EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDITORIAL. Zdeňka Hennigová"

Transkript

1 EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat své síly a snahy. Letos v lednu se koordinátoři Pastorace pro povolání v ČR sešli poprvé na Velehradě. Na jejich setkání zazněla také přednáška P. Jana Pavlíka SJ. V úvodníku a ve svědectví k vám promluví Mons. Josef Veselý, bývalý opavský děkan, o své cestě za povoláním kněze v nelehké době komunistického režimu. Dialog s papežem vedou mladí lidé neustále, ten který vám předkládáme je z 1. září roku 2007 a odehrál se v italském Loretu. Mladí se velmi otevřeně ptali Svatého otce, jak mají hledat naději v každodenních starostech života. Připomeneme si, že nás letos čeká Rok svatého Pavla, který vyhlásil papež Benedikt XVI. k výročí narození tohoto apoštola. Z úst účastníků nebo přímo pracovníků Diecézních center mládeže se dozvíte, jak probíhala jednotlivá diecézní setkání mládeže. V olomoucké arcidiecézi se bude setkání konat příští rok, proto v našem výčtu chybí. Samozřejmě nezapomínáme na naše dvě největší akce: Světové dny mládeže (WYD) v Sydney a česko slovenské setkání mládeže ActIv8 na Velehradě. Zde se můžete těšit na článek o deseti patronech vybraných pro letošní WYD, na rámcový program české skupinky v Austrálii a program ActIv8. Na závěr můžeme i my vykonat kousek dobra, jestliže se zapojíme do Mozaiky 2008, která podporuje obě setkání. Zdeňka Hennigová

2 OBSAH ČÍSLA Úvodník Celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR Pastorace povolání Moje cesta ke kněžství Povolání dispozice k zaslechnutí Dialog s papežem Rok svatého Pavla Podněty z Národního fóra mládeže 2007 Diecézní setkání mládeže O WYD v Sydney O ActIv8 na Velehradě Kousek dobra ÚVODNÍK Zaměstnání nebo povolání? Mons. Josef Veselý K životu člověka patří činnost, kterou si vydělává na živobytí, ale také nějak realizuje sám sebe. Činností se člověk zapojuje do společnosti, snaží se být užitečný druhým. Cítíme, že je tu rozdíl mezi tím, kdo bere svou činnost jenom jako zaměstnání a mezi tím, kdo svou činností uskutečňuje nějaké povolání anebo poslání. Dříve jsme nemohli studovat, museli jsme vykonávat nejrůznější zaměstnání, abychom si vydělali na chléb. Ale přitom jsme v srdci cítili touhu uskutečnit jednou své povolání ke kněžství. Povolání je někde uvnitř nás a jistě záleží na mnohých povahových dispozicích, na výchově v rodině a na dalších životních prožitcích. Povolání ke kněžství předpokládá plně Bohu uvěřit a přijmout nabídku stát se nástrojem při uskutečňování Božích plánů a spolupracovat s Boží milostí. Povolání tedy znamená, že nestačí jen něco chtít, nebo nechtít. Znamená to přijmout určitý řád života svobodně a dobrovolně a také dát se cele do služby církvi a lidem. Je samozřejmě nutné splnit také určité podmínky mravní kvality, zdraví, schopnosti ke studiu. Je potřebné projít určitou výchovou ve společenství bratří, být tolerantní a umět se podřídit představeným. Povolání ke kněžství předpokládá nebát se samoty, ale také umět žít ve společenství, což patří k tajemství samotné církve.

3 A když člověk splní všechny podmínky a dozraje, pak ještě záleží na představených, jestli dají své placet. Definitivní STUDIUM Celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání v ČR Velehrad Bylo to první formačně-pracovní setkání těch, kteří mají zájem, chuť a odvahu se věnovat pastoraci povolání (dále jen PP) v ČR. Zúčastnilo se ho 70 osob z různých řádů, kongregací, hnutí a komunit, ale také Mons. Josef Kajnek, biskup delegát pro pastoraci povolání, dále zástupce ze Sekce pro mládež ČBK a Papežských misijních děl (PMD). Skoro každá diecéze byla zastoupena diecézním knězem, který byl pro tuto službu jmenovaný biskupem. Celé setkání podporovali svou modlitbou sestry a bratři z 12 řádů (většina PASTORACE POVOLÁNÍ Z přednášky P. Jana Pavlíka, SJ k pastoraci povolání Velehrad potvrzení povolání ke kněžství je pak věcí biskupa. z nich jsou kontemplativní). Tyto komunity tvoří tzv. Zázemí modlitby. Přednášejícími byli P. Jan Kušnír, SVD (verbista) ze SR, mající zkušenosti s PP z Mexika, zakladatel PP na Slovensku, který představil pastoraci povolání skrze dokument Nové povolání pro novou Evropu. O akcentu papeže Benedikta XVI. na téma kněžství a povolání k zasvěcenému životu promluvil spirituál pražského Arcibiskupského semináře P. ThDr. Zdeněk Wasserbauer. Závěrečnou přednášku o podstatě, kráse i těžkostech dozrávání povolání měl P. Jan Pavlík, SJ. Na úvod výrok sv. Jana Boska: Každý okamžik v životě člověka je důležitý. A výrok sv. Františka Saleského z jeho - pořád nedoceněné - knížky Filotea (Úvod do zbožného života): Naše dokonalost na tomto světě je v tom, že zápasíme s nedokonalostí. BOŽÍ RYTMUS K otázce povolání bych ze zkušenosti za prvé řekl: nejenom povolání, ale duchovní život vůbec spočívá ve srovnání rytmu obyčejného života, kterým žije ten který věk a lidé v něm, s rytmem Božím. A v tom bývá největší problém, protože rytmus Boží je jiný a vždycky,

4 v každé době, i v této naší moderní či už postmoderní, je největším problémem srovnat se s Božím rytmem. Co je naprosto vlastní Božímu rytmu, to je věčnost - Bůh má čas. A my jsme tak časní(!) jen na pár hodin a dnů lidského života že podléháme stále rychlosti toho, jak nám čas ubíhá pod rukama, a tak se to vždy nějakým způsobem objevuje i v našem duchovním životě. Otázka souladu rytmu Božího je ale dnes mnohem závažnějším problémem, než tomu bylo třeba za mých časů. Říkával jsem bohoslovcům, že já jsem to měl snazší, než to mají oni, a to proto, že když jsem se chtěl dostat na Svatý Kopeček, tak jsem musel v námaze odšlapat z Olomouce 8 km tam a dalších 8 km zpátky. A věděl jsem, že každý zážitek se platí nějakou námahou, nějakým úsilím, nějakým zápasem a bojem s únavou, nechutí a s leností apod. Tak to je dnes především otázka oněch snadností. To je problém našich povolání, která prožíváme my, a problém povolání, kterým snad máme nějakým způsobem sloužit nebo pomáhat, aby se uskutečnila. Všecko je snadné. V obyčejném životě sednu do letadla a za pár hodin jsem kdesi na druhém konci světa. To v nás nenápadně působí a my chceme i do duchovního života přenést snadnost, jednoduchost - tak jak mohu sednout kamsi, hned se objevit jinde; mám vše po ruce. Jak se dá všechno lehce uskutečnit, tak si myslíme, že se dá uskutečnit duchovní život a povolání - a to nejde. Boží rytmus je neměnný. (Příklad: putování Božího lidu cik-cak po poušti, aby se naučili čekat na zaslíbenou zemi, aby se mohli více radovat z toho okamžiku, že se jim už dostalo naplnění.) To považuji za jeden z největších problémů pro osobní život dnes. Musí se na něj vynaložit mnohem větší úsilí, než tomu bylo za nás. Jak jsem řekl a trvám na tom že jsem to měl snadnější! Ale protože to bylo snadnější, tím víc si musíme uvědomit, jak je třeba pomáhat k tomu, aby se onen rytmus Boží stal rytmem našeho života a duchovního povolání. - Umění čekat. Umění přijímat skromně svoje představy i o svém duchovním pokroku a čeho jsme schopni dosáhnout. OSOBNÍ OBĚŤ A to druhé: Benedikt XVI. říká: Krize naší doby závisí hlavně na faktu, že se nám namlouvá, abychom uvěřili, že lze stát se lidmi bez sebeovládání, bez trpělivosti, zříkání a námahy přemáhání; že není nutná oběť, aby se dodržely přijaté závazky, ani úsilí trpělivě snášet napětí mezi tím, čím by člověk měl být a čím skutečně je. Člověk, který je zbaven veškeré námahy a přenesen do zaslíbené země svých snů, ztrácí to, co má nejcharakterističtějšího - ztratí sám sebe. Ve skutečnosti člověk není vykoupen, leč skrze kříž a přijetím utrpení svého i světa, ve spojení s Kristovým utrpením. Jen tak se stane svobodným. Všechny ostatní pohodlnější a snadnější nabídky jsou určeny ke ztroskotání. A tak je tu druhá otázka, kterou považuji za velký problém: vyučování

5 k velké osobní oběti, jíž jsme zapojeni do nejhlubšího tajemství Boha a do tajemství Krista, kterým je kříž. A proto je pro duchovní povolání nesmírně nutná velká láska k Eucharistii, ve které je zpřítomněn kříž; účast na Eucharistii a oběti Kristově zpřítomněné v pokrmu nebo v klanění stále utvrzuje člověka v nutnosti žít utrpení a srovnávat se s Kristem v této lásce ke kříži. Jedině tak se dá žít. Víte, kdybych měl říci ze svého života jedno velké Laudatio (chvála) - je to letos 70 roků, co jsem začal svoje duchovní povolání jako bohoslovec brněnského alumnátu. Náš spirituál do nás vložil tuto velikou lásku k Eucharistii. To mi pomohlo v dalším životě vyrovnávat se se svými chybami, kterých taky nebylo málo, s nedostatečností nebo frustrací, když člověk ztrácel dech, když jsem přes 40 let žil svůj kněžský život jenom službou načerno. A přece to byla síla, která spočívala v jednom: Milujte a naučte se milovat mši svatou! Tehdy je člověk prost jakékoliv možné frustrace. V každé možnosti odsloužit jednu jedinou mši svatou jsem úžasně cenným a velice potřebným člověkem pro tento svět. Oběť Kristova, oběť kříže, oběť zpřítomňovaná Eucharistií a živá v našem vztahu dává člověku smysl v jednotlivých situacích duchovního povolání, vlastních poklesků i vlastní bezmocnosti, dává umět ji přijmout a překonat. POUZE BŮH JE NAŠÍ SILOU A to třetí: K tomu mě přivedla slova nového generála Tovaryšstva v homilii po jeho zvolení: Včera jsem hovořil s jedním z vás a vzpomínal jsem na doby, kdy jsem měl určitou zkušenost s migranty. Jeden zážitek se mi obzvláště vryl do paměti. Jedna Filipínka - on byl také 6 roků v Manile, jinak většinou v Japonsku měla velké těžkosti a mnoho vytrpěla při své snaze integrovat se v Japonsku a najít svou životní cestu. Jednoho dne se setkala s jinou Filipínkou, která ji žádala o radu: Mám potíže se svým manželem. Nevím, zda se mám dát rozvést, nebo pokračovat. A potom následovala lavina problémů, které jsou bohužel tak běžné. A ta první jí odpověděla: Nevím, co bych Ti teď poradila, ale pojď se mnou do kostela a pomodlíme se, protože nám chudým pomáhá pouze Bůh. To mě náramně dojalo, protože je to pravda. Pro chudé je silou jenom Bůh. Pro nás je silou pouze Bůh! Pro obětavou službu bez výhrad je silou pouze Bůh. A v tom vidím nutnou podmínku: v oblasti duchovního povolání musíme jít do kostela a tam se modlit a poznat, že jsme chudí (v tom materiálním smyslu toho máme až moc), chudí i na ta povolání, chudí na ducha velké horlivosti a obětavosti. Až s pokorou přijmeme to, že jsme chudí, tak budeme jistě vědět, že pouze Bůh nás může obohatit. Za mých mladých let se slavily jako velké dny kněžské čtvrtky. Na kněžský čtvrtek byla mše sv. a hodinová adorace, prosili jsme za kněze a za duchovní povolání - a kostel býval plný. Liturgickou reformou zmizely kvatembry kvatembrové dny středa, pátek a sobota, kvatembrové dny postní

6 a svatodušní. Tyto dny byly takzvanými řádnými dny svěcení. Byly spojeny s postem, a to alespoň od masa. Tak se spojila modlitba za duchovní povolání a za kněze s postem. Ten dával jakousi injekci modlitbě, aby byla pronikavější; aby něco mohla znamenat. Problém je tedy vrátit samy sebe víc k modlitbě za uskutečňování a dovršování našeho povolání, protože to není věc jednou získaná a daná. Je nutná stálá formace, která musí fungovat. Pokud nefunguje, zůstává se na místě nebo se jde zpátky a spíš se opravdu jde zpátky! Slabostí lidské přirozenosti ani zkostnatělý člověk nezůstane na tom samém místě, protože je člověkem pohybu. Schází-li modlitba a půst, kterými stále prosí za uskutečnění a dovršení svého povolání, nemá na pohyb dopředu, a proto jde zpátky. A to jsou ta neštěstí, která nám, zasvěceným lidem, berou tu základní skutečnost radosti. S radostí říkám: jsem letos 65 let knězem a 61 let řeholníkem-jezuitou. Byl jsem a jsem šťastným knězem. Mým patronem je sv. Jan a já miluji 1. kapitolu, jak se setkal sv. Jan s Pánem Ježíšem a jak s ním byli doma. To musí být něco: s Ježíšem doma! To ne jen to, že ho ctí, uznává, slyší, ale být s ním doma. A Ondřej jde k Petrovi: Našli jsme Mesiáše! To nám chybí. To na nás mnozí nevidí. Tam je první a základní krok pastorace povolání - aby bylo v zasvěceném životě co nejméně lidí, kteří jsou tak strašně unavení, tak strašně utahaní. Kdo za váma pude?! A tu se ukazuje další důležitá skutečnost: je třeba rozlišovat, že na všechno nestačíme, a pokorně to říct sám sobě a všem: NESTAČÍME! Ne se pořád jen honit a šponovat, protože dnes je mnoho možností a potřeb, ale - nestačíme. Jestli budeme pořád jen chtít všechno stačit, tak nebudeme stačit ani to, co dnes ještě stačíme. Proto nastupuje v otázce pastorace povolání jiná okolnost, aby všichni ať už jsou to diecézní kněží nebo řeholníci či řeholnice různých zasvěcení rozlišovali, že všechno nemohou, naučili se vybírat priority a uměli nechávat něco pro Pána Boha. Nechtít ho ve všem suplovat to totiž přináší tu přirozenou únavu - a v ní jsme protivní, místo toho, abychom byli radostní a podmaniví. Rozlišovat, abychom volili i méně, ale vážně - tak, abychom to mohli uskutečnit. Abychom měli ducha radosti z toho, že se něco děje, ne, že se děje všechno. Neberme se tak strašně vážně! Nedělejme se důležitými! Berme všechno poctivě tak, jak můžeme a jsme schopni, a pak se uskuteční víc, než jsme schopni. Buďte nároční spíš na začátku. Protože je těch povolání méně - a bude jich ještě méně, proto je potřeba zvýšenou náročnost na začátku. My to děláme opačně: z radosti, že máme zas nějakou tu dušičku, tak ztrácíme smysl pro náročnost. A život pak jim tu náročnost dá, a oni ji neunesou. A věší potom své povolání na hřebík. Opak je nutný! Na začátku být laskavě, trpělivě, mírně, ale náročný, aby se už od počátku určitá náročnost stala vlastní onomu člověku, který to povolání bude žít, a tím bude za své povolání zodpovědný

7 a situace pokušení, kterých je za život dost a dost, překoná. Povolání vyprošují od prvního počátku maminky. Kde jsou? Starejte se o ně víc než o získávání dalších povolání. Zjistíte-li, že se někde maminky ve společenství modlí za své děti, tak se mezi ně nějak vetřete a pomozte jim, aby také prosily za možná povolání. Je to Boží dar a my nemůžeme dělat nic, než pomoci, aby někdo natáhl svou ruku a onen dar nestrčil kamsi do skříně, ale aby ho přijal a těšil se z něho. To je však jen začátek. Od své maminky jsem nikdy neslyšel, že bych se mohl stát knězem. Když jsem se jí ale svěřil s tím, že bych rád knězem byl, řekla mi: Synku, víš ty, co je to být knězem? Opáčil jsem otázkou: A ty to víš? No, nevím to úplně přesně, ale já si myslím, že kněz je člověk, který vzal starost Pána Ježíše o spásu světa za svou. My máme veliký sklon starat se o to, aby svět byl lepší, lidé vychovanější, hodnější. To je jeden z omylů! Jde o spásu světa a duší! Kdo se dá očarovat spásou, kterou přinesl Pán, tak bude i lepším. Přesun od služby spáse světa ke službě humanitní či sociální je opět něčím alarmujícím. Další praktické podněty: vést ministranty; vést lidi k pravidelné svátosti smíření, aby překonávali bariéry a získávali jakousi jistotu, že mají někoho, za kým mohou přijít, komu se mohou otevřít a kdo jim je k dispozici. SVĚDECTVÍ MOJE CESTA KE KNĚŽSTVÍ Mons. Josef Veselý Když se někdy vracím ve vzpomínkách do mladých let a k počátkům svého kněžského povolání, mohu říci, že to začalo nástupem do arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Psal se rok 1940, byla válka. Ústav měl bohatou stoletou tradici. Působilo zde asi 25 kněží, kteří měli zároveň profesorskou aprobaci. Byl to ústav jen pro chlapce a byli jsme tam z různých konců Moravy. Kněží se nám věnovali i ve volném čase. Každý rok jsme měli možnost prožít zde duchovní cvičení, které nám dávali jezuité. Byla tu tedy každý rok možnost pohovořit si o své budoucnosti s těmi, kteří měli v této oblasti své zkušenosti. Důležitý prožitek mě čekal na konci prázdnin roku Promeškaný zánět slepého střeva, rychlá operace, tři dny v horečkách mezi životem a smrtí. A potom celý měsíc v nemocnici. Tenkrát byly v nemocnici v Kroměříži velké světnice, kde nás bylo až dvacet, staří, mladí. Mnozí zde umírali. Pracovaly tu sestry Sv. Kříže, jim vděčím za mnohé.

8 Profesor P.Seidler, výborný matematik, mne pravidelně navštěvoval a nosil mi knížky. Když se k nemoci přidal i zápal plic, ztratil jsem celou jednu konferenci a musel jsem všechno dohánět. Ale podařilo se to. Blízkost smrti, všechno zlo fyzické i mravní, které válka přinesla, mne nutilo k zamyšlení, jak dál prožívat svůj život. V srdci se mi najednou objevila touha přispět k duchovní obrodě národa. Tehdy padlo rozhodnutí, které pak dozrávalo a po maturitě bylo vše jasné. Na dotaz ze semináře, proč jsem se rozhodl pro kněžské povolání, jsem odepsal: Abych se naučil umění žít a abych toto umění mohl předávat jiným. Situace v roce 1948 se vyhrocovala. Ale navzdory tomu začátek studia na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci proběhl v klidu. Do prvního ročníku nás nastoupilo dvacet. (Ke kněžství jsme došli tři.) Řád seminárního života mi nedělal problémy, byl jsem na vše zvyklý z Kroměříže. Myslím, že dva roky v semináři byly pro mne výstupem na horu Tábor. Studium na fakultě a život v semináři byl opravdu bohatý. Latinská liturgie a chorální zpěvy pod vedením P.Olejníka jsou pro mne dodnes nezapomenutelné. Návštěvy mnohých osobností (D.Pecka, A.Vyskočil, J.Vašica a další) nás povzbuzovaly v tehdejších nejistotách a doplňovaly to, co jsme získávali na fakultě. Důležité pro mne bylo setkání s Vladimírem Neuwirthem, který byl o osm roků starší a svými bohatými zkušenostmi dovedl narýsovat program do budoucnosti. Pod jeho vedením ve vší tajnosti a s vědomím spirituála P.Bílka začal život našeho SPOLEČENSTVÍ. Dá se říci, že to byla příprava od Prozřetelnosti na léta budoucí. Základní program byl vyjádřen slibem žít pro obnovu světa a naší vlasti pod ochranou P.Marie v duchu papežských encyklik a ve spojení se Společenstvím. Když pak došlo k zavření semináře i fakulty a museli jsme nastoupit do PTP, bylo Společenství pevnou základnou pro uchování kněžského povolání. Doba prožitá v PTP byla životní zkouškou. Bylo to také setkání s tvrdou realitou života. Ale snad právě tím více ve mně rostla touha uchovat si kněžské povolání a postavit se na odpor vůči všemu, co likvidovalo duchovní hodnoty národa. I po skončení služby v PTP to bylo zase Společenství pod vedením Vladimíra Neuwirtha, které nám pomáhalo i nadále žít spiritualitou kněžského povolání. Cíl kněžství byl často v nedohlednu. Pevné pilíře duchovního života tvořila především každodenní účast na mši svaté a úcta k P.Marii. Jsem za to vděčný dosud. Společenství nás vedlo ke vzájemnému setkávání, ke správnému využití času, ke studiu a k apoštolátu mezi jinými. Měl jsem na starosti i jiné bohoslovce. Museli jsme počítat s tím, že to jednou vyústí ve vězení. To přišlo začátkem roku Vzdálenou přípravou i na tuto novou situaci byla knížka Staveniště Evropy (vyšla v roce 1948). Tresty, k nimž

9 jsme byli v červenci 1961 odsouzeni, byly tvrdé. Dostal jsem 13 roků. Cíl ke kněžství byl tedy zase v nedohlednu. Pedagogika Boží je však někdy plná tajemství. Mohu říci upřímně, že jsem byl kolikrát v propasti bídy a utrpení, ale na druhé straně jsem zakusil i propast Boží lásky a radosti. Stovky veršů, které zde vznikly, jsou pro mne velkým tajemstvím. Psal se rok Po amnestii, která nás minula, byla před námi zase jen nejistá budoucnost. Otec biskup Korec mně nabídl kněžské svěcení. Měl jsem tenkrát 33 roků. Najednou tu byla poslední příležitost. Po poradě s duchovním vůdcem a některými jezuity jsem nabídku přijal. Svěcení se uskutečnilo o slavnosti P.Marie počaté bez poskvrny hříchu Byla sobota. Stáli jsme nastoupeni do práce, když najednou zhasla v celém kriminále elektrika. A to byla chvíle, kdy biskup Korec mohl klidně vložit své ruce na mou hlavu. Ostatní se pak uskutečnilo odpoledne. Byl jsem zavázán přísným mlčením do doby, než bude možnost dokončit studium a celou věc zlegalizovat. Nebylo to vždy lehké, ale tyto podmínky jsem splnil. Po návratu z kriminálu jsem to sdělil jen svému zpovědníkovi a rodičům. Pracoval jsem dále manuelně. Každé ráno jsem vstával o čtvrt na pět, abych mohl celebrovat a pak jít do práce. Byl to někdy i útok na nervy. Ve volném čase jsem navštěvoval rodiny a mnohé připravoval ke svátostem. Pak přišlo Pražské jaro 1968, svitla nová naděje. S mnohými spolužáky a s Dr.Tkadlčíkem a Dr.Dýmalem jsme se snažili o obnovu kněžského semináře v Olomouci. Podařilo se. Věřím, že tenkrát pomohla i přímluva arcibiskupa Stojana. Nás starší však tenkrát poslali do Litoměřic. Svou situaci jsem řešil jen s tehdejším rektorem P. Josefem Poulem, který měl moji plnou důvěru. On spolu s biskupem Dr.K. Skoupým mně tenkrát umožnili mít konečně v rukou řádný dokument o kněžském svěcení. Po získání i studijního absolutoria na fakultě, jsem byl v roce 1970 k dispozici olomouckému arcibiskupství. Na první pastorační místo jsem byl poslán do Ludgeřovic u Hlučína. Když se zpětně někdy nade vším zamýšlím, uvědomuji si, jak podivuhodná to byla cesta ke kněžství. Cítil jsem to vždy jako projev Boží velkorysosti. Dne jsem nastupoval do PTP v Mimoni. Přesně na hodinu a den jsem za 19 roků přistupoval k oltáři ve Zlámance u Kroměříže (byla to moje druhá primice). Kdybych v životě neprožil nic jiného než tento projev Boží lásky, myslím, že by to stačilo. Na primičním oznámení jsem měl tento text: Budu Ti zpívat, Pane, a jméno Tvé chválit, pokud budu. Na obrázcích pak bylo napsáno: Ne, Pane, nám, ne nám, jen jménu svému a vlasti naší drahé, dej slávu a čest. V duchu tohoto programu jsem začínal svou pastorační činnost a dodnes se snažím tento program naplňovat.

10 POVOLÁNÍ DISPOZICE K ZASLECHNUTÍ Mons. Jiří Paďour OFMCap, biskup-delegát pro mládež a zasvěcený život Povolání! Zdá se mi, že v posledních dvaceti letech se mluví víc a víc o krizi povolání a o nedostatku povolání. Ale málo si všichni uvědomujeme, co říkáme. Povolává Kristus! A poněvadž On povolává a je principem veškerého obsahu života, k němuž povolává, zdá se, že prostě mladí lidé neslyší. Tvrdím: Kdyby znali Krista skutečně, mnozí by nechali všechno a nadšeně by za Ním šli. Je mezi námi velká neznalost Krista. Naše rodiny, farnosti a společenství zřejmě nežijí z toho, co třeba s určitou úctou a přeci bez dopadu říkáme při každé mši: Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste! Komu to říkáme? Říkáme to skutečně adresně Pánu Ježíši nebo to jen sborově mezi sebou vyslovíme? Znovu a znovu, pro každou generaci, pro každého člověka znamená vzkříšení fascinující tajemství. Je to úžasná, nezastupitelná perspektiva věčného života s Bohem v Jeho podivuhodném společenství tří osob, s kterým se můžeme setkat při pozorné četbě a vnímání evangelia. Z toho Církev vždycky žila! A žije! A bude žít! Lze tomu uvěřit, poněvadž tomu uvěřily tisíce, miliony lidí. Z Písma víme, že tomu uvěřil už Abrahám! Že Izaiáš v úžasných vizích proniká až k osobě Pána Ježíše, že tomu uvěřil Jan Křtitel, Panna Maria, sv. Josef, apoštolové, sv. František, Jan Pavel II., Matka Tereza. Nesmíme jen opatrně s určitou podivnou shovívavostí přijímat věci víry. Je třeba odvážně se ponořit do Ježíšova slova a okusit ve víře, věrnosti, v setrvání důsledky takového postoje. Ověřit si, že je to tak, že je to pravda, že On nějak skutečně žije! A že právě to je úžasné, útěšné, plné zvláštního hřejivého tepla Jeho neviditelné, ale zaznamenatelné laskavosti, moudrosti a pronikavé znalosti života! Sv. Jan o Něm napsal: Věděl, co je v člověku! On ví, co potřebujeme! Co vlastně potřebujeme víc, než mít jistotu že Bůh Stvořitel nebe a země, že Bůh tajemný, neviditelný a všemohoucí skutečně existuje. Písmo svaté, historie i současnost jsou toho plné, když budeme pozorní. Povolání dispozici k zaslechnutí, ke slyšení Božího volání se moc přiučíme pozorností a poctivou vnitřní odvahou říci: Pane, tady jsem a poslouchám! Ať slyším!

11 DIALOG S PAPEŽEM Překlad z deníku Avvenire: Jiří Pešek Za technickou podporu děkuji své mamce, která diktovaný text celého tohoto dialogu pečlivě zapisovala. Byl sobotní podvečer 1. září Poté, co několik set tisíc mladých Italů pozdravilo papeže, který přiletěl do Loreta helikoptérou a pak projížděl mezi shromážděnými ve svém papamobilu, všichni se ztišili ke chvíli vážného dialogu o náročných otázkách našich každodenních životů. Začali dva mladí manželé z jihoitalského Bari: 1) Jsme Giovanna a Piero, je nám 27 let a jsme z Bari. Giovanna: Já jsem sociální asistentka. Pracuji se starými lidmi a spolupracuji s charitou v Bari, kde jsem jako dobrovolnice v centru pro přijetí imigrantů. Piero: Já jsem inženýr. Nebylo pro mě jednoduché vystudovat ze základní školy jsme šli na gymnázium jenom tři a pouze já jsem vystudoval univerzitu. Teď ještě budu nějaký čas nezaměstnaný a pak se přestěhuji kvůli práci do Říma, ostatně jako většina mých vrstevníků. Giovanna: Oba pocházíme ze čtvrti San Paolo, která je na okraji města. Je to čtvrť s temnými ulicemi, oplocenými zónami a vysokými domy, které vzbuzují depresivní pocity. Cítíme se jako odpadky globalizačních procesů: mnozí se stěhují pryč a kdo zůstane, musí bojovat, často sám, proti nespravedlnostem, jež zabíjejí naše sny. Přesto tato periferie patří k oblastem, kde žije nejvíce mladých lidí. Je těžké vysvětlit úctu k vlastnictví druhých, pokud sami nic nevlastníte. To samé platí i pro mezilidské vztahy: nedostatek pozornosti, láskyplných maličkostí a rodinných citů často vede k postojům uzavřenosti a nepřátelství. Piero: To je i případ Giovanniho. Neznal svého otce, protože byl již léta ve vězení. Jeho matka začala žít s někým jiným a on zůstal na ulici. Musel krást, aby přežil. Někteří jeho kamarádi byli zabiti při přestřelce v baru. To se mohlo stát osudovým i jemu. Dnes žije Giovanni na severu Itálie a pracuje jako tesař. Objevil hodnotu čestnosti, a to i díky svému vztahu k Ježíšovi. Stále však sní o tom, že se vrátí žít a pracovat do Bari. Giovanna: Bohužel, spousta životních příběhů nemá takové řešení se šťastným koncem, jako v případě Anny. Ona, podobně jako mnoho jejích spolužáků, vychodila jenom základní školu. Utekla z domu s Markem, který je bez práce a žije z malých krádeží. Mají spolu syna. Marek je často ve vězení a Anna je stále doma, kde ho čeká a sdílí jeho vězeňský osud. Oba se již vzdali svých snů po jiném životě. Piero: Giovanni, Salvatore, Vito a Antonello byli přátelé, chladnokrevně zavraždění z malicherných důvodů a částečně také díky lhostejnosti čtvrti,

12 v níž žili. Nám nyní připadá, jako by nás právě oni povzbuzovali k tomu, abychom naplnili jejich naděje. Chceme to zkusit, Svatý otče, a prosíme, abychom nezůstali sami. Piero a Giovanna přicházejí přímo k papežovi, zdraví ho a ptají se jej: Mnohým z nás mladých na periferii chybí centrum místo nebo osoby schopné dát nám identitu. Často jsme bez příběhů, bez perspektiv a tedy i bez budoucnosti. Zdá se, že to, po čem toužíme, se snad nikdy nestane. Z toho vyplývá pocit opuštěnosti a často různých závislostí. Svatosti, jak se můžeme stát pro někoho nebo pro něco důležitými? Jak je možné doufat, když realita ničí každý sen o štěstí, každý životní projekt? Odpověď Benedikta XVI.: Díky za tuto otázku a za velmi realistické popsání vaší situace. V perifériích tohoto světa s velkými problémy není jednoduché nacházet řešení. Nechceme žít v zjednodušujícím optimismu, na druhou stranu ale musíme mít odvahu jít dopředu, a tak bych hned zpočátku uvedl jádro své odpovědi: Ano, i dnes je tu naděje. Každý z vás je důležitý, protože každý z vás je poznáván a chtěn a pro každého má Bůh svůj plán. Naším úkolem je objevit ho a vzájemně si pomoci k jeho uskutečnění, navzdory těmto nepříznivým podmínkám. Abychom to upřesnili: na okrajích města se zdá být těžký rozvoj a proměna světa k lepšímu. Všechno jakoby bylo koncentrováno ve velkých centrech ekonomické a politické moci. Vládne tu velká byrokracie a kdo se nachází na okraji, jako by byl vyloučen z tohoto života. Pak je tu další stránka této situace vyvržení mnohých, totiž že základní buňky života společnosti, které se mohou stát centry i na periférii, jsou rozdělené: rodina, která by měla být místem, kde se setkávají generace od pradědečka až k pravnukovi a kde se učí tomu základnímu pro život. Místo toho je však často rozdělené a v nebezpečí. O to víc musíme dělat vše možné pro to, aby rodina žila, aby i dnes byla živou buňkou, centrem v periférii. Podobně také farnost, živoucí buňka církve, má být místem inspirace života a solidarity. Zde musím říct, že se často hovoří o církvi na periférii a v centru, tedy v Římě. Ale ve skutečnosti v církvi nejsou okrajové zóny, protože kde je Kristus, tam se všechno stává centrem. Kde se slaví eucharistie a kde je svatostánek, tam je Kristus, a tedy centrum. My musíme dělat všechno pro to, aby tato živá centra byla účinná a stala se skutečnou silou, bránící tomuto vyvržení. Církev živá, církev malých společenství, církev farností a hnutí, by měla vytvářet centra na periférii a pomáhat tak překonat věci, které velká politika nepřekoná. V naší současné společnosti nestačí velká síla moci, ale je potřeba solidarity iniciativy a tvořivosti všech. Vím, že je lehčí o tom hovořit než to realizovat, ale vidím zde osoby, které pracují na tom, aby na okrajích rostla tato centra a s nimi i naděje. Zdá se mi,

13 že právě na těchto místech se máme chopit iniciativy, aby tam byla přítomná církev a s ní také centrum světa, kterým je Kristus. Viděli jsme, a dnes v evangeliu znovu vidíme, že pro Boha neexistují okrajové zóny. Svatá země byla periférií Římského impéria, Nazaret podřadným a neznámým městem a právě toto místo se stalo středem, který změnil svět. I my jsme povoláni vytvořit centra víry, naděje a lásky, solidarity, smyslu pro spravedlnost a spolupráci. Jenom tak bude moci moderní společnost přežít. Potřebujeme velké odvahy k překonání současné beznaděje. Musíme dát naše síly dohromady ve prospěch solidarity a udělat maximum pro to, aby vzrostla naděje, lidé mohli spolupracovat a žít. Vidíme, že svět se musí změnit. A to je právě poslání mladé generace! Nedokážeme to udělat jen vlastními silami, ale ve společenství jedné víry a jedné cesty. Ve společenství s Kristem, s Marií a všemi svatými můžeme udělat něco podstatného. Povzbuzuji vás a zvu vás, abyste měli důvěru v Krista, abyste měli důvěru v Boha, abyste žili ve velkém společenství svatých a šli kupředu změnit svět vytvářením center v periférii. Tak se bude moci zviditelnit a realizovat naděje všech a každý bude moci říct já jsem v dějinách světa důležitý. Pán nám pomůže. 2) Sára z Janova vypráví: Jmenuji se Sára, je mi 24 let a jsem z Janova. Již 2 roky pracuji v obchodě se sportovními potřebami a žiji se svojí rodinou na okraji města ve čtvrti Begato, jež je považována za velmi nebezpečnou. Žiji zde od svého narození a moji rodiče po životě plném tvrdé práce a obětí si konečně mohli dovolit koupit dům. S rodinou jsme vždycky chodili do kostela a na programy Katolické akce. Prožila jsem dětství a mládí v místě, kde jen málokdo se zajímá o člověka a o prostředí ke hře a ke studiu, a s přáteli, kteří se často cítí opuštění a vykořenění. Ve farnosti jsem velmi brzy pomáhala vychovávat chlapce a děvčata jen o něco mladší, než jsem byla já. Byly to děti z naší čtvrti s nejrůznějšími osudy, ale často s oním pocitem opuštěnosti, který jsem i já občas zakoušela navzdory pěkné rodině a mnoha přátelům. Bylo mi 7 let, když jsme si s mamkou, taťkou a bratrem všimli dítěte přibližně mého věku. Bylo stále samotné a špatně oblečené a celý den bloudilo po ulicích čtvrti jako ztracené. Moji rodiče se zajímali o jeho situaci a ono k nim získalo důvěru a sympatie. Zde vzniklo rozhodnutí vzít ho, po dohodě se sociálními službami, do péče naší rodiny. Ondřej a já jsme vyrůstali spolu. Zakusila jsem, co to znamená být někomu bližním. Také jsem poznala, jak je těžké cítit se poznamenaný, protože Ondřej, navzdory příležitosti v nové rodině, zůstal přesvědčen, že když se narodíš nešťastným, zemřeš nešťastným. Takovéto myšlenky mělo i mnoho mých přátel, s nimiž jsem vyrůstala. Je to, jako kdyby všechny zaplavilo velké a těžké ticho, naprostá kapitulace. Myslím na desítky mladých dívek, které

14 bloumají po ulicích takřka bez oblečení, jež se často stanou těhotnými ještě předtím, než pochopí, co to znamená. Myslím na časté vandalství a hloupé šikanování, kterým i osoby mě blízké, vyplňují prázdnotu noci. Všímám si, že to ticho je ve skutečnosti plné výkřiků o pomoc, které nikdo neumí nebo nechce slyšet. Svatý otče, to ticho je také otázkou pro moji víru, protože není vždy jednoduché hovořit o Bohu právě v těchto situacích. Tento tichý výkřik se týká i dalších čtvrtí Janova a mnoha mladých lidí, kteří jsou na tom sociálně a ekonomicky lépe než my. V obchodech, v práci, na mnoha místech si všímám, jak tento typ opuštěnosti nepatří jen okraji mého města, ale je určitým okrajem života. Sára se ptá Svatého otce: Věřím v Boha, který se dotknul mého srdce, ale je tu mnoho nejistot, otázek a strachů, které nosím v sobě. Není jednoduché hovořit o Bohu s přáteli. Mnozí z nich vidí církev jako tu, která mladé soudí, která jim brání v jejich tužbách po štěstí a lásce. Tváří v tvář tomuto odmítnutí vnímám celou svou lidskou osamělost a chtěla bych cítit Boží blízkost. Svatosti, kde je v tomto tichu Bůh? Odpověď Benedikta XVI.: Ano, i my věřící známe Boží mlčení. V žalmu, který jsme se před chvílí modlili, zazněl tento takřka zoufalý výkřik mluv Bože, neskrývej se!. Před nedávnem byla publikována kniha duchovních zkušeností Matky Terezy, v níž je popsáno, jak se vší svojí láskou a silou víry trpěla v Božím mlčení. Z jedné strany musíme snášet toto Boží ticho také proto, abychom mohli pochopit naše bratry, kteří Boha neznají. Z druhé strany můžeme spolu s autorem žalmu stále znovu volat k Bohu: Mluv, projev se! Bezpochyby můžeme ve svém životě nalézt velké okamžiky, v nichž se Boží přítomnost stává reálně vnímatelnou, pokud je naše srdce otevřené. Vzpomínám si v této chvíli na jednu malou příhodu, kterou vyprávěl Jan Pavel II. na duchovních cvičeních ve Vatikánu, když ještě nebyl papežem. Vyprávěl, že po válce jej navštívil jeden ruský důstojník, který byl vědcem a jako vědec mu řekl: Jsem si jist, že Bůh neexistuje. Ale když stojím na krásné, majestátné hoře, jsem si stejně tak jist, že Stvořitel existuje, že existuje Bůh. Nádhera stvoření je jedním z pramenů, kde se můžeme reálně dotknout Boží krásy. Můžeme vidět, že Stvořitel existuje, a že je dobrý. Zde chápeme pravdu bible, která říká ve vyprávění o stvoření světa, že Bůh jej vytvořil svým srdcem, svou vůlí a svým rozumem a viděl, že je dobrý. On je dobrý a my máme být také dobří, abychom měli srdce otevřené pro skutečnou Boží přítomnost. Když pak slyšíme Boží slovo při bohoslužbách, doprovázených hudbou víry, vnímáme tuto přítomnost. Vzpomínám si nyní na jinou malou událost, kterou mi před časem vyprávěl jeden biskup: Znal prý jednu ženu, nekřesťanku, která byla velmi inteligent-

15 ní a začala poslouchat hudbu Bacha, Händela a Mozarta. Byla jí fascinována a jednoho dne řekla: Musím najít pramen, z něhož mohla vzejít tato krása! A ta žena se obrátila na křesťanství, na katolickou víru, protože pochopila, že tato krása má svůj pramen. Je to pramen Kristovy přítomnosti v srdcích, ve zjevení Krista v tomto světě. Tedy, slavnostní bohoslužby, ale také úplně osobní rozhovor s Kristem, jsou místem, kde tu a tam on reálně hovoří. Dále je tu přátelství, společenství víry. Dnes, kdy jsme se shromáždili tady v Loretu, vidíme, jak nás víra sjednocuje, jak z nás přátelství vytváří společenství na cestě. Vnímáme, že to nepochází zničehonic, ale že to má reálný zdroj, jímž je Bůh tichý i mluvící, ten, který se zjevuje a jehož máme být svědky, protože jeho přítomnost umožňuje, aby naše víra byla světlem i pro druhé. Na jednu stranu tedy musíme přijmout, že Bůh je často mlčenlivý, ale na druhou stranu nemůžeme být hluší k jeho slovům, k tomu, jak se zjevuje při různých příležitostech ve stvoření, při krásných bohoslužbách, přátelství uprostřed církve. Pokud jsme naplněni jeho přítomností, můžeme toto světlo dávat druhým. A tak přecházím k odpovědi na první část tvé otázky je těžké hovořit přátelům o Bohu a ještě těžší je hovořit o církvi. Oni totiž vidí v Bohu pouze omezení své svobody. Představují si Boha přikázání a zákazů a církev jako instituci, která nás omezuje a ukládá zákazy. Ale my se máme snažit zviditelnit církev živou, nikoliv jako nějaké centrum moci s těmito nálepkami, ale jako společenství přátel, v nichž se rodí radost k životu, navzdory všem jeho problémům. Teď mě napadá třetí vzpomínka. Byl jsem v Brazílii v jednom zařízení, kde se starají o narkomany, kteří zde obnovují svou naději, znovu nacházejí chuť do života. Právě oni zde dosvědčovali, že poznání Boží existence pro ně znamenalo uzdravení ze zoufalství. Tak pochopili, že život má smysl a nalezli radost z pobývání na tomto světě i sílu k řešení problémů lidského života. V každém lidském srdci, navzdory všem problémům, je žízeň po Bohu. Tato žízeň po nekonečnu, skrytá v srdcích, se projevuje i ve světě drog člověk chce rozšířit prostor svého života, mít z něj víc, mít nekonečno. Avšak droga je lží a zradou, protože život nerozšiřuje, ale ničí. Pravá je ta žízeň, která se obrací k Bohu a vede nás, abychom se vydali na cestu k němu. Na této cestě si pak musíme vzájemně pomáhat. Kristus přišel právě proto, aby vytvořil ve světě síť společenství, kde se můžeme navzájem nést a společně nacházet cestu života. Máme pochopit, že Boží přikázání nejsou omezením naší svobody, ale jsou cestami, které nás vedou k druhému, k plnosti života. Prosme Pána, aby nám pomohl pochopit jeho přítomnost a být plnými jeho zjevení, jeho radosti a pomáhat si navzájem ve společenství víry jít kupředu. Nacházet stále více s Kristem pravou tvář Boha, a tak také pravý život.

16 3)Ilaria pochází z Říma: Jmenuji se Ilaria a pocházím z Říma. Můj život byl poznamenán tichým, ale hlubokým násilím již odmalička: otec násilník, často mimo domov, a následný rozvod mých rodičů a další konkrétní těžkosti. Přiznávám, že jsem si přála, abych se nikdy nenarodila. Vyrůstala jsem s celou tou bolestí uvnitř, v rodině, ve škole, s přáteli. Skrze různé způsoby zábavy jsem se snažila ukrýt tyto problémy před sebou i před druhými, a tak jsem hodně poslouchala hudbu, provozovala sport a dokonce studovala. Avšak dříve nebo později bylo potřeba tento problém vyřešit. S plynoucím časem bylo stále náročnější o tom hovořit. Žila jsem dál v tichosti a všechno skrývala do té doby, než se můj špatný stav projevil anorexií. Na vlastní kůži jsem se přesvědčila, že vnitřními problémy se musí léčit jako každá nemoc. Trpěla jsem velmi silnými panickými záchvaty, které způsobovaly ochablost svalů a dýchací problémy. Často mě museli hospitalizovat, jednou dokonce na jednotce intenzívní péče. Z této situace dostala, jen díky několika osobám, které mi pomohly. Především díky své matce, která mi darovala víru, v níž mě vychovávala: večerní modlitby byly mým jediným úkrytem. Pomohla mi paradoxně také tím, že v určité chvíli pochopila, že mi nemůže pomoci přímo a stáhla se do pozadí. Dále děkuji donu Robertovi, knězi, který mě v 18 letech připravoval na biřmování a poté mi umožnil prožít nádherné světové setkání mládeže v roce 2000 v Římě. Během večera na tomto setkání jsem vnímala Boží objetí. Načerpala jsem tam sílu, jež nepocházela ze mne. Můj stav se začal zlepšovat, a to i díky terapeutce, kterou mi don Robert sehnal. Sama bych jistě mnoho pokroku neudělala. Můj psychologický pokrok pokračoval spolu s duchovním začala jsem se věnovat duchovnímu rozlišování, ve kterém jsem vnímala, že Bůh ke mně hovoří tváří v tvář skrze své slovo. Vdala jsem se v roce 2004, když mi bylo 23 let a stala jsem se matkou jednoho krásného dítěte. Jmenuje se Alessandro a je mu teď 21 měsíců. Svěřuji ho Matce Boží, jejíž mimořádnou přítomnost jsem objevila při modlitbě růžence. Samozřejmě, že některé problémy zázračně nezmizely a projevují se i v životě rodiny. Ale psychologický a zároveň duchovní pokrok pomáhá nalézt správný způsob, jak čelit a dokonce milovat vlastní kříž, aniž bychom ztratili naději. Dnes večer jsem tady, abych dala hlas tomu, kdo hlas nemá, tomu kdo, jako já v určité době, nedokáže doufat a nese si v sobě utlumený výkřik o pomoc. Pán tě nese v náručí, pokud se necháš nést.

17 PROMLUVA SVATÉHO OTCE K MLADÝM NA LORETU Přeložil Milan Glaser, upravil Jiří Pešek. Zdroj: Drazí mladí, kteří jste nadějí církve v Itálii! Jsem šťasten, že se s vámi mohu setkat na tak jedinečném místě v tento výjimečný večer, plný modlitby, zpěvu i mlčení, plný nadějí a hlubokých prožitků. Toto údolí, kde se i můj milovaný předchůdce Jan Pavel II. s mnohými z vás sešel, se nyní stalo vaší agorou, vaším fórem bez bariér a zdí, kam mnohé cesty vedou a mnohé odtud vycházejí. Pozorně jsem naslouchal těm, kteří mluvili vaším jménem. Přišli jste na toto místo pokojného a radostného setkání z mnoha různých důvodů: někdo proto, že patří k nějaké skupině, někdo byl pozván přítelem, někdo z vnitřního přesvědčení, někdo s pochybnostmi v srdci, někdo jen se zvědavostí Ať už je ale důvod, který vás sem přivedl, jakýkoliv, mohu vám říci, že dohromady nás sem v podstatě přivedl Duch Svatý. Ano, je tomu právě tak. Přivedl vás sem Duch a vy jste přišli se svými pochybnostmi i jistotami, radostmi i starostmi. Je nyní na vás, abyste svá srdce otevřeli a všechno nabídli Ježíšovi. Řekněte mu: hle, tady jsem. Jistě ještě nejsem takový, jakým bys mne chtěl mít ty, nedokážu plně pochopit ani sebe sama, ale s tvou pomocí jsem připraven tě následovat. Pane Ježíši, tento večer bych s tebou chtěl mluvit a naučit se postoji důvěry a oddanosti jako žena, která před dvěma tisíci lety řekla své ano Bohu. Otec si ji vybral, aby byla tvou Matkou, protože byla chápavá a poslušná jeho vůli. Jako ona, jako ta nepatrná Maria, každý z vás, drazí mladí přátelé, řekněte Bohu s vírou: Tady jsem. Ať se mi stane podle tvého slova! Dnes večer prožíváme nádhernou podívanou mladé a uchvacující víry! Díky vám se tento večer Loreto stalo duchovní metropolí mladých lidí; centrem, k němuž se duchovně sbíhá množství jiných mladých lidí z pěti kontinentů. Cítíme se v této chvíli jakoby obklopeni očekáváními a nadějemi milionů mladých z celého světa: tento večer někteří bdí, jiní spí, další studují či pracují; někdo doufá, někdo si zoufá, někdo věří a někdo věřit nedokáže, někdo miluje život a někdo jej zahazuje. Rád bych, aby ke všem dosáhla moje slova: Papež je vám nablízku, sdílí vaše radosti i bolesti, sdílí především nejniternější naděje vaší duše a za každého z vás se modlí k Pánu, aby vám daroval plný a šťastný život, který by měl smysl. Plný a šťastný život se dnes, bohužel, mnohým mladým zdá jako náročný sen, někdy takřka neuskutečnitelný. Mnozí vaši vrstevníci hledí do budouc-

18 nosti s obavami a kladou si řadu otázek. Ustaraně se ptají: jak se zařadit do společnosti, poznamenané tolika tak závažnými nespravedlnostmi a utrpeními? Jak reagovat na sobectví a násilí, které často zdánlivě převažuje? Jak dát plný smysl životu? S láskou a přesvědčením opakuji vám, drazí mladí a prostřednictvím vás i vašim vrstevníkům z celého světa: Nemějte obavy, Kristus může naplnit ty nejniternější očekávání vašeho srdce! Existují snad nerealizovatelné sny, když je vzbuzuje a pěstuje v srdci Duch Svatý? Nic a nikdo, řekl by apoštol Pavel, nás nebude moci odloučit od Boží lásky v Ježíši Kristu našem Pánu (srov. Řím 8,35-39). Tento večer bych vám rád zopakoval, že každý z vás, pokud zůstane sjednocen s Kristem, může dosáhnout velkých věcí. Proto, drazí přátelé, můžete bez obav snít s otevřenýma očima o velkých plánech a nemusíte se nechat odrazovat obtížemi. Kristus má ve vás důvěru a touží, aby každý z vás mohl uskutečnit svůj nejušlechtilejší a nejvznešenější sen pravého štěstí. Nic není nemožné tomu, kdo Bohu důvěřuje a svěřuje se mu. Vzpomeňte si na nepatrnou Marii! Anděl ji postavil před něco vskutku nepochopitelného: podílet se tím nejúžasnějším způsobem na velkolepém Božím plánu, na spáse lidstva. Tohoto návrhu se Maria zalekla, když pomyslela na nepatrnost svojí existence před všemohoucím Bohem, a ptala se: jak je to možné, proč právě já? Byla však ochotna splnit božskou vůli a pohotově pronesla své ano, které změnilo její život i dějiny celého lidstva. A díky jejímu ano se i my dnes večer tady setkáváme. Kladu si otázku a ptám se vás: mohou se požadavky, s nimiž se na nás obrací Bůh, ať už se zdají jakkoli náročné, vůbec někdy srovnávat s tím, co žádal Bůh na mladičké Marii? Drazí chlapci a děvčata, učme se od Marie říkat ano, protože ona opravdu ví, co to znamená velkodušně odpovědět na Pánovy návrhy. Maria zná, drazí mladí, vaše nejvznešenější a nejhlubší očekávání. Zná dobře zejména vaši velkou touhu po lásce, vaši potřebu milovat a být milováni. Budete-li na ni hledět a ochotně ji následovat, objevíte krásu lásky. Nikoli oné lásku typu použij a zahoď, přechodné a klamné vězeňkyně sobecké a materialistické mentality, ale lásku opravdovou a hlubokou. Každý chlapec a každé děvče chovají v hloubi svého srdce sen o lásce, která dá plný smysl jejich budoucnosti. Mnozí z nich naleznou jeho splnění ve volbě manželství a vytvoření rodiny, kde je láska mezi mužem a ženou prožívána jako vzájemný a trvalý dar, jako definitivní dar, jenž je zpečetěn přitakáním proneseným před Bohem v den svatby. Je to ano na celý život. Dobře vím, že uskutečnění tohoto snu je dnes stále méně snadné. Kolik je kolem nás selhání v lásce! Kolik manželských párů sklání hlavy, vzdává to a rozvádí se! Kolik rodin se rozpadá! Kolik mladých, i mezi vámi, se stalo svědky rozchodu a rozvodu svých rodičů! Těm, kdo se nacházejí v těchto tak delikátních a složitých situacích bych rád tento večer

19 řekl: Matka Boží, společenství věřících i papež vám jsou nablízku a modlí se za to, aby se krize, jež poznamenávají rodiny naší doby, nestaly nevratnými. Kéž křesťanské rodiny s podporou božské Milosti, zůstanou věrné onomu slavnostnímu závazku lásky přijatému s radostí před knězem a křesťanským společenstvím v den svatby. Před tolika selháními nezřídka vyvstává otázka: jsem já lepší než moji přátelé a moji rodiče, kteří se pokusili a nedokázali to? Proč bych já, právě já, měl dokázat to, co mnozí jiní vzdali? Tato lidská obava může zablokovat i odvážného ducha. Ale tento večer, drazí mladí přátelé, Maria v blízkosti svého Svatého domku, každému z vás opakuje slova, s nimiž se na ni samotnou obrátil Anděl: Nebojte se! Nemějte strach! Duch Svatý je s vámi a nikdy vás neopustí. Tomu, kdo důvěřuje v Boha, není nic nemožné. Platí to pro ty, kterým je určen život manželský, a tím víc pro ty, kterým Bůh navrhuje život totálního odstupu od dober této země, aby byli naplno oddáni jeho Království. Mezi vámi jsou někteří, kteří vykročili ke kněžství, k zasvěcenému životu; někteří touží být misionáři, i když vědí kolik rizik to obnáší. Myslím na kněze, řeholníky i laické misionáře, kteří zahynuli ve službách evangeliu. Mnoho by nám k tomu mohl říci otec Giancarlo Bossi, za něhož jsme se modlili během jeho únosu na Filipínách, a dnes se těšíme z jeho přítomnosti mezi námi. Rád bych v něm pozdravil a poděkoval všem těm, kteří vydávají svůj život pro Krista na frontách evangelizace. Drazí mladí, pokud vás Pán povolá žít niterněji v jeho službách, odpovězte velkodušně. Buďte si jisti tím, že život darovaný Bohu není nikdy promarněn. Drazí mladí, neskončím svou promluvu, aniž bych vás před tím otcovsky neobjal. Objímám tedy jednoho po druhém a srdečně vás zdravím. Zdravím přítomné biskupy, zvláště arcibiskupa Angela Bagnasca, předsedu Italské biskupské konference, a arcibiskupa Gianniho Danziho, který nás hostí ve své diecézi. Zdravím kněze, řeholníky, řeholnice i animátory, kteří vás doprovázejí. Zdravím občanské autority a ty, kteří se postarali o uskutečnění tohoto setkání. Virtuálně se ještě později spojíme a znovu se uvidíme zítra ráno na závěr této noční vigilie v tom nejvznešenějším momentě našeho setkání, až se sám Ježíš reálně zpřítomní ve svém Slově a v tajemství Eucharistie. Už nyní bych vás rád pozval na schůzku do Sydney, kde se bude za rok konat Světový den mládeže. Vím, že Austrálie je daleko a pro mladé Italy je doslova na opačném konci světa. Prosme Pána, který koná divy, aby mnohým z vás dal možnost tam přijet. Kéž to udělí mně, a kéž to udělí vám. Je to jeden z mnoha snů, který tuto noc při společné modlitbě svěříme Marii.

20 ROK SVATÉHO PAVLA Tiskové středisko ČBK V předvečer slavnosti sv. Petra a Pavla předsedal papež Benedikt XVI. slavnostním nešporám v bazilice sv. Pavla za hradbami v Římě. Během nich oficiálně vyhlásil Rok svatého Pavla, který se bude konat při příležitosti výročí narození tohoto apoštola národů. Rok svatého Pavla nebo taky Pavlovský rok bude zahájen a ukončen Benedikt XVI. v promluvě před jeho vyhlášením zdůraznil, že Kristus i dnes potřebuje apoštoly ochotné obětovat se. Potřebuje svědky a mučedníky jako byl svatý Pavel. Nejdřív horlivý pronásledovatel křesťanů poté, co na cestě do Damašku padl na zem oslepen božským světlem, přešel bez váhání na stranu Ukřižovaného a následoval ho bez dalšího rozvažování. Žil a pracoval pro Krista; pro něho trpěl a zemřel. Jak aktuální je dnes jeho příklad! zdůraznil papež. Jak dále uvedl, Rok svatého Pavla bude výsadním způsobem probíhat v Římě. V papežské bazilice, ve které jsou uchovány relikvie světce, a rovněž v přilehlém benediktinském opatství, jemuž je bazilika svěřena, se u této příležitosti budou konat různá liturgická, kulturní a ekumenická setkání i další pastorační a společenské akce, inspirované pavlovskou spiritualitou. Zvláštní pozornost má být věnována také poutím věřících z různých zemí k hrobu apoštola v Římě. Pořádat se budou i studijní setkání a vyjdou zvláštní publikace o Pavlových textech s cílem lépe poznat nesmírné bohatství učení, které se v nich skrývá. Obdobné akce v rámci Roku svatého Pavla bude možné organizovat také mimo Řím, a to v diecézích, poutních místech, chrámech a v náboženských, vzdělávacích a sociálních institucích, které nesou jméno svatého Pavla a jsou inspirovány jeho postavou a učením. Svatý otec zvlášť poukázal na ekumenický rozměr akcí připravených na Rok svatého Pavla. Připomněl, že svatý Pavel jako apoštol národů nešetřil svými sílami, pokud šlo o jednotu a svornost všech křesťanů. Ať nás on sám vede a chrání během těchto oslav dvoutisíciletí jeho narození a pomáhá nám usilovat o pokorné a upřímné hledání plné jednoty všech údů mystického Těla Kristova, dodal na závěr Benedikt XVI.

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více