Žamberské LISTY 1. č.7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7"

Transkript

1 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011

2 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833 Lotyšský velvyslanec v Žamberku Dne přivítal starosta města Jiří Dytrt v Žamberku lotyšského velvyslance Kasparse Ozolinše s chotí. Na pracovním setkání bylo panu velvyslanci představeno město Žamberk a okolí na prezentačním DVD. Dalším bodem jednání bylo představení firmy INTERO Chmelan a spol., s.r.o., která má v Lotyšsku dlouhodobě Na programu jednání: finance majetek různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. foto: V.Fikejs Informace Sčítání nádob na směsný komunální odpad Společnost EKOLA České Libchavy, s.r.o., ve spolupráci s Městským úřadem Žamberk provede v průběhu měsíce května a června sčítání odpadových nádob, které používají občané města (pouze fyzické osoby) k ukládání směsného komunálního odpadu. Cílem této akce je získat evidenci současného stavu odpadových nádob, která bude následně využita k plánování svozových tras, určení rozsahu služeb a podmínek, za kterých je svoz odpadu městu Žamberku poskytován. Vaši domácnost navštíví ve výše uvedeném termínu osoba, která se prokáže pověřením Městského úřadu Žamberk k provedení sčítání nádob a která uskuteční samotnou evidenci tím, že zapíše do soupisu číslo popisné příslušné nemovitosti, typ nádob, počet nádob a nádobu označí evidenční známkou. Od pak budou svozovou společností sváženy pouze evidované nádoby označené známkou. Děkujeme Vám touto cestou za pochopení a vstřícnost při akci, jejímž cílem je zlepšení Vám poskytovaných služeb a optimalizace nákladů, které město Žamberk hradí za nakládání s komunálním odpadem. Ing.David Černý, ředitel EKOLY České Libchavy, s.r.o., Bc.Alena Hovádková, referent ŽPZE Povodňová beseda Povodňový orgán města v čele se starostou města zve občany k povodňové besedě konané dne v 16:00 hod. ve velkém zasedacím sále v budově městského úřadu (pošta, IV. NP). Hlavním cílem této akce je představit občanům projekt protipovodňových opatření na Divoké Orlici v posledním znění. Ing. Vladimír Fikejs, ved. odboru obrany navázané pracovní a družební kontakty. Pan velvyslanec si se zájmem poslechl prezentaci firmy SOR Libchavy, spol.s.r.o., která své výrobky dodává rovněž do Lotyšska. Dalšími zástupci na pracovním setkání byli panové Guntis Pirvits - zástupce magistrátu Dundaga a ředitel mlékárny ve městě Dundaga, Raitis Kristins- majitel lesního závodu ve městě Dundaga, Kaspars Heisters novinář Ventas Balss, Miloš Chmelan- majitel fy Intero Chmelan, Stanislava Chmelanová, Jan Dostál- ředitel fy Intero Chmelan, Petr Voborník, majitel Global Servis, Slavomír Kadleček- zástupce fy Aucon, s.r.o., Jindřich Chudý-obchodní ředitel SOR, s.r.o., Libchavy. Jiří Dytrt Vyhlášení dražby Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 11/2011-RADA ze dne vyhlašuje dražbu neobsazených bytových jednotek ve vlastnictví města Žamberka na středu od 9:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení dražební jistiny v částce ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 832/9 v č.p. 832 v ulici nám.gen. Knopa na pozemcích parc.č. 3948, 3947 o velikosti 2+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 57,00 m 2 v 3. NP se spoluvlastnickým podílem 570/10098 na společných částech budovy, se spoluvlastnickým podílem 570/10098 pozemků parc.č. 3948, 3947 v obci a k.ú. Žamberk s možností prohlídky od 13:00 do 13:25 hod. se srazem na místě samém za vyvolávací cenu ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 832/8 v č.p. 832 v ulici nám.gen. Knopa na pozemcích parc.č. 3948, 3947 o velikosti 2+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 54,30 m 2 v 3. NP se spoluvlastnickým podílem 543/10098 na společných částech budovy, se spoluvlastnickým podílem 543/10098 pozemků parc.č. 3948, 3947 v obci a k.ú. Žamberk s možností prohlídky od 13:30 do 14:00 hod. se srazem na místě samém za vyvolávací cenu ,-Kč. Informace: Ing. Jiří Šmok , Bc. Ivana Hečková Bc. Ivana Hečková, majetkové oddělení Centrum sociální péče města Žamberka vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE na dobu určitou Základní předpoklady: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost Kvalifikační požadavky: odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách Osobnostní předpoklady: aktivní a zodpovědný přístup k práci, dobré komunikační dovednosti, kreativita a samostatnost, schopnost týmové práce Další požadavky: řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC, základní znalost zákona č.108/2006 Sb.o sociálních službách, vyhlášky č.505/2006 Sb., včetně přílohy č.2 (Standardy kvality sociálních služeb). Nabízíme: - plný pracovní úvazek na dobu určitou (předpokládaná doba 3 roky) - platové podmínky dle platných právních předpisů - rozvoj odborné kvalifikace, další vzdělávání - práce týmu je podpořena pravidelnou supervizí - 25 dnů dovolené Předpokládaný nástup: červen - červenec 2011 Pokud máte o uvedenou pracovní pozici zájem, pošlete nám prosím Vaši žádost a životopis na adresu: Centrum sociální péče města Žamberka, Albertova 357, Žamberk Co nejdříve Vám sdělíme, zda splňujete formální kritéria a kdy se máte dostavit na výběrové řízení. Výběrové řízení proběhne v květnu Případné další informace Vám sdělíme na telefonních číslech a Mgr.Miroslava Krajčírová, ředitelka foto: Z.Vanický

3 3 Stanovisko koalice SNK Nezávislí, STAN a KDU-ČSL k přehledu úvěrů města uveřejněného v Žamberských listech č. 3: Nesouhlasíme s informací, která je podsouvána veřejnosti Jiřím Dytrtem (ODS), že příčinou špatného stavu financí města jsou úvěry přijaté v letech 2004 až 2007 (viz ŽL č.3, str.2). Připomínáme, že prostřednictvím těchto úvěrových zdrojů byly na základě jednomyslně přijatých usnesení tehdejších zastupitelstev města realizovány důležité investice (budování komunikací, kanalizačních sběračů, opravy mostů, revitalizace veřejných ploch a opravy budov ve vlastnictví města - muzea, školky, školy, apod.). Tyto své závazky město řádně plnilo vytvářením provozního přebytku rozpočtu. 1) Když Jiří Dytrt (ODS) nastupoval do funkce starosty, disponoval částkou 67 milionů z již předtím rozběhnutého prodeje bytů (57,5 mil.) a přebytku hospodaření roku 2008 (9,5 mil.), tj. téměř dvojnásobkem aktuálního objemu úvěrové angažovanosti města. Tyto prostředky měly být použity v souladu se schváleným strategickým plánem města jako spoluúčast na financování vybraných investičních akcí s dotační podporou a podstatně tak zmnožit jejich objem. Při velmi konzervativním poměru spoluúčasti ve výši 40 % a dotace ve výši 60 % se tak mohlo v druhé polovině minulého volebního období vygenerovat a použít na investice do infrastruktury města téměř 167 milionů korun. Při obvyklém poměru 25 % ku 75 % pak neuvěřitelných 268 milionů korun. 2) Po dvou a půl letech starostování Jiřího Dytrta (ODS) se dozvídáme, že město má finanční problémy a viníkem jsou dluhy z let 2004 až V této souvislosti se stává pozoruhodným výrok téhož Jiřího Dytrta (ODS) uveřejněný na webových stránkách města , tedy dva týdny před komunálními volbami, že: město má zdravý ekonomický základ a má před sebou dobrou perspektivu do budoucích let. Pokud občanům voličům veřejně lhal, je to velmi špatné, pokud však byl o správnosti svých slov přesvědčen, pak je to ještě horší. O několik týdnů později, v závěru roku 2010, totiž město jen o vlásek uniklo insolvenci (tj. neschopnosti splácet své závazky věřitelům), před níž se zachránilo tím, že do městské pokladny začaly přicházet platby za prodané byty u polikliniky. O závažnosti situace vypovídá, že tato tak zásadní záležitost byla schválena Zastupitelstvem města necelých 20 hodin před otevřením volebních místností a aby byla záruka, že vše proběhne bez problémů (rozuměj bez účasti veřejnosti), nebyl návrh prodeje bytů výslovně uveden v programu Zastupitelstva města, ale na pořad jednání se dostal skrytě, v rámci projednávání bodu činnost Rady města. Závěr? Na počátku vládnutí Jiřího Dytrta (ODS) bylo plus 67 milionů a historicky neopakovatelná možnost skokového rozvoje města. Přebíral město, které se v rámci Pardubického kraje pyšnilo titulem nejlepšího města pro podnikání - druhým místem v ČR za podnikatelskou zónu v kasárnách města s nejlepší památkovou zónou, města nejlépe třídícího odpad a města s jedním z nejefektivněji fungujícím městským úřadem. Na jeho faktickém konci je tragická bilance při získávání dotací (vlastním přičiněním pouhých 3,6 milionů) a z toho vyplývající naprosto totální vyčerpání vlastních zdrojů na předvolební zbytné akce a s tím související současná finanční kocovina. Rozpočet města na rok 2011 je vybalancován pouze díky přijatému provoznímu úvěru ve výši 20 milionů. Bez souhlasu Zastupitelstva jsou zadržovány, resp. odkládány platby (Chládek a Tintěra, a.s., Technické služby, s.r.o.) a městu tak hrozí dodatečné náklady z dodavatelského úroku. Město nemá žádné peníze na spoluúčast na již přidělených dotacích - viz akce Areál aktivní turistiky 2, kdy samo vedení města váhá s jejím zahájením. Sestavení vyrovnaného rozpočtového výhledu na roky 2012 až 2015 je prakticky nereálné bez provedení drastických škrtů těch usnesení Rady města a Zastupitelstva města, která byla bez finančního krytí přijata v letech 2009 až 2010 (jejich přesný výčet uvedeme v příštích ŽL). A pyšnit se už nemůžeme vůbec ničím, v uvozovkách snad jen televizní proslulostí. Stanovisko koalice SNK Nezávislí, STAN a KDU-ČSL k Zastupitelstvu města č. 4 ze dne a č. 5 ze dne : Opakovaně nebyl přijat náš návrh na ustavení Kontrolního výboru Zastupitelstva města ve složení: předseda Roman Pospíšil (STAN) a členové Tomáš Kalous (Nezávislí), Petr Andrle (STAN), Pavel Zářecký (KDU-ČSL) a Odorica Ballová (Nezávislí). V této souvislosti odmítáme výroky, které v rozpravě k tomuto bodu zazněly, že by Kontrolní výbor v tomto složení byl nástrojem pomsty. Těsnou většinou 11 hlasů zastupitelů ODS, ŽDK, ČSSD, TOP 09 a KSČM byl nakonec ustaven Kontrolní výbor v čele s Jaroslavem Bajtem (KSČM). Zastupitelé, kteří nejsou ve vedení města, jsou tímto rozhodnutím fakticky zbaveni svého zákonného práva podílet se na kontrolním procesu. Kam až vede situace, kdy vládní koalice ovládá i tento kontrolní orgán, se ukázalo v kauze Pěší zóna. Nebyl přijat náš návrh na úpravu některých položek rozpočtu města - nesouhlasili jsme s krácením rozpočtové položky Městský úřad o 10% a rozpočtových položek Podniků a zařízení zřizovaných městem o 5%, když rozpočtová položka Odměny zastupitelům je naopak vyšší o 13%. Domníváme se, že mají-li být úsporná opatření smysluplná, pak by důsledky finančních problémů města neměly být přenášeny na ty, kteří je nezpůsobili, a naopak příkladem by měli jít především starosta a místostarostové, kterých se toto 13 % navýšení zejména týká. Z těchto důvodů náš návrh znovu předložíme na nejbližším Zastupitelstvu města. S politováním konstatujeme, že naše výzva k vyvození politické odpovědnosti, adresovaná aktérům kauzy Pěší zóna (viz. webové stránky Orlického deníku), byla jimi odmítnuta jako nedůvodná. Naopak, za tuto naši legitimní opoziční aktivitu jsme byli pokáráni ze strany některých zastupitelů ODS, ŽDK, ČSSD a KSČM. Mgr. Tomáš Kalous za Nezávislé, Mgr. Petr Andrle za STAN, Ing. Pavel Zářecký za KDU-ČSL Den D OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ VÝCHODNÍCH ČECH při galavečeru DEN D se uskutečnilo v Pardubicích 7.dubna 2011 od 18:00 hod. v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr.Radko Martínka, hejtmana Královéhradeckého kraje BC. Lubomíra France a primátorky Statutárního města Pardubic MUDr. Štěpánky Fraňkové. Součástí tohoto slavnostního večera bylo předání originálních keramických andělů oceněným dobrovolníkům. Ze Žamberka byla nominována a cenu anděla a ocenění z rukou Pavla Šotoly, člena rady Pardubického kraje zodpovědného za neziskový sektor obdržela za svou práci pro organizaci SPCCH Žamberk paní Vlasta Pavlousková. Gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci našeho města a organizace. Miroslav Vondřich, předseda MO SPCCH Informace k realizaci spuštění dokrývače vysílání analogového signálu pro naši lokalitu Vážení spoluobčané, v návaznosti na Vaše dotazy na nedostupnost signálu DVB-T všech dostupných MUX a provedení změn natočení směru antén a přeladění TV přijímačů, jsme obdrželi informaci od Ing. Karla Moulíka, CSc., systémového inženýra České televize, že České radiokomunikace by měly dokrývač spustit do Jiří Dytrt, starosta města Hezké prožití Velikonoc všem čtenářům Žamberských listů přeje redakční rada ŽL Pozn.redakce Stanoviska byla předána starostovi města k vyjádření. S ohledem na rozsah a krátký termín zpracování bude odpověď zveřejněna příště

4 4 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, Z redakční pošty detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány l Odborné sociální poradenství Poskytováním služby pomáháme lidem při řešení nepříznivé životní situace. Podporovat je při zkvalitňování života, a to s důrazem na pomoc při obnovování či udržování kontaktů s jejich přirozeným sociálním prostředím. Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům, také osobám blízkým této cílové skupině klientů. Poradenské služby (včetně sociálně právního poradenství) jsou poskytovány bezplatně. Úřední hodiny: PO - ČT 9 16h, PÁ 9-15h. Kontakt: (pí Jiřincová), (sl. Houfová) l Osobní asistence Touto službou se snažíme napomáhat lidem se zdravotním postižením a současně v nepříznivé sociální situaci zvládat každodenní dovednosti a úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo jejich zdravotní znevýhodnění. Podporování klientů v tom, aby prožívali běžné společenské vztahy. Službu poskytujeme v celém regionu zdravotně postiženým lidem a dětem od 1 roku. Služba je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů v rodinách, školách a školkách kvalifikovanými osobními asistenty. Služba se poskytuje bez časového omezení. Kontakt: (pí Jiřincová), (sl. Houfová) l Sociální rehabilitace Projekt sociální rehabilitace probíhá od 1. ledna 2010 do Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sociální rehabilitace je zajišťována prostřednictvím internetové učebny. Učebna je bezbariérová, k dispozici jsou 4 osobní počítače a 1 tiskárna. Služba sociální rehabilitace vytváří příležitosti k zapojování do společného života lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a současně jsou z důvodu zdravotního postižení ohroženi vyloučením z běžného života. Podporuje jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, posiluje návyky tak, aby lidé dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli plnohodnotně žít. Služba je poskytována bezplatně. Zájemcům o službu nabízíme zdarma školení v základech obsluhy osobního počítače. Kontakt: (sl. Houfová), (pí Venclová) Provozní doba Internetové učebny: PO PÁ 9 16h Soutěž na Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk Dne se v Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk uskutečnila soutěž ve vaření a přípravě slavnostní tabule. Měla jsem tu čest být v hodnotící komisi. Žáci ze čtyř praktických škol uvařili velmi chutná jídla. Opravdu velkolepě pojali hlavně dezerty a velikonoční aranžmá, ve kterých měli možnost volné ruky. Děkuji organizátorům za uspořádání této akce a všem účastníkům soutěže přeji hodně štěstí a úspěchu při studiu i v osobním životě. Z. Žváčková - ref. pro kulturu, vzdělávání a sport lll Naše Vaše vizitka?! Jeli jste v poslední době směrem na Kameničnou? Potom jste si jistě všimli velkého nepořádku, kolem příkopů se válí poházené pet lahve, papíry dokonce jsem zaznamenal i vyhozený televizor. Myslím, že by se ten, kdo dokáže vyhodit i celý pytel odpadků kdekoliv do příkopu, měl nad sebou zamyslet a v neposlední řadě stydět. Svým chováním kazí vzhled naší krajiny a pro turisty, kteří sem přijíždí obdivovat krásu Orlických hor, je to pohled navýše tristní. Potěšilo by mne, kdyby alespoň základní slušné chování k přírodě bylo zachováno. V době dostatečného množství odpadových nádob to opravdu není problém, jen chtít. Žákům škol nebo jiným dobrovolníkům, kteří tyto příkopy posléze čistí, může také někdy dojít trpělivost a co potom? Zamyslete se! -jj- BATERIE DO SLUCHADEL. V našem Centru je také možno zakoupit značky icelltech (typy 10, 13, 312, 675) za velice výhodnou cenu 105,- Kč za plato (6ks). Info: Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje,detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Čs. armády 1181, (věžák Rieteru, 3. patro), Ústí nad Orlicí, tel.: , Žaneta Houfová, DiS. CESTOVNÍ AGENTURA ATLAS TOUR ŽAMBERK lll UPOZORNĚNÍ - DOPLATEK Zájezd Chorvatsko Poreč (pátek až neděle) /10 dnů/7 nocí REKONDIČNÍ POBYT V LUHAČOVICÍCH Rekondice se koná ve dnech Cena tohoto pobytu včetně dopravy je 4.500,-Kč. Kemp BIJELA UVALA 4**** Jeden z nejluxusnějších kempů Evropy, k dispozici jsou sprchy s teplou vodou, umyvárna nádobí, kvalitní sociální zařízení, dětské hřiště, restaurace, diskotéka, markety. DOPLATEK 2.500,-Kč je nutné uhradit nejpozději od do od 8:00 do 12:00 hod. u pí Železové v I. poschodí v prodejně kuchyňce na Masarykově náměstí v Žamberku. Zrušení zájezdu bez udání vážného důvodu bude stát 500,- Kč. Marek Rybár, místopředseda organizace lll PODĚKOVÁNÍ Oblastní charita Ústí nad Orlicí Vás zve na putovní výstavu obrazů osob s mentálním postižením é n v e r Ba y k e t o d z dílen Diecézní charity Würzburg-Eisinger (Německo) a Oblastní charity Polička. Žamberští myslivci děkují dětem, rodičům a vychovatelkám školní družiny při ZŠ Nádražní 743 (horní škola) v Žamberku za sběr suchého chleba a rohlíků. V letošní zimě předali myslivcům celkem 20 pytlů usušeného chleba a rohlíků, čímž výrazným způsobem zpestřili zvířatům jídelníček a pomohli jim tak překonat dlouhou zimu, kterou zvěř přežila v poměrně dobré kondici. Děkujeme i jménem zvěře žijící v honitbě Žamberk za tento krásný projev vztahu člověka k přírodě. Výstava bude zahájena vernisáží v neděli 1. května 2011 v hodin v Evangelickém kostele v Letohradě foto: J. Kvičera Žamberští myslivci ZDARMA: BAZÉNY A TOBOGÁNY - 3x denně aerobic. Pláže za kvalitu a čistotu byly oceněny Modrou vlajkou, členité, jemné oblázky a skály, upravené. Na plážích sprchy i WC, občerstvení, kiosky, vhodné i pro malé děti. Část vyhrazena nudistům. Ubytování: karavany Cherry jsou dvouložnicové pro 4 osoby, možná pátá přistýlka. Jsou umístěny cca 100m od pláže. Ve stanové předsíni je kuchyň s lednicí (mikr. trouba, vařič, rychl.konvice, nádobí). Před stan.předsíní je posezení a gril. Stravování: možnost vaření v plně vybaveném kuch. koutu nebo rozšířená polopenze 260 Kč/os.den (1.820Kč za týden), děti do 12 let 200 Kč/os.den(1.400,-Kč za týden), možnost i plné penze. Stravu zajišťuje Chorvatská cateringová firma, české pivo, satelitní TV. Doprava: odjezd ze Žamberka autokarem (TV, WC, občerstvení). Cena: Kč/osoba za pobyt a dopravu + pobytová taxa do 12 let zdarma, let 140,-Kč/osoba,od 18 let 280,-Kč/osoba/ týden. Možnost pojištění léčebných výloh za 16,-Kč/den. Video z kempu na:www.atlas.tode.cz Informace na tel a potrvá do Otevřeno: v pracovní dny od 13 do 17 hodin Mimo uvedenou dobu na požádání, tel nebo SDH Žamberk pořádá v sobotu od 7:00 hod. SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU Pavel Dlabka, starosta SDH

5 5 Březen v Městské knihovně Březen se po celou druhou polovinu 20. století slavil jako měsíc knihy, poté na počátku 21. století se na několik let změnil na Březen měsíc internetu a od roku 2010 si tento měsíc připomínáme jako BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ. Tím je zdůrazněno, že objektem zájmu není už jen kniha jako zdroj poučení i zábavy, ale především čtenář a jeho potřeby, zájmy, představy o tom, co by rád četl apod. Nová služba pro Vás NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA v Žamberku Zveme Vás do nově otevřené prodejny TEXTILNÍ GALANTERIE. Sídlo prodejny je na Masarykově náměstí v I.poschodí Obchodního domu U Bečičků. Připravili jsme pro Vás veškeré galanterní zboží a kompletní potřeby na paličkování. Otevřeno: po pá 9:00 12:00 13:00 17:00 hod. sobota: 9:00-11:00 h. Kontakt: tel Přijměte naše pozvání, všichni jste srdečně zváni. Na Vaši návštěvu se těší Lenka Pernická, provozovatelka Náš minirozhovor Od 1. května 2011 se po více jak dvou letech opět otevře pro veřejnost Divadelní kavárna v Divišově divadle. Novými pronájemci jsou Petra Šejnohová a Martin Dostál. Požádala jsem o krátký rozhovor. Jsme proto rádi, že během měsíce března do naší knihovny zavítalo množství především malých čtenářů: téměř všechny školní třídy základních škol přicházely postupně do knihovny, absolvovaly výukové bibliotematické hodiny. Jednotlivé lekce byly přizpůsobeny věku dětí pro nejmladší školáky jsme měli připravený Řáholecký kvíz připomínáme si tak letošní 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Děti mladšího školního věku byly seznámeny např. s cyklem knih určeným začínajícím čtenářům (v pořadí: Svět ukrytý v abecedě - Zkusíme číst spolu - Zkusím číst sám- Šikovný čtenář - První čtení pro zábavu - První čtení s poučením). Mohly si prohlédnout i nové interaktivní dětské knihy, do kterých jsou vloženy různé dopisy, kopie listin, mapy, nákresy či rébusy. Starší děti absolvovaly lekci zaměřenou na volnočasovou literaturu odpovídající jejich věku od pohádek a dobrodružných příběhů až po dětskou fantasy a sci-fi literaturu. Součástí lekcí pro žáky druhého stupně bylo vyprávění o komiksech historie vzniku, druhy komiksu, známí čeští i světoví autoři a ukázky jejich děl. Pro nejstarší děti pak byla připravena přednáška o audioknihách a moderních elektronických čtečkách knih. Všechny lekce byly zpestřeny nejrůznějšími kvízy, hádankami a soutěžemi, kde měly sečtělé děti možnost vyniknout. Pro ostatní byly vějičkou, že čtení knih může být zábavné i dobrodružné. Těší nás milá odezva ze strany pí učitelek a velkou odměnou pro nás je především to, podaří-li se nám děti k četbě nalákat, ať již budou chodit do knihovny, a nebo využijí domácí knihovničku. Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk Ve spolupráci s primátorem města Hradec Králové MUDr. Zdeňkem Finkem, Československou Obcí Legionářskou a Českou Obcí Sokolskou si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní odhalení pamětní desky obětem nacistické perzekuce, členům hradecké sokolské odbojové organizace Jindra z dílny sochaře Oldřicha Hejtmánka. Odhalení se koná dne v 13:30 hodin před budovou sokolovny Pražské Předměstí, Chelčického 3, Hradec Králové, kde skupina převážně působila. - Sukovy sokolské fanfáry - zahájení pietního aktu vzdělavatelka župy Orlické Jarmila Petránková - přivítání účastníků starostka župy Orlické Marika Prockertová - seznámení se stručnou historií a náplní odbojové skupiny Mgr. Lukáš Vlček - seznámení s myšlenkou a tradicí Sokola vzdělavatelka župy Orlické Jarmila Petránková - projevy pozvaných hostů - projev primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink Program - Československá státní hymna - odhalení pamětní desky - kladení věnců a květin - uctění památky účastníků odboje minutou ticha - báseň Když od R.Kiplinga - poděkování za pozůstalé rodiny Lenka Švecová - píseň Lví silou, vzletem sokolím - závěr pietního aktu vzdělavatelka župy Orlické Jarmila Petránková ŽL : Co Vás vedlo k tomu, že jste se do výběrového řízení přihlásili? PŠ: Mým přáním bylo provozovat vlastní kavárničku s dětským koutkem. Takové zařízení mi v Žamberku scházelo hlavně v době mé mateřské dovolené. V okolních městech jsem viděla, že jsou tyto kavárny hojně navštěvovány. Martinovým přáním bylo vařit ve vlastní kuchyni, kde by mohl předvést své kulinářské schopnosti, proto jsme se rozhodli společně přihlásit do výběrového řízení. ŽL: Jakým způsobem chcete oslovit návštěvníky, co jim nabídnete? PŠ: Vzhledem k tomu, že celá Divadelní kavárna je nekuřácká, rádi bychom rozšířili klientelu o rodiny s dětmi, pro které je vybudován dětský koutek. Prostory byly rozšířeny o salónek, kde je možné pořádat soukromé akce, např. oslavy, prezentace apod. Kuchyň je postavena na dobrém jménu Martina Dostála, v jehož nabídce je kompletní polední menu a propracovaný minutkový lístek. Plánujeme speciální víkendové akce naší i zahraniční kuchyně. ŽL: Pracovat ve službách je obtížné, domníváte se, že to zvládnete? PŠ: Ano, zajisté, oba jsme zvyklí pracovat s lidmi a máme dostačující zkušenosti. Těšíme se na všechny hosty a rádi Vás přivítáme v nově zrekonstruovaných prostorách Divadelní kavárny. Děkuji za rozhovor. Připravila V. Pavlousková Otvírací doba kavárny denně od 11:00 23:00 hod. Informace na tel foto V.Fabián

6 6 MAS ORLICKO představuje úspěšné projekty a vyhlašuje další výzvu! V uplynulém čtvrtletí bylo úspěšně dokončeno celkem 8 projektů podpořených z prostředků Místní akční skupiny Orlicko. Díky poskytnutým dotaci užívá pro svou činnost nové a útulné zázemí občanské sdružení Šťastný domov v Líšnici, svou divadelní hru s novým ozvučením odehrál divadelní soubor z Dolní Lipky a SKI Klub České Petrovice zdokonaluje zdatnost svých členů díky nově pořízenému vybavení pro trénink a závody. zrekonstruované zázemí o.s. Šťastný domov Své zázemí také zkvalitnily Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí a Tělocvičná jednota Sokol Kunvald. Projekty v minulém čtvrtletí dokončili také dva podnikatelé, kteří s poskytnutou 60% dotací modernizovali vybavení svého podniku. IV. Výzva k předkládání projektů příležitost pro další žadatele V roce 2011 budou mít žadatelé možnost podat žádost o podporu svého projektu v rámci jedné prodloužené výzvy s příjmem žádostí do O dotaci ve výši 40 90% mohou na podporu svého projektu žádat neziskové organizace, včetně církví, podnikatelé v zemědělství a v dřevozpracujícím průmyslu. Podmínky podání žádosti mohou potenciální žadatelé bezplatně konzultovat v kanceláři MAS ORLICKO na adrese Divišova 669, Žamberk. Další informace o činnosti MAS ORLICKO, podporovaných aktivitách i projektech přinese květnový zpravodaj, který bude opět bezplatně distribuován v informačních centrech, na obcích, v knihovnách a kanceláři MAS ORLICKO. Více na: Ing. Ivana Vanická Šťastný domov uspěl v programu Pro rodinu Nadační fond Albert rozdělil 1,7 milionů korun v programu Pro rodinu. Grant získala také organizace Šťastný domov, o.s., z Kostelce n.o. Šek na Kč za Šťastný domov převzala Iva Kaplanová z Líšnice. Občanské sdružení Šťastný domov získalo grant na projekt Nalezení vlastní cesty a hodnoty. Projekt je určen pro děti a mládež s postižením z náhradních rodin a výchovných ústavů. Naučí se praktickým dovednostem a připraví se na samostatný život. Kromě řemesel a domácích prací se učí starat i o zvířata. Odměnou jim je slíbená jízda na koni. Od loňského září provozuje sdružení také chráněnou dílnu. Zaměřili jsme se na náhradní rodinnou péči, na vzdělávání dětí vyrůstajících v náhradní péči i rodičů. Důležitá je i popularizace náhradní rodinné péče, která je stále opředena mýty. Vybrali jsme projekty, za kterými stojí zkušení odborníci v oblasti náhradní rodinné péče garantující nejvyšší úroveň realizace projektu, uvedl Pavel Mikoška, předseda správní rady Nadačního fondu Albert. IK- Pomozte týraným zvířatům formou online nákupu na Nadace na ochranu zvířat ve spolupráci se Zapakatel.cz realizuje KAMPAŇ NA POMOC TÝRANÝM ZVÍŘATŮM Jak můžete pomoci? Je to jednoduché a rychlé! Na stránkách si zvolíte, jakou částkou chcete přispět tj. koupíte voucher v hodnotě 20,-, 50,-, 100,-nebo 500,- Kč. 70 % z vybraných finančních prostředků půjde: na umístění týraných zvířat v útulcích nebo domácích depozitech, na veterinární ošetření a následnou léčbu těchto zvířat, na nákup krmiva a vybavení, dále podle situace na virtuální adopci zvířat nebo startovací dárkový balíček pro nového majitele (obojek, vodítko, krmení), na právní pomoc v případech, kdy bude nutné situaci řešit právní cestou (např. složité jednání s původním majitelem). Nadace na ochranu zvířat z vybraných finančních prostředků podpoří konkrétní případy zvířat, která byla týrána a byla z otřesných podmínek odebrána nebo byla se známkami prokazatelného týrání nalezena. Příběhy týraných zvířat budeme v průběhu kampaně pravidelně zveřejňovat na našich internetových stránkách a Po skončení kampaně zveřejníme seznam všech konkrétních případů týraných zvířat (vč. výše finančního příspěvku), které jsme podpořili z výtěžku kampaně! 30 % z vybraných finančních prostředků půjde na podporu práce Nadace na ochranu zvířat v oblasti legislativy ve prospěch zvířat. Každý Váš příspěvek znamená lepší zítřek a naději pro mnoho němých tváří. Děkujeme, že spolu s námi pomáháte zvířatům! Více informací o kampani Zapakatel.cz pro týraná zvířata naleznete na nebo Mgr. Radka Hájková, Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 31, Praha 4, CZ, Tel.: Litické Hvězdobraní 2011 Ve dnech 7.a 8. května 2011 proběhne na státním hradě v Liticích nad Orlicí již páté setkání astronomů amatérů i profesionálů. První kulatiny nám doufejme bude přát počasí, které využijeme k pozorování slunce za dne a v nočních hodinách pak k veřejnému pozorování planet a DS objektů. Tradičně budou připraveny přednášky pro veřejnost, prohlídka vystavené astrotechniky s výkladem a pod dohledem zkušených astronomů. K vidění budou tradičně různé typy dalekohledů, od průměrů 5cm až do průměru téměř půl metru, fotografických sestav, kupované či doma vyrobené přístroje určené k přímému pozorování vesmíru či k jeho fotografování. Program pro veřejnost bude připraven v sobotu přes den a do pozdních večerních hodin. Konkrétně do 22:30 hod. Stejně jako minulý rok se toto setkání uskuteční ve spolupráci občanského sdružení MAČ (mac.astro.cz) a pražské pobočky ČAS (www.astro.cz). Od prvního, spontánně vzniklého ročníku, urazilo Litické Hvězdobraní velký kus cesty. S každým rokem se rozšiřuje počet přihlášených účastníků a vyjma loňského uplakaného ročníku přichází i stále větší počet široké veřejnosti s cílem dozvědět se více o našem koníčku, astronomii. Dnes tedy můžeme po pěti letech říci: Litice se stávají tradiční jarní astronomickou akcí. Jiří Bárta

7 7 Informace z městského muzea Malovaná vajíčka a pletená pomlázka to se každému vybaví při vyslovení slova Velikonoce. Ale velikonoční tradice jsou mnohem pestřejší, a proto nebude na škodu si v krátkosti připomenout, co všechno je s nadcházejícími svátky spojeno. Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky se vzpomínkou na Ježíšovu smrt a jeho následné zmrtvýchvstání (název pochází z Velké noci, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých). Na rozdíl od Vánoc jsou pohyblivé, připadají vždycky na první neděli po prvním jarním úplňku. Mohou tedy přijít kdykoliv od března do dubna. Na příchod Velikonoc upozorňuje tzv. Květná neděle, kdy se světily proutky s kočičkami, dřevo a voda. Následuje Modré pondělí, pak Žluté (nebo také Šedivé)úterý a po něm Škaredá (Sazometná) středa. Všechny tři dny byly ve znamení velkého úklidu a přípravy na svátky. Jen si dávejte pozor na Škaredou středu kdo se v tento den mračí, bude mít zamračený celý rok. Na Zelený čtvrtek hospodyňky zametly celý dům ještě před východem slunce, prý aby se doma nedržely blechy. V tento den také utichají kostelní zvony, říká se, že zvony odletěly do Říma, proto chlapci chodili po vsi s řehtačkami, které namísto zvonů oznamovaly poledne, večer a začátky bohoslužeb. Dodržoval se přísný půst. V tento den si neměl člověk nic půjčovat a s nikým se hádat. Ve čtvrtek se také pekly a někde ještě stále pečou jidáše, obřadní pečivo z kynutého těsta, potřené medem. Velký pátek je dnem, kdy ukřižovali Krista. V tento den se neslouží mše. Podle pohanských zvyků se lidé měli před východem slunce omýt pramenitou vodou ze studánky nebo rosou, aby měli pevné zdraví, dívkám to mělo zajistit krásu, někdy jim měly dokonce po omytí obličeje zmizet pihy. Posnídali chléb s medem, aby byli chráněni před uštknutím hadů a žihadly sršňů a vos. Kdo trpěl nějakými neduhy, chodil na Velký pátek k bábě kořenářce. Lidé věřili, že se na Velký pátek otevírá zem a odhaluje lidem své poklady. Máme o tom hned několik pohádek, určitě připomenu tu z Večerníčku o Krakonošovi nebo klasickou báseň od K. J. Erbena. Také v noci kvete zlaté kapradí. Tento den se nesmí hýbat se zemí, proto se nekonaly žádné práce na poli. Na Bílou sobotu končí 40denní půst, v kostele se zapalují velikonoční svíce (tzv. paškál) a večer se opět rozezní kostelní zvony. Hospodyně pekly voňavé mazance a beránky a všichni se připravovali na nedělní Boží hod velikonoční. Hospodáři chodili do sadu třást stromy, aby si zajistili dobrou úrodu. Neděle je pro katolíky dnem vzkříšení Krista. Ženy a dívky zdobily vajíčka a chlapci pletli pomlázky. Podle pověry se nesmělo zametat, stlát lůžkoviny, vynášet hnůj, mýt nádobí, šít nebo čistit boty. Posvěcené pokrmy nebo kočičky se nosily do zahrady nebo na pole, aby byla dobrá úroda, kousek mazance se házel do studny, aby měla zdravou vodu, dávalo se na přilepšenou i domácím zvířatům podobně jako o Vánocích. A pak už následovalo Velikonoční pondělí nebo Červené pondělí, chcete-li. Tradice velikonočního koledování se uchovala do dneška. Etnologové dávají pomlázku do souvislosti se slovem pomladit, chlapci šlehají děvčata, aby do nich přešla síla a energie z čerstvě uříznutého proutí. Děvčata jim za to poděkují tím, že jim dají malované vajíčko, symbol života a plodnosti, nejlépe červená (tato barva symbolizuje Kristovu krev, v přeneseném významu pak lásku). Kdysi k Velikonocům patřilo i Velikonoční úterý, v tento den ženy na oplátku vyšlehaly chlapce, aby nebyli po celý rok leniví, ale dnes už se u nás tato tradice nedrží, protože je to běžný školní a pracovní den. Poslední velikonoční tradicí, o které bych se chtěla zmínit, je ta, že každý si o Velikonocích (dříve na Bílou sobotu do kostela) musí vzít na sebe něco nového, aby ho beránek nepokakal. Tolik ze vzpomínek našich babiček a z literatury. Pro všechny, kteří se na velikonoční svátky těší, jsme připravili v městském muzeu výstavu zaměřenou na velikonoční zvyky. Otevřena bude v neděli 17. dubna od hodin, kdy je připravena také ukázka zdobení kraslic, pletení pomlázky, předení na kolovrátku a drátování. Pan Václav Hejnák, který vystavuje v malé výstavní místnosti své podmalby na skle, bude celé odpoledne malovat. Jistě si z naší nabídky vyberete. Výstava je prodejní a končí v neděli 24. dubna srdečně Vás zveme k její návštěvě. Školní skupiny prosíme objednat předem. Vlaďka Šulcová Recept na boží milosti 300g hladké mouky, 20 g droždí, 20 g moučkového cukru, 5 žloutků, 4 lžíce rumu, špetka soli, ztužený tuk nebo sádlo ke smažení. Do přesáté mouky rozdrobíme droždí, přidáme cukr, žloutky, rum a trochu soli, vše vypracujeme a necháme chvíli odpočinout. Těsto na pomoučené desce vyválíme a nakrájíme nejlépe zoubkovaným kolečkem (rádýlkem) na čtverečky nebo jiné tvary, které uprostřed dvakrát nakrojíme. Takto připravené boží milosti osmažíme na rozpáleném tuku do červena a posypeme moučkovým cukrem. Domácí boží milosti 8 žloutků, 3 lžíce vína, 3 lžíce sladké smetany, 3 lžičky moučkového cukru, špetka soli, 2 bílky a hladká mouka, tuk na smažení. Smícháme 8 žloutků, víno, smetanu, moučkový cukr, sůl a sníh z bílků. Postupně přidáváme hladkou mouku, aby vzniklo těsto, které se dá rozválet. Rozválené vykrajujeme do různých tvarů a smažíme ve vysoké vrstvě rozpáleného tuku (lze použít fritovací hrnec). Smažené obalujeme v moučkovém cukru. Vlaďka Šulcová

8 8 telefon: Program kina II.část dubna sobota ve 20:00 hod. 127 hodin USA, Velká Británie životopisné drama Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26letý Aron vydal do Utahu, aby tu strávil víkend lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Skutečný příběh horolezce Arona Ralstona, který prožil 127 trýznivých hodin ve 20 metrů hluboké propasti s rukou přiskřípnutou ohromným kamenem... titulky 93 min. od 12 let 60,- Kč 23. dubna sobota ve 20:00 hod. Černá labuť USA Zveme do divadla Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 v Divišově divadle v Žamberku 20. dubna středa v 19:30 hod. Žamberské jarní slavnosti DS Diviš Žamberk Skleněný zvěřinec (Tennesse Williams) Ne každá matka snese zrcadlo, ve kterém místo svého obrazu vidí vlastní děti. Hra, v níž je příběh vystavěn kolem otázky: Jak se dostat ze zatlučené rakve a nevyrvat ani jeden hřebík? Neboli jak napravit svůj zpackaný život a neublížit lidem, které máme rádi? Hořká komedie. Režie Petr Dostálek. Vstupné 70,- Kč. Restaurace na Kopečku v Žamberku Vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU v pátek 22.dubna 2011 od 20:30 hod. Hraje LERION mysteriózní drama V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném do prostředí newyorské baletní scény, zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky diváky na fascinující cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. Příběh s netušeně mrazivou atmosférou graduje do závěru, který málokoho nechá klidným. V hlavní roli Natalie Portman (za tuto roli oceněná OSCAREM!!!) titulky 108 min. od 15 let 60,- Kč 27. dubna středa ve 20:00 hod. Pouta Česko, Slovensko NEJLEPŠÍ FILM ROKU 2010 oceněný 5x Českým lvem (nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší scénář, nejlepší kamera, nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli)!!! psychologické drama Československo, rok Totalitní režim se zdá jako nekonečný a neukončitelný. Antonín, příslušník tajné policie, je vnitřně neklidný, možná až psychopatický násilník, plný vzteku a zoufalství, nebezpečný pro své okolí... Mrazivé psychologické drama s temným příběhem, strhující a napínavé. Sebevědomý a skvěle natočený film, který naznačuje, že i v české kinematografii začíná vřít ta správná tvůrčí žluč, kterou nebaví všechno úhledně česat na pěšinku. česky 140 min. od 12 let 60,- Kč FILMOVÝ KLUB 28. dubna čtvrtek v 19:30 hod. Druhý svět Francie, Belgie drama Je léto na jihu Francie. Gaspard je šťastný dospívající mladík, který dělí svůj čas mezi své kamarády a svojí přítelkyni Marion. Ale Gaspard potká Sam a jeho život se obrátí naruby. Sam je totiž fascinující mladá žena, která hledá ve virtuální hře Black Hole partnera, který s ní bude chtít umřít. titulky 105 min. od 15 let pro členy FK 55,- Kč, ostatní 65,- Kč POZOR! Pokud si najednou zakoupíte vstupenku na všechna tři představení amatérského divadla (Lumpacivagabundus, Postel pro anděla, Skleněný zvěřinec) zaplatíte pouze 135,- Kč. (běžná cena 210,- Kč).

9 9 BLAHOPŘEJEME 29. dubna se dožívá významného životního jubilea ak. sochař Zdeněk Kolářský (nar. 1931), autor řady medailí, plaket a pamětních desek žamberských osobností. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, hodně tvůrčích úspěchů, štěstí a optimismu v pracovním i soukromém životě. Pracovníci Městského muzea Žamberk Ze společnosti VZPOMÍNÁME Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. 22. dubna 2011 uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Marta Jansová. Kdo jste ji znali, věnujte jí v tento den tichou vzpomínku společně s námi. Děkujeme. Dcera Alena s rodinou Občanské sdružení RosaLie Na konci března proběhl 4. komorní ples Dámského klubu již v tradičním prostoru klubu Tobogán v Žamberku. Plesový večer zahájila svým houslovým vystoupením slečna Štětinová za doprovodu paní Foglové, dále vystoupila děvčata ze Sopotnice se svým tanečním vystoupením Charleston a celý večer hrála k tanci skupina V pondělí 28. března 2011 zemřela paní Vlasta Pírková, rozená Mazurová. Byla dlouholetou řádnou členkou muzejní rady a později Spolku přátel Městského muzea Žamberk. Velkou zásluhu má především na předávání nových poznatků z historie Žamberka prostřednictvím řady besed, článků a prací, na kterých se podílela společně se svým manželem. Vážíme si toho, že věnovala do muzejních sbírek množství hodnotných exponátů, pomáhala badatelům a podílela se na zpracování Kalendária města. Patřila k velkým žamberským patriotům a její jméno by nemělo být zapomenuto. Se vzpomínkou pracovníci městského muzea VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2011 v kostele sv. Václava v Žamberku a okolních farnostech Zelený čtvrtek 16:15 hod. Písečná 17:45 hod. Slatina n. Zdob. 19:00 hod. Žamberk Velký pátek: 15:00 hod. Písečná 16:30 hod. Slatina n. Zdob. 18:30 hod. Žamberk Bílá sobota: 17:30 hod. Slatina n. Zdob. 20:00 hod. Žamberk Boží hod velikonoční slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 07:30 hod. Líšnice 09:15 hod. Žamberk 11:15 hod. Písečná Pondělí velikonoční: 7:30 hod. Slatina n. Zdob. 8:30 hod. Žamberk Ať Kristovo Vzkříšení temnotu ve Světlo promění. P.O.Kučera Vážení spoluobčané, sestry a bratři, náboženská obec CČSH v Žamberku Vás srdečně zve do Husova sboru v ulici Českých bratří v Žamberku na společnou oslavu umučení Páně a jeho slavného vzkříšení. Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2TM 1,10. Velkopáteční bohoslužba se koná v 18 hod. Hod Boží velikonoční neděle v 9:15 hod. vyslechneme opět radostnou velikonoční zvěst a přijmeme Večeři Páně. Zpívá Ženský pěvecký sbor s varhanním doprovodem. Srdečně zve a požehnané dny velikonoční přeje farář Ervín Kukuczka s RS Velikonoční čtení z Božího Slova V pátek, od 16:00 hod., bude v kostele Církve československé husitské v Žamberku probíhat veřejné čtení z Božího Slova. Křesťanský sbor v Žamberku se tak připojí k již tradičnímu Celonárodnímu čtení Bible, které bude podobně probíhat ve více než padesáti městech naší republiky. Pravidelné čtení pro veřejnost probíhá také každý čtvrtek od 20:00 hod. v modlitebně Křesťanského sboru v Orlických kasárnách ve druhém patře budovy jídelny Gastro Royal. Jiří Prokopec Informační středisko Nabízí v prodeji: knihu Lukavice historie obce a osídlení, nové suvenýry s motivem Žamberka Nabízí v předprodeji vstupenky: JAM ROCK Žamberk, areál pod Rozálkou, hudební festival, 450,- Kč Nabízí služby: - turistické informace o městě a regionu - přehled ubytování, stravování, firem, organizací a služeb - informace o kulturních a sportovních akcích - možnost zveřejnění akcí - zajištění provozu Tyršovy rozhledny - sněhové zpravodajství z okolních lyžařských středisek - vyhledávání autobusových a vlakových spojů - kopírování, tisk černobíle i barevně, skenování, faxování - internet pro veřejnost a wifi připojení - předprodej vstupenek - prodej map, publikací, průvodců, pohlednic a suvenýrů. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv informačního střediska. Kontakt: tel , Kateřina Šípková, vedoucí IS Monitor z Jablonného nad Orlicí. V úterý jsme se vydaly zahnat jarní únavu do Celného k paní Olšarové, která se zabývá aromaterapií. V prostředí malebné roubenky provoněné bylinkami a vonnými oleji jsme vyslechly krásné povídání o vůních a jejich využití pro pocity a zdraví člověka. Pohlídejte si naši nabídku v červnu, kdy bychom chtěli uskutečnit u paní Olšarové praktický seminář na téma bylinky. Pozvánka na duben Astrologická přednáška Zveme Vás na astrologickou přednášku s astroložkou paní Danou Dvořákovou na téma Venuše v životě žen, jak ovlivňuje oblékání, koníčky a zájmy žen. Přednáška se uskuteční od 18 hodin v čítárně městské knihovny v Žamberku Pálení čarodějnic Zveme Vás na jarní posezení u krbu s opékáním. Sraz v 18 hodin v ulici Českých bratří (firma Reklama), přineste s sebou dobroty na opékání nad ohněm a jarní náladu. Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a ve vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). Za občanské sdružení RosaLie Bc. Zdenka Kroulíková KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ pro mládež Naučíte se základní kroky tanců standardních a latinsko-amerických (waltz, valčík, tango, polka, jive, ča-ča ad.). Dozvíte se o základních pravidlech ve společnosti a jak nikoho při společenském kontaktu neurazit a přitom se sami nezesměšnit. Jednotlivé lekce probíhají vždy v sobotu od září do prosince Cena: 1.000,-Kč Přihlášky přijímá do konce června t.r. Hana Michaličková, Šanderova 1254, Žamberk, tel , mobil:

10 10 SVČ Žamberk Velikonoční prázdniny Čtvrtek BASEBALLOVÝ TURNAJ žáků základních škol od 9:00 hodin v tělocvičně U Žirafy Žamberk. účastníci: ZŠ Nádražní Žamberk, ZŠ 28.října Žamberk, ZŠ Klášterec n.o., Speciální ZŠ Žamberk, ZŠ Jablonné n.o. Vstup ZDARMA - přijďte fandit svým kamarádům a spolužákům J J J Pátek VELIKONOČNÍ ANIMO 9:00 11:00 Výtvarná dílna Velikonoce. Od 7 let výroba nápaditých velikonočních dekorací. Vstup 30,- Kč. 9:00 12:00 PC Arena, vstup 10,- Kč Podrobné informace v SVČ ANIMO Žamberk, telefon , SVČ ANIMO Žamberk ve spolupráci se Sportovním klubem Žamberk pořádá 13. ročník BĚHU NA ROZÁLKU PÁTEK 6. KVĚTNA 2011 Start: v 16:30 hodin vložený závod předškolních dětí od kaple sv.rozálie (běh na 90 m po rovině cena pro všechny závodníky). Od 17:00 hodin hlavní závod od muzea v Žamberku v 1 min. intervalech, v pořadí tak, jak se závodníci přihlásí. Najednou startují dvě osoby. Cíl: u Tyršovy rozhledny na Rozálce Přihlášky: 6.5. osobně od 16:00 do 17:15 hodin v cíli v rozhledně na Rozálce. pokud si chcete zajistit startovní pořadí, případně startovního kolegu, je potřeba se přihlásit předem do u ředitelky závodu Kategorie: žactvo nejml. do 11 let žactvo ml let žactvo st let dorost let junioři let muži A let ženy A let muži B let ženy B let muži C let ženy C let muži D nad 60 let ženy D nad 55 let Startovné: předškolní děti a handicapovaní ZDARMA, žactvo 20,- Kč, dorost, dospělí 30,- Kč Trať: nezpevněné parkové cesty, délka 900 m, převýšení 40 m Pro závodníky i diváky: vystoupení SVČ ANIMO, OBČERSTVENÍ, prodej obuvi New Balance a výrobků firmy Nový Věk Hlavní partneři: ISCAREX, s.r.o., NEW BALAN- CE, Agentura JOPER D.J.PETRS, Nový věk Milan Dudek, Pivovar Holba, a.s., město Žamberk Závod je zařazen do ISCAREX CUP 2011 a Orlické běžecké ligy mládeže - informace na: cz/sport Ředitelka závodu: Vladimíra Valdová, DiS., SVČ ANIMO Žamberk, telefon: , , Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková Milí čtenáři Žamberských listů! Nedávno jsem kdesi čekal, pročítal místní verzi Žamberských listů a mimoděk zalistoval i vedle ležícími dámskými časopisy. Zjistil jsem, že valná většina jich má podobný obsah. Značná část bývá věnována přípravě kulinářských specialit a ta zbývající většinou návodům, jak se zbavit přebytečných kilogramů No ano, trochu jsem to zjednodušil, všimli jste si správně, ale něco pravdy na tom je.. Tak jsem se inspiroval a tentokrát Vám posílám recept. Jedná se o typickou místní bramborovou lahůdku s názvem - Hash Browns, kterou tu hodně lidí včetně mě s oblibou občas snídá. Bát se nemusí ani pánové, příprava je úplně jednoduchá (i já jsem to zvládl) a rychlá. Pro dvě osoby (člověku samotnému nechutnají ani ty nejvybranější lahůdky!) si předem připravte: 4 větší okrájené brambory, 10 dkg jemně pokrájené anglické slaniny, 2 menší posekané stroužky česneku, sůl, pepř, olej na smažení. Pak jde vše bleskově; brambory nastrouhejte na hrubém struhadle do mísy a po chvíli vytlačte přebytečnou vodu. Osolte, opepřete a rukou vmíchejte česnek a slaninu. Pak už jen opečte asi centimetr silnou bramborovou vrstvu dozlatova z obou stran. Alespoň tak to tady dělá moje americká mamka. Doporučuji podávat se smaženými vajíčky a nějakou zeleninou. Z Rice Lake dobrou chuť přeje Vít Verner Nádražní 22, Žamberk, tel , Rodinné centrum Pohoda připravilo na úterý 19. dubna pro děti od 3 do 15 let k svátku Dne Země již tradiční soutěžní odpoledne s přírodní a ekologickou tématikou. Program bude probíhat mezi 15. a 17. hodinou v budově rodinného centra a za pěkného počasí venku na zahradě. Na všechny zúčastněné čekají drobné odměny.vstupné dobrovolné. Jste všichni srdečně zváni! Tato akce je realizována díky podpoře města Žamberka z kapitoly rozpočtu Mládežnické projekty ekologické 2011 v rámci projektu Kamarádíme s přírodou. -LK- SŠOŘS ZÁMEK I když nesoutěžil, byl vyhodnocen jako nejlepší Střední škola obchodu, řemesel a služeb zámek Žamberk dostala možnost prezentovat se v rámci doprovodného programu Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Festival s názvem AVAMET se konal ve dnech 17. a 18. března v pardubickém Ideonu a škola této nabídky využila pro obory instalatér a truhlář. Obor instalatér zastupoval student Lukáš Vašata a počínal si velice zdatně. A to tak dobře, že i jako nesoutěžící zaujal svým vystupováním hodnotící komisi a sponzory natolik, že se rozhodli udělit mu mimořádnou cenu za nejlepší prezentaci školy. Nelze též opomenout, jak bylo radostné vidět sál zcela zaplněný talentovanými žáky a studenty Pardubického kraje, kteří se snažili uspět se svými technickými nápady i výzkumnými pracemi. Organizace takové akce se dnes jen těžko obejde bez sponzorů. Je proto potěšitelné, že i v naší oblasti takové sponzory najdeme. Firma Rieter CZ, s.r.o., Žamberk v čele s ředitelem Ing. Jiřím Appeltaurem nejenom festival sponzorovala, ale též financovala dopravu žáků základních škol ze Žamberka. Zhlédnutí takovéto přehlídky tvořivosti mládeže může být pro řadu z nich inspirací, když vidí, co dokážou jejich vrstevníci. Proto nejenom vzhledem k vysoké úrovni studentských prací, ale i z důvodů motivace mladých je žádoucí, aby se akce obdobného charakteru konaly i v budoucnu. Na přiloženém snímku Lukáš Vašata v obklopení žáky základních škol. Mgr. Jaroslav Douda foto: archiv školy foto: Vít Verner

11 11 Majáles 2011 Jako každý rok se i letos na našem gymnáziu konalo klání o post prince a princezny, krále a královny Majálesu S velkým odhodláním se všichni pustili do příprav na tuto velkou událost již několik týdnů předem. Někteří si ovšem natolik věřili, že jim stačily pouhé dva dny. Je důležité podotknout, že každá volba se skládá ze dvou hlavních disciplín: módní přehlídka a volná disciplína. Letošní téma pro modely bylo: Vařím, vaříš, vaříme. Rozhodně se bylo na co dívat a porota složená ze starosty města Jiřího Dytrta, místostarostky pro kulturu Jiřiny Jirešové, referentky pro kulturu Městského úřadu Zuzany Žváčkové, předsedkyně poroty Radky Hermannové, ředitele školy Milana Lipenského, vedoucí školní jídelny Marty Kacálkové, hlavního kuchaře Lukáše Dolečka a studentů Renaty Papcunové, Vojtěcha Všetičky ze 4.B a Kristýny Langerové a Daniela Černohorského z 8.A rozhodně neměla jednoduché vybrat ty nejlepší z nejlepších. Po krátké pauze, proložené hudbou skupiny Ready Mate, jsme rychle přešli k volné disciplíně. Méně či více zkušení se úkolu zhostili na výbornou, k vidění bylo několik druhů tanců, pohádka či divadlo, vtipných scének nepočítaně. Vyhrát však může jen ten nejlepší a o konečném pořadí nakonec rozhodla tajná disciplína. Jak už to bývá, nebyla vůbec jednoduchá, zato především velmi originální. Jednalo se o škrábání brambor, pití coca coly brčkem z půllitru, přenášení vařených těstovin na vařečce a nakonec také zkouška, jak dobře se účastníci navzájem znají. Souboj to byl skutečně obtížný a napínavý až do posledních chvil. Podle poroty se nejlépe role prince a princezny zhostili Jiří Bělský a Eliška Kulhavá ze 4.A, královnou a králem se potom stali Štěpán Tylš a Lada Novotná ze 3.B. Pokud máte zájem a chuť pobavit se a zároveň vidět výše uvedená veličenstva, určitě nesmíte chybět na Masarykově náměstí, kde od 14:30 začíná Majálesová estráda. K vidění budou nejlepší čísla z volby, Dechový orchestr ZUŠ, mažoretky ZŠ Nádražní, taneční vystoupení ZŠ 28. října, bubeníci ze Speciální školy a Anima, taneční skupina Neon a mnoho dalších zajímavých vystoupení. Na občerstvení se mimo jiné bude podílet i Odborné učiliště a Praktická škola Žamberk. Nakonec už bychom snad jen popřáli, aby se nám vydařilo počasí, protože o zábavu určitě nebude nouze! Kopecká Eliška, Michal Klátil, Paďourová Tereza, 7.A Viola letos zlatá Byl to den jako každý jiný. Ráno vyšlo sluníčko a my jsme se sešli v učebně hudební výchovy na poslední zkoušku před odjezdem. V tu chvíli si jen málokdo pomyslel, že bychom mohli dosáhnout na zlato. Ano, zrovna v tuto středu, 23. března, se konalo v Chrudimi krajské kolo celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů pro Pardubický kraj. Cesta byla dlouhá, takže se z mnoha mobilních telefonů začaly ozývat různé melodie pro ukrácení dlouhé chvíle. Hned po příjezdu k budově Regionálního muzea jsme se rozprchli na rozchod, který mnozí z nás strávili obědváním či drobnými nákupy. A pak přišlo to hlavní: ladění nástrojů, zkouška na podiu, převlečení do sborového oblečení a přehlídka mohla začít. Přišli jsme na řadu až jako poslední ze sedmi sborů, ale během první písně, lidové bez doprovodu, z nás spadla všechna nervozita. Povedly se nám i ostatní písničky a závěrečná bomba s basou, trubkou, kytarou a bicími nástroji sklidila opravdu veliký úspěch. Po takovém výkonu jsme si zasloužili tradiční společnou fotku na Resselově náměstí a další rozchod. Na vyhlášení jsme ale nemohli chybět. Po chvilce napětí se ozvalo: Dětský pěvecký sbor Viola získává zlaté pásmo! A Viola začala jásat. Konečně po několika letech opět vytoužené zlaté pásmo. Porota ocenila především naši schopnost dát každé písni, ať už klasické, lidové nebo spirituálu, to, co potřebuje. Plni krásných zážitků jsme se večer šťastně vraceli domů. Záznamy z přehlídky najdete: chrudimdnes.cz/krajske-kolo-prehlidky-skolnich-detskych-peveckych-sboru. Za PS Viola Pavla Šulcová Pozvánka Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v Mateřské škole Čtyřlístek, Žamberk, který se koná ve středu 20. dubna 2011 od 9:00 do 17:00 hodin. Jak šel Honza na červenou Tuto pohádku jsme s dětmi zhlédli Protože nám počasí přálo a venku nádherně svítilo slunce, neváhali jsme ani chvilku a pohádku o dopravních značkách jsme s chutí sledovali přímo na dopravním hřišti v našem areálu. V pohádce se Honza vydal do moderního království, kde vládla baba Havárie. Dopravní situace zde byla nepřehledná, ale za pomoci dětí se v království změnila k lepšímu a vše dopadlo dobře jako v každé správné pohádce. Za MŠ Čtyřlístek, Markéta Charfreitagová, učitelka,,přivítali jsme jaro foto: M.Charfreitagová foto: M.Charfreitagová Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk a Mateřská škola Sluníčko, Žamberk VYHLAŠUJÍ ZÁPIS DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání. Zápis se na obou MŠ koná ve středu 18. května od 9:00 do 16:00 hodin. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a veškeré informace o zápisu poskytnou ředitelky MŠ: Iva Pražáková Blanka Reková ředitelka MŠ Čtyřlístek, Žamberk ředitelka MŠ Sluníčko, Žamberk tel tel Již druhým rokem jsme se sešli, abychom společně přivítali jaro. Žáci prvních tříd ZŠ Nádražní 743 navštívili MŠ Čtyřlístek. Společně jsme si zazpívali písničky o jaru a poté jsme společně zasadili petrklíče, které prvňáčci přinesli jako dárek. Nakonec jsme si užili společně krásné dopoledne na terase s pohoštěním. Jsme rádi, že se nám tento den vydařil a počasí nám dopřálo krásných zážitků, které jsme si opravdu užili. Mgr. Roman Pospíšil a Iva Pražáková, ředitelé škol

12 12 Soutěže ZUŠ kapitola Protože se v základních uměleckých školách letos soutěží v mnoha nástrojích a oborech a naši účastníci byli dosud velmi úspěšní, přinášíme dnes informace o soutěžním klání klavíristů a kytaristů. Klavíristé uspořádali školní kolo soutěže 24. ledna, zúčastnilo se ho 35 žáků a porota z nich vybrala 7 postupujících do okresního kola. To se konalo 9. února v Lanškrouně a naši bojovali jako lvi. Simona Šindelářová a Martin Macháček přivezli 1. místo s postupem do krajského kola, 1. místa obsadili dále Verča Grundová a Adam Adámek. Káťa Vanická, Agáta Jansová a Terka Novotná se mohou chlubit 2. místem. Je to nejlepší výsledek klavíristů za poslední léta, konkurence je v tomto nástroji vždycky velmi tvrdá. V krajské kole vybojovala Simona Šindelářová 3. místo a Martin Macháček čestné uznání. Žáky na soutěž připravovaly učitelky Eva Šmoková a Gabriela Hrubá. Kytaristé soutěžili ve školním kole 9. února, bylo jich 30 a z nich 5 porota pověřila postupem do okresního kola. To se konalo 24. února v naší škole a na domácí půdě získali Zdeněk Železo a Matyáš Urban 1. místa s postupem do krajské ho kola. Eva Steffková vybojovala 2. místo, Monika Nekorancová a Véna Rendl skončili na 3. místech. Krajského kola 23. března v Pardubicích se nakonec zúčastnil jen Zdeněk Železo (který byl v tomto případě naše velké želízko v ohni). Nezklamal, suverénně zvítězil a škoda, že jeho nultá kategorie už nemohla postoupit do ústředního kola. Bodů nasbíral dostatek! Všechny jmenované kytaristy připravoval učitel Jaroslav Rendl. Okresního kola soutěže kytar se v naší škole zúčastnilo 29 mladých hráčů ze 6 škol. Porota byla příjemná, organizátoři dokonalí, žáci usměvaví. Na závěr při hodnocení mezi nás přišel starosta J. Dytrt, který předal nejúspěšnější soutěžící Hedvice Švendové z Ústí nad Orlicí cenu starosty. Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci, jejich učitelům za přípravu žáků a kolektivu organizátorů okresního kole soutěže za vynikající atmosféru ve škole, kterou účastníci zvenčí velmi chválili. PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka školy Valná hromada TOSK se uskutečnila za účasti starosty a obou místostarostů v neděli 3. dubna, zhodnotila sezónu 2010, která byla v historii klubu zatím nejúspěšnější, zkontrolovala finance klubu a konstatovala, že klub hospodaří dobře s mírným přebytkem, ocenila nejúspěšnější tenisty klubu za loňský rok (D.Rabas, M.Borůvka, K.Kaleta, J.Opletal, I.Stehlíková, v kategorii minitenis A.Moravcová, nejlepší v kategorii babytenis byla V.Kulhavá a v kategorii neregistrovaných J.Kulhánek). Především pak stanovila program sezóny 2011: v soutěžích družstev bude hrát 10 družstev, nově přibylo C dospělých, ubylo družstvo minitenistů - soutěže začínají v sobotu 30.dubna A dospělých bude hrát divizi, nejvyšší soutěž, jakou kdy v historii klubu nějaké družstvo hrálo, a hned v 1.kole nastoupí proti LTC Pardubice, favoritu skupiny B dospělých bude hrát pardubickou krajskou soutěž A, céčko krajskou soutěž B A dorost východočeskou JUNIOR TOUR, béčko pardubický krajský přebor starší žactvo A hraje východočeskou KADET TOUR, béčko krajský přebor mladší žactvo hraje východočeskou WILSON TOUR družstvo babytenisu hraje na Pardubicku ve skupině F. Letní sezónu zahájí soustředění všech závodních hráčů ve dnech dubna na kurtech TOSK pod vedením Radka Neugebauera. Klub bude pořádat celou sérii turnajů jednotlivců, prvním bude oblastní přebor dorostenců , poslední pak turnaj dospělých kat.c září TOSK Žamberk si letos připomíná 85. výročí svého vzniku! -mcva- Florbal Integra Žamberk OU a PrŠ opět boduje Dne 16. března 2011 chlapci z učiliště absolvovali úspěšně regionální turnaj v Hostinném. Po vítězném utkání ve futsale, kde mimochodem obsadili 3. místo , hráči tentokrát získali stříbrnou příčku. S přehledem vyhráli svou skupinu - s Hradcem Králové 5:0 a s Opočnem 3:2. Finále probíhalo dramaticky, kluci začali snad v euforii vítězstvím a silný soupeř vsadil na týmovou souhru a přesnou střelbou rychle překvapil naše mužstvo, což mělo za následek prohru a patrně ponaučení k příštímu zápasu plnému soustředění na hru, bez sólových nájezdů. Obě družstva Hostinné i Žamberk postupují do dalšího kola MISTROVSTVÍ ČR ČSM PS ve florbale do Prahy Nadšení kluků do hry zůstalo, takže je na co se těšit. Vypracoval Petr Plíva FOTBAL Výsledky mistrovských utkání muži: SK Chrudim - 1.FC Žamberk 3:1 (Kos) Výsledky mistrovských utkání dorostenci: 1.FC Žamberk - Jaroměřice 3:1 (J.Huška 3) muži: 1.FC Žamberk - FK Choceň 0:1 Výsledky mistrovských utkání dorostenci: Březová - 1.FC Žamberk 1:1 (Hauptmann) muži: SK Vysoké Mýto - 1.FC Žamberk 2:1 (V.Huška) Domácí zápasy mužů v měsíci dubnu: FC Žamberk - Svitavy FC Žamberk - Holice FC Žamberk - Lanškroun (kor) STOLNÍ TENIS Pomalu končí okresní soutěže stolních tenistů. A tým Žamberka je bez ztráty bodu na cestě do OP I. Okresní přebor OP II LUKAVICE-ŽAMBERK A 3:10 Body : Sourada a Duben 3,5, Toman 2 a Kladivo 0,5 ŽAMBERK A-LANŠKROUN C 10:0 Body : Toman, Duben, Havel a Sourada 2 ŽAMBERK A-HYLVÁTY 10:6 Body : Sourada 4,5, Toman 3,5, Kladivo 2 a Duben 1 SUDSLAVA B-ŽAMBERK A 4:10 Body : Vávra a Duben 3,5 a Sourada 3 MOSTEK A-ŽAMBERK A 1:10 Body : Sourada 3,5, Vávra a Duben 2,5 a Toman 1,5 Tabulka: 1.Žamberk A, 2.Sedlec B, 3.Mistrovice A, 4.Libchavy, 5.Orlice C, 6.Lukavice, 7.Plchovice, 8.Hylváty, 9.Těchonín, 10.Lanškroun C, 11.Mostek, 12.Sudslava B. Úspěšnost jednotlivců: 1.Milan Sourada 97%, 3.Vít Vávra 83%, 21.Josef Duben 56%, 25.Radim Toman 52%. Okresní přebor OP III ŽAMBERK B-MISTROVICE B 10:0 Body : Havel, Žák, Krulikovský a Kladivo 2,5 ŽAMBERK B-DOLNÍ DOBROUČ 11:1 Body : Havel 3,5, Kladivo 3, Žák 2,5 Krulikovský 2 KRÁLÍKY C-ŽAMBERK B 10:2 Body : Havel a Žák 1 LÍŠNICE B-ŽAMBERK B 4:10 Body : Havel 3,5, V.Hofman 3, Krulikovský 2 a Žák 1,5 MOSTEK B-ŽAMBERK B 3:11 Body : Krulikovský 3,5, Žák, Havel a V.Hofman 2,5 ZÁLŠÍ A-ŽAMBERK B 10:1 Body : Žák 1 Tabulka: 1.Choceň D, 2.Zálší, 3.Tatenice, 4.Žamberk B, 5.Králíky C, 6.Libchavy B, 7.Sudslava C, 8.Dolní Dobrouč, 9.Mistrovice B, 10.Líšnice B, 11.Lanškroun D, 12. Mostek B. Úspěšnost jednotlivců: 9.Břetislav Havel 71%, 20.Jakub Žák 63%, 24.Pavel Krulikovský 55%, 28.Václav Hofman 50%. Okresní přebor OP IV ORLICE D-ŽAMBERK C 9:9 Body : Kladivo a Suchomel 4, Richtr 1 ŽAMBERK C-NEKOŘ 6:12 Body : Kladivo 3,5, Suchomel 1,5, R.Hofman 1 SKOŘENICE-ŽAMBERK C 12:6 Body : Suchomel 2,5, Kladivo a Richtr 1,5 a Kladivová 0,5 ŽAMBERK C-TATENICE B 14:4 Body : Kladivo 4,5, Suchomel 3,5, Richtr a R.Hofman 2 a Kladivová 1,5 ZÁLŠÍ B-ŽAMBERK C 11:7 Body : Kladivo 3, Suchomel a Kladivová 2 Tabulka: 1.Tatenice B, 2.Nekoř, 3.Orlice D, 4.Žamberk C, 5.Králíky D, 6.Horní Heřmanice, 7.Líšnice C. Úspěšnost jednotlivců: 3.Josef Kladivo 86%, 5.Michael Suchomel 77%, 12.Michal Richtr, 58% 24.Šárka Kladivová 20%. Ing. B. Havel, oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Žamberk

13 13 TENIS - TOSK Poslední halové turnaje zimní sezóny Mladší žáci hráčů, 4.kat. Finále: Filip Kolář V.Macura 6:4,6:1 Finále čtyřhry: Kolář, Hrubý (Per.Pa) Kotek,Belada 6:4,6:2 Mladší žákyně 19. a hráček, 4 kat. Finále: Aneta Rypková V. Krejsová 6:3,6:3 Finále čtyřhry: A.Ejmová (Véska), A. Rypková K. Ducháčková (ÚO),J.Tomášková 7:5,6:0 Muži hráčů, 7 kat. Na závěr halové sezóny velká klubová radost Kamil Kaleta vyhrál slušně obsazený turnaj mužů! I umístění dalších hráčů TOSK byla výborná. Finále: Kamil Kaleta Petr Beneš 2:6,6:3,6:3 Finále čtyřhry: P.Beneš,M. Bezdíček K. a P.Kaletové 6:2,5:7,1:0 (4) Ocenění pro nejlepší hráče oblasti Prezident Českého tenisového svazu Ing.Kaderka ocenil v Pardubicích východočeské tenisové naděje. Prestižní ocenění, kanáří naděje, obdrželi také dva hráči TOSK, Tereza Linhartová (na foto druhá zprava), druhá nejlepší dorostenka východočeské oblasti, a první hráč v kategorii ml.žáků, Daniel Rabas (viz foto níže). Pořad závodu: Sobota 14. května 2011 start v Nekoři 11:00-11:30 poslední možná prezentace závodníků 12:00 start kánoí a kajaků 12:15 start pramic poháru podniků 12:50 mohou diváci očekávat první závodníky v cíli závodu 15:00 předpokládané vyhlášení výsledků v prostoru myslivecké chaty na soutoku Rokytenky s Divokou Orlicí. V jubilejním ročníku pořadatelé přichystali nový řád cen: pramice: 1-5.místo diplom a věcné ceny; 1-3.místo pohár; 1.místo nový putovní pohár, K1 a C2: 1-3.místo diplom a medaile. Jury závodu: Mgr.Vratislav Šembera, předseda klubu vodáků Žamberk, Vladimír Kalous, ředitel závodu, Václav Tobiška, hlavní rozhodčí -vkal- -mcva- Líšnický puchýř 2011 Orlické hory tady máme krajem rádi chodíváme s radostí a bez nudy i po desáté jinudy. Lesem zvaným Sekýří trasy delší zamíří k plochým kopcům tajemným v kraji našem přítomným. TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu turistický pochod LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ X. ročník: Za mystikou plochých návrší Trasy: km pěšky i na kolech, 64 km asfalt-kolka Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00 hod. Cíl: tamtéž do 19:00 hod., startovné 30,- Kč Každý účastník obdrží oplatek a čaj, na trase U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení. Na malé i velké turisty se těší pořadatelé. Informace: Trasy Líšnický puchýř km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko - osada Zákopanka - sokolovna Líšnice 8 km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko - les Sekýří - osada Zákopanka - sokolovna Líšnice 16 km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko - les Sekýří - osada Končiny. Kunvald - osada Zákopanka - sokolovna Líšnice 32 km pěšky i na kole: sokolovna Líšnice - osada Polsko - les Sekýří - osada Končiny. Kunvald - Kameničná - osada Houkov - Polsko u Žamberka. osada Zákopanka - sokolovna Líšnice 64 km asfalt-kola: trasa pro kolaře vedená po silnicích a asfaltových cestách - sokolovna Líšnice - Pastviny Vejdovy lípy - Klášterec nad Orlicí - Zbudov - Končiny - Kunvald - Rokytnice v Orlických horách - Nebeská Rybná - chata Na kovárně - Rampuše - Hláska - Liberk - Jaroslav - Javornice - Slatina nad Zdobnicí - Kameničná - Kunvald u Křemílka Zákopanka - sokolovna Líšnice. Přejeme hezky strávený den v Orlických horách. 15 km PO DIVOKÉ ORLICI 14. května 2011 V sobotu 14. května 2011 se uskuteční jubilejní 40. ročník vodáckého závodu po Divoké Orlici. Start závodu je pod malou přehradou v Nekoři cíl pod mostem u Mosilany v Žamberku. Přihlášky do 10. května 2011 na nebo osobně na adrese Marie Skalická na adrese Tyršova 215 Žamberk. Propozice závodu, přihlášku, startovní listinu a výsledky si můžete stáhnout na webových stránkách Na výše uvedených stránkách je nově vložen film 15km po D. Orlici z roku 1984, který natočil Krátký film Praha. Prezentace bude opět v autokempinku v pátek od 19:00 do 20:00 hodin a v sobotu u pily v Nekoři od 11:00 do 11:45 hodin. Závodí se v kategoriích: Pohár podniků P5 muži+ženy bez rozdílu věku a pohlaví, C2 muži bez rozdílu věku, C2 mix+c2 ženy bez rozdílu věku, K1 muži+ženy bez rozdílu věku a pohlaví. V každé posádce musí být min. 1 člen starší 18 let. V kategorii K1 musí mladšího člena doprovázet min. 1 osoba starší 18 let. POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY V souvislosti s oslavami Dne Země zveme širokou veřejnost na otevření nově zrekonstruované naučné stezky Žamberk Kunvald. Stezka byla zřízena a otevřena v roce 1997 jako obousměrná s celkem 9 zastávkami. Její délka je 4,5 km. Při zjištění v roce 2009, že informační tabule jsou vlivem povětrnostních vlivů a vandalismu značně poškozené, rozhodli jsme se pro celkovou rekonstrukci. Požádali jsme o grant Pardubický kraj a o přípěvek město Žamberk a městys Kunvald. Všichni nám vyhověli a za to velice děkujeme. Práce na opravách byly ukončeny v první polovině dubna tohoto roku. Otevření stezky se zúčastní členové naší základní organizace, žáci a jejich pedagogové ze Speciální základní školy v Žamberku, dále pozvaní hosté z Krajského úřadu v Pardubicích, města Žamberka a městyse Kunvaldu a zástupci Krajského sdružení ZO ČSOP Parubického kraje. Účastníci poté mohou absolvovat trasu pěšky nebo na kole a v cíli se občerstvit v restauraci v Kunvaldu. Součástí akce bude sběr odpadků po trase v rámci 19. ročníku mezinárodní kampaně Clean up the World Ukliďme svět!. Další informace o stezce připravujeme v následujících číslech Žamberských listů. Vydán je nový informační materiál skládačka, která bude k dispozici v místě zahájení a v Informačním středisku. Zahájení ve čtvrtek dne 28. dubna 2011 v 9.30 hod. u zastávkového místa č. 1 a 2 v blízkosti vchodu do Odborného léčebného ústavu Albertinum. Český svaz ochránců přírody Žamberk Petr Friml, předseda ZO ČOS - TJ Sokol Kunvald pořádá v neděli 8. května ročník turistického pochodu MUFLONÍ STOPOU Start pochodu od 8:00 do 9:30 i cíl do 17:00 hod. je na Salaši pod Kampeličkou. Pěší trasy 7, 15, 25 km povedou směrem Bubnov, Hanička, Anenský vrch. Cyklotrasa dlouhá 50 km není vhodná pro silniční kola směřuje dále přes Kunštátskou kapli, Zdobnici a Rokytnici v Orlických Horách. Všichni jste srdečně zváni!!!!

14 14 RELAXUJTE NA CYKLOSTEZKÁCH Přívětivý nástup letošního jara vylákal již v březnu příznivce cyklostezek k prvním vyjížďkám, pravda zpočátku ještě po zimou poznamenaném povrchu s listím, větvičkami, štěrkem a splaveninami. Ve třetí březnové dekádě bylo spuštěno velké jarní uklízení zahájené odvozem odpadků, kterých bylo nezvykle mnoho nejen v koších, ale i na krajnicích a u odpočívek. Následovalo čištění odvodňovacích systémů a konečně zametání. Všechny organizace služeb dostály smluvním termínům a na konci března byly stezky uklizené, právě včas před teplým víkendem s náporem uživatelů, a doufám, že i k jejich spokojenosti. V březnu byly provedeny také pravidelné mostní prohlídky šesti lávek přes Tichou Orlicí a čtyř lávek přes Třebovku, k odstranění drobnějších závad bylo přikročeno okamžitě a také byla objednána záruční oprava nerovností na nájezdech k nim, to vše by mělo být v průběhu dubna hotovo. Smutnou kuriozitou je ukradené kamenné opevnění pilíře v Ústí nad Orlicí, neznámý pachatel musel balvany vláčet do strmého břehu, způsobil značnou přímou škodu a ještě ohrozil základ lávky. Jiný vandal poškodil dopravní značky Na Luhu, nějaký nenechavec nutně potřeboval tři metry lana z dětské průlezky u přivaděče z Hnátnice. I v této souvislosti potvrzuji osvědčenou provozní zkušenost, že údržba cyklostezek je nemyslitelná bez spolupráce s jejími uživateli, bez signalizace závad ve sjízdnosti nebo i vážnějších poruch. K tomu krom telefonu dobře slouží web konkrétně jeho rubrika Náměty a připomínky. Jejím prostřednictvím se můžete nyní stát i adresáty občasných aktualit o cyklostezkách, zejména o provedení zametení, které je nasmlouváno k 31.3, k 30.4., k 31.5., k a k Pro cyklostezky je poslední dobou užíván též název Orlické cyklo&in-line království, byly předmětem ocenění v několika soutěžích republikových, letos se dostaly ještě dál, a to prostřednictvím orlickoústeckého fotografa Petra Wagenknechta. Jeho snímek cyklostezky Bezpráví Choceň se dostal mezi deset nejlepších ve fotografické části soutěže Regiostars Jednoho ze dvou vítězů určí odborná porota, druhého vybere veřejnost hlasováním, které poběží do 16. dubna na webových stránkách DG Regio en.cfm?nmenu=10. Po rozkliknutí odkazu se otevře souhrn deseti nejlepších fotografií projektů, jimž můžete poslat svůj hlas. Fotografie Petra Wagenknechta je druhá v pořadí. Každý má pouze jeden hlas. Pokud ho chcete dát zvolené fotografii, označte pravé políčko té které fotografie, rolujte až zcela dolů a pod posledním snímkem hlasujte zakliknutím políčka vote. Vítěz bude vyhlášen 23. června 2011 v Bruselu při konferenci Regions for Economic Change. Rozhovor s Petrem Wagenknechtem, držitelem ocenění Czech Press Photo z roku 2007, si můžete přečíst v dubnovém vydání Evropských novin nebo v Europlanu, zpravodaji Regionální rady. Petru Wagenknechtovi, fotografu našich cyklostezek, upřímně a s chutí gratulujeme, jeho úspěch ocenila na přátelském setkání také Správní rada Regionu Orlicko- -Třebovsko, Vás všechny zveme i v letošním roce na naše cyklostezky. Pavel Neumeister firma VÍTEK Dlouhoňovice kontakt: Milan Vítek Dlouhoňovice tel nabízí tyto služby a prodej: přistavení a odvoz kontejnerů uskladnění zeminy a stavební suti práce s jeřábem AD 80 doprava písku a štěrku (1-30 tun) doprava stavebního materiálu zemní práce bagrem JCB prodej písku: betonářský štěrku: maltařský křemičitý, bílý (zásyp zám. dlažby) 0-4 mm, 4-8 mm 8-22 mm, mm okrasný kačírek, mulčovací kůra Petr Bříza výroba atypických dveří nábytek z masivu broušení podlah pokládka PVC a podlahovin restaurování starého nábytku Informace na telefoním čísle: tel.: adresa: Albertova 155, Žamberk ŘÁDKOVÁ INZERCE KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: nebo tel TAXISLUŽBA -Miroslav Machálek- NON-STOP VOLEJTE na č. tel PŘIJMU BRIGÁDNÍKY pro rekreační středisko na Pastvinské přehradě. Přihlášky od dubna 2011 na Nástup dle dohody. Možnost práce i o víkendech. HLEDÁM PANÍ NEBO SLEČNU na hlídání 6 letého dítěte. Zn.Spolehlivost a serióznost podmínkou. Osobní jednání. Kontakt: tel , PRODÁM družstevní byt 1+1 v Dlouhoňovicích. Kontakt: tel PRODÁM stavební parcelu v Lukavici (za jídelnou). Kontakt: tel PRODÁM zahradu v Sadě míru v Žamberku. Nejvyšší nabídce. Cena k jednání dohoda možná. Kontakt: tel (po18. hod.) PRODÁM (pronajmu) dům v Žamberku. Komerční využití (firma, byty, prodejna, kanceláře, sklady, půda). Užitná plocha cca 900m 2. Rekonstrukce v r Oploceno, asfalt.dvůr, telefonní ústředna, EZS, kamer.systém, elektr.vytápění. Možnost přestavby na byty, penzion nebo hospic. Cena dohodou. Kontakt: tel PRONAJMU (dlouhodobě) byt 3+1 na sídlišti u Žirafy v Žamberku. 5.patro s výtahem. Nová plastová okna, nově vyštukováno. Volný ihned. Kontakt: - tel Zveme Vás k návštěvě prodejny SKLO-PORCELÁN v Nádražní ulici (naproti prodejně Sport) v Žamberku Nabízíme NOVÝ SORTIMENT ZBOŽÍ kermamiku proutěné výrobky čaje karamelové wafle oleje 100% šťávy DOPRODEJ ZBOŽÍ KUCHYŇSKÝCH POTŘEB Kontakt: tel

15 15 Svůj domov si jednoduše vybavíte, jak chcete. Era bydlení Podrobnější informace vám poskytne pí. bc. blanka šafránková tel , obchodní manažerka Poštovní spořitelny nebo vaše nejbližší pošta. Pokud si mezi a zažádáte o Era půjčku na bydlení nebo Era hypotéku a následně podepíšete smlouvu, zašleme vám poukázku do Ikea v hodnotě Kč. Staňte se jedním z 20 výherců, kterým splníme přání v oblasti bydlení až do výše Kč více informací naleznete v letáku Era bydlení a na POšTOVNí SPOřITELNA je SOučáSTí československé ObchOdNí banky, A. S x126-zamberk.indd 1 4/4/11 11:00:54 AM malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , , Rieter CZ, s.r.o., pracoviště Žamberk mezinárodní partner ve strojírenské výrobě nabízí uplatnění na pozici STROJÍRENSKÝ KONTROLOR JAKOSTI Rieter CZ, s.r.o., pracoviště Žamberk mezinárodní partner ve strojírenské výrobě nabízí uplatnění na pozici OBRÁBĚČ NA CNC STROJÍCH Nabízíme: - stabilitu firmy s mezinárodním zázemím - kvalifikační rozvoj, odborné vzdělávání - silné sociální zázemí, závodní stravování Požadujeme: - odpovídající vzdělání nebo praxi v kovoobrábění (vhodné i pro absolventy mechanik seřizovač CNC strojů, CAD/CAM systémy a CNC stroje, případně nástrojař) - práci ve třísměnném případně nepřetržitém provozu - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost Nabízíme: - stabilitu firmy s mezinárodním zázemím - práci na špičkových CNC technologiích - kvalifikační rozvoj, odborné vzdělávání - silné sociální zázemí, závodní stravování Kontakt: Rieter CZ, s.r.o. Nádražní 696, Žamberk personální oddělení tel.: ; mobil: Kontakt: Rieter CZ, s.r.o. Nádražní 696, Žamberk personální oddělení tel.: ; mobil: Požadujeme: - odpovídající vzdělání nebo praxi v kovoobrábění (vhodné i pro absolventy strojírenství) - práci ve třísměnném provozu - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost

16 Navrhujeme a tiskneme samopropisy, prospekty, knihy... Hledáme grafika Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , Divišova 450, Žamberk tel./fax: Velký výběr solárních svítidel OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 8 12 hod hod. sobota 8 11 hod. Přijmeme prodavače se vzděláním v elektrooboru ww w. k a n d e l a. c z Jistota na několik světelných let (znalost graf. programů, DTP, web) 16 PRONAJMU v Žamberku v ul.polní (za Kasárny) 350m2 zateplených ploch m manipulačních ploch. Kontakt: tel Uzávěrka č. 8/2011 pondělí do 10:00 hod., vyjdou ve čtvrtek ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Chotíkováček Jaro 2015

Chotíkováček Jaro 2015 Chotíkováček Jaro 2015 Ahoj kamarádi! Máme tady jaro. Příroda se začala probouzet po zimním spánku. Brzy nás čekají Velikonoce. Velikonoce navazují na tradici původně pohanského svátku jara. Nyní jsou

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více