E-Learning - inovativní a pružné metody vzdělávání v dopravních provozech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-Learning - inovativní a pružné metody vzdělávání v dopravních provozech"

Transkript

1 Vzdělávání a doškolování E-Learning - inovativní a pružné metody vzdělávání v dopravních provozech Příklad z praxe v dopravním sdružení ZVV v Curychu Christine Ahrend Výchozí situace - Vytýčení problému v projektu - Partneři projektu - E- Learning ( Elektronické vzdělávání ) proti výcviku za osobní přítomnosti - Pilotní projekt Winterthur - Školení v celém sdružení ZVV - Odbočení: e-learning ve velkém projektu - Výcvik pro London Buses Services Ltd. - Další možnosti uplatnění metody e-learning v dopravním provozu - Návratnost investic - Závěr 1. Výchozí situace Veřejná osobní místní doprava dbá, obdobně jako všechny přepravní podniky, na bezporuchový průběh provozu během směny. Z tohoto důvodu se dopravní provozy snaží udržet jak techniku, tak vědomosti svých zaměstnanců na aktuální úrovni. V poslední době se ve stále větším počtu dopravních provozů zavedly, případně zrekonstruovaly, nejnovější generace palubních počítačů, řídící techniky, systémů informací pro cestující a systémů vybírání jízdného. Aby bylo možno těchto systémů co nejúčinněji a bezpečně využít, je třeba teoreticky dobře připravit školení nejen pro disponenty na řídících místech, nýbrž i pro řidiče a obslužný personál. 2. Vytýčení problému v projektu V dopravním sdružení v Curychu byl v současné době instalován nový řídící systém a vozidla byla vybavena novým palubním systémem IBISplus firmy Siemens VDO Automotive. Projekt byl zahájen v dopravním provozu městských autobusů ve Winterthuru a potom postupně zaváděn v celém dopravním sdružení. To si vyžádalo zaškolení cca zaměstnanců provozů na nový systém. Výcvik zahrnuje 17 funkcí palubního systému: navázání/odhlášení (relace), hovorová vyžádání, pokyny řídícího místa řidičům, hlášení řidičů řídícímu místu výběr jízdy, pozadí systému poruch na vozidle, přezkoušení multifunkčních ukazatelů, výměna řidiče, změny atd. Kromě toho by se měly zohlednit a procvičit skutečné případy, které se vyskytují v běžném provozu spíše vzácně, jako např. volání v nouzi. Řidiči jsou v běžném provozu pod mimořádným vypětím, musí ale ve vážném případě umět správně použít potřebné funkce nového systému. Jestliže situace vyžaduje komunikaci s řídícím místem, musí řidič dokázat správně vyhodnotit tuto situaci v souvislostech a odpovídajícím způsobem reagovat. Bohužel v klasickém výcviku často proběhnou mezi proškolením řidiče a jeho efektivním použitím počítače celé týdny. Řidič by si proto měl své znalosti krátce před použitím počítače ještě znovu oživit, aby měl při zacházení s ním jistotu. 1

2 Aby nebyl narušen hladký směnový provoz, hledá se pružná forma školení, která by netrvala déle než jeden den. Dodatečně může osazenstvo dostat příležitost k rychlému zopakování si i jednotlivých lekcí školení při nejistotě v manipulaci. 3. Partneři projektu V curyšském dopravním sdružení je organizováno 44 dopravních podniků v kantonu Curych s celkem pracovníky. Oblast sdružení zahrnuje okolo km 2 v kantonu a na územích při jeho hranicích. Celkem je obsluhováno 367 tratí rychlodráhy, tramvají, autobusových linek, lodních spojů a horských drah s délkou sítě cca km, z toho 150 km vně kantonu. K tomu se projíždí téměř zastávek cca vozidly. Společnost a2-c AG se sídlem v Schaffhausenu nabízí řešení a projektový management školení, šité na míru a s podporou počítače. Oba zakladatelé, Martin Ahrend a Luzi Anderegg, zjistili před jedenácti lety u jednoho podniku, že je zaměřen na hardware a software v dopravní technice, především na dopravní řídící systémy; dnes je integrován do firmy Siemens VDO Automotive. Teoreticky dobře připravené odborné znalosti oboru a příslušné techniky jsou jedním z důvodů k tomu, aby firemní okruh zákazníků zahrnul i některé podniky veřejné osobní místní dopravy. 4. E-Learning proti výcviku za osobní přítomnosti Klasická cesta vzdělávání, výcvik za osobní přítomnosti, při níž se všichni školící sejdou v pevně stanoveném termínu na určeném místě, je pro osazenstvo ve směnovém provozu jen těžko použitelná, aniž by masivně nenarušila plánování. Alternativou k tomu je počítačem podporovaný způsob samostatného učení - e-learning (elektronické vzdělávání). Otevírá možnosti, aby se účastníci školení v každé době a na libovolném místě mohli účastnit kurzu prostřednictvím internetu. Kromě toho si každý jednotlivec může sám určit tempo učení. Tím je i v nehomogenní skupině zabezpečeno, aby všichni získali požadovanou úroveň vědomostí, aniž by více pokročilí účastníci s intenzivnější potřebou školení museli čekat na kolegy. Protože nelze u vyučované skupiny řidičů předpokládat, že všichni zvládají bezpečné zacházení s osobním počítačem, byla pro projekt zvolena smíšená forma z obou metod školení, tzv. Blended Learning (prolínací učení). Přitom se v krátkém výcviku za osobní účasti v kurzu e-learning vysvětlí zacházení s PC a vedoucí kurzu je k dispozici pro technické otázky. Na to navazuje individuální absolvování vlastního kurzu. 5. Pilotní projekt Winterthur V pilotním projektu "Městský autobus Winterthur" by se mělo zaškolit cca 150 řidičů na nový palubní počítač prostřednictvím kurzu e-learning k ovládání počítače IBISplus. K tomu byla zpracována, ve spolupráci zaměstnanců curyšského dopravního sdružení s firmou a2-c AG, struktura a obsahová náplň tohoto kurzu. Ukázalo se jako užitečné, že jednatelé a2-c byli, díky své dřívější činnosti, obeznámeni s palubními počítači a problémy ve veřejné osobní dopravě. Nejdříve se určil profil účastníka školení, aby didaktická příprava výcviku optimálně pomohla pokroku při vyučování. 17 funkcí se představilo v jednotlivých učebních modulech, aby uživatel měl možnost nahlédnout do obsahu jednotlivých lekcí, 2

3 aniž by musel opakovat celý běh kurzu, jak by to bylo nutné v případě průběžného kurzu. To pro každého jednotlivce vytváří volný prostor pro nabírání nových vědomostí tak, jak to odpovídá individuálnímu rytmu učení. Kromě toho se při zpracovávání chodu kurzu dbalo na to, aby účastník od počátku aktivně spolupracoval. Teorie byla, v souladu se situací, prokládána do konkrétních učebních postupů, aby se umožnilo školení v souvislostech. Dodatečně byly do učebních lekcí založeny doplňující informace, aby se zainteresovaným účastníkům kurzu nabídlo maximální množství vědomostí ve správných souvislostech a přehledném rozsahu. Proto, aby byl kurz pro účastníky co nejpřijatelnější, byl jeho průběh založen tak, že jsou učebním procesem vedeni automaticky. Kromě toho byl každému účastníkovi přidělen vlastní přístupový kód, aby mohl být pro něho založen jeho individuální profil. Současně prováděná kontrola učení určila, kdy má být uvolněna následující lekce, aby účastník mohl, i při přerušení kurzu, vždy navázat na poslední, již absolvovanou lekci. Je tedy možné v každé době zhodnotit, jak daleko je účastník vzdálen od cíle učení. Návaznost na praxi by měla určovat celý průběh kurzu. Z toho důvodu byl kurz navržen a plně rozvíjen jako simulace. Účastník vidí přesné zobrazení uživatelského rozhraní na ploše IBISplus. To zahrnuje dokonce i zobrazení ukazatele myši v podobě ruky, aby bylo možno co nejreálněji zrakově vnímat průběh. Pro co nejreálnější utváření kurzu byly do něho přiřazeny konkrétní údaje z běžného provozu curyšského dopravního sdružení (obr. 1). Obr. 1: Příklad modulu kurzu pro zjišťování totožnosti řidiče Identifikace řidiče Ohlaste se jako ZV Vozidlo odhlásit Kurz e-learning byl vystavěn ve třech stupních: samostatné učení, samokontrola a závěrečný test. Oba první stupně sloužily přenosu vědomostí, závěrečný test umožnil automatické přezkoušení, zda byly informace pochopeny a jízdní osazenstvo schopno obsluhovat palubní systém. Výcvik v pilotním projektu se prováděl v listopadu a prosinci Převážně pozitivní zpětná vazba mezi školiteli a školenými řidiči utvrdila zodpovědné činitele 3

4 ZVV v tom, aby zavedli tuto metodu vzdělávání v celém sdružení. Někteří řidiči se dokonce připojili doma ve volném čase ke kurzu na internetu a dále lekce procvičovali. 6. Školení v celém sdružení ZVV Kurz, vyvinutý pro "Městský autobus Winterthur", tvoří základnu pro vzdělávání v celém sdružení. Zde se bude celkem školit řidičů a zaměstnanců, kteří dále přicházejí v řídícím centru a provozu do styku se systémem. Zkušenosti, které bylo možno získat v pilotním projektu Winterthur během fáze školení, vedly k optimalizaci kurzu e-learning. Díky pružnosti, kterou nabízí tento přes internet řízený kurz, mohly se prosadit aktuální požadavky na přizpůsobení a s přehledným vynaložením prostředků. Jednotlivé učební lekce se obsahově a didakticky přizpůsobily požadavkům školených. Dodatečně byl kurz rozšířen o další obsah učiva, aby se završily vědomosti o systému palubního počítače. Současná verze se skládá z 5 modulů přehledu o systému a 20 učebních lekcí ve stupních samostatného učení, samokontroly a závěrečného testu. Vzdělávání zaměstnanců v dopravním sdružení se organizovalo po skupinách, aby se zajistil přístup k počítačům, které jsou k dispozici pro školení. Start první skupiny byl v listopadu Účastníci školení se mohou dodatečně bez omezení připojit se svým osobním vstupním kódem cestou internetu a dále se procvičovat nebo i vyhledávat jednotlivé postupy. V současné době se diskutuje o tom, zda zkušenosti ze školení řidičů se v budoucnosti promítnou i do školení disponentů ZVV. V tom případě by se při metodě "Blended Learning" uplatnily komplexní postupy v řídícím středisku, případně příklady z praxe. 7. Odbočení: e-learning ve velkém projektu - výcvik pro London Buses Services Ltd. Jaké kvantitativní možnosti poskytuje e-learning při školení zaměstnanců osvětluje příklad z jednoho z největších evropských sdružení dopravních podniků - londýnského Transport for London. Sdružení je koordinováno společností London Buses Services Ltd. a je složeno z 26 jednotlivých podniků. V současné době je vedle zřízení nového řídícího střediska instalován do cca autobusů systém palubního počítače IBISplus. Tímto způsobem lze poprvé centrálně koordinovat všechny linky v prostoru velkého Londýna. Aby přestavba proběhla hladce a především účelně, muselo být řidičů autobusů, a v samostatném školení disponentů a dalších zaměstnanců podniků, zaškoleno na nový systém. Samotný pouhý počet školených prodražuje a silně prodlužuje centrálně prováděný výcvik za osobní účasti. Vhodné řešení nabízí školení typu "Blended Learning" a samostatný výcvik pro osazenstvo řídícího střediska. Simulace palubního počítače, které se využilo v tomto kurzu, se proti kurzu v ZVV zušlechtilo. Místo ukazatele myši v podobě stylizované ruky se zde pro zobrazení průběhu obsluhy pracuje přímo s dotekem na obrazovce (Touchscreens). Uživatelské 4

5 rozhraní palubního počítače se na ní zobrazí a účastník kurzu může, jako později v praxi, postup obsluhy provádět přímo dotykem (obr. 2). Obr. 2: Příklad učební lekce k výcviku pro případ nouze s kurzovou navigační lištou v učebním portálu VTC (Virtual Training Campus) Pro zabezpečení hladkého výcviku byli určeni tzv. Key-users (uživatelé klíče) a důkladně zaškoleni, aby mohli na místě poskytnout pomoc při technických potížích absolventům školení. Těmto vybraným pracovníkům je navíc k dispozici přímá linka, u níž jsou připraveni odborníci firmy a2-c jako kontaktní partneři. Výcvik pro London Buses Services Ltd. se rovněž uspořádal v blocích a provádí se od ledna Kromě toho je trvale k dispozici kurz e-learning a bude se aktualizovat a udržovat současnými novinkami každé dva roky. To dává předpoklady nejen pro vysokou úroveň znalostí zaměstnanců, nýbrž i pro aktuální výcvik nových zaměstnanců dopravního sdružení. 8. Další možnosti uplatnění metody e-learning v dopravním provozu Vedle počítačem podporovaného vzdělávání jízdního osazenstva výcvikem na přístrojích se nabízejí další oblasti v dopravních podnicích pro pružné vzdělávání prostřednictvím metody e-learning. Při školení touto metodou lze rovněž využít komplexního obsahu učiva a příkladů z praxe. Nabízejí se např. tyto možnosti: - základní vzdělávání a doškolování disponentů, - nácvik situací při poruchách v chráněném prostředí, - řízení v případě poruch, - zaškolení na pokladní systémy, - zprostředkování speciálních vědomostí, jako např. statistiky, - školení pomocného personálu, odpovídajícího za údržbu systémů, - výběr osazenstva pomocí testů způsobilosti a postojů. Navíc každý dopravní podnik má zvláštní požadavky na znalosti, které nelze zabezpečit ve standardních kurzech. I zde nabízejí kurzy e-learning individuální řešení, 5

6 která nejsou k dispozici ani při vzdělávání za osobní přítomnosti, dokonce ani jako papírové podklady a mohou být udržovány v aktuálním stavu s poměrně malými výdaji. 9. Návratnost investice Protože je rozsah kurzu a komplexnost obsahu učiva u každého projektu individuální, jsou různé rovněž i finanční náklady. Vyúčtujeme-li vzájemně ovšem pracovní doby, trvalou platnost, náklady na školitele a diety, jakož i pohotovost odborných znalostí s výrobními náklady kurzu, objevuje se trend zabezpečovat nákladově přijatelné vzdělávání a doškolování právě kurzy typu e-learning. Vedle finančního posuzování hospodárnosti při uplatnění této metody je třeba zvážit různé kvalitativní aspekty a, přiměřeně k individuálnímu zaměření podniku, zahrnout je do výpočtu návratnosti investic. Jde kromě jiného o: - růst vědomostí účastníků školení během krátké doby, - žádné nebo jen nepatrné přerušení průběhu provozu, protože e-learnig je realizovatelný i mimo hlavní pracovní dobu, - uplatnění kurzu pro nové pracovníky, které je možno provádět bez prodlení, - vyšší spokojenost účastníků školení, protože lze zohlednit jejich individuální prostředí k učení a jeho rychlost, - zvýšení kvality znalostí zaměstnanců, protože kurz je možno opakovat neomezené, - zjednodušenou měřitelnost stavu vědomostí a vývoje u zaměstnanců účinným podáváním zpráv, - lepší kontrolu učení, jak přímo účastníky kurzu, tak školitelem, - využití platformy e-learning jako místa pro centrální uložení dokladů účastníků kurzu a přednášejících v kurzu s osobní účastí, - existující výcvikový materiál, který lze bez problému převzít do učebních lekcí. 10. Souhrn Uplatnění kurzů e-learning pro vzdělávání v dopravních provozech nabízí pružné, individuální a trvalé zprostředkování látky, obsažené v lekcích. Účastníci kurzu nejsou vázáni na pevnou dobu a pevné místo výcviku, nýbrž mohou se podle potřeby a přání připojit ke kurzu i doma prostřednictvím internetu. Kromě toho jsou vědomosti k dispozici i po oficiálním ukončení školení, takže je lze, při nejistotě, rychle a aktuálně "znovu vyhledat". Praxe ukazuje na vysokou akceptovatelnost této vzdělávací metody mezi zaměstnanci dopravních provozů, školících se v kurzech e-learning. Možnosti připravovat se vlastním tempem a dokonce v soukromí je s povděkem využíváno. E-Learning nabízí možnost zprostředkovat znalosti i velmi vysokým počtům zaměstnanců. Navíc lze ale využít i speciálních odborných témat a příkladů z praxe. Paleta uplatnění v dopravních provozech zahrnuje všechny oblasti od plánování nasazení a vzdělávání řidičů přes dohled až po výcvik obsluhujícího personálu. Střednědobě je e-learning, pokud se týká nákladů, vhodnou metodou a trvalou alternativou nebo doplňkem k výcviku za osobní účasti. 6

7 " vesměs pozitivní zpětná vazba našich pracovníků nám dokazuje, že jsme uplatněním metody e-learning zvolili optimální cestu vzdělávání pro tento obsah výcviku", říká Jürg Gähwiler, vedoucí skupiny jízdního osazenstva u dopravního provozu v Curychu. "Jak u nových, tak i u dlouhodobých pracovníků se potvrzuje, že názorný a srozumitelný průběh kurzu ulehčuje učení a především ho upevňuje. I když se ihned neporozumí jednotlivým učebním lekcím, lze je tak často opakovat, jak se to účastníku zlíbí. Dokonce je s povděkem využíváno možnosti absolvovat kurz doma prostřednictvím internetu. Řidiči oceňují, že opakováním v domácím prostředí mohou získat na jistotě v zacházení s novým palubním počítačem. Zaměstnanci společnosti a2-c AG byli při vývoji nejen kompetentními kontaktními partnery, nýbrž se v probíhajícím projektu spolehlivě starají o hladký výcvik ". Při otázkách na obsah příspěvku a na pozadí informací se mohou zájemci obrátit na Christine Ahrend, odpovědnou za komunikaci ve společnosti a2-c AG, nebo na Jürg Gähwiler, vedoucí skupiny jízdního perzonálu Dopravních provozů Curych, Název originálu: E-Learning - innovative und flexible Ausbildungsmethoden in Verkehrsbetrieben Zdroj: Verkehr und Technik 2007, č. 4, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS 7

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Definice a charakteristika pojmů... 3 2. Faktory charakterizující práci... 12 3. Kvalifikační standardy... 17 4. Trh práce... 20 5. Role státu na trhu práce... 24 6. Role EU na trhu práce... 31

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Městská nákladní doprava a logistika 1

Městská nákladní doprava a logistika 1 Městská nákladní doprava a logistika 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a

Více

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem. Podpora spolupráce škol a firem č.

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Pospolu připravuje návrhy na zlepšení spolupráce škol a firem. Podpora spolupráce škol a firem č. Zpravodaj Pospolu Podpora spolupráce škol a firem č. 3/2014 Vážení a milí čtenáři, připravili jsme pro Vás třetí vydání zpravodaje Pospolu v roce 2014, tentokrát v delší podobě. V prosinci 2014 máme za

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více