EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDITORIAL. Zdeňka Hennigová"

Transkript

1 EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat své síly a snahy. Letos v lednu se koordinátoři Pastorace pro povolání v ČR sešli poprvé na Velehradě. Na jejich setkání zazněla také přednáška P. Jana Pavlíka SJ. V úvodníku a ve svědectví k vám promluví Mons. Josef Veselý, bývalý opavský děkan, o své cestě za povoláním kněze v nelehké době komunistického režimu. Dialog s papežem vedou mladí lidé neustále, ten který vám předkládáme je z 1. září roku 2007 a odehrál se v italském Loretu. Mladí se velmi otevřeně ptali Svatého otce, jak mají hledat naději v každodenních starostech života. Připomeneme si, že nás letos čeká Rok svatého Pavla, který vyhlásil papež Benedikt XVI. k výročí narození tohoto apoštola. Z úst účastníků nebo přímo pracovníků Diecézních center mládeže se dozvíte, jak probíhala jednotlivá diecézní setkání mládeže. V olomoucké arcidiecézi se bude setkání konat příští rok, proto v našem výčtu chybí. Samozřejmě nezapomínáme na naše dvě největší akce: Světové dny mládeže (WYD) v Sydney a česko slovenské setkání mládeže ActIv8 na Velehradě. Zde se můžete těšit na článek o deseti patronech vybraných pro letošní WYD, na rámcový program české skupinky v Austrálii a program ActIv8. Na závěr můžeme i my vykonat kousek dobra, jestliže se zapojíme do Mozaiky 2008, která podporuje obě setkání. Zdeňka Hennigová

2 OBSAH ČÍSLA Úvodník Celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR Pastorace povolání Moje cesta ke kněžství Povolání dispozice k zaslechnutí Dialog s papežem Rok svatého Pavla Podněty z Národního fóra mládeže 2007 Diecézní setkání mládeže O WYD v Sydney O ActIv8 na Velehradě Kousek dobra ÚVODNÍK Zaměstnání nebo povolání? Mons. Josef Veselý K životu člověka patří činnost, kterou si vydělává na živobytí, ale také nějak realizuje sám sebe. Činností se člověk zapojuje do společnosti, snaží se být užitečný druhým. Cítíme, že je tu rozdíl mezi tím, kdo bere svou činnost jenom jako zaměstnání a mezi tím, kdo svou činností uskutečňuje nějaké povolání anebo poslání. Dříve jsme nemohli studovat, museli jsme vykonávat nejrůznější zaměstnání, abychom si vydělali na chléb. Ale přitom jsme v srdci cítili touhu uskutečnit jednou své povolání ke kněžství. Povolání je někde uvnitř nás a jistě záleží na mnohých povahových dispozicích, na výchově v rodině a na dalších životních prožitcích. Povolání ke kněžství předpokládá plně Bohu uvěřit a přijmout nabídku stát se nástrojem při uskutečňování Božích plánů a spolupracovat s Boží milostí. Povolání tedy znamená, že nestačí jen něco chtít, nebo nechtít. Znamená to přijmout určitý řád života svobodně a dobrovolně a také dát se cele do služby církvi a lidem. Je samozřejmě nutné splnit také určité podmínky mravní kvality, zdraví, schopnosti ke studiu. Je potřebné projít určitou výchovou ve společenství bratří, být tolerantní a umět se podřídit představeným. Povolání ke kněžství předpokládá nebát se samoty, ale také umět žít ve společenství, což patří k tajemství samotné církve.

3 A když člověk splní všechny podmínky a dozraje, pak ještě záleží na představených, jestli dají své placet. Definitivní STUDIUM Celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR Velehrad Bylo to první formačně-pracovní setkání těch, kteří mají zájem, chuť a odvahu se věnovat pastoraci povolání (dále jen PP) v ČR. Zúčastnilo se ho 70 osob z různých řádů, kongregací, hnutí a komunit, ale také Mons. Josef Kajnek, biskup delegát pro pastoraci povolání, dále zástupce ze Sekce pro mládež ČBK a Papežských misijních děl (PMD). Skoro každá diecéze byla zastoupena diecézním knězem, který byl pro tuto službu jmenovaný biskupem. Celé setkání podporovali svou modlitbou sestry a bratři z 12 řádů (většina PASTORACE POVOLÁNÍ Z přednášky P. Jana Pavlíka, SJ k pastoraci povolání Velehrad potvrzení povolání ke kněžství je pak věcí biskupa. z nich jsou kontemplativní). Tyto komunity tvoří tzv. Zázemí modlitby. Přednášejícími byli P. Jan Kušnír, SVD (verbista) ze SR, mající zkušenosti s PP z Mexika, zakladatel PP na Slovensku, který představil pastoraci povolání skrze dokument Nové povolání pro novou Evropu. O akcentu papeže Benedikta XVI. na téma kněžství a povolání k zasvěcenému životu promluvil spirituál pražského Arcibiskupského semináře P. ThDr. Zdeněk Wasserbauer. Závěrečnou přednášku o podstatě, kráse i těžkostech dozrávání povolání měl P. Jan Pavlík, SJ. Na úvod výrok sv. Jana Boska: Každý okamžik v životě člověka je důležitý. A výrok sv. Františka Saleského z jeho - pořád nedoceněné - knížky Filotea (Úvod do zbožného života): Naše dokonalost na tomto světě je v tom, že zápasíme s nedokonalostí. BOŽÍ RYTMUS K otázce povolání bych ze zkušenosti za prvé řekl: nejenom povolání, ale duchovní život vůbec spočívá ve srovnání rytmu obyčejného života, kterým žije ten který věk a lidé v něm, s rytmem Božím. A v tom bývá největší problém, protože rytmus Boží je jiný a vždycky,

4 v každé době, i v této naší moderní či už postmoderní, je největším problémem srovnat se s Božím rytmem. Co je naprosto vlastní Božímu rytmu, to je věčnost - Bůh má čas. A my jsme tak časní(!) jen na pár hodin a dnů lidského života že podléháme stále rychlosti toho, jak nám čas ubíhá pod rukama, a tak se to vždy nějakým způsobem objevuje i v našem duchovním životě. Otázka souladu rytmu Božího je ale dnes mnohem závažnějším problémem, než tomu bylo třeba za mých časů. Říkával jsem bohoslovcům, že já jsem to měl snazší, než to mají oni, a to proto, že když jsem se chtěl dostat na Svatý Kopeček, tak jsem musel v námaze odšlapat z Olomouce 8 km tam a dalších 8 km zpátky. A věděl jsem, že každý zážitek se platí nějakou námahou, nějakým úsilím, nějakým zápasem a bojem s únavou, nechutí a s leností apod. Tak to je dnes především otázka oněch snadností. To je problém našich povolání, která prožíváme my, a problém povolání, kterým snad máme nějakým způsobem sloužit nebo pomáhat, aby se uskutečnila. Všecko je snadné. V obyčejném životě sednu do letadla a za pár hodin jsem kdesi na druhém konci světa. To v nás nenápadně působí a my chceme i do duchovního života přenést snadnost, jednoduchost - tak jak mohu sednout kamsi, hned se objevit jinde; mám vše po ruce. Jak se dá všechno lehce uskutečnit, tak si myslíme, že se dá uskutečnit duchovní život a povolání - a to nejde. Boží rytmus je neměnný. (Příklad: putování Božího lidu cik-cak po poušti, aby se naučili čekat na zaslíbenou zemi, aby se mohli více radovat z toho okamžiku, že se jim už dostalo naplnění.) To považuji za jeden z největších problémů pro osobní život dnes. Musí se na něj vynaložit mnohem větší úsilí, než tomu bylo za nás. Jak jsem řekl a trvám na tom že jsem to měl snadnější! Ale protože to bylo snadnější, tím víc si musíme uvědomit, jak je třeba pomáhat k tomu, aby se onen rytmus Boží stal rytmem našeho života a duchovního povolání. - Umění čekat. Umění přijímat skromně svoje představy i o svém duchovním pokroku a čeho jsme schopni dosáhnout. OSOBNÍ OBĚŤ A to druhé: Benedikt XVI. říká: Krize naší doby závisí hlavně na faktu, že se nám namlouvá, abychom uvěřili, že lze stát se lidmi bez sebeovládání, bez trpělivosti, zříkání a námahy přemáhání; že není nutná oběť, aby se dodržely přijaté závazky, ani úsilí trpělivě snášet napětí mezi tím, čím by člověk měl být a čím skutečně je. Člověk, který je zbaven veškeré námahy a přenesen do zaslíbené země svých snů, ztrácí to, co má nejcharakterističtějšího - ztratí sám sebe. Ve skutečnosti člověk není vykoupen, leč skrze kříž a přijetím utrpení svého i světa, ve spojení s Kristovým utrpením. Jen tak se stane svobodným. Všechny ostatní pohodlnější a snadnější nabídky jsou určeny ke ztroskotání. A tak je tu druhá otázka, kterou považuji za velký problém: vyučování

5 k velké osobní oběti, jíž jsme zapojeni do nejhlubšího tajemství Boha a do tajemství Krista, kterým je kříž. A proto je pro duchovní povolání nesmírně nutná velká láska k Eucharistii, ve které je zpřítomněn kříž; účast na Eucharistii a oběti Kristově zpřítomněné v pokrmu nebo v klanění stále utvrzuje člověka v nutnosti žít utrpení a srovnávat se s Kristem v této lásce ke kříži. Jedině tak se dá žít. Víte, kdybych měl říci ze svého života jedno velké Laudatio (chvála) - je to letos 70 roků, co jsem začal svoje duchovní povolání jako bohoslovec brněnského alumnátu. Náš spirituál do nás vložil tuto velikou lásku k Eucharistii. To mi pomohlo v dalším životě vyrovnávat se se svými chybami, kterých taky nebylo málo, s nedostatečností nebo frustrací, když člověk ztrácel dech, když jsem přes 40 let žil svůj kněžský život jenom službou načerno. A přece to byla síla, která spočívala v jednom: Milujte a naučte se milovat mši svatou! Tehdy je člověk prost jakékoliv možné frustrace. V každé možnosti odsloužit jednu jedinou mši svatou jsem úžasně cenným a velice potřebným člověkem pro tento svět. Oběť Kristova, oběť kříže, oběť zpřítomňovaná Eucharistií a živá v našem vztahu dává člověku smysl v jednotlivých situacích duchovního povolání, vlastních poklesků i vlastní bezmocnosti, dává umět ji přijmout a překonat. POUZE BŮH JE NAŠÍ SILOU A to třetí: K tomu mě přivedla slova nového generála Tovaryšstva v homilii po jeho zvolení: Včera jsem hovořil s jedním z vás a vzpomínal jsem na doby, kdy jsem měl určitou zkušenost s migranty. Jeden zážitek se mi obzvláště vryl do paměti. Jedna Filipínka - on byl také 6 roků v Manile, jinak většinou v Japonsku měla velké těžkosti a mnoho vytrpěla při své snaze integrovat se v Japonsku a najít svou životní cestu. Jednoho dne se setkala s jinou Filipínkou, která ji žádala o radu: Mám potíže se svým manželem. Nevím, zda se mám dát rozvést, nebo pokračovat. A potom následovala lavina problémů, které jsou bohužel tak běžné. A ta první jí odpověděla: Nevím, co bych Ti teď poradila, ale pojď se mnou do kostela a pomodlíme se, protože nám chudým pomáhá pouze Bůh. To mě náramně dojalo, protože je to pravda. Pro chudé je silou jenom Bůh. Pro nás je silou pouze Bůh! Pro obětavou službu bez výhrad je silou pouze Bůh. A v tom vidím nutnou podmínku: v oblasti duchovního povolání musíme jít do kostela a tam se modlit a poznat, že jsme chudí (v tom materiálním smyslu toho máme až moc), chudí i na ta povolání, chudí na ducha velké horlivosti a obětavosti. Až s pokorou přijmeme to, že jsme chudí, tak budeme jistě vědět, že pouze Bůh nás může obohatit. Za mých mladých let se slavily jako velké dny kněžské čtvrtky. Na kněžský čtvrtek byla mše sv. a hodinová adorace, prosili jsme za kněze a za duchovní povolání - a kostel býval plný. Liturgickou reformou zmizely kvatembry kvatembrové dny středa, pátek a sobota, kvatembrové dny postní

6 a svatodušní. Tyto dny byly takzvanými řádnými dny svěcení. Byly spojeny s postem, a to alespoň od masa. Tak se spojila modlitba za duchovní povolání a za kněze s postem. Ten dával jakousi injekci modlitbě, aby byla pronikavější; aby něco mohla znamenat. Problém je tedy vrátit samy sebe víc k modlitbě za uskutečňování a dovršování našeho povolání, protože to není věc jednou získaná a daná. Je nutná stálá formace, která musí fungovat. Pokud nefunguje, zůstává se na místě nebo se jde zpátky a spíš se opravdu jde zpátky! Slabostí lidské přirozenosti ani zkostnatělý člověk nezůstane na tom samém místě, protože je člověkem pohybu. Schází-li modlitba a půst, kterými stále prosí za uskutečnění a dovršení svého povolání, nemá na pohyb dopředu, a proto jde zpátky. A to jsou ta neštěstí, která nám, zasvěceným lidem, berou tu základní skutečnost radosti. S radostí říkám: jsem letos 65 let knězem a 61 let řeholníkem-jezuitou. Byl jsem a jsem šťastným knězem. Mým patronem je sv. Jan a já miluji 1. kapitolu, jak se setkal sv. Jan s Pánem Ježíšem a jak s ním byli doma. To musí být něco: s Ježíšem doma! To ne jen to, že ho ctí, uznává, slyší, ale být s ním doma. A Ondřej jde k Petrovi: Našli jsme Mesiáše! To nám chybí. To na nás mnozí nevidí. Tam je první a základní krok pastorace povolání - aby bylo v zasvěceném životě co nejméně lidí, kteří jsou tak strašně unavení, tak strašně utahaní. Kdo za váma pude?! A tu se ukazuje další důležitá skutečnost: je třeba rozlišovat, že na všechno nestačíme, a pokorně to říct sám sobě a všem: NESTAČÍME! Ne se pořád jen honit a šponovat, protože dnes je mnoho možností a potřeb, ale - nestačíme. Jestli budeme pořád jen chtít všechno stačit, tak nebudeme stačit ani to, co dnes ještě stačíme. Proto nastupuje v otázce pastorace povolání jiná okolnost, aby všichni ať už jsou to diecézní kněží nebo řeholníci či řeholnice různých zasvěcení rozlišovali, že všechno nemohou, naučili se vybírat priority a uměli nechávat něco pro Pána Boha. Nechtít ho ve všem suplovat to totiž přináší tu přirozenou únavu - a v ní jsme protivní, místo toho, abychom byli radostní a podmaniví. Rozlišovat, abychom volili i méně, ale vážně - tak, abychom to mohli uskutečnit. Abychom měli ducha radosti z toho, že se něco děje, ne, že se děje všechno. Neberme se tak strašně vážně! Nedělejme se důležitými! Berme všechno poctivě tak, jak můžeme a jsme schopni, a pak se uskuteční víc, než jsme schopni. Buďte nároční spíš na začátku. Protože je těch povolání méně - a bude jich ještě méně, proto je potřeba zvýšenou náročnost na začátku. My to děláme opačně: z radosti, že máme zas nějakou tu dušičku, tak ztrácíme smysl pro náročnost. A život pak jim tu náročnost dá, a oni ji neunesou. A věší potom své povolání na hřebík. Opak je nutný! Na začátku být laskavě, trpělivě, mírně, ale náročný, aby se už od počátku určitá náročnost stala vlastní onomu člověku, který to povolání bude žít, a tím bude za své povolání zodpovědný

7 a situace pokušení, kterých je za život dost a dost, překoná. Povolání vyprošují od prvního počátku maminky. Kde jsou? Starejte se o ně víc než o získávání dalších povolání. Zjistíte-li, že se někde maminky ve společenství modlí za své děti, tak se mezi ně nějak vetřete a pomozte jim, aby také prosily za možná povolání. Je to Boží dar a my nemůžeme dělat nic, než pomoci, aby někdo natáhl svou ruku a onen dar nestrčil kamsi do skříně, ale aby ho přijal a těšil se z něho. To je však jen začátek. Od své maminky jsem nikdy neslyšel, že bych se mohl stát knězem. Když jsem se jí ale svěřil s tím, že bych rád knězem byl, řekla mi: Synku, víš ty, co je to být knězem? Opáčil jsem otázkou: A ty to víš? No, nevím to úplně přesně, ale já si myslím, že kněz je člověk, který vzal starost Pána Ježíše o spásu světa za svou. My máme veliký sklon starat se o to, aby svět byl lepší, lidé vychovanější, hodnější. To je jeden z omylů! Jde o spásu světa a duší! Kdo se dá očarovat spásou, kterou přinesl Pán, tak bude i lepším. Přesun od služby spáse světa ke službě humanitní či sociální je opět něčím alarmujícím. Další praktické podněty: vést ministranty; vést lidi k pravidelné svátosti smíření, aby překonávali bariéry a získávali jakousi jistotu, že mají někoho, za kým mohou přijít, komu se mohou otevřít a kdo jim je k dispozici. SVĚDECTVÍ MOJE CESTA KE KNĚŽSTVÍ Mons. Josef Veselý Když se někdy vracím ve vzpomínkách do mladých let a k počátkům svého kněžského povolání, mohu říci, že to začalo nástupem do arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Psal se rok 1940, byla válka. Ústav měl bohatou stoletou tradici. Působilo zde asi 25 kněží, kteří měli zároveň profesorskou aprobaci. Byl to ústav jen pro chlapce a byli jsme tam z různých konců Moravy. Kněží se nám věnovali i ve volném čase. Každý rok jsme měli možnost prožít zde duchovní cvičení, které nám dávali jezuité. Byla tu tedy každý rok možnost pohovořit si o své budoucnosti s těmi, kteří měli v této oblasti své zkušenosti. Důležitý prožitek mě čekal na konci prázdnin roku Promeškaný zánět slepého střeva, rychlá operace, tři dny v horečkách mezi životem a smrtí. A potom celý měsíc v nemocnici. Tenkrát byly v nemocnici v Kroměříži velké světnice, kde nás bylo až dvacet, staří, mladí. Mnozí zde umírali. Pracovaly tu sestry Sv. Kříže, jim vděčím za mnohé.

8 Profesor P.Seidler, výborný matematik, mne pravidelně navštěvoval a nosil mi knížky. Když se k nemoci přidal i zápal plic, ztratil jsem celou jednu konferenci a musel jsem všechno dohánět. Ale podařilo se to. Blízkost smrti, všechno zlo fyzické i mravní, které válka přinesla, mne nutilo k zamyšlení, jak dál prožívat svůj život. V srdci se mi najednou objevila touha přispět k duchovní obrodě národa. Tehdy padlo rozhodnutí, které pak dozrávalo a po maturitě bylo vše jasné. Na dotaz ze semináře, proč jsem se rozhodl pro kněžské povolání, jsem odepsal: Abych se naučil umění žít a abych toto umění mohl předávat jiným. Situace v roce 1948 se vyhrocovala. Ale navzdory tomu začátek studia na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci proběhl v klidu. Do prvního ročníku nás nastoupilo dvacet. (Ke kněžství jsme došli tři.) Řád seminárního života mi nedělal problémy, byl jsem na vše zvyklý z Kroměříže. Myslím, že dva roky v semináři byly pro mne výstupem na horu Tábor. Studium na fakultě a život v semináři byl opravdu bohatý. Latinská liturgie a chorální zpěvy pod vedením P.Olejníka jsou pro mne dodnes nezapomenutelné. Návštěvy mnohých osobností (D.Pecka, A.Vyskočil, J.Vašica a další) nás povzbuzovaly v tehdejších nejistotách a doplňovaly to, co jsme získávali na fakultě. Důležité pro mne bylo setkání s Vladimírem Neuwirthem, který byl o osm roků starší a svými bohatými zkušenostmi dovedl narýsovat program do budoucnosti. Pod jeho vedením ve vší tajnosti a s vědomím spirituála P.Bílka začal život našeho SPOLEČENSTVÍ. Dá se říci, že to byla příprava od Prozřetelnosti na léta budoucí. Základní program byl vyjádřen slibem žít pro obnovu světa a naší vlasti pod ochranou P.Marie v duchu papežských encyklik a ve spojení se Společenstvím. Když pak došlo k zavření semináře i fakulty a museli jsme nastoupit do PTP, bylo Společenství pevnou základnou pro uchování kněžského povolání. Doba prožitá v PTP byla životní zkouškou. Bylo to také setkání s tvrdou realitou života. Ale snad právě tím více ve mně rostla touha uchovat si kněžské povolání a postavit se na odpor vůči všemu, co likvidovalo duchovní hodnoty národa. I po skončení služby v PTP to bylo zase Společenství pod vedením Vladimíra Neuwirtha, které nám pomáhalo i nadále žít spiritualitou kněžského povolání. Cíl kněžství byl často v nedohlednu. Pevné pilíře duchovního života tvořila především každodenní účast na mši svaté a úcta k P.Marii. Jsem za to vděčný dosud. Společenství nás vedlo ke vzájemnému setkávání, ke správnému využití času, ke studiu a k apoštolátu mezi jinými. Měl jsem na starosti i jiné bohoslovce. Museli jsme počítat s tím, že to jednou vyústí ve vězení. To přišlo začátkem roku Vzdálenou přípravou i na tuto novou situaci byla knížka Staveniště Evropy (vyšla v roce 1948). Tresty, k nimž

9 jsme byli v červenci 1961 odsouzeni, byly tvrdé. Dostal jsem 13 roků. Cíl ke kněžství byl tedy zase v nedohlednu. Pedagogika Boží je však někdy plná tajemství. Mohu říci upřímně, že jsem byl kolikrát v propasti bídy a utrpení, ale na druhé straně jsem zakusil i propast Boží lásky a radosti. Stovky veršů, které zde vznikly, jsou pro mne velkým tajemstvím. Psal se rok Po amnestii, která nás minula, byla před námi zase jen nejistá budoucnost. Otec biskup Korec mně nabídl kněžské svěcení. Měl jsem tenkrát 33 roků. Najednou tu byla poslední příležitost. Po poradě s duchovním vůdcem a některými jezuity jsem nabídku přijal. Svěcení se uskutečnilo o slavnosti P.Marie počaté bez poskvrny hříchu Byla sobota. Stáli jsme nastoupeni do práce, když najednou zhasla v celém kriminále elektrika. A to byla chvíle, kdy biskup Korec mohl klidně vložit své ruce na mou hlavu. Ostatní se pak uskutečnilo odpoledne. Byl jsem zavázán přísným mlčením do doby, než bude možnost dokončit studium a celou věc zlegalizovat. Nebylo to vždy lehké, ale tyto podmínky jsem splnil. Po návratu z kriminálu jsem to sdělil jen svému zpovědníkovi a rodičům. Pracoval jsem dále manuelně. Každé ráno jsem vstával o čtvrt na pět, abych mohl celebrovat a pak jít do práce. Byl to někdy i útok na nervy. Ve volném čase jsem navštěvoval rodiny a mnohé připravoval ke svátostem. Pak přišlo Pražské jaro 1968, svitla nová naděje. S mnohými spolužáky a s Dr.Tkadlčíkem a Dr.Dýmalem jsme se snažili o obnovu kněžského semináře v Olomouci. Podařilo se. Věřím, že tenkrát pomohla i přímluva arcibiskupa Stojana. Nás starší však tenkrát poslali do Litoměřic. Svou situaci jsem řešil jen s tehdejším rektorem P. Josefem Poulem, který měl moji plnou důvěru. On spolu s biskupem Dr.K. Skoupým mně tenkrát umožnili mít konečně v rukou řádný dokument o kněžském svěcení. Po získání i studijního absolutoria na fakultě, jsem byl v roce 1970 k dispozici olomouckému arcibiskupství. Na první pastorační místo jsem byl poslán do Ludgeřovic u Hlučína. Když se zpětně někdy nade vším zamýšlím, uvědomuji si, jak podivuhodná to byla cesta ke kněžství. Cítil jsem to vždy jako projev Boží velkorysosti. Dne jsem nastupoval do PTP v Mimoni. Přesně na hodinu a den jsem za 19 roků přistupoval k oltáři ve Zlámance u Kroměříže (byla to moje druhá primice). Kdybych v životě neprožil nic jiného než tento projev Boží lásky, myslím, že by to stačilo. Na primičním oznámení jsem měl tento text: Budu Ti zpívat, Pane, a jméno Tvé chválit, pokud budu. Na obrázcích pak bylo napsáno: Ne, Pane, nám, ne nám, jen jménu svému a vlasti naší drahé, dej slávu a čest. V duchu tohoto programu jsem začínal svou pastorační činnost a dodnes se snažím tento program naplňovat.

10 POVOLÁNÍ DISPOZICE K ZASLECHNUTÍ Mons. Jiří Paďour OFMCap, biskup-delegát pro mládež a zasvěcený život Povolání! Zdá se mi, že v posledních dvaceti letech se mluví víc a víc o krizi povolání a o nedostatku povolání. Ale málo si všichni uvědomujeme, co říkáme. Povolává Kristus! A poněvadž On povolává a je principem veškerého obsahu života, k němuž povolává, zdá se, že prostě mladí lidé neslyší. Tvrdím: Kdyby znali Krista skutečně, mnozí by nechali všechno a nadšeně by za Ním šli. Je mezi námi velká neznalost Krista. Naše rodiny, farnosti a společenství zřejmě nežijí z toho, co třeba s určitou úctou a přeci bez dopadu říkáme při každé mši: Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste! Komu to říkáme? Říkáme to skutečně adresně Pánu Ježíši nebo to jen sborově mezi sebou vyslovíme? Znovu a znovu, pro každou generaci, pro každého člověka znamená vzkříšení fascinující tajemství. Je to úžasná, nezastupitelná perspektiva věčného života s Bohem v Jeho podivuhodném společenství tří osob, s kterým se můžeme setkat při pozorné četbě a vnímání evangelia. Z toho Církev vždycky žila! A žije! A bude žít! Lze tomu uvěřit, poněvadž tomu uvěřily tisíce, miliony lidí. Z Písma víme, že tomu uvěřil už Abrahám! Že Izaiáš v úžasných vizích proniká až k osobě Pána Ježíše, že tomu uvěřil Jan Křtitel, Panna Maria, sv. Josef, apoštolové, sv. František, Jan Pavel II., Matka Tereza. Nesmíme jen opatrně s určitou podivnou shovívavostí přijímat věci víry. Je třeba odvážně se ponořit do Ježíšova slova a okusit ve víře, věrnosti, v setrvání důsledky takového postoje. Ověřit si, že je to tak, že je to pravda, že On nějak skutečně žije! A že právě to je úžasné, útěšné, plné zvláštního hřejivého tepla Jeho neviditelné, ale zaznamenatelné laskavosti, moudrosti a pronikavé znalosti života! Sv. Jan o Něm napsal: Věděl, co je v člověku! On ví, co potřebujeme! Co vlastně potřebujeme víc, než mít jistotu že Bůh Stvořitel nebe a země, že Bůh tajemný, neviditelný a všemohoucí skutečně existuje. Písmo svaté, historie i současnost jsou toho plné, když budeme pozorní. Povolání dispozici k zaslechnutí, ke slyšení Božího volání se moc přiučíme pozorností a poctivou vnitřní odvahou říci: Pane, tady jsem a poslouchám! Ať slyším!

11 DIALOG S PAPEŽEM Překlad z deníku Avvenire: Jiří Pešek Za technickou podporu děkuji své mamce, která diktovaný text celého tohoto dialogu pečlivě zapisovala. Byl sobotní podvečer 1. září Poté, co několik set tisíc mladých Italů pozdravilo papeže, který přiletěl do Loreta helikoptérou a pak projížděl mezi shromážděnými ve svém papamobilu, všichni se ztišili ke chvíli vážného dialogu o náročných otázkách našich každodenních životů. Začali dva mladí manželé z jihoitalského Bari: 1) Jsme Giovanna a Piero, je nám 27 let a jsme z Bari. Giovanna: Já jsem sociální asistentka. Pracuji se starými lidmi a spolupracuji s charitou v Bari, kde jsem jako dobrovolnice v centru pro přijetí imigrantů. Piero: Já jsem inženýr. Nebylo pro mě jednoduché vystudovat ze základní školy jsme šli na gymnázium jenom tři a pouze já jsem vystudoval univerzitu. Teď ještě budu nějaký čas nezaměstnaný a pak se přestěhuji kvůli práci do Říma, ostatně jako většina mých vrstevníků. Giovanna: Oba pocházíme ze čtvrti San Paolo, která je na okraji města. Je to čtvrť s temnými ulicemi, oplocenými zónami a vysokými domy, které vzbuzují depresivní pocity. Cítíme se jako odpadky globalizačních procesů: mnozí se stěhují pryč a kdo zůstane, musí bojovat, často sám, proti nespravedlnostem, jež zabíjejí naše sny. Přesto tato periferie patří k oblastem, kde žije nejvíce mladých lidí. Je těžké vysvětlit úctu k vlastnictví druhých, pokud sami nic nevlastníte. To samé platí i pro mezilidské vztahy: nedostatek pozornosti, láskyplných maličkostí a rodinných citů často vede k postojům uzavřenosti a nepřátelství. Piero: To je i případ Giovanniho. Neznal svého otce, protože byl již léta ve vězení. Jeho matka začala žít s někým jiným a on zůstal na ulici. Musel krást, aby přežil. Někteří jeho kamarádi byli zabiti při přestřelce v baru. To se mohlo stát osudovým i jemu. Dnes žije Giovanni na severu Itálie a pracuje jako tesař. Objevil hodnotu čestnosti, a to i díky svému vztahu k Ježíšovi. Stále však sní o tom, že se vrátí žít a pracovat do Bari. Giovanna: Bohužel, spousta životních příběhů nemá takové řešení se šťastným koncem, jako v případě Anny. Ona, podobně jako mnoho jejích spolužáků, vychodila jenom základní školu. Utekla z domu s Markem, který je bez práce a žije z malých krádeží. Mají spolu syna. Marek je často ve vězení a Anna je stále doma, kde ho čeká a sdílí jeho vězeňský osud. Oba se již vzdali svých snů po jiném životě. Piero: Giovanni, Salvatore, Vito a Antonello byli přátelé, chladnokrevně zavraždění z malicherných důvodů a částečně také díky lhostejnosti čtvrti,

12 v níž žili. Nám nyní připadá, jako by nás právě oni povzbuzovali k tomu, abychom naplnili jejich naděje. Chceme to zkusit, Svatý otče, a prosíme, abychom nezůstali sami. Piero a Giovanna přicházejí přímo k papežovi, zdraví ho a ptají se jej: Mnohým z nás mladých na periferii chybí centrum místo nebo osoby schopné dát nám identitu. Často jsme bez příběhů, bez perspektiv a tedy i bez budoucnosti. Zdá se, že to, po čem toužíme, se snad nikdy nestane. Z toho vyplývá pocit opuštěnosti a často různých závislostí. Svatosti, jak se můžeme stát pro někoho nebo pro něco důležitými? Jak je možné doufat, když realita ničí každý sen o štěstí, každý životní projekt? Odpověď Benedikta XVI.: Díky za tuto otázku a za velmi realistické popsání vaší situace. V perifériích tohoto světa s velkými problémy není jednoduché nacházet řešení. Nechceme žít v zjednodušujícím optimismu, na druhou stranu ale musíme mít odvahu jít dopředu, a tak bych hned zpočátku uvedl jádro své odpovědi: Ano, i dnes je tu naděje. Každý z vás je důležitý, protože každý z vás je poznáván a chtěn a pro každého má Bůh svůj plán. Naším úkolem je objevit ho a vzájemně si pomoci k jeho uskutečnění, navzdory těmto nepříznivým podmínkám. Abychom to upřesnili: na okrajích města se zdá být těžký rozvoj a proměna světa k lepšímu. Všechno jakoby bylo koncentrováno ve velkých centrech ekonomické a politické moci. Vládne tu velká byrokracie a kdo se nachází na okraji, jako by byl vyloučen z tohoto života. Pak je tu další stránka této situace vyvržení mnohých, totiž že základní buňky života společnosti, které se mohou stát centry i na periférii, jsou rozdělené: rodina, která by měla být místem, kde se setkávají generace od pradědečka až k pravnukovi a kde se učí tomu základnímu pro život. Místo toho je však často rozdělené a v nebezpečí. O to víc musíme dělat vše možné pro to, aby rodina žila, aby i dnes byla živou buňkou, centrem v periférii. Podobně také farnost, živoucí buňka církve, má být místem inspirace života a solidarity. Zde musím říct, že se často hovoří o církvi na periférii a v centru, tedy v Římě. Ale ve skutečnosti v církvi nejsou okrajové zóny, protože kde je Kristus, tam se všechno stává centrem. Kde se slaví eucharistie a kde je svatostánek, tam je Kristus, a tedy centrum. My musíme dělat všechno pro to, aby tato živá centra byla účinná a stala se skutečnou silou, bránící tomuto vyvržení. Církev živá, církev malých společenství, církev farností a hnutí, by měla vytvářet centra na periférii a pomáhat tak překonat věci, které velká politika nepřekoná. V naší současné společnosti nestačí velká síla moci, ale je potřeba solidarity iniciativy a tvořivosti všech. Vím, že je lehčí o tom hovořit než to realizovat, ale vidím zde osoby, které pracují na tom, aby na okrajích rostla tato centra a s nimi i naděje. Zdá se mi,

13 že právě na těchto místech se máme chopit iniciativy, aby tam byla přítomná církev a s ní také centrum světa, kterým je Kristus. Viděli jsme, a dnes v evangeliu znovu vidíme, že pro Boha neexistují okrajové zóny. Svatá země byla periférií Římského impéria, Nazaret podřadným a neznámým městem a právě toto místo se stalo středem, který změnil svět. I my jsme povoláni vytvořit centra víry, naděje a lásky, solidarity, smyslu pro spravedlnost a spolupráci. Jenom tak bude moci moderní společnost přežít. Potřebujeme velké odvahy k překonání současné beznaděje. Musíme dát naše síly dohromady ve prospěch solidarity a udělat maximum pro to, aby vzrostla naděje, lidé mohli spolupracovat a žít. Vidíme, že svět se musí změnit. A to je právě poslání mladé generace! Nedokážeme to udělat jen vlastními silami, ale ve společenství jedné víry a jedné cesty. Ve společenství s Kristem, s Marií a všemi svatými můžeme udělat něco podstatného. Povzbuzuji vás a zvu vás, abyste měli důvěru v Krista, abyste měli důvěru v Boha, abyste žili ve velkém společenství svatých a šli kupředu změnit svět vytvářením center v periférii. Tak se bude moci zviditelnit a realizovat naděje všech a každý bude moci říct já jsem v dějinách světa důležitý. Pán nám pomůže. 2) Sára z Janova vypráví: Jmenuji se Sára, je mi 24 let a jsem z Janova. Již 2 roky pracuji v obchodě se sportovními potřebami a žiji se svojí rodinou na okraji města ve čtvrti Begato, jež je považována za velmi nebezpečnou. Žiji zde od svého narození a moji rodiče po životě plném tvrdé práce a obětí si konečně mohli dovolit koupit dům. S rodinou jsme vždycky chodili do kostela a na programy Katolické akce. Prožila jsem dětství a mládí v místě, kde jen málokdo se zajímá o člověka a o prostředí ke hře a ke studiu, a s přáteli, kteří se často cítí opuštění a vykořenění. Ve farnosti jsem velmi brzy pomáhala vychovávat chlapce a děvčata jen o něco mladší, než jsem byla já. Byly to děti z naší čtvrti s nejrůznějšími osudy, ale často s oním pocitem opuštěnosti, který jsem i já občas zakoušela navzdory pěkné rodině a mnoha přátelům. Bylo mi 7 let, když jsme si s mamkou, taťkou a bratrem všimli dítěte přibližně mého věku. Bylo stále samotné a špatně oblečené a celý den bloudilo po ulicích čtvrti jako ztracené. Moji rodiče se zajímali o jeho situaci a ono k nim získalo důvěru a sympatie. Zde vzniklo rozhodnutí vzít ho, po dohodě se sociálními službami, do péče naší rodiny. Ondřej a já jsme vyrůstali spolu. Zakusila jsem, co to znamená být někomu bližním. Také jsem poznala, jak je těžké cítit se poznamenaný, protože Ondřej, navzdory příležitosti v nové rodině, zůstal přesvědčen, že když se narodíš nešťastným, zemřeš nešťastným. Takovéto myšlenky mělo i mnoho mých přátel, s nimiž jsem vyrůstala. Je to, jako kdyby všechny zaplavilo velké a těžké ticho, naprostá kapitulace. Myslím na desítky mladých dívek, které

14 bloumají po ulicích takřka bez oblečení, jež se často stanou těhotnými ještě předtím, než pochopí, co to znamená. Myslím na časté vandalství a hloupé šikanování, kterým i osoby mě blízké, vyplňují prázdnotu noci. Všímám si, že to ticho je ve skutečnosti plné výkřiků o pomoc, které nikdo neumí nebo nechce slyšet. Svatý otče, to ticho je také otázkou pro moji víru, protože není vždy jednoduché hovořit o Bohu právě v těchto situacích. Tento tichý výkřik se týká i dalších čtvrtí Janova a mnoha mladých lidí, kteří jsou na tom sociálně a ekonomicky lépe než my. V obchodech, v práci, na mnoha místech si všímám, jak tento typ opuštěnosti nepatří jen okraji mého města, ale je určitým okrajem života. Sára se ptá Svatého otce: Věřím v Boha, který se dotknul mého srdce, ale je tu mnoho nejistot, otázek a strachů, které nosím v sobě. Není jednoduché hovořit o Bohu s přáteli. Mnozí z nich vidí církev jako tu, která mladé soudí, která jim brání v jejich tužbách po štěstí a lásce. Tváří v tvář tomuto odmítnutí vnímám celou svou lidskou osamělost a chtěla bych cítit Boží blízkost. Svatosti, kde je v tomto tichu Bůh? Odpověď Benedikta XVI.: Ano, i my věřící známe Boží mlčení. V žalmu, který jsme se před chvílí modlili, zazněl tento takřka zoufalý výkřik mluv Bože, neskrývej se!. Před nedávnem byla publikována kniha duchovních zkušeností Matky Terezy, v níž je popsáno, jak se vší svojí láskou a silou víry trpěla v Božím mlčení. Z jedné strany musíme snášet toto Boží ticho také proto, abychom mohli pochopit naše bratry, kteří Boha neznají. Z druhé strany můžeme spolu s autorem žalmu stále znovu volat k Bohu: Mluv, projev se! Bezpochyby můžeme ve svém životě nalézt velké okamžiky, v nichž se Boží přítomnost stává reálně vnímatelnou, pokud je naše srdce otevřené. Vzpomínám si v této chvíli na jednu malou příhodu, kterou vyprávěl Jan Pavel II. na duchovních cvičeních ve Vatikánu, když ještě nebyl papežem. Vyprávěl, že po válce jej navštívil jeden ruský důstojník, který byl vědcem a jako vědec mu řekl: Jsem si jist, že Bůh neexistuje. Ale když stojím na krásné, majestátné hoře, jsem si stejně tak jist, že Stvořitel existuje, že existuje Bůh. Nádhera stvoření je jedním z pramenů, kde se můžeme reálně dotknout Boží krásy. Můžeme vidět, že Stvořitel existuje, a že je dobrý. Zde chápeme pravdu bible, která říká ve vyprávění o stvoření světa, že Bůh jej vytvořil svým srdcem, svou vůlí a svým rozumem a viděl, že je dobrý. On je dobrý a my máme být také dobří, abychom měli srdce otevřené pro skutečnou Boží přítomnost. Když pak slyšíme Boží slovo při bohoslužbách, doprovázených hudbou víry, vnímáme tuto přítomnost. Vzpomínám si nyní na jinou malou událost, kterou mi před časem vyprávěl jeden biskup: Znal prý jednu ženu, nekřesťanku, která byla velmi inteligent-

15 ní a začala poslouchat hudbu Bacha, Händela a Mozarta. Byla jí fascinována a jednoho dne řekla: Musím najít pramen, z něhož mohla vzejít tato krása! A ta žena se obrátila na křesťanství, na katolickou víru, protože pochopila, že tato krása má svůj pramen. Je to pramen Kristovy přítomnosti v srdcích, ve zjevení Krista v tomto světě. Tedy, slavnostní bohoslužby, ale také úplně osobní rozhovor s Kristem, jsou místem, kde tu a tam on reálně hovoří. Dále je tu přátelství, společenství víry. Dnes, kdy jsme se shromáždili tady v Loretu, vidíme, jak nás víra sjednocuje, jak z nás přátelství vytváří společenství na cestě. Vnímáme, že to nepochází zničehonic, ale že to má reálný zdroj, jímž je Bůh tichý i mluvící, ten, který se zjevuje a jehož máme být svědky, protože jeho přítomnost umožňuje, aby naše víra byla světlem i pro druhé. Na jednu stranu tedy musíme přijmout, že Bůh je často mlčenlivý, ale na druhou stranu nemůžeme být hluší k jeho slovům, k tomu, jak se zjevuje při různých příležitostech ve stvoření, při krásných bohoslužbách, přátelství uprostřed církve. Pokud jsme naplněni jeho přítomností, můžeme toto světlo dávat druhým. A tak přecházím k odpovědi na první část tvé otázky je těžké hovořit přátelům o Bohu a ještě těžší je hovořit o církvi. Oni totiž vidí v Bohu pouze omezení své svobody. Představují si Boha přikázání a zákazů a církev jako instituci, která nás omezuje a ukládá zákazy. Ale my se máme snažit zviditelnit církev živou, nikoliv jako nějaké centrum moci s těmito nálepkami, ale jako společenství přátel, v nichž se rodí radost k životu, navzdory všem jeho problémům. Teď mě napadá třetí vzpomínka. Byl jsem v Brazílii v jednom zařízení, kde se starají o narkomany, kteří zde obnovují svou naději, znovu nacházejí chuť do života. Právě oni zde dosvědčovali, že poznání Boží existence pro ně znamenalo uzdravení ze zoufalství. Tak pochopili, že život má smysl a nalezli radost z pobývání na tomto světě i sílu k řešení problémů lidského života. V každém lidském srdci, navzdory všem problémům, je žízeň po Bohu. Tato žízeň po nekonečnu, skrytá v srdcích, se projevuje i ve světě drog člověk chce rozšířit prostor svého života, mít z něj víc, mít nekonečno. Avšak droga je lží a zradou, protože život nerozšiřuje, ale ničí. Pravá je ta žízeň, která se obrací k Bohu a vede nás, abychom se vydali na cestu k němu. Na této cestě si pak musíme vzájemně pomáhat. Kristus přišel právě proto, aby vytvořil ve světě síť společenství, kde se můžeme navzájem nést a společně nacházet cestu života. Máme pochopit, že Boží přikázání nejsou omezením naší svobody, ale jsou cestami, které nás vedou k druhému, k plnosti života. Prosme Pána, aby nám pomohl pochopit jeho přítomnost a být plnými jeho zjevení, jeho radosti a pomáhat si navzájem ve společenství víry jít kupředu. Nacházet stále více s Kristem pravou tvář Boha, a tak také pravý život.

16 3)Ilaria pochází z Říma: Jmenuji se Ilaria a pocházím z Říma. Můj život byl poznamenán tichým, ale hlubokým násilím již odmalička: otec násilník, často mimo domov, a následný rozvod mých rodičů a další konkrétní těžkosti. Přiznávám, že jsem si přála, abych se nikdy nenarodila. Vyrůstala jsem s celou tou bolestí uvnitř, v rodině, ve škole, s přáteli. Skrze různé způsoby zábavy jsem se snažila ukrýt tyto problémy před sebou i před druhými, a tak jsem hodně poslouchala hudbu, provozovala sport a dokonce studovala. Avšak dříve nebo později bylo potřeba tento problém vyřešit. S plynoucím časem bylo stále náročnější o tom hovořit. Žila jsem dál v tichosti a všechno skrývala do té doby, než se můj špatný stav projevil anorexií. Na vlastní kůži jsem se přesvědčila, že vnitřními problémy se musí léčit jako každá nemoc. Trpěla jsem velmi silnými panickými záchvaty, které způsobovaly ochablost svalů a dýchací problémy. Často mě museli hospitalizovat, jednou dokonce na jednotce intenzívní péče. Z této situace dostala, jen díky několika osobám, které mi pomohly. Především díky své matce, která mi darovala víru, v níž mě vychovávala: večerní modlitby byly mým jediným úkrytem. Pomohla mi paradoxně také tím, že v určité chvíli pochopila, že mi nemůže pomoci přímo a stáhla se do pozadí. Dále děkuji donu Robertovi, knězi, který mě v 18 letech připravoval na biřmování a poté mi umožnil prožít nádherné světové setkání mládeže v roce 2000 v Římě. Během večera na tomto setkání jsem vnímala Boží objetí. Načerpala jsem tam sílu, jež nepocházela ze mne. Můj stav se začal zlepšovat, a to i díky terapeutce, kterou mi don Robert sehnal. Sama bych jistě mnoho pokroku neudělala. Můj psychologický pokrok pokračoval spolu s duchovním začala jsem se věnovat duchovnímu rozlišování, ve kterém jsem vnímala, že Bůh ke mně hovoří tváří v tvář skrze své slovo. Vdala jsem se v roce 2004, když mi bylo 23 let a stala jsem se matkou jednoho krásného dítěte. Jmenuje se Alessandro a je mu teď 21 měsíců. Svěřuji ho Matce Boží, jejíž mimořádnou přítomnost jsem objevila při modlitbě růžence. Samozřejmě, že některé problémy zázračně nezmizely a projevují se i v životě rodiny. Ale psychologický a zároveň duchovní pokrok pomáhá nalézt správný způsob, jak čelit a dokonce milovat vlastní kříž, aniž bychom ztratili naději. Dnes večer jsem tady, abych dala hlas tomu, kdo hlas nemá, tomu kdo, jako já v určité době, nedokáže doufat a nese si v sobě utlumený výkřik o pomoc. Pán tě nese v náručí, pokud se necháš nést.

17 PROMLUVA SVATÉHO OTCE K MLADÝM NA LORETU Přeložil Milan Glaser, upravil Jiří Pešek. Zdroj: Drazí mladí, kteří jste nadějí církve v Itálii! Jsem šťasten, že se s vámi mohu setkat na tak jedinečném místě v tento výjimečný večer, plný modlitby, zpěvu i mlčení, plný nadějí a hlubokých prožitků. Toto údolí, kde se i můj milovaný předchůdce Jan Pavel II. s mnohými z vás sešel, se nyní stalo vaší agorou, vaším fórem bez bariér a zdí, kam mnohé cesty vedou a mnohé odtud vycházejí. Pozorně jsem naslouchal těm, kteří mluvili vaším jménem. Přišli jste na toto místo pokojného a radostného setkání z mnoha různých důvodů: někdo proto, že patří k nějaké skupině, někdo byl pozván přítelem, někdo z vnitřního přesvědčení, někdo s pochybnostmi v srdci, někdo jen se zvědavostí Ať už je ale důvod, který vás sem přivedl, jakýkoliv, mohu vám říci, že dohromady nás sem v podstatě přivedl Duch Svatý. Ano, je tomu právě tak. Přivedl vás sem Duch a vy jste přišli se svými pochybnostmi i jistotami, radostmi i starostmi. Je nyní na vás, abyste svá srdce otevřeli a všechno nabídli Ježíšovi. Řekněte mu: hle, tady jsem. Jistě ještě nejsem takový, jakým bys mne chtěl mít ty, nedokážu plně pochopit ani sebe sama, ale s tvou pomocí jsem připraven tě následovat. Pane Ježíši, tento večer bych s tebou chtěl mluvit a naučit se postoji důvěry a oddanosti jako žena, která před dvěma tisíci lety řekla své ano Bohu. Otec si ji vybral, aby byla tvou Matkou, protože byla chápavá a poslušná jeho vůli. Jako ona, jako ta nepatrná Maria, každý z vás, drazí mladí přátelé, řekněte Bohu s vírou: Tady jsem. Ať se mi stane podle tvého slova! Dnes večer prožíváme nádhernou podívanou mladé a uchvacující víry! Díky vám se tento večer Loreto stalo duchovní metropolí mladých lidí; centrem, k němuž se duchovně sbíhá množství jiných mladých lidí z pěti kontinentů. Cítíme se v této chvíli jakoby obklopeni očekáváními a nadějemi milionů mladých z celého světa: tento večer někteří bdí, jiní spí, další studují či pracují; někdo doufá, někdo si zoufá, někdo věří a někdo věřit nedokáže, někdo miluje život a někdo jej zahazuje. Rád bych, aby ke všem dosáhla moje slova: Papež je vám nablízku, sdílí vaše radosti i bolesti, sdílí především nejniternější naděje vaší duše a za každého z vás se modlí k Pánu, aby vám daroval plný a šťastný život, který by měl smysl. Plný a šťastný život se dnes, bohužel, mnohým mladým zdá jako náročný sen, někdy takřka neuskutečnitelný. Mnozí vaši vrstevníci hledí do budouc-

18 nosti s obavami a kladou si řadu otázek. Ustaraně se ptají: jak se zařadit do společnosti, poznamenané tolika tak závažnými nespravedlnostmi a utrpeními? Jak reagovat na sobectví a násilí, které často zdánlivě převažuje? Jak dát plný smysl životu? S láskou a přesvědčením opakuji vám, drazí mladí a prostřednictvím vás i vašim vrstevníkům z celého světa: Nemějte obavy, Kristus může naplnit ty nejniternější očekávání vašeho srdce! Existují snad nerealizovatelné sny, když je vzbuzuje a pěstuje v srdci Duch Svatý? Nic a nikdo, řekl by apoštol Pavel, nás nebude moci odloučit od Boží lásky v Ježíši Kristu našem Pánu (srov. Řím 8,35-39). Tento večer bych vám rád zopakoval, že každý z vás, pokud zůstane sjednocen s Kristem, může dosáhnout velkých věcí. Proto, drazí přátelé, můžete bez obav snít s otevřenýma očima o velkých plánech a nemusíte se nechat odrazovat obtížemi. Kristus má ve vás důvěru a touží, aby každý z vás mohl uskutečnit svůj nejušlechtilejší a nejvznešenější sen pravého štěstí. Nic není nemožné tomu, kdo Bohu důvěřuje a svěřuje se mu. Vzpomeňte si na nepatrnou Marii! Anděl ji postavil před něco vskutku nepochopitelného: podílet se tím nejúžasnějším způsobem na velkolepém Božím plánu, na spáse lidstva. Tohoto návrhu se Maria zalekla, když pomyslela na nepatrnost svojí existence před všemohoucím Bohem, a ptala se: jak je to možné, proč právě já? Byla však ochotna splnit božskou vůli a pohotově pronesla své ano, které změnilo její život i dějiny celého lidstva. A díky jejímu ano se i my dnes večer tady setkáváme. Kladu si otázku a ptám se vás: mohou se požadavky, s nimiž se na nás obrací Bůh, ať už se zdají jakkoli náročné, vůbec někdy srovnávat s tím, co žádal Bůh na mladičké Marii? Drazí chlapci a děvčata, učme se od Marie říkat ano, protože ona opravdu ví, co to znamená velkodušně odpovědět na Pánovy návrhy. Maria zná, drazí mladí, vaše nejvznešenější a nejhlubší očekávání. Zná dobře zejména vaši velkou touhu po lásce, vaši potřebu milovat a být milováni. Budete-li na ni hledět a ochotně ji následovat, objevíte krásu lásky. Nikoli oné lásku typu použij a zahoď, přechodné a klamné vězeňkyně sobecké a materialistické mentality, ale lásku opravdovou a hlubokou. Každý chlapec a každé děvče chovají v hloubi svého srdce sen o lásce, která dá plný smysl jejich budoucnosti. Mnozí z nich naleznou jeho splnění ve volbě manželství a vytvoření rodiny, kde je láska mezi mužem a ženou prožívána jako vzájemný a trvalý dar, jako definitivní dar, jenž je zpečetěn přitakáním proneseným před Bohem v den svatby. Je to ano na celý život. Dobře vím, že uskutečnění tohoto snu je dnes stále méně snadné. Kolik je kolem nás selhání v lásce! Kolik manželských párů sklání hlavy, vzdává to a rozvádí se! Kolik rodin se rozpadá! Kolik mladých, i mezi vámi, se stalo svědky rozchodu a rozvodu svých rodičů! Těm, kdo se nacházejí v těchto tak delikátních a složitých situacích bych rád tento večer

19 řekl: Matka Boží, společenství věřících i papež vám jsou nablízku a modlí se za to, aby se krize, jež poznamenávají rodiny naší doby, nestaly nevratnými. Kéž křesťanské rodiny s podporou božské Milosti, zůstanou věrné onomu slavnostnímu závazku lásky přijatému s radostí před knězem a křesťanským společenstvím v den svatby. Před tolika selháními nezřídka vyvstává otázka: jsem já lepší než moji přátelé a moji rodiče, kteří se pokusili a nedokázali to? Proč bych já, právě já, měl dokázat to, co mnozí jiní vzdali? Tato lidská obava může zablokovat i odvážného ducha. Ale tento večer, drazí mladí přátelé, Maria v blízkosti svého Svatého domku, každému z vás opakuje slova, s nimiž se na ni samotnou obrátil Anděl: Nebojte se! Nemějte strach! Duch Svatý je s vámi a nikdy vás neopustí. Tomu, kdo důvěřuje v Boha, není nic nemožné. Platí to pro ty, kterým je určen život manželský, a tím víc pro ty, kterým Bůh navrhuje život totálního odstupu od dober této země, aby byli naplno oddáni jeho Království. Mezi vámi jsou někteří, kteří vykročili ke kněžství, k zasvěcenému životu; někteří touží být misionáři, i když vědí kolik rizik to obnáší. Myslím na kněze, řeholníky i laické misionáře, kteří zahynuli ve službách evangeliu. Mnoho by nám k tomu mohl říci otec Giancarlo Bossi, za něhož jsme se modlili během jeho únosu na Filipínách, a dnes se těšíme z jeho přítomnosti mezi námi. Rád bych v něm pozdravil a poděkoval všem těm, kteří vydávají svůj život pro Krista na frontách evangelizace. Drazí mladí, pokud vás Pán povolá žít niterněji v jeho službách, odpovězte velkodušně. Buďte si jisti tím, že život darovaný Bohu není nikdy promarněn. Drazí mladí, neskončím svou promluvu, aniž bych vás před tím otcovsky neobjal. Objímám tedy jednoho po druhém a srdečně vás zdravím. Zdravím přítomné biskupy, zvláště arcibiskupa Angela Bagnasca, předsedu Italské biskupské konference, a arcibiskupa Gianniho Danziho, který nás hostí ve své diecézi. Zdravím kněze, řeholníky, řeholnice i animátory, kteří vás doprovázejí. Zdravím občanské autority a ty, kteří se postarali o uskutečnění tohoto setkání. Virtuálně se ještě později spojíme a znovu se uvidíme zítra ráno na závěr této noční vigilie v tom nejvznešenějším momentě našeho setkání, až se sám Ježíš reálně zpřítomní ve svém Slově a v tajemství Eucharistie. Už nyní bych vás rád pozval na schůzku do Sydney, kde se bude za rok konat Světový den mládeže. Vím, že Austrálie je daleko a pro mladé Italy je doslova na opačném konci světa. Prosme Pána, který koná divy, aby mnohým z vás dal možnost tam přijet. Kéž to udělí mně, a kéž to udělí vám. Je to jeden z mnoha snů, který tuto noc při společné modlitbě svěříme Marii.

20 ROK SVATÉHO PAVLA Tiskové středisko ČBK V předvečer slavnosti sv. Petra a Pavla předsedal papež Benedikt XVI. slavnostním nešporám v bazilice sv. Pavla za hradbami v Římě. Během nich oficiálně vyhlásil Rok svatého Pavla, který se bude konat při příležitosti výročí narození tohoto apoštola národů. Rok svatého Pavla nebo taky Pavlovský rok bude zahájen a ukončen Benedikt XVI. v promluvě před jeho vyhlášením zdůraznil, že Kristus i dnes potřebuje apoštoly ochotné obětovat se. Potřebuje svědky a mučedníky jako byl svatý Pavel. Nejdřív horlivý pronásledovatel křesťanů poté, co na cestě do Damašku padl na zem oslepen božským světlem, přešel bez váhání na stranu Ukřižovaného a následoval ho bez dalšího rozvažování. Žil a pracoval pro Krista; pro něho trpěl a zemřel. Jak aktuální je dnes jeho příklad! zdůraznil papež. Jak dále uvedl, Rok svatého Pavla bude výsadním způsobem probíhat v Římě. V papežské bazilice, ve které jsou uchovány relikvie světce, a rovněž v přilehlém benediktinském opatství, jemuž je bazilika svěřena, se u této příležitosti budou konat různá liturgická, kulturní a ekumenická setkání i další pastorační a společenské akce, inspirované pavlovskou spiritualitou. Zvláštní pozornost má být věnována také poutím věřících z různých zemí k hrobu apoštola v Římě. Pořádat se budou i studijní setkání a vyjdou zvláštní publikace o Pavlových textech s cílem lépe poznat nesmírné bohatství učení, které se v nich skrývá. Obdobné akce v rámci Roku svatého Pavla bude možné organizovat také mimo Řím, a to v diecézích, poutních místech, chrámech a v náboženských, vzdělávacích a sociálních institucích, které nesou jméno svatého Pavla a jsou inspirovány jeho postavou a učením. Svatý otec zvlášť poukázal na ekumenický rozměr akcí připravených na Rok svatého Pavla. Připomněl, že svatý Pavel jako apoštol národů nešetřil svými sílami, pokud šlo o jednotu a svornost všech křesťanů. Ať nás on sám vede a chrání během těchto oslav dvoutisíciletí jeho narození a pomáhá nám usilovat o pokorné a upřímné hledání plné jednoty všech údů mystického Těla Kristova, dodal na závěr Benedikt XVI.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 20. 4. 2008 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. MODLITBA RŮŽENCE SVĚTLA PŘED SLAVENÍM EUCHARISTIE V KRYPTÁCH BAZILIKY SV. MARKA V

Více

3/2007 ROČNÍK 16 (10)

3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ JAK SE NEZMÝLIT? Měla jsem dva roky známost s chlapcem, kterému jsem zcela důvěřovala. Říkal, že mě má velmi rád, že beze mne nic nedokáže

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli č. 131 Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky Ferruccio Ceragioli 1 _ 14 1 Cesta úzká a strmá 1 2014 č.131 OBSAH Zásvětná motlitba M. I. 3 Úmysly motliteb 3 Na čem spočívá

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

SV. VINCENC PALLOTTI 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY

SV. VINCENC PALLOTTI 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY MISTR SPIRITUALITY Dr. Roman Forycki SAC Slavkovice L.P. 2012 Obsah Úvodem............................. 4 1. Univerzální mistr duchovního života..... 5 2. Mistr

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více