Výroční zpráva za rok Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

2 Úvodní slovo Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé našeho díla, jsme vděčny za to, že závěrem roku 2010 se můžeme ohlédnout a rok uzavřít jako další, ve kterém jsme díky Vaší podpoře a přízni mohly pomáhat těm, kdo naši pomoc vyhledali a spoléhali na ni. G. K. Chesterton v jisté souvislosti a jisté skupině lidí kdysi adresoval tuto myšlenku: V celé lidské historii platí zvláštní zákon, že lidé mají neustále snahu podceňovat své okolí, podceňovat své štěstí, podceňovat sebe. Z naší práce známe situace, kdy toto výstižné sdělení platí stonásobně. Ženy, které se na nás obracejí, zpravidla v situaci nečekaného těhotenství a obavy z věcí budoucích, bohatě naplňuji druhou část uvedeného citátu. Nevěří, že někdy znovu či opravdu poprvé mohou zažít štěstí, pocítit přijetí, lásku a pocit, že je někdo na světě potřebuje. Životní situace, které prožily, je potloukly a zlo, které vstoupilo do jejich života, často bez vlastní vědomé kontroly, způsobilo zmatek, bolest a obrovské zklamání. Co můžeme nabídnout, je především zázemí. V něm nasloucháme, doprovázíme a konkrétně pomáháme. Většina našich klientek výše uvedené tři fenomény ve své situaci nenachází u těch, kteří by jim měli být nejbližší. Veškeré naše úsilí je nasměrováno k ochraně toho nejcennějšího: života. Života dítěte i jeho matky. Prevence umělého potratu je slovo málo osobní. Záchrana před smrtí už ten cíl vystihuje lépe. U dítěte jde o smrt fyzickou. U jeho matky často o smrt duševní, o ránu, která nezřídka zůstane nezacelena celý život. I pro ženy, které si nesou rány života, tu jsme přítomny. A tak pomáháme. A Vám děkujeme z celého srdce za to, že nám pomáhat pomáháte. Děkujeme všem našim dobrodincům a dárcům, děkujeme vám všem. Zdeňka Rybová vedoucí projektu Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

3 Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae, Linka pomoci, o.s., provozovaná občanským sdružením Hnutí Pro život o.s. Linka pomoci - poradna Aqua vitae Tel Internetová a telefonická linka důvěry Den Odpolední služba Večerní služba Pondělí 16-18:30h. 18:30-21h. Středa 16-19h. Čtvrtek 18-21h. Poradna pro terapii postabortivního syndromu po domluvě: čtvrtek 9:30 12:00 možnost domluvit si i jinou dobu Vedoucí poradny Zdeňka Rybová / Hana Axmannová Psycholožka poradny, psychoterapeutka Mgr. et Mgr. Vladislava Bartáková Mgr. Michaela Kocnárová Dobrovolné konzultantky Hana Axmannová Magdaléna Bílková Marie Cigánková Nora Kovářová Mgr. Irma Krylová Marie Lindrová Lucie Růžičková Zdeňka Rybová Jana Trochtová Radka Válková

4 Hlavní události roku 2010 Obměna pracovního týmu Podoba našeho pracovního týmu se opět lehce pozměnila. Máme radost, že jsme do svého středu získaly další tři nové spolupracovnice: Janu, Magdalénu a Marii. Díky nim se hned veseleji obsazují pravidelné služby. Na mateřskou dovolenou totiž částečně odešly tři jiné kolegyně. Jinou, velmi vítanou, změnou je posila v podobě nové psycholožky: paní Mgr. Michaely Kocnárové. Ukázalo se totiž, že terapie pro léčbu postabortivního syndromu jsou velmi využívány a jediná psycholožka je zcela nepokryje. Práce obou našich psycholožek má velký přínos i ohlas. Terapie postabortivního syndromu je jedním ze základních těžišť naší činnosti. Projekt po potratu Podpořily jsme projekt nových webových stránek které připravila naše konzultantka Mgr. Irma Krylová. Jsou určeny především ženám, které podstoupily interrupci a potýkají se s postabortivním syndromem. Stránky jsou ale také pro kohokoliv, kdo hledá informace o tom, jakým způsobem ovlivňuje umělé ukončení těhotenství život ženy. Poradna Aqua vitae se snaží napomáhat tomu, aby ženy v těžké situaci získávaly citlivým způsobem pravdivé informace. Obsahem se spolupodílely některé naše konzultantky a paní psycholožka Vladislava Bartáková. Ohlasy na stránky máme velice příznivé. Nové webové stránky a nové logo Inovovaly jsme podobu webových stránek poradny Aqua vitae a logotyp pro prezentaci naší činnosti u široké veřejnosti. Stránky zpracovávalo 2GD studio se sídlem v Praze. Prohlédnout si je můžete na Skupina na Facebooku Poradna Aqua vitae se rozhodla spojit se se širším světem. Založily jsme proto skupinu pro naše fanoušky na Facebooku, kde můžete sledovat novinky a změny. K dnešnímu dni je ve skupině na sto lidí. Děkujeme za přízeň a pozvěte další! Radosti naší práce A nejpříjemnější věc, o kterou bychom se chtěly s vámi podělit z uplynulého roku, jsme si nechaly na konec. Jsme vždy velmi rády, pokud se na nás klient/ka zpětně obrátí s tím, že jsme mu nějakým způsobem pomohly překonat těžké období. A pokud má vděčnost podobu nového dítěte, jehož fotku nám maminka zašle, jsme o to raději. V minulém roce nás potěšilo sedm těchto dětí. I když se psychická podpora a pomoc spočítat nedají, jsou pro nás tyto děti hmatatelným vyjádřením, že naše práce má smysl.

5 Pomoc v roce 2010 v číslech Poradna Aqua vitae zaznamenala během roku na 440 kontaktů. Oproti roku 2009 se jedná o mírný pokles (485), přesto ale číslo odpovídá trendu uplynulých třech let. Konzultantka na tříhodinové službě tak v průměru stihne odpovědět na 3 krizové telefonáty a y. Počet telefonických hovorů versus ových zpráv byl přibližně stejný. S jedním velkým rozdílem. ová komunikace je lepším prostředkem pro navázání opětovného kontaktu. Ten se nám podařilo navázat téměř u třetiny klientů. Kontakt s klienty Podíl hlasového a písemného kontaktu x opakova ně telefon Důsledkem našeho zaměření (jsme linkou důvěry pro ženy v tísni) je, že převážnou část tvoří ženská klientela. Neodmítneme však ani muže a jejich zakázky často odpovídají tématickému zaměření naší poradny. Minulý rok nás oslovilo 25 mužů. Jejich hovory se často dotýkaly partnerských vztahů nebo toho, jak se potýkat se situací, kdy přítelkyně čeká dítě a pár si neví s nastalou situací rady. Pohlaví klienta žena muž nevím Věková struktura klientů 60 a víc Klienti často pro lepší pocit bezpečí a využití nabídky anonymity neuvádí žádné upřesňující informace o své osobě. Přesto díky některým z nich můžeme říci, že nás z nám známých údajů nejvíce oslovily ženy mezi lety

6 Jedinou výraznou změnu, kterou jsme mohly díky statistickým datům zachytit, je úbytek kontaktů se zakázkami z oblasti sociálně-právní problematiky a vztahovými problémy. I když je jejich počet stále vysoký, oproti minulému roku se snížil ve prospěch těch se zdravotní, gynekologickou či sexuální tématikou. Tématický okruh hovoru nebo u počet klientů procento z celku GYNEKOLOGICKÁ A SEXUÁLNÍ PROBLEMATIKA 91 21,00% (podoba a provádění interrupce,sexuální orientace, AIDS) SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (finanční tíseň, bytová tíseň, určení otcovství, nezaměstnanost, sociální dávky, azylové domy) ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA (antikoncepce, zdravotní obtíže po potratu, léky, genetické postižení, IVF,prenatální vyšetření) OSOBNÍ A EXISTENCIÁLNÍ PROLBLEMATIKA (sebevražedné úvahy, úmrtí blízkých, samota, problémy se sebou samým, deprese) VZTAHOVÁ PROBLEMATIKA (partnerské, manželské, rodinné vztahy; nevěra) 85 19,00% 66 15,00% 57 13,00% 39 9,00% POSTABORTIVNÍ SYNDROM 39 9,00% NÁSILÍ A TÝRÁNÍ (psychické a tělesné týrání, sexuální zneužívání dětí) KONTAKTY (přání konzultace se spolupracujícím odborníkem) 30 7,00% 11 2,50% ADOPCE 11 2,50% ZÁVISLOSTI (alkohol, drogy, hráčství) 7 1,60% PSYCHOPATOLOGIE 3 0,70%

7 POSKYTOVANÉ SLUŽBY Posláním poradny Aqua Vitae je poskytovat internetové poradenství a telefonickou krizovou pomoc všem ženám, které se nachází v tíživé životní situaci, spojené především s neplánovaným těhotenstvím. O to se snažíme od počátku roku 2006, kdy poradna vznikla. V roce 2011 oslavíme pětileté výročí naší existence. Deo gratias! Způsob práce s klienty Naším prvořadým úkolem je být nablízku všem ženám a mužům, kteří se ocitli v krizové situaci. Při telefonickém kontaktu postupujeme podle jasně formulovaných zásad profesionálního systému telefonické krizové intervence. Nejprve se tedy snažíme zmapovat klientovu situaci, ve spolupráci s ním se snažíme pochopit jeho zakázku, tedy co od poradny očekává. Společně poté pracujeme na řešení problému. Cílem ovšem není jen řešit problém, ale i pracovat s emocemi, aktivně naslouchat, dát klientce/klientovi pocit bezpečí a vést hovor tak, abychom volající/mu umožnily nést těžkou situaci. V poradně spolupracujeme s řadou odborníků z různých oblastí, na které můžeme odkazovat a doporučovat jejich odbornou konzultaci. I v tomto roce se nám podařilo navázat vztahy s některými novými organizacemi a specialisty. Jako velmi užitečné se jeví zejména kontakty na gynekology, občanské poradny, poradny při finanční tísni, azylové domy a právníky. Klientce/klientovi jsme k dispozici opakovaně, tedy kdykoliv potřebuje. Pokud znáte odborníky nebo přímo jimi jste, kteří by s námi chtěli spolupracovat, uvítáme spojení a kontakt! Služba: Telefonická krizová pomoc Počet klientů, kteří nás v roce 2010 oslovili pomocí telefonu dosáhl čísla 233. Toto číslo se může zdát jako poměrně malé. Je ale nutné dodat, že s některými klienty jsme v opakovaném kontaktu. Počet hovorů je tedy samozřejmě vyšší. Délka jednoho hovoru se různí, a to v závislosti na zakázce klienta. Vždy se snažíme dát klientovi tolik prostoru, kolik potřebuje, zároveň ale dbáme na to, aby rozhovor nebyl bezbřehý ale měl své hranice, které dodávají klientovi jistotu. Počet tzv. testovacích hovorů, tedy takových hovorů, ve kterých lidé krátce po vyslechnutí zavěsí, dělají si legraci nebo mlčí byl téměř zanedbatelný. Jednalo se prakticky o dvacet hovorů. Tyto hovory provázely naši linku především na počátku činnosti. Konzultantky je přesto považují za stejně důležité jako ostatní hovory, protože se jimi testuje důvěryhodnost zejména mladšími dívkami, které jak se ukazuje, využívají naši poradnu stále častěji k závažnějším událostem. Internetové poradenství Služba internetového poradenství byla od počátku vzniku poradny plnohodnotnou součástí poskytované služby. Během roku 2010 nás kontaktovalo přes okolo 200 klientek. Tato služba je velmi oblíbená, také díky tomu, že se klienti cítí ve větší anonymitě. Mohou také svou zakázku lépe a v klidu formulovat a odpověď od nás si vícekrát přečíst. Principy internetové krizové intervence se snažíme stále zdokonalovat a čerpat z nových poznatků odborníků.

8 Poradna pro terapii postabortivního syndromu Poradna pro ženy v tísni AQAUA VITAE nabízela od počátku své činnosti možnost osobního setkání. Postupem času jsme zaregistrovaly ze strany klientek velký zájem o individuální terapie v rámci postabortivního syndromu (PAS). Individuální sezení probíhá poté, co o něj klientka projeví zájem, trvá zpravidla rok a provází ženu obdobím akutní fáze prožitku PAS. Terapie zajišťovala od ledna 2010 Mgr. Michaela Kocnárová, spolu s Mgr. et Mgr. Vladislavou Bartákovou, která kvůli mateřské dovolené individuální terapie na čas přerušila a věnovala se spíše nárazovým mediálním aktivitám poradny. Terapie byly zajišťovány formou osobního terapeutického setkávání s klientkou. Dále, pokud to situace vyžadovala, pak i prostřednictvím telefonické nebo SMS a internetové konzultace. Jedno sezení trvá průměrně 60 až 90 minut. Nabízíme je klientkám stejně jako ostatní služby samozřejmě zdarma. Práce paní psycholožky Kocnárové celkem 8 klientek, = 84 hodin individuální terapie z toho: 2 po spontánním potratu 5 po umělém ukončení těhotenství 1 úzkostné stavy/ nedaří se otěhotnět výsledek 2 klientky v průběhu roku terapii přerušily, 2 ukončily po zvládnutí potíží s novou chutí do života, 4 klientky jsou nadále v péči, procesu terapie. 450 min krizové telefonické intervence či poradenství mimo pracovní dobu linky důvěry na mobilní telefon... v souvislosti s nástupem do nemocnice na výkon UUT; zvládnutí úzkostných stavů nebo vztahové problémy žen s PAS Aktivity paní psycholožky Bartákové: přednášky: Pravda bolí, ale zároveň zachraňuje (Jak mluvit se ženami zraněnými interrupcí): v Kroměříži proběhlo od 15. do 21. srpna Celostátní setkání animátorů, které pořádala Sekce pro mládež ČBK. Na 400 mladých aktivních lidí postupně navštěvují biskupové a přijíždí mezi ně i desítky odborníků. Postabortivní syndrom (o dopadech svobodné volby), v rámci okruhu přednášek Kultura života (prosinec 2010) pořádaných HPŽ o.s.

9 průběžné interní supervize pro paní psycholožku Kocnárovou y + konzultační setkání s klienty (poradenství, podpora v rozhodování) online chat se čtenáři Žena.cz ( Psychoterapeutka radí, jak se vyrovnat s interrupcí ) oběžník Hnutí Pro život ČR, o.s.: 3/2010 str 6 článek o poradně Aqua vitae, 3/2010 str. 10 Pravda bolí, ale zachraňuje zpráva z Kroměřížského setkání animátorů podklady k článku PhDr. Evy Labusové: Těhotné ženy a jejich rodiče, časopis MIMINKO, 1/2010 rozhovor s novinářkou Zuzanou Drtilovou podklady pro článek Interrupce: Jde jen o možnost volby? ( MF plus str. 12) informace a podklady pro přípravu dokumentárního filmu o prožívání žen, které šly na interrupci. Režisérka Gabriela Cinková (v přípravě) školení pro nové konzultantky o postabortivním syndromu interní skupinová mediace konfliktu Ekonomická zpráva Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae je jako projekt součástí aktivit občanského sdružení Hnutí Pro život ČR. Dárci, kteří si přejí podpořit svým dobrovolným příspěvkem její činnost, využívají odlišení od dalších dárců a dárců speciální variabilní symbol. Ten nám umožní sledovat ekonomické možnosti, které dovolují naši práci. Za každý z darů jsme velmi vděčni, každý nám pomáhá pomáhat. I ten nejmenší má pro nás velký smysl. Vždyť např. náklady na jeden dvacetiminutový telefonát s klientkou, během kterého ji především uklidníme a umožníme jí zorientovat se v její situaci, kdy např. uvažuje o potratu nebo o rozvodu či o ukončení těhotenství z důvodu údajného onemocnění dítěte, a nakonec účinně pomůžeme, lze v režimu tzv. zelené linky vyčíslit na cca 120 Kč. Každý Váš dar nám umožní zvednout telefon, na který ženy volají zdarma a pomoci zachránit ženu před potratem a dítě před smrtí. Výdaje v roce 2010, které obsahují jak náklady na telefon a režii provozu poradny, jsme evidovaly ve výši , 09 Kč. Příjmy v roce 2010 určené přímo poradně a zaslané na bankovní účet číslo /2010 s VS 7777 byly ve výši Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme!

10 Příběhy z poradny AQUA VITAE Uvedené příběhy nejsou přepisem reálně uskutečněných hovorů s klienty. Nemůžeme takové příběhy poskytnout z důvodu závazku ochrany soukromí. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje nejčastější aspekty hovorů na dané téma a linii potíží, s nimiž se na nás klientky obracejí - okolnosti i situační modelové situace jsou si zpravidla pomělrně dosti věrně podobné. Poradna Aqua Vitae ze zásady ale zachovává naprostou anonymitu svých klientů. První příběh Do poradny Aqua vitae se dovolala mladá žena. Na jejím hlasu byla patrná nervozita. Nejprve nebylo zcela jasné, o čem chce doopravdy mluvit. Poté co nabyla jistoty, že hovor nenahráváme, se otevřela se svým příběhem. Před půl rokem podstoupila umělé ukončení těhotenství a nyní je opět těhotná. Doma už měla čtyři děti a nepochybovala o tom, že páté dítě by již nezvládla. První, o čem chtěla hovořit bylo zdravotní hledisko. Zda je možné podstoupit v tak krátkém čase další potrat, aniž by to ohrozilo její zdraví. Postupně ale, díky vedení konzultantky se žena svěřovala s tím, co ji doopravdy leželo na srdci. To, co ji trápilo byla již čtyři umělá ukončení těhotenství. Cítila zlost za to co se stalo, že se tak zachovala, ale neustále opakovala, že nemohla jinak. Ke konci hovoru se vrátila ke stávajícímu těhotenství. Vyjádřila obavy jít pro potvrzení těhotenství k lékaři. Měla strach z jeho reakce a odsouzení. Klientka byla ráda za prostor, který jsme jí daly. Za to, že ji konzultantka brala vážně a necítila z její strany pohrdání. Spolu pak probíraly možnosti, které před ženou stojí. Žena se zalíbila možnost dát dítě k adopci. S konzultantkou se dohodla, že si nechá týden na přemýšlení, zda by tuto novou situaci zvládla. Domluvily se také, že se ozve během příštího týdne. Klientku jsme během dalšího týdne několikrát neúspěšně kontaktovaly.

11 Druhý příběh Poradnu Aqua vitae kontaktovala díky bezplatné lince sedmnáctiletá dívka, která se nacházela na počátku těhotenství. Prosila naléhavě o pomoc při rozhodování. Situace byla velmi vypjatá, zvláště kvůli naplánovanému umělému ukončení těhotenství, které se mělo do týdne uskutečnit. Dívka se ve svém srdci tomuto zákroku zoufale bránila. Kvůli chybějícímu zázemí a podpoře okolí ale neviděla jinou možnost. Hovořila o tom, že nechce zabít maličké nevinné dítě. Její prosba o pomoc zněla velmi úpěnlivě. Video potratu shlédla na internetu a říkala, že se jí příčí udělat něco tak strašlivého. O adopci ale nikdy neuvažovala, má pocit, že by jí to zlomilo srdce, kdyby své dítě musela přenechat někomu jinému. Rodiče, kteří o jejím těhotenství od počátku vědí, jsou v tuto chvíli bohužel bez práce a nedokázali své dceři slíbit, že se o ní a její dítě zvládnou postarat. Dívčin chlapec byl postaven před velmi náročnou situaci. Svou slečnu miluje, ale dosud nemá hotovou školu a neodvažuje se podle dívčiných slov postarat o rodinu. Stále v podstatě nechápe, co se stalo a hovoří za něj v podstatě jeho rodiče. Ti, na děvče jemně naléhají, aby šla na potrat co nejdříve a nekazila tím život sobě i jemu. Dívka zoufale toužila po ujištění, že se i takto tvrdá situace dá zvládnout jinak než ukončením života dítěte. Jejím největším přáním je, aby se dokázala postarat o své dítě a dodělala si postupně školu.

Výroční zpráva za rok 2012. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2012. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Výroční zpráva za rok 2012 Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae, Linka pomoci, o.s., provozovaná občanským sdružením Hnutí Pro život o.s. Linka pomoci poradna Aqua vitae

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel. 800 108 000 www.linkapomoci.cz Internetová a telefonická linka důvěry Den Odpolední služba Večerní služba Pondělí 16-19h. 19-22h.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení podporovatelé, přátelé Poradny Aqua vitae! Máme tu čest oslovit Vás z úvodní stránky výroční zprávy a představit Vám naši práci za uplynulý rok. Konzultantky

Více

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel. 800 108 000 www.linkapomoci.cz Internetová a telefonická linka důvěry Den Dopolední služba Odpolední sluřba Pondělí 9-12h. Středa

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Občanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky 55 telefonická krizová

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

tili. změn, kdy nám přibyla nová mladá kolegyně nablízku těm, kteří to potřebují. součástí týmu od založení poradny, odešla na

tili. změn, kdy nám přibyla nová mladá kolegyně nablízku těm, kteří to potřebují. součástí týmu od založení poradny, odešla na VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodem poradny a na poskytování kvalitní pomoci Milí příznivci poradny Aqua vitae, v drtivé většině ženám. ráda bych Vás seznámila s uplynulým rokem klientům, 2013, kdy jsme již osmým

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více

Nadace Naše dítě. Aktivity Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě. Aktivity Nadace Naše dítě Nadace Naše dítě Aktivity Nadace Naše dítě Nadace Naše dítě pomáhá dětem již 18 let Posláním a cílem Nadace Naše dítě, která byla založena dne 1. října 1993, je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným,

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor Mgr. Irena Grosmanová Datum vytvoření VM 2. 12. 2013 Datum ověření 4. 12. 2013 Ročník

Více

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015 Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2015 Statistika ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: Počet zájemců o sluţbu: 994 Uzavřených smluv: 559 (161 v rámci výkonu SPO) Celkem

Více

Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková

Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková 2.10. 2012 Krizové centrum Schlupfhuus Instituce s vlastní budovou v městě Zurich Schlupfhuus ~ ulita ~ domeček Prohlídka budovy: Suterén: výtvarné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. v roce 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI. v roce 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI v roce 2008 Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí a Linka důvěry Ústí nad Orlicí Obsah: Úvodem 3 Kontakty 4 Poslání a cíle sdružení 4-5 Struktura sdružení 5 Činnost sdružení v roce

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl Vyplňte, do jaké Burzy filantropie se hlásíte (okres Ústí nad Orlicí/okres Svitavy) Organizace

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které Mgr. Dana Kroupová ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007)

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Volání na linku Volání z linky ven Četnost a charakter volání I. pololetí 2008 1. čtvrtletí

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý o nás Sdružení Podané ruce, o.s. - Terénní programy Brno Vznik v roce 2001 Současný tým od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Manželská a rodinná poradna Zařízení sociální intervence Kladno Kontaktní, organizační a personální informace: sídlo: Jana Palacha 1643, 272 01, Kladno tel: 312 292 344 email:

Více

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku.

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Název poskytovatele: Druh služby: Forma služby: Název zařízení: Místo poskytování: Unie Kompas odborné sociální poradenství, 37 b ambulantní, terénní Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Edukace a trénink konzultantů odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Mgr. Klára Gramppová Janečková zástupce vedoucí Linky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY Slovo úvodem Občanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky bylo založeno v roce 1990 (do r. 2007 Sdružení

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Pomoc v krizi spojené s elektronickým násilím a kriminalitou. Tereza Dufková Klára Trefná 2015

Pomoc v krizi spojené s elektronickým násilím a kriminalitou. Tereza Dufková Klára Trefná 2015 Pomoc v krizi spojené s elektronickým násilím a kriminalitou Tereza Dufková Klára Trefná 2015 Linka důvěry DKC pro děti i dospělé nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizových či závažných situacích

Více

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka.

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. FORMA A Když zahyne blízký Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Dovolujeme si Vám nabídnout několik informací,

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

N a počátku, o.p.s. Soběšická 560/60, Husovice, Brno IČO Telefon:

N a počátku, o.p.s. Soběšická 560/60, Husovice, Brno IČO Telefon: N a počátku, o.p.s. Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno IČO 60554665 Telefon: 548221405 email: info@napocatku.cz http://www.napocatku.cz POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poskytovatel Na

Více

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz Výroční zpráva projektu BabyKlokánci občanského sdružení Zrnka za rok 2014 www.zrnka.cz http://babyklokanci.blogspot.cz BabyKlokánci je celostátní rodičovská organizace podporující rodiny předčasně narozených

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Volání na linku Volání z linky ven Volání DONA linky první / opakované z toho volání k DN - první / opakované Četnost a charakter volání 1. pololetí

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013 Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství Leden 2013 - květen 2013 Východiska kampaně VYSOKÉ PROCENTO DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI ČR je s cca 10.000 dětmi v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Více

Mgr. Michal Šmolka Olivova dětská léčebna, psycholog

Mgr. Michal Šmolka Olivova dětská léčebna, psycholog Rodič v síti? Mgr. Michal Šmolka Olivova dětská léčebna, psycholog Co děti potřebují? Chci být dobrý rodič. Jak na to? Chci, abyste mě měli rádi. 2 Co děti potřebují? zájem hranice (Kohoutková, A., ústní

Více

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015.

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Sociální poradenství 5. Sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1.Základní údaje Poslání služby Posláním Sociální poradny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Statistiky Centra pro rodinu VEGA ze rok 2014

Statistiky Centra pro rodinu VEGA ze rok 2014 Statistiky Centra pro rodinu VEGA ze rok 2014 setkání Kulatého stolu Posílení spolupráce organizací poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno (10. 2. 2015) 1 2 PŘÍMÁ PRÁCE S KLIENTEM 3 Projekt č.

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

O2 Hovor pro neslyšící

O2 Hovor pro neslyšící O2 Hovor pro neslyšící Alena Užachovová Operátorské asistenční služby Březen 2013 Obsah 01 02 03 04 05 06 07 08 Hlavní cíl služby Vznik nápadu Princip & Kontaktní údaje pro neslyšící i slyšící Moderní

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Poradna pro ženy a dívky. Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení ONŽ

Poradna pro ženy a dívky. Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení ONŽ Poradna pro ženy a dívky VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení ONŽ 2012 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy, starosti a

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Informace pro klienty mladší 26 let s platným zdravotním průkazem k poskytnutí preventivní péče v České republice Motivujeme mladé k prevenci a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Výroční zpráva za rok Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.

Výroční zpráva za rok Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2015 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. Obsah: 1. Stručná historie Poradny 2. Co klientům naše Poradna nabízí 3. V čem byl rok 2015 jiný, změny ve struktuře

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Poslání

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více