zpravodaj občanské sdružení rozum a cit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj občanské sdružení rozum a cit www.rozumacit.cz"

Transkript

1 zpravodaj občanské sdružení rozum a cit ZIMA 2014

2 V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní poradenství psychologické poradenství a psychoterapii pro děti a náhradní rodiče pomoc při řešení obtížných rodinných situací mediaci při řešení konfliktů v rodinných vztazích podporu pro pěstouny-prarodiče, tety, strýce v rámci svépomocné skupiny pro příbuzenskou pěstounskou péči tel.: , ; Doprovázení náhradních rodin Nabízíme: dlouhodobou a intenzivní podporu náhradních rodin na základě dohody o výkonu PP individuální práci s rodinou v domácím prostředí péči doprovázejícího pracovníka průvodce řadu návazných služeb na základě individuálních potřeb rodin tel.: ; tel.: ; Vzdělávací služby Pořádáme: případové konference dvoudenní semináře Jak zorganizovat případovou konferenci pětidenní výcviky facilitačních dovedností Jak facilitovat případovou konferenci supervize pracovníků případových konferencí dvoudenní zážitkové výcviky v oblasti NRP vzdělávací semináře tel.: ; nebo 2

3 Osvěta a propagace náhradní rodinné péče odborné publikace v oblasti náhradní rodinné péče konference, diskuze, mediální výstupy Pro koho jsou naše služby určeny: děti v náhradních rodinách mladistvé v náhradních rodinách náhradní rodiče biologické rodiče dětí svěřených do NRP odbornou i laickou veřejnost Rozum a Cit má ve svých řadách tyto odborníky: psychologa sociálního pracovníka speciálního pedagoga psychoterapeuta arteterapeuta supervizora mediátora 3

4 Financování služeb pro pěstouny V rámci změn souvisejících s přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dítěte, a tedy i s pěstounskou péčí a jejím financováním ze strany státu, jsme se na začátku roku 2013 museli rozhodnout, zda budeme své služby pěstounským rodinám nabízet jako pověřené osoby. Tuto výzvu jsme přijali, a proto jsme museli celkově reorganizovat svou vnitřní strukturu, navýšit počet zaměstnanců a rozšířit své aktivity do dalších regionů, vymyslet a ověřit v praxi způsob, jak financovat všechny služby. Vzhledem k tomu, že stále zachováváme především individuální přístup ke každé pěstounské rodině a snažíme se ji podpořit jako celek, je nutné nejen dobře využít státní příspěvek Kč na každou rodinu, ale také opatřit další finanční prostředky, díky nimž se můžeme věnovat i dětem z pěstounských rodin, které jsou v adopční péči, biologickým dětem pěstounů či partnerům, nemajícím statut pěstouna. Z celkové částky Kč financujeme 37,5 % práci našich 14 průvodců pěstounských rodin, 16,7 % práci dalších interních odborníků, kteří s rodinami pracují (např. terapeutů), 7,3 % práci koordinátorů odborných programů (např. programu vzdělávacích či odlehčovacích služeb), 6,2 % přímou režii (nájmy, telefony atd.), 22,3 % přispíváme rodinám na odlehčovací, vzdělávací služby či jiné externí odborné služby, 10 % financujeme nepřímé režie. Pěstounům stále zůstává možnost volit mezi několika subjekty, se kterými mohou uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Může to být orgán sociálně-právní ochrany dítěte, nebo pověřená organizace; orgán sociálně-právní ochrany dítěte však nikdy nevypadává ze hry, pověřená organizace a OSPOD vždy spolupracují. Pevně věříme, že pěstouni si svoji možnost volby uvědomují a vybírají dle kvality a komplexnosti služeb. Vážíme si toho, že s námi v současné době spolupracuje 164 pěstounských rodin. Právě spolupráce je základní společnou hodnotou, díky níž můžeme poskytovat služby a zlepšovat život dětem, které měly těžší svůj start do života. Mgr. Lucie Salačová 4

5 DOPROVÁZENÍ Služba Doprovázení náhradních rodin se v letošním roce díky novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí proměnila. Jsme pověřenou osobou a sepisujeme dohody o výkonu pěstounské péče. Máme 164 klientských rodin. Počet klientských rodin v projektu se tedy zdesetinásobil. Jsou služby, které nelze financovat ze státních prostředků, a proto potřebujeme spolufinancování tohoto projektu i nadále. Služba reaguje na konkrétní potřeby náhradních rodičů: dlouhodobě a intenzivně pracovat s problémy, které se při výchově přijatých dětí objevují a které vyplývají z těžké minulosti, jež přijaté děti prožily. Doprovázení představuje intenzivní podporu náhradním rodinám za pomoci vyškolených terénních pracovníků (průvodců) a odborníků. Hlavním principem doprovázení je intenzivní kontakt s klientem a aktivní účast průvodců a dalších odborníků na řešení problémů v rodině. V případě nutnosti průvodce zprostředkuje kontakt na další služby. Odlehčení Tak jako v loňském roce organizujeme víkendy a výlety pro děti, proplácíme tábory a další pobytové aktivity dětí a poskytujeme terénní odlehčení. Vzdělávací a terapeutické služby Možnosti pro naplnění povinnosti klientů vzdělávat se v rozsahu 24 hodin za rok. Přehled naplánovaných aktivit TERMÍN REGION DRUH AKCE LEKTOR/KA LEDEN Říčany Sdílecí Klub Klára Dvořáková Nymburk Sdílecí Klub Petra Boháčová Vlašim Sdílecí Klub Lenka Hanousková Plzeň Sdílecí klub Mgr. Lucie Salačová Kutná Hora Klub na téma Novela a daně v NRP Ing. Jana Plachá a Lenka Hanousková Benešov Sdílecí Klub Mgr. Petra Štětková ÚNOR Říčany Klub na téma Identita u dětí v NRP Mgr. Jaroslava Máliková 5

6 8. 2. Vlašim Jednodenní seminář na téma Identita u dětí v NRP Praha Jednodenní seminář na téma Syndrom vyhoření Praha Víkendová akce na téma Práce s životním příběhem přijatého dítěte za pomoci arteterapeutických technik akreditováno u MPSV Praha Klub na téma Dospívající dítě Říčany Jednodenní seminář na téma Kniha života Plzeň Víkendová akce na téma Identita u dětí v NRP a zdravověda Mgr. Jaroslava Máliková Mgr. Terezie Pemova Mgr. Jakub Kabíček Mgr. Radomír Juřička Mgr. Jaroslava Máliková Kutná Hora Klub na téma Šikana Bc. et Bc. Martin Galbavý Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Plzeň Klub na téma Identita u dětí v NRP Ludmila Hanušová Benešov Sdílecí klub Petra Boháčová BŘEZEN Říčany Klub na téma Psychohygiena Víkendová akce pro mladé lidi v NRP (15 24 let) Benešov Víkendová akce na téma Kniha života a psychohygiena Říčany Jednodenní seminář na téma Dětská psychiatrie Mgr. Petra Štětková Mgr. Jakub Kabíček Mgr. Petra Štětková Mgr. Veronika Zagatová Vlašim Sdílecí klub Lenka Hanousková Praha Klub na téma Finanční gramotnost Benešov Sdílecí klub Mgr. Michaela Malá Plzeň Víkendová akce na téma Identita u dětí v NRP a arteterapie Ludmila Hanušová 6

7 Praha Klub na téma Výchovné problémy u dětí Plzeň Klub na téma Základy práce s počítačem Kutná Hora Klub na téma Syndrom vyhoření DUBEN Mgr. Radomír Juřička Mgr. Petra Štětková Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Říčany Klub na téma Šikana Smečno Víkendová akce na téma Jak relaxovat Plzeň Víkendová akce na téma Kniha života a dotyková terapie Praha Klub na téma Základy práce s počítačem Praha Klub na téma Základy práce s počítačem Benešov Klub na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám Smečno Víkendová akce na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám a relaxace Plzeň Klub na téma Dluhová problematika Kutná Hora Klub na téma Videotrénink interakcí KVĚTEN Říčany Klub na téma Škola a NRP Vlašim Jednodenní seminář na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám Bc. et Bc. Martin Galbavý Mgr. Jakub Kabíček Martina Smutná Mgr. Lucie Salačová Bc. et Bc. Martin Galbavý, Mgr. Jakub Kabíček Petra Boháčová Mgr. Radomír Juřička Bc. et Bc. Martin Galbavý Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Benešov Sdílecí klub Mgr. Petra Štětková 7

8 Praha Jednodenní seminář na téma Identita u dětí v NRP Praha Klub na téma Komunikace s rodinou Mgr. Jaroslava Máliková Ludmila Hanušová Vlašim Sdílecí klub Ludmila Hanušová Benešov Víkendová akce na téma Separace a vývojové úkoly rodiny a dotyková terapie Plzeň Klub na téma Drogy Kutná Hora Klub na téma Kniha života Kutná Hora Jednodenní seminář na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám ČERVEN Říčany Jednodenní seminář na téma Dětská psychiatrie Bc. et Bc. Martin Galbavý, Martina Smutná Mgr. Lucie Salačová Mgr. Veronika Zagatová Benešov Sdílecí klub Mgr. Michaela Malá Říčany Klub na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám Smečno Víkend pro rodiny s handicapovanými dětmi Praha Klub na téma Drogy Mgr. Lucie Salačová Martina Smutná Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Plzeň Klub na téma Šikana Kutná Hora Klub na téma Identita u dětí v NRP ČERVENEC Říčany Aktivně do života filmová škola pro mladé lidi v NRP (15 24 let) Český Šternberk Český Šternberk Letní pobyt na téma První pomoc Letní pobyt jen pro muže Bc. et Bc. Martin Galbavý Ludmila Hanušová NIDAR o. s. Bc. et Bc. Martin Galbavý 8

9 Český Šternberk Letní pobyt jen pro ženy Smečno Letní pobyt pro rodiny s handicapovanými dětmi Český Šternberk Tábor pro děti v NRP (9 15 let) Ludmila Hanušová Martina Smutná Lenka Hryzová Vlašim Sdílecí klub Lenka Hanousková Hanesův mlýn Hanesův mlýn Letní pobyt s arteterapií na téma Jak nám spolu je akreditovaný u MPSV SRPEN Letní pobyt na téma Psychohygiena Mgr. Jakub Kabíček Mgr. Petra Štětková Plzeň Letní pobyt s dramaterapií MgA. Václava Křesadlová Plzeň Letní pobyt s arteterapií na Mgr. Jakub Kabíček téma Jak nám spolu je akreditovaný u MPSV Plzeň Sdílecí klub Alice Kunešová ZÁŘÍ Říčany Klub na téma Širší rodina a NRP Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Benešov Sdílecí klub Mgr. Petra Štětková Praha Seminář na téma Mgr. Jaroslava Máliková Identita u dětí v NRP Vlašim Sdílecí klub Lenka Hanousková Plzeň Klub na téma Ludmila Hanušová Identita u dětí v NRP Praha Klub na téma Mgr. Petra Štětková Psychohygiena Kutná Hora Sdílecí klub Martina Smutná ŘÍJEN Říčany Klub na téma Mgr. Radomír Juřička Psychohygiena Říčany Jednodenní seminář na téma Dětská psychiatrie Mgr. Veronika Zagatová 9

10 Benešov Víkendová akce na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám a komunikace v rodině Praha Víkendová akce na téma Identita u dětí v NRP a relaxace Bc. et Bc. Martin Galbavý, Mgr. Radomír Juřička Ludmila Hanušová, Mgr. Jakub Kabíček Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Vlašim Jednodenní seminář na téma Kniha života Kutná Hora Jednodenní seminář téma bude upřesněno Plzeň Víkendová akce na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám a relaxace Plzeň Klub na téma Drogy Bc. et Bc. Martin Galbavý, Mgr. Jolana Fořtová LISTOPAD Praha Klub na téma Mgr. Radomír Juřička Výchovné problémy v NRP Říčany Sdílecí klub Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Benešov Sdílecí klub Ludmila Hanušová Plzeň Víkendová akce na téma Kniha života a dotyková terapie Plzeň Klub na téma Identita u dětí v NRP Kutná Hora Sdílecí klub Martina Smutná Mgr. Jaroslava Máliková Vlašim Sdílecí klub Lenka Hanousková Víkendová akce pro mladé lidi v NRP (15 24 let) Benešov Víkendová akce na téma Identita u dětí v NRP a kniha života Mgr. Jakub Kabíček Ludmila Hanušová, Mgr. Petra Štětková 10

11 PROSINEC Praha Klub na téma Šikana Říčany Sdílecí klub Bc. et Bc. Martin Galbavý Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Kutná Hora Sdílecí klub Plzeň Klub na téma Základy práce s počítačem Upoutávky k jednotlivým tématům: Jakým tématům se budete na semináři věnovat? Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Jakým tématům se budete na semináři věnovat? Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Jakým tématům se budete na semináři věnovat? Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Identita u dětí v NRP Budeme hovořit o tom, proč je důležité zabývat se životní historií dítěte. Povíme si, proč je pro náhradní rodiče tak těžké zabývat se minulostí přijatého dítěte. Budeme se učit, jak s dětmi hovořit o těchto citlivých tématech. Kdo jsem já? Jak pomoci dětem budovat jejich identitu? Proč se v náhradních rodinách nemluví o biologických rodičích dětí? Jak vhodně hovořit s dětmi o jejich rodičích? Kdy a jak podporovat kontakt dětí s jejich rodiči? Šikana Typy šikany. Rozdíl mezi šikanou a škádlením. Projevy šikany. Stádia šikany kdy je třeba obrátit se na odborníka. Co je šikana a kde se s ní můžeme setkat? Kde všude se člověk může setkat se šikanou. Jaké jsou varovné příznaky probíhající šikany. Jak se chovat, když jsem šikanovaný, na koho se obrátit. Dětská psychiatrie Budeme se věnovat těmto tématům: postavení dítěte v rodině (generační hranice, sourozenecká pozice apod.), hyperaktivita a porucha pozornosti u dětí, poruchy chování, psychosomatická onemocnění, úzkosti. Obecně by měl seminář napovědět, co se odehrává v dětské mysli a jak se k tomu postavit tak, aby se v rodině všem dařilo dobře. Jakékoliv konkrétní dotazy budou vítány. 11

12 Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Cíl semináře? Jakým tématům se budete na semináři věnovat? Cíl semináře? Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Cíl semináře? Dotyková terapie Účastníci se mohou dozvědět, jak zlepšovat komunikaci s dítětem i jinak než slovně. Dozvědí se, pro jaké děti a v jaké formě je tato metoda vhodná. Cílem je naučit náhradní rodiče používat metodu jemné dotykové terapie a pochopit, že i touto metodou se dá budovat bezpečná vztahová vazba. Videotrénink interakcí Převážně tématu komunikace mezi rodičem a dítětem, popř. žákem a učitelem. Budeme se zabývat tématem naladění či připojení na úroveň komunikace dítěte vše pomocí natočených záznamů či modelových situací. Nahlédnutí na to, jak svou komunikací mohu působit na své okolí. Komunikace s rodinou Jak to udělat, abych se zbytečně nerozčílil. Na co a jak se ptát, abych podporoval naši vzájemnou důvěru. Proč se s některými lidmi nemohu dohodnout? Uvědomit si, jak moc mohu ovlivnit průběh jakéhokoli setkání. Osvojit si některé nástroje, které mi usnadní cestu k porozumění i s těmi, u kterých to příliš nepředpokládám. Jakým tématům se budete na semináři věnovat? Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Separace a vývojové úkoly rodiny Vývojové etapy dítěte a úkoly v těchto etapách. Důležitost osamostatňování se při dospívání dětí. Důležitost separace pro celou rodinu. Úkoly jednotlivých členů rodiny při separaci (odchodu) dítěte z rodiny. Následky nezvládnuté separace. Jaké kroky je třeba podniknout, aby separace v rodině proběhla bez nežádoucích následků. Jaká je má role při probíhající separaci. Jakou formou bude seminář probíhat? Relax Nebudeme se zaměřovat na témata týkající se pěstounství, ale uděláme něco pouze pro sebe. V první části budeme cvičit, pracovat s tělem a dechem, vyzkoušíme si jednoduchou, příjemnou relaxační masáž. Ve druhé části budeme vyrábět drobné věci z přírodních materiálů, z ovčí vlny. Účastníci si intenzitu a nasazení určují sami podle svých možností. Na cvičení a relaxaci je nutné pohodlné oblečení, karimatka, vhodná je i teplá deka pro teplotní komfort. 12

13 Informace o přihlášení pro klienty OS Rozum a Cit Během ledna a února každou rodinu kontaktuje její průvodkyně a rozplánuje potřebné vzdělání na celý rok. Každý náhradní rodič je ze zákona povinen splnit 24 hodin odborného vzdělání za kalendářní rok. Měsíc před akcí dostane každá přihlášená rodina či účastník podrobné informace o samotné akci společně s přihláškou, kterou je nutné poslat vyplněnou zpět. Jestliže se rodina přihlásila na akci, kde je vyžadován příplatek, po zaslání vyplněné přihlášky je každé rodině či účastníkovi vypočítána cena za akci, která se proplácí na účet OS Rozum a Cit. Podrobné informace ohledně platby a storno poplatků jsou vždy součástí přihlášky. Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte buď svou průvodkyni nebo osobu odpovědnou za akci uvedenou na pozvánce. Informace pro ostatní náhradní rodiče (bez dohody o výkonu PP s OS Rozum a Cit) Pokud kontaktujete OS Rozum a Cit jakožto klíčový pracovník náhradní rodiny, domluva na vzdělávání je možná s Lenkou Hryzovou: tel Informace pro OSPOD hromadné vzdělávání pro náhradní rodiny na klíč. V případě zájmu o hromadné vzdělávání rodin kontaktujte Martinu Smutnou: tel Typy vzdělávacích akcí Akce jen pro dospělé Sdílecí klub: Setkání náhradních rodičů bez předem určeného tématu. Čas je možné věnovat sdílení zkušeností z různých situací nebo přinést konkrétní příklad, na kterém je možné vzorově pracovat. Účastí splníte 4 vzdělávací hodiny. Klub na téma Odborník na předem domluvené téma vede program pro náhradní rodiče. Účastí splníte 4 vzdělávací hodiny. Jednodenní seminář: Odborník na dané téma vede program pro náhradní rodiče. Účastí splníte 8 vzdělávacích hodin. Akce pro celé rodiny Víkendové akce: Program může být společný, kdy rodina pracuje dohromady na jednom úkolu nebo hře. Jiný druh víkendové akce může být rozdělený. Rodiče mají oddělený program s odborníkem na dané téma a děti mají v jiné místnosti připravený hravý program. Účastí na víkendové akci máte možnost splnit 16 vzdělávacích hodin. Není zde místo pro mimoprogramovou aktivitu rodiny (samostatné výlety, neúčast na programu...). 13

14 Letní pobyty: Na letních pobytech je program většinou kombinovaný. Lektor má připravený jak rodinný, tak rozdělený program. Účastí na letním pobytu máte příležitost splnit 36 vzdělávacích hodin. Program na letních pobytech je připraven pro děti od 4 let (dramaterapie od 6 let). Vzhledem k velkému zájmu mají vždy přednost rodiny, které se hlásí poprvé. Akce jen pro mladé lidi Víkend pro mladé lidi: Akce je určena jen pro mladé lidi ve věku let. Program je zde společný, většinou vedený zážitkovou formou. Akce slouží jako setkávání ve skupině, je zde příležitost promluvit si s psychologem a zahrát si nějaké nové hry s ostatními. Akce není vhodná pro psychiatricky diagnostikované osoby a je určena jen pro děti v pěstounské péči. Tábor: Akce je určena jen pro mladé lidi ve věku 9 15 let. Pro celou dobu pobytu je připraven zážitkově-sportovní program. Akce není vhodná pro psychiatricky diagnostikované, obtížně motivovatelné děti. Platby pro naše klienty na rok 2014: Druh akce Platba Akce s noclehem dospělý 300, /den dítě do 15 let 100, /den Semináře pouze pro dospělé zdarma Víkend pro mladé lidi mladiství (15 22 let) 200, /den Klientům, kteří se přihlásili na konkrétní akci, bude zaslána pozvánka a přihláška. V přihlášce jsou uvedeny konkrétní pokyny pro platbu, která musí být uhrazena v plné výši nejpozději 1 měsíc před akcí na účet OS Rozum a Cit. Storno podmínky: odhlášení 14 kalendářních dní před akcí vracíme 50 % z celkové částky odhlášení 7 kalendářních dní před akcí vracíme 25 % z celkové částky odhlášení 3 kalendářní dny a méně vracíme 0 Kč z celkové částky 14

15 Proč téma IDENTITA považujeme za jedno ze základních Lída Hanušová Tou hlavní odlišností, kterou nemusejí vlastní děti řešit, je otázka původu, náhradní identity. Jeroným Klimeš, Budování identity dítěte, Rozum a Cit 2008 Identita (matematicky) = jednoznačné zobrazení, úplná shodnost Identita osoby = totožnost, svébytnost, osobitost, svéráznost, sebeuvědomění člověka vím, kdo jsem, kam patřím. Člověk se zdravou identitou je tolerantnější k sobě i k druhým, dokáže přijímat druhého i sebe, vnímat potřeby své i druhých. Dokáže tedy navazovat a udržovat vztahy, fungovat jako kolega, přítel, partner, rodič Není primárně ovládán emocemi, spíše dělá rozvážná rozhodnutí podle svého přesvědčení. Od útlého dětství si pro sebe doplňujeme věty: Já jsem ten, který je ; Já jsem ten, který má ; Já jsem ten, který umí a tím si svou identitu vytváříme. Odpovědi čerpáme z reakcí svého okolí, z tradic své rodiny, z postojů, které zaujímají naše vzory, z pocitů, které v nás situace vyvolává atd. Identifikační vzory v dětství reprezentují rodiče, v případě pěstounské péče také rodiče náhradní. Každá životní krize souvisí s posunem v identitě nástup školní docházky, narození sourozence, přijetí nové práce, rozchod Tyto situace vyvolávají silné znejistění a bouři pocitů i u člověka stabilního, pokud však v otázce své identity tápe dlouhodobě, každá změna v jeho životě obvykle vyvolá závažnou krizi. Dospívající člověk zápasí o vytvoření své identity, aby se stal poměrně stálým v názorech, emocích a chování. Pokud se do puberty dostává člověk s poruchou identity, s nepevnou či nezdravou identitou, situace bývá značně dramatická s velmi nejistými výsledky a všechny zúčastněné stojí její zvládnutí mnoho sil. Proto doporučujeme s tímto tématem neotálet. 15

16 Nežijeme v pohádkách, ale přesto Bc. et Bc. Martin Galbavý Pohádky nám poskytují zábavu i poučení. Když říkám nám, myslím doopravdy i nás, dospělé. V pohádkách je skryto mnoho moudrosti, jen musíme dokázat naslouchat. My už to možná tak dobře nedokážeme, ale naše děti ano. Pro ně se stává svět pohádek místem, kde se můžou učit, poznávat věci, které jsou pro ně v reálu ještě nepochopitelné či nebezpečné. Třeba pohádka o Jeníčkovi a Mařence. Ta vypovídá o snaze dítěte držet se rodičů, přestože nadešel čas k samostatnému poznávání světa. Dětem se v pohádce dostane duševní podpory. Jejich obavy se ukážou jako překonatelné, děti nakonec zvítězí a hrozivý nepřítel (ježibaba) je poražen. Nebo pohádka O Sněhurce. I zde můžeme najít různé motivy. Pohádka pojednává o dospívající dívce, která ve spoustě věcí vyniká nad svou zlou macechou. Ta by byla nejraději, kdyby dívka vůbec neexistovala. Co si takové děvče, nerozumějící si se základní ženskou postavou ve svém životě, má počít. Pohádka ji upozorňuje, že se může uchýlit i do mužského světa. Sněhurku nejdříve zachrání trpaslíci a posléze princ. Existuje tedy možnost najít cestu k otci či k jinému muži, zastupujícímu otcovskou roli. Nám se to možná zdá samozřejmé, ale musíme si uvědomit, že naše děti žijí v trochu jiném světě. A poselství, že mužský svět není pro mladé dívky jen nebezpečný, ale může jim také pomoci, je důležité. Dnes bych se však chtěl zastavit u jiné pohádky. U pohádky O ošklivém káčátku. Všichni ji nejspíš znáte, ale přesto ji v krátkosti připomenu. Káčátko se narodilo z velkého vejce. Matka kachna ho poctivě vyseděla, i když ji stará slepice přesvědčovala, že se jí vylíhne nejspíš nějaký krocan. A krocan to doopravdy nebyl. Ošklivé káčátko umělo plavat stejně jako ostatní, ale vypadalo jinak bylo ošklivé. A protože nebylo jako ostatní, byla na něj zvířata zlá a nadávala mu. Dokonce mu i ubližovala. Proto nakonec ošklivé káčátko uteklo. Nikde nemohlo najít domov, a tak šlo dál a dál. Dostalo se do domu, kde žil kocour se slepicí a starou paní. Pořád káčátku říkali, že se má naučit kokrhat nebo příst, jinak za nic nestojí. Ono však chtělo plavat, to pro něj bylo přirozené, ne kokrhání nebo předení. Káčátko tedy nakonec zase uteklo. Málem umrzlo na jezeře a zachránila ho jedna rodina. Od té také uteklo, protože už nedokázalo nikomu důvěřovat a nechtělo být nikde zavřené. Nakonec se na jaře vrátilo na jezero, kde sídlily labutě, a poznalo, že patří mezi ně. Říkám si, zda existuje příhodnější pohádka, zachycující ve zhuštěné formě většinu témat pěstounské péče. Káčátko se narodí do jiné (cizí) rodiny. Můžeme spekulovat o tom, co se stalo. Kde je jeho skutečná matka a otec. Nevíme. A možná se to nikdy nedozvíme. Stejně tak se to stává u našich dětí, u dětí, o které se staráme. A chceme se starat dobře. Jako ta kachna v pohádce. Sice jí káčátko připadalo také ošklivé (jiné, můžeme si říci), ale přesto ho měla ráda a snažila se ho chránit. Ovšem v pohádce to funguje stejně jako v našem světě. Okolí těžko 16

17 toleruje odlišnost a je na ošklivé káčátko zlé, a to raději utíká. Není to proto, že by se matka kachna špatně starala. Bohužel ani to mnohdy nestačí. Je potřeba i podpora okolí. Káčátko tedy utíká a hledá zkouší najít přijetí. Ale nedaří se mu. Všude po něm chtějí, aby bylo jiné, než je jeho přirozenost. To je důležité ponaučení pro nás. Možná chceme pro druhé to nejlepší, ale ne vždy to je to, co opravdu chtějí oni. A jestli je máme opravdu rádi, měli bychom je podporovat v jejich cestě a nesnažit se je předělávat. Nakonec se káčátko dostalo na jezero a potkalo labutě. Labutě jsou symbolem čistoty. Káčátko bylo přitahováno jejich krásou. Stále si sice o sobě myslelo, že je ošklivé a špatné, ale už se nebálo. Dalo na své srdce a vydalo se k nim. A náhle zjistilo, že během všech těch obtíží vyrostlo a zkrásnělo. Vnitřní krása se projevila i navenek a labutě ho přijaly mezi sebe. Našlo sebe samo. Pohádka končí šťastně. Ale nebývá to tak vždy. Je důležité mít někoho, kdo nás podporuje tak, abychom nalezli sami sebe a abychom si sami sebe vážili. Byl bych rád, kdyby takových pozitivních konců byla plná celá pěstounská péče. Proto si znovu přečtěte pohádku O ošklivém káčátku a popřemýšlejte o ní. A přemýšlejte i o ostatních pohádkách, až je budete číst dětem. A abyste na to přemýšlení nebyli sami, zveme Vás na semináře o identitě, kde si o takových a podobných věcech můžeme popovídat. 17

18 Attachment citová vazba Bc. et Bc. Martin Galbavý Před časem ke mně do pracovny přišla pěstounka s pětiletou holčičkou. Potřebovala se poradit. Vše probíhalo standardně a já si našel čas pohrát si také s malou slečnou. Při odchodu se však stala klasická situace (klasická pro mne). Dítě se mě drželo za nohu, plakalo a odmítalo s pěstounkou odejít. Ve tváři pěstounky jsem četl velké rozpaky. Jako by říkala: Co si teď asi o mně pomyslí, možná, že to dítě zanedbávám, týrám či jiné věci, nebo přinejmenším se mu alespoň dost nevěnuji. Pěstounku jsem uklidnil a nakonec se mi podařilo uklidnit a přesvědčit i onu dívenku. I když to byla mnohem větší fuška. A o co se tedy jednalo? Jednalo se o klasický projev dítěte s poruchou vztahové vazby. Každý člověk se rodí do vztahu. Základní funkcí vztahu je přežití. Podmínkou přežití je zajištění bezpečného prostředí, které chrání dítě před nepříznivými vnějšími vlivy. Hledání bezpečí a ochrany je tak instinktivní chování každého dítěte. To se snaží získat bezpečí pomocí křiku, pláče a tělesného kontaktu s blízkou osobou, kterou bývá nejčastěji matka. Ta na jeho křik a pláč reaguje hlazením, krmením, mluvením a podobně, a tak vytváří bezpečné prostředí, ve kterém může dítě vyrůstat a rozvíjet se. Tak vlastně odstraňuje existenční strach dítěte. Vzájemná interakce mezi matkou a dítětem vytváří specifickou kognitivní a emoční zkušenost, která má vliv na budoucí chování dítěte. Mezi dítětem a matkou (či jiným primárním pečovatelem) vzniká pouto, které nazýváme vazbou či bezpečnou vazbou. Tato vazba je podmínkou pro maximální rozvoj kognitivního potenciálu dítěte a také pro utváření uspokojujících sociálních vztahů. Celosvětové výzkumy ukázaly, že bezpečná vazba mezi dítětem a pečovatelem se vyskytuje přibližně u dvou třetin populace. To znamená, že třetina dětí žije v prostředí, kde jim pečující osoby nejsou schopny poskytovat dostatečnou emoční a fyzickou ochranu. Je nutné si uvědomit, že v naší skupině (pěstounů) je toto číslo mnohonásobně větší. Pěstounské děti si procházejí těžkými životními situacemi od selhání rodičů či jejich ztráty, až po pobyt v kojeneckých ústavech či dětských domovech. S trochou zjednodušení můžeme říci, že pokud dítě pobývalo v průběhu prvních tří let v institucionální péči (tři a více měsíců), je zde pravděpodobnost vzniku nejisté vazby velmi vysoká. A co to ta nejistá vazba vlastně je? Chování dětí s nejistou vazbou můžeme rozdělit do tří kategorií: Ambivalentní (rozporuplná) vazba děti s touto vazbou jsou velice úzkostné, drží se matky a neustále vyžadují její pozornost. Pokud jim pečující osoba zmizí, jsou velice rozrušené a chtějí ji zpátky. Po jejím návratu se od ní zlostně odvracejí, nebo se na ni naopak nepřiměřeně lepí a nedají se utišit. Takováto vazba většinou vzniká za situace, kdy jsou rodiče ve svém vztahu k dítěti nekonzistentní někdy tu pro dítě jsou a jindy ho ignorují. Jednoduše 18

19 řečeno, nechovají se k dítěti podle jeho potřeb, ale podle potřeb svých. Proto jsou jejich děti úzkostné. Nevěří, že rodiče tu pro ně jsou, a nevzniká tak u nich pocit bezpečí. V běžné populaci je asi 5 až 15 % takovýchto dětí. Vyhýbavá vazba děti s touto vazbou působí sebevědomě a nezávisle. Snadno navazují kontakt s jinou osobou (viz úvodní příběh). Přesto i tyto děti jsou ve své podstatě úzkostné. Pokud jejich pečující osoba zmizí, reagují pláčem, ale velice rychle se dají utišit cizí osobou. Po návratu pečující osoby se k ní dítě vrací, ale nenavazuje oční kontakt, odklání se stranou. Vyhýbavý typ vazby se vyvíjí u dítěte, jehož rodiče jsou citově nepřítomní. Nejsou dostatečně vnímaví a citliví k malému dítěti a někdy projevují i odmítání a odpor. Dítě se proto časem naučí moc nevyhledávat jejich blízkost. V běžné populaci je takovýchto dětí asi okolo 30 %. Dezorganizovaná vazba jedná se o zvláštní případ nejisté vazby. Tento typ je především charakteristický pro děti tělesně a psychicky týrané. Tyto děti se chovají při ztrátě pečující osoby velice chaoticky. Jde například o stavy zamrznutí, dítě jako by se odpojilo od tohoto světa nebo naopak o stav nadměrného vzrušení. Příčinu tohoto chaotického chování lze objevit v instinktivním hledání blízkosti pečující osoby v situaci ohrožení. Dítě se po jejím návratu přibližuje v naději, že jej zbaví úzkosti a poskytne mu ochranu. Na druhou stranu si ale také uvědomuje, že pečující osoba mu v minulosti opakovaně ublížila a může být taktéž zdrojem ohrožení. Dítě se tak ocitá ve velkém konfliktu, a proto se projevuje tak chaoticky. Tyto děti se jeví jako přehnaně opatrné, sociálně stažené, pasivní a zakřiknuté. Pasivita týraných dětí má ochrannou funkci a vyplývá ze snahy snížit počet traumatických interakcí s pečovatelem na minimum. Pokud bychom se podívali na běžnou populaci, našli bychom asi 4 % takovýchto dětí. Situace bude ovšem jiná, pokud se pohybujeme v oblasti pěstounské péče. Tyto řádky píši proto, abychom si uvědomili, že právě s takovýmito dětmi se v naší práci setkáváme. S dětmi, které si ve svém dětství prošly ztrátami a traumaty. Proto je jejich chování pochopitelné. Ony se tak neprojevují proto, aby nás rozzlobily, nedělají to schválně, nemají potěšení z nepříjemných situací, do kterých se dostávají. I když to tak někdy vypadá. Chovají se tak proto, že to jinak neumí, proto, že se bojí nebo tak volají o pomoc. A pomoci jim je naším úkolem. A na závěr příběh: Obrátila se na mě babička pěstounka s tím, že její 14letý vnuk měl velké problémy ve škole. Podle jejích informací měl Patrik problémy už několik let. Často ležel celé hodiny s hlavou na školní lavici a odmítal pracovat. Postupně jsem zjistil, že všechny separační kroky v Patrikově životě byly spojeny se značnými problémy mateřská škola, nástup do školy, škola v přírodě atd. Tím, jak Patrik odpíral účast na školním dění, byli jeho prarodiče velmi zranění, protože úspěch se v rodině velice cenil. Po řadě vyšetření a sezení s Patrikem jsem pochopil, 19

20 že se zde jedná o velmi těsnou ambivalentní vztahovou vazbu. Příčinou byla Patrikova matka. Ta se v raném dětství víc soustředila na drogy než na péči o svého syna. Byly chvíle, kdy byla v pohodě a malému Patrikovi se věnovala a okamžiky, kdy ho naprosto ignorovala. V důsledku tohoto chování nevznikla u Patrika bezpečná vztahová vazba, ale vazba ambivalentní. Tento model Patrik používal posléze i v ostatních vztazích. Tedy i ve vztahu k prarodičům. Ignorování školy mu pomáhalo si tuto vazbu nadále udržet. Na jedné straně toužil po vztahu a přijetí a velmi brzo zjistil, že určitým chováním si zabezpečí pozornost svých prarodičů (je třeba si uvědomit, že školní neprospěch je mnohdy metoda, jak se snaží děti upoutat naši pozornost). A na straně druhé mu ignorování školy a přání jeho prarodičů pomáhalo vyjádřit svou agresi, kterou k blízkým osobám cítil. Nakonec se nám při dlouhodobé spolupráci podařilo, že Patrik školu dokončil a získal jakýsi náhled na své chování. Ale to už by byl jiný příběh. Zde jsem chtěl pouze naznačit, jak se vazebné chování odráží v životě každého z nás. Pokud vás tyto informace zaujaly, a já věřím, že ano, zvu Vás na naše semináře, kde se vztahové vazbě budeme věnovat podrobně a kde budete mít příležitost pracovat na vlastních konkrétních situacích. 20

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO NÁHRADNÍ RODINY a SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY NA ROK 2015 Vážená paní, vážený pane, vzhledem k tomu, že vzdělávání nejméně 24 hodin za rok je jednou z povinností pěstounů, rádi bychom Vám

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO NÁHRADNÍ RODINY A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY NA ROK 2016

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO NÁHRADNÍ RODINY A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY NA ROK 2016 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO NÁHRADNÍ RODINY a SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY NA ROK 2016 Vážená paní, vážený pane, vzhledem k tomu, že vzdělávání nejméně 24 hodin za rok je jednou z povinností pěstounů, rádi bychom Vám

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

ROZUM A CIT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ROZUM A CIT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZUM A CIT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA www.rozumacit.cz Pomáháme s rozumem, nasloucháme s citem Díky tomu, že v lednu 2013 novela zákona o sociálně právní ochraně dětí vešla v platnost, došlo k mnoha pozitivním

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz

Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz MANUÁL K WEBOVÝM STRÁNKÁM Praha 2013 Projekt je financován Nadací Sirius 1 Online Adresář služeb pro NRP Cílem Adresáře je poskytovat

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Žadatel: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov Jedná se o školní instituci s dlouhodobými

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 1. PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ Termíny klubů Kluby pěstounů setkávání pěstounů nad konkrétními tématy s podporou

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti?

Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti? Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti? Rozum a Cit Mgr. Jaroslava Máliková 26.6.2012 Občanské sdružení Rozum a Cit 1 Metodické doporučení navazuje na novelu zákona č. 359/1999

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

kontakt: Amalthea o.s. Městský park 274, Chrudim 537 01 tel: 777 752 819

kontakt: Amalthea o.s. Městský park 274, Chrudim 537 01 tel: 777 752 819 Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO PĚSTOUNY

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO PĚSTOUNY NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO PĚSTOUNY POŘÁDANÝCH ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU V ROCE 2016 SEMINÁŘE LEKTOR TERMÍN ROZSAH ÚNOR 1. Dítě a pěstounská péče jak s ním o tom mluvit. Mgr. Petra Priknerová 2.

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Projekt: Bezpečná síť. Tranzitní péče, jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů

Projekt: Bezpečná síť. Tranzitní péče, jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů Projekt: Bezpečná síť Tranzitní péče, jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2015 Datum ukončení projektu: 29.2.2016 Školení metod komunikace

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016 Služby pro pěstounské rodiny Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016 1 Každý může tvořit Cíl kurzu: Nabídnout účastníkům tvořivé činnosti, u kterých

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe Orgány sociálně právní ochrany dětí, které působí na území SMO 24 OSPOD dle územní příslušnosti Nestátní neziskové organizace pověřené výkonem SPOD, ale také bez pověření, pouze pracující s cílovou skupinou

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

školní metodik prevence jeho práce, resp. spolupráce s externími institucemi standardní činnosti šmp (dle přílohy vyhl. 72/2005 Sb., jde o vyňatek ) metodické a koordinační činnosti koordinace spolupráce

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více