Buškův hamr má nové provozovatele, poprvé trhovosvinenské občany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buškův hamr má nové provozovatele, poprvé trhovosvinenské občany"

Transkript

1 Březen 2008 Číslo 3 Ročník XVIII. Noc čarodějnic a den lásky Filipojakubská nebo také Valpuržina noc z 30. dubna na 1. května je jednou z tajemných nocí, kdy prý mají čáry a kouzla větší moc než jindy. Podle starého českého kalendáře z 19. a ještě počátku 20.století slavili Filipové a Jakubové svůj svátek.oba byli apoštolové. Filip byl ukamenován na kříži, Jakub byl shozen z hradeb Jeruzaléma a ukamenován, protože odmítl prohlásit Krista za falešného Mesiáše. Svatá Valpurga, křesťanská světice, je považována za ochránkyni před Pavla Majerová (na snímku vpravo) a Lenka Kříhová dvě ženy z Trhových Svinů se od 1. března letošního roku staly novými nájemkyněmi Buškova hamru. V jejich osobách má tato památka poprvé trhovosvinenské provozovatele. Co Vás přimělo přihlásit se do výběrového řízení na nové nájemce hamru? Hamr se nám líbil vždycky jako místo, kde na vás dýchne historie našeho kraje. Žijeme v Trhových Svinech celý život, na hamru jsme čarami a kouzly. Dnes tuto noc vnímáme především jako pálení čarodějnic nebo noc čarodějnic, protože se slétají na tzv.sabat. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány se spojení s ďáblem. Před uhranutím čarodějnicemi se venkované bránili různými praktikami.např.před vrata domu a chléva se položily narýpané drny. Dříve než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula. Jako ochrana sloužilo lidem i kapradí, svěcená křída, hostie a další křesťanské předměty chránící před zlem. Odpradávna se také na ochranu před čarodějnicemi pálily ohně. Buškův hamr má nové provozovatele, poprvé trhovosvinenské občany byly mnohokrát a vždy se nám zde líbilo. Také jsme zde hrály divadlo, obě jsme členky ochotnického souboru. Byla tu vždy příjemná atmosféra. A tak, když město vyhlásilo výběrové řízení, jsme se rozhodly, že bychom se o provozování hamru mohly ucházet. V čemu vidíte Váš hlavní přínos? Především v tom, že obě jsme rodačky ze Svinů, známe tu hodně lidí a oni znají nás. Hamr bereme v nejlepším slova smyslu za svůj Těšíme se na spolupráci s městem, s městským kulturním střediskem, chceme, aby to na hamru prostě klapalo po všech stránkách a Trhové Sviny se mohly touto unikátní kulturní památkou všude jen chlubit. Byly bychom rády, kdyby toto místo využívali zejména trhovosvinenští občané k procházkám a odpočinku, ale samozřejmě nezapomínáme ani na turisty, jimž chceme nabídnout atraktivní a zasvěcenou prohlídku kovárny a přilehlého stavení. Máme připravenou koncepci sezóny, s níž jsme šly do výběrového řízení, prioritou je pro nás samozřejmě zajištění technické památky v dobrém stavu a zároveň v chodu přes celé léto, samozřejmě se nebráníme zajímavým projektům, jako jsou různé koncerty, akce pro všechny věkové kategorie návstěvníků od dětí až po důchodce, slavení tradičních jihočeských svátků, pořádání přednášek či organizování tématických víkendů a podobně. O našich akcích budeme návštěvníky pravidelně informovat. Již Tato tradice se dochovala dodnes. Muži stavěli velké hranice z dříví, dívky vyráběly ze starých hadrů čarodějnice, které připevňovaly na košťata a společně je zdobily dlouhým věncem z pampelišek.večer se hranice i s čarodějnicemi zapálila.chlapci také zapalovali košťata,vyhazovali je do výše, prý proto, aby letící čarodějnice srazili k zemi. Děvčata přeskakovala ohniště, což znamená symbol očištění. Společně se pak všichni radovali. První květen a celý měsíc se následně stával symbolem sexuální volnosti, zasvěcování a milostných her. Na den 1.května po půlnoci chodili mládenci do lesa, kde pokáceli strom, zdola až po korunu ho hladce oklestili a nazdobili věnci, kvítím, pestrými stužkami a postavili uprostřed návsi.prestižní věcí bylo, aby májka byla vyšší než měli v sousedních vesnicích. Musela se přes noc střežit, aby nebyla chlapci ze sousední vsi podříznuta a ukradena.to by totiž přineslo hanbu vsi po celý příští rok. Také každá zachovalá poctivá panna měla dostat svou májku, kterou jí před domem pod okny nebo na dvoře postavil její mládenec. První neděli májovou chodili mládenci s hudbou dům od domu, kde byly máje postaveny, převzali od dívek dárky a společně odešli veselit se k májce na návsi. Hezky si prožijte noc čarodějnic i celý měsíc květen, lásky čas. nyní můžeme řici, že letošní sezónu pro veřejnost otevřeme 30. dubna, budeme na hamru slavit filipojakubskou noc a stavět májku. Všichni jsou srdečně zváni! Více postupně najdete na našich nových webových stránkách Buškův hamr se stal tradičním cílem výletníků a turistů, kteří se zde po cestě rádi občerství. A přávě občerstvení bylo vždy tak trochu kámenem úrazu. Co byste v tomto ohledu chtěly změnit? Ano, na občerstvení turistů nám opravdu velmi záleží, víme, že to v poslední době trochu pokulhávalo ke škodě všem. Uděláme maximum pro to, aby si u nás každý přišel na své, vždyť hamr je výletním místem pro celou rodinu. Chceme pro naše návstěvníky připravit příjemné a funkční posezení. Děkuji za rozhovor. Václav Heidinger Petra Vicková

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města Usnesení XI. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 3. března 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech. Usnesení ZM č. 1/2008. ZM schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací do konce hospodářského roku Usnesení ZM č. 2/2008. ZM schválilo výši dvousložkové ceny vodného a stočného pro město Trhové Sviny s platností od následovně: Kapacita vodoměru (m 3 /hod.) 2,5 Dvousložková cena Pohyblivá složka (Kč/m 3 ) Ceny jsou uvedeny bez DPH, která činí 9%. Pevná složka (Kč/vodoměr/měsíc) celkem vodné stočné celkem vodné stočné 60,0 38,3 21,7 6,0 45,40 26,86 18,54 282,9 202,3 80,6 10,0 707,3 533,9 173,4 15, , ,5 318,6 Usnesení ZM č. 3/2008. ZM schválilo zadání územního plánu Trhové Sviny. Komentář: Jedná se nový územní plán TS a okolních vesnic. Při jeho zadávání mělo 34 subjektů více než 100 návrhů. První návrh ÚP bude v letních měsících a všichni se budou moci k němu vyjádřit. Usnesení ZM č. 4/2008. ZM rozhodlo pořídit změnu č. 4 ÚPnSÚ Trhové Sviny navrženou společností ČSP Českobudějovické pozemní stavby a.s. Veškeré náklady na požadovanou změnu územního plánu bude hradit navrhovatel. Usnesení ZM č. 5/2008. ZM rozhodlo vydat změnu č. 4 ÚPnSÚ Trhové Sviny formou opatření obecné povahy. Komentář: Jedná se o lokalitu v Trocnovské ulici, kde sídlily Pozemní stavby. Na tomto místě bude stavět velkokapacitni prodejnu firma Lidl Usnesení ZM č.16/2008. ZM rozhodlo o zařazení rekonstruované komunikace v horní části Žižkova náměstí v Trhových Svinech, která se nachází na pozemku č. parc. KN 3845/1 v k.ú. Trhové Sviny do kategorie místní komunikace III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. Usnesení ZM č. 17/2008. ZM rozhodlo o zařazení rekonstruovaného chodníku v horní části Žižkova náměstí v Trhových Svinech, který se nachází na pozemku č. parc. KN 3845/1 v k.ú. Trhové Sviny do kategorie místní komunikace IV. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. Usnesení ZM č. 18/2008. ZM rozhodlo o zařazení rekonstruovaných chodníků v ulici Nové Město v Trhových Svinech, které se nachází na pozemcích č. parc. KN 3845/7, KN 3845/27 a PK 3845/6 do kategorie místní komunikace IV. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. Usnesení ZM č. 19/2008. ZM nepřijalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí s účinností od Komentář:tato vyhláška bude ještě předmětem jednání.zastupitelé se neshodli, o kolik se zvýší daně z nemovitostí. Usnesení ZM č. 34/2008. ZM vzalo na vědomí soupis nemovitého majetku (staveb) v majetku města a ukládá radě města připravit další podkladové materiály pro konzultaci zastupitelů. Komentář:zastupitelé chtějí nepotřebný majetek města prodat Usnesení ZM č. 35/2008. ZM souhlasí s realizací stavby Zvýšení kapacity a modernizace mateřské školy v Trhových Svinech včetně zajištění spolufinancování a předfinancování. V pondělí 17. března 2008 se konalo 4. jednání Rady města TS 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského záměru. Usnesení č. RM 88/2008. RM vzala na vědomí účetní uzávěrku a audit podnikatelského záměru Tepelného hospodářství města ) Informace o starém dluhu Města Trh. Sviny vůči Tepelnému hospodářství Města s.r.o. Usnesení č. RM 89/08. RM vzala na vědomí informaci o údajném starém dluhu Města Trh. Sviny vůči Tepelném hospodářství Města Trh. Sviny s.r.o., který nemůže být započítán pro jeho neprokazatelnost. Komentář: zpráva o Tepelném hospodářství bude předložena zastupitelům ) Výsledná kalkulace vodného Něchov, Todně VaK JČ, a.s. Usnesení č. RM 90/08. RM vzala na vědomí výslednou kalkulaci ceny vodného ve výnosové a nákladové části za rok 2007, jak byla předložena správcem vodovodů v Todni a Něchově VaK JČ, a.s. a souhlasí, aby finanční vypořádání ve výši ,-Kč bylo správcem (VaK JĆ) použito do vodohospodářského majetku v obcích Něchov a Todně s tím, že částka bude vyúčtována v následujícím roce. 4) Vodojem Něchov. Usnesení č. RM 91/08. RM souhlasí s podmínkami obce Ločenice ve věci převodu vodohospodářského majetku Něchov Todně na Město Trhové Sviny dle usnesení Zastupitelstva obce Ločenice č. 15 ze dne ) Kanalizační přípojka čp. 685 stanovisko 1.JVS, a.s. Usnesení č. RM 92/08. RM vzala na vědomí vyjádření 1.JVS, a.s., ke stavu kanalizační přípojky k čp. 685 v Sídlišti a rozhodla zadat opravu výše uvedené přípojky firmě 1.JVS, a.s. Město Trh. Sviny uhradí zemní práce a úpravu terénu. Materiál a opravu uhradí Společenství vlastníků jednotek čp ) Žádost o odkoupení pozemku Společenství vlastníků jednotek čp Usnesení č. RM 96/08. RM doporučuje ZM schválit žádost Společenství vlastníků jednotek čp. 911, Trh. Sviny o koupi pozemku parc.č. 145/29 díl a o výměře 10 m2 v k.ú. Trh. Sviny. 17) Návrh na pořízení změny ÚP města Trhové Sviny Svinenský zvon, Mgr. Švepeš. Usnesení č. RM 104/08. RM vzala na vědomí Návrh na pořízení změny územního plánu města Trh. Sviny předložený Svinenským zvonem a Mgr. Švepešem a ukládá předložit do jednání ZM. 20) Přeložka II/156 - informace Usnesení č. RM 107/08. RM vzala na vědomí informaci o přeložce II/156 (pokračování jednání s majiteli pozemků a pod.) 23) Zpráva z jednání komise veřejného pořádku. Usnesení č. RM 110/08. RM vzala na vědomí zprávu z jednání komise veřejného pořádku ze dne a ukládá MěÚ v souladu s doporučením komise a) na Nábř. Sv. Čecha směrem k DPS zrušit zpomalovací pruh i značku obytná zóna b) nevydávat vyhlášku o pohybu psů, využít piktogramy omezující pohyb psů c) instalovat 2 kamery a monitorovat část náměstí d) vybudovat parkoviště v Sídlišti 25) Výběrová řízení. Usnesení č. RM 112/08. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provádění elektrorevizí objektů Města Trhové Sviny. Usnesení č. RM 113/08. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování komplexního posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). Usnesení č. RM 114/08. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace zateplení budovy Mateřské školy v Trhových Svinech. Usnesení č. RM 115/08. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na zateplení budovy Základní školy v Trhových Svinech. 31) Grantový program Jihočeského kraje. Usnesení č. RM 121/08. RM souhlasí s podáním žádosti do grantového programu JčK Podpora incomingových cestovních kanceláří a informačních center ve věci obnovení úložných prostor pro vystavení exponátů a propagačních materiálů v objektu Buškova hamru a na vytvoření propagačních a informačních materiálů. Ze zápisů ZM a RM sestavil Jan Steinbauer

3 Odbor regionálního rozvoje hledá finance pro další rozvoj města Počátkem letošního roku byl uveden do praxe nový organizační řád Městského úřadu Trhové Sviny. Jeho součástí je i organizační členění MěÚ, pracovní náplně jednotlivých odborů a organizační struktura. Podstatnou změnou je zřízení odboru regionálního rozvoje s jediným pracovníkem, ing. Ivanou Božákovou, který má v pracovní náplni především sledování dotačních titulů, přípravu podkladů pro žádosti o dotační tituly a jejich zúřadování. Dále má na starosti pojistné vztahy, výběrová řízení, kulturu, administrativu spojenou s vydáváním Trhovosvinenských listů, cestovní ruch a prezentaci města. Nevím, zda ctěným čtenářům vadí, že již dlouho nečetli o Mohuřicích, ale já jsem názoru, že O zřízení podobného odboru se uvažovalo již dříve, a to proto, že některými věcmi z pracovní náplně regionálního rozvoje se nikdo nezabýval nebo tyto úkoly byly rozděleny do jiných odborů. Dalším důvodem jsou dotace, které určitě tento odbor "zaplatí". Dotace přispějí k dalšímu rozvoji města, na nějž by jinak prostředky nebyly. Odbor je v organizační struktuře zařazen vzhledem ke své náplni přímo pod samosprávu a neřídí jej tedy, tak jako ostatní odbory, tajemník, vysvětlil Zdeněk Valut, tajemník MěÚ Trhové Sviny. Pro úplnost přikládáme přehled činnosti odboru regionálního Karneválek mateřského centra - Děkujeme! Dnes jsem se rozhodla za naše mateřské centrum děkovat. Pokusím se na nikoho nezapomenout, pokud by se, ale přece jen stalo, že bych někoho z Vás dobrodinců či jinak pomáhajících či sympatizujících s námi, opomněla či neuvedla dopředu se omlouvám. Jednou z největších událostí měsíce března, připravovanou mateřským centrem Človíček NEBOJSA, o.s. pro dětičky byl Karneválek. Konal V Mohuřicích říkají: Pojďte, uděláme něco pro sebe rozvoje: Dotace za rok 2007: z Jihočeského kraje: Kč (mimo jiné část použito na opravu komunikace Todně Nežetice, na vybavení dobrovolných hasičů, na zpracovaní projektová dokumentace Rekonstrukce horní části Žižkova náměstí Protipovodňová opatření na Svinenském potoce apod.) z EU SILVA NORTICA: Kč na oslavy založení 30 let dechové hudby Podhoranka z Ministerstva kultury ČR: Kč na opravu střechy radnice V letošním roce prozatím žádosti podány na : o kom nebo o čem se nepovídá, to jakoby neexistovalo. Tentokrát jsme navázali na velmi povedenou loňskou akci a dohodli se udělat opět pravou vesnickou zabijačku. V sobotu 15. března se od rána vařila v bývalé kovárně voda a pan řezník z Besednic zapíchl dvě prasátka. Říká se, že prase po porážce mívá nejvíc příbuzných. Na naší zabijačku přišlo také mnoho lidí, ale protože bylo také mnoho práce, nikdo se nenudil. Atmosféra díky profesionálovi, který nás řídil, byla velmi pohodová, dalo by se říci, že připomínala film Postřižiny. Ovar byl vynikající, potom byla předložena pečená žebírka, která neměla chybu, a pomalu se začala připravovat jelítka a jaterničky. Je samozřejmé, že při zabijačce jíte všechno mastné, ale od doby, Jihočeský kraj (na zpracování projektové dokumentace Dostavba kanalizace v místní části, na rekonstrukci tělocvičny základní školy, na další opravu komunikace, na zpracování propagačních materiálů města apod.) Operační program životní prostředí (na rekonstrukci vrtu pro zásobování města pitnou vodou) Regionální operační program (na rekonstrukci horní části Žižkova náměstí, na rekonstrukci chodníků v Novém Městě, na půdní vestavbu mateřské školy) Petra Vicková se v sobotu 1. března 2008 v restauraci U Čáhů. Ještě dnes kolem sebe vidím ten krásný mumraj a štěstím rozzářená dětská očička. Účast byla opravdu veliká, přišlo 55 dětí doprovázených 72 dospělými. Malí tanečníci a soutěžící dováděli a soutěžili tři hodiny na známé dětské melodie. Dětičky, doufáme, že jste si s námi krásně užily a děkujeme, že jste přišly! Přípravy karneválku ale nezačaly zrovna štastně Původně se měl konat na zcela jiném místě, které nám bylo na poslední chvíli odřeknuto. Škoda, mohla to být dobrá reklama. Vstříc nám vyšla velmi ochotná a milá paní provozní z restaurace U Čáhů. Žádný náš požadavek pro ni nebyl problémem. Paní provozní, děkujeme! Karneválkem provázela skvělá moderátorka amatérka a naše stálá návštěvnice a kamarádka Mirka Votrubová, která nás zachránila, když původní paní moderátorka onemocněla. Mirko, bylo to opravdu skvělé, děkujeme. Příště Tě chceme zas! Do příprav se také hojně zapojila Rada matek ve složení Pavla Majerová, Hanka Brožková, Simona Feslová a Mirka Pečenková (nyní holky skvěle organizují připravovaný bazárek na duben). Rado, děkujeme! Do příprav byly zapojeny, jak už to tak bývá u hlavních aktérů, celé rodiny a rodinní příslušníci i Vám moc děkujeme! V neposlední řadě bych chtěla poděkovat tetě Alici a její dceři Lucce, které nám přijely pomoci s vybíráním vstupného a organizováním akce. Natálie Bustová co byla vynalezena kořalka, jde všechno snáze a člověku je dobře od srdce. Pivo nosil pan šenkýř z blízké hospody rychlým krokem a my jsme se dopracovali k výrobě tlačenky a přípravě masa na pečení. Jaká by to byla vesnická zabijačka bez muziky? Zabijačka byla jen přípravou na večer, který jsme darovali naším babičkám, maminkám, manželkám a děvčatům vůbec, které na vesnici mnoho kulturního vyžití nemají. Hrála dechovka pana Dvořáka, bylo spousta jídla a pití, nikdo se nepopral a všichni se těší na další akci, kterou udělají mouřeňáci pro mouřeňáky. Jarmil Neveselý

4 Počítačový koutek Jablečná historie: od Apple I. po iphone V dnešním článku odbočíme od kapesních počítačů a mobilních telefonů a od všeho, kde se nachází operační systém Windows od velkého Billa Gatese. Ten sice patří mezi nejrozšířenější počítačový systém na světě, ale to vůbec neznamená, že by neexistovalo nic jiného a neméně kvalitního. Nebo snad i lepšího? Než to všechno začalo Steve Wozniak (plným jménem Stephan Gary Wozniak) se ještě před tím, než spoluzaložil společnost Apple, zajímal o tvorbu elektronických zařízení. V roce 1975 nejen že pracoval pro společnost Hewlett-Packard, ale pomáhal také Stevu Jobsovi. Ten měl zkušenosti s návrhem her pro společnost Atari, tehdejší jedničku na trhu v této oblasti. Jobs Wozniaka pobídl k tomu, aby během dvou dnů hru naprogramoval Breakout, která se stala jednou z nejpopulárnějších nejen na Atari. INTERNETOVÉ TIPY Vyberte si dovolenou na internetu Také se vám nechce obcházet cestovní kanceláře a všude stát frontu na informace? Zvolte jednodušší cestu. Na internetu stihnete prohlédnout mnohonásobně více informací a získat tak přehled nejen o cenách zájezdů, ale i mnoho dalších informací. V každém případě se informace na webu mohou stát odrazovým můstkem pro váš výběr dovolené. Vybrali jsme pro vás internetovou cestovní agenturu Invia.cz. Jedná se o největší internetovou cestovní agenturu v České republice a autorizovaného prodejce zájezdů pro více než 200 renomovaných a pojištěných cestovních kanceláří působících na českém a slovenském trhu. Wozniak v té době neměl k dispozici počítač, a proto si pronajímal procesorový čas na minipočítačích provozovaných centrem Call Computer Alexe Kamradta. Terminály určené pro komunikaci s těmito počítači byly papírové: pro vkládání programů se používaly děrné pásky, pro uživatelský výstup pak termotiskárna Texas Instruments Silent 700. Protože tento způsob nebyl pohodlný, sestavil Wozniak (inspirován vydáním časopisu Popular Electronics) vlastní videoterminál. Malá obrazovka schopná zobrazovat výstupy z počítačů Kamradta ukazovala text v matici čtyřiceti znaků na řádek při čtyřiadvaceti řádcích. Přestože terminál byl velmi pomalý, zaujal Alexe Kamradta natolik, že jich několik prodal svým zákazníkům. Dá se říci, že tehdy Wozniak prodal svůj první počítačový systém, tehdy ještě bez účasti Jobse. Ve stejném roce začal Wozniak navštěvovat Homebrew Computer Club sdružení podobně zaujatých kutilů a nadšenců. Nová vlna mikropočítačů v čele s Altairem 8800 nebo IMSAI jej inspirovala k vestavění mikroprocesoru do svého terminálu, čímž by získal kompletní mikropočítač. Problémem ovšem bylo, že INVIA.CZ nabízí na jednom místě neustále aktualizovanou nabídku katalogových i last minute zájezdů. (zdroj ) Portfolio služeb INVIA.CZ Občan Katalogové zájezdy Last Minute zájezdy zájezdy německých CK First Minute zájezdy Ubytování v ČR i zahraničí Recenze hotelů FotoLab INVIA.CZ Fotogalerie Atlas světa Dárkový certifikát Letenky do celého světa Nepřehlédněte třeba zajímavý odkaz na recenze hotelů, kde se lze dočíst, jestli inzerovaná kvalita a počet hvězdiček vybraného hotelu, odpovídají službám ve skutečnosti. Jaroslav Salcer jediné mikroprocesory dostupné v té době byly Intel 8080 v ceně 179 amerických dolarů a Motorola 6800 za 170 dolarů za kus, což přesahovalo Wozniakovy finanční možnosti Protože Wozniak preferoval Motorolu před Intelem (hlavně kvůli snadnějšímu programování), ovšem žádnou k dispozici neměl. Navrhoval svůj počítač pouze virtuálně, tužkou na papír. Stejně tak i programoval systém pro svůj počítač: příkazy assembleru psal do papírového bloku a čekal na dostupný procesor. Změna přišla až v roce 1976, kdy společnost MOS Technology začala prodávat mikroprocesor 6502 v ceně pouhých dvacet dolarů. Wozniak měl v té době již hotovou vlastní verzi interpreteru jazyka Basic a začal upravovat své papírové návrhy počítače tak, aby je bylo možné použít s novým procesorem. Výhodou bylo, že čip 6502 navrhovali stejní lidé jako Motorolu 6800, proto bylo zapotřebí pouze malých úprav v návrhu. Když Wozniak dokončil funkční mikropočítač a odnesl jej na setkání Homebrew Computeru Clubu, potkal zde po více než roce starého známého Steva Jobse. S tím se seznámil už v roce 1971 díky společnému příteli, Billu Fernandezovi. Wozniakovi bylo tehdy jednadvacet a Jobsovi jen šestnáct. Apple klepe na dveře Zpět do roku Jobse zaujal komerční potenciál malých domácích počítačů. To lze směle považovat za vizionářské musíme si totiž uvědomit, že v druhé polovině sedmdesátých let většina populace ani netušila, co vlastně počítače jsou. Steve po úspěšném představení Wozniakova počítače v klubu navštívil místní počítačový obchod The Byte Shop, jehož majiteli Paulu Terrellovi nabídl padesát kusů funkčních sestavených mikropočítačů v ceně 666,66 dolarů za kus. Jobs objednávku získal, potřeboval však součástky pro jejich stavbu. Objednal tedy potřebné komponenty v prodejně Cramer Electronics a když se jej manažer prodejny ptal na způsob platby, Jobs odpověděl: Mám objednávku na padesát mých počítačů od Byte Shopu. Pokud mi dáte na součástky splatnost třicet dnů od jejich převzetí, stihnu během nich sestavit padesát počítačů, prodat je Byte Shopu a zaplatit dluh u vás. A ač to může vypadat neuvěřitelně, vše vyšlo: Cramer Electronics souhlasil se třicetidenní lhůtou, během které Jobs, Wozniak a několik dalších přátel sestavili všech padesát počítačů, prodali je Byte Shopu a vyrvonali dluh u Cramera. Ano, Steve Jobs v podstatě založil svůj multimiliardový kolos Apple Computer, aniž by u první série počítačů Apple I vydal z kapsy jediný dolar nebo vydal jedinou akcii. Jaký byl první Apple? Počítač prodávaný jako Apple I měl jen několik málo zajímavých vlastností. Dodával se pouze jako osazená a oživená deska, skříň si musel jeho majitel vyrobit sám. Přestože nabízel textové rozhraní na televizní obrazovce, to se příliš nepodobalo pozdějším výstupům: důvodem byla ze současného pohledu pořádně nízká rychlost výstupu, pouhých šedesát vykreslených znaků za sekundu. Výstup lze přirovnat k sériovému terminálu, který byl vykreslován na televizní obrazovce. Apple I také obsahoval startovací kód v ROM paměti, který usnadňoval jeho start. Na požadavek Paula Terrella vytvořit Wozniak i rozhraní pro připojení kazetového magnetofonu jako záznamového média pro programy. Rychlost tohoto rozhraní byla b/s. (zdroj ) Jaroslav Salcer MANDA LEDENICE PRODEJ UHLÍ, PÍSKŮ, DRTÍ A KAČÍRKŮ možnost dopravy UHELNÉ SKLADY LEDENICE nabízejí: HNĚDÉ UHLÍ, BRIKETY - ROZVOZ UHLÍ ZDARMA! OD 17. března co nejdelší jarní slevy!" PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ /betonářský, maltařský a zásypový/ Pondělí - Pátek 7-17hod Sobota 7-12hod Tel: , Ledenice

5 Historické ohlédnutí KAŠPAR JOSEF MARUNA Kašpar Josef Maruna se narodil v Trhových Svinech 28. prosince 1658, jako syn souseda Řehoře Maruny. Studoval v koleji Tovaryšstva Ježíšova v Praze, kde byl roku 1685 vysvěcen na kněze. Od roku 1699 byl knězem ve svém rodném městě. Zde se významně zasadil o výstavbu a obnovu místních církevních památek po dlouhé a ničivé třicetileté válce. Zasloužil se o opětovné postavení kostela Nejsvětější Trojice v barokním slohu, v roce 1712 byla jeho zásluhou zvýšena věž (zvonice) děkanského kostela Nanebevzetí panny Marie a opatřena cibulovitou barokní bání. Ještě dnes je zřetelné, kam kdysi původně věž, jejíž vrchol tehdy kryla klasická gotická střecha, dosahovala. Okolo roku 1720 založil Maruna bratrstvo pro postavení sloupu svatému Janu Nepomuckému na náměstí. Slavnostní zasvěcení se konalo v srpnu Toho se již nemocný farář nezúčastnil, zemřel 22. listopadu Byl zřejmě na svou žádost pochován v kostele (toto později zakázal Josef II. svými reformami) u oltáře sv. Barbory. Dne 22. listopadu 1948 se konala v děkanském kostele vzpomínková slavnost k 225. výročí Marunova úmrtí. Slavnostní mši sloužil u oltáře svaté Barbory Z farní kroniky IX. DÍL - PAMĚTI DĚKANA ŠIMÁKA To věda, zašel jsem si na to lépe; šel jsem na radnici a řekl jsem těm pánům, že bych rád ten nepořádek v sakristii přetrhl, že míním ohlásiti, aby se skrze sakristii nechodili, aby tedy ti páni nemyslili, že se to skrze ně činí a požaduje je, aby i oni budoucně kostelem do své stolice šli, bylo mé ponouknutí od nich přijaté. Jsa z té strany ubezpečen, ohlásil jsem hned v neděli na to (první neděli postní) osadníkům po ranním i po velkým kázání takto: Že jest tento chrám Páně dům Boží a tím samým, jakž sám P. Ježíš výslovně řekl, dům modlitby, a že z něho každý, kdo sem z jiného ohledu přichází, peleši lotrovskou činí, jest každému z vás povědomo. Z té samé příčiny jest to povinnost každého pořádného křesťana, aby hned po prvním zvonění, přijda do chrámu Páně, veřejně Bohu se klaněl, nejdražší oběti mše s. přítomen byl, zkroušeně se modlil, aneb horlivě slovo Boží poslouchal a tomu následovně, aby zde žádných pokoutních míst nevyhledával, jedním slovem, aby zde příslušný pořádek zachoval. K docílení tohoto příslušného pořádku se dnes láskám vaším ohlašuje, že od zítřejšího dne to zde tak nepořádné vcházení a vycházení skrze sakristii, jakož i tam mezi službami Božími pohoršlivé se zdržování docela zapovídá. Budeli tam míti kdokoli nějaké řízení, ať tam jde kostelem a jak to, co tam jednati chtěl, vykonal, ať zase hned beze všeho marného se tam pozdržení do kostela vyjde. Aby se po skončených, jak ranních, tak velkých službách Božích snáze z kostela vyjíti mohlo, otevrou se ty druhé protější kostelní dveře. Mimo to se zároveň zapovídá to zde obyčejné sedání v zpovědlnicích, neboť i tam žádný sprosťák, který si z toho postranního místa jenom posměch činí, docela nepatří. Pak-li se kdo podle toho nezachová a tím pro svou neposlušnost zde veřejně zahanben bude, ať nápotom žádnému jinému příčinu svého zahanbení, krom sobě samému, nepřičítá. To se tak ohlásilo, já sám i p. kaplani jsme šli několikrát skrze kostel do sakristie a po kratičkém čase se žádný skrze sakristii jíti neopovážil. Díky Bohu, že ta spousta přestala. Svíce na Hromnice Byl nápodobně zde ten obyčej, že na den očisťování bl. P. Marie, při svěcení svíček hned po duchovních, také zdejší p. představení, dříve totiž v prvnějších letech p. kněhvedoucí, 2 p. radní, p. představení obce, p. učitelové a kostelníci také k oltáři přikročili a z ruky světícího faráře svíce obdrželi, nejen na průvod, ale vzali si je domů. Když nastal roku 1842 sl. Magistrát, tu šli také i ti páni, jakož p. rada, kancelista, početvedoucí i právní sluha pro svíci, ano! i paní radová!! a když kdož z nich na průvod pro domácí zaměstnání, neb ouřední práci do kostela přijíti nemohl poslal si pro svíčku! Tak se stalo, že již 30 svíček na takové rozdávání na den Hromnic nepostačovalo. To mne zamrzelo, dal jsem tu výlohu schválně do zádušních oučtů a požádal jsem p.t. p. Vikáře, aby to nepřijal, až mu děkan Jan Urban. Na zeď kostela, v místech, kde Kašpar Josef Maruna odpočívá, byla umístěna pamětní tabulka s nápisem: Zde pod dlažbou chrámovou před oltářem sv. Barbory v Pánu odpočívá, očekávaje slavného zmrtvýchvstání P. Kašpar Josef Maruna, farář a rodák zdejší. Narodil se 28.XII zemřel 22.XI Čest jeho památce! Jako vzpomínka na dávného kněze se uchoval Marunův dopis, kterým zval svinenského purkmistra na svou primici (prvně slouženou mši) do Prahy: Slovutný a vzácný pane purkmistře a primátore: Nastávající šťastný a veselý velikonoční svátky a vše co by kolivěk laskavý pán sám sobě přál a vinšovati ráčil, nápodobně celému sboru slavnému magistrátu vinšuji a přeji zádušní oučty k potvrzení předložené budou, což on také učinil /viz zádušní oučty od roku 1848/. Když přišlo Hromnic roku 1850, vzal jsem knihu tu zádušní a ukázal jsem to tam pánům řka, že jim svíce víc dáti nesmím, že mi ta výdej nebyla přijmutá. Zlostí nešli na ten den do kostela k průvodu krom p. rady, jemuž jsem nechal dáti svíčku skrze kostelníka k průvodu s tím doložením, aby jí po průvodu hned zase kostelníkovi odevzdal. Od toho času se dávají pánům všem zdejším k průvodu svíce, které však hned po skončeném průvodu kostelníkovi a tím samým kostelu se opět dávají. Zase díky Bohu, že ta zbytečná výloha konec vzala. Porady učitelů I tohoto roku se držely tak nazvané, na stránce 80 popsané porady učitelské. Opět bez všeho následku kromě toho, že se při nich vyjednalo, aby učitelové také země a děje-spis dítkám přednášeli, což mnohý, když to sám uměl, dle možnosti učinil. Rybníček Toho roku v měsíci dubnu jsem nechal udělati v té první stružce na dolním poli malý rybníček a posázel jsem hráz lipama a řežaby a nasadil jsem do něj ještě toho roku 28 malých kaprů, kteří jak náleží, poněvadž jsem je krmil, tím rokem vyrostli. Bylo mi to velmi divné, že byli všichní, když jsem na podzim lovil, divné až k podivení, že je Svinenští nepokradli. Stála mne ta práce toho rybníčka 50 zl w/w. Oumrtí pana biskupa Dne 4. června zesnul v Pánu náš srdečně rád. Vedle mého laskavého pána také i slavný magistrát ano i celou obec na moji první mši svatou velikonoční outerej, kterou v Praze sloužiti budu, poníženě zvu. Než poněvadž vidím, že nemožno jest osobně přítomně bejti, aspoň jedním myšlením a vzpomenutím přítomnost žádám. Kdežto mojí první oběť Bohu obětovati budu, nezapomenu prosbu učiniti, aby ve všem což by duši užitečné bylo i tělu prospěšné uslyšáni byli za prokázaná netoliko mně než i doma pozůstalým sirotkům dobrodiní. A tak poroučeje se mému laskavému pánu a spolu celému magistrátu zůstávám každého času k službám volný Casparus Josephus Maruna. Jiří Čajan nejdůstojnější pan biskup Josef Ondřej Lindauer. Dejž mu Bůh lehké odpočinutí. Byl od Budějovických sousedů až příliš nenáviděn, také jej kočičinou poctili. Když však zemřel a oni zaslechli, že jim na špitál asi zl odkázal, tak jej počali chváliti, řkouce to byl diamant nevybroušený! Most na Wízdalky Poněvadž se Bukvičtí sedláci na to mrzeli, že se jim jezdilo prostřední polní cestou a pak přes jejich kus louky k hájku, tedyť jsem nechal dělati most za hájkem přes potok k Wízdalce, aby se tady, ačkoli to velká objížďka jest, na pole u hájků jezditi mohlo. Dlouho-li tam obstojí, nevím. Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan ZAJÍMAVOST Přílety a odlety čápů v Trhových Svinech rok...příletpáru...odlet...počet mláďat a a a a a a a a a a a (všechna uhynula) hnízdo shozeno větrem (podle záznamů ve farní kronice) Jiří Čajan - 5 -

6 Literární koutek V září 2007 vyhlásil Klub mladých čtenářů Albatrosu literární soutěž pro mladé autory, a to na téma Můj nejbáječnější (nebo nejhrůznější) zážitek z prázdnin. V redakci Albatrosu se sešlo na 640 příspěvků (povídek i básní), z nichž odborná porota pod vedením básníka Jiřího Žáčka a spisovatelky Ivony Březinové nakonec vybrala 10 nejlepších textů v každé kategorii. Mezi 10 vítězných textů v kategorii let se dostal i student Martin Jaroš z tercie Gymnázia Trhové Sviny. Cesta Římem tam a zase zpátky aneb Příběh člověka od Martina Jaroše Mgr. Iva Kumstová Jednoho krásného dne, za sedmero horami a sedmero lesy, prostě za osmdesáti tunely, v krásné zemi jménem Itálie se naše rodina (tj. sestry Petra a Markéta, já-martin, otec a matka), chtivá poznání, vydala do města, které se nazývá Řím neboli Věčné město. Automobilem jsme zaparkovali před starými městskými hradbami u blízkého kostela San Giovanni in Laterano, u kterého protestovali demonstranti. Po jeho prohlídce jsme se vydali ke Koloseu a po Posvátné cestě jsme vystoupili na To study or not to study English Anglický měsíčník Bridge je určen studentům všech typů škol. V letošním, už jedenáctém ročníku, je pravidelně vypisována soutěž o nejkrásnější, nejnápaditější a nejpoetičtější báseň. Rozdíl je pouze ve formě, kterou zadává redakce časopisu. V listopadu 2007 dostali studenti zadání vymyslet akrostichon. To je báseň, jejíž písmena na začátku každé řádky ukrývají například jméno autora. Dokážete přečíst vzkaz od Kateřiny Dvořákové, studentky kvarty Gymnázia Trhové Sviny? Nothing is impossible Never give up! Odd sentence or no? Today I said to myself Hey let s write an acrostic Impossible thing for me? Never quite talented for poetry? But Giving everything into this Instantly trying to think Simple, difficult, long or short? I don t know Maybe writing about nature? (would it be nice?) Possibly about a beautiful sculpture? (from the ice?) Or should I just scribble Something without sense? See? I m almost ready Before finishing Let s just say Even though you are not a poet, you can do this! Kapitol. Sestoupili jsme po Kapitolských schodech a přešli na blízké náměstí Piazza Venezia, kde se nachází památník věnovaný králi Viktoru Emanuelovi II. Vyrazili jsme ke krásné Fontáně di Trevi a Španělským schodům, kde nám bohužel začalo pršet. Šli jsme k Pantheonu, potom jsme překročili řeku Tiber a uzřeli mohutný Andělský hrad. Do státu Vatikán nám chybělo už jen pár kroků. Před vstupem do chrámu sv. Petra kontrolovali zavazadlo, ale něco se jim nelíbilo. Z batohu jsme museli vyndat termosku a předat ji policii ke kontrole. Po chvíli nás vpustili do chrámu, ale brzy nás vyhostili, protože už zavírali. Když jsme vyšli ven, byla už tma a tak jsme se vydali zkratkou k automobilu. Jenže park, jímž jsme chtěli projít, byl uzavřen. Jelikož jsme už byli znaveni, zeptali jsme se římského občana na cestu. On nám řekl, že máme jet městskou dopravou. Asi po půlhodině autobus přijel a my jsme vyjeli zpět. Vystoupili jsme skoro na opačné straně centra a ve tmě jsme se znovu vydali k automobilu. Když jsme k půlnoci přišli k místu, kde jsme ho zaparkovali, už tam nebyl a auta okolo byla spálená a ohořelá. Zjistili jsme, že naše auto stálo na místě pro invalidy, a tak jsme si vyšli k nejbližší policejní stanici. Zde jsme zaplatili pokutu a vyjeli do tmy. Vždy, když nás na nějaké z křižovatek poslala zelená značka k dálnici, na následující křižovatce informace, kterým směrem se dát, chyběla. A tak se stalo, že vždy po určité době a mnoha najetých kilometrech jsme zase projížděli centrem. Když už jsme měli centra po téměř dvou hodinách bloudění dost, dostali jsme se konečně na dálnici. Z toho plyne ponaučení, že všechny cesty vedou do Říma, ale jen jedna z Říma a tu je těžké najít. Katka opravdu dokázala, že nic není nemožné, a byla redakcí časopisu Bridge oceněna jako vítězka třetí části soutěže Rhyme Time. O pár týdnů později se název našeho gymnázia objevil v časopise znovu tentokrát napsala septimánka Lucie Korecká báseň ve formě anglického sonetu. Posuďte sami, zda si první místo v 7. čísle Bridge zasloužila: A sonnet is a song, a sweet soft sound A flute s tune as it flutters, flies and flows It flits and floats, a melody follows Uplifting to all souls that it surrounds A nightingale whistling between the eaves Enchanting with its chant of calm sweet art A harp in a bard s hands that charms the heart A finch trilling hidden in linden leaves Hear trickling hill streams swiftly drift away A river s singing spring, frisking and free And then again the angry raving sea The rage of grey waves in a heaven s bay A sonnet sings aloud or calls and chimes Or whispers low and slowly sailing time. Ocenění v časopise Bridge ale i první a druhé místo v okresním kole letošní Olympiády z anglického jazyka jsou důkazem, že angličtina je pro obě studentky nejenom prostředkem dorozumívání mezi lidmi, tedy nástrojem každodenní komunikace, ale dokáží ji použít i kreativně například k napsání básně. Lucie i Kateřina získaly na GTS dobré základy a zároveň i motivaci pro další studium anglického jazyka. Mgr. M.Poláková Maturitní ples 8.A v Borovanech Maturitní ples trhovosvinenského gymnázia se letos 29. února vrátil na historické a tradiční místo do kulturního sálu v Borovanech. Třídní profesorka Mgr. M. Langerová řádně ošerpovala své studenty a studentky, kterým tak už nic nebrání, aby se radostně vrhli do maturitního finiše. Nechybělo samozřejmě předtančení, bohatá tombola, břišní tanečnice ani půlnoční studentské překvapení. Ke skvělé zábavě přispěl i výborný výkon hudební skupiny S.A.M. Mgr. F.Slípka Foto: Jiří Pelouch - 6 -

7 Časopis Trháček - mladí novináři píší nejen o své škole Před Vánocemi spatřilo světlo světa první číslo nezávislého občasníku Základní školy v Trhových Svinech s názvem Trháček (titulní strana na snímku). Časopis, který je plný informací ze života školy, vlastní tvorby redaktorů, zpráv o sportu, rozhovorů, hádanek, vtipů a kreseb dětí, připravuje redakce, složená zatím výhradně z dívek žákyň devátých a osmých ročníků. Mezi námi se najde pár dětí, kterým je slovo slohová práce bližší než těm ostatním. Píší si, ať už na papír nebo do deníků různé zážitky, básničky, kreslí obrázky na cáry z bloku. Minulý rok se zrodil nápad vytvořit školní časopis, přičemž se objevila příležitost pojmenovat sbírku těchto cárů články. Byla nám proto na začátku školního roku 2007/2008 nabídnuta možnost psát do školního časopisu. Také jsme se mohli zúčastnit semináře (vzdělávacího kurzu) ve Waldmünchenu na téma tvorba školního časopisu, píše v redakčním úvodu k Trháčku Kristýna Němečková. Mladým novinářům přejeme pro tvorbu školních novin hodně inspirace a vytrvalosti a mnoho spokojených čtenářů. Tak nám ve Svinech opět zahraje country kapela Patrola. Po loňském úspěšném vystoupení v restauraci U Čáhů bude hrát na stejném místě, a to 19. dubna od 20 hodin. Petra Vicková Proti Tvojí únavě - Patrola Ti zahraje! Pavlína Jíšová, první dáma českého folku, o skupině Patrola napsala: Pánové z Patroly jsou zcela jistě veselí chlapíci. Protože, pokud jsem správně poslouchala, ze čtrnácti písniček je jich třináct v dur. Už proto posluchačům dokáže Patrola zvednout náladu. Na kapelní navštívence také najdete heslo - proti Tvojí únavě - Patrola Ti zahraje. A v dur zpívají pánové i smutnější texty. Všechny smutky pryč! Patroláci hrají a zpívají rádi a věřím, že na country bálech roztancují i bručouny Takže raději pozměníme jejich heslo: Se skupinou Patrola pozvi všechny do kola. Z historie kapely: Vznik této českobudějovické kapely se traduje někdy k únoru léta Páně 1995, zpočátku hráli, kde se dalo. Od hotelových barů Víte, co je CITES? Tak to už vědí i naši osmáci. Byli totiž na dvou výukových programech v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. Jeden nesl název Vyhynulá zvířata a druhý Kdo nese kůži na trh. Oba programy obohatily naše žáky o další zajímavosti v oblasti přírody a péče o ni. A co že je ten CITES? Je to oficiálně používaná zkratka ÚMLUVY O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHU a PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN, někdy se jí též říká WASHINGTONSKÁ ÚMLUVA. Česká republika je jejím členem od Děti si mohly ohmatat mikročip, zkusily si identifikovat dva stejné druhy hadů, zahrály si na kupující exotické zvěře kdesi v cizině I program, zaměřený na vyhynulá zvířata, přinesl řadu zajímavých poznatků. Teď už mimo jiné děti vědí, že u nás nežije norek evropský, ale že byl zcela vytlačen norkem americkým, nebo že chtějí-li zažít opravdové dobrodružství, tak musejí vyrazit vzhůru do lesů Beskyd, kde možná narazí na vlky i na medvědy. Děkujeme pracovníkům ZOO za pěkný přístup k našim žáčkům. L. Bustová až po švýcarský Zürich. Od Silvestra 95 se v kapele vystřídalo několik muzikantů. V roce 1998 se kapelnictví ujímá Vladimír Matějka z Trhových Svinů se na vystoupení pro fanoušky oficiálně prezentoval Fan Klub skupiny. Patrola nahrává své první CD s názvem Stopa. Vyšlo v roce 1997 a křtil ho Tomáš Bohm - kapelník skupiny Karolina. Rychle se umístilo v country Hitparádě a hráli jej snad všechna rádia v Čechách a dokonce i rádio Bratislava. Na jaře roku 1999 natočen maxisingl na kterém jsou tři skladby. Dlouhej den, Jak ti říkat mám a Světlo. V průběhu roku 2000 nahrává Patrola druhé CD s názvem Dlouhej den se 13 vlastními písněmi a jednou převzatou. V současnosti skupina vystupuje ve složení: Vladimír Matějka - kapelník, první kytara, zpěv, Petr Hlaváček - banjo, zpěv, Štefan Holubják - doprovodná kytara, zpěv, Marcel Vodák - basová kytara, zpěv, Jiří Podhora - mandolína, zpěv a foukací harmonika. Od prosince 2007 má kapela šestého člena na housle je doprovází Bohuslav Králíček. Za 13 let sbírání zkušeností na různých festivalech, veřejných vystoupeních apod., si Patrola vytvořila velmi široký repertoár, který osloví všechny příznivce country. Jak sami říkají, hrají vše co se jim líbí, prostě countrygrass. Koncem loňského roku dostala Patrola angažmá od známého baviče Petra Novotného, který připravuje na druhé pololetí tohoto roku velkou Bufalo Bill Show. Jedná se o rekonstrukci slavného turné velkého pistolníka po zemích Koruny České v roce Na venkovním prostranství za doprovodu Patroly, hrající dobové melodie, a stylově oblečených tanečníků uvidí tisíce diváků v sedmi velkých českých a moravských městech přehlídku kovbojských dovedností. Naviděnou U Čáhů se těší kapela Patrola a pořadatel Petr Petrus. Více informací o kapele najdete na jejich internetových stránkách Petr Petrus - 7 -

8 Kino Trhové Sviny Program kina od 1. dubna do 31. dubna čtvrtek VRATNÉ LAHVE v hod. Česká barevná komedie DD 103 Mládeži přístupno Vstupné: 55,- Kč pátek SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA v hod. Americká barevná komedie DD sobota Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman a další v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné:60,- Kč neděle LET S DANCE 2 STREET DANCE v hod. Americké barevné širokoúhlé hudební drama DD pondělí Hrají: Robert Hoffman, Briana Evigan, Will Kemp a další v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč čtvrtek POKÁNÍ v hod. Americké barevné drama DD pátek Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai a další v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné:60,- Kč sobota O ŽIVOT v hod. Česká barevná širokoúhlá komedie Milana Šteindera DD neděle Hrají: Vojtěch Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl, Robert Nebřenský, Pavla Tomicová, v hod. Ivana Chýlková a další Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ DD 67 v 9.45 hod. KRTEK A HODINY a ve hod. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí OKO v hod. Americký barevný širokoúhlý horor DD 102 Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč čtvrtek SWEENEY TODD : ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET v hod. Americké barevné muzikálové drama DD 116 Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč pondělí MEDVÍDEK v hod. Česká barevná černá komedie DD 98 Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč čtvrtek RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT v hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller DD pátek Hrají: Sylvester Stallone, Julie Benz a další v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč sobota O RODIČÍCH A DĚTECH v hod. Česká barevná širokoúhlá komedie DD neděle v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí Filmové představení nejen pro děti ZŠ DD 62 ve hod. ČTYŘLÍSTEK Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí JUMPER v hod. Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller DD 102 Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné:65,- Kč Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA OCHOTNÍCI MÍŘÍ DO SVINŮ Zde je kompletní program pátek od hod. Osoby a obsazení Přeložil: Jaromír Janeček Režie: Lubomír Hovorka sobota od hod. Ochotnická jednota Brloh Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE Úspěšná komedie o tom, co mohou způsobit zkratky v inzerátech. Georgette Marie-Louisa Jeanie Jacqueline Spartakus Bertrande Bernard Jean Jana Jungwirthová Iva Vejvodová Markéta Tanzerová Iva Vančurová Václav Pecha Vlastimil Švarc Libor Lev Tomáš Jungwirth Divadelní společnost Podkova, Jihočeského folklorního souboru Kovářovan - Kovářov Milan a Pavla Škochovi: NÁMLUVY Komedie Osoby a obsazení: Amálie Čiperová Stanislava Rybníčková Rozálie Čiperová Pavla Škochová Alois Karas, rybář Prokop Kahoun Josefína, jeho žena Štěpánka Rybníčková Emil Plužný, soudce Martin Schmeller Paní Moudrá Petra Brčáková Matěj Štika, vodník Milan Škoch Námět, scénář, scéna: manželé Milan a Pavla Škochovi Režie: Milan Škoch od hod. FIKAR - Divadelní a osvětový spolek Nadějkov Philip King, Falkland L.Cary: VELKÁ ZLÁ MYŠ Philip King a Falkland L.Cary patří k předním anglickým tvůrcům komedií. Z nich největšího úspěchu dosáhla právě dnes uváděná hra. Pan Bloome je úředníčkem v londýnské kanceláři firmy Cumpibix. Jednoho dne se však náhodou stane v očích svých spolupracovníků Velkou zlou myší. To právě ve chvíli, kdy si všichni začnou myslet, že jejich trapasy a problémy způsobil právě on. Při této komedii plné absurdních gagů se jistě všichni dobře pobaví. Překlad: Vladimír Pražák, František Miška Osoby a obsazení Fiona Jonesová Mirka Dvořáková / Marita Veselá Harold Hopkins Petr Vach Slečna Spencerová Boženka Dvořáková Price-Hargraves. Jarda Souček Mr.Bloome Pavel Dvořák ml. / Dalibor Votava Lady Chesapeaková Maruška Kvasničková Doris Poveyová. itka Pincová ml. / Monika Pincová Inspektor McNutt Honza Peterka Zaměstnanci firmy Chumpibix Všichni Režie Dramaturgie Světla a zvuk Scéna Kostýmy Stavba scény Nápověda (pro děti do 15 let nevhodné) NEDĚLE od hod. Jiří Jiroutek Mirka Dvořáková, Jarda Souček, Jiří Jiroutek Jiří čumpi Benda Jiří Jiroutek všichni Pavel Dvořák st.+všichni Maruška Kabíčková Amatérský divadelní soubor Hořice na Šumavě Jan Jílek: KAŠPÁREK, HONZA A ZAKLETÁ PRINCEZNA Pohádka pro děti od 3 let Osoby a obsazení: Opět po roce přivítá kulturní dům v našem městě amatérská divadla působící v Jihočeském kraji. Po páté v řadě bude, předposlední dubnový víkend (od pátku 18. do neděle 20.), jeviště patřit ochotnickým hercům. Na Krajskou přehlídku venkovských divadel Trhové Sviny 2008 se letos přihlásilo pět souborů s převážně veseloherním žánrem, ale na své si přijdou i děti. Pravidelný účastník předchozích přehlídek - Amatérské divadlo Hořice na Šumavě - pro ně už tradičně připravilo veselou pohádku Kašpárek, Honza a zakletá princezna. Chtěli bychom Vás všechny jménem účinkujících a organizátorů touto cestou co nejsrdečněji pozvat na tento divadelní minifestival. Pevně věříme, že si z programové nabídky některé kusy vyberete a budete se skvěle bavit. Vstupné je symbolických 50 Kč. Zakoupená vstupenka platí na všechna představení od pátku 18. do neděle 20. dubna Děti, mládež a studenti mají vstup zdarma. F. Herbst Kašpárek: Král: Princezna: Kalupinka: Loupežník: Baba Jaga: Honza: Vodník: Šmidra: Máma: Čert: Jindřich Faltýn Milan Kilian Monika Grillová Martina Lietavcová.Jana Čurdová Antonín Švec st. Marie Vaníčková Jana Brabcová Antonín Švec ml. Eva Koritarová Karel Krčál Růžena Šulcová Václav Brož st

9 Režie: Napovídá: Zvuk: Světla: Hudba: Vítězslav Kučera Hana Brožová a Anna Kotrčová Václav Brož ml. Vítězslav Kučera Martina Lietavcová Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h h. nebo (v době prodeje vstupenek do kina) h. Zajímavé osobnosti Trhovosvinenska od hod. Divadelní ochotnický soubor SUchdolské Divadlo,o.s. ( SUD ) Zdeněk Hovorka: PAMFILO A SPOL. Když se do krásných dívek z b l á z n í mladíci, je to přirozený života běh. Pokud se tak ale stane páprdům, kteří by těm dívenkám mohli být otci ba dědečky, pak je to drámo, ale někdy také velká sranda. Osoby a obsazení: Pamfilo, statkář Petr Toufar Rufollo, povaleč Vít Pávek Ermín, básník Jan Mráček Matěj Potměšil Puccio, sluha od Pamfila Vít Lexa David Dvořák Jakub, mnich Jakub Ďoubal Tereza Kamišová Améle, sestra Pamfilova Mária Jelínková Iveta Čuháková Ardélie, sestra Pamfilova Olga Imrichová Alena Pilná Lauretta, dcera Amélie Šárka Imrichová Veronika Fuková Janetta, služka od sester Michaela Sobotková Šárka Budíková Beritola, služebná u Pamfila Lenka Cvrčková Marta Pilsová Spoluúčinkuje Komorní soubor při ZŠ Rapšach pod vedením Františka Cvrčka: Housle: Lenka Cvrčková ml. Violoncello: Anna Cvrčková Kytara: František Cvrček Klávesy: Marie Kepková Flétny: Jana Kepková Karel Filip Mohutný poryv větru zvedl obrovskou vlnu a loď, která právě prováděla couvací manévr, byla od zádě zalita vysokou horou vody. Expediční loď nejproslulejšího mořského badatele Jacques-Yves Cousteaua, slavná Calypso, šla během několika minut pod vodu, aby nakonec klesla do hloubky až na samé dno. Zkáza lodi Calypso se opravdu udála, ale ne na moři a ne Cousteauovi. Postiženým byl trhovosvinenský občan, podnikatel a lodní modelář, pan Karel Filip. Jeho metrová maketa lodi Calypso klesla do čtyřmetrové hloubky Holického rybníka. Po několika hodinách hledání ji na dně ještě přišlápl potápěč. Nikdo nevěřil, že by se troska makety ještě mohla účastnit blížícího se mistrovství světa lodních modelů. Během následujících šesti týdnů usilovné práce na rekonstrukci, často po nocích a za pomoci manželky a kamarádů, se podařilo nemožné. Nejen že se vylepšený model Calypso zúčastnil Mistrovství světa lodních modelů 2007v Petrohradě, ale ještě panu Filipovi získal cennou bronzovou medaili. Karlu Filipovi je 54 let, narodil se ve Zlivi, bydlel v Českých Budějovicích, kde vystudoval Střední průmyslovou školu strojní. V roce 1997 se pak s manželkou přestěhoval do Trhových Svinů do Štefankovy ulice. Oba jejich synové žili v té době již samostatně. Před rokem 1989 pracoval v Kancelářských strojích, ale protože podnik po revoluci ukončil svoji činnost, byl náhle okolnostmi donucen začít v tomto oboru podnikat. Dnes provozuje firmu TFK, servis a velkoobchod kancelářských potřeb, přičemž zastupuje firmu Canon. V Trhových Svinech měl na náměstí osm let prodejnu, ale z důvodu časové náročnosti ji přenechal příbuznému. Naprostou většinu svého volného času totiž věnuje koníčku lodním modelům, a to již od druhé třídy základní školy. Je členem klubu lodních modelářů KLoM Borovany, kde také působí jako lektor a trenér žáků. Stavba jedné lodi mu trvá průměrně 1500 hodin pečlivé práce. Za svůj život postavil 14 velkých modelů, plovoucích lodí řízených rádiem. Doma má například finský tanker Kiisla, italskou jachtu Kohete a obývacímu pokoji vévodí ve skleněné vitríně Calypso (na snímku), jeho nejoblíbenější loď. Drážďanské muzeum odkoupilo od pana Filipa makety jachty Jadran a časově nejnáročnější model - ruský raketový křižník Varjag, který byl ve druhé světové válce potopen Němci. Na modelářských soutěžích se hodnotí stavba lodi, konkrétně shodnost s dokumentací a dokonalost provedení, dále se boduje průjezd vytýčenou tratí. Takových soutěží se pan Autor: Zdeněk Hovorka Režie a dramatizace: Petr Toufar Asistentka režie: Lenka Cvrčková Produkce: Vít Pávek Návrh scény: Šárka Budíková Návrh kostýmů: Tereza Kamišová Hudba: František Cvrček Písňové texty: Lenka Cvrčková Technická spolupráce: Tomáš Pařík, Matěj Novotný, Jiří Kostelecký DIVADLA Sál KD T. Sviny sobota Pohádkové divadlo Julie Jurištové uvádí pohádku pro děti na motivy B. Němcové od hod. Radovan Snítil: O DOBRU A ZLU Od počátku všech věků světem zmítá dobro a zlo. Jak všichni víme, není zlo bez dobra a naopak dobro bez zla. Ví to ovšem i samotné Dobro se Zlem? Patrně ne, a tak spolu uzavřou sázku, kdo má nad lidmi větší moc. Do cesty jim přijde Michal, na kterém se rozhodnou změřit své síly. Jak Michal ve zkoušce obstojí? Podaří se mu s pomocí obyvatel kouzelného lesa zachránit dívku zakletou na hradě zlé čarodějnice? O tom vypráví pohádka. Hrají : Julie Jurištová, Vanda Hauserová / Barbora Petrová, Radovan Snítil, Libor Jeník / Dominik Linka, Radek Valenta / Tomáš Holý Vstupné: 50,- Kč úterý Divadelní spolek Frída Divadlo Bolka Polívky od hod. Dodo Gombár: PÁNSKÁ JÍZDA Děj je zasazen do prostřed vesnického ochotnického divadla. Specifikem tohoto souboru je fakt, že jej tvoří pouze chlapi. Ženy v této dědině hrát divadlo jednoduše nebaví. Proto je repertoár ochotnického souboru postaven čistě na mužích a život divadla na vesnici se stává vysloveně pánskou záležitostí. Z toho stereotypu vytrhne soubor až příchod mladého avantgardního režiséra, který se rozhodne nazkoušet s místními hvězdami přelomové představení. Jeho volba je odvážná, bude zkoušet Tři sestry od Čechova. Tři hlavní postavy - Olgu, Irinu a Mášu ztvární tři chlapi. Naše nové představení pojednává s patřičnou dávkou humoru a nadhledu o tomto netradičním zkušebním období. Hrají:Jiří Pecha, Martin Trnavský, Radim Novák, David Rotter, Klára Rotterová Scénář a režie: Dodo Gombár Hudba:David Rotter Scéna a kostýmy:jaroslav Milfajt Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč Filip zúčastňuje velice často. Mimo výstavy a předváděčky modelů soutěží každoročně na česko-slovensko-polských pohárech, na Austria Cup, mistrem naší republiky je pravidelně od roku V roce 2004 dokonce získal zlatou medaili na Mistrovství Evropy v Moskvě s jachtou Kohete (na snímku p. Filip na nejvyšším stupni vítězů). V roce 2005 se stal nejen soutěžícím, ale také jedním z hlavních pořadatelů mistrovství světa, konaného v České republice. Jako místo konání byli uvažovány Trhové Sviny, ale pro nedostatek ubytovacích kapacit, které se nepodařilo dojednat ani ve svinenském internátu a také díky velké pomoci tamního starosty, byly nakonec vybrány Borovany. V Trhových Svinech se na Velkém rybníce uskutečnila jedna část soutěže - závody plachetnic. Příprava a organizace mistrovství světa byla pro Karla Filipa velice náročná, a tak kvůli horšímu soustředění se tentokrát umístnil jen na 4. místě. Říkáte, že prodejnu v Trhových Svinech jste opustil z důvodu její časové náročnosti. Nepotřeboval jste náhodou více času na lodě? Co všechno vůbec takový koníček obnáší? Je to opravdu jen koníček, nedělám ho pro peníze, naopak je to drahý koníček. Spolkne veškerý volný čas, všechny dovolené. Je to náročná práce, která vyžaduje trpělivost, pečlivost a soustředění. Prostě koníček na plný úvazek. Ale baví mě to jako nic jiného. A manželka to všechno akceptuje? Bez její podpory a pomoci by to prostě nešlo provozovat v takovém rozsahu a s takovým nasazením. Vždyť se mnou na mistrovstvích tráví každoročně dovolenou, ale my si to dokážeme užít, vždycky se v místě konání někam zajedeme podívat. Plánujete nějakou další maketu? Mám teď rozestavěný francouský křižník Le Corso, potopený v 1. světové válce. Je to prozatím můj nejdelší model, měří 187 centimetrů a stavět ho budu ještě nejméně 2,5 roku. Pane Filipe, děkuji Vám za rozhovor, přeji hodně dalších úspěchů a hlavně pohodového koníčka. Petr Petrus, - 9 -

10 Malé dobré rady do zahrady Nebojme se vypěstovat si ovocnou stěnu Schematicky znázorněný růst ovocného stromu (neplatí pro broskvoň a višeň), vedený jako ovocná stěna. Použitá podnož je vlastní nebo zakoupený mladý stromek, který si následně sami upravíme. Ponecháme dva postranní výhony jako základ prvního patra a prostřední jako pokračující kmínek druhého patra. Ramena pater musejí být vedena asi ve 45 stupňovém úhlu, aby stejně sílila. V případě, že nejsou stejně silná, slabší postavíme kolměji k dosažení stejné síly. Všechny výhony mají jen růstové pupeny. V druhém roce se na nich růstové pupeny mění na květní, ramena přirůstají z koncových pupenů, které musejí být zachovány bez řezu a zkracování. Ve třetím roce již stromeček kvete a nasadí na plod. Ze shluků květních pupenů prorůstají větve druhého řádu, které zůstávají již trvale a plodí. Jak je zde zdůrazněno, průměr kmene musí být podstatně silnější než kmen nad rozvětvením prvního patra a stejně tak ve všech patrech. Kmen na nákresu č.i se dělí na tři výhony, které mají stejný průměr. Součet ploch nových výhonů je vždy stejný jako plocha kmene. Tím vzniká nutné odstupňování průměru kmene v místech rozvětvení. Míza zde vchází do slabšího stoupacího vedení, čímž se výrazně zpomalí rychlost průtoku mízy, ta se mění na tlak, který mízu tlačí do stran, do ramen. Při úhlu 45 stupňů všechny tři výhony jsou stejně silné, při menším úhlu, asi 30 stupňů, jde více mízy do spodních kosterních větví, při větším úhlu (80 stupňů) bude pokračující kmen silnější a ramena slabší. Stěna bude vyšší, více zaplněna ve vyšších partiích. Sklon podle I a II je správný, který můžeme ještě korigovat zdvižením nebo skloněním ramen. Podle III je bohatý v horních partiích, ale dolní jsou špatně vyživená. Naprosto nevhodná ploha vodorovná až podosá neplodí vůbec a spouští růst vlků. Odstraňování vlků nebo jejich zkracování stav ještě zhoršuje Nyní se podíváme na pokus vypěstování ovocné stěny. Byly zabetonovány ocelové sloupky, nataženy dráty a větve ohnuty podle návodu do vodorovné polohy, aby vytvořily kosterní větve. Protože byly stromky již vysoké, došlo ke zkrácení na žádanou výšku. Systém je tím odtlakován, míza směřuje kolmo nahoru k náhradě ořezaných větví. Sílí jen kmen a větve nejvyššího patra, míza přechází spodní patra, kde větve zůstávají slabé, nevyživené. Chybí nutné zúžení kmene mezi patry. Strom již neplodí. 10 Č.1 ukázka stromu po řezu, starého 20 let. Má zkrácené letorosty, na kterých se měly tvořit květy neplodí. Č.2 neplodí, ale má již letorosty, na nichž se mohou v příštím roce vyvíjet květy. Stár asi 25 let. Č.3 květy se vyvíjejí, ale zahustí se strom dalšími vlky. V červenci můžeme odstranit několik nejsilnějších vlků, plodí po 24 letech řezání. Č.4 také sklizeň Č.5,6 několik parádníků Č. 9 stromky téměř neřezané, v posledních čtyřech letech vůbec Č. 10 a pravá sklizeň Pro snadné pochopení závažnosti řezu a jeho následků jsem vytvořil číselnou řadu, v jaké stavu se strom právě nachází Bohuslav Zachař

11 Jarní kolo fotbalové soutěže startuje Po dlouhé zimní přestávce, která trvala od 10. listopadu 2007, se v sobotu 29. března 2008 rozeběhne jarní část soutěže 1.B třídy mužů fotbalistům Spartaku Trhové Sviny. Po podzimu jsou muži na 8.místě se ziskem 19 bodů s vyrovnanou bilancí 6 výher, 1 remízy a 6 proher. S umístěním však nepanovala přílišná spokojenost, protože trenéři měli o počtu bodů jiné představy, a tak naplánovali pro hráče tvrdou zimní přípravu, která začala již 4. ledna (na snímku jeden z téninků). Cílem přípravy bylo připravit hráče na jarní část soutěže tak, aby své postavení v tabulce vylepšili a hrou dokázali přilákat diváky na náš fotbalový stadion. Mužstvo trénovalo třikát týdně. V úterý a v pátek ve sportovní hale a v sobotu absolvovali hráči výběhy do okolí T. Svinů. Od února pak přibylo každý víkend jedno přípravné utkání, buď na umělé trávě v Českém Krumlově nebo na Složišti v Českých Budějovicích. O výsledky v přípravě nešlo, trenéři zkoušeli různé varianty složení mužstva, snažili se do něj zapracovat nové posily. Na termín od do bylo naplánováno soustředění. Azyl našlo společné mužstvo mužů a dorostenců v Rapšachu. Trénovalo se třikrát denně, hráči zde měli k dispozici veškerý komfort. Velké travnaté hřiště a malé hřiště s umělou trávou přímo v areálu a v hotelu byly k dispozici bazén, sauna, vířivka a posilovna. Trenéři byli spokojeni nejen se soustředěním, ale i s celou zimní přípravou, protože se hráčům vyhýbala zranění a všichni přistupovali k tréninkům poctivě a zodpovědně. Oproti podzimu opustil mužstvo pouze Silvestr Gocala, který odešel na hostování do Malont. Naopak mužstvo posílili Lukáš Lenk na půlroční hostování z Olešnice, ze stejného oddílu prodloužil hostování do léta i Ladislav Picek a z SKP České Budějovice přišel taktéž na půlroční hostování brankář Bohumil Šturma. Zveme tímto všechny fotbalové fandy, aby si našli cestu na trhovosvinenský fotbalový stadion a přišli se podívat, jak mužstvo potvrdí kvalitní zimní přípravu v zápasech s týmy jako jsou Horní Planá, Čtyři Dvory B, Frymburk, Zlatá Koruna, Vyšší Brod, Kaplice B a Český Krumlov B. Sledujte skříňku oddílu kopané na náměstí v loubí, kde budou termíny jednotlivých zápasů vyvěšeny. David Beneš Masopustní turnaj Taekwon-Do ITF v Borovanech V sobotu 1. března 2008 uspořádal Fight Club České Budějovice v tělocvičně základní školy v Borovanech Masopustní turnaj Taekwon-Do ITF, na kterém uspěli i malí taekwondisté z Trhových Svinů: Dora Todorovová - 1. místo (sestavy-tull) a 3. místo (boj-matsogi) Nikola Morongová - 3. místo (tull) a 3. místo (matsogi) Lukáš Valenta - 1. místo (tull) Mgr. F. Slípka Naši mladí nohejbalisté nenašli přemožitele v halovém turnaji trojic Dne 16. února pořádal náš oddíl halový turnaj trojic v nohejbalu starších žáků. Turnaje se zúčastnili trojice těchto oddílů: TJ Spartak Trhové Sviny A, TJ Spartak Trhové Sviny B, Solidarita Praha A, Solidarita Praha B Avia Čakovice, Hapon Horažďovice, Kotlářka Praha, Šacung Benešov Systém turnaje byl nastaven takovým způsobem, aby jednotlivé trojice odehrály během turnaje alespoň šest zápasů. Po počáteční nervozitě byl k vidění velice atraktivní nohejbal. Starší žáci hrají na těchto lépe obsazených turnajích již pouze na dva dopady míče, takže nohejbal na plážích a osadách je pouze odvarem toho, co jsou hráči této věkové kategorie schopni na kurtu předvádět. Ale zpět k turnaji. Naše první trojice hrála ve složení: Tomáš Kápar, Jakub Smoleň, Jiří Tůma Druhá trojice: Vojtěch Tripes, Daniel Fík, Ondřej Matějka K vidění byly zápasy plné nasazení, ale i velkých zvratů, kdy jeden se povedl i naší druhé trojici ve čtvrtfinále s trojicí Šacungu Benešov. V semifinále na sebe narazily trojice Trhové Sviny A a Trhové Sviny B. Šťastnějším týmem byla trojice T.Sviny A a po velmi vyrovnaném zápase postoupila do finále. V dalším semifinále porazil celek Čakovic - Solidaritu A. V zápase o třetí místo nestačilo naše béčko na Solidaritu A a prohrálo těsně 1:2. V tomto zápase se projevila únava našeho B týmu, který nedává přípravě tolik, kolik by bylo třeba. Ve finále se tedy utkaly trojice Trhové Sviny A Čakovice. Finále nabídlo velmi atraktivní nohejbal v podání obou finalistů. Naše trojice si však po celý zápas udržovala tří až čtyřbodové vedení a v závěru si mohli T. Kápar aj. Smoleň dovolit na útoku několik exhibičních úderů a dovést finále do vítězného konce. V současném složení je naše první trojice schopna porazit kohokoliv ze žákovské špičky v ČR. A jak to tedy dopadlo? 1) Trhové Sviny A 2) Avia Čakovice 3) Solidarita Praha A 4) Trhové Sviny B 5) Šacung Benešov 6) Kotlářka Praha 7) Hapon Horažďovice 8) Solidarita B Trochu nás zklamala účast (spíše neúčast) sportovní veřejnosti, ale ti co přišli, určitě nelitovali a neodešli s přesvědčením, že nohejbal je sportem pro důchodce (ale ve svých mnoha formách i pro ty důchodce.) Takže se těšme na červen, kdy se do Trhových Svinů sjede opravdu to nejlepší, co v této kategorii hraje na českých hřištích.o dalších přípravách na MČR Vás budeme zcela jistě informovat. Josef Kápar, trenér mládeže Už 27. dubna začínají naši žáci krajskou soutěž. A zde je rozpis jednotlivých turnajů: kolo datum a čas místo kategorie 1 dvojice :00 Trhové Sviny 2 trojice 3 4 KP ŽÁCI JIHOČESKÝ KRAJ NOHEJBAL :00 Trhové Sviny jednorázový KP vojic a trojic 5 dvojice :00 Dynín 6 trojice 7 dvojice :00 Cep 8 trojice 9 dvojice :00 Milevsko 10 trojice

12 Společenská kronika Diamantovou svatbu, tedy úctyhodných 60 let společného života, oslavili 16. února letošního roku manželé Mičkovi. Slavnostní připomenutí jejich svatby se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu v Trhových Svinech a nevěstu a ženicha na něj doprovodili rodinní příslušníci a přátelé. Mladší přípravka v zimě nelenila V letošní zimní fotbalové sezoně jsme mohli po dlouhých letech opět sledovat výkony našich nejmenších hráčů z mužstva ml.přípravky r.1999 a mladší. Zápasy v hale byly pro naše Tr.Sviny. Tímto bychom chtěli chlapcům poblahopřát a poděkovat za skvělou reprezentaci našeho oddílu a města Trhové Sviny. Domeček - středisko pro volný čas a integraci - DM CČSH ulice Branka 588, Trhové Sviny , tel Dne 29. února 2008 proběhl na Domečku v Trhových Svinech kurz Drátkování pod vedením p. Daniela Vyhlídky. Účastníci se seznámili s technikou a odrátovali si láhev. V měsíci dubnu připravujeme: 5.4. od 9.00 Batikování na hedvábí, je Keramický kurz I. (Keramika II. dne 17.5.) také od 9.00, Savování triček od Pokud budete mít zájem o nabízené akce, kontaktujte nás, s týdenním předstihem, než Vámi vybraná akce bude probíhat, na adrese : Branka 588, Trhové Sviny , tel , akce se uskuteční za účasti minimálně 5 přihlášených!!! Těšíme se na Vás!!! Změna termínů vyhrazena!!! Nabízíme Vám: zneškodňování zvláštních odpadních vod (septiky, tukové lapoly bez dopravy) montáže přípojek lokalizace úniků vody z potrubí vedoucí střediska: Pavel Božák Váš provozovatel vodovodů a kanalizací poradenská, inženýrská a technická činnost laboratorní rozbory pitné vody čištění kanalizačních přípojek Foto: Julie Jandová 1. JVS a.s. Severní 8/ České Budějovice Nepřetržitá havarijní služba Nepřetržitá info-linka Vaše provozní středisko Borovany sídlo: ČOV U Stropnice, Borovany tel., fax: mobil: Váš provozovatel vodovodů a kanalizací benjamínky úplně něco nového a přesto, že jejich fotbalová kariéra začala teprve před 7 měsíci, podávali výborné výkony. Vedení oddílu přihlásilo mužstvo do dlouhodobého halového turnaje v přetlakové hale na SKP ČB kde jednou měsíčně odehráli 3 zápasy se soupeři z celého kraje. Po základní části postupovalo mužstvo do pětičlenné finálové skupiny na krásném třetím místě a při účasti 10 tak kvalitních soupeřů ( Dynamo ČB, Loko ČB, Tatran Prachatice, Třeboň, SKP atd.) se mluvilo o možném nejhorším 5. místě jako o velikém úspěchu.. Ale pozor - chlapci se na konci zimní sezóny hodně zlepšili a předváděli krásné a srdcem odehrané zápasy. Po posledním utkání turnaje bylo rozhodnuto Na 3. místě turnaje se umístilo mužstvo ml.přípravky Spartaku T. Sviny. Rázem vypuklo jásání a nadšení všech rodičů, babiček, dědečků a příbuzenstva, které naše mužstvo neúnavně povzbuzovalo po celou dobu turnaje. Ale to nebylo všechno, pořadatel turnaje pokračoval v hodnocení. Nejlepším brankářem turnaje se stal František Pavel ze Spartaku Mužstvo ml.přípravky odehrálo během zimní sezóny celkem 26 utkání (20 turnajových, 6 přátelských) ve kterých vstřelilo 71 branek a 59 branek obdrželo. Nejlepším střelcem se stal Petr Chromčák s 20 brankami. Nejplatnějším hráčem mužstva Josef Troup. O výkonu našeho brankáře Františka Pavla vypovídá úspěch na turnaji. Mužstvo se připravovalo dvakrát týdně, a to jednou ve sportovní hale města a jednou v hale ZŠ Tr. Sviny, která poskytla prostory zcela zdarma v rámci podpory mládežnického fotbalu. Marek Neužil a David Štojdl Foto: Vladimír Matějka Popiska k fotce: Horní řada zleva: trenér David Štojdl, Radek Capl, Matěj Pexa, Vojta Pavel, Jan Mráz, Petr Chromčák, Jiří Ebonhoch, Marek Neužil, Marek Lukáš, Michal Smoleň, trenér Marek Neužil. Dolní řada zleva: Lukáš Valenta,Vojta Jezl, Luděk Rolínek, Tomáš Kruťko, František Pavel, Josef Troup, Martin Fesl, Robert Kossi, David Nídr. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte prosím paní ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fota a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Rukopisy dnešního čísla byly předány do tisku 26. března Poslední termín k předání příspěvků příštího čísla je 15. dubna TRHOVOSVINENSKE LISTY Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny, IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady Petra Vicková Technická úprava Petra Vicková Tisk: Herbia s.r.o. Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5 Kč

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv.

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv. Projekt Podané ruce Vážení přátelé, i když pořádáme obecní den už pěknou řádku let, těší se vždy hojné účasti a nese se vždy ve vzájemném přátelském duchu. Jen vzpomeňme, kolik jsme zde už prožili emocí!

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI:

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: O FESTIVALU Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína 16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country kapela Gympleři Vsetín z.s. Během uplynulých

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Místo: v kině, začátek zasedání: 18:00 Přítomni: A. Novák, J. Kotalík, Z. Černý, J. Vocílka, P. Šitner, J. Dvořák, A. Picka, J. Čapek, V.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zleva Hugo Dokládal, 1. třída, Lucie Vávrová, 6. třída, Anna Bentaous, 7. třída, žáci ČŠBH Paříž. Kategorie (6 10 let)

Zleva Hugo Dokládal, 1. třída, Lucie Vávrová, 6. třída, Anna Bentaous, 7. třída, žáci ČŠBH Paříž. Kategorie (6 10 let) Časopis žáků a učitelů České školy bez hranic v Paříži. Vychází od října 2013.. Číslo 5 Červen 2015 Seznamte se s laureáty ceny Josefa Palivce! V tomto čísle:!! Překladatelé mezi námi Prvňákem na konci

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více