Den starosty PF V lednovém čísle: roãník 18, ãíslo leden Velká zasedací místnost Městského úřadu v Hrádku nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den starosty PF 2009. V lednovém čísle: roãník 18, ãíslo leden 2009. Velká zasedací místnost Městského úřadu v Hrádku nad Nisou"

Transkript

1 roãník 18, ãíslo leden cena 12 Kã PF 2009 Vážení čtenáři a čtenářky HRÁDECKA, milí Hradečáci, před několika dny začal nový rok 2009, který je jako každý nový rok očekáván s nadějemi, představami a přáními každého z nás. Asi všichni si stejně přejeme, abychom my a naši blízcí byli zdraví a měli dost sil a štěstí pro dokončení našich cílů. Rok 2008 byl tzv. osmičkovým rokem, rokem, ve kterém se mnohokrát v historii českého národu a státu odehrály historické události, které naše dějiny a životy ovlivnily na mnoho let dopředu. V roce 2008 se žádná taková zásadní událost nestala, alespoň pokud minulý rok hodnotíme z pohledu dnešního dne. Propad světové ekonomiky a krize ve finančním sektoru jsou věcí zásadní, ale o tom, zda budou znamenat začátek něčeho nového, můžeme dnes jenom spekulovat. Věřím ale, že to co se nejenom ve světě, nejenom v naší zemi, ale také kolem nás odehrálo na konci loňského roku, bude pro naši civilizaci velkým poučením. Konec roku totiž ukázal, že svět není strojem na prosperitu a neustálý ekonomický růst, ani výherním automatem s jistým ziskem. Naše civilizace by neměla zůstat závislá na světě spekulací, půjček na všechno a penězích, které se ani reálně netisknou a existují jen na obrazovkách monitorů. Zhroutila se finanční bublina, na které byla iluze toho dokonalého stále ekonomicky rostoucího světa postavena. Věřím, že to bude znamenat obnovu prestiže těch, kteří něco vyrábějí, těch, kteří něco umí a těch, po kterých na světě něco konkrétního zůstává. A to s prominutím, obchodníci s akciemi ani burzovní spekulanti nejsou. Pokračování na straně 7 V lednovém čísle: Zvýšení nájemného Volby v Oldřichově na Hranicích Rozhovor se starostou Rozpočet města Hudební Vánoce MŠ Václavice Silvestrovský běh Příloha: Waltersdorfské portály a mauzoleum v Hainewalde Mûsto zvelebí parky Po regeneraci městského parku a dubové aleje na Žitavské ulici město připravuje další tři projekty, které pomohou zlepšit vzhled menších parků ve městě a ošetřit další stromy. Po odstranění prodejních stánků na Žitavské ulici mají obyvatelé města, ale především ti, kteří sem přijíždějí od hranic, opět na očích park vedle Lidového domu. Plocha se vzrostlými stromy dnes park moc nepřipomíná. Starší obyvatelé ale rádi vzpomínají, že se zde kdysi tančilo. Betonová plocha je zde ostatně dodnes a i projekt obnovy parku počítá s jejím zachováním. Regenerace parku se bude týkat zeleně, ale i mobiliáře a cest. Ošetření zeleně bude vycházet z dendrologického průzkumu provedeného v roce Část stromů je nemocných nebo poškozených, proto budou vykáceny. Týká se to asi 12 stromů starších 40 let. Tím se uvolní místo jednak pro zbývající stromy, ale také pro výsadbu nových dřevin. Zůstávající stromy budou odborně ošetřeny. Kromě nových 27 stromů přibudou do parku keřové záhony z mnoha druhů okrasných dřevin, které park opticky oddělí od okolí. Park by se měl stát dalším místem, kde bude možné v klidu posedět a kam budou moci zajít při procházce maminky s dětmi. Proto i zde bude instalována herní sestava s kolotočem, houpačkami a prolézačkou pro malé děti. Samozřejmostí je umístění řady laviček. V parku budou postaveny také dva dřevěné altány. Od okolí park oddělí dřevěné oplocení. Nové vybavení bude přizpůsobeno i tomu, že se park nachází podél frekventované mezinárodní cyklostezky. Cyklisté zde najdou dvě odpočívadla se stoly a samozřejmě stojany na kola. Pokračování na straně 11 Den starosty v 17 hodin Velká zasedací místnost Městského úřadu v Hrádku nad Nisou Zeleň ve městě 1. Pravidla pro kácení stromů 2. Obnova zeleně ve městě Hrádek nad Nisou 3. Projekty OPŽP obnova historické aleje Uhelná, park v Žitavské ulici Na Den starosty Vás srdečně zve Martin Půta starosta města Hrádek n. Nisou, Josef Horinka místostarosta města Hrádek n. Nisou, Dušan Kopecký vedoucí odboru stavebního a ŽP, Petr Dlouhý předseda komise ŽP a zemědělství, Jiří Timulak vedoucí odboru dotací a kultury Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na tel./fax: nebo písemně na MěÚ paní Půtové. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová podoba časopisu vychází na Uzávěrka únorového čísla je Časopis se objeví na pultech prodejen okolo

2 2 leden 2009 Informace z radnice Usnesení rady mûsta 22. schůze rady města 22. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 26. listopadu se zabývala těmito záležitostmi: souhlasila se spolupořadatelstvím kulturních akcí koncert skupiny Krucipüsk a Country sešlost v celkové výši Kč vzala na vědomí žádost sdružení Dynamic Line o finanční podporu ve výši Kč na proplacení energetické centrály využívané v rámci letních festivalů v Hrádku nad Nisou a ukládá odboru dotací, rozvoje města a správy majetku vypořádat uvedený náklad v rámci vyúčtování dané akce z rozpočtu města schválila dodatek č. 1 k původní smlouvě o dílo na regeneraci sídliště Liberecká ze dne , která se mění v čl. 2 (termín původní , nový ) a čl. 3 (cena za dílo z původní ,79 Kč vč. DPH, nová cena ,41 Kč vč. DPH) v souladu s ust. 167 z 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) jmenovala zástupce zřizovatele do školských rad takto: do školské rady ZŠ Lidická p. Martina Půtu, p. Mgr. Ladislavu Jurkovou a p. Miroslava Řezníčka; do školské rady ZŠ T. G. Masaryka p. Josefa Horinku, p. Ing. Petra Pokorného a p. Petra Vinklárka; do školské rady ZŠ Donín p. Petra Dlouhého; do školské rady ZŠ praktická Loučná p. Hanu Zůčkovou schválila dodavatele pro zabezpečení veřejné zakázky Ucelená kompletní sestava vhodná pro dětské hřiště na sídliště Pod Tratí firmu TAXUS, Jablonec nad Nisou za celkovou cenu Kč vč. DPH Komentář: Nová herní sestava byla instalována v průběhu prosince mezi panelovými domy. vzala na vědomí uzavření dohody o uskladnění a převodu přetlakové haly mezi městem Hrádek nad Nisou a Orel, jednota Praha Chodov Komentář: Město podalo na ministerstvo financí žádost o bezúplatný převod přetlakové haly, kterou získalo v roce 2004 za prostředky stoprocentní státní dotace. Pro tenis slouží v zimních měsících nová hala, kryjící dva kurty. Její provoz financuje jednota Orel. Zároveň město jedná s jednotou Orel o podpoře výuky tenisu pro děti a mládež. vzala na vědomí informaci o spolupráci města Bogatynia na společném projektu ekologické čistírny odpadních vod (kořenová čistírna) Oldřichov Kopaczów a uložila předložit návrh dalšího postupu a návrh zpracování studie kořenové čistírny s využitím stávající studie odkanalizování Oldřichova Kopaczowa Komentář: Vzhledem ke vzdálenosti Oldřichova od čistírny odpadních vod v Hrádku se hledá alternativní řešení pro čištění odpadních vod v Oldřichově Kopaczowě, kterým by mohla být kořenová čistírna. schválila pronájem objektů S 03 a S 05 v prostoru bývalé celnice na Žitavské ulici za částku Kč za měsíc na dobu 6 měsíců Komentář: Jde o přízemní objekty po levé straně silnice (ve směru z města). Do května by měly být rekonstruovány, od 1. června by zde měl fungovat prodej značkové kosmetiky a zlatnictví. Konkrétní návrh bude k dispozici v lednu. vzala na vědomí informaci o jednání s American Leasing Corp. a uložila starostovi města zabezpečit plnění dodržování smlouvy Komentář: Probíhají jednání mezi zástupci města a nájemcem DK Beseda o oboustranném dodržování smluvních vztahů. Zároveň je řešeno fyzické oddělení sálu od restaurace. schválila odložení splatnosti nájemného a. s. Kristýna za období 07 12/2008 se splatností do z důvodu investice v rámci bezpečnosti areálu výstavba plotu v r vzala na vědomí informaci starosty města o stavu úvěrového zatížení města Hrádek nad Nisou k a uložila vedoucí finančního odboru připravit materiál s případným návrhem umoření některých dluhů na prosincové jednání ZM vzala na vědomí informaci o možných řešeních využití objektu kina Komentář: Jsou možná tři řešení: ponechání stávajícího stavu, prodej, přestavba na byty. Prodej by sice městu vynesl rychle peníze, zároveň by ale ztratilo kontrolu nad dalším využitím objektu. Zastupitelé schválili zpracování studie na přestavbu na byty, které by po vybudování byly prodány. vzala na vědomí informaci o stavu výstavby polského úseku silnice Hrádek Žitava s tím, že výběrové řízení bylo zrušeno a zastaveno schválila uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Hrádek nad Nisou a Karlem Endlerem, Hrádek nad Nisou Pekárna Endler uložila místostarostovi města vypsat výběrové řízení na zpracovatele dokumentu Studie rozvoje školské soustavy základního školství v Hrádku nad Nisou vzala na vědomí informaci starosty města o ukončení soudního sporu město Hrádek nad Nisou versus Harwit, Sievertová a uložila starostovi města předložit na jednání zastupitelstva města kupní smlouvu a z ní vyplývající předkupní právo na p. Josefa Málka na odkoupení p. p. č. 744/1, 745/1 a 746/1. Komentář: Soudní spor byl veden p. Harwitem a p. Sievertovou původně se státem a týkal se části pozemků např. pod sokolovnou a rybářským domem, na které uplatňovali restituční nárok. Pozemky zůstávají podle rozhodnutí soudu majetkem města. 23. schůze rady města 23. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 10. prosince se zabývala těmito záležitostmi: schválila změnu formy poskytování finančního plnění neuvolněným členům zastupitelstva za činnosti prováděné při občanských obřadech na odměnu s účinností od schválila pravidla pro podávání žádostí o byt a uzavírání nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou v majetku města Hrádek nad Nisou s účinností od schválila ceník úkonů poskytovaných Pečovatelskou službou Hrádek nad Nisou s platností od schválila uzavření smlouvy na provádění správy domů Žitavská 670 a Nádražní 700 v Hrádku nad Nisou mezi Pečovatelskou službou Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace, a městem Hrádek nad Nisou s platností od schválila s účinnosti od v objektech DPS č. p. 670 a č. p. 700 u nově uzavíraných nájemních smluv nájemné ve výši 55 Kč/m 2 souhlasila s výpovědí nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 352, zastavěná plocha o výměře cca 500 m 2, v k. ú. Hrádek nad Nisou firmě Amvion, a to k s tím, že nájemce je dle smlouvy povinen přebytečnou zeminu rozprostřít tak, aby pozemek zůstal bez vyježděných kolejí, děr apod. Komentář: Jde o pozemek ve Starém dvoře, který firma Amvion používala v průběhu dostavby bytových domů pro uložení materiálu. Do konce března je povinna pozemek uklidit a předat městu. schválila provedení kontroly hospodaření za rok 2008 auditorem u níže uvedených příspěvkových organizací: ZŠ Lidická, ZŠ Donín schválila návrh pojistné smlouvy a pověřuje starostu města pana Martina Půtu jejím podpisem a uložila OISM měsíčně předávat informace o majetku města na finanční odbor souhlasila s vyplacením částky Kč na ZŠ Lidická jako příspěvek na malé taneční, bude vyplacen z grantového programu města Hrádek nad Nisou vzala na vědomí žádost organizací TC EUROREGION NISA a OREL, jednota Hrádek nad Nisou na zachování příspěvku ve výši Kč jako přímého příspěvku organizaci OREL, jednota Hrádek nad Nisou. Uložila starostovi města projednat a předložit konkrétní návrh se systémem čerpání na základě prokazatelného vyúčtování využití finančních prostředků. vzala na vědomí předložené návrhy na ocenění za práci pro město a Sportovec roku 2008 a uložila odboru dotací a kultury předložit konečné návrhy na radu města do schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL)a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí na dílčí veřejnou zakázku malého rozsahu: realizační dokumentace k projektu Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí schválila vypsání dalších výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která vyplývají z podané žádosti o dotaci na projekt Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí Komentář: Jedná se o výběrové řízení na zhotovení dokumentace pro realizaci stavby. V průběhu března proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby, která bude zahájena v dubnu nebo v květnu. Dokončena by měla být v roce schválila uzavření dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi městem Hrádek nad Nisou (městskou policií) a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje

3 3 jmenovala vedoucím odboru investic a správy majetku Ing. Petra Donáta schválila bezplatné užívání sportovního areálu sokolovna pro SDH Hrádek nad Nisou za účelem fyzické přípravy jednotky SDH Hrádek n. Nisou schválila opravu havarijního stavu topení a rozvodu vody v objektu sokolovna firmou Regula Term družstvo za cenu Kč včetně DPH dle předložené nabídky. Uložila OISM projednat ukončení současné servisní smlouvy a vypsat výběrové řízení na nové servisní služby v objektu sokolovna vytápění regulace. schválila návrh smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou a CIB Flats o prodeji střešní nástavby schválila zpracovatele studie v rámci projektu Podpora regenerace panelových sídlišť regenerace sídliště Pod Tratí firmu URBAPLAN Hradec Králové za cenu Kč vč. DPH Komentář: Žádost o dotaci na regeneraci sídliště pod tratí se bude podávat do konce března. vzala na vědomí informaci o objektu Beseda č. p. 124 a uložila OISM předložit do návrh Ing. Novotného na oddělení budov a uložila OISM zajistit připojení topného systému v objektu Beseda za účelem oddělní provozu sál restaurace vzala na vědomí informaci o převodu pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Hrádku nad Nisou v roce 2008 a uložila OISM předložit do RM návrh využití pozemků zveřejnění k prodeji, zveřejnění k pronájmu nebo jiný způsob využití vzala na vědomí informaci o realizaci investiční akce zasíťování pozemků v ul. Na Příkopech inženýrské sítě pro 4 rodinné domy a uložila OISM zahrnout výstavbu komunikace mezi ul. Na Příkopech a ul. Zahradní do rozpočtu města na r schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Hrádek nad Nisou a ČEZ Distribuce a předložit do rady města způsob řešení přeložky vodovodního potrubí vedoucího přes dotčené pozemky v lokalitě schválila ke zveřejnění podmínky pro dodavatele oprav komunikací pro období a ukládá OISM vypsat výběrová řízení vzala na vědomí návrh na zabezpečení provozních činností v městských lesích a uzavření mandátní smlouvy s Ing. Pavlem Říčanem a Ing. Janem Dudou schválila odkoupení prodejního stánku od pana Puldy za Kč Komentář: Zároveň s výstavbou Multifunkčního centra Trojzemí je potřeba zajistit druhý (únikový) východ z areálu, proto město přistoupilo k odkoupení stánku. schválila poskytnutí finanční podpory Oblastní charitě Liberec ve výši 50 tis. Kč v souladu se žádostí jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů provozu Domova sv. Vavřince Chrastava pro rok 2008 Komentář: Příspěvek na provoz Domova sv. Vavřince město poskytuje každoročně. V charitním domově bydlí i obyvatelé Hrádku nad Nisou. souhlasila s navýšením cen pozemků ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou pozemky určené k výstavbě rodinných domů navýšení o 20 %, pozemky za účelem zahrady navýšení o 25 % a pozemky za účelem zemědělského využití navýšení o 10 % souhlasila s nákupem sáčků na psí výkaly v hodnotě Kč dle důvodové zprávy vzala na vědomí odstoupení od smlouvy s ČEZ Distribuce plánovaná kapacita 5 MWh pro připojení průmyslové zóny Oldřichovská bude využita na rozvoj lokality výstavby ve městě po projednání schválila finanční příspěvek ve výši Kč Náboženské obci CČSH na opravu vitráží a předsklení v chrámu Pokoje neschválila vstup města Hrádek nad Nisou do Svazu měst a obcí České republiky vzala na vědomí jmenné složení školských rad: ZŠ Lidická: Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Věra Týřová, Mgr. Daniela Schejbalová, Mgr. Jana Večerníková, náhradník Mgr. Radim Dudek; zástupci rodičů: Iva Klenovičová, Stanislav Dlouhý, Zuzana Horáková, náhradníci Lenka Pokorná, Václav Chaloupka, Věra Novotná; zástupci zřizovatele: Martin Půta, Mgr. Ladislava Jurková, Miroslav Řezníček, ZŠ T. G. Masaryka: Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Tomáš Vávra, Mgr. Vít Štrupl, Bc. Ilona Paseková, náhradníci Mgr. Blanka Jiroutová, Mgr. Hana Prchlíková, Jan Bohdanecký; zástupci rodičů: Pavel Weiss, Eva Šlehoferová, Renata Válková, náhradníci Václav Janeček, Martin Tacinec, Romana Mocková; zástupci zřizovatele: Josef Horinka, Ing. Petr Pokorný, Petr Vinklárek, ZŠ Donín: Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Zdena Vachková, náhradnice Emílie Hamplová; zástupce rodičů: Hana Rydvalová, náhradnice Dana Čiháková; zástupce zřizovatele: Petr Dlouhý vzala na vědomí informaci starosty města o zajištění pohotovostní služby (LSPP) pro oblast Českodubska a Hrádku nad Nisou Komentář: Prozatím není známa žádná změna v poskytování lékařské služby první pomoci v Hrádku nad Nisou. doporučila schválit záměr prodeje části pozemku na Oldřichovské ulici za účelem výstavby výjezdového stanoviště ZSS LK v Hrádku nad Nisou a uložila starostovi města předložit konečný návrh po projednání architektonického návrhu stanoviště v prostoru Komentář: Záchranná služba má zájem postavit v Hrádku své nové stanoviště. Mělo by stát na Oldřichovské ulici, investorem bude Liberecký kraj. Předností nového stanoviště by měla být jeho lepší dostupnost. Město by pozemky mělo prodat za symbolickou částku, na druhou stranu výstavba nového stanoviště by měla být jakousi garancí, že záchranná služba v Hrádku zůstane. Ze zasedání zastupitelstva mûsta 9. zasedání zastupitelstva města 9. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 konané dne se zabývalo těmito záležitostmi: vydalo změnu č. 10 územního plánu Hrádek nad Nisou opatřením obecné povahy č. 1/2008 Komentář: Změna se týká pozemků pro výstavbu větrných elektráren nad Václavicemi viz minulé HRÁDECKO. schválilo 1. sloučení změn územního plánu č. 6 a 8 a dokončení jejich pořízení pod č sloučení změn územního plánu č. 12 a 14 a dokončení jejich pořízení pod č nové uspořádání změn územního plánu č. 13, 15 a 16 a dokončení jejich pořízení Komentář: Jedná se o změny z důvodů zájmů města či soukromých investorů výstavba rodinných domů, pozemky v zástavbě. Bude vypsáno výběrové řízení na pořizovatele změn, ke kterým by mělo dojít v příštím roce. schválilo návrh 4. změny rozpočtu města pro rok Celková výše rozpočtu po schválené změně je Kč. vzalo na vědomí první návrh rozpočtu na rok 2009 a souhlasí s jeho předložením ke schválení v prosincovém zasedání schválilo příspěvek pro SVS, a. s., Teplice ve výši ,39 Kč na rekonstrukci vodovodu a kanalizace na Dolním náměstí Komentář: Příspěvek byl použit na nové povrchy komunikací na Dolním náměstí. Touto formou příspěvku se městu podařilo ušetřit 300 tis. Kč na DPH postup byl schválen jako legální právním zástupcem města i daňovým poradcem. schválilo výplatu odměn předsedům a členům výborů a komisí za období od do Komentář: Odměny jsou všem jmenovaným vypláceny jen za skutečně vykonanou práci tedy jen pokud komise a výbory zasedají a pokud se zasedání jejich členové účastní. schválilo znovupodání projektu a partnerství města Hrádek nad Nisou v projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa

4 4 leden 2009 schválilo znovupředložení projektové žádosti projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ( ) 9. kola výzvy, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou a partnerem projektu je Liberecký kraj schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti na projekt Spolupráce při vytváření plánů rozvoje nemotorové dopravy o celkovém rozpočtu 14 tis. eur (dotace 85 % ,3 eur a vlastní podíl 15 % 2 099,88 eur), který je podáván do Fondu mikroprojektů v rámci OPPS Cíl 3 (ČR Polsko) v Euroregionu Nisa. Žadatelem je město Hrádek nad Nisou a partnerem projektu je město Bogatynia. Komentář: Cílem projektu je ve spolupráci s Bogatynií a Sdružením obcí Libereckého kraje vytvoření studií pro cyklostezky ve městech. vzalo na vědomí informaci koordinátora projektu Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ) Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí o postupu přípravy výběrového řízení na zhotovitele stavby. Schválilo vypsání výběrového řízení na zhotovitele uvedené stavby v režimu zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení. Termíny schůzí rady města v 1. pololetí roku , 4. 2., , 4. 3., , 1. 4., , , , , , Termíny zasedání zastupitelstva města v 1. pololetí roku , , , , , V mûstsk ch bytech se zv ilo nájemné K 1. lednu přistoupila řada majitelů bytů ke zvýšení nájemného. Možnosti zvýšení využilo i město a upravilo výši regulovaného i smluvního nájemného. V bytech I. kategorie s regulovaným nájemným (kterých je dnes již menšina) se nájemné zvýšilo o 21,5 %, v bytech II. kategorie o 30,6 %. Nově bude stát v těchto bytech měsíčně 1 m 2 podlahové plochy 22,44 Kč, resp. 20,88 Kč v případě II. kategorie. Ve zbývajících městských bytech je uplatňováno smluvní nájemné, které se donedávna počítalo jako násobek regulovaného nájemného. Od 1. října byly sazby smluvního nájemného stanoveny jednotně na 55 Kč/m 2 u bytu II. kategorie a 65 Kč/m 2 u bytu I. kategorie. Smluvní nájemné je uplatňováno při podpisu nových nájemních smluv, tedy i smluv na dobu určitou, které jsou každoročně obnovovány. Smluvní nájemné už dnes platí většina nájemníků. Výjimku mezi městskými byty tvoří vloni dokončený bytový dům v ulici 1. máje, kde je nájemné minimálně po dobu splácení hypotéky stanoveno na 72 Kč/m 2. V majetku města bylo v loňském roce 220 bytů. V průběhu roku byly prodávány byty na Liberecké ulici v domě se střešní nástavbou. V objektech, kde město vlastnilo již jen jeden či dva byty, již prodej proběhl, nebo se chystá. V letošním roce tak městu zůstane asi 170 bytů. V domech s pečovatelskou službou a v domě na rohu Žitavské a Lidické ulice je 47 bytů. Byty v objektech, kde byla na výstavbu použita státní dotace, nemohou být prodány to se týká Lidické ul. (za Pragovkou), ul. generála Svobody (Azylu) a nového domu v ul. 1. máje celkem jde o 83 bytů. Městské byty jsou ještě v domě č. p. 70 na Horním náměstí (9), v Lidovém domě (9), v objektu kina (5) a zdravotního střediska (2). Jednotlivé byty má město ještě ve svých budovách a slouží pro potřeby správy objektů ve školách, v knihovně, v hasičárně apod. Vít Štrupl V zva Vyzýváme občany města Hrádek nad Nisou a přilehlých obcí, kteří se cítí ohroženi stoupající vodou řeky Lužické Nisy, Oldřichovského, Donínského a Václavického potoka v případě záplav, nechť nahlásí svůj kontaktní telefon nebo jiné spojení do podatelny městského úřadu nejpozději do Obecně závazná vyhláška města Hrádek n. N. 5/2008 O ochraně nočního klidu Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou podle ustanovení 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se usneslo dne usnesením č. 10/372/ZM/08 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Vymezení pojmů Veřejný pořádek je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků města. Veřejně přístupným místem jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Noční klid ve dnech pátek a sobota je časový úsek od až do 8.00 hodin následujícího dne. V ostatních dnech je noční klid časový úsek od až do 6.00 hodin následujícího dne. Čl. 2 Omezení činností v době nočního klidu V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, např.: 1) Zamezit vzniku a šíření hluku při provozu zařízení, zejména zamezit tzv. technickému hluku, jehož původcem jsou stroje a další obdobná zařízení. 2) Zamezit hluku z tzv. náhodných zdrojů, kterými jsou zejména hudební produkce a hlasové projevy lidí (živé i reprodukované) tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby. Hlučnost projevu musí být omezena na míru přiměřenou místu produkce takového projevu. 3) Omezit živou a reprodukovanou hudbu, či verbální projevy tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby postupujícím a nebo přímým hlukem. 4) Zdržet se užívání zábavní pyrotechniky, provádění pyrotechnických efektů a pořádání ohňostrojů. Čl. 3 Výjimky 1) Tato vyhláška se nevztahuje na výstražné signály a činnost složek integrovaného záchranného systému. 2) Na základě rozhodnutí rady města ve smyslu 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích lze udělit výjimku. 3) Výjimka se uděluje zejména za účelem pořádání obecně prospěšných kulturních, společenských a sportovních akcí. 4) Výjimka z omezení v čl. 1 a čl. 2 této obecně závazné vyhlášky platí v noci z na daného roku, kdy noční klid je časový úsek od 2.00 do Josef Horinka Martin Půta místostarosta města Hrádek n. N. starosta města Hrádek n. N. Pozemky vyjdou dráï Na prosincovém zasedání zastupitelstva města bylo schváleno navýšení cen pozemků ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou. U pozemků pro výstavbu rodinných domů došlo k navýšení o 50 Kč/m 2. Pozemky za účelem zahrady se budou prodávat za 25 % ceny pozemků určených k výstavbě rodinných domů, pozemky pro zemědělské využití za 10 % ceny. Ceny pozemků pro výstavbu se nyní pohybují v rozmezí Kč/m 2, v závislosti na lokalitě. Nejnižší hranice platí v Oldřichově, Dolní Suché, Dolním Sedle a ve Václavicích. Pro Loučnou a Donín je cena 250 Kč/m 2 a pro Hrádek podle cenové mapy 350 nebo 400 Kč/m 2. Stanovené ceny se týkají pozemků, které jsou vhodné k prodeji bez investic ze strany města. V případě investic do zasíťování pozemků cenu stanovuje zastupitelstvo s ohledem k tabulkové ceně a nákladům na zasíťování. Vít Štrupl

5 5 Stanovi tû kontejnerû na textil Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s firmou DIMATEX CS Stráž nad Nisou a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR zavedlo v loňském roce pro občany města sběr oděvů a dalších textilií do speciálních kontejnerů. Tyto kontejnery mají bílou barvu a viditelné označení TEXTIL. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů a plachetek, netkaných textilií, geotextilií a hadrové lepenky. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí města, odkládejte do kontejneru použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do polyethylenových pytlů a tašek. Při vhazování volného textilu dochází k jeho znehodnocení. Do kontejneru na textil patří použité a nepotřebné ošacení, ložní prádlo, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná obuv. Do kontejneru nepatří koberce, matrace, molitan, syntetické a pogumované textilie, stany, spací pytle, spodní prádlo, silně znečištěný a mokrý textil. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude dále ručně manipulováno. Stanoviště kontejnerů: 1. Horní sídliště č. p. 653 panel. dům Vulkan 2. Horní sídliště samoobsluha 3. Zlatá výšina bytovky 4. Dolní sídliště trafostanice 5. Žitavská ul. sběrný dvůr 6. Loučná Lipová ul., rozcestí Bradáč 7. Donín u školy Nezamûstnanost a vefiejná sluïba Současný vývoj ekonomiky se určitě odrazí ve zvýšené míře nezaměstnanosti v průběhu letošního roku i v našem regionu. Vzhledem ke struktuře průmyslu Libereckého kraje je to více než pravděpodobné. Přestože zatím nejsou k dispozici čísla pro Hrádek nad Nisou z úřadu práce za listopad a prosinec 2008, je možné konstatovat, že míra nezaměstnanosti v našem městě se v loňském roce pohybovala přibližně v rozpětí od 5,8 % do 7 %. Pokud bychom hodnotili celý loňský rok, tak míra nezaměstnanosti byla za období od roku 2004, kdy byla upravena metodika pro výpočet míry nezaměstnanosti, absolutně nejnižší. V lednu 2004 byla např. 10 %, v lednu ,5 % a v lednu letošního roku 6,4 %. Na současný vývoj ekonomiky a tím i vývoj nezaměstnanosti reaguje novela zákona o pomoci v hmotné nouzi nově umožňující nezaměstnaným, především těm, kteří setrvávají dlouhodobě ve stavu hmotné nouze, vykonávat tzv. veřejnou službu. Na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi obcí a osobou v hmotné nouzi, lze zabezpečovat pomoc v záležitostech, které jsou konány ve prospěch obce a jejich občanů. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Pokud se obec rozhodne veřejnou službu organizovat, ukládá jí zákon povinnost uzavřít s osobou v hmotné nouzi smlouvu o výkonu veřejné služby. Tento nový institut v zákoně o pomoci v hmotné nouzi by měl přispět nejen k zachování pracovních dovedností dlouhodobě nezaměstnaných osob, ale také ovlivní i výpočet částek živobytí poskytovaných osobám v hmotné nouzi. Podrobnější informace k této aktivitě uvedeme v některém z dalších čísel HRÁDECKA po obdržení metodiky. Petr Grim, ved. správního a sociálního odb. Volby do Osadního v boru Oldfiichov na Hranicích Dne 23. ledna 2009 se budou konat doplňovací volby členů do Osadního výboru Oldřichov na Hranicích. Volby proběhnou od 17 do 19 hodin v Hospodě u Zvoníčků. Volit mohou občané starší 18 let s trvalým pobytem v Oldřichově na Hranicích. Hlasovací lístky budou k dispozici přímo na místě. Voleni mohou být občané se zájmem o práci v osadním výboru, musí být starší 18 let a mít trvalý pobyt v Oldřichově na Hranicích. Občané, kteří by chtěli být zvoleni, se musí přihlásit osobně jako kandidáti na členy osadního výboru nejpozději dne 16. ledna 2009 do 10 hodin na Městském úřadě v Hrádku nad Nisou u slečny Válkové, č. dveří 21. Přihlášení kandidáti budou zveřejněni dne 19. ledna 2009 na informační desce v Oldřichově na Hranicích. Od doby zveřejnění jmen kandidátů, tedy od hodin, do hodin budou mít občané oprávněni volit možnost odevzdat svůj hlas i prostřednictvím návštěvy podatelny městského úřadu (v pracovních hodinách), kde po předložení dokladu totožnosti vyplní volební lístek a vhodí jej do volební urny. Upozornûní finanãního úfiadu pro poplatníky danû z nemovitostí Vzhledem k tomu, že v roce 2009 se pro výpočet daně z nemovitostí poprvé použije místní koeficient a ve všech katastrálních územích dochází ke změně ceny půdy, dojde u většiny poplatníků ke změně výše daně pro rok Žádáme poplatníky, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, aby se zaplacením daňové povinnosti vyčkali, až jim bude zaslána složenka k úhradě. Na složence bude uvedena daňová povinnost pro rok 2009, která je splatná nejpozději V případě, že poplatník neobdrží složenku do 22. května 2009, doporučujeme kontaktovat správce daně (tel ). Na dluïníky pfiijdou exekutofii Pohledávky města vůči obyvatelům, vznikající nezaplacením různých poplatků, dosáhly na konci roku částky jednoho milionu Kč. Město se proto rozhodlo k ráznému kroku dlužníci byli znovu vyzváni k uhrazení svých dluhů a v případě, že tak neučiní, převezme jejich závazky exekutorská firma. Tu si město najalo na základě výběrového řízení už v říjnu loňského roku. Zaplacení dluhů prostřednictvím exekutorské firmy se dotyčným značně prodraží náklady na vymáhání nese v plné míře dlužník, město obdrží celou pohledávanou částku a exekutorské firmě za zprostředkování nezaplatí nic.

6 6 leden 2009 Se starostou o regionální politice Na sklonku roku přijal starosta města Martin Půta pozvání celostátního týdeníku Respekt k on-line rozhovoru s jeho čtenáři. Tématem rozhovoru byla hlavně regionální politika. Čtenáři z různých koutů republiky leckdy reagovali na předchozí články o hnutí Starostové pro Liberecký kraj, uveřejněné v Respektu v minulých měsících (Vzpoura starostů, Starostové v pasti politiky). Protože řada otázek i odpovědí by mohla zajímat i obyvatele města, část rozhovoru nabízíme i čtenářům HRÁDECKA. Dobrý den, pane starosto, jsem si vědoma toho, že musíte být zřejmě velmi pilný a pracovitý člověk, když máte tolik stoupenců. Viděla jsem ale i jiné, které nakonec zkazily peníze. Začíná to členstvím v různých dozorčích radách, vlastnictvím akcií, nákupem pozemků atd. Nemáte obavy, že i Vám tato lákadla jednou srazí vaz? kobyla ma maly bok Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Je na každém, kdo se veřejně angažuje, aby se snažil zůstat před svými voliči důvěryhodný. Malé město, jako je Hrádek nad Nisou, k sebekontrole přispívá, každý ví, čím jezdí moje žena do práce, kde bydlíme a také jestli jsem schopen jednat se svým okolím stejně jako před funkcí. Jsem za město v představenstvu ČSAD Liberec, a. s., odměnu za tuto funkci nepobírám, v minulosti jsem ji poukazoval na dobročinné aktivity ve městě a okolí. Vlastním pozemek kolem rodinného domu, společně se svou ženou. Moje majetkové přiznání můžete najít na webových stránkách města Hrádek nad Nisou. Dobrý den, pane Půto, napadlo vás někdy, že po několika letech v politice (a nejen obecní) již nemusíte být člověkem, kterého zajímají zájmy vašich občanů a voličů, ale že se stanete figurkou na presentaci své osoby a svých zájmů se zcela zištným úmyslem posunout se někam dál? Myslíte si, že vaše kroky a vaše činy jsou ještě pro vaše kmenové voliče čitelné? Neodklonila se vaše snaha vše s lidmi a pro lidi na snahu s lidmi, ale taky pro mě? Dle mého sázíte na jistou míru popularity (samozřejmě výtečně vybudovanou) ve vašem městě, ale přijde mi to, že si tuto popularitu již jen kupujete za projekty, a to novátorské a lidem blízké (pokecání, diskuse, prostě normální lidské chování) jste vyměnil na materialistický pohled na politiku a činy pro voliče. Přeji vám pevnou vůli a vše dobré v následujících letech. Jan Urban Dobrý den, pane Urbane, napadlo mě to a napadá mě to poměrně často. Nálady voličů mohu posuzovat volebními výsledky a zatím pro ně asi čitelný zůstávám. Snažím se zůstat stejný jako na začátku, snažím se poslouchat od lidí nejenom příjemné, ale také nepříjemné názory a hledám prostor pro setkání s nimi tak, aby měli možnost mi své názory říct. Materialistický pohled na politiku ve městě je problém, se kterým asi bojuje každý starosta. Hodně lidí na naši práci kouká podle toho, kolik dotací se podařilo sehnat, kolik silnic opravit a kolik peněz proinvestovat. Snažím se, aby mě ten beton, jak tomu s přáteli říkáme, nepohltil a město fungovalo i v jiných rozměrech a sférách... Uvidíme, pokud si přeji něco pro sebe, tak je to, abych si v týmu svých spolupracovníků udržel hlavně ty lidi, kteří mají jiné názory a nebojí se je prosazovat, a ty lidi, kteří mají nové nápady a chtějí za ně bojovat. Budoucnost ukáže, jestli jsem byl úspěšný, nebo ne... Starostové pomohli ve volbách výhře ČSSD a k porážce ODS a za svoji podporu obdrželi kopanec. Budete se snažit to napravit? Ivana Sekalová Nevím, jestli jsme pomohli k vítězství ČSSD, ale určitě nás volila část lidí, kteří v minulých krajských volbách volili ODS. Výsledek ČSSD byl překvapením nejenom pro mě, ale také pro ČSSD, alespoň podle slov lidí z jejich kandidátky. Nemyslím si, že jsme obdrželi kopanec, stáli jsem za tím, co jsme slibovali před volbami. Pro mě by byl větším kopancem stav, kdy bychom byli součástí koalice, ve které by byli komunisté, nebo koalice, která by fungovala jen na papíře, a ve skutečnosti by při hlasování fungovala většina ČSSD a KSČM (23 zastupitelů z 45). I Libereckého kraje se nejspíš brzy dotkne propouštění zaměstnanců firem (především v první řadě těch zahraničních) jak se připravujete na řešení tohoto problému? Zvýší se nezaměstnanost, počet bezdomovců cizí národnosti, možná i kriminalita... Radek Zika Uvidíme, co přinese leden a další měsíce roku Potom budeme všichni chytřejší a také bude zřejmé, kam až může vystoupat nezaměstnanost v kraji nyní je kolem 6 %. Možnosti obcí a kraje ovlivnit nárůst nezaměstnanosti jsou dost omezené a můžeme se soustředit až na následné problémy. Jsem přesvědčen o tom, že sociální systém je nastaven poměrně efektivně a zabrání těm nejhorším možným scénářům. Liberecký kraj je svým počtem nezaměstnaných na předním místě v ČR. Jaká je vaše politika zaměstnanosti (snižování nezaměstnanosti)? Jste na vzrůstající nezaměstnanost připraveni? Michal Sadský Jsem zastáncem zavedení veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané jako podmínky vyplácení sociálních dávek. To by mělo umožnit udržení pracovních návyků u lidí, kteří dlouhodobě nemohou najít práci nebo ji dlouhodobě nehledají. Podle mého názoru je také nutné zjednodušit pravidla pro zaměstnávání a podporovat daňovými úlevami vytváření pracovních míst například pro matky s malými dětmi, které jsou mnoha zaměstnavateli vnímány jako problematičtí zaměstnanci. Na vzrůstající nezaměstnanost snad připraveni jsme, systém sociálních dávek se od podle mého názoru mění k lepšímu. Domnívám se jen, že by stálo za to ho více zjednodušit a do budoucna sjednotit různé instituce, které sociální dávky poskytují. Skutečně se starostové ocitli v pasti politiky? Cítíte se tak? Prozraďte, co si myslíte (již nyní), že pro Vás bude v roce 2009 tím nejtvrdším politickým oříškem? Petr Kolek V pasti politiky si osobně nepřipadám, starostu dělám rád a baví mě pracovat pro město, ve kterém jsem se narodil, žije v něm má rodina a chci, aby se v něm dobře žilo mým dcerám. Co se týká krajské politiky, jsem spokojený s tím, že jsme za podmínek, které nám vítěz voleb nabídl, skončili v opozici. V politice má člověk dobré jméno jen jednou a věřím, že dobré jméno nám zůstalo. Nejtvrdším politickým oříškem v roce 2009 bude vytvoření mechanismu spolupráce mezi zastupiteli Starostů pro Liberecký kraj, členy tohoto politického hnutí a ostatními zástupci samospráv v kraji. Do naší práce v krajském zastupitelstvu chceme zapojit také veřejnost, proto bude důležité udržet tým a předvolební spolupráci Starostů v chodu i v opozičních lavicích... Pane Půto, jaká je budoucnost sdružení SpLK? Mnozí starostové v příštích volbách již starosty nebudou. Nehrozí rozkol podobně jako ve sdružení SOS, jehož jste byl při minulých volbách členem, a následný zánik? Přijde mi, že máte vlastní vizi, ale jako nestraník nemáte dlouhodobě šanci na úspěch. Přeji Vám mnoho úspěchů a zůstaňte nohama na zemi. David Byl jsem členem SOS do června 2008 a pro krajské volby jsem nabízel model jedné kandidátky složené z nestranických osobností, lidí ze SOS a dalších středových stran. V SOS zvítězil jiný model, model, ve kterém nakonec předvolební sliby měly menší váhu než ambice jednotlivců, a také proto má dnes ČSSD jednobarevnou vládu s účastí paní Vajnerové za SOS a podporou KSČM. Starostové pro Liberecký kraj nabízejí alternativu vůči zabetonovanému systému politických stran. Uvidíme, nakolik bude tato alternativa životaschopná, nejvíc bude záležet na nás samotných a na našich činech. Komunálních voleb se nebojím, myslím, že to jsou jediné volby, ve kterých má volič skutečnou možnost rozhodovat se podle vlastní zkušenosti, vlastního úsudku a na základě vlastí znalosti jednotlivých kandidátů. Na co potřebuje koalice vaši podporu, když, jak říkáte, si to stejně odhlasují sami? pavouk V tuto chvíli má ČSSD 15, SOS 3 a KSČM 8 zastupitelů. Tedy většina, 26 zastupitelů. Ano, s touto většinou je schopna ČSSD odhlasovat, co bude chtít. Ale nedomnívám se, že tato většina bude fungovat automaticky a při každém hlasování.

7 7 Nabízíme ČSSD spolupráci při plnění společných programových cílů (a těch bylo pro krajské volby mnoho), chceme o způsobu řešení diskutovat a podpořit je, pokud nám budou blízká. Bude záležet na ČSSD, zda tuto nabídku bude chtít využít. Ve věcech, se kterými nesouhlasíme, budeme hlasovat proti a snažit se pro náš postoj získat i další zastupitele, bez ohledu na to, za koho byli zvoleni. Při jednání o rozpočtu Libereckého kraje na rok 2009 jsme byli jediní, kteří obhajovali zásady, které ve volbách slibovala nejenom SOS, ale také ČSSD. Nehlasovali jsme pro rozpočet, který obsahoval přímé podpory, zbytečné výdaje a pracuje s nadhodnocenými daňovými příjmy kraje (+ 6 %). Rozpočet byl svorně a jednotně schválen hlasy ČSSD, ODS, KSČM a SOS... Nedávno jste se ohradil, že nesouhlasíte s rozdělováním peněz z Programu obnovy a rozvoje měst a obcí Libereckého kraje, protože o programu ví jen málo starostů a termíny uzavření a odevzdání žádostí nejsou známy kde je tedy pravděpodobně chyba, a může za to pouze kraj? Libor Rytec Problém je v tom, že neexistují jasná pravidla, která by byla veřejně dostupná. Neví se, v jakém termínu a na co je možné žádat, ani kdo o rozdělení peněz rozhoduje a jaká jsou kritéria. V rozpočtu Libereckého kraje na rok 2009 je několik přímých podpor, které jsou sice legálně projednány radou a zastupitelstvem (byl jsem proti), ale které byly přiděleny bez jasných pravidel. Pravidla a stejné startovací podmínky pro všechny žadatele jsou jedním z předpokladů pro omezení lobbistických tlaků a promítání ekonomických vlivů v politice. Kraj není bohužel jediný, je to obecný problém viz dělení medvěda v parlamentu... Na základě jedné vaší předchozí odpovědi ( bude důležité udržet tým a předvolební spolupráci Starostů v chodu i v opozičních lavicích ) se zeptám: znamená to, že tím, že starostové skončili v opozici, se mechanismus vzájemné spolupráce zadrhl? Marek Mechanismus vzájemné spolupráce se nezadrhnul. Na základě vlastních zkušeností ale vím, jak je důležité udržet v chodu pravidelné setkávání zastupitelů s dalšími (těmi nezvolenými), jak je zásadní vzájemná komunikace a pravidelné informování. Není to tak adrenalinová záležitost jako předvolební kampaň. A o to víc je důležité tyto pravidelné a někdy trochu nudné mechanismy udržet v chodu. Pokud nefungují, následuje ono zadrhávání... Uvažujete coby starosta o výrobě energie z obnovitelných zdrojů (pod tlakem stoupajících cen energií a plynu)? David Lanča Město Hrádek umožnilo na své škole umístit fotovoltaickou elektrárnu, mění územní plán v jedné lokalitě s cílem umožnit v ní výstavbu větrných elektráren, městskou sokolovnu vytápí systém tepelného čerpadla a slunečních kolektorů, připravujeme projekt vytápění jedné ze školních budov biomasou získanou na sousedních podmáčených pozemcích, v letošním roce začal fungovat systém rekuperace tepla, který vytápí jednu mateřskou školku. Obnovitelné zdroje jsou jedním z řešení naší závislosti na dovozu energetických surovin, proto se je snažíme uplatňovat tam, kde je to možné, logické a má to ekonomický přínos pro město a jeho obyvatele. Současně vím, že zelená energie není samospasitelná a jsem pro podporu energetických úspor jako dalšího možného pilíře pro snížení naší energetické závislosti... Vážený pane Půto, zajímalo by mě, jak se díváte na současnou politickou kulturu v Česku: 1) Jak vnímáte handlování v poslanecké sněmovně (viz poplatky a zahraniční mise vojáků)? Považujete to za odsouzeníhodný čin, anebo jako leč nemorální, ale přípustné politické chování? 2) Bojíte se posilování vlivu komunistů či neonacistů v české ( velké i té regionální) politice? 3) V čem je Vaše sdružení lepší než ostatní politické strany (žiji v Praze, a proto Vaše sdružení nemohu pečlivě sledovat)? Tomáš Franěk, Praha Handlování je součástí politiky hlavně proto, že na něj politici rádi přistupují, a někteří se navíc domnívají, že handlování se rovná politika. Častokrát si takovým výměnným obchodem vytvářejí alibi pro to, že podporují něco, co sami principiálně odmítali. Například spolupráce ČSSD a ODS v některých krajích při rušení poplatků ve zdravotnictví probíhá výměnou za zřízení nových placených funkcí v krajských zastupitelstvech. Principy jsou zašlapány a politika vítězí. Takové jednání se mi nelíbí, politika by měla být více o ideálech a principech, ale realita je bohužel taková, jakou vidíte kolem sebe. 2. Posilování vlivu extremistů se bojím, nabízejí jednoduchá řešení, která nic nevyřeší, ale jsou lákavá pro zklamané a naštvané voliče. Pravděpodobný vývoj ekonomiky a nárůst nezaměstnanosti bohužel podporu extremistům spíš navýší. 3. Nevím, jestli jsme lepší, ale domnívám se, že jsme jiní, chceme do politiky alespoň na krajské úrovni přinést zkušenosti z komunální politiky, řízení obcí a měst. Chodníky a silnice nejsou pravicové a levicové, ale více či méně rozbité... Pane starosto, stále platí že Evropě to osladíme? K. K. Jako nadsázka mi kampaň k českému předsednictví nevadí a přijde mi docela vtipná. Evropská unie mi připadá jako hrnec s polévkou z mnoha různých surovin, přísad, chutí, doplňků a koření. Měli bychom chtít, aby výsledná polévka zachovala chuť jednotlivých ingrediencí a nestala se z ní jednobarevná brynda bez chuti a zápachu. Raději bych tu polévku nesladil, ale jen drobně kořenil a hlavně ji nerozvářel. PF 2009 Dokončení ze strany 1 Následky loňského roku se asi budou v roce 2009 odrážet více, než si přejeme. Městu se podařilo rok 2008 dokončit s dostatečnými finančními rezervami, které pomohou dopady předpokládaného nižšího výběru daní v roce 2009 překlenout a umožní uskutečnit plánované investice. V letošním roce bude zahájena stavba multifunkčního centra Trojzemí na Horním náměstí, provedena rekonstrukce ulic Žitavská, Václavská a navazujících komunikací a dokončena revitalizace sídliště Liberecká. Budeme také hledat cesty, jak úspěšně navázat na projekty podpořené z evropských fondů, tak aby byly vlastní finanční zdroje města podpořeny dotačními penězi. V únoru se bude například rozhodovat o podpoře revitalizace historického centra města a ulice 1. máje., v březnu o projektu Revitalizace sídliště Pod tratí. Pro dobré fungování města bude nutné hledat také cesty k zvýšení efektivity práce radnice. Hrádek ale nejsou jen investice, asfaltování a stavební projekty, Hrádek není jen radnice, chodníky nebo veřejné osvětlení, Hrádek nejsou jen školy, firmy a obchody na jeho území. Hrádek jsou především lidé, kteří v něm žijí. Proto je pro naše město důležitá činnost hrádeckých spolků, sdružení a dalších organizací, ať už se jedná o hasiče, seniory, sportovce všech druhů, organizace pracující s mládeží a dětmi či zahrádkáře nebo amatérské umělce. Právě činnost hrádeckých spolků a sdružení dává životu našeho města další a velmi důležitý rozměr. Bez nich by bylo jen souborem staveb bez duše a srdce, které slouží jen jako noclehárna a prostor pro linky a stroje továren, ale jen obtížně by mohlo být naším domovem. Moje poděkování proto směřuje právě ke všem, kteří se ve svém volném čase do činnosti spolků zapojují, nebo hledají způsob, jak ji podpořit. Letos si připomeneme 20 let od změny režimu v naší zemi, 20 let od konce komunismu nejenom u nás, ale v celé střední Evropě. Dobře vím, že těch 20 posledních let není všemi hodnoceno jen pozitivně, že naše demokracie nemá jen své vítěze, ale také své poražené. Těch dvacet svobodných let je prostě takových, jako jsme my sami a vinit z neúspěchů naší země můžeme podle mého názoru hlavně sami sebe. Jsem přesvědčen o tom, že posledních 20 let a změny, které tato doba přinesla, jsou pro Hrádek velkým krokem vpřed, naše město se změnilo ze zapadlého a trochu opuštěného koutu na konci země na sebevědomé město v srdci Trojzemí. Přeji nám všem, aby také rok 2009 byl pro naše město rokem příležitostí a možností, které dokážeme rozumně využít a které ho budou měnit k lepšímu. Ať je rokem, kdy k sobě budeme mít opět o trochu blíž a na který budeme rádi vzpomínat. Vše dobré v roce 2009 Vám i Vašim blízkým přeje Váš starosta Martin Půta. Návrhy na ocenûní za práci pro mûsto 31. ledna při Společenském večeru města budou předána ocenění za práci ve prospěch města Hrádek nad Nisou a také ocenění pro nejlepší sportovce. Máte-li návrh na udělení ocenění konkrétní osobě, předejte jej, prosíme, do 15. ledna na odbor dotací a kultury na městském úřadě.

8 8 leden 2009

9 9

10 10 leden 2009 Podûkování za pfiízeà a spolupráci Vážená redakce, chtěli bychom Vaším prostřednictvím poděkovat všem milým lidem z Chotyně pod vedením Zlatky Koutníkové, kteří se společně starají o děti z Dětského domova v Jablonném v Podještědí a dále děti, které se ocitly v náhlé krizové situaci a jsou dočasně umístěny v zařízení pro okamžitou pomoc Hvězdička při zmíněném dětském domově. Těšíme se společně tomu, že stále ještě existují hodní lidé, kteří, i když mají svých starostí dost, umí pomáhat jiným, potřebným. Naši přátelé z Chotyně poskytují výtěžek plesu, který každoročně organizují, našim dětem a tráví s nimi společně svůj volný čas. A tak s našimi dětmi uspořádali a financovali výlet do pražské ZOO a nyní na podzim dokonce zorganizovali na svatého Václava historickou prohlídku Prahy a projížďku výletní lodí po Vltavě, která dokreslila historické skvosty našeho hlavního města, kdy jsme proplouvali kolem Národního divadla, Kampy, Čertovky, Anežského kláštera a dalších historických a památných míst. Krásný a slunný den byl ukončen výbornou svačinou v McDonald v Mladé Boleslavi. Děti i pracovníci vzpomínají dodnes na pěkný výlet a závěrem roku poděkovali všem svým přátelům a příznivcům nejen z Chotyně krásným vánočním pásmem v zrcadlovém sále Dětského domova v Jablonném v Podještědí. Dokladem toho, že naše děti mají ve světě mnoho přátel, je účast zhruba stovky hostů vánočního programu. Do nového roku přejeme všem našim příznivcům pevné zdraví a nám přejeme zachování Vaší přízně. Mgr. Jana Pittnerová Autorka pracuje v Dětském domově Jablonné v Podještědí a působí též v občanském sdružení Snílek Vánoãní koncert v mûstské knihovnû Komorní filharmonie Musica Lyrica uspořádala ve spolupráci s městem Hrádek nad Nisou v městské knihovně své již druhé vystoupení pro veřejnost Vánoční koncert Skladby starých mistrů a směs vánočních písní a koled jistě pohladily po duši každého návštěvníka, který nelitoval času a v době těsně předvánoční věnoval chvíli pohodě, hudbě a rozjímání. Vodhánělová Jelena Mûstská knihovna z nov ch knih Baldacci, D. Sběratelé (politický román s detektivní zápletkou) Lustig, A. Zloděj kufrů (válečný román) Hooper, K. Mrazivé sny (detektivní román) Oleár, M. Mstitelé z Corštýna (historický román) Šulc, J. Operace Bruneval (špionážní román z období II. svět. války) Šimon, J. Ukradený domov (autobiografie, vzpomínky na dětství) Littell, J. Laskavá bohyně (román z období II. světové války) Morrell, D. V pasti (dobrodružný příběh) Falconer, C. Harém (historický román) Ventura, V. Jak přežít a nenaštvat lékaře (vtipné líčení vztahu lékař pacient) Bellini, I. Největší záhady světa (ze světových dějin) Kolektiv Velcí panovníci Evropy (profily panovníků) Bílek, J. Záhady a taje české historie (z našich dějin) Krumlowský, F. Ututlané dějiny (záhady postav české historie) Kratochvíl, M. Čaroděj z nafukovacího stromu (příběhy pro děti) Wilson, J. Polibek (dívčí románek) Denková, M. Kluk, před kterým tě máma varovala (dívčí románek) Deary, T. Tupí tyrani (děsivé dějiny) Blobel, B. Záblesk hněvu (dívčí románek) Fibigerová, L. Abeceda věštění (numerologie, taroty) Vodhánělová Jelena polečenská rubrika Životní výročí Občanům, kteří v měsíci prosinci 2008 oslavili významné životní jubilum, srdečně blahopřejeme. 80 let Alfred Maier 81 let Josef Ručka, Jiřina Kolouchová, Edeltraut Benešová, Anežka Čechlovská 82 let Emilie Zigušková, Elly Jírová 83 let Věra Malinská, Anna Bačáková, Irenka Špalková, Marie Portová 84 let Ilsa Maierová 86 let Marie Nedvědová, Vlasta Strnadová 87 let Jaroslav Fiala, Josef Horák, Elfrída Weissová, Zuzana Bergmanová, Vlasta Kaprasová, Vlasta Vesninová Marie Zimová, SPOZ Hudební Vánoce v Hrádku Hrádecké děti zpěvem koled při rozsvěcení stromku na náměstí o první adventní neděli to začaly, poté na pódium nastoupivší Katastrofální předpověď počasí přidala něco historické hudby. Následovaly ale další koncerty, i když ne všechny s vánoční hudbou. Při vernisáži výstavy vánočních stromků vystoupil v chrámu Pokoje soubor Aries, jehož členové hrají na všelijaké rytmické nástroje metalofony, xylofony, bubínky, triangly, zvonečky. Hru zvládají i poslepu, což před kostelem naplněným lidmi předvedli. V předvánoční atmosféře to bylo příjemné zpestření, jakých v Hrádku moc nebývá. Ke svátečním dnům v Hrádku patří vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje. A k vánočnímu koncertu Rybova mše. I když vánočních mší a pastorel je spousta, mám tušení, že bez Rybovky by to nebylo ono. A podobně asi i stálí návštěvníci koncertů. Zpestřením těsně předvánočním a podle ohlasů úspěšným (i když z trochu jiného soudku) byl koncert kapely Krucipüsk v Dělnickém domě, který připravil Standa Dlouhý. Příjemný a nečekaný poločas mezi rockovými léty!

11 Co neuniklo objektivu Některým strážcům čistoty politického boje, řešícím nepravosti pro jistotu hned v jejich počátcích na hrádeckém webovém fóru, vrtalo hlavou, kde Starostové pro Liberecký kraj berou peníze na svou předvolební kampaň. Tady je jeden ze zdrojů financí: starosta města a lídr kandidátky starostů Martin Půta přijal nabídku stát se tváří reklamní kampaně obnoveného žitavského měšťanského pivovaru Zittauer Bürgerbräu. Své role se zhostil náramně. Nejen že pózoval fotografům, ale v Žitavě i v Hrádku se účastnil narážení soudků piva, které zmíněný pivovar věnoval městským slavnostem. 11 Jedna moudrost praví, že kůň jest jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem. Starosty Martina Půty a místostarosty Josefa Horinky se to vzhledem k jejich věku samozřejmě netýká, k druhému dětství mají oba ještě daleko. Ale oba rádi přiznávají, že i teď je na co vzpomínat. A zasednout opět na minižidličky ve školce, kdo by odolal? A jak se to dělá s těmi, kteří si občas zazlobí? Jistě, na Mikuláše bramboru či kus uhlí do punčošky. Ale z toho si dneska nikdo nic nedělá, leda tak pár přecitlivělých mrňat. Doba si žádá tvrdších metod nečekané setkání s čertem, to dokáže pořádně vyděsit i dospěláka! Návštěvníci letošního rockového léta byli zprvu trochu na rozpacích. Na main stage se jako předskokan očekávané skupiny Skyline objevila dosud neznámá dvojice písničkářů: Petr Skokan a Martin Půta. Hudební znalci samozřejmě věděli, že tehdejší hejtman Libereckého kraje zvládá hru na kytaru a příležitostně na veřejnosti vystoupí, ale zpívající duo MPPS bylo opravdickým překvapením. Mûsto zvelebí parky Dokončení ze strany 1 Důkladné ošetření stromů se chystá na Uhelné. Na obnovu tamní historické aleje chce město získat prostředky z Operačního programu životního prostředí. Celkové náklady jsou odhadnuty na bezmála 700 tisíc Kč, v případě úspěšné žádosti by město hradilo ze svého rozpočtu jen 10 % vlastního podílu. Žádost do stejného operačního programu podává město i na projekt Park v Žitavské ulici. Celkové náklady na tento projekt budou 2,18 mil. Kč, rovněž s desetinovou spoluúčastí. Třetím chystaným zeleným projektem je rekonstrukce parku v Oldřichově na Hranicích. Parčík v sousedství bývalé školy potřebuje rovněž prosvětlit a oživit. I zde budou vykáceny poškozené dřeviny nebo dřeviny neperspektivní s více kmeny, vychýlenou nebo poškozenou korunou. Týká se to čtyř smrků, borovice a v největší míře tújí. Nahrazeny budou jednak novými kvetoucími stromy a také keřovými záhony. Přístup do parku zajistí nové chodníky. Stávající dětské hřiště bude s parkem propojeno a přibudou nové lavičky. Vít Štrupl

12 12 leden 2009 Ma liãkov stromeãek na Dolním Sedle Osadní výbor na Dolním Sedle si v plánu svých aktivit pro rok 2008 stanovil, že na závěr roku se postaví vánoční strom a uspořádá se u něho setkání obyvatel. Asi nebyla pro uskutečnění tohoto záměru ta vhodná atmosféra a od vánočního stromu a jeho výzdoby za Kč se upustilo. Bylo to nyní, v době blížící se hospodářské krize, dobré rozhodnutí. Neměly by se vydávat peníze na zbytečné aktivity, když chybějí potřebnějším. Ale protože v blízkosti hasičské zbrojnice někdo v minulosti vysadil stříbrný stromek díky mu který stačil již vyrůst do více jak metrové výšky, rozhodly se cvičící ženy, že by mohl být tento stromeček ozdoben a setkání se uskutečnit. I stalo se. Bez nákladů, dle vlastní fantazie se mašličkový stromeček ozdobil, pozvaly jsme občany, aby si každý člověk dobré vůle navázal na stromek svou mašličku. Moc se nás u stromečku nesešlo. Nechce se nám věřit, že by lidé dobré vůle byl již vymírající živočišný druh. Spíš si myslíme, že většina obyvatel Dolního, Horního Sedla a Donína byla v té době už zaneprázdněna balením dárků pro své milé a nejbližší. Proto nepřišli. Tak za rok znovu. 7 statečných (žen) z Dolního Sedla Hasiãi dostali dodateãnû dárek V sobotu 3. ledna 2009 nám byly předány klíče od hasičského vozidla, které nám přivezli naši přátelé z hasičského sboru V.-Schweninngenu. Jedná se o mikrobus Mercedes Benz MB 310D pro posádku 1+8. Vozidlo bude převážně určeno pro dopravu dětí na hasičské soutěže a pro odpočinek pro zasahující hasiče při dlouhodobých zásazích, případně pro umístění lidí postižených mimořádnou událostí. Získáním tohoto automobilu se dále rozšířily možnosti naší jednotky v zabezpečení a zlepšení podmínek našich zásahů. V následujících dnech provedeme přihlášení vozidla do systému Integrovaného záchranného systému, jeho zařazení do výjezdové jednotky SDH města Hrádek nad Nisou a zařazení do registru zásahové techniky Krajského operačního střediska HZS Libereckého kraje. Vánoãní chvilky ve kolce u Beru ek Jééé! ozve se pokaždé ode dveří, když někdo vstupuje. Celá třída se noří do tmy. Společnost nám dělají jen svíčky, rozsvícený vánoční stromeček a koledy Přišel čas vánoční. Ráno se všichni společně sejdeme u Berušek, kde si povídáme o Vánocích a vánočních tradicích. Paní učitelky nám zapálí lodičky, které pouštíme na vodě, a čekáme, zdali se nám všechny spojí. Za každého tam je jedna. Poté nám paní učitelka Mařenka rozkrajuje jablíčka a my v nich hledáme hvězdičky. Je čas na svačinku. Berušky i Housenky odchází, ale Motýlci zůstávají. Budou házet bačkorkou, aby se dozvěděli, jestli už příští rok na ně čeká ve škole jedna lavice. S plnými bříšky je nám hej. Však pro nás paní kuchařka připravila úplnou sváteční hostinu. Stále čekáme, co bude dál lodičky jsou puštěné, jablíčka rozkrájená, koledy zazpívané ale něco nám přeci jen chybí! Co by to bylo za Vánoce bez dárků? Cililink ozve se najednou. Někdo je nahoře! volají děti. Všichni společně tedy vyrazíme k Motýlkům. Tam už na nás čeká krásný stromeček, pod kterým se na nás smějí samé krásné hračky. Poděkujeme Ježíškovi písničkou a hurá, jdeme rozbalovat! Tím naše Vánoce ve školce nekončí. Celý den se radujeme z nových hraček, ale máme před sebou také těžký úkol vánoční vystoupení před rodiči. A je to tu! Rodiče přicházejí a vítají se s námi. My však celí nedočkaví přešlapujeme sem a tam Už aby to bylo za námi! Jako první začínají Berušky. Jelikož je to jejich první vystoupení, zaslouží si velký obdiv. A zatímco to mají dětičky za sebou a rodiče si pochutnávají na cukroví, u Motýlků se rozeznívá první písnička. Housenky i Motýlci také sklidili svým vystoupením úspěch. Však aby ne, když celé dny jen cvičili :o). Za pečlivou přípravu děkujeme nejen samotným dětem, ale také paním učitelkám, které s dětmi pilně cvičily. Vše jednou končí. I naše Vánoce. Loučili jsme se sice unavení, ale spokojení a s plnými bříšky Děti z MŠ Beruška Severoãeské komunální sluïby, s. r. o. přejí všem obyvatelům města Hrádek nad Nisou mnoho zdraví a osobní pohody v roce Václav Krejčík vedoucí provozu Hrádek nad Nisou Podûkování Velké poděkování posíláme všem rodičům a firmám, které se zasloužily o překrásnou zahradní sestavu na naší školní zahradě. Sestava nás upoutala na výstavě hraček v Praze. Abychom ji však mohli pro naše děti objednat, pokusili jsme se oslovit rodiče a firmy. Bylo potřeba dát dohromady Kč. A o to, že se to podařilo, se můžete přesvědčit na naší zahradě. Celkem se vybralo Kč. A komu patří velké poděkování? I. P. Metal Prouza, Auto Hataš, D Plast Rodičům: Šimáčkovi, Zdybelová, Solnařovi, Dui Ding Nguen, Hai Tang Tien, Scheuflerovi, Synkovi, Matoušovi. Děti z MŠ Donín Zápis dûtí do I. tfiídy pro kolní rok 2009/2010 proběhne pro všechny hrádecké školy v Základní škole T. G. Masaryka (vchod ulicí od pošty) ve čtvrtek 29. ledna 2009 od 14 do 17 hodin. K zápisu prosíme přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů. Nová kamna ve kolní kuchyni V pátek 5. prosince nám do naší školky přivezli nová kamna na vaření. Demontáž i montáž kamen nebyla jednoduchá. Bylo nutné oslovit zdatné tatínky, protože dveřmi dostat kamna do kuchyně nebylo možné. Jedinou záchranou bylo okno. A protože máme kolem sebe opravdu lidi, na které se můžeme kdykoliv spolehnout, šlo vše na výbornou. Moc děkujeme tatínkům Šimáčkovi, Kordíkovi, Šťastnému, Matoušovi a všem z MAXEL elektra. MŠ Donín

13 13 Pomoc ptáãkûm pfieïít zimu Letos, jako každou zimu, zveme ptáčky na hostinu. Lůj rozpustí maminka, my přidáme semínka. Prvotřídní jídlo ptačí podáváme v květináči. A všem, co se opozdili, obalená šiška stačí! Vánoční stromečku, kde ses tu vzal? To bylo ale překvapení! Jen si odběhneme s paní učitelkou na procházku, najednou se ve školce objeví nazdobený stromeček a pod ním tóóólik dárků! Před týdnem byli ve školce na návštěvě čerti s Mikulášem, a když zjistili, že tak moc nezlobíme, (jenom někdo), tak to asi vyřídili Ježíškovi a my teď máme velkou radost z nových hraček. Děkujeme! Děti z MŠ V Zahrádce, Oldřichovská ul. JeÏí ek nás nav tívil dvakrát V pondělí nás čekal,,štědrý den ve školce. Od rána jsme pěkně nastrojení házeli pantoflem, rozkrajovali jablíčka a pouštěli lodičky ze skořápek ořechů. Mlsali jsme cukroví od maminek a měli jsme nastražené uši, abychom nepřeslechli zvoneček, kterým nám Ježíšek oznámil, že u nás byl. To byla bohatá nadílka. Na odpoledne jsme pozvali naše rodiče, abychom jim zazpívali a přednesli několik písniček a básniček. Podle velkého potlesku jsme pochopili, že se nám vystoupení povedlo na jedničku. Ani se nám nechtělo domů, i když už bylo pozdní odpoledne. Museli jsme přece rodičům předvést všechny nové hračky a taky si s nimi společně pohrát. Protože jsme chtěli, aby si rodiče před Vánocemi trochu odpočinuli, pozvali jsme je do školky na,,pozastavení se před Vánocemi. Mohli si společně s dětmi vyrobit svícen z jablíček a andílka z papíru. A to nás čekalo ještě jedno velké překvapení. Pozvali jsme k nám do školky pana starostu Martina Půtu s jeho rodinou, aby i oni strávili příjemné odpoledne. Velice si vážíme toho, že naše pozvání přijali a zapojili se se svými dcerkami do celého dění. Při této příležitosti pan starosta věnoval naší školce notebook. Proto bychom rádi poděkovali panu starostovi za krásný vánoční dárek, který nás moc potěšil. Tohoto daru si velice vážíme, neboť nám bude velkým pomocníkem při každodenní práci. Ještě jednou moc děkujeme, pane starosto. Ještě na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomáhají v tom, aby naše školka byla stále hezčí a hezčí. Jmenovitě patří velký dík našemu osadnímu výboru, který nás finančně podporuje, p. Thótovi za vánoční dárek v podobě poliček do skříněk, všem rodičům, kteří s námi táhnou za jeden provaz a mají stejný zájem jako my, aby se jejich děti u nás cítily dobře a rozvíjely se největší možnou měrou. Děti a celý kolektiv z MŠ Václavice,,Sluničko X. roãník mezinárodního turnaje v halové kopané o Putovní pohár starosty města Hrádek nad Nisou Dne 13. prosince pořádala Městská policie Hrádek nad Nisou již 10. ročník mezinárodního turnaje v halové kopané o Putovní pohár starosty města Hrádek nad Nisou. Turnaj se konal v tělocvičně sokolovna a zúčastnilo se ho 6 mužstev. Jednalo se o družstva složek Integrovaného záchranného systému České republiky a Polska. Pořadí turnaje: 1. místo Městská policie Jablonec nad Nisou 2. místo Městská policie Liberec 3. místo Městská policie Bogatynia 4. místo Policie Hrádek 5. místo VÚ 3180 Grabštejn 6. místo SDH Hrádek Brankářem turnaje byl vyhlášen Mirek Blahna VÚ 3180 Grabštejn. Střelcem turnaje byl vyhlášen Kamil Krejčík Městská policie Jablonec nad Nisou. Pořadatelé děkují rozhodčím p. Podlipnému a Hrníčkovi za nekompromisní rozhodování, p. Švejkovskému za možnost využití prostorů restaurace Sokolovna, p. Holečkovi a Lancovi za výborný hasičský guláš, SDH Hrádek nad Nisou za zapůjčení stolů a židlí. A samozřejmě sponzorům turnaje. Sponzoři turnaje: město Hrádek nad Nisou, Kristýna, a. s., fi. ELMAR p. Větrovský Václav, Severočeské komunální služby, s. r. o., Hrádek nad Nisou. Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou. Pavel Weiss, ředitel turnaje Poplatky za inzerci v měsíčníku HRÁDECKO formát cena 6 x 2,5 cm 100 Kč 6 x 5 cm 300 Kč A6 (čtvrtstránkový) 500 Kč A5 (půlstránkový) Kč formát A4 (celostránkový) Kč reklamní reportáž cena dohodou Skonãil 1. roãník Hrádecké bowlingové ligy Od února 2008 se pravidelně každý měsíc setkávalo 16 nadšenců na dvou hrádeckých bowlingových dráhách a bylo to moc fajn. Soutěžili, ale zároveň se dobře bavili a stmelili se v bezva partu. Prosinec byl plný očekávání, kdo asi vyhraje 1. ročník. Vítěz se sice rýsoval již od poloviny soutěže, ale někteří borci mu pěkně šlapali na paty. Na favorita však neplatily ani leckdy nesportovní finty jako lechtání, umaštění děr koulí nebo psychický nátlak ve formě slovních narážek typu to nedáš, nemáš na to, není ti už 20 a je to znát. Ustál vše a vyhrál! Vítězem 1. ročníku Hrádecké bowlingové ligy a zároveň rekordmanem roku 2008 se stal Josef Doležal. Gratulujeme! Výsledky 1. ročníku Hrádecké bowlingové ligy: 1. místo Josef Doležal (příspěvek na zájezd v hodnotě 5 000,-) 2. místo Jaromír Hreha (rodinná večeře v hodnotě 1 800,-) 3. místo Monika Doležalová (bowlingová obuv v hodnotě 1 200,-) Rekordman roku 2008 Josef Doležal se ziskem bodů (Jaromír Hreha bodů, Václav Janeček bodů). Poděkování patří sponzorům soutěže Orel jednota Hrádek nad Nisou, restaurace North Point (Tenis), město Hrádek nad Nisou. Neváhejte se přihlásit do 2. ročníku této opravdu zábavné hry (informace začátkem roku 2009). Koulím zdar! Naďa Faltusová

14 14 leden 2009 Úsmûvy i slzy doprovázely bûh batolat Poslední sportovní zápolení loňského roku v podobě Silvestrovského běhu se uskutečnilo na břehu Kristýny. Téměř stovka dětí a dospělých, špičkových i rekreačních sportovců si změřila síly ve čtrnácti kategoriích. Největší divácký aplaus sklidila kategorie batolat, kterých se na startu sešlo patnáct. Nejmladší Kateřince Rajdlové bylo šestnáct měsíců, z nejvzdálenějšího místa, ze Stuttgartu, přijel tříletý Simon Hinsche. Nadšení, ale i slzy z obav před prvním závodem v životě patřily ke kulise sportovního klání těch nejmenších. Doběhli všichni, i když někteří absolvovali závěr padesátimetrové tratě v náručí rodičů. Horské kolo jako nejhodnotnější cenu se rozhodl darovat sponzor Václav Slovák kategorii starších žáků, kterou si odvezl domů vítěz Martin Pospíšil ze Slovanu Liberec. Až z Berlína si přijela pro vítězství v kategorii starších žákyň Ninotta Elizabeth. Jedu na mistrovství České republiky v rychlobruslení, a když se děda v Liberci z novin dozvěděl o tomto běhu, zajeli jsme si na Kristýnu, prozradila vítězka. Vzhledem k silnějšímu větru nebyl žádný z rekordů překonán, ale o ty nikdy tak moc nešlo, byť jsou v kategorii žen a mužů honorovány peněžní cenou. Důležitější je účast a ta pořadatele z jachetního oddílu letos opravdu potěšila. Tolik dětí na startu už dlouho nebylo, komentoval ředitel závodu Josef Jurek. Sportování na Kristýně skončilo v podvečer závodem horských kol, kde byl nejúspěšnější reprezentant Pavel Jindra z Hrádku. V hlavní běžecké kategorii žen byla nejrychlejší Lucie Müllerová ze Slovanu Liberec, vítězem v běhu mužů se stal Dušan Podroužek z Horolezeckého oddílu Harcov. Každý z těch nejmenších závodníků a medailisté ostatních kategorií si odnesli pěkné ceny díky organizacím a firmám, které závod podpořily: fa Bílek Rigoleto, DDaM Hrádek n. N., Informační centrum Hrádek n. N., Informační centrum Liberec, Jachetní oddíl Hrádek, Městský úřad Hrádek n. N., OVV Liberec, STO Liberec, Slovák Václav, Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien Zittau, Veterinární základna Grabštejn, VZV Směnárna, s. r. o., Hrádek n. N. Josef Růžička, autor fotografií Josef Růžička Mrazík 2009 Ták, sníh už máme. Určitě jste se přihlásili na Jizerskou 50, na MS v Liberci, takže vaše kondice se během Vánoc jistě nijak nezhoršila. A víte, co vám ještě chybí? Splnění novoročního předsevzetí! Přihlášení se do Mrazíka 2009 zimní noční hry pro otrlé! A tedy: Letos se znovu podíváme za hranice všedních dní a všedních cest. Přihlásit se můžete (resp. vy, kteří máte zájem přijet, musíte abyste se vešli do autobusu) na tel. č SMS nebo zavolejte, to určitě zvládnete a my to možná zvedneme. Nebo na Podmínkou je věk 18 let a více, minimálně tříčlenné družstvo, maximálně 6členné aby to bylo fér. Sraz bude v pátek 30. ledna 2009 v u vchodu do školní jídelny ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou (viz jízdní řády ČD a Mapy na Seznamu pro mimohrádecké. Více informací naleznete na PS: pokud máte čelovky, vezměte si je kanec s čelovkou se nestřílí. Vaši Mrazíci Kulturisté se utkali v trojboji V prosinci se v Hrádku konala dvě klání mezi kulturisty. Tradičním je Hrádecký trojboj, který pro mladší a starší dorostence pořádá Sportovní klub kulturistiky. Letos se v tělocvičně ZŠ Lidická utkalo 12 chlapců, mezi nimi také chlapci z výchovného ústavu v Chrastavě. Vítězem se stal David Varga před Thomasem Robinem a Pavlem Belasem. Organizátoři děkují sponzorům: Kristýna, a. s., Elmar a DDM Drak. Podruhé se mezi sebou utkali muži v benchpressu. Souboj proběhl ve Fitness Kristýna. Prvních šest míst obsadili členové SK kulturistiky. Nejlepší byl Vojtěch Kroka, za ním skončili Jan Bílý st. a Jan Bílý ml. Loňský vítěz se propadl až na 9. místo.

15 15

16 leden 2009 vy lo Adresa redakce: Městský úřad, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČO: , tel.: Povoleno MK ČR č. j. E Redakční rada: M. Půta (předseda), Josef Horinka, Ing. Josef Růžička, Mgr. Vít Štrupl. Fotografie: V. Štrupl. Grafická úprava, sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla Zveřejněné materiály nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. tel./zázn.: Inzerce: (p. Půtová),

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Soubor usnesení - 11/ZM/2015

Soubor usnesení - 11/ZM/2015 Soubor usnesení - 11/ZM/2015 Konáno dne: 16.12.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 11/222/ZM/15 - Program

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 20. 10. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/37/2012 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Usnesení z 6. zasedání Rady města ze dne 26. ledna 2015

Usnesení z 6. zasedání Rady města ze dne 26. ledna 2015 Usnesení z 6. zasedání Rady města ze dne 26. ledna 2015 Usnesení 85/15 Rada města po projednání odsouhlasila dodatky ke smlouvám: Zajištění správy a celoroční údržby veřejných komunikací a chodníků včetně

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne

Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne 10.12.2009 3153 / 100 10.12.2009 Rada města po projednání schvaluje program 100. RM konané dne 10.12.2009 1. 1. Návrh organizačních změn 1.2. Návrh

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/75/2013 Schválení programu 75. schůze Rady města Uničova

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 5. 2016 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Mgr. David Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 115. zasedání dne 20. září 2010 R M 1 / 1 1 5 / 1 0 1. Informativní zprávu o splnění úkolů uložených Radou

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 14 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 13. listopadu 2007 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí 2.

Více