ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2011 IV. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2011 IV. ROČNÍK"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2011 IV. ROČNÍK SLOVO REDAKCE SLOVO STAROSTY DŮLEŽITÉ!!! VÍTĚZ OMALOVÁNKOVÉ SOUTĚŽE ZPRÁVY Z OÚ LETIŠTĚ VODOCHODY NAPSALI JSTE NÁM INFORMACE Z MŠ A ZŠ LIDÉ, ČTĚTE! NAPSALI NAŠI NEJMENŠÍ OMALOVÁNKOVÁ SOUTĚŽ

2 SLOVO REDAKCE Milí čtenáři, nejprve se zdálo, že toto číslo bude chudé na Vaše příspěvky, že budeme muset vystačit s našimi příspěvky. Věřila jsem, že to nebylo způsobeno nezájmem, ale tím, že v době sestavování časopisu byla naše Zuzka na dovolené a užívala si ještě teplého počasí. Možná některé z Vás napadlo, že pokud se budou příspěvky shromažďovat u mne, projdou cenzurou. Ubezpečuji Vás, že se tak nestalo. Uveřejnila jsem všechny příspěvky. I na zadní straně tohoto časopisu je napsáno: Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady. Každý má právo vyjádřit svůj názor. Zkrátka platí, co napsala Zuzka v letošním dubnovém čísle. Rádi Vaše příspěvky otiskneme. Přejeme všem čtenářům krásné podzimní dny. Za redakci (tentokrát) Jana Langová SLOVO STAROSTY Vážení občané, vzhledem k tomu, že byznys do politiky již neprorůstá, ale dokonale prorostl, rozhodl jsem se Vás informovat, že pravděpodobně příští týden jako starosta obce Panenské Břežany učiním následující kroky. Hospodářský podvýbor Parlamentu pro letectví a kosmonautiku již na dvou výjezdních zasedáních přizval i zástupce Penty, což je nehorázné a velmi podezřelé, v únoru 2011 na letišti Vodochody na letišti Ruzyně a vyslovil jednoznačnou podporu rozvoji Letiště Vodochody, přestože proces EIA /již po třetí/ je stále v posuzovací fázi MŽP. Předsedou podvýboru je Ing. Hojda, který na únorovém zasedání přesvědčoval starosty okolních obcí, aby záměr rozvoje letiště podpořili a na říjnovém zasedání projevil stejnou podporu Letišti Vodochody. Vzhledem k tomu, že rozvoj Letiště Vodochody není veřejným zájmem, ale pouze sobeckým záměrem firmy Penta se silnými negativními dopady na náš region, by politici měli v této situaci zaujmout jednoznačný postoj a chránit státní zájem, v tomto případě letiště Ruzyně, jelikož vznikem další nepotřebné konkurence by byl stát, resp. letiště Ruzyně, silně ekonomicky postiženo. Dokonce exministr dopravy p.schling na únorovém zasedání oznámil starostům, že o LV je již dávno rozhodnuto a bude. Z jakých zdrojů má tyto zaručené informace? Zástupci Penty na druhém zasedání dokonce prohlásili, že LV protlačí. Naskýtá se otázka s kým a za co? Proto jsem se rozhodl požádat: 1) Předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu paní Němcovou o přijetí nás starostů a občanských sdružení v její kanceláři 2 ŘÍJEN 2011

3 2) osobně požádat předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu paní Němcovou o 5 minutové vystoupení mé osoby v Parlamentu ČR Dále mám sjednanou schůzku na Ministerstvu životního prostředí s p. náměstkem Hlaváčem, ministrem vnitra Janem Kubicem a ministrem dopravy Pavlem Dobešem, v Senátu v Podvýboru Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku pro důchodovou reformu a jednání v Praze v Lublaňské ulici, jehož tématem je změna ve stanovení hlukových limitů. Iniciativa Stop Letišti Vodochody zvažuje arbitráž se státem, který podporuje rozvoj Letiště Vodochody. Holík Libor DŮLEŽITÉ!!! Dopis na Úřad pro civilní letectví námitky proti návrhu ochranného hlukového pásma Spolu s časopisem je do schránek distribuován dopis na Úřad pro civilní letectví, kterým jednotlivý vlastníci nemovitostí dávají úřadu na vědomí, že budou podávat námitky proti návrhu ochranného hlukového pásma a že se budou účastnit řízení. Dopis rovněž obsahuje žádost o poskytnutí informace, zda již úřad obdržel návrh na vyhlášení ochranného hlukového pásma. Úřad má povinnost na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od obdržení žádosti. Tento dopis by měli posílat jednotliví vlastníci nemovitostí, které by leželi v ochranném hlukovém pásmu, čili je potřeba jim tento dopis distribuovat skrz obce. Čím víc jednotlivých vlastníků tento dopis pošle, tím lépe. Dopis můžete odeslat Úřadu pro civilní letectví nebo odevzdat na OÚ, který je Úřadu pro civilní letectví předá za Vás. Znění dopisu: Úřad pro civilní letectví Letiště RUZYNĚ Praha 6 Panenských Břežanech dne... K záměru vyhlášení ochranného hlukového pásma Letiště Vodochody Žádost o informace Dne byla na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje zveřejněna doplněná dokumentace o hodnocení vlivů na životního prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění - Letiště Vodochody, k.ú. Vodochody, Postřižín, Zlončice, ŘÍJEN

4 Máslovice, Hoštice, Dolínek, Panenské Břežany, Klíčany a Odolena Voda, okr. Praha- východ, jejíž dopracování bylo oznamovateli uloženo Ministerstvem životního prostředí ve vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k doplněním dne Z předložené dokumentace EIA vyplývá, že investor zamýšlí zřídit kolem Letiště Vodochody ochranné hlukové pásmo. S vyhlášením ochranného hlukového pásma nesouhlasím. Domnívám se, že Úřad pro civilní letectví nemá v případě záměru rozšíření Letiště Vodochody specifikovaného ve výše uvedené dokumentaci pravomoc k vyhlášení ochranného hlukového pásma kolem Letiště Vodochody. Ochranná hluková pásma letišť jsou upravená v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Zákon o civilním letectví pak v 37 toliko zmiňuje hlukové pásmo jako jeden z druhů ochranných pásem leteckých staveb, zatímco zákon o ochraně veřejného zdraví v 31 stanoví, že provozovatel vojenského letiště nebo mezinárodního letiště s více než starty nebo přistáními ročně je povinen navrhnout vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště, pokud jsou překročeny hygienické limity hluku z provozu letiště. Navrhovaný záměr letiště Vodochody představuje mezinárodní letiště s méně než starty nebo přistáními ročně, kdy v současnosti nedochází k porušování hlukových limitů. K jejich porušování má dojít až na základě záměru rozšíření letiště na mezinárodní letiště, který se teď projednává před Ministerstvem životního prostředí. Při vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště musí být splněny jak podmínky stanovené zákonem o civilním letectví, tak podmínky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zákon o civilním letectví v ust. 37 odst. 2 písm. f), pod kterým je jako jeden z typů ochranných pásem leteckých staveb uvedeno hlukové pásmo, odkazuje na zákon o ochraně veřejného zdraví. Zákon o civilním letectví neobsahuje žádnou další právní úpravu ochranných hlukových pásem. Z toho důvodu tedy platí, že vyhlásit ochranné hlukové pásmo letiště je možné pouze za splnění podmínek zákona o ochraně veřejného zdraví. Jinými slovy, zákon o ochraně veřejného zdraví je speciální úpravou k úpravě obecné obsažené v zákoně o civilním letectví. Při vyhlašování jakýchkoliv ochranných hlukových pásem letišť je tedy třeba postupovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví povinnost provozovatele letiště navrhnout vydání ochranného hlukového pásma, a to pouze v případě, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky: 1. mezinárodní letiště zajišťující více než startů nebo přistání ročně nebo vojenské letiště a 2. překračování hlukových limitů. Ochranné hlukové pásmo pak vyhlásí Úřad pro civilní letectví po dohodě s krajskou hygienickou stanicí. Z tohoto zákonného ustanovení tedy vyplývá, že pokud tyto podmínky splněny nejsou, provozovatel letiště nemá povinnost navrhnout vydání ochranného hlukového pásma. Zákon ovšem nic neříká o tom, zda v případě nesplnění daných podmínek může Úřad pro civilní letectví přistoupit k vyhlášení ochranného hlukového pásma. Ochranné hlukové pásmo se vydává jako opatření obecné povahy dle správního řádu. Opatření obecné povahy jsou upravená v ust správního řádu. Klíčové je ust. 171 správního řádu, dle kterého podle této části správního řádu postupují správní orgány v případech, kdy jim zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím. Správní řád tedy stanoví, že správní orgány mohou 4 ŘÍJEN 2011

5 vydávat opatření obecné povahy pouze v případě, že jim to ukládá zákon. Zákon o veřejném zdraví ovšem vydání ochranného hlukového pásma u mezinárodních letišť s méně než starty ročně neukládá. Navíc tento zákon hovoří o ochranném hlukovém pásmu letiště v případech, že hlukové limity jsou překračovány, nehovoří ovšem o případech, kdy porušování hlukových limitů hrozí, nebo se teprve v budoucnu předpokládá. Ze zákona o ochraně veřejného zdraví tedy nelze dovodit pravomoc Úřadu pro civilní letectví pro vyhlášení ochranného hlukového pásma mezinárodního letiště s méně než starty nebo přistáními ročně, protože mu zákon v tomto případě tuto pravomoc neukládá. Tuto pravomoc nelze dovodit ani ze zákona o civilním letectví, protože tento jako norma obecná obsahuje pouze rámcovou úpravu ochranných pásem, ohledně hlukových pásem ovšem odkazuje na zákon o ochraně veřejného zdraví, který obsahuje konkrétní podmínky a důvody pro vyhlášení ochranných hlukových pásem letišť. Na základě výše uvedeného jsem toho názoru, že pro současné letiště ve Vodochodech, ani pro jeho potenciální rozšíření podle předložené dokumentace EIA, není možné vyhlásit ochranné hlukové pásmo, neboť nejsou splněny požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví. Pro případ, že bude zahájeno řízení o návrhu ochranného hlukového pásma Letiště Vodochody, tímto oznamuji Úřadu pro civilní letectví, že jsem účastníkem řízení o vyhlášení ochranného hlukového pásma jako opatření obecné povahy, ve smyslu ust. 172 odst. 5 správního řádu. Jsem vlastníkem nemovitosti, která se nachází v oblasti, která by se podle návrhu Letiště Vodochody měla ocitnout v ochranném hlukovém pásmu. Vyhlášením ochranného hlukového pásma by došlo k zásahu do mého vlastnického práva, neboť vyhlášení ochranného hlukového pásma by mělo za následek, že bude dotčeno mé právo nerušeně užívat nemovitost, dojde k poklesu ceny nemovitosti, a v krajním případě může dojít až k vyvlastnění stavby nacházející se v ochranném hlukovém pásmu. Jsem tudíž vlastníkem nemovitosti, jehož práva, povinnosti, nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být vyhlášením ochranného hlukového pásma přímo dotčena. Úřad pro civilní letectví má dle ust. 172 správního řádu povinnost návrh ochranného hlukového pásma zveřejnit na své úřední desce, jakož i na úředních deskách obecních úřadů obcí, které budou ochranným hlukovým pásmem dotčeny. Do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu mám právo podat proti návrhu ochranného hlukového pásma námitky, o kterých musí být řádně rozhodnuto. V případě, že bude zahájeno řízení o vydání opatření obecné povahy (ochranného hlukového pásma letiště Vodochody) se považuji za vlastníka nemovitosti, jehož práva nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčena. V této souvislosti upozorňuji Úřad pro civilní letectví, že je mě povinen umožnit v plném rozsahu uplatnit procesní práva podle správního řádu, zejména podat námitky ke zveřejněnému návrhu ochranného hlukového pásma letiště Vodochody. Dále tímto žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Úřad pro civilní letectví o poskytnutí informace, zda byl Úřadu pro civilní letectví předložen návrh na vyhlášení ochranného hlukového pásma Letiště Vodochody, a pokud ano, zda je tento návrh v současnosti projednáván s dotčenými orgány ve smyslu ust. 172 odst. 1 správního řádu. ŘÍJEN

6 Úřad pro civilní letectví je správním orgánem, a jako takový naplňuje znaky povinného subjektu dle ustanovení 2 odst. 1) zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádám Úřad pro civilní letectví o písemné zaslání informace na mou výše uvedenou adresu, ve lhůtě stanovené zákonem o svobodném přístupu k informacím, tedy 15ti dnů od doručení této žádosti. Jméno vlastníka nemovitosti podpis VÍTĚZ OMALOVÁNKOVÉ SOUTĚŽE Moc a moc musím děti pochválit. Do soutěže o omalovánku se jich zapojilo celkem 19. Takovou účast jsme ještě neměli! Šmoulinka měla úspěch a nás to velice těší. Zbyl na nás nelehký úkol zvolit jeden ze spousty moc hezkých obrázků. Vítězem se stal Tomášek Doležal, kterému jsou 4 roky. Gratulujeme! Odměnu mu předáme, až se k němu připojí ještě 2 výherci z následujících čísel. Tomášku, neboj o slavnostní předání tě neošidíme. A vy děti, které jste se tentokrát nestaly vítězem, nevěšte hlavu. Zkuste to znovu. Připravili jsme pro vás další krásný obrázek. Tak rychle, rychle, už čekám, co pěkného odevzdáte do na OÚ nebo vhodíte do poštovní schránky vedle dveří. A nezapomeňte se podepsat, napsat svůj věk, adresu nebo telefon na rodiče. J.L. 6 ŘÍJEN 2011

7 ŘÍJEN

8 ZPRÁVY Z OÚ Sběr šatstva Všem, kteří přispěli do humanitární sbírky pro Diakonii Broumov, velice děkujeme a pro ty, kteří nestihli probrat své šatníky a skříně, máme nový termín sběru šatstva. Zúčastnit se samozřejmě mohou i ti, kteří nás navštívili v září a před Vánoci ještě něco vytřídí. Ve dnech se opět pořádá pro Diakonii Broumov sbírka použitého ošacení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek větších než 1 x 1 m, domácích potřeb nádobí bílé i černé, skleniček, peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek, obuvi nepoškozené. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Sbírka se uskuteční ve dnech na OÚ Panenské Břežany v době: Po 8:00 15:30 hod a 18:00 19:30 hod Út Čt 8:00 15:30 hod Pá 8:00 13:00 hod. J.L. Krádež a vandalismus V noci ze soboty na neděli 18. září 2011 přibližně v 1 hodinu odcizil muž oba květináče s chryzantémami i s miskami, které zdobily schody vedoucí do budovy OÚ a měly zdobit kapli sv. Anny při vítání občánků. V poměrně krátké době po krádeži byla na vstupních dveřích do úřadu a na mříži ráno rozbitá syrová vejce. Zřejmě vyjádření nespokojenosti občana. J.L. Vítání občánků v kapli sv. Anny v sobotu V sobotu 8. října 2011 v 10 hodin dopoledne se sešli zástupci obecního úřadu v čele s p. starostou Holíkem k uvítání nových občánků Panenských Břežan. Pozvaných bylo 10 dětí i s rodiči. Před desátou hodinou se zdálo, že kaple zůstane prázdná. Všichni rodiče s dětmi i ostatní rodinní příslušníci postávali venku před kaplí. Pozvali jsme je tedy dovnitř a hned byla kaple plná. Přivítali jsme 9 dětiček. Jako upomínku na tento den dostaly děti jako již tradičně zlatý přívěsek s počátečním písmenem ze svého jména. Slavnostní atmosféru dotvářel zvuk 8 ŘÍJEN 2011

9 varhan a flétny. Přednést básničky přišly děti ze zdejší základní školy. Než jsme se rozloučili, došlo na přípitek a malé pohoštění. Vítání občánků se podařilo. Za jeho uskutečnění jsme obdrželi i slova chvály a poděkování, která nás velmi potěšila. J.L. Ztráty a nálezy Dne bylo nalezeno pánské kolo. Majitel se o něj může přihlásit na obecním úřadě Panenské Břežany v pondělí od 8:00 do 15:30 hod a od 18:00 do 19:30 hod, v úterý čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod, v pátek od 8:00 do 13:00 hod. ŘÍJEN

10 Produkce odpadů za rok 2009 a rok 2010 název druhu obalu rok 2009 rok 2010 procenta papírové a lepenkové obaly 16, , ,70788 plastové obaly 9, , ,6892 kompozitní obaly (tetrapak) 0,3505 0, ,428 skleněné obaly 6, , ,6905 směsný komunální odpad 181, , ,4444 nebezpečný odpad 0,62 0,3 48,3871 celkem 216, , ,7433 Pro rok 2012 dojde k navýšení jednotkových cen. Z důvodu pokračování inflace a neúprosnému nárůstu cen PHM nebude moci společnost.a.s.a. udržet cenové podmínky z roku 2010 (pro rok 2011 se cena neupravovala). Konkrétní cenové úpravy budou sjednány v průběhu podzimu tohoto roku. J.L. LETIŠTĚ VODOCHODY Obec Panenské Břežany předala připomínky k dokumentaci EIA záměru Letiště Vodochody své i občanů, kteří je doručili na OÚ V úterý předal p. starosta spolu se starosty obcí sdružených v iniciativě Stop Letišti Vodochody připomínky k dokumentaci EIA záměru Letiště Vodochody na Ministerstvo životního prostředí i hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Rathovi. Jednalo se o vyjádření obce i občanů, kteří je doručili na OÚ. Možnost podat své připomínky k dokumentaci EIA záměru Letiště Vodochody uplynula Od tohoto data má MŽP 40 dní na prostudování všech podaných připomínek. Dohromady jsme od občanů, organizací a společností v Panenských Břežanech obdrželi 450 připomínek k výše uvedené dokumentaci. Všem zúčastněným velice děkujeme. Poděkování patří i dobrovolníkům, panu M. Gerstenbergerovi, který připravil některé vzory připomínek, paní M. Matt a P. Gerstenbergerové, které vzory připomínek roznášely do Vašich schránek. J.L. 10 ŘÍJEN 2011

11 Vyjádření Sdružení za klidný domov k dokumentaci EIA Letiště Vodochody Spoluobčané, občanské sdružení Sdružení za klidný domov podalo dne vyjádření dokumentaci EIA III, ze které vám představujeme nejdůležitější body našich výhrad a požadavků. Vyjádření je zpracováno na 30 stranách včetně deseti příloh a fotodokumentace. Na závěr jsme prezentovali práce dětí z MŠ a ZŠ, které vypracovali jako vlastní aktivitu. 1. Žádáme vyloučení přílohy č. 27 z dokumentace pro možnou předpojatost. 2. Žádáme vyloučení návrhu na vytvoření ochranného hlukového pásma z dokumentace pro neobjasněnost úmyslu předkladatelů Zákona 258/2002 Sb. o jeho zavedení. 3. Žádáme, aby předkladatel záměru splnil již uvedený požadavek na zpracování záměru ve výhledu nejméně 10 let 4. Žádáme, aby všechna zdůvodnění, kde je uváděn odkaz na Veřejný příslib a příloha č. 19 byla z dokumentace vypuštěna jako jednostranné prohlášení, v tomto okamžiku nenaplňující dikci 850 Občanského zákoníku a tedy bez právní relevance. 5. Požadujeme, aby byl splněn požadavek na vypracování záměru ve více variantách, směřujících k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí a vyloučen tak negativní vliv na zdraví a zatěžování obyvatelstva hlukem 6. Požadujeme, aby předkladatel záměru upravil technická zadání tak, aby v žádné dotčených obcí nebylo riziko překročení hlukových limitů a to např. odklonem VPD, snížením plánovaného počtu pohybů letadel, vyloučením letadel s kumulovaným rozdílem nižším než 10 EPNdB kategorie 3,4, 5 apod. 7. Požadujeme neprovozování VPD 10 v měsících s výskytem desetitisícových hejn krkavcovitých ptáků ve směru přistání této dráhy a s omezením vzletů na této dráze pouze pro případy nouze z důvodů neprovedení úpravy provozních postupů, tím nemožnosti snížení nadměrných hlukových událostí pro oblast Panenské Břežany 8. Požadujeme, aby v další dokumentaci byl uveden i počet chráněných vnějších prostor, tj. pozemkových parcel, zasažených izofonami nad 55 db dle deskriptoru Ldvn včetně celkové rozlohy znehodnoceného území a aby předkladatel záměru objasnil, jakým způsobem si představuje kompenzaci snížené tržní hodnoty pozemků a staveb sám uvádí 25%, což tržní devalvaci nezohledňuje. 9. Požadujeme, aby bylo vyhověno našemu stále zdůrazňovanému požadavku na zpracování hlukových parametrů při jiném poměru využití VPD 28/10 v poměru 80/20 v závislosti na momentálních větrných proudech. 10. Opětovně požadujeme znalecký posudek a odborný názor praktikujícího pediatra k problematice možných následků hlukového stresu na dětskou populaci a to i ve vztahu na adolescenci a případné vzniklé problémy v dospělosti z narušení spánkového režimu. Rovněž požadujeme názory psychologa, příp. psychiatra s přihlédnutím i na dva roky ŘÍJEN

12 12 ŘÍJEN 2011

13 trvající psychický tlak na obyvatele dotčených obcí v důsledku možného znehodnocení jejich majetku a nemožnosti plánování případných investic do nemovitostí nyní i hrozba OHP. 11. K zamezení zdravotních následků z účinků hluku a s ohledem na zachování zdravého spánkového režimu dětí požadujeme úpravu provozu letiště takto: provozní doba 6 20 hodin s případnou možností nouzových přistání do 21 hodin, další přílety směrovat na letiště Ruzyně motorové zkoušky provádět pouze v době 6 19 hodin VPD nepoužívat v běžném provozu, pouze pro stavy životní nouze snížit počet pohybů proudových na 2850 za rok Děkujeme za iniciativu paní Marii Matt, učitelkám v MŠ a ZŠ vč. paní ředitelky a panu Mirku Lisákovi, kteří k naší práci přispěli. Na vyjádření pracovali Zina Schürrerová, Petra Gerstenbergerová, Jan Gerstenberger, Karel Schürrer, Michael Gerstenberger a za podpory pracovníků Obecního úřadu, starosty a místostarosty obce OS Sdružení za klidný domov Z tisku o letišti: Obce z iniciativy Stop Letišti Vodochody odmítají peníze od Penty Kralupy nad Vltavou (Mělnicko) Starostové 15 obcí, které jsou zapojeny do iniciativy Stop Letišti Vodochody, odmítají návrh veřejného příslibu společnosti Penta, že bude finančně kompenzovat zátěž spojenou s provozem letiště. Po dnešní tiskové konferenci to ČTK sdělili zástupci iniciativy. Požadují nová měření při reálných letových zkouškách se zatíženými letadly. Reakci Letiště Vodochody ČTK zjišťuje. Letiště Vodochody chce lidem v okolí kompenzovat zátěž spojenou s provozem. Zřídí speciální bankovní účet, na který bude poukazovat peníze, o jejichž využití budou rozhodovat dotčené obce. Za každého odlétajícího cestujícího na účet automaticky poputuje jedna koruna, sdělil nedávno ČTK mluvčí letiště Karel Hanzelka. Firma to přislíbila v přepracované studii vlivu dostavby letiště na životní prostředí (EIA). Pokud z objektivních příčin nebudou dodrženy standardní podmínky provozu, například bude-li kvůli zpoždění letadlo v provozu po 24:00, firma na účet obcí zaplatí korun. Referenda nás nevedou k tomu, abychom jednali o ceně za poškození zdraví a životních podmínek v celém okolí, uvedl starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS). Zdůraznil, že se obce z iniciativy nenechají Pentou koupit. Domnívají se, že může jít o bránu otevřenou k dalšímu porušování příslibů a k tomu, že se bude létat i vnoci. Když něco nechcete dělat a odmítáte noční lety, tak je přece nesmysl za ně v oficiálním dokumentu nabízet sazebník. Působí to nedůvěryhodně, řekl ČTK Kupka. Je to podivná hra investora. Nepůsobí to jako garance, že letiště nebude noční lety přijímat ani odtud po setmění žádné letadlo neodletí. Penta chce možná pomalu veřejnost ŘÍJEN

14 připravovat na to, jak by si to přes všechny sliby v budoucnu představovala, uvedl starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček (STAN). Podle právní analýzy, kterou mají starostové k dispozici je navíc veřejný slib zařazený do dokumentace EIA z právního hlediska nezávazný a nevymahatelný. Obce požadují nová měření s tím, že letové zkoušky budou reálné. Doposud probíhaly výhradně neobsazenými letadly a ty mají jiné letové charakteristiky, včetně hlukových i emisních, tvrdí Kupka. V třetí verzi dokumentace narazili starostové opět na nesrovnalosti. Ve Zlončičích Penta pominula některé domy v nejzatíženější oblasti, přestože by je zpracovatel uvést měl, doplnil Kupka. Na připomínky mají čas do 19. října. O modernizaci letiště a rozšíření provozu ve Vodochodech se hovoří už několik let, samospráva v okolních obcích je ale vesměs proti. Letiště, ležící severně od Prahy, chce v budoucnu odbavovat ročně 3,5 milionu cestujících především nízkonákladových aerolinií, nepravidelných a privátních letů. Letiště má konkurovat zejména pražské Ruzyni, kde se počet cestujících pohybuje kolem 12 milionů ročně. Letiště Vodochody patří do skupiny Aero, kterou ovládá společnost Penta. STOP LETIŠTI VODOCHODY: DAVID RATH NÁS PODRAZIL Autor: Staněk. Publikováno: Souhlas kraje s rozšířením letiště Vodochody vnímáme jako podraz Davida Ratha proti lidem žijícím v okolí letiště Vodochody. D. Rath opět bohužel ukazuje, že pohrdá nejen názory lidí ve Středočeském kraji, ale i expertů, kteří vznášejí připomínky z odborného pohledu. D. Rath dokonce pohrdá i stanovisky jeho kolegů v ČSSD, neboť opakované negativní stanovisko vůči výstavbě letiště vydával Výbor pro životní prostředí a zemědělství, kde v předsednictvu jsou Ing. Dagmar Mocová (předsedkyně výboru), či JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. (místopředseda výboru) oba za ČSSD. Stanovisko D. Ratha je velmi alibistické a pramení z neznalosti aktuálních připomínek veřejnosti. Minulý a tento týden probíhají veřejné debaty k problematice letiště Vodochody, a kdyby měl D. Rath alespoň trochu zájmu o občany, své voliče, tak by věděl, že veřejnost i obce mají řadu klíčových připomínek k nově uveřejněné dokumentaci a že se záměrem letiště rozšířit nelze souhlasit. Nechci spekulovat, jaká je asi motivace D. Ratha a nechci spekulovat, z jakých peněz bude hrazena jeho příští volební kampaň. Starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS) označil rozhodnutí kraje za podraz hejtmana Davida Ratha a jím vedené krajské rady. Je to proti všem lidem, kteří v území žijí. David Rath dal najevo, že mu nezáleží na názorech Středočechů a ani na odborných názorech, řekl ČTK Kupka. I krajský výbor pro životní prostředí se podle něj opakovaně vyslovil negativní názor na záměr. Vyjádření je alibistické a nechci spekulovat, jaká je skutečná motivace Davida Ratha, co je skutečně ve hře, doplnil Kupka. I k doplněné dokumentaci mají starostové sdružení v Iniciativě stop letišti Vodochodyřadu vážných výhrad. Hejtmanovi chtějí obce připomenout, jeho slova před volbami. Tehdy záměr rovněž odmítal, uvedl Kupka. 14 ŘÍJEN 2011

15 Letiště Vodochody chce lidem v okolí kompenzovat zátěž spojenou s provozem. Zřídí speciální bankovní účet, na který bude poukazovat peníze, o jejichž využití budou rozhodovat dotčené obce. Za každého odlétajícího cestujícího na účet automaticky poputuje jedna koruna, sdělil nedávno ČTK mluvčí letiště Karel Hanzelka. Firma to přislíbila v přepracované studii vlivu dostavby letiště na životní prostředí (EIA). Pokud z objektivních příčin nebudou dodrženy standardní podmínky provozu, například bude-li kvůli zpoždění letadlo v provozu po 24:00, firma na účet obcí zaplatí korun. Referenda nás nevedou k tomu, abychom jednali o ceně za poškození zdraví a životních podmínek v celém okolí, uvedl starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS). Zdůraznil, že se obce z iniciativy nenechají Pentou koupit. Domnívají se, že může jít o bránu otevřenou k dalšímu porušování příslibů a k tomu, že se bude létat i vnoci. Když něco nechcete dělat a odmítáte noční lety, tak je přece nesmysl za ně v oficiálním dokumentu nabízet sazebník. Působí to nedůvěryhodně, řekl ČTK Kupka. Je to podivná hra investora. Nepůsobí to jako garance, že letiště nebude noční lety přijímat ani odtud po setmění žádné letadlo neodletí. Penta chce možná pomalu veřejnost připravovat na to, jak by si to přes všechny sliby v budoucnu představovala, uvedl starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček (STAN). Podle právní analýzy, kterou mají starostové k dispozici je navíc veřejný slib zařazený do dokumentace EIA z právního hlediska nezávazný a nevymahatelný. Obce požadují nová měření s tím, že letové zkoušky budou reálné. Doposud probíhaly výhradně neobsazenými letadly a ty mají jiné letové charakteristiky, včetně hlukových i emisních, tvrdí Kupka. V třetí verzi dokumentace narazili starostové opět na nesrovnalosti. Ve Zlončičích Penta pominula některé domy v nejzatíženější oblasti, přestože by je zpracovatel uvést měl, doplnil Kupka. Na připomínky mají čas do 19. října. O modernizaci letiště a rozšíření provozu ve Vodochodech se hovoří už několik let, samospráva v okolních obcích je ale vesměs proti. Letiště, ležící severně od Prahy, chce v budoucnu odbavovat ročně 3,5 milionu cestujících především nízkonákladových aerolinií, nepravidelných a privátních letů. Letiště má konkurovat zejména pražské Ruzyni, kde se počet cestujících pohybuje kolem 12 milionů ročně. Letiště Vodochody patří do skupiny Aero, kterou ovládá společnost Penta. PŘIPOMÍNKY K EIA PŘEDÁNY Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: K 18. říjnu skončila pro všechny účastníky řízení ve věci Letiště Vodochody 30ti denní lhůta, během které se mohli vyjádřit k dokumentaci vlivů na životní prostředí EIA. Starostové obcí a měst regionu okolo Letiště Vodochody podpořené Občanskými sdruženími a občany se při cestě na Ministertvo Životního prostředí zastavili i na úřadě Středočeského kraje, kde chtěli deklarovat hejtmanovi kraje své negativní připomínky k EIA. Reagovali tak na fakt, kdy minulý týden hejtman i přes nedoporučení poradních výborů, veřejně vyslovil podporu rozšíření letiště ve Vodochodech. ŘÍJEN

16 POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! Omezení v ochranném hlukovém pásmu je totální zásah do vlastnických práv. Vážení obyvatelé Panenských Břežan, rekreanti i náhodní čtenáři. I když by nyní měli zbystřit pozornost zvláště obyvatelé ulic Na Pískách, K Dálnici a ostatních ulic v jižní a jihozápadní části obce, přesto se snaha společnosti Letiště Vodochody o vyhlášení ochranného hlukového pásma (OHP) týká celé obce Panenské Břežany a nejen jí. Ačkoli dopady případně vyhlášeného OHP by zcela změnilo život obyvatel žijících v tomto pásmu, přesto mám takový dojem podle účasti dotčených na informačním setkání ohledně EIA na obecním úřadu, že dopad není v budoucnu dotčenými obyvateli doceněn. Je možné, že tento zdánlivý klid je způsoben neinformovaností ohledně pravidel v OHP a dopadu na ceny nemovitostí v místě a okolí. Proto níže uvádím pár citací ze zákonů a z poslední dokumentace EIA předložené k připomínkovému řízení. Bez komentáře Vzhledem k tomu, že účelem a prvořadým cílem OHP je regulace využití území v okolí letiště, minimalizaci počtu osob vystavených nadměrnému hluku z leteckého provozu a ochrana zájmů letiště před neuváženou výstavbou v blízkém okolí a před rizikem potenciálních konfliktů do budoucna, byl předběžný rozsah OHP letiště Vodochody navržen tak, aby pro předpokládaný rozsah provozu dlouhodobě plnil tyto základní cíle: minimalizace citlivosti OHP na změny v leteckém provozu optimální využití území ochranného pásma dosažení stability prostředí pro rozvoj území i rozvoj letiště a leteckého provozu 16 ŘÍJEN 2011 Citace z dokumentace EIA str. 257 Je nutné též zmínit, že zákon dle našeho výkladu zároveň počítá i s tím, že uvnitř ochranného hlukového pásma hygienické limity hluku v ochranném venkovním prostoru u typově určených staveb (bytové domy, rodinné domy, stavby pro školní a předškolní výchovu, stavby pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby) zpravidla dodržovány nebudou, nejsou, resp. že jejich dodržování případně ani není možné zajistit. Citace z dokumentace EIA... lze však předpokládat, že hygienické limity uvnitř hlukového pásma pro venkovní prostory v případě typově určených staveb nebude možné dodržet, resp. jinak uvedeno, nebudou muset být dodržovány. Citace z dokumentace EIA

17 (3) U bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu, staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb umístěných v ochranném hlukovém pásmu je provozovatel letiště na základě odborného posudku vypracovaného na jeho náklad povinen postupně provést nebo zajistit provedení protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby byly alespoň uvnitř staveb hygienické limity hluku dodrženy. U staveb uvedených ve větě první, ve kterých by podle odborného posudku protihluková opatření nezajistila dodržování hygienických limitů, může příslušný správní úřad zahájit řízení o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění. Citace 31 ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně zdraví Provozovatel letiště nebo jiných staveb je oprávněn i mimo ochranné pásmo, po předchozím prokazatelném informování vlastníka, vstupovat na cizí pozemky za účelem zajištění provozu letišť a jiných leteckých staveb, případně odstraňování překážek omezujících provozování letišť a jiných letecký staveb. Vlastník nemovitosti je povinen strpět omezení vlastnického práva ke své nemovitosti při výkonu těchto oprávnění. Výňatek z 42 ze zákona o letectví 49/1997 Sb. Návrh režimu v ochranném hlukovém pásmu Vychází se z těchto základních stanovisek: 1. Územní plánování musí respektovat ochranné hlukové pásmo letiště, nemůže připustitnárůst počtu staveb vyžadujících ochranu před hlukem, respektive obyvatel trvale vystavených hluku z leteckého provozu. Je nutné zabezpečit ochranu samotné letecké stavby před umísťováním nových staveb vyžadujících ochranu před hlukem v území bezprostředně dotčeném hlukovou zátěži z provozu letecké stavby. 2. Je nežádoucí do území, zatíženého hlukem z leteckého provozu, umísťovat funkční plochy, které si přirozeně generují vlastní akustické prostředí o hodnotách nižších než je specifický hluk z leteckého provozu, např. rozsáhlé obytné soubory, apod. Na území ochranného hlukového pásma letiště Vodochody budou uplatněna tato režimová opatření: a) Nové stavby v OHP budou umisťované pouze v případě souladu stavby s ustanovením 40 zákona 49/1997 Sb. v platném znění. b) Stávající stavby nejsou vyhlášením OHP nijak dotčeny a v případě změn stávajících staveb bude příslušný správní orgán postupovat dle ustanovení vztahujících se na nové stavby v odstavci a). Citace z dokumentace EIA příloha 26 str. 34 a 35 ŘÍJEN

18 V ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem. 40 ze zákona o letectví 49/1997 Sb. Komentář k výše uvedenému Vážení spoluobčané, z výše uvedených výňatků je celkem dobře patrné, že OHP má především za úkol ochranu letecké stavby čili v případě LKVO ochranu soukromého neveřejného mezinárodního letiště Vodochody před okolím. To znamená, že taková stavba je chráněna mimo jiné před žalobami z důvodu překračování limitů hluku. Uvnitř tohoto OHP nebudou muset být dodržovány hlukové limity pro venkovní chráněný prostor staveb (do vzdálenosti 2 m od fasády) a chráněného venkovního prostoru (za hranicí venkovního chráněného prostoru staveb). Pokud by se nepodařilo ani po protihlukových opatřeních zajistit dodržení hlukových limitů uvnitř budov (vnitřní chráněný prostor staveb), může být objekt prohlášen za objekt, který není určen k bydlení (možná přestavba na sklad apod.) a nebo by mohlo dojít k jeho demolici. Nové stavby rodinných domků (dále jen RD) a jiných chráněných objektů by nebyly povolovány a nebyly by povolovány ani rekonstrukce, přístavby či přestavby stávajících RD. Do tohoto spadá například přístavby zádveří, zdvižení střechy za účelem přestavby půdy na obytný prostor, stavby pevných bazénů, pergol a pod - tedy všeho, na co je potřeba stavební povolení a zhodnocuje zákonem chráněný objekt a co je v dokumentaci označováno jako neuvážená výstavba. Jinak se dá říct, že by nebyla povolována žádná výstavba, která by produkovala menší hluk, než letiště. Kovošrot tedy hlučná činnost není problém, tichý RD problémem je. Pokud by došlo k vyhlášení OHP, znamenalo by to zmrazení současného stavu a také rozvoje obce. Rovněž by to znamenalo, že nebudou povolovány rekonstrukce a přestavby stávajících domků, což by znamenalo postupné zastarání stávajícího bytového fondu. Jistě si lze představit, jaké by to mohlo mít důsledky jak pro občany, tak pro majitele pozemků a také pro obec samotnou. Objekty umístěné v tomto pásmu byly v podstatě neprodejné, a když, tak pod cenou. Dle studie EIA se odhaduje ztráta ceny nemovitostí na 25%, osobně si však myslím, že i tento odhad je hodně mírný. A to vše bez náhrady. Pro obec by vyhlášení OHP znamenalo, že by došlo k zakonzervování současného stavu a také k definitivnímu konci rozvoje obce se všemi dopady, včetně finančních. Veřejný příslib kus papíru tvářící se jako seriózní dokument Pro ty, kteří si možná říkají, že by byla obec alespoň částečně kompenzována, přináším jednu důležitou informaci. Tzv. Veřejný příslib prezentovaný Letištěm Vodochody v do- 18 ŘÍJEN 2011

19 kumentaci EIA nemá žádnou právní podstatu tedy není soudně vymahatelný. Proč? Není ve smyslu 850 Zákona č. 40/1964 Sb., i když se v Dokumentaci uvádí opak. Pokud si přečtete tento paragraf, jistě sami dojdete ke stejnému závěru, jako já. Zmíněný 850 uvádí toto : Veřejným příslibem se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu. To, co uvedený příjemce plnění má splnit za podmínky, však v tzv. Veřejném příslibu uvedeno není. Z tohoto důvodu nenaplňuje tento dokument to, co zmíněný paragraf přepokládá a je tedy neplatný. Proto by bylo zbytečné se dále rozepisovat o jednotlivých bodech toho rádoby dokumentu. Ale alespoň je krátce shrnu do dvou základních bodů. a) Co by penalizováno dle Dokumentace mělo být: počet překročení pohybů letadel zpožděné přílety * (od do 24.00) zpožděné odlety *(od do i když nejsou do EIA vůbec započítány) porušení noční uzávěry letiště *(od d 6.00 letiště nemá přijímat žádná letadla) neposkytování úplných a pravdivých informací o pohybech letadel na LKVO b) Co penalizováno dle Dokumentace nemá být (proč asi): plánování provozu po 22. hodině* porušení hlukových omezení letadel (vztahuje se pouze na letouny nad 9 t) překročení omezení velikosti letadel do rozpětí křídel 36 m na LKVO (to znamená, že by došlo k využití letadel s hmotností nad 120 t tedy letadel kategorie D, které dle Dokumentace letiště odbavovat nemůže). Dle mého zjištění však odbavení letadel kategorie D možné je. c) O čem se Dokumentace nezmiňuje a nepřichází tak v úvahu nějaká penalizace letecká nákladní přeprava tzv. Cargo Z penalizací jsou navíc zcela v některých bodech (označených *) vypuštěna nejen letadla z výrobního programu Aero Vodochody, ale také jakékoli letadla, která by s výrobním závodem měla cokoli společného tedy i zásobování tedy Cargo. Je třeba připomenout, že Letiště Vodochody je jiný právní subjekt než Aero Vodochody. Letiště již nepatří továrně a nejedná se tedy o tovární letiště a proto je nutné na tyto letouny pohlížet stejně, jako na každé jiné tedy na všechny letouny musí být nahlíženo stejně, bez ohledu na to, kdo je majitel letounu. ŘÍJEN

20 Vážení obyvatelé, prosím, nenechte se koupit, nedevalvujte své investice vložené do nemovitostí, nehandlujte se svým zdravím a zdravím vašich nejbližších. Nikdo Vám zdraví nenahradí a léky a léčení vám nikdo neproplatí, ztrátu cen nemovitostí nikdo nedorovná. Navíc na hluk z leteckého provozu se díky vládnímu nařízení z 24. srpna nelze prakticky u soudu stěžovat. Nevzdávejte tedy proto svůj boj a zajímejte se o věci, které se vás dotýkají. Máte na to právo!!! Leoš Zemek NAPSALI JSTE NÁM Každá mince má dvě strany... nikdy předtím jsem žádný článek nenapsala, tak se čtenářům omlouvám za své neprofesionální psaní. K reakci mne vybudilo mimořádné vydání Panenských rozhledů, kde si starosta stěžuje na opozici a sám sebe prezentuje jako pravdomluvného a poctivého zastupitele. Je zde však několik tvrzení, která by bylo dobré upřesnit. Starosta si stěžuje, jak se s manželi Navrátilovými vzájemně navštěvovali a oni poté na něj udělali puč. Zřejmě opomněl fakt, že s rodinou Jedličkových se také vzájemně navštěvovali a jaké bylo jeho chování po zvolení do zastupitelstva? Svrhl ji a podal na ni několik trestních oznámení. Co si má občan myslet o člověku, který si stěžuje, ale sám podobné praktiky užívá? V televizním vysílání prohlásil, že pokud nebude cítit podporu občanů odstoupí. Tuto podporu již dávno nemá. Občané ji vyjádřili peticí, která je pro něj pouhou anketou, ale petice, které sám vytváří, nebo jsou jím schválené, jsou platné. Ptám se, kde je rozdíl? Je to snad tím, že stále touží po moci a nehodlá odstoupit? Člověk by se měl podívat pravdě do očí. Takového starostu většina slušných občanů odmítá. Dalším vyjádřením v TV bylo, že za posledních 50. let se neudělalo tolik, jako za jeho panování. Má pravdu: předchozí zastupitelstva a starostové či starostky vybudovali v obci kanalizaci, vodu, plyn, oprava školy a školky, ale obecní auto nekoupili. Náklady na jeho provoz nejsou nezanedbatelné, stejně jako náklady na telefon a další... Nezbývá než se ptát, kam se podělo více než 20. mil. Kč za posledních 5 let? Na rozvoji obce to není vidět. Občané mají právo vědět, jak se hospodaří s penězi obce. Proto by bylo dobré zveřejnění jednotlivých položek nákladů, jak za letošní rok, tak za roky minulé. Za panování pana Holíka, se žádná velká, nebo větší akce neudělala. To že obec seká a udržuje čistotu v obci, mi nepřijde jako zásluha, ale jako povinnost. Bohužel i to má v naší obci stinné stránky, neboť zeleň, na kterou se dostala dotace, byla částečně posekána, a některá rovnou uschla. Z tohoto důvodu plně chápu opoziční zastupitele, kteří se nezúčastnili hlasování o dotaci na novou zeleň. Neboť podmínkou dotace je, že se o ní obec bude další roky řádně starat. V případě, že nebude o ni obec pečovat, musí se dotace vrátit. Možná si 20 ŘÍJEN 2011

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Spis. zn.: 12/730/0056/LKVO/03/13 Č. j.: 4466-13-701 V Praze dne 28. srpna 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 37464/ENV/13 Mgr. Piekníková/l. 2817 30.5.2013 Věc: Posuzování

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 Sepsala kronikářka ZUZANA ZAJÍCOVÁ Kroniku schválil starosta LIBOR HOLÍK Leden 1.1. oblačno, přeháňky, 9 C, 2.1. oblačno, přeháňky, 10 C, 3.1. polojasno, 12 C, 4.1.

Více

PRŮBĚH EIA. srovnání Rakousko-Č esko zámě r v Rakousku. Zjišťovací řízení. přeshraniční podle Espookonvence

PRŮBĚH EIA. srovnání Rakousko-Č esko zámě r v Rakousku. Zjišťovací řízení. přeshraniční podle Espookonvence PRŮBĚH EIA srovnání Rakousko-Č esko zámě r v Rakousku EIA-průběh Rakousko legislativní stav (rakouské zákonné podmínky) přeshraniční podle Espookonvence a Aarhuské úmluvy projekt v Rakousku (rakouské zákonné

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Základní informace o paralelní dráze nová paralelní dráha umožní další rozvoj letecké dopravy v ČR (v roce 2008 Letiště Praha odbavilo téměř

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje / Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69702/2014 OKP Č. j.: JMK 69702/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou Pozemek v žádané rekreační lokalitě Celková plocha pozemku 644 m² Dle aktuálně platného územního plánu - plocha pro bydlení +420 224 217 217 Knight

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Ministerstvo životního prostředí ČR E-mail: info@sdruzenikd.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR E-mail: info@sdruzenikd.cz Sdružení za klidný domov, občanské sdružení K dálnici 182 250 70 Panenské Břežany IČ: 26564751 Adresát: ID datové schránky: nme2hkq Tel: 776677201 Ministerstvo životního prostředí ČR E-mail: info@sdruzenikd.cz

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 226/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 207 ze dne 25.03.2015 Návrh vzorové kupní smlouvy k prodeji spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku parc.č. 2800 v k.ú.

Více

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod.

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod. P O Z V Á N K A na 4. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 26. února 2015 od 17 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM: I. Zahájení, jmenování a volba

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 4 Umísťování staveb (1) Při umísťování staveb a jejich začleňování do

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

EIA posouzení vlivu záměru paralelní dráhy RWY 06R/24L na životní prostředí. hlavní závěry. Praha, prosinec 2008

EIA posouzení vlivu záměru paralelní dráhy RWY 06R/24L na životní prostředí. hlavní závěry. Praha, prosinec 2008 EIA posouzení vlivu záměru paralelní dráhy RWY 06R/24L na životní prostředí hlavní závěry Praha, prosinec 2008 OBSAH: Charakter letiště Letecký provoz a hluková zátěž Ovzduší Vody a Půda Odpady Zdravotní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, 6. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť

Více