KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY PROČ HLAVNÍ MĚSTO POD VEDENÍM ODS PROSPERUJE PRAHA JE NA ŠPICI I V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY PROČ HLAVNÍ MĚSTO POD VEDENÍM ODS PROSPERUJE PRAHA JE NA ŠPICI I V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI"

Transkript

1 pražský týdeník / číslo 12 PETR NEČAS: SVOBODOVI VĚŘÍM PROČ HLAVNÍ MĚSTO POD VEDENÍM ODS PROSPERUJE PRAHA JE NA ŠPICI I V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY Bohuslav Svoboda, kandidát ODS na pražského primátora: Nesmíme ztratit ani jednoho nadaného studenta Chci nový systém financování škol

2 NEDOVOLÍME ods.cz ZADLUŽOVAT STÁT ANI OBCE Česká republika má dluh přes 1,2 bilionu korun. Chceme se vyhnout vážným ekonomickým problémům, a proto jsme začali okamžitě šetřit především na provozu státu. ODS prosazuje rozpočtově odpovědnou politiku nejen na úrovni státu, ale i měst a obcí. Úspory ve veřejných rozpočtech se musí odehrávat všude, od centrální až po místní úroveň. Stát, kraje i obce budou muset pracovat efektivněji, což je předpoklad zdravého ekonomického vývoje. Co navrhujeme Předložíme finanční ústavu, která nastaví mantinely a brzdy rozhazovačné rozpočtové politice. Ústavní zákon bude vynucovat, aby každá vláda prováděla rozpočtově odpovědnou politiku a v dlouhodobém horizontu dosahovala vyrovnaných veřejných rozpočtů. Při porušení rozpočtových pravidel, například překročením schodku státního rozpočtu více než o pětinu:» bude muset vláda požádat Sněmovnu o důvěru,» budou odpovědným členům vlády a poslancům sníženy platy až o desítky tisíc korun měsíčně. Senátní a komunální volby 15. a 16. října 2010 Volte pro odpovědné reformy

3 PRAHA Vyděšení politici Když si vezmete v poslední době do ruky denní tisk, nestačíte se divit. Privatizace bytů = populismus, MHD pro děti do 15 let zdarma = populismus, podpora Národní knihovny Blobu = populismus. A tak mi připadá, že když nemohu nabídnout lepší řešení či oprávněnou a konkrétní kritiku, jednoduše vše stačí shrnout magickým slůvkem populismus. To se tak stává nejoblíbenějším termínem politiků v komunálních volbách. Privatizovat byty ano, či ne Privatizace bytů je populismus ODS před volbami, zní nejčastější kritika. Škoda, že ně - kteří politici mají tak krátkou paměť. Nebo je to snad neznalost Nevím, nechci soudit, ale v Praze žijí statisíce bývalých nájemníků, kteří svůj byt během jedenáct let provádě - né privatizace od městské části nebo města koupili. My jsme za tu dobu nezměnili názor, že o byty se nejlépe posta rají jejich ma jitelé. Podobně jako o celé domy. Nic více, nic méně. I díky tomu je Praha krás nější. Škoda, že to politická konkurence ne vní má. Vždyť to vypadá, že v tomto ohledu nechce lidem a především rodinám s dětmi poskytovat jistotu bydlení. Nebudu nikoho soudit, protože o záměrech ostatních politických stran v této oblasti jsem i přes veškeré úsilí nikde nic nedohledal. Dobré utajení a asi překvapení pro nás všechny je jistou taktikou. Doprava pro děti zadarmo Kandidát na primátora za ČSSD Jiří Dienst bier paradoxně prohlásil, že rušení jízdného pro děti jeho strana neřeší, avšak mělo již být dávno za vedení ODS zavedeno. Trochu mu jen uniklo, že slevy na jízdném už dávno cestující využívají. Zvýšila se i věková hranice u dětí, které jezdí do deseti let zadarmo oproti původním šesti. Omluvou pro politickou konkurenci budiž jen to, že asi příliš nevyužívá MHD. Opravdu nám zavede - ním přepravy pro děti do 15 let zdarma nejde o to, naštvat politickou konkurenci, ale odlehčit rodinám s dětmi. Navíc když odhadované náklady 80 milionů korun se z velké části vrátí z nově zavedené karty Pražana. Snažíme se tím i o podporu většího využívání MHD a tím omezení cestování po Praze autem. Proto mě udivila i kritika pana Jiřího Witzanyho, který jako by zapomněl, že kromě Evropských demokratů kandiduje i za Stranu zelených, jež cestování v MHD všemožně podporuje. Jak by řekl major Terazky z Černých Baronů: Je to absurdné. Děs v očích politiků z Blobu Aniž bychom nejprve zveřejnili jakoukoli informaci, stala se populistickým terčem Kaplického chobotnice, zvaná Blob. Přitom ještě donedávna to bylo nejžhavější téma jiných politických stran využívané ke kritice ODS. Z čeho teď mají politici takový děs v očích Odpověď je prostá. Naším zámě - rem je opět rozpoutat diskusi, kde by mohl Blob stát. Nikdy jsme proti nové archi tek - tuře nebyli, čehož si kromě politiků všimli snad všichni v rámci rozvoje Prahy. My ale nechceme politickou diskusi, nýbrž diskusi s lidmi, kteří v Praze žijí. Vás se totiž dodnes nikdo ani nezeptal. Vyjádřit se můžete na internetových stránkách Asi i to, že chceme jednat s lidmi, ne jen ve studiích s politiky, konkurenty děsí. Podobně, jako když jsme vám představili naše lídry, program a kandidáta na primátora Bohuslava Svobodu. Dočkali jste se toho i u dalších politických stran MUDr. Boris Šťastný předseda ODS Praha OBSAH Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. CHCI PROMYŠLENĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŠKOL RNDr. Petr Nečas, předseda vlády PRAŽSKÁ ODS MÁ VŮLI KE ZMĚNĚ... 7 Zprávy a zajímavosti z vašeho okolí: Stalo se... 9 Rozhovory, témata Proč volit ODS PRAHA PROSPERUJE I V KRIZI Fakta proti lžím PRAHA JE NA ŠPICI Kulturní servis TV Program Křížovka, počasí PŘÍŠTĚ Jak Praha vychází se svými problémy: rozhovor s radním Milanem Richterem o tom, co všechno se již v hlavním městě podařilo vyřešit Zpravodajství a zajímavosti z vašeho okolí Seriály: Fakta proti lžím, Proč volit ODS Televizní program na celý týden PRAŽSKÝ METROPOLITAN Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Registrace: MK ČR E Periodicita: týdeník Foto: redakce, ČTK Místo vydání: Praha Ročník: 1 Číslo: 12/2010 Vychází: Distribuce: Praha Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, Praha 1 3

4 KRITIKA NENÍ PROGRAM! ROZHOVOR S BOHUSLAVEM SVOBODOU CHCI PROMYŠLENĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŠKOL Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., civilním povoláním proděkan III. lékařské fakulty UK v Praze, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNKV (a bývalý prezident České lékařské komory), je v říjnových volbách kandidátem ODS na primátora a lídrem kandidátky v pátém volebním obvodu. Zároveň je i garantem pražské ODS v oblasti školství. Významným kamenem úvah o dalším vývoji vzdělávání musí být snaha o to, aby se ve vzdělávací sféře škol vytvo - řilo konkurenční prostředí s možností hodnotit úroveň jednotlivých škol a aby hodnocení bylo veřejně známé. Na tomto základě by měl vzniknout zájem o kvalitní, úspěšné školy, jejichž absolvování přináší pro uchazeče o za - městnání větší šanci na úspěch. Takovéto žebříčky kvality škol jsou ve světě běžné a odvíjí se od nich i financování těchto škol. Veřejně přístupná informace o kvalitě školy a na ní navazující finanční podpora by měly být hybnou pákou dalšího vývoje našeho vzdělávání. Zavedeme výuku cizích jazyků od předškoláků. Přestože hovoříme o vícezdrojovém financo - vání, převážná část našeho školství je navázá - na na státní rozpočet. Ve Velké Británii nebo v USA je naproti tomu vzdělávací proces opřen hlavně o privátní zdroje. Chceme-li tuto možnost získat i pro naše školství, je po - třebná zákonná úprava, která umožní obča - nům přímo převádět část své daňové povin - nosti na školství a vzdělávání (takzvaná daňová asignace). Absolvent školy, která se podílela na jeho ekono mic - kém a životním úspěchu, bude chtít část svého dlu - hu vrátit. Bude se tak vytvá - řet i generační vazba mezi studenty a školou, kdy se na kvalitní školy budou zapisovat děti bývalých absolventů. Školy také budou mít větší zájem na budoucím úspěchu svých studentů. V současné době jsou školy financovány podle počtu studentů, výše příspěvků závisí Omezíme administrativní zátěž škol. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN na počtu žáků, takže chce-li se škola uživit, musí ve třídě mít minimálně 28 žáků. Stejná situace je i na vysokých školách, kde platba za hlavu studenta je noční můrou všech děkanů vysokých škol. Kvalita výuky na základních a středních školách je bezesporu závislá na počtu studentů; větší počet žáků ve třídě neumožní dostatečně individuální přístup, vede ke snížení úrovně výuky i k neúměrné zátěži pedagogů. Na vysokých školách pak Podpoříme stávající i nově vznikající mateřská centra. vysoké počty studentů znamenají, že kapacita školy je přetížena. Chceme-li kvalitní vzdělávání, musíme mít kvalitní učitele, kteří se musí pedagogickému procesu plně věnovat, není možné, aby velkou část jejich pracovní doby zabíraly administrativní činnosti. Každý nový prvek ve ZNÁTE JEJICH 4 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 12/2010

5 PRAHA vzdělávacím procesu např. státní maturity musí být přípraven a zajištěn tak, aby se administrativa okolo něho minimalizovala. Ve vzdělávacím systému nejde však jen o školy samotné. Podstatnou částí jsou i související problémy sociálního charakteru. Ve volebním Prosadíme změnu financování škol, aby výuka byla lepší. programu ODS figuruje proto i podpora takzvaných mateřských center. Opakovaně deklarujeme rovnost mezi ženami a muži, ale praktická realizace této zásady naráží na fakt, že těhotenství, porod a péče o malé děti pro ženy znamená znevýhodnění na trhu práce, hlavně ve smyslu nucené přestávky po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Zvláště u vysoce kvalifikovaných žen období péče o dítě neznamená jen ekonomickou ztrátu, ale zásah do celého kariérního postupu a ztrátu kontaktu s dyna mickým vývojem ve specializovaných profe sích. Mateřská centra jsou jednou z cest, která ženám může pomoci kritické období překlenout. Budeme podporovat nadané pražské středoško láky a vysokoškoláky. Současná společnost se rovněž potýká s civilizačními problémy, jako jsou delikvence mládeže, její kriminalita, drogová závislost a další typy závislostí. Cílem je proto zapojit pražské školy do Systému včasné intervence, který efektivně řeší problematiku delikventní mládeže a odvrací rizika, která děti strhávají ke kriminalitě. Jste lékař, proč se do popředí vašich priorit dostalo právě školství Praha je centrem evropské vzdělanosti od doby Karla IV. Naším cílem je, aby jím byla i nadále. Podporu vzdělávání vnímáme jako celek musí mít jednotnou smysluplnou linii, která začíná na úrovni mateřských škol, pokračuje přes základní a střední školství ke školám vysokým, k vědecké přípravě a neopomíjí ani vzdělávání seniorů. Váš volební program prosazuje mimo jiné výuku cizích jazyků u předškoláků a od první třídy ZŠ. Startujícím fenoménem celého systému jsou mateřské školy. Právě tam získávají děti první sociální a společenské kontakty, učí se navzájem komunikovat, spolupracovat a ve formě hry se začínají i systematicky vzdělávat. Anglický jazyk se stal esperantem moderní společnosti, nezbytnou komunikační doved - ností, která spojuje celý svět. Děti by ji proto měly získávat již od předškolního věku, kdy se formou hry mohou naučit řadu pojmů a základy cizího jazyka začnou vnímat jako samozřejmost. V plánech na efektivní využití kapacity jednotlivých typů škol hraje významnou roli analýza demografického vývoje Prahy... Počty narozených dětí se v průběhu let výrazně mění, z toho vyplývá i nutnost na tuto situaci reagovat. Období let 80. a 90. přineslo pokles porodnosti, dokonce se rodilo méně dětí, než obyvatel České Nesmíme ztratit jediného nadaného studenta. republiky umíralo. V posledních pěti letech došlo naopak k velmi významnému navýšení počtu porodů a můžeme čekat výrazný tlak na kapacity mateřských a základních škol, zatímco vysoké školy se zatím budou potýkat s nedostatkem studentů. S těmito důsledky demografického vývoje musíme dopředu počítat. Předpoklá daný pokles maturantů a vysokoškolských studentů nás musí stimulovat k tomu, aby chom vytvořili podmínky, které umožní všem studentům s předpoklady pro vysokoškolské vzdělání toto vzdělání absolvovat. Při počtu obyvatel, jaký naše země má, si nemůžeme dovolit ztratit ani jediného nadaného studenta. Jak pamatuje navrhovaný systém na tyto talentované Město musí vytvořit systém finanční podpory města pro nadané studenty s trvalým bydlištěm v Praze. Ta by měla být směřována na všechny sociální vrstvy a mít jasná a veřejně známá kritéria pro její poskytování. Počet podporovaných studentů by se odvíjel od objemu prostředků, které se podaří městu získat. Sem patří třeba i úvaha o tom, že by žáci ZŠ do 15 let měli městskou dopravu zdarma, aby potřeba dojíždět do dobré školy nebyla limitována náklady na jízdné. Ne všichni studenti ovšem patří mezi talentovanou špičku, co ti na opačném konci spektra Po roce 1990 nastartovala i v naší zemi snaha o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do standardního vzdělávacího procesu. Velmi dobře se podařilo otevřít prostor pro handicapované žáky a studenty, a vyrovnat tak jejich šance pro život. Míra integrace je skutečnou měrnou hodnotou pro kvalitu společnosti, v aplikování rovných práv na vzdělání všech bez rozdílu. Je nezbytné, aby tato integrace pokračovala dál a abychom rozdíly mezi studenty bez a s tzv. speciálními vzdělávacími potřebami přestali vnímat jako rozdíly. Vzdělání ale není jen výsadou mladých Po sametové revoluci došlo ke skokovému prodloužení průměrného věku dožití a věková skladba naší populace se významně změnila. V Praze je tak dnes velká skupina seniorů, kteří jsou v důchodovém věku, nebo již v důchodu. Tato skupina obyvatel nesmí být v procesu celoživotního vzdělávání zanedbá - vá na, bylo by to v rozporu s tím, že mají stejná práva jako mladší generace, i s tím, že jejich fyzické i duševní schopnosti jim seniorské vzdělávání umožňují. Populární jsou takzvané univerzity třetího věku, které významně přispívají k fyzické a duševní pohodě této generace; hodláme je podporovat. PROGRAM VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE 5

6 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Za čím stojí Bohuslav Svoboda Jako kandidát na primátora reprezentuje Bohuslav Svoboda celý volební program se všemi jeho rozličnými hlavními prioritami. Jsou jimi kultura, památková péče, cestovní ruch a zahraniční vztahy; bezpečnost; doprava; sport a volný čas; školství, vzdělávání, věda a výzkum; zdravotnictví, sociální oblast a péče o životní prostředí; infrastruktura a podpora podnikání. Zlepšíme propagaci Prahy. Zvýšíme investice do obnovy památek. Rozšíříme kulturní nabídku pro všechny. Postavíme modernizo - vanou Ústřední čistírnu odpadních vod. Zásadním způsobem snížíme v Praze počet heren a kasin. Zjednodušíme kontakt s úřady. Drogy musejí zmizet z parků a ulic. Prosadíme tvrdší a důslednější postup vůči jejich distributorům. Tranzitní dopravu odvedeme z obytných ulic. Plánujeme výstavbu dvaceti nových sportovišť pro neorganizovaný sport. Nový systém školství a vzdělávání: férové hodnocení, optimální počty žáků, kvalitní učitelé a také studijní zázemí. Dokončíme výstavbu protipovodňových zábran. V každém správním obvodě zajistíme lékárenskou pohotovost otevřenou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V každém správním obvodě zajistíme seniorům nad 80 let dovoz léků až do domu. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN ZNÁTE JEJICH 6 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 12/2010

7 PRAHA Rozhovor s PETREM NEâASEM PRAŽSKÁ ODS MÁ VŮLI KE ZMĚNĚ Primátorská kandidatura Bohuslava Svobody je signálem, že pražská ODS je schopna sebereflexe, říká premiér a předseda ODS Petr Nečas v rozhovoru pro Pražský Metropolitan. Oceňuje, že volební lídr v hlavním městě je muž s čistým štítem. Několik let trávíte většinu svého času v Praze. Mění se podle vás česká metropole k lepšímu Ano, podle mě se v Praze žije rok od roku lépe. Za posledních několik let jsem zaznamenal, že vyrostla nová hřiště pro děti, že se Praha víc stará o zeleň, také se postupně zlepšuje dopravní situace. Nedávné otevření jižní části Pražského okruhu určitě zlepšilo podmínky pro život lidem na Barrandově, v Braníku či v Krči. Nezadržitelně se blíží komunální volby. Co říkáte na probíhající kampaně, zaujaly vás něčím Myslím, že je znát určitý posun oproti předcho zím kampaním. Je méně negativní kam pa ně, což kvituji. Více se mohou voliči do zví dat, co konkrétního kdo nabízí. Blíží se také senátní volby. My se snažíme upozor - nit, že Senát má ve svých rukou reálnou moc při pra vované reformy buď podpořit, nebo je zasta vit. Sna ží me se na toto riziko upozornit. Jsme si vědomi toho, že Česká republika má mimo řádnou příležitost udělat systémové změny, které jsou pro PROGRAM rozvoj země nezbytné. Naši kandidáti těmto změnám v Senátu jistě dají zelenou. Praha do voleb přišla s kandidátem na primátora, kterým se stal Bohuslav Svoboda. Je to podle vás dobrá volba Je bezpochyby dobře, že v čele pražské kandidátky stojí člověk, který není spojovaný s žádnou z předchozích mediálně propíraných kauz pražského magistrátu. Je to navíc člověk s vysokým kreditem a člověk, který může pražské pravicově orientované voliče zaujmout. Je to bezpochyby silný a důstojný kandidát ODS na primátora. Jak hodnotíte poslední vývoj v pražské ODS Všechny poslední změny vnímám jako pozi - ti v ní. To, že se Praha dokázala dohodnout na tak to silném kandidátovi, je pro veřejnost si gnál, že změny v ODS se nedějí jenom v celorepublikovém vedení, ale že pražská ODS je schop na sebereflexe a že má reálnou vůli se změnit. VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE 7

8 PRAHA aby se dokázala zbavit zátěže předcho zích let, dokázala se vypořádat s nepříjemnými mediálními kauzami a byla i do budoucna pro Pražany volbou s nejlepším programem a nejjistějším tahem na branku. Co je tím nejlepším, co se v Praze pod vedením ODS podařilo A naopak, co je podle vás nejpalčivějším problémem hlavního města Co se bezpochyby podařilo, je odpovědná rozpočtová politika. Praha se dokázala vypo - řádat se svým zadlužením. Dokázala přitom investovat do nových dopravních staveb a svého rozvoje. Její hospodaření je zdravé. To je určitě důležitý pozitivní signál pro všechny Pražany. Můžeme diskutovat, nebo dokonce pochybovat o některých projektech, ale vedle toho stojí celá řada věcí, které se v Pra - ze podařilo udělat. Viditelná zlepšení jsou jak na celopražské úrovni, tak v mnoha měst - ských částech. Co je podle mě nejpalčivějším problémem hlavního města Je to stále neuspokojivá dopravní situace. Stále chybí dokončený vnější Pražský okruh i vnitřní Pražský okruh. To, že plánovači socialistic ké - ho režimu navedli hlavní komunikační tepnu mezi jihem a severem země přes pražské Vá - clavské náměstí, je obrovský historický dluh, se kterým se Praha musí vyrovnat a čeká ji to určitě v nejbližších letech. Očekávám od budoucího vedení města, že udělá v oblasti dopravy velký kus práce, i když to nebude mít s ohledem na dostupné finanční prostředky lehké. Očekávám také, že si Praha zachová všechny výsady, které po mnoho let drží, a to je mimořádně bohatý kulturní a společenský život. To, že Praha je centrem politického dění, je dáno postavením hlavního města. Přál bych si také, aby byla zároveň vyhle dá - vaným místem pro pořádání mezinárodních kongresů a konferencí a oblíbeným cílem turistů. Mimochodem právě proto je důležité, aby se podařilo vybudovat také kvalitní dopravní spojení centra a pražského letiště. Jednou z priorit Bohuslava Svobody je řešení dopravy v hlavním městě a dostavba obchvatů. Bude mít vaši podporu i podporu vlády při jejím naplňování Určitě může počítat s tím, že v rámci možností se stát bude snažit vycházet mu vstříc. Financování stavby vnitřního okruhu je věcí městského rozpočtu. Stát se bude snažit tlačit na urychlení přípravy i samotné stavby vnějšího okruhu v severní, severovýchodní a jihovýchodní části. V čem by mohla získat Praha třeba vládní podporu, která by přispěla k dalšímu zlepšení života lidí v metropoli Státní rozpočet musí šetřit. Slibovat v tuto chvíli Praze miliardové dotace by nebylo ani zodpovědné, ani realistické. V každém přípa dě ale Praha může počítat do budoucna s tím, že to, co může ovlivnit stát, co je jeho investicí, tak to se pokusíme i při nedostatku veřejných prostředků podpořit. Je pro vás a ODS důležité, aby Bohuslav Svoboda zvítězil ve volbách Samozřejmě. Výborný výsledek dává každé politické straně především prostor realizovat svůj program. Ten měla ODS v Praze vždy velmi dobrý. Procházka po městě to jen dokládá. Vzhledem k tomu, že většinu času teď již trávím spolu s rodinou v Praze, je pro mě volební úspěch ODS i osobně důležitý. V Praze se bude rozhodovat o třech senátorech. Jak vidíte jejich šance Jako předseda ODS si přeji, aby všichni tři uspěli. Co byste pražské ODS popřál před volbami Co nejlepší volební výsledek. Co byste si naopak od pražské ODS přál vy Od pražské ODS bych si přál, aby dokázala být úspěšná v praktických krocích, aby dokázala přicházet se zajímavými projekty pro Pražany a dokázala zkvalitňovat podmín - ky pro život Pražanů. Zároveň bych si přál, RNDr. Petr Nečas předseda vlády a ODS Narodil se 19. listopadu 1964 v Uherském Hradišti. Je ženatý. S manželkou Radkou mají čtyři děti Ondřeje, Tomáše, Terezu a Marii. Vzdělání: V roce 1988 ukončil studium fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V tentýž rok získal doktorát, tématem jeho práce byla plazmová fyzika. Profesní a veřejná činnost: Po absolvování vysoké školy působil jako technolog a výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Rožnov. Členem ODS se stal v roce V roce 1992 pak poslancem a členem zahraničního výboru Parlamentu ČR za ODS, kde se zaměřoval na otázky NATO a obrany. V září 1995 byl jmenován prvním náměstkem ministra obrany, o čtyři roky později byl zvolen místopředsedou ODS a znovu zvolen do této funkce byl i na kongresu v roce V roce 2006 byl jmenován ministrem práce a sociálních věcí a místopředsedou vlády. Po odstoupení Mirka Topolánka 1. dubna 2010 se stal volebním lídrem ODS ve sněmovních volbách v roce Do funkce premiéra jej prezident jmenoval 13. července Jeho vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10. srpna PRAŽSKÝ METROPOLITAN 12/2010

9 VOLEBNÍ OBVOD V volební obvod V Praha 2, Praha 3, Praha 9, Praha 19, Vinoř, Satalice PARUKÁŘKA MÁ NOVÉ HŘIŠTĚ Druhého září bylo za velkého zájmu občanů a především dětí slavnostně uvedeno do provozu zrekonstruo vané a rozšířené hřiště na Parukářce. Rekonstrukce hřiště je po obnově herního koutku na východní části parku dalším krokem k celkové revitalizaci Parukářky, uvedl zástupce starosty pro zeleň Jiří Matušek při slavnostním otevření. Už při plánování rekonstrukce hřiště vycházela radnice Prahy 3 z ankety provedené mezi rodiči, a současná podoba a kapacita herního prostoru tak odpovídá velkému zájmu všech příchozích. Přibyly nové atrakce a herní prvky jako klouzačky, kolotoče, pružinové houpačky, hrazda, ale najdeme tu i originální domek na pružinách nebo vláček. Na hřišti je dostatek laviček, altán se stříškou, který ochrání před deštěm, a nechybí zde ani WC. Kvůli bezpeč nosti je hřiště oploceno a na noc se zamyká. STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE Praha 2 pořádá další kulturní akce pro seniory Městská část Praha 2 ve spolupráci s Palace Illusion uspořádala na konci září první díl ze zábavně osvětových pořadů pro seniory s názvem Vzpomínky nám zůstanou aneb zábavně o stáří s legendami československého šoubyznysu. Pořadem provedli Vladimír Hron a Aleš Cibulka a v prvním díle přijali pozvání do Divadla U Hasičů zpěvačka Yvetta Simonová a spisovatel a písničkář Josef Fousek. Praha 2 hazard netoleruje Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém zasedání 16. září 2010 novelu obecně závazné vyhlášky č.19/2007 Sb. hl. m. Prahy, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (VHP), v platném znění. Přijetím novely vyhlášky pražští zastupitelé přistoupili na návrh městské části Praha 2, která znovu žádala pro své území tzv. nulovou variantu stav, kdy by na jejím území nemohly být VHP provozovny vůbec. Nová vyhláška vstupuje v účinnost Městská část Praha 2 tím potvrzuje svůj dlouhodobý nekompromisní přístup k regulaci hazardu. Již v roce 2007 dala podnět k vydání první vyhlášky omezující provoz výherních hracích přístrojů na území hlavního města STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE Prahy. Z původních 103 míst v roce 2007 je jich na území Prahy 2 v současné době 57, přičemž nulová varianta byla vždy cílem a přijetí poslední novely lze považovat za velký úspěch v otázce potlačení hazardních podniků na území městské části. Na druhé straně je třeba dodat, že díky nekvalitní zákonné úpravě hazardu, která umožňuje obcím regulovat pouze jeden segment loterního trhu (VHP), se městská část Praha 2 potýká s nárůstem ostatních hazardních her, které povoluje Ministerstvo financí a které nemůže místní správa jakkoliv regulovat. Městská část zásadně nesouhlasí s tím, aby možnost regulovat na jejím území hazard provozovaný na výherních hracích přístrojích byla zcela negována a degradována tím, že de facto náhradou za VHP povoluje Ministerstvo financí ČR inter - aktivní videoloterní terminály, které jsou rozhodně neméně nežádoucí a nebezpečnou formou hazardu, říká k tomu starostka městské části Praha 2 Jana Černochová. Žižkov má dalších sto parkovacích míst Praha 3 má od 24. srpna o stovku parkovacích míst navíc. V Lupáčově ulici nechala městská část Praha 3 vybudovat podzemní garáže, které ulehčí přetíženým okolním ulicím a zvýší hodnotu nemovitostí pro blížící se privatizace v přilehlém panelovém STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE komplexu. Mimoto nabídne také zázemí pro městskou policii, pro kterou MČ buduje moderní centrum. Praha 9 bojuje za čistší veřejná prostranství Neohleduplní pejskaři, kteří nejsou schopni uklidit po svém psovi, se již v Praze 9 nebudou moci vymlouvat na chybějící sáčky na psí exkrementy. Rada městské části Prahy 9 se na jednom ze svých jednání psí problematikou obsáhle zabývala a výsledkem je, že v první polovině září bylo na určených místech instalováno 161 stojanů se sáčky na psí exkrementy. Pokud budou stojany se sáčky potřeba ještě na jiných místech, MČ Praha 9 je na základě požadavků skupin občanů doinstaluje. U psa je důležité, aby měl možnost proběhnout se bez uvázání na vodítku, což ve veřejných parcích většinou není možné. Je proto třeba, aby na devítce vznikaly výběhy pro psy. Počítá s tím, že na Proseku vzniknou tři výběhy pro psy, stejný počet pak ve Vysočanech a Libni. První se bude otevírat v dohledné době v parku Přátelství na rohu ulic Jiřetínská a Vysočanská. Jeho součástí budou i hrací prvky pro psy (agility). Pokud se toto psí hřiště osvědčí, lze podle jeho vzoru vyřešit definitivní podobu zatím provizorního výběhu pro psy u parku Podviní, který tu funguje už šest let. 9

10 Rozhovor s Janem Jarolímem PODPORUJEME OHLEDUPLNÝ A SPRAVEDLIVÝ SOCIÁLNÍ SYSTÉM Ve vedení radnice městské části Praha 9 stojí tým zastupitelů ODS už devatenáct let. Poslední volební období , kdy byl starostou Ing. Jan Jarolím, bylo vůbec tím nejúspěšnějším obdobím v získávání finančních prostředků pro Prahu 9 z fondů EU a dotací MHMP. V návaznosti na to se podařilo realizovat takové projekty, jako byla revitalizace parku Přátelství, vybudování sportovišť, dopravního hřiště, internetového centra Co považujete za priority v Praze 9 Důležité je všechno, co se bezprostředně dotýká našich občanů. Proto také, když jsme sestavovali současný volební program, jsme tvořili celek s citem pro detaily, které jsou obsaženy v jednotlivých kapitolách programu. Vždy jsme v Praze 9 hospodařili bez dluhů a chceme tento stav i nadále udržet. Podobně chceme ve stejné míře pokračovat v péči o naši společnou zeleň, které jsme v minulých letech věnovali mimořádnou pozornost, a samozřejmě nemalé úkoly na nás čekají v oblasti celkového rozvoje území Prahy 9. Mluvíte-li o rozvoji území, lidé se často bojí, že bude přibývat staveb na úkor zeleně, na druhé straně chtějí více služeb, obchodů, kulturních zařízení. Jak to chcete řešit Na devítce vzrostl počet obyvatel za poslední čtyři roky o Je tedy logické, že se musí stavět nové byty, ale podporu - jeme výstavbu především v územích po bývalých továrnách (brownfields). Zároveň intenzivně jednáme s investory, aby ruku v ruce se stavbou bytů šlo i budování občanské vybavenosti. Ostatně důkazem, že lze navrhnout urbanistickoarchitektonickou koncepci, která by na jedné straně rozšířila občanskou vybavenost a zároveň zamezila živelné výstavbě na úkor historických památek, je Parter Starý Prosek. Jeho obnova navázala na úpravu parku Přátelství, novou pěší zónu v Jablonecké ulici a úpravu ulice U Prosecké školy před třemi lety. Souvisí i s přeměnou bývalého zařízení staveniště v moderní obytnou zónu v ulici Na Vyhlídce. Naše priority byly jasné zachovat genia loci této oblasti a zároveň přispět k jejímu zatraktivnění pro širokou veřejnost. K tomu pomohla citlivě řešená pěší trasa, obnova zeleně, maximální omezení negativních vlivů na bydlení, např. z hlediska automobilové dopravy, ale i vytváření podmínek pro umístění zařízení občanské vybavenosti. Jako třešnička na dortu se jeví i projekt zpřístupnění proseckého podzemí, závislý ovšem na pomoci z EU. V programu máte rozšiřování zeleně. Není to nesplnitelný předvolební slib, vzhledem k rozsáhlým škrtům nové vlády ve státním rozpočtu Budovat nové parkové zóny chceme pomocí peněz z evropských fondů tak, jak jsme to udělali například při obnově parku Přátelství, již zmíněných pěších zón apod. 10 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 12/2010

11 VOLEBNÍ OBVOD V typ služeb budeme v následujících letech maximálně podporovat tak, aby tuto službu mohl používat každý, kdo ji bude skutečně potřebovat. Do budoucna počítáme také s provozem tzv. odlehčovací služby (možnost umístění seniora do zařízení po krátkou dobu, např. v době nemoci pečujících osob). Ostatně to, že péči o seniory se věnujeme skutečně komplexně, potvrdil i výzkum Centra pro aktivní stárnutí, který se uskutečnil v loňském roce. Na základě poznatků WHO, hodnotících, do jaké míry umožňují města svým obyvatelům a obyvatelkám aktivně stárnout, byla Praha 9 oceněna jako nejúspěšnější městská část celé Prahy Město přátelské stárnutí Tohoto ocenění si velmi vážím. Budete i nadále dávat občanům možnost, aby se vyjádřili ke stavebním projektům v Praze 9 Samozřejmě. Konkrétním příkladem toho, že rozvoj území je možné do značné míry přizpůsobit požadavkům občanů, je připravovaná rekonstrukce části Jablonecké ulice. Předcházel jí průzkum radnice mezi místními obyvateli. Podobným způsobem chceme postupovat i při řešení dalších lokalit. Velmi citlivou oblastí je sociální péče. Navíc vzhledem k současnému demografickému vývoji je zřejmé, že populace stárne a je na to třeba pamatovat už dnes. V Praze 9 jsme vždycky prosazovali a hodláme prosazovat i nadále komplexní péči o seniory. V roce 2006 jsme nově vybudovali Dům s pečovatelskou službou v ulici Novovysočanská pro 110 obyvatel. Jedná se o nájemní dům s byty pro seniory, v němž jsou zajišťovány sociální služby a komfortní bydlení. Od roku 2009 probíhá velká rekonstrukce bývalého penzionu v Hejnické ulici na Střížkově. V budově je připravován prostor pro služby seniorům a zdravotně postiženým včetně jídelny a výdejny jídla, knihovny, klubu, zázemí pro pečovatelskou službu, denního stacionáře pro seniory s Alzheimerovou nemocí s kapacitou 12 míst a 3 lůžek k přenocování seniorů. V prostorách sklepa bude zázemí pro firmu poskytující dopravu seniorům a zdravotně postiženým osobám. Největším námi plánovaným projektem je vybudování nového domova pro seniory. Jako ideální místo jsme vybrali lokalitu v bezprostřední blízkosti Polikliniky Prosek, a to z důvodu možnosti okamžitého poskytnutí kvalitní zdravotní péče na této poliklinice. Jedním z problémů, který seniorům a zdravotně postiženým snižuje úroveň kvality života, je omezení soběstačnosti. Ale ne každý potřebuje nebo chce žít v domech s pečovatelskou službou. Městská část Praha 9 už v minulém volebním období zahájila systém podpory rozvoje individuálních domácích služeb, který umožňuje setrvání méně soběstačných osob v jejich přirozeném sociálním prostředí. Systém zajišťuje např. dovezení teplé stravy či nákupu seniorovi či zdravotně postiženému přímo do jeho bytu, pečovatelskou nebo ošetřovatelskou službu. Letos se nám také podařilo získat z grantu MV ČR finanční prostředky na několik mobilních zařízení Senior Inspect. Slouží k nouzové komunikaci či detekci pádu a následné lokalizaci, včetně přenosu dat na dohledový pult Senior Inspect. Tento Ing. Jan Jarolím (63) Narozen: v Praze Vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (3 semestry), Vysoká škola zemědělská v Praze Suchdole (obor Meliorace a krajinné bioinženýrství), dvouleté postgraduální studium Ochrana a tvorba přírodního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jako odborný pracovník působil v Českém hydrometeorologickém ústavu ( ) a ve Výzkumném ústavu místního hospodářství ( ). Ve Federálním výboru pro životní prostředí ( ) zastával funkci poradce náměstka ministra a v roce 1992 byl ředitelem Odboru ekologické politiky. V letech podnikal v oblasti ekologického poradenství. V Praze 9 zastával funkci zástupce starosty MČ Praha 9 ( ) a od roku 2006 je starostou MČ Praha 9. Je předsedou občanského sdružení Český spolek pro péči o životní prostředí při ČSVTS. Letos na jaře obdržel Čestný odznak ČSVTS. 11

12 TÉMA PRAHA 2 POMÁHÁ DĚTEM V NOUZI V České republice existuje celá řada specializovaných institucí a organizací, které se zabývají kriminálně rizikovými skupinami dětí. Přestože počet takových institucí roste, stejně jako výdaje na jejich rozvoj, neroste jejich efektivita, protože způsob práce a přístup příslušných organizací není koordinovaný a systematický. Praha 2 je jako jediná pražská městská část zapojena spolu s třiceti dalšími městy v České republice do projektu Systému včasné intervence (SVI). Jeho základem je informační propojení policie, orgá - nů sociálně-právní ochrany a orgánů justice. Projekt SVI je postaven na třech pilířích. Prvním z nich je vytvoření metodické spolupráce mezi institucemi, které jsou účastníky SVI. To v praktické rovině znamená vytvoření podmínek pro koordinované, interdisciplinární řešení delikvence dětí mezi všemi zainteresova nými složkami (orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policií ČR, justičními orgány, Městskou policií, úřady práce, zdravotnickými zařízeními, školami a školskými zařízeními a nestát ními neziskovými organizacemi), což umožňuje efektivně pracovat s klientem, jeho rodinou a prostředím, kde žije. Druhým pilířem je vytvoření jednotného informačního prostředí, které umožňuje předávání, doplňování, sdílení a vyhodnoco - vání informací mezi účastníky SVI a zjedno - dušení administrativy. Třetím pilířem jsou konkrétní praktická opatření, která tvoří samotný proces nápravy delikventa. Jeho obsah je závislý na místních podmínkách a na iniciativě místně působí cích subjektů poskytovat doplňkové služby. Technické propojení institucí zabývajících se trestnou činností dětí a oblastí sociálněprávní ochrany dětí a mládeže slouží ke zlepšení celkové úrovně spolupráce, minimalizuje páchání další trestné činnosti a zlepšuje efektivitu ukládaných pracovních opatření. Cílem projektu je urychlit veškeré postupy a metody práce a využívat beze zbytku všech legislativních nástrojů přijatých pro oblast trestné činnosti dětí a sociálněprávní ochrany. Projekt SVI nezvyšuje zatížení policie, justice ani orgánu sociálněprávní ochrany dětí, naopak při správné aplikaci práci zrychluje a zefektivňuje, potvrdila radní Aleksandra Udženija. Záměrem projektu je navázat na veškeré zkušenosti z provozu tohoto systému a vytvořit obdobný projekt s využitím úspěšných a praxí potvrzených pozitivních přístupů, postupů, mechanismů, kontaktů a technických řešení, které byly do pilotního projektu zahrnuty. Projekt SVI nezvyšuje zatížení policie, justice či orgánů sociálněprávní ochrany. Při správné aplikaci práci zrychluje a zefektivňuje. Objem finančních prostředků nutných pro realizaci se odvíjí od konkrétního projektu. V roce 2009 bylo Odborem sociálně-právní ochrany dětí v Informačním systému SVI evidováno rodin s dětmi, z toho živých případů bylo 1 196, z celkového počtu bylo 118 rodin klientů kurátorů pro mládež. Za sledované období bylo 33 dětí umístěno do ústavní nebo ochranné výchovy, do dětského centra nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (k bylo těchto dětí 16), bylo šetřeno 5 případů týraných a zneužívaných dětí. Výhody Systému včasné intervence prohloubení vzájemné spolupráce zainteresovaných složek (návaznost na předcházející dobrou spolupráci) otevřená komunikace v rámci týmu, která více umožňuje rychlý a systematický přístup ke klientům a jejich rodinám, přijetí opatření u jednotlivců možnost rychlé reakce na aktuální problémy lokality přehledná moderní databáze ohrožených, delikventních, týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí dále se rozšiřuje a doplňuje o další data (systém je zcela v souladu se zákonnými požadavky) připravenost na možnost úplného přechodu na elektronické vedení spisů elektronická podoba zrychlila rozhodně tok výměny informací, zvýšila flexibilitu a efektivitu práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou rozhodně ovlivnila rychlost možnosti reakce agentury OSPOD 12 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 12/2010

13 VOLEBNÍ OBVOD V PRAHA 3: ZE SÍDLIŠŤ BUDOU MODERNÍ BYTY TÉMA Vzhled městské části Prahy 3 se opravami domů a důkladnými rekonstrukcemi mění k lepšímu. Mnohé panelové domy, které jsou dědictvím minulého režimu, prošly celkovou rekonstrukcí, na dalších místech Prahy 3 dochází k další modernizaci dle ekologických a energetických standardů současnosti. Díky programu revitalizace Prahy 3 se navíc tyto projekty obejdou bez dluhů a probíhají velmi rychle. Kdysi betonová sídliště Jarov a Chmelnice změnila za posledních pár let svůj vzhled téměř k nepoznání a v současné době se stávají opět vyhledávanou lokalitou k bydlení. Tato část městské části Prahy 3 sklízí díky vhodným revitalizacím obdiv architektů i veřejnosti. Velké komplexy panelových domů, které městská část zdědila do vínku, prošly výměnou oken, zateplením fasády, výmě nou rozvodů i vodovodních a odpadních řadů. V domech byly přistavěny často chybějící výtahy. Naposledy bylo dokon čeno v loňském roce deset panelových domů v Habrové ulici s celkem pěti stov kami bytů. Investice dosahující řádově stovky milionů, které si podobně náročné rekonstrukce vyžadují, by se jen těžko hledaly v rozpočtu radnice Prahy 3, avšak díky programu revitalizace Prahy 3 se je daří realizovat v rychlém tempu a bez dluhů. Všechny prostředky z obecního nájmu i z výtěžků privatizace jsou investovány zpátky do oprav a stavebních investičních akcí. Navíc na domech, které to stavebně umožňují, se začaly budovat nástavby s byty, které radnice následně draží za tržní cenu. V současné době probíhá další ozdravný proces také v dolním Žižkově. Cílem je vybudovat moderní a ekonomické bydlení, kterým se radnice snaží změnit charakter Žižkova po komunistické akci Asanace Žižkova, jež měla tuto čtvrť proměnit v obří sídliště. Revitalizace této části města byla naplánována tak, aby vzhled obytných domů co nejlépe korespondoval s historickou zástavbou Žižkova. Intenzivně se pracuje v Lupáčově ulici, kde byla dokončena první etapa rozsáhlé rekonstrukce velkého panelového domu. V blízkosti obytného domu navíc přibylo obyvatelům Prahy 3 téměř sto parkovacích míst, na plné obrátky běží také revitalizace objektu spojená s budováním nových nástaveb. Pro větší bezpečnost občanů by zde také měla vyrůst špičková centrála městské policie pro Prahu 3. Zvýšení bezpečnosti občanů a pořádek v ulicích Prahy 3 jsou jednou z priorit současného vedení radnice. Aby městská policie mohla účinně bojovat s kriminalitou, musíme jí k tomu vytvořit kvalitní podmínky, dodal radní Pavel Hurda. Ve stádiu přípravy je potom rekonstrukce komplexu panelových domů ohraničených ulicemi Roháčova, Jeseniova, Ostromečská a Blahoslavova, který by se měl změnit v moderní bytový komplex s parametry pro 21. století. V oblasti Pražačky by potom měl vyrůst soubor domů s menšími byty, jež budou určeny především seniorům a mladým rodinám. Jaroslav Hrbatý (42), zaměstnanec, Žižkov Ještě před několika lety to tady ve dne vypadalo jako v márnici a v noci se člověk pomalu bál vyjít ven. Strávil jsem pár let v cizině a vidím, že dneska je to o hodně lepší. Že se bude modernizovat Zaplať za to pánbůh... Proto volím ODS Revitalizace obecních domů v ulicích Květinková a Pod Lipami začala sklízet ohlasy ihned po svém dokončení. Dosluhující činžovní domy z betonu a cihel, lidově nazývané díky svému sovětskému architektonickému stylu kyjeváky, zde změnily svůj vzhled k nepoznání. Barevné zateplené fasády, moderní eurookna, nové výtahy a především dvoupatrové nástavby s byty s velkými okny a terasami vzhledem jen v obrysech připomínají původní dům. Přestavby zvítězily ve své kategorii soutěží českých architektů a dostaly také Cenu Státního fondu rozvoje bydlení. 13

14 TÉMA KVALITU VZDĚLÁNÍ ZARUČÍ INVESTICE DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL Investice do školství jsou jednou z hlavních priorit jednotlivých městských částí hlavního města Prahy. Základní školy jsou každoročně rekonstruovány a opravovány tak, aby vyhovovaly zákonným normám a docházelo k celkovému zkvalitňování jejich úrovně. Od nového nábytku a vybavení tříd přes informační technologie jsou pravidelně vylepšovány i například přilehlé sportoviště a sportovní zázemí. spotřeby budovy. Během rozsáhlé rekonstrukce, která probíhala o loňských a letošních prázdninách a částečně i za provozu v minulém školním roce, byl objekt kompletně zateplen, došlo k výměně dosluhujících oken a energeticky nevyhovujících dveří za moderní plastové Praha 3: Investice do škol dosáhly 365 milionů korun Rozpočet pro školství byl po posledních komunálních volbách razantně navýšen, a představoval tak nejvyšší položku v investičních plánech radnice. Základní a mateřské školy v Praze 3 tak prošly v uplynulých čtyř letech revoluční proměnou. Na jejich opravy, vybavení a rekonstrukci sportovišť investovala Praha 3 neuvěřitelných 365 milionů korun. Během čtyř let byly opraveny téměř všechny budovy, které to potřebovaly. Kromě otevření moderní Základní a mateřské ekoškoly Chelčického byly opraveny např. Základní a mateřská škola na Pražačce nebo Základní škola Chmelnice. Kromě školních budov myslí městská část Praha 3 také na stravovací zařízení a investovala desítky milionů korun právě do nich. Byla dostavěna nová kuchyň pro školáky na Pražačce, místní stravovací zařízení je před dokončením a kompletní rekonstrukcí prošla kuchyň ZŠ Chmelnice. Školní jídelny však neslouží jenom dětem, o jejich kvalitě svědčí i nemalý zájem lidí a firem z okolí. Příkladem jsou školy Na Chmelnici a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic. Nemalou část z investic do školství v Praze 3 tvoří vybavování škol moderními informačními technologiemi. Akcí Interaktivní tabule a dalšími investicemi se základní školy posunuly mezi absolutní špičku v této oblasti. Žižkovské, jarovské a vinohradské základní školy mají třikrát více interaktivních tabulí, dataprojektorů a dalších informačních technologií než ostatní školy v Česku. Kompletní rekonstrukcí prošly navzájem propojené pavilony Základní školy Chelčického. Na střeše budovy byla instalována fotovoltaická elektrárna s výkonem 21 kwp, která pokryje podle projektanta více než třetinu energetické 14 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 12/2010

15 VOLEBNÍ OBVOD V sestavy s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Základní škola Chelčického je prototypem školní budovy pro třetí tisíciletí. Nejde jen o to, že rekonstrukce významně sníží provozní náklady tohoto školního zařízení. Důležitý je také příklad pro žáky, návštěva školy je pro ně sama o sobě návodem k šetrnému chování k životnímu prostředí, uvedl zástupce starosty pro školství Jiří Matušek. Úprav se kromě samotného komplexu budov dočkalo také okolí školy. Byla zrekonstruována terasa před budovou B, kde byl betonový povrch nahrazen gumovým, byla upravena přístupová cesta a okolní plochy byly zatravněny. Celkové náklady na rozsáhlou rekonstrukci činily 85 milionů korun, 22 milionů korun poskytl Magistrát hl. města Prahy a 18 milionů bylo čerpáno ze strukturálních fondů EU. Praha 2 ctí tradici Kromě pravidelných rekonstrukcí, které se týkají zejména elektrorozvodů a osvětlení, modernizace škol a celkového zkvalitňování školních objektů, klade městská část Praha 2 velký důraz na tradici základních škol. Je jich zde deset a každá z nich je specifická svým zaměřením. A aby bylo pro rodiče rozhodování o základní škole jejich dětí snazší, zasloužila se radní Aleksandra Udženija o vznik Katalogu škol, který je rodičům k dispozici na úřadě, ve školách a na řadě dalších míst. Rodiče se v katalogu dozví všechny potřebné informace, zejména kontaktní údaje a vzdělávací program. Pokud jsou jejich děti sportovně založeny, mohou např. nastoupit do Základní školy Botičské. Součástí školy je také oblíbené Centrum volného času Botič, kde děti navštěvují zajímavé kroužky. Všeobecně a sportovně zaměřená je i ZŠ Sázavská a ZŠ Resslova, která také ve druhém stupni nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy, ekologické výchovy a informatiky. Sportovně zaměřenými školami však výčet základních škol v Praze 2 nekončí. Pro děti se zájmem o jazyky je určena Základní škola Kladská s rozšířenou výukou jazyků, Základní škola Londýnská je školou zaměřenou na informační zdroje a práci s nimi. Na Smetance nabízí od druhého stupně větev všeobecnou a přírodovědnou a Základní škola Slovenská klade důraz na individuální přístup dětem je ponechán prostor podle jejich nadání a schopností. V Praze 2 nechybí ani škola, která má zkušenosti s výukou handicapo - vaných žáků. Na ZŠ Legerova jsou do běžných tříd integrováni žáci se specifickými porucha - mi učení. V případě, že rodiče preferují rodinnou atmosféru základní školy, mohou své děti umístit na Základní školu Jana Masaryka nebo Základní školu u svatého Štěpána. Každá z deseti základních škol v městské části Praha 2 organizuje pro své školáky řadu aktivit. Jedná se o dětské dny, sportovní akce, ale i pestrou paletu kroužků. Školy se taktéž zapojují do celopražských i celorepublikových projektů. Kromě spolupráce na pražské a celorepublikové úrovni se rozvíjí také mezinárodní spolupráce partnerských škol, kdy děti v rámci různých projektů navštěvují školy v zahraničí. Praha 9: Sport, IT, dopravní hřiště Hovoříme-li o základním školství, může se Praha 9 pochlubit velmi dobrým stavebně technickým stavem školních budov. Však také největší výdaje v rozpočtové kolonce pro školství představují investice v budovách škol a školních zařízení a pro dětské dopravní hřiště Prosek, konstatuje starosta MČ Praha 9 Ing. Jan Jarolím. Investiční prostředky v tomto roce šly například na dokončení pavilonu MŠ Novoborská 611 a rekonstrukci sportoviště ZŠ Balabenka. Je připraveno zateplení MŠ Litvínovská 490 a Veltruská (financováno z operačního programu EU Životní prostředí). Základním a mateřským školám jako příspěvkovým organizacím pak byly schváleny finance, které pokryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Uvědomujeme si rovněž důležitost využití výpočetní techniky v oblasti vzdělávání, proto každoročně investujeme do modernizace výpočetní techniky na základních školách nemalé částky v podobě tzv. počítačovného, pokračuje Ing. Jan Jarolím. V praxi to znamená, že si školy pravidelně ročně z rozpočtu městské části Praha 9 rozdělují (podle počtu žáků) 1,5 milionu korun na vybavení výpočetní technikou. Každá škola tak má k dispozici ročně zhruba Kč. Každoročně radnice také přispívá základním školám na pořízení nového nábytku, lavic. Trefou do černého bylo rovněž vybudování dopravního hřiště na Proseku. Jeho výstavbu financovala Praha 9 z evropských fondů. Za dva roky existence vychovalo dlouhou řadu malých cyklistů, kteří vědí, jak se bezpečně chovat v dopravě. Ostatně nejlepší vizitkou proseckého dopravního hřiště je letošní vítězství žáků Litvínovská 600 v celopražské soutěži Mladý cyklista, kterou každoročně organizuje Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s BESIPem. 15

16 Proã volit ODS PRAHA PROSPERUJE I V KRIZI ušetřila pracovních míst v rámci města, a tím také 850 milionů korun. Navíc se daří rychle splácet historický dluh hlavního města. Letos jej oproti roku 2008 snížíme o 30 procent, tedy o více než 10 miliard. Od roku 2002 vede Prahu ODS. Od roku 2007 kryje hlavní město své kapi tá - lové výdaje z vlastních finančních zdrojů. Ač nevyužíváme vnější finanční zdroje, s výjimkou spolufinancování z evropských fondů, podařilo se již téměř dobudovat protipovodňový systém. Ve funkčním stavu je nyní téměř 98 procent systému, což zajišťuje ochranu 98,63 procenta území města a téměř 99 procent jeho obyvatel. V uplynulých letech také Pražanům začalo sloužit sedm nových stanic metra. Jeho vo zo - vý park dostal 15 nových vozů a 180 vozů prošlo modernizací. Ve službě již je také 58 nových tramvajových vozů a 164 vozů mo - der nizovaných. Na autobusových trasách pak jezdí 159 nových autobusů. Voličům jsme též slíbili uvést do provozu 80 kilometrů cy klo - ste zek. Dosud se nám jich, včetně cyklo pru - hů, podařilo zprovoznit celých 98 kilometrů. Hospodaření pražské radnice je navzdory doznívající ekonomic - ké krizi a dvanáctiprocentnímu propadu příjmů z daní vyrovnané. A to nejen letos, nýbrž i v předcházejících letech. Praha má lepší výsledky než Česká repu - blika. Celkový dluh hlavního města klesá, celkový dluh České republiky, přes veškeré úsporné škrty, roste. Proč jsou ekonomické výsledky Prahy lepší než celé země Vedení hlavního města se přísně drží konzer vativního tedy reálného ekonomického modelu. Praha zmrazila mzdy svých zaměst nanců, ale zároveň dokázala udržet efektivní tempo strategické investiční výstavby. Praha se také může v rámci ČR vykázat jedním z nejefektivněj - ších způsobů čerpání peněz z evropských fondů. Radnice také zadala v uplynulých letech celkem 69 auditů, na jejichž základě Praha také zřídila Regionální rozvojovou agenturu, jež se zabývá rozvojem nevy uži - tých a zanedbaných území a podporuje malé a střední podnikání a inovační technologie. Renomované ratingové agentury Praze zvýšily bodové hodnocení. Standard&Poor s jej změnila ze stupně A- na A. Agentura Moody s ve své škále povýšila Prahu ze stupně A2 na A1. Praha se také v posledních letech stala pro sídlo firmy atraktivnější než například Vídeň, Hamburk nebo Lisabon. Praha je také pátým nejbohatším regionem Evropské unie. Hospodaření hlavního města Prahy (v tisících Kč) výsledek hospodaření vlastního HMP ** výsledek hospodaření HMP včetně městských částí ** kapitálové výdaje vlastního HMP dlouhodobé finanční závazky HMP * přijaté dlouhodobé finanční závazky HMP * 0*** splacené dlouhodobé finanční závazky HMP 0* *** aktiva HMP ukazatel dluhové služby (v procentech) 16,8* 11,0 rating Standard&Poor's A- A rating Moody's A2 A1 (*2003, **2008, ***2009) Výnosy hlavního města Prahy (v Kč) výnosy z prodejů majetku HMP * výnosy z pronájmů majetku HMP * (*2009) ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN 16 ZNÁTE JEJICH PRAŽSKÝ METROPOLITAN 12/2010

17 PRAHA Fakta proti lïím PRAHA JE NA ŠPICI Před volbami leckdo z politických oponentů tvrdí, že Praha trpí nekvalitním politickým vedením. Proti tomuto často omílanému klišé jsou nejlepší protilátkou fakta. Ta mluví jinak. Jak je vidět z četných mezinárodních i domácích studií, z nichž v následujících odstavcích citujeme, tak Praha patří v domácí i zahraniční konkurenci k naprosté špičce. Nejlepší postkomunistická metropole Podle letošního žebříčku americké společ nosti Mercer se v Praze stále žije nejlépe z měst všech zemí bývalého komunistického bloku. Žebříček celkem zahrnuje 221 měst; Praha je na 72. místě. Za Prahou je na 73. místě Budapešť, Lublaň je 77. Na 84. místo dosáhla Varšava, Bratislava skončila 87. Žebříček je sestavován na základě 39 kritérií, mezi ta hlavní patří například bezpečnost, politická a ekonomická stabilita, kvalita zdravotní péče nebo možnost kulturního vyžití a rekreace. V podobném žebříčku věnovaném městům ČR je Praha těsně druhá za Hradcem Králové. Před Londýnem i Římem Podle výsledků průzkumu ICCA z července 2009 obsadila Praha v roce místo v počtu uspořádaných mezinárodních kongresů. Předstihla tak Brusel, Londýn, Řím, Madrid i Athény. Zvítězily Paříž a Vídeň, kde se uskutečnilo 136 kongresů. Druhá nejlevnější voda Z obyvatel velkých českých měst platí Pražané druhé nejnižší poplatky za vodné a stočné. V hlavním městě přijde krychlový metr této vody na 56,51 koruny. Lépe jsou na tom pouze v Plzni, kde platí 51,03 koruny za krychlový metr. Plzeňanům se ovšem oproti roku 2010 zvýšila cena o 10,69 procenta; v Praze ceny již druhým rokem stagnují. Elektronická správa je 15. na světě Internetové stránky hlavního města, posuzo - vané z pohledu elektronické správy, jsou 15. nejlepší na světě. Vyplývá to z výsledků dlouhodobé studie, jejíž výsledky prezento - val v roce 2009 profesor z Rutgers University Marc Holzer. Z pohledu Evropské unie zaujaly pražské stránky osmé místo. Studie hodnotila, jak lidé vnímají státní správu na internetu. Nejvíce lékařů v Česku Podle údajů Českého statistického úřadu při - padá na Pražanů 5,5 lékaře v zaříze ních ambulantní péče. V jiných částech repu bli ky se přitom tento poměr pohybuje od 2,1 do 3,0. Stejně tak Praha vede v počtu lékařů v ne - mocnicích, když jich je 33,8 na 10 tisíc oby va - tel. V jiných částech země jich je výraz ně mé - ně, ani ne 20. Do třetice mají Pražané nejvíc lůžek na obyvatel. Je to 8,4 lůžka, když republikový průměr je šest lůžek na tisíc lidí. MHD je čtvrtá nejlepší v Evropě Podle testů mezinárodní automobilové federace je pražská hromadná doprava čtvrtá nejlepší v Evropě. Lépe dopadly jen Mnichov, Helsinky a Vídeň. Federace zkoumala 23 evropských měst. Nejhůře dopadly řecké Athény. V Praze se náklady na měsíční jízden - ku vrátí zhruba po 20 jízdách; i v relativně levném Záhřebu je to až po 35 jízdách. Kvalita městské dopravy v evropských městech pořadí město celková známka 1. Mnichov velmi dobrý 2. Helsinky dobrý 3. Vídeň dobrý 4. Praha dobrý 5. Hamburk dobrý 6. Kodaň dobrý 7. Frankfurt dobrý 8. Barcelona dobrý 9. Lipsko dobrý 10. Kolín nad Rýnem dobrý 11. Řím dobrý 12. Bern přijatelný 13. Paříž přijatelný 14. Brusel přijatelný 15. Amsterodam přijatelný 16. Varšava přijatelný 17. Oslo přijatelný 18. Lisabon přijatelný 19. Madrid přijatelný 20. Londýn přijatelný 21. Budapešť přijatelný 22. Lublaň přijatelný 23. Záhřeb přijatelný (Zdroj: Mezinárodní automobilová federace; tn.cz) PROGRAM VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE 17

18 PRAHA KULTURNÍ SERVIs Kytara napříč žánry 13. ročník mezinárodního festivalu akustické kytary 6. října, hod., Malostranská beseda, Malostranské nám., Praha 1 Alex de Grassi (USA), Lukáš Martínek a Private Earthquake (CZ) Finger-picking, blues, jazz, rock; vstupné: 150 Kč 11. října, hod., KC Kaštan, Praha 6 Aron Govea (Mexico) Latinskoamerická hudba, flamenco; vstupenky pouze v místě konání koncertu 13. října, hod., Písecká brána, Praha 6 Pavel Ciboch a Musica Gaudeans (CZ), Ivan Boreš a Tomáš Mach housle (CZ) Klasika, latinskoamerická hudba; vstupné: 150 Kč, studenti a senioři: 90,- Kč Vstupenky a další informace můžete získat na adrese Vstupenky můžete pořídit také v sítích Ticketpro a Ticketportal. 50 let bigbítu 14. října od 18.00, O2 Arena BEAT FEST, každoroční hudební svátek posluchačů rádia BEAT, se kvapem blíží. Letošní, již sedmý ročník se ponese v duchu oslav půlstoletí českého bigbítu. Ve čtvrtek 14. října 2010 tomu totiž bude právě 50 let, kdy Pavel Sedláček na podzim roku 1960 přejmenoval svoji kapelu EP Hi-Fi na Studij - ní skupinu big beatu. Světlo světa tak spa třil název nového stylu a začala se psát dal ší kapitola soudobých českých hudebních dějin. Vystoupí Olympic, Tři sestry, Visací zámek, Buty, Blue Effect, Pavel Sedláček & Cadillac, Matadors, Progres 2, Citron, Jasná Páka a skupina Nightwork. Koncert zahájí Pavel Sedláček, tentokrát se skupinou Cadillac a s hosty Karlem Kahovcem a Petrem Vondráčkem. Pavel Sedláček prožil období své největší slávy v šede sá - tých letech, kdy si ho vybral Jiří Suchý do Semaforu a kdy mu společně s Jiřím Šlitrem napsal píseň Život je pes. Vstupen ky na plochu stojí 590 korun a k pódiu 790 korun. Kdo by chtěl sedět v prvním patře, zaplatí 890, nebo 690 korun. Vozíčkáři s průvodcem (ZTP/P) zaplatí korunu. Santana Universal Tone Tour října 2010 od 20.00, O2 Arena Do Prahy po šesti letech přijíždí Carlos Santana, nositel 10 cen Grammy a jeden z nejslavnějších kytaristů současnosti. Nynější turné provází vydání reedice desky Supernatural, která vyšla před 11 lety. Nejlepší hudba je ta, která otevírá lidská srdce jako květiny, a lidé si pak myslí, že jsou orli namísto krocanů. To je to, proč hudba existuje a proč každé ráno vstávám, říká o hudbě dvaašedesátiletý Santana. Vstupenky stojí od 790 do korun a zakoupit je můžete ve sběrnách Sazky. Rezervovat si je můžete na Struny podzimu 2010 mezinárodní hudební festival 7. října, 22.00, Španělská synagoga V rámci festivalu vystoupí DAVID ORLOWSKY TRIO v obsazení: David Orlowsky klarinet; Jens-Uwe Popp kytara; Florian Dohrmann kontrabas. Na programu je novinka Davida Orlowského Nessiah. Koncert pořadatelé přidali pro mimořádný zájem. Vstupenky jsou k di spo zici v síti Ticketpro a hodinu před začátkem koncertu na místě. Můžete také psát na nebo zavolat na telefon Pro hromadné objednávky je možná platba na fakturu, kontaktní osoba Petra Čvančarová, Mezinárodní festival her Deskohraní Praha 8. října až 17. října, denně od 9.00 do 22.00, Tyršův dům, Újezd 40, Praha 1 Akce je určena všem hravým lidem z ce lé ho světa, malým i velkým, expertům i ama té - rům. Je připraven program pro děti a ve řej - nost, mistrovské turnaje i začáteč nic ké sou - těže. Letošní ročník naváže na vyzkou šené věci z minulých let, z loňských novi nek bu - dou zachovány volitelné turnaje, které se osvědčily. Harmonogram turnajů a akcí při - pravujeme, pokud ho nechcete propá s nout, zapište se do formuláře na in terne to vých stránkách Další infor - mace můžete kromě uvedených inter neto - vých stránek získat prostřed nic tvím Klubu deskových her Paluba, tel.: ; , Vstupné je ve všední den zdarma, o víkendech 50 korun za den. Kam za svým lídrem Datum Čas Místo konání Název akce Volební obvod, účast lídra Pondělí hod. Ovocný trh, Volební stan, setkání lídra obvodu I Obvod I Praha 1 a kandidátů ODS s občany Jan Kalousek Úterý hod. Metro B, Setkání lídra obvodu II a kandidátů ODS Obvod II Nové Butovice s občany Rudolf Blažek Pondělí hod. Sofijské náměstí, Volební stánek ODS, setkání lídra obvodu III Obvod III Praha 12 - Modřany a kandidátů ODS s občany Petr Hána Úterý hod. Metro C, Vltavská, Volební stánek, setkání lídra obvodu IV Obvod IV Praha 7 - Holešovice a kandidátů ODS s občany Petr Bříza Úterý 9 10 hod. Oblastní kancelář ODS Praha 3 Na čaj s panem docentem, setkání lídra Obvod V Olšanská 7, budova polikliniky obvodu V a kandidátů ODS s občany Bohuslav Svoboda Neděle hod. TJ Kyje Hamerská 1307, Turnaj v malé kopané volební guláš, setkání lídra Obvod VI Praha 14 obvodu VI a kandidátů ODS s občany Boris Šťastný Sobota hod. Multifunkční sportoviště, Modrý den, setkání lídra obvodu VII Obvod VII Četnická 1628, Praha 21 - Újezd n. Lesy a kandidátů ODS s občany Pavel Klega 18 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 12/2010

19 TV PROGRAM 29. září 5. října Alexandrovci 7. října od a 19.00, Tesla Arena na holešovickém Výstavišti. Pamětníci, příznivci ruských písní (Kalinka jistě nebude chybět) a také fandové sborového zpěvu by si neměli nechat ujít vystoupení ruského mužského pěveckého souboru Alexandrovci. Repertoár souboru, který vznikl v roce 1928 pod názvem Soubor rudoarmějské písně, již delší dobu neobsahuje jen ruské národní písně. V současnosti nabízí i jazzové, rockové, ale i klasické skladby. Na pódiu se celkem objeví 120 účinkujících (v dobách Sovětského svazu míval ovšem soubor i 200 členů). Komu se zpěv Alexandrovců, kteří vystoupili i před papežem Janem Pavlem II. či Georgem Bushem, líbí, neměl by váhat. Jejich příští vystoupení v tuzemsku by mělo být nejdřív v roce Speciální hosté: Petra Janů, Aleš Brichta a Jiří Klapka. Ceny vstupenek se pohybují od 190 do korun. České kulturní slavnosti Malostranské komorní slavnosti října, 19.30, Valdštejnský palác Rytířský sál V rámci již osmého ročníku Českých kulturních slavností vystoupí SMETANOVO TRIO v obsazení: Jitka Čechová klavír, Jana Vonášková-Nováková housle, Jan Paleníček violoncello, Na programu jsou: Zdeněk Fibich Trio f moll; Antonín Dvořák Trio op. 90, Dumky ; Johannes Brahms Trio C dur op. 87, Vstup je volný, ale pořadatelé upozorňují na omezenou kapacitu sálu, která je 150 míst. Další informace najdete na adrese: Středa 29. září Angličtina pro nejmenší (33/40) Telling Tales (10/10) Příběhy z přírody Opera nás baví Po stopách Dobré ráno Budulínek Mandelinka Kavárna u Uršuly (3/3) Červená knihovna Na vlnách orchestru Gustava Broma O poklad Anežky České Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (6/27) Dotek anděla (28/35) Partnerské ladění Čarodějnice školou povinné (13/26) Moudronos Kouzelná školka AZ-kvíz Pod pokličkou Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Živé srdce Evropy: Hrušeň v polích Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Sportka a Šance Pošta pro tebe Nečekaná setkání, usmíření po letech, nalezení dávné lásky, splnění tajných přání a snů. To vše před zraky diváků, kteří se stávají svědky opravdových emocí Příběhy slavných Josef Bláha Na stopě * Milenky (4/6) Losování Sportky a Šance Byl to můj bratr (1/2) Losování Šťastných deset a Šance milion Doktorka Quinnová II (6/27) Přísně tajné vraždy (29/42) Československý filmový týdeník (800/2379) Architektura interiérů (2/6) Televizní klub neslyšících Ta naše povaha česká Zpěvák z Podluží Události v regionech Snídaně s Novou Stefanie VII (35) Causa: Dítě (What Makes a Family) Brooke Shields milovala svou přítelkyni a po její smrti chce vychovávat její dítě. Ale zákony to nedovolují. V zoufalství se obrátí na špičkovou advokátku Whoopi Goldberg a společně začnou právní bitvu Tescoma s chutí Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla každý všední den na Nově Můj přítel Monk (5) (Monk) Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž pomocí vyřeší každý zapeklitý případ Superman II (1) Co mám na tobě ráda (22) Hvězdná brána: Atlantida (16) Kobra 11 VI (11) Námořní vyšetřovací služba III (21) Odpolední Televizní noviny Dr. House II (8) (House M.D. II) Možná je dr. Greg House umíněný a nesnesitelný samorost, ale jeho jedinečné diagnostické metody jsou pro pacienty s nebezpečným virovým onemocněním často jedinou nadějí. A když jde o život, neváhá on i jeho tým porušit jakákoliv pravidla Ulice (1843) Televizní noviny Dokonalý svět (5) Musíš se víc snažit. Ředitelé, redaktorky fotografové, modelky... Sebevědomě předkládají čtenářkám dokonalý svět, avšak jejich soukromý svět má k dokonalosti daleko. A když mezi ně nastoupí nezkušená a módním světem nezkažená dívka, převrátí jejich životy úplně naruby. Seriál z prostředí redakce life-stylového časopisu (2010) Dr. House VI (10) (House VI) Wilson. Tentokrát se do obtížné situace dostane Wilson, který před lety úspěšně vyléčil svého přítele. Na výroční oslavě u příležitosti překonané nemoci upadne jeho bývalý pacient v křečích na zem a vypadá to, že rakovina znovu udeřila Život na vlásku (1) Téměř rok sledoval režisér Jiří Fedurco skutečné příběhy skutečných lidí, lékařů, sester, pacientů a jejich rodin, jejichž osudy se protnuly při transplantaci životně důležitých orgánů. Unikátní osmi dílný dokumentární seriál z prostředí špičkového lékařského pracoviště Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze Stíny mrtvých Smallville VII (13) Novashopping Mr.GS Tabu Áčko Dva z Queensu VIII Novashopping Auto Moto Revue Správy STV Franklin (2/52) Finley požární autíčko (2/39) Divadlo Spejbla a Hurvínka Chalupa je hra Game Page Potomci slavných Panorama Postřehy odjinud Vášeň sběratelská Babylon Apokalypsa: 2. světová válka (5/6) Svět zázraků: Nemocnice pod Everestem (2/5) AZ-kvíz Kluci v akci Návštěva v ZOO Hřiště Záhady Toma Wizarda Chcete mě Útok na poštovní letadlo Airbus A300 společnosti DHL byl nad bagdádským letištěm zasažen střelou SAM 14. Řízení přestalo fungovat, protože hydraulický systém letadla byl zničen. Pilotům nezbývalo, než se pokusit o nemožné Jak přežít (6/13) Jízda, prožitek, opatrnost. Jak se vyhnout při jízdě nejrůznějším nástrahám, jak motocykl parkovat a jak s ním manipulovat. Ondřej Neff připojí radu, jak na silnici přežít O vědě a vědcích (5/13) Jeden společný svět (6/8) Medicína pro 21. století PORT Přidej se Nedej se Hledám práci Zprávy v českém znakovém jazyce Sabotáž Adult English Zone (5/26) Ta naše povaha česká Lid versus národní parky. Vyhlásili ochránci přírody válku turistům a provozovatelům rekreačních středisek Královna Alžběta (1/2) (Elizabeth I) Už za svého života se stala legendou. Helen Mirrenová v roli nejslavnější anglické panovnice Dokumentární klub: Nevítaní Celovečerní dokument Tomáše Škrdlanta zachycuje dlouhodobě sledované osudy fyzicky postižených dětí, které byly svými rodiči odloženy hned po narození Berlín, Alexandrovo náměstí (14/14) Partnerské ladění Dobré ráno možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (16) Párty s kuchařem Will & Grace II (18) Slasti a strasti charity. Nejlepší přátelé Will a Grace společně žijí v newyorském bytě. Jejich vztah dávno přesáhl meze kamarádství, nikdy se ovšem nestane mileneckým. Will je totiž gay M*A*S*H (33) Personál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili Knight Rider III (6) To je vražda, napsala XII (12) Překotná vražda. Chcete recept jak psát nejlepší detektivky No přece připlést se ke skutečné vraždě! To ví i slavná spisovatelka Angela Lansburyová Policie Hamburk II (4) Hořké pravdy. Policisté vyšetřují případ podivné otravy v přístavní firmě a rvačku v nevěstinci, jejíž svědkyně odmítá vypovídat M*A*S*H (34) Will & Grace II (19) Closer III (14) JAG VII (23) Big Ben III (5) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Přešlapy III (4) Johana a Petr se budou brát a všichni přijíždějí do Karlových Varů na jejich svatbu. Petr poznává Johanina otce, kterému se svatba ani trochu nezamlouvá a snaží se ji překazit. Karolína s Davidem zažívají ve Varech krásné chvíle. David dokonce plánuje odejít z práce a začít ve Varech s Karolínou od začátku. Náhle se však objeví Marek a jeho plány zkazí. Radka i přes pokročilé těhotenství chce jet na svatbu také. Těsně před obřadem však nastanou komplikace, a ona musí do porodnice TOP STAR magazín Castle na zabití I (4) Agentura Jasno II (3) Kriminálka Kolín III (12) Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží (34) TOP STAR magazín Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 19

20 TV PROGRAM 29. září 5. října Čtvrtek 30. září Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Le Mans Kabaret U dobré pohody Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (7/27) Dotek anděla (29/35) Divnopis Willy Fog na cestě za dobrodružstvím (13/26) Král z džungle (13/26) Šikulové Ztracené hračky (13/13) Kouzelná školka AZ-kvíz Stop Hodinový manžel Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Minuta v muzeu Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Případy detektiva Murdocha III (8/13) (Murdoch Mysteries III) Předbudoucí nečas. Dávejte si pozor na podivné vědecké teorie! Britsko-kanadský kriminální seriál o muži, který ví, že pokrok nezastavíš (2010) Na kus řeči Máte slovo Moje rodina VII (8/9) Smím prosit (4/8) Partnerské ladění * Californication (5/12) Losování Šťastných deset a Šance milion Doktorka Quinnová II (7/27) * Milenky (4/6) Mizející místa domova (10/13) Poutní místa (15/17) Hledám práci Rodina a já S profesorem Františkem Dvořákem Jak (se) dobře digitálně naladit Kultura v regionech U nás v Evropě Události v regionech PORT Správy STV Franklin (3/52) Finley požární autíčko (3/39) Moudronos Pod pokličkou Adult English Zone (5/26) Medicína pro 21. století Jak přežít (6/13) Panorama Přidej se Nedej se Politické spektrum Film o seriálu Kriminálka Staré Město Příběhy slavných Josef Bláha AZ-kvíz Chalupa je hra Černé ovce Malá farma Fišpánská jablíčka Bludiště Reportéři ČT Po stopách Evropa dnes Prizma Kus dřeva ze stromu Vášeň sběratelská Turecko brána Orientu (11/13) Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (4/16) Ztráta paměti Zprávy v českém znakovém jazyce Medúza Počesku Historie.cs A to byla ta krásná země. Od barokní komponované krajiny k podnikatelskému baroku. Co všechno se stalo s českou a moravskou krajinou za posledních několik století a proč Běž domů, Ivane Na začátku devadesátých let odjely z Československa desítky tisíc sovětských vojáků. Pro obyvatele mnoha měst znamenal tento odchod opravdový začátek svobodných časů :08 Na východ od Bukurešti (12H 08 A fost au n-a fost) O revoluci každý něco dělal, pojďme si o tom povídat. Cenami ověnčený rumunský film o pádu komunismu (2006) Posezení s Janem Burianem Nevítaní * Q Dobří rodáci a město dabingu Dobré ráno Pátek 1. října Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Červené víno (2/3) Krásy evropského pobřeží: Pohyblivá zátoka Domácí štěstí Barvy života Polední události Sama doma Doktorka Quinnová II (8/27) Dotek anděla (30/35) Franklin (47/52) Garfield a přátelé II (16/26) Ovečka Shaun II (24/40) Záhady starověkého Říma (3/20) Bludiště Za školu Bydlení je hra Předpověď počasí Události v regionech Případ pro ombudsmana (5/16) Jak to vidí děti Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Losování Euromiliony Vyprávěj (5/16) Dámská jízda. Má Karel poměr se sekretářkou Martinkou Je Eva Karlovi nevěrná A proč Jana vyrazí na hory, když nelyžuje komnata Jiřího Pechy Známý divadelní a filmový herec, který založil s Bolkem Polívkou Divadlo Husa na provázku, bojuje se závislostí na alkoholu i s vážnou nemocí Všechnopárty * Californication III (8/12) Losování Euromiliony Vyzvání k souboji Losování Šťastných deset a Šance milion Doktorka Quinnová II (8/27) Na kus řeči Sabotáž Dobrodružství vědy a techniky Malá Velká Británie (5/22) Máte slovo Krásy evropského pobřeží: Pohyblivá zátoka Události v regionech Jak přežít (6/13) Po stopách Správy STV Franklin (4/52) Finley požární autíčko (4/39) Děti točí hrdiny (4/16) Hodinový manžel Kus dřeva ze stromu Vášeň sběratelská Turecko brána Orientu (11/13) Počesku Panorama Na stopě Na plovárně s Miroslavem Krobotem Neznámí hrdinové Pohnuté osudy Čas dítěte Kuchařská pohotovost AZ-kvíz Pod pokličkou Černé ovce Ta naše povaha česká Medúza Šikulové Čarodějnice školou povinné (13/26) Sportovci světa: Jimmy Connors Království divočiny: Medvědi s hlavou v oblacích Film o seriálu Kriminálka Staré Město Alchymie bytí Rodina a já Povodně Bohové a hrdinové antických mýtů Historické minipříběhy a kuriozity Chcete mě City Folk 2010 Záhřeb Kosmopolis Speciál Zprávy v českém znakovém jazyce Hledám práci Auto Moto Revue Zázračná planeta: Život (5/10) Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (5/16) ČT Live Bobby McFerrin Bigbít (36/42) Malá Velká Británie (5/22) Gorodok Sedmero pilířů Stefana Milkova Posezení s Janem Burianem Krásný ztráty Na pomoc životu suché oko Dobré ráno Snídaně s Novou Stefanie VII (36) Krysouni Tescoma s chutí Dobrá kuchyně s Markétou Hrubešovou, Ivanem Vodochodským a špičkovými gastronomickými odborníky. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově Můj přítel Monk (6) (Monk) Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž pomocí vyřeší každý zapeklitý případ Superman II (2) Superman je vždy připraven bojovat proti zlu a bezpráví, ale je ještě spousta zákeřných padouchů, kteří ho chtějí zničit a ovládnout svět.to však Superman nesmí dovolit... Druhá řada amerického dobrodružného seriálu (1994) Co mám na tobě ráda II (What I Like about You II) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící. Jenže ne vždy se jí to daří Hvězdná brána: Atlantida (17) (Stargate Atlantis) Země vysílá první expedici mimo naší galaxii do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru - Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi Kobra 11 VI (12) Námořní vyšetřovací služba III (22) Odpolední Televizní noviny Dr. House II (9) (House M.D. II) Možná je dr. Greg House umíněný a nesnesitelný samorost, ale jeho jedinečné diagnostické metody jsou pro pacienty s nebezpečným virovým onemocněním často jedinou nadějí. A když jde o život, neváhá on i jeho tým porušit jakákoliv pravidla Ulice (1844) Televizní noviny Ordinace v růžové zahradě 2 (215) Holka pitomá. Chtěla plastiku a málem zemřela. Kdo za to může Nové příběhy oblíbených hrdinů populárního seriálu TV Nova Kriminálka Miami VII (12) Stahovák Zóna úniku Smallville VII (14) Novashopping Rady ptáka Loskutáka Zlatíčka Áčko Dva z Queensu VIII Novashopping možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (17) Párty s kuchařem Will & Grace II (19) M*A*S*H (34) Knight Rider III (7) To je vražda, napsala XII (13) Tma za dveřmi. Chcete recept jak psát nejlepší detektivky No přece připlést se ke skutečné vraždě! To ví i slavná spisovatelka Angela Lansburyová Policie Hamburk II (5) M*A*S*H (35) Will & Grace II (20) Dámy, dejte si pauzu. Nejlepší přátelé Will a Grace společně žijí v newyorském bytě. Jejich vztah dávno přesáhl meze kamarádství, nikdy se ovšem nestane mileneckým. Will je totiž gay Closer III (15) JAG VII (24) Big Ben III (6) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Cesty domů (4) Mám ho ráda. Domov je tam, kde na nás čeká láska. Honza chce od Soni slyšet pravdu. A dozví se ji. Rudolf splní podmínku v závěti, ordinace je zachráněna. Znamená to příměří mezi dávnými soky Hledá se táta a máma První rozhodnutí. Seznamovací reality show Hledá se táta a máma pokračuje už třetí sérií. Petr, Michal a Bára se svými protějšky prožívají poslední chvilky prvního setkání. Čeká je nejdůležitější rozhodnutí koho pozvou dál, a koho pošlou domů. Kdo se dokáže prosadit, kdo dokáže vyniknout mezi ostatními a kdo odejde domů v slzách Zoufalé manželky VI (6) Nevstupovat na trávník Gabrielle se pohádá s ředitelkou školy a musí dceru učit doma, Tom se přizná, že na univerzitě podvádí, protože na studium nestačí, a Karl nabídne Bree sňatek. Susan se dozví, kdo může stát za útokem na Julii... Nová řada amerického seriálu (2009) Ve službách FBI (5) Strážce majáku Volejte Věštce Na čem záleží (35) Receptář prima nápadů Snídaně s Novou Stefanie VII (37) Jane Doe: Dokud nás smrt nerozdělí Tescoma s chutí Můj přítel Monk (7) (Monk) Nesnáší nepořádek, nesnáší špínu, trpí fobiemi a působí spíš jako blázen. Ale bývalému policejnímu detektivovi Adrianu Monkovi zůstala schopnost brilantní dedukce a logiky, s jejichž pomocí vyřeší každý zapeklitý případ Superman II (3) Superman je vždy připraven bojovat proti zlu a bezpráví, ale je ještě spousta zákeřných padouchů, kteří ho chtějí zničit a ovládnout svět.to však Superman nesmí dovolit... Druhá řada amerického dobrodružného seriálu (1994) Co mám na tobě ráda II (2) (What I Like about You II) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící. Jenže ne vždy se jí to daří Hvězdná brána: Atlantida (18) (Stargate Atlantis) Země vysílá první expedici mimo naší galaxii do potopeného města Atlantis. Zprvu vědecká skupina pod vedením doktorky Elizabeth Weir poznává největší rasu ve vesmíru - Antiky a obyvatele okolních planet. Jenže brzy se objeví hrozba v podobě krvelačné rasy Wraithů, kteří potřebují lidskou životní energii. Nezbývá, než se nebezpečnému nepříteli vzepřít, protože Wraithové by mohli najít nové loviště na Zemi Kobra 11 VI (13) Námořní vyšetřovací služba IV (1) (Navy NCIS IV) Shalom. Ziva je svědkem exploze a poté obviněna z vraždy iránského vězně a dvou agentů FBI. I když všichni dělají vše pro to, aby dokázali její nevinu, situace je čím dál složitější. Nezbývá, než vyhledat pomoc Gibbse. Ten si ale užívá bezstarostného důchodu Odpolední Televizní noviny Dr. House II (10) (House M.D. II) Možná je dr. Greg House umíněný a nesnesitelný samorost, ale jeho jedinečné diagnostické metody jsou pro pacienty s nebezpečným virovým onemocněním často jedinou nadějí. A když jde o život, neváhá on i jeho tým porušit jakákoliv pravidla Ulice (1845) Televizní noviny Princ a já: Královské líbánky (The Prince & Me 3: A Royal Honeymoon) Dánský následník trůnu Chriss Geere a jeho americká nevěsta Kam Heskin jsou již oficiálním královským párem a odjíždějí na líbánky na utajené místo - do kouzelné Belavie. Ale místo zimních radovánek je tu čekají intriky Utržený ze řetězu Portrét zločince Novashopping Stahovák Tabu Áčko Dva z Queensu VIII (20) Novashopping možnost regionálního vysílání Teleshopping Klukoviny Toma a Jerryho Klukoviny Toma a Jerryho Frasier IX (18) Párty s kuchařem Will & Grace II (20) M*A*S*H (35) Knight Rider III (8) To je vražda, napsala XII (14) Policie Hamburk II (6) M*A*S*H (36) Will & Grace II (21) Closer IV (1) JAG VIII (1) Harmon Rabb a jeho kolegové z vojenské prokuratury vyšetřují případy na palubách lodí, vojenských ponorek a letadel. Žalují a obhajují ty, kteří jsou v armádě obviněni ze zločinů, vražd, velezrady i terorismu Big Ben III (7) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Hádej, kdo jsem! Zábavná show, ve které profese hrají prim. Uvádí Petr Vondráček Soukromá dramata Během vteřiny se náš život může proměnit v drama! Nikdo nevíme, kdy to přijde. Soukromá dramata líčí mimořádné příběhy známých i dosud neznámých hrdinů Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte, v úplně nové show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každý pátek večer na Primě Země policajtů (Cop Land) Maloměstský šerif Sylvester Stallone se touží stát newyorským policistou. V jeho snu mu však brání sluchový handicap. Když se mezi policisty začnou dít podivné věci, šerif nejdříve všepřehlíží, okolnosti ho ale donutí jednat... Americký thriller(1997) Čelisti 2 (Jaws 2) Když se u pláží rekreačního městečka začnou ztrácet lidé a moře vyplaví tělo kosatky s obřími kousanci, je si policejní náčelník jistý, že se opět objevil bílý lidožravý žralok. I přes jeho naléhání však vedení města odmítá uzavřít pláže a vyhlásit pohotovost Volejte Věštce Na čem záleží (36) Na čem záleží (37) Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 20 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 12/2010

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY PROČ HLAVNÍ MĚSTO POD VEDENÍM ODS PROSPERUJE PRAHA JE NA ŠPICI I V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY PROČ HLAVNÍ MĚSTO POD VEDENÍM ODS PROSPERUJE PRAHA JE NA ŠPICI I V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI pražský týdeník / číslo 12 PETR NEČAS: SVOBODOVI VĚŘÍM PROČ HLAVNÍ MĚSTO POD VEDENÍM ODS PROSPERUJE PRAHA JE NA ŠPICI I V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY Bohuslav Svoboda, kandidát

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Moravskoslezský kraj. Čas Přidat. David Sventek

Moravskoslezský kraj. Čas Přidat. David Sventek Moravskoslezský kraj Čas Přidat David Sventek Konkurenceschopnost Kraj nepotřebuje jen správce, kraj si zaslouží architekty a stavitele Rámec strategie rozvoje Moravskoslezského kraje Správa kraje nezbytný

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

lní stav regulace hazardu

lní stav regulace hazardu Aktuáln lní stav regulace hazardu 27. března 2015 Současný stav regulace hazardu Stále je v platnosti zákon z roku 1990, který není schopen reagovat na současný vývoj zejména na trhu moderních technologií

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

I bohatí lidé bydlí v panelácích

I bohatí lidé bydlí v panelácích TISKOVÁ ZPRÁVA 7. března 04 I bohatí lidé bydlí v panelácích Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více