Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy."

Transkript

1 11. Dřevo, materiálové vlastnosti. Dřevo a materiály na bázi dřeva, vlastnosti, třídy trvání zatížení, třídy provozu, charateristicé hodnoty pro výpočty, MSÚ, MSP. Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy. Druhy dřevin pro dřevěné onstruce: - jehličnaté: smr, jedle, borovice, modřín.. (další výjimečně: douglasa, jalovec...) - listnaté: dub, bu... (další výjimečně: aát, jilm, aštanovní, ovocné stromy...) Strutura dřeva: Dřevo je organicý, nehomogenní, anizotropní a hygrosopicý materiál. Tvoří jej buňy: u jehličňanů zejména vodivé cévy ve směru mene ( vlána ) zvané tracheidy, u listnáčů tracheje a další buňy, např. s vyztužovací funcí apod. dřeň letoruh Terminologie: jarní dřevo letní dřevo dřeňové paprsy ambium lýo tangenciální řez radiální řez NNK ocelové onstruce (11) 1

2 Vlastnosti dřeva Jsou různé pro směr: - rovnoběžně s vlány, - olmo vlánům (navíc různé v radiálním a tangenciálním směru). Fyziální vlastnosti: Objemová hmotnost (hustota) záleží na vlhosti. např. [g/m 3 ] čerstvý vlhost 15% vlhost 0% dub až smr Vlhost: Ovlivňuje změnu rozměrů, únosnost i další vlastnosti dřeva. Při nasycení činí cca 5 35 %, před použitím se dřevo vysouší, jina vzniají trhliny, popř. napětí. Tepelná vodivost, roztažnost (záleží na orientaci vlánům: ǁ, ): Dřevo má malou vodivost (izoluje), např. λ 0,15 W/mK (ocel má λ 50). Roztažnost α ǁ 0, ; α 0, Mechanicé vlastnosti dřeva (pevnost, modul pružnosti): Obecně jsou ovlivněny druhem dřeva, rozměry, vadami, zatížením, vlhostí. Charateristicé hodnoty jsou stanoveny podle tříd pevnosti v normách (viz dále). NNK ocelové onstruce (11)

3 Dřevo a materiály na bázi dřeva pro stavební onstruce Rostlé dřevo: desové řezivo (prna, fošny), hraněné řezivo (latě, hranoly), polohraněné řezivo, ulatina. Pro stavební účely musí být vysušeno (pro lepené prvy s vlhostí do 15 %, pro ryté onstruce do 0 %). Přeližované desy: Přeližy (z lichého počtu dýh lepených vzájemně olmo), laťovy a sendviče. dýha laťovový střed přeližy laťovy NNK ocelové onstruce (11) 3

4 Dřevovlánité desy Výroba z dřevních vláen s přídavem lepidla a aditiv zlepšující vlastnosti desy. Vyrábí se morou (výroba a lisování ve vodě) nebo suchou cestou. Je mnoho typů, např.: měé dřevovlánité desy (hobra), hobra DVD (dřevovlánité desy Sololit, Solola), MDF (Medium Density Fiberboard), HDF (High Density Fibreboard) spíše pro nábyte. sololit Dřevotřísové desy Výroba z tříse dřeva, slepením a slisováním. Mnoho typů podle výrobců. OSB desy (Oriented Strand Board) Vyrábí se lisováním velých ( 7cm) dřevních štepů ve 3 4 vrstvách, vrchní vrstvy s třísami směřují vesměs v podélném směru, lepí se prysyřicí a lisují. po lisování NNK ocelové onstruce (11) 4

5 Lepené lamelové dřevo Výroba z řeziva na automaticých linách (max. rozměr prvu 0,4 x x 35 [m]). Používají se obvyle melaminová lepidla, nastavení dély lamel zubovitým styem. Vrstvené dřevo (LVL Laminated Veneer Lumber, ob. zn. Kerto, Micro-Lam, Parallam, Intrallam). Výroba z dýh tl. 3, mm lepených souběžně (max. rozměr prvů 75x180x600 cm). Křížem vrstvené dřevo (CLT cross laminated timber) Desový systém obdobný formě přeližy, avša z pren ( 1 45 mm) spojovaných na linách lepením a zalisováním, popř. mechanicy. NNK ocelové onstruce (11) 5

6 Navrhování podle ČSN EN (Navrhování dřevěných onstrucí, Část 1-1: Obecná pravidla Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby) Rozlišuje se doba trvání zatížení a vlhost materiálu za provozu při 0 ºC: Třídy trvání zatížení: stálé dlouhodobé střednědobé rátodobé oamžiové trvá déle než 10 let 6 měsíců až 10 let 1 týden až 6 měsíců méně než 1 týden Třídy provozu (podle vlhosti provozu): třída provozu 1 vlhost > 65 % pouze něoli týdnů v roce třída provozu vlhost > 85 % pouze něoli týdnů v roce třída provozu 3 vyšší vlhost než u třídy Charateristicé hodnoty pevnostních vlastností Pro onstruční dřevo jsou uvedeny podle tříd v ČSN EN 338. Pro lepené lamelové dřevo jsou uvedeny podle tříd v ČSN EN Hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulách. NNK ocelové onstruce (11) 6

7 Konstruční dřevo: Charateristicé hodnoty v MPa Hodnoty odpovídají dřevu při teplotě vzduchu 0 ºC a relativní vlhosti 65 %. Jehličnaté dřeviny třídy pevnosti: C14 C16 C18 C0 C C4 C7 C30 C35 C40 C45 C50 ohyb f m, tah ǁ s vlány f t,0, tah vlánům f t,90, 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 tla ǁ s vlány f c,0, tla vlánům f c,90,,0,,,3,4,5,6,7,8,9 3,1 3, smy f v, 3,0 3, 3,4 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 modul pružnosti E 0,mean , , ǁ s vlány [GPa] E 0,05 4,7 5,4 6 6,4 6,7 7,4 7,7 8 8,7 9, ,7 průměr modulu E 90,mean 0,3 0,7 0,30 0,3 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 pružnosti [GPa] průměr modulu G mean 0,44 0,5 0,56 0,59 0,63 0,69 0,7 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00 ve smyu [GPa] průměrná hustota ρ mean [g/m 3 ] NNK ocelové onstruce (11) 7

8 Konstruční dřevo: Charateristicé hodnoty v MPa Hodnoty odpovídají dřevu při teplotě vzduchu 0 ºC a relativní vlhosti 65 %. Listnaté dřeviny třídy pevnosti: D18 D4 D30 D35 D40 D50 D60 D70 ohyb f m, tah ǁ s vlány f t,0, tah vlánům f t,90, 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 tla ǁ s vlány f c,0, tla vlánům f c,90, 7,5 7,8 8,0 8,1 8,3 9,3 10,5 13,5 smy f v, 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 modul pružnosti E 0,mean 9, ǁ s vlány [GPa] E 0,05 8 8,5 9, 10,1 10,9 11,8 14,3 16,8 průměr modulu E 90,mean 0,63 0,67 0,73 0,80 0,86 0,93 1,13 1,33 pružnosti [GPa] průměr modulu G mean 0,59 0,6 0,69 0,75 0,81 0,88 1,06 1,5 ve smyu [GPa] průměrná hustota ρ mean [g/m 3 ] NNK ocelové onstruce (11) 8

9 Lepené ombinované lamelové dřevo: Charateristicé hodnoty v MPa Hodnoty lze apliovat, poud zoušy podle EN 408 a EN1193 nedávají hodnoty menší. Pozn.: pro homogenní lamelové dřevo (de jsou všechny lamely ze stejné jaosti) jsou pevnosti označené písmenem h (např. GL 4h) a pevnosti mohou být vyšší (viz norma). třídy pevnosti: GL 4c GL 8c GL 3c GL 36c ohyb f m,g, pevnost v tahu f t,0,g, 14 16,5 19,5,5 f t,90,g, 0,35 0,40 0,45 0,50 pevnost v tlau f c,0,g, 1 4 6,5 9 f c,90,g,,4,7 3,0 3,3 pevnost ve smyu f v,g,,,7 3, 3,8 modul pružnosti ǁ E 0,g,mean E 0,g,0, modul pružnosti E 90,g,mean modul ve smyu G g,mean průměrná hustota ρ g, [g/m 3 ] NNK ocelové onstruce (11) 9

10 Globální analýza dřevěných onstrucí Výpočet vnitřních sil podle teorie 1. řádu se provádí pružnostní analýzou (LA) s průměrnými hodnotami modulů pružnosti E mean, G mean (viz předchozí tabuly). Pozn: Poud je průběh sil ovlivněn rozdělením tuhosti v onstruci (např. ompozitní prvy s rozdílnými vlastnostmi podle závislosti na čase), použijí se onečné průměrné hodnoty: Emean Gmean Emean, fin = Gmean, fin = 1+ψ ) 1+ψ ) ( def ( def de součinitel dotvarování def podle třídy provozu: třída provozu 1 3 rostlé dřevo 0,60 0,80,00 lepené lamelové dřevo 0,60 0,80,00 a ψ je součinitel pro vazistálou hodnotu proměnného zatížení. Výpočet vnitřních sil podle teorie. řádu se provádí pružnostní analýzou (GNA) s návrhovými hodnotami bez zohlednění dély trvání zatížení, tj.: Emean Gmean E d = G d = de γ M je uvedeno pro různé materiály γ M γ M dále (např. pro rostlé dřevo γ M =1,3, pro lepené lamelové dřevo γ M =1,5). NNK ocelové onstruce (11) 10

11 Mezní stavy únosnosti (MSÚ) Návrhová hodnota únosnosti (viz předešlé tabuly) obecně: R = d mod R γ M mod je modifiační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhosti: materiál rostlé dřevo lepené lamelové dřevo třída provozu třída trvání zatížení stálé dlouhodobé střednědobé rátodobé oamžiové Pozn.: Pro průřezy malých rozměrů (pro rostlé dřevo < 150 mm, pro lamelové dřevo < 600 mm) lze charateristicé hodnoty f a f zvětšit součinitelem m, t,0, h (viz ČSN EN ). NNK ocelové onstruce (11) 11

12 Záladní případy namáhání Dílčí součinitele materiálu a únosnosti γ M : rostlé dřevo γ M = 1,3 lepené lamelové dřevo γ M = 1,5 LVL, OSB γ M = 1, spoje γ M = 1,3 ovové desy s prolisovanými trny γ M = 1,3 Tah ǁ s vlány: t,0, d f t,0,d de t,0,d, je návrhové napětí v tahu ǁ s vlány. Pozn.: Pro tah vlánům musí být uvážen vliv veliosti prvu. Tla ǁ s vlány: c,0, d f c,0,d de c,0,d, je návrhové napětí v tlau ǁ s vlány. NNK ocelové onstruce (11) 1

13 Tla vlánům: c,90, d c,90 f c,90,d Fc,90,d de c,90,d je návrhové napětí v tlau Aef vlánům v dotyové ploše, c,90 součinitel pro soustředěný tla (1,0 4,0). Prostý šimý ohyb (momentové namáhání): f m,y,d m,y,d + m f m,z,d m,z,d 1 a současně m f m,y,d m,y,d + f m,z,d m,z,d 1 de m,y,d a m,z,d jsou návrhová napětí v ohybu hlavním osám, m = 0,7 pro obdélníové průřezy, pro ostatní m = 1,0. Smy: τ d f v,d de τ d je návrhové napětí ve smyu. Pozn.: Síly působící do vzdálenosti výšy nosníu od podpory se do posouvající síly neuvažují. NNK ocelové onstruce (11) 13

14 Vzpěrný tla: c,0, d c f c,0,d de součinitel (vzpěrnosti) c je menší z hodnot pro vybočení y nebo z: c,y = y + 1 y λ rel,y c,z = z + 1 z λ rel,y = 0, 5( 1+ β ( λ 0, ) + λ ) = 0, 5( 1+ β ( λ 0, ) + λ ) y c rel,y 3 rel,y z c rel,z 3 rel,z de pro rostlé dřevo β. = 0 ; pro lepené lamelové dřevo β c = 0,1 c, Štíhlosti: λ y = λ = z L cr,y i L y cr,z i z λy λ rel,y = π λz λ rel,z = π f E f E c,0, 0, 05 c,0, 0, 05 NNK ocelové onstruce (11) 14

15 Příčná a torzní stabilita při ohybu (lopení): m, d critfm,d de součinitel (lopení) crit se určí podle poměrné štíhlosti: crit = 1 pro crit =, 56 0, 75 crit 1 λ 1 = λ rel,m a poměrná štíhlost λ rel,m = f m, m,crit rel,m pro pro π m,crit = = W λ 0 75 rel, m, 0 rel, m,, 75 < λ 1 4 1, 4 < λ ef rel,m M y,crit 0, 05 z 0, 05 y E l I W G y I t Pozn.: Pro obdélníový průřez (bxh) z jehličnatého dřeva lze uvažovat Efetivní déla: pro prostý nosní onzervativně (podrobně viz Euroód) l ef = L. m,crit = 0, 78b h l ef E 0, 05 NNK ocelové onstruce (11) 15

16 Mezní stavy použitelnosti (MSP) Průhyby: Omezuje se oamžitý průhyb: w inst l/300 l/500 a onečný průhyb: w fin l/150 l/300 w c w inst w creep w fin... možné nadvýšení... oamžitý průhyb... od dotvarování... onečný průhyb Oamžitý průhyb se vypočte pro charateristicou ombinaci zatížení a průměrné hodnoty modulů pružnosti. Konečný průhyb se vypočte pro vazistálou ombinaci zatížení (viz souč. ψ ) s ohledem na dotvarování v čase. Pro prvy se stejným dotvarováním: u = u + u + Σu fin fin,g de pro stálé zatížení G: pro hlavní proměnné Q 1 : ostatní proměnná Q i : fin,q1 fin, Q i ( ) u fin, = u 1+ G inst,g def u fin, Q,1 = uinst,q,1( 1+ψ, 1 def ) u fin, Q,i = u inst,q,i ( ψ +ψ ) 0,i NNK ocelové onstruce (11) 16, i def ( def viz str. 10)

17 Pozn.: Pro průhyby prvů se spoji ve střihu se musí uvážit jejich proluz. Do výpočtů potom vstupuje modul proluzu K ser jednoho střihu, jehož hodnotu uvádí pro různé spojovací prostředy Euroód v čl Např. pro hřebíy (bez předvrtání) průměru d a dřevo hmotnosti ρ m platí: 1,5 0, 8 ρm d K ser= 30 Kmitání: U stropů obytných budov se má provést posouzení poud první vlastní frevence f 1 8 Hz, limit vša Euroód neuvádí. Pro vyšší frevenci f 1 je naznačeno ompliované posouzení, i dyž vysoá frevence evidentně není na závadu. NNK ocelové onstruce (11) 17

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA. Ing. arch. Petr Čáslava 25.1.2009

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA. Ing. arch. Petr Čáslava 25.1.2009 KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA Ing. arch. Petr Čáslava 25.1.2009 \1. Úvod Dřevo patří k nejstarším a nejoblíbenějším přírodním materiálům s nejvšestrannějším využitím. Postupné prohlubování poznatků

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Technologie výroby aglomerovaných materiálů

Technologie výroby aglomerovaných materiálů Ing. Martin Böhm Technologie výroby aglomerovaných materiálů ČZU Praha, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra zpracování dřeva, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 Suchdol, bohm@fle.czu.cz, tel.: 224 383

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Tepelné vlastnosti dfieva

Tepelné vlastnosti dfieva ZPRACOVÁNÍ D EVA část 2, díl 5, kapitola 1, str. 15 propustnost dřeva ovlivňují ztenčeniny buněčné stěny, je znatelný vliv bradavičnaté W vrstvy, jejíž přítomnost může jinak malou propustnost jehličnatých

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola Chomutov, Šolní 5, 43 Chomutov, příspěvová organiace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola, Chomutov, Šolní 5, příspěvová organiace Šolní 6/5, 43 Chomutov

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Thermowood Charakteristika vlastností

Thermowood Charakteristika vlastností 1 ThermoWood Charakteristika vlastností Wood Vlhkost humidity dřeva po after vyrovnání balancing % 2 Vlastnost OBSAH ROVNOVÁŽNÉ VLHKOSTI (EMC) Popis V důsledku změn v buněčné struktuře se snižuje schopnost

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků Vužití epertního sstému při odhadu vlastností výrobů ibor Žá Abstrat. Článe se zabývá možností ja vužít fuzz epertní sstém pro popis vlastností výrobu. Důvodem tohoto přístupu je možnost vužití vágních

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology!

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology! Průmysl Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál PURe technology! 2 purenit klenot mezi konstrukčními materiály Průmysl purenit co to vlastně je? Odpověď je jednoduchá: purenit je multifunkční

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více