Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI"

Transkript

1 dálkový startér motoru s externím ovládáním

2 AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí a interiérové osvětlení také bliká - během několika sekund se parkovací světla vypnou, spustí se startér - motor je nastartován - parkovací světla se opět rozsvítí a zůstanou rozsvícena po celou dobu ovládaní motoru systémem. LED zhasne a poté pomalu bliká - nezdaří-li se vozidlo nastartovat napoprvé, systém učiní ještě dva pokusy Při opuštění vozidla nastavte klimatizaci, topení, či rozmrazování na požadované hodnoty. Při vstupu do vozidla otočte klíčkem v zapalování do ON pozice a poté dálkový start deaktivujte. Neotáčejte klíčkem do start pozice!!! DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU - Sešlápnutím brzdového pedálu se motor vypne. - Vypnutí motoru na dálku, stiskněte stejné tlačítko na ovladači jaké bylo použito pro start (aktivaci). - Jinak po uplynutí nastavené doby systém motor vypne sám. - Otevřením kapoty se motor také vypne. Je-li kapota otevřena během pokusu o start, systém pouze 4x blikne parkovacími světly, ale motor nenastartuje. - Stiskem nouzového (pohotovostního) tlačítka lze motor také vypnout. - Dobu běhu motoru lze nastavit na volitelných 10,20,30 a 40 minut. -2-

3 SERVISNÍ REŽIM Systém lze přepnout i do servisního režimu a zabránit tak nechtěnému dálkovému startu (např. při údržbě vozidla v servisu, nebo jeho přenechání druhé osobě, apod.) - Pro přepnutí do servisního režimu stiskněte servisní tlačítko na dobu 5 sekund. - LED se rozsvítí a zůstane svítit po celou dobu servisního režimu. - Je-li v servisním režimu učiněn pokus o start parkovací světla se rozsvítí, poté blikají rychle a 3x pomalu, ke startu však nedojde. - Ze servisního režimu vystoupíte stisknutím servisního tlačítka, LED přestane svítit a parkovací světla jednou bliknou. PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČŮ Systém může být ovládán až 4 ovladači. Všechny ovladače, které budou systém ovládat musí být programovány současně, neboť při programování každého dalšího či náhradního ovladače dojde k vymazání původních ovladačů. 1/ otočte klíčem v zapalování do pozice ON. 2/ do 7 sekund stiskněte 5x servisní tlačítko, parkovací světla 1x bliknou a LED zůstane svítit 3/ do 15 sekund stiskněte tlačítko na 1. Ovladači, systém odpoví zhasnutím LED a 1x bliknou park. světla -chcete-li programovat další ovladač pokračujte krokem 4/ 4/ do 15 sekund stiskněte tlačítko na 2. Ovladači, LED zhasne a park.světla 1x bliknou. Pro programování dalších ovladačů opakujte tento krok. Vystoupení z programovacího režimu: Systém z programovacího režimu vystoupí sám po uplynutí doby 15 sekund (po kterou není programován další ovladač). Pro okamžité vystoupení otočte klíčem v zapalování do pozice OFF. Vystoupení z prog. Režimu je potvrzeno zhasnutím LED. MONTÁŽ Montáž by měla být provedena zkušeným odborníkem. PROGRAMOVÁNÍ Systém nabízí pět programovacích funkcí. Tyto by neměly být po instalaci změněny. -3-

4 #FUNKCE #1 Doba běhu motoru #2 Doba běhu startéru #3 Aktivační impulsy #4 Dieselový nebo benzínový motor #5 Návrat k továrnímu nastavení NASTAVENÍ TOVÁRNÍ Jedno sešlápnutí brzdového pedálu VOLITELNÉ 2,3,nebo 4 sešlápnutí brzdového pedálu 10 minut 20,30,40 minut 0,5 sekund 0,75;1,25; 1,5 sekund (1) jednoduchý impuls 2,3,4 impulsy Benzínový motor Kontrola žhavení/zpoždění 10, 20 Pro návrat k továrnímu nastavení všech funkcí sešlápněte 1x brzdový pedál PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ 1. Otočte klíčkem zapalování do polohy ON a poté OFF 2. Během 7 sekund stiskněte nouzové (servisní) tlačítko 5x. LED 2x blikne a poté se vypne. Parkovací světla bliknou 2x a zůstanou svítit po celou dobu programování. 3. Zvolte funkci, kterou chcete změnit. Servisní tlačítko stiskněte tolikrát, dle příslušného čísla měněné funkce (např. funkce #3 = stiskněte 3krát). LED zabliká stejněkrát jako číslo měněné funkce. Parkovací světla také tolikrát zhasnou a pak zůstanou rozsvícená. Počítáním bliknutí se přesvědčíte, že byla zvolená vámi požadována funkce. ( Je-li třeba opět stlačte servisní tlačítko dle čísla měněné funkce.) 4. Jakmile byla potvrzená zvolená funkce, stlačte 1x brzdový pedál pro volbu 1. továrního nastavení nebo jej stlačte 2,3,nebo 4x pro volbu 2,3,nebo 4 nastavení dle předchozí tabulky. LED blikne tolikrát kolikrát je stlačen brzdový pedál a parkovací světla tolikrát zhasnou. Jakmile se tato bliknutí -4-

5 objeví, znamená to, že funkce byla nastavena. Budete-li programovat další funkce, pokračujte krokem 5, jinak systém vystoupí z programovacího režimu. 5. Zvolte další měněnou funkci pomocí nového stlačení servisního tlačítka (krok 3) a nastavte ji pomocí brzdového pedálu (krok 4). VYSTOUPENÍ Z PROGRAMOVACÍHO REŽIMU Systém sám vystoupí z programovacího režimu pokud během 15 sekund v nečinnosti nebo pokud požadujete okamžité ukončení programování otočte klíčkem v zapalování do pozice ON. Vystoupení z programovacího režimu je potvrzeno 2 krátkými a jedním dlouhým bliknutím parkovacích světel, poté parkovací světla zcela zhasnou. CHARAKTERISTIKA PROGRAMOVATELNÝCH FUNKCÍ Čtyři funkce jsou instalačního a jedna uživatelského charakteru. Instalační funkce upravují systém na konkrétní vozidlo, pouze funkce #1 může být měněna uživatelem. #1 Doba běhu motoru Startuje-li systém dálkově motor, doba jeho běhu před automatickým vypnutím je nastavitelná. Tovární nastavení je 10 minut. Lze navolit dobu 20,30 nebo 40 minut. Při programovaní stlačte brzdový pedál 1x pro tovární nastavení nebo 2x pro 20min., 3x pro 30 min., 4x pro 40 minut. #2 Doba běhu startéru Nastavení základní doby běhu startéru, pro metodu chytrého startu pomocí snímaného napětí (str..). Při použití chytrého startu lze nastavit delší dobu běhu startéru pro motory, které nestartují na první pokus. Programovací možnosti jsou: 0,5 sekundy (tovární nastavení) #3 Aktivační impulsy 0,75 sekundy 1,25 sekundy 1,5 sekundy Tato funkce ovládá počet nutných uzemnění růžovo/černého kabelu potřebných k aktivaci dálkového startu. Jednoduchý impuls je použít, v případě že je systém připojen přímo k hostitelské jednotce mající extra -5-

6 výstup pro možnost dálkového startu. Volba násobného impulsu (2,3,4) umožňuje aktivaci systému sdílením funkce samotného vozidla. Např. zamykání dveří 2,3 nebo 4x v řadě za sebou pomocí originálního dálkového ovladače. Konkrétní možnosti sdílení funkcí se liší typem vozidla. Specifické aplikace konzultujte s montážním střediskem. #4 Volba typu motoru (dieselový, benzínový) Při programování stlačte brzdový pedál 1x pro nastavení benzínového motoru. U dieselového motoru jsou tři možnosti: a) Stlačením brzdového pedálu 2x volíte kontrolu žhavení pomocí něhož systém zpožďuje aktivaci startéru dokud je vstup žhavicí svíčky aktivní. b) Dvě přednastavená zpoždění před spuštěním startéru : - 10 sekund, 3x stlačte brzdový pedál - 20 sekund, 4x stlačte brzdový pedál #5 Reset- návrat k továrnímu nastavení Vstupte do programovacího režimu a zvolte funkci #5 a 1x stlačte brzdový pedál. Systém návrat potvrdí vypnutím (zhasnutím) parkovacích světel, bliknutím LED a poté okamžitým vystoupení z programovacího režimu potvrzeným 2 krátkými a 1 dlouhým bliknutím LED a zhasnutím parkovacích světel. Poznámka: Funkce jež se liší od továrního nastavení musí být znovu naprogramovány. I. INSTALACE Po přečtení tohoto manuálu začněte vlastní montáž upevněním varovné samolepky na viditelné místo v motorové částí vozidla! Tento systém neinstalujte na vozidla s manuálním převodovým systémem. Pokud byste tak učinili, mohlo by to znamenat vážné poškození vozidla či ohrožení zdraví. Na takovouto montáž se nevztahuje záruka výrobce systému! Vyvarujte se manipulaci v oblasti airbag-u vozidla, montující osoba se nemusí při montáží nacházet ve správné čelní poloze a v případě náhodného vystřelení airbagu může dojít ke zranění. Používejte digitální multimetr nebo voltohm metr namísto žáravkové zkoušečky! Tímto minimalizujete náhodné vystřelení airbagu či poškození palubního počítače. -6-

7 Při práci v blízkosti baterie se vyvarujte jiskrám a kouření. Kabely vedené do motoru přes mezistěnu chraňte před ostrými hranami a horkými částmi motoru. Kladné (+) kabely vždy veďte přes pojistku (u jejich zdroje). Celý tento návod by měl být vždy přečten před vlastní instalací. Instalace se může lišit vozidlo od vozidla. Před instalací je třeba rozlišit k čemu budou jaké kabely ovládací jednotky použity. Vzhledem k tomu, že většina kabelových spojení je realizována v oblasti spínací skřínky, je třeba zajistit vysokou bezpečnost těchto spojení (nachází se zde vysoko ampérové okruhy). Varování: Vyhněte se okruhům airbagu, obzvláště kabelážím či drátům ve žluto- červených ochranných rukávech (průchodkách). Řídící jednotka by měla být nainstalována v blízkosti spínací skřínky(nejčastěji za palubní deskou v oblasti řidiče). Servisní tlačítko a indikační světlo-led Servisní tlačítko instalujte na snadno přístupné místo a indikační světlo - LED na snadno viditelné místo u řidiče. Pro servisní tlačítko vytvořte otvor a pro indikační světlo -LED. Poté kabely obou propojte s hlavní jednotkou. Přijímač Systém je vybaven přijímačem upevnitelným na okno vozidla. Umistněte jej na sklo do výšky tak, aby nebyl ničím cloněn. Kabeláž přijímače připojte k řídící jednotce systému do černého 3-pinového konektoru na její zadní straně. -7-

8 Schéma zapojení -8-

9 KABELOVÁ ZAPOJENÍ 6-žilová hlavní kabeláž a) 2 silné - Červené kabely: +12V vstup Požadované spojení: Oba červené kabely připojte ke stálému napětí 12V. Tyto červené vodiče napájí okruhy zapalování, proto přípojné místo musí být schopno vydržet odpovídající proudovou zátěž. Zdroj musí poskytovat adekvátní ampéry. Nejběžnější přípojná místa jsou +pól baterie nebo kabeláž spínací skřínky. Spolehlivá spojení a použití přiložených pojistek jsou nutností. b) silný - Zelený kabel: výstup startéru Tento kabel připojte k ovládacímu vodiči startéru. Na tomto kabelu se ukáže +12V pouze tehdy, jeli klíč zapalování v pozici START. Tento kabel lze také najít v kabeláži spínací skřínky. Některá vozidla mají i druhý startérovy kabel. Nastane-li tento případ, jsou dostupné dvě možnosti: 1) naprogramovat žluto/zelený kabel jako druhý startérovy výstup. 2) použít přídavné relé připojené k 3-pinovému červenému konektoru. Poznámka: Je-li přítomen bezpečnostní systém, který zahrnuje funkci přerušení okruhu startéru, musí být zelený kabel připojen na stranu směrem ke startéru tzn. až za blokaci. c) silný - Žlutý kabel: výstup zapalování Připojte žlutý kabel ke kabelu zapalování (vývod č.15). Na tomto kabelu bude +12V je-li klíček zapalování v ON pozici a ve startovací pozici. Tento kabel nalezete v kabeláži spínací skřínky. Poznámka: Jsou-li přítomné dva kabely zapalování, použijte žluto/zelený kabel pro ten druhý, nebo použijte relé připojené k 3-pinovému červenému konektoru na řídící jednotce. d) silný -. Bílý kabel: výstup příslušenství Bílý kabel připojte k pomocnému kabelu vozidla (kabelu pro doplňkové systémy). Tento okruh je zdrojem pro topení, ventilaci a klimatizaci a další příslušenství. Na tomto kabelu je +12V, je-li klíč zapalování v ON a 0V je-li v pozici START a OFF. Tento kabel nalezete také v kabeláži spínací skřínky. e) silný - Žluto/zelený kabel: programovatelný výstup Tento kabel je dodatečným výstupem, který může být programován jako výstup zapalování nebo příslušenství nebo startér. Z výroby je -9-

10 programován jako druhý výstup zapalování, změna programování.tento kabel může být využit v případech kde má vozidlo více než jeden z těchto okruhů. PROGRAMOVÁNÍ ŽLUTO-ZELENÉHO KABELU Otevřete malá dvířka v horní části řídící jednotky. Propojku vložte dle obrázku na piny pod tímto krytem. Tovární nastavení je nastaveno na pozici zapalování #2. KABELÁŽ 3pin-červený konektor /konektor pro přídavné relé Červený konektor může být využit, je-li potřeba použít další relé pro napájení více okruhů zapalování a startéru. Konektor a relé nejsou součástí sady. Červený konektor zelený kabel: 500mA(-)výstup startéru Tento zelený kabel je 500mA negativní výstup, který má stejnou funkci jako silný zelený kabel pro výstup startéru. Je-li použito 2 a více startérových kabelů je nutno zapojit další externí relé k zelenému kabelu dle obr. Červený konektor červený kabel: (+)výstup napájení pro přídavné relé Červený kabel je zdrojem +12V a může napájet reléovou cívku NEPOUŽIVEJTE nikdy pro napájení silového okruhu relé (pin 87). Červený konektor modrý kabel: 500mA(-)výstup zapalování Tento modrý kabel je (-)500mA negativní výstup, který má stejnou funkci jako silný modrý výstup zapalování. POZNÁMKA: Je-li potřeba další výstup pro napájení příslušenství použijte programovatelné vestavěné relé (žluto-zelený kabel)viz následující obr. -10-

11 12-pin konektor Pozn.: v tomto konektoru není zapojen šedý a hnědý. Černý kabel: spojte černý kabel se záporným pólem baterie. K připojení použijte nejlépe originální kostřící body na karoserii. Červeno-černý kabel: ukostření (+)brzdový vstup Tento kabel musí být zapojen! Při sešlápnutí brzdového pedálu deaktivuj dálkový start. Tento kabel připojte ke kabelu na brzdovém spínači, na kterém je +12V při sešlápnutí brzdového pedálu. Brzdový spínač je většinou umístěn nad brzdovým pedálem. Připojení tohoto kabelu proveďte velmi pečlivě. Modrý kabel: (-)vstup kapota Tento bezpečnostní spínač kapoty musí být vždy nainstalován a modrý kabel připojen. Je-li kapota otevřena je zablokován dálkový start. Modrý kabel může být spojen už s namontovaným spínačem např. pro autoalarm. Pečlivě instalujte přiložený kapotový spínač, tak že je rozepnut při zavřené kapotě a sepnut při otevřené kapotě. Černo-žlutý kabel: Tento kabel detekuje chod motoru. Systém umožňuje dvě různé metody detekce chodu motoru při dálkovém startu. Pečlivě zvolte vhodnou metodu a teprve poté dle zvolené metody tento kabel připojte. -11-

12 METODA #1: = chytrý start Tato metoda se používá častěji z důvodu snažší instalace. V metodě chytrého startu je snímána úroveň napětí baterie vozidla alternátor dobíjí/nedobíjí pomocí černo-žlutého kabelu k rozeznání běhu motoru. Při metodě chytrého startu: - černo-žlutý kabel připojte ke stálému napětí +12V. Toto lze učinit v kabeláži spínací skřínky nebo jej připojte přímo na kladný pól baterie. - přepněte posuvný přepínač na řídící jednotce doleva směrem k rohu jednotky (viz schéma a značky na jednotce). - Nastavte chytrý start při nastartovaném motoru otáčejte levým nastavovacím trimrem na řídící jednotce, pomalu po směru hodinových ručiček, dokud LED nezačne blikat. Otáčejte dokud LED nebliká pravidelně. - Otestujte dálkovým startem a kontrolou stavu LED, která má pravidelně blikat (naučení správného napěťového signálu) a také se přesvědčte, že doba běhu startéru je dostatečně dlouhá pro nastartování motoru, ale bez zaškrnutí startéru. Otáčejte po směru hodinových ručiček pro prodloužení doby běhu startéru a proti směru hod. ručiček pro zkrácení doby běhu startéru. METODA #2: - snímač otáček Metoda snímaní otáček je spolehlivější a preferovanější v případech, kde motor startuje obtížně,. V tomto případě černo-žlutý kabel snímá informaci o otáčkách motoru přímo z vozidla. - černo-žlutý kabel připojte ke kabelu otáček motoru, který nalezete buď ve motorovém prostoru nebo případně za přístrojovou deskou. Pro správné určení kabelu otáček použijte multimetr nastavený na AC stupnici. Na správném kabelu se ukáže cca 1-6V AC střídavých a zvýší se se zvyšujícími se otáčkami motoru. - Přepněte posuvný přepínač na řídící jednotce směrem doprava k 12-pinovému konektoru (viz schéma nebo znaky na řídící jednotce). - Nastavte signál otáček při nastartovaném motoru a otáčením pravého nastavovacího trimra na řídící jednotce pomalu po směru hodinových ručiček, dokud se LED nerozsvítí. - Funkci otestujte dálkovým nastartováním a kontrolou stavu LED. Tato musí trvale svítit. TEST jako u předchozí metody bod

13 Zeleno-červený kabel: (+/-) vstup žhavící svíčky Tento kabel umožňuje, aby mohl být systém použít s dieselovými motory. Funguje pouze je-li naprogramován a je možnost volby polarity. Kabel připojte ke kabelu vozidla, který napájí žhavící svíčku nebo ke kabelu, který rozsvěcí kontrolku žhavení. Je-li na přístrojové desce po dobu co je na zeleno-červeném kabelu signál, jednotka dálkového startu nespustí startér, ale bude pouze zapnuto zapalování. Má-li kontrolka žhavení startu negativně spínaný okruh, změňte polaritu vstupu pomocí propojky na řídící jednotce. Žluto-zelený kabel: (-)výstup na deaktivaci továrního alarmu Připojte žluto-zelený kabel ke kabelu vozidla, který je připojen k jedné vložce dveřních zámků. Typický originální alarmový systém má elektrický spínač ve vložce zámku, který spíná (-) když jsou otevřené zámky klíčem odemčeny. Tento kabel je obvykle v kabeláži vedoucí od dveří do kabiny. Na žluto-zeleném kabelu se objeví záporný impuls, má-li systém odemykací impuls nebo je-li aktivována funkce dálkového startu. Žluto-červený kabel: (-)výstup na aktivaci továrního alarmu Tento výstup může být použit k aktivaci originálního alarmu. Pro aktivaci originálního alarmu po dálkovém vypnutí startu, připojte tento kabel k příslušnému kabelu alarmu. Na tomto kabelu se objeví (-) polarita, je-li klíč držen v zamčené pozici v cylindru dveřního zámku. Tento kabel je veden v kabeláži vedoucí od dveří do kabiny. Žluto- červený kabel bude poskytovat záporný impuls, vždy když systém vypne motor poté co byl dálkově nastartován. Růžovo-černý kabel: (-)vstup pro aktivaci startu Tento kabel umožňuje externím zařízením jako je dálkové ovládaní dveří nebo alarmový systém, aktivovat dálkový start. Jestliže tento kabel obdrží (-) impuls, systém nastartuje vozidlo, za předpokladu, že bezpečnostní okruhy jsou v řádném stavu. Po nastartování pomocí původního dálkového ovladače, dalším (-) impulsem na tomto kabelu se jednotka vypne a motor zastaví. Růžovo-černý kabel může být připojen k pomocnému výstupu stávajícího dálkového bezpečnostního systému a jednotka tohoto systému může být taktéž použita k aktivaci dálkového startu. Bílý kabel: (+/-) výstup parkovacích světel Tento kabel je programovatelným výstupem pro ovládaní polarity výstupu parkovacích světel vozidla, která potvrzuji funkce systému. -13-

14 +12V nebo (-) lze zvolit pomocí černé propojky umístněné vedle 12pin konektoru. Připojte tento kabel k okruhu parkovacích světel dle obrázku níže. Tento kabel obvykle najdete u spínače světel UPOZORNĚNÍ: Při připojovaní se přesvědčte, že na kabelu, který ste nalezli se nemění napětí při změně intenzity podsvětlení. U vozidel, která mají oddělený systém parkovacích světel musí být bílý vodič připojen k vozidlu přes oddělovací diody. Oranžový kabel: (-)blokovací relé startéru Tento kabel poskytuje 500mA pomocný výstup, který může být použít k blokování startéru motoru přes relé, které zabraňuje náhodnému sepnutí klíčkem, je-li dálkový start aktivován. Tento kabel také může mít funkci blokace při protiúnosu. Obr. -14-

15 Toto zařízení je v souladu s částí 15 FCC podmínek. Výrobce není zodpovědný za rádio TL interference způsobené neautorizovanou modifikaci tohoto zařízení. Dovozce: s.r.o., Praha -15-

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Popis výrobku. Špatné počasí

Popis výrobku. Špatné počasí Popis výrobku / O co se jedná Systém automatického zapínání světel: Okamžitě zapíná světla v okamžiku, kdy se zhorší světelné podmínky. Jakmile se viditelnost zlepší, světla se vypnou. Tunel Podzemní parkování

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Bezpečnostní upozornění. Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí!

Bezpečnostní upozornění. Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí! Bezpečnostní upozornění Ovladač rychlosti série Carbon, 15 otáček/75a Obj. č.: 20 90 74 Upozornění! Nárok na záruku se ruší v případě, že dojde k poškození vlivem používání výrobku v rozporu s návodem

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice BC-2000 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM. Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300

GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM. Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM Dodavatel: GESOM.cz DTF COMPANY s.r.o. Křenova 438/7 Praha 6 Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300 ⒈ Přijímá tri-band GSM / GPRS průmyslové komunikátor, SMS alarm. 2. Uživatelé mohou

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 900/901/902/903/904 GT 905/906/907/908/909 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 SESTAVY Systémy pro ovládání originálním dálkovým ovladačem vozidla: - GT 900: řídící jednotka alarmu + 1x elektronický klíč

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Concept 450 DFFORD. Podrobný návod k použití. www.clifford.cz info@clifford.cz

Concept 450 DFFORD. Podrobný návod k použití. www.clifford.cz info@clifford.cz Concept 450 Podrobný návod k použití DFFORD www.clifford.cz info@clifford.cz Záruční podmínky Společnost Sahneböhm Praha spol.s r.o. ("Sahneböhm") dává původnímu kupujícímu záruku opravy nebo výměny jakékoli

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více