Účastníci oslav 28. října prošli městem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účastníci oslav 28. října prošli městem"

Transkript

1 20/2014 Aktuálně z radnice Proběhl výběr zhotovitele na akci Domov pro seniory stavební úpravy č. p Na základě návrhu hodnotící komise rada města 3. listopadu schválila fi rmu Aldast spol. s. r. o. Strakonice, která ze 14 zúčastněných fi rem podala nejvýhodnější nabídku ( ,75 Kč včetně DPH) a osvědčila se již v 1. etapě přestavby. Dokončení akce je plánováno na Ve středu 5. listopadu se v sušickém kině uskutečnilo ustanovující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města. Byl volen starosta, místostarosta a městská rada. Podrobnosti přineseme v příštím čísle. Začíná rekonstrukce Havlíčkovy ulice. Od ulice Poštovní po ulici T. G. Masaryka bude uzavřen provoz. Výkopové práce se provedou jen v nezbytně nutném rozsahu a přístup k nemovitostem bude zajištěn. V pondělí 10. listopadu se na radnici uskuteční první zasedání nově zvolené rady města. Na programu jednání bude především příprava rozpočtu na rok Správní rada nemocnice se sejde 14. listopadu. Bude se zabývat výsledkem hospodaření za uplynulé období (říjen). Ukazatele vývoje finanční situace sušické nemocnice jsou zatím příznivé. Důležité a směrodatné bude pak zhodnocení celého roku ročník Cena 7,00 Kč Účastníci oslav 28. října prošli městem 28. října jsme si připomněli 96. výročí vzniku Československé republiky. Dnes máme sice jiný stát, ale tehdy byla ustanovena samostatná republika na jejichž základech stojí naše zřízení dodnes. Určitě se však 28. říjen neslavil vždy stejným způsobem. Ba co víc, téměř polovina výročí se neslavila vůbec. Historie oslav v ČR Nejblíže k dnešním oslavám měl 28. říjen už za první republiky. I když tehdy vzhledem k celkové politické situaci byli lidé na svůj stát hrdější a více si ho vážili. Dávali to najevo i tímto dnem, který byl ustanoven jako den klidu (nesmělo se pracovat). Po celé zemi se konaly vojenské přehlídky a defilovaly různé spolky, konaly se pietní akty u pomníků válečných obětí, zejména legionářů. Plánované velké oslavy 20. výročí se však už neuskutečnily, přišel Mnichov. Za to o rok později (1939) za okupace, když už byl svátek zrušen, proběhly po českých městech bouřlivé demonstrace, které měly za následek 17. listopad, popravy, uzavření vysokých škol a v dalších letech se shromáždění již nekonala. Při příležitosti prvních poválečných oslav vzniku ČSR bylo provedeno znárodnění většiny klíčového průmyslu a od té doby se slavil 28. říjen jako Den svobody (nezávislosti). Od roku 1951 vymizela připomínka na vznik první republiky zcela a svátek byl ustanoven jako Den znárodnění, přestal být státním svátkem a stal se jen dnem pracovního klidu. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 se oslava 50. výročí vzniku republiky stala mohutnou demonstrací proti okupantům, zároveň byla ustanovena Československá DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopadu 2014 v 17 hodin pod lípou Svobody GYMNÁZIUM SUŠICE Jsou mezníky v ålyrwč OLGVNpP L v ålyrwč QiURGD QD NWHUp bychom QHPČOL ]DSRPtQDW 3URWR VL s QiPL SURVtP SĜLMćWH SĜLSRPHQRXW XGiORVWL roku 1939 D roku *\PQi]LXP 6XãLFH 9 UiPFL SLHWQtKR DNWX SUREČKQH L RGKDOHQt PDOp SDPČWQt GHVN\ 9iFODYX +DYORYL Uvnitř čísla najdete Fokus je zde pro lidi s duševním onemocněním str. 2 Škola plná strašidel str. 2 Dárci krve převzali ocenění na radnici str. 3 V sušickém gymnáziu otevřeli moderní chemickou laboratoř str. 3 Další cestovatelská přednáška byla o Kubě str. 4 foto Pavel Kavale federace a tak tehdejší normalizační vláda zahrnula do 28. října i oslavu tohoto aktu. Od roku 1975 byl 28. říjen zrušen jako den pracovního klidu, stává se pracovním dnem a je označen jen jako památný den. Tak to zůstalo až do roku 1988, kdy byl při příležitosti 70. výročí vzniku ČR a prohlubujících se změn ve společnosti 28. říjen vrácen jako státní svátek. Tehdy se oficiální oslava komunistické vlády uskutečnila 27. října, ovšem 28. října byla na Václavském náměstí uspořádána neoficiální oslava, která se stala do té doby nevídanou protikomunistickou demonstrací. Byla ovšem mocí brutálně rozehnána, stejně jako oslava demonstrace o rok později. Od roku 1990 probíhají oslavy vzniku ČR svobodně a Sušice je jedním z mála míst, kde se v tento památný den scházejí stovky obyvatel k lampionovému průvodu, pietnímu aktu a závěrečnému ohňostroji. Historie oslav v Sušici Za první republiky probíhaly oslavy většinou už v předvečer svátku uvedením české divadelní hry v sokolovně a se konal průvod zakončený shromážděním na náměstí, kdy byl přednesen projev a zazněly národní písně. Od roku 1938 do roku 1944 byly oslavy zakázány a nekonaly se. Velká oslava přišla v roce 1945, jak o tom vypovídá kronika města: V předvečer 28. října byla uspořádána slavnost v sále sokolovny, na které procítěnými slovy promluvil občan J. Haas. Další program byl vyplněn recitací básně od J. Nerudy Moje barva červená a bílá občanem Jášou a hudebními čísly virtuosky na housle občanky Procházkové-Cittové a virtuosky na klavír obč. O. Vrbové. Do programu slavnosti vhodně zařazený národní tanec Kanafaska, kterou předvedly dorostenky Sokola, se velmi líbil a musel být na přání přítomných opakován. Zdařilá slavnost byla zakončena zpěváckým spolkem Svatobor, který za vedení sbormistra Suchana zazpíval Českou píseň od B. Smetany a pak byla všemi přítomnými zpívána státní hymna. V neděli dopoledne vyšel z hrádecké silnice mohutný průvod s hudbou na náměstí, kde občan Jáša recitoval svoji báseň Zaslíbení a význam 28. října zhodnotil v proslovu prof. Janák. Slavnost byla zakončena státní hymnou a koncertem. Ještě v roce 1946 a 1947 proběhly podobné oslavy, ale od roku 1948 byly nahrazeny oslavou VŘSR. Po okupaci sovětskými vojsky v roce 1968 byl uspořádán u tehdejšího Památníku odboje pietní akt, kterého se zúčastnili představitelé radnice. Předseda MNV Karel Korec osvícen zapálenými svíčkami u fotky T. G. Masaryka na původním podstavci sochy, hovořil od srdce a slíbil, že se postará o navrácení sochy na místo, kde stávala předválečná (viz. zpráva Josefa Spěváčka v SN č. 19). Pak se ale oslavy vzniku ČR na dalších dvacet let znovu odmlčely. Až v roce 1989 oznámili Jiří Marek a Petr Hrach konání slavnostního shromáždění k 71. výročí vzniku ČR, ovšem oslava byla zakázána, lávka přes Otavu uzavřena a příslušníci SNB ve spolupráci s Lidovými milicemi (dorazily i autobusy s příslušníky v helmách) obsadili nemocnici a školu, příchozí zastrašovali a zakazovali jim vstup do prostoru Památníku padlých. Už v příštím roce byla ale socha zrestaurována a pojmenována (iniciály T.G.M.), lávka opravena a oslavy proběhly svobodně, způsobem jaký známe dnes. Oslavy 28. října 2014 I letos se v prostoru parkoviště u pekařství Rendl s přibývající tmou shromáždilo množství lidí, zejména rodin s dětmi. Každé si neslo svůj rozsvícený lampionek. V půl šesté se průvod pod ochranou městské policie vydal jako obvykle směrem k náměstí. V čele vyhrávala Solovačka, radní Milena Nagl- Výjimečný koncert barokního souboru v klášterním kostele sv. Felixe str. 4 O víkendu sušičtí hokejisté 9 gólů dali a fotbalisté 9 gólů dostali str. 8 Vzpomínka na Šumaváka Eduarda Honese str. 11 K lostermannově chatě na Modravě je 90 let str. 11 Solovačka a sbor Svatobor oslavili Karla Polatu vydařeným koncertem v sokolovně str. 12 Představujeme města DOUZELAGE 21. je lotyšská Sigulda str. 12 müllerová nesla věnec a cestou se přidávali další účastníci. Pohodový světélkující had se neustále natahoval a pomalu se sunul přes Otavu k Památníku padlých. U konce své cesty dosáhl několikasetmetrové délky a počtem zúčastněných přesáhl možná i dvě tisícovky. Před památníkem, s osvícenou sochou TGM v pozadí, uvedl pietní akt ředitel kulturního centra Karel Sedlecký. Místostarostka Věra Marešová ve slavnostním projevu připomněla události, které vedly ke vzniku republiky a důležicena balíčku tost vážit si demokracie, která nám přináší svobodu. Po té zazněla státní hymna. Představitelé města a občané pokč/měsíčně ložili věnce a květiny k památníku Sušičanů, kteří padli Bezplatná infolinka: ve světových válkách, nebo zahynuli, či byli pronásledowww.fixnet.cz váni za komunistického režimu. Nakonec se na nebi ob20 jevilo tisíce barevných světel impozantního slavnostního ohňostroje. text a ostatní foto Eduard Lískovec MOBIL 4 4x x SIM 100 minut 100 SMS 486,

2 strana 2 Ochutnávka se Zdeňkem Troškou Dne 24. října se ve škole v Dlouhé Vsi konal 14. ročník Ochutnávky. Sešlo se 21 jídel. Předsedou Již téměř 24 let trvá spolupráce Gymnázia Sušice a partnerské školy Realschule Bad Kötzting ze SRN. Za tuto dobu se uskutečnilo mnoho společných akcí s cílem procvičit si cizí jazyky, poznávat nejen kulturu a přírodní krásy, ale i běžný život a mentalitu obyvatel sousední země. V poslední době se obě školy zaměřily na realizaci společných vzdělávacích projektů. Patří mezi ně čtyřdenní pobyt mapující střetávání české a německé kultury v Praze nebo třídenní projekt, který se uskutečnil v Mnichově. Zde se účastníci seznámili s historickými památkami města, s využitím špičkových multimédií ve filmovém studiu Bavaria nebo s robotizací výroby ve firmě BMW. Zajímavá byla také návštěva Bavorského zemského sněmu. Další akcí byl třídenní projekt nazvaný Náš region v proměnách času. poroty byl pan Zdeněk Troška. Za rodiče v porotě byla paní Hana Požárková a další v porotě byl Gymnázium Sušice Realschule Bad Kötzting Společně jsme poznávali zajímavé památky, významné osobnosti, řemesla, tradice a přírodu západních a jižních Čech v kontrastu s moderní dobou a se současným vývojem vědy a techniky. Zatím poslední česko-německou akcí uskutečněnou na začátku letošního října byl třídenní pobyt v Bavorsku. Zahrnoval pěší turistiku v Bavorském lese na Hoher Bogen, odvážní využili na zpáteční cestu do údolí jízdu na bobové dráze. Svoji odvahu a obratnost jsme si vyzkoušeli také v lanovém parku v Schönbergu a nechyběla ani procházka po stezce v korunách stromů v Neuschönau. Na programu byla rovněž jazyková animace a týmové aktivity pod vedením pracovníků Tandemu Regensburg, Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže. Během pobytu v Kötztingu jsme se ještě setkali se starostou města panem Markusem Hofmannem a s paní Isolde Emberger, která zastupuje Bad Kötzting ve sdružení měst Dougelage. Projekt jsme zakončili prohlídkou historického Regensburgu a památníku Walhalla, který nechal postavit v 19. století král Ludvík I. Bavorský jako památník významných německých osobností. Projekty spontánně přispěly ke zdokonalení našich cizojazyčných znalostí a k odbourávání bariéry při vzájemné komunikaci, přinesly nám nové poznatky a zkušenosti, které uplatníme při dalším studiu i profesní přípravě. V neposlední řadě jsme si našli nové přátele, s nimiž se třeba v budoucnosti setkáme i jako kolegové v jedné nadnárodní firmě. Projekty byly spolufinancovány z Fondu česko-německé budoucnosti nebo z Dispozičního fondu z Programu přeshraniční spolupráce. Studenti Gymnázia Sušice Česká křesťanská akademie v Sušici pořádá přednášku Rodina včera, dnes a zítra Rádi bychom vás pozvali do Muzea Šumavy na přednášku Ing. Karla Jajtnera o rodině ve čtvrtek 13. listopadu v 19 hodin. Je zcela jistě fundován k tomu, aby mohl o rodině mluvit, neboť on sám je od roku 1972 ženatý a vychoval s manželkou čtyři děti. Je narozen v roce Patřil mezi zakládající členy Občanského fóra v Přibyslavi. V roce 1990 se stal prvním svobodně zvoleným starostou Přibyslavi a v letech působil jako přednosta Okresního úřadu v Havlíčkově Brodu. V volbách roku 1992 byl zvolen za KDU-ČSL do české části Sněmovny národů. Ve Federálním shromáždění působil do zániku Československa v prosinci 1992 a zastával v něm post místopředsedy Federálního shromáždění. Po zániku ČSFR vstoupil do diplomatických služeb. V letech byl prvním velvyslancem České republiky v Rakousku a od roku velvyslancem v Maroku. V roce 2003 se na pět let stal českým velvyslancem u Svatého stolce ve Vatikánu. Mluví šesti cizími jazyky. Přednáška bude rozdělena na tři části Rodina včera: přirozené a nejlepší prostředí pro bezpečí a všestranný rozvoj člověka, první a nejdůležitější sociální síť, pozitivní pan starosta Jiří Vichr. Dětskou kategorii vyhrál Miroslav Polášek s bačovským závinem s klobásou, druhá byla Eliška Tunková s plněnou paprikou se sýrem a bylinkami a třetí Anežka Lovičová se sýrovými koláčky. Mimořádnou cenu dostali Vanda a Radovan Vaníkovi za pokrm co dům dal. Kategorii dospělých ovládla Hana Požárková se slezským makovým koláčem, druhá byla Anna Kolbingerová s rumovými koláčky a třetí Jaroslava Šperlová s babiččinými buchtami. Zvláštní cenu dostala Jitka Kolbingerová za kávová zrna. Porota to opět neměla jednoduché. Vítězné recepty se navíc objeví v kuchařce, kterou režisér Zdeněk Troška připravuje. K. Popelová působení generací v trojgenerační rodině, reflexe vývoje za posledních 50 let, příčiny rozpadu, poučení z něj. Rodina dnes v euroamerické civilizaci: eroze konzervativních hodnot, diktatura relativismu, praktický ateismus, ohrožení rodiny, praktické důsledky a trendy, úloha státu a církví, srovnání se situací v rozvojových zemích. Rodina zítra: krize a rozpad nebo renesance, možnosti a výzvy, otevřené otázky. Večer bude doplněn promítnutím ilustračních fotografií, diskusí a autogramiádou knihy Zajisté, Excelence Dagmar Větrovská Česká křesťanská akademie Sušice Kaleidoskop Sušické noviny 20/2014 Fokus pomáhá lidem s duševním onemocněním Fokus Písek je nezisková organizace, která pomáhá a podporuje lidi s duševním onemocněním. Již od roku 2001 působí na Písecku a od roku 2009 na Strakonicku. V loňském roce rozšířili svou působnost i do Sušice zde byla registrována služba Sociálně terapeutická dílna. Tomu však předcházely měsíce mapování a kontaktování klientů, zjišťování jejich potřeb, spolupráce s jinými místními organizacemi, lékaři či městským úřadem. Výsledkem je dílna pro lidi s duševním onemocněním, ve které mohou nejen trávit čas, ale i se učit nové věci, získat nové dovednosti či sdílet své zkušenosti. Služba je ambulantní, klienti docházejí do prostor sdružení. Cílem této služby je zvyšování samostatnosti a soběstačnosti, pravidelný denní režim a získání či zdokonalení pracovních dovedností, které lidem s duševním onemocněním usnadní vstup na chráněný či volný trh práce. V současné době službu Fokusu v Sušici využívá cca 20 klientů a předpokládá se, že počet těchto lidí bude ještě mnohonásobně stoupat. Pracovníci Fokusu se snaží klienty aktivně vyhledávat a pracovat s nimi podle jejich potřeb a přání. I v dnešní době naráží na problematiku stigma takto nemocných lidí, kteří se za svou nemoc stydí či je okolí nemilosrdně odsoudí. V budoucnu by proto Fokus rád rozšířil svou činnost o terénní služby. Pracovníci by klienty navštěvovali venku, doma, v jejich přirozeném prostředí a řešili by spolu jejich aktuální životní situaci. Fokus Písek se aktivně zasazuje v boji proti stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Již tradiční destigmatizační akcí jsou Týdny duševního zdraví. Jedná se o celorepublikový program, jehož smyslem je informovat veřejnost o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševního onemocnění i o aktivitách organizací působících v této oblasti a tím přispět ke zlepšení postoje k lidem s duševním onemocněním a větší toleranci společnosti. Prvním rokem proběhla taková akce i v sušické pobočce. V úterý zval Fokus návštěvníky do svých prostor, kde proběhlo Dopoledne pootevřených dveří. Lidé se mohli podívat, co pracovníci spolu s klienty dokázali za rok své působnosti v Sušici, popřípadě si vyzkoušet techniky používané v sociálně terapeutické dílně. Setkali se zde nejen pracovníci Fokusu a klienti, pozváni přijali pracovníci z jiných neziskových organizací či sociálního odboru města Sušice, v neposlední řadě i veřejnost. Odpoledne pak bylo vyhrazeno pro neformální setkání u hry kuželek, posezení u ohně a opékání buřtů na Santosu. Mgr. Veronika Benešová ŽIVOČICHOVÉ VČETNĚ ČLOVĚKA POHLED ZEVNITŘ 22. října 2014 ráno odjeli žáci 8. A ZŠ Lerchova ul. na workshop do Plzně. Akce proběhla na FPE katedry biologie na Chodském náměstí. Děti čekal osmihodinový program. Vyzkoušely si práci s optickými mikroskopy a binokulární lupou. Uviděly krásy mikroskopických organizmů: dírkonožce (Foraminifera), mřížovce (Radiolaria), různé druhy nálevníků (Ciliophora), např. mrskavku, labutěnku a slávinku. V další části se zaměřily na tkáně člověka, u nichž si prohlédly základní typy: epitely, jednotlivé typy pojivových tkání (chrupavka, vazivo, kost), krevní buňky, svalovou tkáň a nervovou tkáň. Zařazeny byly také preparáty některých lidských orgánů, například sliznice tenkého střeva, folikuly štítné žlázy, vaječník, varle, trachea a aorta. Na závěr provedly pitvu žížaly obecné. Povedená akce byla zakončena výborným obědem v restauraci U Švejka. -hs- ŠKOLA PLNÁ STRAŠIDEL Poslední říjnové odpoledne se již tradičně po sušické modré škole rozletěla strašidla, netopýři, kostlivci, čarodějové a všemožné jiné příšerky do všech stran. Po zběžné obhlídce se celé strašidelné společenství rozhodlo zakotvit u ohniště, kde již praskaly plaménky a čekaly, až se na nich začnou opékat dobroty. Nejprve se ale několika hbitým fotografům podařilo zvěčnit celý strašidelný rej a dokonce i řádění jednotlivých příšerek při zdolávání závodních tratí, letu na koštěti, skládání obrázků, trefování do dýní či nekonečného pinkání balonků. Když si všichni naplnili pusy, bříška foto ED i kapsy sladkostmi, tak najednou jako když do nich střelí rozběhli se do svých úkrytů či domovů a objeví se zas až napřesrok. Děkujeme všem rodičům strašidýlek, kteří přišli řádit s námi či poskytli odměny v jakékoliv podobě. Vychovatelky ŠD Pampeliška

3 Sušické noviny 20/2014 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 20. října 2014 Rada města schválila oslovení firem: Autospol Plus, s. r. o. Strakonická 366, Horažďovice; Auto Nejdl, s. r. o., Domažlické předměstí 610, Klatovy III; Auto Volf, spol. s r. o. ul. 28. října 287, Domažlice; Autoservis Šrachta s. r. o., Písecká 513, Strakonice; Verold Strakonice, s. r. o. Dopravní 35, Strakonice a Auto CB, s.r.o., Tř. 1. Máje 849, Přeštice, s poptávkou na dodání osobního automobilu Škoda Octavia v předložené konfiguraci. Rada města schválila nákup osobního automobilu Škoda Octavia od firmy Autospol Plus, s. r. o., Strakonická 366, Horažďovice, za nabídnutou cenu ,09 bez DPH, tj Kč včetně DPH. Rada města schválila výměnu multifunkční A3/A4 kopírky Ricoh Aficio MP 2000 za zařízení Ricoh Aficio MP 2501 firmou Impromat CZ s. r. o., U Hellady 697/4, Praha 4, za nabídnutou cenu Kč bez DPH, tj ,90 Kč včetně DPH. Rada města vzala na vědomí předloženou revizi č. 2 územní studie bývalého areálu Solo Sušice pro záměr Centrum obchodu a služeb Sušice ul. Hrádecká ze dne Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. Rada města schválila dodatek smlouvy o poskytnutí služeb na provozování terénního programu společností Point 14 v Sušici do a pověřila starostu města k jeho podpisu. Rada města vzala na vědomí informaci o výši požadované kupní ceny za pozemky p. č. 700/2 a 2285/4 k. ú. Sušice nad Otavou, od Lesů ČR, nesouhlasila s výkupem za navrženou cenu a doporučila řešit tuto záležitost vzájemnou směnou pozemků. Rada města schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi městem Sušice a příspěvkovou organizací Sportoviště města Sušice, kterým se předmět nájmu rozšiřuje o sportovní halu, a pověřila starostu města jeho podpisem. Rada města schválila smlouvy č. A , A a A na dodávku el. energie pro rok 2015 s dodavatelem Centropol Energy a. s., Ústí nad Labem a pověřila starostu města podpisem smluv. Rada města uložila ředitelům založených i zřízených organizací uzavřít smlouvy na dodávku elektrické energie předložené budoucím dodavatelem firmou Centropol Energy a. s., Ústí nad Labem v rámci akceptované nabídky č. NN ze dne 19. září Rada města rozhodla o akceptaci cenové nabídky ze dne na dodávku elektrické energie pro rok 2015 týkající se odběrů VN od dodavatele energie Erste Energy Services a. s., Praha. Rada města uložila ředitelům zřízených organizací uzavřít smlouvy na dodávku elektrické energie předložené budoucím dodavatelem firmou Erste Energy Services a. s., Praha, v rámci akceptované nabídky na dodávku elektrické energie ze dne Kompletní zápis z jednání rady města najdete na Úřad práce, kontaktní pracoviště v Sušici oznamuje, že dne v době od do hodin, se v rámci služeb EURES, bude konat v budově úřadu práce v Nádražní ulici konzultační a poradenský den, za přítomnosti pracovníka Úřadu práce v Deggendorfu a bude možné /v německém jazyce/ získat informace o situaci na trhu práce a možnosti uplatnění v sousedním Bavorsku. Hořelo U dobrodruha Nechvalně známý objekt u Otavy (pod silnicí na konci Sušice směrem na Dlouhou Ves) se v sobotu 25. října odpoledne stal dějištěm zásahu profesionálních a dobrovolných hasičů ze Sušice a Dlouhé Vsi. Z podkroví domu, které je naštěstí přímo přístupné ze svahu, se valil hustý štiplavý dým. Chátrající objekt je dlouhou dobu neobydlený a nyní v něm přežívají bezdomovci. Některým se z domu podařilo odejít a opodál pozorovali práci hasičů. Ti vybaveni dýchací technikou (masky s přívodem vzduchu z tlakových láhví na zádech) vstoupili do budovy, lokalizovali požár a vyhledali a vyvedli ven do bezpečí další dvě osoby. Velitel zásahu npor. Milan Cibulka rozhodl nasadit přetlakový ventilátor na odstranění kouře z objektu a byly uhašeny a vyklizeny hořící igelitové tašky s odpadky. Hasiči museli vynosit velké množství těchto potřebných věcí a odpadků, které tam bezdomovci nashromáždili. Krov ani jiné konstrukční části domu nebyly ohněm porušeny. text a foto ED LABORATOŘ ZÁŘÍ NOVOTOU Nesená svíce osvětlující ztemnělé chodby gymnázia. Ponurá metalová hudba. Lebka se skříženými hnáty na dveřích. Za nimi křivule, baňky, misky a zkumavky s roztodivnými látkami promíchávané hbitýma rukama neviditelného aktéra. Ve velkém finále dominují ohně, páry, kouře a další efektní úkazy... To je stručný děj nevšední filmové prezentace chemických pokusů na sušickém gymnáziu, kterou pro hosty slavnostního otevření zrekonstruované chemické laboratoře v pátek 31. října připravil Mgr. Radovan Sloup. Akci tento známý chemikář zahájil v zaplněné učebně, kde se do lavic usadili pedagogové místních i mimosušických škol a představitelé města. Po přivítání přítomné seznámil s historií laboratoře a promítl její stav před rekonstrukcí. O dalších okolnostech modernizace promluvil ředitel gymnázia Mgr. Ivan Kratochvíl: Přestavba laboratoře byla ze dvou třetin financována Plzeňským krajem, zbytek uhradila škola. Celkové náklady mírně přesáhly Kč a práce trvající tři měsíce byly ukončeny v září. Moderní laboratoř odpovídající současným požadavkům je určena pro 16 studentů. Rekonstrukce je součástí plánu školy zlepšit podmínky pro výuku dnes velmi žádaných technických předmětů. Další modernizace čeká učebny fyziky, chemie, biologie a informatiky. Na závěr bych chtěl poděkovat firmě Miroslav Šperl, Divišov Stavby Šperl za realizaci stavební části a zajištění všech řemesel (voda, plyn, elektřina, vzduchotechnika), Ing. Jiřímu Lejskovi za projekt a stavební dozor a Ing. Dagmar Jíchové za pomoc při realizaci projektů na gymnáziu. Po té se všichni zúčastnění odebrali do nové laboratoře, kde místostarostka Sušice Ing. Věra Marešová, zastupitelka města a Plzeňského kraje Ing. Milena Stárková a Mgr. Jitka Štrofová Ph.D. z katedry chemie partnerské ZČU Plzeň a ředitel gymnázia Kratochvíl slavnostně přestřihli pásku a učebna byla uvedena do provozu. Potěšený chemikář Sloup s umně vymalovanou alchymistickou tabulkou z dob Rudolfa II na stěně za zády hned využil novou prosklenou speciální digestoř a převedl několik efektních pokusů, přičemž do procesů zapojil i váhající přítomné hosty. Na závěr gymnázium přichystalo malé občerstvení. text a foto ED Den otevřených dveří na Gymnáziu Sušice Ředitel školy, pedagogický sbor i studenti sušického gymnázia srdečně zvou žáky ZŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který proběhne v pátek 28. listopadu 2014 od do hodin. Součástí Dne otevřených dveří budou kromě prohlídky školy a prezentace jednotlivých předmětů i přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. i 9. tříd. V měsíci únoru nabízí gymnázium zájemcům z řad žáků 5. a 9. tříd přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Nespornou výhodou zkoušek nanečisto a přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včas odhalit případné nedostatky ve znalostech. Podrobný harmonogram Dne otevřených dveří naleznete v příštím vydání Sušických novin. Bližší informace o studiu na: www. gymsusice.cz Mimo Den otevřených dveří mohou zájemci navštívit školu kdykoliv po telefonické domluvě (tel , ). Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy Nejúspěšnější sportovec okresu Klatovy roku 2014 Výkonný výbor Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy připravuje ve spolupráci se společností Sport Action s. r. o. a Klatovským deníkem vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Klatovy za rok 2014 v kategoriích: jednotlivci mládež a dospělí, trenér mládeže a dospělých, rozhodčí, sportovní družstvo mládeže a dospělých. Vaše návrhy zasílejte na adresu: Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy o. s., Denisova 93/I, Klatovy nebo nejpozději do Doručené návrhy vyhodnotí odborná komise a vybere nejúspěšnější sportovce okresu, kteří budou pozváni ke slavnostnímu vyhlášení dne Na radnici ocenili dárce krve V obřadní síni městského úřadu na sušické radnici se v úterý 21. října uskutečnilo slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve. Tohoto aktu se zúčastnilo 30 dárců a několik významných hostů. Byla přítomna Eva Janečková ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Klatovy a Eva Vlková ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Úvodního přivítání a průvodního slova se zhostila matrikářka Alice Primasová a za město přednesl slavnostní projev Ing. Jan Löffelmann. Vyzdvihl příkladný a obětavý postoj lidí, kteří v dnešní době převládajícího konzumu, kdy se platí téměř za všechno, pomáhají svou darovanou krví léčit, udržovat i zachraňovat lidské životy bez nároku na odměnu. Po té se slova ujal předseda místní skupiny Českého červeného kříže v Sušici Václav Kämpf a přednesl svou báseň o záchraně lidského života díky transfuzi krve. Slavnostní atmosféru této události podtrhla hrou na el. varhany Mgr. Danuše Kratochvílová. Po předání ocenění, dárkových balíčků a květin přítomným dárcům ještě promluvila RNDr. Eva Fedorová, přednosta oddělení klinické biochemie a hematologie sušické nemocnice, která vzhledem k tomu, že v rámci pracoviště funguje krevní banka disponující transfuzními přípravky pro akutní lůžková oddělení, je nejlépe obeznámena s aktuální potřebou krve pro pacienty sušické nemocnice. Vyjádřila proto všem dárcům upřímné poděkování. Oceněni byli tito dárci: Bronzová plaketa prof. MUDr. Jana Janského za 10x darovanou krev: Michal Faic, Petr Heřman, Václav Šmat, Josef Turek, Jaroslava Kotálová, Karel Mirtl Stříbrná plaketa prof. MUDr. Jana Janského za 20x darovanou krev: Adam Přerost, Miroslav Trejbal, Petra Bílková, Jindřich Khín, Milan Makrlík, Karel Stupka Zlatá plaketa prof. MUDr. Jana Janského za 40x darovanou krev: František Čadek, Marek Kolbinger, Michal Beneš, Miloš Brzák, Lenka Jelínková, Jaroslava Pytlová, Bohumír Skolek, Pavel Skýpala Zlatý kříž 3. stupně za 80 odběrů: Jiří Přibyl, Jaroslav Kuták, Václav Vacherlon, Vlastimil Limberský, Vlastimil Šašma, Václav Hosnedl, František Roubal Čestné uznání za 120 odběrů: Ondřej Netal Čestné uznání za 220 a 230 odběrů: František Dlesk Čestné uznání za 310 a 320 odběrů: Václav Pikeš -red- PLÁNOVANÉ ODBĚRY DO KONCE ROKU 2014 SUŠICE 9. prosince NALŽOVSKÉ HORY 16. prosince VELHARTICE 25. listopadu Transfuzní oddělení Klatovy Představitel sametové revoluce bude besedovat v kině Řekne-li se studentské hnutí v listopadu 1989, většina pamětníků si vybaví jednoho z hlavních studentských vůdců Martina Mejstříka, který 18. listopadu 1989 vyhlásil na Václavském náměstí zahájení společné stávky studentů a herců. Byl tehdy studentem loutkoherectví na AMU a stál v čele Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol. Jeho role byla vyústěním aktivní činnosti (např. spoluzaložil studentský časopis Kavárna A.F.F.A., v němž se publikovala řada kritických článků a kam přispívali také Igor Chaun, Monika Pajerová, Petr Jarchovský a další). Později se věnoval politické činnosti. Od roku 1998 byl třikrát zvolen zastupitelem Prahy 1 a v roce 2002 se stal na šest let senátorem. Po té odešel z politiky a odstěhoval se na Vysočinu. Martin Mejstřík vystupuje jako odpůrce totalitních ideologií a staví se proti komunismu i proti porušování lidských práv obecně. Otevřeně se hlásí k víře v Boha, je členem Československé církve husitské. Byl také jedním z navrhovatelů zákona o Ústavu paměti národa, jím prosazovaný model byl nakonec akceptován a vznikla instituce pod názvem Ústav pro studium totalitních režimů. (zdroj Wikipedia) Jak se na svět dívá 25 let po pádu komunismu si přijďte poslechnout do kavárny sušického kina v pátek 14. listopadu v 18 hodin. -red-

4 strana 4 WOHNOUT přijíždí do Sušice Ochotníci ze Žihobeckého divadla J. K. Tyla uvedli v sušickém kině klasické divadelní představení podle nejznámějšího rodinného románu anglické spisovatelky Jane Austenové ( ) Pýcha a předsudek. Mnozí si vzpomenou na stejnojmenný britsko-francouzský romantický snímek, který nedávno běžel v kinech a znalci si možná vybaví mnoho starších filmových zpracování. Žihobecké divadlo ale vycházelo z divadelní podoby, kterou v roce 1994 napsali Alan Stanford a James Maxwell a i v Čechách byla uvedena v několika divadlech. Celkem početné publikum zhlédlo ve čtvrtek 23. října opravdu klasické téměř tříhodinové divadelní představení s přestávkou a sedmnácti účinkujícími. Skromnou scénu vyvážily pěkné kostýmy, které spolu s dějem hry diváky zavedly na panství staroanglického venkova ještě předprůmyslové éry. Představený život tehdejší střední a vyšší vrstvy a nazíraný pohledem ženy je situován především na večírky, Pražský Wohnout 18 let víří rockové vody české scény textovou i hudební hravostí a vtipem. Při příležitosti vydání své osmé řadové desky Laskonky a kremrole přijíždějí v rámci stejnojmenného turné i do Sušice. V sobotu 15. listopadu sokolovna ožije jejich nezaměnitelným zvukem a v sále bude určitě veselo. Co diváci mohou očekávat prozrazuje kytarista a zpěvák skupiny Honza Homola. Řekne-li se Sušice, co vás napadne a víte, kde leží? No jasně, sirky ze Solo Sušice, se kterejma jsme si chodili hrát do stohu:). A taky vodácký kempy, který známe, krásný náměstí, a taky toho pána s tou koudelí na hlavě, Roman Holej se jmenuje. Říká se mu Sušickej bezvousej krakonoš. V době svých začátků jste hráli jako předkapela americkým Offspring. Jak jste to tehdy vnímali, a byl to váš šálek kávy? Offspring jsme poslouchali, ale nebyla to pro nás rozhodně ta nejdůležitější kapela. Trému jsme měli, ale tu máme i dnes. Tehdy jsme byli rozdovádění junáci, tak jsme si z toho hlavu moc nedělali. Na vaší nové desce se objevuje Marek Eben i Xavier Baumaxa proč právě tito hosté? Měli jsme písničku, ve který interpret zpívá o sobě, jakej je kretén. Zhostit se týhle role není jen tak. Oslovili jsme i Jiřího Lábuse, ale ten do toho nešel. Nakonec nás napadl náš kámoš Baumaxa, což byla ta nejlepší volba. Marek Eben zase nazpíval, nebo spíše namluvil svůj part, protože zrovna taky točili desku ve stejnym studiu. Noc předtím jsme seděli s Markem u vína až do pozdních hodin... návštěvy a plesy. V takto nastaveném rámci se odehrávala zápletka o věčném sbližování mužů a žen. Ústřední postavou je Elizabeth (Libuše Chalupková), jedna z pěti dcer, které se snaží jejich šikovná matka (Romana Krásná) provdat a také pan Darcy (Jan Fux), bohatý a zpočátku nafoukaný mladík. Vlivem různých okolností to na scéně mezi hlavními hrdiny sarkasticky jiskří, přidávají se další obtíže, ale nakonec přece jen dochází k lásce a svatba se strojí Kulturní aktuality Na nové desce se objevuje píseň Barbína prý jste kvůli tomu měli problém s výrobcem této panenky? Byl s Barbie problém, ale nakonec jsme písničku přejmenovali na obecnější název Barbína, což je zlidovělej výraz pro holky určitýho typu. V rámci svého loňského unplugged turné jste také hráli s Evou Pilarovou. Jaká to byla spolupráce? Nádherná. Eva je velkej profík. Přišla včas, všecko uměla a bylo vidět, že jí na tom záleží. Moc si toho vážíme!!! Tohle byl pro nás velkej zážitek. Vystupujete na mnoha letních festivalech. Máte nějaký zvláště oblíbený, či vrytý do paměti veselým zážitkem? Hráli jsme na stovkách festivalů, tak v tom mám trošku guláš. Rád vzpomínám na festival v rumunským Banátu, kde to byla fakt divočina. Vaší kariéru provázejí sladkosti na první desce to byly dnes proslulé Banány máte je ještě rádi, nebo si v Sušici dáte raději Laskonky a kremrole? Písnička Banány nás odrazila do světa. Jestli jsme jí hráli dvacet tisíckrát, tak je to málo. Myslím, že jí máme rádi, ale chceme už hrát novější věci. Přece jen už je čas na současný věci. Děkuji za odpovědi a přeji vydařený koncert. ED Pýcha i předsudek v sušickém kině dokonce pro dcery tři. Ačkoliv se děj odehrává daleko a dávno a některé tehdejší zvyky jsou nám neznámé, základní lidské vlastnosti zůstávají stejné a jejich projevy a střety nalezly v obecenstvu velkou odezvu. Na závěr herci poděkovali režisérovi a principálovi Stanislavu Šmucrovi, mj. za pokračování tradice žihobeckého ochotnického divadla, jehož počátky se datují až do roku Text a foto Eduard Lískovec Kubánská republika je starším občanům dobře známa z dřívější doby. Výspa sovětského bloku s Castrovým totalitním režimem tehdy významně spolupracovala s o něco větším a lidnatějším Československem. O to zajímavější byl další díl cestovatelské přednášky v sušickém kině pánů Jana Rajčoka a Martina Urbánka ze Sušice, kteří ostrov projezdili vypůjčeným autem téměř o čtvrt století později v roce Od té doby se tam ale prý určitě nic nezměnilo a každý další rok prohlubuje bizarnost tohoto místa. Několik tamních kopců zastavěných betonovými sochami vyhynulých dinosaurů jakoby charakterizovalo stav celé země. Cestovatelé (celkem 3 muži a jedna žena) urazili km, navštívili důležitá města i zapadlé vesnice a nevídané přírodní krásy. Zážitky podávali s lehkostí a nadsázkou, někdy až černohumorně. Ačkoliv země má vlídné podmínky k životu je druhou nejchudší zemí Latinské Ameriky. Při putování ostrovem je proto důležíté sehnat jídlo a najíst se pokud to jde (nehledě na sem tam uvnitř zapečené brouky), zněla důležitá rada cestovatelů. Už přes půl století bydlí lidé ve městech zadarmo v revolucí zabavených domech a základní potraviny jsou na příděl. Levný proslulý rum a doutníky rámují všudypřítomný společenský život na ulicích plných hudby a tance... Na plátně se střídaly fotky krásné přírody a chátrajících měst s problematickou hygienou. Příkladem mluvícím za vše byla krásná fotka starého předrevolučního hotelu New York se zabedněnými okny, kde před rozpadlými dveřmi seděla recepční a jen seděla... a seděla tam celý den, protože na Kubě musejí být všichni zaměstnaní. Z předrevolučních dob je na Kubě také vozový park pokud se auta sjedou, vytvoří krásnou muzejní sbírku funkčních amerik z padesátých let. Dále od měst jsou ale silnice pusté. Na širokých dálnicích vystavěných bratry ze SSSR se sporadicky objeví místní zemědělec na bicyklu. Tam, kde přátelství skončilo, přechází asfalt v prašnou cestu. Na Kubě je velmi nízká kriminalita, nicméně zrovna cestovateli vypůjčené auto se stalo terčem zájmu místního lapky a jeden člen výpravy tak přišel i o pas, což nebyla žádná legrace (vzpomeňme sami na podobnou dobu u nás před třiceti lety). Nakonec se podařilo situaci řešit novým dokladem, ale fotograf musel foto rozježeného cestovatele v triku trochu upravit výsledkem byl ulízaný hoch ve smokingu... Problematické bylo i spojení se světem. Čtvrtý abonentní koncert KPH Akusticky skvělým se při čtvrtém abonentním koncertě Kruhu přátel hudby v Sušici ukázal Klášterní kostel sv. Felixe. KPH v Sušici hostil na zajímavě komponovaném koncertě pražský soubor Dismas Ensemble. Pro obsazení souboru, který tvoří dva hobojisté, fagotista, cembalista a kontrabasista, jsou napsány triové sonáty největšího českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky ( ). Sonáty pro svou instrumentálně technickou náročnost nebývají často na koncertech uváděny, a proto jejich provedení bylo pro sušické posluchače svátkem. Virtuózní party hobojů přednesli člen Pražské komorní filharmonie Jan Souček a člen Filharmonie Brno Vilém Veverka. Jejich intonačně jisté pasáže, kterými se vzájemně strhávali k vysoké virtuozitě, braly dech. Zdatně je podporoval fagotista, člen Filharmonie Brno Petr Hlavatý svou lehkou a pohyblivou basovou linkou. Harmonickou spolehlivost continua v čistém barokním stylu, zajišťoval u cembala profesor pražské konzervatoře umělecký vedoucí souboru Lukáš Vendl. Uprostřed večera zhlédli vděční posluchači, kteří se opět v hojném počtu na koncertě Občas se zadařila komunikace přes SMS, ovšem do písmenek vepsanou radost z dobytí nejvyšší hory Kuby obdržela přítelkyně cestovatele až při společné procházce tři roky Sušické noviny 20/2014 Cestovatelé představili bizarní zemi sešli, zajímavý dokument, který v roce 1995 natočil režisér Pavel Štingl inspirován dílem a příběhem profesora pražské konzervatoře F. X. Thuriho z jeho nočního setkání s Janem Dismasem Zelenkou, s barokním mistrem 17. století. Večer ukončila opět Zelenkova hudba. Dlouhý potlesk svědčil o spokojenosti posluchačů, kteří díky velkorysému přístupu bratrů kapucínů mohli v prostředí, pro které byla Zelenkova hudba komponována, vychutnat duchovní krásu prostoru a skvělou akustiku. Příští koncert KPH se koná 18. prosince. Představí se na něm Musica Bohemica s Jaroslavem Krčkem v pořadu České vánoční zpěvy a koledy ve Smetanově sále gymnázia v hodin. -JW- Martin Urbánek a Jan Rajčok v sušickém kině Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem připomene i letos události z listopadu V rámci tradičního setkání s názvem Sametový Mouřenec vystoupí v tomto pozdně románském chrámu v neděli 16. listopadu od 14 hodin skupina Missa. Během zhruba 2hodinového koncertu zazní 24 písní Karla Kryla. Sedmičlenná skupina Missa vznikla na konci minulého století v Praze a téměř od počátku hraje Krylovy písně folkově upravené pro více nástrojů. Spolupracuje s Marlen Kryl, s norskými hudebníky hrajícími Krylovy písně v norštině a připravuje vlastní repertoár. Dosud odehrála přes sto koncertů a vydala dvě CD. Kromě toho jedenkrát v měsíci doprovází nedělní mši svatou v kostele sv. Václava v pražských Vršovicích. Písničkář Karel Kryl je podobně jako zpěvačka Marta Kubišová symbolem politické změny, kterou naše země před 25 lety prošla. Návštěvníci se mohou těšit na písně po návratu. Na dotaz v závěrečné diskuzi zda by přednášející jeli na Kubu znovu, zazněla okamžitá odpověď ihned! ED foto archiv autorů přednášky foto ED Šumavský Mouřenec připomene 25. výročí sametové revoluce písněmi Karla Kryla Vasil, Anděl, Žalm 71, Děkuji nebo Bratříčku, zavírej vrátka, zve jeden z pořadatelů akcí na Mouřenci Lukáš Milota. Jsme moc rádi, že můžeme na Mouřenci vyslechnout právě písně, které připomenou významné události v našich dějinách. Vždyť 17. listopad 1989 má pro tento šumavský kostel více než jen symbolický význam. Nebýt politické změny, bůhvíjak by dnes minulým režimem ignorovaný a vandaly cíleně ničený Mouřenec vypadal a zda by se někdy dočkal záchrany, dodává Milota. Jednotné vstupné na koncert vzhledem k očekávaným nákladům bude 100 Kč. Po koncertě je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka kostela a přilehlé kostnice. -tz-

5 Sušické noviny 20/2014 Přehled akcí strana 5 Sušice 7. listopadu od 17 hod. KD Sokolovna Zakletý princ loutkové představení 9. listopadu od 14 hod. KD Sokolovna Sušické setkání harmonikářů viz. str. 12 Pohodové nedělní posezení s harmonikáři Rezervace a předprodej v KD Sokolovna 10. listopadu od 18 hod. Kino Sušice Albánie cestovatelská přednáška viz. str listopadu od hod. Kino Sušice Ukázky vánočního aranžování s floristkou Hankou Kindelmannovou Šebestovou Přijďte načerpat inspiraci a třeba si i něco odnést domů. 21. listopadu od 17 hod. KD Sokolovna Strašidlo s kozou loutkové představení 24. listopadu od 18 hod. Kino Sušice Jihozápad USA cestovatelská přednáška (str. 12) 25. listopadu od Kino Sušice PŘIPRAVUJEME: 9. prosince od a 20 hod. KD Sokolovna 8. a 9. listopadu od 10 hod. Infocentrum Žihobce 10. listopadu od hod. KD Sokolovna Tři v háji SDS Klatovy předplatné skupiny S/1 11. listopadu od 19 hod. Kino Sušice 13. listopadu od 19 hod. Muzeum Šumavy Sušice Rodina včera, dnes a zítra Přednáška Ing. Pavel Jajtnera (bývalého velvyslance ČR). Součástí večera bude i autogramiáda jeho knihy Zajisté, Excelence! pořádá ČKA Sušice viz. str listopadu od 17 hod. KD Sokolovna Jak švec čerta ošidil loutkové představení 14. listopadu od 18 hod kinokavárna Sirkus S Martinem Mejstříkem nejen o 17. listopadu Beseda se studentským vůdcem z roku 1989 viz. str listopadu od hod Muzeum Šumavy Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. ředitel kino pokladna předprodej vstupenek POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu GALERIE SIRKUS Otevírací doba viz. výše Posel podzimu sochy M. Doubravy viz str. 7 KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí neděle hod. KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek , hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax po: zavřeno, út so: 9 12, , ne: 9 12 hod. do 31. října Zpátky do pohádky Výstava kostýmů a rekvizit z českých pohádek. Region Hartmanice HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice otevřeno denně mimo pondělí 9 hod. 18 hod. tel , DOBRÁ VODA u Hartmanic Muzeum Dr. Šimona Adlera kromě po 9 12 a hod. tel Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko po pá 9 12 hod. a hod., tel Muzeum Šumavy galerie úterý sobota Žihobce MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA tel po pá: hod. so ne: a Prohlídkové okruhy denně Naučná stezka Netopýřím parkem 10 12, hod. do 26. listopadu Václav Burle: Fotografická výstava hub do 19. ledna 2015 GALERIE NETOPÝR Vyrábění prvních vánočních dárečků, podzimních nebo adventních dekorací nebo si necháte nakreslit skvělou karikaturu od Petra Šrédla 11. listopadu od 18 hod. Beseda s fotografem Vladislavem Hoškem: Nepál, trek pod Mt. Everest a Cho-Oyu 15. listopadu od 17 hod. Zámecký park Pohádkový les Dlouhá Ves 17. listopadu od hod. Světluškový průvod Sraz účastníků je u školy a průvod pokračuje přes Dlouhou Ves k hasičárně. Kolinec 15. listopadu od 10 hod. Sál restaurace Na Radnici Adventní tvořivý jarmark Zájemci si budou moci zakoupit různé řemeslné výrobky nebo tvořit ve výtvarných dílnách pro děti i dospělé. Volšovy 9. listopadu od 17 hod. zámek a park Svatomartinská procházka se světýlky Večerní procházka zámeckým parkem s lampiony za hledáním poselství svatého Martina. Horažďovice 8. listopadu od 9 hod. Zámecké nádvoří 15. listopadu od 20 hod. KD Sokolovna Městské informační centrum budova radnice tel , otevřeno po pá , přestávka Radnice Sušice 6. patro po pá: 9 16 hod. P. Večeřa Chráněná květena Šumavy a Pošumaví do 30. listopadu 17. listopadu od 17 hod. Náměstí Sušice Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii Přijďte si vzpomenout písní na 17. listopad 1989 pod naši lípu na náměstí. viz. str. 1 Kulturní centrum Finska STELLA POLARIS Prezentace finské kultury ve fotografiích, předmětech a v akvarelech Pekka Vehviläinena. Hrady RABÍ tel , KAŠPERK tel VELHARTICE tel

6 strana 6 Společenská kronika Sušické noviny 20/2014 Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout... Dne 25. října uplynulo devět let od úmrtí pana Františka Veselého ze Žihobec. A dne 5. listopadu uplynul čtvrtý smutný rok, co od nás odešla naše maminka paní Františka Veselá. S láskou a vděčností vzpomínají synové s rodinami a ostatní příbuzní. Jen láska zůstala, ta smrti nezná... Dne 30. října uplynulo 11 let plných bolesti a smutku, kdy po tragické nehodě ve věku 17 let zemřela naše milovaná dcera, sestra a vnučka Simonka Zdeňková. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. Děkují rodiče, bratr a prarodiče. Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 1. listopadu uplynulo 30 let od úmrtí pana Josefa Jůna z Dražovic, bývalého ředitele Okresní správy silnic Klatovy. Stále vzpomínají synové Josef a Jaroslav s rodinami. Dne 5. listopadu uplynulo 8 let od úmrtí paní Marie Rendlové ze Sušice. Stále vzpomínají manžel Zdeněk, dcery Maruška, Jana, Zdenička, vnoučata Michal, Honzík, Kamil, Iveta, Tomášek, Mareček a pravnučky Julinka a Anička. Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život a nás. Jen dobro a lásku rozdával, proto v našich srdcích žije dál. Dne 7. listopadu vzpomeneme druhého výročí úmrtí pana Jiřího Válka ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, syn s rodinou, vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní. Dne 7. listopadu uplyne šestnáct let od tragické smrti našeho milovaného syna Daniela Vinického. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná rodina. Loučím se s vámi, přátelé milí, ruky stisk dnes už vám nemohu dát. Srdce mi dotlouklo, odešly síly, měl jsem vás všechny, měl jsem vás rád. Dne 11. listopadu tomu bude deset let, co nás opustil otec, dědeček, pradědeček, pan Josef Nikodém z Podmokel. Vzpomíná rodina. Kdo Tebe znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene... Dne 10. listopadu vzpomeneme pátého smutného výročí, co nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček a strýc, pan Václav Hrabý ze Sušice. Stále vzpomínají syn a dcera s rodinami a ostatní příbuzní. Bohoslužby Církve bratrské v Sušici: Církev bratrská, Studentská 506, Sušice každou neděli bohoslužba 9 11 hod. každé úterý Biblická hodina hod. každý pátek Dětský klub YMCA Stonožka hod. Vzpomínky Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 13. listopadu vzpomeneme nedožitých 80. narozenin paní Boženy Kokoškové ze Sušice. Za vzpomínku děkuje syn Ladislav s rodinou. Dne 15. listopadu uplyne první rok, kdy od nás odešla paní Ivanka Roháčková ze Sušice. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují maminka, děti Martina, Tomáš, vnučky Andrejka, Esterka, bratr Jirka a švagrová. Kdo byl milován, není zapomenut! Život Ti tak málo radostí dal, a tak brzy nám Tě na věčnost vzal... Dne 13. listopadu uplyne 11 let ode dne, kdy zemřel pan Ing. Jiří Kubů ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, děti a táta. Dne 17. listopadu vzpomeneme šestého smutného výročí, kdy nám odešel náš milovaný syn, pan Bohumír Šimáček. Stále vzpomínají rodiče a sestra Naďa s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. V letošním roce by se dožil 100 let můj tatínek, pan Ludvík Probst. Byl váženým občanem města Sušice. Velmi činný byl v protifašistickém odboji. Jeho velkým koníčkem byl ochotnický soubor. Kdo jste mého tatínka znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Dcera Blanka Machatá-Probstová. Opustili nás... Marie Krippelová r. 1935, Alena Havelková r. 1952, Marie Němcová r. 1951, František Hrabý r Šumavské cesty, z. s. z Plzně vás srdečně zvou na 4. setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích (u Hartmanic), v neděli 9. listopadu U kapličky pronese ve 13 hodin milá slova Páter Tomas. Všichni jste srdečně zváni! Akce se koná za každého počasí. Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus. tel ; Praktický prožitkový kurz Bohumily Truhlářové a manžela Miloslava, v sobotu 15. listopadu od 9.30 do 17 hodin v penzionu Pod Sedlem (Albrechtice u Sušice) téma kurzu: ODKAZ MINULÝCH ŽIVOTŮ meditační příběhy automatická kresba a psaní tajné súfijské učení enneagram karma rodiny, rodu, národa a naše místo v ní VYŘEŠTE SI SVŮJ KARMICKÝ PROBLÉM pochopte vliv minulosti na váš současný životní příběh, vydejte se cestou k životnímu poslání, k vyléčení, ke zvládnutí vztahů v rodině i mimo ni. Informace a přihlášky: tel Poděkování Městský výbor KSČM děkuje voličům a příznivcům za odevzdané hlasy pro naše kandidáty při volbách do zastupitelstva města Sušice. Díky vám jsme obhájili dva mandáty jako v minulém volebním období. Městský výbor KSČM Pojeďte s námi......na výlet 6. prosince VÁNOČNÍ VÍDEŇ OBSAZENO procházka centrem překrásně vyzdobené rakouské metropole, načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích. REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese: T. G. Masaryka 120, Sušice. Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1.patře. Předprodej: , redakce: Termíny vydání Sušických novin do konce roku 2014 uzávěrka datum vydání č listopadu 21. listopadu č listopadu 5. prosince. č prosince 19. prosince Sušické kulturní centrum nabízí dárkové poukazy Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip kupte jim dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním centrem SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.). Poukaz lze zakoupit v libovolné hodnotě v kanceláři kina, lze z něj jednotlivé akce podle výše vstupného odepisovat a jeho platnost je 6 měsíců. Poukaz je nevratný a neslouží k výměně za hotovost. 12. Svatohubertské slavnosti v Sušici Letošní 12. svatohubertské slavnosti, které se tento rok konají v Sušici v sobotu 8. listopadu večer, budou opět radostnou oslavou naší krásné přírody, myslivosti a hlavně Boha, který veškerou tu krásu stvořil. Město Sušice tyto slavnosti letos opět spolufinancuje. Po jeleních hodech, které se tradičně připravují pro účinkující a vzácné hosty na římskokatolickém děkanství, zaznějí v na náměstí před radnicí pravé lovecké signály v provedení Jihočeských trubačů. Čekáme mnoho měšťanů, takže přijďte včas., říká sušický kaplan P. Tomas van Zavrel, známý z televizního medailonku TV NOVA. Už bude tma, takže atmosféra bude opravdu krásná a podmaňující. Při mši svaté, která začne v 18 hodin v kostele sv. Václava a kterou bude svým osobitým způsobem celebrovat P. Tomas, zazní Svatohubertská mše v B dur v provedení souboru Jihočeských trubačů a sboru Svatobor. Doufám, že kromě uniformovaných lesáků a myslivců, přivítáme i novo-staropečené představitele našeho města., říká p. Tomas se srdečným úsměvem a dodává Velmi mě hřeje u srdce, kolik lidí přichází do našeho chrámu a odchází s úsměvem na rtech a radostí v srdci. Na závěr jedna rada, oblečte se teple, v kostele je zima. A pokud by někomu svatohubertská učarovala natolik, že by ji chtěl prožít víckrát, může za týden, v neděli 16. listopadu přijet do Kašperských Hor, kde je tato mše už velmi malebnou tradicí. Helena Pekárková Myslivecké sdružení Kalovy zve všechny na tradiční POSLEDNÍ LEČ KD Podmokly 15. listopadu od 20 hodin K tanci a poslechu hraje: Andromeda - Káčaband Bohatá zvěřinová krabička štěstí! Vstupné obvyklé, zážitky neobvyklé!

7 Sušické noviny 20/2014 Kultura strana 7 GALERIE SIRKUS SUŠICE Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178 Otevírací doba je na straně 5 v přehledu akcí. Do konce roku probíhá výstava obrazů a soch Milana Doubravy s názvem Posel podzimu. Foto je z vernisáže, která proběhla 17. října. ED Knihovna LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 4. ÚKOL Ahoj děti, připravil jsem si pro vás další úkol předposlední. Soutěž nám přímo letí. Z podzimního počasí jsem celý unavený. Představa vyhřátého regálku ve skladu je lákavá, ale víc mě baví pozorovat, jak si v soutěži vedete. Třetí úkol byl pro vás, zdá se mi, moc jednoduchý. Nemohl jsem vás nachytat, všechno jste věděly a tak počítejte s tím, že se polepším a čtvrtý úkol bude těžší. Připomínám, že Velkého Vánočního Večírku se bude moci zúčastnit pouze ten, kdo bude mít splněné všechny úkoly!!!! A teď již pátrejte, zkoumejte a hledejte. Mladší věková kategorie (6 10 let) Nejprve si najděte v růžovém oddělení na kartičce napsaná slova. Bude jich víc a jen jedno bude správné. Jak ho poznáte? Jste šikovní a najdete si ještě obrázek také v růžovém oddělení. Pak už bude jednoduché přiřadit slovo k obrázku. To není ale vše. Paní knihovnice vám dá text a vy si ho pozorně přečtete. Vaším úkolem bude vyhledat v textu slova, která se tam zatoulala a vůůůůůbec tam nepatří. Starší věková kategorie (11 ) V naučné literatuře budete mít schovaná písmenka na kartičkách. Vaším úkolem bude složit z písmen slovo. Písmena budou různá. Jak poznáte, že máte správné slovo? Napoví vám obrázek, který najdete rovněž v oddělení naučné literatury. Pak už to bude jednoduché. Vyzvedněte si u paní knihovnice text a odhalte v něm slova, která do něj nepatří. Hurá do soutěžení. A nezapomeňte si vyzvednout věty v nářečích u výpůjčního pultu, ať máte úkol kompletní. Váš KIDD OKÉNKO POMOCI ARCHA PRO RODINY S DĚTMI VÁS ZVE NA SVÉ AKCE Sociální služba Archa pro rodiny s dětmi, Diakonie Západ, která pomáhá rodinám v tíživé životní situaci a působí na Sušicku již 3 roky, vás srdečně zve na zajímavé besedy a přednášky do kavárny Čajokraj v Horažďovicích. Chcete se seznámit s novým Občanským zákoníkem? Zjistit, jak vám mohou do života zasáhnout změny, které přinesl? Přijďte si s námi, dne 5. listopadu 2014 v 17 hodin, posedět a popovídat do kavárny Čajokraj v Horažďovicích. Můžete se dozvědět informace o zajímavých novinkách, ale i záludnostech nového občanského zákoníku a sdílet s námi své zkušenosti. Dne 19. listopadu 2014 se v 16 hodin v kavárně Čajokraj uskuteční beseda na téma Kyberšikana. Můžete se s námi podívat na zajímavý dokument, který vám ukáže odvrácenou stranu internetu a upozorní na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami. V dokumentu také uvidíte co dělat, když se vy nebo vaše dítě stanete obětí kyberšikany. Můžete pak s námi sdílet své zkušenosti i obavy a odnést si spoustu užitečných informací a postřehů. Archa pro rodiny s dětmi má pro vás i na prosinec připravená zajímavá témata na besedy a diskuse. Jako malou ochutnávku můžeme uvést téma Drogová závislost a její prevence, kdy nám lektor Lukáš Bechyně převypráví svůj životní příběh a ukáže nám, jak se žije s drogovou minulostí. O přesném datu a hodině konání akcí vás budeme včas informovat. Anna Páleníková, Archa pro rodiny s dětmi, Diakonie Západ Program Fokusu Pobočka Sušice Nuželická 60 (Občanské sdružení Fokus sdružení pro péči o duševně nemocné) Sociálně terapeutická dílna denní aktivity (bez objednání) 10. listopadu hod. Čtení z knih 11. listopadu 9 12 hod. Úklid dílny + zimní výzdoba oken hod. Návštěva bazénu v Sušici 13. listopadu Koně ve Volenicích (odjezd od Fokusu v 11.30) 14. listopadu 9 12 hod. Tvoříme z plsti 18. listopadu 9 12 hod. Vařečka hod. Úklid po vařečce + vycházka podle počasí Kontakty: mob.: , pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková Otevírací doba: Po: hod., út a čt: 9 12 a hod., pá: 9 12 h. Projekt STD Sušice pro duševně nemocné je realizován za podpory Plzeňského kraje a města Sušice pátek 7 sobota 8 neděle 9 pondělí 10 úterý 11 středa 12 čtvrtek 13 pátek 14 sobota 15 neděle 16 pondělí 17 úterý 18 středa 19 čtvrtek 20 pátek Zmizení Eleonor Rigbyové: On; Ona USA, 100 min., 110 Kč, titulky Posezení s Martinem Mejstříkemy Zmizení Eleonor Rigbyové: Ona USA, 100 min., 110 Kč, tit Winx club: V tajemných hlubinách ITA, 98 min., 100 Kč, dab Tři bratři ČR, 90 min., 90 Kč Za kamarády z TV 9 ČR, 50 min., 40 Kč OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Včelka Mája (3D) USA, 79 min., 150 Kč, dab Cyklus cestovatelských přednášek Albánie 90 min., 50 Kč John Wick USA, 96 min., 110 Kč, titulky Interstellar USA, 169 min., 100 Kč, titulky Škatuláci USA, 97 min., 110/90 Kč, dab. John Wick USA, 96 min., 110 Kč, titulky Česká pivní válka ČR, 70 min., 90 Kč Škrtněte si, prosím 120 min., 100 Kč Interstellar USA, 169 min., 100 Kč, titulky Frank IRL/GBR, 95 min., 100/80 Kč pro členy FK, titulky Interstellar USA, 169 min., 100 Kč, titulky Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý NOR/ISL, 100 min., 100 Kč, titulky Včelka Mája USA, 79 min., 110 Kč, dab. Get On Up Příběh Jamese Browna USA, 138 min., 110 Kč, tit. Magický hlas Rebelky ČR, 90 min., 80 Kč Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý NOR/ISL, 100 min., 100 Kč, tit. Drákula: Neznámá legenda USA, 92 min., 110 Kč, titulky Boj sněžného pluhu s mafií NOR, 115 min., 100/80 Kč, titulky Hunger Games: Síla vzdoru 1. část USA, 120 min., 120 Kč, titulky Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Do 12 let nevhodné Koncert Seniorská projekce Cestovatelské přednášky Divadelní a umělecká představení Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Zmizení Eleonor Rigbyové: On; Ona Newyorčané Conor a Eleanor byli šťastným párem, dokud do jejich životů nevstoupila nečekaná osobní tragédie, na kterou nebyli, a ani nemohli být připraveni. Talentovaný režisér s empatií a citem nahlíží do nitra dvou raněných bytostí ve snaze zjistit, zda silné citové pouto může ustát i prožité neštěstí. Část On vypráví o snaze muže opět se spojit s milovanou, ale odcizenou ženou, zatímco část Ona pojednává o mladé ženě, která se snaží znovu nalézt samu sebe. Interstellar Co čeká výzkumníky při cestě vesmírem za horizontem událostí? Jiná dimenze? Verze našich životů? Nebo je jen nicota? A je možné průchodem červí dírou měnit čas? Včelka Mája (3D) Nové příběhy včelky Máji v novém kabátě. Škatuláci Mladý hrdina strávil většinu svého života v podzemí. Nebyl tam ale sám. Vychovávali ho skřítci. A právě ti teď od něj potřebují pomoc, protože s jejich domovem to nevypadá zrovna nadějně Česká pivní válka Svět kolem nás se stále mění. A s ním se mění i naše pivo. Co se skrývá za tradičními pivními značkami v éře globalizace? Co se stane, pokud se tekuté národní dědictví promění v Eurobier? Mnozí lidé věří, že pivo a jeho charakter ovlivňuje život národa více, než si myslíme. A stále více jich věří, že český pivní průmysl už není český. Škrtněte si, prosím Poutavá talkshow Radka Nakládala a jeho hostů. Tentokrát pozvání přijali špičkový český saxofonista Ivan Myslikovjan a sušický učitel a hudebník Vladimír Kratochvíl. Během pořadu potěší diváky svoji hrou na saxofon nejen Ivan Myslikovjan, ale také i žáci ZUŠ Františka Stupky v Sušici saxofonového oddělení Vladimíra Kratochvíla. Frank Netradiční, stylově výrazná tragikomedie sleduje nadšeného, ale netalentovaného muzikanta Jona, který se ve snaze vymanit se z prostředí maloměsta a každodenní pracovní rutiny připojí k alternativní hudební skupině The Soronprfbs. Ta je ovládána excentrickým, talentovaným a citově labilním Frankem, hudebním géniem, který se skrývá za obrovskou papírovou hlavou, kterou z té vlastní nikdy nesundá. Ani to, že se krátký záskok změní v trvalou přítomnost ve skupině, ani nevraživost ostatních spoluhráčů či ztráta všech finančních prostředků Jona nepřinutí k odchodu ze skupiny. Hravý snímek je volně inspirován osudem kultovního hudebníka Franka Sidebottoma (stvořeného komediální legendou Chrisem Sieveyem), stejně jako dalšími outsidery hudebního světa Danielem Johnstonem a Captainem Beefheartem. Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý V roce 2009 přinesl Wirkola na stříbrná plátna kin hororovou komedii Mrtvý sníh, ve které nechal ožít nacistické zombie na zamrzlých pláních severního Norska. Jejich mise však neskončila a ve snímku Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý se chystají na totální genocidu, aby tak dostáli svému poslání nastolit vládu jednoho vůdce. Pokud si myslíte si, že váš nejhorší den je ten, kdy zabijí vaši přítelkyni sekyrou, vám uříznou motorovou pilou ruku a s hrůzou v očích sledujete, jak armáda nacistických zombie požírá vaše kamarády, tak to se šeredně mýlíte. To je teprve začátek. Get On Up Příběh Jamese Browna Film věnovaný životu a osudu zpěváka a hudebního skladatele Jamese Browna, který měl zásadní vliv na vývoj soulové a funkové hudby. Jeho skladby zásadně ovlivnily i zvuk současného rapu a hip hopu. James Brown získal přezdívky Mr. Please Please Please, Mr. Dynamite, nejčastěji ale The Godfather of Soul. Jeho život byl pestrý a kontroverzní. Na jednu stranu byl uznávaným umělcem, na druhou stranu byl obviňován z týrání žen, přechovávání drog a byl i několikrát odsouzen do vězení. Tři bratři Kouzelný svět pohádek, laskavého humoru a písniček, které hladí to vše můžete prožít v pohádkovém filmu Jana Svěráka. Magický hlas Rebelky Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 Marta Kubišová setrvala se ctí dvacet let v odporu proti komunistickému režimu. Když jí bylo dvacet sedm let, byla ve svém strmém profesním vzletu sestřelena ruskými okupačními tanky, které obsadily Československo.Důvodem byla pravděpodobně zpěvaččina píseň Modlitba pro Martu, která se stala protestsongem okupované země. Marta, trojnásobná Zlatá slavice z let 1966, 1968 a 1969 a sex symbol tehdejší doby, se živila lepením pytlíků. Stres vyvolaný dramatickou změnou života a normalizační beznadějí vyústil ve zpěvaččinu osobní tragédii. Svůj osud zpěvačka nesla bez reptání, přestože se stala terčem výslechů a šikanování ze strany Státní bezpečnosti. Za kamarády z TV 9 Další příhody maxipsa Fíka, Kosích bratrů, nebo kluka z plakátu. Nebude chybět ani Rumcajs s mankou, víla Amálka a Maková panenka Boj sněžného pluhu s mafií Příběh spravedlivé pomsty s lavinou mrtvých těl vypráví režisér s pořádnou dávkou černého humoru, překvapivých zvratů i elegancí a výsledkem je zábavný a inteligentní akční thriller z prostředí zasněžených drsných norských hor. Hunger Games: Síla vzdoru 1. část Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? Prezident Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo. Bude připravovaná revoluce v čele s Katniss úspěšná? Cena může být hodně vysoká. John Wick Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčním thrilleru, kde se bude kácet les a kde budou létat třísky. A který slibuje stylovou akční jízdu, jaká v kině dlouho nebyla. Oba jsou nájemní zabijáci, staří a dobří přátelé a teď se postaví proti sobě. Jeden se totiž stal zakázkou toho druhého. Winx club: V tajemných hlubinách Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená uzavřít s Winx dohodu. Víla Politeya jim řekne, že proto aby aktivovali trůn je potřeba osvobodit Tritanuse z Oblivionu, ale předtím musí získat životní sílu krále. Winx si okamžitě vzpomněly na Skaje, který je králem Eraklionu a manželem Bloom. Čarodějnice vyráží do Gardenije, kde Bloom a Skáj tráví společné chvíle. Posezení s Martinem Mejstříkem od proběhne v kinokavárně povídání s jednou z ikon listopadových událostí roku 1989 Martinem Mejstříkem. Přijďte si poslechnout nejen o 17. listopadu 1989.

8 strana 8 Hokejisté vybojovali cennou výhru CZ Leas Cehnice TJ Sušice 3:9 (0:3, 3:0, 0:6) Utkání dalšího kola okresního přeboru hrané 1. listopadu ve Strakonicích od začátku probíhalo v režii rozhodčích. V páté minutě první třetiny usedal na trestnou lavici již čtvrtý hráč TJ Sušice. Tato skutečnost paradoxně znamenala pro sušické hráče odhodlání se semknout, dlouhé oslabení 5:3 s velkou dávkou nasazení přestát a po té zaútočit. To se třemi vstřelenými brankami povedlo a po první třetině byl stav 0:3.Ve druhém dějství Sušičtí nenavázali na hru v první třetině a nechali domácí vrátit se zpět do zápasu. Cehničtí během druhé části stav vyrovnali na 3:3. Třetí třetina probíhala již zcela pod taktovkou hráčů TJ Sušice. Šesti brankami v poslední třetině opět otočili stav ve svůj prospěch a dovedli tak zápas k uspokojivému konci.výborně zachytal brankář Skolek, skvělým výkonem a třemi brankami se předvedl Martin Vávrů. Branky (Asistence): 25 Hrubý (Řezníček), 31 Hrubý (Křenečka), 40 Hrubý (Řehoř) 10 Fedor (Vávrů), 15 Rychtařík (Petera), 17 Fedor (Šašek), 46 Šašek (Fedor), 49 Vávrů (Vachoušek), 51 Vávrů (Ryšavý, Rychtařík), 56 Lejsek (Broža), 57 Vávrů (Rychtařík), 60 Lejsek Sestava Sušice: Skolek Rendl, Broža, Lejsek, Myslík Šašek, Korál, Fedor, Ryšavý, Vávrů, Vachoušek, Petera, Rychtařík, Kutil. Vyloučení: 7:9 Rozhodčí: Vovčko, Vacek. -BK- Sport Republikový úspěch judisty Aleše Zemena Sušický judista Aleš Zemen se po dvou letech vrátil na vrchol mládežnického juda. Na Přeboru České republiky starších žáků vybojoval v těžké váze stříbrnou medaili. Zopakoval tak skvělý výkon z roku 2012, kterého dosáhl ještě za svého působení v kategorii mladších žáků, kde rovněž skončil stříbrný. Zemen má za sebou letos úspěšnou sezonu. Na jaře vybojoval s týmem SKP Benešov titul z Přeboru České republiky družstev starších žáků, ve kterém hostoval a ve kterém se významně podílel na zisku titulu. Jako poslední z družstva uzavíral utkání, všechny své zápasy vyhrál. Otáčel tak klíčové momenty utkání ve prospěch družstva SKP Benešov. Letošní Přebor České republiky starších žáků se konal v sobotu 18. října v Ostravě. Změřit své síly a dovednosti sem přijelo 190 judistů, kteří se na přebor kvalifikovali z pěti kol Českého poháru. Zemen absolvoval tři z nich a bodově se zařadil na třetí místo v ranking listu. Posledního kola Českého poháru se Zemen nezúčastnil pro zranění kolene, které potřeboval do zahájení přeboru doléčit. Otázkou zůstávalo, jestli dvoutýdenní tréninkový výpadek zásadně ovlivní jeho výkon. V prvním kole Zemen získal volný los a postoupil rovnou do druhého kola, kde na něj čekal Patrik Šabo z J.V. Judo Rumburk. Soupeře po krátké chvíli udolal hodem na záda a postoupil do semifinále. V boji o postup do finále se utkal s Janem Weitoschem z Univerzitního sportovního klubu Praha. Zemen začal zápas poněkud vlažně, čehož soupeř využil a dostal se do bodového vedení. Bodový náskok soupeře Zemena nastartoval a v několika ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ pá so so út st pá pá so ne po po út st pá pá od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do málo vteřinách poslal soupeře nekompromisně na záda. Semifinálový zápas vyhrál a postoupil ze své části tabulky do finále. Z druhé části tabulky postoupil do finále Jan Mašek ze Sokola Tábor. Oba závodníci se dobře znali a měli si co oplácet z předchozích soutěží. Očekával se spíše opatrný zápas vyčkávající na chybu soupeře. Tomu odpovídala první minuta zápasu. V druhé minutě se Zemen pustil do iniciativy a začal technicky soupeře tlačit, ten mu ale žádnou techniku nedovolil proměnit v bodový náskok a veškeré útoky si ohlídal. Nátlakem však Zemen docílil udělení trestného bodu soupeři za nedovolené bránění a dostal se tak poprvé do vedení. V poslední minutě bylo vidět, že Zemenovi ubývá se svým o dvacet kilo těžším soupeřem sil a ten toho využil. Začal vyvíjet nátlak na Zemena a ten si 38 vteřin před koncem zápasu vysloužil trest za pasivní bránění. Stav byl srovnán. O chvíli později hodil Mašek Zemena na bok a dostal se do vedení. Zemen ve zbývajících patnácti vteřinách nedokázal již odpovědět účinnou technikou a zápas prohrál. Judoclub Sušice bude letos ještě bojovat o šest mistrovských medailí. Začátkem listopadu startují v Plzni na Mistrovství České republiky dorostenek Eva Marešová a Veronika Heberleinová a v Praze koncem listopadu na Mistrovství České republiky v soutěžích Kata dvojice dorostenek Eva Marešová a Veronika Heberleinová v provedení Nage no kata kategorie B (kata 9 technik v postoji), dvojice seniorů Petr Kämpf a Miloslav Lerch v provedení Nage no kata kategorie A (kata 15 technik v postoji) a Katame no kata (kata 15 technik na zemi), Petr Kämpf a Luboš Smetana v provedení Kime no kata (stará kata sebeobrany 20 technik proti noži, meči a neozbrojenému útoku). Blahopřejeme k dosavadním výsledkům a držíme palce! -JCS-!!!SOUTĚŽ HLEDÁ SE JMÉNO PRO ŽABIČKU!!! Pamatujete si naší žabičku, která na konci prázdnin cvičila s dětmi? Vymyslete pro ni to nejlepší jméno, namalujte obrázek a vyhrajte. Nezapomeňte z druhé strany obrázku vedle vašeho jména přidat také věk a kontakt na jednoho z rodičů. Obrázek se jménem nechte do na recepci bazénu. Sušické noviny 20/2014 Totální výbuch Fotbalisté dostali doma 9 gólů od Hořovicka Obránce Petr Matějka uniká Hořovickým, v pozadí Václav Jech. V Žichovicích ladí formu, tréninky pokračují Krutý výsledek 0:9 hovoří za vše. Sušičtí fotbalisté si první listopadovou neděli sáhli na samotné dno, divizní zápas s Hořovickem naprosto nezvládli. V úvodní dvouminutovce přišly dvě branky, do konce poločasu jich bylo celkem šest a jen málo chybělo k tomu, aby hosté nastříleli dvojciferný výsledek. Pamětníci místního fotbalu asi těžko vyloví z hlavy podobný propadák Diváci teprve zaujímají místa na tribuně. Rozhodčí poprvé foukne do píšťalky, domácí rozjíždějí úvodní akci zápasu. Stoper Melka ale míčem napálí záda spoluhráče, hosté vyrážejí do rozhozené obrany a po dvaceti vteřinách hry dávají první branku. Neuvěřitelné, kroutí hlavou diváci. Jenže neuplynou ani dvě minuty hry, Fusch na pravé strany hřiště nechává projít hostujícího záložníka, vzniká další brejková situace. Hořovický Štěpnička zvyšuje na 2:0, hra domácích se absolutně sype. Do konce poločasu svítí na pověstných modrých hodinách zlověstné skóre 0:6. Pokračovat ve hře v té chvíli už postrádalo větší smysl. Kdo přišel na zápas až na druhou polovinu, mohl si myslet, že jde o nějakou legraci. Bohužel, tentokrát nešlo o aprílový žertík, ale o krutou realitu odrážející dění na hřišti. Po přestávce Hořovicko přidalo ještě tři branky, nakonec zvítězilo 9:0. Jedinou a hodně smutnou útěchou domácích mohlo být to, že zápas neskončil dvojciferným výsledkem. Tohle jsem v kariéře ještě nezažil, kroutil hlavou ofenzivní záložník Sušice Tomáš Linhart. Jeden z mála, co na hřišti alespoň zčásti ukazoval parametry divizního fotbalisty. Sušickým nevycházelo vůbec nic. Hráči po rychlých gólech ztratili sebedůvěru, absolutně selhala stoperská dvojice. Jakub Melka odešel na lavičku už ve 32. minutě, Lukáš Kodýdek ho následoval v 63. Přitom se stává jen výjimečně, že trenéři sahají do zadních řad. Tentokrát ale šlo prakticky o nezbytný krok. Na výsledku se podepsala také absence dvou brankářů (Gill kvůli karetnímu trestu, Jarolíma nepustilo do hry zranění), zápas si tak se vším všudy vychutnal Jan Ludvar, který běžně nastupuje v okresním přeboru za béčko. Těžko mohl zažít horší divizní premiéru, jeho spoluhráči mu utkání vůbec neusnadnili. Sušickým také chyběla řada dalších hráčů. Z lavičky do utkání zasáhl i Pavel Hubáček, který nastoupil ve 42 letech a odehrál závěrečnou čtvrthodinu. Celé mužstvo musí na jeden z nejhorších zápasů klubové historie co nejrychleji zapomenout. S osmi body se krčí na posledním místě tabulky, do konce podzimu zbývají poslední dva zápasy (neděle 9. listopadu od doma Český Krumlov, sobota 15. listopadu od v Klatovech). Jedno je jisté pokud chtějí sušičtí fotbalisté pokračovat další sezonu v divizi, musejí zvednout hlavy a podávat úplně jiné výkony. Sušice Hořovicko 0:9 (0:6) Rozhodčí: Cupl Janoch, Špindlerová. Diváků: 350. Sestava TJ Sušice: Ludvar Skrbek (75. Hubáček), Kodýdek (63. Budil), Melka (32. Matějka), Szedmák Hrach, Krejčí Linhart (70. Jech), Vrhel, Fusch Kočí. -jon- Na podzimním soustředění se sešel tým mladých fotbalistů TJ Žichovice minulý týden. Do týmu, kde trénují ročníky (ale i mladší), v současné době patří děti nejen z Žichovic. Na zelenou trávu do kolektivu kamarádů sem jezdí fotbalisté z Dražovic, Rabí, Budětic, Malého Boru, i z Domažlicka. Mezi kluky se neztratí dvě děvčata, která jsou na trávníku díky svým fotbalovým výkonům nepřehlédnutelná Klárka Smetanová (10) a Veronika Šafandová (10). Rozhodně si nenechají nic líbit a svým soupeřům nedají nic zadarmo. V současné době trénuje pod vedením Václava Smetany, Petra Mareše a Jiřího Smetany šestnáct hráčů: Pavel a Petr Tučkovi, Tomáš Krejčí, Jiří Smetana, Klára Smetanová, Veronika Šafandová, Petr Mareš, Marek Vrba, Tomáš Kudera, Martin Voldřich, Zbyněk Slavíček, Tomáš Beneš, Lukáš Abrahám, Lukáš Fryje, Dominik Zahrádka, Vojtěch Smetana. V posledních letech je obecně docela problém naplnit žákovské týmy, a to nejen v obcích, ale i ve městech. Aktivních dětí stále ubývá, v menších obcích se navíc připojuje i komplikace v podobě dojíždění do škol do vzdálenějších míst. Profesionálové hodnotí sportovní aktivitu dnešních dětí poměrně skeptickými slovy: Mládež je v současné době bohužel čím dál línější. A to je problém, který podle mě v naší době těžko zastavíme, tvrdí na základě mnohaletých tělocvikářských zkušeností olympijská medailistka ze zimních her v Sarajevu Květa Pecková. Když se podíváte například na děti ve věku deset let, tak vidíte, že značně poklesly jejich tělesné dovednosti, říká dlouholetá tajemnice Asociace plaveckých škol Jana Boubínová. Je pravda, že motivace dnešním dětem velmi chybí. Chybí jim motivace pro to, aby byly dobré a zlepšily se, doplňuje bývalá plavecká reprezentantka Ilona Hlaváčková-Kudrnáčová, dnes plavecká trenérka.i proto je třeba podporovat v podstatě jakoukoliv pohybovou aktivitu dětí a zejména tu pravidelnou. Naštěstí se pořád ještě najdou takoví nadšenci, kteří si pod svá křídla vezmou třeba fotbalový potěr a snaží se jim vštípit nejen zásady fair play, ale i zdravého životního stylu, týmovou spolupráci a smysl pro zodpovědnost. A za to jim patří velký dík. Jde nejen o schopnosti, ale možnosti, o motivaci, o zázemí. Žichovičtí našli to své právě na místním hřišti, kde se o ně vzorně starají. Od ubytování až po kuchyni a servis, který zde zajišťují manželé Krejčovi. Navzdory nepříliš optimistickým obecným názorům se ale (nejen) žákovské týmy drží, připravují se na další a další sezony a vítají každou novou posilu. TJ Žichovice bude pořádat nábor do fotbalového oddílu na jaře příštího roku. Přes zimu bude probíhat příprava v tělocvičně, jaro by mělo patřit opět trávníku, několikadennímu soustředění, v létě pak plánují trenéři s dětmi vyrazit na vodu. Budeme jim držet palce, aby do jejich řad přibyly další nadšené posily. Vítáni jsou samozřejmě (celoročně) i příznivci a podporovatelé mádežnického sportu z řad sponzorů, bez nichž by to nešlo. Na fotografování při podzimním soustředění se tým oblékl do nového. Díky Jiřímu Říhovi mají kluci a holky fungl nové dresy a... sluší jim, že? Na oplátku by sponzora potěšily vítězné zápasy v příští sezoně. Tak uvidíme, tým se sehrává a piluje techniku, určitě se budeme snažit, aby výsledky byly co nejlepší, dodávají trenéři žichovických žáků. -as-

9 Sušické noviny 20/2014 Inzerce strana 9 PARTNER CK EXIM TOURS ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZÁJEZDŮ NA LÉTO 2015 od CK EXIM TOUR, BLUE STYLE, ALEXANDRIA, FISCHER, ČEDOK a dalších.. VÝHODNÉ CENY NA PRVNÍ MOMENT SLEVA až 21% a až 2 DĚTI ZDARMA ZÁJEZDY V ZIMĚ K BLÍZKÝM MOŘÍM A ZA EXOTIKOU odlety z Prahy, Mnichova, Vídně... AKTUÁLNÍ SUPERLAST MINUTE OD VŠECH ČESKÝCH I NĚMECKÝCH CK, poradíme Vám s výběrem ZÁJEZDY SENIOR 55+ /VELMI VÝHODNÉ CENY/ - JARO A PODZIM 2015 LÁZEŇSKĚ POBYTY ČR, SLOVENSKO, MAĎARSKO LETENKY, JÍZDENKY, POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ ZÁJEZDY NA MUZIKÁLY - ODJEZD ZE SUŠICE: FANTOM OPERY a ADDAMS FAMILY , MAMMA MIA Přihlášky IHNED, omezený počet vstupenek! NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku! NÁBYTEK HOLÍK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice a Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského kraje Agentura Venkova, o. p. s. vás zvou na přednášku Včely a jejich nezastupitelná funkce v přírodě Kdy a kde: od 9.00 hod., SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 2. patro zasedací místnost Přednášející: Jaroslav Sedláček, Příchovice Program: celoroční práce se včelstvem, údržba úlu, nemoci včel a jejich prevence, chovatelství a plemenitba, med a jeho zpracování Občerstvení a vstup zdarma Z důvodu omezené kapacity (40 míst) se přihlašujte Ing. Kateřině Karasové tel následně obdržíte potvrzení účasti ANGLIČTINA A NĚMČINA PRO ŽIVOT SOŠ A SOU SUŠICE NABÍZEJÍ JAZYKOVÉ KURZY OBECNÉ ANGLIČTINY A NĚMČINY A NOVĚ KURZY ODBORNÉ ANGLIČTINY A NĚMČINY Business English, Business Deutsch English for Tourism, Deutsch für Tourismus připravíme pro vás kurzy odpovídající vaší úrovni pokročilosti připravíme pro vás kurzy v menších skupinkách (max. 8), aby se dostalo na každého připravíme pro vás i individuální výuku ušitou na míru, se zaměřením, které si sami zvolíte připravíme pro vás kurzy odborného jazyka tak, abyste uměli profesionálně vystupovat Výuka bude probíhat v moderně vybavených jazykových učebnách (interaktivní tabule a notebooky pro naše studenty jsou pro nás samozřejmostí!). Cena kurzu se odvíjí podle počtu účastníků. Při počtu 6 účastníků zaplatíte za 20 lekcí (1 lekce = 90 minut): Kč Přihlásit se můžete u PhDr. Evy Kolačné na telefonním čísle nebo em na adrese: PRVNÍ LEKCE ZDARMA! TĚŠÍME SE NA VÁS! prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy, židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny, bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích! máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý Prodejna po rekonstrukci SUŠICE tel , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory SLEVA 20 % CALIBRA pochoutky pro psy a kočky, různé druhy sleva 20 % KRMIVA OŠETŘOVNA PSÍ SALON VĚRNÝ 1 066, Z Á K A Z N 1 119, ROYAL CANIN kočičí granule, různé druhy 2 kg +DÁREK + DÁREK 1 343, AKCE PRO PLAN DOG ADULT LARGE ROBUST 14 kg * ) * ) Prodejny ZOO-VETERINA: SUŠICE, Americké armády 76, tel KLATOVY, nám. Míru 150, tel (také on-line objednávky pro psí salón) Í K HUHU stelivo pro kočky, bez vůně 20 l SLEVA 15 % 454, 376, 395, LISTOPAD PROSINEC *) Na zboží v akci Na zboží v akci se až 5% slevy z Věrnostního programu VĚRNÝ Í K Z Á K A Z N VZTAHUJÍ STŘÍBRNÁ A ZLATÁ NEDĚLE SLEVA 10% PRODEJEN NA CELÝ SORTIMENT GOURMET vánoční balíček pro kočky 1,02 kg limitovaná nabídka VĚRNÝ 182, Z Á K A Z N 191, 1 Í K

10 strana 10 Inzerce Sušické noviny 20/2014 BAZAR DUHA Rabí NÁBYTEK Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně, postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek, bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny. Kontakt paní Tučková, tel , Náměstí Rabí. Otevírací doba: po pá , so po telefonické domluvě i v jiném čase Těšíme se na vaši návštěvu PRODEJ Prodám mláďata afrických šneků nenáročný domácí mazlíček. Vhodný pro alergiky. Tel Prodám bílé kachle ze starého rozebraného kachlového sporáku. Cena dohodou. Tel Domácnost prodám: 1. Válenda s úlož. prostorem za odvoz. 2. Lustr 3ramenný žlutý kov + mléčné sklo = 190 Kč. 3. Židle polstrovaná 40. léta funkcionalismus cena 390 Kč. Tel Prodám velké pokojové květiny. Palma Yucca, tch. jazyk, bambus, kovbojský kaktus. Výška květin cm. Cena Kč/ks. Tel Prodám plynový kotel závěsný 24KW, velmi zánovní, vč. odkouření. Cena: levně PROTHERM. Tel Prodám Dacia LOGAN MCV kombi 1,6 MPI/64 kw, r. 08/2010, červená, v dobrém stavu. ABS, posilovač řízení, el. okna, centrální zamykání, rádio. Pěkné a prostorné auto. Nebourané. Najeto km. Cena Kč. Dohoda možná. Tel Prodám smrková prkna suchá, šedé eternitové šablony nepoužité a 4 ary zahrady. Dohodou. Sušicko. Tel Prodám českou bílou rohatou kozu (dojnou) Kč, dvě letošní ovečky během října Kč. Dohoda možná. Dlouhá Ves. Tel Prodám společenské šaty, dlouhé, bílé, velikost 36, vhodné na věneček, nebo maturitní ples. Cena Kč. Tel Prodám výbavičku na miminko. Oblečky jsou jako nové, za rozumnou cenu. Tel Prodám pokojový lustr pětiramenný, kombinace dřevo-žlutý kov, mléčné kornouty, cena 800 Kč, dále prodám bavlnky na vyšívání, různé barvy za poloviční cenu než v obchodě. Tel Pro sběratele prodám: Gramorádio EUROPHON RDG Retro rádio ze 70. let 20. stol. plně funkční. Vhodné i k běžnemu užívání. Špičkové gramo své doby. Cena Kč. Tel Prodám pojízdnou kazatelnu (posed na podvozku za traktor, dřevěná nástavba zateplená, vyložená kobercem, podrobnosti na tel nebo na . Cena Kč, dohoda. Prodám čtyři palety broušených cihelných bloků THERMOPOR šíře 36,5 cm, cena 25 Kč za kus, pětikomorovou PILATES Odstraní boles zad * Zpevňuje a formuje celé tělo Nezatěžuje klouby * Vhodné pro všechny věkové kategorie Čtvrtek: hod. Komunitní centrum Káčko 2. patro (velký sál) Řádková inzerce polykarbonátovou desku 2,1 x 2,2 m, žulové velké žlaby 4 ks, přípojné dětské kolo. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč. Tel Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 13. listopadu 2014 ve 12 hodin Nabízím k prodeji kozí mléko z domácího, pastevního chovu, bez zápachu, vyzkoušené. Po domluvě pravidelný dovoz za 20Kč/1litr. Sušice. Tel Prodám vlašské ořechy PAPÍRÁKY. Tel KOUPĚ Koupím frézu Jičínskou MF70 s lištou i v rozbitém nepojízdném stavu a ještě koupím pilu cirkulárku pouze s podavačem a kryty tovární výroby. Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel Koupím pařák na brambory. Tel Koupím kamna Petry v pěkném stavu. Tel Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji. Tel , Koupím vzduchovku české nebo německé výroby i poškozenou. Tel Koupím frézu MF70 nebo naftovou TJ6,5, ale nejlépe traktor Zetor i bez SPZ, v horším stavu nevadí (něco do lesa na dříví) děkuji. Tel Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu! Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím větší obytný přívěs, starší i bez SPZ. Sušicko. Tel BYTY NEMOVITOSTI Pronájem: nový moderně zrekonstruovaný nebytový prostor 72 m 2 v historickém centru Sušice. Nájem: 9000 Kč/měs. Tel Pronajmu garsonku 21 m 2 v Sušici, blízko centra, v panelovém domě u krytého bazénu. Tel Hledám podnájem bytu 1. kat. 1+KK v Sušici. Jsem solventní žena středního věku. Prosím, nabídněte, spěchá. Tel Prodám byt 1+3 v osobním vlastnictví v Sušici. Cena dohodou. RK nevolat. Informace na tel Reality Verus, s.r.o., prodej bytu 2+1, 65 m 2, panelový dům, Sušice. Byt je po částečné rekonstrukci, nové podlahové krytiny, nová plastová okna s vnitřními i venkovními žaluziemi, nová kuchyňská linka a koupelnové jádro udržované v původním stavu. Byt je k nastěhování Cena Kč Více na: Tel: Krákorová. Reality Verus, s. r. o., pronájem bytu 1+1, 50 m 2, volný od a pronájem bytu 2+1, 90 m 2, volný od Oba byty jsou v Kašperských Horách. Více na: Tel: Krákorová. Reality Verus, s.r.o., pronájem byt 2+KK v rodinném domě Petrovice u Sušice obec Pařezí. Dům je na polosamotě, s překrásným výhledem do krajiny. Bytová jednotka má svůj vlastní vchod a k dispozici i část zahrady. Vhodné pro dvě osoby. Více na: Tel: Krákorová. Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích. Informace tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Drábková Herzová, Sušice. Tel RŮZNÉ Nabízím soukromou výuku německého jazyka pro začátečníky, pokročilé. Státní zkouška v SRN. Tel Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné zkoušky. Individuální přístup pro děti s poruchami učení a ADHD. Tel Kurz přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Opakování učiva z Čj a Mat. Příprava na testy SCIO. Průběžné ověřování znalostí. Předpokládaný termín zahájení listopad. Tel Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Hledám spolubydlícího studenta do podnájmu 2+1 v Českých Budějovicích Lidická tř. Nájem Kč/měsíc. E- mail: Hledám zbývající muzikanty do hudební party nebo bandu postrádající kytaristu. Věk cca let. Signály na tel Důchodce hledá přivýdělek podzim zima. Tel Vyměním mag. rotoped,,keller KMO 411,, Manuál k motoru zobrazuje 5 funkcí. Za cyklistické válce, upínání za přední vidlici. Podle stavu válců, přidám 2 zapletená kola včetně galusek. Klatovy, tel Otavské strojírny a.s., provozy Sušice a Horažďovice hledají pracovníky na tyto pozice lakýrník svářeč černé železo, nerez, hliník zámečník požadujeme: vyučení v oboru, praxe výhodou nabízíme: dobré platové podmínky, závodní stravování Bližší informace na telefonu Irena Krákorová Prodej a pronájem domů, bytů a pozemků Zajistíme pro Vás: služby hypotečního makléře, odhad nemovitosti, bezpečný převod peněz, daňové přiznání, pojištění nemovitosti Individuální přístup a konzultace ZDARMA Náměstí Svobody 169, Sušice (vchod přes kavárnu Koruna - Illy) tel.:

11 Sušické noviny 20/2014 Příspěvky dopisovatelů strana 11 VZPOMÍNKA NA RODILÉHO ŠUMAVÁKA - EDU HONESE V neděli, 19. října odpoledne jsem dostala smutnou zprávu od Edovy sestry Aničky. Ta zpráva zněla: Dnes ráno zemřel Eda Tato zpráva zasáhla citelně nejen rodinu Honesovu, ale i mnoho dalších lidí, kteří Edu znali. Proč tuto vzpomínku nabízím i vám, čtenářům? Nebudu psát jeho životopis, vše už mnohokrát proběhlo v tisku. Osudy mnohočetných rodin na Šumavě si byly velmi podobné! Na pláních, jak se říkávalo místům, ležících 1000 metrů nad mořem nebyl život lehký! Obživu jim poskytovaly lesy a taky malá políčka, na kterých se pěstovaly především brambory, zelí, tuřín, z obilí to byl většinou jen oves a také len. Šumavští chlapi většinou pracovali jako dřevorubci. To se týkalo i Honesovy rodiny. Naše rodiny si byly velmi blízké. Eda byl nejstarší z osmi sourozenců, taktéž já byla nejstarší z osmi sourozenců. Oba jsme se narodili v německých rodinách, tudíž nás po válce čekalo nucené vystěhování. Výhodou bylo, že naši tátové i jejich synové pracovali v lesích, jejich rodiny nemusely odejít republika potřebovala lesní dělníky. Kdo jiný, než rodilí horalé znali tuto namáhavou práci, proto zde mohli zůstat. Byli to právě osídlenci Horské Kvildy, Filipovy Huti a okolí. Mezi nimi byla i naše rodina. Jen podotýkám, že v těchto zapadlých vesničkách zůstaly rodiny dřevorubců, mluvících pouze německým dialektem. Česky uměl jen učitel! Tuto dobu nebudu popisovat, vrátím se do let dospělosti Honesových synů a taky vám prozradím, jak jsem se osobně setkala s Edou. Tuším, že to bylo v letech , kdy dva bratři Honesových začali přibližovat s koňmi kmeny na dřeviště k Vydře, pod Jelenovem. Tenkrát přebývali přes týden u nás, přespávali na seně, nad stájí, kde našli ustájení jejich koně. Samozřejmě, Eda míval sebou i svou přítelkyni harmoniku! Postupně dřevařili i na Sušicku. Na hudební nástroje uměli hrát téměř všichni Šumaváci, aniž chodili do nějaké hudebky. Honesovci si založili malou kapelu, po večerech hrávali v hospůdkách, na svatbách a také v bavorském příhraničí. To je jedna etapa jejich života. Eda lesní práci opustil, nějaký čas provozoval s manželkou rekreační středisko a dlouhá léta vedl na Horské Kvildě prodejničku. Mimo jiné zastával několik volebních období post starosty Horské Kvildy. Moje nezapomenutelné vzpomínky: Každým rokem se jela na běžkách Sušická třicítka Většinou trasa vedla Povydřím, pak přes Výhledy na Horskou Kvildu, Churáňov a zpět. Na Horské Kvildě u Honesů bývala hodinka odpočinku. Sundali jsme běžky, opřeli o zeď konzumu a šli si něco koupit k snědku i na zahřátí. Většinou jsme si dávali groček, pak jsme si sedli za krámem na klády a vyhřívali se na poledním sluníčku. Někdy Eda vytáhl harmoniku a zahrál nám. To už jsme nepožadovali grog, stačil nám syrový rum! RUM = rozumně uložena měna, to bývalo naše heslo.po hodince jsme se rozloučili a sjížděli jsme podél Hameráku a podél Vydry, přes Turnerku jsme dojeli na Čeňkárnu k autobusu. Na Turnerce bývalo další zastavení na doplnění pohonných hmot! Edu a jeho sourozence znal každý návštěvník Šumavy! Poslední dobou, kdy Edovi občas nebylo tak akorát, domluvili jsme se, že se budeme každoročně setkávat na Horské Kvildě se všemi Honesovci. Sešlo se nás pokaždé nejméně dvacet přátel. Společně jsme vzpomínali na uplynulá léta, bratři Honesovi nám při setkání hráli samé šumavské písničky a my zpívali s nimi. Před dvěma lety, kdy jsme se opět setkali, to Eda nebyl ve své kůži,ale vše překonal, hrál dál a my zpívali a tancovali. Chýlilo se k večeru, několik z nás potřebovalo už odjet domů ale jak to uskutečnit, když je zábava v plném proudu? Dostala jsem spásný nápad, jak se decentně rozloučit. Vyzvala jsem všecky přítomné,aby si stoupli před muzikanty do půlkruhu a zazpívali si společně šumavskou hymnu Na krásně Šumavě. Vzala jsem bubeníkovu paličku a začala dirigovat jednou čelem k muzikantům, pak čelem ke sboru. Najednou Eda přestal zpívat i hrát, po tvářích mu stékaly slzy! Takto skončilo naše poslední setkání. Když nás překvapila zpráva, že náš Eda od nás odešel navždy, celá ta naše parta se dohodla, že Edu doprovodíme na jeho poslední pouti na tomto světě. Ano, sešli jsme se všichni! A nejen my! Edovi se přišli poklonit všichni, co ho znali. Za rakví šli všichni jeho příznivci a při poslední písni Na krásné Šumavě nám všem tekly slzy jako tenkrát Edovi na Horské Kvildě. Za všecky přátele jsem předala kondolenční soustrast ve znění: Ze šumavského náhrdelníku zmizel další korálek zakutálel se, budeme ho dlouho hledat nenajdeme ho! Zůstanou nám jen vzpomínky na milého, pracovitého, spravedlivého, pravého Šumaváka! Je nevhodné říkat, že někdo měl krásný pohřeb. Eda ho skutečně měl! Když se vycházelo z kaple ke hrobu, celou krajinu osvítilo sluníčko, nad hrobem promluvili jeho věrni přátelé kamarádi. PhDr. Vl. Horpeniak, Emil Kintzl a Přemysl Čech. Eda je pochován ve Vimperku v rodinném hrobě svých rodičů a zesnulých mladších bratrů. S úctou tyto vzpomínky sepsala Marie Malá. Klostermannova chata na Modravě stojí již 90 let Vznik ČSR v roce 1918 umožnil nebývalý rozvoj aktivity tehdejším odborům Klubu českých turistů. Byly značeny nové cesty, stavěny rozhledny, turistické chaty a noclehárny. Svou aktivitou vynikal i odbor KČT v Sušici, založený již v roce Vedení klubu, z iniciativy prof. Antonína Friedla, uvažovalo v roce 1920 o možnosti postavení turistického hotelu či chaty někde v Povydří, aby turisté poznali krásy tohoto údolí. Bylo vyhlédnuto místo u Turnéřské chaty, ale majitel, město Kašperské Hory, toto zamítl. Další vhodné místo u Otýgelského dvorce znemožnil tehdejší projekt vyderské nádrže pro účely elektrotechnické. Celý rok následující byl věnován vyhledávání pozemku vhodného postupujíce hořeji ku Modravě. Majitel velkostatku Švarcemberk však odmítl pozemek prodati. Klubu se pak, po účinné propagaci střední Šumavy a proznačení nových cest,podařilo získat pozemek na Modravě a započíti se stavbou podle návrhu brněnského architekta Bohuslava Fuchse, který realizoval i Masarykovu chatu v Orlických horách. Po celý rok1923 se pilně pracovalo o čemž klub informoval veřejnost v Sušických listech. Celkové náklady stavby tehdy činily 1 milion korun a byly z velké části hrazeny ústředím KČT. Ten ale před jejím otevřením nepochopitelně svěřil chatu do péče odboru KČT ve Volyni. Sušický odbor, jako budovatel chaty, podal oprávněnou stížnost a teprve po něm byla péče o chatu svěřena Sušickým. Chata byla v neděli 22. června 1924 slavnostně otevřena za velké účasti turistů i významných hostů, včetně ministra obchodu Ing. Nováka. Místopředseda KČT dr. Bastl přivítal též choť čestného člena KČT spisovatele Karla Klostermanna s rodinou a připoměl, že chata je po spisovateli nazvána právem. Vždyť byl to Klostermann, který již jako student tak rád dlel u rodiny své na Šumavě, si ji zamiloval, splynul s lidem šumavským a který ve spisech svých tak mistrně a jedinečně nastínil nám bodré dřevaře a skláře šumavské. Týž byl zajisté nejpovolanějším vyjadřovatelem všeho života šumavského.jsem přesvědčen, pravil řečník, že jménem vás všech i celé české turistické obce mohu vyjádřit bol nad tím, že neúprosný osud nedopřál Klostermannovi, aby byl přítomen této dnešní slavnosti. Prvním nájemcem se stal pan Gustav Pšenička a měl se co ohánět. O 138 lůžek ve 28 pokojích a studenské noclehárně byl veliký zájem a o stravování a občerstvení ani nemluvě. Proč? Chata se stala východiskem do té nejkrásnější části Šumavy. Zajímavé jsou i tehdejší ceny: pokoj a 1 postel za 10 Kč, druhá postel 8 Kč, noclehárna 5 Kč, snídaně 2 Kč, oběd 9 Kč, večeře 6 Kč, pivo plzeňské 2 Kč. Oblíbená cesta ze Sušice podél Otavy a Vydry byla pak nazvána Cestou Karla Klostermanna. Na chatu byla zavedena telefonní linka. Odolala i prvnímu vloupání dvou pachatelů v roce 1926, kteří však po vyrušení zmizeli za tmy v lese nad skalkou. Také se stala trnem v oku německým hostin- ským, ale přesto dobře sloužila lidem až do zabrání Sudet. Pak následoval jen smutný osud. Pro svou výhodnou polohu sloužila za války říšské branné moci a po jejím skončení Pohraniční stráži. V padesátých létech minulého století se vrátila ke svému původnímu poslání. Sloužila pouze k rekreaci zaměstnancům Škodovky Plzeň, tehdy nazývané Závody V. I. Lenina, přestože Vladimír Iljič tam nikdy nepracoval. Nestaral se ani o údržbu krásné chaty, která byla neodbornými zásahy a zvyšováním kapacity ubytovaných velmi poničena. Proto musela býti ze statických důvodů roku 1996 uzavřena. Naštěstí téhož roku byla vyhlášena kulturní památkou. Po šesti letech strádání ji koupil Lukáš Soudek. Ten, za velmi vysokých nákladů, musel při rekonstrukci vyhovět požadavkům památkářů a správy NP Šumava. Hlavní projektant stavby arch. Jan Baksa se držel zdravého rozumu. Zvenku zachoval její původní vzhled, který je dominantou Modravy a vnitřek přizpůsobil dnešním přísným předpisům požárním, provozním a současným vyšším nárokům klientů. Za dva roky přestavby se zde vystřídalo pod vedením stavbyvedoucího Václava Vlčka na 40 firem, které odvedly výbornou práci. Tak byla chata zachráněna a slouží dobře návštěvníkům Šumavy. Je krásná zvenčí i zevnitř a proto nezbývá vás čtenáře pozvat na Modravu, abyste spatřili tu modravskou krasavici na vlastní oči. Ona se sice trochu změnila, ale co zůstalo stejné, je výhled z chaty do údoli, kde soutokem potoků Modravského, Roklanského a Filipohuťského nám vzniká překrásná řeka Vydra. A přejme jí,ať ji už nepotká nic zlého a dožije se té toužené stovky v dobré kondici. Emil Kintzl SUŠIČTÍ DĚKANI A KAPLANI Stručný přehled duchovní správy v Sušici (2. část) Období rekatolizace: Od husitských válek patronát nad farou a kostely s právem dosazovat duchovní mělo město Sušice děkan P. Herman provázel císařského komisaře Jana Kafku z Říčan na jeho reformační cestě prácheňským krajem sušickým děkanem P. Jan Struthio P. Šebestián Zbraslavský za něj bylo již obyvatelstvo katolické. Od roku 1644 děkanem a pak kanovníkem u sv. Víta v Praze. Zemřel P. Augustin Vitalis Valdenský P. Michael Augustin Natalis Blatenský děkanem zemřel P. Karel František Rozacius z Karlsperga jako děkan, přišel z Prahy od sv. Jiří, syn sušického rychtáře Tomáše Rozacia. Pochován u sv. Václava. Konec přijímání podobojí P. Jan Fr. Gotthard z Čechoslavu, od roku 1687 vikářem prácheňského kraje vysvětil kapli sv. Rocha. Zemřel roku 1700 pochován v děkanském kostele zachován zlomek mramorové desky P. Jan Václav Sperat, zřídil oltář sv. Jana Nepomuckého v děkanském kostele P. Daniel Ferdinand Gregoriades z Čechoslavu, byl také vikářem, Zemřel , pochován u Matky Boží (zachován náhrobní nápis) P. Jan Vít Šventele P. Jan Ignác Bayer (Bajer) P. Jáchim Ludvík Khegl de Longa Silva, byl ve Štěkni, Bechyni. Zemřel jako děkan roku 1731 zachována náhrobní deska P. Václav Martin Weissenregner z Weissenfeldu čestný kanovník ve St. Boleslavi. Nechal postavit kapli na Roku v roce Zemřel , pochován v kostele sv. Václava P. Jan Fabián Weissenregner z Weissenfeldu, jeho bratr, 1763 vysvětil kostel na Zhůří. Roku 1771 založil Bratrstvo úcty Anděla Strážce. Zemřel ve stáří 69 let, pochován v kostele sv. Václava P. Prokop Harrer děkan a titulární biskupská rada, namaloval pro děk. Kostel obraz sv. Václava, koupil zrušený poutní kostel na Andělíčku za 50 zlatých a tím jej zachránil. Zemřel a jako první děkan pochován mimo kostel na starém hřbitově u Matky Boží. Zachoval se jeho náhrobní kříž. Kříž na společném hrobě děkanů Prokopa Harrera a Adama Fialky. Kříž je ukázkou kovářského umění 18. století a je uložen v muzeu P. Prokop Podlešnovec, sušický rodák, jako vikář vysvětil kostel na Hůrce opět otevřel Andělíček k bohoslužbám. Zemřel P. Adam Fialka, děkan, narodil se v Sušici let byl biskupským notářem a vikářem. Byl prvním ředitelem Spolku lidumilného. Zemřel pochován v hrobě s děkanem Prokopem Harrerem. Celý rok 1844 až do dubna 1845 bylo sušické děkanství neobsazeno. Administroval kaplan P. Emanuel Walter, V dubnu 1845 byl zvolen a jmenován děkanem P. Emanuel Walter rodák z Domažlic, biskupský notář a vikář. Byl druhým ředite- PODZIMNÍ ETUDY Každé roční období má své ctitele, každé před nás klade jinou, neméně vzrušující krásu. Podzim přilétl po dráze babího léta, překvapil něžností zapadajícího slunce i hedvábností mléčných rán. Dluhy léta začíná splácet slzami dešťů i zlatými listy. Je to bláznivý malíř co maluje zahrady, parky, stráně a lesy. Poté tomuhle kraji zbudou jen tři barvy. Sytě zelená lesů, žlutá horských luk a hnědá oranišť. Krajina rozběhlá do daleka je nasycena vůněmi a pachy i nerozluštitelnou vůní ovoce, které ještě v posledních lem Spolku lidumilného. V roce 1848 se postaral o opravu Andělíčku. V roce 1853 slavnostně posvětil kapli na Kalvárii v Horách Matky Boží a od té doby se v ní začaly sloužit mše sv. Zemřel P. Matěj Petr nar ve Velkém Zdíkově. Od roku 1844 kaplanem a katechetou v Sušici. V roce 1869 posvětil kapli v Dobršíně. Roku 1883 oslava 200 let Andělíčka a za purkmistra Jiřího Karla byl založen spolek k obnově kaple Anděla Strážce. V roce 1885 oprava děkanského kostela. Byl strýcem p. Klementa Petra, zakladatele Kongregace Petrínů vnikla vzpoura proti sušickým židům, o jejíž uklidnění se P. Matyáš Petr přičinil. Sám byl zraněn. Zemřel a je pochován na novém hřbitově P. Karel Ruth sušický kaplan jako administrátor. Vypomáhal mu P. Jan Žahourek, druhý kaplan, na kněze byl vysvěcen P. Jan Thurnvald, děkan, nar. v Sušici V roce 1886 vysvětil zámeckou kapli ve Volšovech a v roce 1887 kapli P. Marie Lurdské. Od roku 1890 ředitelem Spolku lidumilného posvětil na náměstí nově opravený kříž u lékárny. Zemřel , pohřeb mu vypravila městská rada. Ing. Václav Šmídl pokračování příště zbytcích svítí pevnými obrysy velkolepých barev ze záplavy unaveného listí. Loučí se všechno, co vonělo a kvetlo a ukládá se k zimnímu spánku. V šeření obzoru obchází podzim stmelený tmou. Stíny, tah ptáků, vše míjivé, pozdní. Příroda je zkrátka naší pramátí. Je v nás, přestože s podzimem, navzdory jeho kráse, pociťujeme trochu smutku i nostalgie. Přesto si odnášíme z podzimních toulek domů pocit vděčnosti, obdivu a lásky, jakousi krásu ve zlomcích vteřin, jíž se nemůžeme nikdy dost nasytit ani nabažit. Ivan Nikl

12 SIGULDA CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ V LOTYŠSKU Toto označení se zdá poměrně nadnesené a nepravděpodobné, pokud si představíme samotné Lotyšsko, prostřední ze tří států, ležících v pobaltské nížině okolo Rižského zálivu na východě Baltského moře. Ledovec, který tvaroval toto území, zde zanechal obrovskou písčitou rovinu. Nejvyšší hora v Lotyšsku je vysoká 311 m nad mořem (Vrchol má tedy níže než sušické náměstí). Obyvatelé Siguldy na to říkají: My nemáme hory, ale máme údolí. Sigulda leží 53 km od hlavního města, vozí nahoru lidi i kola, je zde zábavná bobová dráha a několik rozsáhlých lanových parků. Sigulda je, ale i významným mezinárodním sportovním centrem. V roce 1986 byla vybudována profesionální bobová a sáňkařská dráha. Zde trénuje reprezentace a konají se závody. Neobvykle členitého terénního profilu využívali obyvatelé již v dávné minulosti. Na kopcích na opačných březích řeky byly vystavěny tři hrady Sigulda, Turaida a Krimulda, které oblast chránily Hudební sál v troskách hradu Hřbitov a smuteční síň významného přístavu, Rigy v těsném sousedství národního parku Gauja. Gauja je velká řeka, která se právě v okolí Siguldy zařezává hlubokým údolím do devonského pískovce. Zde se nachází místo s největším převýšením v Lotyšsku 85 m. Právě tohoto převýšení je využíváno v oblasti Siguldy. Shora z města vede několik sjezdovek dolů do údolí řeky a zpět nahoru lyžařské vleky a lanovky. Při naší letošní návštěvě na konci dubna (konference Douzelage) byly na sjezdovkách ještě pozůstatky sněhu. Zároveň již naplno běželo letní využití areálů lanovky Sušické noviny 20/2014 Zajímavosti strana 12 před dobýváním nepřátel. Dnes jsou hrady hojně navštěvovány turisty, údolí řeky je překlenuto lanovou dráhou. Z kabiny lanovky, uprostřed údolí nad řekou Gaujou si můžete vyzkoušet bungee jumping. Všechna lotyšská města mají značně složitou a pohnutou historii. Původně usazené baltské ugrofinské kmeny byly postupně napadány a území ovládána německými rytíři. V dalších stoletích zde měli své dobyvatelské zájmy Rusové, Švédové, Němci a Poláci. Během druhé světové války bylo území postupně obsazeno Rus- kem, Německem a opět Ruskem. Následovala nelehká etapa sovětské socialistické republiky. Teprve v roce 1991 získalo Lotyšsko opět svou samostatnost, v roce 2004 se stalo součástí Evropské unie a vzápětí přijalo i euro. Dodnes je ovšem v Lotyšsku silná ruská menšina, téměř 30 % obyvatel. Oproti celostátnímu trendu ubývání obyvatel, v Siguldě se počet obyvatel zvyšuje. V roce 2013 zde žilo 18 tis. obyvatel, z toho pouze 9 % ruské národnosti. Lotyši, po staletí těžce zkoušeni, jsou národem velice hrdým na své tradice a jazyk, lotyšštinu, kterou mluví asi 2 miliony lidí. Ke vztahu k tradicím jsou vedeny děti již odmalička. V základních školách jsou cíleně podporovány zájmové činnosti v oblasti lidových zpěvů a tanců. Lotyšsko má prý nejvíce lidových písní, asi dva miliony, čímž připadá na každého Lotyše jedna. Přímo v Siguldě se každoročně v květnu koná tradiční hudební festival v open-air hudebním sále v troskách hradu (viz foto). Bylo by jistě možné zde vyjmenovat celou řadu zajímavostí, kulturních, historických a přírodních. Tento výčet by byl nicneříkající, Siguldu je nutné prožít! Takové je i nové logo města. Dovolím si tedy napsat jeden můj osobní postřeh. Zapůsobil na mě prostor, volný zelený prostor. Dostatek místa není v Siguldě problémem. Uprostřed města je park i les. Nové domy mají okolo sebe vzrostlé stromy, které tam byly jasně dřív než dům. A podobný prostor jako v životě, mají lidé i v umírání. Neviděla jsem nikde jinde krásnější a působivější hřbitov. Hrobová místa jsou upravená také uprostřed lesa a téměř každé je doplněné lavičkou na odpočinek a rozjímání. Nová smuteční síň je krásnou tečkou (viz foto). Vřele doporučuji. Věra Marešová Douzelage Sušice Posezení s písničkou Karla Polaty U příležitosti stého výročí narození slavného šumavského skladatele a kapelníka dechových souborů Karla Polaty uspořádalo Sušické kulturní centrum a dechová kapela Solovačka ve spolupráci s pěveckým sborem Svatobor v neděli 26. října slavnostní koncert v sokolovně. Na plátně vedle pódia byly od 14 hodin promítány fotky dokumentující život Karla Polaty a vystoupení Solovačky. Průvodního slova se ujal ředitel kulturního centra Karel Sedlecký a přítomným připomněl bohatý muzikantův život. Kapelník Solovačky Václav Dušek po té předal květiny dceři Karla Polaty Ivaně Šafránkové, která se podílí na šíření odkazu a informací o svém otci mladším generacím. Dále ze svého souboru představil Josefa Špirka, hráče Starošumavské dechové kapely Karla Polaty v době její největší slávy. Po koncertě pak tento pamětník zavzpomínal: V těch časech jsme hráli skoro pořád v pátek, v sobotu i v neděli. O naše koncerty byl obrovský zájem, jezdili jsme po celých Čechách i do zahraničí a Karel Polata byl neúnavný kapelník, hrávali jsme třeba i tři hodiny bez přestávky. Solovačka, která dnes patří pod město, hrála ve složení: Václav Dušek, Petr Šíp klarinety, Václav Waldmann, Jiří Waldmann křídlovky, František Opl, Jiří Hanus baskřídlovky, Michal Trapl bas, Josef Špirk, Jan Švehla doprovod, Jaroslav Beneš bicí, Petr Kolářík, Jaroslava Hanusová zpěv. Po přestávce se pod pódiem usadil malý orchestr ZUŠ, po stranách byl ozdoben členkami pěveckého sboru Svatobor a na jevišti se v obsazení především mužskou částí sboru odehrával děj Polatovy operety Žichovičtí půlpáni (libreto napsal Josef Koenigsmark na motivy románu Karla Klostermanna). To vše řídil a dirigoval sbormistr Josef Baierl. Početné obecenstvo (téměř 200 lidí) se těšilo nejen hudbou, ale Svatoboři navíc předváděli zajímavé dobové tance a nevídané herecké výkony. Na pódiu tak např. hostinská (Marie Houšková) rázně počastovala proradného písaře Kazdu (Jiří Stýblo) a na konec, jak to ve správném pří- běhu bývá, došlo k naplnění čisté lásky mezi mladými hrdiny Mařenkou a Ferdou (Andrea Sušilová a Jaroslav Tatoušek). Během závěrečného přídavku už celý sbor tancoval a zpíval na parketě pod pódiem. Další část koncertu patřila opět Solovačce, která Karla Polatu připomněla jeho nejslavnějšími skladbami jako např. Šumavo Šumavo, Mezi Kvildami, Srneček, Hrádecký panenky, Stachovské dřeváčky atp. To už pod pódiem tancovalo i četné publikum a Solovačka vydařenou oslavu šumavského hudebního velikána završila blokem dalších známých lidových písní. text a foto Eduard Lískovec Kapelník Solovačky Václav Dušek předal květiny Ivaně Šafránkové. OKÉNKO OCHOTNÍKŮ SušDivOch SušDivOch a loňská premiéra hry Maloměstské klepny Po roce se opět hlásíme, abychom naše divadelní příznivce pozvali na nově připravenou hru pánů W+V Nebe na zemi. Příběh hry se odehrává v antickém duchu s nadsázkou a komičností již zmíněných velikánů Osvobozeného divadla pana Jana Wericha + Jiřího Voskovce. Hra je obohacena o písně z pera pana Jaroslava Ježka. Zpívající nymfy zpříjemňují doby nutné k přestavbám scén. Dále nebudu prozrazovat, aby se bylo na co těšit. V tom krásném adventním čase se budeme snažit vás opět nezklamat a poskytnout vám hodnotnou divadelní zábavu hod hod. Těší se na vás SušDivOch. foto ED Dodatek: Opakuji si text své mužské role a při té příležitosti bych ráda oslovila příznivce ochotnického divadla, neboť už hrají mužskou roli ve třetí hře. Jistě se najde mezi vámi nějaký muž, který si to s námi bude mít chuť a odvahu zkusit. Ozvěte se na Vaše Věra Holá-Tůmová jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: , , Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 13. listopadu 2014 ve hod.

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2014

Akce v Sušici a okolí leden 2014 Kašperské Hory Chanovice Chanovice 2.1. 4.1. 4.1., kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Bohoslužba Slavnost Matky Boží, P. Marie Hrad Kašperk, denně od 10:00 do 16:30 hodin Zimmí prohlídky hradu Kašperk tradiční

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Adventní čas v Broumově

Adventní čas v Broumově Město Broumov, Oddělení kultury a infocentrum, vás zvou na: Adventní čas v Broumově 3. 12. 2006 První adventní neděle Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí - adventní trh, kde děti navštíví - stejně jako

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Akce v Sušici a okolí prosinec 2013

Akce v Sušici a okolí prosinec 2013 1.12. 1.12. 1.12. Volšovy 4.12. 4.12. 5.12. chata Rovina, Zimní stadion, od 13:00 hodin Veřejné bruslení bruslení pro veřejnost v době od 13:00 do 14:30 hodin., Zimní stadion, od 15:00 hodin, Náměstí Svobody,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Ročník XXXIII. Vydává město Železnice. Číslo 4/2014. Z obsahu: Největší akcí, která bude ještě

Ročník XXXIII. Vydává město Železnice. Číslo 4/2014. Z obsahu: Největší akcí, která bude ještě Ročník XXXIII Vydává město Železnice Z obsahu: Investice do konce tohoto roku Největší akcí, která bude ještě v letošním roce zahájena, je určitě zateplení budov Masarykovy základní školy, mateřské školy

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava 1. září LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ HORALKA,od 18.00 Filmový klub: SINGLE MAN 20.00 USA, titulky, od 12 let, 101 minut, Kč. 60,-Vizuálně vytříbené drama o osamělosti a boji s vnitřními démony s Colinem Firthem

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více