Studijní texty k předmětu. KSVL3 Vybrané kapitoly ke světové literatuře Vyučující: Mgr. Ivana Gejgušová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní texty k předmětu. KSVL3 Vybrané kapitoly ke světové literatuře Vyučující: Mgr. Ivana Gejgušová"

Transkript

1 Studijní texty k předmětu KSVL3 Vybrané kapitoly ke světové literatuře Vyučující: Mgr. Ivana Gejgušová Výběrový seminář je věnován odkazu antického písemnictví. Předložené texty představují výběr z děl antických velikánů a z děl autorů, kteří nalézali v antické literatuře významný inspirační zdroj. Předložené texty jsou určeny ke společné interpretaci v jednotlivých seminářích.

2 Publius Ovidius Naso 43 př.n.l. 18 n.l. Ve vrcholném období své tvorby /asi 2 př.n.l. 8n.l./ vytvořil, ovlivněn řeckými a římskými bájemi i pověstmi a přilákán epickými látkami, Listy heroin a Proměny. Listy heroin sbírka 15 fiktivních básnických listů, které píší slavné ženy svým manželům nebo milencům, kteří dlí v cizině, v odloučení, popř. je opustili. Později Ovidius doplnil dílo o 3 dvojice listů, tedy vždy o list a odpověď adresáta /např. Helena a Paris/. Oinóné Paridovi Když Hekabé porodila Parida, zdál se jí sen o tom, že její syn bude příčinou zhouby a pádu Tróje. Proto její manžel Priamos nechal syna pohodit v horách.vychovali ho pastýři a zamilovala se do něho nymfa Oinóné. Po Paridově soudu /Héra, Pallas Athéna a Afrodíta/ byl prozrazen jeho královský původ a otec ho přijal zpět. Opouští nymfu a je Afrodítou odměněn za své rozhodnutí láskou spartské Heleny. Oinóné nymfa Co vinou je mou, že na věky nebudu tvou? Paridu svému, Váhavě jen si zvykneme nést, zač trpíme právem. Bez viny trest ač jejím zdráhá se být, jen s bolestí v srdci můžeme nést. z Ídských hor dopis posílá, jejž musí, musí číst! Mocný jsi nebyl, ne, když já, nymfa, mocného toku dcera, Slovo za slovem čteš dopis můj? tebe, manžela svého, jsem milovala. Či jiná žena ti brání? Ty, který nyní jsi Priamův syn Pozorně čti jej, - buď pravda víc než úcta má - nepsala dopis ten žena z Mykén. tys otrokem byl Oinóné nymfa, a já, nymfa, otroka manželem mít jejíž slávu hlásají hvozdy na pláních fryžských, jsem odvahu měla! já sama, ponížená Často ve stínů stromů neb uprostřed stád jsme zradou toho, jsme odpočívali jemuž jsem říkala můj, a trávník vystlaný listím byl naším lůžkem. tu lkám Na slámě před mrazem byli jsme chráněni. Který to bůh to nepřeje lásce mé?

3 Prokletí osudu nade mnou vyřkl ten den, Konečně láska má k tobě v ten den se počala trýzeň z tvé zrady, prosta je obav i nebezpečenství všech. kdy Afrodíté přišla a Héra a Pallas obnažená Kvůli ní války žádné se nepovedou, k soudu krásy. po moři výpravy trestné nepřiplují-- Úžasem srdce se rozbušilo, To dceru Tyndareovu jen, při slovech tvých až do nitra pronikal mrazivý děs poběhlici, žádati budou zpět zbraněmi neblahými. Odplouvals, slzy v očích, Tu bude-li nutno Danaům vrátit, alespoň k těmto slzám se znej! Hektora bratra se ptej, Za tuhle lásku jednou budeš se stydět, co Anténór vážný soudí, ne za tu, jež pominula. co Priamos myslí, sám se ptej, Plakals, do očí mých hleděl jsi uplakaných jimž život dlouhý byl Jak slza k slze jeden pláč, nejlepším rádcem. tak k žalu žal byl jeden obou žal. Jak hanebná vášeň V úderech srdce já poznala ženy tvář! než vlast To bylo mně málo? milovat víc K čemu já bláhová váhala ještě? milenku uloupenou! Nestoudná družka se tiskla k tobě ve klíně tvém Stydět se budeš jednou, musíš, A tu jsem strhla šat svůj, za vinu svou! pěstmi se do prsou bila, Za věc spravedlivou zbraně se chopí muž! tvář svou jsem drásala nehty, Neslibuj sobě, ne, posvátnou Ídu já žalným nářkem jsem naplnila, že Lákonka tobě snad bude věrná, zde na skalách rodných žal svůj jsem vyplakala. Kterou tak brzy objímals sám. Právě tak Helena ať pod žalem padá Tak jako Meneláos proklíná svazek lásky a manželem opuštěna ať lká a ponížený láskou k cizinci trpí, a sama ať trpí vším tím, tak také ty budeš jednou lkát! čím dříve zraňovala. Způsobem žádným znovu získat se nedá Nyní ti lichotí snad, cudnost poskvrněná, že ženy za tebou plaví se slepě širými moři, navždy zajde jednou! zákonité muže své že opouštějí. Tebe že horoucně ráda má? Když však jsi býval chudičkým pasákem stád, Stejně tak Meneláa horoucně milovala. Oinóné sama tvé chudoby bývala družkou Na lůžku zrazeném důvěřivý spí sám-

4 Vzpomínám, kdysi sestra tvá věštila toto: Oinóné, šílíš? K čemu ty osíváš písčinu pustou? Nadarmo břehy spřežením býků rozoráváš! Přijde jalůvka řecká a zahubí tebe, vlast tvou i dům! Pospěš a zabraň tomu! A pokud je čas, ve vodách zhoubných potopit dejte nečistou loď! Příliš, ach, příliš mně bídné jsi věštila pravdu! Hle, Řekyně mladá lesnatých strání mých stává se paní! Tvář její buď si krásná, pouhou je cizoložnicí. Pro lásku k cizímu hostu zradila otcovské bohy. Kolikrát byla uloupena, kolikrát sama se uloupit dala. Oinóné ženou čistou zůstává choti, i když ji oklamává! Když v lesích já hledala úkryt, satyři bujní toužili po mně, smečka nevázaná, i Faunus sám, jenž rohatou hlavu má chvojím ověnčenou na pláních širých, kde Ída se do výšin zvedá. Bůh slavný, jenž nalezl lyru A opevnil Tróju, byl milencem mým. Ten má kořist panenství mého. A také tu jen zápasem získal. Já přece vlasy mu rvala, tvář jsem mu do krve rozdrásala. Čistotu zneuctít a za to perlami, zlatem se vyzdobit já netoužila. Hanbou je za dar nabídnout čistotu těla! Apollón sám mně umění léčiti svěřil, když poznal, že jsem toho hodna. Cokoliv léčivých bylin roste i kořenů majících hojivou moc, ty všechny já znám. A nejsem ubohou já, když láska bylinou se vyléčit nedá? Pomoc, již ani úrodná země, jež zázračné byliny plodí ni bůh mně nemůže dát, ty jediný sám mně můžeš dát, ty můžeš a já jsem jí hodna. Jen slituj se nad dívkou svou, je hodna slitování. S Danajskými já tobě krvavou válku nezpůsobím. Tvá jsem, dívčí svá léta tobě jsem darovala a jenom se modlím, bych navždy já byla tvou---

5 Faethón Faethón byl nařčen svým druhem,že si vymýšlí svůj božský původ. Faethón zrudl, a stud v něm potlačil vzplanutí hněvu; Matce své Klymeně šel tu druhovu pohanu zjevit. Více však musí tě bolet, že já, tak pravil, ten prudký, svobodný hoch, jsem mlčel! Je hanba, že urážka tato mohla vyřčena být a nemohla popřena býti! Ty však, jestliže vskutku jsem zrozen z nebeské krve, původu slavného důkaz mi dej a na nebe přístup! Klymena posílá svého syna za otcem do jeho slunečního sídla. Sluneční hrad se vypínal do výše na strmých sloupech, skvěje se třpytným zlatem a pyrópem, podobným ohni. Ve výši jeho štíty se blýskaly slonovou kostí, paprsky jasného stříbra mu svítila dvojkřídlá vrata. Sama však práce i látku předčila: nebeský kovář Vulkanus vytepal tam jak moře, vroubící země, tak též okrsek světa a nebe, jež nad světem strmí. Ve vlnách jsou tu blankytní bohové: troubící Trítón, Próteus měnící vzhled i Aigaión, který stem paží stiská velryby ohromný hřbet, když projíždí mořem; Dóris i s dcerami svými z nich jedny je vidět, jak plovou, druhé na hrázi sedí a suší si zelené vlasy, jiné se na rybách vozí; a tvář všech není sic stejná, ani však docela různá má vzhled, jenž přísluší sestrám. Na zemi vidět je města a lidi a se zvěří lesy, potoky, řeky a nymfy i ostatní venkovská božstva. Obraz zářného nebe se nad tím nade vším klene: na pravém křídle je znamení šest a tolikéž vlevo. Jakmile Klymenin syn tam po stezce, vedoucí vzhůru, přišel a vstoupil v dům, kde otec, v pohybu braný, sídlil, před jeho tvář své kročeje zamířil ihned. Opodál však byl nucen se zastavit, nemoha snésti, zblízka ten jas. Tam Sól, jsa nachovým zahalen rouchem, seděl na stolci svém, jenž jasnými smaragdy svítil.

6 Po stranách vpravo a vlevo stál den a u něho měsíc, Rok a Staletí s ním, též Hodiny v mezerách stejných, mladé Jaro tu stálo, jsouc kvetoucím věnčeno vínkem, stálo tu nahé Léto, a z klasů věnec je krášlil, Podzim tu stál a šťávou byl potřísněn šlapaných hroznů, vedle pak ledová Zima té šedé se ježily vlasy. Uprostřed byl sám sluneční bůh. Jak vševidným zrakem jinocha zřel, jenž nezvyklým obrazem všecek byl zmaten. Je nehodno zapírat tebe, že jsi můj syn, a pravdivě udala matka tvůj původ. Aby sis byl však jist, nuž přej si, co ti je libo, všecko ti vyplním rád! A slibu mi svědkem buď močál, při němž má přísahat bůh můj zrak jej nepoznal nikdy! Sotva skončil ta slova, on otcova vozu si žádá s právem, rychlonohé ten den smět říditi koně. Velké věci si žádáš, ten dar je nad tvoje síly, Faethonte, tvůj chlapecký věk jej nemůže zmoci. Smrtelný jsi, však není smrtelné, čeho si přeješ. Nevěda vymáháš dokonce víc, než čeho se může dostati nebeským bohům. Nechť cokoli každý si myslí o sobě, na vůz nikdo si nemůže ohnivý vstoupit kromě mne ba věř, ni širého Olympu vládce, který divoké blesky svou strašlivou pravicí metá, nezvládne tento můj vůz a co jest mocnější Jova? Představ si, že máš vůz! Co dokážeš? Budeš ty moci kroužícím točnám jet vstříc a překonat rychlý vír osy? Nástrah ta cesta je plna a oblud přerůzných tvarů! Kdybys i udržel směr a nikterak nezbloudil z cesty, budeš se přes rohy Býka tam brát, jež naproti trčí, thessalským lukem Střelce a přes Lva zuřivou tlamu, přes Štíra, obloukem dlouhým jenž divoká klepeta stáčí, přes Raka též, jenž stáčí klepeta opačným směrem. Také ti nebude snadno ty bujné čtvernožce řídit při onom plamenném žáru, jejž chovají v prsou a z nozder divoce soptí i mne jen stěží strpí, když vzplane

7 jejich bujarý duch, a šíje se otěžím vzpíná. Sluneční bůh dává synovi další rady, jak se má chovat, pak vezme posvátný lék a natře synovi líčka, aby odolala žáru, na hlavu mu dá sluneční paprsky a syn se může vydat na cestu. Cvalem vyrazí ven, a vzduchem se rozběhše kvapně, roztrhnou mlhy, jež v cestě jim stojí, a neseni křídly předstihnou východní vítr, jenž od týchž končin se zdvíhá. Lehké bylo však břímě, i nemohli sluneční koně ani je poznati, a nemělo jho své obvyklé tíhy.... Jakmile z nebeských výšin však pohlédl nešťastný vozka Faethon na země dole, jak v hloubi, ach, v hloubi se táhnou, zbledl, a náhlým strachem se zachvěla kolena jeho, v záplavě sluneční záře mu mrákota zastřela zraky. Plameny zachvátí celou zem, zvlášť nejvyšší místa, puká a praská půda a vysychá odnětím vláhy. Šediví zelená píce, a strom i s listím se pálí, potravu k vlastní zkáze si dodává obilí zprahlé Avšak živná Země, jsouc dokola sevřená vodstvem, uprostřed mořských vln a zřídel stažených zevšad, která se utekla k matce a ukryla ve stinném lůně, pozdvihla zmučený obličej svůj, až po šíji zprahlá před čelo stínící ruku si vztáhla a mocně se chvějíc otřásla vším a sedla se poněkud, takže se níže ocitla, nežli kdy bývá, a posvátným pronesla hlasem: Tvá-li to vůle, a já tak zasloužím, nejvyšší bože, proč teď váhá tvůj blesk? Když zhynout mám ohněm, ať zhynu ohněm tvým, ať útěchu mám, že jsi mě zničil! Hle, viz mé ožehlé vlasy, viz, co žhavého pýří mám na tvářích, co ho mám v očích! Toť tvá odměna pro mne, tu poctu mi za plodnost dáváš, za služby mé: že motyk a ruchadla zakřiveného snáším rány a po celý rok se nechávám týrat, zeleň že dobytku dávám, a obilí, lahodný pokrm, lidskému rodu, a vám že přináším kadidlo vonné? Nuž plamenům vyrvi to, o zbývá ještě, a zachraň vesmír svou péčí!

8 rozbouří hrom, a rozmávav blesk blíž pravého ucha zasáhl vozataje a zbavil ho duše i vozu na jeden ráz a lítým ohněm ten uhasil oheň. Faethón zemře a víly ho pohřbily a na jeho hrobě je nápis o jeho činu. Jeho božský otec truchlí a obloha zůstává celý den bez slunce. Matka hledá synův hrob a pláčí i dcery Héliovy. Pláčí i Hélia dcery, proud slzí věnují Smrti (ach, jak marný to dar!) a bijí se rukama v prsa, volají Faethónta, jenž neslyší nářky ty žalné, nocí i dnem a na jeho hrob se vrhají stále. Čtyřikrát spojil své růžky a kruh naplnil měsíc, ony však bědují dále, již ze zvyku lkaní a nářek přešel prodlením ve zvyk. A pojednou nejstarší sestra Faethúsa, chtíc ne zem se vrhnouti, běduje žalně, že jí strnuly nohy. Jí snaží se přispěti kvapně bělostná Lampetié, leč náhle ji zadržel kořen. Třetí rukama právě se chystala drásat si vlasy, listí však rve. Ta lká, že v kmeni jí uvízly nohy, ona, že v dlouhé větve se paže jí změnily štíhlé. Zatím co diví se tomu, jim slabiny opřádá kůra, šíří se postupně přes život, hruď i plece a paže: nakonec ústa jim zbývala jen, jež volala matku. Co, ach, může ta činit? Jen jediné: kam ji to pudí, pobíhá sem a tam a líbá, dokud je možno. Na tom nemá však dost: i těla se odervat snaží od kmenů, něžné větve jim od rukou trhá než odtud tak jako z tržné rány hned prýští krvavé kapky! Ustaň, prosím, ó matko! tak volá, jsouc raněna, každá, ustaň, prosím: nám těla to rozdírá, drásáš-li stromy! Sbohem již buď! - a za těchto slov je zakryla kůra. Rány však slzejí dále, a na slunci tuhnou ty kapky, kanoucí z nových větví: toť jantar. Řeka pak jasná převezme jej a posílá k ozdobě nevěstám římským. Překlad: Ferdinand Stiebitz

9 William Shakespeare a antický svět W. Shakespeare vytvořil několik historických dramat, v nichž zpracovával antickou tematiku. Tato díla vznikala v průběhu celé jeho dramatické tvorby. V raném období vzniká Titus Andronicus (1593 4); ve střední etapě tvorby Julius Caesar (1600), Troilus a Kressida (1600 2), Antonius a Kleopatra (1606), Coriolanus (1607), Timon Athénský (1607 8); v závěrečné etapě tvorby pak Perikles (1609). Z uvedeného přehledu je patrné, že Shakespeara přitahuje jednak období trojské války, počátky římského impéria, ale stejně tak období pádu římské republiky a vznik císařství. Antické náměty vidí očima člověka své doby, dokáže k nim zaujmout ironický postoj, vysmát se falešnému hrdinství a touze po krvi. S antickým světem souvisejí také dvě autorovy komedie: Komedie plná omylů (1592 3) a Sen noci svatojánské (1596). V prvém uvedeném díle v Komedii plné omylů Shakespeare zpracovává námět, který použil Plautus, jde o ztrátu malých dětí dvojčat, která se v dospělosti setkají a jejich vzájemná podoba způsobí řadu omylů a záměn. Shakespeare komičnost příběhu posílil tím, že počet dvojčat znásobil. Manželé Emilie a Egeon přijmou ke svým dvěma chlapcům další pár dvojčat, ti se mají stát jejich společníky a sluhy. Při bouři dojde k ztroskotání lodi a každý z manželů zachraňuje jedno své dítě a jednoho malého služebníka. Proud rodinu rozdělí a odnese do různých částí světa a teprve po letech se Antifolus Syrakuský se sluhou Dromiem vydává hledat svého bratra. Když se obě dvojice ocitnou v jednom městě Efesu, vede jejich vzájemná podoba k řadě záměn a z nich vyplývajících komických situací. Vše se nakonec vyřeší a následuje šťastné setkání všech zúčastněných osob. Sen noci svatojánské je z hlediska vlivů velmi pestrým dílem, jsou zde patrny vlivy antické, ale i keltské mytologie, kříží se tu literární i dramatické tradice obou světů, světa antického i soudobého světa renesančního. Ústřední dvojice příběhu athénský vládce Theseus a jeho nastávající Hipolyta byla údajně převzata z Plutarchova spisu Životy slavných Řeků a Římanů. Děj se odehrává nejprve v Athénách, které představují reálný, konkrétní svět, pak se přenáší do nočního lesa, což je svět kouzel, fantazie, nadpřirozených sil, v závěru se opět vracíme do athénské reality.

10 Komedie vznikla jako odraz lidových oslav, které byly obřadem oslavujícím plodnost, lásku. Šlo o původem pohanské rituály. Antický původ má asi také proměna řemeslníka Klubka v osla, tady mohl být inspirací Zlatý osel (autor: Apuleios). Řemeslníci, kteří k uctění vladaře a jeho sňatku připravují divadelní výstup, nacvičují dojímavý příběh Pyramos a Thisbé. Ten byl obsažen v Ovidiových Proměnách. U Shakespeara dochází k posunu příběhu, neumělý výkon řemeslnické herecké skupiny příliš vyzdvihuje patos a sentiment, tím se tragický příběh lásky a smrti mění ve frašku. Údajně to měla být reakce na dobové překlady Ovidia, které právě na uvedených prostředcích stavěly a snižovaly tak hodnotu autorova díla. Antická dramata : ( např. in: Shakespeare, William : Antická dramata. Praha 1983, Odeon. Překlad E.A.Saudek, A. Skoumal. 539 s. ) Troilus a Kressida Také si myslíte, že v trojské válce bojovali na obou stranách bitevního pole skuteční hrdinové, kterým byla láska k zemi, vojenské cti a válečné spolupráci nade vše? Že tu řevnivost a závist, pikle a zloba neměly uplatnění? Pak vám řečeno maloučko změněnými slovy Jana Wericha nezbývá než číst pohádky, Shakespearův Troilus a Kressida nebudou váš šálek čaje. Jsme zhruba v sedmém roce boje, trojský princ Hektor vyzval někoho z řeckého tábora, aby se s ním utkal v boji, a očekává, že to bude Achilles. Ulysses začíná okamžitě intrikovat, nechce, aby ke střetů obou reků došlo. Pokud by Achilles vyhrál, ještě by vzrostla jeho už tak obrovská pýcha, pokud by padl, utrpělo by sebevědomí řeckých bojovníků, smrt nejlepšího by dala vzniknout představě, že zbylé Řeky je možno porazit hravě. Proto Ulysses obchází jednotlivé řecké muže a lichotkami je přesvědčuje, že právě oni mají dost síly, aby Hektora zabili. V trojském táboře princ Troilus prožívá lásku ke Kressidě, ta sice obdivuje jeho staršího bratra Hektora, ale pod soustavným vlivem Pandaruse, strýce a kuplíře v jedné osobě, nakonec neodolá a nechá se svést. Její otec Kalchas, který se spojil s Řeky, však požaduje její vydání, Kressida odchází, poté co přísahala Troilovi věrnost, do tábora jeho nepřátel. Drama končí bojem obou antických hrdinů a smrtí Hektora. Ten ztratil život, jeho bratr Troilus svou

11 lásku, a když se přesvědčí, že Kressida si s věrností hlavu nijak neláme, přichází i o ideály. Ostatní si dál mohou hrát na vojáčky. Troilus není fanatický a sveřepý bojovník, který by viděl ve válce a porážce Řeků smysl svého života. Věří však v určité ideály a mravní hodnoty, které chce chránit. Vezmu si ženu dnes a je to chuť, Proč ji tu držíme? Řek drží tetu. čím se má volba při tom kroku řídí, A stojí za držení? Je to perla chuť, kterou roznítily zrak a sluch, takové vzácnosti, že loďstva lodí ti zdatní lodivodi zrádným mořem ji lovit vyplula a kupci na nich od chuti k úsudku. I kdyby chuť se stali králové. Když připustíte, si stokrát znechutila tu, co chtěla, že bylo rozumné, že Paris jeljak mohu od ní já? Tu nelze smlouvat, což musíte, už pro svůj pokřik: Pojeď - tu nelze uhýbat a spasit čest. Když uznáte, že ukořistil skvost - Či vracíme snad obchodníkům hedváb, což musíte, už pro svůj potlesk tenkrát když se nám ušpiní? A zahazujem a jednosvorné: Ach! proč, ptám se nyní, barbarsky do pomyjí zbylé jídlo, kářete výsledek svých vlastních rad, že zrovna máme dost? Shledáno vhod, a, vrtkavější nežli štěstí samo, aby nás Paris v Řecku nějak pomstil. to zvete brakem, co jste cenívali Váš souhlas bez výhrad mu bubřil plachty, než zem i moře výš? Té hanby, krást vody a větry poustaly v šrůtce, a bát se ponechat si ukradené! sjednaly příměří a sloužily mu. Přistál Jsme lupu nehodni, když máme strach, a za letitou tetu naši v Řecku co v jejich zemi jsme jim udělali, přivezl královnu, že proti ní obhájit ve své, za vlastními valy. je Fébus vrásčitý a jitro zvadlé. Thersites, hrbatý a hubatý Řek, představuje u Shakespeara onen častý pohled zdola optikou obyčejného člověka. Jeho hodnocení trojské války: To je nějakých čachrů, nějakých machlů, nějakých lumpáren! A jádro sporu : jeden paroháč a jedna kurva. To se mají proč futýrovat a buntovat a ukrvácet na tom k smrti. Aby zprašivěla a všechno se to uválčilo a usmilnilo nadranc! Takto hodnotí sám sebe v rozmluvě s Margerelonem, levobočkem krále Priama. Já jsem taky panchart; pancharty mám rád. Jsem panchart početím, panchart výchovou; panchartskou mám duši, panchartskou srdnatost, jsem ve všem všudy neřád. Vrána vráně oči

12 nevyklove, proč by to měl dělat panchart? Dej pozor, ať v tom sporu nepřijdem o kejhák. Aby panchart bojoval s panchartem, to volá do nebes. Sbohem, pancharte. Diomedes, řecký vojevůdce, vidí Helenu takto : Ona je krutá na svůj rodný kraj. Za celý život, věřte, Parisi, Za každou kapku v jejích smilných žilách neřekla tolikera slova milá, pad Řek. Za každý kventlík mršiny co Trójanů a Řeků zahubila. té shnilé Trójan pykal životem. Koriolanus Dílo je inspirováno mýtickými postavami z úsvitu římských dějin, bojem Římanů s Volsky, kteří sídlili ve střední Itálii. Římský vůdce Marcius dobyl volské město Koriol a dostal čestný titul Koriolanus. Za vojenské zásluhy se má stát konzulem, ale ke zvolení potřebuje hlasy plebejců. Marcius má velmi rezervovaný vztah jak k plebejcům, tak k jejich zástupcům tribunům. Nesouhlasí s tím, že plebejci stále stupňují své požadavky a nároky, dostávají obilí apod. Podle Marcia si člověk musí vše zasloužit. Střetne se názorově s plebejci a ti jsou jeho postojem pobouřeni, hrozí mu vyhnání, popř. smrt, má se tedy pokořit a pronést slova smíru. To však nedokáže, opouští Řím a odchází ke svému dosavadnímu soku k veliteli Volsků Aufidiovi (Aufidius ), pomáhá mu v boji s Římany a nakonec umírá... Marciova slova před útokem na Korioly: To jsou ti, Co, mnou si máváte? Jsem já váš meč? kdož mají nejvíc chuti. Jsou-li tady Když tohle není plané, kdo z vás není hřích o tom pochybovat! milovníci za čtyři Volsky? Věru, jeden každý líčidla, kterým já se skvím, kdož méně jste proti Aufidiovi schopni vznést se bojí o sebe než o svou čest, štít tvrdý jako jeho. Jistý počet - kdož nad život si váží dobré smrti leč díky všem! z vás ze všech musím vybrat. a cení výš než sebe samé vlast Ostatní ponesou břemeno boje, ať jeden sám, ať víc tak smýšlejících kde bude třeba. Na pochod, mí milí! tak jako já teď zamávají mečem, A čtyři z vás mi rychle sestaví že půjdou s Marciem. příhodný oddíl.

13 Marciova matka Volumnie je pyšná na svého syna, podporuje jeho touhu po vítězstvích a jeho cestu ke slávě a moci : Kam je raněn? Do ramene a do levé paže. Z toho budou veliké jizvy, které se dobře budou ukazovat lidu, až se bude ucházet o konzulát. Když jsme odráželi Tarkvinia, utržil sedm ran na trupu. Před tímhle tažením měl na těle pětadvacet ran. Koriolanus se chystá promluvit před davem, aby si usmířil plebejce a tribuny. Pryč, vlastní mysli má! Ať do mne vjede Volumnie : Nějaké děvky duch! Vojácký hlas, Dělej, jak myslíš. S mým bubnem ladící, ať ve fistulku Pro mne je tebe prosit větší hanba Se změní kleštěnec či v hlásek dívky, než pro tebe prosit je. Ať zhyne všechno! Když děcko uspává. Ať na mých tvářích Dej raděj matce pocítit svou pýchu, Úsměvy lotrů peleší a na skle než moudře něco slev! Já smrtí aspoň mých očí slzičky! Žebrákův jazyk tak pohrdám jak ty. Dělej, jak chceš! Ať žadoní z mých úst! Kolena, zvyklá Svou statečnost máš ze mne, za svou jen ve třmenech se ohnout, podklesejte pýchu poděkuj sobě! jak pro almužnu! Já to neudělám, sic přestanu si vážit vlastní pravdy a skutky těla naučím svou mysl být podlá naveskrz. Koriolanova promluva před Aufidiovým domem, jde mu nabídnou své vojenské umění! Ó, světe na obrátku! Přátelé, až vyspat nedalo, pro nic, pro věc jimž ve dvou hrudích jedno srdce bije, než vejce bezcennější, pobratří se kdož spolu lože sdílejí, i stůl, a sezdají své děti. Tak i já : i práci, celý život, v blíženecky nenávidím své rodiště a nesu úplném souznění, z ničeho nic své srdce nepříteli. Vstoupím. Zabije-li mě, a pro nic za nic náhle propukají má na to právo. Podá-li mi ruku, v nejtrpčí zášť; a krutí nepřátelé, jsem hotov sloužit jim. jimž strážení jednoho na druhého Tak reagují obyvatelé Koriolan na nové válečné tažení : To aspoň zas bude trochu ruchu na světě. Mír beztoho je na nic, než leda aby železo rezavělo, krejčí se rozmáhali a líhli písničkáři.

14 Jářku, válka, to je moje. Mír a válka, to je jako noc a den. Válka je čiperná, bystrá a plná vyražení. Mír je hotová mrtvice a mdloba, tupý, hluchý, ospalý, nemrcouchovatý a naplodí parchantů víc, než válka stačila zahubit mužských. Svatá pravda. A třeba válka taky umí svoje, co se znásilňování dotýká, přece jen nikdo nepopře, že mír je náramný nasazovatel parohů.

15

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Viktor Dyk Krysař Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dyk, Viktor Krysař / Viktor Dyk ; [ilustrovala Nela Vadlejchová]. -- V Tribunu EU vyd.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie Renesanční drama: 1. Dobový kontext: 2. Renesanční autoři: 3. Druhy renesančního dramatu: a) anglické (alžbětínské) W. Shakespeare b) španělské (veršované

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii Lotr šibeničník budižkničema Postava otroka v římské komedii 2. pol. 3. stol. př. n. l. 21 dochovaných komedií masky hráli jen muži typizované postavy: mladík, otrok, otec, kuplíř, voják, dívka, stařec,

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Petr Boháč Hra o Médei : Hra o Médeu

Petr Boháč Hra o Médei : Hra o Médeu Petr Boháč Hra o Médei : Hra o Médeu Dva členové u Euripides: Kéž neprolétla, plujíc v dálnou Kolchidu, loď Argo nikdy jícnem temných Symplegád... Hej, Argonauté, synové bohů, loď Argo čeká... napřete

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 - SOFOKLÉS KRÁL OIDIPÚS Děj: Král Oidipús Děj se odehrává v Thébách před Odipovým královským palácem. Město Théby je napadeno strašlivým morem. Občané Théb přicházejí před královský

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ahmet Ümit Byzantion Bájné město krále Byzase Konstantinopolis Konstantinovo hlavní město HOST

Ahmet Ümit Byzantion Bájné město krále Byzase Konstantinopolis Konstantinovo hlavní město HOST HOST Ahmet Ümit Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz AHMET ÜMIT ISTANBULSKÉ MEMENTO U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry ( ) ( HASTÁBHINAJA Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry 1 Patáká (ptaka) * prapor (rovněž pozice ruky při střelbě z luku) vanutí větru, spalující žár, naléhání, vzrušení, dosažení štěstí, plameny ohně,

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Spor tří bohyní Když nebyla bohyně sváru Eris pozvána na svatbu bohyně Thetis a krále Pélea, tak vhodila do sálu jablko s nápisem Té nejkrásnější. Jablko pro

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

S e t k á n í š e s t é B o u ř e

S e t k á n í š e s t é B o u ř e S e t k á n í š e s t é B o u ř e Utíkáš po trávě, studí tě do bosých nohou, prší a z dálky duní bouřka. Dům není daleko, když zrychlíš utečeš hromům za svými zády. Nechceš se otočit, ale dunění se blíží

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 3 4 0 2 Alfred de Musset Gamiani

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů Staroorientální a antická literatura 1. Správně přiřaď do tabulky: tragédie, epos, komedie, epóda, bajka, óda 1. krátké veršované nebo prozaické vyprávění jinotajného příběhu směřující k obecnému poučení,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../..

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../.. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../.. A) SLOHOVÁ ETUDA ZAMYSLI SE NAD RČENÍM ZMĚNA JE ŽIVOT. NAPIŠ ÚVAHU, VE KTERÉ POPÍŠEŠ SVÉ MYŠLENKY A NÁZORY NA DANÉ TÉMA. NEZAPOMEŇ

Více

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT výbor z milostné poezie 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více