Moderní formy a metody vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní formy a metody vzdělávání"

Transkript

1 Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky na zaměstnance, informatizace společnosti spojená mimo jiné s měnícím se přístupem ke způsobu získávání a zpracování informací, nové způsoby komunikace a spolupráce mezi lidmi atd. jsou jen zlomkem důvodů evoluce systémů rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů, a tedy i vzdělávacích metod a nástrojů. Více než kdykoliv dříve se začíná klást velký důraz na individualizaci vzdělávacích potřeb a cílů. To se mimo jiné projevuje nejen ve strukturovanosti studijních, ale také v nárocích na vzdělávací metody a nástroje. Lidé potřebují ušít studijní program přímo na svou míru, a to nejen po obsahové stránce, ale také po stránce konkrétního přístupu učitele. Je třeba v co nejkratší době s maximální možnou efektivitou naplnit konkrétní vzdělávací potřeby jednotlivce. To znamená individualizaci studijního obsahu podle specifikovaných potřeb a individualizaci vzdělávací metody podle učebního stylu jednotlivce a jeho studijních podmínek. Výzkum v oblasti vzdělávacích metod pomalu mění využívání vzdělávacích metod. Behavioristické vzdělávací metody jsou vytlačovány nebo modifikovány metodami konstruktivistickými. Student přestává být pasivním a přijímacím prvkem vzdělávacích procesů, ale začíná se stavět do role tvůrčího hybatele. Student se stal aktivním subjektem intenzivně si vytvářejícím svůj systém vědomostí, dovedností a návyků. To mu umožňuje nejen maximální úroveň individualizace při naplňování vzdělávacích potřeb, přesouvá to na něj však také daleko větší míru odpovědnosti při dosahování vzdělávacích cílů. Mění se tedy podstatně i role učitele. Z toho, kdo především poskytuje, na toho, kdo pomáhá tvořit. Učitel se stává osobním poradcem, konzultantem a zprostředkovatelem vědomostí a dovedností. Učitel ukazuje směr k dosažení vzdělávacích cílů a poskytuje k tomu potřebné nástroje. Vybudování systému vědomostí a dovedností však leží na straně studenta. Výše uvedené je mimo jiné také důvodem rostoucí míry zavádění kombinované a distanční formy studia využívající metody a nástroje počítačové podpory vzdělávání elearningu. Vzdělávání se stává nezávislé na prostoru a čase. To mimochodem umožňuje také jeho větší globalizaci. Prezenční forma studia charakteristická přednáškami, semináři apod. se výrazně začíná doplňovat řízeným individuálním studiem s plnou podporou učitele tutora a různých vzdělávacích nástrojů. Vzdělávací procesy se přesouvají na pracoviště a do domovů účastníků kurzů. Ukazuje se například, že míra soustředěnosti na vzdělávací obsah je u studentů vyšší, pokud si mohou individuálně a svobodně určit dobu a místo studia. Překvapivé také je, že tím nemusí trpět intenzita komunikace mezi studentem a učitelem. Intenzita komunikace a spolupráce účastníků je však daleko citlivější na zvolené metody a nástroje. Počítačovou podporou vzdělávání (elearning) můžeme chápat souhrn metod, postupů a technických prostředků, které za použití elektronických médií podporují vzdělávání. S rostoucími možnostmi internetu a informačních technologií vůbec se otevírají nové prostory pro různé způsoby předávání informací. Jako nástroje elearingu se dnes používají například: On-line tutorovaný kurz, Multimediální učebnice, Netutorovaný kurz, Manažerská hra, Simulátor řízeného systému, Virtuální laboratoř atd.

2 Během vzdělávacího procesu využívajícího elearning může i nemusí být přítomen vyučující. Ukazuje se však, že jeho role je nezastupitelná a to zvláště ve směru popisovaném výše u konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. Výuka pomocí elearningu však nabývá odlišné podoby, než je tomu u klasických metod vzdělávání. Někteří odborníci dnes hovoří o tzv. nové didaktice a pedagogice. Nejen, že se výrazně mění role učitele, mění se však také způsob komunikace a spolupráce se studenty a mezi studenty. To vyžaduje také značně odlišný způsob tvorby vzdělávacích zdrojů, a to nejen po technické stránce. Jednoduchá transformace klasických vzdělávacích zdrojů do elearningových systémů je po didaktické stránce prakticky nepřípustná. Jedním z dnes nejběžněji používaných typů elearnigových nástrojů je tzv. tutorovaný on-line kurz. On-line kurzy plní roli distributora vzdělávacího obsahu a zároveň roli řídícího prostředí kurzu. Vedle strukturovaných studijních článků zpracovaných multimediální formou mohou on-line kurzy nabízet další typy studijních aktivit, jakými jsou například úkoly, cvičení, testy, autotesty, ankety apod. Vedle toho mohou studentům a učitelům nabízet nástroje asynchronní komunikace (například strukturované diskusní fórum), nástroje synchronní komunikace (například chat, sdílená tabule apod.), nástroje automatického i ručního vyhodnocování testů a úkolů, různé typy statistik monitorovaných dat, nástroje specifikací individuálních studijních cest atd. Tutorované on-line kurzy je také možné doplnit o multimediální off-line učebnice na CD sloužící studentům k individuálnímu studiu bez nutnosti připojení k internetu. Role účastníků vzdělávacích procesů v kombinované a distanční formě využívající elearning jsou na straně vzdělávací instituce následující: autor vzdělávacích zdrojů, tutor (vyučující), manažer vzdělávacího procesu (koordinátor a administrátor). Vývoj a implementace elearningových nástrojů do vzdělávacích procesů dnes vyžaduje skupinu specialistů, mezi které patří především metodik (didaktik) elearningu, analytik a návrhář, producent multimediálních a simulačních komponent, editor a administrátor (v případě zabezpečených síťových aplikací). Tento tým je pak plně k dispozici autorům vzdělávacího obsahu z řad obsahových expertů a vlastním tutorům jednotlivých kurzů. Vzhledem k výrazně novým nárokům na práci autorů a učitelů (tutorů) v elearningu je zapotřebí nastavit a podporovat centrální servisní skupiny specialistů ve smyslu předchozího odstavce a tyto skupiny zpřístupnit široké pedagogické veřejnosti za účelem přímé podpory autorské, vývojářské, tutorské i administrativní práce v elearningu. Přitom je třeba počítat s neustálým intenzivním vývojem metod i nástrojů elearningu. Zavádění elearningu do současných systémů rozvoje lidských zdrojů naráží na několik problémů a chyb, mezi které patří především: - neznalost principů, metod a nástrojů elearningu, - upřednostňování technického systému před didaktikou a pedagogikou, - vyšší pořizovací náklady (elearningový systém, příprava zainteresovaných osob, vývoj obsahových zdrojů, ), - nižší podpora vedení společnosti (návratnost investic není krátkodobého charakteru), - nezkušenost vývojových a implementačních týmů apod. Jednou z klíčových chyb je upřednostňování technického systému elearnigu před didaktikou a pedagogikou. To je z velké míry dáno profilem osob, které zpravidla dostanou

3 zavedení elearningu ve společnosti na starost (zpravidla členové IT oddělení) a profilem firem, které tyto systémy nabízení a implementují (IT firmy). Výsledkem pak bývají technicky dobře propracované (zpravidla nepříliš levné) IT řešení naplněné po didaktické stránce nepříliš zdárně zpracovaným obsahem a (pokud vůbec) tutorované ne příliš pedagogicky připraveným tutorem. Řešením může být využití týmů zkušených specialistů, kteří se dnes vyskytují především na vysokých školách. Následují ukázky obrazovek z několika elearningových nástrojů. Obrázek 1: Ukázka tutorovaného on-line kurzu

4 Obrázek 2: Ukázka obrazovky z manažerské hry Marketing Master Obrázek 3: Ukázka obrazovky z off-line multimediální učebnice

5 Obrázek 4: Ukázka 3D interaktivního prostředí virtuální strojírenské dílny (zdroj.: Hán, J.: Definování nových výukových programů v Plzeňském kraji, Závěrečná zpráva řešení projektu CITYREGIO - Phare 2003, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, Plzeň, 2006)

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger Motivace v e-learningu Ludvík Eger Anotace Motivace v e-learningu patří k základním pedagogickým problémům. V zahraničí se v souvislosti s e-elarningem velmi využívá konstruktivismu. Příspěvek upozorní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon)

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning je určen pro manažery a školitele egon center a svým obsahem doplňuje

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více

NOVÉ TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI NEW TRENDS OF EDUCATION IN THE SPHERE OF SAFETY TRAINING

NOVÉ TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI NEW TRENDS OF EDUCATION IN THE SPHERE OF SAFETY TRAINING VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 NOVÉ TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI NEW TRENDS OF EDUCATION IN THE SPHERE OF SAFETY TRAINING Štěpán KAVAN, Zdeněk RATHAUSKÝ, Soňa CEMPÍRKOVÁ,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více