ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný od a je průběžně aktualizován

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje školy 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Podmínky zdravé výživy 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizační podmínky 3.5 Řízení školy 3.6 Personální zajištění 3.7 Spoluúčast rodičů 3.8 Spolupráce s ZŠ a ZUŠ 3.9 Spolupráce se zřizovatelem a veřejností 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 vzdělávací cíle 5.2 formy a metody vzdělávání 6. Vzdělávací obsah 7. Doplňující programy, projekty a aktivity 8. Evaluace Přílohy: č.1 Minimální preventivní program č.2 Čtenářská gramotnost 2.

3 1. Identifikační údaje školy: Název školy: Mateřská škola Ledeč nad Sázavou identifikátor právnické osoby: adresa: Stínadla 1049, Ledeč nad Sázavou školy: seznam.cz telefon: ředitelka: Jarmila Dvořáková Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. právní forma: příspěvková organizace IČO: zřizovatel: Město Ledeč nad Sázavou právní forma: obec: IČ: adresa: Husovo náměstí č.p Ledeč nad Sázavou Telefon Právnická osoba byla zřízena na dobu určitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Mateřská škola Kapacita : 200 cílová: 200 IZO: Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Stínadla1049, Ledeč nad Sázavou Října 498, Ledeč nad Sázavou 3. Družstevní 1060, Ledeč nad Sázavou 2. Školní jídelna Kapacita: 200 cílová: 200 stravovaných IZO: Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 4. Stínadla1049, Ledeč nad Sázavou Října 498, Ledeč nad Sázavou 6. Družstevní 1060, Ledeč nad Sázavou RED- IZO:

4 2.Obecná charakteristika školy Mateřská škola Ledeč nad Sázavou je od právní subjekt, součástí jsou 3 pracoviště. Mateřská škola Stínadla má 4 třídy, Mateřská škola Družstevní 2 třídy a Mateřská škola 28. Října 2 třídy. Mateřská škola Stínadla je sídlem tří pracovišť příspěvkové organizace s odloučenými pracovišti MŠ 28. října a MŠ Družstevní. Ředitelkou je Dvořáková Jarmila, zřizovatelem Město Ledeč nad Sázavou. Vlastní objekt mateřské školy je situován na kraji sídliště, na pravém břehu města Ledče nad Sázavou. Mateřskou školu tvoří dvě samostatné budovy, propojené prosklenou spojovací chodbou. První budova je patrová, rozdělena na dvě části. Celkem má škola 4 třídy, dvě v přízemí a dvě v prvním patře. V druhé administrativní budově je umístěna ředitelna, kancelář pro ekonomku a vedoucí stravování, samostatná místnost pro logopedickou pracovnici, kuchyň, prádelna, šatna zaměstnanců a skladové a úklidové prostory pro školnici. Součástí mateřské školy je zahrada, která je vybavena skladem na hračky, prolézačkami, houpačkami a dětským zahradním náčiním a zároveň jsou zde 4 pískoviště. Výstavba mateřské školy byla dokončena v roce Kapacita celé mateřské školy je 112 dětí. Škola má od heterogenní třídy. Jednu třídu uvolnila charita Petrklíč. Od dubna 2012 probíhala rekonstrukce této třídy včetně vybavení. Mateřská škola Družstevní se nachází na levém břehu města Ledče nad Sázavou. Budova je účelové zařízení MŠ, přízemní s prostornou terasou, která je z poloviny zastřešena. Součástí budovy byl malý byt, který se přestavěl za spolupráce města Ledeč nad Sázavou na třídu MŠ s kapacitou 12 ti dětí. V provozu je od Interiér MŠ se skládá z velké haly, šatny pro děti, umývárny, třídy, herny pro děti, místnosti pro ukládání lehátek, kabinetu TV a místnosti pro ukládání hraček. Budova je podsklepená a v těchto prostorách je sklad hraček a umývárna s WC pro děti při pobytu venku. Součástí MŠ je kuchyň s přilehlými sklady a kanceláří pro kuchařku a vedoucí stravování. Při vstupu do MŠ je kancelář pro učitelku s rozšířenou působností spojena s kabinetem pomůcek a na druhé straně haly se nachází šatna pro ostatní zaměstnance s hygienickým zázemím. Nová třída má předsíň, šatnu pro děti, umývárnu s WC a hernu pro děti. K budově MŠ patří prostorná členitá zahrada s mírným svahem osázená stromy a keři. Je vybavena dvěma pískovišti, dřevěným altánkem a přístřeškem pro hry dětí. Dále pak byla doplněna o víceúčelový domek s prolézačkami a skluzavkou. Kapacita celé mateřské školy je 40 dětí. Škola má dvě heterogenní třídy. Mateřská škola 28. října Mateřská škola se nachází ve středové poloze města v blízkosti polikliniky a ZŠ. Budova je patrová, v dolní části se nachází kuchyň, 2 třídy ( od jedna třída), kancelář pro vedoucí učitelku a vedoucí kuchařku.v horním patře je prostorná třída s výdejní kuchyňkou, úklidové prostory pro uklízečku a šatna zaměstnanců.v přízemí má byt topička (městský byt), která není v pracovně právním vztahu k zaměstnavateli, nachází se zde kotelna a tělocvična pro děti. Součástí mateřské školy je zahrada, vybavená skladem na hračky, zahradní chatkou,novými průlezkami, houpačkami a skluzavkami. Jsou zde dvě pískoviště a hygienické zázemí pro děti. Mateřská škola byla zřízena z budovy jeslí v roce Kapacita celé mateřské školy je 48 dětí. Škola má 2 heterogenní třídy. 4.

5 Ředitelka MŠ Zástupce ředitele - Jarmila Dvořáková - Jindra Pavlíčková Počet pedagogických zaměstnanců: - 15 Počet provozních zaměstnanců: - 11 Počet tříd: Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky V MŠ je 8 tříd, každá třída má prostor pracovní a hrací, nábytek je uspořádán tak, aby si děti mohly brát vše potřebné pro svou hru. Postupně se daří třídy vybavovat novým nábytkem ( dle finančních možností). Vybavení hračkami a pomůckami je na dobré úrovni, průběžně je doplňováno a obměňováno. Dětská knihovna je obsáhlá, pestrá včetně učitelské knihovny a je stále doplňována. Školy se postupně vybavují i zahradním nábytkem. Šatny jsou nové a přizpůsobené počtu dětí, kde jsou informační nástěnky pro rodiče a vystavovány práce dětí. Osvětlení a vytápění vyhovuje hygienickým podmínkám. Kuchyně na všech pracovištích procházejí modernizací a odpovídají požadavkům hygienických norem. Veškerá administrativní práce je vedena v písemné a digitální formě na personálních počítačích. 3.2 Podmínky zdravé výživy - skladba jídelníčku je pestrá, vyvážená s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny - každá MŠ má vlastní jídelnu - jsou dodržovány intervaly mezi jednotlivými jídly - děti mají možnost určit si porci jídla, odnáší použité nádobí - do jídla děti nenutíme, - pitný režim je zajištěn ve třídách na bezpečném a přístupném místě, samy se obsluhují během celého dne v MŠ - děti mají dostatek pohybu jak ve třídách, tak při vycházkách na zahradě MŠ a v okolí - je respektována potřeba dětí na pohyb, odpočinek a spánek. Starší děti odpočívají, nejsou do spánku nuceny a podle potřeby mohou provádět tiché aktivity ve třídě - otužování je prováděno častou výměnou čerstvého vzduchu ve třídě, vhodném oblečením a dostatečným pobytem venku s pohybovými aktivitami 5.

6 3.3 Psychosociální podmínky - nově přihlášené děti mají adaptační dobu, ve které s nimi mohou rodiče docházet do třídy a zvykat si na nové prostředí - respektujeme individuální potřeby dětí - dětem dáváme možnost účastnit se činností ve skupinkách nebo individuálně dle vlastního rozhodnutí - děti nepřetěžujeme, nespěcháme na ně, snažíme se navodit atmosféru klidu a pohody - nehodnotíme dítě negativně, vždy jej slovně povzbudíme, děti vedeme k sebehodnocení - děti mají možnost vytvářet vztahy i s dětmi z ostatních tříd MŠ včetně učitelek a provozních zaměstnanců - dáváme dětem jasné a srozumitelné pokyny, mají stanovena určitá pravidla - vedeme děti k samostatnosti nejen v oblékání, stravování a hygieně, ale také k vyjádření svých přání a názorů - každé dítě má stejná práva i povinnosti - pracovní problémy se řeší na pravidelných poradách vedoucích učitelek 3.4 Organizační podmínky Provoz všech mateřských škol: hodin - orientační režim dne je pro všechny třídy dostatečně pružný, umožňuje reagovat na různé situace a individuální možnosti dětí - jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se činností v malých, středních i velkých skupinách a spolupracovat spolu - je umožňováno i osobní soukromí dětí při společných činnostech, tak i při osobní hygieně - děti se scházejí od 6.30 hodin do 8.00 hodin ve třídách a po domluvě s rodiči mohou do MŠ docházet i později - děti mají možnost dokončit hru, jsou vytvořeny podmínky pro zapojení dětí do programové činnosti, proběhne pohybová chvilka a svačina - po pobytu venku následuje oběd, odpolední odpočinek, svačina a volné hry 3.5 Řízení školy - organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců, všichni zaměstnanci jsou seznámeni s náplní práce. Důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. - ve škole funguje informační systém, pedagogické a provozní porady dle potřeb řízení školy - všechny učitelky se podílejí na vypracování aktualizace ŠVP PV - MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se ZŠ, ZUŠ ve městě, s rodiči pomoc při uskutečňování projektů plánovaných školou - informace o dění v MŠ webové stránky školy a ledečské noviny - setkávání s rodiči a informování o dětech dle potřeb 6.

7 3.6 Personální zajištění - počet pedagogických pracovníků =15, z toho 14 splňují podmínky stanovené zákonem č.563/2004 Sb. pro pedagogické pracovníky - počet nepedagogických pracovníků = Spoluúčast rodičů - rodiče pravidelně informujeme o vzdělávání dětí ( třídní schůzka, individuální konzultace, nástěnky v šatně dětí ) - mohou sledovat webové stránky školy a informovat se o dění v MŠ - zákonní zástupci jsou začátkem roku seznámeni se školním řádem, ŠVP PV, Směrnicí o úplatě za vzdělávání, úplatě za stravné - mají možnost domluvit si konzultaci s vedoucí učitelkou nebo ředitelkou MŠ - mohou se zapojit se svými nápady do tvorby TVP ve spolupráci s učitelkami plánované akce pro rodiče: - informativní schůzka začátkem školního roku - společná setkání při projektových dnech, zapojení rodičů do příprav - společná setkání při rozloučení s předškoláky - společná setkání při besídkách Učitelky zachovávají diskrétnost o informacích o dítěti. 3.8 Spolupráce se ZŠ, ZUŠ - návštěva předškolních dětí v 1. třídách ZŠ - využívání tělocvičny ZŠ ke kulturním akcím pořádaných MŠ - společná setkání vedení ZŠ a MŠ - výchovné koncerty pro MŠ - výběr dětí do ZUŠ - spolupráce ZUŠ a ZŠ při pěvecké soutěži Skřivánek 3.9 Spolupráce se zřizovatelem a veřejností - účast na akcích města (vítání občánků, návštěva pečovatelského domu) - návštěva knihovny, MÚ, hasičů, policie, kulturního sálu na gymnáziu - ukázka výcviku policejních psů - návštěvy SPC, PPP v mateřské škole - spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. M. Dubskou ( ordinace na MŠ Stínadla ) 7.

8 4. Organizace vzdělávání - organizace předškolního vzdělávání se řídí zákonem 561/ 2004 Sb., 34, 35 - při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu - režim dne je přizpůsoben věku a možnostem dětí - činnosti dětí je třeba přizpůsobit dané situaci a podmínkám každé chvíle - vytváření rovnováhy mezi volnou hrou a společnou činností vedenou učitelkou - do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla ve věku od 3 do 6 ti let, přednostně děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky - děti jsou dle možností přijímány i v průběhu roku - v jarních měsících se koná zápis dětí do MŠ po projednání se zřizovatelem,zveřejněným s dostatečným předstihem na stránkách školy a v ledečských novinách - rodiče jsou předem seznámeni s kritérii přijímání dětí a organizací zápisu k předškolnímu vzdělávání 8.

9 5. Charakteristika vzdělávacího programu Název ŠVP PV: Svět schovaný v klubíčku Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všemu, ale můžeme všechny děti učinit šťastné. ( Z. Matějček ) ŠVP PV je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také vidět a osahat si je. Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají různé formy vzdělávání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích,které se v průběhu dne vyskytnou,vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů. U dětí s vadou řeči provádíme individuální logopedickou prevenci pod vedením klinické logopedky. S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme podle individuálních plánů zaměřených na výsledky vyšetření poradenského orgánu / PPP Havlíčkův Brod /.Ve vzdělávání mimořádně nadaných dětí nabízíme další aktivity ( hudební, matematická gramotnost, výtvarná apod..). 9.

10 5.1 Vzdělávací cíle Vycházíme z těchto dlouhodobých cílů: Podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj. Přispívat ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytvářet základní předpoklady pro jejich pozdější vzdělávání. Poskytovat komplexní výchovně vzdělávací péči dětem sociálně slabším. Celoživotním vzděláváním podporujeme efektivní práci učitelů. Vzdělávací činnost je zpracována do integrovaných bloků. Program je založen na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Vede děti k individuální práci a prosociálnímu cítění. Při plňení programu budeme zohledňovat všech 8 typů inteligence podle Gardnera a všech 5 oblastí z RVP PV, protože tyto oblasti jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek. Program obsahuje 5 interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte. Tyto oblasti se prolínají každý den. - dítě a jeho tělo - dítě a psychika - dítě a ten druhý - dítě a společnost - dítě a svět Obsah výchovně vzdělávací práce je rozpracován do třídních plánů, které vytvářejí učitelky na základě práce s metodickým materiálem, poznatků ze seminářů a vlastních zkušeností. Hlavní výstupy utváříme z těchto klíčových kompetencí: kompetence k učení kompetence k řešení problému kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské 10.

11 5.2 Formy a metody vzdělávání - uplatňujeme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte - situační učení poskytuje dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl - spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby, nás zavazuje poskytovat dětem takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné Dbáme na vyváženost spontánních a řízených aktivit, vzájemně provázaných a vyvážených, učitelkami přímo či nepřímo motivovaných. Náš styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Ve vzdělávání uplatňujeme integrovaný přístup, jehož realizací dítě nezískává jen izolované poznatky, ale získaná zkušenost je komplexnější, snáze uchopitelná a prakticky využitelná. Obsah vzdělávání v podobě integrovaných tematických bloků vychází ze života dětí, v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, je smysluplný, zajímavý a užitečný. Poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí hlubší prožitek, dítě získává skutečné kompetence a základy pro rozvoj čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti, jako základ potřebný pro další vzdělávání v základní škole. 11.

12 6.Vzdělávací obsah Integrované bloky: 1. Já a noví kamarádi 2. Já a příroda 3. Já a vánoční sen 4. Já a zdraví 5. Jak jsme probudili sněženky 6. Já a svět Obsahová náplň bloků: Dílčí cíle vychází z výše uvedených oblastí RVP PV. Organizovány jsou zpravidla v dvouměsíčním rozmezí. Očekávané výstupy jsou utvořeny dle každého třídního plánu zvlášť. Já a noví kamarádi Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců MŠ a jejich profesemi. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich uložení. Dodržování smluvených pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. Důsledné dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou. - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluutváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí - umět se pohybovat ve skupině dětí, zvládnout základní pohybové dovednosti - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému Já a příroda Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu a na poli, sklizeň zeleniny a ovoce. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky s přírodnin. Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech, znát základní a některé doplňkové barvy. Změny počasí. - chování v běžných situacích - rozvoj komunikativních dovedností - pochopení, že změny působené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 12.

13 Já a vánoční sen Období plné citových prožitků spojené na čekání nejkrásnějších svátků v roce Vánoce. Zahájení adventu, čekání na Mikuláše. Výroba Mikulášů, čertů a andělů.příprava na Vánoce vyprávění, jak doma trávíme svátky vánoční, tvoření přání, vánočních dekorací, dárečků. Pečení perníčků a cukroví. Zdobení vánočního stromečku, zpívání koled.pozorování vánoční výzdoby ve městě. - rozvoj psychické a fyzické zdatnosti - rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu a přizpůsobivosti - vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách Já a zdraví Poznávání charakteristických znaků zimního období, co je mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Zimní hry a sporty, druhy oblečení pojmenování zimního ošacení. Péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Orientace v časových a prostorových pojmech, znalost geometrických tvarů, orientace v názvech čáti dne. Předškoláci se připravují na zápis do školy, učí se svou adresu. - Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových aktivitách a jejich kvalitě - Rozvoj produktivních a řečových dovedností, vyjadřování v souladu s pravidly - Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností Jak jsme probudili sněženky Charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenování jarních květin, probouzející se příroda. Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat. Oslava Velikonoc, seznamování s tradicemi a zvyky, vyprávění o významu velikonočních svátků.. Oslava svátku maminek. - rozvoj a užívání všech smyslů ( vůně květin a kvetoucích stromů, krása barevnosti a svěžesti přírody, zpěv ptáků atd. ) - vést rozhovor, prožívat radost ze zvládnutého - mít povědomí o významu životního prostředí ( přírody i společnosti ) pro člověka - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý Já a svět Vyprávění s dětmi o naší zemi, o cizích zemích, našem městě. Výlety do okolí. Znát a pojmenovat dopravní prostředky a jejich využití, dbát na bezpečnost dětí v dopravním provozu, částečně ovládat pravidla silničního provozu a dopravní situace. Varování na nebezpečí, které na nás číhá neznámý prostor, cizí lidé, zvířata. Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat o prázdninách. Umět požádat druhého o pomoc. 13.

14 - vytvoření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu - vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity ve větách - vytvářet základní aktivní postoje ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění - vnímat umělecké a kulturní podněty sledovat dramatická či hudební představení, hodnotit svoje zážitky 7. Doplňující programy, projekty a aktivity V mateřské škole probíhají: - logopedická péče pod odborným vedením klinického logopeda - příprava dětí na vstup dětí do ZŠ grafomotorický kurz - péče v oblasti prevence jazykové výchovy - projektové dny pro děti a rodiče - 1x za měsíc návštěva divadla v MŠ - Spolupráce se ZŠ (návštěva 1. třídy ) - spolupráce se ZUŠ (výchovné koncerty, návštěva ZUŠ, výběr dětí do ZUŠ ) - mikulášská nadílka v MŠ - návštěva policie, hasičů - den dětí, soutěže - Besídky pro rodiče - Rozloučení s předškoláky - Výlety 14

15 8.Evaluační systém MŠ Tato část ověřuje naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy s cíly dokumentu RVP PV. Nástroje, které jsou zde uvedeny jsou rámcové, pedagogové mohou využít i dalších nástrojů pro splnění daných cílů. Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí). A. VNITŘNÍ EVALUACE 1. hodnocení a evaluace ředitelkou školy 2. hodnocení a evaluace pedagogy 3. hodnocení a evaluace provozními pracovníky B. VNĚJŠÍ EVALUACE 4. hodnocení a evaluace rodičů dětí 5. hodnocení a evaluace zřizovatelem 6. hodnocení nadřízenými orgány ČŠI METODY HODNOCENÍ A EVALUACE rozhovory, konzultace, diskuse a provozní porady hospitace, pohospitační rozbor ( dle plánu hospitací efektivita práce) pozorování, individuální hodnotící listy dětí, jejich portfolio, sociometrie tříd individuální hodnotící listy dětí, jejich portfolio (průběžné doplňování, vyhodnocování pokroků a jejich zapisování) analýza třídní i školní dokumentace, autoevaluace analýza programů, projektů, SWOT analýzy, metody Brainstormingu, dotazník, anketa, porovnávání výsledků s plánovanými cíli, celoroční hodnocení výchovně vzdělávací práce vlastní hodnocení školy dosažených zlepšení i dalších cest za nimi 15.

16 CO JAK KDY KDO Oblast hodnocení Kritéria, postupy, nástro- Časový harmono- Odpovědná osoba je gram ŠVP hodnocení IB, hospitace, porady hodnocení TVP, anketa rodičům SWOT analýza 1x za 2roky Ředitelka kolektivem pedagogů, rodiče TVP Sebehodnocení,vyhodnocení vzdělávací činnosti po ukončení vzdělávacího celku Pedagog.prac. PODMÍNKY věcné životosprávní psychosociální organizace chodu řízení MŠ personální zaj. spoluúčast rodičů rozhovory i záznamy hospitace, vzájemné porady, analýza pedagogů anketa rodičům denně, průběžně závěr IB dle plánu 1x za rok Ředitelka, kolektiv zaměstnanců, Děti rodiče DÍTĚ Diagnostika děti, in. plány záznamy o vzděláv. pokrocích dětí, srovnání, rozhovory Portfolia 2x ročně denně, průběžně, závěr IB Viz.hospitační plán pedagog Vedoucí učitelka, hospitace ředitelka VZDĚLÁVACÍ PROCES přístup k dětem pedagogický styl vzdělávací nabídka tvorba,naplňován TVP profesionální dovednosti rozhovory i záznamy hospitace, vzájemně sebehodnocení, anketa rodičům analýza a opatření individuální plány Průběžně, dle plánu Závěry IB Kolektiv zaměstnanců Rodiče děti 16.

17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU č.j.73/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ 698 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU vychází z analýz podmínek MŠ, je zpracován týmem pracovníků školy, byl projednán na pedagogické a provozní poradě konané

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více