Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI"

Transkript

1 dálkový startér motoru s externím ovládáním

2 AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí a interiérové osvětlení také bliká - během několika sekund se parkovací světla vypnou, spustí se startér - motor je nastartován - parkovací světla se opět rozsvítí a zůstanou rozsvícena po celou dobu ovládaní motoru systémem. LED zhasne a poté pomalu bliká - nezdaří-li se vozidlo nastartovat napoprvé, systém učiní ještě dva pokusy Při opuštění vozidla nastavte klimatizaci, topení, či rozmrazování na požadované hodnoty. Při vstupu do vozidla otočte klíčkem v zapalování do ON pozice a poté dálkový start deaktivujte. Neotáčejte klíčkem do start pozice!!! DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU - Sešlápnutím brzdového pedálu se motor vypne. - Vypnutí motoru na dálku, stiskněte stejné tlačítko na ovladači jaké bylo použito pro start (aktivaci). - Jinak po uplynutí nastavené doby systém motor vypne sám. - Otevřením kapoty se motor také vypne. Je-li kapota otevřena během pokusu o start, systém pouze 4x blikne parkovacími světly, ale motor nenastartuje. - Stiskem nouzového (pohotovostního) tlačítka lze motor také vypnout. - Dobu běhu motoru lze nastavit na volitelných 10,20,30 a 40 minut. -2-

3 SERVISNÍ REŽIM Systém lze přepnout i do servisního režimu a zabránit tak nechtěnému dálkovému startu (např. při údržbě vozidla v servisu, nebo jeho přenechání druhé osobě, apod.) - Pro přepnutí do servisního režimu stiskněte servisní tlačítko na dobu 5 sekund. - LED se rozsvítí a zůstane svítit po celou dobu servisního režimu. - Je-li v servisním režimu učiněn pokus o start parkovací světla se rozsvítí, poté blikají rychle a 3x pomalu, ke startu však nedojde. - Ze servisního režimu vystoupíte stisknutím servisního tlačítka, LED přestane svítit a parkovací světla jednou bliknou. PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČŮ Systém může být ovládán až 4 ovladači. Všechny ovladače, které budou systém ovládat musí být programovány současně, neboť při programování každého dalšího či náhradního ovladače dojde k vymazání původních ovladačů. 1/ otočte klíčem v zapalování do pozice ON. 2/ do 7 sekund stiskněte 5x servisní tlačítko, parkovací světla 1x bliknou a LED zůstane svítit 3/ do 15 sekund stiskněte tlačítko na 1. Ovladači, systém odpoví zhasnutím LED a 1x bliknou park. světla -chcete-li programovat další ovladač pokračujte krokem 4/ 4/ do 15 sekund stiskněte tlačítko na 2. Ovladači, LED zhasne a park.světla 1x bliknou. Pro programování dalších ovladačů opakujte tento krok. Vystoupení z programovacího režimu: Systém z programovacího režimu vystoupí sám po uplynutí doby 15 sekund (po kterou není programován další ovladač). Pro okamžité vystoupení otočte klíčem v zapalování do pozice OFF. Vystoupení z prog. Režimu je potvrzeno zhasnutím LED. MONTÁŽ Montáž by měla být provedena zkušeným odborníkem. PROGRAMOVÁNÍ Systém nabízí pět programovacích funkcí. Tyto by neměly být po instalaci změněny. -3-

4 #FUNKCE #1 Doba běhu motoru #2 Doba běhu startéru #3 Aktivační impulsy #4 Dieselový nebo benzínový motor #5 Návrat k továrnímu nastavení NASTAVENÍ TOVÁRNÍ Jedno sešlápnutí brzdového pedálu VOLITELNÉ 2,3,nebo 4 sešlápnutí brzdového pedálu 10 minut 20,30,40 minut 0,5 sekund 0,75;1,25; 1,5 sekund (1) jednoduchý impuls 2,3,4 impulsy Benzínový motor Kontrola žhavení/zpoždění 10, 20 Pro návrat k továrnímu nastavení všech funkcí sešlápněte 1x brzdový pedál PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ 1. Otočte klíčkem zapalování do polohy ON a poté OFF 2. Během 7 sekund stiskněte nouzové (servisní) tlačítko 5x. LED 2x blikne a poté se vypne. Parkovací světla bliknou 2x a zůstanou svítit po celou dobu programování. 3. Zvolte funkci, kterou chcete změnit. Servisní tlačítko stiskněte tolikrát, dle příslušného čísla měněné funkce (např. funkce #3 = stiskněte 3krát). LED zabliká stejněkrát jako číslo měněné funkce. Parkovací světla také tolikrát zhasnou a pak zůstanou rozsvícená. Počítáním bliknutí se přesvědčíte, že byla zvolená vámi požadována funkce. ( Je-li třeba opět stlačte servisní tlačítko dle čísla měněné funkce.) 4. Jakmile byla potvrzená zvolená funkce, stlačte 1x brzdový pedál pro volbu 1. továrního nastavení nebo jej stlačte 2,3,nebo 4x pro volbu 2,3,nebo 4 nastavení dle předchozí tabulky. LED blikne tolikrát kolikrát je stlačen brzdový pedál a parkovací světla tolikrát zhasnou. Jakmile se tato bliknutí -4-

5 objeví, znamená to, že funkce byla nastavena. Budete-li programovat další funkce, pokračujte krokem 5, jinak systém vystoupí z programovacího režimu. 5. Zvolte další měněnou funkci pomocí nového stlačení servisního tlačítka (krok 3) a nastavte ji pomocí brzdového pedálu (krok 4). VYSTOUPENÍ Z PROGRAMOVACÍHO REŽIMU Systém sám vystoupí z programovacího režimu pokud během 15 sekund v nečinnosti nebo pokud požadujete okamžité ukončení programování otočte klíčkem v zapalování do pozice ON. Vystoupení z programovacího režimu je potvrzeno 2 krátkými a jedním dlouhým bliknutím parkovacích světel, poté parkovací světla zcela zhasnou. CHARAKTERISTIKA PROGRAMOVATELNÝCH FUNKCÍ Čtyři funkce jsou instalačního a jedna uživatelského charakteru. Instalační funkce upravují systém na konkrétní vozidlo, pouze funkce #1 může být měněna uživatelem. #1 Doba běhu motoru Startuje-li systém dálkově motor, doba jeho běhu před automatickým vypnutím je nastavitelná. Tovární nastavení je 10 minut. Lze navolit dobu 20,30 nebo 40 minut. Při programovaní stlačte brzdový pedál 1x pro tovární nastavení nebo 2x pro 20min., 3x pro 30 min., 4x pro 40 minut. #2 Doba běhu startéru Nastavení základní doby běhu startéru, pro metodu chytrého startu pomocí snímaného napětí (str..). Při použití chytrého startu lze nastavit delší dobu běhu startéru pro motory, které nestartují na první pokus. Programovací možnosti jsou: 0,5 sekundy (tovární nastavení) #3 Aktivační impulsy 0,75 sekundy 1,25 sekundy 1,5 sekundy Tato funkce ovládá počet nutných uzemnění růžovo/černého kabelu potřebných k aktivaci dálkového startu. Jednoduchý impuls je použít, v případě že je systém připojen přímo k hostitelské jednotce mající extra -5-

6 výstup pro možnost dálkového startu. Volba násobného impulsu (2,3,4) umožňuje aktivaci systému sdílením funkce samotného vozidla. Např. zamykání dveří 2,3 nebo 4x v řadě za sebou pomocí originálního dálkového ovladače. Konkrétní možnosti sdílení funkcí se liší typem vozidla. Specifické aplikace konzultujte s montážním střediskem. #4 Volba typu motoru (dieselový, benzínový) Při programování stlačte brzdový pedál 1x pro nastavení benzínového motoru. U dieselového motoru jsou tři možnosti: a) Stlačením brzdového pedálu 2x volíte kontrolu žhavení pomocí něhož systém zpožďuje aktivaci startéru dokud je vstup žhavicí svíčky aktivní. b) Dvě přednastavená zpoždění před spuštěním startéru : - 10 sekund, 3x stlačte brzdový pedál - 20 sekund, 4x stlačte brzdový pedál #5 Reset- návrat k továrnímu nastavení Vstupte do programovacího režimu a zvolte funkci #5 a 1x stlačte brzdový pedál. Systém návrat potvrdí vypnutím (zhasnutím) parkovacích světel, bliknutím LED a poté okamžitým vystoupení z programovacího režimu potvrzeným 2 krátkými a 1 dlouhým bliknutím LED a zhasnutím parkovacích světel. Poznámka: Funkce jež se liší od továrního nastavení musí být znovu naprogramovány. I. INSTALACE Po přečtení tohoto manuálu začněte vlastní montáž upevněním varovné samolepky na viditelné místo v motorové částí vozidla! Tento systém neinstalujte na vozidla s manuálním převodovým systémem. Pokud byste tak učinili, mohlo by to znamenat vážné poškození vozidla či ohrožení zdraví. Na takovouto montáž se nevztahuje záruka výrobce systému! Vyvarujte se manipulaci v oblasti airbag-u vozidla, montující osoba se nemusí při montáží nacházet ve správné čelní poloze a v případě náhodného vystřelení airbagu může dojít ke zranění. Používejte digitální multimetr nebo voltohm metr namísto žáravkové zkoušečky! Tímto minimalizujete náhodné vystřelení airbagu či poškození palubního počítače. -6-

7 Při práci v blízkosti baterie se vyvarujte jiskrám a kouření. Kabely vedené do motoru přes mezistěnu chraňte před ostrými hranami a horkými částmi motoru. Kladné (+) kabely vždy veďte přes pojistku (u jejich zdroje). Celý tento návod by měl být vždy přečten před vlastní instalací. Instalace se může lišit vozidlo od vozidla. Před instalací je třeba rozlišit k čemu budou jaké kabely ovládací jednotky použity. Vzhledem k tomu, že většina kabelových spojení je realizována v oblasti spínací skřínky, je třeba zajistit vysokou bezpečnost těchto spojení (nachází se zde vysoko ampérové okruhy). Varování: Vyhněte se okruhům airbagu, obzvláště kabelážím či drátům ve žluto- červených ochranných rukávech (průchodkách). Řídící jednotka by měla být nainstalována v blízkosti spínací skřínky(nejčastěji za palubní deskou v oblasti řidiče). Servisní tlačítko a indikační světlo-led Servisní tlačítko instalujte na snadno přístupné místo a indikační světlo - LED na snadno viditelné místo u řidiče. Pro servisní tlačítko vytvořte otvor a pro indikační světlo -LED. Poté kabely obou propojte s hlavní jednotkou. Přijímač Systém je vybaven přijímačem upevnitelným na okno vozidla. Umistněte jej na sklo do výšky tak, aby nebyl ničím cloněn. Kabeláž přijímače připojte k řídící jednotce systému do černého 3-pinového konektoru na její zadní straně. -7-

8 Schéma zapojení -8-

9 KABELOVÁ ZAPOJENÍ 6-žilová hlavní kabeláž a) 2 silné - Červené kabely: +12V vstup Požadované spojení: Oba červené kabely připojte ke stálému napětí 12V. Tyto červené vodiče napájí okruhy zapalování, proto přípojné místo musí být schopno vydržet odpovídající proudovou zátěž. Zdroj musí poskytovat adekvátní ampéry. Nejběžnější přípojná místa jsou +pól baterie nebo kabeláž spínací skřínky. Spolehlivá spojení a použití přiložených pojistek jsou nutností. b) silný - Zelený kabel: výstup startéru Tento kabel připojte k ovládacímu vodiči startéru. Na tomto kabelu se ukáže +12V pouze tehdy, jeli klíč zapalování v pozici START. Tento kabel lze také najít v kabeláži spínací skřínky. Některá vozidla mají i druhý startérovy kabel. Nastane-li tento případ, jsou dostupné dvě možnosti: 1) naprogramovat žluto/zelený kabel jako druhý startérovy výstup. 2) použít přídavné relé připojené k 3-pinovému červenému konektoru. Poznámka: Je-li přítomen bezpečnostní systém, který zahrnuje funkci přerušení okruhu startéru, musí být zelený kabel připojen na stranu směrem ke startéru tzn. až za blokaci. c) silný - Žlutý kabel: výstup zapalování Připojte žlutý kabel ke kabelu zapalování (vývod č.15). Na tomto kabelu bude +12V je-li klíček zapalování v ON pozici a ve startovací pozici. Tento kabel nalezete v kabeláži spínací skřínky. Poznámka: Jsou-li přítomné dva kabely zapalování, použijte žluto/zelený kabel pro ten druhý, nebo použijte relé připojené k 3-pinovému červenému konektoru na řídící jednotce. d) silný -. Bílý kabel: výstup příslušenství Bílý kabel připojte k pomocnému kabelu vozidla (kabelu pro doplňkové systémy). Tento okruh je zdrojem pro topení, ventilaci a klimatizaci a další příslušenství. Na tomto kabelu je +12V, je-li klíč zapalování v ON a 0V je-li v pozici START a OFF. Tento kabel nalezete také v kabeláži spínací skřínky. e) silný - Žluto/zelený kabel: programovatelný výstup Tento kabel je dodatečným výstupem, který může být programován jako výstup zapalování nebo příslušenství nebo startér. Z výroby je -9-

10 programován jako druhý výstup zapalování, změna programování.tento kabel může být využit v případech kde má vozidlo více než jeden z těchto okruhů. PROGRAMOVÁNÍ ŽLUTO-ZELENÉHO KABELU Otevřete malá dvířka v horní části řídící jednotky. Propojku vložte dle obrázku na piny pod tímto krytem. Tovární nastavení je nastaveno na pozici zapalování #2. KABELÁŽ 3pin-červený konektor /konektor pro přídavné relé Červený konektor může být využit, je-li potřeba použít další relé pro napájení více okruhů zapalování a startéru. Konektor a relé nejsou součástí sady. Červený konektor zelený kabel: 500mA(-)výstup startéru Tento zelený kabel je 500mA negativní výstup, který má stejnou funkci jako silný zelený kabel pro výstup startéru. Je-li použito 2 a více startérových kabelů je nutno zapojit další externí relé k zelenému kabelu dle obr. Červený konektor červený kabel: (+)výstup napájení pro přídavné relé Červený kabel je zdrojem +12V a může napájet reléovou cívku NEPOUŽIVEJTE nikdy pro napájení silového okruhu relé (pin 87). Červený konektor modrý kabel: 500mA(-)výstup zapalování Tento modrý kabel je (-)500mA negativní výstup, který má stejnou funkci jako silný modrý výstup zapalování. POZNÁMKA: Je-li potřeba další výstup pro napájení příslušenství použijte programovatelné vestavěné relé (žluto-zelený kabel)viz následující obr. -10-

11 12-pin konektor Pozn.: v tomto konektoru není zapojen šedý a hnědý. Černý kabel: spojte černý kabel se záporným pólem baterie. K připojení použijte nejlépe originální kostřící body na karoserii. Červeno-černý kabel: ukostření (+)brzdový vstup Tento kabel musí být zapojen! Při sešlápnutí brzdového pedálu deaktivuj dálkový start. Tento kabel připojte ke kabelu na brzdovém spínači, na kterém je +12V při sešlápnutí brzdového pedálu. Brzdový spínač je většinou umístěn nad brzdovým pedálem. Připojení tohoto kabelu proveďte velmi pečlivě. Modrý kabel: (-)vstup kapota Tento bezpečnostní spínač kapoty musí být vždy nainstalován a modrý kabel připojen. Je-li kapota otevřena je zablokován dálkový start. Modrý kabel může být spojen už s namontovaným spínačem např. pro autoalarm. Pečlivě instalujte přiložený kapotový spínač, tak že je rozepnut při zavřené kapotě a sepnut při otevřené kapotě. Černo-žlutý kabel: Tento kabel detekuje chod motoru. Systém umožňuje dvě různé metody detekce chodu motoru při dálkovém startu. Pečlivě zvolte vhodnou metodu a teprve poté dle zvolené metody tento kabel připojte. -11-

12 METODA #1: = chytrý start Tato metoda se používá častěji z důvodu snažší instalace. V metodě chytrého startu je snímána úroveň napětí baterie vozidla alternátor dobíjí/nedobíjí pomocí černo-žlutého kabelu k rozeznání běhu motoru. Při metodě chytrého startu: - černo-žlutý kabel připojte ke stálému napětí +12V. Toto lze učinit v kabeláži spínací skřínky nebo jej připojte přímo na kladný pól baterie. - přepněte posuvný přepínač na řídící jednotce doleva směrem k rohu jednotky (viz schéma a značky na jednotce). - Nastavte chytrý start při nastartovaném motoru otáčejte levým nastavovacím trimrem na řídící jednotce, pomalu po směru hodinových ručiček, dokud LED nezačne blikat. Otáčejte dokud LED nebliká pravidelně. - Otestujte dálkovým startem a kontrolou stavu LED, která má pravidelně blikat (naučení správného napěťového signálu) a také se přesvědčte, že doba běhu startéru je dostatečně dlouhá pro nastartování motoru, ale bez zaškrnutí startéru. Otáčejte po směru hodinových ručiček pro prodloužení doby běhu startéru a proti směru hod. ručiček pro zkrácení doby běhu startéru. METODA #2: - snímač otáček Metoda snímaní otáček je spolehlivější a preferovanější v případech, kde motor startuje obtížně,. V tomto případě černo-žlutý kabel snímá informaci o otáčkách motoru přímo z vozidla. - černo-žlutý kabel připojte ke kabelu otáček motoru, který nalezete buď ve motorovém prostoru nebo případně za přístrojovou deskou. Pro správné určení kabelu otáček použijte multimetr nastavený na AC stupnici. Na správném kabelu se ukáže cca 1-6V AC střídavých a zvýší se se zvyšujícími se otáčkami motoru. - Přepněte posuvný přepínač na řídící jednotce směrem doprava k 12-pinovému konektoru (viz schéma nebo znaky na řídící jednotce). - Nastavte signál otáček při nastartovaném motoru a otáčením pravého nastavovacího trimra na řídící jednotce pomalu po směru hodinových ručiček, dokud se LED nerozsvítí. - Funkci otestujte dálkovým nastartováním a kontrolou stavu LED. Tato musí trvale svítit. TEST jako u předchozí metody bod

13 Zeleno-červený kabel: (+/-) vstup žhavící svíčky Tento kabel umožňuje, aby mohl být systém použít s dieselovými motory. Funguje pouze je-li naprogramován a je možnost volby polarity. Kabel připojte ke kabelu vozidla, který napájí žhavící svíčku nebo ke kabelu, který rozsvěcí kontrolku žhavení. Je-li na přístrojové desce po dobu co je na zeleno-červeném kabelu signál, jednotka dálkového startu nespustí startér, ale bude pouze zapnuto zapalování. Má-li kontrolka žhavení startu negativně spínaný okruh, změňte polaritu vstupu pomocí propojky na řídící jednotce. Žluto-zelený kabel: (-)výstup na deaktivaci továrního alarmu Připojte žluto-zelený kabel ke kabelu vozidla, který je připojen k jedné vložce dveřních zámků. Typický originální alarmový systém má elektrický spínač ve vložce zámku, který spíná (-) když jsou otevřené zámky klíčem odemčeny. Tento kabel je obvykle v kabeláži vedoucí od dveří do kabiny. Na žluto-zeleném kabelu se objeví záporný impuls, má-li systém odemykací impuls nebo je-li aktivována funkce dálkového startu. Žluto-červený kabel: (-)výstup na aktivaci továrního alarmu Tento výstup může být použit k aktivaci originálního alarmu. Pro aktivaci originálního alarmu po dálkovém vypnutí startu, připojte tento kabel k příslušnému kabelu alarmu. Na tomto kabelu se objeví (-) polarita, je-li klíč držen v zamčené pozici v cylindru dveřního zámku. Tento kabel je veden v kabeláži vedoucí od dveří do kabiny. Žluto- červený kabel bude poskytovat záporný impuls, vždy když systém vypne motor poté co byl dálkově nastartován. Růžovo-černý kabel: (-)vstup pro aktivaci startu Tento kabel umožňuje externím zařízením jako je dálkové ovládaní dveří nebo alarmový systém, aktivovat dálkový start. Jestliže tento kabel obdrží (-) impuls, systém nastartuje vozidlo, za předpokladu, že bezpečnostní okruhy jsou v řádném stavu. Po nastartování pomocí původního dálkového ovladače, dalším (-) impulsem na tomto kabelu se jednotka vypne a motor zastaví. Růžovo-černý kabel může být připojen k pomocnému výstupu stávajícího dálkového bezpečnostního systému a jednotka tohoto systému může být taktéž použita k aktivaci dálkového startu. Bílý kabel: (+/-) výstup parkovacích světel Tento kabel je programovatelným výstupem pro ovládaní polarity výstupu parkovacích světel vozidla, která potvrzuji funkce systému. -13-

14 +12V nebo (-) lze zvolit pomocí černé propojky umístněné vedle 12pin konektoru. Připojte tento kabel k okruhu parkovacích světel dle obrázku níže. Tento kabel obvykle najdete u spínače světel UPOZORNĚNÍ: Při připojovaní se přesvědčte, že na kabelu, který ste nalezli se nemění napětí při změně intenzity podsvětlení. U vozidel, která mají oddělený systém parkovacích světel musí být bílý vodič připojen k vozidlu přes oddělovací diody. Oranžový kabel: (-)blokovací relé startéru Tento kabel poskytuje 500mA pomocný výstup, který může být použít k blokování startéru motoru přes relé, které zabraňuje náhodnému sepnutí klíčkem, je-li dálkový start aktivován. Tento kabel také může mít funkci blokace při protiúnosu. Obr. -14-

15 Toto zařízení je v souladu s částí 15 FCC podmínek. Výrobce není zodpovědný za rádio TL interference způsobené neautorizovanou modifikaci tohoto zařízení. Dovozce: s.r.o., Praha -15-

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Wide Angle lens čočka pro široký úhel snímání Popis Rozměry a uspořádání ovládacích prvků jsou na obrázku Tlačítka (shora dolů) a jejich základní

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082 Základní charakteristiky 2GO video systém lze vyuţít pro systémy do 32 (s LCD do 62) účastníků a max. 3 vstupních panelů s pouţitím jen dvou nepolarizovaných vodičů. Mezi základní

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

ROA2. Elektronická řídící jednotka

ROA2. Elektronická řídící jednotka ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

WES Základna. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt

WES Základna. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 G S M D O O R I N T E R C O M GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 Základní technické parametry: Napájení: 12 (9-24) V AC/DC, 500mA (variantně vestavěný záložní aku 2000mAh na cca 48h provozu) GSM

Více

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti 230 V AC, ±10 %, 50-60 Hz výstup 0... +10 C pracovní teplota

digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti 230 V AC, ±10 %, 50-60 Hz výstup 0... +10 C pracovní teplota ETO2 technická dokumentace digitální elektronický ter mostat pro snímání teploty a 2 hodnot vlhkosti použití: pro aplikace na ochranu okapových žlabů, svodů a úžlabí proti zamrznutí pro aplikace na ochranu

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více