LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA"

Transkript

1 LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA (verze 7) Copyright 2008 Picodas Praha spol. s r.o. Czech republic. Copyright 2008 Garmin International. United States. All rights reserved. Červenec 2008

2 Základní informace Produkt Letecká mapa AERO CZ+SK+H je digitální vektorovou mapou určenou pro běžné mapové navigační přístroje GPS Garmin. Balení obsahuje tři verze mapy, AIR, TOPO a SPEC+TOPO (obsahuje informace neobsažené v databázi Jeppesen), a jeden registrační kód pro GPS. Tato letecká mapa se nahrává do mapové paměti přístrojů, nikoli do paměti pro leteckou databázi Jeppessen. Není možné ji používat s leteckými přijímači GPS Garmin, které nemají mapovou paměť, jako například GPS 195 nebo GPS III Pilot. Letecká mapa je dodávaná společně s programem MapSource, který licencuje firma Garmin pro ovládání, správu a nahrávání map z PC do přijímačů GPS. To umožňuje používat osobní počítač pro plánování letu, přenos vytvořených tras do GPS a tisk navigačního štítku. Nově, pomocí funkcí internetového serveru WEBriefing.cz lze do GPS nahrávat hranice aktuálních omezení ve vzdušném prostoru vyhlášených zprávami NOTAM a AUP. MapSource je vhodný i pro archivaci a správu uživatelských bodů i letových záznamů, případně pro poletový rozbor a zobrazení výškového profilu letu. V neposlední řadě dovoluje MapSource kombinovat leteckou mapu v přijímači GPS s jinými mapami. Mapa AIR - verze 7 obsahuje aktuální informace o vzdušném prostoru využitelném pro sportovní a rekreační létání, tedy pro lety za VFR do hladiny FL95 v České republice. V ČR se jedná o letiště AD a plochy pro SLZ (údaje o výšce, komunikačních frekvencích, směru a povrchu drah, telefonních číslech a další), nouzové plochy v ČR a nově i na Slovensku (v minulosti většinou práškařská letiště), místa pro paragliding a závěsné létání (startovačky, přistávačky a cvičné terény), heliporty, řízené okrsky CTR, TMA, CTA, zakázané, nebezpečné a omezené prostory a TRA a TSA, hranice FIR státní hranice, pohraniční identifikační pásmo protivzdušné obrany státu ADIZ (Slovensko, Maďarsko), ATZ (dříve AFIS zóny), VFR hlásné body a příletové tratě, radionavigační zařízení VOR/DME a NDB, traťové výškové překážky vyšší než 100m, význačné body, letištní mapy řízených letišť a přesně zaměřené dráhy ostatních letišť a ploch pro SLZ. Mapa zahrnuje všechna nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí v ČR. Na Slovensku a Maďarsku je zdrojem leteckých informací příslušný AIP a údaje o plochách pro SLZ. Mapa TOPO navíc obsahuje podrobný a přesný topografický podklad. Ten vychází pro ČR z turistické mapy ČR TOPO Czech v1 pro GPS Garmin s tím, že některé informace (vrstevnice, plochy lesa, nedůležité komunikace a komunikace uvnitř zastavěných částí měst) jsou pro přehlednost letecké mapy vynechány. Podobně jsou redukovány seznamy bodů zájmu - POI, kde jsou ponechány jen kategorie, které mohou být pro létání bezprostředně užitečné. Oproti verzi 3 je topografický podklad podrobnější, obsahuje rozšířenou databázi hradů, zámků, tvrzí, klášterů, zřícenin a jiných památek. Databáze je doplněna i o zdravotnická zařízení. Oproti verzím 4 a 5 jsou doplněny páteřní trasy velmi vysokého napětí a od verze 6.x byla obecně použita aktuální a přesnější data. Pro majitele navigačních přístrojů Garmin, které nejsou primárně určeny pro použití v letectví se tak otevírá možnost nahrát si leteckou podkladovou mapu našich zemí optimalizovanou podle zkušeností s provozem jak ve sportovních letounech, kluzácích a ultralajtech, tak i podle požadavků pilotů padákových kluzáků paraglidistů. Pro majitele leteckých GPS, které mají paměť pro podkladovou mapu je určena mapa SPEC+TOPO, která odpovídá mapě AIR+TOPO, jsou z ni však odstraněny všechny informace, které obsahuje pro Českou republiku databáze Jeppessen tak, aby nedocházelo k zobrazovaní duplicitních informací. Oproti verzi 3 jsou doplněny tratě pro přílety a odlety za VFR včetně vyčkávacích obrazců. Popisy vstupních bodů obsahují popis tratí, tam, kde je to možné V informacích o letištích je doplněn směr okruhu, případně vyznačen zákaz přistání v daném směru. Doplněny jsou i informace o minimálních bezpečných výškách. Nová technologie podporuje vyhledávání objektů jak v GPS, tak i v prostředí Mapsource na PC. 1

3 Základní informace Datum aktualizace verze 7 je 3. červenec Vzhledem k tomu, že v roce 2007 vydala Letecká amatérská asociace ČR Letecký atlas 2007 obsahuje mapa TOPO a SPEC+TOPO možnost rychle zjistit číslo stránky v atlasu, které odpovídá aktuální poloze přijímače GPS. Letecké informace jsou průběžně aktualizovány podle oficiálních údajů vydávaných Leteckou informační službou. Letecká mapa ČR, Slovenska a Maďarska je dodávána ve třech verzích: Verze Letecká mapa AIR, obsahuje pouze leteckou tematiku. Mapa v této verzi obsahuje následující informace: Všechna letiště AD a plochy pro SLZ (údaje o výšce ve stopách, hlavní komunikační frekvenci a drahách), nouzové plochy (ČR, Slovensko), místa pro paragliding (startovačky, přistávačky a cvičné terény), řízené okrsky CTR, zakázané, nebezpečné a omezené prostory LKP, LKD, LKR, další omezené prostory jako např. TSA TRA, hranice řízených oblastí CTA, TMA, státní hranici, pohraniční identifikační pásmo ADIZ (Slovensko, Maďarsko), ATZ (dříve AFIS zóny), VFR hlásné body, příletové tratě, vyčkávací obrazce a letištní mapy řízených letišť a letiště LKHK, tvary a popisy ostatních drah. Pro ČR jsou dále publikovány výškové překážky, radionavigační zařízení VOR/DME, NDB, heliporty, význačné (hlásné) body rozčleněné na pohraniční a vnitrozemské a nadzemní vedení VN a VVN. Pro snazší orientaci je možné zapnout ve vhodném měřítku zobrazení sídel, která jsou členěna do kategorií podle velikosti. Letecká mapa TOPO obsahuje kromě letecké tematiky ještě podrobný geografický podklad pro lepší orientaci při navigaci. Ten zahrnuje zákres sídel (města, vesnice), říční sítě, vodních ploch, silniční síť rozdělenou do dvou kategorií podle významu, železnice, trasy velmi vysokého napětí, body zájmu pro leteckou turistiku - hrady, zámky a zříceniny, kostely a kaple, výškové kóty a další. Letecká mapa SPEC+TOPO (pouze pro ČR) odpovídá mapě AIP+TOPO, jsou z ni však odstraněny všechny informace, které obsahuje pro Českou republiku databáze Jeppessen tak, aby nedocházelo k zobrazovaní duplicitních informací. V mapě jsou ponechána letiště, neboť u některých neuvádí letecká databáze komunikační frekvence. Všechny verze mohou být v GPS navigátoru nahrané současně a uživatel si může aktivovat vždy tu, která lépe vyhoví jeho potřebám. Doporučuje se mít pro jedno území zapnutou pouze jednu leteckou mapu. Mapa je určena pro všechny mapové GPS Garmin, tedy GPS V, etrex Legend/Vista, GPSMAP 76/76S/76C/76CS/60C/60CS/60CX/CXS, emap, StreetPilot a GPSMAP 176/176C/276, Nuvi, Zumo, GPS 10, Garmin Mobile 10, i letecké GPS Garmin ( , 96 a 296). U přístrojů etrex Venture, GPS 76 a GPS 72) se nahraje pouze bodová reprezentace mapy (letiště, VFR body, body pro paragliding a body zájmu), neboť tyto přístroje mají paměť 1 MB na bodové mapy. Není doporučena pro starší GPS 12Map nebo III+ a z důvodu možné nekompatibility těchto přijímačů s použitou technologií registrace map konzultujte použití s dodavatelem Upozornění: Běžné přístroje GPS nejsou schválené pro navigaci letadel. Používejte je prosím s tímto vědomím jen jako doplňkové a informativní a buďte vždy připraveni přejít na odpovídající navigační postupy podle podmínek letu. Pro srovnávací navigaci při letech VFR mějte vždy po ruce aktuální leteckou mapu a svou polohu si na ní ověřujte. 2

4 Základní informace Autoři mapové vrstvy jsou přesvědčeni, že informace v ní obsažené jsou úplné a správné, nicméně jejich použití k plánování a provedení letu je na vlastní zodpovědnost velitele letu a dalších účastníků. Autoři nejsou zodpovědní za jakékoli následky či škody, ať již přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s použitím této mapové vrstvy nebo samotného přístroje pro satelitní navigaci. Mapa se registruje na informace o GPS přístroji. Instalační CD obsahuje jedno sériové číslo. Registrace se provádí přes internet podle pokynů instalačního programu. 3

5 Novinky ve verzi 7 Změny v nové verzi (rozdíl oproti verzi 6.5): Aktualizovány komunikační frekvence, Další změny očekávané v průběhu sezóny (Bubovice a Lomnice n. Popelkou) uvedeny v závorkách. Nové plochy SLZ Chrášťany (u Českého Brodu) a Částkovice (Nová Cerekev). Aktualizace a doplnění nouzových ploch, včetně 63 zpevněných a 13 nezpevněných ploch na Slovensku,. Změna rozdělení vzdušného prostoru na Slovensku. Doplnění TMA IX Praha Aktualizace význačných bodů a radionavigačních zařízení (DME Řevničov). Zobrazování symbolu letiště u některých nových modelů GPS Garmin Změna zobrazování prostorů na hranici se zobrazují popisy všech sousedících prostorů. Přidání databází sil a težních věží. 4

6 Základní informace Obsah mapy Všechna letiště AD (včetně vojenských a uzavřených letišť - zatím pouze v ČR) a UL plochy (plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení) Stejně jako v předchozí verzi jsou publikovány všechny frekvence relevantní pro lety VFR pro dané letiště. (Například i frekvence TWR letiště v blízkosti neřízeného letiště.) Nově jsou popsány směry letištních okruhů a případně vyznačen směr, ve kterém není dovoleno přistání. Nouzové plochy (v ČR a na Slovensku) většinou bývalé práškařské plochy Místa vhodná pro paragliding rozlišení přistávaček a startovaček (zatím pouze v ČR) ATZ (dříve AFIS zóny) - okolo letišť se službou AFIS je vyznačena ATZ o poloměru 5,5 km. VFR hlásné body (zatím pouze v ČR), příletové tratě a vyčkávací obrazce, jsou-li publikovány Význačné (hlásné) body rozčleněné na pohraniční a vnitrozemské Výškové překážky uvedené v AIP ČR a Slovenska Radionavigační zařízení VOR/DME, NDB( Heliporty uvedené v AIP ČR Řízené okrsky CTR Zakázané, nebezpečné a omezené prostory a další omezené prostory jako např. TSA a TRA Hranice řízených oblastí CTA a koncových řízených oblastí TMA Státní hranice spolu s pohraničním identifikačním pásmem ADIZ (Slovensko 5 km, Maďarsko 10 km) Oblasti, kde je možné očekávat navijákový provoz PG mimo letiště se službou AFIS Sídla (města a vesnice) vyznačená dvěma kategoriemi bodů Vedení vysokého a velmi vysokého napětí Verze TOPO a SPEC+TOPO navíc obsahuje tyto prvky geografického podkladu: Sídla (města a vesnice) vyznačená dvěma kategoriemi bodů a plochou zastavěných území Říční síť, u řek a některých potoků se jménem vodního toku Vodní plochy s popisem Silniční síť mimo zastavěná území. Silnice jsou podle významu rozdělené do dvou kategorií. Železnice a vybrané železniční zastávky i zastávky autobusů Body zájmu pro lepší orientaci a leteckou turistiku hrady, zámky, zříceniny, kostely, kláštery, atd. Rozhledny, věže a vysílače zařazené pro doplnění do stejné kategorie, jako výškové překážky uvedené v AIP ČR Výškové kóty Čísla stránek Leteckého Atlasu 1: vydaného v roce 2004 Leteckou amatérskou asociací ČR, tak, aby bylo možné pro aktuální polohu přijímače GPS rychle zjistit odpovídající stránku v atlasu. Minimální bezpečné výšky gridové výšky (zatím pouze v ČR) Vedení velmi vysokého napětí Rozsah mapy Území České republiky, Slovenska a Maďarska (SPEC+TOPO pouze pro ČR) Mapa je v obou verzích rozdělená do 26 regionů části České republiky, Slovenska a Maďarska, přičemž je možné každý do navigátoru nahrávat i samostatně. 5

7 Mapový obsah Přesnost mapy Letecká tématika: cca do 20 metrů Geografické prvky mapy do 100 metrů Aktualizace mapy Vždy při významných změnách v rozdělení vzdušného prostoru, jinak zhruba jednou za půl roku, přesný interval bude závislý na množství změn v obsahu a rozsahu mapy. Aktualizace bude pro registrované uživatele prostřednictvím internetu, na vyžádání i jiným způsobem. Informace o změnách na Autorská práva Picodas Praha spol. s r.o., Garmin International Ing. Martin Mareček, tel.: , 6

8 Mapové regiony Jak již bylo uvedeno, mapa je k dispozici ve třech verzích AIR, TOPO a SPEC+TOPO, přičemž první dvě verze jsou děleny do dvou 26 regionů, které pokrývají území České republiky, Slovenska a Maďarska. Verze SPEC+TOPO má jen 10 regionů a pokrývá pouze území ČR. Mapový region Velikost mapového regionu verze AIR verze TOPO verze SPEC+TOPO Česká republika 4.14 MB 13.6 MB 45.4 MB Slovensko 1.75 MB 4.0 MB - Maďarsko 733 kb 1.4 MB - Velikost celkem 6.67 MB 19.0 MB 45.4 MB Obrázek: Dělení letecké mapy na mapové regiony České republiky, Slovenska a Maďarska. 7

9 Popis letecké vrstvy I. Letiště a UL plochy Jsou zakreslena všechna letiště AD (v ČR včetně vojenských a uzavřených letišť) a UL plochy (plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení). K dispozici jsou údaje o volacím znaku, komunikačních frekvencích, drahách a výšce ve stopách. Popis drah je od nejdelší k nejkratší včetně informace o povrchu. Zkratkou PJE jsou označena taková neřízená letiště, na kterých není třeba zveřejňovat informaci o paravýsadcích NOTAMem v dnech, kdy má letiště publikovanou provozní dobu. Dále je od uvedeno jednost dvě telefonní čísla, na TWR/AFIS a na provozovatele. Tyto popisné údaje lze v přístroji získat dvojí cestou. První způsob představuje vyhledání objektu z databáze přístroje přes klávesu FIND, kdy je nutno vybrat kategorii bodů zájmu ( Points of Interest ) a objekt vyhledat abecedně ( By Name ) nebo dle blízkosti k aktuální pozici či pozici kurzoru na mapě ( Nearest ). Letiště jsou zařazeny do skupiny bodů zájmu pod označením Přeprava ( Transportation ). Druhý způsob kurzorem na mapě označíte objekt mapy, v tomto případě letiště a klávesou ENTER zobrazíte atributy objektu. 8

10 Popis letecké vrstvy Příklady značení vycházející z kódu ICAO a konvence je zde: LKPR veřejné letiště LKPRBR VFR hlásný bod BRandýsek k letišti LKPR (ikona stan nejlépe odpovídající trojúhelníku na leteckých mapách) LKKM-P neveřejné (Private) letiště LKCS-M vojenské (Military) letiště LKBC-X uzavřené letiště Ultralehké plochy jsou označeny dvěma způsoby: LKTV-U označení plochy, která byla letištěm a měla svůj ICAO kód (Tábor Všechov) nebo LKNY-U (Nymburk) LKKOTV ostatní plochy pro SLZ (KOTVrdovice) Příklady značení drah: 13/31 RL dráha 13/31 pravá a levá s nezpevněným povrchem (tráva) 09H27 RCL dráha 09/27 pravá, střední a levá se zpevněným (Hard) povrchem (asfalt, beton) 06X24 dráha 06/24 uzavřena 06/P24 Pravý okruh dráhy 24 X09/27 dráha 09 uzavřena pro přistání XP06H[P]24[UL] dráha 06 uzavřena pro přistání, pro vzlety pravý okruh, dráha je zpevněná (Hard), pro ultalehká letadla (UL) se používá na dráze 24 Pravý okruh. (Levý okruh se nevyznačuje) Poznámky: úsporná šestiznaková konvence je použita i proto, aby body mohly být použity se stejným jménem i v nemapových GPS navigátorech jako waypoint - WPT. Tuto neoficiální konvenci převzaly od roku 2003 i publikace Databáze letišť a Letecká mapa/atlas 1: vydávaná LAA ČR Pro všechna řízená letiště a letiště LKHK je zpracována přesná letištní mapa včetně popisu RWY a pojížděcích drah. Pro ostatní letiště, plochy SLZ a některé nouzové plochy se od verze 5 zobrazují přesně zaměřené dráhy s popisem. 9

11 Popis letecké vrstvy Ia. Nouzové plochy Je zakresleno více než 200 nouzových ploch, většinou bývalých práškařských letišť. ULKAJO nouzová plocha pro SLZ nebo kluzáky (KÁJOv) II. ATZ (dříve AFIS zóny) Okolo letišť se službou AFIS je vyznačena kružnice ATZ o poloměru 5,5 km (3 NM) 10

12 Popis letecké vrstvy III. Body pro paragliding K dispozici je něco přes 100 míst používaných pro starty a přistání padákových kluzáků, nebo jako výcvikové terény na území České republiky. Startovačky jsou v mapě označeny symbolem pro golfové hřiště (praporek připomínající větrný pytel), přistávačky pak symbolem parkoviště (znak P v rámečku). Příklady značení a šestiznaková konvence je zde: ZVICI1 Zvičina, startovačka 1 (Startovačky mají čísla 1,2,3,4) nebo V1JAVO - Velký Javorník, startovačka 1 ZVICI9 Zvičina, přistávačka 9 (Přistávačky mají čísla 9,8,7,6) XHODKO Hodkovice, terén pro výcvik na PK (Terén pro výcvik začíná písmenem X. Např. XTAB-L - Tabačkova louka) Poznámky: 1) Plochy pro létání na navijáku - jsou vyznačeny oblasti o poloměru 1,5 km, kde je možné očekávat navijákový provoz PG mimo letiště se službou AFIS. Na provoz v těchto místech má být vydáván NOTAM. 2) Úsporná šestiznaková konvence je použita i proto, aby body mohly být použity se stejným jménem i v nemapových GPS navigátorech jako waypoint WPT. IV. Řízené okrsky CTR, VFR hlásné body CTR jsou vyznačeny čárkovaně, stejně jako na letecké mapě ICAO. V maximálním detailu verze AIR+TOPO jsou tyto prostory zobrazeny velmi silnou plnou čarou, tak aby nedošlo k záměně s jinými objekty. 11

13 Popis letecké vrstvy Hlásné body pro přílety a odlety za VFR jsou vyznačeny symbolem "stan", který je dostupný ve většině GPS navigátorů a svým tvarem se blíží symbolu (trojúhelník) na letecké mapě ICAO. Příletové tratě VFR a vyčkávací obrazce jsou vyznačeny tenkou čarou s popisem VFR. V maximálním detailu verze AIR+TOPO jsou tyto prostory zobrazeny silnou plnou čarou, V. Zakázané, nebezpečné a omezené prostory a další omezené prostory (např. TSA, TRA) Zakázané prostory LKP resp. LZP jsou vyznačeny plnou plochou jsou popsány včetně výškového údaje: Nebezpečné prostory LKD (v ČR nad kompresorovými stanicemi plynovodů) 12

14 Popis letecké vrstvy Omezené prostory LKR resp. LZR, případně dočasně vyhrazené prostory TSA a dočasně rezervované oblasti TRA zasahující do vzdušného prostoru od země do FL95 jsou rozděleny do několika kategorií, které je možné zjednodušeně popsat asi takto: a) Prostory, které v době aktivace nelze ani podlétnout ani přeletět, typicky jde o vojenské střelnice. Tyto prostory jsou vyznačené plnou plochou. b) Prostory, které zasahují pouze do vrstvy m (1000 ft) nad zemí. Je možné je v době aktivace nadletět, typicky se jedná o prostory nízkého navádění. Tyto prostory jsou vyznačené plnou plochou v přehledkách, ve větším detailu pak jen méně výraznými čarami: V maximálním detailu verze AIR+TOPO jsou tyto prostory zobrazeny silnou plnou čarou, tak aby nedošlo k záměně s jinými objekty. Tam, kde je to možné, jsou prostory popsány, například TSA22. c) Ochranné prostory jaderných elektráren jsou vyznačeny přerušovanou čarou. Ke vstupu do těchto prostorů je nutné letové povolení stejně jako ke vstupu do CTR 13

15 Popis letecké vrstvy V maximálním detailu verze TOPO jsou tyto prostory zobrazeny velmi silnou plnou čarou, tak aby nedošlo k záměně s jinými objekty. d) Ostatní prostory jsou vyznačeny plnou čarou, v detailu je u AIR+TOPO verze použita silná plná čára pro snazší odlišení od silniční sítě. VI. Hranice řízených oblastí CTA a koncových řízených oblastí TMA Tyto objekty jsou vyznačené plnou čarou, v detailu verze AIR+TOPO velmi silnou plnou čarou. Tam, kde je to možné, jsou prostory popsány, například TMA I. 14

16 Popis letecké vrstvy VII. Státní hranice a pohraniční identifikační pásmo ADIZ Linie státní hranice je vyznačena výraznou čarou, pro identifikační pásmo je použita přerušovaná čára, v detailu verze TOPO velmi silná plná čára. VIII. Význačné (hlásné) body rozčleněné na pohraniční a vnitrozemské Význačné body u hranice používají symbol VFR hlásného bodu (PADKA). Ostatní (BOHUM) používají méně nápadný symbol, totožný se symbolem výškové překážky. Od těch jsou snadno odlišitelné popisem. IX. Výškové překážky uvedené v AIP ČR a Slovenska Všechny známé výškové překážky vyšší než 100m uvedené v AIP ČR. Na mapě se zobrazuje typ překážky a nadmořská výška vrcholu ve stopách (ft). Některé GPS mohou zobrazovat ještě rozšířené údaje, jako je nadmořská výška terénu ve stopách (ft), výška překážky v metrech a a nadmořská výška vrcholu překážky ve stopách (ft). Typy překážek jsou následující: K - komín V - věž B - budova S stožár W větrná elektrárna 15

17 Popis letecké vrstvy X. Radionavigační zařízení VOR/DME, NDB Radionavigační zařízení včetně popisu. XI. Heliporty uvedené v AIP ČR Převážně heliporty určené pro leteckou záchranou službu včetně popisu. 16

18 Vyhledávání v seznamech Vyhledávání v seznamech: Bodové objekty je možné vyhledávat v seznamech. Zpravidla tlačítkem FIND vstoupíme do vyhledávacího menu a další vyhledávání provedeme v sekci Body zájmu (Points of Interest) Je třeba mít na paměti, že názvy jednotlivých položek menu se u různých typů GPS Garmin poněkud liší. Vyhledávání v seznamu pohraničních významných bodů: Vyhledávání v seznamu VFR hlásných bodů: 17

19 Vyhledávání v seznamech Vyhledávání v seznamu heliportů: Vyhledávání v seznamu bodů pro leteckou turistiku (hrady, zámky, tvrze, zříceniny, atd): Poznámka: Je možné jen pokud je verze TOPO nahraná v paměti a aktivní. 18

20 Vyhledávání v seznamech Vyhledávání v seznamu startovaček a cvičných míst pro PG: Vyhledávání v seznamu přistávacích míst pro PG: Vyhledávání v seznamu letišť a ploch pro SLZ: 19

21 Vyhledávání v seznamech Vyhledávání v seznamu autobusových a železničních zastávek: Vyhledávání v seznamu radionavigačních zařízení: Vyhledávání v seznamu vnitrozemských významných bodů: 20

22 Vyhledávání v seznamech Vyhledávání v seznamu výškových překážek (ve verzi TOPO i věže a rozhledny): Vyhledávání v seznamu výškových kót nebo skalních útvarů: Vyhledávání čísla stránky v Leteckém Atlasu 1: vydaném v roce 2004, 2005 a 2007 Leteckou amatérskou asociací ČR. Tak je možné pro aktuální polohu přijímače GPS rychle zjistit odpovídající stránku v atlasu. Poznámka: Čísla stránek jsou přiřazena k objektům, které nejsou v mapě použity (Food/Drink). Otevřeme-li tedy Letecký Atlas 1: vydaný LAA ČR v roce 2004, 2005 nebo 2007 na straně 20, budeme mít nalistovánu mapu odpovídající naší poloze. Ve stejném seznamu se zobrazují i minimální bezpečné výšky gridové výšky např. je-li nejbližší údaj G-41HV znamená to, že minimální bezpečná výška je 4100 stop nad mořem. HV je zkratka blízkého letiště LKHV Hořovice. 21

23 Popis geografického podkladu Verze Letecká mapa TOPO obsahuje navíc sídla (města a vesnice) vyznačená dvěma kategoriemi bodů a plochou zastavěných území, bodový zákres sil a těžních věží, říční síť, u řek a některých potoků se jménem vodního toku, vodní plochy s popisem, silniční síť mimo zastavěná uzemí. Silnice jsou podle významu rozdělené do dvou kategorií. Železnice a vybrané železniční zastávky i zastávky autobusů. Dále jsou zakresleny páteřní trasy rozvodů velmi vysokého napětí. Body zájmu pro lepší orientaci a leteckou turistiku hrady, zámky, zříceniny, kostely a kaple. Rozhledny, věže a vysílače zařazené pro doplnění do stejné kategorie, jako výškové překážky uvedené v AIP ČR. Výškové kóty. Mapa obsahuje i čísla stránek Leteckého Atlasu 1: vydaného v roce 2004, 2005 a 2007 Leteckou amatérskou asociací ČR, tak, aby bylo možné pro aktuální polohu přijímače GPS rychle zjistit odpovídající stránku v atlasu. Poznámka: Některé objekty jsou k dispozici jen pro ČR. Mapa obsahuje částečně redukované informace z turistické mapy TOPO Czech v1. Pro přehlednost jsou vynechány především plochy lesa a vrstevnice. U bodů zájmu lze použít funkci prohledávání objektů této kategorie z databáze přístroje. Tato funkce je na přístroji přístupná přes klávesu FIND. Uživatel má následně možnost zvolit kategorii v tomto případě Body zajmu ( Points of Interest ) a následně prohledávání v databázi s abecedním řazením ( Podle jmena / By Name ) nebo dle blízkosti k aktuální pozici nebo kurzoru na mapě v přístroji ( Nejblizsi / Nearest ). 22

24 Popis geografického podkladu V mapě lze vyhledávat i sídla: Optimalizace nastavení zobrazování mapy Letecká mapa pro GPS Garmin využívá symbolů, které má přístroj k dispozici pro zobrazování automap a námořních map v edici MapSource, které nabízí výrobce. Pro leteckou tematiku chybí správná sada symbolů a značek, proto je mapa poskládána ze symbolů, které jsou pro dané prvky mapy nejblíže mapovým značkám známým z ICAO map.pro správnou funkci mapy v přístroji lze doporučit nastavení prvků mapy podle dále uvedeného klíče. Ten se může typ od typu poněkud lišit, neboť škála nastavení a položek ve funkci Nastaveni mapy ( Map Setup ) je pro různé přístroje různá. Prvním nastavením je volba detailu mapy. Pro novější mapové modely GPS Garmin lze doporučit maximální detail mapa v konkrétním měřítku zobrazí maximum prvků, které lze na displej přístroje umístit. Dále je potřeba nastavit vykreslování bodových objektů u letecké tematiky, tedy letišť, VFR hlásných bodů, bodů pro paragliding a u Topo verze bodů zájmu. Letiště a UL plochy jsou vykreslovány ve všech měřítkách. VFR hlásné body a místa pro paragliding jsou zařazeny do kategorie bodů zájmu ( POI ). Lze doporučit nastavení mezního grafického měřítka na 5 kilometrů a text (popisky) na střední velikost ( Medium ). Tak se ještě v měřítku 5 km vykreslují úplné letecké informace, byť se některé oblasti s provozem padákových kluzáků zobrazují jako nepřehledný shluk startovaček a přistávaček. Toto měřítko však používají zejména piloti letounů pohybujících se vyššími rychlostmi a ti tak mají k dispozici informaci o místech, kde mohou očekávat konfliktní provoz PK. 23

25 Popis geografického podkladu Vedle měřítka 8 km se pro přelety zpravidla nejvíce používají měřítka 5 km a 3 km, pro místní leteckou činnost pak měřítka 3 km a 2 km. Měřítko 800 nebo 500 m je vhodné k použití letištní mapy velkého letiště. K nalezení startovačky, železniční zastávky nebo letištní restaurace či blízké benzínové pumpy (v dalších verzích mapy) se hodí měřítko 300 nebo 200 m. Naopak pro plánování letu jsou vhodná měřítka 20, 12 nebo 8 km Nastavení vykreslování měst ("CITY") je účelné ponechat v režimu AUTO pro velká a střední města a nastavit 1,2 km pro malá města a obce. Text (popisky) nastavujeme zpravidla na malé ("Small") nebo střední velikosti ( Medium ). Vykreslování železničních zastávek ("GEO") v sekci POINT je účelné nastavit do měřítka 2 km a text (popisky) na malé ("Small"), takže tato doplňková informace neruší v méně podrobných měřítkách 2 a 3 km, kde se u TOPO verze již zpravidla vykresluje vedle letecké mapy i geografická informace a body pro leteckou turistiku. 24

26 Popis geografického podkladu Nastavení silnic ("ROAD") je nutné ponechat v režimu AUTO. Nastavení hranice vykreslování obrysů města ( Metro area ) a malých řek ( River Lake ) je vhodné nastavit přibližně takto: Poznámka: Pokročilí uživatelé mohou zkusit experimentovat na svém navigátoru GPS s vypínáním zobrazování linií v sekci TOPO symbol MAJOR CONTOUR nebo symbolu hlavní silnice HIGHWAY v sekci ROAD. Tím mohou u některých GPS navigátorů potlačit zobrazování omezených prostorů LKR, LZR v měřítkách používaných pro navigaci za letu (8, 5, 3 km). To může přispět ke zpřehlednění mapy v případě, že v oblasti zamýšleného letu nejsou žádné z těchto prostorů aktivovány. Taková situace nastává zpravidla jen o víkendech. Naznačené možnosti je však třeba používat jen s nejvyšší opatrností a po letu obnovit režim nastavení na AUTO. 25

27 Využití programu MapSource pro létání Pomocí programu Mapsource můžeme naplánovat trasu mezi libovolnými body, které obsahuje letecká mapa. 26

28 Využití programu MapSource pro létání Takto vytvořenou trasu můžeme nahrát do přijímače GPS: Program podporuje i tisk zjednodušeného navigačního štítku, případně export informací v textové podobě tak, aby mohl být externí aplikací vytvořený plnohodnotný navigační štítek včetně rozšířených informací o letištích. Po přistání je možné prohlížet záznam letu včetně výškového profilu: 27

29 Využití programu MapSource pro létání 28

30 Licenční podmínky Licenční podmínky Licenční smlouva s koncovým uživatelem na mapový produkt společnosti Picodas Praha spol. s r.o. Tato licenční smlouva společnosti Picodas Praha spol. s r.o. s koncovým uživatelem je smlouvou mezi vámi (fyzickou či právnickou osobou) a společností Picodas Praha spol. s r.o. Týká se mapového produktu společnosti Picodas Praha spol. s r.o. uvedeného výše, který zahrnuje počítačový program a digitální mapová data. Instalací, kopírováním, stahováním, otevřením či jiným použitím MAPOVÉHO PRODUKTU souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, SOFTWAROVÝ PRODUKT neinstalujte ani nepoužívejte! MAPOVÝ PRODUKT je chráněn zákonem na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. MAPOVÝ PRODUKT se neprodává, pouze se uděluje licence pro jeho používání. Vlastníkem autorských práv na tento MAPOVÝ PRODUKT je společnost Picodas Praha spol. s r.o. Tento produkt je možné distribuovat pouze se souhlasem společnosti Picodas Praha spol. s r.o. Registraci a poskytování licence na používání tohoto produktu výhradně provádí společnost Picodas Praha spol. s r.o. Licenční ujednání Tato licence se vztahuje na softwarový produkt ve formě digitálních map na CD pro použití v navigačních přístrojích GPS. Instalací, kopírováním, stažením, otevřením nebo jiným použitím souhlasí uživatel s podmínkami této licence. Distributor je oprávněným subjektem k poskytování práva k používání digitálních map. Tato licence poskytuje uživateli právo na využití dat za účelem jejích zobrazování v PC (v dodaném SW prostředí) a přístroji GPS. Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu, modifikace nebo dělení prodktu jako celku, nejsou povoleny. Digitální mapy jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Tento souhlas neopravňuje uživatele k využívání mapových děl k jiným účelům než k účelu uvedenému výslovně výše. Distributor popírá zodpovědnost za vhodnost užití digitálních map pro specifický účel. Distributor neručí za škody vzniklé v souvislosti s užíváním map a informací v nich obsažených. Uživatel nesmí poskytovat data, ani jejich části třetím osobám, a to žádnou formou tj. za úplatu ani bezúplatně. Uživatel nesmí zveřejňovat digitální mapy dle této smlouvy ani jejich části formou tiskových výstupů (omezení platí nejen pro technologii tisku ofsetem a sítotiskem). Uživatel nesmí data poskytnutá podle tohoto souhlasu využít pro tvorbu jakéhokoliv komerčního nebo nekomerčního produktu. Právo užívat digitální mapy v souladu se zněním této smlouvy je uživateli poskytnuto na dobu neurčitou. Licence je udělena na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat. Licence mapového produktu je udílena na jeden konkrétní přístroj (k dispozici je jedna záložní licence pro případ odcizení, ztráty přístroje a pod.). Mapový produkt je určen pouze pro evropské verze mapových navigačních GPS Garmin. Licence mapového produktu je mezi přístroji nepřenosná. 29

LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA

LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA (verze 7.1) Copyright 2008 Picodas Praha spol. s r.o. Czech republic. Copyright 2008 Garmin International. United States. All rights reserved. Listopad,

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin? Jakodemknouta nahrát námořní mapy BlueChartAtlantic Do navigace Garmin? Nejprve je potřeba vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat vaši navigaci. 1. Na internetu otevřete stránku: my.garmin.com 2. Zvolte:

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE ÚVODEM Mapový aplikační server MapSquare (MS) umožňuje online přístup do informačního systému ČÚZK, uživatel tak může prohlížet katastrální mapy, hledat vlastníky

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů.

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. info: holysz@enbra.cz www.enbra.cz ver. 24.1. 2013 Obsah Licenční ujednání... 3 Instalace a prvotní konfigurace

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES!

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! www.cleerio.cz PŘIHLÁŠENÍ DO MAPOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Mapová aplikace je přístupná na vašem počítači i tabletu. Stačí být připojen

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 04 FEB 16 (1) Vzdušný prostor -ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT

UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT Mapového serveru Hasičského záchranného sboru ČR 1 Obsah Základní ovládací prvky... 4 Vyhledávání... 10 Adres... 10 JPO... 12 Kilometráž vodních toků... 13 Kilometráž železnic...

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník

Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Území Místní akční skupiny Nízký Jeseník Základní údaje o území MAS Území MAS Nízký Jeseník je součástí Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. Na rozloze 318,97 km2 žije 11.955 obyvatel. Hustota

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3 Obsah OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Požadavky na SW vybavení... 3 2. Popis Reliance J... 4 2.1 Start vizualizace... 4 2.2 Hlavní okno... 5 2.2.1 Menu Služby... 6 2.2.2 Menu Nápověda... 8 2.3 Nastavení hodnoty...

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Kudyšel comfort. Manuál k programu

Kudyšel comfort. Manuál k programu Kudyšel comfort Manuál k programu Program Kudyšel comfort je určen pro obsluhu zařízení kudyšel (gps logeru). Kudyšel je zařízení, které zjišťuje souřadnice GPS a spolu s časovými údaji je ukládá do své

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje,

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další)

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Instalace čtečky...

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes mobil 1. Úvodní stránka Pro nastavení nahrávání přes mobil jděte na stránky

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Verze 0.1.334.0 IVAO-CZ Notifikátor je komponenta aplikace vesup. Obsah Licenční ujednání... 2 Instalace... 2 Systémové požadavky... 2 Základní myšlenka... 3 Funkce...

Více

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů Základní nastavení v SPC Měřicí plán Z nabídky Soubor vyberte volbu Stanice. Otevře se okno pro nastavení Měřicích stanic a plánů. V tomto okně přepněte na záložku Měřicí plány Vyberte měřicí plán, který

Více

Tipy jak používat nový tiskový modul v LPIS Nový tiskový modul Vám umožňuje vytisknout i nástěnné mapy s přehledem všech vašich PB s názvy pozemků, nebo mapy s proložením katastru nemovitostí a půdních

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario IV, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

GPS MAGELLAN model Meridian Europe

GPS MAGELLAN model Meridian Europe GPS MAGELLAN model Meridian Europe 9 704 Kč Meridian GPS součástí nové řady kvalitních, robustních GPS přijímačů Magellan vybaven rozsáhlými 2 MB map, obsahujících dálnice, hlavní komunikace, parky, letiště,

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ Ministerstvo životního prostředí má zákonnou povinnost zveřejňovat údaje ohlašované do integrovaného registru znečišťování do 30. září běžného

Více