Jan Brož Akademie výtvarných umění v Praze; atelier Nová média I Studie percepce Architektura a urbanismus New Yorku jako recepce uvažovaní Evropana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Brož Akademie výtvarných umění v Praze; atelier Nová média I Studie percepce Architektura a urbanismus New Yorku jako recepce uvažovaní Evropana"

Transkript

1 Jan Brož Akademie výtvarných umění v Praze; atelier Nová média I Studie percepce Architektura a urbanismus New Yorku jako recepce uvažovaní Evropana Předmluva Touto předmluvou se chci předem omluvit a vyvázat z povinnosti napsat v pravém slova smyslu tradiční stať o moderní architektuře či některém význačném architektovi, ač jsem to původně měl v plánu. Rozhodl jsem se podat zprávu o silném dojmu a vjemu studenta umění z energicky pulsujícího města New York, jenž dalece přesahuje možnosti apercepčního aparátu a vzývá k hlubší rozvaze; jelikož právě vjem samotný je i stěžejním tématem mé výtvarné produkce. Jan Brož; On the 5th AVE; grayscale c-print 10 15; 2009

2 Architektura a urbanismus New Yorku jako recepce uvažovaní Evropana Z mořeplaveckých deníků jsou známy situace, kdy první setkání s domorodou komunitou doprovázel úžas nad skvělou konstrukcí a výrobou člunů připlouvající posádky objevitelů - aniž by ovšem byl projeven jakýkoliv údiv nad opodál kotvícími fregatami. Chlouba námořnictva, loď zaoceánského formátu kotvící na horizontu, jako by byla pro domorodce neviditelná, resp. nepodstatná a nezatížená jakoukoliv mentální konotací. Stejně tak když Marcel Duchamp v roce 1913 vystavil poprvé readymade, tehdy ještě bez teoretického podkladu, návštěvníci výstavy, kteří Duchampa neznali osobně, hodnotili okolo visící umělecké artefakty, ale kola z bicyklu si nevšímali; pokud ho vůbec dokázali zaznamenat, tak jako součást itineráře galerie - nešikovně zapomenutou utilitu. V obou případech se jedná o situaci, při které se perceptor setkává s jevem, jenž dalekosáhle překračuje jeho intelektuální rámec, což je také důvod neschopnosti lidské mysli vyrovnat se s pojmy jako nekonečno či prázdnota. A proto jsem i já pocítil bázeň, když jsem kráčel avenues & streets Manhattanu; mezi mrakodrapy reprezentující západní kulturu. Položil jsem si totiž otázku, zda nevnímám strukturu, princip a nuance města nesprávně; zda mi něco neuniká. Downtown přivádí návštěvníka do centra dění, do míst, kde se věci dějí nezávisle na jeho přítomnosti, působí dojmem promazaného stroje. Jan Brož; Overview; grayscale c-print 10 15; 2009 Geometricky členěná, rastrová urbanita města nedává návštěvníkovi ani jinou možnost než takto vnímat celý environment; byť by byl jeho orientační smysl sebeomylnější, v jednoduchém principu duality a numerizace ulic a tříd nedokáže ztratit čas hledáním místa. Toto si však žádá autonomní rozbor už pro perceptuální hledisko fenoménu dehistorizace a dekontextualizace místa, které je v New Yorku všudypřítomné. Je proto nutno chápat město nejen jako urbanistický, nýbrž především sociáně-kulturní experiment.

3 New York je postaven na pěti ostrovech; na kusech pevné země a močálech. Významné centrum se z něj stalo pro jeho logistickou polohu a také pro největší přístav na východním pobřeží USA; město, které vítá občany, uprchlíky a otroky z celého světa rychle roste. Spojení kapitalistické politiky a multikulturnosti si žádalo nové urbanní formy a dalo vzniknout podobě Manhattanu jako experimentální struktuře výškových budov. Urbanismus nevychází z historických proměn města (např. osady Nový Amstrdam), nýbrž je uměle, inženýrsky rozplánovaný. Avenues působí vzdušně a světelně, i když jsou orámovány mrakodrapy a výškovými budovami. Mají totiž unifikovanou šíři 27 stop; což je vzhledem k době, kdy byly vytyčeny (od 1780), překvapivě jasnozřivé a velkorysé. Streets & Avenues jsou číslovány směrem od jihovýchodu k severozápadu. Strukturu příčně kříží Broadway až po Central Park. Central Park bylo první místo, do kterého jsem po příletu do NYC zamířil. A stejně jako každý turistický průvodce i já jej shledal nadmíru příjemným. Majestátně rozsáhlý park přímo v srdci Manhattanu je kusem domestikované přírody, skvěle fungující jako zřídlo klidu a možnost kontempelace ve vyčerpávajícím ruchu velkoměsta. Pravdou je, že v nudlovitém členění parku plánování skvěle funguje; protíná na padesát ulic, což znamená, že je velmi snadno dostupný a tvoří pomyslnou stěnu zeleně v ulicích při pohledu směrem dovnitř města. Navíc projít jím napříč trvá deset minut, zatímco přejít jej z konce na konec trvá při svižné chůzi dvě hodiny. Park půlí rozlehlý Reservoir of Ellisabeth Kennedy. Jan Brož; Reservoir; grayscale c-print 10 15; 2009 Central Park byl založen v 19.století pro možnost vycházky či projížďky měšťanů. Infrastruktura stezek je uzpůsobena pro procházky, cyklistiku a především hojně aplikovaný jogging. Právě okruh břehu Reservoir je nejoblíbenější joggingovou trasou. Do Central Parku je také decentně včleněn trakt skvělého Metropolitan Museum. Sbírkami a architekturou expozice je unikátní, ovšem z architektonického hlediska ničím novátorskou institucí; ukázkový případ amerického neo-klacisismu.

4 Právem bývají dosazeny do stejné rovnice pojmy mrakodrap a pseudogotika; architektura mrakodrapů a zástavby na Manhattanu na mě působí podobně jako na dobového člověka gotická architektura. Například komplex Rockefeller's Centre či budovy na Times Square vytváří již zmíněný dojem bázně. Ostatně to předznamenává i reliéf na hlavním vchodu do Rockeffeler s Centre či (jak si uvědomil a zpracoval Jiří Příhoda) gryfí hlavy chrličů na Chrysler Building. Právě Chrysler spolu se Solomon R. Guggenheim na mě působí jako dva klenoty. Špičková architektura Musea, které Frank Lloyd Wright navrhl původně pro soukromou sbírku, je však velmi komplikovaným výstavním prostorem určeným pro nejzkušenější umělce a kurátory; důvod je prostý. Budova je sama o sobě skvělým dílem, do něhož se pro jeho zaoblené stěny a svažující se chodby (vyjma bočních galerií) nedá snadno implikovat forma závěsného obrazu. Stavba přímo vyzývá k navržení projektu, který ji však nesmí v žádném ohledu potlačit (např. vynikající textové instalace Liama Gillicka). Toho, jak výjimečnými jsou právě Chrysler a Guggenheim, si všiml i Matthew Barney (Cremaster3). Chrysler je majestátní se svými mramorovými interiéry, špičatostí i strohostí dobového stylu z něj vytváří chrám moderního člověka. Při několika návštěvách galerií (např. Mary Boone Gallery) na 5th Ave. nebo návštěvě privátní galerie Christie s (Rockefeller Centre) jsem měl možnost pozorovat město z perspektivy mrakodrapů. Okolní budovy připomínaly texturu kůry, kterou rozdělovaly kousky střešních zelení, privátních teras, intimních zahrad a miniaturních parků. Jan Brož; On 25th Floor; grayscale c-print 10 15; 2009 V New Yorku jsem si poprvé skutečně uvědomil význam výtvarného umění. Cítil jsem, že zde umění není přežívající či parazitující subkulturou, nýbrž naopak, že ho velkoměsto potřebuje. V NYC jsem viděl nesčetně soukromých galerií, privátních i veřejných sbírek, nezávislých tvůrčích prostor, ateliérů a velkých muzeí jako MoMA, New Museum nebo Whitneyho muzeum, jejichž architektura je skvělá (zejména New Museum tokyjských architektů Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa/SANAA).

5 Samozřejmě, že nejvíce galerií se nachází na Manhattanu ve čtvrti Chelsea mezi 10th~30th Str., kam se epicentrum galerií přesunulo ze SoHo, které je nyní středem módy. Nové centrum galerií a kultury začíná růst ve čtvrti Williamsbourgh přes řeku sousedící s Lower East Side; Williamsbourgh je část Brooklynu nedaleko ortodoxní židovské čtvrti. Mnohé z industriálních budov se tajně přetvořily na galerie a ateliéry. Nejznámnější je Pierogi Gallery se sesterským projektem Boiler. Očekává se, že Williamsbourgh bude další galerijní čtvrtí, zatím je ovšem velmi nezávislá a kvalita tamních výstav a projektů je mnohdy na pováženou. Je zajímavým fenoménem, že právě staré industriální budovy přitahují mladé umění a investory a to nejen v NYC, nýbrž po celém světě. V momentě zahlcení a nevyhnutelného růstu nájmů a cen nemovitostí/parcel už je na čase původní lokalitu opustit a najít novou; průmysl umění se nevyhýbá ani periferiím center. Například instituce Dia Art Beacon, sídlem ve městečku Beacon (NY State) cca 90 minut cesty vlakem z Grand Central, umístěná taktéž do kdysi továrního areálu, v jejíž expozici jsou nejdůležitější díla minimalistického umění (zejména masivní ocelové pláty Richarda Serry) a dále pak fotografie manželů Becherových atd., je ukázkovým příkladem toho, jak umění vyzní ve správné instalaci a v prostoru, který s dílem interreaguje. Mimochodem Dia je opravdu výjimečná instituce, díky níž mohly vzniknout monumentální projekty jako Lightning Field (Walter De Maria), Spiral Jetty (Robert Smithson) atd., a podporuje nejvýznamnější umělce i dnes. Jan Brož; Coney Island; grayscale c-print 10 15; 2009 Vzpomínám na moment, kdy jsem byl se dvěma kamarády v Chelsea. Přehlcení vším uměním a především finančními aspekty trhu s uměním nasedli jsme tehdy na Subway, jeli z Chelsea přes Brooklyn a vysedli na konečné stanici Coney Island. Tam jsem na prázdné pláži jen v trenýrkách skočil do chladného přílivu Atlantského oceánu a omyl ze sebe všechen stres NYC. Na Coney Island vzpomínám doteď, na zvláštní osamělost toho místa, na pohled do prázdného zábavního parku a na lovce krabů na molu.

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

M A G A Z Í N SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S KONSORCIEM PRO KARLÍN. PARTNERY PROJEKTU JSOU: CBRE, DARAMIS GROUP,

M A G A Z Í N SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S KONSORCIEM PRO KARLÍN. PARTNERY PROJEKTU JSOU: CBRE, DARAMIS GROUP, M A G A Z Í N KARLIN BYZNYS ŽIVOT ARCHITEKTURA GASTRONOMIE KULTURA SPORT SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S KONSORCIEM PRO KARLÍN. PARTNERY PROJEKTU JSOU: CBRE, DARAMIS GROUP, FÓRUM

Více

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO (CSUMT) Studie Jan Mladovsky Město Třeboň 2013 OBSAH 1) SITUACE 3 2) SPECIFIKA TŘEBOŇSKA 9 3) UMĚNÍ OBNOVY A REGENERACE 11 4) DOCUMENTA13 13 5) CÍLE ART-LED

Více

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje Ivana Jozeková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh řešení webové prezentace, konkrétně webové prezentace

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

LIFE MAGAZINE. N o 3

LIFE MAGAZINE. N o 3 LIFE MAGAZINE N o 3 Rozhovor Liběna Rochová Česká naděje Miro Sabó Metropole Módy Tváře oděvů Módni ikony Ženy, jimž móda ležela u nohou Gurmán Umění vzbudit touhu osobnost módy Hana Podolská EDITORIAL

Více

Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii

Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Teoretická bakalářská práce Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii 50. 90. léta 20. století Milan Krištůfek Opava 2014 Instalace

Více

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ARCHINEWS 2 2010 Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ArchiCAD 14: první integrátor BIM na českém trhu Pěší zóna v Chebu příběh doby a místa Poctivé řemeslo, slušnost, pokora a

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný Urbánní krajina v současné fotografii Robin Závodný Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, - že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků

Více

Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL

Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL Jørn Utzon se stal v roce 2003 laureátem Pritzkerovy ceny za architekturu. Výkonný ředitel Pritzkerovy ceny Bill Lacy nejspíš nebyl daleko od pravdy, když mimo

Více

VLADIMÍR SITTA. Vypracoval: Bc. Vlastimír Jenyš. Předmět: Současná krajinářská architektura. Obor: Zahradní a krajinářská architektura, 4.

VLADIMÍR SITTA. Vypracoval: Bc. Vlastimír Jenyš. Předmět: Současná krajinářská architektura. Obor: Zahradní a krajinářská architektura, 4. VLADIMÍR SITTA Vypracoval: Bc. Vlastimír Jenyš Předmět: Současná krajinářská architektura Obor: Zahradní a krajinářská architektura, 4. Ročník Rok: Letní semestr 2015 FAPPZ ČZU OBSAH: ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE..4

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě VI červen 2014 EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE X. RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V PRAZE www.ff.osu.cz Renesanční umění se dostalo do českých zemí

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVII. (VIII.) ČÍSLO 1 / 2007 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Martin Micka, květen 2007. Zákres a text Klub Za starou Prahu Vidím město veliké, výška jehož domů hvězd se dotýká (Čtěte článek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová Marketingové komunikace Centra současného umění DOX Bc. Žaneta Vávrová Diplomová práce 2010 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT V předkládané diplomové práci analyzuji

Více

ROčNÍK XXXVIII. (IX.) číslo 2 / 2008

ROčNÍK XXXVIII. (IX.) číslo 2 / 2008 ROčNÍK XXXVIII. (IX.) číslo 2 / 2008 věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Kateřina Bečková, červenec 2008 Bez přezůvek vstup zakázán? Vchod pro bezdomovce do činžovního domu v Půtově uličce na Novém Městě.

Více

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Více

istá cesta vyhrává svět

istá cesta vyhrává svět svět istá cesta pohotovosti a zkušenosti profesionálů z BSF se vždy nalezlo řešení. Aby se alespoň částečně řešila informovanost možných klientů, byla neprodleně vypracována základní osa otázek a odpovědí

Více

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století

Více

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda FOXMAG LIFE MAGAZINE N o 2 Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda Nejen na vysoké noze Zajímavý projekt TATE MODERN, DOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, VELETRŽNÍ PALÁC osobnost PICASSO EDITORIAL

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Prostor. ...převážně městský... Teorie a praxe architektonického navrhování. autor: Bc. Jiří Klimek. vedoucí: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.

Prostor. ...převážně městský... Teorie a praxe architektonického navrhování. autor: Bc. Jiří Klimek. vedoucí: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. Prostor...převážně městský... autor: Bc. Jiří Klimek Teorie a praxe architektonického navrhování vedoucí: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. Obsah úvod definice osobní prostor, časoprostor prvky vymezující

Více

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra 2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra Přílohy studie Cultural factory SVĚTOVAR 1 Analytická studie pro účely

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra žurnalistiky Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury The image in the public space, as a part of the urban visual

Více

DAVID ADJAYE seminární práce z předmětu SAT na téma: SOUČASNÝ ARCHITEKT A JEHO KOŘENY, VZDĚLÁNÍ, INSPIRACE, OSOBNÍ ŽIVOT A ZKUŠENOST

DAVID ADJAYE seminární práce z předmětu SAT na téma: SOUČASNÝ ARCHITEKT A JEHO KOŘENY, VZDĚLÁNÍ, INSPIRACE, OSOBNÍ ŽIVOT A ZKUŠENOST Foto: www.bbc.co.uk DAVID ADJAYE seminární práce z předmětu SAT na téma: SOUČASNÝ ARCHITEKT A JEHO KOŘENY, VZDĚLÁNÍ, INSPIRACE, OSOBNÍ ŽIVOT A ZKUŠENOST BARBORA KADLECOVÁ SOUČASNÁ ARCHITEKTONICKÁ TVORBA

Více