LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA"

Transkript

1 LETECKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA A MAĎARSKA (verze 7) Copyright 2008 Picodas Praha spol. s r.o. Czech republic. Copyright 2008 Garmin International. United States. All rights reserved. Červenec 2008

2 Základní informace Produkt Letecká mapa AERO CZ+SK+H je digitální vektorovou mapou určenou pro běžné mapové navigační přístroje GPS Garmin. Balení obsahuje tři verze mapy, AIR, TOPO a SPEC+TOPO (obsahuje informace neobsažené v databázi Jeppesen), a jeden registrační kód pro GPS. Tato letecká mapa se nahrává do mapové paměti přístrojů, nikoli do paměti pro leteckou databázi Jeppessen. Není možné ji používat s leteckými přijímači GPS Garmin, které nemají mapovou paměť, jako například GPS 195 nebo GPS III Pilot. Letecká mapa je dodávaná společně s programem MapSource, který licencuje firma Garmin pro ovládání, správu a nahrávání map z PC do přijímačů GPS. To umožňuje používat osobní počítač pro plánování letu, přenos vytvořených tras do GPS a tisk navigačního štítku. Nově, pomocí funkcí internetového serveru WEBriefing.cz lze do GPS nahrávat hranice aktuálních omezení ve vzdušném prostoru vyhlášených zprávami NOTAM a AUP. MapSource je vhodný i pro archivaci a správu uživatelských bodů i letových záznamů, případně pro poletový rozbor a zobrazení výškového profilu letu. V neposlední řadě dovoluje MapSource kombinovat leteckou mapu v přijímači GPS s jinými mapami. Mapa AIR - verze 7 obsahuje aktuální informace o vzdušném prostoru využitelném pro sportovní a rekreační létání, tedy pro lety za VFR do hladiny FL95 v České republice. V ČR se jedná o letiště AD a plochy pro SLZ (údaje o výšce, komunikačních frekvencích, směru a povrchu drah, telefonních číslech a další), nouzové plochy v ČR a nově i na Slovensku (v minulosti většinou práškařská letiště), místa pro paragliding a závěsné létání (startovačky, přistávačky a cvičné terény), heliporty, řízené okrsky CTR, TMA, CTA, zakázané, nebezpečné a omezené prostory a TRA a TSA, hranice FIR státní hranice, pohraniční identifikační pásmo protivzdušné obrany státu ADIZ (Slovensko, Maďarsko), ATZ (dříve AFIS zóny), VFR hlásné body a příletové tratě, radionavigační zařízení VOR/DME a NDB, traťové výškové překážky vyšší než 100m, význačné body, letištní mapy řízených letišť a přesně zaměřené dráhy ostatních letišť a ploch pro SLZ. Mapa zahrnuje všechna nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí v ČR. Na Slovensku a Maďarsku je zdrojem leteckých informací příslušný AIP a údaje o plochách pro SLZ. Mapa TOPO navíc obsahuje podrobný a přesný topografický podklad. Ten vychází pro ČR z turistické mapy ČR TOPO Czech v1 pro GPS Garmin s tím, že některé informace (vrstevnice, plochy lesa, nedůležité komunikace a komunikace uvnitř zastavěných částí měst) jsou pro přehlednost letecké mapy vynechány. Podobně jsou redukovány seznamy bodů zájmu - POI, kde jsou ponechány jen kategorie, které mohou být pro létání bezprostředně užitečné. Oproti verzi 3 je topografický podklad podrobnější, obsahuje rozšířenou databázi hradů, zámků, tvrzí, klášterů, zřícenin a jiných památek. Databáze je doplněna i o zdravotnická zařízení. Oproti verzím 4 a 5 jsou doplněny páteřní trasy velmi vysokého napětí a od verze 6.x byla obecně použita aktuální a přesnější data. Pro majitele navigačních přístrojů Garmin, které nejsou primárně určeny pro použití v letectví se tak otevírá možnost nahrát si leteckou podkladovou mapu našich zemí optimalizovanou podle zkušeností s provozem jak ve sportovních letounech, kluzácích a ultralajtech, tak i podle požadavků pilotů padákových kluzáků paraglidistů. Pro majitele leteckých GPS, které mají paměť pro podkladovou mapu je určena mapa SPEC+TOPO, která odpovídá mapě AIR+TOPO, jsou z ni však odstraněny všechny informace, které obsahuje pro Českou republiku databáze Jeppessen tak, aby nedocházelo k zobrazovaní duplicitních informací. Oproti verzi 3 jsou doplněny tratě pro přílety a odlety za VFR včetně vyčkávacích obrazců. Popisy vstupních bodů obsahují popis tratí, tam, kde je to možné V informacích o letištích je doplněn směr okruhu, případně vyznačen zákaz přistání v daném směru. Doplněny jsou i informace o minimálních bezpečných výškách. Nová technologie podporuje vyhledávání objektů jak v GPS, tak i v prostředí Mapsource na PC. 1

3 Základní informace Datum aktualizace verze 7 je 3. červenec Vzhledem k tomu, že v roce 2007 vydala Letecká amatérská asociace ČR Letecký atlas 2007 obsahuje mapa TOPO a SPEC+TOPO možnost rychle zjistit číslo stránky v atlasu, které odpovídá aktuální poloze přijímače GPS. Letecké informace jsou průběžně aktualizovány podle oficiálních údajů vydávaných Leteckou informační službou. Letecká mapa ČR, Slovenska a Maďarska je dodávána ve třech verzích: Verze Letecká mapa AIR, obsahuje pouze leteckou tematiku. Mapa v této verzi obsahuje následující informace: Všechna letiště AD a plochy pro SLZ (údaje o výšce ve stopách, hlavní komunikační frekvenci a drahách), nouzové plochy (ČR, Slovensko), místa pro paragliding (startovačky, přistávačky a cvičné terény), řízené okrsky CTR, zakázané, nebezpečné a omezené prostory LKP, LKD, LKR, další omezené prostory jako např. TSA TRA, hranice řízených oblastí CTA, TMA, státní hranici, pohraniční identifikační pásmo ADIZ (Slovensko, Maďarsko), ATZ (dříve AFIS zóny), VFR hlásné body, příletové tratě, vyčkávací obrazce a letištní mapy řízených letišť a letiště LKHK, tvary a popisy ostatních drah. Pro ČR jsou dále publikovány výškové překážky, radionavigační zařízení VOR/DME, NDB, heliporty, význačné (hlásné) body rozčleněné na pohraniční a vnitrozemské a nadzemní vedení VN a VVN. Pro snazší orientaci je možné zapnout ve vhodném měřítku zobrazení sídel, která jsou členěna do kategorií podle velikosti. Letecká mapa TOPO obsahuje kromě letecké tematiky ještě podrobný geografický podklad pro lepší orientaci při navigaci. Ten zahrnuje zákres sídel (města, vesnice), říční sítě, vodních ploch, silniční síť rozdělenou do dvou kategorií podle významu, železnice, trasy velmi vysokého napětí, body zájmu pro leteckou turistiku - hrady, zámky a zříceniny, kostely a kaple, výškové kóty a další. Letecká mapa SPEC+TOPO (pouze pro ČR) odpovídá mapě AIP+TOPO, jsou z ni však odstraněny všechny informace, které obsahuje pro Českou republiku databáze Jeppessen tak, aby nedocházelo k zobrazovaní duplicitních informací. V mapě jsou ponechána letiště, neboť u některých neuvádí letecká databáze komunikační frekvence. Všechny verze mohou být v GPS navigátoru nahrané současně a uživatel si může aktivovat vždy tu, která lépe vyhoví jeho potřebám. Doporučuje se mít pro jedno území zapnutou pouze jednu leteckou mapu. Mapa je určena pro všechny mapové GPS Garmin, tedy GPS V, etrex Legend/Vista, GPSMAP 76/76S/76C/76CS/60C/60CS/60CX/CXS, emap, StreetPilot a GPSMAP 176/176C/276, Nuvi, Zumo, GPS 10, Garmin Mobile 10, i letecké GPS Garmin ( , 96 a 296). U přístrojů etrex Venture, GPS 76 a GPS 72) se nahraje pouze bodová reprezentace mapy (letiště, VFR body, body pro paragliding a body zájmu), neboť tyto přístroje mají paměť 1 MB na bodové mapy. Není doporučena pro starší GPS 12Map nebo III+ a z důvodu možné nekompatibility těchto přijímačů s použitou technologií registrace map konzultujte použití s dodavatelem Upozornění: Běžné přístroje GPS nejsou schválené pro navigaci letadel. Používejte je prosím s tímto vědomím jen jako doplňkové a informativní a buďte vždy připraveni přejít na odpovídající navigační postupy podle podmínek letu. Pro srovnávací navigaci při letech VFR mějte vždy po ruce aktuální leteckou mapu a svou polohu si na ní ověřujte. 2

4 Základní informace Autoři mapové vrstvy jsou přesvědčeni, že informace v ní obsažené jsou úplné a správné, nicméně jejich použití k plánování a provedení letu je na vlastní zodpovědnost velitele letu a dalších účastníků. Autoři nejsou zodpovědní za jakékoli následky či škody, ať již přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s použitím této mapové vrstvy nebo samotného přístroje pro satelitní navigaci. Mapa se registruje na informace o GPS přístroji. Instalační CD obsahuje jedno sériové číslo. Registrace se provádí přes internet podle pokynů instalačního programu. 3

5 Novinky ve verzi 7 Změny v nové verzi (rozdíl oproti verzi 6.5): Aktualizovány komunikační frekvence, Další změny očekávané v průběhu sezóny (Bubovice a Lomnice n. Popelkou) uvedeny v závorkách. Nové plochy SLZ Chrášťany (u Českého Brodu) a Částkovice (Nová Cerekev). Aktualizace a doplnění nouzových ploch, včetně 63 zpevněných a 13 nezpevněných ploch na Slovensku,. Změna rozdělení vzdušného prostoru na Slovensku. Doplnění TMA IX Praha Aktualizace význačných bodů a radionavigačních zařízení (DME Řevničov). Zobrazování symbolu letiště u některých nových modelů GPS Garmin Změna zobrazování prostorů na hranici se zobrazují popisy všech sousedících prostorů. Přidání databází sil a težních věží. 4

6 Základní informace Obsah mapy Všechna letiště AD (včetně vojenských a uzavřených letišť - zatím pouze v ČR) a UL plochy (plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení) Stejně jako v předchozí verzi jsou publikovány všechny frekvence relevantní pro lety VFR pro dané letiště. (Například i frekvence TWR letiště v blízkosti neřízeného letiště.) Nově jsou popsány směry letištních okruhů a případně vyznačen směr, ve kterém není dovoleno přistání. Nouzové plochy (v ČR a na Slovensku) většinou bývalé práškařské plochy Místa vhodná pro paragliding rozlišení přistávaček a startovaček (zatím pouze v ČR) ATZ (dříve AFIS zóny) - okolo letišť se službou AFIS je vyznačena ATZ o poloměru 5,5 km. VFR hlásné body (zatím pouze v ČR), příletové tratě a vyčkávací obrazce, jsou-li publikovány Význačné (hlásné) body rozčleněné na pohraniční a vnitrozemské Výškové překážky uvedené v AIP ČR a Slovenska Radionavigační zařízení VOR/DME, NDB( Heliporty uvedené v AIP ČR Řízené okrsky CTR Zakázané, nebezpečné a omezené prostory a další omezené prostory jako např. TSA a TRA Hranice řízených oblastí CTA a koncových řízených oblastí TMA Státní hranice spolu s pohraničním identifikačním pásmem ADIZ (Slovensko 5 km, Maďarsko 10 km) Oblasti, kde je možné očekávat navijákový provoz PG mimo letiště se službou AFIS Sídla (města a vesnice) vyznačená dvěma kategoriemi bodů Vedení vysokého a velmi vysokého napětí Verze TOPO a SPEC+TOPO navíc obsahuje tyto prvky geografického podkladu: Sídla (města a vesnice) vyznačená dvěma kategoriemi bodů a plochou zastavěných území Říční síť, u řek a některých potoků se jménem vodního toku Vodní plochy s popisem Silniční síť mimo zastavěná území. Silnice jsou podle významu rozdělené do dvou kategorií. Železnice a vybrané železniční zastávky i zastávky autobusů Body zájmu pro lepší orientaci a leteckou turistiku hrady, zámky, zříceniny, kostely, kláštery, atd. Rozhledny, věže a vysílače zařazené pro doplnění do stejné kategorie, jako výškové překážky uvedené v AIP ČR Výškové kóty Čísla stránek Leteckého Atlasu 1: vydaného v roce 2004 Leteckou amatérskou asociací ČR, tak, aby bylo možné pro aktuální polohu přijímače GPS rychle zjistit odpovídající stránku v atlasu. Minimální bezpečné výšky gridové výšky (zatím pouze v ČR) Vedení velmi vysokého napětí Rozsah mapy Území České republiky, Slovenska a Maďarska (SPEC+TOPO pouze pro ČR) Mapa je v obou verzích rozdělená do 26 regionů části České republiky, Slovenska a Maďarska, přičemž je možné každý do navigátoru nahrávat i samostatně. 5

7 Mapový obsah Přesnost mapy Letecká tématika: cca do 20 metrů Geografické prvky mapy do 100 metrů Aktualizace mapy Vždy při významných změnách v rozdělení vzdušného prostoru, jinak zhruba jednou za půl roku, přesný interval bude závislý na množství změn v obsahu a rozsahu mapy. Aktualizace bude pro registrované uživatele prostřednictvím internetu, na vyžádání i jiným způsobem. Informace o změnách na Autorská práva Picodas Praha spol. s r.o., Garmin International Ing. Martin Mareček, tel.: , 6

8 Mapové regiony Jak již bylo uvedeno, mapa je k dispozici ve třech verzích AIR, TOPO a SPEC+TOPO, přičemž první dvě verze jsou děleny do dvou 26 regionů, které pokrývají území České republiky, Slovenska a Maďarska. Verze SPEC+TOPO má jen 10 regionů a pokrývá pouze území ČR. Mapový region Velikost mapového regionu verze AIR verze TOPO verze SPEC+TOPO Česká republika 4.14 MB 13.6 MB 45.4 MB Slovensko 1.75 MB 4.0 MB - Maďarsko 733 kb 1.4 MB - Velikost celkem 6.67 MB 19.0 MB 45.4 MB Obrázek: Dělení letecké mapy na mapové regiony České republiky, Slovenska a Maďarska. 7

9 Popis letecké vrstvy I. Letiště a UL plochy Jsou zakreslena všechna letiště AD (v ČR včetně vojenských a uzavřených letišť) a UL plochy (plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení). K dispozici jsou údaje o volacím znaku, komunikačních frekvencích, drahách a výšce ve stopách. Popis drah je od nejdelší k nejkratší včetně informace o povrchu. Zkratkou PJE jsou označena taková neřízená letiště, na kterých není třeba zveřejňovat informaci o paravýsadcích NOTAMem v dnech, kdy má letiště publikovanou provozní dobu. Dále je od uvedeno jednost dvě telefonní čísla, na TWR/AFIS a na provozovatele. Tyto popisné údaje lze v přístroji získat dvojí cestou. První způsob představuje vyhledání objektu z databáze přístroje přes klávesu FIND, kdy je nutno vybrat kategorii bodů zájmu ( Points of Interest ) a objekt vyhledat abecedně ( By Name ) nebo dle blízkosti k aktuální pozici či pozici kurzoru na mapě ( Nearest ). Letiště jsou zařazeny do skupiny bodů zájmu pod označením Přeprava ( Transportation ). Druhý způsob kurzorem na mapě označíte objekt mapy, v tomto případě letiště a klávesou ENTER zobrazíte atributy objektu. 8

10 Popis letecké vrstvy Příklady značení vycházející z kódu ICAO a konvence je zde: LKPR veřejné letiště LKPRBR VFR hlásný bod BRandýsek k letišti LKPR (ikona stan nejlépe odpovídající trojúhelníku na leteckých mapách) LKKM-P neveřejné (Private) letiště LKCS-M vojenské (Military) letiště LKBC-X uzavřené letiště Ultralehké plochy jsou označeny dvěma způsoby: LKTV-U označení plochy, která byla letištěm a měla svůj ICAO kód (Tábor Všechov) nebo LKNY-U (Nymburk) LKKOTV ostatní plochy pro SLZ (KOTVrdovice) Příklady značení drah: 13/31 RL dráha 13/31 pravá a levá s nezpevněným povrchem (tráva) 09H27 RCL dráha 09/27 pravá, střední a levá se zpevněným (Hard) povrchem (asfalt, beton) 06X24 dráha 06/24 uzavřena 06/P24 Pravý okruh dráhy 24 X09/27 dráha 09 uzavřena pro přistání XP06H[P]24[UL] dráha 06 uzavřena pro přistání, pro vzlety pravý okruh, dráha je zpevněná (Hard), pro ultalehká letadla (UL) se používá na dráze 24 Pravý okruh. (Levý okruh se nevyznačuje) Poznámky: úsporná šestiznaková konvence je použita i proto, aby body mohly být použity se stejným jménem i v nemapových GPS navigátorech jako waypoint - WPT. Tuto neoficiální konvenci převzaly od roku 2003 i publikace Databáze letišť a Letecká mapa/atlas 1: vydávaná LAA ČR Pro všechna řízená letiště a letiště LKHK je zpracována přesná letištní mapa včetně popisu RWY a pojížděcích drah. Pro ostatní letiště, plochy SLZ a některé nouzové plochy se od verze 5 zobrazují přesně zaměřené dráhy s popisem. 9

11 Popis letecké vrstvy Ia. Nouzové plochy Je zakresleno více než 200 nouzových ploch, většinou bývalých práškařských letišť. ULKAJO nouzová plocha pro SLZ nebo kluzáky (KÁJOv) II. ATZ (dříve AFIS zóny) Okolo letišť se službou AFIS je vyznačena kružnice ATZ o poloměru 5,5 km (3 NM) 10

12 Popis letecké vrstvy III. Body pro paragliding K dispozici je něco přes 100 míst používaných pro starty a přistání padákových kluzáků, nebo jako výcvikové terény na území České republiky. Startovačky jsou v mapě označeny symbolem pro golfové hřiště (praporek připomínající větrný pytel), přistávačky pak symbolem parkoviště (znak P v rámečku). Příklady značení a šestiznaková konvence je zde: ZVICI1 Zvičina, startovačka 1 (Startovačky mají čísla 1,2,3,4) nebo V1JAVO - Velký Javorník, startovačka 1 ZVICI9 Zvičina, přistávačka 9 (Přistávačky mají čísla 9,8,7,6) XHODKO Hodkovice, terén pro výcvik na PK (Terén pro výcvik začíná písmenem X. Např. XTAB-L - Tabačkova louka) Poznámky: 1) Plochy pro létání na navijáku - jsou vyznačeny oblasti o poloměru 1,5 km, kde je možné očekávat navijákový provoz PG mimo letiště se službou AFIS. Na provoz v těchto místech má být vydáván NOTAM. 2) Úsporná šestiznaková konvence je použita i proto, aby body mohly být použity se stejným jménem i v nemapových GPS navigátorech jako waypoint WPT. IV. Řízené okrsky CTR, VFR hlásné body CTR jsou vyznačeny čárkovaně, stejně jako na letecké mapě ICAO. V maximálním detailu verze AIR+TOPO jsou tyto prostory zobrazeny velmi silnou plnou čarou, tak aby nedošlo k záměně s jinými objekty. 11

13 Popis letecké vrstvy Hlásné body pro přílety a odlety za VFR jsou vyznačeny symbolem "stan", který je dostupný ve většině GPS navigátorů a svým tvarem se blíží symbolu (trojúhelník) na letecké mapě ICAO. Příletové tratě VFR a vyčkávací obrazce jsou vyznačeny tenkou čarou s popisem VFR. V maximálním detailu verze AIR+TOPO jsou tyto prostory zobrazeny silnou plnou čarou, V. Zakázané, nebezpečné a omezené prostory a další omezené prostory (např. TSA, TRA) Zakázané prostory LKP resp. LZP jsou vyznačeny plnou plochou jsou popsány včetně výškového údaje: Nebezpečné prostory LKD (v ČR nad kompresorovými stanicemi plynovodů) 12

14 Popis letecké vrstvy Omezené prostory LKR resp. LZR, případně dočasně vyhrazené prostory TSA a dočasně rezervované oblasti TRA zasahující do vzdušného prostoru od země do FL95 jsou rozděleny do několika kategorií, které je možné zjednodušeně popsat asi takto: a) Prostory, které v době aktivace nelze ani podlétnout ani přeletět, typicky jde o vojenské střelnice. Tyto prostory jsou vyznačené plnou plochou. b) Prostory, které zasahují pouze do vrstvy m (1000 ft) nad zemí. Je možné je v době aktivace nadletět, typicky se jedná o prostory nízkého navádění. Tyto prostory jsou vyznačené plnou plochou v přehledkách, ve větším detailu pak jen méně výraznými čarami: V maximálním detailu verze AIR+TOPO jsou tyto prostory zobrazeny silnou plnou čarou, tak aby nedošlo k záměně s jinými objekty. Tam, kde je to možné, jsou prostory popsány, například TSA22. c) Ochranné prostory jaderných elektráren jsou vyznačeny přerušovanou čarou. Ke vstupu do těchto prostorů je nutné letové povolení stejně jako ke vstupu do CTR 13

15 Popis letecké vrstvy V maximálním detailu verze TOPO jsou tyto prostory zobrazeny velmi silnou plnou čarou, tak aby nedošlo k záměně s jinými objekty. d) Ostatní prostory jsou vyznačeny plnou čarou, v detailu je u AIR+TOPO verze použita silná plná čára pro snazší odlišení od silniční sítě. VI. Hranice řízených oblastí CTA a koncových řízených oblastí TMA Tyto objekty jsou vyznačené plnou čarou, v detailu verze AIR+TOPO velmi silnou plnou čarou. Tam, kde je to možné, jsou prostory popsány, například TMA I. 14

16 Popis letecké vrstvy VII. Státní hranice a pohraniční identifikační pásmo ADIZ Linie státní hranice je vyznačena výraznou čarou, pro identifikační pásmo je použita přerušovaná čára, v detailu verze TOPO velmi silná plná čára. VIII. Význačné (hlásné) body rozčleněné na pohraniční a vnitrozemské Význačné body u hranice používají symbol VFR hlásného bodu (PADKA). Ostatní (BOHUM) používají méně nápadný symbol, totožný se symbolem výškové překážky. Od těch jsou snadno odlišitelné popisem. IX. Výškové překážky uvedené v AIP ČR a Slovenska Všechny známé výškové překážky vyšší než 100m uvedené v AIP ČR. Na mapě se zobrazuje typ překážky a nadmořská výška vrcholu ve stopách (ft). Některé GPS mohou zobrazovat ještě rozšířené údaje, jako je nadmořská výška terénu ve stopách (ft), výška překážky v metrech a a nadmořská výška vrcholu překážky ve stopách (ft). Typy překážek jsou následující: K - komín V - věž B - budova S stožár W větrná elektrárna 15

17 Popis letecké vrstvy X. Radionavigační zařízení VOR/DME, NDB Radionavigační zařízení včetně popisu. XI. Heliporty uvedené v AIP ČR Převážně heliporty určené pro leteckou záchranou službu včetně popisu. 16

18 Vyhledávání v seznamech Vyhledávání v seznamech: Bodové objekty je možné vyhledávat v seznamech. Zpravidla tlačítkem FIND vstoupíme do vyhledávacího menu a další vyhledávání provedeme v sekci Body zájmu (Points of Interest) Je třeba mít na paměti, že názvy jednotlivých položek menu se u různých typů GPS Garmin poněkud liší. Vyhledávání v seznamu pohraničních významných bodů: Vyhledávání v seznamu VFR hlásných bodů: 17

19 Vyhledávání v seznamech Vyhledávání v seznamu heliportů: Vyhledávání v seznamu bodů pro leteckou turistiku (hrady, zámky, tvrze, zříceniny, atd): Poznámka: Je možné jen pokud je verze TOPO nahraná v paměti a aktivní. 18

20 Vyhledávání v seznamech Vyhledávání v seznamu startovaček a cvičných míst pro PG: Vyhledávání v seznamu přistávacích míst pro PG: Vyhledávání v seznamu letišť a ploch pro SLZ: 19

21 Vyhledávání v seznamech Vyhledávání v seznamu autobusových a železničních zastávek: Vyhledávání v seznamu radionavigačních zařízení: Vyhledávání v seznamu vnitrozemských významných bodů: 20

22 Vyhledávání v seznamech Vyhledávání v seznamu výškových překážek (ve verzi TOPO i věže a rozhledny): Vyhledávání v seznamu výškových kót nebo skalních útvarů: Vyhledávání čísla stránky v Leteckém Atlasu 1: vydaném v roce 2004, 2005 a 2007 Leteckou amatérskou asociací ČR. Tak je možné pro aktuální polohu přijímače GPS rychle zjistit odpovídající stránku v atlasu. Poznámka: Čísla stránek jsou přiřazena k objektům, které nejsou v mapě použity (Food/Drink). Otevřeme-li tedy Letecký Atlas 1: vydaný LAA ČR v roce 2004, 2005 nebo 2007 na straně 20, budeme mít nalistovánu mapu odpovídající naší poloze. Ve stejném seznamu se zobrazují i minimální bezpečné výšky gridové výšky např. je-li nejbližší údaj G-41HV znamená to, že minimální bezpečná výška je 4100 stop nad mořem. HV je zkratka blízkého letiště LKHV Hořovice. 21

23 Popis geografického podkladu Verze Letecká mapa TOPO obsahuje navíc sídla (města a vesnice) vyznačená dvěma kategoriemi bodů a plochou zastavěných území, bodový zákres sil a těžních věží, říční síť, u řek a některých potoků se jménem vodního toku, vodní plochy s popisem, silniční síť mimo zastavěná uzemí. Silnice jsou podle významu rozdělené do dvou kategorií. Železnice a vybrané železniční zastávky i zastávky autobusů. Dále jsou zakresleny páteřní trasy rozvodů velmi vysokého napětí. Body zájmu pro lepší orientaci a leteckou turistiku hrady, zámky, zříceniny, kostely a kaple. Rozhledny, věže a vysílače zařazené pro doplnění do stejné kategorie, jako výškové překážky uvedené v AIP ČR. Výškové kóty. Mapa obsahuje i čísla stránek Leteckého Atlasu 1: vydaného v roce 2004, 2005 a 2007 Leteckou amatérskou asociací ČR, tak, aby bylo možné pro aktuální polohu přijímače GPS rychle zjistit odpovídající stránku v atlasu. Poznámka: Některé objekty jsou k dispozici jen pro ČR. Mapa obsahuje částečně redukované informace z turistické mapy TOPO Czech v1. Pro přehlednost jsou vynechány především plochy lesa a vrstevnice. U bodů zájmu lze použít funkci prohledávání objektů této kategorie z databáze přístroje. Tato funkce je na přístroji přístupná přes klávesu FIND. Uživatel má následně možnost zvolit kategorii v tomto případě Body zajmu ( Points of Interest ) a následně prohledávání v databázi s abecedním řazením ( Podle jmena / By Name ) nebo dle blízkosti k aktuální pozici nebo kurzoru na mapě v přístroji ( Nejblizsi / Nearest ). 22

24 Popis geografického podkladu V mapě lze vyhledávat i sídla: Optimalizace nastavení zobrazování mapy Letecká mapa pro GPS Garmin využívá symbolů, které má přístroj k dispozici pro zobrazování automap a námořních map v edici MapSource, které nabízí výrobce. Pro leteckou tematiku chybí správná sada symbolů a značek, proto je mapa poskládána ze symbolů, které jsou pro dané prvky mapy nejblíže mapovým značkám známým z ICAO map.pro správnou funkci mapy v přístroji lze doporučit nastavení prvků mapy podle dále uvedeného klíče. Ten se může typ od typu poněkud lišit, neboť škála nastavení a položek ve funkci Nastaveni mapy ( Map Setup ) je pro různé přístroje různá. Prvním nastavením je volba detailu mapy. Pro novější mapové modely GPS Garmin lze doporučit maximální detail mapa v konkrétním měřítku zobrazí maximum prvků, které lze na displej přístroje umístit. Dále je potřeba nastavit vykreslování bodových objektů u letecké tematiky, tedy letišť, VFR hlásných bodů, bodů pro paragliding a u Topo verze bodů zájmu. Letiště a UL plochy jsou vykreslovány ve všech měřítkách. VFR hlásné body a místa pro paragliding jsou zařazeny do kategorie bodů zájmu ( POI ). Lze doporučit nastavení mezního grafického měřítka na 5 kilometrů a text (popisky) na střední velikost ( Medium ). Tak se ještě v měřítku 5 km vykreslují úplné letecké informace, byť se některé oblasti s provozem padákových kluzáků zobrazují jako nepřehledný shluk startovaček a přistávaček. Toto měřítko však používají zejména piloti letounů pohybujících se vyššími rychlostmi a ti tak mají k dispozici informaci o místech, kde mohou očekávat konfliktní provoz PK. 23

25 Popis geografického podkladu Vedle měřítka 8 km se pro přelety zpravidla nejvíce používají měřítka 5 km a 3 km, pro místní leteckou činnost pak měřítka 3 km a 2 km. Měřítko 800 nebo 500 m je vhodné k použití letištní mapy velkého letiště. K nalezení startovačky, železniční zastávky nebo letištní restaurace či blízké benzínové pumpy (v dalších verzích mapy) se hodí měřítko 300 nebo 200 m. Naopak pro plánování letu jsou vhodná měřítka 20, 12 nebo 8 km Nastavení vykreslování měst ("CITY") je účelné ponechat v režimu AUTO pro velká a střední města a nastavit 1,2 km pro malá města a obce. Text (popisky) nastavujeme zpravidla na malé ("Small") nebo střední velikosti ( Medium ). Vykreslování železničních zastávek ("GEO") v sekci POINT je účelné nastavit do měřítka 2 km a text (popisky) na malé ("Small"), takže tato doplňková informace neruší v méně podrobných měřítkách 2 a 3 km, kde se u TOPO verze již zpravidla vykresluje vedle letecké mapy i geografická informace a body pro leteckou turistiku. 24

26 Popis geografického podkladu Nastavení silnic ("ROAD") je nutné ponechat v režimu AUTO. Nastavení hranice vykreslování obrysů města ( Metro area ) a malých řek ( River Lake ) je vhodné nastavit přibližně takto: Poznámka: Pokročilí uživatelé mohou zkusit experimentovat na svém navigátoru GPS s vypínáním zobrazování linií v sekci TOPO symbol MAJOR CONTOUR nebo symbolu hlavní silnice HIGHWAY v sekci ROAD. Tím mohou u některých GPS navigátorů potlačit zobrazování omezených prostorů LKR, LZR v měřítkách používaných pro navigaci za letu (8, 5, 3 km). To může přispět ke zpřehlednění mapy v případě, že v oblasti zamýšleného letu nejsou žádné z těchto prostorů aktivovány. Taková situace nastává zpravidla jen o víkendech. Naznačené možnosti je však třeba používat jen s nejvyšší opatrností a po letu obnovit režim nastavení na AUTO. 25

27 Využití programu MapSource pro létání Pomocí programu Mapsource můžeme naplánovat trasu mezi libovolnými body, které obsahuje letecká mapa. 26

28 Využití programu MapSource pro létání Takto vytvořenou trasu můžeme nahrát do přijímače GPS: Program podporuje i tisk zjednodušeného navigačního štítku, případně export informací v textové podobě tak, aby mohl být externí aplikací vytvořený plnohodnotný navigační štítek včetně rozšířených informací o letištích. Po přistání je možné prohlížet záznam letu včetně výškového profilu: 27

29 Využití programu MapSource pro létání 28

30 Licenční podmínky Licenční podmínky Licenční smlouva s koncovým uživatelem na mapový produkt společnosti Picodas Praha spol. s r.o. Tato licenční smlouva společnosti Picodas Praha spol. s r.o. s koncovým uživatelem je smlouvou mezi vámi (fyzickou či právnickou osobou) a společností Picodas Praha spol. s r.o. Týká se mapového produktu společnosti Picodas Praha spol. s r.o. uvedeného výše, který zahrnuje počítačový program a digitální mapová data. Instalací, kopírováním, stahováním, otevřením či jiným použitím MAPOVÉHO PRODUKTU souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, SOFTWAROVÝ PRODUKT neinstalujte ani nepoužívejte! MAPOVÝ PRODUKT je chráněn zákonem na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. MAPOVÝ PRODUKT se neprodává, pouze se uděluje licence pro jeho používání. Vlastníkem autorských práv na tento MAPOVÝ PRODUKT je společnost Picodas Praha spol. s r.o. Tento produkt je možné distribuovat pouze se souhlasem společnosti Picodas Praha spol. s r.o. Registraci a poskytování licence na používání tohoto produktu výhradně provádí společnost Picodas Praha spol. s r.o. Licenční ujednání Tato licence se vztahuje na softwarový produkt ve formě digitálních map na CD pro použití v navigačních přístrojích GPS. Instalací, kopírováním, stažením, otevřením nebo jiným použitím souhlasí uživatel s podmínkami této licence. Distributor je oprávněným subjektem k poskytování práva k používání digitálních map. Tato licence poskytuje uživateli právo na využití dat za účelem jejích zobrazování v PC (v dodaném SW prostředí) a přístroji GPS. Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu, modifikace nebo dělení prodktu jako celku, nejsou povoleny. Digitální mapy jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Tento souhlas neopravňuje uživatele k využívání mapových děl k jiným účelům než k účelu uvedenému výslovně výše. Distributor popírá zodpovědnost za vhodnost užití digitálních map pro specifický účel. Distributor neručí za škody vzniklé v souvislosti s užíváním map a informací v nich obsažených. Uživatel nesmí poskytovat data, ani jejich části třetím osobám, a to žádnou formou tj. za úplatu ani bezúplatně. Uživatel nesmí zveřejňovat digitální mapy dle této smlouvy ani jejich části formou tiskových výstupů (omezení platí nejen pro technologii tisku ofsetem a sítotiskem). Uživatel nesmí data poskytnutá podle tohoto souhlasu využít pro tvorbu jakéhokoliv komerčního nebo nekomerčního produktu. Právo užívat digitální mapy v souladu se zněním této smlouvy je uživateli poskytnuto na dobu neurčitou. Licence je udělena na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat. Licence mapového produktu je udílena na jeden konkrétní přístroj (k dispozici je jedna záložní licence pro případ odcizení, ztráty přístroje a pod.). Mapový produkt je určen pouze pro evropské verze mapových navigačních GPS Garmin. Licence mapového produktu je mezi přístroji nepřenosná. 29

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Atlas Czech 7 Navigační automapa České republiky. 2008 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2008 Garmin International

Atlas Czech 7 Navigační automapa České republiky. 2008 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2008 Garmin International Atlas Czech 7 Navigační automapa České republiky 2008 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2008 Garmin International Základní informace Software Atlas Czech 7 je digitální vektorovou automapou s plným silničním

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze Řada přístrojů OREGON Návod k obsluze 2008 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800)

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing.

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. Vlastimil Rybola distributor 2002 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 PASPORT - Uživatelská

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz PŘÍRUČKA UŽIVATELE REPORT Designer Editor tiskových sestav 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka

software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka software pro řízení provozu digitálního kolejiště dle ZTP-JOP uživatelská příručka - 1 - Úvodní informace Aplikace modeljop přináší mezi naše železniční modeláře novinku v ovládání a řízení digitálních

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více