LIBČICKÉ NOVINY. Duben na radnici: Školství i architektura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Duben na radnici: Školství i architektura"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Rezervace Představme si následující zcela teoretickou situaci. Do městečka, kde bydlíte, přijede nějaká významná osobnost, nějaký velikán, ba přímo Velikán Velikánovič. Jako zvídavý občan zavítáte na setkání s ním, jste zaujati a rozhodnete se přečíst si od této persony nějakou knihu. Jelikož se ve vaší knihovničce nic příhodného nenachází, využijete služeb knihovny. Sednete tedy k internetu, prohlédnete si katalog místní knihovny a druhý den si dílo dychtivě vyzvedáváte připravené na přepážce. Tak to skutečně v některých rozvinutých lokalitách může fungovat. Pátek, Na festivalu dokumentárních filmů potkávám Jiřího Dienstbiera. Pronáší pár milých vět, a ačkoli po projekci brzy odjíždí, napadá mě, že bych si mohl připomenout třeba jeho Snění o Evropě. Jelikož mám to štěstí, že bydlím v Libčicích, mohu ještě večer samozřejmě nahlédnout do internetového katalogu zdejší knihovny. Do pole autor zadávám slovo dienstbier. A již mi na monitoru vyskakuje nalezený záznam. Jan Dienstbier, Cizokrajní ptáci v klecích. Nevadí, také zajímavé. Knihu rezervuji, a abych si té politiky přeci jen trochu užil, do on-line balíčku přidávám poslední knihy Václavů Havla a Klause, ale i pár detektivek, jednu ze 17 přítomných knížek Jaroslava Foglara, encyklopedii matematiky i pohlavního života a Domácí kuchařku M. D. Rettigové, prostě vše, co člověk potřebuje k příjemnému prožití jarních večerů. Vivat bibliotheca! Jaroslav Richter Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. Duben na radnici: Školství i architektura Duben se přehoupl raketovou rychlostí a příchod jara respektive konec období vegetačního klidu je pořádně znát. Což neznamená nic jiného než to, že úvodní sekání trávy na některých městských pozemcích už zaměstnanci města mají za sebou. Předchozí řádky mi umožnily skok do událostí právě uplynulého měsíce. A nebylo jich málo. Začal jsem zelení a zelení ve městě budu pokračovat. Na sídlišti Sahara město vysázelo pár stromů a několik keřů, což vyvolalo různé, pokud vím i negativní reakce části obyvatel sídliště. Osobně jsem rád, když zeleně ve městě přibývá, a ne naopak. Současně připouštím, že každý má právo na svůj názor. Mluvím-li o právu na názor, jistě jste si všimli, že Libčické noviny jsou v uplynulých číslech (toto číslo není výjimkou) plné názorů na naši základní školu. Nechci zde hodnotit, čí názor je správný. Různé skupiny obyvatel k němu mají také různé předpoklady a motivaci: jinak školu vnímá ten, kdo ji Březnové zastupitelstvo zasedlo v počtu 14, později 13 osob. Na programu byl název nové ulice, komunitní plán i rozpočtové úpravy. Prvním bodem byla úprava rozpočtu č s celkovými výdaji i příjmy ve výši , Kč (přijato v poměru 14:0). Diskuse se týkala možných úprav komunikací v ulicích Na Vrchách a Na Výsluní. V ulici Na Vrchách je již zpracována projektová dokumentace, ale důstojnou komunikaci nelze realizovat do doby výměny vodovodního řadu, ulice Na Výsluní je řešena formou opravy. V druhém bodě byl projednán závěrečný účet města za rok Jiří Dienstbier s chotí na filmovém festivalu Jeden svět v Libčicích 5/2008 zná jen z dálky, jinak ten, kdo v ní má děti a buď se o školu a problematiku školství obecně trochu zajímá, nebo ne, jinak se ke škole staví její pedagogové. Mám však radost z toho, že Libčické noviny umožňují veřejnosti tyto názory srovnávat. Naše základní škola si zasluhuje zvýšenou pozornost. A také ji dostává. V uplynulém měsíci proběhla řada jednání na toto téma, ať již na úrovni veřejného zasedání školské rady, anebo setkání zastupitelů města napříč politickým spektrem. pokračování na straně Zastupitelstvo jej schválilo včetně zprávy odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 v poměru 14:0. Poté zástupce velitele MO Policie ČR v Libčicích npor. Vavřík přednesl zprávu o bezpečnostní situaci ve městě a okolí. Dalším bodem se stala úprava směrné části územního plánu. Majitelé lokality č. 4 a 5 v Hašlerově ulici žádají o udělení výjimky z územního plánu města (č.j. MeULi/521/2008, č.j. Me- ULi/3391/2007). Změnou č. 3 územního plánu města je zde předepsáno napojení budoucích nemovitostí na veřejnou splaškovou kanalizaci vedoucí na centrální ČOV a na veřejný vodovod. Připojovací místo se však nachází ve Vltavské ulici před železničním viaduktem. Technicky je problém řešitelný, i když finančně náročný. Problém, který by vznikl městu, spočívá v nenávratném poškození kvalitpokračování na straně 2

2 Strana 2 Duben na radnici: Školství i architektura Pozornosti školství se nedostává pouze v rovině emocemi nabitých článků či schůzí. Rada města se v dubnu zabývala projekty adresovanými Fondu rozvoje školství. Jen namátkou můžu jmenovat podporu projektu Bubenické školy právě v naší ZŠ nebo projekt Letních výtvarných a hudebních kurzů pořádaných ZUŠ, jenž vyvolá zaslouženou pozornost. Tím výčet projektů zdaleka nekončí. Bylo podpořena i dějepisná exkurze stejně jako malování u jezu. O podpořených akcích se dozvíte více v dalších číslech Libčických novin. V návaznosti na jednání zastupitelstva (píšeme o tom na jiném místě) a zejména na rozhodnutí zastupitelů schválit komunitní plán našeho města byly zahájeny práce, jež by měly vyústit v podání žádosti o evropské (tzv. měkké) peníze, tentokrát s cílem pomoci těm, kteří v našem městě pomoc potřebují. Jsme-li u evropských peněz, pak připomenu, že naše žádost o zateplení školy a školky vypadá velmi nadějně. A v této souvislosti se musím pochlubit malým úspěchem. Na radnici už máme architektonickou studii využití prostoru u bočního vchodu do základní školy, jejímž autorem je pan architekt Patrik Hoffman, autor slavné budovy Poštovny na Sněžce. Těší mne, že se podařilo ho přesvědčit a on slíbil, že tím jeho aktivity v našem městě nekončí. Ale o tom až někdy příště. Od architektonické studie je už jenom krok k různým developerským a investičním aktivitám v našem městě. Obdrželi jsme řadu dopisů a proběhla i jednání s malými, většími a i opravdu velkými zájemci o investice do výstavby objektů k bydlení v různých lokalitách v našem městě. Zatím však, až na několik drobných výjimek, není nic konkrétní a jasné. Jediné, co lze v tuto chvíli říci, že v žádném případě nebudeme opakovat chyby okolních měst a budeme se snažit případné investory zavázat k podpoře konkrétních projektů modernizace města. Pokračuje proces privatizace bytového fondu. Rada města rozhodla o dalších nutných krocích administrativního charakteru ve vztahu ke katastrálnímu úřadu. Dále bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele komunikací v ulicích Pod Hájem a Na Růžku, kde se na prvním místě výběrového řízení umístila firma PSVS a. s. s cenou něco málo přes 3,5 mil. Kč. Milou zajímavostí na závěr je to, že Marie Rottrová svůj honorář za vystoupení na městském plesu poskytla jako dar katolické farnosti. Přeji vám hezký květen. Matěj Štětka místostarosta Březnové zastupitelstvo TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ květen červen červenec ní asfaltové komunikace podél Vltavy. Žádostem se dá vyhovět jedině úpravou směrné části územního plánu. Zastupitelstvo města souhlasí s touto úpravou v daných lokalitách, čímž se připouští napojení budoucích nemovitostí na studny a domácí ČOV do doby vybudování veřejného vodovodu a kanalizace (13:0). Jako čtvrtá přišla na řadu koupě pozemků od České spořitelny. Jde o 34 m 2, které tvoří přístupovou cestu ke garážím MěÚ a část zastavěné plochy garáží. Cena určená soudním znalcem činí 7760, Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí v poměru 13:0. Pátým bodem jednání se stal již opakovaně v našich novinách představovaný komunitní plán. Podrobně o něm hovořil zástupce zhotovitele Ing. Jakubec a spoluautor M. Šimáček. Zástupci ODS poukázali na kvantitativní, finanční i časovou nereálnost u některých výstupů i na to, že roku 2013 končí většina dotačních titulů. Ing. Jakubec vysvětlil jeden ze smyslů komunitního a rozvojového plánu jako zásobníku projektů, vizí a podpor. M. Šimáček sdělil, že realizátorem všech akcí nemusí být město. Hlasování o komunitním plánu skončilo poté poměrem 8:1, 4 se zdrželi. Za šesté: V Libčicích vznikla nová ulice (navazuje na ulici Tyršovu). Zastupitelé se rozhodli připomenout památku rodiny Fischerových; nová ulice tak ponese název Bratří Fischerů (13:0). Sedmý bod jednání se týkal zprávy kontrolního výboru (přijata 12:0, 1 se zdržel). Diskuse se zaměřila především na vykoupení pozemku pod hasičskou zbrojnicí. Ing. I. Chrtová požádala vedení města o předložení materiálu ve věci výkupu pozemků pod hasičskou zbrojnicí Libčice na příští jednání Kontejnery budou umisťovány v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letky Letecké nám. Chýnov ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 ( vedle dětského hřiště) ZM. Osmý bod přinesla změna legislativy. Na jejím základě v souladu s nařízením vlády č. 79/2008 Sb. se neuvolněným zastupitelům města poskytují měsíční odměny za výkon funkce v následující výši: člen rady 1830, Kč, předseda výboru či komise 1500, Kč, člen výboru či komise 1320, Kč a člen zastupitelstva 630, Kč. U souběhu funkce člena rady a předsedy výboru bude vyplaceno 75 % odměny z odměny navrhované předsedovi výboru či komise, tj. 1125, Kč (přijato 13:0). Poté město jmenovalo své zástupce na valnou hromadu VKM. S odkazem na výši majetkového podílu města a odbornost pověřených pracovníků města včetně získání pracovních kontaktů se jimi stali Ing. Roman Dědič a Ing. Petra Pelešková. Diskuse na závěr zasedání se týkala mj. koncepce města Libčice nad Vltavou jako zřizovatele ve vztahu k jeho školám. Mgr. M. Sekera, Ph.D. požádal zastupitele o připomínky k předloženému materiálu. Současně oznámil záměr uspořádat v květnu tohoto roku velkou diskusi v širokém okruhu zainteresovaných k dané problematice. Na dotaz Ing. F. Lisého, proč není projednávána předložená zpráva finančního výboru, Ing. V. Urbánek přislíbil projednání zprávy na příštím jednání zastupitelstva. Starosta poté tlumočil poděkování rodiny Fischerů za vzornou péči o rodinný náhrobek sochu Krista. Jednání zastupitelstva skončilo po třech a čtvrt hodině ve Dle zápisu z jednání zastupitelstva sepsal Jaroslav Richter Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Strana 3 DOPRAVA Pražský okruh Přestavitelé obcí okresu Praha-západ a Praha-východ pozorně sledují vývoj událostí v souvislosti s tzv. Pražským okruhem a jsou znepokojení nekorektními pokusy lobbistů ovlivnit vedení trasy okruhu. Výzva My, níže podepsaní představitelé obcí okresů Praha-západ a Praha-východ, vyjadřujeme svou nespokojenost s průtahy, které provází projednávání stavby silničního okruhu úseku Ruzyně Březiněves a které již proti předpokladům způsobily zpoždění stavby o několik let. V roce 2001 jsme se při projednávání vlivu stavby na životní prostředí shodli na jednoznačné podpoře trasy J a na důrazném odmítnutí neprověřené, nepřipravené a dopravně nevhodné trasy Ss. Toto naše stanovisko, na jehož podporu jsme před projednáním EIA získali v krátké V souvislosti s probíhající nekorektně vedenou mediální kampaní některých zájmových skupin, jejímž cílem je manipulovat s širokou veřejností ve věci vedení trasy tzv. Pražského okruhu, sešli se dne 3. dubna době 2810 podpisů našich občanů, nadále platí. Navíc musíme konstatovat, že varianta Ss nemá a nebude mít oporu v žádné územně plánovací dokumentaci v trase vedoucí na území Středočeského kraje. Varianta J, společně s novou trasou silnice II/240 v úseku Kralupy Praha, tvoří systém, který by měl pomoci dopravě tranzitní i městské.varianta Ss s novou trasou II/240 koliduje, a tak místo stavby dvou nových komunikací umožňuje jen jednu, charakteru spíše tranzitního než městského. Pro okrajové části Prahy ani pro obce našeho 2008 ve Velkých Přílepech zástupci samospráv obcí navazujících na severozápadní úsek silničního okruhu Prahy a rozhodli o následující výzvě: regionu není s hlediska dopravní zátěže přijatelným řešením.vyzýváme všechny orgány veřejné správy, které se na rozhodování o stavbě okruhu podílejí, aby nepodléhaly lobbistům, kteří pod záminkou ochrany životního prostředí blokují připravenou variantu J a brání tak dokončení okruhu. Jenom urychlené vyřešení všech komplikujících skutečností a vydání rozhodnutí o provedení stavby okruhu zajistí pro naše občany zastavení růstu dopravní zátěže, na některých silnicích již neúnosné. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta Co znamenají zkratky: EIA z anglického Environmental Impact Assessment (Hodnocení vlivů na životní prostředí) Ss varianta Pražského okruhu vedená severně od Prahy v trase: Velké Přílepy Libčice nad Vltavou Klecany J varianta Pražského okruhu vedená přes Suchdol ve směru na Dolní Chabry

4 Strana 4 Není žádná severní varianta V posledních týdnech běžela ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s projednáváním dokumentace k územnímu řízení intenzivní kampaň za prosazení jiné (severní?) varianty silničního okruhu v úseku Ruzyně Březiněves. Smečka mediálních prostitutek, bez sebemenší snahy o technické a provozní pochopení funkce okruhu, zato zvyklá bez sebemenšího studu ostouzet veřejné osobnosti, které ve veřejném zájmu o pokračování stavby silničního okruhu usilují, znovu veřejnost obelhává zcela iracionálními argumenty. Několika stovkám odpůrců (dlužno říci, že velmi aktivních) naslouchají jako božstvu a dalekosáhle je citují, aniž se sebeméně pokusí odhalit pohnutky lídrů těchto aktivistů. Přitom by, pokud by překonali vlastní lenost a neschopnost, stačilo zapátrat, kde a jaké nemovitosti tito praporečníci vlastní, jaké s nimi mají plány, kdo je vyplácí, případně proč mají důvod veřejnost vydírat. Možná by se nestačili divit. Kde jsou chrabří investigativci, kteří v jiných případech vyslídí i to, co neexistuje? Zůstaňme ale u okruhu. Dovolím si připomenout historii navrhování a projektování této stavby. Nejprve vzpomeňme velmi staré studie a záměry sahající přes období okupace za druhé světové války až hluboko do časů první republiky a zabývající se přemostěním Vltavy v Sedlci včetně příjezdových koridorů na obou předmostích. Byly velmi vážně míněny, ale doba jim nepřála, a tak se ve své době realizace nedočkaly. Návrat přinesla až léta osmdesátá, kdy byl bez informování veřejnosti propracován návrh severozápadního segmentu okruhu od Kopaniny, mezi lesem a Horoměřicemi, mezi Černým Volem a Úněticemi s přemostěním Vltavy u Roztok. Pro Horoměřice, ale i pro další obce varianta smrtelná. Nebylo snadné ji odvrátit a definitivně se to myslím podařilo až někdy v roce 1996, kdy jsem už jako starosta znovu popisoval všechny argumenty nepřijatelnosti a neproveditelnosti. Ve snaze odvrátit nyní jakýmkoliv způsobem stavbu jižní varianty okruhu, neštítí se suchdolští a chaberští aktivisté žádného prostředku ani žádné lži. Proti všemu protestují, odvolávají se, podávají žaloby, stěžují si na projekt až v Bruselu a snaží se mařit přísun evropských peněz na dopravní stavby. Jakousi z prstu vycucanou variantu Ss, kterou kdysi vkreslili jako čáru do mapy a kterou dokonce různí z nich umísťují odlišně, staví na roveň dokonale prověřené, vyprojektované variantě J, která je schválena ve všech územních plánech, posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí jako proveditelná, její trasa je zajištěna stavební uzávěrou a nyní je aktuálně projednána v územním řízení. Severní varianta je navrhována do trasy, která už ani není volná, místy už je zástavba, jinde je navržena přeložka silnice IU240 a podobně. Také s ní nepočítá žádný územní plán ani obcí, ani kraje. Všechny obce v trase podporují variantu J a proti variantě Ss velmi tvrdě protestují. Otázka tedy nestojí, jestli varianta taková či jiná. Otázka je: stavět nebo nestavět. Žádná severní varianta neexistuje. Václav Kášek, starosta Horoměřic Podpora zájmových aktivit občanů a organizací na území města v roce 2008 Upozorňujeme, že do 2. června 2008 přijímá MěÚ žádosti pro 2. kolo grantového systému přidělování finančních podpor pro zájmové a kulturní aktivity (období červenec až prosinec 2008). Formulář žádosti je k dispozici na městském webu (http://www.libcice.cz/index.php?page=mesto-formulare) nebo na odboru kultury MěÚ (vytištěný). Prosíme, abyste žádosti podávali písemně prostřednictvím podatelny. ms PŘÍRODA Ptačí přílety (pokračování) Na přelomu dubna a května vrcholí na našem území přílet tažných druhů ptáků. I v této době se přilétající ptáci setkávají s proměnlivými meteorologickými podmínkami. V poslední době se často nejen v odborné literatuře, ale i v médiích a v neposlední řadě i v politické sféře mluví o vlivu probíhajícího či budoucího oteplování klimatu na živou přírodu. Dostupné matematicko-statistické metody nám umožňují modelovat tuto situaci. Je známo, že v rámci jednoho druhu jsou ptáci, kteří se dříve vrátí na svá hnízdiště, zvýhodněni, protože si mohou zvolit optimální stanoviště pro své hnízdění a následně produkují více mláďat. Bylo by tedy možné předpokládat, že časný návrat na hnízdiště může zvyšovat pravděpodobnost úspěšné reprodukce. Tento předpoklad by mohl platit, pokud by všechny složky přírody (např. vegetace, hmyz, obratlovci) reagovaly na měnící se klimatické podmínky stejně či obdobně a pokud by změny klimatu probíhaly obdobně ve všech částech areálu výskytu (tj. zimoviště, hnízdiště, tahové cesty). Lze si však přestavit situaci, kdy příznivé teplotní podmínky uspíší migraci, avšak ptáci přiletí na hnízdiště, kde ještě nebude k dispozici vhodná potravní nabídka či vhodný vegetační kryt pro hnízdění. V takovém případě může dojít k hromadným úhynům nebo jen ke snížení kondice a poklesu pravděpodobnosti úspěšné reprodukce. Migrující ptáci jsou však vystaveni nejen dopadu dlouhodobých změn klimatu, ale především vlivu aktuálních meteorologických podmínek. Příkladem v tomto smyslu může být letošní jaro, kdy po nadprůměrných teplotách v druhé polovině ledna a v únoru následovalo v polovině března výrazné ochlazení. Ptáci, kteří v této době přilétají, jsou tak vystaveni nízkým teplotám, souvislé či nesouvislé sněhové pokrývce, následně i snížené nabídce či dostupnosti potravy. Ptáci, kteří přiletí v předstihu, se tak mohou setkat s dočasně nepříznivými podmínkami, které mohou ovlivnit jejich kondici i reprodukční úspěšnost. Kolísání teplot v jarních měsících není však jevem výjimečným, což dokládá mimo jiné obecně rozšířený termín aprílové počasí. Lze proto předpokládat, že ptáci jsou na tento jev do značné míry adaptováni. V případě jarní sněhové nadílky tedy zřejmě nebudeme svědky hynutí ptáků, ale například jejich přesunu z otevřené zemědělské krajiny do okolí lidských sídel či k okolí vod, kde nejsou výkyvy teplot tak výrazné. Jarní pozorování vlaštovek či čápů v zasněžené krajině nejsou důvodem k znepokojení, ale spíše dokladem rychle se měnící přírody. Petr Musil

5 Strana 5 ZDRAVÍ Zelená pro játra a žlučník Jarní klíčení, prudký růst mladých zelených výhonků, svěžest, vlhkost, rození a v našem těle ozývající se játra a žlučník jsou projevy prudké energie stromu, vládnoucí jarní přírodě a našemu tělu. Játrům vděčíme za látkovou přeměnu a očistu krve. Žlučník shromažďuje žluč vyrobenou játry a nezbytnou pro trávení a vstřebávání tuků. Na duševní úrovni jsou tyto orgány zodpovědné za naši trpělivost, pružnost, otevřenost, duševní (i tělesné) mládí a svěžest, vytrvalost. Netrpělivost, mrzoutství, duševní tuhost, skleslost, pocity marnosti a zároveň více či méně projevená zloba a agresivita jsou projevy jejich nerovnováhy. Stojí za to se o stav jater starat průběžně, jsou totiž jedním z orgánů, jejichž stav je při poškození vratný jen velmi obtížně. Už při pohledu do zrcadla lze zhodnotit, jak jsme na tom. Zdravá játra a žlučník se projeví mimo jiné na kvalitě pleti její svěžesti, čistotě a přirozeně narůžovělé barvě. Při jejich poruchách můžeme vidět pleť unavenou, zbarvenou do šeda, zelena nebo do žluta, nečistou. Oblast tváře mezi obočím a nad ním nám o těchto orgánech také vypovídá. Svislé vrásky a tmavé skvrny svědčí o nadměrném stažení. Otoky, pupínky a zarudlost prozrazují naopak převodnění, překyselení a zvětšení jater. Jak jim tedy prospět? Odpověd najdeme v jarní přírodě. Zelená zelenina (kapusta, kapustička, zelí, pór, mangold, kadeřávek ) a zejména mladá a divoká (byliny) a přirozeně štiplavé (pažitka, naťová cibulka, klíčky, listy hořčice, nať pórku a mnohé jiné)a kyselé chutě (přirozeně kvašená zelenina a šťáva z ní, kvásek, kyselé místní ovoce ) jsou tím, co našemu tělu dodá sílu, svěžest a pružnost jarního probuzení a života. Chceme-li si prospět i tělesným cvičením, zaměříme se na cviky protahující boční strany těla. Právě tudy podle tradiční medicíny protéká řeka síly jater a žlučníku. Radostné jaro! Petra Janoušová NAŠE ŠKOLY Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič... Tímto říkadlem a za velkého rámusu vlastnoručně vyrobených chrastidel děti z mateřské školy vyprovodily Morenu až k Vltavě, aby se vhozením slaměné figuríny Moreny (Mořeny či Mařeny) do studené vody symbolicky rozloučily se zimou a přivítaly tak toužebně očekávané jaro. Děje se tak každý rok v první jarní den a děti se na tento rituá1 vždy velice těší a pečlivě připravují. Udržováni podobných tradic dětem pomáhá orientovat se v čase, vnímat, že svět má svůj řád, chápat koloběh v přírodě. Společně připravované akce v dětech nejen posilují pocit sounáležitosti s kamarády a s lidmi z jejich okolí, ale pomáhají vytvářet pozitivní vztah k místu, kde vyrůstají. Letos se zdálo, že se zima drží zuby nehty a svou vládu jaru jen tak nepostoupí, ale jelikož dětem pomohli i mnozí rodiče, věříme, že se brzy všichni ohřejeme na jarním sluníčku. p. uč. Nehasilová Konečně zájem o dění kolem školy Druhou dubnovou středu jsem byl překvapen. A to několikrát. Jednak nečekaně vysokou účastí veřejnosti na schůzi školské rady zdejší základní školy, jednak množstvím problémů, na které její účastníci poukazovali. Tato školská rada funguje tři roky. Neříkám že funguje skvěle většina jejích členů není profesionály v této oblasti. Ale cítíme, že některé věci by se mohly dělat lépe. Mnohokrát jsem se snažil vzbudit větší zájem rodičů a upozornit je na činnost školské rady, která by měla být zejména jejich prodlouženou rukou. A několikrát jsem je i prostřednictvím Libčických novin vyzval, aby radu oslovili a navštívili její jednání. Ať již se svými konkrétními problémy, či právě s návrhem a představou, co by rada mohla dělat. Odezva však byla skoro nulová zájem projevila jen jedna maminka. Dostkrát jsem se přitom bavil s rodiči, kteří mají či měli své děti ve zdejší ve zdejší škole. Podtrhuji slovo měli, protože řada z nich děti dala pryč. Hlavní důvod byl nespokojenost se zdejší školou. Takže zdá se, že podnětů by mohlo být dost. Ale veřejně je nikdo prezentovat nechtěl. Nyní byl najednou nečekaně obrovský zájem. Možná mohl přijít trochu dříve než se na stránkách Libčických novin strhla emotivní debata kolem zdejší základní školy. A po níž následoval konflikt, kdy došlo k zcela bezprecedentním selhání jedné konkrétní učitelky. (Zápis by měl být vyvěšen i na internetové stránce školy libcice.cz). Je každopádně dobře, že lidé mají zájem o dění ve škole. A doufám, že zájem bude pokračovat, až emotivní dění kolem současných problémů utichne. Aby diskuse o škole pokračovala, chce ji školská rada přenést do trochu jiné podoby. Zhruba v polovině června by ráda uspořádala debatu o libčickém školství. Místo a čas budou upřesněny v příštích LN, všichni jsou na ni zváni a mohou své nápady, tedy o čem by mohla jednat, posílat i na adresu A samozřejmě i své další připomínky ke škole a radě. A ještě jedna věc: na podzim by měl skončit tříletý mandát členů této rady. Takže pokud se někdo nový bude chtít do ní zapojit, bude vítán. Ve školské radě sedí dva zástupci rodičů, které si rodiče sami volí. Marek Pokorný Každý měsíc chceme vyvěšovat program kulturních a sportovních akcí ve městě Pokud chcete, aby vaše akce na plakátech byla, dodejte vždy do 18. v měsíci program na MÚ k paní Čermákové nebo raději pošlete na

6 Strana 6!"!"#"!"$" "%&'(!" V pátek zavítala mezi naše žáky IX. třídy tajemnice okresního Svazu bojovníků za svobodu paní Marie Tykalová, aby se s nimi podělila o své prožitky z 2. sv. války. Podařilo se jí společně s panem starostou navodit atmosféru, ve které padaly zajímavé otázky i odpovědi. Patří jí náš velký dík. Výuka trochu jinak PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka ZŠ Čtvrťáci a páťáci dělají řidičák Duben je takový zvláštní měsíc. Nejen, že v něm vylézají hadi a štíři, ale na našich silnicích se opět po zimě začínají hemžit nejrůznější přibližovadla, uložená přes zimu v garážích, kůlnách či sklepích. Mezi ně patří i bicykly neboli kola, na která usedají ve velké míře i naši školáci a se třídy čtvrťáků a páťáků proměnily v učebny autoškoly. Proč? Žáci se totiž připravují na získání Řidičského průkazu mladého cyklisty. Ve středu 9. dubna si společně s paní lektorkou Hanou Tupou z Autoškoly Praha připomněli bezpečnostní pravidla pro chodce a cyklisty, povinné vybavení kola, dopravní značky a situace na křižovatkách. V pátek 11. dubna děti bravurně zvládly teoretickou zkoušku formou testů. Za svůj výkon byly odměněny i cenami, souvisejícími s prevencí dopravních nehod, jako jsou retroreflexní pásky, reflexní samolepky, odrazky na kola apod. Přibližně za měsíc je čeká praktická část, kdy malí cyklisté pojedou jízdu zručnosti na kole a uplatní znalost silničních pravidel v praxi. Držme jim palce, aby stejně jistě jako teoretickou část zvládly i tu praktickou. Hodně štěstí, mladí cyklisté! Mgr. Dana Švarcová, Mgr. Marcela Bartošová!"#$%&'( %)*%+, -#. $'#/! 0 ) '# %-!"#$"%&""' "#" "("! )*+ +,-, Lektorka Hana Tupá v akci Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou přijímá pro školní rok 2008 / 2009 nové žáky do výuky těchto hudebních nástrojů: přípravná všeobecná výchova (od předškoláků v MŠ), klavír, kytara klasická i elektrická, baskytara, housle, viola, violoncello, zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun a bicí nástroje.. Talentové a přijímací zkoušky se konají mezi 17:00 19:00 a mezi 16:30 18:00... v sále školy v Letecké ulici 441. Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na tel. číslech nebo

7 Strana 7 Program Klubu seniorů v květnu 2008 Středy 15 hodin Vzpomínky z konce II. světové války org. vedení KS Posezení u kávy a čaje org. K. Šimůnkové Novinky pro seniory z časopisu Generace org. M. Farkašová :30 Beseda s MUDr. J. Blechou o právech a nárocích pacientů org. M. Farkašová Srdečně zceme ostatní důchodce Vedení Klubu Seniorů ZO SPCCH v Libčicích nad Vltavou pořádá výlety, na které zve i ostatní důchodce. 28. května zámek Frýdlant, Hejnice a Lázně Libverda 19. června zámek Český Šternberk, Sázava Informace a přihlášky na tel. č Klub seniorů blahopřeje k životnímu jubileu, které oslaví paní Květa Šimůnková přejeme hodně štěstí a radosti do dalších let a děkujeme za obětavou práci ve vedení Klubu seniorů. Vedení Klubu seniorů Významná květnová výročí Od začátku války hrála důležitou úlohu v záměrech československého zahraničního i domácího odboje myšlenka ozbrojeného povstání v českých zemích. Její realizace se začala naplňovat vítěznými úspěchy Rudé armády a anglo-amerických vojsk. Z východní fronty se na osvobození ČSR podílely armády 1., 2. a 4. ukrajinského frontu pod vedením maršálů Koněva a Malinovského a generála Jeremenka, které uskutečnily v tomto prostoru šest útočných akcí, při nichž zahynulo sovětských vojáků. Jednotky 3. americké armády generála Pattona pronikly do západních Čech 18. dubna 1945 a 2. května 1945 dosáhly demarkační linie Karlovy Vary Plzeň České Budějovice, kde další postup podle dohody zastavily. V průběhu bojů na čs. území ztratily na padlých, nezvěstných a raněných vojáků. Od září 1944 okupanti postupovali v protektorátě podle ústupového plánu. Na jaře 1945 zde soustředili téměř milionovou armádu a velké množství bojové techniky armáda Mitte, Výměna občanských průkazů maršála Schörnera, jehož štáb byl v lázních Velichovky. Rychlý spád událostí způsobil, že povstání vypuklo spontánně. Pod vlivem postupu spojenců na všech frontách, rozkladu okupační moci v protektorátu, zahájili 5. května ozbrojený boj Pražané. Jeho vedení se ujala Česká národní rada (ČNR), vojenskou obranu řídilo velitelství Bartoš, vedené generálem Kutlvašrem. Obsazení rozhlasu revolučními bojovníky přispělo k všeobecnému rozmachu v Praze i na venkově. Na základě sovětsko- -americké dohody o demarkační linii mohla Rudá armáda uskutečnit pražskou operaci v plánovaném rozsahu. V Praze se ve dnech května nevyvíjela situace pro revoluční síly příznivě. Na pomoc Praze se přihlásili příslušníci 1. divize Ruské osvobozenecké armády (ROA), které velel generál Vlasov. Tvořili ji bývalí sovětští váleční zajatci, kteří bojovali po boku nacistů za osvobození Ruska od bolševismu. Nyní se pomocí Pražanů pokoušeli získat právo poválečného azylu na Západě. ČNR se však distancovala od jakékoliv úmluvy OP vydané do je nutné vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do , žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do s těmito jednotkami, považovanými i západními spojenci za zrádce Sovětského svazu. Poté, co Vlasovci opustili město, odešli do zajetí k americkým jednotkám, které je po skončení války vydaly Sovětskému svazu k potrestání. Nacisté podnikli v Praze 8. května za podpory tanků, letadel a dělostřelectva dosud nejtvrdší útok. ČNR neměla informace o pohybu Rudé armády a vyslala k Američanům do Plzně delegaci se žádostí o vojenský zásah nebo o leteckou podporu Pražského povstání. Američané ale museli dodržovat dohodu se sovětskou stranou o demarkační linii. V časných ranních hodinách 9. května vjel památný tank č. 23 Rudé armády do Prahy a začalo osvobozování celého území metropole. Boje na území ČR skončily 12. května u obce Slivice. Bylo to poslední bojové střetnutí v Evropě. České povstání ovlivnilo vyvrcholení protifašistického a národněosvobozeneckého boje českého lidu. Dalším významným výročím je atentát na zastupujícího říšského protektora SS-grüppenführera Reinharda Heydricha 27. května Atentát provedla skupina Anthropoid, rotmistři Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Podnět k atentátu vyšel od prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Jako důvod bylo uvedeno posílení prestiže exilové vlády a mohutný projev odporu k zahlazení pasivity a kolaborace českého lidu. Smrtí Reinharda Heydricha 4. června 1942 nastalo období tzv. heydrichiády, ve kterém položily své životy tisíce vlastenců, bojovníků proti fašismu, především občané Lidic a Ležáků. Otakar Friebert, Český svaz bojovníků za svobodu!""#$ %#&'(%!) * +"!,-#%((%.!/! 0 &!1# 0(.! 0!23454&1# ' #6 73''84#' 30 (! +9!""#%# ( #3 ((8 83 #!"#$%#

8 Strana 8 SLOVA, SLOVA, SLOVA NÁZORY Je cosi špatného v ZŠ Toto poopravené rčení z Hamleta použiji k podpoře článku v LN radního pro školství, ve kterém nazval ZŠ poněkud ospalou a vyvolal tím kladné nebo záporné ohlasy na práci místní ZŠ. Začnu reakcí pedagogů, která vyjadřuje stanovisko 15 pedagogů ze 17. Tak s takovýmto manifestačním provoláním mám bohaté zkušenosti ze svého původního zaměstnání. Tato provolání lze rozdělit do tří kategorií. V první kategorii jsou ti, kteří opravdu věří v to, co je v předmětném dopise napsáno. V druhé kategorii se nacházejí ti, kteří se obávají o své zaměstnání, posty nebo hmotné zabezpečení. Mnohdy je obava reálná, ale většinou se jedná o pohodlnost a potřebu být loajální. Do třetí skupiny patří ti, kteří jsou ve svém profesním zařazení poněkud slabší nebo nezdravě ctižádostiví. Do které z těchto kategorií spadá ten který signatář stanoviska, ví nejlépe on sám. Není nezajímavé, kolik učitelů odešlo učit na jiné školy. Dalším důsledkem byla nespokojenost některých rodičů, kteří zapsali své děti na jiné školy, přestože musejí dojíždět. Článek paní Lenky Černé Nedá mi to a Polárko aj. Tentokrát nic těžkého a složitého. Ať slova plynou jako u holiče. Má dcera onehdy zavítala do nového libčického salonu krásy. Osmiletá, samozřejmě s doprovodem maminky. Nejen že vás tam ostříhají a jinak vylepší, ale také vám kávu připraví, svěže s vámi promluví, škoda, že tam nemám důvod jít, neb mnozí muži v jistý životní okamžik vstoupí do holičství naposledy a už se nevracejí. S dětskou naivitou a neumělými gesty rozevírajícím se ženským půvabem popisovala dcera svůj zážitek kamarádce: A budou tam mít i polárko. Myslíš solárko, opravila ji poučenější kamarádka. Taková spontánní jazyková komika je projevem tvořivých možností jazyka. Přeskupování hlásek přeřeky, nečekaná významová spojení slov, novotvary pobaví a často i odlehčí vážnou a napjatou rozpravu. Představte si, jdete na úřad něco nepříjemného vyřídit, strohý úředník se představí Já jsem Hrdý a vy ho doplníte svým jménem Ouředníček. Tandem slov Hrdý Ouředníček je už pomalu něco jako Jsem Bond, James Bond, zkrátka to má zvuk. Jindy se potká třeba pan Buchta s paní Makovou Rodiče našeho ombudsmana Otakara Motejla museli být nepochybně entomologové. A cizince jazyk také umí využít. Onehdy si kamarád Jan Vávra přivezl z Francie poetickou přezdívku, když ho recepční v hotelu přejmenovala ve své výslovnosti na Žán Fafrán. Jsou však i situace jazykové komiky s téměř filozofickým vyzněním. Rodinná rada hodnotila adepta na zetě a bratr, který chtěl sestru podpořit proti pochybujícím rodičům, pronesl do rezervovaného ticha: Ten by se do hodiny rodil. Myslel Ten by se do rodiny hodil. Po chvilce zadumání, co tím vlastně bylo myšleno, byla rodina o jednoho člena bohatší. Važme si jazyka, který dokáže rozhodovat o takových věcech. Martin Sekera musím reagovat a článek Hledání pravdy od Jiřího Prokeše leccos vysvětlují a dokumentují mé poopravené rčení uvedené v titulku. Také by mne zajímalo, kdo byli ti z pedagogického sboru, kteří nepodpořili stanovisko 15 pedagogů ze 17? Jsou lidé, kteří se nedokáží hrbit a jdou za svými ideály, takových jsem si vždy velice vážil a přál jim vydržet! Otakar Friebert Proč? Všichni se o své děti strachujeme, proto zejména zaměstnané rodiče žáků základní školy, často trápí využití volného času jejich dětí v odpoledních hodinách. Když byla na veřejném zasedání školské rady základní škola kritizována za nedostatečnou organizaci mimoškolní činnosti (kroužků), reagoval jsem poněkud unáhleně, za což se omlouvám. Dobrý výkon učitelského povolání je náročnější, než častý zjednodušený pohled odučí 6 hodin denně a k tomu má 2 měsíce prázdnin, i proto často na organizaci mimoškolních aktivit nezbývá času ani sil. Také zazněl názor, že rodiče chápou, že takovéto aktivity musí dětem financovat. To ovšem při sociálním složení obyvatel obce automaticky omezí část dětí každé třídy. Již dlouho mi leží v hlavě následující úvaha, jejíž realizace by v podstatě nikoho téměř žádné peníze nestála. Já se v ní pro zkrácení dopustím vědomého nepodstatného zjednodušení: Třída má obvykle 21 žáků, ti mají 42 rodičů. Měsíc má 21 pracovních dnů. Pokud by dvojice rodičů ve školním roce připravila pravidelně vždy na jeden den v měsíci odpoledne (maximálně 5 hodin) pro třídu program podle svého zájmu, koníčka, povolání a možností, bude o jejich děti také dalších 20 odpolední v měsíci postaráno. Děti budou mít zajištěný pestrý a různorodý program, rodiče poznají chování kolektivu třídy. Několikrát jsem o tom hovořil s lidmi a nevzpomínám si na jinou reakci než je to bezvadný, ale nikdy to nebude fungovat. A tak závěrem zbývá jen otázka PROČ?! (Jedinou odpověď, která mně napadá, se neodvažuji veřejně publikovat.) Vladimír Semián JIŘÍ LIBÁNSKÝ VÝSTAVA OBRAZŮ ve společenské místnosti obecní knihovny v Horoměřicích ul. Požárníků 38 (budova pošty) Vstup zdarma v půjčovních hodinách knihovny: Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin

9 Strana 9 KULTURA Bílá noc s Andersenem 28. března 2008 se naše knihovna rozhodla připojit k celostátní akci nazvané Noc s Andersenem. V našich podmínkách se jednalo o odpoledne, tedy od hodin. Motto akce: Kniha není jen popsaný papír, slova mají moc nás rozesmát, rozplakat, pohnout ke snění či ke skutkům výtvarníci malují, herci se předvádí, filmaři filmují a svět je náhle krásnější. Program: vzít do ruky knihu, CD, DVD, občerstvení, pastelky a uvidíme Odejde návštěva. Vy, hostitel mejete skleničky, z hrůzou zjistíte, že ten pečlivě připravovaný dort jste zapomněli v lednici a ten vtip o tchýních jste si také mohli odpustit. Pak večer v posteli už ve smířlivějším tónu hodnotíte i klady, povedla se výzdoba, občerstvení bylo i tak dost a všichni se smáli Velice děkuji paní učitelce Švarcové, bez její pomoci bych do toho nešla. A taky děkuji Martince z Kytičky, že mě naučila, jak pověsit motýla. Šárka Sekerová, knihovnice Mariane tančí Od počátku roku se děti ze souboru opravdu nezastavily. Veřejná vystoupení střídaly tvrdé tréninky. S ohledem na akce, které nás čekaly, byla příprava opravdu náročná. Tak tedy informace pouze zkratkovitě: předtančení na plese Sboru dobrovolných hasičů Libčice n/vlt. ve stylu gotiky předtančení na plese Sboru dobrovolných hasičů Letky a tančila se renesance předtančení na Městském plese předvedli jsme temperamentní gotické tance Velikonoční víkend na Okoři po oba dva dny jsme předvedli hodinové vystoupení zakomponované do doby, kdy měl Okoř v držení Mikuláš Augustin z Egerberka; zde jsme předvedly tance z období gotiky, a to jak vznešené tak i tance prostého lidu. Akce se konala za velmi nepříznivého počasí a nelze jinak než děti pochválit, neboť na sobě nedaly znát zimu ani promočené kostýmy se uskutečnily již 3. Velikonoční slavnosti, které jsme letos uspořádali pod patronací města Libčice n./vlt. Akci počasí přálo a připravený program se také vydařil. Poprvé se uskutečnila i soutěž v lukostřelbě, která probíhala po celý den, ceny a poháry předal vítězům pan starosta Bartoš. Děkujeme zastupitelstvu našeho města za podporu naší akce jsme rádi přijali pozvání a tančili v Domově seniorů Háje v Praze jsme byli pozváni jako hosté na celostátní soutěž v historických a historicko-scénických tancích O Jílovské zlato, pořádané pod patronací paní Livie Klausové (hosté jsme byli, protože na těchto soutěžích není kategorie pro děti, takto aktivní dětský soubor je jen ten náš). Soutěž se konala v Domě dětí a mládeže hlavního města Prahy. Děti si vedly opravdu znamenitě a odměna byla nečekaná, získaly Cenu diváků. Na toto ocenění jsme velice hrdí a jsme rádi, že náš soubor mohl reprezentovat nejen sebe, ale i naše město na takto prestižní akci. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří s naším souborem spolupracují, fandí nám a podporují naši činnost. Na letošní rok máme naplánováno ještě mnoho vystoupení, proto v přípravě nepolevujeme a jak bylo již dříve řečeno, Mariane tančí. SHT Mariane Tichý hlas pro Svatou zemi posedmé Srdečně Vás v neděli zveme na VII. ročník festivalu Tichý Hlas pro Svatou zemi, který se uskuteční v Libčicích nad Vltavou. Již tradičně bude zahájen slavnostní ekumenickou bohoslužbou v římskokatolickém kostele sv. Bartoloměje za účasti zástupců Křesťanských církví i židovského duchovenstva. Tato bohoslužba za pokoj a mír ve Svaté zemi začne ve hodin. Následuje pestrý program na farní zahradě u katolického kostela a v evangelickém kostele (folková a židovská hudba, např. Vladimír Merta, skupina Klec, Geshem, a nejen to). V sále městského úřadu v Libčicích bude připravena výstava fotografií Lukáše Poruby z cyklovýpravy do Svaté Země. Těšíme se na společné setkání duchovních, umělců i všech obyčejných lidí, kteří chtějí svým tichým hlasem podpořit mírové snahy ve Svaté zemi. Společnost křesťanů a Židů, Římskokatolická farnost Libčice, Evangelický sbor Libčice, Město Libčice nad Vltavou a Společenství sv. Ludmily. (Podrobný program bude upřesněn na webových stránkách

10 Strana 10 Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s EVANGELICKOU FARNOSTÍ Libčice nad Vltavou VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU - Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek - Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše jen funkční - Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. Sbírka se uskuteční v Libčicích nad Vltavou dne: úterý ,00 19,00 hodin středa ,00 19,00 hodin místo: v evangelickém kostele v Libčicích nad Vltavou Jednorázový příspěvek na odvoz a zpracování sbírky 50,- Kč Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na: # $ % &'!"#$# %&!!"'()&*+),)-.-/&)%/ 01 &' &+ %, &%3!!"!#$ $!%&& ()#*! -.#+!/*0! 1 /! 11/ 1 2!# (). 2!"/!4-$!!" #$% $%& $ '& &(% &)(*+, -#& %553 ().21!.! %3% $1)! %8 9! :$;;!!! 2!#!-3*1! K klub Lib ice n/vlt Program kv ten % #5%)&)$#-67) %&* #&):6 Sobota Diskotéka DJ Haki Jelzin párty panák za 20,- Vstupné 20,- K Sobota Diskotéka DJ Haki Pivní párty smíchov za 12,- i jiné druhy piva. Vstupné 20,- K Sobota Diskotéka DJ Haki Polar párty panák za 20,- Vstupné 20,- K Sobota Diskotéka DJ Haki Red bull párty Vstupné 20,- K Sobota Diskotéka DJ Haki Obsluha naho e bez Vstupné 20,- K Tel. kontakt: , www. k-klublibcice.cz adresa: Letecká 354, Lib ice nad Vltavou! " #$$ %&"'"()*")%"%&&+),-&&()'-*& #! ),&&-.#-/*&&-.#- $0&-.# $ Z vernisáže na našem MěÚ Výtvarník, muzikant a spisovatel Jaromír František Palme podepisuje nad sklenkou vína svou knihu pro děti Tadeáš a hradní tajemství. 1 2 ( $ ( $ $ ( 67 88$/ 5$" " :;"<"%**)&)==%

11 Strana 11 SPORT Stolní tenis: konec slabší, všechno dobré Objektivně vzato byla letošní sezona zatím nejúspěšnější v historii libčického stolního tenisu. Přesto v některých z vyznavačů neposedného míčku možná chvíli, ale opravdu jen chvíli zůstane pocit, že jsme to mohli dotáhnout ještě o kousek dál. TJ Sokol Libčice A v okresním přeboru první třídy (OP I) dosáhl, co si na začátku roku předsevzal udržení. V soutěži, kde jsme letos po loňském postupu účinkovali prvním rokem, jsme se dokonce dokázali vyhnout baráži o setrvání, což bylo naším hlavním přáním. Závěr soutěže se nám sice nevyvedl, ale ani série našich proher na konci a občas až neuvěřitelné výsledky některých pronásledovatelů v závěru soutěže nedokázaly smazat náskok, který jsme si vytvořili řadou vítězných utkání někdy kolem poloviny přeboru. V soutěži jsme nakonec obsadili 8. místo. TJ Sokol Libčice B se vůbec poprvé dostal až do první čtveřice týmů OP II, a tedy do play off bojů o postup do vyšší soutěže. V semifinále jsme celkem jednoznačně vypadli s pozdějším vítězem, družstvem Ořechu B. Dramatický souboj jsme pak svedli o třetí místo s béčkem Úholiček. Toto regionální derby ve dvou utkáních (systém je podobný např. vyřazovacím bojům v Lize mistrů či UEFA) jsme nakonec prohráli, přičemž k vítězství nám scházely pouhé 2 body ze 36, o něž se ve 2 utkáních hraje. Premiérového poháru pro béčko jsme tedy nedosáhli, ledaže bychom si nějaký vyřezali z brambor. Pořadí hráčů Libčic na žebříčcích v sezoně 2007/08 OP I 27. Lukáš Chrt, 31. Jaroslav Richter ml., 40. Milan Bartoň, 64. Jan Špiegel; hráči Josef Telipský (50. místo), Jaroslav Tkadlec (55.), Jaroslav Richter st. (61.), Vladislav Svoboda (75.), František Diviš (80.), Michal Svoboda (84.), Vladimír Kosnar (85.) a Václav Schánil (86.) odehráli jen menšinu zápasů, proto jejich umístění na žebříčku nemusí odpovídat skutečné výkonnosti či možnostem. OP II 16. Jan Špiegel, 27. Josef Telipský, 29. Jaroslav Tkadlec; méně než 50 % pak odehráli Jaroslav Richter ml. (11. místo), Jaroslav Richter st. (26.), Václav Schánil (31.), Vladimír Kosnar (36.), František Slavík (47.) a František Diviš (64.) Jaroslav Richter ml., vedoucí Sokola Libčice A a letos i hráč Sokola Libčice B ROZHOVOR Se zvířátky k doktorovi V Letecké ulici naproti potravinám, v prostorách bývalé masny a prodejny autolaků, se nedávno objevila zbrusu nová veterinární ordinace. Položili jsme proto několik otázek MVDr. Júliu Punkovi, jednomu z jejích provozovatelů. Je druhý den po otevření nové veterinární ordinace, a tak jsem se zašla podívat, zda si vás lidé a zvířátka již našli. Včera si nás lidé tak oťukávali, ale měli jsme již pacienta s nemocným okem, s kulháním, prodaly se tablety na odčervení. Dnes jsme již provedli kastraci a přišli též kocouří potížisti, kteří nespolupracují, nenechají se ostříhat, jako třeba peršani. Řešili jsme též problémy s ušima, kvasinkový zánět a ušní svrab. Nebáli jste se otevřít ordinaci v Libčicích, když tady veterinární ordinace ještě nebyla? Právě proto, že tady ordinace nebyla, chceme občanům Libčic nabídnout něco, co schází. Lidé nebudou muset cestovat, a když se něco zkomplikuje, můžou nám zavolat a my přijedeme, i v noci nebo v sobotu a v neděli. Jste z Libčic? Ne, já jsem z Prahy a kolegyně z Kralup. Vidím, že máte i operační sál, na jak velké zákroky se chystáte? Cokoli kromě komplikované chirurgie (ale to bychom doporučili nějakého kolegu), není například problém zrentgenovat zlomeniny. Jaké přístroje máte k dispozici? Máme sonograf, rentgen, sterilizátor, mikroskop, centrifugu, čili vybavení na veškeré laboratorní a cytologická vyšetření. Pokud jde o hystologii, která zjišťuje, zda v těle zvířete není nějaký zhoubný nebo nezhoubný útvar, posíláme na speciální pracoviště Veterinární ústav v Suchdole. K tomuto problému ale můžeme poskytnout předběžnou diagnostiku. Děkuji za rozhovor a přeji úspěch při léčení pacientů, kteří toho sice moc neřeknou, ale určitě budou vděčni. Ptala se Eva Čermáková Veterinární ordinace Letecká 174 Libčice nad Vltavou MVDr. Svoreňová Zdenka MVDr. Punka Július ORDINAČNÍ HODINY: Po Pá So Ne Zavřeno Mimo ordinační hodiny po telefonické domluvě Tel , TÉMA III. Situace rodin ve městě Sociálně demografická analýza pro tvorbu komunitního plánu města Libčice nad Vltavou. (Zpracovatelé: Deloitte BPO G&I, a.s., Socioklub. Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, 2007). Podle dat ze sčítání lidu (2001) je v Libčicích celkem 1356 rodin a domácností, z toho úplných rodin 744 (shoda s průměrem v ČR), 202 neúplných rodin (nadprůměr), 36 domácností neobývají rodiny, ale dva a více lidí bez oficiálního nebo příbuzenského vztahu, a 374 domácností obývají jednotlivci. Podle přehledu o vyplacených dávkách státní sociální podpory za červen 2007 žilo u nás 278 rodin s nezaopatřenými dětmi (celkem 474), které měly nárok na přídavek na dítě. S 94 % převažují rodiny s jedním nebo dvěma dětmi. Podle výše rodinného příjmu má 44 % rodin nárok na přídavek na dítě v nejvyšším příjmovém pásmu, ve středním příjmovém pásmu a v nízkopříjmových rodinách je po 28 % rodin. Plyne z toho, že příjmy rodin s dětmi jsou u nás mírně nadprůměrné (srv. průměr ČR), což patrně souvisí se zaměstnáním rozhodujícího počtu osob v Praze, kde jsou vyšší platy. Počet 474 nezaopatřených dětí, na které rodiče pobírají dávky, tvoří v porovnání s odhadem celkového počtu nezaopatřených dětí (693) do 26 let věku, pokud studují nebo se učí, 68,4 %, a to je méně než republikový průměr. V červnu 2007 pobíralo 115 rodičů rodičovský příspěvek, tzn. že tito rodiče se starali alespoň o jedno dítě do 4 let. V kategorii sociálního příplatku mělo nárok 65 rodin, vesměs vícečetné. 18 z nich je svými příjmy pod hranicí životního minima a 6 rodin těsně nad ní. Právě tyto rodiny jsou pochopitelně nejohroženější a žije se jim obtížně. Zvláště těm z nich, kde je jen jeden rodič (33 rodin, 16 s 1 dítětem, 17 se 2 dětmi). Také ne všechny rodiny jsou schopné zaplatit si v plné výši bydlení. Celkem 17 rodin a domácností pobírá příspěvek na bydlení, z toho jen 8 domácností s pouze dospělými osobami, 9 je rodin s dětmi. red (Úplná sociálně demografická analýza Libčic nad Vltavou je jako součást komunitního plánu zveřejněna na internetové stránce: php?page=komunitni_plan.)

12 Strana 12 Kino Vltava - Kralupy nad Vltavou čt - ne Lovci draků let př. n. l po-st Venkovský učitel čt-pá Říše hraček Tahle země není pro starý so-ne Pan Včelka Než se pro nás přijde 12. po Touha, opatrnost út-st Až na krev 15. čt Taková normální rodinka pá-ne Československý filmový týdeník Taková normální rodinka po-st Taková normální rodinka čt-pá šatů so-ne Bláznovo zlato po-st Karamazovi 29. čt Úhel pohledu pá-so :10 vlak do Yumy ne :10 vlak do Yumy po-út Slídil Program kina na internetu: RENOVACE Libčice n. Vlt., s.r.o. aktuálně nabízí architektonické studie a projektovou dokumentaci ke stavbě rodinných domků, stavebních úprav stávajících bytových objektů, projekty vodovodních a kanalizačních přípojek, interiéry, barevné řešení fasád, zakreslení skutečného stavu, kompletní projekty k ohlášení staveb, stavebnímu povolení, územního souhlasu i územního řízení. kontaktní adresy: autorizovaný stavitel NOVÁK JIŘÍ Libčice n. Vlt., Ve staré cihelně 372 tel , NOVÁK MILOSLAV Libčice n. Vlt., Ve staré cihelně 371., te Ve spolupráci s městem Libčice nad Vltavou zahajujeme poradenské dny, 6.5. od 13,00 do 19,00 hodin, kažké 1.úterý v měsíci v KLUBU SENOIRŮ NA LETECKÉ ULICI. Vážení, ze všech stran se na nás valí spousta upoutávek, reklam a sloganů různých finančních ústavů, které nás lákají svou výhodností. ALE jak se v této nabídce vyznat? Co je pro mne opravdu dobré a výhodné? Nejjednodušší je využít bezplatné služby nezávislého finančního poradce. Finanční poradce vychází z analýzy potřeb konkrétního klienta a na základě toho pro něho vybírá vhodné produkty napříč trhem. Tato služba je důvěrná a diskrétní. Snažíme se svým klientům opravdu poradit a pomoci. Máme 32 finančních partnerů, z jejichž produktů můžeme vybírat pro vás ty nejvhodnější. Proto si dovolujeme tvrdit, že jsme nezávislí. Oblasti, kterých se naše služba týká: Hypotéční úvěry nejrůznější varianty, Refinancování úvěrů a hypotéčních úvěrů, Úvěry ze stavebního spoření, Stavební spoření, Kapitálová životní pojištění Investiční životní pojištění, Úrazová pojištění, Pojištění trvalých následků po úrazu, Pojištění denního odškodného, Riziková pojištění, Pojištění dětí, Pojištění majetku, Pojištění odpovědnosti ze zaměstnání, Spořící účty, Spořící programy, Investice Martina Smělá Mgr. Zuzana Zieglerová Tel: Tel: Mail: Mail: AUTO KRALUPY a.s. Tel / /015 V Růžovém údolí 554, Kralupy nad Vlt. Květinářství Matty Pracovní doba v květnu ,30-12, zavřeno ,30-12, ,00-15,00 DEN MATEK zavřeno Přijímáme objednávky na den matek na tel Prodej Levně! Přímo z velkoobchodu Široký sortiment oblečení, obuvi a průmyslového zboží. Vyberou si všichni! KD Libčice nad Vltavou Úterý ,00 18,00 hodin Středa ,00 17,00 hodin

13 ZM NA, ÁST SALONU HEDVIKA JE POZOR, POZOR, POZOR. P EMÍST NA DO NOV ZAVEDENÉHO STUDIA ŠARM. ZM NA, ÁST SALONU HEDVIKA JE POZOR ZM POZOR, STUDIO P EMÍST NA ŠARM: POZOR, P EMYSLOVA DO NOV POZOR. ZAVEDENÉHO 1052, KRALUPY STUDIA NAD VLTAVOU ŠARM. STUDIO P ŠARM: P ( POZOR, PANELOVÝ POZOR, D M VEDLE POZOR. SCHOD NA HOSTIBEJK, 3. VCHOD ) ( PANELOVÝ POZOR D POZOR ZM NA, ÁST SALONU HEDVIKA JE POZOR ZM P EMÍST NA STUDIO POZOR ŠARM: ZM NA, P EMYSLOVA DO ÁST NOV SALONU ZAVEDENÉHO 1052, KRALUPY HEDVIKA STUDIA NAD JE VLTAVOU ŠARM. STUDIO POZOR ŠARM: ZM P ( P EMÍST NA PANELOVÝ D M DO VEDLE NOV SCHOD ZAVEDENÉHO NA HOSTIBEJK, STUDIA 3. VCHOD ŠARM. ) ( PANELOVÝ P D STUDIO ŠARM: P EMYSLOVA 1052, KRALUPY NAD VLTAVOU STUDIO ŠARM: P ( STUDIO PANELOVÝ ŠARM: D M P EMYSLOVA VEDLE SCHOD 1052, KRALUPY NA HOSTIBEJK, kontrola a vedení účetnictví NAD VLTAVOU 3. VCHOD ) ( STUDIO PANELOVÝ ŠARM: D P ( PANELOVÝ D M VEDLE SCHOD NA HOSTIBEJK, 3. VCHOD ) ( PANELOVÝ D mzdová agenda KADE NICTVÍ: TÁ A LEŠENDOVÁ KADE STUDIO ŠARM NABÍZÍ ŠÁRKA HORKÁ STUDIO ŠARM NABÍZÍ ŠÁRKA HORKÁ daňová přiznání účetní a daňové poradenství KADE NICTVÍ: TÁ A LEŠENDOVÁ KADE STUDIO ŠARM NABÍZÍ STUDIO ŠARM prodloužení NABÍZÍ termínu pro podání STUDIO ŠARM NABÍZÍ STUDIO ŠARM daňového NABÍZÍ přiznání do KOSMETIKA: LUCIE ONDRÁKOVÁ KOSMETIKA LUCIE ONDRÁKOVÁ ŠÁRKA HORKÁ ŠÁRKA HORKÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ KADE NICTVÍ: KOSMETIKA: TÁ A LUCIE LEŠENDOVÁ ONDRÁKOVÁ KADE KOSMETIKA LUCIE ONDRÁKOVÁ KADE NICTVÍ: MODELÁŽ NEHT : ŠÁRKA TÁ A VERONIKA LEŠENDOVÁ HORKÁ ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ KADE NEHT ŠÁRKA HORKÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ŠÁRKA ALENA HORKÁ KUBECOVÁ PEDIKÚRA, Ing. Zuzana MANIKÚRA: Pávková, ŠÁRKA ALENA Jungmannova HORKÁ KUBECOVÁ 68, Roztoky KOSMETIKA: LUCIE ONDRÁKOVÁ KOSMETIKA tel. LUCIE 603 ONDRÁKOVÁ KOSMETIKA: MODELÁŽ NEHT : VERONIKA LUCIE ONDRÁKOVÁ ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ KOSMETIKA NEHT STUDIO ŠARM POPRVÉ OTEV EN STUDIO ŠARM POPRVÉ LUCIE OTEV ONDRÁKOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ MODELÁŽ NEHT : VERONIKA ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ NEHT STUDIO KOLEKTIV ŠARM STUDIA POPRVÉ ŠARM OTEV EN SE T ŠÍ KOLEKTIV STUDIO ŠARM STUDIA POPRVÉ ŠARM OTEV SE T MODELÁŽ NEHT : VERONIKA ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ NEHT NA VAŠI NÁVŠT VU!!! STUDIO KOLEKTIV ŠARM STUDIA POPRVÉ ŠARM OTEV EN SE T ŠÍ NA STUDIO VAŠI ŠARM NÁVŠT VU!!! POPRVÉ OTEV EN KOLEKTIV STUDIA ŠARM SE T ŠÍ NA KOLEKTIV VAŠI NÁVŠT VU!!! STUDIA ŠARM SE T ŠÍ NA VAŠI NÁVŠT VU!!! Účetní a daňová kancelář daňová evidence STUDIO ŠARM NABÍZÍ STUDIO ŠARM NABÍZÍ PRONAJMU ZAŘÍZENOU RESTAURACI V LIBČICÍCH NAD VLTAVOU TEL: Cestovní agentura Slezák Vlastimil - Lesní 772, Lib ice n. Vlt. Nabízí pobytové zájezdy v roce 2008 do Itálie - Bilione POZOR ZM P NA VAŠI NÁVŠT KOLEKTIV STUDIO - Francouzský ŠARM STUDIA POPRVÉ gel ŠARM SE 550,- T Kč NA STUDIO VAŠI - Gelové ŠARM NÁVŠT nehty POPRVÉ OTEV500,- Kč KOLEKTIV - Pryskyřičné STUDIA nehty ŠARM SE 500,- T Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč NA KOLEKTIV VAŠI NÁVŠT STUDIA ŠARM SE T - Manikúra 150,- Kč NA VAŠI NÁVŠT Strana 13 MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil doma nebo návštěva u zákazníka. v termínech: cena za osobu: 4000,- K hlavní termín 4300,- K hlavní termín V cen je ubytování v. Veškerých poplatk spojených s pronájmem apartmanu, doprava a delegátské služby UBYTOVÁNÍ: Zajišt no v apartmánech (vzdálených cca 100 m od mo e) typu: "B" - pro 6 osob (2 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s rozkl.gau em, sociální za ízení, vyb. Kuchy ka, malou lednicí a plyn. sporákem, balkon. "C" - pro 4 osoby (1 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s roz. gau em, sociál. Za ízení, vyb.kuchy ka s nádobím,s malou lednicí a plyn. Sporákem, balkon. "D" - garsoniéra (jedna místnost se dv ma až 4 l žky, kuchy ský kout, sociál.za ízení, balkon) Apartmány nejsou vybaveny ru níky, mycími i hygienickými pot ebami a povle ení (vlastní nebo za poplatek). Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. DOPRAVA Autobusem z Lib ic. N Vit., Kralup n. VLt., Prahy (event. Dle dohody zjiného místa). CENY ZÁJEZDU: Ceny zájezd jsou kalkulovány k CK si ponechává právo zm ny cen v p ípad výrazné zm ny kursu NB (krom již zaplacených zájezd ). Všechny zájezdy jsou pojišt ny dle zákona 159/1999 Sb. V d sledku úpadku CK. Nabídka platná do obsazení kapacity. Zájemci se mohou hlásit na tel.: , mobil: ,fax: kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

14 Strana Prodám nebo dlouhodobě pronajmu slunný, pěkný byt 3+1/L, orientace J, Z, 8 NP, rekonstruovaný dům. V Libičicích nad Vltavou Volný od 7/08. Tel KOUPÍM PŘÍVĚSNÝ VOZÍK VELKÁ KOLA TEL Provádím veškeré soustružnické práce Soustruh SU 50 Frézování Broušení fréz Broušení ocelových kotoučových pil Dlouholetá praxe Stanislav Pleticha V Zahrádkách 403 Libčice nad Vltavou Letky Tel Fax DRIMTIM NÁVRHY A ÚPRAVY INTERIÉR A EXTERIÉR Chcete zvelebit váš d m i byt a nevíte jak? Co t eba nový nápaditý plot p ed váš d m? Rádi byste prom nili pokoj svého dít te za podmo ský sv t, vesmírnou lo, nebo kouzelný zámek s oblíbenými postavi kami? Nebo je prost n co ve vaší domácnosti, na co si sami netroufnete? (Výroba atypické poli ky, velkého rodinného stolu, sk í ky na cokoliv, speciální úpravy st n, výroba bytových dopl k apod.) Neváhejte a zavolejte nám! DRIMTIM vám poradí, pom že a vyrobí na co si jen vzpomenete. Kontakt : MgA. Palo ORVAN Telefon : Naše firma se zabývá: výsadbou strom ezem strom instalací vazeb v korunách strom rizikovým kácením strom inventarizací d evin oce ováním strom návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen št pkováním d evní hmoty a frézováním pa ez ozele ováním budov popínavými rostlinami Adam Pávek, DiS. a Josef Votava tel:

15 Strana 15

16 Strana 16

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Z Á P I S č. 29/2015

Z Á P I S č. 29/2015 Z Á P I S č. 29/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 9. 12. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: František

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 11. 2010 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Vlastimil Fouček, Lenka Svobodová, Ing. Pavel

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM 1/16 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Balog, p. Janoušek Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 16.50 hodin. 1. Zahájení jednání

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová Omluveni: Zapisovatel : ing.urbášková

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více