Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz"

Transkript

1 Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu prezentací MS PowerPoint, Corel Zásady pro zpracování: Kontrastní barvy, tmavé pozadí a světlý text, velká písmena, stručné texty, velké a přehledné obrázky, grafy, schémata. Možnosti publikování prezentací Promítání fólií na zpětném projektoru Promítání diapozitivů Promítání snímků na obrazovce počítače Prezentace na Internetu Výroba papírových materiálů K čemu slouží prezentace Propagace myšlenek, výrobků, služeb Marketingové materiály Organizace firmy Přednášky a školení Pořady akcí Různé správy Reportáže a fotoalba Webové stránky Spuštění programu Start/všechny programy/ms PowerPoint Start/Naposled používané programy Lišta zástupců nebo zástupce na ploše Dvojklik na prezentaci (přípona.ppt) Ukončení programu Soubor/Konec Alt F4 Tlačítko Zavřít (křížek) v pravém horním rohu aplikace) Prostředí Titulní lišta s názvem prezentace, panel nabídek Panel nástrojů běžné nástroje pro Office formátování, vpravo: Návrh viz obrázek, Nový snímek nabízí různé možnosti rozvržení snímku Karta Snímky miniatury snímků Karta Osnova text nadpisů a základní text snímků, vhodné pro psaní konspektu Podokno snímků detailní zobrazení vybraného snímku hlavní pracovní prostor pro všechny možné úpravy Podokno poznámek lze využít např. při práci s tištěnou prezentací Podokno úloh známé z WXP

2 Typy zobrazení levý dolní roh nebo Zobrazení/.tlačítko režimu zobrazení Normálně (viz. výše) v jednotlivých snímcích můžeme editovat text a pracovat s grafickými i multimediálními objekty. Řazení snímků = vhodné pro změny pořadí, přidávání, kopírování, odstraňování, lze pracovat s více vybranými snímky naráz (výběr s Ctrl), prohlížet a nastavovat přechody Prezentace = projekce na celou plochu, v tomto zobrazení snímek nelze upravovat (F5) návrat=esc Měřítko zobrazení lupa Přizpůsobit = do okna, snímek vyplní optimálně celé okno Základy tvorby prezentací Nová prezentace (spuštění nebo Soubor/Nový, Ctrl N), Prázdná prezentace (první tlačítko panelu nástrojů) čistý snímek bez efektů se základními nastaveními, další analogicky Ze šablony návrhu jsou k dispozici šablony návrhů, barevná a animační schémata, která můžete libovolně kombinovat. Další snímky opět přebírají vlastnosti prvního Ze stručného průvodce stačí odpovídat na otázky a vybírat z nabídek Z existující prezentace kopie dřívější prezentace, kterou lze libovolně upravovat Ze šablony možnost výběru ze vzorových prezentací, kromě grafiky obsahují osnovu textu Práce se snímky Vložení snímku (Vložit/Nový snímek Ctrl M) Rozvržení podokno úloh vlevo Přechod mezi snímky myš v podokně snímků, PgDn, PgUp první snímek Ctrl Home, poslední Ctrl End Označování snímků Karta Snímky myš, kurzorové klávesy Více snímků vedle sebe Shift, odděleně Ctrl, všechno Ctrl A (Úpravy/Vybrat vše) Odstraňování výběr a Del, změna pořadí myší nebo přes schránku Kopírování přetažení a + nebo přes schránku, menu Úpravy Vložit/Duplikát

3 Odvolání a opakované provádění akcí Menu Úpravy nebo Ctrl Z, Ctrl Y. Odvolatelné jsou pouze akce pozměňující prezentaci (ne nastavení prostředí) Uložení prezentace Soubor/Uložit Ctrl S nebo Soubor/Uložit jako (kopie) Zavření prezentace Soubor/Zavřít nebo zavírací tlačítko v pravém horním rohu Práce s textem Typický snímek: nadpis stručně vyjadřující téma + další informace, nejpřehledněji ve formě bodovaných nebo číslovaných seznamů. Text se píše buď v podokně snímku nebo na kartě Osnova. Píšeme buď do automatických textových polí, (zástupné symboly) která jsou součástí automatického rozvržení snímku pak se jednak zobrazují v Osnově, jednak přebírají celkové formátování prezentace nebo do ručně psaných textových polí a nakreslených tvarů. (panel nástrojů kreslení nebo Vložit/textové pole) Text do automatického tvaru kontextové menu Upravit Text Práce s text. polem je-li rám čárkovaný, pracujeme s textem. Tečkovaný rám pracujeme s rámem jako s objektem. Kliknutí do rámu text, kliknutí na okraj rám Formátování písma Formát/Písmo nebo střední část panelu nástrojů. Formátování platí buď pro výběr nebo od daného místa nebo pro slovo, v němž je kurzor. Font Písmo, bezpatkové pro nadpisy, patkové je čitelnější pro větší texty Velikost písma pro nadpisy většinou 44 bodů, pro seznamy 32 bodů. (bod je1/72 palce) Řez, podtržení jako ve Wordu Stín odpovídá barvě stínu pro snímek (dále) Barva automatická, 8 barev z barevného schématu snímku, vlastní volba (opatrně) Reliéf text má barvu pozadí a stín, který ho odliší od pozadí. Formátování odstavců Odstavec úsek textu ukončený Enter. Předčasné ukončení řádku (např. v seznamu) bez ukončení odstavce Shift Enter. Kromě písma jsou formátovací vlastnosti odstavce např. vzhled odrážky, stupeň odsazení, zarovnání řádek, řádkování apod. Výběr celého textového objektu klepnutí na rám. Formát/Řádkování = svislá vzdálenost řádek, kromě toho lze nastavit mezeru před a za odstavcem (neentrovat!) Zarovnání doleva, doprava, na střed, do bloku týká se polohy řádků odstavce v rámečku, celé textové pole přesunujte jako objekt. Stupeň odsazení úroveň osnovy (u automatických textových polí) Nejvyšší úroveň nadpis, odstavce nižší úrovně jsou odsazeny více doprava, mají jinou odrážku, drobnější písmo apod. Změna úrovně: Zelená vodorovná šipka vedle osnovy nebo na formátovacím panelu Klepnutí na odrážku vybere text, pak snížení tabelátor, zvýšení Shift +tabelátor Přetažení odrážky myší Odrážky a číslování Odrážky automatických textových polí jsou nastaveny, ale dají se měnit. (obrázky, znaky ) Kopie formátu Vybereme odstavec, který chceme užít jako vzor (pro písmo stačí slovo), klikneme na štětec na panelu nástrojů a přetřeme cílový text. Chceme-li použít tentýž formát opakovaně, dvojklik tlačítko štětce zamáčkne. Text, na který přenášíme formátování může být i na jiném snímku. Psaní v osnově se promítá do zobrazení snímku. Nalevo panel nástrojů Osnova Změna úrovně odstavce Alt Shift šipka doleva

4 Alt Shift šipka doprava Přesun odstavce nahoru a dolů Alt Shift šipka nahoru Alt Shift šipka dolů Rozvinutí a sbalení odstavců pod nadpisem snímku Alt Shift + Alt Shift - Zobrazení jen nadpisů a celé osnovy Alt Shift A Vytvoření souhrnného snímku (U vybraných snímků použije nadpisy a vloží je do nového snímku jako položky obsahu) Zobrazení nebo skrytí formátu textu Klávesové zkratky fungují i v podokně snímku Texty v polích Formát automatického tvaru (Kontextové menu Formát ) Kotvicí bod je místo, v němž při psaní začíná text. Možnosti: Nahoře, Uprostřed, Dole, Vycentrovat dtto Vkládání symbolů a čísla snímků Vložit/Symbol (případně Číslo snímku, lépe přes dialog Záhlaví a zápatí (pokud není kurzor v textu, zobrazí se automaticky) Hledání a nahrazování Úpravy/najít nebo Nahradit, Ctrl F, Ctrl H. Změna určitého typu písma v celé prezentaci: Formát/Zaměnit písmena Hledat a nahradit neumí texty WordArtu nebo vložené z jiných aplikací (Excel] Komentáře Vložit/Komentář zobrazí konetářovou lištu a tlačítka Přidat nový, Editovat a Smazat. Na začátku panelu je tlačítko Zobrazit/Skrýt značky. (značky = žluté obdélníčky s komentáři) Kontrola pravopisu Nástroje/pravopis F7 jako ve Wordu Kontrola stylu Nástroje/Možnosti zašktrnout tlačítko Kontrolvat styl a v Možnostech stylu nastavit požadované. (Čitelná velikost písma, z typografických důvodů ponechávat max. 3 písma apod.) Pokud je zobrazen pomocník Office, objeví se při nedodržení podmínek na

5 snímku žárovička a pokud na ni klikneme, u Pomocníka v podokně úloh se nabídnou možnosti řešení. Práce s objekty Klipart z galerie připravených obrázků Obrázek z graf. souboru Automatické tvary, vektorová grafika panel nástrojů Kreslení WordArt Graf Rovnice Objekty OLE (tabulka Excelu, obrázek Corelu ) Vkládání objektů Menu Vložit, pro schránku Úpravy/Vložit, Vložit jinak Pokud máme kurzor v odstavci, vloží se objekt na dané místo a pak s odstavcem putuje textem. Editace objektů Kontextové menu Formát (objektu, obrázku, automatického tvaru ) Seskupování umožní vytvořit z více prvků jediný objekt, Pořadí rozhoduje o viditelnosti jednotlivých objektů, pokud se zakrývají. Úprava vzhledu prezentací Ovlivnění vzhledu všech snímků a zajištění jejich jednotnosti rozlišujte vždy nastavení pro vybraný snímek nebo pro všechny snímky Velikost a tvar snímků Soubor/Vzhled stránky/velikost snímků, orientace na výšku nebo na šířku, číslování snímků od určité hodnoty Rozvržení objektů na snímku Při vkládání nového snímku vpravo okno Rozložení snímku Změna existujícího rozvržení: vybereme snímek Formát/Rozvržení snímku Barevná schémata Jedná se o sadu osmi vzájemně se doplňujících barev ke zobrazení pozadí, textů, stínů, výplní apod. Návrh snímku/barevná schémata (Formát/Návrh) barevné schéma je dáno šablonou. Na jednotlivých snímcích lze v případě potřeby barvu objektů změnit. (Př: pozadí kontextové menu Použít nebo použít u všech) Změna daného schématu: okno Návrh snímku Upravit barevná schémata (dole), karta Vlastní Pozadí snímků

6 Formát/Pozadí v dolní části rozevřeme seznam a vybereme barvu, lze zvolit také vzhled výplně různého druhu nebo obrázek. Záhlaví a zápatí V PowerPoint je textový rámeček na spodu snímku, takže jde vlastně o zápatí. Dá se ale přemístit Do zápatí se umísťuje obvykle název prezentace, datum číslo snímku případně další údaje. Zobrazit/Záhlaví a zápatí, karta Snímek Náhled: 1.rámeček datum a čas dle výběru 2. rámeček text zápatí 3.rámeček číslo snímku V rámečku automatická aktualizace lze nastavit formát data a času Číslování snímků Zaškrtnutí čísla snímku v Záhlaví a zápatí Předloha V tomto zobrazení můžeme změnit umístění rámečků záhlaví a zápatí, upravit styly písma, odrážek a číslování, odstavců - doplnit všechny snímky určitou grafikou na pozadí apod. Zobrazit/Předloha/Snímek

7 Polohu a tvar rámečku upravíme tažením myši. Grafiku vloženou v Předloze jde při formátování Pozadí snímku vypustit ze snímků zaškrtnutím rámečku Vypustit grafiku pozadí z předlohy (Pak se ale nezobrazuje záhlaví a zápatí) Animace Jsou vizuální a zvukové efekty, které se objevují s jednotlivými objekty při předvádění prezentace. (zobrazení Prezentace) Složené objekty lze animovat po částech. (seznam po položkách apod.) Animační schémata Návrh snímku/animační schémata Chceme-li stejné efekty přiřadit více snímkům, vybereme je na kartě Snímky. Náhled Přehrát nebo zaškrtnout políčko Automatický náhled Vlastní animace Nastavují se pro jednotlivé objekty, takže nejprve přejdeme do Normálního zobrazení. Vybereme objekt Prezentace/Vlastní animace Přidat efekt a vybereme položku Počátek objekt se objeví na snímku s daným efektem (přílet) Zdůraznění efekt k již zobrazenému snímku (zvětšování) Konec odchod objektu ze snímku Šipky Znovu uspořádat mění pořadí animací, které se odehrává tak jak zobrazeno v podokně úloh Vlastní animace. Aktivace animací Při klepnutí myši S předchozí animací Po předchozí animaci Klepnutím na jiný objekt Označíme objekt jako položku v podokně úloh Vlastní animace Časování/Spustit Na kartě efekt se dají nastavit další detaily efektu, zvuk případně jak má objekt vypadat po animaci. Přechody mezi snímky se nejlépe nastavují při zobrazení Řazení snímků Přechod je způsob příchodu vybraného snímku na obrazovku. Prezentace/Přechod snímku buď u vybraných nebo dole tlačítko Použít u všech snímků Dá se nastavit rychlost přechodu a způsob přechodu na další snímek (po určitém čase nebo při klepnutí myši) Pokud přechodu prvního snímku přiřadíme delší hudbu (zvukový soubor wav), bude znit (dokud neskončí) během prezentace. Poznámky: Když je zaškrtnuto vypustit grafiku pozadí z předlohy, nezobrazuje se záhlaví a zápatí. U několika animací (vybraných) se dá časování nastavit najednou. Když se nastaví přechod s časováním okamžitě, týká se to i všech animací v prezentaci. (Lze pak upravit ručně) Vlastní šablona Pokud chceme kompletní nastavení použít jako šablonu pro další prezentace, použijeme Soubor/Uložit jako a uložíme dokument jako Šablonu návrhu. Organizační schémata a diagramy Vložit/Diagram nebo v návrhu snímku zvolíme: Vybereme si diagram nebo organizační schéma, A upravujeme pomocí plovoucí nabídky.

8 Vložit tvar podřízený, spolupracovník nebo asistent, přes kontextové menu lze upravovat barvy, výplně apod. Vybrat výběr určité úrovně, všech asistentů apod. Poslední tlačítko šablony, pokud používáme výchozí nastavení, můžeme formátovat každý tvar zvlášť. Multimédia v prezentaci Začlenění zvuku Vložení zvuku jako ikony Přiřazení zvuku objektu Přiřazení zvuku animačnímu efektu Přiřazení zvuku přechodu snímků Přehrání skladby z CD Pozor: má-li soubor se zvukem víc než 100 kb, ukládá se do prezentace pouze propojení je třeba ohlídat přítomnost zdrojového souboru při přenášení nebo kopírování prezentace. Jiné řešení: povolit větší vložený zvuk: Nástroje/Možnosti/Obecné propojit se zvuky většími než Vložit/Video a zvuk vybereme objekt z galerie médií nebo příslušný soubor. Dá se spustit zvukové CD a přehrát stopa z něj (pokud je samozřejmě v mechanice) a dá se nahrát zvuk, jsme-li vybaveni mikrofonem. Zvuk se vloží jako ikona reproduktoru nebo CD. Video Zaznamenané klipy Animované klipy Animované GIFy Vkládání je analogické jako u zvuku. V kontextovém menu objektu jsou Možnosti videa (Upravit video), kde se dá nastavit opakované přehrávání klipu, případně převinutí po ukončení. (Jinak po ukončení zůstane na obrazovce poslední snímek) Přiřazení zvuku objektu Kontextové menu/nastavení akcí/přehrát zvuk Zvukový efekt při animacích (Jen text?) Při vlastní animaci v roletové nabídce objektu, který animujeme, vybereme možnosti efektu, vybereme a nastavíme zvuk. Zvukový efekt při přechodu Nastavení se nalézá přímo v podokně úloh Přechod snímků Hypertextové odkazy Umožňují jednak neplynulý přechod mezi snímky, jednak spuštění souboru nebo zobrazená WWW stránek.

9 Vložit./hypertextový odkaz (Nejdřív je nutné vybrat objekt, ke kterému se odkaz vztahuje) Případně kontextové menu objektu a Nastavení akcí, pomocí kontextového menu lze také odkaz upravit. Přiřazení akcí objektům Pokud z kontextového menu objektů vybereme Nastavit akci, můžeme si vybrat akci, která nastane při tažení nebo klepnutí myši. známe z Wordu. Příprava podkladů a tisk prezentací Tabulky a grafy Poznámky Píšeme v Normálním zobrazení do podokna Poznámky. Tisk/ Vytisknout/Poznámky Podklady Stránky s miniaturami několika snímků Tisk/ Vytisknout/Podklady vedle vybereme počet snímků na stránku a uspořádání Také v poznámkách a podkladech lze zobrazit a vytisknout Záhlaví a zápatí Zobrazit/Záhlaví a zápatí karta Poznámky a podklady Složitější lze zkopírovat z Excelu, v jednodušších případech můžeme zvolit rozložení snímku s tabulkou nebo grafem, případně Vložit/Tabulku. Objeví se panel nástrojů pro úpravy tabulky, který

10 Časování Pokud chceme, aby prezentace probíhala bez našeho zásahu, je výhodné si předem nastavit časování. (Prezentace/vyzkoušet časování). Projdeme prezentaci a každý snímek necháme na obrazovce jak dlouho je třeba, na panelu zkouška se posunujeme dopředu první šipkou. Potřebné časy se přitom zaznamenají a výsledek si můžeme prohlédnout ve zobrazení Snímky Předvádění prezentace Zobrazit/Prezentace Prezentace/Spustit prezentaci F5 Příslušné tlačítko vlevo dole Ovládání projekce Tlačítko v levém dolním rohu nebo obvyklé kontextové menu Další, předchozí zobrazení dalšího, předchozího snímku Přejít rozvine nabídku s dalšími možnostmi putování po prezentaci Průvodní texty zobrazení okna pro zápis pomocných textů,dají se zapsat ve Wordu Poznámky lektora editovatelné okno poznámek Možnosti ukazetele automaticky standardní chování myši skrýt vždy opětné zobrazení šipky šipka,pero nebo automaticky pero kreslicí tužka, barva barva pera Obrazovka pozastavit/pokračovat pro prezentaci s nastaveným časováním Černá obrazovka, guma Zkracovací klávesy: Vpřed/vzad Přechod na určitý snímek Pozastavení nebo pokračování projekce Ukončení projekce Vymazání kreseb Šipka pero Pero šipka PgDn,PgUp Číslo snímku Enter S Esc E Ctrl P Ctrl A Automatické spuštění prezentace Soubor/Uložit jako /Typ souboru/předvádění PowerPoint,.pps Uložení prezentace Předvádění PowerPoint uloží se s příponou pps, je to spustitelný soubor a dá se tedy promítat i na počítači, kde není PowerPoint. Šablona prezentace přípona.pot lze potom přidat do šablon a dál používat.

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 8. Karta Prezentace P o w e r P o i n t 2 0 0 7 Karta Prezentace umožňuje uživateli nastavit: Vlastní požadavky na spuštění prezentace (skupina příkazůspustit prezentaci). Typ prezentace a její vlastnosti

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY 12 POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY Přehled lekce V této lekci se naučíte: Vytvářet a upravovat vlastnosti vzhledu. Přidat k objektu druhý tah. Přeskupovat vlastnosti vzhledu a aplikovat

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více