Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 28 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 adresa: Masarykova 379, Strážnice statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Večeřová kontaktní údaje: Ing. Blanka Sadovská tel.: www stránky: IČ: Spolupracující základní školy: Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bzenec Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Základní škola a Mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravský Písek

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu... 4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu... 5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje... 6 Zhodnocení klíčových aktivit projektu... 7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení... 7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem... 7 KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol... 8 KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků) Závěrečné shrnutí projektu zapojených partnerů Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 3 z 31 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu Cíle projektu stanovené v projektovém záměru: Podpořit zájem žáků našeho gymnázia a žáků navázaných základních škol a přírodovědné předměty formou aktivit v rámci projektu. Doplnit některé pomůcky a vybavení pro výuku předmětů fyzika, chemie a biologie na gymnáziu, a tím dosáhnout zkvalitnění výuky v těchto předmětech. Navázat dialog a dlouhodobou spolupráci se základními školami našeho regionu a stát se majákem pro tyto ZŠ v rámci projektu v oblasti přírodovědného vzdělávání. Nabídnout základním školám pomoc a rady fundovaných pedagogů. Zrealizovat pro žáky základních škol bloky výuky z fyziky Zajímavá fyzika pro ZŠ a chemie Blok praktické chemie ZŠ, formou workshopů, praktických cvičení, teoretických přednášek s demonstračními a žákovskými pokusy, s využitím elektronických pracovních listů žáků na dotykových zařízeních v našich učebnách chemie a fyziky. Jednotlivá témata měli zpracovat učitelé gymnázia ve spolupráci, a dle požadavků učitelů jednotlivých základních škol tak, aby obohatila běžnou výuku žáků ZŠ v oblastech, které jsou z důvodu nedostatečné vybavenosti základních škol neproveditelné, a tak aby tyto aktivity v rámci projektu byly v souladu s ŠVP jednotlivých základních škol. Zapojit žáky základních škol do aktivity využití technických a přírodních památek a interaktivních expozic k tvorbě žákovských projektů (žákovský projekt spojený s návštěvou Technického muzeu v Brně). Zapojit žáky našeho gymnázia do Badatelské aktivity z biologie se zapojením odborníků z praxe, a s využitím výstupů OPVK (web badatele.cz). Zrealizovat za doby trvání projektu celkem šest badatelských aktivit výukových modulů z biologie se zapojením odborníků z praxe. Aktivity jsme plánovali navázat na výuku předmětu biologie v souladu s ŠVP. V rámci aktivity se žáci zúčastní terénních cvičení v přírodních lokalitách našeho regionu (Pomoraví, Lužní les, Čertoryje). Zapojit odborníky z praxe a z VŠ MU Brno v rámci aktivity zapojení odborníků z praxe do výuky přírodovědných předmětů a to formou workshopů pro žáky našeho gymnázia. Zrealizovat volnočasové aktivity pro žáky gymnázia EDISON zajímavá fyzika. Kroužek určen pro žáky gymnázia se zájmem o fyziku. V rámci aktivity jsme plánovali zrealizovat teoretické přednášky a praktická cvičení (řešení praktických úloh) v naší učebně fyziky. Zapojit žáky gymnázia do aktivity využití technických a přírodních památek a interaktivních expozic k tvorbě žákovských projektů. Tato aktivita byla navázána na povinnou výuku předmětu Fyzika. V průběhu projektu byla naplánována realizace čtyř žákovských projektů se zaměřením na energetiku (návštěva elektráren, Dlouhé stráně, Temelín), interaktivní expozice a technická muzea (Praha, Liberec). Stránka 4 z 31 Stránka 5

6 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Navázání a upevnění dlouhodobé spolupráce se ZŠ v našem regionu v oblasti přírodovědného vzdělávání Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčovou aktivitu celkového projektu: KA Vybavení učeben fyziky, chemie, biologie pomůckami, povinná výuka s využitím nového vybavení a na ni navázané žákovské projekty, badatelské aktivity. Volnočasová aktivita kroužek EDISON". Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 2, KA 5, KA 8, KA 10, KA 16. Stránka 5 z 31 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: Tato aktivita byla realizována od října 2013 do konce srpna 2014 tak, aby byly všechny nově zakoupené pomůcky připraveny pro použití ve školním roce 2014/2015. Všechny pomůcky jsme nakupovali formou průzkumu trhu, nebo oslovením několika možných dodavatelů s vybráním nejvýhodnější nabídky. Do fyziky byly zakoupeny tyto pomůcky: Výuková DVD z Fyziky, napájecí zdroje s displejem, žákovské soupravy Optika1 a Optika2, pomůcky pro demonstraci magnetického pole, pomůcky pro demonstraci elektrického pole, Ruhmkorffův induktor. Dále byl průběžně nakupován drobný spotřební materiál (provázky, nůžky ) pro výrobu jednoduchých pomůcek a k pokusům žáků v aktivitě Zajímavá fyzika pro ZŠ, žákovské projekty z fyziky pro ZŠ i SŠ, volnočasová aktivita pro SŠ Edison. Do chemie byly zakoupeny tyto pomůcky: Tablety pro žáky pro práci ve dvojicích, studentské a žákovské soupravy anorganická a organická chemie. Dále byl zakoupen projektor a kamera, pro snímání pokusů a jejich promítání. Projektor a kamera byly umístěny do učebny chemie. Byly zakoupeny kahany, byrety, odměrné baňky a válce, chromatografický papír. V průběhu realizace ZŠ aktivity byly průběžně nakupovány drobné pomůcky a chemikálie dle jednotlivých témat výuky v aktivitě Blok praktické chemie ZŠ. Do biologie byly zakoupeny tyto pomůcky: Badatelské batůžky, klíče k určování, ptáků, ryb a savců Dále byly zakoupeny mikroskopy a fotoaparáty. Aktivitu zajišťoval projektový a finanční manažer ve spolupráci s učiteli biologie, chemie a fyziky. V průběhu aktivity jsme pomůcky nakupovali po částech dle dostupných finančních prostředků na projektovém účtu. Myslíme si, že pokud by v počátcích projektu bylo k dispozici více finančních prostředků, bylo by provedení nákupů jednodušší. Stránka 6 z 31 Stránka 7

8 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Dle hodnocení pedagogických pracovníků je nakoupený materiál velmi přínosný a zvyšuje praktičnost a atraktivitu výuky. Tento materiál je využívám jednak na demonstrace vyučujícími, tak samotnými žáky. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: Ve školním roce 2013/2014 zahájil svou práci volnočasový kroužek Edison. Tato volnočasová aktivita byla určena pro žáky z řad gymnázia se zájmem o fyziku. Náplní této volnočasové aktivity byly teoretické přednášky, praktická cvičení i řešení praktických úloh z fyziky. Byla realizována například tato témata: Práce, energie, výkon stroje a přístroje, optika 1, optika2, elektřina a magnetismus, polovodiče, fyzikální hračky fyzikální pokusy s mincemi. Ve školním roce 2013/2014 byla aktivita realizována v rozsahu 16 hodin. Ve školním roce 2014/2015 byla aktivita také realizována v rozsahu 16 hodin. Vzhledem k nižšímu počtu zapojených žáků (vždy cca 10 žáků) byl možný individuální přístup k žákům. Byla probírána jak jednotlivá témata, tak byly žákům poskytovány informace o dalším možném vzdělávání ve fyzice. Stránka 7 z 31 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Z pohledu padagoga se tato aktivita jevila jako prospěšná pro další směřování žáků. Žáci: Před: Po: Stránka 8 z 31 Stránka 9

10 Monitorování se zúčastnilo 7 chlapců a 3 dívky. Zájem ze strany žáků velmi koresponduje s jejich dalším směřováním na VOŠ/VŠ. Většina žáků by se ráda podobné aktivity dále zúčastnila. Žákům se líbil jiný přístup než v běžných hodinách. Stránka 10 Stránka 9 z 31

11 KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Popis činností v klíčové aktivitě: Do Badatelské aktivity z biologie byli zapojeni odborníci z praxe, kteří svými zkušenostmi obohacovali výuku biologie. Odborníci lektoři působili ve výuce jako druhý pedagog a vedli terénní práce se skupinami žáků. V každém školním roce proběhly tři výukové moduly z biologie. V říjnu proběhl výukový modul zaměřený na zoologii Pozorování živočicha bobra v oblasti Pomoraví Badatelská aktivita byla zahájena v hodinách biologie, celá koncepce aktivity byla zpracována na základě metody 4 badatelských kroků projektu badatele.cz: žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky, formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. V hodině biologie proběhl před terénní vycházkou úvod ve formě prezentace biologie bobra evropského, prostor na dotazy a diskuse studentů, úvod do badatelských aktivit, zadání samostatné práce vyhledávání a třídění informací. Následovala samotná badatelská aktivita pod vedením odborníků z praxe, jejímž obsahem bylo seznámení s územím výskytu bobra v okolí Strážnice, terénním výzkumem a monitorováním, průzkum okolí Strážnice a vyhledávání pobytových znamení bobra evropského v terénu, praktické pozorování a určování pobytových značek bobra, práce s pracovními listy, záznam zjištěných poznatků, fotografování pobytových znamení, prezentace výsledků jednotlivých skupin z terénu, formulace závěrů. Aktivita byla ukončena opět ve výuce v hodině biologie zpětnou vazbou a ověřením získaných znalostí. V dubnu proběhl výukový modul Lužní les zaměřený na jeho faunu a flóru, modul začal úvodem ve výuce, pokračoval dvoudenním terénním cvičením a vyhodnocen byl v hodině biologie. Studenti se pod vedením odborníků z praxe a svých vyučujících seznámili s chráněnou oblastí regionu, upevnili si získané dovednosti a znalosti ze školních lavic přímo v přírodě. Studenti získali penzum informací a především základní praktické dovednosti z několika biologických disciplín (především botaniky, zoologie, ekologie, environmentální výchovy aj.) Dále se studenti seznámili s významem lužních lesů a nivních luk, které v našich podmínkách představují obecně ekologicky nejcennější části krajiny s velkou druhovou pestrostí. Cvičení v terénu proběhlo v Přírodním parku Mikulčický luh (NKP Valy, PR Skařiny), jež je významným stanovištěm především kolonií čápa bílého, volavky popelavé a bobra evropského. Studenti si pod vedením zkušených lektorů měli možnost vyzkoušet řadu praktických přírodovědných dovedností a seznámit se s pomůckami pro pobytové výukové programy (entomologické pomůcky pro odchyt bezobratlých smýkačky, krabičkové lupy, zoologické pomůcky pro pozorování ptáků a savců, pasti pro živý odchyt atd.). Součástí výstupů z terénního cvičení byly pracovní listy, které posloužily studentům k ověření získaných znalostí. Cvičení bylo rozděleno na bloky. Jednotlivé bloky byly až na společnou přednášku určeny pro menší skupinu žáků. Stránka 10 z 31 Stránka 11

12 Seznam bloků: Ochrana krajiny, Typy chráněných území, Vybrané ekologické pojmy, Seznámení se s Přírodním parkem Mikulčický luh Všeobecný úvod do zoologie, se zaměřením na druhy v této lokalitě, pobytová znamení, pozorování živočichů Terénní průzkum mrtvého ramene řeky Moravy, využití badatelských pomůcek Flora lužní krajiny I., praktické ukázky a pozorování jednotlivých biotopů Večerní přednáška s promítáním: Přírodní park Mikulčický luh a význam luhu. Pozorování nočních živočichů, využití pomůcek k odchytu, echolokátoru, apod. Vnímání přírody všemi smysly, prožitkové hry a ekohry Flora lužní krajiny II., praktické ukázky, tvorba herbáře Zpětná vazba, shrnutí a ověření poznatků, pracovní listy Ubytování studentů bylo zajištěno ve skautské ubytovně, a stravování bylo zajištěno v přilehlé restauraci, byly vytištěny výukové materiály k badatelské aktivitě. Vše bylo řešeno dodavatelsky. Žáci se pod vedením učitelů dopravili do lokality veřejnou dopravou. V květnu proběhl výukový modul zaměřený na botaniku oblast Čertoryje. Studenti se pod vedením odborníků z praxe a svých vyučujících seznámili s chráněnou oblastí regionu Čertoryje, jež představuje rozsáhlý komplex druhově bohatých bělokarpatských květnatých luk v mozaice s mokřady a svahovými prameništi, rozptýlenou zelení se solitérně rostoucími duby a lemovými společenstvy kolem potoků v jihozápadní části Bílých Karpat. Na tomto území je především druhově velice bohatá květena, celkem zde bylo zaznamenáno již 515 taxonů cévnatých rostlin. Na zdejších květnatých loukách se vyskytuje řada vzácných, chráněných a ohrožených rostlin, bohaté zastoupení mají především vstavačovité (Orchidaceae), z nichž zde roste více než dvacet druhů. Součástí výstupů z terénního cvičení budou pracovní listy, které poslouží studentům k ověření získaných znalostí. Badatelská aktivita byla zahájena ve výuce Téma: Seznámení se s NPR Čertoryje, a pokračovala exkurzí v terénu, kde se žáci seznámili s chráněným územím NPR Čertoryje v terénu (geologie a ekologie území), proběhl všeobecný úvod do botaniky se zaměřením na danou lokalitu, porovnávání druhové skladby luk, praktické ukázky a pozorování jednotlivých biotopů, zaměření na čeleď vstavačovité, určování druhů orchidejí podle klíče, a dále fotografování. Ve výuce proběhlo uzavření badatelské aktivity ve výuce. V průběhu badatelských aktivit byly využity badatelské pomůcky (klíče k určování, atlasy, délkový metr, sběrné nádoby, badatelské batůžky, fotoaparáty). Do aktivity bylo zapojeno několik odborníků z praxe, kteří svými vědomostmi obohatili výuku biologie celkem v 6 modulech. Odborníci z praxe lektoři spolupracovali s projektovým manažerem SŠ učitelem biologie. Tyto aktivity proběhly bez problémů, a byly přínosné nejen pro žáky, ale i pro vyučující biologie, kteří tak získali nové podněty ke své práci ve škole. Stránka 11 z 31 Stránka 12

13 Dále v rámci této aktivity proběhly workshopy pro žáky našeho gymnázia Historie, princip a zpracování fotografie, které vedli odborníci z praxe z VŠ Pedagogické fakulty MU Brno. Po krátkém teoretickém seznámení s historií záznamu obrazového materiálu, jeho fyzikální i chemickou podstatou a historií technik a snímků následovala vlastní činnost žáků. Žáci vyráběli dírkovou komoru a s její pomocí získávali fotografie. Dalším prakticky vyzkoušeným způsobem výroby fotografií, byla výroba fotografií metodou fotogramu. Na odborném zajištění aktivity se podílel vyučující SŠ učitel biologie a fyziky ve spolupráci s odborníky z praxe. Organizačně aktivitu zajišťoval projektový manažer. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Skoro pro všechny žáky byla tato aktivita projektu přínosem a jednalo se o aktivity, které by rádi opakovali i v dalších letech. Zájem o přírodovědné a technické obory kopíruje budoucí směřování žáků na VOŠ/VŠ. Evaluace se zúčastnilo 26 chlapců a 50 dívek. Stránka 12 z 31 Stránka 13

14 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Žákům základních škol jsme nabídli možnost zúčastnit se tvorby žákovských projektů z fyziky spojených s exkurzí do Technického Muzea v Brně. Původně jsme uvažovali o zapojení čtyř tříd základních škol, ale zájem o účast měly všechny zapojené školy, takže jsme po rozboru finanční stránky věci do žákovských projektů zapojili všech šest partnerských škol. Do aktivity byl zapojen také pracovník na pozici koordinátora žákovských projektů, který zabezpečoval především odbornou část žákovských projektů, komunikoval s učiteli jednotlivých základních škol a spolupodílel se na organizačním zajištění aktivit. Žákovský projekt z Fyziky byl tematicky zaměřen na pohyb a byl určen pro žáky 7. ročníků jako povinná aktivita v souladu s ŠVP základní školy. Projekt byl zahájen ve výuce, kde byli žáci seznámeni s funkcí Technického muzea a v rámci povinné výuky fyziky byl proveden úvod nebo teoretické zopakování probraného učiva na téma pohyb, a zadána konkrétní témata žákovských projektů jednotlivým žákům. Poznatky získané z hodiny fyziky byly v expozicích a interaktivní expozici Technického muzea propojeny s praxí, kde si žáci sami vyzkoušeli druhy pohybů v různých pokusech a dějích. Po exkurzi (expozice a interaktivní expozice téma pohyb) aktivita pokračovala ve výuce fyziky, kde si pod vedením ZŠ učitele žáci upevnili v praxi získané poznatky. V další hodině žáci předvedli svoje žákovské projekty (referáty, křížovky, prezentace, články do novin, modely, nástěnky). Vyplnili evaluační dotazníky a učitel vyhodnotil celou aktivitu. Na realizaci odborné části této klíčové aktivity se podílel koordinátor žákovských projektů, věcný manažer, a učitelé základních škol. Na administrativním a organizačním zajištění projektový a finanční manažer ve spolupráci s koordinátorem žákovských projektů. Vzhledem k tomu, že jsme žákovské projekty z fyziky plánovali až na druhý školní rok projektu, tedy s předstihem, nebyl problém zajistit termíny v Technickém Muzeu v Brně zejména v hodně vytížené interaktivní expozici v termínu, který základní školy preferovaly. Dopravu žáků na exkurze jsme zajistili formou oslovení několika autodopravců v regionu a vybráním nabídky s nejnižší cenou. Při hodnocení samotných žákovských projektů žáků (výtvorů) nás překvapila rozdílnost úrovní jednotlivých projektů. Po konzultaci se ZŠ učiteli nám bylo vysvětleno, že někteří žáci neprojevují zájem téměř o nic a že jejich práce je slabá i v jiných předmětech. Vzhledem k tomu, že se jednalo o povinnou aktivitu, byla do projektu zapojena jedna celá třída. Pokud by se jednalo o aktivitu nepovinnou, mohli být do žákovského projektu zapojeni žáci se zájmem o fyziku a techniku i z různých ročníků. V průběhu projektu byli zapojeni žáci gymnázia do tvorby žákovských projektů z fyziky s využitím technických památek a interaktivních expozic. Koordinátor žákovských projektů vytvořil koncept žákovských projektů na téma Přeměny energie. Do každého žákovského projektu se zapojila jedna celá třída gymnázia. Bylo zrealizováno celkem pět žákovských projektů. Stránka 13 z 31 Stránka 14

15 První proběhl v květnu a červnu Žákovský projekt, jako povinná aktivita z fyziky byl zahájen ve výuce v hodině fyziky, tématem byly přeměny energie a podání informací o projektu. Samotná exkurze s návštěvou interaktivní expozice, technické památky a teoretickými přednáškami v expozicích. Žáci pod vedením vyučujících navštívili PVE dlouhé Stráně, NKP Dolní oblast Vítkovice, Vysokou pec, Malý svět techniky U6, Ruční papírnu Velké Losiny. V průběhu dvou dnů navštívili žáci zajímavé provozy a expozice. Formou teoretických přednášek, pokusů i vlastního pozorování se seznámili s řadou příkladů, jak se člověk s různými formami energie a jejich přeměnami setkává v praktickém životě. V ruční papírně Velké Losiny se žáci seznámili s ruční výrobou papíru, která dodnes probíhá původní metodou a na stejných strojích jako v minulých staletích. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně patří mezi největší vodní díla na světě ve své kategorii. Po odborné úvodní teoretické přednášce byl žákům umožněn přístup do části provozního zařízení postaveného uvnitř hory a poté následoval výjezd k oběma vodním nádržím elektrárny. Druhý den následoval přejezd do Ostravy, učitelé s žáky navštívili technickou památku Dolní Vítkovice. V objektu bývalé výrobny železa si žáci prohlédli vysoké pece a přidružené části s odborným výkladem. Dále studenti navštívili Malý svět techniky U6. Jedinečná výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost a nabízí více než stovku interaktivních exponátů. Po samotné exkurzi si žáci upevnili získané poznatky prezentováním vytvořených výstupů (prezentace a nástěnky) v hodině fyziky. Druhý žákovský projekt přeměny energie proběhl v prosinci Teoretický základ aktivity tvořily tyto hlavní body: 1. Zákon zachování energie. 2. Energie charakterizuje stav soustavy, je to stavová veličina. 3. Práce charakterizuje děj, při němž nastává přeměna nebo přenos energie. Aktivita spojila a rozšířila teoretické znalosti žáků formou pozorování uvedení těchto poznatků do konkrétních souvislostí ve výrobních a pracovních procesech a postupech. Cílem aktivity bylo seznámit žáky s propojením fyzikální teorie a využitím v praxi a demonstrovat přeměny a přenosy energie na konkrétních příkladech z historické i moderní praxe. V hodinách fyziky byli žáci připraveni na aktivitu zopakováním a zdůrazněním teoretických znalostí. Před samotnou exkurzí byli žáci seznámeni s programem a časovým harmonogramem exkurze. Žáci byli rozděleni do skupin pro tvorbu žákovských projektů. Následovala samotná exkurze do provozů a interaktivních expozic s odborným výkladem. Žáci navštívili Národní technické muzeum v Praze, Letiště Václava Havla, Muzeum vodárenství a Úpravna vody v Praze-Podolí. Po návratu z exkurze žáci pracovali na žákovských projektech, které v hodinách fyziky předváděli. (prezentace, kvíz, nástěnky, článek na web školy). Další žákovské projekty z fyziky Přeměny energie proběhnou v dubnu, květnu a červnu 2015, žáci pod vedením svých pedagogů navštíví Jadernou elektrárnu Temelín. Interaktivní expozici v IQ parku v Liberci a navštíví Svět techniky v Ostravě. Na odborném zajištění aktivity se podílel koordinátor žákovských projektů a vyučující fyziky. Organizačně aktivitu zajišťoval projektový manažer, finanční manažer a koordinátor žákovských projektů. Doprava, ubytování a polopenze bylo zajištěno dodavatelsky vybráním nabídky s nejnižší cenou na základě oslovení případných poskytovatelů služeb. Stránka 14 z 31 Stránka 15

16 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Žáci ZŠ: Rozvoj přírodovědných a technických znalostí může u těchto žáků přispět k jejich další profilaci na tyto podporované obory, protože se zvyšuje zájem o tato témata. Evaluace se zúčastnilo 74 chlapců a 59 dívek. Stránka 15 z 31 Stránka 16

17 Žáci SŠ: Hodnocení naznačuje velký přínos pro žáky, kteří se těchto aktivit účastnili. Dále se zde jeví možnost většího zájmu u dosud nerozhodnutých studentů s jejich dalším směřováním po střední škole na obory přírodovědné či technické. Evaluace se zúčastnilo 17 chlapců a 40 dívek. Stránka 16 z 31 Stránka 17

18 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ Popis činností v klíčové aktivitě: V úvodu projektu jsme na sebe navázali šest základních škol: Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola Bzenec, Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, Základní škola a mateřská škola, Moravský Písek, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace, Církevní ZŠ ve Veselí nad Moravou. S těmito základními školami byly podepsány smlouvy o účasti v projektu. Pro žáky základních škol jsme připravili v rámci povinné výuky aktivitu z fyziky Zajímavá fyzika pro ZŠ, z chemie Blok praktické chemie ZŠ. Naši pedagogové vytvořili nabídku témat jednotlivých vyučovacích bloků z fyziky a chemie, které byly zaslány na základní školy k výběru témat vyučujícími základních škol. V prvním školním roce projektu jsme školám dali na výběr, zda se škola zúčastní aktivity z chemie nebo z fyziky. K tomuto jsme přistoupili z důvodu většího množství zapojených škol, a i vzhledem k tomu, že i v druhém pololetí školního roku, kdy byly aktivity pro ZŠ realizovány, nebyly učebny vybaveny veškerým vybavením, které se v rámci projektu mělo pořídit. Ve školním roce 2013/2014 jsme realizovali 12 hodin výuky Zajímavá fyzika pro ZŠ a 12 hodin výuky Blok praktické chemie ZŠ. První školní rok realizace projektu byl ve znamení navazování spolupráce a komunikace jak mezi věcným manažerem projektu a řediteli jednotlivých základních škol, tak mezi pedagogy gymnázia zapojenými do projektu a vyučujícími základních škol. V druhém školním roce realizace projektu 2014/2015 byla pedagogy gymnázia zapojenými do projektu zaktualizována témata nabízených výuk v návaznosti na konečné vybavení učeben fyziky a chemie pomůckami a na návrhy a potřeby základních škol vzešlých v proběhlém školním roce. Ještě před začátkem školního roku byl stanoven harmonogram výuk pro ZŠ, tak aby je mohly základní školy v předstihu zařadit do svého plánu práce. V průběhu školního roku 2014/2015 jsme zrealizovali 30 hodin výuky Zajímavá fyzika pro ZŠ a 30 hodin výuky Blok praktické chemie ZŠ. Každá základní škola se zúčastnila jak aktivity z fyziky tak aktivity z chemie. Díky tomu mohli vyučující ze základních škol individuálně rozvíjet ŠVP pro jejich konkrétní školu. Žáci i učitelé ze základních škol se seznamovali s praktickou prací v laboratořích chemie a fyziky a s pomůckami, které na jejich základní škole chybí. Jako příklad lze uvést výrobu mýdla, stanovení rozboru studniční vody, barvení plamene, stanovení obsahu cukru a kyselin v ovoci a nápojích, práci s tajným písmem v laboratořích chemie. V laboratoři fyziky žáci prováděli pokusy z oblasti tepelných přeměn, hydromechaniky, světelných jevů, elektrických obvodů, elektrického a magnetického pole. Vyráběli teploměr, karteziánek, závěsný mobil. Pro realizaci této aktivity byli do realizačního týmu projektu zapojeni tři pedagogové pro zajištění aktivity z fyziky a dva pedagogové pro zajištění aktivity z chemie. Pracovní smlouvy byly s učiteli sepsány vždy na jeden školní rok. V průběhu realizace aktivity byl jeden pedagog z fyziky tak vytížen jinými záležitostmi, že v projektu dále nepokračoval. Řešili jsme to větším zapojením druhého Stránka 17 z 31 Stránka 18

19 pedagoga fyziky do aktivity a řešili jsme to sepsáním dodatků k DPP. Tato skutečnost díky včasnému řešení neovlivnila průběh projektu a naplňování jeho cílů. Do projektu byli dále zapojeni i vyučující základních škol. Jejich činnost spočívala zejména v komunikaci s našimi SŠ učiteli při stanovování konečné podoby jednotlivých výuk, tak aby činnost žáků odpovídala ŠVP konkrétní školy, a byla pro žáky základních škol co největším přínosem. Témata byla ZŠ učitelům na začátku školního roku s tím, že pro jednotlivé výuky a třídy si téma vyberou minimálně 14 dnů před realizovanou výukou s uvedením konkrétních požadavků na formu výuky a hloubku probíraného učiva. Některé školy požadovaly pouze prohloubení učiva, některé chtěly, aby byla výuka pojata jako nová látka. Ne vždy školy ZŠ učitelé dodržovali termíny. Tím byla práce pro naše SŠ učitele náročnější, protože měli méně času pro úpravu výukových materiálů (pracovních listů), přípravy pracovišť, či případné dokoupení pomůcek, materiálů pro pokusy a výrobky žáků základních škol. Někdy se stalo, že základní školy poslaly pozdě seznamy žáků, kteří se aktivity zúčastní, nebo nakonec přijely s jinou třídou, než která byla k aktivitě přihlášená. Tyto drobnosti nám způsobovaly malé nepříjemnosti při organizaci aktivit, ale neovlivnily průběh a kvalitu aktivit pro žáky ZŠ. Původně jsme počítali s tím, že aktivit se budou účastnit stále stejné třídy. Na četné požadavky základních škol, jsme však základním školám vyšli vstříc a přistoupili na to, že základní školy přihlašovaly k ZŠ aktivitám třídy dle svého uvážení a konkrétních potřeb. Tato skutečnost byla pro nás jako realizátory projektu po administrativní stránce obtížnější, nicméně nás těšilo to, že ZŠ učitelé si výuky u nás na gymnáziu váží a chtějí ji zprostředkovat i dalším žákům své školy. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Pedagogové: Stránka 18 z 31 Stránka 19

20 Žáci: Stránka 19 z 31 Stránka 20

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 15 Gymnázium, Brno, třída Kapitána

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 20 Gymnázium J. G. Mendela a jeho

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 1 Střední škola a Základní škola

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 10 Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 4 Střední odborná škola a Střední

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 5 Střední škola stavebních řemesel

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr. Průvodní list kurzu Název kurzu: Kapaliny a plyny Autor kurzu: Mgr. Leon Machek Vyučovací předmět: Fyzika (případně informatika seznámení se s prostředím LMS Moodle) Ročník: Kurz je určen žákům 7. (případně

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 6 Střední škola grafická Brno adresa:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1.6.2012 Datum ukončení realizace 31.7.2014

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Poznej svou ekostopu

Poznej svou ekostopu Závěrečná zpráva dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012 Kód programu: 1112/E

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Průběžná zpráva k realizaci projektu. "We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere"

Průběžná zpráva k realizaci projektu. We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace 763 07 Velký Ořechov 124, tel. 577 996 018, 737 632 369 e mail: info@zsvelkyorechov.cz www.zsvelkyorechov.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

PODPORA ZÁJMU MLÁDEŽE O STUDIUM PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA ZÁJMU MLÁDEŽE O STUDIUM PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PODPORA ZÁJMU MLÁDEŽE O STUDIUM PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROJEKTU MŠMT Č. 615/1 ŘEŠITELKA: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. OSTRAVA 2006

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Závěrečná konference projektu, 23. června 2014 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Mgr. Pavel Janus Celková

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 21 Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 11/2013, Horní Lomná Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více