zpravodaj občanské sdružení rozum a cit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj občanské sdružení rozum a cit www.rozumacit.cz"

Transkript

1 zpravodaj občanské sdružení rozum a cit ZIMA 2014

2 V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní poradenství psychologické poradenství a psychoterapii pro děti a náhradní rodiče pomoc při řešení obtížných rodinných situací mediaci při řešení konfliktů v rodinných vztazích podporu pro pěstouny-prarodiče, tety, strýce v rámci svépomocné skupiny pro příbuzenskou pěstounskou péči tel.: , ; Doprovázení náhradních rodin Nabízíme: dlouhodobou a intenzivní podporu náhradních rodin na základě dohody o výkonu PP individuální práci s rodinou v domácím prostředí péči doprovázejícího pracovníka průvodce řadu návazných služeb na základě individuálních potřeb rodin tel.: ; tel.: ; Vzdělávací služby Pořádáme: případové konference dvoudenní semináře Jak zorganizovat případovou konferenci pětidenní výcviky facilitačních dovedností Jak facilitovat případovou konferenci supervize pracovníků případových konferencí dvoudenní zážitkové výcviky v oblasti NRP vzdělávací semináře tel.: ; nebo 2

3 Osvěta a propagace náhradní rodinné péče odborné publikace v oblasti náhradní rodinné péče konference, diskuze, mediální výstupy Pro koho jsou naše služby určeny: děti v náhradních rodinách mladistvé v náhradních rodinách náhradní rodiče biologické rodiče dětí svěřených do NRP odbornou i laickou veřejnost Rozum a Cit má ve svých řadách tyto odborníky: psychologa sociálního pracovníka speciálního pedagoga psychoterapeuta arteterapeuta supervizora mediátora 3

4 Financování služeb pro pěstouny V rámci změn souvisejících s přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dítěte, a tedy i s pěstounskou péčí a jejím financováním ze strany státu, jsme se na začátku roku 2013 museli rozhodnout, zda budeme své služby pěstounským rodinám nabízet jako pověřené osoby. Tuto výzvu jsme přijali, a proto jsme museli celkově reorganizovat svou vnitřní strukturu, navýšit počet zaměstnanců a rozšířit své aktivity do dalších regionů, vymyslet a ověřit v praxi způsob, jak financovat všechny služby. Vzhledem k tomu, že stále zachováváme především individuální přístup ke každé pěstounské rodině a snažíme se ji podpořit jako celek, je nutné nejen dobře využít státní příspěvek Kč na každou rodinu, ale také opatřit další finanční prostředky, díky nimž se můžeme věnovat i dětem z pěstounských rodin, které jsou v adopční péči, biologickým dětem pěstounů či partnerům, nemajícím statut pěstouna. Z celkové částky Kč financujeme 37,5 % práci našich 14 průvodců pěstounských rodin, 16,7 % práci dalších interních odborníků, kteří s rodinami pracují (např. terapeutů), 7,3 % práci koordinátorů odborných programů (např. programu vzdělávacích či odlehčovacích služeb), 6,2 % přímou režii (nájmy, telefony atd.), 22,3 % přispíváme rodinám na odlehčovací, vzdělávací služby či jiné externí odborné služby, 10 % financujeme nepřímé režie. Pěstounům stále zůstává možnost volit mezi několika subjekty, se kterými mohou uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Může to být orgán sociálně-právní ochrany dítěte, nebo pověřená organizace; orgán sociálně-právní ochrany dítěte však nikdy nevypadává ze hry, pověřená organizace a OSPOD vždy spolupracují. Pevně věříme, že pěstouni si svoji možnost volby uvědomují a vybírají dle kvality a komplexnosti služeb. Vážíme si toho, že s námi v současné době spolupracuje 164 pěstounských rodin. Právě spolupráce je základní společnou hodnotou, díky níž můžeme poskytovat služby a zlepšovat život dětem, které měly těžší svůj start do života. Mgr. Lucie Salačová 4

5 DOPROVÁZENÍ Služba Doprovázení náhradních rodin se v letošním roce díky novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí proměnila. Jsme pověřenou osobou a sepisujeme dohody o výkonu pěstounské péče. Máme 164 klientských rodin. Počet klientských rodin v projektu se tedy zdesetinásobil. Jsou služby, které nelze financovat ze státních prostředků, a proto potřebujeme spolufinancování tohoto projektu i nadále. Služba reaguje na konkrétní potřeby náhradních rodičů: dlouhodobě a intenzivně pracovat s problémy, které se při výchově přijatých dětí objevují a které vyplývají z těžké minulosti, jež přijaté děti prožily. Doprovázení představuje intenzivní podporu náhradním rodinám za pomoci vyškolených terénních pracovníků (průvodců) a odborníků. Hlavním principem doprovázení je intenzivní kontakt s klientem a aktivní účast průvodců a dalších odborníků na řešení problémů v rodině. V případě nutnosti průvodce zprostředkuje kontakt na další služby. Odlehčení Tak jako v loňském roce organizujeme víkendy a výlety pro děti, proplácíme tábory a další pobytové aktivity dětí a poskytujeme terénní odlehčení. Vzdělávací a terapeutické služby Možnosti pro naplnění povinnosti klientů vzdělávat se v rozsahu 24 hodin za rok. Přehled naplánovaných aktivit TERMÍN REGION DRUH AKCE LEKTOR/KA LEDEN Říčany Sdílecí Klub Klára Dvořáková Nymburk Sdílecí Klub Petra Boháčová Vlašim Sdílecí Klub Lenka Hanousková Plzeň Sdílecí klub Mgr. Lucie Salačová Kutná Hora Klub na téma Novela a daně v NRP Ing. Jana Plachá a Lenka Hanousková Benešov Sdílecí Klub Mgr. Petra Štětková ÚNOR Říčany Klub na téma Identita u dětí v NRP Mgr. Jaroslava Máliková 5

6 8. 2. Vlašim Jednodenní seminář na téma Identita u dětí v NRP Praha Jednodenní seminář na téma Syndrom vyhoření Praha Víkendová akce na téma Práce s životním příběhem přijatého dítěte za pomoci arteterapeutických technik akreditováno u MPSV Praha Klub na téma Dospívající dítě Říčany Jednodenní seminář na téma Kniha života Plzeň Víkendová akce na téma Identita u dětí v NRP a zdravověda Mgr. Jaroslava Máliková Mgr. Terezie Pemova Mgr. Jakub Kabíček Mgr. Radomír Juřička Mgr. Jaroslava Máliková Kutná Hora Klub na téma Šikana Bc. et Bc. Martin Galbavý Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Plzeň Klub na téma Identita u dětí v NRP Ludmila Hanušová Benešov Sdílecí klub Petra Boháčová BŘEZEN Říčany Klub na téma Psychohygiena Víkendová akce pro mladé lidi v NRP (15 24 let) Benešov Víkendová akce na téma Kniha života a psychohygiena Říčany Jednodenní seminář na téma Dětská psychiatrie Mgr. Petra Štětková Mgr. Jakub Kabíček Mgr. Petra Štětková Mgr. Veronika Zagatová Vlašim Sdílecí klub Lenka Hanousková Praha Klub na téma Finanční gramotnost Benešov Sdílecí klub Mgr. Michaela Malá Plzeň Víkendová akce na téma Identita u dětí v NRP a arteterapie Ludmila Hanušová 6

7 Praha Klub na téma Výchovné problémy u dětí Plzeň Klub na téma Základy práce s počítačem Kutná Hora Klub na téma Syndrom vyhoření DUBEN Mgr. Radomír Juřička Mgr. Petra Štětková Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Říčany Klub na téma Šikana Smečno Víkendová akce na téma Jak relaxovat Plzeň Víkendová akce na téma Kniha života a dotyková terapie Praha Klub na téma Základy práce s počítačem Praha Klub na téma Základy práce s počítačem Benešov Klub na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám Smečno Víkendová akce na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám a relaxace Plzeň Klub na téma Dluhová problematika Kutná Hora Klub na téma Videotrénink interakcí KVĚTEN Říčany Klub na téma Škola a NRP Vlašim Jednodenní seminář na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám Bc. et Bc. Martin Galbavý Mgr. Jakub Kabíček Martina Smutná Mgr. Lucie Salačová Bc. et Bc. Martin Galbavý, Mgr. Jakub Kabíček Petra Boháčová Mgr. Radomír Juřička Bc. et Bc. Martin Galbavý Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Benešov Sdílecí klub Mgr. Petra Štětková 7

8 Praha Jednodenní seminář na téma Identita u dětí v NRP Praha Klub na téma Komunikace s rodinou Mgr. Jaroslava Máliková Ludmila Hanušová Vlašim Sdílecí klub Ludmila Hanušová Benešov Víkendová akce na téma Separace a vývojové úkoly rodiny a dotyková terapie Plzeň Klub na téma Drogy Kutná Hora Klub na téma Kniha života Kutná Hora Jednodenní seminář na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám ČERVEN Říčany Jednodenní seminář na téma Dětská psychiatrie Bc. et Bc. Martin Galbavý, Martina Smutná Mgr. Lucie Salačová Mgr. Veronika Zagatová Benešov Sdílecí klub Mgr. Michaela Malá Říčany Klub na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám Smečno Víkend pro rodiny s handicapovanými dětmi Praha Klub na téma Drogy Mgr. Lucie Salačová Martina Smutná Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Plzeň Klub na téma Šikana Kutná Hora Klub na téma Identita u dětí v NRP ČERVENEC Říčany Aktivně do života filmová škola pro mladé lidi v NRP (15 24 let) Český Šternberk Český Šternberk Letní pobyt na téma První pomoc Letní pobyt jen pro muže Bc. et Bc. Martin Galbavý Ludmila Hanušová NIDAR o. s. Bc. et Bc. Martin Galbavý 8

9 Český Šternberk Letní pobyt jen pro ženy Smečno Letní pobyt pro rodiny s handicapovanými dětmi Český Šternberk Tábor pro děti v NRP (9 15 let) Ludmila Hanušová Martina Smutná Lenka Hryzová Vlašim Sdílecí klub Lenka Hanousková Hanesův mlýn Hanesův mlýn Letní pobyt s arteterapií na téma Jak nám spolu je akreditovaný u MPSV SRPEN Letní pobyt na téma Psychohygiena Mgr. Jakub Kabíček Mgr. Petra Štětková Plzeň Letní pobyt s dramaterapií MgA. Václava Křesadlová Plzeň Letní pobyt s arteterapií na Mgr. Jakub Kabíček téma Jak nám spolu je akreditovaný u MPSV Plzeň Sdílecí klub Alice Kunešová ZÁŘÍ Říčany Klub na téma Širší rodina a NRP Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Benešov Sdílecí klub Mgr. Petra Štětková Praha Seminář na téma Mgr. Jaroslava Máliková Identita u dětí v NRP Vlašim Sdílecí klub Lenka Hanousková Plzeň Klub na téma Ludmila Hanušová Identita u dětí v NRP Praha Klub na téma Mgr. Petra Štětková Psychohygiena Kutná Hora Sdílecí klub Martina Smutná ŘÍJEN Říčany Klub na téma Mgr. Radomír Juřička Psychohygiena Říčany Jednodenní seminář na téma Dětská psychiatrie Mgr. Veronika Zagatová 9

10 Benešov Víkendová akce na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám a komunikace v rodině Praha Víkendová akce na téma Identita u dětí v NRP a relaxace Bc. et Bc. Martin Galbavý, Mgr. Radomír Juřička Ludmila Hanušová, Mgr. Jakub Kabíček Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Vlašim Jednodenní seminář na téma Kniha života Kutná Hora Jednodenní seminář téma bude upřesněno Plzeň Víkendová akce na téma Attachment citové přilnutí dítěte k matce a dalším blízkým osobám a relaxace Plzeň Klub na téma Drogy Bc. et Bc. Martin Galbavý, Mgr. Jolana Fořtová LISTOPAD Praha Klub na téma Mgr. Radomír Juřička Výchovné problémy v NRP Říčany Sdílecí klub Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Benešov Sdílecí klub Ludmila Hanušová Plzeň Víkendová akce na téma Kniha života a dotyková terapie Plzeň Klub na téma Identita u dětí v NRP Kutná Hora Sdílecí klub Martina Smutná Mgr. Jaroslava Máliková Vlašim Sdílecí klub Lenka Hanousková Víkendová akce pro mladé lidi v NRP (15 24 let) Benešov Víkendová akce na téma Identita u dětí v NRP a kniha života Mgr. Jakub Kabíček Ludmila Hanušová, Mgr. Petra Štětková 10

11 PROSINEC Praha Klub na téma Šikana Říčany Sdílecí klub Bc. et Bc. Martin Galbavý Nymburk Sdílecí klub Petra Boháčová Kutná Hora Sdílecí klub Plzeň Klub na téma Základy práce s počítačem Upoutávky k jednotlivým tématům: Jakým tématům se budete na semináři věnovat? Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Jakým tématům se budete na semináři věnovat? Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Jakým tématům se budete na semináři věnovat? Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Identita u dětí v NRP Budeme hovořit o tom, proč je důležité zabývat se životní historií dítěte. Povíme si, proč je pro náhradní rodiče tak těžké zabývat se minulostí přijatého dítěte. Budeme se učit, jak s dětmi hovořit o těchto citlivých tématech. Kdo jsem já? Jak pomoci dětem budovat jejich identitu? Proč se v náhradních rodinách nemluví o biologických rodičích dětí? Jak vhodně hovořit s dětmi o jejich rodičích? Kdy a jak podporovat kontakt dětí s jejich rodiči? Šikana Typy šikany. Rozdíl mezi šikanou a škádlením. Projevy šikany. Stádia šikany kdy je třeba obrátit se na odborníka. Co je šikana a kde se s ní můžeme setkat? Kde všude se člověk může setkat se šikanou. Jaké jsou varovné příznaky probíhající šikany. Jak se chovat, když jsem šikanovaný, na koho se obrátit. Dětská psychiatrie Budeme se věnovat těmto tématům: postavení dítěte v rodině (generační hranice, sourozenecká pozice apod.), hyperaktivita a porucha pozornosti u dětí, poruchy chování, psychosomatická onemocnění, úzkosti. Obecně by měl seminář napovědět, co se odehrává v dětské mysli a jak se k tomu postavit tak, aby se v rodině všem dařilo dobře. Jakékoliv konkrétní dotazy budou vítány. 11

12 Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Cíl semináře? Jakým tématům se budete na semináři věnovat? Cíl semináře? Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Cíl semináře? Dotyková terapie Účastníci se mohou dozvědět, jak zlepšovat komunikaci s dítětem i jinak než slovně. Dozvědí se, pro jaké děti a v jaké formě je tato metoda vhodná. Cílem je naučit náhradní rodiče používat metodu jemné dotykové terapie a pochopit, že i touto metodou se dá budovat bezpečná vztahová vazba. Videotrénink interakcí Převážně tématu komunikace mezi rodičem a dítětem, popř. žákem a učitelem. Budeme se zabývat tématem naladění či připojení na úroveň komunikace dítěte vše pomocí natočených záznamů či modelových situací. Nahlédnutí na to, jak svou komunikací mohu působit na své okolí. Komunikace s rodinou Jak to udělat, abych se zbytečně nerozčílil. Na co a jak se ptát, abych podporoval naši vzájemnou důvěru. Proč se s některými lidmi nemohu dohodnout? Uvědomit si, jak moc mohu ovlivnit průběh jakéhokoli setkání. Osvojit si některé nástroje, které mi usnadní cestu k porozumění i s těmi, u kterých to příliš nepředpokládám. Jakým tématům se budete na semináři věnovat? Na jaké otázky může účastníkovi seminář odpovědět? Separace a vývojové úkoly rodiny Vývojové etapy dítěte a úkoly v těchto etapách. Důležitost osamostatňování se při dospívání dětí. Důležitost separace pro celou rodinu. Úkoly jednotlivých členů rodiny při separaci (odchodu) dítěte z rodiny. Následky nezvládnuté separace. Jaké kroky je třeba podniknout, aby separace v rodině proběhla bez nežádoucích následků. Jaká je má role při probíhající separaci. Jakou formou bude seminář probíhat? Relax Nebudeme se zaměřovat na témata týkající se pěstounství, ale uděláme něco pouze pro sebe. V první části budeme cvičit, pracovat s tělem a dechem, vyzkoušíme si jednoduchou, příjemnou relaxační masáž. Ve druhé části budeme vyrábět drobné věci z přírodních materiálů, z ovčí vlny. Účastníci si intenzitu a nasazení určují sami podle svých možností. Na cvičení a relaxaci je nutné pohodlné oblečení, karimatka, vhodná je i teplá deka pro teplotní komfort. 12

13 Informace o přihlášení pro klienty OS Rozum a Cit Během ledna a února každou rodinu kontaktuje její průvodkyně a rozplánuje potřebné vzdělání na celý rok. Každý náhradní rodič je ze zákona povinen splnit 24 hodin odborného vzdělání za kalendářní rok. Měsíc před akcí dostane každá přihlášená rodina či účastník podrobné informace o samotné akci společně s přihláškou, kterou je nutné poslat vyplněnou zpět. Jestliže se rodina přihlásila na akci, kde je vyžadován příplatek, po zaslání vyplněné přihlášky je každé rodině či účastníkovi vypočítána cena za akci, která se proplácí na účet OS Rozum a Cit. Podrobné informace ohledně platby a storno poplatků jsou vždy součástí přihlášky. Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte buď svou průvodkyni nebo osobu odpovědnou za akci uvedenou na pozvánce. Informace pro ostatní náhradní rodiče (bez dohody o výkonu PP s OS Rozum a Cit) Pokud kontaktujete OS Rozum a Cit jakožto klíčový pracovník náhradní rodiny, domluva na vzdělávání je možná s Lenkou Hryzovou: tel Informace pro OSPOD hromadné vzdělávání pro náhradní rodiny na klíč. V případě zájmu o hromadné vzdělávání rodin kontaktujte Martinu Smutnou: tel Typy vzdělávacích akcí Akce jen pro dospělé Sdílecí klub: Setkání náhradních rodičů bez předem určeného tématu. Čas je možné věnovat sdílení zkušeností z různých situací nebo přinést konkrétní příklad, na kterém je možné vzorově pracovat. Účastí splníte 4 vzdělávací hodiny. Klub na téma Odborník na předem domluvené téma vede program pro náhradní rodiče. Účastí splníte 4 vzdělávací hodiny. Jednodenní seminář: Odborník na dané téma vede program pro náhradní rodiče. Účastí splníte 8 vzdělávacích hodin. Akce pro celé rodiny Víkendové akce: Program může být společný, kdy rodina pracuje dohromady na jednom úkolu nebo hře. Jiný druh víkendové akce může být rozdělený. Rodiče mají oddělený program s odborníkem na dané téma a děti mají v jiné místnosti připravený hravý program. Účastí na víkendové akci máte možnost splnit 16 vzdělávacích hodin. Není zde místo pro mimoprogramovou aktivitu rodiny (samostatné výlety, neúčast na programu...). 13

14 Letní pobyty: Na letních pobytech je program většinou kombinovaný. Lektor má připravený jak rodinný, tak rozdělený program. Účastí na letním pobytu máte příležitost splnit 36 vzdělávacích hodin. Program na letních pobytech je připraven pro děti od 4 let (dramaterapie od 6 let). Vzhledem k velkému zájmu mají vždy přednost rodiny, které se hlásí poprvé. Akce jen pro mladé lidi Víkend pro mladé lidi: Akce je určena jen pro mladé lidi ve věku let. Program je zde společný, většinou vedený zážitkovou formou. Akce slouží jako setkávání ve skupině, je zde příležitost promluvit si s psychologem a zahrát si nějaké nové hry s ostatními. Akce není vhodná pro psychiatricky diagnostikované osoby a je určena jen pro děti v pěstounské péči. Tábor: Akce je určena jen pro mladé lidi ve věku 9 15 let. Pro celou dobu pobytu je připraven zážitkově-sportovní program. Akce není vhodná pro psychiatricky diagnostikované, obtížně motivovatelné děti. Platby pro naše klienty na rok 2014: Druh akce Platba Akce s noclehem dospělý 300, /den dítě do 15 let 100, /den Semináře pouze pro dospělé zdarma Víkend pro mladé lidi mladiství (15 22 let) 200, /den Klientům, kteří se přihlásili na konkrétní akci, bude zaslána pozvánka a přihláška. V přihlášce jsou uvedeny konkrétní pokyny pro platbu, která musí být uhrazena v plné výši nejpozději 1 měsíc před akcí na účet OS Rozum a Cit. Storno podmínky: odhlášení 14 kalendářních dní před akcí vracíme 50 % z celkové částky odhlášení 7 kalendářních dní před akcí vracíme 25 % z celkové částky odhlášení 3 kalendářní dny a méně vracíme 0 Kč z celkové částky 14

15 Proč téma IDENTITA považujeme za jedno ze základních Lída Hanušová Tou hlavní odlišností, kterou nemusejí vlastní děti řešit, je otázka původu, náhradní identity. Jeroným Klimeš, Budování identity dítěte, Rozum a Cit 2008 Identita (matematicky) = jednoznačné zobrazení, úplná shodnost Identita osoby = totožnost, svébytnost, osobitost, svéráznost, sebeuvědomění člověka vím, kdo jsem, kam patřím. Člověk se zdravou identitou je tolerantnější k sobě i k druhým, dokáže přijímat druhého i sebe, vnímat potřeby své i druhých. Dokáže tedy navazovat a udržovat vztahy, fungovat jako kolega, přítel, partner, rodič Není primárně ovládán emocemi, spíše dělá rozvážná rozhodnutí podle svého přesvědčení. Od útlého dětství si pro sebe doplňujeme věty: Já jsem ten, který je ; Já jsem ten, který má ; Já jsem ten, který umí a tím si svou identitu vytváříme. Odpovědi čerpáme z reakcí svého okolí, z tradic své rodiny, z postojů, které zaujímají naše vzory, z pocitů, které v nás situace vyvolává atd. Identifikační vzory v dětství reprezentují rodiče, v případě pěstounské péče také rodiče náhradní. Každá životní krize souvisí s posunem v identitě nástup školní docházky, narození sourozence, přijetí nové práce, rozchod Tyto situace vyvolávají silné znejistění a bouři pocitů i u člověka stabilního, pokud však v otázce své identity tápe dlouhodobě, každá změna v jeho životě obvykle vyvolá závažnou krizi. Dospívající člověk zápasí o vytvoření své identity, aby se stal poměrně stálým v názorech, emocích a chování. Pokud se do puberty dostává člověk s poruchou identity, s nepevnou či nezdravou identitou, situace bývá značně dramatická s velmi nejistými výsledky a všechny zúčastněné stojí její zvládnutí mnoho sil. Proto doporučujeme s tímto tématem neotálet. 15

16 Nežijeme v pohádkách, ale přesto Bc. et Bc. Martin Galbavý Pohádky nám poskytují zábavu i poučení. Když říkám nám, myslím doopravdy i nás, dospělé. V pohádkách je skryto mnoho moudrosti, jen musíme dokázat naslouchat. My už to možná tak dobře nedokážeme, ale naše děti ano. Pro ně se stává svět pohádek místem, kde se můžou učit, poznávat věci, které jsou pro ně v reálu ještě nepochopitelné či nebezpečné. Třeba pohádka o Jeníčkovi a Mařence. Ta vypovídá o snaze dítěte držet se rodičů, přestože nadešel čas k samostatnému poznávání světa. Dětem se v pohádce dostane duševní podpory. Jejich obavy se ukážou jako překonatelné, děti nakonec zvítězí a hrozivý nepřítel (ježibaba) je poražen. Nebo pohádka O Sněhurce. I zde můžeme najít různé motivy. Pohádka pojednává o dospívající dívce, která ve spoustě věcí vyniká nad svou zlou macechou. Ta by byla nejraději, kdyby dívka vůbec neexistovala. Co si takové děvče, nerozumějící si se základní ženskou postavou ve svém životě, má počít. Pohádka ji upozorňuje, že se může uchýlit i do mužského světa. Sněhurku nejdříve zachrání trpaslíci a posléze princ. Existuje tedy možnost najít cestu k otci či k jinému muži, zastupujícímu otcovskou roli. Nám se to možná zdá samozřejmé, ale musíme si uvědomit, že naše děti žijí v trochu jiném světě. A poselství, že mužský svět není pro mladé dívky jen nebezpečný, ale může jim také pomoci, je důležité. Dnes bych se však chtěl zastavit u jiné pohádky. U pohádky O ošklivém káčátku. Všichni ji nejspíš znáte, ale přesto ji v krátkosti připomenu. Káčátko se narodilo z velkého vejce. Matka kachna ho poctivě vyseděla, i když ji stará slepice přesvědčovala, že se jí vylíhne nejspíš nějaký krocan. A krocan to doopravdy nebyl. Ošklivé káčátko umělo plavat stejně jako ostatní, ale vypadalo jinak bylo ošklivé. A protože nebylo jako ostatní, byla na něj zvířata zlá a nadávala mu. Dokonce mu i ubližovala. Proto nakonec ošklivé káčátko uteklo. Nikde nemohlo najít domov, a tak šlo dál a dál. Dostalo se do domu, kde žil kocour se slepicí a starou paní. Pořád káčátku říkali, že se má naučit kokrhat nebo příst, jinak za nic nestojí. Ono však chtělo plavat, to pro něj bylo přirozené, ne kokrhání nebo předení. Káčátko tedy nakonec zase uteklo. Málem umrzlo na jezeře a zachránila ho jedna rodina. Od té také uteklo, protože už nedokázalo nikomu důvěřovat a nechtělo být nikde zavřené. Nakonec se na jaře vrátilo na jezero, kde sídlily labutě, a poznalo, že patří mezi ně. Říkám si, zda existuje příhodnější pohádka, zachycující ve zhuštěné formě většinu témat pěstounské péče. Káčátko se narodí do jiné (cizí) rodiny. Můžeme spekulovat o tom, co se stalo. Kde je jeho skutečná matka a otec. Nevíme. A možná se to nikdy nedozvíme. Stejně tak se to stává u našich dětí, u dětí, o které se staráme. A chceme se starat dobře. Jako ta kachna v pohádce. Sice jí káčátko připadalo také ošklivé (jiné, můžeme si říci), ale přesto ho měla ráda a snažila se ho chránit. Ovšem v pohádce to funguje stejně jako v našem světě. Okolí těžko 16

17 toleruje odlišnost a je na ošklivé káčátko zlé, a to raději utíká. Není to proto, že by se matka kachna špatně starala. Bohužel ani to mnohdy nestačí. Je potřeba i podpora okolí. Káčátko tedy utíká a hledá zkouší najít přijetí. Ale nedaří se mu. Všude po něm chtějí, aby bylo jiné, než je jeho přirozenost. To je důležité ponaučení pro nás. Možná chceme pro druhé to nejlepší, ale ne vždy to je to, co opravdu chtějí oni. A jestli je máme opravdu rádi, měli bychom je podporovat v jejich cestě a nesnažit se je předělávat. Nakonec se káčátko dostalo na jezero a potkalo labutě. Labutě jsou symbolem čistoty. Káčátko bylo přitahováno jejich krásou. Stále si sice o sobě myslelo, že je ošklivé a špatné, ale už se nebálo. Dalo na své srdce a vydalo se k nim. A náhle zjistilo, že během všech těch obtíží vyrostlo a zkrásnělo. Vnitřní krása se projevila i navenek a labutě ho přijaly mezi sebe. Našlo sebe samo. Pohádka končí šťastně. Ale nebývá to tak vždy. Je důležité mít někoho, kdo nás podporuje tak, abychom nalezli sami sebe a abychom si sami sebe vážili. Byl bych rád, kdyby takových pozitivních konců byla plná celá pěstounská péče. Proto si znovu přečtěte pohádku O ošklivém káčátku a popřemýšlejte o ní. A přemýšlejte i o ostatních pohádkách, až je budete číst dětem. A abyste na to přemýšlení nebyli sami, zveme Vás na semináře o identitě, kde si o takových a podobných věcech můžeme popovídat. 17

18 Attachment citová vazba Bc. et Bc. Martin Galbavý Před časem ke mně do pracovny přišla pěstounka s pětiletou holčičkou. Potřebovala se poradit. Vše probíhalo standardně a já si našel čas pohrát si také s malou slečnou. Při odchodu se však stala klasická situace (klasická pro mne). Dítě se mě drželo za nohu, plakalo a odmítalo s pěstounkou odejít. Ve tváři pěstounky jsem četl velké rozpaky. Jako by říkala: Co si teď asi o mně pomyslí, možná, že to dítě zanedbávám, týrám či jiné věci, nebo přinejmenším se mu alespoň dost nevěnuji. Pěstounku jsem uklidnil a nakonec se mi podařilo uklidnit a přesvědčit i onu dívenku. I když to byla mnohem větší fuška. A o co se tedy jednalo? Jednalo se o klasický projev dítěte s poruchou vztahové vazby. Každý člověk se rodí do vztahu. Základní funkcí vztahu je přežití. Podmínkou přežití je zajištění bezpečného prostředí, které chrání dítě před nepříznivými vnějšími vlivy. Hledání bezpečí a ochrany je tak instinktivní chování každého dítěte. To se snaží získat bezpečí pomocí křiku, pláče a tělesného kontaktu s blízkou osobou, kterou bývá nejčastěji matka. Ta na jeho křik a pláč reaguje hlazením, krmením, mluvením a podobně, a tak vytváří bezpečné prostředí, ve kterém může dítě vyrůstat a rozvíjet se. Tak vlastně odstraňuje existenční strach dítěte. Vzájemná interakce mezi matkou a dítětem vytváří specifickou kognitivní a emoční zkušenost, která má vliv na budoucí chování dítěte. Mezi dítětem a matkou (či jiným primárním pečovatelem) vzniká pouto, které nazýváme vazbou či bezpečnou vazbou. Tato vazba je podmínkou pro maximální rozvoj kognitivního potenciálu dítěte a také pro utváření uspokojujících sociálních vztahů. Celosvětové výzkumy ukázaly, že bezpečná vazba mezi dítětem a pečovatelem se vyskytuje přibližně u dvou třetin populace. To znamená, že třetina dětí žije v prostředí, kde jim pečující osoby nejsou schopny poskytovat dostatečnou emoční a fyzickou ochranu. Je nutné si uvědomit, že v naší skupině (pěstounů) je toto číslo mnohonásobně větší. Pěstounské děti si procházejí těžkými životními situacemi od selhání rodičů či jejich ztráty, až po pobyt v kojeneckých ústavech či dětských domovech. S trochou zjednodušení můžeme říci, že pokud dítě pobývalo v průběhu prvních tří let v institucionální péči (tři a více měsíců), je zde pravděpodobnost vzniku nejisté vazby velmi vysoká. A co to ta nejistá vazba vlastně je? Chování dětí s nejistou vazbou můžeme rozdělit do tří kategorií: Ambivalentní (rozporuplná) vazba děti s touto vazbou jsou velice úzkostné, drží se matky a neustále vyžadují její pozornost. Pokud jim pečující osoba zmizí, jsou velice rozrušené a chtějí ji zpátky. Po jejím návratu se od ní zlostně odvracejí, nebo se na ni naopak nepřiměřeně lepí a nedají se utišit. Takováto vazba většinou vzniká za situace, kdy jsou rodiče ve svém vztahu k dítěti nekonzistentní někdy tu pro dítě jsou a jindy ho ignorují. Jednoduše 18

19 řečeno, nechovají se k dítěti podle jeho potřeb, ale podle potřeb svých. Proto jsou jejich děti úzkostné. Nevěří, že rodiče tu pro ně jsou, a nevzniká tak u nich pocit bezpečí. V běžné populaci je asi 5 až 15 % takovýchto dětí. Vyhýbavá vazba děti s touto vazbou působí sebevědomě a nezávisle. Snadno navazují kontakt s jinou osobou (viz úvodní příběh). Přesto i tyto děti jsou ve své podstatě úzkostné. Pokud jejich pečující osoba zmizí, reagují pláčem, ale velice rychle se dají utišit cizí osobou. Po návratu pečující osoby se k ní dítě vrací, ale nenavazuje oční kontakt, odklání se stranou. Vyhýbavý typ vazby se vyvíjí u dítěte, jehož rodiče jsou citově nepřítomní. Nejsou dostatečně vnímaví a citliví k malému dítěti a někdy projevují i odmítání a odpor. Dítě se proto časem naučí moc nevyhledávat jejich blízkost. V běžné populaci je takovýchto dětí asi okolo 30 %. Dezorganizovaná vazba jedná se o zvláštní případ nejisté vazby. Tento typ je především charakteristický pro děti tělesně a psychicky týrané. Tyto děti se chovají při ztrátě pečující osoby velice chaoticky. Jde například o stavy zamrznutí, dítě jako by se odpojilo od tohoto světa nebo naopak o stav nadměrného vzrušení. Příčinu tohoto chaotického chování lze objevit v instinktivním hledání blízkosti pečující osoby v situaci ohrožení. Dítě se po jejím návratu přibližuje v naději, že jej zbaví úzkosti a poskytne mu ochranu. Na druhou stranu si ale také uvědomuje, že pečující osoba mu v minulosti opakovaně ublížila a může být taktéž zdrojem ohrožení. Dítě se tak ocitá ve velkém konfliktu, a proto se projevuje tak chaoticky. Tyto děti se jeví jako přehnaně opatrné, sociálně stažené, pasivní a zakřiknuté. Pasivita týraných dětí má ochrannou funkci a vyplývá ze snahy snížit počet traumatických interakcí s pečovatelem na minimum. Pokud bychom se podívali na běžnou populaci, našli bychom asi 4 % takovýchto dětí. Situace bude ovšem jiná, pokud se pohybujeme v oblasti pěstounské péče. Tyto řádky píši proto, abychom si uvědomili, že právě s takovýmito dětmi se v naší práci setkáváme. S dětmi, které si ve svém dětství prošly ztrátami a traumaty. Proto je jejich chování pochopitelné. Ony se tak neprojevují proto, aby nás rozzlobily, nedělají to schválně, nemají potěšení z nepříjemných situací, do kterých se dostávají. I když to tak někdy vypadá. Chovají se tak proto, že to jinak neumí, proto, že se bojí nebo tak volají o pomoc. A pomoci jim je naším úkolem. A na závěr příběh: Obrátila se na mě babička pěstounka s tím, že její 14letý vnuk měl velké problémy ve škole. Podle jejích informací měl Patrik problémy už několik let. Často ležel celé hodiny s hlavou na školní lavici a odmítal pracovat. Postupně jsem zjistil, že všechny separační kroky v Patrikově životě byly spojeny se značnými problémy mateřská škola, nástup do školy, škola v přírodě atd. Tím, jak Patrik odpíral účast na školním dění, byli jeho prarodiče velmi zranění, protože úspěch se v rodině velice cenil. Po řadě vyšetření a sezení s Patrikem jsem pochopil, 19

20 že se zde jedná o velmi těsnou ambivalentní vztahovou vazbu. Příčinou byla Patrikova matka. Ta se v raném dětství víc soustředila na drogy než na péči o svého syna. Byly chvíle, kdy byla v pohodě a malému Patrikovi se věnovala a okamžiky, kdy ho naprosto ignorovala. V důsledku tohoto chování nevznikla u Patrika bezpečná vztahová vazba, ale vazba ambivalentní. Tento model Patrik používal posléze i v ostatních vztazích. Tedy i ve vztahu k prarodičům. Ignorování školy mu pomáhalo si tuto vazbu nadále udržet. Na jedné straně toužil po vztahu a přijetí a velmi brzo zjistil, že určitým chováním si zabezpečí pozornost svých prarodičů (je třeba si uvědomit, že školní neprospěch je mnohdy metoda, jak se snaží děti upoutat naši pozornost). A na straně druhé mu ignorování školy a přání jeho prarodičů pomáhalo vyjádřit svou agresi, kterou k blízkým osobám cítil. Nakonec se nám při dlouhodobé spolupráci podařilo, že Patrik školu dokončil a získal jakýsi náhled na své chování. Ale to už by byl jiný příběh. Zde jsem chtěl pouze naznačit, jak se vazebné chování odráží v životě každého z nás. Pokud vás tyto informace zaujaly, a já věřím, že ano, zvu Vás na naše semináře, kde se vztahové vazbě budeme věnovat podrobně a kde budete mít příležitost pracovat na vlastních konkrétních situacích. 20

Praxe novely o sociálně-právní ochraně dětí s Rozumem a Citem. Autorský kolektiv: Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz

Praxe novely o sociálně-právní ochraně dětí s Rozumem a Citem. Autorský kolektiv: Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz Praxe novely o sociálně-právní ochraně dětí s Rozumem a Citem Autorský kolektiv: Rozum a Cit, z. s. Obsah Úvod Doprovázení sledování výkonu pěstounské péče Vzdělávání náhradních rodičů Podpora při udržování

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI DÍTĚ - RODINA - PĚSTOUNSTVÍ OBSAH PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI 2 3 6 8 10 11 12 14 15 17 Dítě rodina pěstounství Nejčastější otázky k pěstounství Jaké jsou vlastně děti,

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Občanské sdružení Rozum a Cit. Zpravodaj. zima 2007

Občanské sdružení Rozum a Cit. Zpravodaj. zima 2007 Občanské sdružení Rozum a Cit Zpravodaj zima 2007 3 Občanské sdružení Rozum a Cit Motto: Nasloucháme s citem, pomáháme s rozumem. Občanské sdružení Rozum a Cit bylo založeno v roce 2000 jako organizace

Více

G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013

G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013 G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013 Doprovázení pěstounskou péčí Doprovázení pěstounskou péčí je dlouhodobý proces, kdy dochází k pravidelnému a opakovanému kontaktu klíčového pracovníka (dále jen KP)

Více

závěrečná publikace k projektu

závěrečná publikace k projektu závěrečná publikace k projektu RADDAR alternativní program na podporu rodiny Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

HOSTITELSKÁ PÉČE. a příprava k ní. odborná metodika Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová

HOSTITELSKÁ PÉČE. a příprava k ní. odborná metodika Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová HOSTITELSKÁ PÉČE a příprava k ní odborná metodika Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová OBSAH ÚVOD... 7 TEORETICKÉ VYMEZENÍ HOSTITELSKÉ PÉČE... 9 POJEM HOSTITELSKÁ PÉČE... 11 VÝZNAM A SMYSL HOSTITELSKÉ

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy Jana Grohová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc! Informace

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA Můj záchranný kruh Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Co je pěstounská péče 5 Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 Příbuzenská pěstounská

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

ADVAITA, o. s. výroční zpráva

ADVAITA, o. s. výroční zpráva 2014 ADVAITA, o. s. výroční zpráva ADVAITA, o. s. Základní údaje o spolku ADVAITA, o. s.................................................................................... 2 Úvodní slovo předsedy................................................................................................

Více

KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI

KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI Metodický manuál pro pedagogické pracovníky, vychovatele a další pracovníky v zařízeních sociální pomoci Manuál se zabývá problematikou sociálně znevýhodněných

Více

KOMUNIKACE S DÍTĚTEM O BIOLOGICKÉ RODINĚ KONTAKT DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU. Velký vůz Sever. Mgr. Veronika Uhlířová

KOMUNIKACE S DÍTĚTEM O BIOLOGICKÉ RODINĚ KONTAKT DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU. Velký vůz Sever. Mgr. Veronika Uhlířová 1 KOMUNIKACE S DÍTĚTEM O BIOLOGICKÉ RODINĚ & KONTAKT DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU Mgr. Veronika Uhlířová Všechna práva vyhrazena! Šíření příručky bez souhlasu autora je zakázáno. 2 1. Komunikace s dítětem

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Metodika Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Autorka: Mgr. Monika Semerádová tým pracovníků Centra náhradní rodinné péče verze k 23.10. 2012 OBSAH 1.

Více

Informace o náhradní rodinné péči v kostce.

Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji Náborová kampaň: Zasaďte se o spokojené

Více

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou? Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole,,Má zooterapie zelenou? Sborník z odborné konference 30.5.2011 Obsah Program konference 3 Úvodní slovo.. 4 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci

Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci Ženy sobě Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci In IUSTITIA Jako doma ROZKOŠ bez RIZIKA Praha 2015 1 Tento materiál shrnuje zkušenosti se zavedením komplexního programu pro

Více