L E T I Š T N Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L E T I Š T N Í Ř Á D"

Transkript

1 Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť

2 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu Záznam provedl 1 2 Kmínek //- 1 příloha č.1 -//- 1 příloha č.2 -//- 1 příloha č.4 -//- 1 příloha č.5 -//- 2 2 Kmínek 2 6 -// //- 2 dodatek č.1 -//- 3 2 Kmínek 3 6 -// //- 3 příloha č.3 -//- 3 příloha č.5 -//- 4 2,4,5,6 Kmínek 4 7,12,13 -//- 4 18,17,20 -//- 4 příloha č.3 -//- 4 příloha č.5 -//- 4 příloha č.8 -//- 4 příloha č.9 -//- 4 příloha č.10 -//- 5 2,17 Kmínek 6 1,2 Kmínek 6 Příloha č.3 -//- 6 Příloha č.5 -//- 7 2,3,5,6,7,8 12,14,15,16 Kmínek 17,19,20 7 příloha č.1 -//- 7 příloha č.3 -//- 7 příloha č.5 -//- 7 příloha č.6 -//- 7 příloha č.7 -//- 7 příloha č.9 -//-

3 Výtisk číslo - R o z d ě l o v n í k ÚCL Praha letiště Ruzyně Statutární město Liberec Aeroklub Liberec Aeroklub Liberec,stanoviště RADIO LZS Liberec

4 4 Zkratky použité v Letištním řádu ACC AeČR AGL ALT AMSL ASDA ARP ATZ CTR CUST DIST FL FRI GEO GND ELEV HO LDA LT MD ČR MO ČR MON NDB NIL QFE QNH RADIO RDST SAT SUN TMA TODA TORA TWR ÚCL UTO VFR VHF VMC VOLMET VPD VPP Oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení Aeroklub České republiky Nad úrovní země Nadmořská výška Nad střední hladinou moře Použitelná délka pro přerušovaný vzlet Vztažný bod letiště Letištní provozní zona Řízený okrsek letiště Celní prostor stojánka pro odbavení letadel z ciziny Vzdálenost Letová hladina (obvykle vyjadřovaná ve stovkách stop) Pátek Zeměpisný nebo pravý kurz Země Výška bodu na povrchu země měřená od střední hladiny moře Služba je k dispozici podle potřeb provozu Použitelná délka pro přistání Místní čas Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo obrany České republiky Pondělí Nesměrový radiomaják Žádný Atmosferický tlak v nadmořské výšce letiště Nastavení výškoměru pro indikaci nadmořské výšky letadla, které je na zemi Poskytování informací Radiostanice pro obousměrné spojení Sobota Neděle Koncová řízená oblast Použitelná délka pro vzlet Použitelná délka pro rozjezd Letištní řídící věž nebo letištní služba řízení Úřad pro civilní letectví České republiky Uzlový telefonní obvod Pravidla pro let za viditelnosti Metrové (velmi krátké) vlny (30 až 300 MHz) Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti Rozhlasové vysílání meteorologických informací letadlům za letu Vzletová a přistávací dráha Vzletový a přistávací pás

5 5 HLAVA 1 Údaje o letišti =============== 1.1. Město/letiště : Liberec / LKLB Liberec 1.2. Provozovatel/vlastnik : Statutární město Liberec / Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše Liberec Pověřený provozovatel : Aeroklub Liberec 1.4. Charakter letiště : neveřejné vnitrostátní a mezinárodní s vnější hranicí 1.5. Povolené druhy letů : VFR - den - školní a výcvikové - sportovní - výsadkové - zkušební - lety pro zvláštní účely - zahraniční přílety a odlety i mimo Schengenský prostor noc - NIL 1.6. Vztažný bod letiště : 50 o 46'06" N 15 o 01'30" E Poloha-vzdálenost a směr : 2,5 km od středu města Liberec GEO 264 o 1.8. Nadmořská výška : 405 m / 1329 ft 1.9. Vztažná teplota : 21,5 o C Poštovní adresa : Aeroklub Liberec, Ostašovská 569/65, 46011, Liberec Dálnopisná adresa : NIL Telefonní číslo : , mob , Ubytovací možnosti : NIL Stravovací možnosti : NIL Zdravotnická služba :LZS, HJ, tel Dopravní prostř. na letiště : MHD č.27, 600,14, m pěšky, TAXI

6 Druhy paliv : Letecký benzin AVGAS 100 LL Druhy olejů : TOTAL AERO D Zařízení pro plnění palivem : Nadzemní nádrž o obsahu litrů, elektrický čerpací agregát s výdejním stojanem Hangárovací prostor pro cizí letadla : Omezeně O/R Opravárenské služby : NIL Záchranné a protipožární zařízení : V souladu s předpisem L-14 Hlava 9- pro danou kategorii letiště. V areálu LZS protipožární nádrž Sezonní použitelnost : Celoroční. V zimním období omezená použitelnost, není zabezpečeno odkl. sněhu, RWY jsou po dlouhotrvajících deštích nezpůsobilé Hlukové omezení leteckého provozu : Lety s motorovými letadly prováděné za účelem výcviku pilotních žáků jsou nad zástavbou města zakázány s výjimkou letů po okruhu. Ostatní lety s motorovými letadly nad zástavbou města (s výjimkou letištních okruhů) se smí provádět v minimální výšce 3300 ft/1000 m ALT s trajektorií letu volenou tak, aby nedocházelo k opakovanému kroužení v jednom prostoru Umístění stanoviště pro přezkoušení výškoměru : stanoviště RADIO ELEV 1303 ft / 397 m Meteorologické údaje : ČHMÚ Liberec, letiště Liberec, H 24, TAF METAR, výstrahy. Možnost příjmu informací VOLMET na frekvenci 125,525 MHz. Pro vlastní pozorování je stanoviště služby RADIO vybaveno přístroji na měření tlaku vzduchu,směru a rychlosti větru a tabulkou přízemních dohledností v příloze č Pohybová plocha - fyzikální vlastnosti : RWY Rozměry Vyhlášené délky Únosnost Povrch označení směr (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kg / mag. RWY CWY SWY VPP TORA ASDA TODA LDA RWY RWY SWY MPa) x50 60x tráva x50 210x x50 x / 0,5 tráva tráva Poznámka: Nosnost může být snížena v období déletrvajících dešťů a jarního tání. Maximální povolená provozní výška travního porostu RWY je stanovena na 35 cm.

7 Odbavovací plocha : AK Liberec povrch - tráva Rozměry x 30 m únosnost - viz RWY AK Liberec povrch - tráva Celní prostor rozměry - 35 x 20 m únosnost - viz RWY Pojezdové dráhy : Nejsou zřízeny. Pojíždění se provádí pouze po VPP 16/34 nebo 34/16,na úrovni hangárů otočením o 90 stupňů na stojánky před hangáry, nebo dle informací stanoviště RADIO Doskoková plocha : NIL, v případě seskoků použito mobilní doskočiště Heliport: místo LZS povrch - beton rozměry - 17 x 17 m Pomůcky pro určení místa : NIL Ukazatelé a návěstní zařízení :Návěstní plocha je umístěna vedle stanoviště RADIO. V ní jsou umístěny návěstní desky a ukazatel směru přistání. WDI je umístěn 20m východně od návěstní plochy, pomocný WDI je umístěn na stanovišti RADIO Světelná zařízení : NIL Náhradní zdroj elektrické energie : NIL Označení a osvětlení překážek : NIL Značky na provozních plochách : Denní značení v souladu s L Budovy na letišti : Severně od vztažného bodu letiště se nacházejí provozní budovy Aeroklubu Liberec, které tvoří hangáry aeroklubu s provozními budovami a garážemi. Součástí provozní budovy jsou kanceláře, sociální zařízení. Dále je zde hangár, sklad pohonných hmot a olejů.východně od vztažného bodu letiště se nacházejí budovy LZS a Meteo služby.

8 Prostředky pro spojení s letadly Rádiové - druh vysílání VHF: - volací značka "LIBEREC RADIO" - kmitočet 122,6 MHz - umístění pozemní RDST na stanovišti RADIO Vizuální- praporky, návěsti v návěstní ploše Radionavigační zařízení : NIL Prostředky pro pevnou spojovací službu : Telefon , Fax: NIL Meteorologická služba : ČHMÚ Liberec, letiště Liberec Letištní provozní zóna ATZ : Letištní provozní zóna je vymezena horizontálně kruhem (nebo jeho částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) se středem ve vztažném bodě letiště, a vertikálně sahá od povrchu země do 1200 m AMSL (4000 ft.) Jiná letiště v zóně ATZ : NIL Náhradní letiště : Pouze pro denní lety VFR HODKOVICE LKHD: - volací značka: HODKOVICE INFO 120,9 MHz - nadmořská výška / poloha ARP: 451 m / N E - RWY: 01 / 19, 1000 x 100 m tráva - GEO/DIST: 163 / 13 km MNICHOVO HRADIŠTĚ LKMH: - volací značka: HRADIŠTĚ INFO 130,2MHz -nadmořská výška / poloha ARP: 244 m / N E -RWY: 07 / 25, 1000 x 30 m tráva, 1550 x 30 m beton -GEO/DIST: 183 / 27 km ČESKÁ LÍPA LKCE:- volací značka: LÍPA INFO 123,6 MHz - nadmořská výška / poloha ARP: 283 m / N E -RWY: 13 / 31, 700 x 40 m tráva - GEO/DIST: 258 / 33 km

9 9 HLAVA 2 PŘEKÁŽKY NA LETIŠTI A V OKOLÍ LETIŠTĚ ===================================== 2.1. Překážkové roviny a plochy v prostorách přiblížení a vzletu: Za předpolím VPD34 prochází veřejná komunikace ostašovské silnice. Nutná zvýšená opatrnost při vzletu a přistání Překážky v okolí letiště: Překážka č. 1 Byla odstraněna vykácením Překážka č. 2 Je tvořena náletovým porostem m JJV od VBL, abs. výška m n. v., relativní výška 10 m. Překážka je uvnitř předpokládaného VPP a zároveň přesahuje: - překážkovou rovinu vzletového prostoru VPD 15 resp. přibližovacího prostoru VPD 33 o max. cca 8 9 m - přechodovou překážkovou plochu o max. cca 8 9 m Překážka bude odstraněna vykácením. Překážka č. 3 Je tvořena elektrovodem VVN m Z od VBL, abs. výška 443,6 468 m n. m., relativní výška stožárů 25 m. - vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 25 m Neodstranitelná překážka, značení se nepředpokládá vzhledem ke stínění překážkou č. 12. Překážka č. 4 Je tvořena jeřábovou dráhou 1550 m JJZ od VBL, abs. výška 466,2 m n. m., relat. výška 25m - vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 23 m Neodstranitelná překážka, je vybavena překážkovými světly.

10 10 Překážka č. 5 Je tvořena věžovým domem (SVUT) 2200 m VJV od VBL, abs. výška 470 m n. m., relat. výška 116 m. Zem. souřadnice: , ,6 - vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 27 m Neodstranitelná překážka. Překážka č. 6 Je tvořena komínem 2700 m JV od VB, abs. výška 492,4 m n. m., relat. výška 116 m. Zem. souřadnice: ,3, ,7 - vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 49,4 m Neodstranitelná překážka, je vybavena překážkovými světly. Překážka č. 7 Je tvořena obytným věžovým domem 3200 m VJV od VBL, abs. výška 446,2 m n. m., relat. výška 36 m Zem. souřadnice: ,2, vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 3,2 m Neodstranitelná překážka. Překážka č. 8 Je tvořena obytným věžovým domem 3500 m VJV od VBL, abs. výška 454,3 m n. m., relat. výška 36 m. Zem. souřadnice: ,2, ,9 - kuželovou překážkovou plochu o max. cca 11,3 m Neodstranitelná překážka. Překážka č. 9 Je tvořena stožárem Českých radiokomunikací 4000 m JV od VBL, abs. výška 494,4 m n. m., relat. výška 60 m. Zem. souřadnice: ,9, kuželovou překážkovou plochu o max. cca 24,4 m Neodstranitelná překážka, vybavena denním i nočním překážkovým značením. Překážka č. 10 Je tvořena zalesněným terénem 4650 m VSV od VBL, abs. výška 516 m n. m. - kuželovou překážkovou plochu o max. cca 13 m Neodstranitelná překážka plošného charakteru. Vzhledem k poloze a vzdálenosti od letiště nebude značena

11 11 Překážka č. 11 Je tvořena zalesněným terénem m SV od VBL, abs. výška 513 m n. m. - kuželovou překážkovou plochu o max. cca 10 m Neodstranitelná překážka plošného charakteru. Vzhledem k poloze a vzdálenosti od letiště nebude značena. Překážka č. 12 Je tvořena zalesněným masivem vrcholů a jejich úbočí Rozsocha, Kaliště, Černá hora, Sviňský kopec, Ještěd, Černý vrch, Černý kopec m ZSZ až J od VBL, abs. výška až 1005 m n. m. - kuželovou překážkovou plochu o max. cca 502 m n. m. (terén pod vrcholem Ještědu) - vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 388 m (vrchol Černé hory) Neodstranitelná překážka plošného charakteru. Překážka je vzhledem ke svému charakteru reálně neodstranitelná. Označen je její nejvyšší vrchol Ještěd denním i nočním překážkovým Značením. Překážka č. 13 Je tvořena náletovým porostem 400 m od VBL, abs. výška 421,3 m n. m., relativní výška 29 m. Zeměpisné souřadnice rohu prostoru nejbližšího k plánované VPD: ,2, ,6 - Přechodnou překážkovou plochu o max. cca 16,3 m. Překážka z ekologických důvodů neodstranitelná. Překážka č. 14 Je tvořena ostašovskou silnicí 550 m SSZ od VBL. Překážka narušuje prostor předpokládané výstavby VPD a VPP včetně přechodové plochy.ostašovská ulice bude v kolizním úseku přeložena. Uvedené úpravy týkající se vyjmenovaných překážek budou provedeny v rámci plánované dostavby LKLB.

12 12 H L A V A 3 Organizace letového provozu =========================== 3.1. Všeobecná ustanovení - Plánování, řízení a organizace letového provozu se řídí státními leteckými předpisy a dalšími dokumenty upravujícími letový provoz. - Každý provozovatel letecké činnosti a uživatel letadla na LKLB je povinen uzavřít s provozovatelem letiště dohodu o provozu, parkovacích a přistávacích poplatcích a seznámit se s letištním řádem. - Uživatelé letiště jsou povinni provozovateli letiště oznámit všechny závažné skutečnosti narušující bezpečnost letového provozu. - Při plánování dlouhodobé letové činnosti nebo akci jsou letečtí provozovatelé povinni informovat provozovatele letiště včas a s předstihem. - Lety s motorovými letadly prováděné za účelem výcviku pilotních žáků jsou nad zástavbou města zakázány s výjimkou letů po okruhu. - Ostatní lety s motorovými letadly nad zástavbou města (s výjimkou letištních okruhů) se smí provádět v minimální výšce 3300 ft/1000 m ALT s trajektorií letu volenou tak, aby nedocházelo k opakovanému kroužení v jednom prostoru 3.2. Osoby zodpovědné za organizaci a provozování letového zabezpečení na letišti - vedoucí leteckého provozu AK LIBEREC 3.3. Letová provozní služba LKLB je neřízené letiště. Stálá letová provozní služba není zřízena. V případě provozu AK Liberec je provozována služba RADIO. Volací znak je LIBEREC RADIO, frekvence 122,6 MHz. Službu RADIO v českém a anglickém jazyce je možno po dohodě s AK Liberec vyžádat min. 24 hod. předem Letištní provozní zóna (ATZ) Kružnice o poloměru 3NM (5.5km) od VBL, vertikálně nadmořská výška 4000 ft (1200m) nad VBL

13 Provádění denních letů V souladu s provozním povolením jsou na LKLB povoleny podle VFR tyto druhy letů: - dopravní lety - letecké práce, letecké činnosti pro vlastní potřebu, rekreační a sportovní létání Na letišti liberec mají povolen provoz: - vrtulové letouny do max. vzletové hmotnosti 5700 kg - vrtulníky - kluzáky - SLZ Na LKLB je zřízeno středisko LZS volací znak KRYŠTOF 18 Záchranné lety mají přednost před ostatním leteckým provozem Letištní provozní minima: nejsou stanovena Letištní okruhy a) Letouny a motorové kluzáky provádí okruhy levé -po vzletu z VPD 16 provést dle situace odklon do kurzu přibližně 190 (do míst s nižší zástavbou) - při letu mezi 2. a 3. zatáčkou nepřelétávat směrem k městu spojnici Stráž n/n(kostel)- nádraží ČSD Liberec - po vzletu z VPD 34 provést dle situace odklon do kurzu přibližně 010 (z důvodu oddálení od Ještědského pohoří) - při letu mezi 2. a 3. zatáčkou nepřelétávat směrem k Ještědu hranici lesního porostu Ještědského pohoří Výška 1. a 4. okruhové zatáčky je stanovena na 2100 ft/650 m ALT Výška okruhů je stanovena na 2650 ft/805 m ALT b) Kluzáky a ULL provádí okruhy: VPD 16 - pravé VPD 34 levé

14 Příletové a odletové tratě V době poskytování služby RADIO je s ohledem na danou meteorologickou situaci a další provozní podmínky nutno upředňostnovat přímá přiblížení a přímé odlety letadel bez zbytečných letů po okruhu Přílety a odlety do/z ATZ a) Při příletu do ATZ se velitel letadla ohlásí 3 minuty před vstupem na frekvenci 122,6 MHz. Velitelé letadel musí dodržovat ustanovení předpisu L 2, Hlava III b) Pokud se nepodaří navázat radiové spojení se stanovištěm RADIO, je velitel povinen postupovat dle předpisu L 2, Hlava IV a v souladu s L 4444, Hlava V c) Není-li v době odletu zřízena služba RADIO, postupuje pilot dle předpisu L 2, Hlava IV Vyčkávací prostory NIL Pracovní prostory prostor č. 1 Andělská hora, Machnín, Kateřinky, Mníšek (nádraží) prostor č. 2 Oldřichov, Tanvald, Jablonec n/n, Mníšek (nádraží) prostor č. 3 Jablonec n/n, Starý Harcov, Horní Hanychov, Proseč (severní okraj) prostor č. 4 Křižany, Osečná, Proseč (severní okraj), Andělská hora prostor č. 5 Machnín, Krásná studánka, Nová ves, Chrastava Využití prostorů: č.1 nízké létání, nácvik nouzových postupů, viz čl č.2 kluzáky, motorová letadla č.3 kluzáky, motorová letadla, viz čl č.4 kluzáky, ULL č.5 akrobacie Přílety a odlety do pracovních prostorů: - přílety a odlety jsou bez omezení, dle pokynů a informací stanoviště RADIO - přímé přiblížení je povoleno pouze při radiovém spojení letadlo-země, po domluvě se stanovištěm RADIO.

15 Provoz kluzáků - kluzáky provádí po vzletu a při příletu zařazení do okruhu SW letiště - navijákový provoz může být uskutečněn pouze v pásu pro provoz kluzáků - dispečer RADIO a startovní směna jsou povinni se před zahájením navijákového vzletu přesvědčit, zda není prováděn vzlet, přiblížení a přistání jiných letadel na VPD 16/34 - motorizované kluzáky provádí okruhy jako motorová letadla Provoz ULL - ULL mohou provozovat pouze z VPD 16/34, provoz z pásu pro provoz kluzáků je zakázán - nejsou-li ULL vybavena RDST, musí jejich velitelé dodržovat postupy dle čl Výsadky - bez omezení jsou povoleny cvičné, sportovní a ověřovací seskoky. Speciální seskoky jen podle směrnice V-PARA-3 - mobilní doskočiště bude umístěno na NE straně letiště (v blízkosti cesty na okraji letiště viz. mapa letiště). - při smíšeném provozu bude provedena koordinace mezi řídícím seskoků a dispečerem RADIO Letecká záchranná služba - na LKLB je zřízena stanice LZS - záchranné lety mají přednost před ostatními lety s výjimkou letadel v nouzi - velitel vrtulníku je povinen udržovat spojení se službou RADIO - provoz vrtulníku se řídí státními předpisy a provozní směrnicí provozovatele LZS Provoz letadel AIR SPECIALu - v případě let. zem. prací z LKLB je pilot povinen provést a dodržet koordinaci se službou RADIO v souladu s provozní směrnicí AIR SPECIALu - v případě neschopnosti VPD nejsou pracovní lety povoleny

16 Přílety letadel bez RDST - pilot letadla bez RDST, nebo nenaváže-li spojení, musí věnovat přiblížení k letišti zvýšenou pozornost, provedou průlet podél NE strany letiště ve výšce 1000 ft / 300 m AGL rovnoběžně s osou VPD. Směr přistání určí velitel dle vytyčení na návěstní ploše, nebo dle ukazatele směru větru Prostředky pro spojení s letadly Radiové prostředky: - pevná radiová stanice ICOM A110 2x - přenosná radiová stanice ICOM 1C A22 1x Vizuální prostředky: - vytyčovací znaky - signální praporky 3.6. Nouzové postupy Ztráta spojení - při ztrátě spojení přeruší velitel plnění úkolu a se zvýšenou pozorností provede návrat na letiště Liberec - všechna hlášení provádí naslepo - provede postup příletu letadla bez RDST ( viz čl ) - zjistí-li stanoviště RADIO ztrátu spojení s letadlem, informuje ostatní letadla v provozu Ztráta orientace Nemůže-li velitel stanovit svoji polohu je povinen postupovat v souladu s předpisem L Nouzové přistání LKLB se nachází v blízkosti města a v poměrně hustě zastavěném prostoru, těsné blízkosti okolních pohoří s velkým výskytem přirozených i umělých překážek. Výběr ploch pro bezpečné nouzové přistání je omezen. Velitel je povinen učinit takový manévr a opatření, aby byla zajištěna co největší bezpečnost posádky, cestujících a třetích osob.

17 Zhoršení meteorologické situace v prostoru letiště LKLB je situováno v kotlině sevřené pohořím Lužických a Jizerských hor, kde náhlé zhoršení met. situace může posádkám letadel značně ztížit nebo znemožnit návrat na letiště. Velitelé letadel musí věnovat zvýšenou pozornost vývoji a změnám met. situace, zejména s ohledem na podmínky dohlednosti a výšky základny oblačnosti a provést včas rozhodnutí směřující k bezpečnému návratu na letiště, popř. na náhradní letiště. Stanoviště RADIO musí včas informovat posádky o vývoji počasí a poskytnout jim potřebnou pomoc Postupy pro případ mimořádné události VLP AK Liberec, jeho zástupce, nebo odpovědní pracovníci dalších provozovatelů jsou povinni postupovat dle předpisu L13, směrnice P1 a dle interních směrnic příslušných provozovatelů. O vzniku LMU uvědomí VLP AK Liberec nebo odpovědný pracovník příslušného provozovatele nebo stanoviště RADIO tyto orgány: - Lékařskou záchrannou službu...tel HZS PČR Oblastní středisko řízení ÚZPLN ÚCL ČR Protihlukové postupy Letištní okruhy provádět v souladu s čl tohoto LŘ. Lety nad zástavbou města Liberce ( vyjma letištních okruhů) provádět min. ve výšce 3300ft/1000m ALT. Při aerovlekových a výsadkových letech provádět stoupání až do výšky 1000 m ALT v pracovních prostorech č.1 nebo č.3. Po 17h UTC je nutno omezit opakované vzlety výsadkových letounů, opakované aerovlekové vzlety a opakované vzlety letounů za účelem letu po okruhu. Po 18h UTC jsou tyto lety zakázány. Provádění nočních letů : NIL

18 18 HLAVA 4 Pořádkový řád ============= 4.1. Vstup na letiště : V prostoru letiště se mohou pohybovat pouze členové Aeroklubu nebo pracovnící jiných provozovatelů, kteří jsou seznámeni s Bezpečnostní směrnicí Aeroklubu a tímto letištním řádem. Vjezd služebních vozidel a vozidel členů Aeroklubu je povolen pouze do vymezených prostor letiště s platnou povolenkou k vjezdu. Soukromá vozidla ostatních návštěvníků letiště musí být zaparkována na vyhrazeném parkovišti letiště 4.2. Střežení objektů a majetku: Na letišti je řešeno kamerami s nahrávacím zařízením, v objektech elektronickým zabezpečením a pravidelnými kontrolami městskou a státní policií. Ostraha je organizována aeroklubem podle vypracované bezpečnostní směrnice. 4.3.Uskladnění LPH: Letecké pohonné hmoty jsou uskladněny v nadzemní nádrži. Ostatní pohonné hmoty a mazadla jsou uskladněny v odděleném skladu v souladu s požárními předpisy Celní a pasové odbavení: Celní a pasové odbavení se řídí dle koordinačních dohod mezi Aeroklubem Liberec a Celní správou Liberec a Cizineckou a pasovou policií České republiky. Tyto dohody jsou přílohou letištního řádu.

19 19 H L A V A 5 Závěrečná ustanovení ==================== 5.1. Závaznost dokumentu - tento LŘ je závazným dokumentem pro leteckou činnost na LKLB - s LŘ musí být seznámen letecký personál na LKLB - při provádění seskoků padákem musí být parašutisté seznámeni s LŘ v nezbytném rozsahu 5.2. Odpovědnost za zachování aktuálnosti dokumentu Za aktuálnost LŘ zodpovídá pověřený provozovatel LKLB. Všichni držitelé tohoto LŘ obdrží od pověřeného provozovatele LKLB změny (viz rozdělovník) Koordinační vztahy Ve smyslu zákona č. 49/1997 sb. 31 musí pověřený provozovatel letiště k zajištění bezpečného provozu koordinovat činnost na letišti. Základem pro tuto činnost bude uzavření smlouvy s uživateli LKLB s trvalou základnou na LKLB. Vypracoval: Václav Kmínek Schválením tohoto LŘ se ruší platnost LŘ LKLB ze dne

20 20 Přílohy Příloha č.1 : Mapa zóny RADIO letiště s vyznačením tvaru a velikosti okruhů. Příloha č.2 : Mapa pracovních prostorů letiště Liberec v měřítku. Příloha č.3 : Mapa letiště s vyznačením VPD a provozních objektů v měřítku 1: Příloha č.4: Schéma přízemních dohledností.letiště Liberec. Příloha č.5 : Způsob pojíždění výsadkového letounu a pohyb výsadkářů. Příloha č.6 : Směrnice pro výkon služby na stanovišti RADIO na letišti Liberec. Příloha č.7 : Pohotovostní plán letiště Liberec. Příloha č.8 : Cedule pro vytyčení celního prostoru. Příloha č.9 : Dohoda s Cizineckou a pasovou policií České republiky. Příloha č.10 :Dohoda s Celní správou Liberec.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice (dále jen Řád letiště) je základní dokument určující specifikace letištního areálu a chování, pohyb a povinnosti

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0602-12-701 Spis.zn.: 11/730/0004/LKCB/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 64. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Mistrovství České republiky regionů 2015

Mistrovství České republiky regionů 2015 Místní propozice pro otevřené Mistrovství České republiky regionů 2015 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Odborné sportovní komise bezmotorového létání AeČR ve dnech 26.7.

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 MINISTERSTVO DOPRAVY PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1249/2004-220-SP/1 ze dne 8.10.2004. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN LETECKÝ PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Více

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí

Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Soutěž pořádá ve dnech 3. 7. 11. 7. 2015 Aeroklub Frýdlant n. O., o. s. na veřejném vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí Místní propozice Strana 1 z 13 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15 ZKUŠEBNÍ OSNOVY pro teoretické zkoušky pilotů kluzáků (GLD) a pilotů motorových kluzáků (TMG) civilního letectví Os 15 Vydání 2005 Číslo změny: Original Strana 1 z 28 Datum: 01.01. 2005 Úvodní ustanovení

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 11. Jarní pohár Jeseníků 2015 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2015 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk verze č.3 z 22.4.2015 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je

Více

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice prro 10. Jarní pohár Jeseníků 2014 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 10.5.2014 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je pořádána v souladu se

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s. Provozní příručka

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s. Provozní příručka Provozní příručka ICT 26.3.2011 Obsah 1. Letový provoz 1.1. Zahájení letového provozu 1.2. Nasazení letadel do provozu 1.3. Letová informační služba 1.4. Nasazení pozemní techniky do provozu 1.5. Události

Více

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 DOTISK Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 28.376/01-220 ze dne 25.10.2001. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více