EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDITORIAL. Zdeňka Hennigová"

Transkript

1 EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat své síly a snahy. Letos v lednu se koordinátoři Pastorace pro povolání v ČR sešli poprvé na Velehradě. Na jejich setkání zazněla také přednáška P. Jana Pavlíka SJ. V úvodníku a ve svědectví k vám promluví Mons. Josef Veselý, bývalý opavský děkan, o své cestě za povoláním kněze v nelehké době komunistického režimu. Dialog s papežem vedou mladí lidé neustále, ten který vám předkládáme je z 1. září roku 2007 a odehrál se v italském Loretu. Mladí se velmi otevřeně ptali Svatého otce, jak mají hledat naději v každodenních starostech života. Připomeneme si, že nás letos čeká Rok svatého Pavla, který vyhlásil papež Benedikt XVI. k výročí narození tohoto apoštola. Z úst účastníků nebo přímo pracovníků Diecézních center mládeže se dozvíte, jak probíhala jednotlivá diecézní setkání mládeže. V olomoucké arcidiecézi se bude setkání konat příští rok, proto v našem výčtu chybí. Samozřejmě nezapomínáme na naše dvě největší akce: Světové dny mládeže (WYD) v Sydney a česko slovenské setkání mládeže ActIv8 na Velehradě. Zde se můžete těšit na článek o deseti patronech vybraných pro letošní WYD, na rámcový program české skupinky v Austrálii a program ActIv8. Na závěr můžeme i my vykonat kousek dobra, jestliže se zapojíme do Mozaiky 2008, která podporuje obě setkání. Zdeňka Hennigová

2 OBSAH ČÍSLA Úvodník Celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR Pastorace povolání Moje cesta ke kněžství Povolání dispozice k zaslechnutí Dialog s papežem Rok svatého Pavla Podněty z Národního fóra mládeže 2007 Diecézní setkání mládeže O WYD v Sydney O ActIv8 na Velehradě Kousek dobra ÚVODNÍK Zaměstnání nebo povolání? Mons. Josef Veselý K životu člověka patří činnost, kterou si vydělává na živobytí, ale také nějak realizuje sám sebe. Činností se člověk zapojuje do společnosti, snaží se být užitečný druhým. Cítíme, že je tu rozdíl mezi tím, kdo bere svou činnost jenom jako zaměstnání a mezi tím, kdo svou činností uskutečňuje nějaké povolání anebo poslání. Dříve jsme nemohli studovat, museli jsme vykonávat nejrůznější zaměstnání, abychom si vydělali na chléb. Ale přitom jsme v srdci cítili touhu uskutečnit jednou své povolání ke kněžství. Povolání je někde uvnitř nás a jistě záleží na mnohých povahových dispozicích, na výchově v rodině a na dalších životních prožitcích. Povolání ke kněžství předpokládá plně Bohu uvěřit a přijmout nabídku stát se nástrojem při uskutečňování Božích plánů a spolupracovat s Boží milostí. Povolání tedy znamená, že nestačí jen něco chtít, nebo nechtít. Znamená to přijmout určitý řád života svobodně a dobrovolně a také dát se cele do služby církvi a lidem. Je samozřejmě nutné splnit také určité podmínky mravní kvality, zdraví, schopnosti ke studiu. Je potřebné projít určitou výchovou ve společenství bratří, být tolerantní a umět se podřídit představeným. Povolání ke kněžství předpokládá nebát se samoty, ale také umět žít ve společenství, což patří k tajemství samotné církve.

3 A když člověk splní všechny podmínky a dozraje, pak ještě záleží na představených, jestli dají své placet. Definitivní STUDIUM Celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR Velehrad Bylo to první formačně-pracovní setkání těch, kteří mají zájem, chuť a odvahu se věnovat pastoraci povolání (dále jen PP) v ČR. Zúčastnilo se ho 70 osob z různých řádů, kongregací, hnutí a komunit, ale také Mons. Josef Kajnek, biskup delegát pro pastoraci povolání, dále zástupce ze Sekce pro mládež ČBK a Papežských misijních děl (PMD). Skoro každá diecéze byla zastoupena diecézním knězem, který byl pro tuto službu jmenovaný biskupem. Celé setkání podporovali svou modlitbou sestry a bratři z 12 řádů (většina PASTORACE POVOLÁNÍ Z přednášky P. Jana Pavlíka, SJ k pastoraci povolání Velehrad potvrzení povolání ke kněžství je pak věcí biskupa. z nich jsou kontemplativní). Tyto komunity tvoří tzv. Zázemí modlitby. Přednášejícími byli P. Jan Kušnír, SVD (verbista) ze SR, mající zkušenosti s PP z Mexika, zakladatel PP na Slovensku, který představil pastoraci povolání skrze dokument Nové povolání pro novou Evropu. O akcentu papeže Benedikta XVI. na téma kněžství a povolání k zasvěcenému životu promluvil spirituál pražského Arcibiskupského semináře P. ThDr. Zdeněk Wasserbauer. Závěrečnou přednášku o podstatě, kráse i těžkostech dozrávání povolání měl P. Jan Pavlík, SJ. Na úvod výrok sv. Jana Boska: Každý okamžik v životě člověka je důležitý. A výrok sv. Františka Saleského z jeho - pořád nedoceněné - knížky Filotea (Úvod do zbožného života): Naše dokonalost na tomto světě je v tom, že zápasíme s nedokonalostí. BOŽÍ RYTMUS K otázce povolání bych ze zkušenosti za prvé řekl: nejenom povolání, ale duchovní život vůbec spočívá ve srovnání rytmu obyčejného života, kterým žije ten který věk a lidé v něm, s rytmem Božím. A v tom bývá největší problém, protože rytmus Boží je jiný a vždycky,

4 v každé době, i v této naší moderní či už postmoderní, je největším problémem srovnat se s Božím rytmem. Co je naprosto vlastní Božímu rytmu, to je věčnost - Bůh má čas. A my jsme tak časní(!) jen na pár hodin a dnů lidského života že podléháme stále rychlosti toho, jak nám čas ubíhá pod rukama, a tak se to vždy nějakým způsobem objevuje i v našem duchovním životě. Otázka souladu rytmu Božího je ale dnes mnohem závažnějším problémem, než tomu bylo třeba za mých časů. Říkával jsem bohoslovcům, že já jsem to měl snazší, než to mají oni, a to proto, že když jsem se chtěl dostat na Svatý Kopeček, tak jsem musel v námaze odšlapat z Olomouce 8 km tam a dalších 8 km zpátky. A věděl jsem, že každý zážitek se platí nějakou námahou, nějakým úsilím, nějakým zápasem a bojem s únavou, nechutí a s leností apod. Tak to je dnes především otázka oněch snadností. To je problém našich povolání, která prožíváme my, a problém povolání, kterým snad máme nějakým způsobem sloužit nebo pomáhat, aby se uskutečnila. Všecko je snadné. V obyčejném životě sednu do letadla a za pár hodin jsem kdesi na druhém konci světa. To v nás nenápadně působí a my chceme i do duchovního života přenést snadnost, jednoduchost - tak jak mohu sednout kamsi, hned se objevit jinde; mám vše po ruce. Jak se dá všechno lehce uskutečnit, tak si myslíme, že se dá uskutečnit duchovní život a povolání - a to nejde. Boží rytmus je neměnný. (Příklad: putování Božího lidu cik-cak po poušti, aby se naučili čekat na zaslíbenou zemi, aby se mohli více radovat z toho okamžiku, že se jim už dostalo naplnění.) To považuji za jeden z největších problémů pro osobní život dnes. Musí se na něj vynaložit mnohem větší úsilí, než tomu bylo za nás. Jak jsem řekl a trvám na tom že jsem to měl snadnější! Ale protože to bylo snadnější, tím víc si musíme uvědomit, jak je třeba pomáhat k tomu, aby se onen rytmus Boží stal rytmem našeho života a duchovního povolání. - Umění čekat. Umění přijímat skromně svoje představy i o svém duchovním pokroku a čeho jsme schopni dosáhnout. OSOBNÍ OBĚŤ A to druhé: Benedikt XVI. říká: Krize naší doby závisí hlavně na faktu, že se nám namlouvá, abychom uvěřili, že lze stát se lidmi bez sebeovládání, bez trpělivosti, zříkání a námahy přemáhání; že není nutná oběť, aby se dodržely přijaté závazky, ani úsilí trpělivě snášet napětí mezi tím, čím by člověk měl být a čím skutečně je. Člověk, který je zbaven veškeré námahy a přenesen do zaslíbené země svých snů, ztrácí to, co má nejcharakterističtějšího - ztratí sám sebe. Ve skutečnosti člověk není vykoupen, leč skrze kříž a přijetím utrpení svého i světa, ve spojení s Kristovým utrpením. Jen tak se stane svobodným. Všechny ostatní pohodlnější a snadnější nabídky jsou určeny ke ztroskotání. A tak je tu druhá otázka, kterou považuji za velký problém: vyučování

5 k velké osobní oběti, jíž jsme zapojeni do nejhlubšího tajemství Boha a do tajemství Krista, kterým je kříž. A proto je pro duchovní povolání nesmírně nutná velká láska k Eucharistii, ve které je zpřítomněn kříž; účast na Eucharistii a oběti Kristově zpřítomněné v pokrmu nebo v klanění stále utvrzuje člověka v nutnosti žít utrpení a srovnávat se s Kristem v této lásce ke kříži. Jedině tak se dá žít. Víte, kdybych měl říci ze svého života jedno velké Laudatio (chvála) - je to letos 70 roků, co jsem začal svoje duchovní povolání jako bohoslovec brněnského alumnátu. Náš spirituál do nás vložil tuto velikou lásku k Eucharistii. To mi pomohlo v dalším životě vyrovnávat se se svými chybami, kterých taky nebylo málo, s nedostatečností nebo frustrací, když člověk ztrácel dech, když jsem přes 40 let žil svůj kněžský život jenom službou načerno. A přece to byla síla, která spočívala v jednom: Milujte a naučte se milovat mši svatou! Tehdy je člověk prost jakékoliv možné frustrace. V každé možnosti odsloužit jednu jedinou mši svatou jsem úžasně cenným a velice potřebným člověkem pro tento svět. Oběť Kristova, oběť kříže, oběť zpřítomňovaná Eucharistií a živá v našem vztahu dává člověku smysl v jednotlivých situacích duchovního povolání, vlastních poklesků i vlastní bezmocnosti, dává umět ji přijmout a překonat. POUZE BŮH JE NAŠÍ SILOU A to třetí: K tomu mě přivedla slova nového generála Tovaryšstva v homilii po jeho zvolení: Včera jsem hovořil s jedním z vás a vzpomínal jsem na doby, kdy jsem měl určitou zkušenost s migranty. Jeden zážitek se mi obzvláště vryl do paměti. Jedna Filipínka - on byl také 6 roků v Manile, jinak většinou v Japonsku měla velké těžkosti a mnoho vytrpěla při své snaze integrovat se v Japonsku a najít svou životní cestu. Jednoho dne se setkala s jinou Filipínkou, která ji žádala o radu: Mám potíže se svým manželem. Nevím, zda se mám dát rozvést, nebo pokračovat. A potom následovala lavina problémů, které jsou bohužel tak běžné. A ta první jí odpověděla: Nevím, co bych Ti teď poradila, ale pojď se mnou do kostela a pomodlíme se, protože nám chudým pomáhá pouze Bůh. To mě náramně dojalo, protože je to pravda. Pro chudé je silou jenom Bůh. Pro nás je silou pouze Bůh! Pro obětavou službu bez výhrad je silou pouze Bůh. A v tom vidím nutnou podmínku: v oblasti duchovního povolání musíme jít do kostela a tam se modlit a poznat, že jsme chudí (v tom materiálním smyslu toho máme až moc), chudí i na ta povolání, chudí na ducha velké horlivosti a obětavosti. Až s pokorou přijmeme to, že jsme chudí, tak budeme jistě vědět, že pouze Bůh nás může obohatit. Za mých mladých let se slavily jako velké dny kněžské čtvrtky. Na kněžský čtvrtek byla mše sv. a hodinová adorace, prosili jsme za kněze a za duchovní povolání - a kostel býval plný. Liturgickou reformou zmizely kvatembry kvatembrové dny středa, pátek a sobota, kvatembrové dny postní

6 a svatodušní. Tyto dny byly takzvanými řádnými dny svěcení. Byly spojeny s postem, a to alespoň od masa. Tak se spojila modlitba za duchovní povolání a za kněze s postem. Ten dával jakousi injekci modlitbě, aby byla pronikavější; aby něco mohla znamenat. Problém je tedy vrátit samy sebe víc k modlitbě za uskutečňování a dovršování našeho povolání, protože to není věc jednou získaná a daná. Je nutná stálá formace, která musí fungovat. Pokud nefunguje, zůstává se na místě nebo se jde zpátky a spíš se opravdu jde zpátky! Slabostí lidské přirozenosti ani zkostnatělý člověk nezůstane na tom samém místě, protože je člověkem pohybu. Schází-li modlitba a půst, kterými stále prosí za uskutečnění a dovršení svého povolání, nemá na pohyb dopředu, a proto jde zpátky. A to jsou ta neštěstí, která nám, zasvěceným lidem, berou tu základní skutečnost radosti. S radostí říkám: jsem letos 65 let knězem a 61 let řeholníkem-jezuitou. Byl jsem a jsem šťastným knězem. Mým patronem je sv. Jan a já miluji 1. kapitolu, jak se setkal sv. Jan s Pánem Ježíšem a jak s ním byli doma. To musí být něco: s Ježíšem doma! To ne jen to, že ho ctí, uznává, slyší, ale být s ním doma. A Ondřej jde k Petrovi: Našli jsme Mesiáše! To nám chybí. To na nás mnozí nevidí. Tam je první a základní krok pastorace povolání - aby bylo v zasvěceném životě co nejméně lidí, kteří jsou tak strašně unavení, tak strašně utahaní. Kdo za váma pude?! A tu se ukazuje další důležitá skutečnost: je třeba rozlišovat, že na všechno nestačíme, a pokorně to říct sám sobě a všem: NESTAČÍME! Ne se pořád jen honit a šponovat, protože dnes je mnoho možností a potřeb, ale - nestačíme. Jestli budeme pořád jen chtít všechno stačit, tak nebudeme stačit ani to, co dnes ještě stačíme. Proto nastupuje v otázce pastorace povolání jiná okolnost, aby všichni ať už jsou to diecézní kněží nebo řeholníci či řeholnice různých zasvěcení rozlišovali, že všechno nemohou, naučili se vybírat priority a uměli nechávat něco pro Pána Boha. Nechtít ho ve všem suplovat to totiž přináší tu přirozenou únavu - a v ní jsme protivní, místo toho, abychom byli radostní a podmaniví. Rozlišovat, abychom volili i méně, ale vážně - tak, abychom to mohli uskutečnit. Abychom měli ducha radosti z toho, že se něco děje, ne, že se děje všechno. Neberme se tak strašně vážně! Nedělejme se důležitými! Berme všechno poctivě tak, jak můžeme a jsme schopni, a pak se uskuteční víc, než jsme schopni. Buďte nároční spíš na začátku. Protože je těch povolání méně - a bude jich ještě méně, proto je potřeba zvýšenou náročnost na začátku. My to děláme opačně: z radosti, že máme zas nějakou tu dušičku, tak ztrácíme smysl pro náročnost. A život pak jim tu náročnost dá, a oni ji neunesou. A věší potom své povolání na hřebík. Opak je nutný! Na začátku být laskavě, trpělivě, mírně, ale náročný, aby se už od počátku určitá náročnost stala vlastní onomu člověku, který to povolání bude žít, a tím bude za své povolání zodpovědný

7 a situace pokušení, kterých je za život dost a dost, překoná. Povolání vyprošují od prvního počátku maminky. Kde jsou? Starejte se o ně víc než o získávání dalších povolání. Zjistíte-li, že se někde maminky ve společenství modlí za své děti, tak se mezi ně nějak vetřete a pomozte jim, aby také prosily za možná povolání. Je to Boží dar a my nemůžeme dělat nic, než pomoci, aby někdo natáhl svou ruku a onen dar nestrčil kamsi do skříně, ale aby ho přijal a těšil se z něho. To je však jen začátek. Od své maminky jsem nikdy neslyšel, že bych se mohl stát knězem. Když jsem se jí ale svěřil s tím, že bych rád knězem byl, řekla mi: Synku, víš ty, co je to být knězem? Opáčil jsem otázkou: A ty to víš? No, nevím to úplně přesně, ale já si myslím, že kněz je člověk, který vzal starost Pána Ježíše o spásu světa za svou. My máme veliký sklon starat se o to, aby svět byl lepší, lidé vychovanější, hodnější. To je jeden z omylů! Jde o spásu světa a duší! Kdo se dá očarovat spásou, kterou přinesl Pán, tak bude i lepším. Přesun od služby spáse světa ke službě humanitní či sociální je opět něčím alarmujícím. Další praktické podněty: vést ministranty; vést lidi k pravidelné svátosti smíření, aby překonávali bariéry a získávali jakousi jistotu, že mají někoho, za kým mohou přijít, komu se mohou otevřít a kdo jim je k dispozici. SVĚDECTVÍ MOJE CESTA KE KNĚŽSTVÍ Mons. Josef Veselý Když se někdy vracím ve vzpomínkách do mladých let a k počátkům svého kněžského povolání, mohu říci, že to začalo nástupem do arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Psal se rok 1940, byla válka. Ústav měl bohatou stoletou tradici. Působilo zde asi 25 kněží, kteří měli zároveň profesorskou aprobaci. Byl to ústav jen pro chlapce a byli jsme tam z různých konců Moravy. Kněží se nám věnovali i ve volném čase. Každý rok jsme měli možnost prožít zde duchovní cvičení, které nám dávali jezuité. Byla tu tedy každý rok možnost pohovořit si o své budoucnosti s těmi, kteří měli v této oblasti své zkušenosti. Důležitý prožitek mě čekal na konci prázdnin roku Promeškaný zánět slepého střeva, rychlá operace, tři dny v horečkách mezi životem a smrtí. A potom celý měsíc v nemocnici. Tenkrát byly v nemocnici v Kroměříži velké světnice, kde nás bylo až dvacet, staří, mladí. Mnozí zde umírali. Pracovaly tu sestry Sv. Kříže, jim vděčím za mnohé.

8 Profesor P.Seidler, výborný matematik, mne pravidelně navštěvoval a nosil mi knížky. Když se k nemoci přidal i zápal plic, ztratil jsem celou jednu konferenci a musel jsem všechno dohánět. Ale podařilo se to. Blízkost smrti, všechno zlo fyzické i mravní, které válka přinesla, mne nutilo k zamyšlení, jak dál prožívat svůj život. V srdci se mi najednou objevila touha přispět k duchovní obrodě národa. Tehdy padlo rozhodnutí, které pak dozrávalo a po maturitě bylo vše jasné. Na dotaz ze semináře, proč jsem se rozhodl pro kněžské povolání, jsem odepsal: Abych se naučil umění žít a abych toto umění mohl předávat jiným. Situace v roce 1948 se vyhrocovala. Ale navzdory tomu začátek studia na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci proběhl v klidu. Do prvního ročníku nás nastoupilo dvacet. (Ke kněžství jsme došli tři.) Řád seminárního života mi nedělal problémy, byl jsem na vše zvyklý z Kroměříže. Myslím, že dva roky v semináři byly pro mne výstupem na horu Tábor. Studium na fakultě a život v semináři byl opravdu bohatý. Latinská liturgie a chorální zpěvy pod vedením P.Olejníka jsou pro mne dodnes nezapomenutelné. Návštěvy mnohých osobností (D.Pecka, A.Vyskočil, J.Vašica a další) nás povzbuzovaly v tehdejších nejistotách a doplňovaly to, co jsme získávali na fakultě. Důležité pro mne bylo setkání s Vladimírem Neuwirthem, který byl o osm roků starší a svými bohatými zkušenostmi dovedl narýsovat program do budoucnosti. Pod jeho vedením ve vší tajnosti a s vědomím spirituála P.Bílka začal život našeho SPOLEČENSTVÍ. Dá se říci, že to byla příprava od Prozřetelnosti na léta budoucí. Základní program byl vyjádřen slibem žít pro obnovu světa a naší vlasti pod ochranou P.Marie v duchu papežských encyklik a ve spojení se Společenstvím. Když pak došlo k zavření semináře i fakulty a museli jsme nastoupit do PTP, bylo Společenství pevnou základnou pro uchování kněžského povolání. Doba prožitá v PTP byla životní zkouškou. Bylo to také setkání s tvrdou realitou života. Ale snad právě tím více ve mně rostla touha uchovat si kněžské povolání a postavit se na odpor vůči všemu, co likvidovalo duchovní hodnoty národa. I po skončení služby v PTP to bylo zase Společenství pod vedením Vladimíra Neuwirtha, které nám pomáhalo i nadále žít spiritualitou kněžského povolání. Cíl kněžství byl často v nedohlednu. Pevné pilíře duchovního života tvořila především každodenní účast na mši svaté a úcta k P.Marii. Jsem za to vděčný dosud. Společenství nás vedlo ke vzájemnému setkávání, ke správnému využití času, ke studiu a k apoštolátu mezi jinými. Měl jsem na starosti i jiné bohoslovce. Museli jsme počítat s tím, že to jednou vyústí ve vězení. To přišlo začátkem roku Vzdálenou přípravou i na tuto novou situaci byla knížka Staveniště Evropy (vyšla v roce 1948). Tresty, k nimž

9 jsme byli v červenci 1961 odsouzeni, byly tvrdé. Dostal jsem 13 roků. Cíl ke kněžství byl tedy zase v nedohlednu. Pedagogika Boží je však někdy plná tajemství. Mohu říci upřímně, že jsem byl kolikrát v propasti bídy a utrpení, ale na druhé straně jsem zakusil i propast Boží lásky a radosti. Stovky veršů, které zde vznikly, jsou pro mne velkým tajemstvím. Psal se rok Po amnestii, která nás minula, byla před námi zase jen nejistá budoucnost. Otec biskup Korec mně nabídl kněžské svěcení. Měl jsem tenkrát 33 roků. Najednou tu byla poslední příležitost. Po poradě s duchovním vůdcem a některými jezuity jsem nabídku přijal. Svěcení se uskutečnilo o slavnosti P.Marie počaté bez poskvrny hříchu Byla sobota. Stáli jsme nastoupeni do práce, když najednou zhasla v celém kriminále elektrika. A to byla chvíle, kdy biskup Korec mohl klidně vložit své ruce na mou hlavu. Ostatní se pak uskutečnilo odpoledne. Byl jsem zavázán přísným mlčením do doby, než bude možnost dokončit studium a celou věc zlegalizovat. Nebylo to vždy lehké, ale tyto podmínky jsem splnil. Po návratu z kriminálu jsem to sdělil jen svému zpovědníkovi a rodičům. Pracoval jsem dále manuelně. Každé ráno jsem vstával o čtvrt na pět, abych mohl celebrovat a pak jít do práce. Byl to někdy i útok na nervy. Ve volném čase jsem navštěvoval rodiny a mnohé připravoval ke svátostem. Pak přišlo Pražské jaro 1968, svitla nová naděje. S mnohými spolužáky a s Dr.Tkadlčíkem a Dr.Dýmalem jsme se snažili o obnovu kněžského semináře v Olomouci. Podařilo se. Věřím, že tenkrát pomohla i přímluva arcibiskupa Stojana. Nás starší však tenkrát poslali do Litoměřic. Svou situaci jsem řešil jen s tehdejším rektorem P. Josefem Poulem, který měl moji plnou důvěru. On spolu s biskupem Dr.K. Skoupým mně tenkrát umožnili mít konečně v rukou řádný dokument o kněžském svěcení. Po získání i studijního absolutoria na fakultě, jsem byl v roce 1970 k dispozici olomouckému arcibiskupství. Na první pastorační místo jsem byl poslán do Ludgeřovic u Hlučína. Když se zpětně někdy nade vším zamýšlím, uvědomuji si, jak podivuhodná to byla cesta ke kněžství. Cítil jsem to vždy jako projev Boží velkorysosti. Dne jsem nastupoval do PTP v Mimoni. Přesně na hodinu a den jsem za 19 roků přistupoval k oltáři ve Zlámance u Kroměříže (byla to moje druhá primice). Kdybych v životě neprožil nic jiného než tento projev Boží lásky, myslím, že by to stačilo. Na primičním oznámení jsem měl tento text: Budu Ti zpívat, Pane, a jméno Tvé chválit, pokud budu. Na obrázcích pak bylo napsáno: Ne, Pane, nám, ne nám, jen jménu svému a vlasti naší drahé, dej slávu a čest. V duchu tohoto programu jsem začínal svou pastorační činnost a dodnes se snažím tento program naplňovat.

10 POVOLÁNÍ DISPOZICE K ZASLECHNUTÍ Mons. Jiří Paďour OFMCap, biskup-delegát pro mládež a zasvěcený život Povolání! Zdá se mi, že v posledních dvaceti letech se mluví víc a víc o krizi povolání a o nedostatku povolání. Ale málo si všichni uvědomujeme, co říkáme. Povolává Kristus! A poněvadž On povolává a je principem veškerého obsahu života, k němuž povolává, zdá se, že prostě mladí lidé neslyší. Tvrdím: Kdyby znali Krista skutečně, mnozí by nechali všechno a nadšeně by za Ním šli. Je mezi námi velká neznalost Krista. Naše rodiny, farnosti a společenství zřejmě nežijí z toho, co třeba s určitou úctou a přeci bez dopadu říkáme při každé mši: Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste! Komu to říkáme? Říkáme to skutečně adresně Pánu Ježíši nebo to jen sborově mezi sebou vyslovíme? Znovu a znovu, pro každou generaci, pro každého člověka znamená vzkříšení fascinující tajemství. Je to úžasná, nezastupitelná perspektiva věčného života s Bohem v Jeho podivuhodném společenství tří osob, s kterým se můžeme setkat při pozorné četbě a vnímání evangelia. Z toho Církev vždycky žila! A žije! A bude žít! Lze tomu uvěřit, poněvadž tomu uvěřily tisíce, miliony lidí. Z Písma víme, že tomu uvěřil už Abrahám! Že Izaiáš v úžasných vizích proniká až k osobě Pána Ježíše, že tomu uvěřil Jan Křtitel, Panna Maria, sv. Josef, apoštolové, sv. František, Jan Pavel II., Matka Tereza. Nesmíme jen opatrně s určitou podivnou shovívavostí přijímat věci víry. Je třeba odvážně se ponořit do Ježíšova slova a okusit ve víře, věrnosti, v setrvání důsledky takového postoje. Ověřit si, že je to tak, že je to pravda, že On nějak skutečně žije! A že právě to je úžasné, útěšné, plné zvláštního hřejivého tepla Jeho neviditelné, ale zaznamenatelné laskavosti, moudrosti a pronikavé znalosti života! Sv. Jan o Něm napsal: Věděl, co je v člověku! On ví, co potřebujeme! Co vlastně potřebujeme víc, než mít jistotu že Bůh Stvořitel nebe a země, že Bůh tajemný, neviditelný a všemohoucí skutečně existuje. Písmo svaté, historie i současnost jsou toho plné, když budeme pozorní. Povolání dispozici k zaslechnutí, ke slyšení Božího volání se moc přiučíme pozorností a poctivou vnitřní odvahou říci: Pane, tady jsem a poslouchám! Ať slyším!

11 DIALOG S PAPEŽEM Překlad z deníku Avvenire: Jiří Pešek Za technickou podporu děkuji své mamce, která diktovaný text celého tohoto dialogu pečlivě zapisovala. Byl sobotní podvečer 1. září Poté, co několik set tisíc mladých Italů pozdravilo papeže, který přiletěl do Loreta helikoptérou a pak projížděl mezi shromážděnými ve svém papamobilu, všichni se ztišili ke chvíli vážného dialogu o náročných otázkách našich každodenních životů. Začali dva mladí manželé z jihoitalského Bari: 1) Jsme Giovanna a Piero, je nám 27 let a jsme z Bari. Giovanna: Já jsem sociální asistentka. Pracuji se starými lidmi a spolupracuji s charitou v Bari, kde jsem jako dobrovolnice v centru pro přijetí imigrantů. Piero: Já jsem inženýr. Nebylo pro mě jednoduché vystudovat ze základní školy jsme šli na gymnázium jenom tři a pouze já jsem vystudoval univerzitu. Teď ještě budu nějaký čas nezaměstnaný a pak se přestěhuji kvůli práci do Říma, ostatně jako většina mých vrstevníků. Giovanna: Oba pocházíme ze čtvrti San Paolo, která je na okraji města. Je to čtvrť s temnými ulicemi, oplocenými zónami a vysokými domy, které vzbuzují depresivní pocity. Cítíme se jako odpadky globalizačních procesů: mnozí se stěhují pryč a kdo zůstane, musí bojovat, často sám, proti nespravedlnostem, jež zabíjejí naše sny. Přesto tato periferie patří k oblastem, kde žije nejvíce mladých lidí. Je těžké vysvětlit úctu k vlastnictví druhých, pokud sami nic nevlastníte. To samé platí i pro mezilidské vztahy: nedostatek pozornosti, láskyplných maličkostí a rodinných citů často vede k postojům uzavřenosti a nepřátelství. Piero: To je i případ Giovanniho. Neznal svého otce, protože byl již léta ve vězení. Jeho matka začala žít s někým jiným a on zůstal na ulici. Musel krást, aby přežil. Někteří jeho kamarádi byli zabiti při přestřelce v baru. To se mohlo stát osudovým i jemu. Dnes žije Giovanni na severu Itálie a pracuje jako tesař. Objevil hodnotu čestnosti, a to i díky svému vztahu k Ježíšovi. Stále však sní o tom, že se vrátí žít a pracovat do Bari. Giovanna: Bohužel, spousta životních příběhů nemá takové řešení se šťastným koncem, jako v případě Anny. Ona, podobně jako mnoho jejích spolužáků, vychodila jenom základní školu. Utekla z domu s Markem, který je bez práce a žije z malých krádeží. Mají spolu syna. Marek je často ve vězení a Anna je stále doma, kde ho čeká a sdílí jeho vězeňský osud. Oba se již vzdali svých snů po jiném životě. Piero: Giovanni, Salvatore, Vito a Antonello byli přátelé, chladnokrevně zavraždění z malicherných důvodů a částečně také díky lhostejnosti čtvrti,

12 v níž žili. Nám nyní připadá, jako by nás právě oni povzbuzovali k tomu, abychom naplnili jejich naděje. Chceme to zkusit, Svatý otče, a prosíme, abychom nezůstali sami. Piero a Giovanna přicházejí přímo k papežovi, zdraví ho a ptají se jej: Mnohým z nás mladých na periferii chybí centrum místo nebo osoby schopné dát nám identitu. Často jsme bez příběhů, bez perspektiv a tedy i bez budoucnosti. Zdá se, že to, po čem toužíme, se snad nikdy nestane. Z toho vyplývá pocit opuštěnosti a často různých závislostí. Svatosti, jak se můžeme stát pro někoho nebo pro něco důležitými? Jak je možné doufat, když realita ničí každý sen o štěstí, každý životní projekt? Odpověď Benedikta XVI.: Díky za tuto otázku a za velmi realistické popsání vaší situace. V perifériích tohoto světa s velkými problémy není jednoduché nacházet řešení. Nechceme žít v zjednodušujícím optimismu, na druhou stranu ale musíme mít odvahu jít dopředu, a tak bych hned zpočátku uvedl jádro své odpovědi: Ano, i dnes je tu naděje. Každý z vás je důležitý, protože každý z vás je poznáván a chtěn a pro každého má Bůh svůj plán. Naším úkolem je objevit ho a vzájemně si pomoci k jeho uskutečnění, navzdory těmto nepříznivým podmínkám. Abychom to upřesnili: na okrajích města se zdá být těžký rozvoj a proměna světa k lepšímu. Všechno jakoby bylo koncentrováno ve velkých centrech ekonomické a politické moci. Vládne tu velká byrokracie a kdo se nachází na okraji, jako by byl vyloučen z tohoto života. Pak je tu další stránka této situace vyvržení mnohých, totiž že základní buňky života společnosti, které se mohou stát centry i na periférii, jsou rozdělené: rodina, která by měla být místem, kde se setkávají generace od pradědečka až k pravnukovi a kde se učí tomu základnímu pro život. Místo toho je však často rozdělené a v nebezpečí. O to víc musíme dělat vše možné pro to, aby rodina žila, aby i dnes byla živou buňkou, centrem v periférii. Podobně také farnost, živoucí buňka církve, má být místem inspirace života a solidarity. Zde musím říct, že se často hovoří o církvi na periférii a v centru, tedy v Římě. Ale ve skutečnosti v církvi nejsou okrajové zóny, protože kde je Kristus, tam se všechno stává centrem. Kde se slaví eucharistie a kde je svatostánek, tam je Kristus, a tedy centrum. My musíme dělat všechno pro to, aby tato živá centra byla účinná a stala se skutečnou silou, bránící tomuto vyvržení. Církev živá, církev malých společenství, církev farností a hnutí, by měla vytvářet centra na periférii a pomáhat tak překonat věci, které velká politika nepřekoná. V naší současné společnosti nestačí velká síla moci, ale je potřeba solidarity iniciativy a tvořivosti všech. Vím, že je lehčí o tom hovořit než to realizovat, ale vidím zde osoby, které pracují na tom, aby na okrajích rostla tato centra a s nimi i naděje. Zdá se mi,

13 že právě na těchto místech se máme chopit iniciativy, aby tam byla přítomná církev a s ní také centrum světa, kterým je Kristus. Viděli jsme, a dnes v evangeliu znovu vidíme, že pro Boha neexistují okrajové zóny. Svatá země byla periférií Římského impéria, Nazaret podřadným a neznámým městem a právě toto místo se stalo středem, který změnil svět. I my jsme povoláni vytvořit centra víry, naděje a lásky, solidarity, smyslu pro spravedlnost a spolupráci. Jenom tak bude moci moderní společnost přežít. Potřebujeme velké odvahy k překonání současné beznaděje. Musíme dát naše síly dohromady ve prospěch solidarity a udělat maximum pro to, aby vzrostla naděje, lidé mohli spolupracovat a žít. Vidíme, že svět se musí změnit. A to je právě poslání mladé generace! Nedokážeme to udělat jen vlastními silami, ale ve společenství jedné víry a jedné cesty. Ve společenství s Kristem, s Marií a všemi svatými můžeme udělat něco podstatného. Povzbuzuji vás a zvu vás, abyste měli důvěru v Krista, abyste měli důvěru v Boha, abyste žili ve velkém společenství svatých a šli kupředu změnit svět vytvářením center v periférii. Tak se bude moci zviditelnit a realizovat naděje všech a každý bude moci říct já jsem v dějinách světa důležitý. Pán nám pomůže. 2) Sára z Janova vypráví: Jmenuji se Sára, je mi 24 let a jsem z Janova. Již 2 roky pracuji v obchodě se sportovními potřebami a žiji se svojí rodinou na okraji města ve čtvrti Begato, jež je považována za velmi nebezpečnou. Žiji zde od svého narození a moji rodiče po životě plném tvrdé práce a obětí si konečně mohli dovolit koupit dům. S rodinou jsme vždycky chodili do kostela a na programy Katolické akce. Prožila jsem dětství a mládí v místě, kde jen málokdo se zajímá o člověka a o prostředí ke hře a ke studiu, a s přáteli, kteří se často cítí opuštění a vykořenění. Ve farnosti jsem velmi brzy pomáhala vychovávat chlapce a děvčata jen o něco mladší, než jsem byla já. Byly to děti z naší čtvrti s nejrůznějšími osudy, ale často s oním pocitem opuštěnosti, který jsem i já občas zakoušela navzdory pěkné rodině a mnoha přátelům. Bylo mi 7 let, když jsme si s mamkou, taťkou a bratrem všimli dítěte přibližně mého věku. Bylo stále samotné a špatně oblečené a celý den bloudilo po ulicích čtvrti jako ztracené. Moji rodiče se zajímali o jeho situaci a ono k nim získalo důvěru a sympatie. Zde vzniklo rozhodnutí vzít ho, po dohodě se sociálními službami, do péče naší rodiny. Ondřej a já jsme vyrůstali spolu. Zakusila jsem, co to znamená být někomu bližním. Také jsem poznala, jak je těžké cítit se poznamenaný, protože Ondřej, navzdory příležitosti v nové rodině, zůstal přesvědčen, že když se narodíš nešťastným, zemřeš nešťastným. Takovéto myšlenky mělo i mnoho mých přátel, s nimiž jsem vyrůstala. Je to, jako kdyby všechny zaplavilo velké a těžké ticho, naprostá kapitulace. Myslím na desítky mladých dívek, které

14 bloumají po ulicích takřka bez oblečení, jež se často stanou těhotnými ještě předtím, než pochopí, co to znamená. Myslím na časté vandalství a hloupé šikanování, kterým i osoby mě blízké, vyplňují prázdnotu noci. Všímám si, že to ticho je ve skutečnosti plné výkřiků o pomoc, které nikdo neumí nebo nechce slyšet. Svatý otče, to ticho je také otázkou pro moji víru, protože není vždy jednoduché hovořit o Bohu právě v těchto situacích. Tento tichý výkřik se týká i dalších čtvrtí Janova a mnoha mladých lidí, kteří jsou na tom sociálně a ekonomicky lépe než my. V obchodech, v práci, na mnoha místech si všímám, jak tento typ opuštěnosti nepatří jen okraji mého města, ale je určitým okrajem života. Sára se ptá Svatého otce: Věřím v Boha, který se dotknul mého srdce, ale je tu mnoho nejistot, otázek a strachů, které nosím v sobě. Není jednoduché hovořit o Bohu s přáteli. Mnozí z nich vidí církev jako tu, která mladé soudí, která jim brání v jejich tužbách po štěstí a lásce. Tváří v tvář tomuto odmítnutí vnímám celou svou lidskou osamělost a chtěla bych cítit Boží blízkost. Svatosti, kde je v tomto tichu Bůh? Odpověď Benedikta XVI.: Ano, i my věřící známe Boží mlčení. V žalmu, který jsme se před chvílí modlili, zazněl tento takřka zoufalý výkřik mluv Bože, neskrývej se!. Před nedávnem byla publikována kniha duchovních zkušeností Matky Terezy, v níž je popsáno, jak se vší svojí láskou a silou víry trpěla v Božím mlčení. Z jedné strany musíme snášet toto Boží ticho také proto, abychom mohli pochopit naše bratry, kteří Boha neznají. Z druhé strany můžeme spolu s autorem žalmu stále znovu volat k Bohu: Mluv, projev se! Bezpochyby můžeme ve svém životě nalézt velké okamžiky, v nichž se Boží přítomnost stává reálně vnímatelnou, pokud je naše srdce otevřené. Vzpomínám si v této chvíli na jednu malou příhodu, kterou vyprávěl Jan Pavel II. na duchovních cvičeních ve Vatikánu, když ještě nebyl papežem. Vyprávěl, že po válce jej navštívil jeden ruský důstojník, který byl vědcem a jako vědec mu řekl: Jsem si jist, že Bůh neexistuje. Ale když stojím na krásné, majestátné hoře, jsem si stejně tak jist, že Stvořitel existuje, že existuje Bůh. Nádhera stvoření je jedním z pramenů, kde se můžeme reálně dotknout Boží krásy. Můžeme vidět, že Stvořitel existuje, a že je dobrý. Zde chápeme pravdu bible, která říká ve vyprávění o stvoření světa, že Bůh jej vytvořil svým srdcem, svou vůlí a svým rozumem a viděl, že je dobrý. On je dobrý a my máme být také dobří, abychom měli srdce otevřené pro skutečnou Boží přítomnost. Když pak slyšíme Boží slovo při bohoslužbách, doprovázených hudbou víry, vnímáme tuto přítomnost. Vzpomínám si nyní na jinou malou událost, kterou mi před časem vyprávěl jeden biskup: Znal prý jednu ženu, nekřesťanku, která byla velmi inteligent-

15 ní a začala poslouchat hudbu Bacha, Händela a Mozarta. Byla jí fascinována a jednoho dne řekla: Musím najít pramen, z něhož mohla vzejít tato krása! A ta žena se obrátila na křesťanství, na katolickou víru, protože pochopila, že tato krása má svůj pramen. Je to pramen Kristovy přítomnosti v srdcích, ve zjevení Krista v tomto světě. Tedy, slavnostní bohoslužby, ale také úplně osobní rozhovor s Kristem, jsou místem, kde tu a tam on reálně hovoří. Dále je tu přátelství, společenství víry. Dnes, kdy jsme se shromáždili tady v Loretu, vidíme, jak nás víra sjednocuje, jak z nás přátelství vytváří společenství na cestě. Vnímáme, že to nepochází zničehonic, ale že to má reálný zdroj, jímž je Bůh tichý i mluvící, ten, který se zjevuje a jehož máme být svědky, protože jeho přítomnost umožňuje, aby naše víra byla světlem i pro druhé. Na jednu stranu tedy musíme přijmout, že Bůh je často mlčenlivý, ale na druhou stranu nemůžeme být hluší k jeho slovům, k tomu, jak se zjevuje při různých příležitostech ve stvoření, při krásných bohoslužbách, přátelství uprostřed církve. Pokud jsme naplněni jeho přítomností, můžeme toto světlo dávat druhým. A tak přecházím k odpovědi na první část tvé otázky je těžké hovořit přátelům o Bohu a ještě těžší je hovořit o církvi. Oni totiž vidí v Bohu pouze omezení své svobody. Představují si Boha přikázání a zákazů a církev jako instituci, která nás omezuje a ukládá zákazy. Ale my se máme snažit zviditelnit církev živou, nikoliv jako nějaké centrum moci s těmito nálepkami, ale jako společenství přátel, v nichž se rodí radost k životu, navzdory všem jeho problémům. Teď mě napadá třetí vzpomínka. Byl jsem v Brazílii v jednom zařízení, kde se starají o narkomany, kteří zde obnovují svou naději, znovu nacházejí chuť do života. Právě oni zde dosvědčovali, že poznání Boží existence pro ně znamenalo uzdravení ze zoufalství. Tak pochopili, že život má smysl a nalezli radost z pobývání na tomto světě i sílu k řešení problémů lidského života. V každém lidském srdci, navzdory všem problémům, je žízeň po Bohu. Tato žízeň po nekonečnu, skrytá v srdcích, se projevuje i ve světě drog člověk chce rozšířit prostor svého života, mít z něj víc, mít nekonečno. Avšak droga je lží a zradou, protože život nerozšiřuje, ale ničí. Pravá je ta žízeň, která se obrací k Bohu a vede nás, abychom se vydali na cestu k němu. Na této cestě si pak musíme vzájemně pomáhat. Kristus přišel právě proto, aby vytvořil ve světě síť společenství, kde se můžeme navzájem nést a společně nacházet cestu života. Máme pochopit, že Boží přikázání nejsou omezením naší svobody, ale jsou cestami, které nás vedou k druhému, k plnosti života. Prosme Pána, aby nám pomohl pochopit jeho přítomnost a být plnými jeho zjevení, jeho radosti a pomáhat si navzájem ve společenství víry jít kupředu. Nacházet stále více s Kristem pravou tvář Boha, a tak také pravý život.

16 3)Ilaria pochází z Říma: Jmenuji se Ilaria a pocházím z Říma. Můj život byl poznamenán tichým, ale hlubokým násilím již odmalička: otec násilník, často mimo domov, a následný rozvod mých rodičů a další konkrétní těžkosti. Přiznávám, že jsem si přála, abych se nikdy nenarodila. Vyrůstala jsem s celou tou bolestí uvnitř, v rodině, ve škole, s přáteli. Skrze různé způsoby zábavy jsem se snažila ukrýt tyto problémy před sebou i před druhými, a tak jsem hodně poslouchala hudbu, provozovala sport a dokonce studovala. Avšak dříve nebo později bylo potřeba tento problém vyřešit. S plynoucím časem bylo stále náročnější o tom hovořit. Žila jsem dál v tichosti a všechno skrývala do té doby, než se můj špatný stav projevil anorexií. Na vlastní kůži jsem se přesvědčila, že vnitřními problémy se musí léčit jako každá nemoc. Trpěla jsem velmi silnými panickými záchvaty, které způsobovaly ochablost svalů a dýchací problémy. Často mě museli hospitalizovat, jednou dokonce na jednotce intenzívní péče. Z této situace dostala, jen díky několika osobám, které mi pomohly. Především díky své matce, která mi darovala víru, v níž mě vychovávala: večerní modlitby byly mým jediným úkrytem. Pomohla mi paradoxně také tím, že v určité chvíli pochopila, že mi nemůže pomoci přímo a stáhla se do pozadí. Dále děkuji donu Robertovi, knězi, který mě v 18 letech připravoval na biřmování a poté mi umožnil prožít nádherné světové setkání mládeže v roce 2000 v Římě. Během večera na tomto setkání jsem vnímala Boží objetí. Načerpala jsem tam sílu, jež nepocházela ze mne. Můj stav se začal zlepšovat, a to i díky terapeutce, kterou mi don Robert sehnal. Sama bych jistě mnoho pokroku neudělala. Můj psychologický pokrok pokračoval spolu s duchovním začala jsem se věnovat duchovnímu rozlišování, ve kterém jsem vnímala, že Bůh ke mně hovoří tváří v tvář skrze své slovo. Vdala jsem se v roce 2004, když mi bylo 23 let a stala jsem se matkou jednoho krásného dítěte. Jmenuje se Alessandro a je mu teď 21 měsíců. Svěřuji ho Matce Boží, jejíž mimořádnou přítomnost jsem objevila při modlitbě růžence. Samozřejmě, že některé problémy zázračně nezmizely a projevují se i v životě rodiny. Ale psychologický a zároveň duchovní pokrok pomáhá nalézt správný způsob, jak čelit a dokonce milovat vlastní kříž, aniž bychom ztratili naději. Dnes večer jsem tady, abych dala hlas tomu, kdo hlas nemá, tomu kdo, jako já v určité době, nedokáže doufat a nese si v sobě utlumený výkřik o pomoc. Pán tě nese v náručí, pokud se necháš nést.

17 PROMLUVA SVATÉHO OTCE K MLADÝM NA LORETU Přeložil Milan Glaser, upravil Jiří Pešek. Zdroj: Drazí mladí, kteří jste nadějí církve v Itálii! Jsem šťasten, že se s vámi mohu setkat na tak jedinečném místě v tento výjimečný večer, plný modlitby, zpěvu i mlčení, plný nadějí a hlubokých prožitků. Toto údolí, kde se i můj milovaný předchůdce Jan Pavel II. s mnohými z vás sešel, se nyní stalo vaší agorou, vaším fórem bez bariér a zdí, kam mnohé cesty vedou a mnohé odtud vycházejí. Pozorně jsem naslouchal těm, kteří mluvili vaším jménem. Přišli jste na toto místo pokojného a radostného setkání z mnoha různých důvodů: někdo proto, že patří k nějaké skupině, někdo byl pozván přítelem, někdo z vnitřního přesvědčení, někdo s pochybnostmi v srdci, někdo jen se zvědavostí Ať už je ale důvod, který vás sem přivedl, jakýkoliv, mohu vám říci, že dohromady nás sem v podstatě přivedl Duch Svatý. Ano, je tomu právě tak. Přivedl vás sem Duch a vy jste přišli se svými pochybnostmi i jistotami, radostmi i starostmi. Je nyní na vás, abyste svá srdce otevřeli a všechno nabídli Ježíšovi. Řekněte mu: hle, tady jsem. Jistě ještě nejsem takový, jakým bys mne chtěl mít ty, nedokážu plně pochopit ani sebe sama, ale s tvou pomocí jsem připraven tě následovat. Pane Ježíši, tento večer bych s tebou chtěl mluvit a naučit se postoji důvěry a oddanosti jako žena, která před dvěma tisíci lety řekla své ano Bohu. Otec si ji vybral, aby byla tvou Matkou, protože byla chápavá a poslušná jeho vůli. Jako ona, jako ta nepatrná Maria, každý z vás, drazí mladí přátelé, řekněte Bohu s vírou: Tady jsem. Ať se mi stane podle tvého slova! Dnes večer prožíváme nádhernou podívanou mladé a uchvacující víry! Díky vám se tento večer Loreto stalo duchovní metropolí mladých lidí; centrem, k němuž se duchovně sbíhá množství jiných mladých lidí z pěti kontinentů. Cítíme se v této chvíli jakoby obklopeni očekáváními a nadějemi milionů mladých z celého světa: tento večer někteří bdí, jiní spí, další studují či pracují; někdo doufá, někdo si zoufá, někdo věří a někdo věřit nedokáže, někdo miluje život a někdo jej zahazuje. Rád bych, aby ke všem dosáhla moje slova: Papež je vám nablízku, sdílí vaše radosti i bolesti, sdílí především nejniternější naděje vaší duše a za každého z vás se modlí k Pánu, aby vám daroval plný a šťastný život, který by měl smysl. Plný a šťastný život se dnes, bohužel, mnohým mladým zdá jako náročný sen, někdy takřka neuskutečnitelný. Mnozí vaši vrstevníci hledí do budouc-

18 nosti s obavami a kladou si řadu otázek. Ustaraně se ptají: jak se zařadit do společnosti, poznamenané tolika tak závažnými nespravedlnostmi a utrpeními? Jak reagovat na sobectví a násilí, které často zdánlivě převažuje? Jak dát plný smysl životu? S láskou a přesvědčením opakuji vám, drazí mladí a prostřednictvím vás i vašim vrstevníkům z celého světa: Nemějte obavy, Kristus může naplnit ty nejniternější očekávání vašeho srdce! Existují snad nerealizovatelné sny, když je vzbuzuje a pěstuje v srdci Duch Svatý? Nic a nikdo, řekl by apoštol Pavel, nás nebude moci odloučit od Boží lásky v Ježíši Kristu našem Pánu (srov. Řím 8,35-39). Tento večer bych vám rád zopakoval, že každý z vás, pokud zůstane sjednocen s Kristem, může dosáhnout velkých věcí. Proto, drazí přátelé, můžete bez obav snít s otevřenýma očima o velkých plánech a nemusíte se nechat odrazovat obtížemi. Kristus má ve vás důvěru a touží, aby každý z vás mohl uskutečnit svůj nejušlechtilejší a nejvznešenější sen pravého štěstí. Nic není nemožné tomu, kdo Bohu důvěřuje a svěřuje se mu. Vzpomeňte si na nepatrnou Marii! Anděl ji postavil před něco vskutku nepochopitelného: podílet se tím nejúžasnějším způsobem na velkolepém Božím plánu, na spáse lidstva. Tohoto návrhu se Maria zalekla, když pomyslela na nepatrnost svojí existence před všemohoucím Bohem, a ptala se: jak je to možné, proč právě já? Byla však ochotna splnit božskou vůli a pohotově pronesla své ano, které změnilo její život i dějiny celého lidstva. A díky jejímu ano se i my dnes večer tady setkáváme. Kladu si otázku a ptám se vás: mohou se požadavky, s nimiž se na nás obrací Bůh, ať už se zdají jakkoli náročné, vůbec někdy srovnávat s tím, co žádal Bůh na mladičké Marii? Drazí chlapci a děvčata, učme se od Marie říkat ano, protože ona opravdu ví, co to znamená velkodušně odpovědět na Pánovy návrhy. Maria zná, drazí mladí, vaše nejvznešenější a nejhlubší očekávání. Zná dobře zejména vaši velkou touhu po lásce, vaši potřebu milovat a být milováni. Budete-li na ni hledět a ochotně ji následovat, objevíte krásu lásky. Nikoli oné lásku typu použij a zahoď, přechodné a klamné vězeňkyně sobecké a materialistické mentality, ale lásku opravdovou a hlubokou. Každý chlapec a každé děvče chovají v hloubi svého srdce sen o lásce, která dá plný smysl jejich budoucnosti. Mnozí z nich naleznou jeho splnění ve volbě manželství a vytvoření rodiny, kde je láska mezi mužem a ženou prožívána jako vzájemný a trvalý dar, jako definitivní dar, jenž je zpečetěn přitakáním proneseným před Bohem v den svatby. Je to ano na celý život. Dobře vím, že uskutečnění tohoto snu je dnes stále méně snadné. Kolik je kolem nás selhání v lásce! Kolik manželských párů sklání hlavy, vzdává to a rozvádí se! Kolik rodin se rozpadá! Kolik mladých, i mezi vámi, se stalo svědky rozchodu a rozvodu svých rodičů! Těm, kdo se nacházejí v těchto tak delikátních a složitých situacích bych rád tento večer

19 řekl: Matka Boží, společenství věřících i papež vám jsou nablízku a modlí se za to, aby se krize, jež poznamenávají rodiny naší doby, nestaly nevratnými. Kéž křesťanské rodiny s podporou božské Milosti, zůstanou věrné onomu slavnostnímu závazku lásky přijatému s radostí před knězem a křesťanským společenstvím v den svatby. Před tolika selháními nezřídka vyvstává otázka: jsem já lepší než moji přátelé a moji rodiče, kteří se pokusili a nedokázali to? Proč bych já, právě já, měl dokázat to, co mnozí jiní vzdali? Tato lidská obava může zablokovat i odvážného ducha. Ale tento večer, drazí mladí přátelé, Maria v blízkosti svého Svatého domku, každému z vás opakuje slova, s nimiž se na ni samotnou obrátil Anděl: Nebojte se! Nemějte strach! Duch Svatý je s vámi a nikdy vás neopustí. Tomu, kdo důvěřuje v Boha, není nic nemožné. Platí to pro ty, kterým je určen život manželský, a tím víc pro ty, kterým Bůh navrhuje život totálního odstupu od dober této země, aby byli naplno oddáni jeho Království. Mezi vámi jsou někteří, kteří vykročili ke kněžství, k zasvěcenému životu; někteří touží být misionáři, i když vědí kolik rizik to obnáší. Myslím na kněze, řeholníky i laické misionáře, kteří zahynuli ve službách evangeliu. Mnoho by nám k tomu mohl říci otec Giancarlo Bossi, za něhož jsme se modlili během jeho únosu na Filipínách, a dnes se těšíme z jeho přítomnosti mezi námi. Rád bych v něm pozdravil a poděkoval všem těm, kteří vydávají svůj život pro Krista na frontách evangelizace. Drazí mladí, pokud vás Pán povolá žít niterněji v jeho službách, odpovězte velkodušně. Buďte si jisti tím, že život darovaný Bohu není nikdy promarněn. Drazí mladí, neskončím svou promluvu, aniž bych vás před tím otcovsky neobjal. Objímám tedy jednoho po druhém a srdečně vás zdravím. Zdravím přítomné biskupy, zvláště arcibiskupa Angela Bagnasca, předsedu Italské biskupské konference, a arcibiskupa Gianniho Danziho, který nás hostí ve své diecézi. Zdravím kněze, řeholníky, řeholnice i animátory, kteří vás doprovázejí. Zdravím občanské autority a ty, kteří se postarali o uskutečnění tohoto setkání. Virtuálně se ještě později spojíme a znovu se uvidíme zítra ráno na závěr této noční vigilie v tom nejvznešenějším momentě našeho setkání, až se sám Ježíš reálně zpřítomní ve svém Slově a v tajemství Eucharistie. Už nyní bych vás rád pozval na schůzku do Sydney, kde se bude za rok konat Světový den mládeže. Vím, že Austrálie je daleko a pro mladé Italy je doslova na opačném konci světa. Prosme Pána, který koná divy, aby mnohým z vás dal možnost tam přijet. Kéž to udělí mně, a kéž to udělí vám. Je to jeden z mnoha snů, který tuto noc při společné modlitbě svěříme Marii.

20 ROK SVATÉHO PAVLA Tiskové středisko ČBK V předvečer slavnosti sv. Petra a Pavla předsedal papež Benedikt XVI. slavnostním nešporám v bazilice sv. Pavla za hradbami v Římě. Během nich oficiálně vyhlásil Rok svatého Pavla, který se bude konat při příležitosti výročí narození tohoto apoštola národů. Rok svatého Pavla nebo taky Pavlovský rok bude zahájen a ukončen Benedikt XVI. v promluvě před jeho vyhlášením zdůraznil, že Kristus i dnes potřebuje apoštoly ochotné obětovat se. Potřebuje svědky a mučedníky jako byl svatý Pavel. Nejdřív horlivý pronásledovatel křesťanů poté, co na cestě do Damašku padl na zem oslepen božským světlem, přešel bez váhání na stranu Ukřižovaného a následoval ho bez dalšího rozvažování. Žil a pracoval pro Krista; pro něho trpěl a zemřel. Jak aktuální je dnes jeho příklad! zdůraznil papež. Jak dále uvedl, Rok svatého Pavla bude výsadním způsobem probíhat v Římě. V papežské bazilice, ve které jsou uchovány relikvie světce, a rovněž v přilehlém benediktinském opatství, jemuž je bazilika svěřena, se u této příležitosti budou konat různá liturgická, kulturní a ekumenická setkání i další pastorační a společenské akce, inspirované pavlovskou spiritualitou. Zvláštní pozornost má být věnována také poutím věřících z různých zemí k hrobu apoštola v Římě. Pořádat se budou i studijní setkání a vyjdou zvláštní publikace o Pavlových textech s cílem lépe poznat nesmírné bohatství učení, které se v nich skrývá. Obdobné akce v rámci Roku svatého Pavla bude možné organizovat také mimo Řím, a to v diecézích, poutních místech, chrámech a v náboženských, vzdělávacích a sociálních institucích, které nesou jméno svatého Pavla a jsou inspirovány jeho postavou a učením. Svatý otec zvlášť poukázal na ekumenický rozměr akcí připravených na Rok svatého Pavla. Připomněl, že svatý Pavel jako apoštol národů nešetřil svými sílami, pokud šlo o jednotu a svornost všech křesťanů. Ať nás on sám vede a chrání během těchto oslav dvoutisíciletí jeho narození a pomáhá nám usilovat o pokorné a upřímné hledání plné jednoty všech údů mystického Těla Kristova, dodal na závěr Benedikt XVI.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

6. Co pro Vás znamená povolání ke

6. Co pro Vás znamená povolání ke Milí farníci! 4. neděle velikonoční je světovým dnem modliteb za duchovní povolání. Chceme Vám vyjádřit svou vděčnost za Vaše modlitby na tento úmysl a povzbudit Vás slovy těch, kteří od Krista neodešli

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více