NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května starostův ÚvodníK - Kam s ním?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním?"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2015 cena: 10 Kč upozornění na splatnost poplatků ze psů a komunál. odpadu str. 2 FoToGaLeRIe den s policií a hasiči ocenění učitelů den země... str Cena Ď navrátilova síň nový bor 5. května 2015 str. 7 starostův ÚvodníK - Kam s ním? Častá otázka vlastníků motorových vozidel kam odstavit bezpečně plechového miláčka při vyřizování svých záležitostí. Ať už se jedná o nákupy, jednání na úřadech a různých institucích, nebo jen při cestě za zábavou. Nedostatek parkovacích míst trápí všechny obce a města v České republice. Nový Bor není výjimkou a řešení parkovacích míst je jednou z priorit, kterou město řeší. V letech nedávných byla zřízena nová parkovací místa v ul. Liberecké, na sídlištích Rumburských hrdinů a B. Němcové nebo v ul. T. G. Masaryka před objektem pošty a Komerční banky. Přesto je jejich množství stále nedostatečné. S ohledem na stávající situaci město připravuje nová parkovací místa, mimo jiné v proluce na T. G. Masaryka a v ul. B. Egermanna. Aktuální je výstavba parkovacích ploch v ul. B. Egermanna za objektem květinky u Lenky. Rada města na své schůzi schválila zadávací dokumentaci a v současné době bylo zahájeno zadávací řízení na výběr dodavatele stavby. Po ukončení stavebních prací vznikne 18 parkovacích míst, včetně jednoho místa pro osoby se sníženou schopností pohybu (tzv. místo pro invalidy) a jednoho místa s dokovací stanicí pro možné dobíjení elektromobilů. Předpokládané náklady stavby jsou v projekčních cenách stanoveny na Kč. Zkušenosti z jiných zadávacích řízení ukazují, že v rámci soutěže dochází ke snížení ceny, proto věřím, že tomu tak bude i v tomto případě. Parkovací místa budou provedena ze zatravňovacích tvárnic, s podkladními vrstvami, včetně sorpčního koberce pro absorpci případných úkapů z motorových vozidel. Součástí stavby je i náhrada za kácenou zeleň. Zastupitelstvo města se zabývá i parkováním na ploše náměstí a v celém centru města. V návrhu je omezení na 40 až 60 vozidel na zrekonstruovaném náměstí, ke kterému by mělo dojít v roce V tuto chvíli je kamerovým systém města zjišťován počet parkujících vozidel během dne. Podle toho pak bude navržen potřebný počet míst k parkování. V květnu letošního roku se bude projednávat návrh dopravního výboru na časové omezení parkování v Liberecké ulici v prostoru před pekárnou a obchodním domem Jakub a v ulici T. G. Masaryka, právě před výše zmíněnou poštou, Komerční bankou, prodejnou Tesco až k lékárně Zlatý lev. uvažuje se i o omezení velikosti vozidel, která zde parkují, vzhledem k možnému střetu s projíždějícími automobily. Jsou to velmi citlivé záležitosti, cílem není ze středu města auta úplně vymístit. Opatření by naopak měla směřovat k tomu, aby v centru mohl kdokoliv a kdykoliv zaparkovat, ať návštěvník nebo rezident. Snahou je však omezit dlouhodobé neplacené parkování pod dohledem kamer městské policie. Z toho pramení další potřeba např. budování záchytných parkovišť, případně parkovacích domů, či dopravního terminálu. centrum města však musí zůstat živé. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města svoboda se do našeho města vrátila v 10:45 hod. Je tomu neuvěřitelných 70. MíRO- VÝch LET, takže krátké připomenutí oněch květnových dní roku 1945 v našem městě je víc než na místě. Osmého května za nacistické Německo podepsal ve francouzské Remeši velkoadmirál Dönitz západním mocnostem kapitulaci a 2. světová válka v části Evropy skončila. Padl i Berlín, ovšem osvobozovací boje na mnoha místech pokračovaly ještě několik dní. Také v Boru a v Čechách dále stále vládl strach, obavy, ale také naděje, že hrůzy hitlerovské okupace dojdou rychle konce. Zdejší okresní okupační režim byl ve smrtelné křeči, přesto stačil vyslat z České Lípy na kraj Boru ještě brzy ráno 9. května průzkumný obrněnec. To však bylo vše, nač se ještě zmohl. Městem se již šířily informace, že Polevskem a Skalicí projela 2. polská armáda a její vojáci se prý sháněli v obchodě ve Dvořákově ulici po kořaličce. Jaksi zcela mimo směr svého stanoveného postupu... Obsazení Boru totiž přináleželo do sféry Rudé armády, která tady byla netrpělivě očekávána. Jinak pochopitelně od naprosté převahy zdejších vystrašených sudetských Němců. A jinak od nedočkavé hrstky zůstavších Čechů, povětšinou sklářů. Ti se ráno 9. května již dovolili vzít osud města do svých rukou, když německý místostarosta stačil v noci z 8. na 9. května ještě vylepit plakáty o kapitulaci Německa. Varoval i veškeré obyvatelstvo před nerozvážnými činy.

2 Zprávy z města Svoboda se do našeho města vrátila v 10:45 hod. Dokončení z titulní str. A potom před polednem na ztichlé náměstí dorazily ve směru od Svoru první květy skromně ozdobené tanky s pěticípými hvězdami a rudými vlajkami. Osvoboditelé byli vřele a nadšeně přivítáni českými hlídkami. Po drahné chvíli se prý otevřela i okna školy a k vítání se přidali uprchlíci a běženci z mnohých zemí, kteří zde nocovali. Pro všechny přítomné šlo bezpochyby o nezapomenutelný a historický den: Rudá armáda osvobodila 9. května přibližně v 10:45 hodin Bor. Konečně i zde skončila druhá světová válka a lidé si užívali míru a svobody. Nezapomínejme těchto událostí! Stanislav Valdman (s použitím Dějin Nového Boru Vladislava Jindry) upozornění na splatnost poplatků ze psů a komunálního odpadu 2015 Finanční odbor města Nový Bor upozorňuje všechny občany města, kteří ještě neuhradili místní poplatky, aby tak neprodleně učinili. Poplatek ze psů jsou povinni uhradit: - majitelé psů s trvalým pobytem v Novém Boru Poplatek za komunální odpad jsou povinni uhradit: - fyzické osoby (i cizinci), které mají v Novém Boru trvalý pobyt - fyzické osoby jakožto vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, bytů či rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Žádáme nové poplatníky, především vlastníky bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, ke splnění ohlašovací povinnosti dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014. Současně upozorňujeme, že všichni občané, na které se od letošního roku vztahuje poplatková povinnost, jsou povinni oznámit tuto skutečnost do 15 dnů od jejího vzniku u správce příslušného poplatku. Poplatek lze zaplatit: 1. Bezhotovostním převodem na účet města Nový Bor č. účtu pro platbu za poplatek ze psů: /0100 č. účtu pro platbu za komunální odpad: /0100 Při platbě musíte uvést variabilní symbol, což je číslo, které Vám bylo již v minulosti přiřazeno z registru poplatníků. 2. Na pokladně města Nový Bor (lze platit i platební kartou). 3. Platební kartou i na finančním odboru, 2. patro, dveře č. 7 a 8 (nová služba pro občany). V případě, že poplatek nezaplatíte ve lhůtě splatnosti nebo jej zaplatíte v nesprávné výši, stáváte se dlužníkem a poplatek může být navýšen až na trojnásobek a bude vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud nedoplatek nebude uhrazen ani v náhradní lhůtě splatnosti, bude již vymáhán daňovou exekucí a dluh se Vám tak výrazně prodraží, neboť náklady exekučního řízení jdou k tíži dlužníka. Proto nezapomeňte uhradit poplatek včas a vyhnete se tak dalším finančním nákladům. Veškeré další podrobné informace získáte na finančním odboru, oddělení daní, poplatků a pohledávek, náměstí Míru 1, 2. patro, dveře č. 8 a 7, nebo na telefonních číslech a Zpracovala: Věra Patková Ing. Lucie Geislerová pověřená vedením finančního odboru termíny příštích zasedání zastupitelstva města středa středa zasedací místnost MěÚ 3. patro budova A začátek v 16:30 hodin starostův den otevřených dveří středa 13. května 2015 od 13:00 do 17:00 hod. trhy 2015 na náměstí Míru v Novém Boru 14. května 11. června uzávěrka na červen: čtvrtek 15. května 2015 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 10 Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Stanislav Valdman, Bc. Romana Karbanová, Antonín Parýzek, Jitka Stowasserová, Jan Tichý DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / květen 2015

3 Zprávy z města termín igs 2015 se nezadržitelně blíží Mezinárodní sklářské sympozium, které již více než 30 let patří neodmyslitelně k Novému Boru, pomalu klepe na pomyslné městské dveře. Kolem 70 účastníků město přivítá ve dnech října Přípravy sympozia jsou v plném proudu, jednotliví pořadatelé se připravují na průběh sympozia individuálně v rámci svých firem, s úzkým pracovním týmem ve složení J. Dvořák, A. Forgáčová, D. Sobotka a P. Ajšmanová se setkávají na privátních schůzkách za účelem výměny informací, v dubnu se pak sešel ke společnému jednání celý širší pořadatelský tým. Čtyřdenní program sympozia bude mít standardní průběh. Připraven je speciální program pro účastníky a hosty sympozia, pro média i pro širokou veřejnost. Předpokládáme, že největšímu zájmu se opět bude těšit Den otevřených dveří, kdy pořadatelské subjekty zpřístupní veřejnosti své provozy a také vzorkovny odhalí ukrytou skleněnou krásu. Cílem pořadatelů je připravit takový program sympozia, který poskytne zážitky a vyžití všem návštěvníkům bez ohledu na jejich věk, profesi či sociální postavení, přiblížit veřejnosti nejen krásu sklářského řemesla a umění, ale rovněž ukázat, že Nový Bor je příjemným a zajímavým městem. Mezinárodní sklářské sympozium má obrovský potenciál pro zvýšení turismu, a proto plánujeme v rámci sympozia nejen propagaci sklářství, ale také nabídku okolních turistických atraktivit. Aktuálně probíhají intenzivní přípravy propagační kampaně a jednání o možnostech prezentace v médiích, odkud zaznamenáváme velký zájem. Spuštěny byly oficiální webové stránky sympozia, na nichž se budou průběžně objevovat aktuální informace. Zprávy z příprav budou také pravidelně přinášet Novoborský měsíčník a městský web, novinkou pak je zcela nový facebookový profil. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu výtvarné umění a hudba se v říjnu protnou v novém boru Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a Mezinárodní sklářské sympozium IGS 2015 mají v letošním roce mnoho společného. Obě akce patří k tradičním uměleckým a kulturním aktivitám zdejšího regionu. Sklářský svět se setká v Novém Boru ve dnech již podvanácté, festival Lípa Musica vstoupil v roce 2015 do čtrnáctého roku své existence. Obě akce jsou tedy trvale etablovány na domácí festivalové scéně, jsou zapsány do povědomí regionálního publika, mají stálou základnu návštěvníků a jsou vnímány ze strany veřejnosti i odborné a umělecké scény jako trvalá součást kulturní nabídky. Jejich dopad však sahá daleko za hranice zdejšího regionu. V letošním roce je pak dalším z průsečíků obou akcí nemalá finanční podpora města Nový Bor a také významná kulturní spolupráce obou subjektů. Zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání schválilo pro rok 2015 mimořádnou podporu festivalu Lípa Musica ve výši Kč, čímž po ztrátě jeho podpory z města Česká Lípa významně přispělo k udržení tohoto festivalu. Díky této mimořádné podpoře bude v městském divadle v Novém Boru uspořádán nejen závěrečný koncert celého festivalu, ale také koncert k ukončení Mezinárodního sklářského sympozia. V sobotu 21. listopadu zakončí festival Lípa Musica Filharmonie Hradec Králové a spojené sbory z Wiesbadenu a Brna, na závěr sklářského sympozia pozveme veřejnost v neděli 4. října na koncert bratří Ebenů Čas holin. Na oba koncerty, stejně jako na celý festival, budou vstupenky v předprodeji od 1. června na obvyklých předprodejních místech v Novém Boru. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu v květnu kostely otevřou dveře návštěvníkům v netradiční čas Noc kostelů se v letošním roce bude konat v pátek 29. května. Program nyní připravuje více než 1100 kostelů a modliteben v České republice. V loňském roce se do Noci kostelů jen v České republice zapojilo více než 1400 kostelů, v nichž pořadatelé pro návštěvníky připravili na programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. V programu nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt. Nebo jen rozjímat a obdivovat umění stavitelů kostelů a chrámů. K akci se připojily i oba novoborské kostely. Bude možno navštívit jak kostel Nanebevzetí Panny Marie na novoborském náměstí, tak kostel sv. Ducha v Arnultovicích. Programy kostelů zapojených do akce lze najít na RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / květen

4 Zprávy z města pedagogové oslavili svůj svátek V pondělí 30. března se na radnici v Novém Boru sešly s vedením města a zástupci Odboru školství, kultury a sportu čtyři novoborské učitelky. Byly sem pozvány, aby zde převzaly ocenění za svou náročnou a záslužnou práci. Z rukou starosty Jaromíra Dvořáka a místostarostky Stanislavy Silné, kteří mají k pedagogické práci velmi blízko, tak převzaly ocenění Jana holznerová ze ZŠ u Lesa, Marie Štroblová ze ZŠ nám. Míru, Veronika Fraňková ze ZŠ Gen. Svobody a Iveta Lebrušková za pedagogy novoborských mateřinek. Ve všech nominacích zazněla od vedení škol slova chvály na práci vybraných pedagogických pracovníků, na jejich vysoké pracovní nasazení, ale zejména pak byl zmiňován láskyplný přístup k dětem a ochota se jim věnovat. Starosta města pak ve svém poděkování mimo jiné zmínil, že pedagogická práce není pouze výkonem povolání, ale přímo posláním s velkým společenským dopadem. Pro ředitele škol jistě nebylo jednoduché vybrat a navrhnout za pedagogický sbor jednoho zástupce na ocenění, proto starosta města při příležitosti Dne učitelů alespoň dopisem poděkoval všem, kteří se aktuálně podílejí na výchově naší nejmladší generace. Foto: Markéta Růžičková Vedení města předalo pedagogům ocenění za jejich záslužnou práci RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu liberecký Kraj ocenil dvacet nejlepších učitelů Foto: archiv krajského úřadu Nejlepší učitelé libereckého kraje Resort školství Libereckého kraje u příležitosti oslavy Dne učitelů ocenil dvacet nejlepších učitelů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 8. dubna v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje. Krajská radní Alena Losová spolu hejtmanem LK Martinem Půtou a dalšími radními tentokrát předali významenaným pedagogům vedle květin, diplomu a knihy také zajímavý skleněný dárek. Setkání s kantory se zúčastnil také starosta města Nový Bor a předseda Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Jaromír Dvořák. V prostorách krajského úřadu byli oceněni kantoři Libereckého kraje již potřinácté a jak připomněl moderátor celého ceremoniálu Luděk Tesarčík, v historii kraje již bylo oceněno na 270 pedagogických pracovníků. Návrhy na ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost nebo za přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji podávali ředitelé škol, pedagogické kolektivy, školské rady, profesní sdružení a školské asociace, Česká školní inspekce a představitelé samosprávy kraje a obcí jako zřizovatelů škol. Také novoborští pedagogové se mezi oceněnými neztratili. Pro poděkování za dlouholetou pedagogickou činnost si do Liberce přijeli Jana Buchtová, ze ZŠ Gen. Svobody, Miloš Vlk ze ZŠ u Lesa a také Josefa Srkalová z novoborské mateřinky. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu statistika výjezdů a činnosti hasičů nový bor za rok 2014 Naše jednotka měla za loňský rok výjezdů, což je o 24 výjezdů méně než v roce Za první, ale i druhé pololetí bylo stejných 94 výjezdů, při kterých bylo členy jednotky odpracováno 233 hodin. celkem tedy bylo: 58 technických pomocí - 53 dopravních nehod - 50 požárů - 18 úniků ropných a jiných látek - 7 planých poplachů - 1 pohotovost - 1 cvičení. Při těchto výjezdech byl jednotkou uchráněn majetek a životy občanů. celkem jednotka za rok 2014 odpracovala při údržbě a opravě techniky po zásazích 699 hodin. Dále jednotka prováděla preventivně výchovnou činnost a exkurze pro několik tříd mateřských, ale i základních škol a zúčastnila se několika projektů složek IZS a Euroregionu Nisa cíl 3. Podílela se i na činnosti organizačních složek a odborů města - MP, OSVaZ, OSM, OŠKS a další, pro které vlastním vozidlem zdarma dovážela a stavěla tribunu, prováděla ukázky techniky, zajišťovala pořadatelskou službu. Práce byly prováděny i pro místní neziskové organizace. Dále je potřeba zmínit, že jednotka prochází každý měsíc školením na hasičské zbrojnici, nebo IMZech pořádaných jednotkou hzs. Jednotka dále pracovala na úklidu, údržbě a opravách svěřené techniky, technických prostředků, osobní výstroje a výzbroje, budovy a přilehlých pozemků zřizovatele. Zde byl třeba oplocen pozemek nebo jinak upraven. Jednotka se také aktivně podílela na zateplování hasičské zbrojnice, kde vypomáhala technikou, kterou má ve svém vybavení. Jednotka se schází každé pondělí a středu od 15 hodin do 19 hodin po celý rok, včetně dalších dnů v týdnu. celkem bylo při této činnosti odpracováno 848 hodin. Proto uvidíme, jaký bude pro naší jednotku rok Martin Kočí 4 Novoborský měsíčník / květen 2015

5 Zprávy z města Regenerace městské památkové zóny Nový Bor v roce 2015 Město Nový Bor má vyhlášenou Městskou památkovou zónu, na jejíž obnově se prostřednictvím Programu na obnovu nemovitých kulturních památek podílí Ministerstvo kultury ČR podílem ze státního rozpočtu v max. výši 50 % skutečně vynaložených nákladů. Město Nový Bor je v tomto programu žadatelem za objekty vlastní i za objekty jiných vlastníků v památkové zóně a v roce 2015 podalo celkem pět žádostí s náklady vyčíslenými ve výši Kč. Dvě z těchto žádostí zpracovalo město jako vlastník objektů, tři žádosti podalo za ostatní vlastníky. Požadovaný příspěvek ze státního rozpočtu dosáhl výše Kč. Finanční kvóta, která byla v Programu městu Nový Bor přidělena, však činí pouze Kč. Dne 12. února 2015 se sešla Komise regenerace městské památkové zóny a navrhla rozdělení příspěvku následovně: Nový Bor, měšťanský dům č. p. 135, rejstř. č. ÚSKP 35070/ Žadatelé: Optimal s.r.o., Nový Bor Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: Kč (statické zpevnění zadního křídla domu) Nový Bor, městský dům č. p. 4, rejstř. č. ÚSKP 86954/ Žadatelé: Valchařová Miroslava, Nový Bor Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: 0 Kč (obnova fasády, nátěr oken a klempířských prvků) Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Míru, rejstř. č. ÚSKP 40789/ Žadatelé: Římskokatolická farnost děkanství Nový Bor Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: Kč (obnova bočních kostelních dveří) Nový Bor, měšťanský dům č. p. 45, rejstř. č. ÚSKP 23363/ Žadatelé: Město Nový Bor Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: Kč (obnova střešního pláště) Nový Bor, měšťanský dům č. p. 43, rejstř. č. ÚSKP 46212/ Žadatelé: Město Nový Bor Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: 0 Kč (obnova střešního pláště) Komise regenerace, v níž jsou vedle zástupců města také zástupci Krajského úřadu LK a NPÚ Liberec, projednala všechny žádosti a zvážila různá kritéria rozhodování o výši příspěvku. S ohledem na skutečnost, že z požadovaných více než 2 milionů korun město obdrželo pouze Kč, se stal zcela zásadním kritériem předpoklad uskutečnitelnosti plánovaného záměru. Příspěvek ve výši Kč byl původně přiznán i paní Valchařové, č. p. 4, Nový Bor, která však z rodinných důvodů finanční příspěvek odmítla. Tato částka pak byla rozdělena po Kč žadatelům Městu Nový Bor a společnosti Optimal s r.o. Nový Bor, kterým se tak navýšil příspěvek ze státního rozpočtu. V rozpočtu města na rok 2015 je na kapitole Program regenerace alokována částka Kč. Tyto finanční prostředky jsou podílem města jako vlastníka a je zde zahrnut i povinný podíl města na obnově objektů jiných vlastníků. Ten činí min. 10 % skutečně vynaložených nákladů a v roce 2015 dosáhne výše Kč. Navržené rozdělení schválilo zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání. Zpracovala Magdaléna Riedelová RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu město nový bor uvažuje o spolupráci s agenturou pro sociální začleňování O přínosu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování jednají představitelé Nového Boru. Právě obec nebo území je pro vládní agenturu vždy klíčovým partnerem. Vítá ovšem i zapojení projektů dalších subjektů, k nimž se vztahují jednotlivé výzvy u operačních programů: Operační program Zaměstnanost, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaný regionální operační program. Aby se město Nový Bor popřípadě i oblast Novoborska mohla odpovědně rozhodnout, zda má podat žádost o spolupráci s Agenturou, je nutné o této možnosti informovat potencionální žadatele o dotace, upozornila místostarostka Stanislava Silná. Je přesvědčena, že spolupráce s Agenturou má smysl pouze v případě, že se sejdou návrhy a podněty ke spolupráci ve všech výše zmíněných oblastech. Přínos pro město vidí zejména v tom, že bude provedena analýza a zpřesněna strategie do nejbližších čtyř let a pak v lepší možnosti získávání dotačních peněz pro město. Hlavně těch investičních na opravu ubytovny pro občany, na výstavbu sociálních bytů, na zřízení sociálních firem, ale i pro neinvestiční aktivity škol, spolků a neziskových organizací. Je to proto, že město si nemůže dovolit platit vše z peněz, které dostane do rozpočtu, nebo z toho co má ušetřeno. Spíše jdeme celé čtyři roky tím směrem, že financujeme jen povinnou spoluúčast města a získáváme dotace. Za poslední čtyři roky to bylo více než 100 milionů korun navíc, sdělila Silná. Veškeré služby agentury jsou pro obec či území zdarma. Koordinovaným postup poté vede k zefektivnění čerpání finančních prostředků z EU v oblasti sociální integrace, a to v nejširším smyslu slova. Město Nový Bor zamýšlí zapojit do tohoto koordinovaného přístupu především školy, úřady, zaměstnavatele, nadace a občanská sdružení, i neziskové organizace. Aktuální k řešení na našem území je například zaměstnávání osob dlouhodobě vedených v evidenci úřadu práce, zdravotně handicapovaných, zajištění prostupného bydlení pro všechny cílové skupiny od bezdomovců po mladé rodiny s dětmi., uvedla Silná. Podle ní lze jako příklad uvést nízkonákladové byty ve vlastnictví obce. Kvalitní sociální bydlení s registrovanými sociálními službami již naše město poskytuje,ale chybí nám peníze na rekonstrukci objektu ubytovny v Severní ulici, dodala. Značný prostor ke spolupráci nabízí i oblast vzdělávání. Současný trend podporuje inkluzivní vzdělávání, což znamená integrovaně vzdělávat všechny děti, a to bez ohledu na zdravotní stav, sociální, kulturní a rodinné zázemí. Pro pedagogy tento model představuje dlouhodobý a těžký úkol. Vzdělávací instituce ale nemusí v jeho plnění zůstat osamoceny. Naopak se nabízí multidisciplinární spolupráce škol například s poradenskými zařízeními, s orgány sociálně-právní ochrany, s neziskovými organizacemi, s rodinami a podobně. Pro spolupráci s rodinami nebo lokalitami je možné využít i neziskové organizace nebo si školy mohou zřídit funkci sociálního pracovníka. Jak zdůraznil novoborský starosta Jaromír Dvořák, veškeré aktivity jsou plánovány tak, aby byly ku prospěchu všem obyvatelům obce, přestože se primárně odvíjejí od potřeb sociálně vyloučených obyvatel obce. Město Nový Bor se již nyní snaží systematicky řešit tuto problematiku a pomoc vládní agentury Pokračování na str. 6 Novoborský měsíčník / květen

6 Zprávy z města město nový bor uvažuje o spolupráci s agenturou pro sociální začleňování Dokončení ze str. 5 by mohla značně usnadnit financování jak investičních, tak neinvestičních vizí města, řekl Dvořák. Spolupráce je plánovaná na období tří let. Ve městě nebo pro více obcí by po celou dobu působil lokální konzultant Agentury. Předpokládá se, že i obec nebo území vyčlení na poloviční úvazek konkrétního pracovníka, který bude součinný s lokálním konzultantem Agentury a během spolupráce s Agenturou by převzal hlavní roli v uskutečňování Strategického plánu sociálního začleňování. Pro obce se při spolupráci s Agenturou nabízí také možnost v rámci dotace získat finanční příspěvek na tohoto pracovníka. Nemáme kouzelný proutek, který by fungoval na všechny problémy, nevyřešíme vše a hned. Úspěch stojí a padá na partnerech a na kvalitě spolupráce, uvedl Jakub Švec z Agentury pro sociální začleňování. Město Nový Bor má již zkušenosti z minulých let, kdy doporučení a metodiku Agentury pro sociální začleňování využívalo zejména v době, kdy se v Novém Boru stal tzv. mačetový útok a s tím spojené sociální nepokoje. Spolupráce s Agenturou byla nabídnuta letos v únoru všem obcím Libereckého kraje na prezentaci v Liberci. Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008, je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. Smyslem a cílem její práce je poskytovat podporu obcím v procesu sociální integrace a propojovat subjekty veřejné správy i neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Cílem je zlepšení kvality života pro všechny obyvatele obce, nejen pro sociálně znevýhodněné. V současné době je zpracována metodika pro obce, které přistoupí ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v roce Tato široce pojatá strategie zahrnuje oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, bezpečnost, dluhovou problematiku, sociální služby i v obecné rovině podporu sociální soudržnosti. O realizaci spolupráce s agenturou rozhodují dva faktory. Primárně obec nebo území musí podat přihlášku ke spolupráci a ve druhé řadě musí být obec nebo území Agenturou ke spolupráci vybrána. Základními kritérii pro výběr jsou potřebnost, komplexnost předkládané intervence a záměr využít financování z více operačních programů, potenciál opatření vedoucích ke zlepšení situace cílových skupin jako jsou například nízkopříjmové rodiny s dětmi, bezdomovci, nebo zdravotně handicapovaní lidé. Mgr. Petr Pokorný romští poradci a sociální Kurátoři z Celého Kraje se sešli v novém boru Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru (OSVZ) byl ve čtvrtek 9. dubna místem, kam se sjeli romští poradci a sociální kurátoři obcí s rozšířenou působností z celého Libereckého kraje. cílem jejich setkání byla pracovní porada a diskuse nad řadou otázek vztahujících se k sociální problematice. Foto: archiv sociálního odboru Součástí porady byla návštěva zařízení, která poskytují sociální služby Součástí porady, kterou organizoval Krajský úřad Libereckého kraje společně s OSVZ, byla také návštěva zařízení, která poskytují sociální služby na území Nového Boru. Romští poradci a sociální kurátoři tak měli například příležitost seznámit se blíže s činností občanského sdružení Rodina v centru, prohlédli si rovněž prostory sociální ubytovny, kterou provozuje Farní charita Česká Lípa, útočiště pro lidi bez přístřeší (homeless Office) ve Wolkerově ulici nebo charitní šatník. Účastníci setkání hodnotili fungování navštívených zařízení velmi pozitivně. Kladně se vyjadřovali zejména o rozsahu poskytovaných sociálních služeb, jejich návaznosti či o vzájemné kooperaci mezi Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a jednotlivými poskytovateli sociálních služeb na Novoborsku, sdělila Jiřina Kubáňová, vedoucí OSVZ. Ta zároveň dodala, že o úrovni a kvalitě lokálních sociálních služeb vypovídá i skutečnost, že obdobné setkání se v Novém Boru konalo již poněkolikáté. Troufám si tvrdit, že Nový Bor má nastaveny vysoké standardy v poskytování sociálních služeb občanům. Zároveň se nám daří vytvářet optimální prostředí pro vzájemnou komunikaci a součinnost mezi jejich poskytovateli a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, přiblížila Jiřina Kubáňová. Nový Bor zaujal na krajské úrovni Na její slova poté navázal Václav Strouhal, koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců Krajského úřadu Libereckého kraje. Ten potvrdil, že cílem společného výjezdního zasedání kurátorů pro dospělé a romských poradců obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje bylo představit dobrou praxi provázanosti aktivit a spolupráce partnerů při sociálním začleňování. Je přínosné, když zástupci z jiných obcí vidí a slyší informace přímo na místě, kde jsou aktivity realizovány, takže si mohou udělat představu, jak to funguje někde jinde, jaké existují překážky a jaké jsou mantinely. Mohou pak lépe posoudit, jak se pracuje v jejich obci, řekl Václav Strouhal a ocenil skutečnost, že do Nového Boru přijeli zástupci všech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje, mimo města Tanvald. Z jednání jsem nabyl přesvědčení, že poznatky získané na této akci se budou snažit všichni zúčastnění využít ve své práci a představitele měst a obcí budou výsledky Nového Boru určitě zajímat. chtěl bych touto cestou velmi poděkovat odboru sociálních věcí a zdravotnictví, nejen za perfektní přípravu tohoto setkání, ale především za dlouhodobou koncepční práci v oblasti sociálního začleňování osob, pronesl Václav Strouhal a uzavřel s tím, že Krajský úřad bude tato setkání realizovat pravidelně, a to vždy v jiné lokalitě Libereckého kraje. redakce 6 Novoborský měsíčník / květen 2015

7 Zprávy z města školáky nadchla práce hasičů a policistů S úžasem i nadšením sledovaly davy dětí z novoborských škol, jak jim hasiči, strážníci a policisté z Nového Boru názorně představují svá povolání. Málokterý kluk z přítomných pěti stovek školáků by se v těch chvílích nechtěl stát policejním psovodem, hasičem, nebo strážcem veřejného pořádku. Tak dobře totiž připravili organizátoři Den s policií a hasiči na bývalém cyklistickém oválu v Novém Boru. Žáci mateřských, základních škol i praktické školy z Nového Boru, ale i skupina žáků ze ZŠ cvikov tleskaly hasičům a jejich ukázkám zachraňování lidí i majetků, policistům za velmi věrohodné pronásledování a zatýkání pachatele. Rovněž obdivovaly krásu, poslušnost a šikovnost policejního psa Brita. Děti si během dopolední akce mohly také hodně zblízka prohlédnout vystavenou policejní techniku, výbavu a hasičská auta. hasiči jim dovolili osahat výstroj pro boj s požáry, pustit sirénu s majáčkem, policisté pak umožnili vyzkoušet si pouta, nebo rukáv používaný k výcviku policejních psů. Mgr. Petr Pokorný Foto: Markéta Růžičková Novoborští policisté, strážníci a hasiči přestavili dětem svá povolání opět budeme děkovat mecenášům a dobrodincům Město Nový Bor zve své občany v úterý 5. května v 18 hodin do Navrátilova sálu, aby zde zaznělo sborové děkuji. Bude zde totiž vyhlášen vítěz krajského kola ceny Ď a město současně využije této příležitosti k udělení ceny městské. Nad jubilejním XV. ročníkem ceny Ď převzal záštitu ministr kultury Daniel herman. Město Nový Bor se i v tomto roce stalo generálním partnerem ceny Ď, neboť silně vnímá lidský rozměr tohoto veřejného ocenění a hloubku lidského souznění, které pravidelně udílení cen provází. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / květen

8 Zprávy z města nový bor si v květnu připomene významné válečné události Začátek a konec května jsou v Novém Boru každoročně ve znamení pietních aktů připomínajících pro národ významné události spojené s válečnými konflikty. Zveme občany ke společné vzpomínce a k uctění památky válečných hrdinů položením květin k památníkům. Ukončení druhé světové války a osvobození Československa od nacismu si společně připomeneme na lesním hřbitově u památníku obětí druhého odboje ve čtvrtek 7. května v 10 hodin. Výročí Rumburské vzpoury si pak společně připomeneme ve čtvrtek 21. května v 10 hodin. Vzhledem k tomu, že aktuálně budou probíhat rekonstrukční práce na pomníku rumburských hrdinů, pietní akt se v letošním roce uskuteční v prostoru popraviště. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu zelený kontejner (pouze na trávu) - termíny přistavení 2015 Horní Pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 20. června a 15. srpna Dolní Pihel Místo: u bytovek Datum: 20. června a 15. srpna Janov Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 27. června a 22. srpna Bukovany Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 20. června a 15. srpna Chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 27. června a 22. srpna Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku 8 Novoborský měsíčník / květen 2015

9 Zprávy z města sběrové soboty v roce 2015 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech svozy odpadů s čárovými Kódy v roce 2015 Svozy pytlů, papíru, plastů a drobného elektra z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: , , , 1. 6., , 3. 8., 7. 9., , , Zpracoval: Mgr. Petr Škop Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Ing. Jitka capouchová vedoucí Odboru správy majetku Odevzdané množství si můžete kontrolovat na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě. upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka capouchová vedoucí Odboru správy majetku potápka černokrká - pták roku 2015 Česká společnost ornitologická, pořádá od roku 1992 každoročně akci, při které vybírá jeden ptačí druh a ten se pak stává Ptákem roku. Posláním akce je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. V letošním roce česká společnost ornitologická zaměřuje svou pozornost na mokřady, proto byla dne vyhlášena Ptákem roku potápka černokrká (Podiceps nigricollis). Jedná se o malý druh potápky s rozsáhlým rozšířením. Světová populace potápek černokrkých čítá přes 5 miliónů jedinců. Naprostá většina ptáků, žije v Severní Americe. V ČR hnízdí převážně v rybničnatých oblastech po celém území. Přílet na hnízdiště vrcholí v dubnu, odlet v srpnu až září. Směřují především do oblastí evropského Středomoří a k Černému moři. V zimě je najdeme v Tunisku, Benátském zálivu, Itálii, na Korsice, ale i v oblasti vnitrozemských jezer jako je jezero Ženevské nebo Skadarské. Maximální početnosti v ČR dosahovala v 60. až 70. letech 20. století, kdy byla zároveň naší nejhojnější potápkou. Od 80. let se začaly její stavy prudce snižovat a postupně vymizela z většiny obsazených lokalit. V letech byla celková populace odhadnuta na párů a v roce 2000 již na pouhých párů. V roce 2014 se povedlo najít pouze 50 hnízd. Potápka černokrká je typickým ptákem rybníků a dobře odráží všechny jejich problémy. Její potravou jsou totiž různí vodní korýši a larvy hmyzu, a protože se při lovu řídí zrakem, k životu potřebuje rybníky s čistou vodou plné nejrůznějších forem života. hlavním důvodem úbytku potápek je tedy příliš intenzivní chov kaprů. Pokud jich je v rybníce moc, jednak přímo kalí vodu, jednak zcela změní složení živočichů i rostlin ve vodě. Druhým problémem je nadměrné množství fosforu, který se do vody dostává z okolních polí. Na našem území jsou potápky černokrké již vzácným druhem. Bohužel dosud nejsou nijak chráněny. Při jejich záchraně je potřeba snížit chov kaprů a udržovat rybníky čisté. Důležitá je i úprava blízkého okolí. Potápka černokrká je tak příkladem nutnosti komplexního přístupu k ochraně přírody a krajiny. Pokud se o potápkách chcete dozvědět víc, přečtěte si zvláštní číslo časopisu Ptačí svět na publero.com/reader/ zpracovala: Ing. Iva Máslová Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí uzávěrka na červen: čtvrtek 15. Května 2015 Novoborský měsíčník / květen

10 Zprávy z města myslivost pro děti č. 2 Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor se zabývá mimo jiné i environmentálním vzděláváním. Máme dobré několikaleté zkušenosti s ekologickou výchovou malých dětí, jejichž prostřednictvím se pak do problematiky ochrany životního prostředí zapojuje celá rodina. Z tohoto důvodu se náš odbor rozhodl zpestřit Novoborský měsíčník o drobné úkoly a poznávačky z oblasti životního prostředí, tentokrát z myslivosti. Domníváme se, že osvěty v této oblasti nikdy není dost, ať už se týká ochrany přírody, nakládání s odpady či péče o naše lesy. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Druhý úkol: Zlatá srnčí trofej výpis usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města Konaného dne usnesení č. 145/15/zm6 Informace o novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. ZM po projednání bere na vědomí informace o novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se schvalováním smluv o poskytování grantů a dotací z rozpočtu města Nový Bor ve výši do Kč. usnesení č. 153/15/zm6 Záměr prodeje části parcely pč. 695/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Luční). ZM po projednání schvaluje záměr prodat část parcely pč. 695/1 o výměře 14 m 2 z celkových 1780 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace (dle GP parcela pč. 695/3) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za minimální kupní cenu 150 Kč/ m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Geometrický plán na oddělení příslušné části parcely zajistí na své náklady žadatel. usnesení č. 154/15/zm6 Záměr prodeje části parcely pč. 652/1 v k.ú. Janov u Nového Boru. ZM po projednání schvaluje záměr prodat část parcely pč. 652/1 o výměře cca 300 m 2 z celkových 2311 m 2 trvalý travní porost v k. ú. Janov u Nového Boru za minimální kupní cenu 120 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. geometrický plán na oddělení příslušné části parcely zajistí na své náklady žadatel. usnesení č. 155/15/zm6 Záměr prodeje parcely pč. 562/2 v k. ú. Janov u Nového Boru. ZM po projednání neschvaluje záměr prodat parcelu pč. 562/2 o výměře 136 m 2 trvalý travní porost v k. ú. Janov u Nového Boru. usnesení č. 156/15/zm6 Záměr prodeje parcely pč. 2225/3 a části parcely pč. 2225/1 v k.ú. Nový Bor (lokalita ulice Zahradní). ZM po projednání schvaluje Pokračování na str Novoborský měsíčník / květen 2015

11 Zprávy z města výpis usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne Dokončení ze str. 10 záměr prodat část parcely pč. 2225/3 o výměře cca 32 m 2 z celkových 33 m 2 trvalý travní porost a část parcely pč. 2225/1 o výměře cca 87 m 2 z celkových 618 m 2 trvalý travní porost v k.ú. Nový Bor za minimální kupní cenu 450 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Geometrický plán na oddělení příslušné části parcely zajistí na své náklady žadatel. Usnesení č. 157/15/ZM6 Záměr prodeje části parcely pč. 541/1 a záměr odkoupení části parcely pč. 540 vše v k.ú. Nový Bor (lokalita Smetanova ulice). ZM po projednání schvaluje: a) záměr prodat část parcely pč. 541/1 o výměře cca 105 m 2 z celkových 836 m 2 zahrady v k.ú. Nový Bor za minimální kupní cenu 350 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, náklady na pořízení geometrického plánu na oddělení příslušné části parcely, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti a neschvaluje b) záměr prodat zbývající část parcely pč. 541/1 o výměře cca 731 m 2 z celkových 836 m 2 v k.ú. Nový Bor a schvaluje c) záměr odkoupit část parcely pč. 540 o výměře cca 30 m 2 (pouze parcelu pod chodníkem a komunikací) z celkových 240 m 2 v k.ú. Nový Bor ve spoluvlastnictví manž. xxxx za minimální kupní cenu 350 Kč/m 2 + správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí + náklady na pořízení geometrického plánu na oddělení příslušné části parcely. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí v souladu se zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 S převodce. Usnesení č. 158/15/ZM6 Prodej části parcel pč. 696/1 (dle FP pč. 696/16,17) a části pč. 704/4 (dle GP pč. 704/11) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Luční). ZM po projednání schvaluje prodej parcel pč. 696/16 o výměře 30 m 2, pč. 696/17 o výměře 3 m 2 oddělených dle GP č /2014 z parcely pč. 696/1 o výměře 502 m 2 ostatní plocha, manipulační plocha a parcely pč. 704/11 o výměře 13 m 2 oddělené dle GP č /2014 z parcely pč. 704/4 o výměře 608 m 2 ostatní plocha, neplodná půda vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, do SJM xxxx za kupní cenu Kč tj. 200 Kč/m 2, dle kupní smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a poměřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 159/15/ZM6 Prodej parcel pč. 1945/7 a pč. 1945/2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Vodní ulice). ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 1945/7 o výměře 55 m 2 ostatní plocha, jiná plocha a pč. 1945/2 o výměře 293 m 2 trvalého travního porostu vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za celkovou kupní cenu Kč (tj. 204 Kč/m 2 ) do výlučného vlastnictví dle kupní smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 160/15/ZM6 Prodej parcely pč. 1847/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Lesní čtvrť). ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 1847/1 o výměře 981 m 2 (trvalý travní porost) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za kupní cenu Kč do výlučného vlastnictví dle kupní smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 161/15/ZM6 Prodej 2 parcel na stavbu RD - lokalita Lesní čtvrť. ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 1842/3 o výměře 808 m 2 oddělené dle GP č /2012 z parcely pč. 1842/1 o výměře 1914 m 2 trv. travní porost, parcely pč. 1844/2 o výměře 80 m 2 ostatní plocha oddělené dle GP č /2012 z parcely pč. 1844/2 o výměře 199 m 2, spoluvlastnický podíl (přístup a příjezd) tj. jednu ideální polovinu (1/2) parcely pč. 1843/4 o výměře 115 m 2 a jednu ideální polovinu (1/2) parcely pč. 1842/4 o výměře 29 m 2 oddělené dle GP č /2012 z parcely pč. 1842/1 o výměře 1914 m 2 vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za kupní cenu Kč, do výlučného vlastnictví dle kupní smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 162/15/ZM6 Prodej parcely pč. 739/24 - oddělené dle GP z parcely pč. 739/4 v k.ú. Nový Bor (lokalita ulice Kalinova). ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 739/24 o výměře 82 m 2 oddělené dle GP č /2015 z parcely pč. 739/4 o výměře 6898 m 2 ostatní plochy, jiné plochy v k.ú. Nový Bor, do SJM za kupní cenu Kč, dle kupní smlouvy. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 163/15/ZM6 Žádost o povolení prodeje pozemků s rozestavěnou stavbou RD v k.ú. Bukovany u Nového Boru - lokalita Chomouty. ZM po projednání schvaluje neuplatnění pokuty, dle čl. V kupní smlouvy ze dne uzavřenou mezi Městem Nový Bor jako prodávajícím a xxxx jako kupujícím. Důvodem pro neuplatnění pokuty je skutečnost, že parcela byla využita pro stavbu rodinného domu v souladu s ÚPO Nový Bor. Usnesení č. 164/15/ZM6 Bezúplatný převod parcel pod stavbou Pěší komunikace - chodník Pihel. ZM po projednání schvaluje bezúplatné nabytí parcel dotčených stavbou Pěší komunikace - chodník Pihel, oddělených dle GP č /2013: díl b parcely pč. 1388/1 o výměře 3 m 2 sloučený do pč. 1388/5, díl a parcely pč. 1319/1 o výměře 2 m 2 sloučený do pč. 1388/5, pč. 1388/7 o výměře 51 m 2, pč. 1388/8 o výměře 300 m 2, pč. 1388/10 o výměře 119 m 2 oddělených z parcely pč. 1388/1, díl d parcely pč. 1388/1 o výměře 34 m 2 sloučený do pč. 1388/9, díl c parcely pč o výměře 8 m 2 sloučený do pč. 1388/9 vše k.ú. Pihel, z vlastnictví Libereckého kraje, IČ , se sídlem U Jezu 642/2a, Líberec 2 ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Usnesení č. 168/15/ZM6 Zpráva o kontrole plnění usnesení č ze zastupitelstva města ZM po projednání bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ze dne o provedené plánované kontrole plnění usnesení č ZM Mgr. Jaromír Dvořák starosta města Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách Novoborský měsíčník / květen

12 Zprávy z města školáci řešili KlimatiCKé změny Ve čtvrtek 23. dubna patřily Smetanovy sady novoborským páťákům. Zaměstnanci města, DDM Smetanka, Sklářského muzea, Turistického informačního centra, Kultury Nový Bor s. r. o. a žáci VOŠ a SŠ Nový Bor pro ně společně v rámci oslav Dne Země uspořádali osvětovou akci. Na její přípravě se podílela také obecně prospěšná společnost ci2 v rámci projektu Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností. Ačkoliv téma klimatických změn vnímáme jako globální problém, je na nás všech, abychom každý svým malým dílem přispěli k jejich minimalizaci, znělo v různých variantách po celé dopoledne jako ústřední motiv celého programu. Děti na úvod přivítali v městském kině starosta Jaromír Dvořák i místostarostka Stanislava Silná, což dokládá, že vedení města ochranu přírody a životního prostředí aktivně podporuje. Po úvodní filmové projekci se pak děti rozmístily na jednotlivá stanoviště a plnily připravené úkoly, jejichž cílem bylo hravou a zábavnou formou upozornit nejen na klimatické změny jako celosvětový problém, ale zejména přivést účastníky programu k zamyšlení nad vlastním podílem každého z nás na těchto změnách. Krásné prosluněné Foto: Markéta Růžičková Děti plnily úkoly, jejichž cílem bylo zábavnou formou upozornit na klimatické změny počasí, které organizátoři na dopoledne objednali, pak tvrdě kontrastovalo s popisem přírodních katastrof, jež jsou právě mnohdy důsledkem klimatických změn. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Organizační složky městská Knihovna beletrie novinky v Knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) Detektivní romány Krysy / Pavel Jansa Na šábes se nevraždí / Petr Eidler Počmárané nebe, aneb, Vražedné stíny / Petra Bačovská Případ zrazeného krále: Zločiny na Velké Moravě 5. / Stanislav Češka Příliš tichá Šumava / Zuzana Rampichová Smrt expremiérky / Stanislav Češka Příběh vzácné tabatěrky / Marie Macková Zvěrolékařka na stopě / Michal Fieber Bestie / Dominik Dán Dny posledního sněhu / Jan costin Wagner Písečný muž 4 / Lars Kepler Historické romány Kočár do neznáma / hana Marie Körnerová Královské intriky / Emma Riedová Krásná Filipína: nejkrásnější příběh lásky 16. století / Brigitte Riebeová Ďáblův klíč / Otomar Dvořák Svatý grál: v tajných službách Otce vlasti 6. / Jan Bauer Mezi tiárou a orlicí: příběh prvního českého krále Vratislava I. / Vlastimil Vondruška Roztříštěná říše. Kniha druhá, Trnový král / Mark Lawrence Romány pro ženy Městečko Thunder Point 1. / Robyn carrová Manželky / Táňa Keleová-Vasilková Na slzy nezbyl čas / Blanka Faltová Čtvrtá úroveň / Jitka Prokšová Fantasy, scifi Vlčice a staré plemeno. Svazek 1 / Zdeněk Žemlička Vlčice a staré plemeno. Svazek 2 / Zdeněk Žemlička Volání sirény 2.; Pomsta. nadpřirozená romance / Michaela Burdová Piráti oblohy / William King Humor hostinec u kamenného stolu / Karel Poláček husité, husáci a my / Vladimír Renčín naučná literatura cyklistika nejlepších rad / Jason Sumner Půst s polévkou / Tanja Brauneová To jsem já, Anife / Anife Ismet Vyskočil hassan Papírové květiny / Jeffery Rudell Ze světa islámu / Alois Musil Moskevský proces / Vladimir Bukovskij Saláty s láskou / David Bez Dvořák v Americe, aneb, Spirituál bílého muže / Zdeněk Mahler Z hradešic do Vladivostoku a zpět: Válečný deník legionáře / Karel Stuchl Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy / Václav Krolmus Domácí klíčky: podrobný návod k domácímu nakličování po celý rok / Rita Galchus Vitaminy a stopové prvky pro zdraví / Andreas Jopp Autorehabilitační sestava pro děti a rodiče / Jana Kombercová Život bez pšenice: praktický a provokativní návod, jak zhubnout a uzdravit se / William Davis Šijeme ze zbytků látek: Jednoduché návody na praktické využití odstřižků / Debbie Shore Na kajaku z Prahy do Severního moře / Zdeněk Lyčka 12 Novoborský měsíčník / květen 2015

13 Organizační složky Městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Pohádky Osamělý králíček: příběhy se šťastným koncem 5. / Jill Huckblesby Ti otravní králíci / Ciara Flood Dívčí romány Kouzelný šepot koní: Holky v sedlech 2. / Marlene Jablonski Deník mimoňky 6, Příběhy nešťastný lásky / Rachel Renée Russell Deník mimoňky 7, Příběh nestylový TV celebrity / Rachel Renée Russellová Dobrodružné příběhy Artemis Fowl a atlantský komplex 7. / Eoin Colfer Artemis Fowl a poslední strážce 8. / Eoin Colfer Jak správně mluvit dracky: Škyťák Šelmovská Štika III. / Cressida Cowellová Fantasy Bratrstvo - Kniha třetí, Lovci / John Flanagan Bratrstvo - Kniha čtvrtá, Otroci ze Sokora / John Flanagan Bratrstvo - Kniha pátá, Hora štírů / John Flanagan Hraničářův učeň díl / John Flanagan NAUČNÁ LITERATURA Co se stane, když...:...si dáte chladit pití...tisnete na 3D tiskárně...se rozezní požární hlásič / John Farndon Kluci, jdeme vařit! Skvělé recepty na báječná jídla / přeložila Vlasta Benešová Radka Zemancová MěK Nový Bor upozornění pro čtenáře Z důvodu povinné inventarizace knihovního fondu bude Městská knihovna Nový Bor v období od do uzavřena. V této době nebude možné využívat výpůjčních a informačních služeb knihovny. Výpůjční lhůta knih, zapůjčených v měsíci květnu, bude automaticky prodloužena do doby znovuotevření knihovny. Všem našim čtenářům a ostatním návštěvníkům knihovny děkujeme za pochopení a dosavadní přízeň. Pavla Kleinová vedoucí knihovny tvořivé dílničky - obal na lahev Tento měsíc opět zkusíme něco úplně nového. Budeme dělat obal na láhev, viz přiložený obrázek pro představu, jak to bude vypadat. Kdo chodí na návštěvu nebo narozeniny s lahví v ruce, tak už to změní, půjdete s krásným proutěným obalem ozdobeným přírodní nebo barevnou mašlí a donesete vlastně dárky dva. Materiál s sebou: cca 60 ruliček nůžky skleněnou láhev třeba od vína, podle které budeme plést Ilustrační foto karton nebo čtvrtku, kterou potřebujeme obtočit kolem té lahve cca 20 kolíčků na prádlo Kdy: Opět v úterý od 10:00 hod a ještě jedou odpoledne od 16:00 hod. Více info na telefonu: , nebo přímo v MěK Nový Bor Těším se, přijďte s úsměvem a tvořivou náladou... Radka Zemancová MěK Nový Bor výpůjční doba městské knihovny nový bor Oddělení pro dospělé čtenáře: Pondělí 14:00-18:00 hodin Úterý zavřeno Středa 08:00-12:00 14:00-18:00 hodin Čtvrtek 14:00-18:00 hodin Pátek 13:30-17:30 hodin Oddělení pro dětské čtenáře: Pondělí 14:00-18:00 hodin Úterý zavřeno Středa zavřeno Čtvrtek zavřeno Pátek 13:30-17:00 hodin Novoborský měsíčník / květen

14 Organizační složky sklářské muzeum pozvánka do sklářského muzea V květnu slaví muzea na celém světě mezinárodní den muzeí. Svátek byl ustanoven již roku 1977, a naše muzeum se k němu připojí v neděli 17. května. Tento den je tradičně muzeum přístupné zdarma. Foto: archiv muzea Foto: archiv muzea Depozitář muzea Dagmar Pánková a Leoš Smejkal Kromě stálé expozice můžete zhlédnout výstavu 10 let BYSTRO DESIGN úspěšné designérské dvojice z Kamenického Šenova-Práchně Dagmar Pánkové a Leoše Smejkala. Jak pronesl vedoucí kurátor oddělení skla uměleckoprůmyslového muzea PhDr. Milan hlaveš Ph.D. při své zahajovací řeči: Na první pohled je u Bystro Design inspirativním zdrojem příroda, okořeněno je to vtipem a nadsázkou, aniž by se ustupovalo od plné vážnosti práce. Mnohdy to má blízko k moderním variantám pop-artu. Třeba dnes již všeobecně známé Polštářky, jakoby hebké mísy ze stříbřeného barevného skla, obohaceného rytinami nebo pískováním. K dotyku a užívání lákají nápojové sety. Fascinující jsou foukané stříbřené balvany s broušenými zásahy. Dózy Dum Dum ve tvaru nábojnic. Termoskovité stříbřené vázy originálně reflektující historii. Vázy, o které se možná otřeli mimozemšťani a zanechali na nich stříbrnou stopu. Svícny-Plechovky s piktogramy. Stoly se zasazenými picími rohy. Obří hutní vázy s pestrými graalovými strukturami ve dnech. Záhon pestrobarevných květin. Objekty Eye kameny. Zářivé dekorativní mísy Lumen. Vázy Flower s vyměnitelnými květy. Stačí našroubovat ty vhodné. Podle vkusu. Nebo místo nich dát hlavičky Mickey Mouse či jeho tkapky. Bystro Lukáš Jabůrek Design na této výstavě představuje jednoho vzácného spřáteleného hosta. Tentokrát je to věhlasný designér, umělecký ředitel slavné karlovarské sklárny Moser Lukáš Jabůrek. Toho s Bystro Design spojuje smysl pro materiál a v dobrém slova smyslu také pro luxus. Snad mohu prozradit, že ve vývoji Moseru je další produkt Bystro Design. A to je dobře. Kvalita se, jak známo, navzájem přitahuje. Vernisáž výstavy na konci března byla velmi vydařená a hojně navštívená. Rádi bychom Vás také pozvali na již 7. ročník novoborské Muzejní noci. Koná se v rámci festivalu muzejních nocí a my se připojujeme v sobotu 23. května. Nebude chybět muzejní skřítek Archibald, a tentokrát se vydá do kraje, který pro skláře byl a stále je velmi důležitý, do Orientu. Návštěvníci se hravou formou dozví, co ovlivňuje vkus zákazníků z této Foto: archiv muzea oblasti, a jak se mu skláři dokázali již v dávné historii přizpůsobovat. Můžete se také těšit na kapely a program pro děti na muzejním dvoře. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás. V loňském roce muzeum bylo vybaveno moderním nábytkem do depozitáře z realizovaného projektu: cesty tradičních řemesel. Na podzim roku 2014 se objevila možnost vybavit nábytkem i druhý depozitář v podkroví, na který v původním projektu finance nezbyly. Na konci měsíce března letošního roku se vše podařilo, a tak má sklářské muzeum dvě patra moderních depozitářů v nové muzejní přístavbě. Teď už nezbývá než sbírky postupně přestěhovat, což je otázka měsíců nebo spíše let. Při této příležitosti totiž sbírka projde kompletní revizí. Dalším úspěšným výsledkem projektu cesty tradičních řemesel je vydání reprezentativní publikace pro návštěvníky Nového Boru. Termín byl až nesplnitelný. Připravit během měsíce kvalitní podklady pro knihu v českém a německém jazyce, která pojednává o historii sklářských firem a turistických cílech tohoto města, se nakonec podařilo. Vzniklá kniha je důstojným dárkem zejména pro zahraniční návštěvníky města. Kateřina Ditterová Sklářské muzeum Nový Bor 14 Novoborský měsíčník / květen 2015

15 Organizační složky sklářské muzeum ukryto v depozitáři (9. díl) soubor navržený vladimírem jelínkem Pro květnový díl seriálu jsem připravila soubor z roku 1988, který navrhl pro crystalex známý výtvarník Vladimír Jelínek za svého působení v Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze. Vladimír Jelínek (* ) absolvoval sklářskou školu v Kamenickém Šenově a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Známý je především díky své práci se sklem (hutním, rytým, malovaným a realizacemi v architektuře). Věnuje se však intenzivně také malbě, kterou studoval na vysoké škole. O velkém talentu Vladimíra Jelínka svědčí mimo zastoupení jeho děl v mnoha českých i zahraničních muzejních a soukromých sbírkách také fakt, že sklo vytvořené ještě podle jeho studentského návrhu bylo zastoupeno na světové výstavě EXPO 57 v Bruselu. Sbírka Sklářského muzea Nový Bor se může pyšnit hned několika malovanými soubory a hutními předměty, které byly vyrobeny podle návrhu tohoto výtvarníka. Především malované sklo vyniká svou jemností, decentností a nadčasovostí. To je patrné i z fotografie vybraného souboru. Foto: archiv muzea Soubor dózy a dvou váz Soubor dózy s víkem a dvou váz (v. 12 cm, 29 cm a 18,5 cm) je z čirého bezbarvého a bílého opálového skla. Na povrchu jej doplňuje lineární malba červenou barvou vytvářející síť. Fotografie však zachycuje pouze vybranou část souboru v depozitáři muzea se nachází ještě další vázy, dóza a miska. Pro tento soubor se dá snad dosud nejvýstižněji užít charakteristika ukryto v depozitáři, protože je důkladně zabalen v krabici na půdním prostoru muzea a nebyl dosud nikde prezentován. Podle časových možností pracovníků muzea však v současné době probíhá stěhování celé sbírky do prostor nových depozitářů nacházejících se v přístavbě muzea. Ty byly také nedávno vybaveny novým moderním nábytkem vyhovujícím standardům k ukládání muzejních sbírek skla. A tak i soubor Vladimíra Jelínka dostane jistě již brzy důstojné místo k uložení, jaké si zasluhuje. Mgr. Tereza Bednářová kurátorka sklářského muzea Ze školních lavic zš nám. míru angličtina nás prostě baví Jako druhá nejlepší v Libereckém kraji se umístila Jasmína Jawichová (8. B) v olympiádě z anglického jazyka, jejíž krajské kolo se konalo v Liberci. Poté, co se radovala z vítězství v kole okresním, v kategorii 8. a 9. tříd, prokázala i nyní, že jí je kontakt s angličtinou blízký. Za celou školu jí tak patří velká gratulace a poděkování. Well done, Jasmine! Tomáš Janda - učitel AJ Novoborský měsíčník / květen

16 Ze školních lavic zš nám. míru ukliďme si příkopy Foto: archiv školy Máte uklizeno před svým domem? určitě. Ale mnozí z nás po opuštění "svého" domácího prostoru nedodržují základní společenská pravidla a odhazují odpadky, kde se dá. určitě se to nikomu nelíbí, ale málokdo se tyto nepořádky snaží uklidit. Žáci 3. B, 4. A, B a 5. A, B ZŠ náměstí Míru se vydali na Lesnou a v rámci akce " ukliďme si příkopy" posbírali odpadky a uklidili tamní les. Do pytlů sesbírali papíry, lahve, plasty a další věci, které do lesa nepatří. Mezi "úlovky" byla i jedna pneumatika. Děti obětovaly svůj čas na úklid po jiných, určitě i dospělých. Možná by se raději vzdělávaly ve škole. Ale i tato akce byla vzdělávací a ti, kteří se jí zúčastnili, určitě budou udržovat čisto a pořádek nejen před svými domy, ale všude okolo nás. Mgr. Zdeňka Švecová Děti obětovaly svůj čas na úklid po jiných návštěva ekocentra brniště Ve školním roce 2015/2016 nabízíme nadaným dětem budoucích 2. tříd a 6. tříd rozšířenou výuku jazyků. Přihlášky s uvedením jména, třídy, školy a adresy je možné podat do písemně na ředitelství ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 128, nebo vyplněním přihlášky na webových stránkách školy www. zsnamesti.cz E- mail: Telefon : rozšířená výuka jazyků přijímací pohovory se budou Konat Pohovory pro žáky budoucích 2. ročníků začínají v 8 hodin. Začátek pohovorů do 6. ročníku od 13 hodin. V pátek 27. března jsme se vypravili autobusem směr Ekocentrum Brniště. cílem expedice třídy 7. A měl být kopec Tlustec, ale nepříznivé počasí nakonec změnilo naše zkoumání venkovní přírody v program nazvaný houby na sto způsobů, který byl pro nás připraven ve vnitřních prostorách. houby jsou jednou z největších záhad této planety. Nepatří mezi živočichy ani mezi rostliny. Některé dokážou zabíjet a jiné uzdravují, některé jsou skoro neviditelné, jiné jíme, bez dalších by se zhroutil ekosystém planety. ukázalo se, jak houby dokážou skvěle spolupracovat. Nakonec jsme pomocí kvasinek, jednobuněčných houbových mikroorganismů, upekli i vynikající koláče. Posláním Ekocentra Brniště je environmentální vzdělávání, osvěta i praktická opatření v oblasti ochrany přírody. Ekocentrum nabízí výukové programy, je zde také umístěna interaktivní expozice o kulturní krajině Podralska. chtěla bych poděkovat pracovníkům Ekocentra Brniště za milý přístup a nevšední ochotu. Mgr. Kateřina Mašková třídní učitelka hodina s andersenem aneb pojďme si doma s dětmi číst První dubnovou středu jsme si připomněli v naší školní knihovně se žáky šestých a sedmých ročníků významné výročí - narození slavného dánského spisovatele hanse christiana Andersena a také Mezinárodní den dětské knihy, který se slaví 2. dubna. Letos je to 210. výročí narození slavného spisovatele. Nezapomněli jsme ani na další výročí roku 2015 spojená se jmény autorů pohádek, letos 100. výročí narození českého spisovatele Jana Drdy a 110. výročí narození Jana Wericha. cílem nejen tohoto dne, ale celého našeho snažení je přinést do dětských rukou četbu, neboť právě knihy podporují dětskou fantazii. Některé pohádky připomínají spíše povídky, protože se zaměřují na všední život. Budou je určitě číst lidé i po mnoha letech. Takovým dílům říkáme, že jsou nesmrtelná. A tak se pokusme dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Mgr. Zuzana Tomsová, Mgr. Kateřina Mašková internetové stránky novoborských škol: ZŠ nám. Míru : ZŠ u Lesa: ZŠ Arnultovice: ZŠ Praktická: MŠ Klíček: ZuŠ Nový Bor: VOŠS a SŠ Nový Bor: www. zusnb.cz 16 Novoborský měsíčník / květen 2015

17 Ze školních lavic ZŠ U lesa noc v knihovně zš u lesa V rámci akce Noc s Andersenem jsme již podruhé nocovali ve škole. Zúčastnili se především žáci, kteří navštěvují čtenářský kroužek, a také nejaktivnější čtenáři 1. stupně. Sešli jsme s v podvečer v prostorách školní knihovny. Děti si navzájem představily své rozečtené knihy, které si přinesly z domova. Potom plnily rozmanité úkoly spojené s pohádkami Jana Drdy, kterému byla letošní noc věnována. Četly, naslouchaly, luštily, doplňovaly, vyhledávaly... Na památku si domů odnesly vlastnoručně vyrobenou záložku. Na dobrou noc zhlédly pohádku na motivy již zmiňovaného J. Drdy O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Celý večer byl provázen příjemnou atmosférou. Doufáme, že tato akce bude děti inspirovat k dalším čtenářským zážitkům. Dana Mouchová, Dana Svitáková, Pavlína Kosinová soutěžíme, bojujeme a dáváme o sobě vědět! V minulém čísle jsme psali o našich úspěšných žácích, kteří si výbornými výsledky v okresních kolech olympiád vybojovali postupy do krajských kol. Ve znalostech zeměpisných vyrazily do Liberce poměřit své síly Kateřina Kolčová (6. C) v kategorii 6. tříd a Jana Rodrová (8. C) ve sloučené kategorii tříd. Obě předvedly výborné výkony. Jana zůstala těsně pod stupni vítězů a obsadila čtvrté místo, Kačka se vyšvihla na medailovou stříbrnou příčku. Úspěšní matematici deváťáci se sešli v krajském kole matematické olympiády. Naší zástupkyní byla Anna Kučerová (9. C). Tři ze čtyř úloh vyřešila bezchybně a se třemi dalšími soutěžícími obsadila dělené místo. Chemické učebny ZŠ Lesní v Liberci se na jedno dopoledne staly pomyslným ringem pro účastníky chemické olympiády. Naše barvy hájila opět Anička Kučerová (9. C). Předvedla, že i tento obor je její silnější stránkou. Po sečtení bodů ze všech částí soutěže připadlo Aničce krásné 7. místo. Přímo do krajského kola delegují školy své soutěžící pro konverzační soutěž ve francouzštině. Naše škola patří k tradičním a hlavně úspěšným účastníků. A nebylo tomu jinak ani letos. Mezi osmáky soutěžili Sabina Hammacheová a Adam Uhlíř (oba 8. C). Ve výsledném pořadí se seřadili hned za sebou, a to na nejvyšších příčkách. Adam zvítězil, Sabina skončila druhá. Jednoho z nich čeká cesta do Prahy na republikovou soutěž. Soutěžit v Praze bude i Anička Kučerová, která zvítězila mezi deváťáky. V závěsu za ní, tedy na stříbrné příčce, se umístila Pavlína Svobodová (obě 9. C). poděkování ivetě dvořákové Reagujeme na krásný článek První půlrok ve škole v březnovém čísle. Jako všichni rodiče budoucích prvňáčků jsme byli plní očekávání a obav, jak naše ratolesti budou školu zvládat. Ovšem stačilo prvních pár dnů a naše obavy se s velkou úlevou rozplynuly. Dětem se ve škole moc líbí. Každý den se domů vracejí nadšené a plné nových zážitků a poznatků i mimo rámec školní výuky. Škola je baví! A je to zásluhou jejich skvělé paní učitelky Ivety Dvořákové. První rok je pro každého školáka tím nejdůležitějším a osobnost učitele je naprosto zásadní. Na své učitelky z první třídy vzpomínáme celý život. My jsme pro naše děti nemohly vybrat lépe. Paní učitelko, děkujeme Vám za Vaši úžasnou práci. Děkujeme Vám za sebe a především za své děti. A přejeme Vám, aby Vás práce s dětmi stále naplňovala, bavila a přinášela radost. Klára Ajšmanová & Pavla Mašková Soutěžilo se ale opět i v České Lípě. Proběhlo okresní kolo matematické olympiády, tentokrát pro žáky 6., 7. a 8. tříd. Naši školu reprezentovala pětice žáků čtyři šesťáci a jeden osmák. Víťa Kříž (8. C) se svými výsledky dopočítal k bronzové medaili. Mezi 26 soutěžícími šesťáky se nejvýše vyšvihly Katka Kolčová a Kačka Šorfová, které společně se dvěma gymnazisty primány obsadily dělené místo. Mezi tzv. úspěšné řešitele (stanoveno podle počtu získaných bodů) se zařadila i Laura Hlaváčková, která skončila na místě. Posledním soutěžícím byl Ondra Tadlík (všichni jsou žáky 6. C). Do okresního kola fyzikální olympiády jsme vyslali sedm žáků. Mezi osmáky prakticky o parník zvítězil Víťězslav Kříž, čtvrtá skončila Tereza Svobodová. Spolu s nimi bojovala za naši školu ve stejné kategorii Jana Rodrová (všichni 8. C). Mezi deváťáky nám připadlo třetí a čtvrté místo opět Anička Kučerová a tentokrát Pavel Šorf. Za školu U Lesa soutěžily ještě Tereza Palmonová a Pavlína Svobodová (všichni jsou žáky 9. C). V Novém Boru si v okresním kole poměřili svůj um mladí recitátoři. Výtečný výkon předvedl Jan Kozák (8. B), který s přehledem zvítězil a postupuje do libereckého krajského kola. Porota zvláštním udělením 4. místa ocenila i předvedený výkon Stelly Šinkové (7. C). Velkou snahu předvedly i Viola Witturová (6. A) a Luisa Kopecká (9. C). Jmenovaným žákům blahopřejeme za jejich výkony a děkujeme za reprezentaci školy. Jim i ostatním přejeme do dalších kol a do dalších soutěží zdar a úspěch. Mgr. Ivana Kolčová ZŠ generála svobody solideo ve škole V rámci projektu Výchovný koncert jinak nás ve čtvrtek 26. března navštívilo hudební duo. Poskytlo nám pečlivě promyšlený a sestavený program koncertu, kde zazněly kratší stravitelné skladby za doprovodu historických hudebních nástrojů. Seznámili jsme se s flétnou jednoručkou, dvojačkou, píšťalou s měchuřinou, vzdušnicovou šalmají. Poznali jsme také gemshorny, které jsou vyrobeny z rohů kamzičích, beraních, kozích či kravských. Na závěr vystoupení se děti zúčastnily motivační soutěže, při níž mohly získat CD s nahrávkami Solidea. Vystoupení souboru SOLIDEO se líbilo jak dětským posluchačům, tak i pedagogům. Veronika Fraňková Novoborský měsíčník / květen

18 Ze školních lavic zš generála svobody aprílový den Foto: archiv školy Foto: archiv školy velikonoční dílna Tvořivá dílna pro malé i velké proběhla v ZŠ Arnultovice. Návštěvníci si zde mohli vyrobit různé velikonoční dekorace v tradičním duchu, ale také se seznámili s technikou méně známou. Mezi tradiční výrobky se zařadily krásné zdobené velikonoční věnečky, plstěná kuřátka či barevné vystřihovánky s velikonoční tématikou. Mezi méně známé techniky bychom mohli zařadit,,enkaustiku. Enkaustika je tvořivé malování horkým voskem, krásnými barvami a světlem, které přinášelo spoustu překvapení a radosti. umožnilo nejen otevření skrytých schopností a kreativní seberealizací, ale také spontánní vyjádření niterních pocitů. Pro doladění sváteční atmosféry bylo také nabídnuto návštěvníkům malé občerstvení. V družině jsme si udělali veselé odpoledne 1. duben je den žertovných vtípků a vyvádění dětí i dospělých aprílem. Takové veselé odpoledne jsme si udělali v družince nad společenskou hrou Člověče, nezlob se! Každý hrál sám za sebe a kolo od kola postupoval až do finále, které bylo opravdu velmi napínavé. A když aprílový den, tak i aprílové ceny. Jak to dopadlo? 1. místo Ondra Jerman, 2. místo Danielka Tregnerová, 3. místo Kristýnka hercíková, 4. místo Kačenka Slavíková, 5. místo Pavel hokynář, 6. místo Janička Matějková. hana Stránská Návštěvníci si mohli vyrobit různé velikonoční dekorace Velikonoční dílna byla připravena v rámci účelové neinvestiční dotace Libereckého kraje na podporu volnočasových aktivit. Doufáme, že se dílnička zúčastněným líbila, a těšíme se opět na viděnou. Mgr. Lenka Loumová KrajsKý přebor šachového svazu libereckého Kraje mladších žáků 2015 (Kp šslk) Za pomoci Novoborské šachové akademie se v prostorách školní družiny ZŠ v Arnultovicích odehrál Krajský přebor Libereckého kraje družstev mladších žáků. Sjelo se 14 družstev, soutěžilo tedy 70 mladších žáků, registrovaných i neaktivních hráčů za dohledu hlavního rozhodčího pana ing. Jiřího Průdka a pana Michala Macha. Jsme moc rádi, že zájem mezi dětmi o tuto krásnou hru stoupá a že jsou ochotni se svými rodiči a trenéry přijet a soutěžit. Konečné pořadí po 7 kolech: 1. místo ŠK Libštát 2. místo Novoborský akademie A (NA A) 3. místo Desko Liberec A Nejlepší hráči: 1. šachovnice hofman Kryštof Novoborský akademie A 2. šachovnice Viták Tomáš Desko Liberec A 3. šachovnice Jílek Marcel ŠK Libštát 4. šachovnice Bobek Matěj ŠK Libštát 5. šachovnice hauser Mathias Desko Liberec A Za domácí (NA A) nastoupili: hofman Kryštof, Papoušek Michal, Sviták Daniel, Gorolová Natálie, Válek Matěj hráli za NA A. Druhé domácí družstvo, ZŠ Arnultovice (Daněk Ondřej, Eichler Daniel, Vomela Patrik, Funke Viktorie, Vacek Ondřej), se umístilo na 12. místě. Gratulujeme. Poděkování si zaslouží všichni trenéři i rodiče, protože se s láskou věnují dětem a předávají své zkušenosti, prožívají s dětmi jejich hru a věří, že je tato aktivita bude provázet jejich životem. KP ŠSLK byl připraven v rámci účelové neinvestiční dotace Libereckého kraje na podporu volnočasových aktivit. Turnaj byl pořádán podruhé v prostorách základní školy v Arnultovicích. Rádi vás opět přivítáme a těšíme se někdy na shledání. Mgr. Jiřina Jelínková 18 Novoborský měsíčník / květen 2015

19 Ze školních lavic druhá andersonova noc zš generála svobody Po roce se opět naše škola zapojila do noční pohádkové akce Andersenova noc. Vše začalo v pátek v 18 hodin. Do školy přišli nadšení nocležníci v doprovodu rodičů, kteří jim pomohli se spacáky, batůžky a oblíbenými plyšáky. Pohádkový program probíhal v prostorách školní knihovny, kde byli žáci rozděleni do několika skupin. hlavním tématem byla postava známého pohádkáře hanse christiana Andersena, který by v letošním roce oslavil 210. výročí narození. Překvapením pro děti byla účast tohoto pohádkáře, jehož role se zhostil náš pan školník, který dětem odpovídal na předem připravené otázky. Tuto první aktivitu uzavřela písnička, kde děti objevovaly názvy známých pohádek. O přestávce čekala na děti večeře připravená jednak od maminek a také od manželů Šemberových, kterým bychom touto cestou chtěli vyjádřit veliké poděkování za velmi chutné dobroty a pamlsky. Večer plný kouzel pak pokračoval dalšími aktivitami. Četly se pohádky, luštily se křížovky a v písničkách děti opět hledaly oblíbené pohádky, ale již od spisovatele Jana Drdy, jehož 100. výročí narození si také v letošním roce připomínáme. Závěr noci patřil tradičně stezce odvahy, okořeněné náročnými úkoly. Po nezbytné večerní hygieně se děti uložily ke spánku do svých pelíšků ze spacích pytlů a usínaly se svými plyšáky. Foto: archiv školy Pohádkový program probíhal v prostorách školní knihovny Děti byly spokojené a to je naše největší odměna. už teď se zase těšíme na další Noc s Andersenem v příštím školním roce. Mgr. Marie ulrychová základní praktická škola mladý výtvarník ukliďme příkopy Jako každý rok na jaře jsme jeli s dětmi na soutěž praktických škol Mladý výtvarník do Jablonného v Podještědí. I když ten den sněžilo jako v zimě, nedali jsme se odradit a krkolomně dorazili do spřátelené školy. Letošní téma znělo Ruce. Tři kategorie žáků si vyzkoušely kresbu tuží, malbu temperou a dokonce bodyart. Práce se dětem povedly a všechny si domů vezly diplomy, krásné ceny a hlavně zážitek. Šárka Znamenáčková Foto: archiv školy Foto: archiv školy I takové věci se dají najít v příkopech Práce se dětem povedly a všechny si domů vezly diplomy Nadace Podralsko uspořádala již druhý ročník společného jarního úklidu. Naši žáci měli za úkol přispět úklidem na cyklistickém areálu a cyklostezce. Výsledek naší práce můžete posoudit na nedělní jarní vycházce. Z příkopů na vás místo plechovek, lahví a pneumatik budou vykukovat jarní bylinky a rozesmátí zajíci a veverky. Mgr. Petra Bohuňková naše nové Webové stránky: Novoborský měsíčník / květen

20 Ze školních lavic jaro s KladívKem základní praktická škola Již čtvrtým rokem se na začátku letošního jara sjeli do dílen naší školy (ZŠP Nový Bor) účastníci soutěže v manuálních dovednostech Zlaté kladívko I letos byla soutěž vypsána pro šikovné žáky praktických základních škol našeho okresu. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích a to pro žáky 6. a 7. ročníku a pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ. Na začátku samotného zápolení se soutěžící museli nejprve vypořádat se čtením technické dokumentace (výkresu) a následným orýsováním (měřením) materiálu připraveného pro výrobu úhloměru (6. a 7. ročník) a parníčku (8. a 9. ročník). výlet do liberce Simulace zemětřesení, kosmický kolotoč, mluvící robot, který napodobuje lidská gesta, kreslení vodou nebo ovládání blesků je jen malý zlomek z dobrodružství s hravou vědou, které zažili naši žáci na výletě v naučně zábavném centru IQ Landia. Ve čtyřech podlažích nahlédli pod kůži člověku, vlastními smysly pocítili sílu přírodních procesů a živlů na Zemi, nebo nahlédli do nitra inteligentního domu. Zatímco si žáci vyšších ročníků pohrávali s netradičními exponáty, mladší žáci se vrátili v čase do pravěku při návštěvě libereckého Dinoparku. Prošli se prehistorickým pralesem se skutečným deštěm, ve kterém potkávali nejrůznější dinosaury od nejmenších, až po strach nahánějící Tyranosaury. Navštívili dětské paleontologické hřiště, Dino Trek stezku pro odvážné děti a na závěr zhlédli zajímavý film s mnoha efekty v 4D kině. Tento krásný výlet jsme uskutečnili díky daru z Nadačního fondu Preciosa. Mgr. Romana Suchá Všichni soutěžící předvedli, že získané dovednosti (řezání, vrtání, lepení apod.) z vyučovacích hodin praktické výchovy umí náležitě využít v případě potřeby soutěže. Pro hodnotící komisi nebylo jednoduché stanovit výsledné pořadí výrobků soutěžících, neboť kvalita předložených úhloměrů a parníčků byla opravdu na pochvalu. Po vyhlášení pořadí a ocenění těch opravdu nejlepších se všichni plni dojmů a zážitků s příslibem účasti na příštím ročníku rozjeli do svých jarně vyzdobených škol. Všem účastníkům patří náš obdiv a dík. Nashledanou na příštím ročníku kladívka. Foto: archiv školy Mgr. Pavel Plánička Tento krásný výlet jsme uskutečnili díky daru z Nadačního fondu Preciosa akce modré majáky Foto: archiv školy Vidět vybavení hasičského auta bylo pro děti zážitkem Dne 14. dubna proběhl na volnočasovém areálu v Novém Boru projektový den naší školy zaměřený na práci integrovaného záchranného systému. cílem tohoto dne bylo žákům ukázat a prakticky předvést náplň a činnost složek IZS. O celou akci jsme požádali Městskou policii v Novém Boru velitele Jiřího Zemance, který k nám byl velice vstřícný a ochotný. Žáci viděli ukázky práce hasičů, vybavení jejich vozidel, a co vše je potřebné k první pomoci člověka. Součástí ukázky byla také práce s policejním psem při zadržení pachatele. Akce měla u žáků velký úspěch, proto bychom ji chtěli ve spolupráci s Městskou policií Nový Bor opakovat pravidelně. Tímto chceme poděkovat starostovi města Mgr. J. Dvořákovi. Velký dík patří všem strážníkům Městské policie pod vedením J. Zemance, hlavně P. Tomáškovi, který měl tuto vydařenou akci na starosti. Děkují žáci a učitelé ZŠ praktické v Novém Boru. Ing. Dana Dutá den romů V rámci multikulturní výchovy jsme si připomněli 8. dubna Mezinárodní den Romů. Společně s našimi asistenty prevence kriminality Miroslavem Morem a Milanem horvátem jsme si zazpívali romské písně a připomněli zvláštnosti romské kultury. Mgr. Romana Suchá 20 Novoborský měsíčník / květen 2015

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. června 2014 2014/03/I ověřovatele zápisu: Ing. Karel Žemlička, Mgr. Oldřich Němec 2014/03/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

USNESENÍ č. 5/2015. Ze 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 29. září 2015 v obřadní místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 5/2015. Ze 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 29. září 2015 v obřadní místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 5/2015 Ze 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 29. září 2015 v obřadní místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LOUKOV Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Loukov se na

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více