Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona, na jarní práce bývá ještě brzy. V našich dějinách však konec února připomíná neblahé datum historie, kdy započala čtyřicetiletá široká devastace nejen z pohledu hospodářského, kulturního či politického, ale i devastace morálních hodnot. Důsledky jsou znát dodnes, i po jedenadvaceti letech od sametové revoluce, a budou patrné bohužel ještě hodně dlouho. Mohlo by se zdát, že totalitní praktiky jsou již minulostí. Avšak stále to tak není. Na světě je stále ještě několik tvrdých komunistických totalitních diktatur jako například Severní Korea nebo Kuba. I v Evropě vidíme její, byť o něco mírnější, podobu v nedalekém Bělorusku. Ovšem ani jeden z těchto států není okupován cizí totalitní mocností jako v minulosti většina států tehdejší Varšavské smlouvy patřící do sféry vlivu bývalého Sovětského svazu, mezi něž patřilo i tehdejší Československo. Tato naše okupace však byla jen slabým odvarem okupací bývalých sovětských republik, například Litvy či Lotyšska, které jsem měl tu čest navštívit. Zde docházelo po celou dobu k násilné asimilaci obyvatelstva, kdy původní obyvatelé většinou končili v sovětských gulazích kdesi na Sibiři a byli nahrazováni novými ruskými přistěhovalci. Kdo bude mít možnost navštívit hlavní město Litvy Vilnius, nechť určitě zavítá do Muzea KGB. Na tento zážitek jistě dlouho nezapomene. Mnozí si řeknou, že je to již minulost, kterou je lépe si už nepřipomínat. Ovšem i dnes je stále na světě stát, jenž byl anektován cizí mocností a po více než 60 let je okupován. Země, kde byla zničena většina kulturního bohatství národa v podobě historických klášterů a po dobu okupace zahynuly desetitisíce lidí. Její obyvatelé prošli a stále procházejí násilnou asimilací, útlakem, porobou, bezprávím. Tou zemí je Tibet. Je mi ctí být starostou města, na jehož radnici historicky poprvé 10. března v den 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci bude vztyčena tibetská vlajka jako ve více než třech stovkách jiných českých měst. Je to jen symbolické vyjádření podpory a soucítění s tímto okupovaným národem. Vzpomeňme tedy alespoň krátce v tento den na všechny ty, kteří stále ještě žijí v nesvobodě Martin Malý Z OBSAHU: Velký úspěch Prachatic: zástupci města přivezli dvě ocenění (str. 2) PŘEDSTAVU- JEME: Podle obchodní manažerky Jitky Havlíkové čelí Společnost InTiCa Systems krizi strategickým rozhodnutím (str. 3) Koho se týká automatické prodlužování nájemních smluv? (str. 4) Ministerstvo také letos podpoří obnovu v městské památkové rezervaci (str. 5) Střípky z KISu: Hrdý Budžes vyprodán, galerie restartuje provoz s fotoklubem (str. 7) Biskup Jiří Paďour rozjímal při svěcení sochy sv. Jana N. Neumanna v parku u hospice v červnu Odkaz významného prachatického rodáka letos připomene řada akcí. Foto Josef Štemberk Na národní pouť zavítá řada významných hostů Již několikrát jsme v uplynulém období informovali o připravovaných oslavách u příležitosti dvoustého výročí svatého Jana Nepomuka Neumanna. Přesný datum výročí přichází na 28. března. V předvečer tohoto výročí je naplánováno slavnostní uvedení nově složené kantáty sv. Jana Nepomuka Neumanna v kostele sv. Jakuba, kde náš nejvýznamnější rodák byl pokřtěn a kde začínaly jeho první kroky k víře. Zmíněnou skladbu složil náš prachatický spoluobčan pan prof. Jančík a již více než půl roku ji nacvičuje se sborem Česká píseň a Pošumavskou komorní filharmonií. Tato skladba zazní v Prachaticích v letošním roce vícekrát mimo jiné jako jeden z koncertů Dnů duchovní hudby. V novém kalendáři je zachycena životní linie sv. Jana a významných míst jeho života. Dalšími produkty, které se v současné době připravují díky finančním prostředkům z Evropské unie, jsou dvě knihy: jedna fotografická a druhá životopisná. Fotografická kniha bude opět zachycovat nejvýznamnější místa ze života sv. Jana Neumanna. Životopisná kniha je zpracována velmi poutavou formou v kontextu rozvoje církve z pera netolického duchovního P. Lišky. Dále připravujeme sošky, které budou zhruba 10 až 12 cm vysoké, jako suvenýry pro poutníky, kteří zavítají do našeho města především v době, kdy bude vrcholit celá oslava. Jedná se o zmenšeniny sochy, která je nám dobře známá stojí v hospici a byla darována filadelfskými poutníky. Dále se k této příležitosti připravuje vydání malých pamětních medailí. V České republice se jedná o významnou událost, která se v Prachaticích bude oslavovat v červnu 2011 jako národní pouť. Do Prachatic přijedou poutníci z celé republiky, ale zároveň můžeme očekávat mnoho hostů ze zahraničí. Jistě nebudou chybět poutníci z řad vystěhovalých německých občanů, kteří sv. Jana Neumanna mají jako svého patrona a ochránce, člověka, který také odešel ze své země. Nebude chybět mnoho rakouských hostí, mimo jiných zástupce z kláštera Aigen Schlägl, se kterými jistě i v letošním roce bude pokračovat kulturní spolupráce. Očekáváni jsou i hosté ze zámoří, které domluvil a dojednal současný starosta při své návštěvě v minulém roce v USA, v New Yorku a Filadelfii. Zřejmě nejvýznamnější osobností, která zavítá do našeho města bude papežský legát. Jedná se o zástupce papeže, pověřeného zastupovat jej na této události. Určitě se jedná o jednoho člena kardinálského sboru, který volí papeže, zatím se však jeho jméno daří tajit. Další významnou osobností, která po roce zavítá do Prachatic, bude apoštolský nuncius v České republice Mons. Diego Causero. Nemohu následně po něm nepřipomenout slíbenou účast všech biskupů Čech, Moravy a Slezska s tím, že přislíbili svoji účast biskupové ze Slovenska, Německa i Rakouska. K těmto osobnostem se začlení i zástupci celé řady církevních řádů působících v ČR nevyjímaje ani redemptonisty, jejichž členem sv. Jan Neumann byl. Myslím si, že slavnostní průvod slibuje zajímavou i krásnou podívanou. Slavnostní bohoslužba se bude konat na Velkém náměstí v dopoledních hodinách a kulturní program by měl být připraven v pátečním odpoledni i po celý sobotní den. V červnu bude otevřena výstava o sv. Janu Neumannovi v galerii Dolní brána, která bude sestavena ze všech přístupných materiálů, které svědčí o životě sv. Jana. Jedná se o známou výstavu, kterou jsme v uplynulém roce prezentovali v Rakousku, v kláštere Aigen Schlägl, a rok předtím v pasovském biskupství, v pasovské katedrále na hlavním náměstí. Dále by začátkem léta měla být otevřena stálá expozice sv. Jana Neumanna v Prachatickém muzeu. Tolik zatím k plánům prezentace tohoto velkého výročí. Připravují se i další zajímavé akce nejen v rámci Jihočeského kraje. Přeji vám zajímavé zážitky ve šlépějích našeho předchůdce a nejvýznamnějšího a největšího rodáka našeho města. Mgr. Růžena Štemberková, radní města Prachatice

2 březen 2011 Radniční list Velký úspěch Prachatic: Zástupci města přivezli dvě ocenění Po roce se 11. a 12. února 2011 opět konaly zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2011/12. Do Základní školy Prachatice, Národní 1018 přišlo s rodiči k zápisu 46 dětí, o odklad požádali rodiče 18 dětí, a tak zatím ředitelka školy zapsala 28 budoucích prvňáků. Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 uvítala u zápisu 62 dětí, o odklad požádali rodiče 10 dětí, paní ředitelka zatím zapsala 52 dětí. Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 přivítala 52 dětí, rodiče požádali o odklad devíti dětí, paní ředitelka prozatím zapsala 43 dětí. V ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 (dříve speciální škola) zapsali do speciální třídy tři děti. Jiří Šobr Marie Peřinková, Robert Zeman a Hanka Rabenhauptová s úsměvy a oceněními. V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě jsme počátkem února převzali v Chrudimi ceny Ministerstva vnitra ČR za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v chrudimském Divadle Karla Pippicha, večerem provázel herec Jan Čenský. Ceny v zastoupení ministra Radka Johna předával František Vavera, státní tajemník a náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví. Cenu za inovaci 2010 za projekt Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů jako efektivní prostředek komunikace vedení města s veřejností v Prachaticích převzal místostarosta Robert Zeman a realizátor projektu Hanka Rabenhauptová. Za zavádění a uplatňování místní Agendy 21 bronzové ocenění převzal opět pan místostarosta v doprovodu koordinátorky Zdravého města Marie Peřinkové. Pořadatelem národní konference bylo Ministerstvo vnitra ČR společně s městem Chrudim, Pardubickým krajem a Radou kvality ČR pod záštitou ministra vnitra Radka Johna. Cílem akce byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, zvyšování výkonnosti organizací veřejné správy prostřednictvím metod řízení kvality a představení nových trendů v oblasti kvality ve veřejné sféře. Akce byla určena zástupcům veřejného sektoru a dalším odborníkům a zájemcům z praxe. Zástupci města Prachatice na konferenci prezentovali aktivity Poradního sboru zdravotně postižených a seniorů. Ve Zdravém městě Prachatice se na rozhodování o budoucím rozvoji obce podílí několik poradních sborů zaměřených na vybrané cílové skupiny. Výstupy z jejich práce jsou zapracovávány do koncepčních materiálů města. Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů se schází minimálně jednou za dva měsíce a ve své činnosti se zabývá řešením problémů a otázek z oblasti sociální a zdravotní politiky, ale také bydlení, bezpečnosti nebo společenského života zdravotně postižených a seniorů ve městě. Podíl na ceně má nejen bývalé vedení města (Jan Bauer, Martin Malý a Hanka Rabenhauptová, ale i Václav Rosa, Jan Beran a Miroslav Bojanovský), protože všichni se nějakým způsobem zúčastňovali těchto aktivit. Potěšitelné je, že i nové vedení města (Martin Malý a Robert Zeman) má zájem v této aktivitě pokračovat. Hanka RH+ Projednává se návrh zadání Územního plánu Prachatice Zastupitelstvo města schválilo v prosinci 2008 pořízení nového Územního plánu Prachatice. Následně bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele územního plánu a v prosinci 2009 uzavřena smlouva o dílo se společností SP STUDIO, s. r. o. z Českého Krumlova. V průběhu roku 2010 byly zpracovány doplňující průzkumy a rozbory a základní teze zadání územního plánu. Územní plán je pořizován pro celé území města, čili katastrální území Kahov, Libínské Sedlo, Oseky, Perlovice, Prachatice, Stádla, Staré Prachatice a Volovice. V současné době se projednává návrh zadání územního plánu dle stavebního zákona ( 47). Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje. Dostupný je rovněž na internetových stránkách města v sekcích Územní plánování a Úřední deska. Návrh zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na rozvoj území města, požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území a požadavky na obsah a rozsah návrhu územního plánu. Veřejné ústní jednání se v rámci projednání návrhu zadání nesvolává. Připomínky k návrhu může uplatnit každý, a to do 11. března 2011, přičemž podání připomínky musí odpovídat správnímu řádu ( 37). K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se podle stavebního zákona nepřihlíží ( 47 odst. 2). Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Budoucí prvňáky při zápisech vítaly pohádkové postavy i letušky V Základní škole Národní se nesl letošní zápis dětí do prvních tříd v duchu Večerníčka. Předškoláky uvítaly pohádkové postavy, které byly průvodkyněmi na stanovištích, kde děti předvedly, že poznají barvy, některá písmena a číslice. Na jednom ze stanovišť skládaly pohádkové puzzle a samozřejmě nechybělo ani malování. Za splnění úkolů získali budoucí žáčci razítko na kartičku, se kterou šli do třídy za paní učitelkou. Zápisy probíhaly ve třech třídách prvního stupně a v každé třídě byly dvě paní učitelky jedna si povídala s dítětem, druhá s rodiči. Na každé dítě měla paní učitelka dostatek času děti zvládly nakreslení postavy, zkoušku pravolevé orientace, vyjmenovaly číselnou řadu do pěti, geometrické tvary, došlo i na básničku nebo písničku. Po skončení zápisu bylo nutné vyřídit ještě formální náležitosti zápisu s ředitelkou školy. Některé děti využily tuto chvíli k tomu, že mohly vyzkoušet novou interaktivní tabuli. I díky časovému rozpisu probíhal zápis poměrně plynule. Pokud někdo chvíli čekal, mohl si tuto dobu zkrátit prohlídkou malé výstavky se školními pomůckami a potřebami prvňáčků. K zápisu přišlo 46 dětí (23 děvčat a 23 chlapců), z nich šest po odkladu školní docházky. Čtyřicet dětí bylo u zápisu poprvé a pro 18 z nich žádají jejich rodiče odklad školní docházky. Toto číslo je překvapivě veliké některé děti měly problémy s výslovností, jiné byly nevyzrálé sociálně. Tyto děti budeme také zvát na naše setkáni s předškoláky a společně s rodiči chceme konzultovat jejich další vývoj. Chtěla bych poděkovat všem pedagogům, kteří zápis perfektně připravili a bez přestávky několik hodin zapisovali. Velký dík patří také dalším pomocníkům žákům 5.A a 8.A třídy, slečně praktikantce Aleně Kučerové a paní uklizečce Bohunce Dvořákové. Všem dětem gratuluji k zápisu a již se těším na naše nové prvňáčky. Mgr. Hana Bolková Letuška Kristýna Jandová s budoucím prvňákem. V ZŠ na Zlaté stezce 240 je dlouholetou tradicí, že se zápisu aktivně účastní i žáci nejvyššího ročníku prvního stupně páťáci. Já, jako třídní učitelka, jsem letos tedy měla možnost nejen zápis s ostatními paními učitelkami připravovat, ale podílet se i na herecké přípravě účinkujících. Nastal den D a otevřela se připravená Cesta kolem světa. První adepti školní docházky vyrazili společně s letuškami a paními učitelkami na putování mezi světadíly. Rybáři v Austrálii pomáhali chytat kouzelnou rybku, co plní tajná přání. V Africe nás obklopili černoši, exotická zvířata i písmenka. Na evropském statku se proháněla domácí zvířátka, v Americe jsme mohli posedět s indiány u totemu a poznávat geometrické tvary. Ochlazení rozpálených tváří přinesla Antarktida s Eskymáky. Budoucí prvňáčci byli moc šikovní. Často mile překvapili poznali nejen klokana, ale i medvídka koalu, ležatá osmička byla poznána jako znak pro nekonečno. A dokonce věděli, že obydlí indiánů se jmenuje týpí (tee-pee) a Eskymáci bydlí v iglú. I tužka či pastelka nebyla pro většinu problémem a namalovaní indiáni by mohli rovnou na výstavu. Některé výroky našich nejmenších vyvolaly i úsměv na tváři. Např.: Já plavu moc dobře, jako kladivo. Ten medvídek koala má rád colu? A co naši páťáci? Obstáli na jedničku s hvězdičkou. Nevypadli ze svých rolí, hezky navazovali kontakt s dětmi, uměli je povzbudit i pochválit. Ale jak přiznali, že to bude tak náročné, opravdu nečekali. Jim i rodičům, kteří se podíleli na přípravě kostýmů, patří velký dík. Zápis se podle ohlasů rodičů i dětí líbil. My všichni se na budoucí prvňáky moc těšíme. Setkáme se s nimi už v květnu na tradiční akci Se skřítky na stezce, kterou také připravují žáci páté třídy. Přejeme novým školákům hodně zvídavosti, trpělivost a radostné atmosféry do všech dalších školních let. Mgr. Jaroslava Urbánková strana druhá

3 PŘEDSTAVUJEME: Společnost InTiCa Systems čelí krizi strategickým rozhodnutím Jitka Havlíková obchodní manažerka a vedoucí personálního oddělení InTiCa Systems, s. r. o. Prachatice Datum a místo narození: 13. ledna 1976 v Prachaticích Rodinný stav: svobodná Děti: dcera Jana (narozena v r. 2004) Dosažené vzdělání: Základní škola Zlatá stezka v Prachaticích, Gymnázium Prachatice (maturita v r. 1994), Vyšší odborná škola České Budějovice se zaměřením na ekonomiku podniku (ukončena v r. 2000) Dosavadní kariéra: Schott Zwiesel Husinec ( ) nejprve asistentka vedoucího výroby, později vedoucí kvality, Rodentica Vimperk ( ) vedoucí obchodního oddělení, InTiCa Systems, s. r. o. Prachatice (od r dosud) nejprve asistent vedení, nyní vedoucí personálního oddělení Koníčky: koně, volejbal, lyžování InTiCa Systems, s. r. o. stroze řečeno vyrábí v Prachaticích elektronické komponenty. Jaké konkrétně? Pro jaké odběratele? Stručně lze říci, že se zabýváme výrobou elektronických komponent pro automobilový průmysl a solární technologie. Veškeré produkty vyrábíme pro naši matku, tedy mateřskou firmu, v Pasově, která je dál distribuuje prakticky po celém světě. Co se týká automobilek, máme co do činění se značkami jako například Audi, Porsche, Mercedes, Chrysler, BMW, Ford nebo Landrover. Solární moduly dodáváme především do Německa, Španělska a Švýcarska. Měnil se v historii vyráběný sortiment? Není to tak, že by InTiCa měla nějakou dlouhou historii, jsme zatím spíše mladá firma. Koncern byl založen v roce 2000 se sídlem v bavorském Pasově. Základní kámen výrobního závodu v Prachaticích byl položen v roce 2005 a první výroba se rozjela na jaře Od té doby došlo k výrazné změně v oblastech sortimentu. Na počátku se firma věnovala produktům pro automobilový a telekomunikační průmysl; automotive zůstal, podíl telekomunikačních produktů postupně klesal, až jej téměř zcela nahradily solární moduly. Kolik firma momentálně zaměstnává v Prachaticích pracovníků a jakých profesí? V současné době máme 380 pracovníků, z většiny se jedná o montážní dělníky a obsluhy strojů. Tento počet není ale konečný, stále přijímáme nové zaměstnance. Jak hodnotíte spolupráci s městem Prachatice a s dalšími institucemi, například s úřadem práce? Osobně hodnotím spolupráci ať s městem Prachatice či s jinými úřady velice pozitivně. Dobrou spolupráci se všemi institucemi považujeme za důležitou součást ve fungování firmy a popravdě si to opačně ani neumím představit. Ve všech důležitých skutečnostech jsme zatím vždy dosáhli shody a pevně věřím, že tomu tak zůstane i do budoucna. Zároveň doufám, že kdyby byla stejná otázka položena i druhé straně, zněla by odpověď také kladně. Dotkla se firmy jako celku a prachatického provozu speciálně hospodářská krize? Jelikož závod v Prachaticích je jediným výrobním místem celého koncernu, nelze firmu v Pasově a v Prachaticích posuzovat zvlášť. Jinými slovy, problém, se kterým se potýká matka, je zároveň i problémem českého závodu a naopak. Krize zasáhla samozřejmě i naši firmu, ale díky včasnému strategickému rozhodnutí managementu koncernu přizpůsobit skladbu našich výrobků aktuální poptávce, se nám podařilo krizi přečkat bez nějakých, řekněme, nepopulárních opatření jako propouštění zaměstnanců, omezování výroby či krácení mezd. Tím dobrým rozhodnutím mám na mysli postupný přechod od telekomunikačních komponent na výrobky pro solární průmysl. Jsou celosvětové ekonomické potíže podle signálů z vaší mateřské firmy na ústupu, nebo máme očekávat ještě razantnější dopady? Soudě podle počtu navyšování zakázek, a to i v oblasti automotive, si myslím, že by krize mohla být na ústupu. S negativními ekonomickými dopady se ale firma bude ještě po nějakou dobu vyrovnávat. Patříte k menšině žen, které dosáhly v Čechách poměrně vysokého manažerského postavení ve firmě vlastněné zahraničním kapitálem. Jak se vám to podařilo? Moji pozici bych určitě nenazvala jako vysoké manažerské postavení. Ve firmě InTiCa jsem v podstatě od počátku jejího fungování v Prachaticích, kdy jsem uspěla ve výběrovém řízení na pozici asistentka. Postupně jsem přebírala další a další úkoly a zodpovědnost. Mohu potvrdit, že ženy to v řídících funkcích nemají jednoduché, a to hlavně v momentě, kdy musí své pracovní vytížení skloubit s rolí matky. Bez významné podpory své rodiny bych tuto práci vykonávat nejen že nemohla, ale vlastně bych se k ní nikdy nedostala. Určitě se vám hodila znalost cizích řečí To jednoznačně. V současné době je znalost minimálně jednoho světového jazyka nezbytností pro každého, kdo chce uspět na nějakém vedoucím postu v zahraniční firmě. Můj táta mi již od malička, ještě za minulého režimu, vtloukal do hlavy, jak důležité je učit se cizí řeči a hodně mu na tom záleželo. Tehdy jsem to moc nechápala, nyní jsem mu za to vděčná. Jedná se vám (obchodně) lépe s muži, nebo se ženami? Asi se to nedá jednoznačně říci. V pracovních záležitostech se setkávám jak s muži i ženami příjemnými, tak i s muži a ženami, řekněme, méně sympatickými. Přesto, kdybych se měla k jedné variantě přiklonit, tak s muži. Ale možná je to dané tím, že při pracovních jednáních se potkávám převážně s muži. Je snadnější řídit ženský, mužský, nebo smíšený kolektiv? Proč? Smíšený a vyvážený kolektiv je důležitý ani ne tak z pohledu snadnějšího řízení jako spíše z pohledu samotného fungování kolektivu. Je jasné, že ženský kolektiv přistupuje k problémům v mezilidských vztazích a k jejich řešení jinak než kolektiv mužů. U nás převažují ženy, i když oproti začátkům se podíl mužů neustále zvyšuje. Ze svého pohledu jsem za to každopádně ráda. Jak vzpomínáte na vaše začátky ve firmě? Jako všechny začátky, nebyly jednoduché. Když jsem nastoupila do firmy, bylo hotové stěží opláštění jedné výrobní haly. Od té doby jsem se musela postupně podílet na řešení různých problémů spojených s výstavbou nového závodu. Ještě ani nebyla zcela uzavřena jedna stavební etapa, již se začalo s další. S odstupem času se ale pro mě ukázalo velice výhodné, že jsem byla všemu přítomná již od začátku, kdy se formoval nejen vzhled firmy, ale i její organizace a systém. Je systém řízení německé firmy podle vás v něčem jiný, než jste poznala u tuzemských firem? Na tuto otázku mohu odpovědět pouze teoreticky, protože moje minulé pracovní zkušenosti byly ve firmách se zahraniční účastí, tedy vlastně podobný model jako u firmy InTiCa. Nemyslím si ale, že systém vedení německých firem by se od vedení moderních českých závodů nějak výrazně odlišoval. Kdy jste se poprvé a naposledy setkala s pověstnou německou důsledností? Vzhledem k tomu, že do prachatického závodu velice často jezdí kolegové z Německa nebo členové německého vedení, mohu říci, že se s ní setkávám denně. Co jsem ale měla možnost poznat i u předchozích zaměstnavatelů, není vždy stoprocentním pravidlem, že každý německý manažer je důsledný. Co dokážete podřízeným odpustit, co nikoliv? Při řešení problémů se snažím vždy dát prostor k vysvětlení dané skutečnosti. Velice oceňuji otevřený přístup bez jakýchkoli výmluv či mlžení. Při upřímném rozhovoru lze spoustu věcí vyřešit. Osobně zastávám názor, že každý někdy může udělat chybu a v případě, že se nejedná o selhání hrubého charakteru, zaslouží si každý druhou šanci. Je vždy ale potřeba se z chyby poučit a příště se jí vyvarovat. Vyptával se Václav Malina. strana třetí březen 2011

4 Rodinka nová služba o. s. Portus pro rodiny s dětmi Občanské sdružení Portus Prachatice (více na které se dlouhodobě věnuje v Prachaticích práci s rodinami, dětmi a mládeží, zřídilo nové zařízení. Toto zařízení, jež nese název Rodinka, nabízí pomoc všem rodinám s dětmi ve věku od čtyř do devíti let. Nestíháte školní a předškolní přípravu vašich dětí? Potřebujete s dětmi procvičit reedukační techniky? Nalézt dětem vhodný kroužek? Potřebujete pro své děti doprovod? Chtěli byste vy sami pomoci přiměřeně řešit konflikty? Adekvátně se rozhodovat v obtížných situacích? Pomoci při vyřizování na úřadech, ale nevíte jak na to? Nebo potřebujete jen naslouchat, když se vám právě nedaří? Pokud jste třeba jen na jednu z těchto otázek odpověděli ANO, pak je tu Rodinka právě pro vás. Veškeré služby jsou díky finanční podpoře evropských strukturálních fondů OP LZZ poskytovány zcela zdarma. Rodinku naleznete na adrese v Prachaticích ve Vodňanské ulici čp. 7 nebo je možné nás kontaktovat prostřednictvím tel či u Júsuf Traore, předseda o. s. Portus Prachatice Zaměstnance nemocnice čeká školení Nemocnice Prachatice, a. s. vypsala v první polovině února výběrové řízení na dodavatele školení pro své zaměstnance. Tím zahajuje téměř dvouleté období realizace projektu vzdělávání na téma Poznáním nového k vyšší a zdravé sebejistotě v pracovním i osobním životě. Toto vzdělávání bude realizováno v období březen 2011 až září 2012 a bude financováno z prostředků ESFCR. Hlavním cílem projektu nemocnice je získat pro své zaměstnance nové informace zejména v oblasti komunikace a zlepšit tak jejich prostřednictvím kvalitu služeb poskytovaných pacientům. Celkem bude v různém rozsahu, podle kategorií, proškoleno 360 zaměstnanců. Vzdělávání je rozděleno do čtyř oblastí: osobnostní rozvoj a měkké dovednosti, rozvoj managementu, bazální stimulace, právo a legislativa. Dagmar Janoušková, hlavní sestra nemocnice Městská knihovna nabídne také v březnu zajímavá setkání 3. březen je termín druhého setkání s Mgr. Věrou Šulcovou v Literární kavárně Domova seniorů Mistra Křišťana. Minulé setkání proběhlo v duchu myšlenky Každý, kdo překoná šedivou každodennost, je pravý hrdina. To březnové se bude snažit naplnit slova spisovatele Jiřího Žáčka: Víš, k čemu jsou mosty přes řeku? Aby měl člověk blíž k člověku. Půjde převážně o ukázky z knih, které mohou dnešním čtenářům pomoci objevit a připomenout si velké mužské i ženské osobnosti např. Jana Wericha, Jiřinu Jiráskovou, Stellu Zázvorkovou, Christiana Morgensterna, jejichž pozitivní přístup ke světu může být příkladný i pro návštěvníky setkání. 8. března uvítáme poprvé na literární besedě Hrdelní právo v českých zemích a vzpomínky pražského kata jihočeského spisovatele a ředitele milevského muzea Vladimíra Šindeláře. Do konce června se s ním potom setkáme ještě dvakrát. Můžeme se tak těšit na vyprávění o dějinách odívání nebo o historii stolování a vaření. Součástí všech setkání bude autogramiáda a prodej autorových knih. Většinu z nich najdete i ve fondu naší knihovny. 9. března přijede do Čítárny u Čerta s knihou regionální spisovatel František Kadoch vyprávět o šumavských pytlácích a pašerácích, ale také o dalších lidech, které formovala právě Šumava. Pan Kadoch žije ve Vimperku a neodmyslitelně patří k nezapomenutelným redaktorům časopisu Šumava a proslulého Šumavského kalendáře. MěK Prachatice rovněž ve svém fondu nabízí zmiňované časopisy, ale i spisovatelovy knihy protkané zrnky lidové moudrosti a kultivovaným jazykem. 23. března zahájíme v Domově seniorů Mistra Křišťana s lektorkou Miroslavou Zajacovou 2. ročník Akademie zdraví. Téma Orgánové hodiny určitě osloví mnoho lidí. Vždyť znalosti v jakém období funguje který orgán, jak ho chránit a čeho se vyvarovat, využije mnohý. Ve stejný den v klubovně knihovny zaznějí tóny písní v rámci projektu Pojďte s dětmi do knihovny. 30. března při Tvořivé středě se děti setkají s oblíbenou Zdeňkou Lebedovou, která si připravila korálkové přivítání jara. Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice březen 2011 Pozvánka na zastupitelstvo Upozorňujeme občany, že příští zasedání Zastupitelstva města Prachatice se koná 21. března 2010 od 16 hodin v sále Národního domu na Velkém náměstí. (kap) Radniční list Projekt přispěje k bezpečnosti v dopravě Jihočeská hospodářská komora (JHK) připravila v roce 2011 pro členské firmy působící v oboru doprava projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory v oboru doprava. Na závěr roku 2010 byla projektová žádost o finanční podporu úspěšně schválena a v novém roce se rozběhne jeho realizace. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců v oblasti dopravní infrastruktury prostřednictvím podpory dalšího obecného vzdělávání těchto zaměstnanců. Realizací projektu bychom rádi dosáhli prohloubení, rozšíření a zvýšení kvalifikace u cílových skupin, tedy u zaměstnanců členských firem JHK působících v oboru doprava. Dalším cílem je vytvářet podmínky pro zvyšování kvality a bezpečnosti v silniční dopravě a přepravě a zároveň v aktuální době po finanční krizi zvyšovat díky aktivitám projektu udržitelnost pracovních míst. Radka Dvořáková, ředitelka OK JHK Žadatelé si rozdělí 300 tisíc korun Nestátní neziskové organizace, spolky a fyzické osoby mohou předkládat projektové žádosti o finanční podporu z rozpočtu města pro rok Celkem 300 tisíc korun bude rozděleno na akce určené především pro děti a mládež. Prioritně budou podpořeny žádosti, které zkvalitní sociální a doplňkové služby, rozšíří nabídku volnočasových a sportovních aktivit. Žadatelé mohou žádat pouze o jeden finanční příspěvek na konkrétní akci zrealizovanou v roce Maximální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 15 tisíc korun a bude podmíněna desetiprocentní finanční spoluúčastí žadatele. Pro žadatele o finanční podporu je připraven seminář, který se uskuteční 11. března 2011 od 9.00 hodin v Radničním sále a bude zaměřen především na správné sepsání žádosti, přílohových částí, uznatelnost nákladů, publicitu a realizaci projektu i jeho řádné vyúčtování. Termín odevzdání žádostí je nejpozději do 23. března 2011 do hodin na podatelnu Městského úřadu Prachatice. Bližší informace o výzvě a tiskopis žádosti jsou zveřejněny na. Andrea Tajanovská, radní města Prachatice Koho se týká automatické prodlužování nájemních smluv u bytů? Rada města projednala změny v uzavírání nájemních smluv na byty na dobu určitou. Jedná se o opakované a automatické obnovování nájemních smluv. Z důvodu technického zajištění budou změny nájemních smluv probíhat průběžně, vždy při prodloužení stávající nájemní smlouvy na další rok, a budou se týkat pouze nájemníků, kteří dlouhodobě plní své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, tedy nájemníků, kteří řádně platí nájemné, zálohy na služby, dodržují domovní řád a další povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů. U nových nájemních smluv na byty, které jsou obsazované na základě výběrových řízení, se budou uzavírat stávající nájemní smlouvy a následně po uplynutí 1 roku, při řádném plnění povinností souvisejících s nájmem bytu, se bude uzavírat dodatek ve smyslu automatického obnovování nájmu bytu. Automatické prodlužování nájemních smluv se nebude týkat případů, ve kterých v minulosti rada města rozhodla o odlišném, zvláštním režimu uzavření nájemní smlouvy na byt, dále smluv, které se uzavírají v souladu s podmínkami příslušných dotačních titulů a u nájemců, kteří dlouhodobě vykazují problémy s plněním povinností nájemce bytu. Bc. Ivana Jeřábková, vedoucí odboru KSD Pohotovost na telefonu, nová sociální služba V loňském roce vzešla z výběrového řízení města Prachatice na nového poskytovatele sociální služby pečovatelské služby jako nejúspěšnější Oblastní charita Vimperk. Zadavatel služby město Prachatice se vždy snaží o co nejlepší kvalitu služeb a dostupnost a také o inovaci služeb pro své občany. V minulém výběrovém řízení byla zcela zásadním způsobem rozšířena doprava (platba za km, dostupnost např. ke hřbitovu, do nemocnice, za kulturou). Nyní Pečovatelská služba Prachatice nabízí opět svým uživatelům novou službu, která byla podmínkou výběrového řízení, a to pohotovost na telefonu. Službu je možno využít mimo běžnou pracovní dobu pečovatelek od do 7.00 hod. ráno a během víkendů ve dne i v noci. Je určena jen uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Službu mohou využít uživatelé jen v těchto mimořádných situacích: potřeba pomoci při základní hygieně, potřeba pomoci při přemisťování z lůžka (z vozíčku), potřeba pomoci při pádu, v případě zhoršení zdravotního stavu. Tato služba nenahrazuje lékařskou pohotovost ani tísňovou péči! Kontakt: Dům s pečovatelskou službou SNP 559, nebo Skalka 1120, Prachatice, mobil Hanka RH+ strana čtvrtá

5 Zdravotnické služby v letech poskytovaly v Prachaticích především ordinace praktických lékařů a dentistů, vážnější onemocnění byla léčena v okresní nemocnici. Systém nemocenských pojišťoven navazoval na předválečnou síť. Prvním českým lékařem, který vedl prachatickou nemocnici v roce 1945 byl MUDr. František Kudela, kterého ještě ve stejném roce střídá MUDr. Jan Vondrák. Až do roku 1952 je prachatická nemocnice organizována jako monoprimariát. Změny přináší rok 1952, kdy vzniká okresní ústav národního zdraví (OÚNZ). Tento ústav představoval sovětský model zdravotnictví, kdy všechna zdravotnická zařízení v okrese byla sloučena do jednoho celku. Koncem padesátých let již v rámci prachatického OÚNZ pracovalo 32 lékařů. Postupně vznikají ordinace obvodních i odborných lékařů v budově čp. 329 ve Vodňanské ulici, dochází tak ke vzniku polikliniky. S rozvojem sídliště ve IV. a V. bytovém okrsku vznikla ordinace lékaře v likusovém domě na sídlišti, kde koncem sedmdesátých let byla ordinace dětského lékaře. V roce 1953 také vznikají v nemocnici jednotlivé primariáty. Prvním se stalo dětské oddělení, v jehož vedení se vystřídali MUDr. Kolář, MUDr. Jindřich Jileček ( ) a MUDr. Karel Khayl ( ). Chirurgické oddělení vedl do roku 1958 MUDr. Jan Vondrák, v letech 1959 Radniční list Od války po sametovou revoluci (6. část) zdravotnictví MUDr. Zdeněk Elčkner a od roku 1980 MUDr. Jan Antonín Mager (do r. 1991). Koncem roku 1953 byl v nemocnici zřízen gynekologicko-porodnický primariát, jehož dlouholetým primářem byl MUDr. Alois Pavelec ( ), kterého vystřídali MUDr. Jan Kestřánek ( ) a MUDr. Vladimír Špička ( ). Ve vedení interního oddělení se vystřídali MUDr. Věra Blechtová ( ), MUDr. Jiří Nerad ( ) a MUDr. Hana Šteffeková ( ). Funkci ředitele Nemocnice s poliklinikou postupně vykonávali MUDr. Karel Černý ( ), MUDr. Bohumil Koutenský ( ) a MUDr. František Diepold ( ). Prachatická nemocnice byla až do osmdesátých let minulého století umístěna v původní budově okresní nemocnice, která byla postavena v letech Již koncem šedesátých let bylo zřejmé, že přes realizované přístavby stávající objekt nebude vyhovovat novým požadavkům na zdravotní péči. O výstavbě nové nemocnice bylo rozhodnuto v polovině sedmdesátých let a v roce 1977 byly zahájeny práce na úpravách terénu pro budoucí stanoviště. Výstavba nemocnice postupovala pomalu. První etapa výstavby byla dokončena v roce 1986 a kompletní areál byl předán do užívání až v roce Mgr. Pavel Fencl Prachatické muzeum otevře výstavy o svatém Janu a posledním Rožmberkovi Prachatické muzeum připravuje pro letošní rok výstavu věnovanou 400. výročí úmrtí posledního Rožmberka, Petra Voka, a novou expozici věnovanou nejznámějšímu prachatickému rodáku, sv. Janu Neumannovi, kterou muzeum otevře 15. dubna Rožmberská výstava s tématikou vpádu Pasovských a jejich vyplacení panem Petrem Vokem bude otevřena 3. června. Na toto datum je připravena i Muzejní noc, která bude rovněž připomínkou státnického činu posledního Rožmberka. Muzeum se dále zúčastní dalších projektů jako partner bavorských institucí. Především ve spolupráci s pasovskou univerzitou bude pokračovat výzkum Zlaté stezky na bavorském území, pokračovat bude i projekt této univerzity věnovaný místním jménům obcí v okrese Prachatice. Dalším projektem, kterého se Prachatické muzeum zúčastní, je realizace nové expozice na zámku Wolfstein ve Freyungu. V budově na Zlaté stezce by měla být ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem instalována výstava k Mezinárodnímu roku lesa. Bude jednou z tématických výstav věnovaných fenoménu lesa, které budou otevřeny ve vybraných muzeích v České republice. Poměrně bohatá by měla být i ediční činnost Prachatického muzea. Mgr. Pavel Fencl Recyklační dvůr má místo Zastupitelé města rozhodli o dílčí změně územního plánu pro případnou výstavbu recyklačního dvora. Je to především z toho důvodu, aby město Prachatice stačilo zažádat o finanční podporu z veřejných zdrojů (ROP apod.) do konce programovacího období Kdyby toto řešil až nový územní plán, již by nebylo možné tento termín stihnout, neboť předpokládané schválení nového územního plánu je datováno nejdříve na konec roku Tato dílčí změna zabere zhruba tři čtvrtě roku. Vedoucí odboru životního prostředí Marie Peřinková upřesnila, že recyklační dvůr má vyrůst na zhruba čtyřhektarovém pozemku za průmyslovou zónou v Krumlovské ulici naproti lomu. Co po schválení plochy k umístění recyklačního dvora musí předcházet výstavbě tohoto zařízení ke zpracování odpadů na nové materiály, prozradí zvuková verze Radničního listu na. (jah, vam) Město splatilo úvěr na divadlo Městu Prachatice se podařilo poslední den v roce 2010 zcela splatit úvěr ve výši 47 milionů korun na rekonstrukci divadla. Že se to podaří ještě v loňském roce, už vedení města nedoufalo, a tak se celá splátka tohoto úvěru nacházela v rozpočtu města roku Zastupitelstvo města tak 24. ledna 2011 schválilo rozpočtovou změnu, ze které je patrno, že město ušetřilo téměř půl milionu korun na úrocích a další jeden milion ušetřilo na jistině z rozpočtu roku Dotace téměř 46 milionů korun byla poskytnuta městu Prachatice na rekonstrukci divadla z Regionálního operačního programu a byla připsána na jeho účet těsně před koncem roku V rozpočtu 2011 zůstala tak úspora 1,5 milionu korun, o jejímž využití rozhodnou zastupitelé na některém z dalších jednání, uvedl na tiskové konferenci starosta města Martin Malý. (vam) Ministerstvo také letos podpoří obnovu v městské památkové rezervaci Město Prachatice ve své novodobé historii již osmnáctkrát využilo Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlašovaný Ministerstvem kultury České republiky. Existence programu vychází ze zákona o státní památkové péči, kterým ministerstvu stanovuje možnost poskytnout příspěvek na obnovu kulturní památky. Ze zmíněného programu jsou poskytovány finanční příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny, a to za předpokladu, že příslušné město má zpracovaný vlastní program regenerace a spolu s vlastníkem se finančně podílí na obnově kulturní památky. V našem městě byl první místní Program regenerace městské památkové rezervace Prachatice schválen zastupitelstvem v roce V současné době platí program pro období let schválený zastupitelstvem města v říjnu V rámci programu bylo za jeho dosavadní realizaci v rozmezí let v Prachaticích investováno do obnovy nemovitých kulturních památek celkem 135 milionů 975 tisíc korun, z nich 55 milionů 804 tisíc korun tvořila státní finanční podpora. Město Prachatice ve formě zmíněné povinné spoluúčasti na nákladech obnovy vyplatilo soukromým vlastníkům památek příspěvky v celkové výši 5,2 milionu. Soukromí vlastníci do oprav svých památek vložili dalších celkem 21 milionů 339 tisíc korun. Zbývající částka do uvedené celkové výše investice je tvořena prostředky města zhodnocujícími jeho majetek. Uvedená čísla ilustrují nepochybně velmi solidní úroveň péče o nemovité kulturní dědictví v našem městě, která je zřejmá ze stavu historického jádra města. V této souvislosti děkujeme soukromým vlastníkům nemovitostí, bez jejichž aktivní spolupráce by těchto výsledků nemohlo být dosaženo. Nesporné přitom je, že některé realizované akce by nebyly bez iniciace příspěvkem z programu regenerace uskutečněny. Právě motivační efekt finančního příspěvku pro vlastníky nemovitostí, podpořený povinným podílem města u akcí soukromých vlastníků, je jedním z velkých přínosů popisovaného programu. Rovněž v letošním roce se město do programu regenerace zapojí. V rámci majetku města se předpokládá mj. obnova fasády domu čp. 95 v Dlouhé ulici, obnova fasády domu čp. 116 v Poštovní ulici a další akce, o kterých budeme informovat samostatně. Pro Prachatice byla pro letošní rok určena státní finanční podpora v objemu jeden milion 815 tisíc korun. Trvale platí, že vlastník nemovité kulturní památky na území městské památkové rezervace, který chce získat příspěvek na obnovu (nikoli modernizaci) této své nemovitosti, se může obrátit na odbor stavebně správní a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice, se kterým projedná svůj záměr a zjistí možnost zapojení se do programu a konkrétní předpoklady pro získání finančního příspěvku v rámci programu. Obecně je nutné mít doklad o vlastnictví kulturní památky, závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k zamýšleným pracím, které vlastník vyřídí na zmíněném odboru, fotodokumentaci současného stavu, smlouvu o dílo se zhotovitelem na realizaci zamýšlených prací včetně položkového rozpočtu prací. Pro zajímavost lze doplnit, že na území Městské památkové rezervace Prachatice se nachází 135 nemovitých kulturních památek, z nich 129 domů (některé přitom jsou rozděleny na více čísel popisných), dále kostel sv. Jakuba Většího, Dolní (Písecká) brána s hradebním systémem a sedmi baštami, kaple sv. Jana Nepomuckého pod Dolní bránou a u křižovatky Solní a Hradební ulice, kaple sv. Antonína Paduánského u Štěpánčina parku a kašna se sochou Spravedlnosti. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje strana pátá březen 2011

6 Děti se vypravily do ptačí říše Čtvrté ročníky ZŠ Vodňanská se zúčastnily výukového programu v CEV Dřípatka pod vedením Růženy Vincikové s názvem Ptačí říše. Na začátku jsme si vyslechli motivační ukázku z knihy Josefa Bruknera Jak namalovat ptactvo. Žáci se dozvěděli, že už odedávna ptactvo lákalo lidi k létání. Dnes známe na druhů ptactva vyskytujícího se na polích, v zahradách a lukách, kolem vody, v lesním biotopu i okolo lidských obydlí. Žáci zavzpomínali na lidovou slovesnost prostřednictvím lidových písní, říkadel a her. Poté následovalo posezení před televizní obrazovkou, kde žáci velmi pozorně sledovali program s názvem Ze života evropských ptáků. Pak děti ve skupinách sestavovaly odpovědi na otázku, jaké jsou charakteristické znaky ptáků. Kontrolou jim bylo pokračování pořadu. Další aktivitou byla skupinová práce nad zadanými otázkami. Předposlední aktivitou byla tvorba biotopů uvedených ptačích druhů. Děti využívaly látky, kostky či modely stromů. Závěrem si děti vyzkoušely pexeso, které sestavovaly z obrázků ptačího druhu, k němu přiřazovaly hnízdiště a potravu, kterou se živí. Většinu z nich dokázaly přesně pojmenovat, zbylé si vyhledaly v atlasu k této hře. Ve škole si pak následně na pracovním listu vyzkoušely, jak dokážou z černobílého obrysu ptáčka identifikovat jeho přesný název, vyhledat si ho v literatuře, vybarvit si ho dle reality. Tento program doplnil projektové vyučování Tady jsme doma o další oblast. Mgr. Alena Bísková, Mgr. Monika Jandová Národka tančila po staročesku V ZŠ Národní se 25. únor propojil s tradičně pořádaným, letos v pořadí už sedmnáctým společenským večerem školy. Na úvod programu s odvahou i elegancí vtančily do vyprodaného sálu páry budoucích absolventů, pro které předtančení každoročně znamená doslova společenskou maturitu. Pak už se večer nesl v duchu starých časů. Příjemnou atmosféru staročeského bálu navodila sama výzdoba interiéru kárované ubrusy z kanafasu či servírování na dřevěných prkéncích. Hudbu k tanci a poslechu osvědčené skupiny Pozor, vizita! doplňovalo vystoupení dudáků. Staročeské bylo i občerstvení nefalšovaná česká zabijačka. Bohatá tombola a úžasné půlnoční překvapení dokreslily ples oblíbený i mezi prachatickou veřejností. Mgr. Eva Gajdošová Z dějepisné soutěže s růžemi a s dobrou náladou Prestižní dějepisné soutěže v Chebu se opět zúčastnily studentky prachatického gymnázia a přivezly si vylepšené umístění i nezapomenutelný zážitek. Po důkladné přípravě jsme dostaly možnost porovnat naše znalosti s dalšími sedmdesáti družstvy žáků gymnázií z celé České republiky. Období vlády prvních Habsburků na našem území nás zaujalo, což mělo pravděpodobně vliv i na naše umístění. Oproti loňskému roku jsme si výrazně polepšily a skončily na dvanácté příčce. Obdržely jsme nádherné knihy i malou pozornost v podobě červené růže a mohly se s dobrou náladou vydat zpět do Prachatic. Znovu bychom se chtěly pozastavit nad úžasnými organizačními schopnostmi pana Stuláka, jelikož celá soutěž probíhala naprosto bez problémů. Zároveň patří náš obdiv také všem sponzorům. Barbora Hlaváčová, Ivana Lukášková, Lucie Sedlecká Každý se nějak jmenuje Děti ze ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 se v rámci projektu Tady jsme doma tentokrát zabývaly vlastními jmény. Úvodem si vyslechly krátký text PhDr. Aleny Schauerové z Ústavu lidové kultury, který jim přiblížil důležitost křestního jména. Zamýšlely se společně nad původem křestních jmen, nad tradicí kmotrovství. Zjistily, že výběr jména je především ovlivněn rodovou tradicí, někdy je zvoleno jméno podle svatého patrona místa, kde se dítě narodilo. Dříve se dbalo také na to, aby svátek se slavil po narozeninách v příslušném kalendářním roce. Dnes má velký vliv na volbu křestního jména obliba mediálních hvězd, např. herců, zpěváků Ale jsou rodiny, které se opět vrací ke staročeským tradicím a dávají jména jako Jan, Jana, Josef, Anna, Václav, Vojtěch a další. Děti ze čtvrtých ročníků se též věnovaly zpěvu ukolébavek, poslouchaly říkadla, škádlivky, zatančily si a zahrály hry Na Elišku, Já mám rád tu kudrnatou Káču, Mám šáteček, mám a naučily se tanec Kalamajka (na snímku v popředí Dominika Kahudová a Zuzana Müllerová). Děti budou pokračovat ve výzkumu také doma, kde budou zpracovávat téma Jak jsem ke svému jménu přišel. Budou hledat odpovědi na otázky proč moji rodiče vybrali právě toto jméno, jaký má význam a původ, budou hledat i mezi příbuznými a zkusí vymyslet na své vlastní jméno nějakou škádlivku. Mgr. Alena Bísková, Mgr. Monika Jandová, třídní učitelky 4. ročníku Blíží se zápis dětí do MŠ Zápis dětí do Mateřské školy Prachatice na školní rok 2011/2012 se koná ve dnech od 4. do 6. dubna V této době mohou přijít rodiče s dětmi na kterékoliv pracoviště MŠ (Krumlovská 223, Zahradní 96, Česká 674 a Skalka 180) v čase od 8.00 do hodin. Nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Jiří Šobr Po roční odmlce způsobené rekonstrukcí divadla se opět na jeho prkna v březnu vrací přehlídka amatérských divadel Štít města Prachatic. Konkrétně to bude už 38. ročník Štítu a 14. ročník Štítku (tj. divadel pro děti). V programu přehlídky jsou zahrnuta představení souborů jihočeských i mimokrajských, známých a osvědčených i souborů, které se u nás v Prachaticích objeví poprvé. Z těch starých známých jsou to držitelé Štítu z předchozích ročníků Rádobydivadlo Klapý a Nakop Tyjátr Jihlava a dále téměř domácká ochotnická jednota Brloh. Z nových souborů přijedou soutěžit o Štít města Prachatic dvě mladá (ale doprovázená skvělým renomé) divadla z Prahy (Ty-já-tr CO?) a z Českých Budějovic (Arte della Tlampač). Dramaturgie letošního ročníku nabízí s výjimkou jednoho představení především komedie. Autorskou komedii s názvem Rychlé šipky přiveze i poslední nesoutěžní soubor ŽAS Homole, jehož režisérkou a autorkou hry je členka přehlídkové poroty, herečka Stáňa Kočvarová. Ti, kteří měli možnost vidět jejich předchozí hry Sextánky a Marie Currie, se jistě na představení upřímně těší. Jako v předchozích letech v přehlídce nevystupuje domácí Šumavský ochotnický spolek. Není tomu proto, že bychom se obávali, že by naši březen 2011 Štít a Štítek se po roční pauze vracejí do městského divadla v soutěži neobstáli. Kvality Šumavského ochotnického spolku dokládají ocenění z jiných přehlídek i četné nominace na vrcholnou přehlídku amatérských divadel Jiráskův Hronov. Důvodem je především skutečnost, že režisér ŠOSu Jaromír Hruška je předsedou soutěžní poroty, a protože, jak se říká dvěma pánům nelze sloužit, nemůže samozřejmě svůj soubor hodnotit v soutěži. ŠOSáci ale, tak jako v předchozích letech, vydatně pomáhají s organizací přehlídky. Ve Štítku o cenu dětského diváka soutěží tři soubory. Je to samozřejmě domácí několikanásobný držitel těchto ocenění DS Rarášek s pohádkou Taneček přes dvě pekla, Českokrumlovská divadelní scéna sehraje známou pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda a Dětské divadelní studio Tyláček Dačice přiveze skvělé představení Hrajeme si v ZOO aneb Žofka v akci. První představení Štítku mohou rodiče s dětmi navštívit v neděli 13. března a poté další následující dvě neděle. Hracími dny Štítu jsou úterky a pátky od 15. března do 1. dubna, kdy se před závěrečným představením zmiňovaného DS Žas Homole uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku a soutěžícím budou předány ceny z dílny keramičky Vlaďky Zborníkové. Jaroslava Vlčková, ředitelka KIS strana šestá

7 Děti narozené v prachatické nemocnici v lednu 2010* Miroslav Geier Roman Stojka Gabriela Kordíková Kristýna Psutková Štěpán Prokop Lukáš Černý Tomáš Michálek Kryštof Huječek Josef Kozel * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Přibylo celkem devět prachatických občánků. Eva Matysová, matrikářka Protože to zatoulaní pejsci sami neumí děkujeme za ně touto cestou všem lidem, kteří na ně přispívají. Sbírka se koná celoročně v Salonu Ritta, Na Sadech 559, Prachatice, kterému také patří náš dík. V loňském roce zde bylo vybráno téměř osm tisíc korun. Tato částka byla použita částečně jako příspěvek na zbudování nového oplocení záchytných kotců pro psy (zbytek byl zaplacen z rozpočtu města Prachatice), částečně na nákup jejich krmení. Náš dík patří i mnoha dalším lidem, kteří nosí přímo krmení a další pro pejsky potřebné věci, ale také místním second handům, od kterých dostáváme zbytky neprodejného oblečení, které se v kotcích používají na úklid. Zkrátka všem, kterým není osud zatoulaných, vyhozených, často nemocných a týraných zvířátek lhostejný. Stáňa Linhová, odbor život. prostředí MěÚ Blíží se tradiční Noc s Andersenem První kolo čtenářské ligy, která je vždy vyhlášena v Týdnu knihoven (www.knih-pt.cz/detskyweb) končí 15. března. K tomuto datu bude ukončeno sbírání bodů a vyhodnotí se pět vítězů ze všech tří kategorií. Vítězové s námi prožijí 1.dubna tajemnou noc v knihovně při Noci s Andersenem. Druhé kolo čtenářské ligy bude vyhodnoceno 22. května a ceny vítězům budou předány 2. června.při Knihovnickém kabaretu televizního baviče Honzy Petráše. Mgr. Hana Mrázová, MěK Prachatice Když noty pokryl sníh Pro pěvecký sbor Radostné přátelství při městské organizaci Svazu důchodců v Prachaticích bylo velkým přáním opět si zazpívat na adventním koncertu. Přání se stalo skutkem 12. prosince 2010 na Velkém náměstí, a tak jsme spolu s Chrámovým sborem předvedli pásmo nově nastudovaných koled. Počasí bylo vskutku zimní, takže jsme ani nepočítali s velkou účastí posluchačů. Přes naše očekávání přišla spousta diváků, hodně přátel. Když jsme v refrénu jedné koledy zpívali když bludná hvězda září, tiše padá sníh velkým zážitkem pro nás bylo, že i ve skutečnosti padal sníh. Ten sice padal tiše, zato dosti hustě, takže naše noty byly v tu ránu pokryté sněhem. Bylo to víc než romantické. Další naše čtyři vánoční vystoupení byla již v kostelích, takže koncerty byly bez sněhu, ale přesto s vánoční náladou. A tak jsme ukončili naše bohatá vystoupení v roce Jarmila Kadlecová Nickyho rodinu by mělo vidět co nejvíce lidí Ve čtvrtek 20. ledna jsme se spolužáky z 8. a 9. tříd jeli autobusem na premiéru dokumentu Nickyho rodina do Kongresového centra v Praze, na který jsme byli pozváni tvůrci dokumentu. Dokument vyprávěl o N. Wintonovi, který na premiéře také krátce vystoupil. Vypadá jako naprosto obyčejný člověk, jako každý z nás. Ale není tomu tak. Roku 1939 zachránil 669 židovských dětí před koncentračním táborem i s rizikem své vlastní smrti. O jeho činu byl také natočen dokument Síla lidskosti a dokument Nickyho rodina je jeho pokračováním. Tento dokument by mělo vidět co nejvíce lidí, aby si uvědomili, jak je život krásný. Stačí jen obyčejná lidská slušnost jednoho k druhému. Nemusí být člověk milionář ani politik, aby dokázal pomoci lidem v nouzi. Na vystoupení byla také předána nominace Sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru. Nominaci předal norskému velvyslanci místopředseda senátu pan Přemysl Sobotka. Že by si Sir Nicholas Winton Nobelovu cenu zasloužil, je nepopiratelné. Jeho čin inspiroval a stále inspiruje mnoho lidí. Jsme moc rádi, že jsme vše mohli vidět na vlastní oči, neboť opravdového hrdinu nevidíte každý den. Marek Liška, žák 9.B, ZŠ Vodňanská Smíšený pěvecký sbor Česká píseň hodnotil i plánoval Smíšený pěvecký sbor Česká píseň působí na prachatické kulturní scéně již čtvrt století. V současné době čítá kmenový repertoár na 300 skladeb. Nejedná se pouze o skladby, které jsou typickými sborovými kompozicemi, ale má to nevýslovné štěstí, že má v repertoáru i skladby autorské, zkomponované specielně pro sbor. Program roku 2010 byl z pochopitelných důvodů zaměřen právě na oslavy velmi významného výročí. Pokračovali jsme v setkáních s našimi dlouholetými přáteli a uzavřeli jsme přátelství nová. Po zkušenostech z několika posledních let jsme tentokrát nepřipravovali delší zahraniční zájezd, naopak jsme se zúčastnili několika vícedenních akcí. Naše aktivity byly finančně podpořeny městem Prachatice, Jihočeským krajem i Evropskou unií jak z Fondu malých projektů z programu Rakousko Česká republika, tak z Dispozičního fondu euroregionů Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko. S děním sboru byla veřejnost pravidelně informována jak prostřednictvím tisku a kabelové televize, tak aktuálně na internetových stránkách sboru. Naše stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu Národní knihovny ČR. Slouží nejen veřejnosti, ale i členům sboru, kteří si již zvykli z nich aktuální informace čerpat. K samotnému výčtu koncertů a akcí můžeme hrdě konstatovat, že rok 2010 byl opravdu velmi pestrý. Absolvovali jsme 26 koncertů, z toho pět koncertů s Pošumavskou komorní filharmonií, tři koncerty s píseckým sborem Sonitus a Píseckým komorním orchestrem a 18 samostatných koncertů, osm koncertů bylo spolufinancováno z Evropských fondů Evropské unie pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti a Společně dosáhneme více. Co nás čeká v roce 2011? Akce budou zaměřeny na realizaci dvou významných projektů Rožmberského roku a oslav Jana Nepomuka Neumanna. Koncerty v rámci těchto projektů nás budou provázet po celý rok. Kromě toho si v březnu odpočineme v novohradské Rezidenci, pokusíme se zrealizovat červnové pozvání do St. Michael im Lungau a trochu zpestřit soustředění před druhou polovinou roku. Budeme hostiteli pěveckého sboru Fontána z Mariánských Lázní, Harmonie z Loun, zájem projevil i Zvolenský spěvácký sbor. Veškeré informace o našich aktuálních koncertech lze sledovat na sborových webových stránkách Romana Pravdová, Česká píseň Střípky z KISu: Hrdý Budžes vyprodán, galerie restartuje po pauze provoz s fotoklubem Přestože divadelní komedie v podání Divadelního spolku Kašpar Černé mléko (1. března) a Plešatá zpěvačka (11. března) jsou zařazena do divadelního předplatného, nabízíme ještě volná místa pro zájemce z řad běžných návštěvníků. Divadelní představení Hrdý Budžes pořádané 24. března je v předplatném zcela vyprodáno. Pro velký zájem plánuje KIS reprízu tohoto představení v podzimním období, a to 13. října. Na pátek 29. dubna chystáme reprízu divadelního představení v podání příbramského divadla Antonína Dvořáka Drobečky z perníku se Simonou Stašovou v hlavní roli. Představení je zařazeno zcela mimo předplatné. Chceme tím vyhovět neuspokojeným zájemcům z podzimního období, kdy bylo beznadějně vyprodáno. Vstupenky jsou již v prodeji. Po únorové odmlce, kdy byla Galerie Dolní brána uzavřena z důvodu drobných úprav, mohou návštěvníci opět navštívit další výstavu. Nabízíme už 10. ročník členské výstavy prachatického fotoklubu F 2,8. Nepřehlédněte, prosím, že folkový písničkář James Harries, jehož koncert se uskuteční 7. března, nebude tentokrát sólový. Doprovodí ho mladí čeští muzikanti Jan Janečka na bicí a Michal Růžička na basu. (KIS) Kantáta zazní ve světové premiéře František Jančík zkomponoval k oslavám 200. výročí narození J. N. Neumanna pro pěvecký sbor Česká píseň kantátu (zkrácená verze je upravena pro klavírní doprovod). Celá skladba zazní ve světové premiéře za doprovodu Pošumavské komorní filharmonie při křtu knihy o Janu Neumannovi v prachatickém kostele sv. Jakuba v březnu. Česká píseň kantátou také přivítá významné zástupce církve a návštěvníky mše svaté 18. června na Velkém náměstí. Tuto oslavnou skladbu si mohou poslechnout i zájemci v Trhových Svinech, rakouském Bad Leonfeldenu a Husinci. (vam) Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XIII., číslo 3, uzávěrka 13. února Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Růžena Štemberková, Jaroslava Vlčková. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá březen 2011

8 Kulturní a společenský servis na březen 2011 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel F 2,8: Desátá 10. výstava členů Fotoklubu F 2,8. 10 autorů, 10 fotografií, 10 témat Vernisáž v 18 hodin. Prodejní galerie stálá expozice po zavřeno út pá so ne MĚSTSKÉ DIVADLO (20.00): Černé mléko DS Kašpar Praha. Představení cyklu předplatného řady jaro A (18.00) Filmový festival expediční kamera. Promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Vstupné dobrovolné (20.00): E. Ionesco: Plešatá zpěvačka Komedie, kde vše je jiné, než se zdá... Předplatné B. Vstupné: přízemí 280 Kč, balkon 260 Kč, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (15.00): Štítek 2011: Hrajeme si na ZOO ANEB Žofka v akci Pohádka nepohádka o opičce Žofce a dalších zvířátkách pro mateřské školy. Vstupné 30 Kč (20.00): Zahájení Štít 2011 B. Ahlforst: Poslední doutník Hořká komedie o lidských vztazích a o tom, že láska kvete v každém věku. Vstupné 50 Kč (20.00): Štít 2011: Zdola sifon Pásmo scének a skečů naplněné absurditou a humorem na hraně lidského vkusu. Vstupné 50 Kč (15.00): Štítek 2011 V. Volf a J. Konečný: Tři vlasy děda Vševěda Pohádka na motivy K. J. Erbena s písničkami. Vstupné 30 Kč (20.00): Štít 2011 L. Birinski: Raskolnikov Psychologický záznam o jednom zločinu. Vstupné 50 Kč (20.00): Hrdý Budžes Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky I. Douskové. Předplatné B (20.00) Štít 2011: C. Confortés: Šampionky Dámská varianta hry Maraton. Tři starší dámy na jevišti neustále běží a při tom se dostávají do nejrůznějších situací. Vstupné 50 Kč (15.00) Štítek 2011: J. Pokorná Makoszová: Taneček přes dvě pekla Mládenec Kája Fousek a čertice Mefistka převrátí Peklo naruby. Vstupné 30 Kč (20.00): Štít 2011: N. Koljada: Slepice Fraška o zoufalých poměrech v oblastním divadle. Vstupné 50 Kč (20.00): Štít 2011 závěr S. Kočvarová: Rychlé šipky Rychlé šipky seriál zaplňující mezeru v dobrodružné literatuře pro dívky. Vstupné 50 Kč. SKLEPY STARÉ RADNICE (20.00) James Harries Folkový písničkář, muzikant, skladatel a textař J. Harries. Vstupné 100 Kč. ZASEDACÍ MÍSTNOST MěÚ (9.00) Seminář o psaní grantů pro město Prachatice Pro všechny zájemce o získání grantu pro rok Velké nám. 3, Prachatice SÁL NÁRODNÍHO DOMU kontakt: (20.00): Country večer Pořádá taneční skupina WENCY ve spolupráci s KIS. Vystoupí country kapela HRÁZ Třeboň. Vstupenky možno zakoupit v předprodeji v Infocentru Prachatice. Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč. NOVÁ RADNICE (9.00): Seminář: Jaké podoby má dobrovolnictví Prachaticích? Vyhlášení místní soutěže ve tvorbě origami a kampaně Pečovatel, Pečovatelka roku. Bližší info: Velké nám. 3 INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1, Tel E mail: po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Do na požádání v infocentru. KINO NÁRODKA (20.00): Děcka jsou v pohodě (20.00): Hon na čarodějnice : Na vlásku (18.00): Letopisy Narnie: Plavby Jitřního poutníka (20.00): Nevinnost MĚSTSKÁ KNIHOVNA Husova 71, Prachatice tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (oddělení pro děti a mládež), (studovna), fax pt.cz http: knih pt.cz do 2. 4.: Výstava Svatí patroni Jarní prázdniny v knihovně: Odd. pro děti a mládež 1. 3.: Za koňmi do knihovny ( ) 2. 3.: Šílená zábava se spisovatelem Jiřím Macounem ( ) 3. 3.: Historické kriminální příběhy s poručíkem Jaroslavem Panglem ( ) 4. 3.: Kouzelník a fakír v knihovně ( ) 9. 3.: Čítárna U Čerta s knihou setkání se spisovatelem Františkem Kadochem: Pašeráci a jiné povídání ze Šumavy (13.30) : STROOM Dub Zdraví (9.30) : Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou Přiletělo jaro: Motýlci z korálků (14.00) 3. 3.: Literární kavárna: Barvy života, II. část s Mgr. Věrou Schulzovou (14.00, v DSMK Prachatice) 8. 3.: Hrdelní právo v českých zemích a vzpomínky pražského kata beseda spisovatele Vladimíra Šindeláře (14.00, klubovna MěK) : Ukončení I. kola Čtenářské ligy : Akademie zdraví II. ročník Orgánové hodiny s lektorkou Miroslavou Zajacovou (14.00, DSMK Prachatice) : Pojďte s dětmi do knihovny Setkání s písničkou (podrobnosti na aktuálním plakátu) Dospělé oddělení a studovna po út pá so Oddělení pro děti a mládež Husova 70 po út čt pá so Oddělení pro děti a mládež Národní 1018 po, st, pá, so a jarní prázdniny zavřeno út, čt ČAJOVNA U HRUŠKY Velké nám. 44, tel.: (na všechny akce vstupné dobrovolné) (19.00): Antipásmo Jan Sojka a David Charvát představí pásmo autorského čtení, skečů a filmových koláží (19.00) Luboš Maškara a Kristyna Barchini Písně ve stylu Boba Dylana (18.00): Osel v dějinách a dnes hlupák či boží pomocník? Povídání o tom, jak se dnes žije pracovním zvířatům oslům a jejich lidem (18.30): Žákoviny Roman Kinkor představí svá stěžejní díla (19.00): Bonsai 3 Svěží a veselá akustická kapela z Č. Budějovic PRACHATICKÉ MUZEUM tel: , www. prachatickemuzeum.cz e mail: Expozice do uzavřeny. MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké nám. 43, tel , otevřeno út ne SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Každý čtvrtek od 13 do 14 hod. cvičení ve vodě plavání v plaveckém bazénu. Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení v tělocvičně gymnázia (10.00): Měření krevního tlaku, Komunitní centrum, SNP (14.30): Akademie 3. věku Historické fasády v Prachaticích (2. část), Radniční sál (14.00): Hrdelní právo v českých zemích literární beseda, klubovna MěK (14.30): Akademie 3. věku Zánik rodu Rožmberků, Mgr. P. Fencl, Radniční sál (14.00): Vyprávění o seriálu Cukrárna scénárista a spisovatel J. Míka, klubovna MěK (14.30): Akademie 3. věku Šumavští malíři, Mgr. J. Štemberk, Radniční sál. Přihlášky do jazykových kurzů Nj a Aj a práce s PC přijímá Centrum pro ZP JčK, SNP 559. MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz (14.00): Zážitková šumavská turistika beseda, Komunitní centrum Na Sadech (14.00): Čajový dýchánek Promítání a hudba, Komunitní centrum (14.00): Toulky jihočeskou krajinou s Josefem Krejsou. Povídání s lektorem spojené s minivýstavou.komunitní centrum Na Sadech (14.00): Zahájení akademie zdraví 2011 Prohlídka a zpívání s harmonikou v altánu. Domov seniorů Mistra Křišťana kavárna (14.00): Společenské seniorské odpoledne, Restaurace Hubertus. Vstupné 20 Kč. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ : Pavel Bače: Kostarika Fotografická výstava ptáků Kostariky. Snímky od Pacifiku, z Kordiller a hranic s Nikaraguou. Vernisáž 2. března v 18 hodin. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 5. 3.: Na běžky Bischofsreut ČD 8.31 hod : Ražice Putim Zátavský most Písek ČD hod : Spálenec Arnoštov Koryto Zbytiny ČD hod. MC SLUNÍČKO ( ): Jarní bazárek jarní a letní dětské oblečení (16.00): Vítání jara vyneseme Moranu, a lidovými říkadly přivoláme Jaro. OBEC BARÁČNÍKŮ VITORAZ (15.00): Baráčníci dětem Soutěže, ukázky tradic a písní na rychtě prachatických baráčníků v ulici Zlatá stezka 144.

9 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 20. ledna 2011 Rada města po projednání a hlasování: A) a) neschvaluje valorizaci nájemného u nebytových prostor v majetku města, neschvaluje valorizaci nájemného z garáží b) neschvaluje valorizaci nájemného, které je započítáváno na nájemné jako naturální plnění nájmu c) neschvaluje valorizaci nájemného u sklepních prostor pronajatých jako nebytové prostory B) neschvaluje valorizaci nájemného za pozemky a ostatní nemovitosti schvaluje nové zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor: v č. p. 204, ul. Nemocniční nájem: 400, Kč/m 2 /rok místnost učebna 21,26 m 2, ostatní 10 m 2, celkem 31,36 m 2 ordinace 23,94 m 2, ostatní 16,81 m 2, celkem 40,75 m 2 skládek 6 m 2 v č. p. 54, ul. Věžní nájem: 800, Kč/m 2 /rok místnost (23,60 m 2 ; 11,16 m 2 ), 2 WC (1,82 m 2 ; 3,20 m 2 ) a ostatní (14,96 m 2 ), celkem 54,74 m 2 v č. p. 92, ul. Družstevní nájem 800, Kč/m 2 /rok kancelář 20,23 m 2 kancelář 22 m 2 kancelář 17,85 m 2 v č. p. 140, ul. Horní nájem: 800, Kč/m 2 /rok kancelář (30 m 2 ), sklady (12 m 2, 15 m 2 ), výdejna (5 m 2 ), WC (1 m 2 ), celkem 63 m 2 v č. p. 11, Velké náměstí nájem: 800, Kč/m 2 /rok kancelář (14,25 m 2 a 20,80 m 2 ), WC 2 m 2, celkem 37,05 m 2 v č. p. 145, ul. Zlatá stezka nájem: 400, Kč/m 2 /rok prodejna 27,54 m 2, dílna 120,21 m 2, sklad 139,91 m 2, kanceláře 10,24 a 16,47 m 2, chodba 15,90 m 2, kotelna 13 m 2, šatna 12,52 m 2, WC 5,70 m 2, úklidová místnost 2,03 m 2, celkem 363,40 m 2 v č. p. 1119, ul. Budovatelská, Prachatice za cenu 400, Kč/m 2 /rok předsíň 4,25 m 2, předsíň 83,86 m 2, hala 95,61 m 2, WC 20,91 m 2, kotelna 15,70 m 2, kancelář 13,00 m 2, prodejna 109,90 m 2, celkem 343,23 m 2 v č. p. 555, ul. Kasárenská, Prachatice za cenu 400, Kč/m 2 /rok kanceláře 17,47 m 2 stání v halových garážích Kasárenská ulice, nájem: 569, Kč/stání/měsíc 3/6, 5/1, 5/8 doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění Ceníku prodávaných pozemků v majetku města Prachatice o cenu u lesních pozemků včetně pozemků vyjmutých z lesního půdního fondu 150, Kč/m 2 + cena dřevní hmoty dle ocenění Městskými lesy Prachatice s. r. o. schvaluje zveřejnění záměru pronájmu půdních prostor za účelem zřízení půdní vestavby (rozšíření bytu) v objektu Věžní ulice, čp. 54, za nájem 53,49, Kč/m 2 /měsíc. schvaluje jako zástupce vlastníka místní komunikace vyhrazení dvou parkovacích míst v Zahradní ulici u domu čp. 99 pro Penzion Pod Hradbami a Nehtové studio na dobu 1 roku. (dle grafické přílohy). souhlasí s pronájmem tělocvičny v Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 ve školním roce subjektům Jan Turek, Kaštanová 822 (florbal); DDM PT (sportovní gymnastika); Martin Juroš, Borová 776 (trénink fotbalu); Michaela Říhová, Zahájí 39 (taneční cvičení), K Sport studio, Nad Vodou 13 (rekondiční cvičení žen). neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Domu dětí a mládeže Prachatice na pronájem sálu Národního domu, kde se bude konat Velký dětský karneval. schvaluje dodatek č. 19 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Prachatice a firmou Technické služby Prachatice s. r. o. uzavřené dne ; schvaluje dočasné využití parkoviště v ul. Krumlovská k parkování nákladních vozidel na dobu šesti měsíců s tím, že po vyhodnocení zkušebního provozu bude rozhodnuto o trvalém využití. stanovuje závazné ukazatele příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice na rok 2011; revokuje své usnesení č. 71/2010 ze dne schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, o velikosti 1 + 4/standard, nám. Přátelství čp. 689, Prachatice. bere na vědomí informaci o činnosti v rámci projektu Zdravého města Prachatice v roce 2010 a informaci o konání Fóra Zdravého města a Studentského fóra schvaluje složení Pracovní skupina pro MA 21 a Plán aktivit na rok pověřuje Bc. Antonína Jurču, vedoucího odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, zajistit projednání předloženého návrhu zadání Územního plánu Prachatice podle ustanovení 47 odst. 2 stavebního zákona. schvaluje předložené hodnocení rozvoje mezinárodních vztahů města Prachatice v roce 2010 a plán činnosti na rok 2011; schvaluje závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací v roce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, 1 + 1, v čp. 134, ul. Zlatá stezka v Prachaticích. schvaluje podání žádostí o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření tvorba krajiny a podpora biodiverzity: 1. Ošetření vybraných památných a významných stromů ORP Prachatice v rámci působnosti odboru životního prostředí MěÚ Prachatice 2. Zpracování projektové dokumentace pro vybrané památné stromy ORP Prachatice v rámci působnosti odboru životního prostředí MěÚ Prachatice. bere na vědomí informaci o dosavadním vývoji přípravy výběrového řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města Prachatice schvaluje aktualizaci složení pracovní skupiny pro přípravu způsobu provozování vodohospodářského majetku města Prachatice. schvaluje přípravu, podání a případné spolufinancování níže uvedených projektů předkládaných do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad Rekonstrukce místní komunikace ulice Lázeňská v Prachaticích Rekonstrukce místní komunikace Kasárenská Rekonstrukce místní komunikace U Hvězdárny v Prachaticích Celkové náklady v tis. Kč Dotace Vlastní zdroje z rozpočtu města (43 %) (57 %) (85 %) (15 %) (34 %) (66 %) Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal (79 %) 4210 (21 %) Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích (85 %) 1450 (15 %) Celkem Poznámka: V tabulce jsou uvedeny ceny z roku Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice dne 24. ledna 2011 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Prachatice volí člena kontrolního výboru ing. Petra Babíčka, Nebahovská 1016, Prachatice. schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely číslo 1510/39 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 995 m 2, k. ú. Prachatice, za cenu 150, Kč/m 2, tj. celkem , Kč + dřevní hmotu za cenu , Kč, určenou znaleckým posudkem č. 611 tj. celkem , Kč. schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely číslo 684/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 84 m 2, k. ú. Libínské Sedlo, za cenu 150, Kč/m 2 + dřevní hmotu za cenu 1387, Kč (dle ocenění). schvaluje prodej stavební parcely číslo 2380/2 o výměře 116 m 2, k. ú. Prachatice, pod stavbou výrobní haly, společnosti VISHAY ELECTRO- NIC spol. s r. o., IČ: , Mlýnská 1095, Přeštice, za cenu 450, Kč/m 2. schvaluje prostou směnu bez doplatku nově vzniklé pozemkové parcely číslo 210/9 o výměře 42 m 2 oddělené z pozemkové parcely číslo 210/1 za díl e o výměře 1 m 2, díl l o výměře 10 m 2 oba oddělené z pozemkové parcely číslo 955/1, díl f o výměře 15 m 2 a díl q o výměře 5 m 2, oba oddělené z pozemkové parcely číslo 963/1 v majetku města Prachatice na základě geometrického plánu číslo /2003, vše k. ú. Libínské Sedlo. schvaluje prodej nově vzniklé pozemkové parcely číslo 919/14 o výměře 126 m 2 oddělené z pozemkové parcel KN číslo 919/4, dle geometrického plánu číslo /2010, k. ú. Libínské Sedlo, za účelem rozšíření zahrady, za cenu 150, Kč/m 2. schvaluje prostou směnu bez doplatku dílu i o výměře 30 m 2 odděleného z pozemkové parcely číslo 179/3 a dílu f o výměře 116 m 2 odděleného z pozemkové parcely číslo 2216 ve vlastnictví společnosti KOMA system s. r. o., Žernovice 1, oba díly sloučené do pozemkové parcely číslo 1592/1, za díl b o výměře 64 m 2 z majetku města Prachatice oddělený z pozemkové parcely číslo 1592/1 a sloučený do pozemkové parcely číslo 179/3 a díl c o výměře 70 m 2 oddělený z pozemkové parcely číslo 1592/1 z majetku města Prachatice a sloučený do pozemkové parcely číslo 184/4 dle geometrického plánu číslo /2010, vše březen 2011 příloha I

10 k. ú. Prachatice. schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 1047/18 o výměře 58 m 2, k. ú. Prachatice, za cenu 150, Kč/m 2 + poměrná část nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši 2778, Kč. A/ bere na vědomí předložený podnikatelský záměr od společnosti Albatros Prachatice, s. r. o. s tím, že nabídka společnosti Albatros Prachatice, s. r. o. nesplnila podmínky vyhlášeného záměru B/ schvaluje zveřejnění záměru prodeje: a. pozemkové parcely číslo 162/18 o výměře 19 m 2 oddělené z pozemkové parcely číslo 162/6, k. ú Prachatice dle geometrického plánu číslo /2010, b. stavebních parcel číslo 1238 o výměře 161 m 2 a 2150 o výměře 71 m 2, k. ú. Prachatice, c. objektů na stavebních parcelách číslo 1238 a 2150 k. ú. Prachatice, vše celkem za cenu minimálně , Kč. na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 126 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 460/2009 ze dne : bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2011; schvaluje navržená rozpočtová opatření č /2010 a č. 2 6/2011. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Prachatice č. 1/2011 o místních poplatcích. schvaluje návrh rozpočtu DSO Prachaticko na rok schvaluje na základě 6 odst. 5 písm. a) a podle 44 písm. a) a 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení změny č. 7/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice; určuje na základě 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zastupitele města, Ing. Martina Malého, starostu města, pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení změny č. 7/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice. schvaluje doplnění Ceníku prodávaných pozemků v majetku města Prachatice o cenu u lesních pozemků včetně pozemků vyjmutých z lesního půdního fondu 150, Kč/m 2 + cena dřevní hmoty dle ocenění Městskými lesy Prachatice s. r. o. Druh pozemku Kč/m2 stavební parcely pod garážemi 450 stavební parcely pod bytovými domy a ostatními stavbami 450 parcely v centru města určené k zástavbě * 1500 parcely mimo centrum města určené k zástavbě (se sítěmi) 800 parcely mimo centrum města určené k zástavbě (bez sítí)** 400 parcely v průmyslové zóně 400 parcely určené k zástavbě v osadách 300 zahrady při řešení starých nesouladů 150 parcely pro zahrady mimo město vč. kolonií 150 parcely pro budování ZTV 200 parcely pro zahrady v zástavbě města 300 parcely pro zahrady mimo město a v osadách 150 zemědělská půda neurčená k zástavbě lesní pozemky včetně pozemků vyjmutých z lesního půdního fondu znal. posudek % min. 15, Kč 150, Kč + cena dřevní hmoty dle ocenění Městskými lesy Prachatice s. r. o. * uvnitř hradeb a dále ulice Družstevní, Zahradní, Jánská, část Zlatá stezka, Hradební, Kasárenská, Starokasárenská, Malé náměstí ** parcely, kde se musí budovat nové připojovací řády inženýrských sítí březen 2011 Zastupitelé mimořádně uvolnili na kamerový systém 170 tisíc korun Odpadové hospodářství ve městě v roce 2010 poznamenaly úsporné škrty v rozpočtu. Poplatek na sběr komunálních odpadů ve výši 500 korun na obyvatele a rok se od roku 2007 nezvýšil a náklady na odpadové hospodářství dotuje město z rozpočtu. Proto se nebudovaly žádné nové plochy a přístřešky na kontejnery a ani se nerozšiřovala nová stání na sběr tříděných odpadů. Ba naopak byl částečně omezen svoz papíru a plastů na vytipovaných lokalitách (celkem 19 lokalit), kde je svoz pouze jedenkrát za 14 dní. Velkoobjemové kontejnery se ve městě rozmisťovaly pouze v rámci jarního úklidu města. Tento úsporně provozní trend z pochopitelných ekonomických hledisek trvá rok 2011 neslibuje žádný výrazný rozvoj odpadového hospodářství ve městě. Občané města vyprodukovali v roce 2010 celkem 3160 tun komunálních odpadů, což znamená, že každý občan města vyprodukoval v průměru necelých 277 kg odpadů. Z tohoto množství se vytřídilo 104 tun barevného a čirého skla, 101 t plastů, 185 t papíru a 11 t železa. V porovnání s rokem 2009 došlo u papíru k poklesu sběru o zhruba 31 % (dáno opět výkupem ve sběrných surovinách), u plastů k poklesu o přibližně 23 % (nižší frekvence vývozu kontejnerů), naopak u skla došlo k menšímu nárůstu o cca 1,6%. V roce 2010 již město neplatilo za odběr starého papíru, ale u plastů se stále dotuje jeho zpracování na třídících linkách 0,75 Kč/1 kg sebraných plastů (všechny plasty nelze dále využít). Svoz pytlového sběru plastů z centra města pokračoval i v roce 2010, kdy bylo sebráno celkem 1438 pytlů. Též v rámci současných nádob na plasty pokračuje sběr nápojových kartonů (tetrapaky od džusů, mléka apod.). Vlastní roztřídění probíhá až na dotřiďovaní lince společnosti A.S.A. v Lišově. Za rok 2010 bylo sebráno celkem 1,29 t nápojových kartonů. Za vytříděné odpady (papír, sklo, plasty, tetrapaky a kovy) dostává město Prachatice od společnosti EKOKOM finanční příspěvek. Jeho výše se odvíjí od druhů a množství vytříděných odpadů, počtu kontejnerů na tříděné odpady rozmístěné ve městě a na frekvenci jejich vyvážení. Za rok 2010 činil finanční příspěvek za separaci odpadů korun. Tato částka částečně snižuje deficit hospodaření s odpady ve městě. Tím, že vytříděné odpady neskončí na skládce, šetří se její kapacita a město rovněž ušetřilo za skládkovné zhruba 551 tisíc korun. V Prachaticích je celkem 47 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. Zastupitelstvo města Prachatice na zasedání 24. ledna 2011 rozhodlo o uvolnění 170 tisíc korun na některé prvky kamerového systému. Tato částka bude použita mimo jiné na kompletní rekonstrukci ovládacího pracoviště, které vykazuje po pětiletém provozu značné poruchy v ovládání kamer. Bude opraven joystick, bude zakoupen nový harddisk a kamera na komín Tepelného hospodářství v Italské ulici. (mam) Odpadové hospodářství ohlédnutí za rokem 2010 Celkem je jich rozmístěno na stanovištích 195 ks (58 na papír, 64 na plasty, 38 na barevné a 35 na bílé sklo). Též nepokračovalo rozmisťování nových kontejnerů na tříděné odpady, nově byl umístěn pouze jeden kontejner na papír u plaveckého bazénu. Papír a plasty i nadále sváží Technické služby Prachatice. Suroviny jsou odváženy k dalšímu zpracování do Českých Budějovic a na třídící linku do Lišova. Sklo se sváží nákladním autem s hydraulickou rukou a je rovněž odváženo do Českých Budějovic. Pro rok 2010 bylo na nákup popelnic a kontejnerů, včetně kontejnerů na tříděné odpady, původně určeno z rozpočtu 20 tisíc korun. Tato částka nebyla dostačující vhledem k potřebě nákupu nových kontejnerů a popelnic na komunální odpad (včetně černých pytlů na odpady), proto bylo nutné částku navýšit o 200 tisíc korun. V loňském roce bylo občanům vydáno 78 ks nových popelnic a 12 kontejnerů. Celkově je ve městě a okolních osadách využíváno pro svoz domovních odpadů od občanů přibližně 1390 ks popelnic. Ve městě je 122 stanovišť s 213 kontejnery, přičemž 99 kontejnerů na sídlišti se vyváží dvakrát týdně. Ve sběrném dvoře v Mlýnské ulici bylo loni sebráno 64 tun televizorů, video a audio zařízení a 12,5 tun chladniček a mrazáků, 11 tun pneumatik a 5,55 tuny ostatních nebezpečných odpadů. Do velkoobjemových kontejnerů občané odložili celkem 443 tun objemných odpadů a 120 t stavební suti. Celková výtěžnost vybraného použitého elektrozařízení byla 6,66 kg na jednoho obyvatele, požadovanou hranici 4 kg město bez problémů splnilo a získalo roční odměnu ve výši Kč. V rámci úsporných opatření a menšího využívání občany města byla v zimním období (listopad až duben) zrušena nedělní otevírací doba (od 13 do 17 hodin). Závěrem jedna pozitivní zpráva. V prosinci bylo ve městě rozmístěno pět červených kontejnerů na drobné elektroodpady. Kontejnery jsou umístěny u již vzniklých separačních stání na tříděné odpady (u Elektro Chalupa, Lázeňská-U Zastávky, náměstí Přátelství, Národní a Pod Cvrčkovem). Kontejnery složí pro sběr drobného elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Součástí kontejnerů jsou i boxy na vybité baterie. Tato nová služba usnadní lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště, šetří finance za ukládání odpadů na skládce a především opět o něco více zlepšuje naše životní prostředí. Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí příloha II

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více