LIBČICKÉ NOVINY. Duben na radnici: Školství i architektura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Duben na radnici: Školství i architektura"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Rezervace Představme si následující zcela teoretickou situaci. Do městečka, kde bydlíte, přijede nějaká významná osobnost, nějaký velikán, ba přímo Velikán Velikánovič. Jako zvídavý občan zavítáte na setkání s ním, jste zaujati a rozhodnete se přečíst si od této persony nějakou knihu. Jelikož se ve vaší knihovničce nic příhodného nenachází, využijete služeb knihovny. Sednete tedy k internetu, prohlédnete si katalog místní knihovny a druhý den si dílo dychtivě vyzvedáváte připravené na přepážce. Tak to skutečně v některých rozvinutých lokalitách může fungovat. Pátek, Na festivalu dokumentárních filmů potkávám Jiřího Dienstbiera. Pronáší pár milých vět, a ačkoli po projekci brzy odjíždí, napadá mě, že bych si mohl připomenout třeba jeho Snění o Evropě. Jelikož mám to štěstí, že bydlím v Libčicích, mohu ještě večer samozřejmě nahlédnout do internetového katalogu zdejší knihovny. Do pole autor zadávám slovo dienstbier. A již mi na monitoru vyskakuje nalezený záznam. Jan Dienstbier, Cizokrajní ptáci v klecích. Nevadí, také zajímavé. Knihu rezervuji, a abych si té politiky přeci jen trochu užil, do on-line balíčku přidávám poslední knihy Václavů Havla a Klause, ale i pár detektivek, jednu ze 17 přítomných knížek Jaroslava Foglara, encyklopedii matematiky i pohlavního života a Domácí kuchařku M. D. Rettigové, prostě vše, co člověk potřebuje k příjemnému prožití jarních večerů. Vivat bibliotheca! Jaroslav Richter Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. Duben na radnici: Školství i architektura Duben se přehoupl raketovou rychlostí a příchod jara respektive konec období vegetačního klidu je pořádně znát. Což neznamená nic jiného než to, že úvodní sekání trávy na některých městských pozemcích už zaměstnanci města mají za sebou. Předchozí řádky mi umožnily skok do událostí právě uplynulého měsíce. A nebylo jich málo. Začal jsem zelení a zelení ve městě budu pokračovat. Na sídlišti Sahara město vysázelo pár stromů a několik keřů, což vyvolalo různé, pokud vím i negativní reakce části obyvatel sídliště. Osobně jsem rád, když zeleně ve městě přibývá, a ne naopak. Současně připouštím, že každý má právo na svůj názor. Mluvím-li o právu na názor, jistě jste si všimli, že Libčické noviny jsou v uplynulých číslech (toto číslo není výjimkou) plné názorů na naši základní školu. Nechci zde hodnotit, čí názor je správný. Různé skupiny obyvatel k němu mají také různé předpoklady a motivaci: jinak školu vnímá ten, kdo ji Březnové zastupitelstvo zasedlo v počtu 14, později 13 osob. Na programu byl název nové ulice, komunitní plán i rozpočtové úpravy. Prvním bodem byla úprava rozpočtu č s celkovými výdaji i příjmy ve výši , Kč (přijato v poměru 14:0). Diskuse se týkala možných úprav komunikací v ulicích Na Vrchách a Na Výsluní. V ulici Na Vrchách je již zpracována projektová dokumentace, ale důstojnou komunikaci nelze realizovat do doby výměny vodovodního řadu, ulice Na Výsluní je řešena formou opravy. V druhém bodě byl projednán závěrečný účet města za rok Jiří Dienstbier s chotí na filmovém festivalu Jeden svět v Libčicích 5/2008 zná jen z dálky, jinak ten, kdo v ní má děti a buď se o školu a problematiku školství obecně trochu zajímá, nebo ne, jinak se ke škole staví její pedagogové. Mám však radost z toho, že Libčické noviny umožňují veřejnosti tyto názory srovnávat. Naše základní škola si zasluhuje zvýšenou pozornost. A také ji dostává. V uplynulém měsíci proběhla řada jednání na toto téma, ať již na úrovni veřejného zasedání školské rady, anebo setkání zastupitelů města napříč politickým spektrem. pokračování na straně Zastupitelstvo jej schválilo včetně zprávy odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 v poměru 14:0. Poté zástupce velitele MO Policie ČR v Libčicích npor. Vavřík přednesl zprávu o bezpečnostní situaci ve městě a okolí. Dalším bodem se stala úprava směrné části územního plánu. Majitelé lokality č. 4 a 5 v Hašlerově ulici žádají o udělení výjimky z územního plánu města (č.j. MeULi/521/2008, č.j. Me- ULi/3391/2007). Změnou č. 3 územního plánu města je zde předepsáno napojení budoucích nemovitostí na veřejnou splaškovou kanalizaci vedoucí na centrální ČOV a na veřejný vodovod. Připojovací místo se však nachází ve Vltavské ulici před železničním viaduktem. Technicky je problém řešitelný, i když finančně náročný. Problém, který by vznikl městu, spočívá v nenávratném poškození kvalitpokračování na straně 2

2 Strana 2 Duben na radnici: Školství i architektura Pozornosti školství se nedostává pouze v rovině emocemi nabitých článků či schůzí. Rada města se v dubnu zabývala projekty adresovanými Fondu rozvoje školství. Jen namátkou můžu jmenovat podporu projektu Bubenické školy právě v naší ZŠ nebo projekt Letních výtvarných a hudebních kurzů pořádaných ZUŠ, jenž vyvolá zaslouženou pozornost. Tím výčet projektů zdaleka nekončí. Bylo podpořena i dějepisná exkurze stejně jako malování u jezu. O podpořených akcích se dozvíte více v dalších číslech Libčických novin. V návaznosti na jednání zastupitelstva (píšeme o tom na jiném místě) a zejména na rozhodnutí zastupitelů schválit komunitní plán našeho města byly zahájeny práce, jež by měly vyústit v podání žádosti o evropské (tzv. měkké) peníze, tentokrát s cílem pomoci těm, kteří v našem městě pomoc potřebují. Jsme-li u evropských peněz, pak připomenu, že naše žádost o zateplení školy a školky vypadá velmi nadějně. A v této souvislosti se musím pochlubit malým úspěchem. Na radnici už máme architektonickou studii využití prostoru u bočního vchodu do základní školy, jejímž autorem je pan architekt Patrik Hoffman, autor slavné budovy Poštovny na Sněžce. Těší mne, že se podařilo ho přesvědčit a on slíbil, že tím jeho aktivity v našem městě nekončí. Ale o tom až někdy příště. Od architektonické studie je už jenom krok k různým developerským a investičním aktivitám v našem městě. Obdrželi jsme řadu dopisů a proběhla i jednání s malými, většími a i opravdu velkými zájemci o investice do výstavby objektů k bydlení v různých lokalitách v našem městě. Zatím však, až na několik drobných výjimek, není nic konkrétní a jasné. Jediné, co lze v tuto chvíli říci, že v žádném případě nebudeme opakovat chyby okolních měst a budeme se snažit případné investory zavázat k podpoře konkrétních projektů modernizace města. Pokračuje proces privatizace bytového fondu. Rada města rozhodla o dalších nutných krocích administrativního charakteru ve vztahu ke katastrálnímu úřadu. Dále bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele komunikací v ulicích Pod Hájem a Na Růžku, kde se na prvním místě výběrového řízení umístila firma PSVS a. s. s cenou něco málo přes 3,5 mil. Kč. Milou zajímavostí na závěr je to, že Marie Rottrová svůj honorář za vystoupení na městském plesu poskytla jako dar katolické farnosti. Přeji vám hezký květen. Matěj Štětka místostarosta Březnové zastupitelstvo TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ květen červen červenec ní asfaltové komunikace podél Vltavy. Žádostem se dá vyhovět jedině úpravou směrné části územního plánu. Zastupitelstvo města souhlasí s touto úpravou v daných lokalitách, čímž se připouští napojení budoucích nemovitostí na studny a domácí ČOV do doby vybudování veřejného vodovodu a kanalizace (13:0). Jako čtvrtá přišla na řadu koupě pozemků od České spořitelny. Jde o 34 m 2, které tvoří přístupovou cestu ke garážím MěÚ a část zastavěné plochy garáží. Cena určená soudním znalcem činí 7760, Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí v poměru 13:0. Pátým bodem jednání se stal již opakovaně v našich novinách představovaný komunitní plán. Podrobně o něm hovořil zástupce zhotovitele Ing. Jakubec a spoluautor M. Šimáček. Zástupci ODS poukázali na kvantitativní, finanční i časovou nereálnost u některých výstupů i na to, že roku 2013 končí většina dotačních titulů. Ing. Jakubec vysvětlil jeden ze smyslů komunitního a rozvojového plánu jako zásobníku projektů, vizí a podpor. M. Šimáček sdělil, že realizátorem všech akcí nemusí být město. Hlasování o komunitním plánu skončilo poté poměrem 8:1, 4 se zdrželi. Za šesté: V Libčicích vznikla nová ulice (navazuje na ulici Tyršovu). Zastupitelé se rozhodli připomenout památku rodiny Fischerových; nová ulice tak ponese název Bratří Fischerů (13:0). Sedmý bod jednání se týkal zprávy kontrolního výboru (přijata 12:0, 1 se zdržel). Diskuse se zaměřila především na vykoupení pozemku pod hasičskou zbrojnicí. Ing. I. Chrtová požádala vedení města o předložení materiálu ve věci výkupu pozemků pod hasičskou zbrojnicí Libčice na příští jednání Kontejnery budou umisťovány v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letky Letecké nám. Chýnov ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 ( vedle dětského hřiště) ZM. Osmý bod přinesla změna legislativy. Na jejím základě v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb. se neuvolněným zastupitelům města poskytují měsíční odměny za výkon funkce v následující výši: člen rady 1830, Kč, předseda výboru či komise 1500, Kč, člen výboru či komise 1320, Kč a člen zastupitelstva 630, Kč. U souběhu funkce člena rady a předsedy výboru bude vyplaceno 75 % odměny z odměny navrhované předsedovi výboru či komise, tj. 1125, Kč (přijato 13:0). Poté město jmenovalo své zástupce na valnou hromadu VKM. S odkazem na výši majetkového podílu města a odbornost pověřených pracovníků města včetně získání pracovních kontaktů se jimi stali Ing. Roman Dědič a Ing. Petra Pelešková. Diskuse na závěr zasedání se týkala mj. koncepce města Libčice nad Vltavou jako zřizovatele ve vztahu k jeho školám. Mgr. M. Sekera, Ph.D. požádal zastupitele o připomínky k předloženému materiálu. Současně oznámil záměr uspořádat v květnu tohoto roku velkou diskusi v širokém okruhu zainteresovaných k dané problematice. Na dotaz Ing. F. Lisého, proč není projednávána předložená zpráva finančního výboru, Ing. V. Urbánek přislíbil projednání zprávy na příštím jednání zastupitelstva. Starosta poté tlumočil poděkování rodiny Fischerů za vzornou péči o rodinný náhrobek sochu Krista. Jednání zastupitelstva skončilo po třech a čtvrt hodině ve Dle zápisu z jednání zastupitelstva sepsal Jaroslav Richter Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Strana 3 DOPRAVA Pražský okruh Přestavitelé obcí okresu Praha-západ a Praha-východ pozorně sledují vývoj událostí v souvislosti s tzv. Pražským okruhem a jsou znepokojení nekorektními pokusy lobbistů ovlivnit vedení trasy okruhu. Výzva My, níže podepsaní představitelé obcí okresů Praha-západ a Praha-východ, vyjadřujeme svou nespokojenost s průtahy, které provází projednávání stavby silničního okruhu úseku Ruzyně Březiněves a které již proti předpokladům způsobily zpoždění stavby o několik let. V roce 2001 jsme se při projednávání vlivu stavby na životní prostředí shodli na jednoznačné podpoře trasy J a na důrazném odmítnutí neprověřené, nepřipravené a dopravně nevhodné trasy Ss. Toto naše stanovisko, na jehož podporu jsme před projednáním EIA získali v krátké V souvislosti s probíhající nekorektně vedenou mediální kampaní některých zájmových skupin, jejímž cílem je manipulovat s širokou veřejností ve věci vedení trasy tzv. Pražského okruhu, sešli se dne 3. dubna době 2810 podpisů našich občanů, nadále platí. Navíc musíme konstatovat, že varianta Ss nemá a nebude mít oporu v žádné územně plánovací dokumentaci v trase vedoucí na území Středočeského kraje. Varianta J, společně s novou trasou silnice II/240 v úseku Kralupy Praha, tvoří systém, který by měl pomoci dopravě tranzitní i městské.varianta Ss s novou trasou II/240 koliduje, a tak místo stavby dvou nových komunikací umožňuje jen jednu, charakteru spíše tranzitního než městského. Pro okrajové části Prahy ani pro obce našeho 2008 ve Velkých Přílepech zástupci samospráv obcí navazujících na severozápadní úsek silničního okruhu Prahy a rozhodli o následující výzvě: regionu není s hlediska dopravní zátěže přijatelným řešením.vyzýváme všechny orgány veřejné správy, které se na rozhodování o stavbě okruhu podílejí, aby nepodléhaly lobbistům, kteří pod záminkou ochrany životního prostředí blokují připravenou variantu J a brání tak dokončení okruhu. Jenom urychlené vyřešení všech komplikujících skutečností a vydání rozhodnutí o provedení stavby okruhu zajistí pro naše občany zastavení růstu dopravní zátěže, na některých silnicích již neúnosné. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta Co znamenají zkratky: EIA z anglického Environmental Impact Assessment (Hodnocení vlivů na životní prostředí) Ss varianta Pražského okruhu vedená severně od Prahy v trase: Velké Přílepy Libčice nad Vltavou Klecany J varianta Pražského okruhu vedená přes Suchdol ve směru na Dolní Chabry

4 Strana 4 Není žádná severní varianta V posledních týdnech běžela ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s projednáváním dokumentace k územnímu řízení intenzivní kampaň za prosazení jiné (severní?) varianty silničního okruhu v úseku Ruzyně Březiněves. Smečka mediálních prostitutek, bez sebemenší snahy o technické a provozní pochopení funkce okruhu, zato zvyklá bez sebemenšího studu ostouzet veřejné osobnosti, které ve veřejném zájmu o pokračování stavby silničního okruhu usilují, znovu veřejnost obelhává zcela iracionálními argumenty. Několika stovkám odpůrců (dlužno říci, že velmi aktivních) naslouchají jako božstvu a dalekosáhle je citují, aniž se sebeméně pokusí odhalit pohnutky lídrů těchto aktivistů. Přitom by, pokud by překonali vlastní lenost a neschopnost, stačilo zapátrat, kde a jaké nemovitosti tito praporečníci vlastní, jaké s nimi mají plány, kdo je vyplácí, případně proč mají důvod veřejnost vydírat. Možná by se nestačili divit. Kde jsou chrabří investigativci, kteří v jiných případech vyslídí i to, co neexistuje? Zůstaňme ale u okruhu. Dovolím si připomenout historii navrhování a projektování této stavby. Nejprve vzpomeňme velmi staré studie a záměry sahající přes období okupace za druhé světové války až hluboko do časů první republiky a zabývající se přemostěním Vltavy v Sedlci včetně příjezdových koridorů na obou předmostích. Byly velmi vážně míněny, ale doba jim nepřála, a tak se ve své době realizace nedočkaly. Návrat přinesla až léta osmdesátá, kdy byl bez informování veřejnosti propracován návrh severozápadního segmentu okruhu od Kopaniny, mezi lesem a Horoměřicemi, mezi Černým Volem a Úněticemi s přemostěním Vltavy u Roztok. Pro Horoměřice, ale i pro další obce varianta smrtelná. Nebylo snadné ji odvrátit a definitivně se to myslím podařilo až někdy v roce 1996, kdy jsem už jako starosta znovu popisoval všechny argumenty nepřijatelnosti a neproveditelnosti. Ve snaze odvrátit nyní jakýmkoliv způsobem stavbu jižní varianty okruhu, neštítí se suchdolští a chaberští aktivisté žádného prostředku ani žádné lži. Proti všemu protestují, odvolávají se, podávají žaloby, stěžují si na projekt až v Bruselu a snaží se mařit přísun evropských peněz na dopravní stavby. Jakousi z prstu vycucanou variantu Ss, kterou kdysi vkreslili jako čáru do mapy a kterou dokonce různí z nich umísťují odlišně, staví na roveň dokonale prověřené, vyprojektované variantě J, která je schválena ve všech územních plánech, posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí jako proveditelná, její trasa je zajištěna stavební uzávěrou a nyní je aktuálně projednána v územním řízení. Severní varianta je navrhována do trasy, která už ani není volná, místy už je zástavba, jinde je navržena přeložka silnice IU240 a podobně. Také s ní nepočítá žádný územní plán ani obcí, ani kraje. Všechny obce v trase podporují variantu J a proti variantě Ss velmi tvrdě protestují. Otázka tedy nestojí, jestli varianta taková či jiná. Otázka je: stavět nebo nestavět. Žádná severní varianta neexistuje. Václav Kášek, starosta Horoměřic Podpora zájmových aktivit občanů a organizací na území města v roce 2008 Upozorňujeme, že do 2. června 2008 přijímá MěÚ žádosti pro 2. kolo grantového systému přidělování finančních podpor pro zájmové a kulturní aktivity (období červenec až prosinec 2008). Formulář žádosti je k dispozici na městském webu (http://www.libcice.cz/index.php?page=mesto-formulare) nebo na odboru kultury MěÚ (vytištěný). Prosíme, abyste žádosti podávali písemně prostřednictvím podatelny. ms PŘÍRODA Ptačí přílety (pokračování) Na přelomu dubna a května vrcholí na našem území přílet tažných druhů ptáků. I v této době se přilétající ptáci setkávají s proměnlivými meteorologickými podmínkami. V poslední době se často nejen v odborné literatuře, ale i v médiích a v neposlední řadě i v politické sféře mluví o vlivu probíhajícího či budoucího oteplování klimatu na živou přírodu. Dostupné matematicko-statistické metody nám umožňují modelovat tuto situaci. Je známo, že v rámci jednoho druhu jsou ptáci, kteří se dříve vrátí na svá hnízdiště, zvýhodněni, protože si mohou zvolit optimální stanoviště pro své hnízdění a následně produkují více mláďat. Bylo by tedy možné předpokládat, že časný návrat na hnízdiště může zvyšovat pravděpodobnost úspěšné reprodukce. Tento předpoklad by mohl platit, pokud by všechny složky přírody (např. vegetace, hmyz, obratlovci) reagovaly na měnící se klimatické podmínky stejně či obdobně a pokud by změny klimatu probíhaly obdobně ve všech částech areálu výskytu (tj. zimoviště, hnízdiště, tahové cesty). Lze si však přestavit situaci, kdy příznivé teplotní podmínky uspíší migraci, avšak ptáci přiletí na hnízdiště, kde ještě nebude k dispozici vhodná potravní nabídka či vhodný vegetační kryt pro hnízdění. V takovém případě může dojít k hromadným úhynům nebo jen ke snížení kondice a poklesu pravděpodobnosti úspěšné reprodukce. Migrující ptáci jsou však vystaveni nejen dopadu dlouhodobých změn klimatu, ale především vlivu aktuálních meteorologických podmínek. Příkladem v tomto smyslu může být letošní jaro, kdy po nadprůměrných teplotách v druhé polovině ledna a v únoru následovalo v polovině března výrazné ochlazení. Ptáci, kteří v této době přilétají, jsou tak vystaveni nízkým teplotám, souvislé či nesouvislé sněhové pokrývce, následně i snížené nabídce či dostupnosti potravy. Ptáci, kteří přiletí v předstihu, se tak mohou setkat s dočasně nepříznivými podmínkami, které mohou ovlivnit jejich kondici i reprodukční úspěšnost. Kolísání teplot v jarních měsících není však jevem výjimečným, což dokládá mimo jiné obecně rozšířený termín aprílové počasí. Lze proto předpokládat, že ptáci jsou na tento jev do značné míry adaptováni. V případě jarní sněhové nadílky tedy zřejmě nebudeme svědky hynutí ptáků, ale například jejich přesunu z otevřené zemědělské krajiny do okolí lidských sídel či k okolí vod, kde nejsou výkyvy teplot tak výrazné. Jarní pozorování vlaštovek či čápů v zasněžené krajině nejsou důvodem k znepokojení, ale spíše dokladem rychle se měnící přírody. Petr Musil

5 Strana 5 ZDRAVÍ Zelená pro játra a žlučník Jarní klíčení, prudký růst mladých zelených výhonků, svěžest, vlhkost, rození a v našem těle ozývající se játra a žlučník jsou projevy prudké energie stromu, vládnoucí jarní přírodě a našemu tělu. Játrům vděčíme za látkovou přeměnu a očistu krve. Žlučník shromažďuje žluč vyrobenou játry a nezbytnou pro trávení a vstřebávání tuků. Na duševní úrovni jsou tyto orgány zodpovědné za naši trpělivost, pružnost, otevřenost, duševní (i tělesné) mládí a svěžest, vytrvalost. Netrpělivost, mrzoutství, duševní tuhost, skleslost, pocity marnosti a zároveň více či méně projevená zloba a agresivita jsou projevy jejich nerovnováhy. Stojí za to se o stav jater starat průběžně, jsou totiž jedním z orgánů, jejichž stav je při poškození vratný jen velmi obtížně. Už při pohledu do zrcadla lze zhodnotit, jak jsme na tom. Zdravá játra a žlučník se projeví mimo jiné na kvalitě pleti její svěžesti, čistotě a přirozeně narůžovělé barvě. Při jejich poruchách můžeme vidět pleť unavenou, zbarvenou do šeda, zelena nebo do žluta, nečistou. Oblast tváře mezi obočím a nad ním nám o těchto orgánech také vypovídá. Svislé vrásky a tmavé skvrny svědčí o nadměrném stažení. Otoky, pupínky a zarudlost prozrazují naopak převodnění, překyselení a zvětšení jater. Jak jim tedy prospět? Odpověd najdeme v jarní přírodě. Zelená zelenina (kapusta, kapustička, zelí, pór, mangold, kadeřávek ) a zejména mladá a divoká (byliny) a přirozeně štiplavé (pažitka, naťová cibulka, klíčky, listy hořčice, nať pórku a mnohé jiné)a kyselé chutě (přirozeně kvašená zelenina a šťáva z ní, kvásek, kyselé místní ovoce ) jsou tím, co našemu tělu dodá sílu, svěžest a pružnost jarního probuzení a života. Chceme-li si prospět i tělesným cvičením, zaměříme se na cviky protahující boční strany těla. Právě tudy podle tradiční medicíny protéká řeka síly jater a žlučníku. Radostné jaro! Petra Janoušová NAŠE ŠKOLY Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič... Tímto říkadlem a za velkého rámusu vlastnoručně vyrobených chrastidel děti z mateřské školy vyprovodily Morenu až k Vltavě, aby se vhozením slaměné figuríny Moreny (Mořeny či Mařeny) do studené vody symbolicky rozloučily se zimou a přivítaly tak toužebně očekávané jaro. Děje se tak každý rok v první jarní den a děti se na tento rituá1 vždy velice těší a pečlivě připravují. Udržováni podobných tradic dětem pomáhá orientovat se v čase, vnímat, že svět má svůj řád, chápat koloběh v přírodě. Společně připravované akce v dětech nejen posilují pocit sounáležitosti s kamarády a s lidmi z jejich okolí, ale pomáhají vytvářet pozitivní vztah k místu, kde vyrůstají. Letos se zdálo, že se zima drží zuby nehty a svou vládu jaru jen tak nepostoupí, ale jelikož dětem pomohli i mnozí rodiče, věříme, že se brzy všichni ohřejeme na jarním sluníčku. p. uč. Nehasilová Konečně zájem o dění kolem školy Druhou dubnovou středu jsem byl překvapen. A to několikrát. Jednak nečekaně vysokou účastí veřejnosti na schůzi školské rady zdejší základní školy, jednak množstvím problémů, na které její účastníci poukazovali. Tato školská rada funguje tři roky. Neříkám že funguje skvěle většina jejích členů není profesionály v této oblasti. Ale cítíme, že některé věci by se mohly dělat lépe. Mnohokrát jsem se snažil vzbudit větší zájem rodičů a upozornit je na činnost školské rady, která by měla být zejména jejich prodlouženou rukou. A několikrát jsem je i prostřednictvím Libčických novin vyzval, aby radu oslovili a navštívili její jednání. Ať již se svými konkrétními problémy, či právě s návrhem a představou, co by rada mohla dělat. Odezva však byla skoro nulová zájem projevila jen jedna maminka. Dostkrát jsem se přitom bavil s rodiči, kteří mají či měli své děti ve zdejší ve zdejší škole. Podtrhuji slovo měli, protože řada z nich děti dala pryč. Hlavní důvod byl nespokojenost se zdejší školou. Takže zdá se, že podnětů by mohlo být dost. Ale veřejně je nikdo prezentovat nechtěl. Nyní byl najednou nečekaně obrovský zájem. Možná mohl přijít trochu dříve než se na stránkách Libčických novin strhla emotivní debata kolem zdejší základní školy. A po níž následoval konflikt, kdy došlo k zcela bezprecedentním selhání jedné konkrétní učitelky. (Zápis by měl být vyvěšen i na internetové stránce školy libcice.cz). Je každopádně dobře, že lidé mají zájem o dění ve škole. A doufám, že zájem bude pokračovat, až emotivní dění kolem současných problémů utichne. Aby diskuse o škole pokračovala, chce ji školská rada přenést do trochu jiné podoby. Zhruba v polovině června by ráda uspořádala debatu o libčickém školství. Místo a čas budou upřesněny v příštích LN, všichni jsou na ni zváni a mohou své nápady, tedy o čem by mohla jednat, posílat i na adresu A samozřejmě i své další připomínky ke škole a radě. A ještě jedna věc: na podzim by měl skončit tříletý mandát členů této rady. Takže pokud se někdo nový bude chtít do ní zapojit, bude vítán. Ve školské radě sedí dva zástupci rodičů, které si rodiče sami volí. Marek Pokorný Každý měsíc chceme vyvěšovat program kulturních a sportovních akcí ve městě Pokud chcete, aby vaše akce na plakátech byla, dodejte vždy do 18. v měsíci program na MÚ k paní Čermákové nebo raději pošlete na

6 Strana 6!"!"#"!"$" "%&'(!" V pátek zavítala mezi naše žáky IX. třídy tajemnice okresního Svazu bojovníků za svobodu paní Marie Tykalová, aby se s nimi podělila o své prožitky z 2. sv. války. Podařilo se jí společně s panem starostou navodit atmosféru, ve které padaly zajímavé otázky i odpovědi. Patří jí náš velký dík. Výuka trochu jinak PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka ZŠ Čtvrťáci a páťáci dělají řidičák Duben je takový zvláštní měsíc. Nejen, že v něm vylézají hadi a štíři, ale na našich silnicích se opět po zimě začínají hemžit nejrůznější přibližovadla, uložená přes zimu v garážích, kůlnách či sklepích. Mezi ně patří i bicykly neboli kola, na která usedají ve velké míře i naši školáci a se třídy čtvrťáků a páťáků proměnily v učebny autoškoly. Proč? Žáci se totiž připravují na získání Řidičského průkazu mladého cyklisty. Ve středu 9. dubna si společně s paní lektorkou Hanou Tupou z Autoškoly Praha připomněli bezpečnostní pravidla pro chodce a cyklisty, povinné vybavení kola, dopravní značky a situace na křižovatkách. V pátek 11. dubna děti bravurně zvládly teoretickou zkoušku formou testů. Za svůj výkon byly odměněny i cenami, souvisejícími s prevencí dopravních nehod, jako jsou retroreflexní pásky, reflexní samolepky, odrazky na kola apod. Přibližně za měsíc je čeká praktická část, kdy malí cyklisté pojedou jízdu zručnosti na kole a uplatní znalost silničních pravidel v praxi. Držme jim palce, aby stejně jistě jako teoretickou část zvládly i tu praktickou. Hodně štěstí, mladí cyklisté! Mgr. Dana Švarcová, Mgr. Marcela Bartošová!"#$%&'( %)*%+, -#. $'#/! 0 ) '# %-!"#$"%&""' "#" "("! )*+ +,-, Lektorka Hana Tupá v akci Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou přijímá pro školní rok 2008 / 2009 nové žáky do výuky těchto hudebních nástrojů: přípravná všeobecná výchova (od předškoláků v MŠ), klavír, kytara klasická i elektrická, baskytara, housle, viola, violoncello, zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun a bicí nástroje.. Talentové a přijímací zkoušky se konají mezi 17:00 19:00 a mezi 16:30 18:00... v sále školy v Letecké ulici 441. Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na tel. číslech nebo

7 Strana 7 Program Klubu seniorů v květnu 2008 Středy 15 hodin Vzpomínky z konce II. světové války org. vedení KS Posezení u kávy a čaje org. K. Šimůnkové Novinky pro seniory z časopisu Generace org. M. Farkašová :30 Beseda s MUDr. J. Blechou o právech a nárocích pacientů org. M. Farkašová Srdečně zceme ostatní důchodce Vedení Klubu Seniorů ZO SPCCH v Libčicích nad Vltavou pořádá výlety, na které zve i ostatní důchodce. 28. května zámek Frýdlant, Hejnice a Lázně Libverda 19. června zámek Český Šternberk, Sázava Informace a přihlášky na tel. č Klub seniorů blahopřeje k životnímu jubileu, které oslaví paní Květa Šimůnková přejeme hodně štěstí a radosti do dalších let a děkujeme za obětavou práci ve vedení Klubu seniorů. Vedení Klubu seniorů Významná květnová výročí Od začátku války hrála důležitou úlohu v záměrech československého zahraničního i domácího odboje myšlenka ozbrojeného povstání v českých zemích. Její realizace se začala naplňovat vítěznými úspěchy Rudé armády a anglo-amerických vojsk. Z východní fronty se na osvobození ČSR podílely armády 1., 2. a 4. ukrajinského frontu pod vedením maršálů Koněva a Malinovského a generála Jeremenka, které uskutečnily v tomto prostoru šest útočných akcí, při nichž zahynulo sovětských vojáků. Jednotky 3. americké armády generála Pattona pronikly do západních Čech 18. dubna 1945 a 2. května 1945 dosáhly demarkační linie Karlovy Vary Plzeň České Budějovice, kde další postup podle dohody zastavily. V průběhu bojů na čs. území ztratily na padlých, nezvěstných a raněných vojáků. Od září 1944 okupanti postupovali v protektorátě podle ústupového plánu. Na jaře 1945 zde soustředili téměř milionovou armádu a velké množství bojové techniky armáda Mitte, Výměna občanských průkazů maršála Schörnera, jehož štáb byl v lázních Velichovky. Rychlý spád událostí způsobil, že povstání vypuklo spontánně. Pod vlivem postupu spojenců na všech frontách, rozkladu okupační moci v protektorátu, zahájili 5. května ozbrojený boj Pražané. Jeho vedení se ujala Česká národní rada (ČNR), vojenskou obranu řídilo velitelství Bartoš, vedené generálem Kutlvašrem. Obsazení rozhlasu revolučními bojovníky přispělo k všeobecnému rozmachu v Praze i na venkově. Na základě sovětsko- -americké dohody o demarkační linii mohla Rudá armáda uskutečnit pražskou operaci v plánovaném rozsahu. V Praze se ve dnech května nevyvíjela situace pro revoluční síly příznivě. Na pomoc Praze se přihlásili příslušníci 1. divize Ruské osvobozenecké armády (ROA), které velel generál Vlasov. Tvořili ji bývalí sovětští váleční zajatci, kteří bojovali po boku nacistů za osvobození Ruska od bolševismu. Nyní se pomocí Pražanů pokoušeli získat právo poválečného azylu na Západě. ČNR se však distancovala od jakékoliv úmluvy OP vydané do je nutné vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do , žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do s těmito jednotkami, považovanými i západními spojenci za zrádce Sovětského svazu. Poté, co Vlasovci opustili město, odešli do zajetí k americkým jednotkám, které je po skončení války vydaly Sovětskému svazu k potrestání. Nacisté podnikli v Praze 8. května za podpory tanků, letadel a dělostřelectva dosud nejtvrdší útok. ČNR neměla informace o pohybu Rudé armády a vyslala k Američanům do Plzně delegaci se žádostí o vojenský zásah nebo o leteckou podporu Pražského povstání. Američané ale museli dodržovat dohodu se sovětskou stranou o demarkační linii. V časných ranních hodinách 9. května vjel památný tank č. 23 Rudé armády do Prahy a začalo osvobozování celého území metropole. Boje na území ČR skončily 12. května u obce Slivice. Bylo to poslední bojové střetnutí v Evropě. České povstání ovlivnilo vyvrcholení protifašistického a národněosvobozeneckého boje českého lidu. Dalším významným výročím je atentát na zastupujícího říšského protektora SS-grüppenführera Reinharda Heydricha 27. května Atentát provedla skupina Anthropoid, rotmistři Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Podnět k atentátu vyšel od prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Jako důvod bylo uvedeno posílení prestiže exilové vlády a mohutný projev odporu k zahlazení pasivity a kolaborace českého lidu. Smrtí Reinharda Heydricha 4. června 1942 nastalo období tzv. heydrichiády, ve kterém položily své životy tisíce vlastenců, bojovníků proti fašismu, především občané Lidic a Ležáků. Otakar Friebert, Český svaz bojovníků za svobodu!""#$ %#&'(%!) * +"!,-#%((%.!/! 0 &!1# 0(.! 0!23454&1# ' #6 73''84#' 30 (! +9!""#%# ( #3 ((8 83 #!"#$%#

8 Strana 8 SLOVA, SLOVA, SLOVA NÁZORY Je cosi špatného v ZŠ Toto poopravené rčení z Hamleta použiji k podpoře článku v LN radního pro školství, ve kterém nazval ZŠ poněkud ospalou a vyvolal tím kladné nebo záporné ohlasy na práci místní ZŠ. Začnu reakcí pedagogů, která vyjadřuje stanovisko 15 pedagogů ze 17. Tak s takovýmto manifestačním provoláním mám bohaté zkušenosti ze svého původního zaměstnání. Tato provolání lze rozdělit do tří kategorií. V první kategorii jsou ti, kteří opravdu věří v to, co je v předmětném dopise napsáno. V druhé kategorii se nacházejí ti, kteří se obávají o své zaměstnání, posty nebo hmotné zabezpečení. Mnohdy je obava reálná, ale většinou se jedná o pohodlnost a potřebu být loajální. Do třetí skupiny patří ti, kteří jsou ve svém profesním zařazení poněkud slabší nebo nezdravě ctižádostiví. Do které z těchto kategorií spadá ten který signatář stanoviska, ví nejlépe on sám. Není nezajímavé, kolik učitelů odešlo učit na jiné školy. Dalším důsledkem byla nespokojenost některých rodičů, kteří zapsali své děti na jiné školy, přestože musejí dojíždět. Článek paní Lenky Černé Nedá mi to a Polárko aj. Tentokrát nic těžkého a složitého. Ať slova plynou jako u holiče. Má dcera onehdy zavítala do nového libčického salonu krásy. Osmiletá, samozřejmě s doprovodem maminky. Nejen že vás tam ostříhají a jinak vylepší, ale také vám kávu připraví, svěže s vámi promluví, škoda, že tam nemám důvod jít, neb mnozí muži v jistý životní okamžik vstoupí do holičství naposledy a už se nevracejí. S dětskou naivitou a neumělými gesty rozevírajícím se ženským půvabem popisovala dcera svůj zážitek kamarádce: A budou tam mít i polárko. Myslíš solárko, opravila ji poučenější kamarádka. Taková spontánní jazyková komika je projevem tvořivých možností jazyka. Přeskupování hlásek přeřeky, nečekaná významová spojení slov, novotvary pobaví a často i odlehčí vážnou a napjatou rozpravu. Představte si, jdete na úřad něco nepříjemného vyřídit, strohý úředník se představí Já jsem Hrdý a vy ho doplníte svým jménem Ouředníček. Tandem slov Hrdý Ouředníček je už pomalu něco jako Jsem Bond, James Bond, zkrátka to má zvuk. Jindy se potká třeba pan Buchta s paní Makovou Rodiče našeho ombudsmana Otakara Motejla museli být nepochybně entomologové. A cizince jazyk také umí využít. Onehdy si kamarád Jan Vávra přivezl z Francie poetickou přezdívku, když ho recepční v hotelu přejmenovala ve své výslovnosti na Žán Fafrán. Jsou však i situace jazykové komiky s téměř filozofickým vyzněním. Rodinná rada hodnotila adepta na zetě a bratr, který chtěl sestru podpořit proti pochybujícím rodičům, pronesl do rezervovaného ticha: Ten by se do hodiny rodil. Myslel Ten by se do rodiny hodil. Po chvilce zadumání, co tím vlastně bylo myšleno, byla rodina o jednoho člena bohatší. Važme si jazyka, který dokáže rozhodovat o takových věcech. Martin Sekera musím reagovat a článek Hledání pravdy od Jiřího Prokeše leccos vysvětlují a dokumentují mé poopravené rčení uvedené v titulku. Také by mne zajímalo, kdo byli ti z pedagogického sboru, kteří nepodpořili stanovisko 15 pedagogů ze 17? Jsou lidé, kteří se nedokáží hrbit a jdou za svými ideály, takových jsem si vždy velice vážil a přál jim vydržet! Otakar Friebert Proč? Všichni se o své děti strachujeme, proto zejména zaměstnané rodiče žáků základní školy, často trápí využití volného času jejich dětí v odpoledních hodinách. Když byla na veřejném zasedání školské rady základní škola kritizována za nedostatečnou organizaci mimoškolní činnosti (kroužků), reagoval jsem poněkud unáhleně, za což se omlouvám. Dobrý výkon učitelského povolání je náročnější, než častý zjednodušený pohled odučí 6 hodin denně a k tomu má 2 měsíce prázdnin, i proto často na organizaci mimoškolních aktivit nezbývá času ani sil. Také zazněl názor, že rodiče chápou, že takovéto aktivity musí dětem financovat. To ovšem při sociálním složení obyvatel obce automaticky omezí část dětí každé třídy. Již dlouho mi leží v hlavě následující úvaha, jejíž realizace by v podstatě nikoho téměř žádné peníze nestála. Já se v ní pro zkrácení dopustím vědomého nepodstatného zjednodušení: Třída má obvykle 21 žáků, ti mají 42 rodičů. Měsíc má 21 pracovních dnů. Pokud by dvojice rodičů ve školním roce připravila pravidelně vždy na jeden den v měsíci odpoledne (maximálně 5 hodin) pro třídu program podle svého zájmu, koníčka, povolání a možností, bude o jejich děti také dalších 20 odpolední v měsíci postaráno. Děti budou mít zajištěný pestrý a různorodý program, rodiče poznají chování kolektivu třídy. Několikrát jsem o tom hovořil s lidmi a nevzpomínám si na jinou reakci než je to bezvadný, ale nikdy to nebude fungovat. A tak závěrem zbývá jen otázka PROČ?! (Jedinou odpověď, která mně napadá, se neodvažuji veřejně publikovat.) Vladimír Semián JIŘÍ LIBÁNSKÝ VÝSTAVA OBRAZŮ ve společenské místnosti obecní knihovny v Horoměřicích ul. Požárníků 38 (budova pošty) Vstup zdarma v půjčovních hodinách knihovny: Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin

9 Strana 9 KULTURA Bílá noc s Andersenem 28. března 2008 se naše knihovna rozhodla připojit k celostátní akci nazvané Noc s Andersenem. V našich podmínkách se jednalo o odpoledne, tedy od hodin. Motto akce: Kniha není jen popsaný papír, slova mají moc nás rozesmát, rozplakat, pohnout ke snění či ke skutkům výtvarníci malují, herci se předvádí, filmaři filmují a svět je náhle krásnější. Program: vzít do ruky knihu, CD, DVD, občerstvení, pastelky a uvidíme Odejde návštěva. Vy, hostitel mejete skleničky, z hrůzou zjistíte, že ten pečlivě připravovaný dort jste zapomněli v lednici a ten vtip o tchýních jste si také mohli odpustit. Pak večer v posteli už ve smířlivějším tónu hodnotíte i klady, povedla se výzdoba, občerstvení bylo i tak dost a všichni se smáli Velice děkuji paní učitelce Švarcové, bez její pomoci bych do toho nešla. A taky děkuji Martince z Kytičky, že mě naučila, jak pověsit motýla. Šárka Sekerová, knihovnice Mariane tančí Od počátku roku se děti ze souboru opravdu nezastavily. Veřejná vystoupení střídaly tvrdé tréninky. S ohledem na akce, které nás čekaly, byla příprava opravdu náročná. Tak tedy informace pouze zkratkovitě: předtančení na plese Sboru dobrovolných hasičů Libčice n/vlt. ve stylu gotiky předtančení na plese Sboru dobrovolných hasičů Letky a tančila se renesance předtančení na Městském plese předvedli jsme temperamentní gotické tance Velikonoční víkend na Okoři po oba dva dny jsme předvedli hodinové vystoupení zakomponované do doby, kdy měl Okoř v držení Mikuláš Augustin z Egerberka; zde jsme předvedly tance z období gotiky, a to jak vznešené tak i tance prostého lidu. Akce se konala za velmi nepříznivého počasí a nelze jinak než děti pochválit, neboť na sobě nedaly znát zimu ani promočené kostýmy se uskutečnily již 3. Velikonoční slavnosti, které jsme letos uspořádali pod patronací města Libčice n./vlt. Akci počasí přálo a připravený program se také vydařil. Poprvé se uskutečnila i soutěž v lukostřelbě, která probíhala po celý den, ceny a poháry předal vítězům pan starosta Bartoš. Děkujeme zastupitelstvu našeho města za podporu naší akce jsme rádi přijali pozvání a tančili v Domově seniorů Háje v Praze jsme byli pozváni jako hosté na celostátní soutěž v historických a historicko-scénických tancích O Jílovské zlato, pořádané pod patronací paní Livie Klausové (hosté jsme byli, protože na těchto soutěžích není kategorie pro děti, takto aktivní dětský soubor je jen ten náš). Soutěž se konala v Domě dětí a mládeže hlavního města Prahy. Děti si vedly opravdu znamenitě a odměna byla nečekaná, získaly Cenu diváků. Na toto ocenění jsme velice hrdí a jsme rádi, že náš soubor mohl reprezentovat nejen sebe, ale i naše město na takto prestižní akci. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří s naším souborem spolupracují, fandí nám a podporují naši činnost. Na letošní rok máme naplánováno ještě mnoho vystoupení, proto v přípravě nepolevujeme a jak bylo již dříve řečeno, Mariane tančí. SHT Mariane Tichý hlas pro Svatou zemi posedmé Srdečně Vás v neděli zveme na VII. ročník festivalu Tichý Hlas pro Svatou zemi, který se uskuteční v Libčicích nad Vltavou. Již tradičně bude zahájen slavnostní ekumenickou bohoslužbou v římskokatolickém kostele sv. Bartoloměje za účasti zástupců Křesťanských církví i židovského duchovenstva. Tato bohoslužba za pokoj a mír ve Svaté zemi začne ve hodin. Následuje pestrý program na farní zahradě u katolického kostela a v evangelickém kostele (folková a židovská hudba, např. Vladimír Merta, skupina Klec, Geshem, a nejen to). V sále městského úřadu v Libčicích bude připravena výstava fotografií Lukáše Poruby z cyklovýpravy do Svaté Země. Těšíme se na společné setkání duchovních, umělců i všech obyčejných lidí, kteří chtějí svým tichým hlasem podpořit mírové snahy ve Svaté zemi. Společnost křesťanů a Židů, Římskokatolická farnost Libčice, Evangelický sbor Libčice, Město Libčice nad Vltavou a Společenství sv. Ludmily. (Podrobný program bude upřesněn na webových stránkách

10 Strana 10 Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s EVANGELICKOU FARNOSTÍ Libčice nad Vltavou VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU - Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek - Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše jen funkční - Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. Sbírka se uskuteční v Libčicích nad Vltavou dne: úterý ,00 19,00 hodin středa ,00 19,00 hodin místo: v evangelickém kostele v Libčicích nad Vltavou Jednorázový příspěvek na odvoz a zpracování sbírky 50,- Kč Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na: # $ % &'!"#$# %&!!"'()&*+),)-.-/&)%/ 01 &' &+ %, &%3!!"!#$ $!%&& ()#*! -.#+!/*0! 1 /! 11/ 1 2!# (). 2!"/!4-$!!" #$% $%& $ '& &(% &)(*+, -#& %553 ().21!.! %3% $1)! %8 9! :$;;!!! 2!#!-3*1! K klub Lib ice n/vlt Program kv ten % #5%)&)$#-67) %&* #&):6 Sobota Diskotéka DJ Haki Jelzin párty panák za 20,- Vstupné 20,- K Sobota Diskotéka DJ Haki Pivní párty smíchov za 12,- i jiné druhy piva. Vstupné 20,- K Sobota Diskotéka DJ Haki Polar párty panák za 20,- Vstupné 20,- K Sobota Diskotéka DJ Haki Red bull párty Vstupné 20,- K Sobota Diskotéka DJ Haki Obsluha naho e bez Vstupné 20,- K Tel. kontakt: , www. k-klublibcice.cz adresa: Letecká 354, Lib ice nad Vltavou! " #$$ %&"'"()*")%"%&&+),-&&()'-*& #! ),&&-.#-/*&&-.#- $0&-.# $ Z vernisáže na našem MěÚ Výtvarník, muzikant a spisovatel Jaromír František Palme podepisuje nad sklenkou vína svou knihu pro děti Tadeáš a hradní tajemství. 1 2 ( $ ( $ $ ( 67 88$/ 5$" " :;"<"%**)&)==%

11 Strana 11 SPORT Stolní tenis: konec slabší, všechno dobré Objektivně vzato byla letošní sezona zatím nejúspěšnější v historii libčického stolního tenisu. Přesto v některých z vyznavačů neposedného míčku možná chvíli, ale opravdu jen chvíli zůstane pocit, že jsme to mohli dotáhnout ještě o kousek dál. TJ Sokol Libčice A v okresním přeboru první třídy (OP I) dosáhl, co si na začátku roku předsevzal udržení. V soutěži, kde jsme letos po loňském postupu účinkovali prvním rokem, jsme se dokonce dokázali vyhnout baráži o setrvání, což bylo naším hlavním přáním. Závěr soutěže se nám sice nevyvedl, ale ani série našich proher na konci a občas až neuvěřitelné výsledky některých pronásledovatelů v závěru soutěže nedokázaly smazat náskok, který jsme si vytvořili řadou vítězných utkání někdy kolem poloviny přeboru. V soutěži jsme nakonec obsadili 8. místo. TJ Sokol Libčice B se vůbec poprvé dostal až do první čtveřice týmů OP II, a tedy do play off bojů o postup do vyšší soutěže. V semifinále jsme celkem jednoznačně vypadli s pozdějším vítězem, družstvem Ořechu B. Dramatický souboj jsme pak svedli o třetí místo s béčkem Úholiček. Toto regionální derby ve dvou utkáních (systém je podobný např. vyřazovacím bojům v Lize mistrů či UEFA) jsme nakonec prohráli, přičemž k vítězství nám scházely pouhé 2 body ze 36, o něž se ve 2 utkáních hraje. Premiérového poháru pro béčko jsme tedy nedosáhli, ledaže bychom si nějaký vyřezali z brambor. Pořadí hráčů Libčic na žebříčcích v sezoně 2007/08 OP I 27. Lukáš Chrt, 31. Jaroslav Richter ml., 40. Milan Bartoň, 64. Jan Špiegel; hráči Josef Telipský (50. místo), Jaroslav Tkadlec (55.), Jaroslav Richter st. (61.), Vladislav Svoboda (75.), František Diviš (80.), Michal Svoboda (84.), Vladimír Kosnar (85.) a Václav Schánil (86.) odehráli jen menšinu zápasů, proto jejich umístění na žebříčku nemusí odpovídat skutečné výkonnosti či možnostem. OP II 16. Jan Špiegel, 27. Josef Telipský, 29. Jaroslav Tkadlec; méně než 50 % pak odehráli Jaroslav Richter ml. (11. místo), Jaroslav Richter st. (26.), Václav Schánil (31.), Vladimír Kosnar (36.), František Slavík (47.) a František Diviš (64.) Jaroslav Richter ml., vedoucí Sokola Libčice A a letos i hráč Sokola Libčice B ROZHOVOR Se zvířátky k doktorovi V Letecké ulici naproti potravinám, v prostorách bývalé masny a prodejny autolaků, se nedávno objevila zbrusu nová veterinární ordinace. Položili jsme proto několik otázek MVDr. Júliu Punkovi, jednomu z jejích provozovatelů. Je druhý den po otevření nové veterinární ordinace, a tak jsem se zašla podívat, zda si vás lidé a zvířátka již našli. Včera si nás lidé tak oťukávali, ale měli jsme již pacienta s nemocným okem, s kulháním, prodaly se tablety na odčervení. Dnes jsme již provedli kastraci a přišli též kocouří potížisti, kteří nespolupracují, nenechají se ostříhat, jako třeba peršani. Řešili jsme též problémy s ušima, kvasinkový zánět a ušní svrab. Nebáli jste se otevřít ordinaci v Libčicích, když tady veterinární ordinace ještě nebyla? Právě proto, že tady ordinace nebyla, chceme občanům Libčic nabídnout něco, co schází. Lidé nebudou muset cestovat, a když se něco zkomplikuje, můžou nám zavolat a my přijedeme, i v noci nebo v sobotu a v neděli. Jste z Libčic? Ne, já jsem z Prahy a kolegyně z Kralup. Vidím, že máte i operační sál, na jak velké zákroky se chystáte? Cokoli kromě komplikované chirurgie (ale to bychom doporučili nějakého kolegu), není například problém zrentgenovat zlomeniny. Jaké přístroje máte k dispozici? Máme sonograf, rentgen, sterilizátor, mikroskop, centrifugu, čili vybavení na veškeré laboratorní a cytologická vyšetření. Pokud jde o hystologii, která zjišťuje, zda v těle zvířete není nějaký zhoubný nebo nezhoubný útvar, posíláme na speciální pracoviště Veterinární ústav v Suchdole. K tomuto problému ale můžeme poskytnout předběžnou diagnostiku. Děkuji za rozhovor a přeji úspěch při léčení pacientů, kteří toho sice moc neřeknou, ale určitě budou vděčni. Ptala se Eva Čermáková Veterinární ordinace Letecká 174 Libčice nad Vltavou MVDr. Svoreňová Zdenka MVDr. Punka Július ORDINAČNÍ HODINY: Po Pá So Ne Zavřeno Mimo ordinační hodiny po telefonické domluvě Tel , TÉMA III. Situace rodin ve městě Sociálně demografická analýza pro tvorbu komunitního plánu města Libčice nad Vltavou. (Zpracovatelé: Deloitte BPO G&I, a.s., Socioklub. Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, 2007). Podle dat ze sčítání lidu (2001) je v Libčicích celkem 1356 rodin a domácností, z toho úplných rodin 744 (shoda s průměrem v ČR), 202 neúplných rodin (nadprůměr), 36 domácností neobývají rodiny, ale dva a více lidí bez oficiálního nebo příbuzenského vztahu, a 374 domácností obývají jednotlivci. Podle přehledu o vyplacených dávkách státní sociální podpory za červen 2007 žilo u nás 278 rodin s nezaopatřenými dětmi (celkem 474), které měly nárok na přídavek na dítě. S 94 % převažují rodiny s jedním nebo dvěma dětmi. Podle výše rodinného příjmu má 44 % rodin nárok na přídavek na dítě v nejvyšším příjmovém pásmu, ve středním příjmovém pásmu a v nízkopříjmových rodinách je po 28 % rodin. Plyne z toho, že příjmy rodin s dětmi jsou u nás mírně nadprůměrné (srv. průměr ČR), což patrně souvisí se zaměstnáním rozhodujícího počtu osob v Praze, kde jsou vyšší platy. Počet 474 nezaopatřených dětí, na které rodiče pobírají dávky, tvoří v porovnání s odhadem celkového počtu nezaopatřených dětí (693) do 26 let věku, pokud studují nebo se učí, 68,4 %, a to je méně než republikový průměr. V červnu 2007 pobíralo 115 rodičů rodičovský příspěvek, tzn. že tito rodiče se starali alespoň o jedno dítě do 4 let. V kategorii sociálního příplatku mělo nárok 65 rodin, vesměs vícečetné. 18 z nich je svými příjmy pod hranicí životního minima a 6 rodin těsně nad ní. Právě tyto rodiny jsou pochopitelně nejohroženější a žije se jim obtížně. Zvláště těm z nich, kde je jen jeden rodič (33 rodin, 16 s 1 dítětem, 17 se 2 dětmi). Také ne všechny rodiny jsou schopné zaplatit si v plné výši bydlení. Celkem 17 rodin a domácností pobírá příspěvek na bydlení, z toho jen 8 domácností s pouze dospělými osobami, 9 je rodin s dětmi. red (Úplná sociálně demografická analýza Libčic nad Vltavou je jako součást komunitního plánu zveřejněna na internetové stránce: php?page=komunitni_plan.)

12 Strana 12 Kino Vltava - Kralupy nad Vltavou čt - ne Lovci draků let př. n. l po-st Venkovský učitel čt-pá Říše hraček Tahle země není pro starý so-ne Pan Včelka Než se pro nás přijde 12. po Touha, opatrnost út-st Až na krev 15. čt Taková normální rodinka pá-ne Československý filmový týdeník Taková normální rodinka po-st Taková normální rodinka čt-pá šatů so-ne Bláznovo zlato po-st Karamazovi 29. čt Úhel pohledu pá-so :10 vlak do Yumy ne :10 vlak do Yumy po-út Slídil Program kina na internetu: RENOVACE Libčice n. Vlt., s.r.o. aktuálně nabízí architektonické studie a projektovou dokumentaci ke stavbě rodinných domků, stavebních úprav stávajících bytových objektů, projekty vodovodních a kanalizačních přípojek, interiéry, barevné řešení fasád, zakreslení skutečného stavu, kompletní projekty k ohlášení staveb, stavebnímu povolení, územního souhlasu i územního řízení. kontaktní adresy: autorizovaný stavitel NOVÁK JIŘÍ Libčice n. Vlt., Ve staré cihelně 372 tel , NOVÁK MILOSLAV Libčice n. Vlt., Ve staré cihelně 371., te Ve spolupráci s městem Libčice nad Vltavou zahajujeme poradenské dny, 6.5. od 13,00 do 19,00 hodin, kažké 1.úterý v měsíci v KLUBU SENOIRŮ NA LETECKÉ ULICI. Vážení, ze všech stran se na nás valí spousta upoutávek, reklam a sloganů různých finančních ústavů, které nás lákají svou výhodností. ALE jak se v této nabídce vyznat? Co je pro mne opravdu dobré a výhodné? Nejjednodušší je využít bezplatné služby nezávislého finančního poradce. Finanční poradce vychází z analýzy potřeb konkrétního klienta a na základě toho pro něho vybírá vhodné produkty napříč trhem. Tato služba je důvěrná a diskrétní. Snažíme se svým klientům opravdu poradit a pomoci. Máme 32 finančních partnerů, z jejichž produktů můžeme vybírat pro vás ty nejvhodnější. Proto si dovolujeme tvrdit, že jsme nezávislí. Oblasti, kterých se naše služba týká: Hypotéční úvěry nejrůznější varianty, Refinancování úvěrů a hypotéčních úvěrů, Úvěry ze stavebního spoření, Stavební spoření, Kapitálová životní pojištění Investiční životní pojištění, Úrazová pojištění, Pojištění trvalých následků po úrazu, Pojištění denního odškodného, Riziková pojištění, Pojištění dětí, Pojištění majetku, Pojištění odpovědnosti ze zaměstnání, Spořící účty, Spořící programy, Investice Martina Smělá Mgr. Zuzana Zieglerová Tel: Tel: Mail: Mail: AUTO KRALUPY a.s. Tel / /015 V Růžovém údolí 554, Kralupy nad Vlt. Květinářství Matty Pracovní doba v květnu ,30-12, zavřeno ,30-12, ,00-15,00 DEN MATEK zavřeno Přijímáme objednávky na den matek na tel Prodej Levně! Přímo z velkoobchodu Široký sortiment oblečení, obuvi a průmyslového zboží. Vyberou si všichni! KD Libčice nad Vltavou Úterý ,00 18,00 hodin Středa ,00 17,00 hodin

13 ZM NA, ÁST SALONU HEDVIKA JE POZOR, POZOR, POZOR. P EMÍST NA DO NOV ZAVEDENÉHO STUDIA ŠARM. ZM NA, ÁST SALONU HEDVIKA JE POZOR ZM POZOR, STUDIO P EMÍST NA ŠARM: POZOR, P EMYSLOVA DO NOV POZOR. ZAVEDENÉHO 1052, KRALUPY STUDIA NAD VLTAVOU ŠARM. STUDIO P ŠARM: P ( POZOR, PANELOVÝ POZOR, D M VEDLE POZOR. SCHOD NA HOSTIBEJK, 3. VCHOD ) ( PANELOVÝ POZOR D POZOR ZM NA, ÁST SALONU HEDVIKA JE POZOR ZM P EMÍST NA STUDIO POZOR ŠARM: ZM NA, P EMYSLOVA DO ÁST NOV SALONU ZAVEDENÉHO 1052, KRALUPY HEDVIKA STUDIA NAD JE VLTAVOU ŠARM. STUDIO POZOR ŠARM: ZM P ( P EMÍST NA PANELOVÝ D M DO VEDLE NOV SCHOD ZAVEDENÉHO NA HOSTIBEJK, STUDIA 3. VCHOD ŠARM. ) ( PANELOVÝ P D STUDIO ŠARM: P EMYSLOVA 1052, KRALUPY NAD VLTAVOU STUDIO ŠARM: P ( STUDIO PANELOVÝ ŠARM: D M P EMYSLOVA VEDLE SCHOD 1052, KRALUPY NA HOSTIBEJK, kontrola a vedení účetnictví NAD VLTAVOU 3. VCHOD ) ( STUDIO PANELOVÝ ŠARM: D P ( PANELOVÝ D M VEDLE SCHOD NA HOSTIBEJK, 3. VCHOD ) ( PANELOVÝ D mzdová agenda KADE NICTVÍ: TÁ A LEŠENDOVÁ KADE STUDIO ŠARM NABÍZÍ ŠÁRKA HORKÁ STUDIO ŠARM NABÍZÍ ŠÁRKA HORKÁ daňová přiznání účetní a daňové poradenství KADE NICTVÍ: TÁ A LEŠENDOVÁ KADE STUDIO ŠARM NABÍZÍ STUDIO ŠARM prodloužení NABÍZÍ termínu pro podání STUDIO ŠARM NABÍZÍ STUDIO ŠARM daňového NABÍZÍ přiznání do KOSMETIKA: LUCIE ONDRÁKOVÁ KOSMETIKA LUCIE ONDRÁKOVÁ ŠÁRKA HORKÁ ŠÁRKA HORKÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ KADE NICTVÍ: KOSMETIKA: TÁ A LUCIE LEŠENDOVÁ ONDRÁKOVÁ KADE KOSMETIKA LUCIE ONDRÁKOVÁ KADE NICTVÍ: MODELÁŽ NEHT : ŠÁRKA TÁ A VERONIKA LEŠENDOVÁ HORKÁ ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ KADE NEHT ŠÁRKA HORKÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ŠÁRKA ALENA HORKÁ KUBECOVÁ PEDIKÚRA, Ing. Zuzana MANIKÚRA: Pávková, ŠÁRKA ALENA Jungmannova HORKÁ KUBECOVÁ 68, Roztoky KOSMETIKA: LUCIE ONDRÁKOVÁ KOSMETIKA tel. LUCIE 603 ONDRÁKOVÁ KOSMETIKA: MODELÁŽ NEHT : VERONIKA LUCIE ONDRÁKOVÁ ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ KOSMETIKA NEHT STUDIO ŠARM POPRVÉ OTEV EN STUDIO ŠARM POPRVÉ LUCIE OTEV ONDRÁKOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ MODELÁŽ NEHT : VERONIKA ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ NEHT STUDIO KOLEKTIV ŠARM STUDIA POPRVÉ ŠARM OTEV EN SE T ŠÍ KOLEKTIV STUDIO ŠARM STUDIA POPRVÉ ŠARM OTEV SE T MODELÁŽ NEHT : VERONIKA ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ NEHT NA VAŠI NÁVŠT VU!!! STUDIO KOLEKTIV ŠARM STUDIA POPRVÉ ŠARM OTEV EN SE T ŠÍ NA STUDIO VAŠI ŠARM NÁVŠT VU!!! POPRVÉ OTEV EN KOLEKTIV STUDIA ŠARM SE T ŠÍ NA KOLEKTIV VAŠI NÁVŠT VU!!! STUDIA ŠARM SE T ŠÍ NA VAŠI NÁVŠT VU!!! Účetní a daňová kancelář daňová evidence STUDIO ŠARM NABÍZÍ STUDIO ŠARM NABÍZÍ PRONAJMU ZAŘÍZENOU RESTAURACI V LIBČICÍCH NAD VLTAVOU TEL: Cestovní agentura Slezák Vlastimil - Lesní 772, Lib ice n. Vlt. Nabízí pobytové zájezdy v roce 2008 do Itálie - Bilione POZOR ZM P NA VAŠI NÁVŠT KOLEKTIV STUDIO - Francouzský ŠARM STUDIA POPRVÉ gel ŠARM SE 550,- T Kč NA STUDIO VAŠI - Gelové ŠARM NÁVŠT nehty POPRVÉ OTEV500,- Kč KOLEKTIV - Pryskyřičné STUDIA nehty ŠARM SE 500,- T Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč NA KOLEKTIV VAŠI NÁVŠT STUDIA ŠARM SE T - Manikúra 150,- Kč NA VAŠI NÁVŠT Strana 13 MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil doma nebo návštěva u zákazníka. v termínech: cena za osobu: 4000,- K hlavní termín 4300,- K hlavní termín V cen je ubytování v. Veškerých poplatk spojených s pronájmem apartmanu, doprava a delegátské služby UBYTOVÁNÍ: Zajišt no v apartmánech (vzdálených cca 100 m od mo e) typu: "B" - pro 6 osob (2 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s rozkl.gau em, sociální za ízení, vyb. Kuchy ka, malou lednicí a plyn. sporákem, balkon. "C" - pro 4 osoby (1 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s roz. gau em, sociál. Za ízení, vyb.kuchy ka s nádobím,s malou lednicí a plyn. Sporákem, balkon. "D" - garsoniéra (jedna místnost se dv ma až 4 l žky, kuchy ský kout, sociál.za ízení, balkon) Apartmány nejsou vybaveny ru níky, mycími i hygienickými pot ebami a povle ení (vlastní nebo za poplatek). Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. DOPRAVA Autobusem z Lib ic. N Vit., Kralup n. VLt., Prahy (event. Dle dohody zjiného místa). CENY ZÁJEZDU: Ceny zájezd jsou kalkulovány k CK si ponechává právo zm ny cen v p ípad výrazné zm ny kursu NB (krom již zaplacených zájezd ). Všechny zájezdy jsou pojišt ny dle zákona 159/1999 Sb. V d sledku úpadku CK. Nabídka platná do obsazení kapacity. Zájemci se mohou hlásit na tel.: , mobil: ,fax: kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

14 Strana Prodám nebo dlouhodobě pronajmu slunný, pěkný byt 3+1/L, orientace J, Z, 8 NP, rekonstruovaný dům. V Libičicích nad Vltavou Volný od 7/08. Tel KOUPÍM PŘÍVĚSNÝ VOZÍK VELKÁ KOLA TEL Provádím veškeré soustružnické práce Soustruh SU 50 Frézování Broušení fréz Broušení ocelových kotoučových pil Dlouholetá praxe Stanislav Pleticha V Zahrádkách 403 Libčice nad Vltavou Letky Tel Fax DRIMTIM NÁVRHY A ÚPRAVY INTERIÉR A EXTERIÉR Chcete zvelebit váš d m i byt a nevíte jak? Co t eba nový nápaditý plot p ed váš d m? Rádi byste prom nili pokoj svého dít te za podmo ský sv t, vesmírnou lo, nebo kouzelný zámek s oblíbenými postavi kami? Nebo je prost n co ve vaší domácnosti, na co si sami netroufnete? (Výroba atypické poli ky, velkého rodinného stolu, sk í ky na cokoliv, speciální úpravy st n, výroba bytových dopl k apod.) Neváhejte a zavolejte nám! DRIMTIM vám poradí, pom že a vyrobí na co si jen vzpomenete. Kontakt : MgA. Palo ORVAN Telefon : Naše firma se zabývá: výsadbou strom ezem strom instalací vazeb v korunách strom rizikovým kácením strom inventarizací d evin oce ováním strom návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen št pkováním d evní hmoty a frézováním pa ez ozele ováním budov popínavými rostlinami Adam Pávek, DiS. a Josef Votava tel:

15 Strana 15

16 Strana 16

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Z Á P I S č. 20/2015

Z Á P I S č. 20/2015 Z Á P I S č. 20/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 4/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 3. 8. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více