Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Mateřská škola Mašinka Projednáno se zřizovatelem dne Projednáno a schváleno v Horním Jiřetíně dne Upraven na základě hodnocení ČŠI, projednán na metodickém sdružení dne s platností od Další úprava dle aktuální situace projednáno na pedagogické radě dne Následující úprava dle potřeb dětí a pedagogů projednáno a schváleno na pedagogické radě dne Aktualizace plánu po projednání a schválení na metodickém sdružení v Horním Jiřetíně dne Projednáno na schůzce s rodiči dne Nově byl upraven po projednání a schválení na metodickém sdružení dne Projednán na schůzce s rodiči dne Platnost aktualizovaného dokumentu: od Razítko a podpis ředitele školy:

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Věcné vybavení MŠ 2.2. Školní zahrada 2.3. Ostatní vybavení 2.4. Hygienické podmínky 2.5. Životospráva dětí 2.6. Psychosociální podmínky 3. Personální a pedagogické zajištění 3.1. Charakteristika správních zaměstnanců 4. Řízení MŠ 5. Organizace 5.1. Kritéria přijímání dětí do MŠ 5.2. Charakteristika jednotlivých tříd 5.3. Charakteristika žáků 6. Další aktivity MŠ 7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 8. Vnitřní režim MŠ 9. Charakteristika vzdělávacího programu 9.1. Cíle a záměry 9.2. Metody vzdělávání 9.3. Formy vzdělávání 9.4. Prostředky vzdělávání 10. Integrované bloky 11. Evaluační systém Cíl evaluace Předmět evaluace Prostředky evaluace Techniky a metody Evaluace na úrovni třídy Evaluace řízení MŠ Příloha č. 1. Evaluační dotazník MŠ Příloha č. 2 Anglický jazyk MŠ 2

3 1. Identifikační údaje Název programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S Mašinkou na cestě za poznáním Předkladatel Název školy: Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Školní 300, příspěvková organizace Adresa a kontakty: Základní škola: Školní 126, Horní Jiřetín Tel.: Fax: Web: Mateřská škola: (Odloučené pracoviště) Školní Horní Jiřetín Tel.: Ředitel školy: Mgr. Eva Zdražilová Zástupce ŘŠ pro MŠ a ŠD: Bc. Jitka Laliková Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel Město Horní Jiřetín Potoční Horní Jiřetín Zařazení do sítě škol: IZO: Zpracovala: Bc. J. Laliková 3

4 2. Charakteristika školy: Lokalita školy: Horní Jiřetín je malé město v Krušných horách, v okrese Most. Přestože se nachází v hornické oblasti, jsou v blízkém okolí lesy, sady a potok. V blízkosti budovy MŠ je také hřiště, které je využíváno pro pohybové aktivity dětí. Již od roku 1644 měl Jiřetín školu, která tak byla zřejmě jednou z nejstarších v oblasti. Původní budova školy stála již od 17. stol. na místě dnešní tzv. horní školy" (čp. 126 Základní škola). V roce 1903 byla slavnostně vysvěcena nová chlapecká a měšťanská škola (dnešní čp. 300 kde je v současnosti umístěna Mateřská škola, školní družina a první a druhá třída ZŠ). Mateřská škola je součástí ZŠ v Horním Jiřetíně je odloučené pracoviště (č. 300) budova je umístěná za poštou Charakter budovy a okolí: - MŠ je dvoupatrová budova staršího typu, - ve sklepě se nachází sklady ŠJ, sklad správce, šatny dětí ZŠ, kotelna, sušárna, klubovna zájmových útvarů - v přízemí se nachází tělocvična a jídelna (pro děti ZŠ i MŠ), kuchyně, kancelář vedoucí ŠJ, toalety pro děti, kabinet TV, prádelna, šatna TV a dílna správce - v prvním podlaží jsou 3 třídy MŠ, šatna a ložnice MŠ - v druhém podlaží jsou 2 třídy Základní školy, třída školní družiny, sborovna a byt školníka - za budovou školy je školní zahrada sousedící se soukromými zahradami - v blízkosti MŠ je hřiště, které je volně přístupné děti z MŠ využívají k pohybovým aktivitám - v okolí je les a potok 2.1. Věcné vybavení MŠ Materiálně technické vybavení je na vysoké úrovni. Ve III. třídě MŠ (Medvíďata) je umístěna INTERAKTIVNÍ TABULE s výukovými programy pro danou věkovou skupinu dětí V roce 2013 byl zakoupen MAGIC BOX mobilní interaktivní tabule pro nejmenší děti kde lze pracovat v nejnižší poloze na koberci Vybavení pro odpočinek dětí (molitanová lehátka) jsou přizpůsobena antropometrickým a hygienickým požadavkům dětí. Třídy mají dostatečně velké prostory pro individuální i skupinovou činnost dětí. U každé třídy je umývárna vybavená umyvadly a toaletami pro děti (v jedné umývárně je sprchový kout pro děti) Uspořádání tříd je variabilní dle potřeb dětí a pedagogů V každé ze 3 tříd je: PC s výukovými programy pro určenou věkovou skupinu dětí, s přístupem k internetu a programem Bakaláři DVD, televizor; Piáno a Orfovy hudební nástroje nový nábytek, který odpovídá výšce dětí V každé třídě je dostačený počet a výběr hraček, knih, časopisů, pomůcek i materiálů dostupné dětem dle jejich vlastního výběru, je průběžně obnovován a doplňován pedagogy. 4

5 2.2. Školní zahrada - nachází se za budovou MŠ - plně slouží pro potřeby dětí MŠ i ŠD - je vybavená: dřevěným programem (2 pérové houpačky) dřevěnou kladinou 2 pískovišti Pergolou s dřevěnými stoly a lavicemi (projekt Učíme se v přírodě ) prolézačkami a skluzavkami kolotočem s ekologickou pryžovou podlážkou 2 dřevěnými domky pro ukládání hraček 2.3. Ostatní vybavení: V budově (č. 300) je dostatečně vybavená tělocvična. Ve sklepních prostorech jsou umístěny šatní skříňky pro děti ZŠ a ŠD. Kabinet pomůcek je postupně dovybavován moderními pomůckami. V kabinetě pedagogických pracovnic i v kanceláři zástupce ředitele je umístěn PC s připojením k internetu, s vytvořeným informačním a komunikačním systémem pro všechny pedagogické pracovnice, kam jsou zasílány aktuální informace, pošta a nabídky k dalšímu vzdělávání pracovníků přístupné pro všechny pedagogické pracovníky. Další přístup k PC s internetem, tiskárně a kopírce mají všichni pedagogové ve sborovně budovy Hygienické podmínky v celé budově jsou hygienické podmínky na dobré úrovni odpovídají potřebám dětí a splňují požadavky stanovené vyhláškou zdravotně hygienické zařízení (toalety, umývárny) jsou přizpůsobeny odpovídajícímu počtu dětí, zdravotně nezávadné a bezpečné (jednotlivá WC jsou oddělena přepážkami, aby byla zachována intimita dětí všechny vnitřní i venkovní prostory v MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů Životospráva dětí Stravování: dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy ( 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). děti přechází na přesnídávku, oběd i svačinu do jídelny v přízemí budovy v jídelně je několik výškově přiměřených typů stolů a židlí nejmenším dětem přináší jídlo pí. učitelky a v případě potřeby děti dokrmují starší děti si samy přenáší jídlo i pití od výdejního okna ke stolku učí se jíst příborem je nepřípustné nutit děti do jídla děti si mohou samy dolévat nápoje případně pomáhají učitelky je zajištěn pitný režim vhodnými nápoji po celou dobu pobytu dětí v MŠ 5

6 Pohybové aktivity: děti mají dostatek volného pohybu nejen ve třídě, ale také na zahradě MŠ, na hřišti a v tělocvičně děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku s přihlédnutím na aktuální stav počasí a ovzduší program činností venku je také aktuálně přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší Odpočinkové činnosti: v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity i spánku a odpočinku jednotlivých dětí děti mají možnost brát si na lůžko svou hračku (případně půjčit si plyšovou hračku ze třídy či ložnice) v denním programu je podle potřeby zařazováno relaxační cvičení děti, které mají nižší potřebu spánku se mohou věnovat jiným klidným aktivitám na místo odpočinku na lůžku 2.6. Psychosociální podmínky Nejen nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat v novém prostředí i situaci za přítomnosti rodiče (adaptační období mohou být různě dlouhá dle potřeb dětí či přání rodičů) Pedagogové respektují potřeby dětí a pomáhají v jejich uspokojování Všechny děti v naší MŠ mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován Pedagogové podporují děti v samostatných pokusech, jsou uznalí a dostatečně oceňují konkrétní projevy a výkony dítěte reagují pozitivním oceněním Pedagogové se věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem snaží se činnostmi vedoucími k prevenci rizikového chování a výchovu k dobrovolnictví o prevenci šikany u dětí 3. Personální a pedagogické zajištění v MŠ pracují 4 pedagogické pracovnice, v případě ztížené situace vypomáhá vychovatelka ŠD pracovníci, kteří pracují v MŠ jako pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci. pedagogové se průběžně sebevzdělávají ke svému dalšímu vzdělání přistupují aktivně ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu průběžně vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání (nabídka PED. CENTRA pobočka Most) pedagogové jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem Logopedická služba Rozvoj komunikativních dovedností je zajištěna (zodpovídá Bc. J. Laliková) 3.1. Charakteristika správních zaměstnanců v budově č. 300 pracují: 1 správce (současně i domovník a topič), 1 pí. uklízečka, 2 kuchařky 1 vedoucí školní jídelny 6

7 4. Řízení MŠ MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se základní školou, s výchovným poradcem školy, s protidrogovým koordinátorem školy, se školní družinou, s odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních výchovných i vzdělávacích problému se speciálními pedagogy PPP, s klinickým logopedem Činnost mateřské školy řídí zástupkyně pro MŠ a ŠD, která je přímo podřízená ředitelce školy - Řídí a kontroluje práci zaměstnanců mateřské školy - odpovídá za celkové plnění úkolů, za organizaci předškolního vzdělávání. Pedagogický tým MŠ, ŠD i ZŠ spolupracuje a pracuje jako tým Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (viz. Organizace školního roku) Všichni zaměstnanci jsou řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř školy (plán měsíce, plán týdne, vnitřní elektronická pošta propojená na obou budovách - v kanceláři zástupkyně ŘŠ pro MŠ a ŠD, v kabinetě MŠ, v jídelně i ve sborovně je umístěn PC s připojením k internetu, s vytvořeným informačním a komunikačním systémem pro všechny pedagogické pracovnice, kam jsou zasílány aktuální informace, pošta a nabídky k dalšímu vzdělávání pracovníků). Samozřejmostí je každodenní komunikace navzájem všech zaměstnanců, zaměstnanců s rodiči.atd. Informační systém navenek školy nástěnky s informacemi pro rodiče i veřejnost Informace prostřednictvím internetových stránek (www.izms.cz) Vzdělávací program vytváří a dopracovává celý pedagogický tým Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje a podporuje vzájemnou spolupráci všech zaměstnanců Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří pozitivní klima, ovzduší vzájemné důvěry a tolerance Ředitelka, vedoucí MŠ vykonávají hospitaci ve třídách v rámci evaluačního systému min. 2 x ročně 5. Organizace denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně pohybové aktivity poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí 7

8 5.1. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ: a) přednost má dítě, které v kalendářním roce, ve kterém šk. rok začíná, dovrší 6 let, nebo dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky ( 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb.). b) dále se přednostně přijímají děti, které mají trvalé bydliště v Horním Jiřetíně c) upřednostněno bude přijetí dítěte, jehož sourozenec již MŠ navštěvuje 5.2. Charakteristika jednotlivých tříd Kapacita MŠ stanovená Okresní hygienickou stanicí je 65 dětí. Jednotlivé třídy MŠ jsou naplňovány max. do počtu 24 dětí V MŠ jsou děti rozděleny do 3 tříd dle věku. Třídy jsou věkově homogenní. Do I. třídy ( Berušky ) jsou zařazeny nejmladší děti ve věku 2 4 roky. Do II. třídy ( Housata ) jsou zařazeny děti ve věku 4 5 let. Do III. třídy ( Medvíďata ) jsou zařazeny nejstarší děti ve věku 5 6 let a také děti s odkladem školní docházky ve věku 6 7 let. (V případě naplnění kapacity III.třídy budou i nejstarší děti umístěny do třídy II. (Housata) a tato třída bude smíšená (tzn. ve věku 4 6 let). V každé třídě učitelka volí formy práce a metody dle věku a individuálních potřeb dětí v souladu se školním vzdělávacím plánem. Práva a povinnosti učitelek plnit úkoly vyplývající ze zvláštních předpisů a pokynů ředitele školy pracovat s Třídním vzdělávacím programem v MŠ, podílet se na jeho průběžném aktuálním doplňování a zpracovávání znát a respektovat Školní řád průběžně provádět diagnostiku dětí základními prostředky provádět evaluační činnost spolupracovat se všemi kolegyněmi vyjadřovat svůj názor, užívat metody efektivní komunikace průběžně komunikovat s rodiči dětí usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi rodiči a školou Pedagogové se snaží dále odborně vzdělávat především samostudiem a také prostřednictvím seminářů a kursů v pedagogickém centru. Pro samostudium slouží dostatečně vybavená knihovna, která je postupně dovybavována novými publikacemi. V rámci dalšího vzdělávání probíhá také kurs anglického jazyka určeného pro pedagogy. Tato výuka probíhá v budově ZŠ (u kostela) Charakteristika žáků MŠ navštěvují děti zpravidla ve věku od 2,5 do 6 let (s OŠD do 7 let). Děti jsou rozděleny dle věkových skupin do 3 homogenních tříd. V případě, že bude do mateřské školy přijato více dětí, kteří jsou ve věku 5-7 let (1 rok před nástupem do základní školy) bude II. třída Housata třídou heterogenní smíšenou. Mateřskou školu navštěvují děti z Horního Jiřetína i spádové obce Černice, ale také z okolních měst a obcí (Litvínov, Janov, Hora Sv. Kateřiny) 8

9 Práva a povinnosti dětí individuálně uspokojovat své tělesné potřeby svobodně vyjadřovat své názory podílet se na vytváření a respektování společných pravidel užívat celé prostředí třídy za předpokladu dodržení dohodnutých pravidel účastnit se i neúčastnit aktivit probíhajících v mateřské škole podílet se na plánování činností ve třídě i při pobytu venku 6. Další aktivity MŠ (celoroční doplňkové akce) besedy s preventistkou Městské policie Litvínov pí. Hejcovou (min. 2 x ročně) návštěva divadelního představení v Litvínově (popř. v Mostě) škola v přírodě školní výlet MŠ plavecký výcvik v plaveckém bazéně v Litvínově několikrát během školního roku mají děti možnost shlédnout divadlo v budově MŠ, popř. jiné kulturní programy s různým zaměřením účast na Akademii MŠ v Litvínově účast na Olympiádě MŠ v Litvínově účast na Akademii ZŠ a MŠ v Horním Jiřetíně vánoční besídka / dílničky pro šikovné ručičky (1 x ročně) rozloučení s předškoláky děti mají možnost se přihlásit na Veselé pískání pro zdravé dýchání - (hra na flétnu) (1-2 x týdně) školička předškoláků kde je volná návaznost na aktuální téma integrovaného bloku (1 x týdně) děti s vadami řeči mají možnost se přihlásit na Rozvoj komunikačních dovedností (logopedii) u logopedické preventistky (učitelka MŠ) za spolupráce s klinickým logopedem děti během pobytu v MŠ mají možnost využívat při hrách PC s výukovými programy (za asistence či dohledu učitelky) max. 10 min. rodiče také mají možnost přihlásit své dítě do zájmového útvaru počítačů, který bývá zpravidla 1x týdně, dále na sportovní hry pro MŠ od probíhá primární výuka anglického jazyka od nejmladších dětí (I. třídy Berušek ) s návazností na další třídy MŠ a poté na základní školu (viz příloha č.2) 7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty možnost pobytu rodičů s dětmi ve třídách (dle individuálního zájmu a potřeb) schůzky s rodiči individuální rozhovory s rodiči plavecký výcvik návštěva školní knihovny v budově 126 škola v přírodě vycházky do okolí školy Dětský den 9

10 výtvarné soutěže výstavy dětských prací ve zdravotním středisku v Horním Jiřetíně a Krušnohorské poliklinice v Litvínově Vánoční dílničky pro šikovné ručičky/ besídka pro děti, rodiče a rodinné příslušníky Dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost Akademie měst Litvínov a Horní Jiřetín pro veřejnost sportovní akce návštěvy divadelních představení návštěva koncertů ZUŠ Litvínov-Chudeřín spolupráce s Policií ČR formou besed i ukázky práce policistů, návštěvou služebny v Litvínově (výcvik policejních psů) 8. Vnitřní režim MŠ 6:00 7:45 Scházení dětí MŠ a ŠD, (hry, individuální činnost) 8:00 Zapisování dětí do docházkových listů 8:00 9:00 Tělovýchovná chvilka, svačina 9:00 11:00 Skupinová práce, řízené činnosti, pobyt venku (zahrada, hřiště, okolí MŠ) 11:00 11:30 Hygiena, příprava na oběd 11:00 11:45 Oběd 11:45 12:10 Příprava na spánek, hygiena, převlékání, klidová činnost 12:10 14:00 Spánek, odpočinek, klidová činnost, odpolední příprava předškoláků 14:00 14:15 Probouzení, oblékání, hygiena 14:15 14:40 Svačina, hygiena 14:40 16:00 Hry, individuální činnosti 10

11 9.1. Cíle a záměry: 9. Charakteristika vzdělávacího programu: S Mašinkou na cestě za poznáním Horní Jiřetín je malé město v Krušných horách. V blízkém okolí jsou lesy, potok a sady. Proto se snažíme u dětí vzbudit lásku k přírodě, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou a poznávání ekosystémů. Svůj vzdělávací program orientujeme na ekologii, ale zároveň klademe důraz na pohodu dětí a jejich celkový rozvoj ve všech oblastech. Usilujeme o to, aby MŠ doplňovala rodinnou výchovu a obohatila ji o vzdělávání. Naší snahou je vytvářet z mateřské školy místo pohody, aktivního a radostného poznávání; místo, kde jsou respektovány individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Místo s atmosférou důvěry a bezpečí. Snažíme se projevovat pochopení a uznání, aby se dítě cítilo přijímáno a respektováno. Cílem vzdělávacího programu je - aby si zde děti osvojily základní návyky a pozitivní postoje, aby se zde cítily bezpečně, navázaly přátelství se svými vrstevníky a dokázaly spolupracovat a celkově se socializovaly. Současně si také uvědomujeme důležitost partnerských vztahů s rodiči dětí, vzájemnou spolupráci a informovanost. Snažíme se o rozvoj dětí v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. přejeme si, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, možnosti, individualitu. chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. celkový rozvoj osobnosti dítěte vytváření pozitivních postojů k vlastnímu tělu, zdraví, k ostatním lidem, ke světu kolem nás, k práci, k rodině, k přírodě, k historii a k lidovým tradicím i zvykům, ale i k EU a evropskému společenství osvojení hodnot lidská práva, individuální svoboda, zdravé sebevědomí, soucítění, solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti, ohleduplnost k ostatním lidem příprava na život ve společnosti příprava na vstup do základní školy Tento program je vytvořený pro Mateřskou školu v Horním Jiřetíně pedagogickými pracovnicemi. Jedná se tedy o vlastní program vytvořený pro děti z této obce a blízkého okolí. Velmi se snažíme o to, aby si děti ukončující předškolní vzdělávání co nejvíce osvojili klíčové kompetence vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Všechny tyto kompetence se mohou u dětí dosáhnout průběžně v integrovaných blocích. 11

12 Konkrétní příklady kompetencí, ke kterým směřujeme ve všech integrovaných blocích: Kompetence k učení: - dítě se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění - dítě si záměrně pamatuje; soustředí se na činnost; dovede postupovat podle instrukcí - dítě dovede klást otázky a hledat na ně odpovědí; aktivně si všímá dění kolem sebe - dítě má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody.. apod.. Kompetence k řešení problémů: - dítě se snaží řešit problémy na které stačí, které jsou pro něj známé, náročnější problémy řeší s pomocí a oporou dospělého; hledá různé varianty a možnosti řešení, využívá dosavadní zkušenosti a fantazii - rozlišuje řešení, která jsou a nejsou funkční, dokáže mezi nimi volit - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů - dítě se nebojí chybovat, pokud se mu dostane pozitivního ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu. apod.. Komunikativní kompetence: - dítě dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými vyjadřovacími prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními ) - dítě dokáže ovládat řeč, hovořit ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky; slovně reaguje a vede dialog - dítě komunikuje v běžných situacích; rozšiřuje svou slovní zásobu - dokáže využívat informativní a komunikativní prostředky (knihy, encyklopedie, počítač, audiovizuální techniku, telefon ) - dítě má povědomost o tom, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možnost se jim naučit má vytvořené předpoklady k učení cizímu jazyku. apod. Sociální a personální kompetence: - dítě si uvědomuje, že odpovídá za sebe a za své jednání a nese důsledky - dětským způsobem projevuje ohleduplnost k druhým; rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, agresivitu a lhostejnost - dokáže spolupracovat s ostatními dětmi; uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku - dítě má povědomí o obezřetném chování při setkání s neznámými lidmi - dítě je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem. Činnostní a občanské kompetence: - dítě se snaží odhadovat rizika svých nápadů, dokáže se přizpůsobovat daným okolnostem - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat a vyhodnocovat - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, je schopno chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí apod.. 12

13 Rámcové cíle: - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání - osvojení hodnot - získání osobnostních postojů Dílčí cíle v oblastech: - biologické - psychologické - interpersonální - sociálně-kulturní - enviromentální Vzdělávací oblasti dle RVP PV: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Výstupy očekávané klíčové kompetence dle RVP PV: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Činnostní a občanské Vzdělávací nabídka jako prostředek vzdělávání představuje soubor praktických i intelektových činností - vhodných k naplňování cílů a k dosahování výstupů Metody vzdělávání: Předškolní vzdělávání se přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Pedagogové podporují dětskou zvídavost a potřebu objevování, podněcují radost z učení, získávání zkušeností a ovládání dovedností především formou HRY - která je hlavní a nejdůležitější aktivitou v raném období vývoje člověka. Proto jí dáváme dostatečný prostor, hlavně u mladší věkové skupiny. Dodržujeme zákony hry - je činností svobodnou, reproduktivní, nejistou, má svůj prostor, pravidla nebo je jako. Hra musí vycházet z potřeb dítěte, je přímým odrazem jeho zážitků. V praktických ukázkách životních souvislostí uplatňují pedagogové metodu situačního učení - učení v situacích. (Tyto situace mohou být náhodné nebo záměrně navozené učitelkou. Osvědčila se dramatika, která navazuje na různé situace, řeší je) Na principu přirozené nápodoby uplatňujeme spontánní sociální učení Naše vzdělávání je také založeno na prožitkovém a interaktivním učení, uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích, kdy učitelka vnímá a navazuje na to, co děti prožívají. Prožitky však také záměrně navozuje. Prožitkem rozumíme to, co v nás zůstává emočně podmíněné a je tudíž trvalejší. Při kognitivním učení je pedagog dítěti průvodcem, který děti inspiruje. Dítě dochází k poznatkům samo, spojuje staré poznatky s novými. Kooperativní učení vychází ze vzájemné spolupráce a domluvy dětí Komunitní kruh je součástí denních aktivit Děti používají metodu pokusu a omylu, experimentují, manipulují s různými materiály, především přírodními Snažíme se o princip vzdělávací nabídky ze které si individuálně dítě vybere a aktivně se zúčastní. 13

14 9.3. Formy vzdělávání individuální, skupinové a kolektivní aktivity spontánní i řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené vzdělávání probíhá formou skupinových i individuálních činností volná hra, společné řízené činnosti, pohybové vyžití, společné akce, oslavy a slavnosti, kulturní představení, plavecký výcvik, vycházky, výlety, společné akce s rodiči, logopedická péče 9.4. Prostředky vzdělávání: hry (všechny druhy námětové, konstruktivní, funkční, hry s pravidly) pohybové aktivity praktické činnosti výtvarné činnosti tvořivá dramatika divadlo pozorování experimentování (pokusy, práce s různými materiály a technikami) hry na rytmické a Orffovy nástroje, (FLÉTNY) didaktická technika (magnetofonové záznamy, videozáznamy, televize, CD přehrávač, DVD) výukové programy na PC a Interaktivní tabuli práce s knihami a časopisy 14

15 10. INTEGROVANÉ BLOKY: (časové rozmezí 1bloku - zhruba 1 měsíc) (- jsou sestaveny z tématických částí) Jednotlivé tématické části jsou pouze nabídkou třídní učitelé si vyberou a zpracují do třídních vzdělávací programů dle evaluačních výsledků, podmínek a věku dětí - formou her a zábavných činností. Nastupovat! Vyrážíme na cestu za poznáním Vítáme se po prázdninách, seznamujeme se spolu a s prostředím kolem nás Hlavní záměr: seznámit děti s novým prostředím, adaptace, poznat svoji značku, seznámení s okolím MŠ, seznámení s novými kamarády, vytvořit pravidla třídy, umět pozdravit, rozloučit se, poděkovat Cíle: - osvojování si poznatků a dovedností k osobní pohodě a pohodě prostředí - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevovaného) - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti - rozvoj schopnosti přemýšlet a rozhodovat se - rozvoj poznávacích schopností, zájmů a fantazie - získání relativní citové samostatnosti - rozvoj schopnosti sebeovládání - rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu - navázání pozitivního vztahu s každým dítětem - zprostředkovávat dětem prožitky - vytváření příznivých vlivů prostředí, které ovlivňují rozvoj dětí Vzdělávací nabídky: - pohybové činnosti, výtvarné činnosti a techniky, manipulační činnosti - smyslové a psychomotorické hry - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - prohlížení knih a encyklopedií - poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů 15

16 - motivovaná manipulace s předměty zkoumání jejich vlastností - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost a představivost - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti - sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dětí - různorodé společenské hry a skupinové aktivity - spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu Očekávané výstupy: Zvládnutí sebeobsluhy Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) Dodržování základních hygienických dovedností. Zvládnutí zákl. společenských návyků - Víme, co je dobré, co špatné, co se smí a co se nesmí v budově MŠ i na školní zahradě - vytváření třídních pravidel s dětmi (respektování smluvených pravidel ve třídě, respektování učitelky i kamarádů.) Orientovat se v MŠ a okolí. Umět pojmenovat kamarády a věci, které nás obklopují Umět se soustředit na činnost Být citlivý ve vztahu ke kamarádům, živým bytostem, k přírodě i k věcem Umět komunikovat vhodným způsobem Zkušenosti a návaznost: Vycházíme z toho, že do MŠ přišla spousta nových dětí. Je potřeba děti navzájem seznámit spolu, s prostředím a s pravidly tříd, která si samy vytvoří. Je důležité vytvořit pro všechny děti příjemnou atmosféru plnou pochopení a přátelství. Vyprávíme si zážitky z prázdnin, pomáháme novým, či mladším kamarádům se začlenit do kolektivu a orientovat se v mateřské škole. 16

17 Plody podzimu Hlavní záměr: zvládání sebeobsluhy, zvládnutí odloučení od rodičů na delší dobu, seznámení s charakteristickými znaky podzimu, seznámit se s některými přírodninami, seznámit se s tím, co nám může na podzim příroda nabídnout, poznávat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny; pamatovat si kam patří jednotlivé hračky a pomůcky. Pamatovat si a dodržovat dohodnutá pravidla. Cíle: - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace v rozsahu pohybu, koordinace ruky a oka ), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj kultivovaného projevu - rozvoj tvořivosti - osvojování si elementárních poznatků o přírodě - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou i neživou přírodou Vzdělávací nabídky: - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - prohlížení knih a encyklopedií - motivovaná manipulace s předměty zkoumání jejich vlastností - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest - poslech čtených či vyprávěných pohádek, příběhů, sledování filmových pohádek a příběhů - přednes, recitace, dramatizace, zpěv - hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině - činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou jejich smysluplné praktické aplikaci - řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant - spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty Očekávané výstupy: Umět šetrně zacházet s hračkami a svěřenými pomůckami Udržovat pořádek Procvičovat paměť - umět se naučit krátký text báseň, píseň Prohlubovat dovednost záměrného soustředění. Prohlubovat kladný vztah k živé i neživé přírodě, Rozlišovat co prospívá zdraví. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Prohlubovat výtvarné a manuální dovednosti, nebát se uplatňovat vlastní fantazii. Poznat a pojmenovat druhy ovoce a zeleniny. Umět určit více, méně, stejně. Poznat sladké, slané, kyselé, hořké... (Učíme se zkoumat chutě ) Umět vyprávět o svých zážitcích- popsat prožitou situaci. Rozvíjet komunikativní dovednosti- utvořit celou větu.. Spoluvytvářet pohodu prostředí Chápat význam ochrany životního prostředí Zkušenosti a návaznost: Děti si postupně zvykají na nové prostředí i kamarády. Pro jejich psychickou pohodu se snažíme přistupovat individuálně, co nejdříve řešit možné konflikty, nejlépe jim předcházet. Vycházíme z toho, že každé dítě má povědomost o ovoci a zelenině proto se snažíme zajímavými způsoby prohloubit jejich znalosti a poznání. 17

18 Podzim plný barev Hlavní záměr: umět pomoci kamarádovi, umět se záměrně soustředit, zvládat samostatně se oblékat, zvládnout základní pravidla hygieny, umět požádat o pomoc, rozvíjet dětskou fantazii, naučit se poznávat základní barvy, objevovat změny v přírodě, mít povědomí o zdravém životním stylu, jak předcházet nemocem. Cíle: - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj jazykových dovedností, mluvního projevu - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení - vytváření zdravých životních návyků a postojů - rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání - rozvoj společenského a estetického vkusu Vzdělávací nabídka - činnosti zajišťující spokojenost, radost - činnosti vyvolávající veselí a pohodu - zdravotně zaměřené činnosti - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí - činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků - činnosti relaxační a odpočinkové - hudebně pohybové hry a činnosti - společné diskuse, individuální i skupinová konverzace - vyřizování zpráv a vzkazů - vyprávění toho, co dítě shlédlo (slyšelo) - činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou - estetické a tvůrčí aktivity - činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu - činnosti s přírodninami - výlety do okolí - spontánní a volné hry Očekávané výstupy: Upevňovat kontakty s druhými Seznámit se s proměnami přírody v přímé souvislosti s měnícím se ročním obdobím. Postarat se o své osobní věci. Prohlubování manuální zručnosti a rukodělné dovednosti. Znát základní (i ostatními) barvami. Umět pojmenovat většinu toho co nás obklopuje. Oblékat se, svlékat i obouvat samostatně (II.+III.tř. MŠ) (I. tř. dopomoc pedagogů). Rozvíjet snahu uklízet po sobě oblečení, lůžkoviny, hračky a materiál, který jsem použil během činnosti. Rozpoznávat základní geometrické tvary. Rozvíjet pěvecké dovednosti. Prohlubovat komunikativní a řečové dovednosti. Rozvíjet hrubou motoriku. Zkušenosti a návaznost: S dětmi jsme několikrát navštívili les navazujeme na poslední návštěvu lesa a před zimou půjdeme zamknout les vlastním klíčem Navazujeme na zkušenosti dětí s podzimním nachlazením opět se snažíme o prohloubení poznání a seznámení se zdravým životním stylem 18

19 Mikuláš, Vánoční čas Hlavní záměr: seznámit děti s vánočními zvyky a tradicemi, prožívat radost v rodinném kruhu, naučit se vánoční koledu, radostně prožívat vánoční atmosféru, obohatit citový život dětí pohádkami, vyrobit vlastníma rukama dárek pro maminku, tatínka či babičku (své blízké) Cíle: - rozvoj a užívání všech smyslů - osvojení si praktických dovedností - rozvoj jazykových dovedností a kultivovaného projevu - rozvoj tvořivosti - posilování přirozených poznávacích citů - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat (upevňovat citové vztahy k rodině) - vytvoření povědomí mezilidských morálních hodnotách - vytváření prosociálních postojů k ostatním dětem, pedagogům, rodičům atd - rozvoj společenského a estetického vkusu Vzdělávací nabídky: - činnosti zajišťující spokojenost, radost - činnosti vyvolávající veselí a pohodu, seznamování se s různými výtvarnými technikami - poslech čtených či vyprávěných pohádek, příběhů, sledování filmových pohádek a příběhů - přednes, recitace, dramatizace, zpěv - hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině - spontánní a volné hry - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti - sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dětí - různorodé společenské hry a skupinové aktivity - činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky - učení se zpaměti krátkých textů - dramatické činnosti - hudebně pohybové činnosti, rytmizační činnosti - práce s literárními texty, obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a výukových programů na PC Očekávané výstupy: Umět koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou Umět vědomě napodobit jednoduchá pohyb podle vzoru Učit se všímat proměn v přírodě. Vnímat sváteční atmosféru. Rozvíjet kultivovaný projev. Umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, sportovním náčiním a nářadím Umět ovládat své emoce- zejména v problémových situacích. Zvládnout se učit krátký text. Umět soustředěně poslouchat četbu, sledovat film Vědomě využívat všech smyslů Umět dodržovat pravidla her Porozumět symbolům vánoc Radostně prožívat sváteční chvíle Uvědomovat si citové prožitky Zkušenosti a návaznost: Všechny děti se těší na vánoce snažíme se v dětech vzbudit vzpomínky motivovat k samostatnému vyjádření a vyprávění, jak prožili loňské vánoce. Motivujeme je i k porozumění podstaty vánoc, poznávání různých zvyků. Podpoříme je v samostatné výrobě vánočních dárků pro své nejbližší. 19

20 Zima je, zima je, každý se raduje Hlavní záměr: znát charakteristické znaky zimy, vědět jak se oblékat, vědět jak se chránit před nachlazením, poznat druhy zimních sportů vědět jaké vybavení se používá, zlepšovat tělesnou zdatnost. Přiblížit dětem život zvířat v zimě jak se o ně starat. Cíl: - zdokonalování hrubé i jemné motoriky - osvojování si poznatků o tělovýchově a sportu - zdokonalovaní koordinace pohybů, dýchání, ruky a oka - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj komunikativních dovedností - posilování přirozených poznávacích citů - rozvoj a užívání všech smyslů - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou i neživou přírodou - rozvoj tvořivosti Vzdělávací nabídka: - lokomoční pohybové činnosti - zdravotně zaměřené činnosti - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí - činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků - hudebně pohybové hry - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti - konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.) - spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty - smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) - práce s literárními texty, obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a výukových programů na PC - činnosti relaxační a odpočinkové - komunitní kruh - sledování událostí v obci, pozorování stavu životního prostředí - praktický nácvik bezpečného chování v některých situacích - poučení o možných nebezpečných situacích jak se chránit - prohlížení knih a encyklopedií Očekávané výstupy: Prohlubovat samostatnost i při výtvarných a pracovních činnostech. Vést k samostatnosti v práci se štětcem, nůžkami. Umět po své činnosti uklidit (v případě malby umýt) užívaný materiál. Umět pojmenovat zimní sportovní vybavení. Mít přehled o zimních sportech. Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci Zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí Mít povědomí o ochraně zdraví. Mít povědomí o přírodě v zimě. Vést společné diskuze, individuální i skupinové konverzace. Umět sdělit, co jsem viděl, slyšel, umět vyřídit vzkaz. Zvládat pohybové hry, postupně rozvíjet pohybové dovednosti. Poznávat jednotlivá lesní zvířata. Chápat způsobu jejich života s ohledem na měnící se roční dobu. Prohlubovat výtvarné dovednosti. 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více