Jobrotation Metody jejího využití v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jobrotation Metody jejího využití v Evropě"

Transkript

1 Jobrotation Metody jejího využití v Evropě Pro účely projektu FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ vypracovala analytická skupina pod vedením Mgr. Jaromíry K o t í k o v é

2 OBSAH 1) Jobrotation Koncepce rotace pracovníků Nástroj podpory celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti Doporučení pro úspěšné fungování Jobrotation SWOT analýza Jobrotation 5 2) Účinnost Jobrotation: porovnání malých a velkých podniků Zkušenost z Rakouska Porovnání účinnosti Jobrotation v malých a velkých podnicích Velké nebo malé firmy? 9 3) Projekty Jobrotation v zemích EU Belgie (Flandry) Dánsko Schémata Jobrotation v Dánsku Možnosti a limity schémat Jobrotation Případová studie z Aalborgu Případová studie z Ostedu a oblasti Roskilde Jobrotation v oblasti Roskilde Příklad nastavení financí projektu Spolupráce mezi jednotlivými účastníky projektu Rotační projekty a rozdělení zodpovědnosti Projekty z měst Silkeborg, Vejle a Arhus Finsko Projekty ve výrobním sektoru a oblasti služeb Projekt měst Satakunty a Pori Francie Irsko Itálie (Sicílie) Německo Projekt Jobrotation v Bielfieldu Projekty Jobrotation v Brémách Modelový projekt z Duryňska Modelový projekt Modelový projekt Projekt ze Severního Porýní Vestfálska a města Berlína Nizozemí Portugalsko Rakousko Řecko Španělsko Švédsko Velká Británie (Skotsko) 40 4) Prameny 42 2

3 1. Jobrotation 1.1. Koncepce rotace pracovníků Pojem rotace pracovníků znamená situaci, ve které: Jeden či více zaměstnanců je na určitou dobu uvolněno z plnění svých běžných povinností za účelem dalšího vzdělávání, přičemž jsou v této době nahrazeni osobami nezaměstnanými Schéma rotace pracovníků je velice pružné a může být rozšířeno o nejrůznější formy vzdělávacích kursů, praktických kvalifikačních zkušeností, učňovských kursů, aby tak mohla být následně zajištěna normální zaměstnanost pro nezaměstnané osoby jakož i další kvalifikační příležitosti pro stálé zaměstnance. Účastníci procesu Dvě kategorie osob, které je možné začlenit do rotace pracovníků: zaměstnanci z jednoho či dvou podniků nezaměstnané osoby Účastnit se může každý bez ohledu na to, zdali absolvoval delší, kratší či žádné období profesního vzdělávání. Do procesu může být začleněn různý počet osob, od skupiny dvou osob jeden zaměstnanec a jeden nezaměstnaný až po několik set osob, kteří se procesu účastní všichni najednou. Dále je třeba poznamenat, že zaměstnanci nemusí být pouze z jednoho podniku. Existuje řada příkladů, kdy spolupracuje několik podniků a zaměstnanci vykonávají při práci nejrůznější funkce. To může být dokonce výhodou takových kursů rotace pracovníků, které tak účastníkům poskytují další rozměr tím, že si mohou vyměňovat zkušenosti, předkládat cizí problémové situace a někdy i nabízet alternativní řešení k těm, která se běžně používají v jiných podnicích Nástroj podpory celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti V následující části je popsáno pět konkrétních příkladů, jak může vypadat struktura rotace pracovníků. Ta by měla být vždy šita na míru potřeb podniku, jeho zaměstnanců a náhradníků. Existuje řada možností jak toho dosáhnout. 1. Základní model nejjednodušší. Zaměstnanci absolvují školení, zatímco nezaměstnaní přebírají jejich práci. Výcvik nezaměstnaných neprobíhá předtím, než začnou vykonávat náhradní práci v podniku. 2. Rozšířený základní model nezaměstnané osoby vytvářejí kolektivní tým, kterému je po určité období umožněno školení, zaměřené účelově na konkrétní náhradní činnost. Poté 3

4 následuje samotná rotace pracovníků, při které přebírá náhradník práci zaměstnance během jeho školení. 3. Školící kolečko možnost několika kursů rotace pracovníků za sebou. Náhradníci se točí stále dokola, zatímco stálí zaměstnanci nastupují a vystupují. Nezaměstnané osoby vytvářejí kolektivní tým, kterému je po určité období umožněno školení, zaměřené účelově na konkrétní náhradní činnost. Náhradník přebírá práci zaměstnance během jeho školení. Jakmile se zaměstnanec vrátí, náhradník přebírá práci dalšího zaměstnance, který odchází na školení. 4. Účast zaměstnanců z několika různých podniků vhodný pro menší podniky, které si nemohou dovolit vytvořit celý tým. Mohou se proto spojit s ostatními a vytvořit společný model Jobrotation. Nezaměstnané osoby vytvářejí kolektivní tým, kterému je po určité období umožněno školení, zaměřené účelově na konkrétní náhradní činnost. Po skončení školení jsou náhradníci zaměstnání v jednotlivých podnicích a stálí zaměstnanci vytvářejí kolektivní tým a pokračují ve školeních. 5. Rotace jednotlivce o potřeby nezaměstnaných je postaráno podle toho, jaké vzdělávací programy jsou k dispozici a zdali mají místo ještě pro jednoho účastníka. To je pak propojeno s obdobím praktického školení v podniku. Náhradník pak převezme práci, zatímco stálý zaměstnanec absolvuje školení Doporučení pro úspěšné fungování Jobrotation Specifické potřeby, mající vliv na úspěšné fungování rotace zaměstnanců: potřeba podpory vzájemné spolupráce a rozšiřování zkušeností a znalostí z projektů, školení instruktorů a mentorů na pracovištích, rozvoj modelu Jobrotation jako dalšího a doplňkového vzdělávání v zaměstnání, větší jistota příjmu pro účastníky modelu, prozkoumání specifických potřeb společností (podniků) a zlepšené řízení modelů Jobrotation. Zkušení instruktoři a mentoři s vysokou úrovní dovedností, dostatečně dlouhou praxí a schopností předávat dál své znalosti a dovednosti mladším kolegům jsou pro Jobrotation klíčoví. Základní myšlenka Jobrotation se bez nich nikdy nemůže uskutečnit. Rozvojová aktivita Jobrotation network Metoda Jobrotation network musí být vytvořena jako systém podporující Jobrotation pomocí školení a vzájemné spolupráce Zkušení lidé s hlubokými znalostmi světa businessu a projektového řízení musí být vyškoleni k implementaci Jobrotation Instruktoři/mentoři na pracovišti Školení pro instruktory/mentory musí být integrální součástí Jobrotation Každý náhradník by měl mít na pracovišti jednoho instruktora/mentora 4

5 Další a doplňující pracovní školení Trénink trh práce Firemní rozvoj potřebuje Jobrotation Trénink v rámci Jobrotation by měl být součástí systému dalšího a doplňujícího pracovního školení Nezaměstnaným, kteří se účastní modelu Jobrotation, musí být poskytnuta větší jistota příjmu (např. pracovní smlouva na dobu určitou a vyšší příjem během období praktického tréninku) Jasné rozvojové potřeby firem musí být definovány před začátkem projektu. Všechny projekty musí obsahovat studii firemního rozvoje a potřeby kvalifikace ve spolupráci s ostatními zúčastněnými subjekty (tréninkové instituce, úřady práce, firmy) SWOT analýza Jobrotation Následující tabulka ukazuje stručnou SWOT analýzu Jobrotation: silné stránky a příležitosti z hlediska podniku, zaměstnanců a nezaměstnaných. Slabé stránky a hrozby jsou spojeny s financováním, získáváním vhodných uchazečů, nalezením vhodné práce, praktickým tréninkem a spoluprací. Silné stránky Slabé stránky Z hlediska podniku: Financování: Funguje jako tréninkový program šitý na míru Systém financování je rigidní kvůli firmě. byrokracii EU, náročnými podmínkami Funguje jako nábor nových pracovníků přihlášek a pomalému přihlašovacímu a jejich trénink zároveň. procesu. Je k dispozici i v době propouštění nebo přerušení Je těžké financování vůbec získat. práce jako způsob ohodnocení loajality Komplikované řízení zaměstnanců a vyškolení rezervy nových zaměstnanců. Nenákladný model, i z hlediska veřejného Získávání vhodných uchazečů: sektoru. Je těžké najít vhodné uchazeče pro Umožňuje, aby probíhalo školení i bez přerušení školení na náhradníky výroby/nutných pracovních procesů. Implementace Jobrotation je pomalá. Stávající zaměstnanci mohou být školeni současně Zlepšuje image podniku Spolupráce: Zesiluje spolupráci mezi podniky Spolupráce s různými účastníky projektu je obtížná. Z hlediska zaměstnance: Podporuje kariérní postup Umožňuje studovat, většinou při plném platu Je těžké připravit trénink na míru pro malé podniky Malé podniky nechtějí vždy spolupracovat 5

6 Podporuje zaměstnance, aby se vzdělávali a rozvíjeli se v zaměstnání Kombinuje teorii a praktický trénink usnadňuje přenos pracovních dovedností v práci z jedné generace na druhou Malé podniky nemají vždy tréninkový a rozvojový plán Z hlediska nezaměstnaného: Dává nezaměstnanému i zaměstnavateli možnost vzájemného seznámení Kombinuje teorii a praktický trénink Poskytuje informace o budoucím zaměstnání a jeho tradici Podporuje průběžné vzdělávání Dává motivaci ke vzdělávání tím, že existuje šance následného zaměstnání Příležitosti Hrozby Z hlediska firmy: Praktický trénink: Poskytuje flexibilní systém tréninku zaměstnanců, Firmy přijmou tréninkovou pracovní který usnadňuje transfer znalostí mladším sílu, ale neposkytují jí podporu pro další kolegům rozvoj Může vytvořit kvalifikovanou a zkušenou rezervu Zůstávají nejasné otázky odpovědnosti pracovní síly (odpovědnost za produktivitu versus čas Zvyšuje konkurenceschopnost firmy na naučení se práce) Podporuje firemní vzdělávací struktury Doba praktického tréninku je někdy příliš Funguje jako součást firemního rozvojového dlouhá; je někdy vnímána jako práce procesu zadarmo Umožňuje malým firmám rozvíjet schopnosti Často ze zanedbává úvod kvůli a znalosti svých zaměstnanců nedostatku času Podporuje vzájemnou spolupráci malých firem Usnadňuje změny v řízení firmy Spolupráce: Zlepšování kvality pracoviště z hlediska zdraví Význam Jobrotation je nejasný odborům může být spojeno s Jobrotation a může proto narazit na odpor Zaměstnanci a vzdělávací instituce nemluví stejným jazykem Z hlediska zaměstnance: Podporuje rotaci práce a povinností Manažeři projektů Jobrotation nemají Podporuje kariérní vzestup vždy zkušenosti z businessu Zlepšuje inovativnost Podniky nemohou nebo nechtějí najít čas Zvyšuje spokojenost na pracovišti pro projekt kvůli související byrokracii Může být kombinován s modely Job-sharing Jobrotation používají jenom velké nebo Podporuje celoživotní vzdělávání střední podniky Dobré zkušenosti a postupy z Jobrotation Z hlediska nezaměstnaného: nejsou vždy následně použity v praxi Dává příležitost najít si práci Dává příležitost kvalifikovat se pro budoucí práci Financování: Podporuje studium pracovních dovedností Jobrotation funguje jen jako separátní Podporuje celoživotní vzdělávání projekt se specifickým financováním 6

7 Nalezení práce: Nezaměstnaní účastnící se projektu mají smlouvy jen na velmi krátkou dobu a jsou vyloučeni z výhod a bezpečí delších pracovních smluv. 7

8 2. Účinnost Jobrotation: porovnání malých a velkých podniků 2.1. Zkušenost z Rakouska Jobrotation se v Rakousku představil v roce 1996 v projektu, který se zabýval přenosem a adaptací dánských zkušeností z aktivní politiky zaměstnanosti. Program Jobrotation byl od té doby v Rakousku implementován v různých průmyslových sektorem a regionech a soustředil se na různé cílové skupiny na trhu práce. Zúčastnilo se celkem 66 podniků, 2677 zaměstnanců, kteří prošli vzděláváním, a 302 nezaměstnaných, kteří pracovali jako náhradníci během vzdělávání zaměstnanců. 80% náhradníků nakonec získalo stálá zaměstnání v podnicích, kde pracovali. Programy se soustředily na specifické průmyslové sektory a prioritní cílové skupiny na trhu práce. Příkladem tohoto cíleného přístupu je program upřednostňující při vzdělávání zaměstnankyně vůči zaměstnancům, program podporující vytváření pracovních míst pro ženy v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb, nebo program zaměřený na integraci dlouhodobě nezaměstnaných do trhu práce. Vývoj programů Jobrotation se stal běžným nástrojem APZ a je financován pomocí ESF a Správou služeb zaměstnanosti (Public employment service PES). Obecné předpisy na národní úrovni definují základní podmínky pro regionální implementaci. Dlouhodobě nezaměstnaným mohou být hrazeny dvě třetiny nákladů na vzdělávání a náhrady mzdy. Podnik financuje třetinu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a mzdu náhradníkům. Regionální kanceláře PES administrují fondy a definují programy Jobrotation s ohledem na specifické cíle regionálního trhu práce. Je ustanoven řídící výbor, který koordinuje aktivity zúčastněných stran a nabízí podnikům poradenské služby. Součástí je také propagační kampaň zaměřená na podniky. Implementace projektu Podnik vytvoří kvalifikační plány pro své zaměstnance a definuje profily potřebných náhradníků. Místní kancelář PES je zodpovědná za předvýběr a umístění nezaměstnaných. Na vzdělávání samotném se podílí řada vzdělávacích institucí. Řídící výbor informuje a přesvědčuje podniky, nabízí jim poradenské služby, koordinuje činnost partnerů a řídí proces implementace. Program Jobrotation byl implementován podniky všech velikostí: 26% podniků mělo než 50 zaměstnanců, 45% mezi zaměstnanců a 29% více než 250 zaměstnanců. Nejvíce zaměstnanců, kteří se účastnili vzdělávacích kurzů, byli podle očekávání zaměstnanci velkých firem, ale zatímco se programu Jobrotation účastnilo 9% všech zaměstnanců ve velkých podnicích, ve středních podnicích to bylo 14% a v malých dokonce 23%. Malé firmy také zaměstnali relativně více náhradníků vzhledem k počtu vzdělávaných zaměstnanců. Podíl mezi vzdělávanými zaměstnanci a náhradníky činil v malých firmách 4:1 oproti 7:1 ve středních a velkých firmách. Procento integrovaných náhradníků (80%) bylo ve všech firmách stejné. 10% všech náhradníků pracovalo v malých firmách, 23% ve středních a 67% ve velkých Porovnání účinnosti Jobrotation v malých a velkých podnicích Jakékoliv hodnocení účinnosti nejprve vyžaduje definici cílů: cíle APZ na jedné straně a cíle podniků na straně druhé. APZ si klade za cíl prevenci a snižování nezaměstnanosti. 8

9 Podniky se snaží o efektivní vzdělávání, které podporuje strategické cíle rozvoje firmy. Pro většinu firem je obtížné najít správné zaměstnance, kteří splňují požadavky pro specifická pracovní místa Velké nebo malé firmy? Zkušenost nás při porovnávání efektivity malých a velkých firem vedou k následujícím závěrům: Makroekonomické cíle politiky zaměstnanosti Mikroekonomické podniku cíle Malé podniky * Vyšší účast malých firem v programu * Trvalá pracovní místa a jejich vytváření * Jsou zavedeny nástroje a metody personálního rozvoje * Mohou být zlepšeny metody získávání nových zaměstnanců Velké podniky * Je možno se zaměřit na specifické skupiny zaměstnanců * Je možno integrovat větší počet nezaměstnaných * Užší vztah mezi podniky a PES * Problémy se získáváním nových zaměstnanců mohou být řešeny díky zlepšeným službám PES * Práce náhradníků je zapotřebí, pokud se pracovníci z jednotlivých směn účastní kursů * Pozitivní image společnosti na trhu práce Velké podniky s personálními managery mají většinou zkušenosti s procedurami při plánování zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Malé firmy často postrádají pracovníky pro oddělení lidských zdrojů. Tato činnost je jedním z mnoha úkolů ředitele nebo majitele firmy. Zavedení nových nástrojů strategického personálního rozvoje podporuje udržitelný rozvoj lidských zdrojů a firmy jako celku. Hodnocení potřeb kvalifikace by mělo zohledňovat strategické cíle firmy a kariérní plány individuálních zaměstnanců. Toto posouzení by mělo být vypracováno a podporováno externími konzultanty (řídící výbor programu) a zahrnovat tři hlavní kroky: 1. Vyžaduje odhodlání nejvyššího managementu. Rozhovor s jeho členy by měl odpovědět na otázky, zkoumající zkušenost se vzděláváním zaměstnanců v minulosti, na stávající změny trhů, výroby a technologických inovací, kteří lidé by se měli hodnocení účastnit a jak mohou být zapojeni do toho hodnocení zaměstnanci. A samozřejmě na otázku, jestli je Jobrotation správná odpověď. 2. Zapojení zaměstnanců. Tento krok spočívá ve schůzkách se středním managementem (v malých firmách s celým vedením). Nejvyšší management informuje zaměstnance o strategických cílech firmy. Zapojení zaměstnanců lze dosáhnout i osobním rozhovorem mezi nimi a jejich nadřízenými. Témata by měla zahrnovat tyto hlavní body: a) jakou kvalifikaci a dovednosti potřebujeme k naplnění cílů podniku 9

10 b) co by mělo být součástí dalšího vzdělávání c) jaké metody vzdělávání jsou nejefektivnější 3. Vytvoření plánu projektu včetně nákladových kalkulací společně s vedením firmy. Shrnutí Jobrotation může být při správném výběru podniků vysoce efektivní nástroj APZ. Je zapotřebí vycházet z makroekonomických dat o jednotlivých průmyslových sektorech na regionální úrovni. Mikroekonomická data lze získat při rozhovorech s Top managementem. Efektivita Jobrotation v malých a středních podnicích se skládá z: a) posílení struktur a nástrojů personálního rozvoje uvnitř firmy b) lepší informace a znalost tréninkových metod a vzdělávacích organizací na trhu c) kombinace strategických cílů podniku s individuálními plány rozvoje kariéry d) ze zlepšených procedur přijímání a integrace nových zaměstnanců Pozitivního efektu Jobrotation může být dosaženo v malých i velkých firmách pomocí: a) zlepšení metod akvizičních plánů v podnicích (pro nejdůležitější pozice) b) zlepšení vztahů nabídky a poptávky na trhu práce c) užší spolupráce mezi podniky a Úřady práce 10

11 3. Projekty Jobrotation v zemích EU 3.1. Belgie (Flandry) Několik projektů Jobrotation bylo realizováno v Belgii. Jednalo se hlavně o experimentální projekty, které byly realizovány v rámci existující legislativy a ve spolupráci se vzdělávacími centry, malými a středními podniky, sociálními partnery a úřady práce. Proběhly dva identické Jobrotation projekty: automechanici začali studovat kurs elektroniky a byli v práci nahrazeni nezaměstnanými. První experimentální fáze zahrnovala 30 zaměstnanců a 15 náhradníků. Kromě nadace EDUCAM (Nadace pro pokračování zaměstnaneckého vzdělávání v automobilovém sektoru a sektorech příbuzných) jsou ještě na tomto poli aktivní další dvě organizace: VDAB (Vlámská služba zaměstnanosti a zaměstnaneckého vzdělávání) a Loca Labora nezisková vzdělávací organizace hlavně pro nezaměstnané. Loca Labora implementovala experimentální projekt Jobrotation v turistickém průmyslu v letech Účelem bylo představit ve Flandrách koncept Jobrotation. Rozpočet pro deset jobrotací byl Účastníci projektu byli z 9 středních a malých firem, šlo o 16 zaměstnanců, 7 nezaměstnaných a 11 osob ve vnitropodnikové rotaci. Nezaměstnané většinou školila sama organizace Loca Labora. Pro některé účastníky byly vytvořeny speciální programy, ostatní se účastnili existujících kursů. Velikost skupin byla 1-5, resp osob. Praktická kvalifikace se odehrávala ve skupině 12 osob. Celá organizace vypadala následovně: 3 měsíce 2 týdny 2 týdny Zaměstnanec práce práce Vzdělávání, délka záleží na potřebě Nezaměstnaný 3 měsíce školení + praktická příprava v Loca Labora 14 dní práce ve firmě a hodnocení Je-li hodnocení pro uchazeče příznivé, nastupuje jako náhradník minimálně na 14 dní. Mentorem byl většinou vedoucí oddělení a projekt také zaměstnal externího mentora projektu. Jeho činnost byla hodnocena velmi pozitivně a přispěla k úspěchu celé akce. V roce 2001 plánovala Loca Labora další projekty, například ve veřejném sektoru a v kovoprůmyslu Dánsko Schémata Jobrotation v Dánsku Od prvotního entuziasmu ohledně schémat Jobrotation v polovině 90. let se objevily první potíže. Jsou založeny na vnímání důležitosti všeobecné redukce míry nezaměstnanosti, snížením celkového počtu osob, které se účastnily Jobrotation, a růstem poměru zaměstnanci/náhradníci (náhradníky rozumím ty pracovníky, kteří nahrazují školené zaměstnance) na 5:1. Vnímání užitečnosti/efektivnosti Jobrotation může záviset na celkovém stavu zaměstnanosti vůbec a/nebo na změnách personálních politik podniků. Toto vnímání nemůže být založeno čistě na sebraných statistických datech, ale mělo by být doplněno o výzkumy nebo případové studie na úrovni podniků. 11

12 Jakkoli tato práce nebyla ještě provedena vědecky uspokojivým způsobem, existují důkazy, které by mohly dovolit některé primární závěry a specifikaci podmínek pro používání Jobrotation jako kombinovaný nástroj zaměstnanosti a vzdělávání. Základem pro následující reflexe jsou případové studie několika projektů, orientovaných na podporu plánování vzdělávání a CVT aktivity na úrovni podniků, ať už jsou založeny na schématech Jobrotation, nebo na jiných. Jednu takovou studii provedla v roce 1999 DTI. Hodnotilo se 26 projektů ve třech regionech. Společnými znaky byla potřeba udržení, popř. expanze stávajícího stavu zaměstnanců, a potřeba zlepšování kvalifikace stávajících zaměstnanců. Ukázalo se, že 39% náhradníků získalo zaměstnání přímo ve společnostech, kde probíhal jejich trénink, a dalších 25% náhradníků získalo zaměstnání jinde. Případová studie provedená VEMS je zajímavá tím, že porovnává firmy, které využívaly Jobrotation s firmami, které tento nástroj nepoužívaly. Srovnává i strategie doprovodných personálních politik těchto firem. Studie ke srovnání používá Atkinsonovo rozdělení 3 typů personálních politik numerickou, dočasnou a funkční flexibilitu. Srovnání pak provádí na základě každé z nich. Dochází ke zjištění, že pro numerickou flexibilitu je Jobrotation v podstatě nepoužitelným nástrojem. V případě dočasné flexibility studie vidí prostor pro uplatňování nástroje Jobrotation pouze ve velmi omezené míře. Jedinou realistickou možnost uplatnění Jobrotation vidí studie u firem, u nichž převládá funkční flexibilita. Vše dobře fungovalo v dobách s vysokou nezaměstnaností. Zhruba od roku 1998 se však začaly množit stížnosti podniků, že je obtížné najít kvalifikované a motivované náhradníky, když se pokusily nastolit systém Jobrotation ve svých společnostech. To vysvětluje jak klesající popularitu Jobrotation, tak i klesající absolutní počet lidí zapojených v tomto systému. Případové studie umožňují identifikovat dva rozdílné typy implementace konceptu Jobrotation: 1. Projekty s nízkým poměrem ukazují na selektivní vzdělávání zaměstnanců podniku. Školící aktivity jsou zaměřeny na nekvalifikované zaměstnance. Účelem je zajistit jim lepší kvalifikaci. Tito zaměstnanci jsou během vzdělávacího procesu nahrazeni náhradníky, kteří se ovšem (v jiných termínech) účastní téhož školení. Během praktické části své výuky pracují tito náhradníci za kmenové zaměstnance. Zaměstnanci i nezaměstnaní si tak zvyšují kvalifikaci 2. Projekty s vysokým poměrem ukazují na všeobecné (nijak výrazně do hloubky jdoucí) vzdělávání většiny zaměstnanců. Relativně malý počet náhradníků projde školením a nahradí práci (většinou nenáročnou) relativně vysokého počtu zaměstnanců. Vysoký poměr tak neznamená nic jiného, než že vlastní školení zaměstnanců netrvá dlouho (2-3 týdny). Často jsou to navíc školení organizačního typu orientované k podpoře vyšší zodpovědnosti při práci a přístupu k práci. Oba zmíněné typy projektů Jobrotation (a typy oscilující mezi nimi) byly realizovány bok po boku s rozdílným objemem během celého období let, kdy se Jobrotation používá v Dánsku. Od roku 1996 se zvyšuje četnost projektů s vysokým poměrem, což ukazuje, že projekty druhého typu nabývají na významu. 12

13 Možnosti a limity schémat Jobrotation Vývoj v Dánsku směřuje k tomu, že je kladen větší důraz na (byť omezené) vzdělávání zaměstnanců a menší důraz na reintegraci nezaměstnaných. Je možné shrnout, že dánská zkušenost se schématy Jobrotation ukazuje některé hranice využitelnosti, které závisí na: a) všeobecném konjunkturálním cyklu (funguje lépe v obdobích s vyšší nezaměstnaností) b) situaci v sektorovém/regionálním segmentu trhu práce částečně c) a má smysl především pro podniky s/e: 1) stabilním nebo rostoucím počtem zaměstnanců 2) strategickou orientací na funkční flexibilitu (viz výše v textu) 3) potřebou dále vzdělávat zaměstnance Rozumějme však správně tomu, že zde zmiňujeme tyto hranice. Schémata Jobrotation byla a stále jsou velmi dobrým a užitečným nástrojem APZ! Výše zmíněné podmínky jsou ty, které umožňují integrovat cíle průmyslové politiky, politiky zaměstnanosti a politiky vzdělávání, což zvyšuje přínos jak z hlediska komerčních firem, tak z hlediska celospolečenského. I když by zrovna nebyly naplněny všechny popsané podmínky, ještě stále může být efekt použití schématu Jobrotation pozitivní. Problém může nastat v případě, že je použití schématu Jobrotation chápáno pouze jako možnost přínosu pouze z hlediska komerčních firem a tento přínos se stane měřítkem úspěšnosti projektu. Je důležitější zvážit obecné rysy systému, jehož je Jobrotation součástí: neomezovat aktivity vzdělávání trhu práce, které jsou vyvolány schématem Jobrotation, na nástroj pro řešení krátkodobého nesouladu mezi potřebou a skutečným stavem pracovníků, ale orientovat je na překonávání selhání trhu v dlouhodobě orientovaném vzdělávání pracovní síly jako celku Případová studie z Aalborgu Případová studie se zabývá projektem Job-switching číslo tři v letech Byla vytvořena na základě potřeby dalšího vzdělávání pracovní síly ve Fibertexu a na základě zkušeností ze studie FORCE. Projekt mohl být realizován pouze za existujícího kombinovaného financování ze strany EU a z lokálních (národních) zdrojů. 1. Všeobecný model časový rozvrh Proces/plánování Kursy pro náhradníky Vzdělávání instruktorů/mentorů Připravenost pro vzdělávání Kursy pro zaměstnance První čtvrtletí 1995 Jsou diskutována a komunikována hodnocení včetně strategických plánů. Informace a debaty o novém modelu. Ujasnění finančního modelu. Dohody se spolupracujícími organizacemi. Stanovit vzdělávání pro náhradníky. Jsou naplánovány kursy: Psaná a mluvená komunikace, čteníhláskování, techniky zaznamenávání. Například: 6 hodin týdně 13

14 Druhé čtvrtletí 1995 Třetí čtvrtletí 1995 Čtvrté čtvrtletí 1995 První čtvrtletí 1996 Druhé čtvrtletí 1996 Třetí čtvrtletí 1996 Čtvrté čtvrtletí 1996 "Najmout" nezaměstnané pro vzdělávání náhradníků Probíhá vzdělávání náhradníků Probíhá vzdělávání náhradníků Končí vzdělávání náhradníků. 4 týdny náhradní práce s instruktory. Pak zhruba 2 měsíce nezaměstnanosti Najít kandidáty na instruktory/mentory Nezaměstnanost Pak začne 36 Techničtí týdnů práce jako náhradník, pokud možno s prvními čtyřmi týdny s instruktorem. Doba náhradnické práce Doba náhradnické práce Schůzka se vzdělávacími institucemi. Instruktoři/mentoři začínají s úvodem a instrukcemi k nahrazení zaměstnanců během praktické části vzdělávání Začínají kursy. Kursy pokračují. Schůzka se vzdělávacími institucemi. Instruktoři/mentoři začínají s úvodem a instrukcemi k nahrazení Kursy pokračují a zaměstnanců během končí. praktické části vzdělávání. Závěrečné plány vzdělávání instruktorů/mentorů. Základní 4týdenní kursy po instruktory/mentory. Pak detailní plánování začátku kursů pro zaměstnance. instruktoři/mentoři jako lektoři na kursech pro zaměstnance ve spolupráci s pedagogickými pracovníky. Techničtí instruktoři/mentoři pokračují ve vyučování. Je možné snižovat přítomnost pedagogických pracovníků. Techničtí instruktoři/mentoři pokračují ve vyučování. Je možné snižovat přítomnost pedagogických pracovníků. Instruktoři provádí hodnocení společně s pedagogickými pracovníky. První zhodnocení kursů. Začínají kursy pro zaměstnance. Kursy pro zaměstnance pokračují. Kursy pro zaměstnance pokračují. První čtvrtletí 1997 Doba náhradnické práce Instruktoři provádí hodnocení společně s pedagogickými pracovníky. Kursy pro zaměstnance končí kolem Vzdělávání náhradníků Vzdělávání náhradníků probíhalo od srpna 1995 do února Vyhledávání vhodných uchazečů začalo na jaře Fibertex požadoval, aby měl vliv na technický obsah školení tak, aby byl v souladu s výrobními postupy firmy. Zároveň požadoval delší období tréninku 14

15 praktických dovedností přímo v prostorách firmy. Očekáválo se také, že náklady na toto vzdělávání pokryje lokální Rada trhu práce a Job-center. 3. Vzdělávání s instruktory/mentory Toto vzdělávání se skládá ze čtyř fází: Účast na plánování, výměna informací se vzdělávacími institucemi Základní čtyřtýdenní kurs. Začal v březnu 1996, viz schéma. Praktická část. Společně s učitelem ze vzdělávací instituce. Hodnocení. Modelace budoucí spolupráce. 4. Kursy pro zaměstnané v programu Připravenost ke vzdělávání Hodnocení proběhnuvších kursů ve Fibertexu ukázalo, že několik zaměstnanců mělo problémy se sledováním výuky. Ta by mohla být různorodější a orientována na speciální potřeby. Je možné získat finanční spoluúčast na tyto kursy. Pokud probíhají v rozsahu minimálně 6 hodin týdně a probíhají během pracovní doby, je možno získat podporu z grantu pro vzdělávání dospělých (VUS). 5. Kursy pro zaměstnance Byly vypracovány 3 technické kursy pro zaměstnance. Očekávaný rozsah kursů: 2 dny. Všechny kursy začínají na technickém základě, ale s širším obsahem a perspektivou. Základním problémem se ukázalo financování je obtížné najít zdroje pro kursy, které vyučují znalostem uplatnitelným pouze v jednom konkrétním podniku. 6. Francouzský mentorovací systém Již jsou popsány rozdíly a podobnosti mezi francouzským mentorovacím systémem a dánskou implementací. Příklady podobných přístupů jsou například tyto: Systematické zavádění a představování Jobrotation novým zaměstnancům (role instruktorů) Analýza problémů v každodenním pracovním životě a vztahu mezi teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi Nástroje na identifikaci a nápravu technických problémů Celková znalost pracovních funkcí, odpovědných osob, vzorů spolupráce a prostředí (širší význam slov Řízení kvality) Interakce mezi vlastními a externími instruktory (ze vzdělávacích institucí) Součástí této implementace Francouzského mentorovacího modelu musí být překlad francouzského manuálu. Zároveň bude posílena výměna informací mezi Rhone Poulenc a Fibertexem ve formě: vzájemných výměnných návštěv klíčových zaměstnanců Francouzští mentoři/instruktoři budu trénovat a dohlížet na celou implementaci ve Fibertexu v Aalborgu Dánští experti budou stejným způsobem působit v Lyonu. 15

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE

METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE ČÁSTEČNÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY, SDÍLENÍ PRÁCE A PŘERUŠENÍ PRÁCE PhDr. Radomíra

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení Deliverable 3 - WP1 Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení ručení pro moduly společného učení HP Admin Admin Ref num: 538480-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDVTIG-GMP Grant

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Demografické změny na evropském trhu s elektřinou. Příručka k prosazování věkové diverzity a strategií age managementu

Demografické změny na evropském trhu s elektřinou. Příručka k prosazování věkové diverzity a strategií age managementu Demografické změny na evropském trhu s elektřinou Příručka k prosazování věkové diverzity a strategií age managementu Komise evropský sociálního dialogu o elektřině EURELECTRIC, EPSU a EMCEF 2008 Dr Jane

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Based on the project PreQual http://prequalsteps.maiz.at PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Zprávy

Více