Uzavírka silnice v Tišnově Zbytečná iniciativa firmy vytvořila řidičům Kocourkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uzavírka silnice v Tišnově Zbytečná iniciativa firmy vytvořila řidičům Kocourkov"

Transkript

1 Perštej laoti Uzaíry CNG Tišoě Letí boro díla Bigbít Železm Syagoga Mora ultramaratoy Luotřelci Atletia Gold Baaa m Komeho 146 Tišo Čílo 13 Ročí XXII wwwox-czcz Cea 10 Kč Uzaíra ilice Tišoě Zbyteč iiciatia firmy ytořila řidičům Kocouro Farmř trhy Kuřimi V pte 11 čerece e oají již tradičí farmř trhy a mětí 1 ěta Začte je 1400 hod, uočeí 1800 hod (fel) Řidiči a cetující mohou yí začít yužíat ěoli oých lužeb, ter jou přímo arelu ČSAD Tišo Jedou z hlaích oie je ybudoí o plící taice tlačeho zemího plyu CNG, hodotě 7 mil Kč Staice louží eje řidiče autobuů, amioů, ale i oobí automobily z řad eřejoti V Brě je jeda taice, oolí jme jedií, yětluje jedatel polečoti V ouiloti děím prací a reotruci ilice II/385 je tato úeu od motu pře řeu Sratu Tišoě po řižoatu ilic II/385 x III/38522 (řižoata u haič taice) termíu od 16 6 do 6 7 uzařea Objízd traa je edea pře Tišo po ulici Brě a pře měty Dro, po tající objízd trae, aříze rmci uzaíry obce Hradčay a je řdě ozačea přechodým dopraím začeím Dbejte zýše opatroti trae objíž y I dyž byl úe uzaře utečě od podělí 16 čera, uede loalitě e ůbec ic edělalo a řidiči zmateě objížděli uzaíru jiudy, úplě zbytečě Na ituaci, Začeí a obou ocích ilice íc ež týde brilo jezdu zcela zbytečě CNG arelu ČSAD Tišo Poho a zemí ply je úporý a m budoucot No plící taice arelu ČSAD Tišo Ig Bohula Jurača I dyž je a zbudoí těchto taic podpora od ttu, Bro-eo ji ale em Dotace je určea pouze raj Útecý, Moraolezý a regio Bro-třed, dod Ig Jurača V miulých dech firma ČSAD Tišo aoupila pět oých autobuů, hodotě 20 mil Kč, a poho prě zmíě CNG, ter ozují oolí Tišoa CNG je (poračoí a tr 2) ter e podob Kocourou, jme e zeptali přímo a Sprě a údržbě ilic JMK Co še e m dělat e zmíěm úeu můžeme očeat zcela oý porch ilice? Jed e o reotruci il II/385, ter tomto úeu počí aaci deformoaých orajů, (poračoí a tr 2) De haiči Tišoě Měto Tišo e poluprci SDH Tišo, HZS JMK, Policií ČR a ZZS pořd obotu 28 6 De haiči a itegroaým zchraým ytmem ČR Ace e o arelu šolicího tředia Tišo Cihlř ulice Zahjeí je 1300 hod, leduje požrí úto mladých haičů, uzy hašeí, 1500 hod uzy Policie, 1600 hod yštěí oob z haaroaho auta, 1800 hod bude gram uoče Po dobu trí bude hlídce požrí techia, ozidla PČR, ZZS a mobilí chemic laboratoře Program děti i občerteí jou zajištěy Na aci je zajiště oz autobuem: 1220 hod u Podhorc retaurace, 1230 hod m Míru, 1245 hod Humpola (eterirí ordiace) (red) VOX o przdich Jao aždý ro, ta i leto bude VOX ychzet po třech týdech Čílo 14 yjde e čtrte 17 čerece, čílo 15 yjde 7 rpa a čílo 16 zaoupíte a obylých mítech 28 rpa Pot bude VOX ychzet opět po čtrcti dech, ja tomu bylo před przdiami Redace VOXu přeje šem ým čteřům, polupracoíům a dopioatelům r žití dooleoých dů a poutu oých zžitů Dětem přejeme pě przdiy, hodě luíča u ody, dobrou ladu a poutu radoti a pohody A budete trit dooleou deoli, přejeme m, aby byla co ejhezčí a y i odpočiuli a abrali o íly do dalších dů Atuality z regiou Zajímaoti a potřehy Kulturí ace Křížoa o ceu Sport Je už tradicí, že laoti e oají o prím przdiom íedu a to a ěolia mítech Nedědice u rybía pte 4 7 gram začí 1700 hod ocertem The Moribudu, SCA, INFINITY, zaoče je diotou od 2030 hod Sobotí gram 5 7 začí od 900 hod dětým dopoledem Těšit e můžete a follorí pmo, taečí ytoupeí i pohdu V 1115 hod e o etí rle Jiřího z Poděbrad Vžeí obča měta Tišoa, miulm roce polečot TEPLO T, po íce ež třech letech prce, úpěšě doočila realizaci o otely ozačeím K56 a Hoech za Kuýrou, při ulici Čerohor Kotela je oazea ejmoderější techologií ombioa ýroby eletřiy a tepla (ogeeračí jedotou) S ohledem a čat dotazy a jeeý zjem ze tray občaů Tišoa bych m rd rtce teto jet předtail Jaem z Peršteja aeb utrzeí majetoých pr Perštejů V 1400 hod je ocert Adama Mišía, leduje ytoupeí Hetai Corporatio, ocert Olgy Louo, dle ytoupí Kroe Albad Od 2030 hod je ocert Argemy, 2230 hod e o tradičí ohňotroj ad hladiou rybía Nleduje taečí ečer e upiou EXIT Nedělí gram zače 930 hod pořadem eje děti Vtup je pte 70 Kč, No otela K 56 je pořadí šetým zdrojem a ýrobu tepla cetrlím ytmu zoboí teplem Tišoě Italoaý tepelý ýo 1018 W zajištuje potřebou tabilitu dode tepla tle rotoucí ídliště Hoy za Kuýrou a čtečě ta ídliště Pod Kěticí Ptte e, co to je ombioa ýroba eletřiy a tepla (ogeeračí jedota)? Techologie ogeeračích jedote umítěých otelě tel Děi dopraí ituace Droě No objíž a, oý emafor, další zazy jezdu, harie ozidel Vzhledem reotruci ilice Hradčaech, ter potr až do oce říja, je edea objíž a pře měty Dro Sta a hlaí řižoatce cetru mětye byl už eúoý, dooce zde došlo harii Ja teto blm Droě yřešili, jme e zeptali taroty Mgr Bočo, ter yětluje: Objíž a, ter je pře měty Dro edea od 1 duba epřetržitým ozem a oloami aut, doloa rozdělila Dro a dě poloiy, ter od ebe pram loa mylu odřízla Na zladě edeho moitoroí mimo dopraí špiču, jme dopěli ýledu průjezdu 650 aut jedom měru za hodiu Lid ze podí poloiy eice e emohli dotat do obchodu, do šoly a šoly, obča z horí poloiy zae emohli jít laři, do lry, a poštu, a úřad mětye, atd Řidiči e choali euzěě, před přechodem ezataoali, chodce igoroali, mezi erózími řidiči oloě přebíhaly yplaše děti Tuto ituaci jme e ažili yřešit rmci možotí ýpomocí pracoía mětye, terý cca 2 hodiy deě, expooa době, chodce předěl Bohužel tato jeho čiot byla ato edotačující a bylo ut zajitit, aby bylo mož pře přechod přejít terouoli deí dobu (poračoí a tr 2) Slaoti Perštejho patí obotu dopolede dobrool, celodeí 150 Kč, děti 70 Kč, ečer 80 Kč, eděle 100 Kč, děti 50 Kč Permaetí tupea a cel Slaoti (přeo) 250 Kč Hrad Perštej: 5 a Sca a 1 doří Kolbiště pódium: 900 hod e oteír hradí arel V 1000 hod začou zahajoací ceremoie, praporo how Od 1030 hod e můžete těšit a jezdecou oolicou how, (poračoí a tr 2) Poíleí tability dode tepla z o otely občay Tišoa Kotela a Hoech za Kuýrou K 56 je, zcela jedoduše řečeo, paloací motor geertorem a ýrobu eletric eergie, umožňující oučaě yrbět teplo a eletricou eergii Eletric eergie yrbě geertorem je doda do eletrizačí outay a zil teplo zía z ceu paloí palia je plm rozahu dodo přímo do rozodů cetrlího zoboí ídliště Hoy za Kuýrou Co je použito jao palio? Pro zajištěí eologicho ozu je jao palio použitý zemí ply Techologie ododu pali ogeeračí jedoty je ybaea ejmoderějším atalyztorem pali, terý zajiš uje elmi yoou úroeň eologie ozu Emie CO 2 jou zcela miimalizoy a to až a ročí úroeň roou 250 m ujetých automobilu a bezi e potřebou 7 l/100 m Viditelý efet ouřícího omía ta způobuje obah ody e pa- (poračoí a tr 2) Statia, geotechia, zaldí taeb Specilí zaldí taeb Pozemí taby Bro, Houbaloa 4, tel: , wwwximajetcz

2 publicitia VOX 13 Setí rodičů a učitele Začít polu MŠ Tišo, Horoa Na palouču Soutěž Sryt pamě Moray z ítěze V arelu Sloaho hradiště Miulčicích byly 13 čera yhlšey ýledy letošího ročíu literrí outěže mldež Vítězou I ategorie (12 15 let) e tala Mirolaa Vašíčo z Ujčoa a Vyočiě, e II ategorii (16 19 let) zopaoala loň ítěztí Magdala Špačo z Předlšteří Oamži štětí ta zělo tma, ter leto měli outěžící od 12 do 19 let zpracoat jao zaicý text dam rozahu Porota ybírala ze 154 outěžích přípěů, ter pojedaly o rodich, mezilidých ztazích, yprěly mut příběhy dobrým ocem či hýřily duhoými barami štětěy Čato ale oamži štětí yil prě otratu chílemi čerějšími Zajím-li, ja ítěz texty zějí a ja e jejich autoři tmatu zhotili, podíejte e a wwwmuzeumbreacz Prce budou zeřejěy a podzim jao literrí příloha boríu Muzea Brěa, terý i můžete a těchto trch zaoupit (fel) Ace Moraých Kíicích V pte 27 čera e o od 1900 hod u rybía pod aplí olaa začtu przdi Hur a przdiy Zi jou šolci, rodiče i prarodiče z Kíic a oolí Če taěí taů tatíy a hrzi rybía, paí pod širem, tbor aeb přiete i špeče Bohat občerteí zajištěo V případě extrmě epříziho počaí e ace eo Pro dětičy je utý latí ta () CNG arelu ČSAD Tišo (poračoí ze tr 1) ouča době jede z ejeologičtějších ozů Vedeí ČSAD pluje průběhu 4 5 let přejít a oz cca 20 oých autobuů Řidiči z řad eřejoti jitě uítají TANKOMAT Zazí může taomatu yužíat ledující možoti platby: 1 zazic arty ČSAD Tišo, ter firma yd mluí zazíy je mož taoat poho hmoty, plit CNG a umýat ozidlo 2 yužít arty CNG ytm aret, rozšířeý po cel republice u ažd plící taice 3 platbu redití artou 4 dět platbu hotooti () De 17 čera odpoledích hodich e a Doru oločaoho cetra zdraho žiotího tylu Ča ebe, Tišoě a ulici Bezručoa 21, uutečilo etí rodi dětmi z Mateř šoly Tišo, Horoa, z prí abolet třídy gramu Začít polu Příjemou eergií abit odpolede připraili ami rodiče odchzejících předšolů, jao poděoí a rozloučeí učitelami třídy Mraeečů Setí bylo i bilacoím a ohldutím za polečě žitými roy žiota mateř šole Vel díy patří zejma mamice, paí Mgr Daě Veel PhD, za zorgaizoí a aploí cel ace Setí umožili mažel Nečaoi, teří aši početou a hlučou upiu hotili e m oločaom cetru Za poytut tory a zzemí jim patří š elý dí Prí třída gramu Začít polu MŠ Tišo, Horoa, zila r 2010 díy izi paí ředitely Edity Bro o měroí pedagogic prce mateř šole a díy prci paí učitely Ey Jaroušo, ter prích třech letech hledala hodou formu realizace tohoto ýchoě zdělacího gramu aší mateř šole Program, terý lade důraz a itegroa žito učeí hrou cetrech atiit, a užší poluprci rodiou a a idiidulí přítup e aždmu dítěti, e od t doby oědčil atoli, že e podle ěho od šolího rou 2013/2014 pracuje i otatích třídch mateř šoly Vedle dětho míchu, šeobecho eelí, dobrho jídla a pití, opí čehooli a ohi a ě- Děi dopraí ituace Droě (poračoí ze tr 1) Pře přechod a hlaí dro řižoatce ede objíž a obou měrech a Dro teto oz dipozičě ezldal, ta byl adle eúoý Jao tarota, odpoěd za bezpečot občaů, jem e Slaoti Perštejho patí (poračoí ze tr 1) leduje žoglr a ejlíř V oba da dy přijede rl Jiří z Kušttu a Poděbrad, leduje ytoupeí upiy hitoricho tace, dobo hudba, rytíř ratochíle, diadlo, jezdecý rytířý turaj, šermíř předtaeí Zěreč ceremoie jou eděli 1800 hod 2 Sca a 3 doří gram začí po oba dy 1030 hod Vytoupí upia hitoricho šermu, dobo hudba, žoglř a ejlíř Deě e o od 900 do 1730 hod ýtaa Dlouh ceta za rou uměí a ultura čae poelta Jiřího z Kušttu a Poděbrad (ýpa), děti outěže a hry Deě od 900 do 1800 hod je a hradích dořích hitoricý jarmar, předděí řemeel Vtup 120 Kč, děti 60 Kč Taomat l hudby, paoala a etí až do ečerích hodi amard a uolě atmofra Neje za teto milý ečer plý přeapeí, za mal i ětší dary, terými jte přeapili a dojali, ale hlaě za to, jaou ělou partou jte byli y, milí rodiče ašich předšolčů, za to še m patří š upřímý a tý dí Učitely MŠ Tišo, Horoa Ea Jaroušo, Mgr Tereza Blešo, Reata Hačío, DiS ší žotí yžadoala italaci emaforu u přechodu pře hlaí řižoatu, ta ja je tomu u zdejší zladí šoly, aby i mohli obča a zameí putit zeleou, oz zatait a bezpečě přejít Tytž požaday byly měřoy tomu, aby mezi obce Čebí a Dro byl italo zaz jezdu ýjimou, aby řidiči jedoucí e měru od Bra do Tišoa, byli ucei dodržoat chle traoí objíž- y, tedy olem pey Čebí a jížděli Droem průběžě Na Slaoti parím laem: 5 7 Bro hl 936 hod, Krloo Pole 952 hod, Kuřim 1006 hod, Tišo 1025 hod, Doubraí 1044 hod, Nedědice 1050 hod Nazpět: Nedědice 1627 hod, Doubraí 1633 hod, Tišo 1658 hod, Kuřim 1711 hod, Krloo Pole 1725 hod,bro hl 1738 hod Nedědice: a radici je ýtaa obrazů Stailaa Bělía Krajiou řey Sraty, MEZu je ýtaa obrazů ýročí edědicho malíře Aloie Luša, e šole je tradičí ýtaa Přemyla Poodry, ýtaa fotografií Miloše Neči, čelař ýtaa dejem čelích dutů, dejí ýtaa oděích a bytoých doplňů z textilu, Modelo železice, u šoly prezetace automobilů Čerír: hod otele Dotaeíčo e tarou hudbou, je zpřítupě otel Naebezetí Pay Marie Doubraí: 5 a 6 7 je oteřea hroba hrabat Mittrowých otele hod e otele o ocert Tišoho omorího orchetru hod diadelí oubor zahraje a mětí pohdu Popela V 1500 hod e můžete těšit a muzil Noc a Karlštejě, 1800 hod ytoupí Bytřic apela Drahoí: 5 a hod je zpřítupěa aple Krita Krle hod e a oupališti o etí harmoiřů Chlb: 5 a hod je zpřítupěa aple Jaa Křtitele Křížoice: hod je galerii eriž ýtaě obrazů Uradl těrače 16 6 ezmý lapa uradl z auta Audi a ulici Klšter Tišoě, těrače Šoda je 3200 Kč Opilý cylita 17 6 byl policejí hlídou Předlšteří zatae cylita, terý adýchal 1,5 Další jízda mu byla zaza Hodil e mu eletroměr 19 6 ezmý lapa uradl přítupý eletroměr ulici Na Zahrdch Tišoě Šoda je 1000 Kč Zloděj e Sryjích 22 6 e loupal do RD zloděj Uradl růz ěci a motocyl a způobil šodu za Kč Zloděj e přizal 12 6 zataili tišoští policit Lomici Šodu Faorit a udělali otrolu V ufru auta bylo ěoli litioých aloých roštů 38letý řidič ai ezapíral, že zmizely z tišoých ulic jeho ruou Během ecelých dou měíců jich odcizil 41 Muž, terý jiou tretou čiot atoupí ýo tretu odětí obody, přišel origilí ýmluou Peězi, utržeými e běrě tarho železa, mořil dluhy u ých amardů (BTK) Na zladě iteziího jedí a předeším pa zluhou třícoti a atiity předtaitelů PČR, dopraího ipetortu Broeo, e udloti pouuly ýrazmu zlepšeí tau a hlaí droou řižoatu byl aitalo emafor a bylo upraeo dopraí začeí objíž y Pradou je, že měřoí ozidel, jedoucích a Tišo pře Malhotoice, odlehčilo dro řižoatce Ale zaz jezdu z Čebía a Dro je yřeše špatě Zača čebí řižoatce je zaryt parujícími auty a druhý zaz jezdu je půli cety mezi Čebíem a Droem, de e zače dbalý řidič em šaci otočit a rtit! (xyz) Bohdaa Kopecho, 1600 hod zače ocert Olší: 5 a hod je oteře otel Jiří Sejře: 5 a hod je oteřea aple Ay Újčo: 5 7 od 800 hod e a hřišti o turaje mal opa Smrče: hod je a hřišti olejbaloý turaj Memoril Milaa Dořa hod ohejbaloý turaj trojic Lio Cup () Poíleí tability dode tepla z o otely občay Tišoa (poračoí ze tr 1) lich a teplota eoího zduchu ( těchto dech je oz otely tměř ezazameatelý, teplota pali je během zíí tepla ižoa ze 700 C a 100 C a ýtupu z omía) Prě yo úroeň eologie ozu ogeeračích jedote a úpory primrím paliu jou důodem aazoí ogeeračích jedote Teto tred je dlouhodobě podporo praticy e šech ttech Eropy Cyrilometoděj pou a Zlobici (poračoí ze tr 1) příčých a podlých trhli a e ýměě obru rty ozoy, tz, že ozoa bude mít po reotruci zcela oý porch Proč e děl prě yí, dyž je uzaíra pře Hradčay, řidiči jou zmatei objíž ami Dotazoa taba je oučtí zamýšle reotruce il II/385 mezi Tišoem a Čebíem, tejě ta i zmíě taba Hradčaech Kompletí realizace jetu je uažoa a letoší a příští ro Vzhledem rozahu cel ace je ut chpat doča dopraí omezeí tím poje, jao ezbyt V ja fzi je reotruce Hradčaech? V Hradčaech jou uložey obě aalizace (deš o SÚS, plašo Obec) a pře lto budou bíhat prce a amot otruci il II/385, autobuoých zliech a paroacích tích No tišo otela ogeerací e ohledem a její techologicou úroeň, alitu a způob edeí dooce bojoala až do file mezi jety rou a to již dactm ročíu aety Projet rou, terou aždoročě yhlašuje Teplre družeí Če Republiy I dyž e aoec teto jet ebojoal mezi ítěze, chpeme to jao potrzeí toho, že ombioa ýroba eletric eergie a tepla i Tišoě je u cetou Velmi důležit je, že jet o otely aazuje a dlouhodob ply Tišoě, počít apojeím dalších ploaých bytoých domů a ulici Dlouh a umoží apojeí objetů Cetra ocilích lužeb (pezioů), V obotu 5 čerece budou arelu íti účatíci Cyrilometoděj pouti u S Klimeta, i další hot, ter bude Kolibě připraeo občerteí Přírodí arel Zlobice je býalý ojeý tor u obce Malhotoice V ezoě e štěíci ezmí e šetrým choem ocí a oz, mohou aštíit občerteí Kolibě, yužít abídu ubytoí ebo i oupit ozí a očí ýroby Nštěy domlouejte e Zuzaou Jíhlacoou, tel V ouča době bíh reotruce ilice mezi Lipůou (za hřbitoem) a Nuzířoem V tomto úeu je uzaíra ešerý oz až do 31 7 Na Zlobici e dotaete autem po cetě z Malhotoic odboča před arelem zeměděl polečoti Agri, a oci eice měrem a Nuzířo Během przdi bude mimo ploaých ací Koliba zaře () Policie a děti V rmci preetiího ýuoho gramu děti e miulých dech uutečilo ěoli ště dětí ze zladích šol a odděleí Policie Tišo Prohldly i policejí techiu a ybaeí, yzoušely oučt ýzbroje, zoumaly policejí auto, motoru Policit odpoídali dětem a růz otzy a poučili je o bezpečotím choí a ilici i mimo i Na fotografii jou děti ze ZŠ 28 říja Tišoě () Uzaíra ilice Tišoě V uedem mítě byla od podělí 16 6 uzaíra a ic e edělalo, žd taebí prce, ja je to mož???? K tto ituaci došlo omylem, dy firma, ter zhotoitele řeše taby yřizoala dopraí začeí po dobu ýtaby, iiciatiě oadila přechod DZ přeě podle data pooleí uzaíry, i dyž prce tam započou až 24 6 Z ašeho popudu byly šechy začy zrušey až do započetí prací Prce byly utečě zahjey 24 6, icmě do t doby byla zbytečě a íce ež týde ytořea ituace zazu jezdu Zazo začy byly čaem ice pootočey mimo měr jízdy, ji ale zůtaly aitaloa (iz foto) V ouča dopraí ituaci a Tišou je tao iiciatia firmy tretuhod (xyz) de tající zdroje tepla jou e zcela haarijím tau A co je aše zazíy ejdůležitější? Eoomia ozu ogeeračích jedote dlouhodobě zajiš uje ižoí tlých ladů ceě tepla Joef Vrba, jedatel polečoti TEPLO T ro (PR)

3 VOX 13 ultura 3 Za yědčeí a ýlet Sttí zme Lyice: čeru je oteřeo deě mimo podělí e šedí dy hod, o íedech hod, čereci bude oteřeo mimo podělí hod Přítup je ta zmec zahrada Vtup pl je 90 Kč, eior 70 Kč, děti 6 15 a tudety a ZTP 60 Kč Veriží bude oteřea hod reeačím alou retropetií ýtaa děl předího čeho malíře a lyicho roda Jaa Hrušy I memoriam Ja Hruša V obotu 28 čera 1800 hod e a 1 doří zmu o ocert Odřeje Haely a jeho Melody Maer Perly igu 2 Vtup 350 Kč Rezerace a poladě, tel Ve dech 28 a 29 čera hod jou připraey Lyic ferie otýmoa hlídy V muzeu a Jugmaoě ulici je iděí expozice obrazů Odaz Joefa Jambora mětu Tišou Malíř Joef Jambor odzal mětu celem 40 obrazů, 14 drob grafiy, 4 reby a 7 obrazů z torby jiých malířů U příležitoti oteřeí tl ýtay Jamboroa odazu jeho ateliru roce 1965 daroala mětu, doplěí expozice, další předměty z malířoy pozůtaloti umělcoa mažela paí Božea Jamboro Do 29 čera můžete aštíit ýtau Dr Vladimír Joef Prochza, ter je ěoa tišomu občau, ědci, pioateli a přeladateli eropho ýzamu Do 30 čera je arě muzea iděí ýtaa fotografií Mirolaa Slhy Zataeí ětla/pohybu Až do 24 rpa e muzeu o ýtaa Geerl Maria Lagiewicz V roce 2013 uplyulo 150 let od ěoliatýdeího edobroolho pobytu geerla, ditto- Mora zem muzeum ze Měty Lomice ze a ýtau obrazů a leěých ariací Martiy Fialo, ter potr do 29 čera Další ýtaa fotografií Jaromíra Noa a obrazů Milaa Topiy bude zahjea laotí eri- V eděli 29 čera 1500 hod e a 1 doří zmu o elý rytířý turaj a oích Hold Jiřímu z Kušttu Vtup 60 Kč Zme Rjec-Jetřebí: čeru oteřeo deě mimo podělí hod, čereci deě mimo podělí hod Ve dech 3 6 čerece e o ýtaa letích ěti a byli Satoj ítí V pte 4 čerece jou a gramu očí hlídy Agelia, marýza adělů, podí diadelí a šermíř upiy Exuli Začty jou 1900, 2000, 2100 a 2200 hod Nut rezerace a tel Hrad Perštej: e dech 5 a 6 čerece e oají Slaoti Perštejho patí V tyto dy je primrí gram a dořích, a ěž je uto zaplatit tup a ormlí hlído ra polho Ledoho potí r 1863, Tišoě Od 1 čerece do 14 zří e arě muzea o ýtaa Kreby Kritýy Hriadelo, mlad ýtarice z Nedědice, ter je autorou ilutrací ih Z Nedědice ta a oec ěta ebo Slzy a lzičy Oteřeo je úterý pte , obotu , eděli Kulturí ace Tišoě V pte 18 čerece e 2000 hod e a zahradě MěKS o ocert VOILA! Vie la ouelle chao fraçaie! Jeda z hězd letošího fetialu Uited of Ilad Prague 2014 bude i Tišoě! Taletoa zpěača, Zdea Tralco, přeapí u eídaým jeem, terý trefě pojmeoala jeda z příziyň ouboru jao frech itage jazzie pop muic Vtupey zaoupíte ihupectí paí Rašo ebo acelři MěKS za 80 Kč, a mítě pa za 110 Kč (oo) Dietrichteiý palc (Zelý trh 8, Bro) abízí ýtau Domo za Vel ly, a ter e dozíte, ja e žilo za prí ěto ly mimo bojiště Výtaa, ter e o apli Palce šlechtiče, Kobliž 1, Bro) m ze Utrňte e ad oudem lečých do a irotů 1 ěto la z pohledu zzemí Na obě ýtay je oteřeo úterý , tředa pte , obota a eděle hod MZM e touto formou připojuje uitímu jetu Vel la, terý připomí letoší tolet ýročí arajeho atettu Spolupracuje a ěm 9 ýzamých pamě oých ititucí V Pailou Athropo e obotu 28 čera od 1300 do 1600 hod o derira ýtay Dobrodruž Afria očima cetoatelů Připrae je zbaý gram rodiče a děti, e term bude ometoa hlída iteratií ýtay, ýtarý worhop aj Pailo m oteřeo úterý pte , o íedu hod (fel) ží ulturím gramem pte 11 čerece 1700 hod Výtaa potr do 27 čerece, oteřeo je o íedech hod Otatí štěy po dohodě a Úřadu mětye, tel (o) tray I, II a III jou ozoy pouze jao doplňo (oruh IV je zcela mimo oz) Podrobý gram ajdete a tr 2 Mět muzeum a galerie Břecla připrailo ýtau, e ter předtauje čeho ýtaría a ilutrtora 20 tol Joefa Ladu Až do 14 zří mají štěíci možot obdioat 165 Ladoých děl, ze šech jeho tůrčích období Zlad toří ejzmější díla z tz ol torby potay odíů, ruale, maleb eic rajia olem rodých Hruic, lido zyy či děti při eoých zbach Vol torba je doplěa raými rebami, růz čaopiy, ještě letech před prí ětoou lou a další podtat čt ýtay patří ejzmějším dětým ilutracím Oteřeo je od úterý do eděle hod (fel) Hězdra a plaetrium Bro čereci Podělí a úterý zařeo Středa pte 1800 hod je hlída exploratoria, 2000 hod e le malho plaetria o pořad Neuěřitel Bro, 2130 hod pozoroí ečerí oblohy Každý pte je 1815 hod le malho plaetria pořad Relaxace pod hězdami, 1900 hod je a terae pořad Jóga a hězdrě Sobota a eděle je zařeo (fel) Výtay muzeu měta Tišoa hod Vtup do muzea je 30/15 Kč Muzeum připrauje ýtau o Karaoě diadle a ochoticm diadelictí a Tišou Touto cetou í, poud byte doma alezli fotografie, případě platy, idea ebo zuo ahry, ter jte mož i zdědili, olejte a tel ebo pište a Dopoud ebyla upořda ýtaa, ai publiace o tomto tmatu V příštím roce uplye od založeí Karaoa diadla 65 let (HUSK) Od rou 2001 e Litíoě praidelě o Celottí olo outěže ZUŠ jazzo a otatí orchetry Supia Uditortio z Tišoa po ítěztí rajm ole tto outěže, ter e oalo dubu Kyjoě, potoupila mezi 32 ejlepších jazzoých apel republice a yjela reprezetoat Tišo pte 13 čera Kapela, oureci ejlepších jazzoých apel z cel republiy, zíala druh míto Jao milý bou tomuto fataticmu úpěchu zíal ještě bejamíe aší apely, hrč a cajo a perue Kryštof Kubt zlští oceěí za mimořdý iterpretačí ýo Je mi ctí, že e mi poedlo azat a pedagogic úpěchy mho ělho olegy a býalho a- Výběr z oých ih MěK Tišo Tel Stříbro apelu UNDISTORTION Reprezetace apely ZUŠ Tišo Celottím ole jazzoých orchetrů těchto outěžích zíal e tarou Ha-apelou, de jem půobil jao ytarita, prí míto a oou Ha-apelou, ter půobí dode a je tlicí a tišo hudebí cě, třetí míto Naším tříbrem e bíra apelích medailí zompletoala KINSELLA, Sophie Víed přteli Dramaticý příběh KOLEČKO, Jiří Douše ía Vío dobrý přítel LONG, Julie-Ae Hřích barě lilie Oud mlad taečice MLYNÁŘOVÁ, Marcela Požitřa Úmě příběhy NUTTING, Alia Tampa Příběh mlad učitely PETŘÍKOVÁ, Irea Štětí a doah Przdiy Lodýě RICHTEROVÁ, Jaa Zahrada Sfra Rom o lce SCANLAN, Patricia Měto díe Příběh tří mladých že SCHEJBALOVÁ, Thea Zoufalec Žiotí příběh Joefa SMITH, L J Říše temot Čerý úit Detetia Půjčoí doba o przdich Odděleí dopěl i dět odděleí Podělí Středa BUDE ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE ZCELA UZAVŘENO () V galerii Křížoicích e do 29 čera o ýtaa obrazů Ey Chmelo V obotu 5 čerece 1500 hod bude eriží zahjea ýtaa obrazů Bohdaa Kopecho V 1600 hod leduje jazzoý ocert Hrají: Ja Dalecý, Vilm Spila, Vicec Kummer Celou ezou je tž přítup tl expozice Zdeňa Machča V čeru a čereci je oteřeo e čtrte, pte, obotu a eděli hod Ve ty je oteřeo jao eděli (o) Letí boro díla pelía Ladilaa Halía, terý Přij te a ýtay do yagogy Lomicý Sbor Diharmoicých amatrů pořd ocerty 7 letí boro díly 2014 Kocert borů a letorů e o e čtrte 3 čerece e 2000 hod yagoze V pte 4 čerece e 2000 hod retauraci u ooloy ( případě deště ooloa) bude Bac Pozí do Železho Na začtu letoší przdio ýtaí ezoy připrail KPVU Tišoě e poluprci OÚ Želez ýtau, azaou Obrazy a platiy ze ouromých bíre Na ýtaě budou eje ýtar díla umělců regiou, ale ta cel řada dalších, ter e taly oučtí bíre regiolích běratelů Nelze yjmeoat šechy umělce, Naštite Jamborou galerii Club Ecape Kuřimi Bigbíto oc Železm V obotu 28 čera od 1900 hod e arelu Hora o již VII bigbíto oc Vtup 150 Kč () Vel poděoí patří mým muziatům, teří byli ochoti přitoupit a hraí a rozíjeí těžých partů, ter ě píši Dozali, že jou eje ělí hrči, ale hlaě muziati citliou duší a hudebí empatií Kapela Uditortio ehraje ždý maitream, jde i ou latí origilí cetou Je leh adit a podbíziot a a ešole ucho ozumího poluchače Plaat ti udu yžaduje mohem ětší ytralot a houžeatot, aíc cíl je ejitý Jem moc rd, že e m aše poleč, trd prce yplatila a alepoň a celottí úroi jme i ydobyli pochopeí, uzaí a eliý repet A do že mi to pomohl a adle bude pomhat plit moje muziat y? Eliša Kohouto příč flta, Haa Sleřo houle, Odra Chaloý ytara, Jae Mač eyboard, Míša Himmer baytara a Kryšta Kubt cajo, perue Mare Kubt, apelí Uditortio A je to doma! Side Big Bad Praha Vtup 80 Kč V eděli 6 čerece 1400 hod e o yagoze zěrečý ocert boroých atelirů a emiře óloho zpěu Vtup 90 Kč, důchodci/tudeti/ztp 60 Kč, děti do 10 let zdarma () ta jeom ue me, že zde bude ta přítoma torba aad malíře Aloie Luša, od jeho mrti uplyulo 30 let Výtaa, ter e o Kulturím domě, bude zahjea eriží obotu 28 čera e 14 hod Oteřea bude deě od 1400 do 1730 hod a aštíit ji můžete až do 20 čerece Mirola Palí V tišo galerii, a ulici Brě, e o ýtaa (NE)- ZKRESLENÁ REALITA: tiografie Lu a Tioho Malíř, fotograf a grafi Ludě Tioý (ar 1963) pochzí z Tišoa, ale od rou 1987 žije Nizozemí Je čleem umělecých družeí Lare-Blaricum a Arte Temporale Buumu Jeho umělec měřoí oliilo rodi zzemí, otec byl fotograf a filmař, trýc Ludí Voeš ( ) patřil elmi zajímaým oobotem čeho ýtarho uměí Mezi prí rdce a ritiy řadí autor i zm tišo malíře Pala Mareše a Fratiša Štěpa V tiografiích, ja díla autor ozačuje, m z říše ů etupují zlští bytoti, lid i zířata přeapujících ouilotech a zleží je a, ja jim budeme rozumět Oteřeo je e tředu hod, čt a p hod o a e hod Pro štěu mimo oteírací dobu olejte tel (HUSK) Obraz Lu a Tioho V pte 27 čera e lubu a zmu o Przdio Oldie Party DJ Flah Přij te přiítat przdiy Vtup do 2100 hod zdarma, pa 30 Kč V obotu 28 čera e o Mix&Oldie Prty DJ Flah Hity a pří Vtup zdarma Každ úterý od 1900 hod je Hopodý íz Setate tým o maximlím počtu 8 lidí a polečě budete pt odpoědi a otzy Výledy budou průběžě yhodocoy, a zěr přijde yhlšeí ýledů a zajíma cey ejlepší týmy V pte 4 čerece e o Summer Dace party & Mix DJ George Oldie dace party taečími dico hity z let Vtup zdarma V pte 11 čerece 1915 hod e o Kuřimý bě fetial filmoho hororu (1915 hod Odpad!, 1935 hod Zrůdy (Frea), USA, 2110 hod V zajetí dmoů, 2320 hod Vymítač bla, 130 hod Hodioý mažel, Čeo Cea za celou aci: 120 Kč V obotu 12 čerece je a gramu Summer Dace party & Mix DJ George Prty taečími dico hity z let až do deša Vtup zdarma (fel) Výtaa Předlšteří V muzeu můžete aštíit ýtau Slo Jaa Exara Jeho platiy doplňuje oubor reeb, ichž e jeuje ěžet a beztředot padu a maleb Výtaa potr do 28 zří Oteřeo je deě mimo podělí a hod (HUSK) KINO rata TIŠNOV Čt ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ Komedie Jaa Hřebeja P JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Dobrodružtí z iig eice P TRANSFORMERS: ZÁNIK Poračoí úpěš rie Ne JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Dobrodružtí z iig eice Ne TRANSFORMERS: ZÁNIK Poračoí úpěš rie LETNÍ KINO So AVATAR Nejúpěšější film šech dob St OKRESNÍ PŘEBOR Komedie St PŘÍBĚH KMOTRA Ačí rimi příběh So VEJŠKA Oudy grafi ů z Gymplu St ANGELIKA No fracouz zpracoí ()

4 izerce VOX 13 HARTMANN - RICO a Společot HARTMANN - RICO a patří počtem 1400 zamětaců mezi ejýzamější ýrobce a ditributory zdraoticho materilu a hygieicho zboží Če republice Společot je oučtí mezirodí upiy HARTMANN, ter je zatoupea moha eropých i mimoeropých zemích Nyí obazujeme a zodě e Veer Bítýšce pozici: Dělí / Dělice e ýrobě Nplň prce: Přípraa ompoetů ýrobu Kompletace operačích etů Prce tříměm ozu Požadujeme: Výučí lit Maulí zručot Chu pracoat Dobrý zdraotí ta Bezúhoot, polehliot, zodpoědot Zajištěí latí dopray Ntup ihed Nabízíme: Za alití prci odpoídající mzdu Fiačí zýhoděí za měý oz, prce čitm tředí 5 týdů doole Zodí traoí, firemí ýroby za zamětaec cey a další ýhody Prci čitm tředí Iformace o pozici: Míto pracoiště: Typ pracoího poměru: Dla pracoího poměru: Typ mluího ztahu: Pozice je hod abolety Veer Bítýša Prce a plý úaze Na dobu určitou Pracoí mloua Kotat: HARTMANN - RICO a Maaryoo mětí 77, Veer Bítýša, Če republia Dro upoy! Prodeja GOLD Baaa m Komeho 146, Tišo, obdaroaý i ybere m y ušetříte 10 % apř za upo ceě 500 Kč zaplatíte 450 Kč Jme dceřiou polečotí ěmec upiy Wera a e trojírem oboru patříme e ěto špičce V Če republice půobíme od rou 1995, zabýme e ýrobou yoce alitího utahoacího řadí feiolí použití Jme certifioi dle orem ISO 9001 a V ouča době zamětme 550 pracoíů Pro poíleí ašeho týmu yí hledme pracoíy ebo pracoice a tyto pozice: TECHNOLOG TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ) / VEDOUCÍ LABORATOŘE Nplň prce: poluprce při řešeí techicých i techologicých blmů e ýrobě (zejma alíra, porcho úpray) ytřeí a oěřeí techologicých potupů tepel zpracoí oých ýrobů poluprce při ytřeí zušebích plů oých ýrobů řešeí amotatých úolů oblati optimalizace potupů, techologií tepelho zpracoí poradetí odděleí ýoje Němecu oblati tepelho zpracoí, zouše materilů otrola ality tupího materilu dle techicých přejímacích podmíe, řešeí relamací dodaateli oceli edeí laboratoře (oleti 4 pracoíů), dohled ad dodržoím a plěím požadaů iterích orem mechaicých latotí po tepelm zpracoí, řešeí ehod poluprce a zajištěí předepaých alibrací zařízeí poluprce při zaděí oých techologií/ýrobů do ýroby, příp při jejich změch poluprce při zaděí OHSAS omuiace olegy z ěmec mateř polečoti ýpočty trojích čaů, příp orem prce Požadujeme: VŠ e zaměřeím a materilo ižeýrtí zalot techicých materilů, metalografie ooých materilů a hodoceí trutur, zoušeí mechaicých latotí ooých materilů zaloti z oblati trojíre ýroby, techologie tepelho zpracoí oů, porchoých úpra (mechaicých, chemicých) mi 2 roy praxe oboru zalot ěmecho ebo aglicho jazya orgaizačí chopoti amotatot i chopot týmo prce TECHNOLOG / PROJEKTOVÝ INŽENÝR PRO OBLAST VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ Nplň prce: řešeí amotatých úolů oblati optimalizace potupů řešeí techicých a techologicých blmů da oblati omuiace ěmecou mateřou polečotí jeto čiot (apř e poluprci ýrobci třioacích forem) ýpočty trojích čaů, ytřeí orem prce Požadujeme: SŠ/VŠ zdělí techicho měru (zaměřeí a zpracoí platů ýhodou) atií zalot ěmecho jazya zušeoti techologií zpracoí platů (třioí platů, motž platoých dílů) zušeoti upořdím pracoiště oblati motže platoých dílů zušeoti z oblati jetoí třioacích forem a otruce třioacích dílů zušeoti e třioím dílů a zazu omuiatií a orgaizačí chopoti, chopot amotat i týmo prce Uítme: zalot CAD praxi oboru Pro tyto pozice abízíme: zajímaou prci, možot oobího růtu, beefity (týde doole aíc, šoleí, po zapracoí přípěe a žiotí ebo pezijí připojištěí) zzemí mezirodí polečoti mzdo ohodoceí odpoídající hleda pozici Poud V aše abída oloila, zašlete píemou ždot polu žiotopiem a adreu: Wera Wer ro, Ndraží 1403, Bytřice ad Perštejem, rep Další dotazy rdi zodpoíme a tel , wwwwerawercz

5 VOX 13 izerce Cetrum Tišo Gold Baaa bižutrie VŮZ, CO MÁ ŠŤÁVU Caf SIESTA curra LR-eri mobily, počítače TOM adeřictí, holičtí Kout dm móda GotiKa dro zboží Kout p ofece Hypocetrum Modr pyramidy Zjemci o jem omerčích tor a hlídu otatujte tel ebo pište a Á RN A CUKR RNA VÁ A KA Kombioa potřeba a emie CO2 ozu Rapid Spacebac: 3,8 5,8 l/100 m, g/m ŠKODA Rapid Spacebac Freh 1,2 TSI již od Kč e ŠKODA Fiace od ŠoFINu Kompatí ůz Dyamicý deig ŠKODA Rapid Spacebac Freh motorem 1,2 TSI/63 W, limatizací, rdiem Blue, předími mlhoami, šeti airbagy a dloužeou zruou a 5 let Se ŠKODA Fiace od ŠoFINu již od Kč Naštite ho autorizoaho dejce ŠKODA a objedejte i tetoací jízdu oda-autocz autorizoaý dejce ozů ŠKODA: štěě ca f ta Zaemaebízíme ie AD E ELCOL B y d l čoo ii b e l g i c z f Co r y a C r y u g i č f y o y z a oold al čoold íč y, baget č ě chleb y r b a it ručě ruhy y a pr ňo meu y tí em cream h a d c d a í r i r i z, o ů r či oj e t to p r ůdl, p e, amare, l eí m ě e f f o m í c h a m e d o í, š t c y, e b o u a, jaho da, b a o l č p p Fr a a e ail o 14 6, h h e o y m Ko m / , m i l o / e Tiš po p Hiezdolaoa Bro Tel: autopetrumacccz RapidSB_Freh_II_white_MRO_A4 210x297 db856fe511a94336b2e84ee6d2caebf9_idd 1 4/25/2014 1:27:48 AM Byty jmu: 1/ byt 2+, 59 m2 plu atrium, I patro, Tišoě a m Komeho Njem 6000 Kč + iao Volý od / adtadardí byt 3+1, 2x WC, latí ÚT, 132 m2, teraa, Tišoě a m Komeho Njem Kč + iao Volý od Iformace a tel: ebo a Mět ulturí tředio Tišo yhlašuje ýběro řízeí a pozici Tišo, dům U Baa, m Komeho 122 Tel , wwwbaaatraelcz Dramaturg Produčí Editor TN a TT Podrob iformace o pozici a wwwmetiocz Nležitoti přihlšy: truturoaý žiotopi motiačí dopi píemý ouhla e zpracoím oobích údajů účely tohoto ýběroho řízeí e mylu zoa č 101/ 2000 Sb o ochraě údajů platm zěí LETECKÉ EUROVÍKENDY čeým průodcem ATHÉNY 5 8 zří Kč PAŘÍŽ rpa Kč BARCELONA Iformace o uede pozici poytuje Martia Palíčo, Přihlšy podejte ejpozději do , poštou a adreu MěKS, Mlý 152, Tišo, ebo em Prodeja ozoa acelř LISABON Ihed jmu Paži Cetrum Pošleme ìam! 22 m2 + zzemí, č oc zařízeí, dříe dět zboží Tel zří Kč 9 12 říja Kč Ihed jmu itríy a mětí Komeho a fadch a Paži Cetrum Tel , Prodm FORD F150 HARLEY DAVIDSON, r 2010, do ozu 2011, dooz z USA, ČR 1 majitel, m, omilec 5,4 l Bezi + Flex Fuel, 4x4 uzěrou, yhřía i limatizoa edadla, iterir ůže Harley Daido, yuoací prahy, audio SONY, šíbr, lit ola 22" Harley Daido, letí i zimí peu Kryt orby Cea: Kč + DPH Tel blety, PC Notebooy, ta ty, toery tiry, iou Nechejte m Vaše taroti počítači! wwweri-pccz tel Bezručoa 21, Tišo Pro o call cetrum přijmeme telefoity/ty z Bra a oolí Ieta Muilo Proajmu luý byt 2+KK Tiš- oě, ul K Čimperu, 2 podlaží, oučtí je lep, očrra, balo Cea 6500 Kč + iao (cca 2200 Kč) Byt olý od 15 7 Tel Fiat Puto 5-deroe oou STK, oteřeo 8-17 hodi Prodm piao Petrof Pě, zachoal Cea dohodou Tel Prodm elice leě třídílou říň bílou a a bocích je tapeta dřeěým zorem, hod a chalupu ýša 180 cm, šířa 150 cm, hlouba 55 cm Tel Prodm yza bíry zoů 1930, 31, 32, 44, 57, Od 1999 eyza Za ymbolicou ceu Tel Prodm o (zabale) hliío žaluzie Rolux od Ootylu (chyb objeda) Na eliot la oě (šíře cm, dla až 118 cm) Celem 15, možo i jedotliě Půodí cea 550 Kč/ Nyí za 250 Kč/ Tel Prodm mrazicí box a opečoou zmrzliu (pět boxů) Tel Prodm (z důodu těhoí) torou rohoou říň HOPEN Iea tředě hědou, e zrcadloými deřmi Sříň je tar 4 roy a je jao o Cea dohodou Tel přepi je 800 Kč, za 17 ti Kč Tel Prodm Felicia OA M1 HB-5 Hatehbac 1,9 motor Volage AG SRN, metal modrofialo, STK do IV 2015, Taž zařízeí, 10 oých oučtí Li poplate zaplace Cea do Kč Tel Prodm ama a PB úz erze, bomba uitř, mož ařit i eu Cea dle dohody Tel Prodm mraz pultoý horí Koupím pohledice, zpalo, ío polehliý I zěřiu apod fezo lepy (zmy) Cea dle dohody Tel Tel mob

6 VOX 13 publicitia + izerce Možoti oupí oolí Koupaliště Tišo zahjeí ozu bude 1 čerece, poud ebude hodě špat počaí doočoací taebí prce Pro štěíy bude prí 4 dy (úterý až pte) tup zdarma Oteřeo bude podělí čtrte hod, pte a obotu hod, eděli hod Změy, ter jou idět baz oupaliště oprae lamiací, bazoý ochoz (dlažba ahradila půodí beto), 4 o brodíta a o eoí prchy, přibylo mal dět píoiště a další drob úpray teru U bazu, toru o- Sportoí arel Saliča ho oploceí, budou o laičy a lehta Vtup dopělí 50 Kč, děti do 15 let a eioři 25 Kč, děti do 6 let 10 Kč, dopělí po 16 hod 40 Kč Děti do 15 let a eioři po 16 hod 20 Kč, rodi tup 2 dopělí + 3 děti do 15 let 100 Kč Permaetu dopěl (20 tupů) pořídíte za 700 Kč, 10 tupů za 380 Kč, děti do 15 let a eioři zaplatí za permaetu (20 tupů) 350 Kč, (10 tupů) 190 Kč, permaeta děti do 6 let (20 tupů) 140 Kč, (10 tupů) 80 Kč Slea držitele průazu ZTP 10 Kč, lea rodi pay dopělí 33 %, děti 50 % K zapůjčeí bude herí zařízeí olejbal 100 Kč/hod, tolí tei 40 Kč/hod, petaque a ru užely 20 Kč/hod Vodí drž Bělči yužijte letí oupí arelu požrí drže, de je ybudoaý i te rychlho občerteí Oteřeo je deě od 14 hod ( případě epříziho počaí od 17 hod) Děti mohou yužít mal brouzdaliště a dětý oute Vtup je dobrool a jeho ýtěže je použit a údržbu zeleě, up chemilií a oz filtračího zařízeí Proto bude edeí obce Běleč rdo za aždý přípěe od štěíů, za terý předem děují Přije te do Bělče trit příjemý letí de, třeba i autobuem IDS, terý do obce zajíždí ěolirt deě Vtup do arelu je a latí ebezpečí!!! Sportoí arel Saliča ede jao požrí drž, je připrae štěíy, ale a latí ebezpečí Je opraeo dět brouzdaliště Vtup dopělí 30 Kč, děti 15 Kč Oteřeo je od 900 hod Koupaliště Kuřim letí arel abízí čitou odu, atrace děti, alití občerteí a uprae tríy dooalý odpočie a luíču i e tíu Využít můžete dět hřiště, rodiou luzau o dlce 10 m K dipozici je 50m baz epraidelho taru hloubou 0,7 1,8 m, dět brouzdaliště hloubou cm, od- í hřib, dět hřiště, 2 urty a plžoý olejbal (rezerace urtů a Občerteí je zajištěo z letího baru a dle tředictím řady amotatých tů, umítěých a traat ploše u bazů Koupaliště je udržoa a poytuje lid tředí feiolími plačíy Přímo u arelu jou paroací míta a ta autobuo zaty Oteřeo je e šedí dy hod, o íedu hod Celodeí tup dopělho 70 Kč, íže 55 Kč, rodi 185 Kč (red) Koupaliště Kuřimi! m a ì e em l š o P Tišo, dům U Baa m Komeho 122 GSM wwwbaaatraelcz Autorizoa Autorizoa eriy eriyrozumí rozumí Vašemu Vašemuozu ozu ŠKODA ŠKODAejlpe ejlpe Autorizoa eriy rozumí Vašemu ozu ŠKODA ejlpe ůz zme ůz zme ůz zme do poledího ůz zme do poledího detailu do poledího detailu do poledího ůz ůzzme zme ůz zme do dopoledího poledíhodetailu do detailu poledího detailu Vybírte Vybírte i i pečliě pečliě laře laře Vybírte i pečliě laře ejbližší? ejbližší? Zažte, Zažte, omu omu ěříte ěříte ejbližší? Zažte, omu ěříte dodo pče pče rodiý rodiý ůz ůz Věřte Věřte do pče rodiý ůz Věřte těm, těm, teří teří mají mají eje eje špičo špičo těm, teří mají eje špičo zdělí zdělí a yiající a yiající odborou odborou zdělí a yiající odborou praxi, praxi, ale ale předeším předeším zají zají ůz praxi, ůz ale předeším zají ůz dooale dooale jižjiž odod jeho jeho arozeí arozeí dooale již od jeho arozeí VV ašem ašem autorizoam autorizoam eriu eriu V ašem autorizoam eriu poytujeme poytujeme ompletí ompletí eri eri poytujeme ompletí eri ozy ozy ŠKODA ŠKODA Mme Mme ejmoderější ejmoderější ozy ŠKODA Mme ejmoderější erií erií ybaeí ybaeí a oldme a oldmeerií ybaeí a oldme atulí atulí techologic techologic potupy potupy atulí techologic potupy předepa předepa ýrobcem ýrobcem Pro Pro tarší tarší předepa ýrobcem Pro tarší ročíy ročíy garatujeme garatujeme dotate dotate ročíy garatujeme dotate autorizoaý erií parter alitích alitích dílů dílů zeze ortimetu ortimetu alitích dílů ze ortimetu autorizoaý erií parter ŠKODA: ŠKODA ŠKODA a a ozy ozy tarší tarší 4 let 4erií letškoda a ozy tarší 4 leterií parter autorizoaý parter ŠKODA: autorizoaý ýhod ýhod cey cey díy díy Šeo Šeo ížce ížce ýhod cey díy Šeo ížce pl pl le le pl le Hiezdolaoa 3 00 Bro Hiezdolaoa autopetrumacccz 627 Hiezdolaoa 3 00 Pro Pro íce íce iformací iformací otatujte otatujte ProBro íce iformací otatujte Hiezdolaoa 3 autopetrumacccz Bro 627číle 00 Bro aa telefoím telefoím číle číle a telefoím autopetrumacccz autopetrumacccz ebo ebo aa wwwoda-autocz wwwoda-autocz ebo a wwwoda-autocz C2_ZameVaVuz_DYN_r_1f46f489fa114a6ca45f73 autorizoaý autorizoaý erií erií parter parter ŠKODA: ŠKODA: autorizoaý erií parter ŠKODA: C2_ZameVaVuz_DYN_r_1f46f489fa114a6ca45f73e _idd 1 C2_ZameVaVuz_DYN_r_1f46f489fa114a6ca45f73e _idd 1 C2_ZameVaVuz_DYN_r_1f46f489fa114a6ca45f73

7 VOX 13 aši olou chíli Vodř (21 lede 19 úor) Nido ad mi ebude tt bičem a ai ebudete mít pocit, že trdě pracujete Prce zajím a baí, taže motiace bude přichzet ama od ebe Ryby (20 úor 20 březe) Ploali jte i domcí prce, ale oje ply změíte Cítíte e příliš dobře a to, abyte marili ča úlidem oobí šarm m bude oteírat deře Sopec (21 březe 20 dube) Do regeerace těla i duše ložíte emalou fiačí čtu Ietice je to rat, zdraí m bude ěle loužit Měli byte mě mluit a íce alouchat Bý (21 dube 20 ěte) Služebí ceta do zahraičí ebo letí prce au-pair m přieou zajíma zžity Nemuejí e týat ýhradě prce Zajímají jedici pohutými oudy Blížeci (21 ěte 21 čere) Mte příležitot zabodoat zamětí Zíte ce otaty, o terých e může ebezpeč oureci jeom zdt Ra (22 čere 22 čereec) Důledě e yhýbejte šem treoým ituacím, ty m ůbec epíají Potřebujete ěoho, omu byte e mohli ěřit e ými tarotmi Výročí a data hitorii 26 čere: 1997 pioatela Joae Rowligo popr eřejě publioala ihu Harry Potter 27 čere: 1836 arodil e Fratiše Joef Studiča, čeý matemati ( ) 28 čere: 1912 zemřel Joef Vcla Slde, čeý pioatel (* ) 29 čere: 1793 arodil e Joef Reel, ylezce lodího šroubu ( ) 30 čere: 1894 Lodýě byl laotě oteře Tower Bridge pře řeu Temži 1 čereec: 1903 odtartoal prí ročí cyliticho zodu Tour de Frace 3 čereec: 1847 zemřel Matěj Kopecý, čeý loutoý diadelí (* ) Le (23 čereec 23 rpe) Vaše chopot radoat e ze žiota bude perfetí Vaše rozjařeot epoleí ai zamětí, de budete eele tipoat Paa (24 rpe 23 zří) Měli byte e aučit odmítat De ami cítíte, že ěteří lid yužíají, edožete e jim ale idy zepřít Mte hodě elu a íly, žd prce m eadí Vhy (24 zří 23 říje) Mezi ými přteli objeíte hotoý polad, zd e, že jte toho čloěa miuloti eprem podceili Staete e jeho elým dlužíem Štír (24 říje 22 litopad) Pozor a růz úrazy, bu te opatrí Určitě byte eradi trili lto emocici, zatímco otatí e budou bait a horch ebo u ody Střelec (23 litopad 21 iec) Nhl změa zamětí bude úpěš pl je myšleý do ebemeších detailů Zte ou ceu a eechte e iým yužíat Kozoroh (22 iec 20 lede) Chytte-li e yřešit ějaý blm, hězdy m to příliš euadí Nažhate mozo zity a mylete šecha a ti (BTK) 1854 arodil e Leoš Jače, čeý hudebí ladatel ( ) 5 čereec: 863 příchod loaých ěrozětů Cyrila a Metoděje a Velou Morau 6 čereec: 1415 podle rozhodutí oticho ocilu byl Ja Hu, jaožto acíř, uple a břehu Rýa 9 čereec: 1357 Karel IV položil zladí me Karloa motu Praze 12 čereec: 1932 zemřel Tomš Ba a, čeý podiatel, zaladatel obuic firmy Ba a (* ) 14 čereec: 1939 arodil e Karel Gott, čeý zpě 1939 zemřel Alfo Mucha, čeý eceí malíř (* ) () 3 Způoby oddlužeí dej majetu ebo pětiletý pltoý aledř Dle iolečího zoa je íce Zpeěžeí majeto podtaty způobů řešeí úpadu ebo hrozícího dlužía dlužíoy příjmy ejou úpadu dlužía Jed e o o- dotčey, dochzí deji majetu ur, reorgaizaci, oddlužeí ebo dlužía, ze terho jou pa ěřitel zlští způoby řešeí úpadu, ter yplcei a ce je zatae teto zo taoí určit rozhodutím o plěí oddlužeí ubjety ebo určit druhy případů Muí být plěa podmía ypladuje U fyzicých oob oud rozhoceí 30% šech zazů pouze o ouru ebo o oddlužeí Spltoý aledř dlužíoi Poud a ebe fyzic oo- jou děy ržy z příjmů a je ba yhlašuje ioleci dobroolě, mu poecha ezabaitel čta pa jde o rozhodoí o formě oddlužeí žiotího miima a zo ýži Oddlužeí může poolit 2 Zajištěí ěřitel jou upoojei způoby zpeěžeím majeto ze zajištěí Celý iolečí ce podtaty ebo pltoým aledřem, je uoče rozhodutím oudu po terý je e ětšiě případů plěí oddlužeí taoe a dobu pěti let (poud Če fiačí porade a dluží oje zazy ze ho příjmu Vodař 2, Bro, upoojí 100%, může být doba wwwcficz, pltoho aledře ratší) Tel Dirofilarióza rdečí čeriot pů Lto je plm udu, cetujeme i e ým mazlíem moři V teplých přímořých oblatech mohou ašeho pa (zcěji oču) předtaoat elou hrozbu mítí paraziti Půodcem rdečí čerioti je laoec pí (Dirofilaria immiti), ležící mezi hlítice Kromě dale Ameriy e yytuje i jiží Eropě (Fracie, Itlie, Řeco, Špaělo) a díy globlímu oteploí e potupě šíří dl Přeašečem oemocěí je omr, terý z těla pa polu rí aaje ýojo tdia, ta e jeho těle přeměí a ifečí lary, ter pa šíří ím re mezi py V těle pa bíh ýoj dl, lary putují do podoží a do aloiy a po ěolia měících e dotají do plicí tepy a pra rdečí omory Kromě blmů čiotí rdce e objeují ta imuití reace, předtaoa torbou tilte Ty mohou ledě yolat zěty itřích orgů Kliicy e oemocěí obyle jeí ašlem, labotí, uaitelotí, rdečí edotatečotí, lizice jou bled, dýchí zrychle a zíře může ý- razě hubout Diagotia e dí yšetřeím reího těru pod miroopem ebo pecilí laboratorí techiou Dopělce rdci lze zliidoat prepartem, terý je obtíž ehat ( ČR eí regitro), a zičeí ýojoých tdií olujících ri pa l mme Nejdůležitější je ša preece! Exitují přípray, ter e běžě použíají ochraě ti blechm a líš atům, přičemž ěter z ich účiují i jao preece rdečích čerů Než yrazíte do zahraičí, zeptejte e eteriře, ja ho pa chrit MVDr Jolaa Kaplao a oleti Dořčoa ul, Tišo tel , wwwaoetcz Čereec ooc zahradě V tomto měíci již lízíme ra jabla, hrušy, šety, reglody, išě, ale ta maliy, rybíz a agrešt V uchm a horm období ezapomíme a praidel zalí tromů a eřů Nejíce trpí uchem ooc druhy mělce ořeící, jao zimolez amčatý, agrešt, rybíz a jim podob Ta ooc tromy a mlo zrůtých podožích potřebují období ucha zliu Jou to jabloě a podožích M 9,J-TE- E,H Třešě a podožích Colt, P-HL-A, B, C, hrušě arouboa a gdouloi, ale ta jahody Ooc tromy již e ořeům epřihojujeme, aby letoroty erotly příliš bujě a dřeo tačilo do zimy yzrt a tím lpe odolalo zimím mrazům Proedeme potři jabloí ti obaleči jablečmu, terý způobuje čeriot jable Termí potřiu olíme podle možtí motýlů, chyceých do yěšeých feromooých lapů Použíme příprae Calypo dce 2,5 ml/ 10 l ody ebo biologicý, eologicý příprae Biobit XL 20 ml/ 10 l ody Do tto dy můžeme přidat ěter plohodot apal hojio (Harmait, Flora, Vegaflor a pod) a oou lžiču jaru jao mčedlo Ve druh poloiě měíce začeme dět potři choulotiých jabloí a hořou pihoitot plodů Tato fyziologic porucha (eí to choroba) e jeuje hědými hlubiami pod úroeň lupy a ýrazější je a luečí traě plodu Při ladoí e zýrazňuje a do plodů e dot plíeň a ldo choroby Z pětoaých odrůd jí trpí apř Vada, Karmía, Goldtar a ěter další i o odrůdy Poruchu způobuje edotate píu plodech, to díme potři a lit pecilími přípray e zýšeým obahem píu Arbofert jablo, Vuxal alcium a oější příprae Harmoie pí Velice účiý je potři rozpuštěým 1% ledem peatým Nezaměňujte ledem pecem Te hodý eí Apliaci díme ěolirt e čtrctideích iteralech a očíme ai 3 týdy před předpoldaou lizí Tato ošetře plody e azatelě lpe ladují Kocem měíce díme tz letí řez tromů Odtraňujeme eždoucí letoroty, ylamujeme tz ly, což jou letoroty a mei a oterích ětích a díme ta průlet hlaě u pecoi, ter při jarím řezu trpí lejotoem U bujě rotoucích jabloí tímto zpomalujeme růt V těchto dech ta bý ilý ýyt mšic Na ě je elmi účiý příprae Mopila (1,3 ml/10 l ody), Karate Zeo ebo Calypo Poledě jmeoaý je elmi účiý a šechy a a žra šůdce zahradě Kocem měíce můžeme začít očoím brooí, meruě, ale i otatích oocých druhů Očoace je hod chrit ti luci zatíěím a dle potřeby i zliou (JoZa) Letí io a Riiře Od 27 čera až do oce lta bude aždý ečer oteřeo štěíům, teří e mohou těšit ja a zahraičí filmo hity, ta a oblíbe če ímy Leto lze opět yužít odtaých paroacích ploch u přilehlých bra brěho Výtaiště, či očích jízd DPMB, ter budou poíley atulě, ohledem a dicou účat jedotliých předtaeí A abízí e i možot aštíeí letího ia formou příjem pěší chzy očím Brem Předtaeí budou čeru a čereci začíat 2130 hod, rpu 2100 hod Atulí tup a jedotli předtaeí alezete a wwwioariierecz Připraey jou ley ZTP, eiory i mldež do 18 let Ooby do 111 cm ýšy mají tup zdarma Vtupey zaoupíte a mítě, předdeji a Radic 2 ebo o-lie a wwwtupeyticbrocz (fel) Křížoa o CENU Spozorem řížoy je Welle Kuřim Nabízí 13 štěíy šech ěoých ategorií ceduru zaou (1 tajea) Nejpre bude a abice půobit jem prejo prcha a pa budete po dobu 15 miut ihaloat jediečou mořou odu, zíaou z hlubiho rtu z období třetihor Účie tto cedury je ytře tlaem zduchu ze pecilí tryy a celo účiy tto oupele e yroají oupí moři A co íc (2 tajea) jou mohem yšší Koupel yčití a ape aši poožu, tím e tae hladší a rější Welle Ku im abízí št íy šech oých ategorií ceduru zaou "(1 tajea)" Nejpre bude a abice p obit jem prejo prcha a pa budete po dobu 15 miut ihaloat jedie ou mo ou odu zíaou z hlubiho rtu z období t etihor Ú ie tto cedury je yt e tlaem zduchu ze pecilí tryy a celo ú iy tto oupele e yroají oupí mo i A co íc - (2 tajea) jou mohem yšší Koupel y ití a ape aši poožu, tím e tae hladší a r jší AUTOR: SEBERA SPZ OKR KROM ÍŽ ZKR AUTONOMNÍ OBLASTI P EDLOŽKA ZKR ORG SPOJENÝCH NÁROD ZKR UNIVERZITY KARLOVY MYŠLENKY VYKLEŠT NÝ KOHOUT SAMOST ÍL ZP VNÝ PTÁK VESPOD EVROPAN PRIMÁT VLASTNIK POZEMK NÁSTROJ K DLABÁNÍ 1 TAJENKA SOUD (SLOV) ZHOUBNÝ NÁDOR DRUHÝ DÍL 2 TAJENKY NÁZEV HLÁSKY N M STO OKR STRAKONICE TEP PRACKY (NÁ ) MOJE A KOLIV ASIJSKÁ DESKOVÁ HRA P EDLOŽKA NAMÁHAV TVO IT PAT ÍCÍ VÁM POKOJOVÁ ROSTLINA SILNÝ PROVAZ DRUH KV TENSTVÍ NEROZHODNÁ HRA STROUHY ŠACHOVÝ VÝSLEDEK MYS ZÁJMENO OSOBNÍ PRUH ŽELEZA (NÁ ) ÍSTI SVÍ EK ZKR HORSKÉ SLUŽBY MATERIÁL (SLANG) ST ZN S LETADEL PRVNÍ DÍL 2 TAJENKY ZÁJMENO OSOBNÍ POLOTUHÉ HMOTY NA VÝROBU PE IVA JEDEN (N M) Vyluštěou tajeu zaílejte ejpozději do 14 čerece Nezapomeňte připojit otrolí upó Tajea z miulho číla zěla: jiží yhlído míto Ceu, terou ěoala retaurace Caf U Palce, zí Martia Krejzo, Nedědice Cea je připraea tišo dejě GOLD BANANA, a Komeho m 146 (edle Paže Cetrum) Výherce i muí ceu yzedout do příštího ydí VOXu Na zmu Lomici mučili podezřel Mm rd hitorii i tajem příběhy, ta eí diu, že jem pte třictho zaítal do Lomice Na zmu byly připraey očí hlídy detetií zpletou a tajuplým zem Zloči Lomici Již před začtem ace bylo před zmem hromžděo el možtí lidí a hlaě dětí Jamile zoy z otela Naštíeí Pay Marie odbily leí, z balou ad tupí braou uítala zmec paí Pot e oteřela bra a day lidu zaplili ardo doří Tam bylo připraeo občerteí a štěíci rozčleěi do upi Jeda zůtala, druh e přeuula a zadí doří, de e chytalo diadlo děti Třetí upia e, zea omoríem, ydala a hlídu zmu Vlatí hlída začala elmi zotra Již a chodišti do prího patra palce uítal ři dou rozrušeých lužebých Utíaly ze lužby ta aap, že ai mzdu echtěly Na chodbě i elmi ahla ylala eš at rdce ama paí hraběa A to jem ještě etušil, že e za chíli m tau oučtí tohoto prapodiho dramatu V býal ihoě i dě mlad dmy čerými zoji ěřoaly milot trpeí Byly to zlyající a zruše hraběcí dcery Započaše jedou rozhoor chtěl jem ji utěšit, dotyč zjem opětoala a obtčejíce mě ým boa mi ložila jaýi líte za úbor Pot e aše upia pouula do lu, de změu da mladí muži brooicí a íem dumali ad způobem, ja e zbait hraběte, terý epřl jejich libůtm Po chíli jme yšli a chodbu, de e ozal rdceryý ři pooj, eětící ic dobrho Jedo rdce prě dotloulo V pooji eděl a židli pa hrabě cylidru hrudíem ltým děma elými oži Pa to šlo rychle Objeil e policajt a pedreem šechy hromždil zmec apli Ježe tomto půabm goticm atotu z patctho ěu ebyla připraea boholužba, ale yšetřoí ooho trašho mordu Vyšetřoatel ejpre podezíral šechy, leč brzy zjitil, že jem údajě e pojeí jedou z hraběcích dcer Byl jem šaco a zňadří mi objeili líte e zazem Na ěm mlad hraběa děoala příjemci za to, že ji zbail tyraa, terý epřl její lce Z ičeho ic jem e tal hlaím podezřelým, ba dooce mluili o polupachateltí Pot to poračoalo rz a rz Byl jem pout a odede do mučíry Kat pacholem mě zali a apuli a žebří Počali řipec utahoat, azy e mi zařezaly do ruou a ohou, obratle e atahoaly a louby praaly Ač jem trpěl jao boží y, přihlížející lid toho měli atraci Mručeli ja a diadle, zatímco mě bylo do út lito laci ío a trojey další způoby tortury Naoec bylo rozhoduto, že budu at eerou Zachrila mě zcela ečea utečot Popračí eeru ědo uradl! Kapý rozude emohl být yo a j byl puště Vyzl jem ryou a ru tam měl dopadout atů troj a zažil i a latí ůži u tředoěu Iu tehdy bylo mučeí a popraa tejě zrušující podíaou, jao de fotbal ebo ocert Naštětí a doří prě š atě očila pohda Ja šlo tele do ěta a chíli a to už zěly r tóy muziy Iu ace to byla zdařil a pořadatelům ezbý ež popřt je ta dl Ačoli eím, ja to latě dopadlo a do byl praým iíem Na zěr bych jeom dodal: je moho dramat, ale ta eeloher Jiří Vymětalí

8 XIX ročí atleticho čtyřboje Moraých Kíicích Tradičí portoí ací děti a mldež byl leto již XIX ročí atleticho čtyřboje Co do počtu tartujících byl ročíem reordím, ebo e jej zúčatilo 64 mladých atleticých adějí od 3 do 15 roů 8 ategoriích, z celem 9 jedot Ai úmor tropic edro eodradilo atry, aby outěžili diciplích běh a 50 rep 25 m, hod rietoým míčem a o daleý Zěr patřil běhu šech zúčatěých bez rozdílu ategorií a ěu Kíicm oleču Poděoí za dooalou orgaizaci patří čleům ýboru TJ Mora Kíice, jaož i Sool župě Perštej a OÚ MKíice za ěc cey, diplomy, medaile a občerteí Dě ítěztí AK Tišo Medaile z Mitrotí Moray a Sleza Luš Paela a Mitrotí Moray a Sleza Olomouci ybojoal brozoou medaili hodu ladiem (32,06 m) Dle obadil 4 míto a 110 m př (15,98 ) V ategorii juiorů je edmým ejrychlejším a Moraě Jaub Odria (11,73 ) a 8 doběhl a Atleticý čtyřboj Tišoě SPORT # opa # ýledy # opa # ýledy # opa # OP muži Moutice Želešice 3:3; Rajhradice Opatoice 2:0; Babice /Sit Iačice B 5:1; Modřice Střelice 2:0; Ořecho Zbrala 0:1; Veer Bítýša Olaay 3:0; Říčay Újezd 4:2 III třída muži, A Pozořice Žabčice 6:1; Mor-Horo Těšay 1:1; Šlapaice B Blučia 4:2; Vojoice B Mělčay 7:0; Tarož Prace 1:0; Blažoice Příotice 2:0; Ochoz Rajhrad B 7:3 III třída muži, B Troubo Popůy 3:2; Deblí Dro 0:0; Zařay Dolí Loučy 2:1; Řezoice Radotice 2:1; Lažy Kupařoice 3:0; Kuřim B Seorady 2:2 IV třída muži, A Šlapaice C Žatčay 4:2; Moutice B Kobylice 2:4; Blažoice B Židlochoice 2:5; Ochoz B Rajhradice B 3:0; Pozořice B Viič Šumice 2:2; Měí B Újezd B 3:0; Babice /Sit B Opatoice B 3:2; Podolí B Blučia B 3:1 IV třída muži, B Hrušoay Ořecho B 2:3; Modřice B Střelice B 5:3; Mora Brice B No Ve 1:5; Řezoice B Dolí Kouice A 1:3; Troubo B Babice u Roic 4:2; Budoice Olaay B 1:4; Dolí Kouice B Mora Brice A 4:5 IV třída muži, C Chudčice Vyo Popoice 0:5; Zařay B Výledy: ategorie 3 4 roy 1 Alice Bořilo M Kíice 1205, 2 Daid Kalb M Kíice 1101, 3 Mare Mazle AK Tišo 999 Kategorie 5 6 let 1 Aeta Sebero AK Tišo 2130, 2 Palía Nečao Kuřim 1808, 3 Luš Lager M Kíice 1740 Kategorie 7 8 let: 1 Daid Veeloý Jiačoice 3040, 2 Marie Mauero M Kíice 2973, 3 Joef Nootý Jiačoice 2852 Kategorie 9 10 let hoši 1 Eduard Nootý Jiačoice 2915, 2 Šimo Jelíe Kuřim 2881, 3 Joef Race Bro 2814 Kategorie 9 10 let díy 1 Irea Kahleo M Kíice 2470, 2 Michaela Kyzaro Kuřim 2422, Po zodě automobilů do rchu Nměšti ad Olaou atalo po lehčí harii dilema Dt formulu do plzeňých díle, aebo e ji pouit oprait a atait ami I z čaoých důodů jme zolili mítí ariatu Nejlepší bylo přeprait formuli Metalex do díle paa Miča, přímo a Brěm Ja Korbař před tartem (foto J Taufer) Automotodromu Po půl di itezií prce jme e dotali a ommií řešeí geometrií i hami ol a oo to fuguje! Přítupu Miče motorport i elmi žíme a moc děujeme! Ta jme yrazili a další zod do rchu Maeric recue Euro cup 2014 do Šterberu, da týdy po Mitrotí Eropy A ometuje Ja Korbař: 200 m (24,50 ) V ategorii doroteců e do file ebojoal Ja Kopečý a 100 m (12,25 ) a a 200 m doběhl Ja 7 (26,02 ) Kopečý Odriou i pa praili chu juior štafetě 4x100 m, de i barch Vyšoa doběhli tříbro! (e) Již 18 atleticý čtyřboj připadl a obotu 7 6 Zodů e zúčatilo 115 dětí e ěu od 3 do 15 let V jedotliých ategoriích i umítěí a bedě připali: předpřípraa II chlapci: 1 Luš Čumpelí, 2 Ja Š atý, 3 Jaub No, předpřípraa II díy: 1 Natlie Mazlo, 2 Lucie Kieo, 3 Stela Tomao; předpřípraa I chlapci: 1 Odřej Čerý, 2 Ja Šeta, 3 Jaub Paříze, předpřípraa I díy: 1 Eliša Koeč, 2 Adla Deao, 3 Valetýa Veel, přípraa chlapci: 1 Ludě Čumpelí, 2 Jaub Kopeče, 3 Domii Puša; přípraa díy: 1 Haa Blažo, 2 Zuzaa Pazouro, 3 Tereza Všia, mladší žci: 1 Vojtěch Zhoř, 2 Jaub Stibal, 3 Filip Drhlí, mladší žyě: 1 Niol Prochzo, 2 Ieta Chrom, 3 Dagmar Doležalo, tarší žci: 1 Luš Krite, 2 Jiří Odria, 3 Adam Hladý, tarší žyě: 1 Marta Halto, 2 Štěpa Badio Říčay B 1:4; Veer Kíice Luoay 3:8; Domašo-Říčy Čučice 2:2; Příbram Ketoice 2:2 OP dorot Troubo Kupařoice 3:4; Veer Bítýša Zbrala 3:0; Měí/Blučia Újezd 4:0; Vojoice B Žabčice 3:1; Blažoice Dolí Kouice 3:0; Modřice Soběšice 1:3; Ořecho/Želešice Olaay 2:1; Pozořice Rajhrad 11:2 OP tarší žci, A Moutice/Těšay Blažoice 5:3; Opatoice Žabčice 9:0; Viič Šumice Pozořice 0:12; Újezd Starý Líoec B 1:4 OP tarší žci, B No Ve Veer Bítýša 3:0; Zbrala Domašo-Říčy 2:2; Kupařoice Veer Kíice 9:4 OP mladší žci, A Těšay Ochoz 2:5; Moutice Mor-Horo 5:3 OP mladší žci, B Střelice Čebí 2:0; Ořecho Kuřim 1:8; Říčay/ Ve Kíice Veer Bítýša 4:6; Zbrala Mora Brice 2:6; Dolí Loučy Troubo 13:1; Zbrala Ořecho 7:2 OP tarší přípraa Iačice B Rajhrad A 4:16; Roice Modřice 4:9; Vojoice Kuřim 2:12; Iačice A Tišo 16:1; Rajhrad A Vojoice 15:2; Kuřim Roice 6:1; Tišo Iačice B 7:3; Modřice Iačice A 1:10 3 Magdala Kudrato AK Tišo 2364 Kategorie let hoši: 1 Jaub Laštůa Kuřim 3134, 2 Marti Kolče M Kíice 2875, 3 Vladimír Kozia V Bítýša 2826 Kategorie let díy 1 Zuzaa Večeřo M Kíice 2523, 2 Ea Jelío M Kíice 2357, 3 Jaa Slmo M Kíice 2256 Kategorie let hoši 1 Ja Kopečý AK Tišo 3740, 2 Vojtěch Duše Tišo 3433, 3 Jiří Odria AK Tišo 3389 Kíic olečo bez rozdílu 1 Ja Kopečý AK Tišo, 2 Jiří Odria AK Tišo, 3 Vojtěch Duše Tišo L Vojaec Jelo e mi ad zatím ejlíp, a dlouh roice jem tam měl plou pětu, hodě pře dětě, edí to, zatčí to, auto oečě fugoalo uper! Da pohry za prí míto obotu i eděli 21 a 22 6 jou odměou a při ělm druhm mítě průběž laifiaci třídy E2/C1600, další motiací Jaa Korbaře, mladho zodía z Plumloa, tartujícího už i roce 2013 za tišoý autolub (fel) Tišoští luotřelci V Tišoě fuguje od leda luotřelecý oddíl V ouča době m 40 čleů Schzí e 2x týdě a třelici pod letím iem Jezdí a outěže po cel republice a mají dooce i ěja medailo umítěí Oddíl pořd eděli 29 čera od 1700 hod u letího ia oddíloou outěž Vedoucí oddílu Vcla Kappel ří budeme rdi, dyž e přijdete podíat a ezmíte e tímto zajímaým portem Poud ami třílíte, můžete mi outěžit Těšit e můžete a diciplíy jao je Krlo útupoa, terí oruh, třelba a pohybliý cíl a další Vedoucí Vcla Kappel tel () Atleticý lub Tišo děuje šem pozorům a parterům (měto Tišo, Geodetic acelř Souče, Vitar r o, ZŠ Tišo, m 28 říja, ZŠ Tišo, Smíšoa), jejichž pomocí i šechy zúčatě děti odely diplomy a ěc cey, ti ejlepší pa medaile Výledy dílčích diciplích (60 m, o do dly, hod míčem a ytralot) a bohatou fotogalerii lze hldout a webu wwwatiowzcz (e) III třída tarší přípraa, A Moutice/Těšay Blažoice 8:3; Viič Šumice Rajhrad B 0:2; Blučia Pozořice 17:0; Újezd Šlapaice A 2:14 III třída tarší přípraa, B Hrušoay Střelice 2:15; Ořecho Dolí Kouice 19:0; Želešice Žabčice 4:5; Radotice Kupařoice 0:13; Střelice Radotice 25:1; Kupařoice Želešice 7:1; Žabčice Ořecho 8:11; Dolí Kouice Hrušoay 1:25 III třída tarší přípraa, C Vyo Popoice Olaay 3:6; Dolí Loučy Dro 8:4; Čebí Kaha 9:5; Říčay/Ve Kíice Veer Bítýša 3:2; Veer Bítýša Čebí 2:3; Olaay Říčay/Ve Kíice 5:0; Dro Vyo Popoice 1:20; Kaha Dolí Loučy 5:0; Říčay/Ve Kíice Dro 7:5 OP tarší přípraa (o 1-4 míto) Modřice Iačice A 4:4; Kuřim Modřice 4:8; Iačice A Rajhrad A 12:5 III třída tarší přípraa, B (o 1-4 míto) Hrušoay Střelice 0:12; Kupařoice Žabčice 9:6 III třída tarší přípraa, C (o 1-4 míto) Čebí Olaay 2:4 OP tarší přípraa (o 5-8 míto) Iačice B Tišo 3:6; Vojoice Roice 10:5 III třída tarší přípraa, B (o 5-8 míto) Želešice Radotice 10:8; Dolí Kouice Ořecho 3:12 III třída tarší přípraa, C (o 5-8 míto) Říčay/Ve Kíice Dro 17:2; Dolí Loučy Kaha 9:5; Dro Dolí Loučy 4:11 OP mladší přípraa, A Měí B Blučia 21:1; Měí A Žabčice 6:4; Těšay/Moutice Šlapaice 6:14; Vojoice Prace 16:1; Blučia Vojoice 2:15; Prace Těšay/Moutice 5:5; Šlapaice Měí A 5:6; Žabčice Měí B 6:8 OP mladší přípraa, B Zbrala Střelice 4:7; Ketoice Modřice 6:16; Roice Kaha 11:11; Rajhrad B Rajhrad A 2:20; Rajhrad A Roice 16:3; Střelice Rajhrad B 15:6; Kaha Ketoice 10:6; Modřice Zbrala 12:4 OP mladší přípraa, C Kuřim B Veer Bítýša 14:3; Čebí Kuřim A 1:12; Dro Tišo B 6:8; Mora Kíice Tišo A 5:12; Zbýšo Lažy 16:2 OP mladší přípraa, A (o 1-4 míto) Měí A Žabčice 7:6; Měí B Vojoice 6:11 OP mladší přípraa, B (o 1-4 míto) Roice Rajhrad A 2:6; Střelice Modřice 5:9 OP mladší přípraa, A (o 5-8 míto) Prace Šlapaice 1:14; Těšay/Moutice Prace 7:7; Blučia Šlapaice 2:17 OP mladší přípraa, B (o 5-8 míto) Ketoice Rajhrad B 6:15; Zbrala Kaha 8:9 VOX 13 Soutěže teioých družte dohry Radot i zlamí Ta ěja by e dal hodotit íed , dy a teioých dorcích Tišoě bíhaly zěreč boje outěžích družte Družto dopělých A, ter tartoalo Diizi, mělo před poledím utím ejhorší pozici tabulce a před ebou oupeře z Blaa, termu patřilo 2 míto S jedou ýhrou outěži bylo i družto Booohy Bro, ter Tišoem hrlo 7/2, ale přeapiě porazilo TK Uh Hradiště 5/4, a ta bylo a óre před Tišoem tabulce o jede jediý zpa Před ebou měly Booohy tým TCMJ Tei z Bra, což byl další z adeptů a etup z Diize, ošem ejlepším zpaoým óre Tišoci celý ro jezdili pl etaě a šechy zpay odehrli plm aazeí, ter u moha jiých týmů chybělo Byl to hlaě tým TCMJ, terý DIVIZI degradoal a ěco, o čem e d je hoořit jao o ejyšší outěži edeou JMTS V poledím utí, i dyž ěděl, že může tým Tišoa polat do I třídy, opět eatoupil ompletí a rozhodujícím utí zdal čtyřhru e pěch týmu z Boooh a oečých 5/4 Booohy V tu chíli ještě bíhalo a Otroci utí mezi Tišoem a Blaem Po douhrch byl ýlede 3/3 a Tišo muel yhrt šechy tři čtyřhry, poud e chtěl outěži udržet Ve yroa čtyřhře díe bohužel holm eyšel tiebrea druhho etu I přeto, že Tišo aoec utí Blaem yhrl 5/4 o jediý zpa a e děma ýhrami ad týmy z Boooh a Blaa outěž eudržel a defiitiě ta oputil Diizi V příštím roce bude hrt I třídu Mora ultramarato laoti MUM a TMMTR V eděli 29 6 a obotu 12 7 opět tartují da ejýzamější ultramaratoy Obě ace Moraý ultramarato (tart a cíl Lomici) a Tramoraý maochiticý ultramarato (tart a cíl Olešici) jou opět zařazey do pretiží rie obdobých e ětě pořdaých ací, JMTS Za družto atupoali: Radim Bart, Petr Neputil, Domii Křipý, Zdeě Hrable, Zdeě Kuicý, Martia Seyferto, Domiia Hrabalo a Petra Holešo V odpoledích hodich měl po zlamí Áča úplě jiý cíl tým dopělých B Te hrl o potup do II Tým dopělých A Zdeě Kuicý, Radim Bart, Zdeě Hrable, Petr Neputil, Domii Křipý, Domiia Hrabalo, Martia Seyferto a Petra Holešo třídy STK Oříšy, ter dopoud ehrly V jejich řadch atoupil i Jarola Bulat, terý hral dlouh lta extraligu za tým Jihlay Tišo ša ezahal a ýhrou 9/0 potoupil jedozačě do II třídy Tým B atupoal etaě: Filip Křipý, Domii Kučera, Tomš Halt, Marti Klouda, Petr Křipý, Ja Hora, Michaela Jurčo, Kamila Prud a Domiia Hrabalo Družto dorotu: zlea trer Zdeě Kuicý, Domii Křipý, Kari Šafro, Kamila Prud, Domii Kučera, Filip Křipý, Odřej Čter, Tomš Halt a apit Petr Křipý t Sobota byla ta přízi tým tarších žů, teří měli poledí šaci udržet Ligu, poud e jim podaří porazit tým z Lažhota Výledem 6/3 i zachrili účat ejyšší outěži i příštím roce, což je elmi potěšující Tým byl e ložeí Tomš Stříteý, Kryštof Víte, Matyš Víte, Jaub Goldma, Filip Kruží, Libuše Čermo a Klra Dořčo V eděli dorot A atoupil poledímu utí I třídě ti TC Bro B a byl už jaým potupujícím do Ligy a pretí potrdil ítěztím 9/0 Celou outěž oldli hrči Odřej Čter, Filip a Domii Křipští, Domii Kučera, Tomš Halt, Kari Šafro a Kamila Prud taoým přehledem, že oeč óre a zpay hooří e pěch Tišoa 54/9 Je to Tišo obroý úpěch a pot, co e tarší žacto udrželo, bude mít Tišo da týmy ejyšších outěžích Dorot B očil II třídě a 4 mítě a je potěšující, že příštím roce budou doroteec družta atupoat e tejých etach a obě budou hrt outěžích o předí míta Mladší žacto e děma ýhrami udrželo I třídu a příštím roce budou e tejm ložeí hrčů uiloat o potup do Ligy Babyteit očili I třídě a 2 mítě, dyž etačili pouze a tým z Blaa a miiteit e tej outěži obadili 3 míto Zdeě Kuicý zem Poco Loco Ru (Ta trochu šíleý běh) Moraý ultramarato je leto pořd jao Mitrotí ČR etapom ultramaratou Leto je eido opětoý růt počtu tartujících u obou ací MUM Moraho ultramaratou (mumultracaucz) a TMMTR Tramoraho maochiticho ultramaratou (tmmtrultracaucz) Mezi účatíy Moraho Ultramaratou tradičě ebude chybět š ejlepší ultramaratoec Daiel Orle, terý bude obhajoat loň pretí MUM Lomice Etapy: I Lomic, II Booic, III Blae, IV Tišo, V Olešic, VI Bytřic, VII Cimrmaoa TMMTR Olešice 12 7 Míto tartu Olešice, odtud opcoitým terem do Lulče/Nemoja a zpět (fel) Zdeě Libiš, Kuštt Sychotí Diagram č 496 origil VOXu Bílý the a d 3 tahem mat Bílý: Ka3 Dg8 Vc6 Ve6 Sf6 Jd6 Pe3 (7) Čerý: Kd5 Sc7 Ja8 Jd8 Pd4 g7 (6) Tato trojtaža byla ytořea K udržeí oretoti bylo ut přidat čerho jezdce d8, čímž m úloha epěý úodí Řešeí: 1Dxd8 Kxc6 2Dxa8 Kc5 3Sxd4 mat, 2 Kd7 3De8 mat, 1 Sxd8 2Jf5 hr3e4 mat, 2 Se7+ 3Jxe7 mat, 2 dxe3 3Jxe3 mat, 1 Kxe6 2De7+ Kd5 3De4 mat VOX, oiy regiou Tišoo Vydaatel: JUDr Marti B Chutý, Tišo, m Komeho 122 Šfredator: Quido Mrz Adrea redace: VOX, PO BOX č 1, Tišo, telefo: , mobil: , , wwwox-czcz Vychzí aždý druhý čtrte, uzěra podělí do 14 hodi Tie Recetrum a Blao Objedy předplatho zaílejte do redace Ueřejě zory emuejí být hod zory ydaatele a redace Cea jedoho ýtiu 10 Kč Ti poole: MK ČR E11373

3. cvičení 4ST201 - řešení

3. cvičení 4ST201 - řešení cvčící Ig. Jaa Feclová 3. cvčeí 4ST0 - řešeí Obah: Míry varablty Rozptyl Směrodatá odchyla Varačí oefcet Rozlad rozptylu a mezupovou a vtroupovou varabltu Změa rozptylu Vyoá šola eoomcá VŠE urz 4ST0 Míry

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

3. cvičení 4ST201. Míry variability

3. cvičení 4ST201. Míry variability cvčící Ig. Jaa Feclová 3. cvčeí 4ST0 Obah: Míry varablty Rozptyl Směrodatá odchyla Varačí oefcet Rozlad rozptylu a mezupovou a vtroupovou varabltu Změa rozptylu Vyoá šola eoomcá VŠE urz 4ST0 Míry varablty

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

I tegro a á strategie roz oje MAS

I tegro a á strategie roz oje MAS I tegro a á strategie roz oje MAS Po esk dí pro o do í 4-2020 Veřej é projed á í á rhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským krajem.

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

Ministerstvo v restartu

Ministerstvo v restartu Ministerstvo v restartu Konference ISSS Hrade Králo é,.. I g. Zde ěk Ada e, CISM Mi isterst o ze ědělst í ČR Mi isterstvo ze ědělství ČR Ústřed í orgá stát í sprá pro ze ědělst í, od í hospodářst í, potra

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 4 Verze 4 je shodná se Směrnicí 1/2011 verze 3, pouze byla rozšířena o robustní analýzu

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 4 Verze 4 je shodná se Směrnicí 1/2011 verze 3, pouze byla rozšířena o robustní analýzu Směrce /0 Stattcké vyhodocováí dat, verze 4 Verze 4 e hodá e Směrcí /0 verze 3, ouze byla rozšířea o robutí aalýzu. Stattcké metody ro zkoušeí zůoblot Cílem tattcké aalýzy výledků zkoušek ř zkouškách zůoblot

Více

Č Á ý é í íč í é ě Ž é ř Ž ří í í ě é ř š é ž ý ří Í í í ď ý Ž ě ě í ž é ř ě š é č Ž š ý ě é č Ž é ě š í ý é č Ž ý č é é ú ř ě Ž š é š ú ů ě Ž ů Ž ú ů ř é é ě č ě í Ž é ů í ěž é ú ď í é š í ů ř í ž í é

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

ď í ď ě ý á ě ž é ř ě é ů ř ř é á í ě Ž ž ó á č í ů í á ž ě á í Ž é ě Ž í ý úč ů á á á á ů ří ů ě í ž ě é á ř á í š í í á í č í ů í ž í á í í ě í á í ě í ě čá ě ě í žá Ž ď í á ě é ří ď í é ďě ší ř ů á

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa

Úloha č. 10. Měření rychlosti proudu vzduchu. Měření závislosti síly odporu prostředí na tvaru tělesa yzikálí praktiku I Úloha č10 Měřeí oporu prouícího zuchu (erze 0/01) Úloha č 10 Měřeí rychloti prouu zuchu Měřeí záiloti íly oporu protřeí a taru tělea 1) Poůcky: Aeroyaický tuel, ikroaoetr, Pratloa trubice,

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI PŘÍROOVĚECKÁ FKULT KTER LGEBRY GEOMETRIE OSVĚTLENÍ VE STŘEOVÉM PROMÍTÁNÍ LINEÁRNÍ PERSPEKTIVĚ Bakalářká práce Vedoucí práce: RNr. Leka Juklová, Ph.. Rok odevdáí 202 Vypracovala:

Více

ľ í ář ý á ý ď ř í í á ář í í ář á ář í Ú í á ľ Ží Č í ě é í í á Š š í á í ář í í í ě é ľ é í ž ě ľ Č žá í í ľ Č íí Č Ż é í ľ ří é ě ý í ž éž í í ě í ář é řá ě í ž ý á í á í á ů ě í ľ í řá é é ľ í í ľ

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

optipoint 150 S Zkrácený návod k použití

optipoint 150 S Zkrácený návod k použití optipoit 150 S Zkráceý ávod k použití optipoit 150 S Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Motáž a připojeí 15 16 17 18 19 20 Pohled zleva 2 Pohled zdola Možoti ovládáí a připojeí Vašeho telefou?

Více

ě ý úř ň ý á ě í Č ň ó Č á ě Ž ř í é ř ř í Ú Ú ň Í ý á ř áš ě ý ř ň ý í úř ří š ý á ú í á í í í řá í á ě í ě ší ř ů á í á é ú í í ří í ř ž ž á žá á í á í í ě í í Č á ěí é á ě é Ý Č á á ž ó ó á í á ě ř

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

í É Ř Í č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě ř í í úř ě ř ě ř ě ř á áš Š ý ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč ý á á č í ř Í á Ž í Ó á á ž í ý á á ěží

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Národ í ar hitekto i ký plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Proč NAP a o je íle Národ í ar hitekto

Více

č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě í í úř ě ě ě á ň ť í ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč á á á č í Ž í ř í á Ž í š á í ář é ž á í í íž í č š ě í

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í Č á í á Í čá é ý ý Č é č ý Í á ř é é í ý Í ý ý é á ě á á čá á ě é ž é ť é í šíř ý á í é é ů Í ý ů í ř ší á í á í ů Í čí ý é í í ý é Í í á ěří á ě ř í Í ý ů ě ů ý ů ů é á ý ř ýš í é ý ů

Více

é é ř ý ě ž š é ž ě ť Ť ť Í ě Ď Ť Š Á Í Č ř Š ě Č ďě ě é é ě é é ů ý ý ů ň ě é ýů ě š é ě é ů ž ú šť ů ů ě ř ž é úř ý š ě é é ě ů é ý ř ň é ú ř ř é ů ý ů ě ůž ý ď ú ý ů é ř ž ž ý ě é ý ř ú ě é ú ě š ě

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

)a ezpeče í aktiv v ISSS 2015. Igor Št erka

)a ezpeče í aktiv v ISSS 2015. Igor Št erka )a ezpeče í aktiv v aplikač í h systé e h ISSS 2015 Hrade Králo é,.. Igor Št erka Legislativa ČR )áko o Ky er eti ké ezpeč osti )áko č. / S. Pro ádě í předpis.go ert. z )áko o o hra ě oso í h údajů )áko

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Í é í á ý čá ř á ý í ř éž ří š í ů á é í ě ý ě ý á ň í í č é ě í í á í á á á í é íž š ž ě é é ř ě č í řá é č á í í ž é é á í í é í é á í ž ěž ý é š é ř ý ž á í í á ě ří ář á í ý á š ě ě á čí é ú í ří ě

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

2.5.10 Přímá úměrnost

2.5.10 Přímá úměrnost 2.5.10 Přímá úměrost Předpoklady: 020508 Př. 1: 1 kwh hodia elektrické eergie stojí typicky 4,50 Kč. Doplň do tabulky kolik Kč stojí růzá možství objedaé elektrické eergie. Zkus v tabulce ajít zajímavé

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

č É Á Á Í š Ě š š Á ú ř í ř í í č ě ě í ě š č é í í ž ě é Í ůž í ě í ší í ě é ě í š Ř š é š ě é í Č ť í Ý ř í č š ď í Č í í š ř ě í é Á í ě ě č ě ě ž ž í Š Í ě ě š ě é ů é ž é é ž ž ů š ě ů é ž č í ž ě

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Metoda datových obalů DEA

Metoda datových obalů DEA Metoda datoých obalů DEA Model datoých obalů složí ro hodoceí techické efektiit rodkčích jedotek ssté a základě elosti stů a ýstů. Protože stů a ýstů ůže být íce drhů, řadí se DEA ezi etod icekriteriálího

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

OBCHHODNÍ STRATEGIE Praha, Česka Republiká 2010

OBCHHODNÍ STRATEGIE Praha, Česka Republiká 2010 OBCHHODNÍ STRATEGIE Prh, Če Republiá Omé Mezinárodní Obchodní tání EVROPĚ,( Encuentro ) Prh, Če Republiá 8.-9. ŘÍJNA, NAUČTE obchodní trtegii ZAČNĚTE noými možnotmi PŘIJDĚTE oji rodinou přáteli BAVTE oboáním

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení.

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení. MATEMATICKÁ STATISTIKA - a základě výběrových dat uuzujeme a obecější kutečot, týkající e základího ouboru; provádíme zevšeobecňující (duktví) úudek - duktví uuzováí pomocí matematcko-tattckých metod je

Více

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice Části a mechaismy strojů III Předmět : 34750/0 Části a mechaismy strojů III Cvičí : Doc Ig Jiří Havlík, PhD Ročík : avazující Školí rok : 00 0 Semestr : zimí Zadáí cvičeí Navrhěte a kostrukčě zracujte

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1. Katedra obecé eletrotechiy Faulta eletrotechiy a iformatiy, VŠB - TU Ostrava EERGETIKA U ŘÍZEÝCH EEKTRICKÝCH POHOŮ Předmět : Rozvody eletricé eergie v dolech a lomech. Úvod: Světový tred z hledisa eletricé

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA

REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA 0. Zaáí cičí - a záklaě měří rkupračího ýměíku pla yhooť pomíky ílí pla pro růzá plooá mia (ou, zuch) j. urč hooy oučiilů přupu pla (), [W.m -.K - ] a o za růzých pomík - rychloí

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více