce

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

AEROTEAM SCALE ACCESSORIES

AEROTEAM SCALE ACCESSORIES B. Sady pøístrojù Sada pøístrojù obsahuje vìtšínou 5 nebo 10 pøístrojù daného typu (u konkrétních typù letadel i více) aje je pøípadnì doplnìna rámeèky charakterizující typy pøístrojù..... 1101/1 Všeobecné

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Kdy Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v druhé světové válce?(přesná data)

Kdy Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v druhé světové válce?(přesná data) Opakování na test č. 3 termín testu 5. 4. 2016 Otázky v testu se neomezí jen na zde zveřejněné. Přečtěte si učebnici str. 200-212! Kdy začala 2. světová válka? Kdo byl prvním říšským protektorem? Co se

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

Automobilové závody, n. p., Mladá Boleslav, závod Avia-Kunovice. Mladá Boleslav, závod Avia-Kunovice

Automobilové závody, n. p., Mladá Boleslav, závod Avia-Kunovice. Mladá Boleslav, závod Avia-Kunovice posledních dnech druhé světové války němečtí vojáci V připravovali zničení závodu. Postup sovětské armády však byl tak rychlý, že svůj záměr nemohli uskutečnit, díky čemuž podnik přežil okupaci bez větší

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní. Ústav letecké dopravy. Kvalita služeb leteckých společností BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní. Ústav letecké dopravy. Kvalita služeb leteckých společností BAKALÁŘSKÁ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav letecké dopravy Kvalita služeb leteckých společností BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala:Nikola Karkošiaková Vedoucí práce:ing. Vladimír Němec, Ph.D.

Více

1.Historie a současnost nejen. dopravy

1.Historie a současnost nejen. dopravy 1.Historie a současnost nejen automobilové dopravy Definice a rozdělení dopravy Doprava je cílevědomá, účelně organizovaná činnost lidí, zaměřená na přemísťování osob, věcí a pošty. K její realizaci se

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody PŘÍLOHY Příl. 1. Mezinárodní letové svobody Pro zajištění letecké dopravy jsou uzavírány tzv. letecké dohody. Tyto dohody mezi sebou uzavírají jednotlivé státy (popř. skupina států tj. unie států jednajících

Více

Věnování. Poděkování partnerům. Historie letounu Avia BH 5. Rozměry a výkony letounu Avia BH 5. Historie projektu Avia BH 5

Věnování. Poděkování partnerům. Historie letounu Avia BH 5. Rozměry a výkony letounu Avia BH 5. Historie projektu Avia BH 5 P r o j e k t A v i a B H 5 Věnování Poděkování partnerům Historie letounu Avia BH 5 Rozměry a výkony letounu Avia BH 5 Historie projektu Avia BH 5 Prezentace projektu Avia BH 5 Poslání sdružení Historická

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Letadla společnosti Boeing

Letadla společnosti Boeing Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT Letadla společnosti Boeing Zpracoval: Jakub Čurda, Střední průmyslová škola Třebíč, obor Technické lyceu Obsah: 1 Úvod.. 3 2 Letadla Boeing. 4 2.1 Boenig 707 4 2.2 Boenig

Více

Dláme vše pro budoucnost bez zneištného životního prostedí

Dláme vše pro budoucnost bez zneištného životního prostedí 2 0 0 6 04 Dláme vše pro budoucnost bez zneištného životního prostedí Vážení obchodní pátelé, dovolujeme si Vás tímto informovat o významné zmn vlastnické struktury spolenosti KD Blansko Engineering, a.s.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Část B4.18 Krizového plánu určené obce Ostrov č.j.: 9-25/BR/09. 1 Příloha č. 16. Počet listů:9

Část B4.18 Krizového plánu určené obce Ostrov č.j.: 9-25/BR/09. 1 Příloha č. 16. Počet listů:9 SEZNAM mnohostranných (stav k 31. 07. 2008) Obecné 1. Protokol k Evropské konferenci ministrů dopravy /CEMT/ - Brusel, 17. 10. 1953 2. Dohoda o zabezpečení přeprav zvlášť těžkého a nadměrného zařízení

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

kosmických lodí (minulost, současnost, budoucnost)

kosmických lodí (minulost, současnost, budoucnost) Záchranné systémy kosmických lodí (minulost, současnost, budoucnost) Jiří Kroulík, Planetarium Praha Vystřelovací sedadlo pro bombardér B-58 Jednotlivé typy SAS pro kosmické lodě Sojuz měly údajně

Více

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Sportovní innost klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov byla v roce 1999 zajišována ve všech vkových a hmotnostních kategoriích. Závodníci klubu

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

Supermarine Spitfire MK.VI

Supermarine Spitfire MK.VI Letadla za druhé světové války Supermarine Spitfire MK.VI Supermarine Spitfire MK.Vc Supermarine Spitfire MK.VB Potez 540 Polikarpov I-153 Čajka Morane Saulnier MS 406 Messerschmitt Me 262 B-1a/U1 Messerschmitt

Více

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce Otázka: Ústava a konstitucionalismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): barbora4.a - ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu,

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000 1. Stav Rady mládeže V roce 2000 pracovala Rada mládeže v první polovin roku ješt v zabhnutém tempu pravidelných akcí pro mládež a msíních schzek samotné rady mládeže. V RM jsou dva lenové VV - ing. Mojmír

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE Odborná konference: Vysokorychlostní doprava ve světě a v ČR PRAHA 14. 15. 11. 2007 Přednášející: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D. České dráhy, a.s., www.cd.cz

Více

Aeroklub České republiky

Aeroklub České republiky Aeroklub České republiky Aeroklub Kolín Letiště Kolín LKKO 129,15 pořádá Soutěž o pohár starosty města Kolína v akrobacii kluzáků Kolín 21.9. 2013 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie Hlavním cílem soutěže

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6

Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6 Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6 Uspořádání dopravního trhu a jeho změny V posledních letech dynamický vývoj přeprava

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

VYCHÁZÍ 24. ZÁŘÍ 2014

VYCHÁZÍ 24. ZÁŘÍ 2014 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 24. ZÁŘÍ 2014 Setkání s nově zvoleným bavorským zemským představenstvem Svazu záložníků německého bundeswehru v bavorských Alpách 22.

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více