OBSAH. Úvod filmová a audiovizuální výchova...2 Obecné informace k programům...3. Programy pro 1. stupeň ZŠ...5 Film hrou...5. Jak se dělá film...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod filmová a audiovizuální výchova...2 Obecné informace k programům...3. Programy pro 1. stupeň ZŠ...5 Film hrou...5. Jak se dělá film..."

Transkript

1

2 OBSAH Úvod filmová a audiovizuální výchova...2 Obecné informace k programům...3 Programy pro MŠ...4 Programy pro 1. stupeň ZŠ...5 Film hrou...5 Programy vhodné jako prevence (osobnostní a sociální rozvoj)... 6 Programy v rámci VO Český jazyk a literatura... 7 Programy v rámci VO Člověk a jeho svět... 9 Jak se dělá film Programy v rámci VO Člověk a jeho svět, průřezové téma mediální výchova...11 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia...13 Film a Film a umění Film a literatura Film a společnost Programy pro učitele...19 Naši lektoři Informace + kontakty Vážení a milí pedagogové, Filmová/Audiovizuální výchova (F/AV) v rámci základního vzdělávání byla zavedena v rámci opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2010 jako Doplňující vzdělávací obor do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jako část jako F/AV pro základní vzdělávání a pro gymnázia. Jsme přesvědčení, že F/AV do vzdělávání patří. Animánie se filmovou a audiovizuální výchovou zabývá již 10 let. Nabízíme programy, které jsou praxí ověřeny a v praxi velmi dobře přijímány a hodnoceny. Vymezený vzdělávací obsah podporuje rozvoj žáků jako uživatelů filmových a obecně audiovizuálních produktů a zároveň rozvíjí jejich vnímavost a tvůrčí schopnosti prostřednictvím filmových/audiovizuálních prostředků. F/AV je koncipována jako metodické propojení několika tvůrčích činností: vlastní tvůrčí zkušenost z filmové/audiovizuální tvorby a jeho výsledku schopnost vnímat díla vytvořená audiovizuálními výrazovými prostředky a schopnost uvědomovat si jejich hodnoty potřeba zaujmout a formulovat názor na filmové/audiovizuání dílo Programy poskytují žákům příležitost lépe pochopit společný základ umění a jeho význam v životě člověka a společnosti, posiluje schopnost intenzivněji vnímat společnost a procesy, které v ní probíhají, a přispívá k rozvoji osobnosti žáka, vytvoření jeho hodnotového systému, etických postojů a aktivního vztahu ke společnosti. Doufáme, že budete s naší nabídkou spokojeni. Mgr. Martina Voráčková 2

3 OBECNÉ INFORMACE K PROGRAMŮM: Realizátorem programů v rámci projektu Animánie je OCET o.p.s. Programy zajišťují lektoři odborně vzdělaní v oblasti pedagogiky, dramatické výchovy a dalších příbuzných oborů. Délka a cena programů je odlišná - konkrétní informace naleznete u jednotlivých programů. Programy se realizují v prostorách školy ve třídě s možností projekce filmů, není-li uvedeno jinak. Didaktické pomůcky a potřebný materiál je zajištěn realizátorem programů. Programy jsou určeny vždy pro jeden třídní kolektiv. Lektoři programy přizpůsobují, upravují podle věku a počtu žáků, popř. podle specifické situace v třídním kolektivu. Pokud škola či pedagog přijde s vlastním tématem, je možné program po domluvě připravit tzv. na míru. Třídní učitel je pozorovatel, má možnost vidět třídu a chování jednotlivců v nových situacích. Pro lektory je výhodou, získáme-li o třídě informace předem a zároveň poskytne-li učitel zpětnou vazbu. Programy se objednávají přes kontaktní osobu: Mgr. Jindřiška Nováková Švecová koordinátor programů pro školy Tel.: Zde také získáte podrobné informace, odpovědi na své dotazy a můžete řešit konkrétní potřeby a přání směrem k realizaci programů. 3

4 Programy pro MŠ Barvy, tvary, čáry - oživíme čáry máry! Cílová skupina: MŠ, 4-6 let Stručný popis: Pod názvem Barvy, tvary, čáry - oživíme čáry máry se skrývá nabídka programů pro mateřské školky, které si za cíl kladou představit možnosti a postupy v práci s předškolními dětmi v rámci výtvarných činností. Jsou koncipované jako tematické mini projekty, východiskem je příběh filmový či knižní, který je v motivační části rozvíjen formou různých her využívajících principů tvořivé dramatiky. Na motivační část navazuje samotná výtvarná činnost (malba, kresba, animace, modelování, další specifické výtvarné techniky.). Důraz při realizaci programů je kladen především na rozvoj dětské fantazie a využívání zážitkových metod. Nutné pracovní oblečení u všech dětí (nejlépe i pracovní tepláčky). Cena programu: 40,-/žák 4

5 Programy pro 1. stupeň ZŠ Film hrou Časová dotace každého programu jsou tři vyučovací hodiny. Jednotlivé programy koncipujeme jako samostatné celky. Realizujeme je přímo na školách, kde je možnost velkoplošné projekce (projektor na tabuli, interaktivní tabule apod.). Základem každého programu je projekce filmů (současná animovaná tvorba českých a zahraničních autorů) a aktivity vycházejí z témat v nich obsažených. Lektoři využívají metody a formy prožitkové pedagogiky (simulační hry), principy zážitkové a tvořivé dramatiky a výtvarnou tvorbu. Programy rozvíjejí u žáků klíčové kompetence - osobnostní, sociální a komunikační, posilují především schopnost spolupráce, vzájemnou toleranci, sebeuvědomění, fantazii a kreativitu. Zaměřují se na filmový a výtvarný obraz jako na prostředek sdělení a komunikace a posilují schopnost obrazy číst, obrazovému vyjádření porozumět. Na základě vlastního prožitku přibližují žákům pocity a motivaci jednání filmových hrdinů, učí pochopení důsledků jejich činů. Tím také fungují jako nespecifická primární prevence. Programy vycházejí z témat a oblastí RVP ZV. 5

6 Programy pro 1. stupeň ZŠ Film hrou Programy vhodné jako prevence (osobnostní a sociální rozvoj) Neboj se, nejsi sám Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Pomocí filmového příběhu o chlapci, který se přistěhoval na venkov a nemá kamarády, pracujeme s tématy jinakosti, zařazení do kolektivu, schopnosti týmové spolupráce, přátelství a vzájemné tolerance. Důraz klademe na vlastní pocity a zážitky. Během programu je možné nahlédnout sociální klima třídy. V rámci práce s příběhem rozvíjíme schopnosti obrazového vyjádření a zpětného čtení obrazu a zároveň schopnost formulovat vlastní myšlenky. Dále trénujeme pozorovací schopnosti - soustředění na detaily příběhu a sledování posloupnosti a logiky děje. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Člověk a příroda Použité filmy: Psí historie (Režie: Břetislav Pojar) Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) Kouzelný dědeček Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Na základě tří krátkých příběhů konfrontujeme plnění možných a nemožných přání, program vede k sebepoznávání a sebehodnocení, hledání svého místa v rodině, ve skupině, ve světě a v životě. Zároveň rozvíjí schopnosti komunikace a kooperace ve skupině a schopnost formulovat myšlenku a svůj názor. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Člověk a příroda Použité filmy: Jak chtěla blecha být včelou, Jak chtěla želva být nejrychlejší, Jak chtěl pudlík být lvem animované filmy z cyklu Doktor Animo (Výtvarník a režie: Pavel Koutský) Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) 6

7 Programy pro 1. stupeň ZŠ Film hrou Programy v rámci VO Český jazyk a literatura Do pohádky Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Vycházíme z klasické pohádky Perníková chaloupka - a jejích různých variant, na kterých sledujeme časovou posloupnost, logiku děje, prostředí, postavy a jejich charakteristiku i vztahy. Porovnání různých zpracování vede k nahlédnutí do rozmanitosti vidění světa a podporuje tak vzájemnou toleranci. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura Použité filmy: Perníková chaloupka kreslený animovaný film z cyklu Do pohádky (Výtvarník a režie: Pavel Koutský) Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) Báje a pověsti Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Na jedné ze známých pověstí sledujeme klíčové body příběhu, hlavní postavy, vztahy a prostředí. Forma kreslené animace umožňuje výklad české historie s humornou nadsázkou, což podporuje zájem o historii a naše předky v návaznosti na současnost. V programu také rozvíjíme schopnosti komunikace a kooperace ve skupině. Dále si všímáme neverbální komunikace a pochopení řeči těla. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Člověk a jeho svět Použité filmy: Báje - kreslený animovaný film z cyklu Dějiny udatného národa českého (Výtvarník: Lucie Seifertová, režie: Pavel Koutský) Cyklus Dějiny udatného národa českého má 90 dílů a reflektuje dějiny od počátků civilizace po konec 19. století. V případě vašeho zájmu a na základě vašich potřeb jsme schopni vytvořit program na jednotlivá témata uvedeného cyklu. Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) 7

8 Programy pro 1. stupeň ZŠ Film hrou Programy v rámci VO Český jazyk a literatura KNIHA HROU Pozor na kocoura! aneb Zahrada Cílová skupina: ročník ZŠ Časová dotace programu jsou čtyři vyučovací hodiny. Na rozdíl od ostatních programů se tenhle neodehrává v prostorách školy, ale je situován do Luftovy zahrady v Plzni-Doudlevcích (v blízkosti Tyršova mostu). Vzhledem k tomu, že program probíhá venku, je realizován pouze v měsících květen, červen, září, říjen. Stručný popis: V programu se děti pomocí her, dramatizace a výtvarných aktivit ponoří do poetického příběhu plného fantazie, který je inspirován Trnkovou pohádkovou prózou Zahrada. Atmosféru tajemného prostoru zpustlé zahrady, v zapomenutém, zdí ohrazeném ostrovu uprostřed města jistě podpoří malebná Luftova zahrada, kam je program situován. Program rozvíjí u žáků kreativitu, schopnost řešení problémů, kooperaci a komunikaci ve skupině i estetické vnímání. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a příroda Místo konání: Luftova zahrada, Za rybárnou 110, Plzeň. Dostupná je z blízké zastávky MHD Tyršův most (bus č. 30 či 32, trolejbus č. 14). Cena programu: 100,-/žák nebo 4000,- za program (v případě financování školou) Počet dětí: min. 20, max. 40 (možnost spojení tříd) 8

9 Programy pro 1. stupeň ZŠ Film hrou Programy v rámci VO Člověk a jeho svět, průřezové téma mediální výchova Reklama a její vliv Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Prostřednictvím krátkých animovaných filmů, reklamních ukázek si ukážeme, jak moc nás mohou TV spoty, letáky, plakáty či obecně média ovlivnit. Děti si ujasní, jaké druhy médií máme, co je vlastně reklama a jaké prostředky využívá. Cílem je, aby si žák uvědomil, jak jeho samotného reklamy ovlivňují. Aby uvažoval o pravdivosti informací uvedených v daném médiu a slepě nedůvěřoval všemu, co kolem sebe vidí (např. v TV nebo propagačních letácích). Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět Použité filmy: For Sale, animované reklamy Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) Příběh věcí kolem nás Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Program koncipujeme tak, aby žákovi přiblížil co nejblíže a komplexně koloběh věcí/výrobků, které běžně využívá. Pomocí praktických činností a her si žák projde dlouhým a složitým procesem vzniku výrobku (těžba, výroba, reklama, nákup, spotřeba a vyhození). Porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí. Děti si tak uvědomí podmínky života a možnosti jeho ohrožení, mohou se stát vnímavější a citlivější k přírodě, přírodnímu a kulturnímu dědictví. Součástí bude praktická tvorba krátké animace (pixelace). Průřezová témata: Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví Použité filmy: Příběh věcí, Není zítra (vystřihané epizody) Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) 9

10 Programy pro 1. stupeň ZŠ Jak se dělá film Celodenní programy, vhodné např. jako projektový nebo tematický den. Jsou určeny pro 1. stupeň ZŠ/jednu třídu. Časová dotace každého programu je 4 až 5 vyučovacích hodin. Jednotlivé programy jsou koncipovány jako samostatné celky, některé z nich navazují na Film hrou. Realizují se přímo na školách, ve školní třídě, případně tam, kde je možnost velkoplošné projekce (projektor na tabuli, interaktivní tabule apod.). V rámci programů je možné promítnout inspirační, motivační film a zároveň audiovizuální výsledky dílny na konci programu. V rámci programů se žáci seznámí s technikou potřebnou k animaci a naučí se ji používat (stativy, digitální fotoaparáty, notebooky a příslušný software). Techniku využíváme vlastní. Programy představí principy animace, filmové prostředky a jednu z možných animačních technik. Nabídnou praktickou možnost tvorby animovaného filmu jako ukázku využití nových médií ve výuce. Žáci zažijí kouzlo vlastní tvorby, pochopí princip filmové komunikace, tedy film = obraz, obraz = sdělení. Jednotlivé příběhy se tvoří v týmu, žáci se učí spolupráci, kooperaci, přirozenému dělení rolí v týmu. Programy rozvíjí u žáků klíčové kompetence k řešení problémů, komunikaci, sociální, personální dovednosti a kompetence pracovní. Uvedený princip programů lze přizpůsobit tématům vycházejícím z vaší aktuální výuky a můžeme tak vytvořit program na míru pro vaši třídu. Programy vychází z témat a oblastí RVP ZV. Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět Průřezová témata: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (především osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví) 10

11 Programy pro 1. stupeň ZŠ Jak se dělá film Do pohádky Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Stavebním kamenem je známý pohádkový příběh, který už byl různě a mnohokrát zpracován. Nejdříve se věnujeme pomocí metod dramatické výchovy příběhu v souvislostech (postavy, prostředí, vztahy a základní, klíčové body příběhu), poté různým variantám a vyzněním. Na základě rozboru příčin a souvislostí předchozích variant vytváří skupiny vlastní verzi příběhu, kterou zpracují pomocí techniky animace. Metody a postupy: živé obrazy, hra v rolích, dramatizace pojmu, neverbální komunikace, týmová spolupráce, kresba scénáře (storyboard), výtvarná příprava (kreslené ploškové loutky), animace, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Motivační video: animovaný film Perníková chaloupka/ Pavel Koutský (z cyklu Do pohádky) Cena programu: 80,-/žák příp. 2000,-/třída (v případě financování školou) Báje a pověsti Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Na základě rozboru textu jedné z českých pověstí pracujeme s příběhem a jeho souvislostmi (postavy, vztahy, prostředí, klíčové body příběhu). Pomocí dramatizace příběhu formou živých obrazů se přibližujeme ke schopnosti vyjádřit děj obrazem, porozumět obrazovému vyjádření. Technika animace/pixilace - navazuje na jednotlivé klíčové živé obrazy a oživuje je pohybem. Metody a postupy: živé obrazy, hra v rolích, dramatizace, neverbální komunikace, týmová spolupráce, kresba scénáře (storyboard), výtvarná příprava (kreslené ploškové loutky), animace, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Motivační video: animovaný film Báje/Pavel Koutský (z cyklu Dějiny udatného národa českého) Cena programu: 80,-/žák příp. 2000,-/třída (v případě financování školou) 11

12 Programy pro 1. stupeň ZŠ Jak se dělá film PROGRAMY V RÁMCI VO ČLOVĚK A JEHO SVĚT, PRůŘEZOVÉ TÉMA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Zahrada Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Program vznikl na základě literární předlohy J. Trnky Zahrada. Třídu rozdělíme na týmy, které pak pracují na vlastních variantách vycházejících z motivu zahrady (život zahrady - její rostliny, zvířata, obyvatelé, případně bytosti). V přípravné fázi jednotlivé týmy zpracovávají své nápady výtvarně a scénáristicky. Ve druhé fázi na základě principů animace oživují své postavy a tím realizují příběh. Metody a techniky: úvodní motivace prostředím, výtvarné zpracování - plastelínová loutka plošná, tvorba kresleného scénáře, technika animace - plošková (reliéfní), práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Motivační video: animovaný film Zahrada (Břetislav Pojar na motivy knihy J. Trnky Zahrada) Cena programu: 80,-/žák příp. 2000,-/třída (v případě financování školou) Cirkus Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Po úvodním motivačním videu třída rozdělená na týmy pracuje na vlastních variantách čísla v kouzelném cirkuse. V přípravné fázi jednotlivé týmy vytvářejí návrhy postav - kreslené ploškové loutky (cirkusové postavy, zvířata, věci - kouzla), společně v týmu řeší scénář - příběh. Na základě principů ploškové animace oživují své postavy a tvoří krátké animované etudy, jež společně vytvoří celek. Metody a techniky: úvodní motivace prostředím, výtvarné zpracování plošková loutka kreslená, kombinace s látkou, tvorba kresleného scénáře (storyboard), technika animace - plošková, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Motivační video: animovaný film Cirkus (Jiří Trnka) Cena programu: 80,-/žák příp. 2000,-/třída (v případě financování školou) 12

13 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Programy jsou určeny pro 2. stupeň ZŠ/ jednu třídu, s různou časovou dotací, některé z nich jsou vhodné např. jako projektový nebo tematický den. Jednotlivé programy jsou koncipovány jako samostatné celky, Film a umění na sebe navazují. Realizují se přímo na školách, ve školní třídě, případně tam, kde je možnost velkoplošné projekce (projektor na tabuli, interaktivní tabule apod.). V rámci programů promítáme inspirační, motivační film a u animační dílny zároveň audiovizuální výsledky na konci programu, pokud jsou. V rámci některých programů se žáci seznámí s technikou potřebnou k animaci a naučí se ji používat (stativy, digitální fotoaparáty, notebooky a příslušný software). Techniku využíváme vlastní. V praktických programech představíme principy animace, filmové prostředky a jednu z možných animačních technik jako praktickou možnost tvorby animovaného filmu a jako ukázku využití nových médií ve výuce. Žáci zažijí kouzlo vlastní tvorby, pochopí princip filmové komunikace, tedy film = obraz, obraz = sdělení. Jednotlivé příběhy se tvoří v týmu, žáci se učí spolupráci, kooperaci, přirozenému dělení rolí v týmu. Programy u žáků rozvíjejí klíčové kompetence k řešení problémů, dále kompetence komunikativní, sociální, personální a pracovní. Programy vycházejí z témat a oblastí RVP ZV. Často jednotlivé oblasti propojují, dávají do souvislostí. Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Informační technologie. Průřezová témata: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (především osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví). Jde o sérii programů (možno i jednotlivě), kdy v každém z nich představíme vývoj, podstatu a specifické rysy určitého směru moderny, který se projevil jak ve výtvarném umění, tak v kinematografii. Jedním z cílů je uvědomit si propojení filmu s uměním, podobně jako např. literatura, architektura i film vycházejí z uměleckých tendencí. Prostředkem k tomu budou praktické ukázky stěžejních výtvarných děl a promítání filmů náležících ke stejnému uměleckému směru. To bude tematickým základem pro následné aktivity, diskuzi a v neposlední řadě také možnost, aby si účastníci sami zkusili vytvořit vlastní drobné dílo, využívající principů dané umělecké tendence. 13

14 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Film a umění Síla emocí aneb Nespoutaný expresionismus Cílová skupina: ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Časová dotace: dvě vyučovací hodiny Stručný popis: Jak velkou roli hrají v našem životě individuální pocity? Jak moc se projevují malířovy pocity při tvorbě obrazu? A můžeme vůbec tyto pocity i po mnoha letech z obrazu vyčíst? Z obrazů expresionistických umělců (Edvard Munch, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Lovis Corinth) se pokusíme společně jejich pocity vyčíst a zjistit, zda na všechny daný obraz působí stejně. Poznáme, co nového expresionisté do výtvarného umění přinesli. Sami si také vyzkoušíme vlastní naladění výtvarně vyjádřit. Pokusíme se hledat rozdíly mezi skutečností a tím, co každý z nás vnímá. A protože právě expresionismus velice výrazně ovlivnil dějiny filmu, představí se nám kromě malířů i německý režisér Robert Wiene a jeho tajuplný Kabinet doktora Caligariho. Použité filmy: Kabinet doktora Caligariho (Robert Wiene / Německo / 1920) Cena programu: 40,-/žák příp. 1200,-/třída (v případě financování školou) Vypalte Louvre! aneb Rychlost a hluk futurismu Cílová skupina: ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Časová dotace: dvě vyučovací hodiny Stručný popis: Je krásnější antická socha Níké Samothrácké, nebo spíš řvoucí závodní automobil? Je vůbec možné zcela odvrhnout vše, co již patří minulosti? A kde, v čem všem můžeme během jednoho obyčejného dne najít něco krásného? Pomocí ukázek futuristických výtvarných děl odhalíme podstatu směru, který velebil to, co do té doby bylo považováno za zcela neslučitelné s uměním. Zjistíme také, jak futurističtí malíři zachycovali pohybující se postavy a předměty na plochu malířského plátna. A samozřejmě také navštívíme jejich kolegy od filmu třeba slavného českého režiséra Otakara Vávru. A to vše nám pomůže k tomu, abychom byli nakonec schopni oslavit krásu něčeho, co jsme dosud v žádném případě za krásné nepovažovali. Použité filmy: Světlo proniká tmou (Otakar Vávra / Československo / 1931) Cena programu: 40,-/žák příp. 1200,-/třída (v případě financování školou) 14

15 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Film a umění Sny vs. realita aneb Surrealistické vize Luise Bunuela a Salvadora Dalího Cílová skupina: ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Časová dotace: dvě vyučovací hodiny Stručný popis: Kde se berou sny? Jaký mají vůbec vztah s realitou? A dá se vlastně snít jen v noci? K rozvinutí diskuze nám pomohou ukázky práce dvou surrealistických souputníků filmaře Luise Bunuela a výtvarníka Salvadora Dalího. Promítneme si film Andaluský pes, dáme prostor Luisi Bunuelovi, aby nám vyprávěl prostřednictvím svých pamětí, a vytvoříme ve dvojicích vlastní surrealistický příběh na principu tvorby scénáře Andaluského psa. Použité filmy: Andaluský pes (Luis Bunuel, Salvador Dalí / Francie / 1929) Cena programu: 40,-/žák příp. 1200,-/třída (v případě financování školou) Musí to být o něčem? aneb Abstrakce ve výtvarném umění a animovaném filmu Cílová skupina: ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Časová dotace: dvě vyučovací hodiny Stručný popis: Je potřeba, aby umění bylo vždy popisné? Musí se nám obraz líbit jen proto, že na něm vidíme hezkou dívku či roztomilá štěňata? A musí mít každý dobrý film strhující děj? Na tyto a další otázky najdeme odpověď v diskuzích, v průběhu tvorby vlastního drobného abstraktního díla a při sledování animovaných filmů. Ujasníme si rozdíl mezi figurativním a nefigurativním (abstraktním) uměním. Pohrajeme si s působením uměleckého díla na naše emoce, třeba posouzením, zda hudba u jednotlivců vyvolává podobné pocity a představy. A navíc si ukážeme, jak se vůbec abstrakce zrodila a jak tomu všemu pomohl český rodák František Kupka. Použité filmy: Symfonie (Eric Oh), Transparentní pohyb (Soyeon Kim), Playground (Mirai Mizue), Aanaatt (Max Hatler), Kódovaná skutečnost (Helena Kalinová) Cena programu: 40,-/žák příp. 1200,-/třída (v případě financování školou) 15

16 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Film a umění Česká animace v souvislostech Cílová skupina: ročník, SŠ Časová dotace: tři vyučovací hodiny Stručný popis: Představujeme základní znaky historického vývoje i současného stavu animované tvorby v českých zemích. Prostřednictvím základního vhledu do politických, ekonomických a společenských okolností a vlivů na český animovaný film osvětlujeme jeho podobu a způsob vzniku. Součástí programu je prezentace nejdůležitějších osobností českého animovaného filmu z hlediska jeho vývoje. Po teoretické části bude následovat praktický workshop výroby animovaného filmu. Během něj si studenti budou moci vyzkoušet zpracování díla některého z velkých českých režisérů animovaného filmu ve svou vlastní filmovou etudu. Metody a postupy: 1-2 hodiny - teoretický výklad: historické, společenské a ekonomické souvislosti tzv. zlaté éry české animace, vývoj filmové oblasti v ČR od 90. let, základní aspekty profesionální tvorby animovaného filmu dnes, zásadní osobnosti české animace; 2-3 hodiny - praktická zkouška výroby animovaného filmu, inspirace dílem některého z významných českých tvůrců animovaného filmu, technika klasické stop-motion (pookénkové) animace (animace předmětů, plošková animace, kreslená animace. Cena programu: 60,-/žák nebo 1600,- za třídu (v případě financování školou) 16

17 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Film a literatura Žánry ve filmu a literatuře Cílová skupina: ročník Časová dotace: tři vyučovací hodiny Stručný popis: Na základě povídkového filmu analyzujeme filmové prostředky, které ovlivňují vyznění příběhu - žánr filmu (charakter postavy, prostředí, rychlost a rytmus filmu, střídání filmových záběrů střih, hudba a téma). Objevíme charakteristické prvky grotesky, romantického, akčního i válečného filmu, filmu ala Felini apod. Naučíme se vidět paralely lidských charakterů v obyčejných předmětech. Pomocí techniky vhodné pro animaci vdechneme obyčejným předmětům život, zaznamenáme jejich vztahy a příběhy. Metody a postupy: interpretační postupy při rozboru filmu, popis předmětu (charakteristika), animace s předměty, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Motivační video: animovaný film Zaniklý svět rukavic/ Jiří Barta Cena programu: 60,-/žák nebo 1600,- za třídu (v případě financování školou) Komiks film na papíře? Cílová skupina: ročník Časová dotace: tři vyučovací hodiny Stručný popis: Na základě prezentace pestrého světa komiksu, společné analýzy jeho formální stránky, dramatické interakce a tvorby vlastního jednostránkového komiksu na dané téma představíme komiksové umění jako jakýsi předstupeň filmu. Zároveň jej však vymezíme jako svébytný druh umění. Studenti si zahrají na komiksové tvůrce i komiksové hrdiny. Do této dílny lze zapojit probírané učivo, projektové téma dle daného přání školy. Metody a postupy: prezentace nejstarších a současných komiksů, analýza a interpretace, dramatické metody, týmová tvorba scénáře příběhu, výtvarné postupy vycházející z kresby a práce s kompozicí práce ve skupině. Vzdělávací oblasti: mediální výchova, umění a kultura, člověk a jeho svět Cena programu: 60,-/žák nebo 1600,- za třídu (v případě financování školou) 17

18 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Film a společnost Dlouhý život věcí kolem nás aneb proč ekologie? Cílová skupina: ročník Časová dotace: tři vyučovací hodiny Stručný popis: Přibližujeme komplexně koloběh věcí/ výrobků, které běžně používáme. Pomocí praktických činností a her si žák projde dlouhým a složitým vývojem výrobku (těžba, výroba, reklama, nákup, vyhození). Zážitky a informacemi posilujeme porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí. Aktivity také vedou k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování, k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví. Cílem je, aby se žák díval na věci kolem sebe tak trochu z jiného úhlu a nebral je povrchně. Průřezové téma: Environmentální výchova Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví Metody a techniky: tvořivá a zážitková dramatika, krátká tvorba animace (pixelace), výukové hry, názorné ukázky Použité filmy: Příběh věcí, Není zítra (vystřihané epizody) Cena programu: 60,-/žák nebo 1600,- za třídu (v případě financování školou) 18 Reklama a její vliv II. Cílová skupina: ročník Časová dotace: tři vyučovací hodiny Stručný popis: Program navazuje a prohlubuje program pro 1. stupeň Reklama a její vliv. Žáci se naučí rozpoznávat rozdíly ve vizuálních prostředcích nejrůznějších reklam a vyzkouší si formou her jejich možnosti (v tvorbě či propagaci - předvedení). V programu se zaměříme také na vnímání reklam z pohledu spotřebitele, jaké triky v nich prodejci používají. Není bezpodmínečně nutné předem absolvovat Reklama a její vliv pro 1. stupeň. Průřezové téma: Environmentální výchova Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví Metody a techniky: tvořivá a zážitková dramatika, krátká tvorba animace (pixelace), výukové hry, názorné ukázky Cena programu: 60,-/žák nebo 1600,- za třídu (v případě financování školou)

19 AKREDITOVANÉ PROGRAMY PRO UČITELE Animace v kostce Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ a pedagogové mimoškolních aktivit Časová dotace: 16 hodin Stručný popis: Úvod do problematiky využití kreativních technik ve výuce ZŠ, gymnázií a ZUŠ. V rámci RVP se doplnila Filmová a audiovizuální výchova (F/AV) jako nový nepovinný předmět. Mnoho pedagogů využívá audiovizuální díla různého charakteru ve výuce. Tento program nabízí ucelený pohled na problematiku audiovize v rámci výuky a na možnosti využití F/AV jako prostředku výuky a výchovy. Témata jsou: Úvod do F/AV a nejnovější tendence, Základní principy filmu a animace, Interpretace filmu, Druhy animačních technik, Animace ve výuce jako prostředek rozvoje klíčových kompetencí, Digitální technika a práce s ní, Ukázky prací s dětmi v rámci školní výuky, Praktické cvičení na téma. Formy výuky: Přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor a reflexe. Kromě přednášek, prezentací a ukázek budete mít možnost prakticky vyzkoušet principy animace. Lektoři programu: Mgr. Martina Voráčková, Jan Příhoda Odborný garant: PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D., vedoucí katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty ZČU Plzeň Postprodukce Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ a pedagogové mimoškolních aktivit Časová dotace: osm hodin Stručný popis: Cílem kurzu je seznámit vyučující se základy postprodukčního zpracování videozáznamu tak, aby mohli animace vytvořené během výuky dokončit a prezentovat v požadované kvalitě prostřednictvím obvyklých médií. Během kurzu se účastníci seznámí se způsoby, jak animace zpracovávat, stříhat a ozvučovat. Na ukázce profesionálního střihového programu si osvojí základní principy, které pak samostatně aplikují pomocí běžně dostupného software. Seznámí se s technikou potřebnou pro postprodukci. Pokud si přivezou techniku vlastní, lektoři jim na místě poradí s konkrétními problémy a navrhnou vhodná řešení. Kurz se věnuje nejen samotnému zpracování videozáznamu, ale i problematice ozvučení, exportům a publikování, například na youtube, sociálních sítích a podobně. Na filmových ukázkách se účastníci seznámí se základními pojmy tzv. filmového jazyka. Formy výuky: přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor a reflexe. Lektoři programu: Mgr. Martina Voráčková, Jan Příhoda Cena programu: 1000,-/osoba (min. počet účastníků je 8, Cena programu: 800,-/osoba (min. počet účastníků je 8, max. počet účastníků 15) max. počet účastníků 15) 19

20 O LEKtoreCH Mgr. Martina Voráčková Od roku 1992 učí, zprvu na základních a středních školách, v současnosti na ZUŠ. Kromě toho pořádá tematická táborová soustředění, vede semináře filmové a audiovizuální výchovy, kurzy a dílny pro děti i dospělé. Zároveň je hlavní koordinátorkou projektu Animánie a jedna ze zakladatelek společnosti OCET o.p.s. Zdeňka Vašíčková Vystudovala hudebně dramatický obor a pedagogickou nástavbu Konzervatoře Brno. Kromě herecké a loutkoherecké praxe vede mnoho let dramatické spolky na ZUŠ i mimo ni, pořádá tematická táborová soustředění, vede semináře dramatické výchovy a zasedá v porotách regionálních recitačních soutěží. Matěj Forejt Studuje FAMU. Je absolventem církevního gymnázia v Plzni. Dlouhodobě spolupracuje s Animánií, pořádá pravidelné projekce animovaných filmů pro veřejnost a podílí se také na organizaci animačních dílen v Plzni i za jejími hranicemi. Zkušenosti na poli filmu (nejen animovaného) nasbíral díky své vlastní filmové tvorbě i neutuchajícímu zájmu o klasickou i současnou kinematografii. Mgr. Lenka Žalmanová Je absolventkou PF ZČU Plzeň, věnuje se výtvarnému a filmovému umění a filmové tvorbě. Kromě toho má zkušenost s prací s dětmi jako lektorka galerijních programů. Mgr. Pavla Celerová Je absolventkou PF ZČU Plzeň, věnuje se kromě výtvarného a filmového umění dobrovolnické práci v různých neziskových organizacích, aktivní práci s dětmi v rámci letní činnosti i v rámci projektu Animánie. Mgr. Jana Ježková Od roku 2004 vyučuje výtvarný obor na ZUŠ, spoluzakladatelka projektu Animánie, výtvarnice se zájmem především o grafickou techniku linorytu. Od roku 2000 se aktivně věnuje tvůrčí práci s dětmi v rámci neziskového sektoru, školních projektů i volnočasových aktivit. 20

ANIMACE IMAGINACE: ŠKOLA ANIHROU 2

ANIMACE IMAGINACE: ŠKOLA ANIHROU 2 DÍLNA ANIMACE, filmujte, co se učíte!!! ANIMACE IMAGINACE: ŠKOLA ANIHROU 2 2.ročník projektu audiovizuální a filmové výchovy (A/FV) PRO DĚTI 2. - 9. TŘÍD ZŠ O PROJEKTU Již podruhé vstupujeme na půdu základních

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

AUDIO ANIMACE POSTPRODUKCE &VIDEO

AUDIO ANIMACE POSTPRODUKCE &VIDEO ANIMACE POSTPRODUKCE &VIDEO AUDIO vybrané reference Animal Music / Sto Zvířat, AIG Lincoln, Beafour-Ipsen International, B.I.G. Prague, Boomerang Publishing / Unilever, department of Design, EmiFilm /

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 SES VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 SES VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 SES, SEbe Spolu,o.s. www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51 2310030247/0100 tel.739 073178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy (druhý stupeň ZŠ, SŠ a VŠ) a zájmové skupiny 2 Pantomima budoucího zaměstnání Klapka! Opona! Je výstavním projektem skupiny studentů středních uměleckých

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. www.sebespolu.net. Zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda sdružení SES, Sebe-Spolu 10.2.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. www.sebespolu.net. Zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda sdružení SES, Sebe-Spolu 10.2.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda sdružení SES, Sebe-Spolu 10.2.2009 OBSAH ZPRÁVY: o sdružení členové sdružení a funkce akce roku 2008 správa sdružení 2008 hospodaření SDRUŽENÍ

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

DVA PŘÍSTUPY VYUŽITÍ ANIMOVANÉ TVORBY V MUZEU. Mgr. Petra Peštová Mgr. Kateřina Hausenblasová

DVA PŘÍSTUPY VYUŽITÍ ANIMOVANÉ TVORBY V MUZEU. Mgr. Petra Peštová Mgr. Kateřina Hausenblasová DVA PŘÍSTUPY VYUŽITÍ ANIMOVANÉ TVORBY V MUZEU Mgr. Petra Peštová Mgr. Kateřina Hausenblasová 1/ ROZŠIŘUJÍCÍ DÍLNA KE VZDĚLÁVACÍMU POGRAMU Polabské muzeum Poděbrady Vlastivědné muzeum Nymburk 2010/2011

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Téma aktivity: Adaptace literárního textu Předmět: Doporučený věk studentů: 13 15 let Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Cíle: Adaptovat umělecký literární text do podoby

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více