USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004"

Transkript

1 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ Č. 294/04 Odvolání člena správní rady Ekofondu souhlasí s odvoláním člena správní rady Ekofondum Mgr. Jana Korytáře z funkce člena správní rady Ekofondu na vlastní žádost Milevě Slávikové, vedoucí kanceláře primátora, předložit návrh na odvolání z funkce člena správní rady Ekofondu zastupitelstvu města ke schválení. T: USNESENÍ Č. 295/04 Majetkoprávní operace souhlasí s majetkoprávními operacemi pod body I.,II.,III. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II. a III. zastupitelstvu města ke schválení. T: USNESENÍ Č. 296/04 Majetkoprávní operace nájem pozemků, výpůjčka pozemků, věcná břemena majetkoprávní operace pod body I., II., III., a IV.: I. Nájem pozemků 1. Rada města nájem části p. p. č. 781/1 ostatní plocha o výměře 6 m 2 v k. ú. Starý Harcov za roční nájemné 90,- Kč pro Ing. Vlastu Weberovou, Sosnová 471, Liberec 15 na dobu neurčitou. 2. S t a ž e n o 3. S t a ž e n o 4. S t a ž e n o 5. S t a ž e n o Stránka 1/11

2 6. Rada města nájem části p. p. č. 3908/1, zastavěná plocha o výměře 20 m 2 v k. ú. Liberec za roční nájemné ve výši 300,- Kč pro Pavla Ivana, Šumavská 773/9, Liberec 3 na dobu neurčitou. II. III. IV. Výpůjčka pozemků 1. Rada města výpůjčku p. p. č. 608 ost. plocha o výměře 342 m 2 v k. ú. Starý Harcov bezplatně pro Ing. Libora Hošice, Národní 394, Liberec 15 na dobu neurčitou. 2. Rada města výpůjčku části p. p. č. 928 ostatní plocha o výměře 80 m 2 v k. ú. Vesec u Liberce bezplatně pro paní Věru Kavalírovou na dobu neurčitou. 3. S t a ž e n o Nájem a výpůjčka pozemků 1. Rada města nájem části p. p. č. 1859/1, zahrada o výměře 400 m 2, p. p. č. 1859/2, zastavěná plocha o výměře 18 m 2 za roční nájemné 2.500,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 1859/1, zahrada o výměře 300 m 2 v k. ú. Starý Harcov pro paní Jindru Markytánovou, Sněhurčina 704/1, Liberec 15 na dobu neurčitou. Věcné břemeno 1. Rada města zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení telekomunikační sítě a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1410/2, 1425/1, 1425/3, 1429/13, 1429/137, 1429/138, 1429/140 v k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO , za cenu 88,- Kč/m Rada města zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení telekomunikační sítě a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1295/5, 1299/7, 1300/5, 1303/8, 1303/9, 1304/10, 926/2, 927/16, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO , za cenu 56,- Kč/m Rada města zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení telekomunikační sítě a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 426/3, 427, 502, 491, 586 v k. ú. Vesec u Liberce, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO , za cenu 56,- Kč/m2. 4. Rada města zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení telekomunikační sítě a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 110/1, 690/3, 690/31 v k. ú. Horní Hanychov, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO , za celkovou cenu ,- Kč. 5. Rada města zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení telefonní přípojky a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 296, ost. pl., p. p. č. 298/2, ost. pl., p. p. č. 1045/2, ost. pl., v k. ú. Horní Růžodol, za cenu 88,- Kč/m 2, p. p. č. 718/3, ost. pl., p. p. č. 721/5 ost. pl., v k. ú. Rochlice u Liberce za cenu 56,- Kč/m 2, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO Rada města zřízení věcného břemene na st. p. č. 250/6, zahrada, v k. ú. Machnín spočívajícího v právu chůze a jízdy, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka st. p. č. 250/1, jejíž vlastníkem je v současné době paní Markéta Snitarová, bytem Pražská 9/9, Liberec 3 a kteréhokoliv dalšího vlastníka za cenu věcného břemen 8.820,- Kč. 7. Rada města zřízení věcného břemene na p. p. č. 413, orná půda, v k. ú. Machnín, spočívajícího v právu uložení vodovodní přípojky a právu vstupu, provozu, údržby a oprav, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka p. p. č. 417/3, jejichž vlastníky jsou v současné době manželé Vlastimil a Alena Stránka 2/11

3 2. 8. Rada města zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení kabelového vedení a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1056/1, ost. pl., p. p. č. 1191, ost. pl., p. p. č. 1195/1, ost. pl., p. p. č. 1271, ost. pl., v k. ú. Růžodol I na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO , za cenu 88,- Kč/m Rada města zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení vodovodní přípojky na p. p. č. 510, zahrada, v k. ú. Nové Pavlovice, ve prospěch vlastníka objektu č. p. 54/5 na p. p. č. 511, jehož vlastníkem je v současné době Jiří Dvořák, gen. Svobody 54/2, Liberec 13 a kteréhokoliv dalšího vlastníka, na dobu životnosti stavby, za cenu 88,- Kč/m 2. USNESENÍ Č. 297/04 Prodej nemovitostí nabízených k odkoupení formou Blokové privatizace odstoupení jediného zájemce o odkoupení nemovitostí nabízených formou Blokové privatizace firmy Libereal a. s. z výběrového řízení Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, připravit změnu pravidel privatizace tak, aby umožnila dražbu. T: USNESENÍ Č. 298/04 Udělení výjimky udělení výjimky dle 38 Zásad postupu při privatizaci nemovitostí nesplnění podmínky 100 % zájmu oprávněných osob o odkoupení bytových jednotek v budově č. p. 791, ul. Borový vrch, Liberec 14 o jednu bytovou jednotku. USNESENÍ Č. 299/04 Zrušení usnesení zrušuje usnesení rady města č. 93/00 ze dne , kterým bylo schváleno pozastavení privatizace bytové jednotky č. 548/006 v budově č. p. 548, ul. Poutnická, Liberec 4. USNESENÍ Č. 300/04 Prodej pozemků upravený seznam podaných a pozastavených žádostí k datu Stránka 3/11

4 upravený přehled žádostí o prodej pozemků podaných na oddělení kapitálové správy majetku k datu USNESENÍ Č. 301/04 Nájemní smlouvy na hrobová místa a v areálu Libereckého krematoria uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany: Soupis smluv na pronájem hrobových míst urnového háje 04/2004. uživatel adresa hrobové místo Fraňková Eva Jugoslávská 720/8, Liberec 3 KZ-IX3 Ondráčková Eva Na Žižkově 809, Liberec 6 ST-33 Vajsejtl Jiří Libušina 330, Liberec 1 B-12 Žaludová Alice Skalany 24, Turnov XVIII-2 Hauer Petr Cihlářská 667, Liberec 6 A-15 Samková Květa Americká 662/70, Liberec 3 L-90 Trachtová Eva Národní 383, Liberec 8 DK-55 Pulec Milan Volgogradská 29/70, Liberec 9 XII-53 Doubrava Jiří Na Bojišti 827, Liberec 3 KZ-1-8 Doubrava Jiří Na Bojišti 827, Liberec 3 KZ-1-7 Soukup Václav Hvězdná 489/17, Liberec 5 ST-37 Fiedlerová Danuše Včelařská 279/9, Liberec 11 Z Ferster Harry Ječná 491, Liberec 15 D-41 Neumann Vladimír Letná 511, Liberec 12 STL-71 Podgajská Marie Vzdušná 59/3, Liberec 1 DK-335 Veitová Marcela Tyršova 10, Liberec 5 Z-5-1a Hauzer Jaroslav Kubelíkova 506, Liberec 7 IV-34 Matějíčková Jana Studánecká 447, Stráž nad Nisou NO Poláková Marie Dobiášova 858/10, Liberec 6 STE-13 Doubravová Vlasta Novákova 404, Lom u Mostu G-32 Kučera Miroslav Buriánova 930/33, Liberec 6 V-26 Hradilová Edita Sametová 713, Liberec 1 III-192 Hanusová Věra Topolčanská 18, Litoměřice C-30 Bufka Ladislav U Sirotčince 553/1, Liberec 4 XXII-79 Truhlář Jan Červeného 611, Liberec 6 XXII-49 Ondráčková Jaroslava Sosnová 472, Liberec 15 IV-20 Nováková Bedřiška Šimáčkova 581, Liberec 12 KZ-9-48 Šírová Helena Anglická 826, Liberec 3 XIX-9 Dostál Stanislav Nová Ves 69 M-31 Mysliveček Václav Buriánova 917/7, Liberec 6 KZ-D-40 Stuchlíková Dáša Janáčkova 824/13, Liberec 1 NO Kroupa Milan Školní 864, Bakov nad Jizerou XII-59 Šámal Jaroslav Hodkovická 590/11, Liberec 6 ST-32 Gruberová Jiřina Americká 791/84, Liberec 3 STL-125 Krejcarová Hana Krásná Studánka 40, Liberec 31 HK-226 Krejcarová Hana Krásná Studánka 40, Liberec 31 HK-236 Cicejová Zdeňka Tržní nám. 153/6, Liberec 1 DK-446 Stránka 4/11

5 Jankovičová Jana Moskevská 11/18, Liberec 4 STF-96 Soukupová Jana Baarova 50/1, Liberec 1 DK-153 Průšková Marta SNP 350, Liberec 5 VIII-32 Kubíčková Milada SNP 391, Liberec 5 NO Boček Jiří Jáchymovská 270, Liberec 10 NO Dundová Blanka Suldovského 532, Liberec 11 NO Mikulička Jindřich Mánesova 249, Liberec 10 ST-7 Šulc Vladislav, Ing. Jáchymovská 270, Liberec 10 HK-193 Svoboda Josef Aloisina výšina 419, Liberec 5 XVIII-290 Vozáková Radka Gagarinova 750/26, Liberec 7 NO Matouš Josef Na Kačírku 467/6, Liberec 6 J-94 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o., k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa. USNESENÍ Č. 302/04 Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2004 souhlasí s upraveným návrhem rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2004 dle důvodové zprávy Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2004 zastupitelstvu města ke schválení. T: USNESENÍ Č. 303/04 Přidělení obecních bytů na základě pořadníku 1. Simoně Pochové přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+1 II. kat. v Liberci 2, U Stoky Dagmaře Zimmermannové přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+1 II. kat. v Liberci 30, U Šamotky Monice Polívkové přidělení bytu č. 104 o velikosti 1+0 I. kat. v Liberci 30, U Sila Pavle Svojíkové přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1 III. kat. v Liberci 2, Studničná 223 Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče, uzavřít nájemní smlouvu. Stránka 5/11

6 USNESENÍ Č. 304/04 Nařízení Statutárního města Liberec, kterým se mění Nařízení č. 7/2003 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci vydává Nařízení Statutárního města Liberce, kterým se mění Nařízení č. 7/2003 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci a cenu za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci dle přiloženého materiálu. USNESENÍ Č. 305/04 Návrh na vyplacení mimořádných nákladů ředitelům škol mimořádné náklady vzniklé z důvodů uvedených v důvodové zprávě pro ředitelku Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, Sázavská 556/8 PaedDr. Danu Studničkovou, pro ředitelku Zvláštní školy Liberec, Orlí 140/7 Mgr. Soňu Vondroušovou, pro ředitelku Zvláštní školy Liberec, Kašparova 73 Mgr. Danu Bařinkovou, přo ředitele Základní školy Liberec, Sokolovská 328 Mgr. Milana Vondrouše, pro ředitelku Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2 Mgr. Ludmilu Moravcovou, pro ředitele Základní školy Liberec, Růžodolská 118/26 Mgr. Martina Urbana, pro ředitele Základní školy Liberec, Aloisina výšina 642 Mgr. Jaroslava Vykoukala, pro ředitelku Základní školy Liberec, Křížanská 80 Mgr. Evu Slovákovou, pro ředitelku Základní školy Liberec, Heřmánkova 95 Mgr. Yvonu Molnárovou, pro ředitelku Základní školy Liberec, Dvorská 447/29 PaedDr. Marii Dvořákovou, pro ředitelku Mateřské školy Liberec, Klicperova 414/2 Bc. Irenu Rezkovou 1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady města shora uvedené ředitele školských zařízení. 2. Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, zajistit uzavření dohod u prací konaných mimo pracovní poměr. USNESENÍ Č. 306/04 Návrh na vyplacení mimořádné odměny Mgr. Daně Bařinkové, ředitelce Zvláštní školy Liberec, Kašparova 73 a PaedDr. Marii Dvořákové, ředitelce Základní školy Liberec, Dvorská 447/29 Stránka 6/11

7 mimořádnou odměnu dle důvodové zprávy pro paní Mgr. Danu Bařinkovou, ředitelku Zvláštní školy Liberec, Kašparova 73 a pro paní PaedDr. Marii Dvořákovou, ředitelku Základní školy Liberec, Dvorská 447/29 k příležitosti odchodu do starobního důchodu Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady města paní Mgr. Danu Bařinkovou, ředitelku Zvláštní školy Liberec, Kašparova 73 a PaedDr. Marii Dvořákovou, ředitelku Základní školy Liberec, Dvorská 447/29. USNESENÍ Č. 307/04 Platový postup ředitele Základní školy Liberec, Oblačná 101/15, Mgr. Jiřího Vencla dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. platový postup ředitele Základní školy Liberec, Oblačná 101/15 Mgr. Jiřího Vencla dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb., stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitele Základní školy Liberec, Oblačná 101/15 Mgr. Jiřího Vencla Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. USNESENÍ Č. 308/04 Jmenování a platový výměr ředitele Speciálních škol, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace jmenuje se souhlasem odboru školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje do funkce ředitele Speciálních škol, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace PaedDr. Danu Studničkovou, ke dni a platový výměr ředitele Speciálních škol, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Speciálních škol, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace, 2. zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy. Stránka 7/11

8 USNESENÍ Č. 309/04 Jmenování a platový výměr ředitele Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace jmenuje se souhlasem odboru školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje do funkce ředitele Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace Mgr. Ludmilu Moravcovou, ke dni , platový výměr ředitele Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace, 2. zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy. USNESENÍ Č. 310/04 Smlouva o výpůjčce zapůjčení modelu lanovky Střední odborné škole gastronomie a služeb a SOU Na Svahu se sídlem v Liberci Mgr. Jitce Mrázkové, vedoucí odboru cestovního ruchu, uzavřít smlouvu o výpůjčce. T: USNESENÍ Č. 311/04 Návrh sportovní komise a Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 4. kolo 2004 souhlasí s návrhem sportovní komise a Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v rámci 4. kola 2004 v celkové výši ,- Kč Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, předložit návrh sportovní komise a Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v rámci 4. kola 2004 v celkové výši ,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. T: Stránka 8/11

9 USNESENÍ Č. 312/04 Informace o realizaci trasy Metropolitní sítě Radnice Krajský úřad informaci o realizaci trasy Metropolitní sítě Radnice Krajský úřad. USNESENÍ Č. 313/04 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Zahradní Město Liberec a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 1. řádnou účetní závěrku, 2. návrh na účetní rozdělení hospodářského výsledku, 3. odměny členů orgánů společnosti na rok 2004, 1. výroční zprávu, 2. zprávu o auditu, 3. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, 4. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, 5. vyjádření dozorčí rady představenstvu společnosti Zahradní Město Liberec a. s., provést účetní rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003 v účetnictví roku USNESENÍ Č. 314/04 Zajištění finančního krytí investiční akce Rozšíření retenční nádrže Bucharka zajištění finančního krytí stavby na rozšíření retenční nádrže Bucharka formou investiční dotace Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit finanční krytí investice do rozpočtu Statutárního města Liberec. T: 11/04 USNESENÍ Č. 315/04 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady záměr rozšíření retenční nádrže Sportovní areál Ještěd, a. s. v rozsahu 1. rozšíření retenční nádrže na celkovou kapacitu cca m 3 vody, 2. vybavení čerpací stanice na využití celkového množství vody Stránka 9/11

10 Ing. Pavlu Krenkovi, předsedovi představenstva, zajistit realizaci záměru rozšíření retenční nádrže Bucharka vypsáním výběrového řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle 27. USNESENÍ Č. 316/04 Žádost o navýšení provozní a investiční dotace pro rok 2004 pro Sportovní areál Ještěd a. s. 1. navýšení provozní dotace pro Sportovní areál Ještěd v celkové výši 1, ,- Kč, 2. navýšení investiční dotace o 5, ,- Kč Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit tyto změny do rozpočtového opatření Statutárního města Liberec. T. 11/04 USNESENÍ Č. 317/04 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Liberec, a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 1. zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů, 2. změnu stanov společnosti. jako jediný akcionář společnosti Dopravní podnik města Liberce a. s., se sídlem v Liberci 3, Mrštíkova 3, PSČ , IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle ust. 208 zák. č. 513/91 Sb. obchodní zákoník za následujících podmínek: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 438, ,- Kč, tj. slovy čtyřistatřicetosmmilionůtřistadvanácttisíc korun českých (z částky 344, ,- Kč na částku 782, ,- Kč), 2. základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti takto: z Ostatních kapitálových fondů (účet číslo 413) částkou 432, ,- Kč a z Ostatních a statutárních fondů ostatních fondů investičních (účet číslo 42730) částkou 5, ,- Kč, 3. zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií z hodnoty ,- Kč za akcii na hodnotu ,- Kč (slovy: padesáttisíckorun českých) za akcii společnost vydá celkem kusů kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě a v důsledku tohoto rozhodnutí změnu stanov společnosti, podmíněnou zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že v 5 stanov společnosti se body 1. a 2. mění a nově zní takto: 1. Základní kapitál společnosti činí 782, ,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátdvamilionysedmsettisíckorun českých). 2. Základní kapitál je rozepsán na ks (slovy: patnácttisícšestsetpadesátčtyři kusy) kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ,- Kč (slovy: padesáttisíckorun českých) Stránka 10/11

11 předsedovi představenstva Dopravní podnik města Liberce, a. s., zajistit podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu a z toho vyplývající změny stanov do obchodního rejstříku. USNESENÍ Č. 318/04 Dokončení optimalizace počtu pracovníků MML pro rok 2004 zprávu o postupu optimalizace počtu pracovníků Statutárního města Liberec zařazených do Magistrátu města Liberec a zároveň stanovuje celkový počet 360 zaměstnanců Magistrátu města Liberec (jedná se o průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané) s platností od 1. října 2004 Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 1. dokončit proces optimalizace pracovních sil MML pro rok 2004 do konce roku 2004, 2. provést všechny příslušné kroky v pracovněprávní oblasti, 3. připravit souhrnnou zprávu o průběhu optimalizace, jejích dopadech na fungování MML a efektech. T: 12/04 Rada města vzala na vědomí tyto informace: písemné: stížnost adresovaná radě města na nečinnost úředníků MML polyfunkční dům v Moskevské ulici Mgr. Řeháček komunitní plánování sociálních služeb v Liberci D. Helšusová Ing. Eva K o č á r k o v á v. r. Naďa J o z í f k o v á v. r. náměstkyně primátora náměstkyně primátora Stránka 11/11

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 4. 2003

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 4. 2003 USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 4. 2003 USNESENÍ Č. 170/03 Majetkoprávní operace s majetkoprávními operacemi pod body I., II., III., IV. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,

Více

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005.

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005. USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005. USNESENÍ Č. 563/05 Změna statutu a názvu Komise pro urbanizmus, územní plánování a strategický plán 1. změnu statutu rozšíření o péči

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 USNESENÍ Č. 208/05 Přijetí individuální dotace z Ministerstva financí ČR na akci Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu v

Více

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 9. 2004

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 9. 2004 USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 9. 2004 USNESENÍ Č. 458/04 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem VII. - MO Liberec Vratislavice n./n. nevyužití předkupního

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Č. 50/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body VI. a IX. majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou - věcná

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Č. 453/06 Návrh na přijetí záměru snížení základního jmění společnosti LVT a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Č. 304/08 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje a cena pozemků 1. záměr prodeje pozemku p.

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 5. 2008

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 5. 2008 USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 5. 2008 USNESENÍ Č. 269/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů s majetkoprávními operacemi pod body: I. Směna II. Bezúplatný převod

Více

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 4. 2005 USNESENÍ Č. 192/05 Majetkoprávní operace, výkup nemovitostí od paní Lískovcové a pana Nováka s výkupem domu č. p. 387 včetně příslušenství

Více

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009 USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009 USNESENÍ Č. 436/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávními operacemi pod body: I. Nájem a prodej

Více

USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 20. 3. 2012

USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 20. 3. 2012 USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 20. 3. 2012 USNESENÍ Č. 182/2012 Projekt EPC - energetické úspory vybraných školských zařízení, schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2007

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2007 USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2007 USNESENÍ Č. 442/07 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů majetkoprávní operaci pod bodem: I. Výpůjčka: Rada města výpůjčku

Více

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 5. 2009

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 5. 2009 USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 5. 2009 USNESENÍ Č. 260/09 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů majetkoprávní operaci pod bodem: I. Věcné břemeno souhlasí s uzavřením

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15.3.2011

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15.3.2011 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: IV. Záměry prodeje a ceny pozemků 1.Tento bod byl stažen. 2.

Více

USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011

USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 USNESENÍ Č. 654/2011 Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv souhlasí se zřízením zástavního práva k bytovým objektům

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 3. 2004 USNESENÍ Č. 102/04 Majetkoprávní operace nájem a výpůjčka pozemků, výpůjčka pozemku, změna usnesení majetkoprávní operace pod body: I.

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 5. 2004 USNESENÍ Č. 229/04 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body III. MO Vratislavice nad Nisou: III. Věcné břemeno: zřízení věcného

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Věc: Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2015 Zpracoval: odbor, oddělení: Kateřina

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A

M A G I S T R Á T M Ě S T A M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 28. 4. 2011 Plnění usnesení rady města za měsíc březen 2011 Předkládá: Miroslav Křepel, pověřený zastupováním tajemníka

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15. 4. 2008

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15. 4. 2008 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15. 4. 2008 USNESENÍ Č. 199/08 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů majetkoprávní operace pod body: I. Nájem Rada města nájem pozemků

Více

USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 10. 2013

USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 10. 2013 USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 10. 2013 USNESENÍ Č. 767/2013 Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu - nákup osobního automobilu pro městskou

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A

M A G I S T R Á T M Ě S T A M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 28. 2. 2013 Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2013 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML Zpracovala:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2005

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2005 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2005 USNESENÍ Č. 187/05 Rezignace Ing. P. Krenka na funkci náměstka primátora Zastupitelstvo města vzalo na vě domí rezignaci Ing.

Více

1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková. 9. A třídní učitelka Anna Mášová. 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis

1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková. 9. A třídní učitelka Anna Mášová. 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis 1963/1964 9. A třídní učitelka Jiřina Černušáková 9. B třídní učitelka Anna Mášová 1964/1965 9. A třídní učitel pan Angelis 9. B třídní učitelka Jiřina Černušáková 1965/1966 9. B třídní učitel pan Stejskal

Více

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003 USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003 USNESENÍ Č. 476/03 Stížnost na postup Komise pro výběrová řízení s postupem Komise pro výběrová řízení dne 3. 9. 2003 při vyřazení zájemců

Více

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Starosta 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Bod pořadu jednání: 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML č. 1/2011 O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ

Více

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 5. 2014

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 5. 2014 USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 5. 2014 USNESENÍ Č. 502/2014 Veřejná zakázka Rekonstrukce Radničního sklípku v budově historické radnice Rada města po projednání: 1.

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 9. 1. 2007

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 9. 1. 2007 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 9. 1. 2007 USNESENÍ Č. 1/07 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů majetkoprávní operaci pod bodem I. Záměr daru, s majetkoprávní operací

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2003 USNESENÍ Č. 77/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body V., VI., VII., VIII. a XIV. majetkoprávní operace Vratislavice

Více

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC a ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC a ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC a ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU INFORMACE PRO VOLIČE o době a místě konání volby prezidenta Primátorka města Liberec a starosta Městského obvodu Liberec Vratislavice

Více

U S N E S E N Í. z 27. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 20. listopadu 2007

U S N E S E N Í. z 27. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 20. listopadu 2007 U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 20. listopadu 2007 ****************************************************************************************** 121 Rada města Zlatých Hor

Více

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 9. 9. 2003 USNESENÍ Č. 420/03 Majetkoprávní operace nájem pozemků, věcné břemeno majetkoprávní operace pod body I., II.: I. Nájem pozemku Rada města

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

USNESENÍ 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 9. 2011

USNESENÍ 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 9. 2011 USNESENÍ 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 9. 2011 USNESENÍ Č. 636/2011 Projednání návrhu příjmů rozpočtu SML na rok 2012 bere na vě domí návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 012/07/Za U S N E S E N Í 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 289/12 331/12 Rozdělovník - členové

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 20.9.2011 JID: 175411/2011/KUUK/Duch Číslo jednací: 345/UPS/2011-6 Sdělení ve věci odvolání proti rozhodnutí

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2013

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2013 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2013 USNESENÍ Č. 143/2013 Rezignace náměstka primátorky bere na vě domí rezignaci Lukáše Martina na funkci náměstka primátorky pro

Více

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program:

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 18. jednání Rady města

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č.

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č. USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. února 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 1. Financování výstavby areálu Střelnice ZM schvaluje navržený rámcový model financování dostavby areálu Střelnice. ZM stanovuje maximální

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155 USS NESENÍ Z 8. ZASEDÁN ÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉH HO DNE 24. 9. 2015 USNESENÍ Č. 218/2015 Aktualizace projektového záměru modernizace KNL Stručný obsah: Materiál obsahuje aktualizaci projektového

Více

USNESENÍ. 8. schůze Rady města Česká Kamenice konané dne 9.4.2013

USNESENÍ. 8. schůze Rady města Česká Kamenice konané dne 9.4.2013 USNESENÍ 8. schůze Rady města Česká Kamenice konané dne 9.4.2013 160/8/RM/2013 - účetní závěrka Rada města schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.04.2011 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.04.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.04.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 105 v domě s pečovatelskou

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 10. 10. 2006 USNESENÍ Č. 516/06 Dokončení areálu Městského stadionu v Liberci 1. s předloženým záměrem na dokončení areálu Městského stadionu v

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Č. 382/2011 Zřízení komise pro veřejné zakázky z ř izuje komisi pro veřejné zakázky, vydává Statut komise pro veřejné

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku Stručný obsah: Jedná se o výkup části pozemku

Více

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 12. 2006

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 12. 2006 USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 12. 2006 USNESENÍ Č. 584/06 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů I. Prodej pozemku s předloženým návrhem prodeje pozemku p. č. 878/1

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008 Datum konání: 1. 9. 2008 2008/06/I ověřovatele zápisu: paní Jitku Ramírezovou a Ing. Petra Rachlického 2008/06/II program zasedání: 1. Informace, diskuse s občany

Více

Smlouva. o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání

Smlouva. o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Smluvní strany: Statutární město Ústí nad Labem jako centrální zadavatel Se sídlem: Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Zastoupené:

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov Č.j: 512/2012-2/Kr/STRI/STEP Štěpánov, dne: 23.6.2012 Vyřizuje: Jan Krejčí E-mail: stavebni@stepanov.cz Telefon: 585 387 267 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Č.j.: 422/2014 Rožďalovice dne 22.5.2014 O Z N Á M E N Í zahájení územního řízení

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 2. 2004 USNESENÍ Č. 51/04 Majetkoprávní operace nájem pozemků, věcné břemeno, výjimka z Interního předpisu, záměr majetkoprávní operace pod body

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 13. 12. 2012 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem poskytování služeb v

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. března 2008

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. března 2008 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. března 2008 Usn. č. 962/13/2008 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Miroslav Bilík, Ing. Jiří

Více

USNESENÍ Z 3. NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 4. 2011

USNESENÍ Z 3. NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 4. 2011 USNESENÍ Z 3. NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 4. 2011 USNESENÍ Č. 47/2011 Odvolání primátora města Mgr. Jana Korytáře, náměstka pro ekonomiku PhDr. Jaromíra Baxy a členky

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ z 31. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 15. prosince 2010

USNESENÍ z 31. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 15. prosince 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ RK/31/1516/2010

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

USNESENÍ z 1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14.01.2013

USNESENÍ z 1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14.01.2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 1. schůze

Více

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303,

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303, Město Rakovník Rakovníka Z á p i s z 51. schůze rady města, která se konala dne 25. 09. 2008 od 08,00 hodin ve Wintrově síni v Rakovníku Přítomni: Program: Ing. Zdeněk Nejdl, starosta, Jan Švácha, místostarosta,

Více