L E T I Š T N Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L E T I Š T N Í Ř Á D"

Transkript

1 Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť

2 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu Záznam provedl 1 2 Kmínek //- 1 příloha č.1 -//- 1 příloha č.2 -//- 1 příloha č.4 -//- 1 příloha č.5 -//- 2 2 Kmínek 2 6 -// //- 2 dodatek č.1 -//- 3 2 Kmínek 3 6 -// //- 3 příloha č.3 -//- 3 příloha č.5 -//- 4 2,4,5,6 Kmínek 4 7,12,13 -//- 4 18,17,20 -//- 4 příloha č.3 -//- 4 příloha č.5 -//- 4 příloha č.8 -//- 4 příloha č.9 -//- 4 příloha č.10 -//- 5 2,17 Kmínek 6 1,2 Kmínek 6 Příloha č.3 -//- 6 Příloha č.5 -//- 7 2,3,5,6,7,8 12,14,15,16 Kmínek 17,19,20 7 příloha č.1 -//- 7 příloha č.3 -//- 7 příloha č.5 -//- 7 příloha č.6 -//- 7 příloha č.7 -//- 7 příloha č.9 -//-

3 Výtisk číslo - R o z d ě l o v n í k ÚCL Praha letiště Ruzyně Statutární město Liberec Aeroklub Liberec Aeroklub Liberec,stanoviště RADIO LZS Liberec

4 4 Zkratky použité v Letištním řádu ACC AeČR AGL ALT AMSL ASDA ARP ATZ CTR CUST DIST FL FRI GEO GND ELEV HO LDA LT MD ČR MO ČR MON NDB NIL QFE QNH RADIO RDST SAT SUN TMA TODA TORA TWR ÚCL UTO VFR VHF VMC VOLMET VPD VPP Oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení Aeroklub České republiky Nad úrovní země Nadmořská výška Nad střední hladinou moře Použitelná délka pro přerušovaný vzlet Vztažný bod letiště Letištní provozní zona Řízený okrsek letiště Celní prostor stojánka pro odbavení letadel z ciziny Vzdálenost Letová hladina (obvykle vyjadřovaná ve stovkách stop) Pátek Zeměpisný nebo pravý kurz Země Výška bodu na povrchu země měřená od střední hladiny moře Služba je k dispozici podle potřeb provozu Použitelná délka pro přistání Místní čas Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo obrany České republiky Pondělí Nesměrový radiomaják Žádný Atmosferický tlak v nadmořské výšce letiště Nastavení výškoměru pro indikaci nadmořské výšky letadla, které je na zemi Poskytování informací Radiostanice pro obousměrné spojení Sobota Neděle Koncová řízená oblast Použitelná délka pro vzlet Použitelná délka pro rozjezd Letištní řídící věž nebo letištní služba řízení Úřad pro civilní letectví České republiky Uzlový telefonní obvod Pravidla pro let za viditelnosti Metrové (velmi krátké) vlny (30 až 300 MHz) Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti Rozhlasové vysílání meteorologických informací letadlům za letu Vzletová a přistávací dráha Vzletový a přistávací pás

5 5 HLAVA 1 Údaje o letišti =============== 1.1. Město/letiště : Liberec / LKLB Liberec 1.2. Provozovatel/vlastnik : Statutární město Liberec / Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše Liberec Pověřený provozovatel : Aeroklub Liberec 1.4. Charakter letiště : neveřejné vnitrostátní a mezinárodní s vnější hranicí 1.5. Povolené druhy letů : VFR - den - školní a výcvikové - sportovní - výsadkové - zkušební - lety pro zvláštní účely - zahraniční přílety a odlety i mimo Schengenský prostor noc - NIL 1.6. Vztažný bod letiště : 50 o 46'06" N 15 o 01'30" E Poloha-vzdálenost a směr : 2,5 km od středu města Liberec GEO 264 o 1.8. Nadmořská výška : 405 m / 1329 ft 1.9. Vztažná teplota : 21,5 o C Poštovní adresa : Aeroklub Liberec, Ostašovská 569/65, 46011, Liberec Dálnopisná adresa : NIL Telefonní číslo : , mob , Ubytovací možnosti : NIL Stravovací možnosti : NIL Zdravotnická služba :LZS, HJ, tel Dopravní prostř. na letiště : MHD č.27, 600,14, m pěšky, TAXI

6 Druhy paliv : Letecký benzin AVGAS 100 LL Druhy olejů : TOTAL AERO D Zařízení pro plnění palivem : Nadzemní nádrž o obsahu litrů, elektrický čerpací agregát s výdejním stojanem Hangárovací prostor pro cizí letadla : Omezeně O/R Opravárenské služby : NIL Záchranné a protipožární zařízení : V souladu s předpisem L-14 Hlava 9- pro danou kategorii letiště. V areálu LZS protipožární nádrž Sezonní použitelnost : Celoroční. V zimním období omezená použitelnost, není zabezpečeno odkl. sněhu, RWY jsou po dlouhotrvajících deštích nezpůsobilé Hlukové omezení leteckého provozu : Lety s motorovými letadly prováděné za účelem výcviku pilotních žáků jsou nad zástavbou města zakázány s výjimkou letů po okruhu. Ostatní lety s motorovými letadly nad zástavbou města (s výjimkou letištních okruhů) se smí provádět v minimální výšce 3300 ft/1000 m ALT s trajektorií letu volenou tak, aby nedocházelo k opakovanému kroužení v jednom prostoru Umístění stanoviště pro přezkoušení výškoměru : stanoviště RADIO ELEV 1303 ft / 397 m Meteorologické údaje : ČHMÚ Liberec, letiště Liberec, H 24, TAF METAR, výstrahy. Možnost příjmu informací VOLMET na frekvenci 125,525 MHz. Pro vlastní pozorování je stanoviště služby RADIO vybaveno přístroji na měření tlaku vzduchu,směru a rychlosti větru a tabulkou přízemních dohledností v příloze č Pohybová plocha - fyzikální vlastnosti : RWY Rozměry Vyhlášené délky Únosnost Povrch označení směr (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kg / mag. RWY CWY SWY VPP TORA ASDA TODA LDA RWY RWY SWY MPa) x50 60x tráva x50 210x x50 x / 0,5 tráva tráva Poznámka: Nosnost může být snížena v období déletrvajících dešťů a jarního tání. Maximální povolená provozní výška travního porostu RWY je stanovena na 35 cm.

7 Odbavovací plocha : AK Liberec povrch - tráva Rozměry x 30 m únosnost - viz RWY AK Liberec povrch - tráva Celní prostor rozměry - 35 x 20 m únosnost - viz RWY Pojezdové dráhy : Nejsou zřízeny. Pojíždění se provádí pouze po VPP 16/34 nebo 34/16,na úrovni hangárů otočením o 90 stupňů na stojánky před hangáry, nebo dle informací stanoviště RADIO Doskoková plocha : NIL, v případě seskoků použito mobilní doskočiště Heliport: místo LZS povrch - beton rozměry - 17 x 17 m Pomůcky pro určení místa : NIL Ukazatelé a návěstní zařízení :Návěstní plocha je umístěna vedle stanoviště RADIO. V ní jsou umístěny návěstní desky a ukazatel směru přistání. WDI je umístěn 20m východně od návěstní plochy, pomocný WDI je umístěn na stanovišti RADIO Světelná zařízení : NIL Náhradní zdroj elektrické energie : NIL Označení a osvětlení překážek : NIL Značky na provozních plochách : Denní značení v souladu s L Budovy na letišti : Severně od vztažného bodu letiště se nacházejí provozní budovy Aeroklubu Liberec, které tvoří hangáry aeroklubu s provozními budovami a garážemi. Součástí provozní budovy jsou kanceláře, sociální zařízení. Dále je zde hangár, sklad pohonných hmot a olejů.východně od vztažného bodu letiště se nacházejí budovy LZS a Meteo služby.

8 Prostředky pro spojení s letadly Rádiové - druh vysílání VHF: - volací značka "LIBEREC RADIO" - kmitočet 122,6 MHz - umístění pozemní RDST na stanovišti RADIO Vizuální- praporky, návěsti v návěstní ploše Radionavigační zařízení : NIL Prostředky pro pevnou spojovací službu : Telefon , Fax: NIL Meteorologická služba : ČHMÚ Liberec, letiště Liberec Letištní provozní zóna ATZ : Letištní provozní zóna je vymezena horizontálně kruhem (nebo jeho částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) se středem ve vztažném bodě letiště, a vertikálně sahá od povrchu země do 1200 m AMSL (4000 ft.) Jiná letiště v zóně ATZ : NIL Náhradní letiště : Pouze pro denní lety VFR HODKOVICE LKHD: - volací značka: HODKOVICE INFO 120,9 MHz - nadmořská výška / poloha ARP: 451 m / N E - RWY: 01 / 19, 1000 x 100 m tráva - GEO/DIST: 163 / 13 km MNICHOVO HRADIŠTĚ LKMH: - volací značka: HRADIŠTĚ INFO 130,2MHz -nadmořská výška / poloha ARP: 244 m / N E -RWY: 07 / 25, 1000 x 30 m tráva, 1550 x 30 m beton -GEO/DIST: 183 / 27 km ČESKÁ LÍPA LKCE:- volací značka: LÍPA INFO 123,6 MHz - nadmořská výška / poloha ARP: 283 m / N E -RWY: 13 / 31, 700 x 40 m tráva - GEO/DIST: 258 / 33 km

9 9 HLAVA 2 PŘEKÁŽKY NA LETIŠTI A V OKOLÍ LETIŠTĚ ===================================== 2.1. Překážkové roviny a plochy v prostorách přiblížení a vzletu: Za předpolím VPD34 prochází veřejná komunikace ostašovské silnice. Nutná zvýšená opatrnost při vzletu a přistání Překážky v okolí letiště: Překážka č. 1 Byla odstraněna vykácením Překážka č. 2 Je tvořena náletovým porostem m JJV od VBL, abs. výška m n. v., relativní výška 10 m. Překážka je uvnitř předpokládaného VPP a zároveň přesahuje: - překážkovou rovinu vzletového prostoru VPD 15 resp. přibližovacího prostoru VPD 33 o max. cca 8 9 m - přechodovou překážkovou plochu o max. cca 8 9 m Překážka bude odstraněna vykácením. Překážka č. 3 Je tvořena elektrovodem VVN m Z od VBL, abs. výška 443,6 468 m n. m., relativní výška stožárů 25 m. - vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 25 m Neodstranitelná překážka, značení se nepředpokládá vzhledem ke stínění překážkou č. 12. Překážka č. 4 Je tvořena jeřábovou dráhou 1550 m JJZ od VBL, abs. výška 466,2 m n. m., relat. výška 25m - vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 23 m Neodstranitelná překážka, je vybavena překážkovými světly.

10 10 Překážka č. 5 Je tvořena věžovým domem (SVUT) 2200 m VJV od VBL, abs. výška 470 m n. m., relat. výška 116 m. Zem. souřadnice: , ,6 - vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 27 m Neodstranitelná překážka. Překážka č. 6 Je tvořena komínem 2700 m JV od VB, abs. výška 492,4 m n. m., relat. výška 116 m. Zem. souřadnice: ,3, ,7 - vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 49,4 m Neodstranitelná překážka, je vybavena překážkovými světly. Překážka č. 7 Je tvořena obytným věžovým domem 3200 m VJV od VBL, abs. výška 446,2 m n. m., relat. výška 36 m Zem. souřadnice: ,2, vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 3,2 m Neodstranitelná překážka. Překážka č. 8 Je tvořena obytným věžovým domem 3500 m VJV od VBL, abs. výška 454,3 m n. m., relat. výška 36 m. Zem. souřadnice: ,2, ,9 - kuželovou překážkovou plochu o max. cca 11,3 m Neodstranitelná překážka. Překážka č. 9 Je tvořena stožárem Českých radiokomunikací 4000 m JV od VBL, abs. výška 494,4 m n. m., relat. výška 60 m. Zem. souřadnice: ,9, kuželovou překážkovou plochu o max. cca 24,4 m Neodstranitelná překážka, vybavena denním i nočním překážkovým značením. Překážka č. 10 Je tvořena zalesněným terénem 4650 m VSV od VBL, abs. výška 516 m n. m. - kuželovou překážkovou plochu o max. cca 13 m Neodstranitelná překážka plošného charakteru. Vzhledem k poloze a vzdálenosti od letiště nebude značena

11 11 Překážka č. 11 Je tvořena zalesněným terénem m SV od VBL, abs. výška 513 m n. m. - kuželovou překážkovou plochu o max. cca 10 m Neodstranitelná překážka plošného charakteru. Vzhledem k poloze a vzdálenosti od letiště nebude značena. Překážka č. 12 Je tvořena zalesněným masivem vrcholů a jejich úbočí Rozsocha, Kaliště, Černá hora, Sviňský kopec, Ještěd, Černý vrch, Černý kopec m ZSZ až J od VBL, abs. výška až 1005 m n. m. - kuželovou překážkovou plochu o max. cca 502 m n. m. (terén pod vrcholem Ještědu) - vodorovnou překážkovou rovinu o max. cca 388 m (vrchol Černé hory) Neodstranitelná překážka plošného charakteru. Překážka je vzhledem ke svému charakteru reálně neodstranitelná. Označen je její nejvyšší vrchol Ještěd denním i nočním překážkovým Značením. Překážka č. 13 Je tvořena náletovým porostem 400 m od VBL, abs. výška 421,3 m n. m., relativní výška 29 m. Zeměpisné souřadnice rohu prostoru nejbližšího k plánované VPD: ,2, ,6 - Přechodnou překážkovou plochu o max. cca 16,3 m. Překážka z ekologických důvodů neodstranitelná. Překážka č. 14 Je tvořena ostašovskou silnicí 550 m SSZ od VBL. Překážka narušuje prostor předpokládané výstavby VPD a VPP včetně přechodové plochy.ostašovská ulice bude v kolizním úseku přeložena. Uvedené úpravy týkající se vyjmenovaných překážek budou provedeny v rámci plánované dostavby LKLB.

12 12 H L A V A 3 Organizace letového provozu =========================== 3.1. Všeobecná ustanovení - Plánování, řízení a organizace letového provozu se řídí státními leteckými předpisy a dalšími dokumenty upravujícími letový provoz. - Každý provozovatel letecké činnosti a uživatel letadla na LKLB je povinen uzavřít s provozovatelem letiště dohodu o provozu, parkovacích a přistávacích poplatcích a seznámit se s letištním řádem. - Uživatelé letiště jsou povinni provozovateli letiště oznámit všechny závažné skutečnosti narušující bezpečnost letového provozu. - Při plánování dlouhodobé letové činnosti nebo akci jsou letečtí provozovatelé povinni informovat provozovatele letiště včas a s předstihem. - Lety s motorovými letadly prováděné za účelem výcviku pilotních žáků jsou nad zástavbou města zakázány s výjimkou letů po okruhu. - Ostatní lety s motorovými letadly nad zástavbou města (s výjimkou letištních okruhů) se smí provádět v minimální výšce 3300 ft/1000 m ALT s trajektorií letu volenou tak, aby nedocházelo k opakovanému kroužení v jednom prostoru 3.2. Osoby zodpovědné za organizaci a provozování letového zabezpečení na letišti - vedoucí leteckého provozu AK LIBEREC 3.3. Letová provozní služba LKLB je neřízené letiště. Stálá letová provozní služba není zřízena. V případě provozu AK Liberec je provozována služba RADIO. Volací znak je LIBEREC RADIO, frekvence 122,6 MHz. Službu RADIO v českém a anglickém jazyce je možno po dohodě s AK Liberec vyžádat min. 24 hod. předem Letištní provozní zóna (ATZ) Kružnice o poloměru 3NM (5.5km) od VBL, vertikálně nadmořská výška 4000 ft (1200m) nad VBL

13 Provádění denních letů V souladu s provozním povolením jsou na LKLB povoleny podle VFR tyto druhy letů: - dopravní lety - letecké práce, letecké činnosti pro vlastní potřebu, rekreační a sportovní létání Na letišti liberec mají povolen provoz: - vrtulové letouny do max. vzletové hmotnosti 5700 kg - vrtulníky - kluzáky - SLZ Na LKLB je zřízeno středisko LZS volací znak KRYŠTOF 18 Záchranné lety mají přednost před ostatním leteckým provozem Letištní provozní minima: nejsou stanovena Letištní okruhy a) Letouny a motorové kluzáky provádí okruhy levé -po vzletu z VPD 16 provést dle situace odklon do kurzu přibližně 190 (do míst s nižší zástavbou) - při letu mezi 2. a 3. zatáčkou nepřelétávat směrem k městu spojnici Stráž n/n(kostel)- nádraží ČSD Liberec - po vzletu z VPD 34 provést dle situace odklon do kurzu přibližně 010 (z důvodu oddálení od Ještědského pohoří) - při letu mezi 2. a 3. zatáčkou nepřelétávat směrem k Ještědu hranici lesního porostu Ještědského pohoří Výška 1. a 4. okruhové zatáčky je stanovena na 2100 ft/650 m ALT Výška okruhů je stanovena na 2650 ft/805 m ALT b) Kluzáky a ULL provádí okruhy: VPD 16 - pravé VPD 34 levé

14 Příletové a odletové tratě V době poskytování služby RADIO je s ohledem na danou meteorologickou situaci a další provozní podmínky nutno upředňostnovat přímá přiblížení a přímé odlety letadel bez zbytečných letů po okruhu Přílety a odlety do/z ATZ a) Při příletu do ATZ se velitel letadla ohlásí 3 minuty před vstupem na frekvenci 122,6 MHz. Velitelé letadel musí dodržovat ustanovení předpisu L 2, Hlava III b) Pokud se nepodaří navázat radiové spojení se stanovištěm RADIO, je velitel povinen postupovat dle předpisu L 2, Hlava IV a v souladu s L 4444, Hlava V c) Není-li v době odletu zřízena služba RADIO, postupuje pilot dle předpisu L 2, Hlava IV Vyčkávací prostory NIL Pracovní prostory prostor č. 1 Andělská hora, Machnín, Kateřinky, Mníšek (nádraží) prostor č. 2 Oldřichov, Tanvald, Jablonec n/n, Mníšek (nádraží) prostor č. 3 Jablonec n/n, Starý Harcov, Horní Hanychov, Proseč (severní okraj) prostor č. 4 Křižany, Osečná, Proseč (severní okraj), Andělská hora prostor č. 5 Machnín, Krásná studánka, Nová ves, Chrastava Využití prostorů: č.1 nízké létání, nácvik nouzových postupů, viz čl č.2 kluzáky, motorová letadla č.3 kluzáky, motorová letadla, viz čl č.4 kluzáky, ULL č.5 akrobacie Přílety a odlety do pracovních prostorů: - přílety a odlety jsou bez omezení, dle pokynů a informací stanoviště RADIO - přímé přiblížení je povoleno pouze při radiovém spojení letadlo-země, po domluvě se stanovištěm RADIO.

15 Provoz kluzáků - kluzáky provádí po vzletu a při příletu zařazení do okruhu SW letiště - navijákový provoz může být uskutečněn pouze v pásu pro provoz kluzáků - dispečer RADIO a startovní směna jsou povinni se před zahájením navijákového vzletu přesvědčit, zda není prováděn vzlet, přiblížení a přistání jiných letadel na VPD 16/34 - motorizované kluzáky provádí okruhy jako motorová letadla Provoz ULL - ULL mohou provozovat pouze z VPD 16/34, provoz z pásu pro provoz kluzáků je zakázán - nejsou-li ULL vybavena RDST, musí jejich velitelé dodržovat postupy dle čl Výsadky - bez omezení jsou povoleny cvičné, sportovní a ověřovací seskoky. Speciální seskoky jen podle směrnice V-PARA-3 - mobilní doskočiště bude umístěno na NE straně letiště (v blízkosti cesty na okraji letiště viz. mapa letiště). - při smíšeném provozu bude provedena koordinace mezi řídícím seskoků a dispečerem RADIO Letecká záchranná služba - na LKLB je zřízena stanice LZS - záchranné lety mají přednost před ostatními lety s výjimkou letadel v nouzi - velitel vrtulníku je povinen udržovat spojení se službou RADIO - provoz vrtulníku se řídí státními předpisy a provozní směrnicí provozovatele LZS Provoz letadel AIR SPECIALu - v případě let. zem. prací z LKLB je pilot povinen provést a dodržet koordinaci se službou RADIO v souladu s provozní směrnicí AIR SPECIALu - v případě neschopnosti VPD nejsou pracovní lety povoleny

16 Přílety letadel bez RDST - pilot letadla bez RDST, nebo nenaváže-li spojení, musí věnovat přiblížení k letišti zvýšenou pozornost, provedou průlet podél NE strany letiště ve výšce 1000 ft / 300 m AGL rovnoběžně s osou VPD. Směr přistání určí velitel dle vytyčení na návěstní ploše, nebo dle ukazatele směru větru Prostředky pro spojení s letadly Radiové prostředky: - pevná radiová stanice ICOM A110 2x - přenosná radiová stanice ICOM 1C A22 1x Vizuální prostředky: - vytyčovací znaky - signální praporky 3.6. Nouzové postupy Ztráta spojení - při ztrátě spojení přeruší velitel plnění úkolu a se zvýšenou pozorností provede návrat na letiště Liberec - všechna hlášení provádí naslepo - provede postup příletu letadla bez RDST ( viz čl ) - zjistí-li stanoviště RADIO ztrátu spojení s letadlem, informuje ostatní letadla v provozu Ztráta orientace Nemůže-li velitel stanovit svoji polohu je povinen postupovat v souladu s předpisem L Nouzové přistání LKLB se nachází v blízkosti města a v poměrně hustě zastavěném prostoru, těsné blízkosti okolních pohoří s velkým výskytem přirozených i umělých překážek. Výběr ploch pro bezpečné nouzové přistání je omezen. Velitel je povinen učinit takový manévr a opatření, aby byla zajištěna co největší bezpečnost posádky, cestujících a třetích osob.

17 Zhoršení meteorologické situace v prostoru letiště LKLB je situováno v kotlině sevřené pohořím Lužických a Jizerských hor, kde náhlé zhoršení met. situace může posádkám letadel značně ztížit nebo znemožnit návrat na letiště. Velitelé letadel musí věnovat zvýšenou pozornost vývoji a změnám met. situace, zejména s ohledem na podmínky dohlednosti a výšky základny oblačnosti a provést včas rozhodnutí směřující k bezpečnému návratu na letiště, popř. na náhradní letiště. Stanoviště RADIO musí včas informovat posádky o vývoji počasí a poskytnout jim potřebnou pomoc Postupy pro případ mimořádné události VLP AK Liberec, jeho zástupce, nebo odpovědní pracovníci dalších provozovatelů jsou povinni postupovat dle předpisu L13, směrnice P1 a dle interních směrnic příslušných provozovatelů. O vzniku LMU uvědomí VLP AK Liberec nebo odpovědný pracovník příslušného provozovatele nebo stanoviště RADIO tyto orgány: - Lékařskou záchrannou službu...tel HZS PČR Oblastní středisko řízení ÚZPLN ÚCL ČR Protihlukové postupy Letištní okruhy provádět v souladu s čl tohoto LŘ. Lety nad zástavbou města Liberce ( vyjma letištních okruhů) provádět min. ve výšce 3300ft/1000m ALT. Při aerovlekových a výsadkových letech provádět stoupání až do výšky 1000 m ALT v pracovních prostorech č.1 nebo č.3. Po 17h UTC je nutno omezit opakované vzlety výsadkových letounů, opakované aerovlekové vzlety a opakované vzlety letounů za účelem letu po okruhu. Po 18h UTC jsou tyto lety zakázány. Provádění nočních letů : NIL

18 18 HLAVA 4 Pořádkový řád ============= 4.1. Vstup na letiště : V prostoru letiště se mohou pohybovat pouze členové Aeroklubu nebo pracovnící jiných provozovatelů, kteří jsou seznámeni s Bezpečnostní směrnicí Aeroklubu a tímto letištním řádem. Vjezd služebních vozidel a vozidel členů Aeroklubu je povolen pouze do vymezených prostor letiště s platnou povolenkou k vjezdu. Soukromá vozidla ostatních návštěvníků letiště musí být zaparkována na vyhrazeném parkovišti letiště 4.2. Střežení objektů a majetku: Na letišti je řešeno kamerami s nahrávacím zařízením, v objektech elektronickým zabezpečením a pravidelnými kontrolami městskou a státní policií. Ostraha je organizována aeroklubem podle vypracované bezpečnostní směrnice. 4.3.Uskladnění LPH: Letecké pohonné hmoty jsou uskladněny v nadzemní nádrži. Ostatní pohonné hmoty a mazadla jsou uskladněny v odděleném skladu v souladu s požárními předpisy Celní a pasové odbavení: Celní a pasové odbavení se řídí dle koordinačních dohod mezi Aeroklubem Liberec a Celní správou Liberec a Cizineckou a pasovou policií České republiky. Tyto dohody jsou přílohou letištního řádu.

19 19 H L A V A 5 Závěrečná ustanovení ==================== 5.1. Závaznost dokumentu - tento LŘ je závazným dokumentem pro leteckou činnost na LKLB - s LŘ musí být seznámen letecký personál na LKLB - při provádění seskoků padákem musí být parašutisté seznámeni s LŘ v nezbytném rozsahu 5.2. Odpovědnost za zachování aktuálnosti dokumentu Za aktuálnost LŘ zodpovídá pověřený provozovatel LKLB. Všichni držitelé tohoto LŘ obdrží od pověřeného provozovatele LKLB změny (viz rozdělovník) Koordinační vztahy Ve smyslu zákona č. 49/1997 sb. 31 musí pověřený provozovatel letiště k zajištění bezpečného provozu koordinovat činnost na letišti. Základem pro tuto činnost bude uzavření smlouvy s uživateli LKLB s trvalou základnou na LKLB. Vypracoval: Václav Kmínek Schválením tohoto LŘ se ruší platnost LŘ LKLB ze dne

20 20 Přílohy Příloha č.1 : Mapa zóny RADIO letiště s vyznačením tvaru a velikosti okruhů. Příloha č.2 : Mapa pracovních prostorů letiště Liberec v měřítku. Příloha č.3 : Mapa letiště s vyznačením VPD a provozních objektů v měřítku 1: Příloha č.4: Schéma přízemních dohledností.letiště Liberec. Příloha č.5 : Způsob pojíždění výsadkového letounu a pohyb výsadkářů. Příloha č.6 : Směrnice pro výkon služby na stanovišti RADIO na letišti Liberec. Příloha č.7 : Pohotovostní plán letiště Liberec. Příloha č.8 : Cedule pro vytyčení celního prostoru. Příloha č.9 : Dohoda s Cizineckou a pasovou policií České republiky. Příloha č.10 :Dohoda s Celní správou Liberec.

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. LETIŠTNÍ LETIŠTĚ ČESKÉ ŘÁD BUDĚJOVICE LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda představenstva V Praze dne:..

Více

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Letištní řád - LKCS 1.5. 2009 0.1 Zkratky použité v Letištním řádu ACC Oblastní středisko

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky LETIŠTĚ Medlánky VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j./Ref.No.: 10/07 Datum: Date: Schválil:...... Ing. Ivan Filakovský člen Rady Ak Medlánky Předseda Ak Medlánky Approved by: Ing. Ivan Filakovský Aeroclub

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE Aeroklub Prostějov - Stichovice Šafaříkova 5 Prostějov PSČ 796 01 LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE V Prostějově dne. Václav Rozehnal předseda aeroklubu Aeroklub Prostějov Stichovice V Praze dne:... Ing.

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne ,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne , Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

1 Výtisk číslo: LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PROSTĚJOV Schváleno: V Praze dne:...2005... ÚCL Praha O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam zkratek Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Údaje o letišti Organizace a

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o.

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o. LETIŠTNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ LKLN Za provozovatele: Schvaluji: V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o. (razítko, podpis) za ÚCL ČR (razítko,

Více

ROZDĚLOVNÍK... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 HLAVA 1 ÚDAJE O LETIŠTI... 6

ROZDĚLOVNÍK... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 HLAVA 1 ÚDAJE O LETIŠTI... 6 ROZDĚLOVNÍK... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 HLAVA 1 ÚDAJE O LETIŠTI... 6 HLAVA 2 ORGANIZACE LETECKÉHO PROVOZU...11 2.1 ORGANIZACE LETECKÉHO PROVOZU...11 2.2 PROVÁDĚNÍ LETŮ VFR / DEN...11

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Tanvaldská 345, 463 11 Liberec XXX provozovatel veřejného mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště L E T I Š T N Í Ř Á D Letiště Mnichovo Hradiště Schvaluji :... dne:. za provozovatele Ing. Ladislav Rasl

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Letištní řád. veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště. Přerov LKPO

Letištní řád. veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště. Přerov LKPO Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Přerov LKPO Schválil Vydal Nabývá účinnosti Jméno Funkce Datum Podpis Linda Tamchynová Odpovědná osoba letiště Přerov 16.4.2015

Více

Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Přerov LKPO Schválil Vydal Nabývá účinnosti Jméno Funkce Datum Podpis Linda Tamchynová Odpovědná osoba letiště Přerov 16.4.2015

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

DODATEK P PŘEDPIS L 15

DODATEK P PŘEDPIS L 15 DODATEK P PŘEDPIS L 15 1. Zkratky DODATEK P - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY ČESKÉ REPUBLIKY AIC Letecký informační oběžník AIP Letecká informační příručka AIRAC Regulovaný systém řízení leteckých informací

Více

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 V Mladé Boleslavi dne 1. června 2016 Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 (Informace a závazné pokyny LŘ pro provedení 11. Dobového leteckého dne)

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0600-12-701 Spis.zn.: 11/730/0016/LKKL/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 332 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na

Více

Příloha č.1 Mapa zóny AFIS letiště s pracovními prostory a se sousedními zónami AFIS (měř.:1:100 000)

Příloha č.1 Mapa zóny AFIS letiště s pracovními prostory a se sousedními zónami AFIS (měř.:1:100 000) Příloha č.1 Mapa zóny AFIS letiště s pracovními prostory a se sousedními zónami AFIS (měř.:1:100 000) Příloha č.2 Mapa s vyznačenim zóny AFIS a hranice (území) letiště (měř. 1:50000) Příloha č.3 Mapa se

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

DEN LETIŠTĚ PŘEROV 16. července 2016

DEN LETIŠTĚ PŘEROV 16. července 2016 LETOVÝ ŘÁD DEN LETIŠTĚ PŘEROV 16. července 2016 Obsah 1. Všeobecně 2. Místo konání, termín 3. Přílety - odlety 4. Letová zóna pro ukázky 5. Letová situace, osa ukázek, prostor pro diváky 6. Prostory pro

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 79/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla L 200 poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 439/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací

Více

Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Praha Letňany

Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Praha Letňany Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Praha Letňany LKLT Jméno Funkce Datum vydání Podpis Vydal: Petr Kříž Ředitel 3.6.2016 Nabývá účinnosti Dne 3.7.2016 Č.j. LKLT-LŘ-03062016

Více

SMĚRNICE PRO VÝKON SLUŽBY NA STANOVIŠTI AFIS NA LETIŠTI HOŘOVICE.

SMĚRNICE PRO VÝKON SLUŽBY NA STANOVIŠTI AFIS NA LETIŠTI HOŘOVICE. SMĚRNICE PRO VÝKON SLUŽBY NA STANOVIŠTI AFIS NA LETIŠTI HOŘOVICE. Schválil: Mgr. Karel Plzák vedoucí letového provozu - 1 - OBSAH I. Základní ustanovení II. Pracovní povinnosti - všeobecně II.1. Znalost

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

Regionální letiště Přerov, a.s. Tř. Kosmonautů Olomouc tel:

Regionální letiště Přerov, a.s. Tř. Kosmonautů Olomouc tel: Magistrát města Přerova Ing. Jiří Lajtoch, primátor Bratrská 34 750 11 Přerov Věc: Odpověď na dopis Stanovisko k provoznímu příspěvku společnosti Vážený pane primátore, na základě Vámi zaslaného Stanoviska

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

Znění ze dne: LA 1 ÚVOD str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 3

Znění ze dne: LA 1 ÚVOD str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 3 Znění ze dne: LA 1 ÚVOD str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 3 Plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení Na základě pověření

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Únor 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Únor 2014 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-570 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčiny vážného incidentu letounů Cirrus SR22, pozn. značky OK-TTP a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Srpen 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Srpen 2009 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-96 Výtisk č.4 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu AN-2 poznávací značky OK JID

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-175 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 08 DEC 16 (2) Karlovy Vary VFR-AD-LKKV-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Piloti letadel o MTOM nad 5700 kg ve dne a všech letadel v noci jsou povinni využít pro vzlet celou délku

Více

Druh dokumentu: Směrnice. Číslo: LKLT-LEŘ Stránka 1 z 35 Číslo výtisku / počet výtisků 1 / 1

Druh dokumentu: Směrnice. Číslo: LKLT-LEŘ Stránka 1 z 35 Číslo výtisku / počet výtisků 1 / 1 Stránka 1 z 35 1 Stránka 2 z 35 Seznámení s dokumentem Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s dokumentem LEŘ LKLT a jeho obsahu rozumím. Seznámení s dokumentem: Jméno a příjmení Identifikace (č. OP/č. IDC)

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK (plocha SLZ Nymburk dále jako LETIŠTĚ NYMBURK ) 1. Charakter plochy: Areál Letiště Nymburk (budovy, hangáry, vzletová a přistávací plocha dále jen VPP) je soukromým majetkem.

Více

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Bell 427 OK-

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 110/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn.

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ -11-469 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM)

SMĚRNICE. pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) SMĚRNICE pro provoz na letiští Příbram Dlouhá Lhota (LKPM) Tato směrnice řeší zásady pro činnost uživatele letiště Příbram Dlouhá Lhota (LKPM). LKPM je veřejné vnitrostátní letiště, určené pro motorové

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0026/LKHN/03/14 Č. j.: 6625-13-701 V Praze dne: 7. 3. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:139/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadel L 200 / PA

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte)

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte) STRANA 1 Datum odevzdání testu :. přezkušovaného:. PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ ZE ZNALOSTÍ LETOVÝCH A TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK, TEORIE, METODIKY LÉTÁNÍ A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016. Otázky jsou pro všechny

Více

OBSAH Str 1. Základní údaje 2 2. Údaje o zadání a výchozích podkladech 2 3. Údaje o heliportu 3 4. Ochranná pásma 4 4.1 Úvodní informace 4 4.2 Specifikace ochranných pásem heliportu 4 4.2.1 OP se zákazem

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2012 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík SLNS BRNO Školení pilotů 2011 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže.

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. HLAVA 3 PŘEDPIS L 2 3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. ČR: Tabulka 3-1 (viz 4.1) Třída vzdušného

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 04 FEB 16 (1) Vzdušný prostor -ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ KRNOV. SCHVALUJI: V Praze dne: Výhradně pro služební potřebu. Počet listů: 19. Počet výtisků: 2.

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ KRNOV. SCHVALUJI: V Praze dne: Výhradně pro služební potřebu. Počet listů: 19. Počet výtisků: 2. Výhradně pro služební potřebu. Počet listů: 19 Počet výtisků: 2 Výtisk číslo: 2 LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ KRNOV. SCHVALUJI: V Praze dne: Vedoucí oddělení letišť ÚCL ČR Vedoucí letového provozu LKKR Ing. Lukáš

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

4. Pravidla létání. Pavel Kovář

4. Pravidla létání. Pavel Kovář 4. Pravidla létání Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Pravidla létání Definovány v ANNEX 2 Závazná bez výjimky pro letadla signatářských států ICAO Platí nad pevninou a nad volným mořem Za dodržování je odpovědný

Více

Provozní příručka Aeroklubu Liberec

Provozní příručka Aeroklubu Liberec AEROKLUB LIBEREC Z.S. Aeroklubu Liberec 2016 Výtisk č.1 AEROKLUB LIBEREC z.s. Obsah I. Titulní strana II. Obsah III. Seznam platných stran IV. Změny opravy Hlava 1 Hlava 2 Hlava 3 Hlava 4 Hlava 5 Hlava

Více

DODATEK S PŘEDPIS L 11

DODATEK S PŘEDPIS L 11 DODATEK S PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK S POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZNÁMÉMU PROVOZU NA LETIŠTÍCH, KDE NEJSOU POSKYTOVÁNY ATS 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště bez poskytování ATS a letištní provozní zóna ATZ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:430/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze dne 15.9.2004 o odborném zjišťování příčin incidentu letadla

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 275/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku typu Nimbus 2 M, poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 17/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA-44-180 letiště

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 OCT 16 (1) BRNO/Tuřany VFR-AD-LKTB-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Koordinace výcvikových letů 1.1.1 Lety mezi východem a západem slunce (denní): Bezprostředně před zahájením

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 7044-11-701 Spis.zn.: 11/730/0016/LKKL/01/11 V Praze dne 2. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA N Á V R H O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 399/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 16008 PRAHA 6 Č.j.: 000222-14-701 Spis.zn.: 11/730/0076/LKKM/01/14 V Praze dne 15. ledna 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA N Á V R H O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08-218 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum i až iii v až xiii 1-1 až 1-5 2-1 / 2-2 3-1 3-2 až 3-3 4-1 až 4-4 5-1 / 5-2 6-1 / 6-2 7-1 / 7-2 8-1 9-1 až 9-3 10-1 11-1 11-2

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-080 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na

Více

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 5. Vzdušný prostor Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 Rozdělení vzdušného prostoru Členění Letové oblasti - řídí ACC Koncové řízené oblasti řídí APP Řízené okrsky, okrsky

Více

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 151/04/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letadla Z 37 A poznávací značky

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-117 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401

Více

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE 2011 VZNIK SPRÁVY LETIŠTĚ Správa letiště byla vytvořena k 1.12.2003. Správa letiště se stává nástupnickou organizací 34.základny speciálního letectva. 34. ZÁKLADNA SPEC. LETECTVA

Více

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař , 100 02 Praha 10 Hostivař Soubor zkušebních otázek pro teoretické zkoušky pilotů a instruktorů aerodynamicky řízených ultralehkých letounů PŘEDMĚT 1 Vyberte správný Q kód pro tlak indikující nadmořskou

Více

DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK R PODMÍNKY PRO PROVOZ BALÓNŮ BEZ PILOTA NA PALUBĚ (Viz Hlava 3, ust. 3.1.12 a doplňující ustanovení Dodatku 5) 1. Základní pojmy a kategorizace 1.1 Zkratky použité v tomto

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 326/07/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0602-12-701 Spis.zn.: 11/730/0004/LKCB/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 135/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 135/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení stanoveného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 124/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK na LKPR dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 124/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK na LKPR dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 124/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172 S, pozn. zn. OK COK

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více

Školení pilotů Jaroslav Vašík ŘLP Brno

Školení pilotů Jaroslav Vašík ŘLP Brno Školení pilotů 5.3.2016 Jaroslav Vašík ŘLP Brno 0 FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru 1 Třída C VFR/IFR Vis 5 km/ nad FL100 8km ŘLP Ano VFR/IFR FPL Ano VFR/IFR SSR ano VFR/IFR Rozdělení tříd vzdušných prostorů

Více

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2014 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více