Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy za rok 2008-2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy za rok Mateřská škola Srdíčko E.Beneše 204 Říčany

2 Obsah výroční zprávy statutární orgán: Ludmila Pastorková Zřizovatel: Město Říčany Úvodní stránka 1 Obsah a seznam příloh 2 Charakteristika školy 3-5 Průběh školního roku 6 13 Kroužky pro děti Organizace dne Ekologická výuka 17 Personální obsazení školy 18 Proškolení zaměstnanců 18 Výsledky kontrolní a hospitační činnosti ředitelky 18 Spolupráce 19 Změny zaznamenané v průběhu roku a demografický vývoj 19 Zakoupeno, opravy, dary 20 Co se nám nejvíce povedlo 20 Kde můžete o nás získat informace 21 Cíle a plány pro rok 2008/09 21 Seznam příloh Školní řád příloha č

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola SRDÍČKO E.Beneše 204,Říčany u Prahy Zřizovatel: město Říčany Statutární orgán: Ludmila Pastorková IČO: IZO: Telefon www stránky: Provoz školy: 06:30-17:00 hod. Počet tříd : 5 Počet dětí ve třídách: 96 Zaměstnanci: 7 učitelek, 1 hospodářka, 2 kuchařky, 2 uklízečky, topič Součástí školy je školní jídelna Pětitřídní mateřská škola 1. třída - Berušky 17 dětí 2. třída - Trpaslíci 26 dětí 3. třída - Šikulové 27 dětí 4. třída - Šmoulové 18 dětí 5. třída - Předškolka 8 dětí Celkem: 96 dětí Naše škola je jednopatrová v atypické budově. Má 5 tříd, 2 jídelny, kuchyň a kolem školy velkou zahradu. Je umístěna ve vilové zástavbě v blízkosti lesa v Říčanech. Kvalifikované pedagogické pracovnice, které v naší MŠ pracují, se snaží vytvořit co nejlepší podmínky, pro celodenní pobyt dětí, ovzduší vzájemné důvěry, estetické a zdravotně nezávadné prostředí s dostatečným množstvím pestrých a vyvážených činností, kulturních prožitků i sportovních aktivit. O čistotu se starají provozní zaměstnanci, pomáhají při oblékání mladších dětí, při doprovodu na výletech a jiných veřejných akcích. O chutnou a zdravou stravu se stará vedoucí školní jídelny a dvě paní kuchařky, zajišťují pitný režim a ovoce navíc po celý den

4 Třídy naší školy Každá třída má svá specifika název, vybavení, výzdobu dle svého pojmenování. První a druhá třída jsou třídy mladších dětí. Třetí a čtvrtá třída jsou děti nejstarší. Pátá třída je putovní střídají se v ní děti, které jsou poslední rok v mateřské škole. Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd dle přání rodičů. Mateřská škola Srdíčko pracuje podle R á m c o v é h o p r o g r a m u pro předškolní vzdělávání, který byl aktualizován v r Zde jsou vymezeny hlavní cíle, obsah a podmínky předškolního vzdělávání v mateřských školách. Aktualizován je průběžně. Školní vzdělávací program MŠ Srdíčko je vypracován v souladu s RP, respektuje rámcová pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání a je přizpůsoben místním podmínkám a možnostem mateřské školy. Hlavním cílem našeho školního rámcového programu je láska, protože si všichni myslíme,že děti potřebují cítit kolem sebe cit a zájem o jejich osobu,neztrácet se v davu a také se o to všichni snažíme.dbáme na pozvolné zvykání při prvním příchodu mezi děti, s tímto začínáme už při zápisu.doporučujeme rodičům, aby přišli s dítětem.děti mají možnost si ve školce hrát oba dva dny při zápisu v době, která byla pro zápis zveřejněna.v září už znají prostředí a už se těší na některé hračky, zahradu, některé děti třeba na malé záchody. Snažíme se naučit děti citlivému přístupu k lidem, přírodě i věcem, které nás obklopují. Jednotlivé oblasti vzdělávání (biologická, psychologická, oblast týkající se mezilidských vztahů, sociálně - kulturní a oblast týkající se vzájemných vlivů člověka a prostředí) se vzájemně prolínají a jsou konkretizovány v třídních programech, které vycházejí z pěti bodů: 1. Dítě a jeho tělo: děti se seznamují hrou se svým vlastním tělem, pro starší děti máme skládačky jednotlivých částí těla, které zobrazují nejen trup, ale i jednotlivé orgány. Učíme děti pečovat o své tělo zdravou výživou, ale i zdravým každodenním pohybem. Nenosit těžké věci, neubližovat dětem, ani dospělým,,aby nedocházelo ke zranění. Nevystavovat se nebezpečí ohně, vody, elektrické energie a nebezpečných nástrojů a nebezpečných míst. 2. Dítě a jeho psychika : pomocí vyprávění odpovídat v kruhu na různé otázky. Třeba co je štěstí, co děláme nejraději, co je to láska a další otázky, které vymyslí i děti. Naši školáčci se tím učí přemýšlet o svých pocitech a utvářet si svůj vlastní názor. 3. Dítě a ten druhý: to si děti začínají uvědomovat, až když přijdou do kolektivu dětí. Doma v rodině to záleží na výchově a najednou jsou někde, kde se musí o všechno dělit a učit se ohleduplnosti, kamarádství a dělat spoustu věcí společně, ručit si za své činy i věci. Získat důvěru s ostatním lidem. 4. Dítě a společnost: děti se učí dodržovat určitá pravidla, která jsou daná a pro všechny stejná. Nechodit s cizími lidmi. Děti podávají ruku při příchodu a odchodu do školky a tím se učí vždy rozloučit i přivítat a pozdravit. Při obědě zachovávat čistotu a kulturu stolování. Při veřejných vystoupeních se děti zbavují ostychu a prohlubují sebevědomí. Kolektivní hry učí děti prohrávat

5 5. Dítě a svět: ctíme tradice naší země. Slavíme Vánoce,Velikonoce a Mikuláše a opravdu si je s dětmi užijeme. Seznamujeme děti s panem prezidentem,vlajkou i mapou Česka. Seznamujeme děti s tím, co je to mateřský jazyk a cizí jazyky a také cizí země. K tomu využíváme globusu a velké nástěnné mapy. Děti hledají místa, kde byly o prázdninách a kam by třeba chtěly jet. Vyprávíme si o vesmíru, čase a planetách. Příroda živá a neživá je dětem nejbližší a s tím souvisí základy ekologické výchovy

6 Průběh školního roku 2008/09 Školní rok začal inspekcí, která byla zaměřena na zákony týkající se zápisu, školního řádu a organizace školy. Předmětem jednání byla i naše netradiční 5. třída; inspekce byla mile překvapena, co děláme pro děti, které odchází do školy a informace o 5. třídě zveřejnila na serveru Středočeského kraje. A to nám při začátku školního roku, kdy se do naší MŠ nahrnulo opět mnoho nových kamarádů, naši dobrou náladu ještě vylepšilo. Od rána do večera a po celý rok jsou naše děti opravdu velmi aktivní a stále v akci. Vždyť toho musí za celý den hodně stihnout a stále mají, co dělat. A jaké jsou celodenní zážitky ve školce? Opravdu pestré a rozhodně se nenudíme. Co takhle společenské tvořivé hry, sportování, zpívání, malování, zábavné akce a dovádění... Určitě nemůžeme popsat všechny skvělé prožitky dětí, ale nabízíme alespoň malý výběr: Září, říjen a listopad předškolka: příprava dětí na vstup do školy (schopnost soustředění, koncentrace, zapamatování mechanické i logické, časová orientace, schopnost plnit drobné úkoly, sociální zralost, umět se prosadit, zdravá soutěživost). Individuální přístup k menším dětem v 5. třídě. Citlivý přístup k novým dětem - získat důvěru, naučit se pravidla, žít v kolektivu dětí. Podzimní radovánky - malování, vystřihování, pohybové aktivity. Prosinec Mikuláš a Vánoční besídku s divadlem a dárky si náležitě s dětmi užijeme a něco malého si děti odnesou i domů a pytlíky od Mikuláše pomáhají naplnit rodiče, koledy a pečení perníčků patří k našim tradicím. Hračky, které děti dostanou pod stromeček nakupujeme už začátkem kalendářního roku, protože využíváme slev. Leden, únor a březen zimní sporty - kloužeme na lopatách, všichni připravujeme program na besídky Květen Besídku pro maminky letos měla každá třída zvlášť. Rodiče a příbuzní stejně modrou třídu při každém představení úplně přeplnili. Berušky a trpaslíci předvedli přehled, co se za celý rok naučili. Už to, že každá besídka trvala přes hodinu, svědčí o tom, že toho bylo opravdu hodně. Šikulové kromě písní, básniček a tanečků předvedli divadlo Na našem dvoře závěrem se děti předvedli jako zvířátka ze dvora. Divadelní představení Šmoulů na téma českých pohádek trvalo hodinu a půl a jedno oko nezůstalo suché. Červen krásný, kouzelný, pohádkový, báječný... Nevím, jak přesně popsat událostmi nabitý měsíc v naší mateřské škole. Začal oslavou MDD. Po dlouhé době nám počasí nepřálo a pršelo, ale to nám náladu nezkazilo. Den začal přehlídkou masek, některé děti nebyly vůbec k poznání, celou mateřskou školou zněly oblíbené melodie. Hry, které byly připraveny na zahradu, jsme si užili ve třídách za pomocí celého týmu České Spořitelny, který přivedl tatínek Honzíka Brychnáče. Den končil nákupem v kouzelném krámku, kde bylo všechno zadarmo. Fotografie komentář nepotřebují

7

8

9

10 Výlety jsme letos zaměřili na historii našich hradů. Cílem Šikulů a Šmoulů byl hrad Stránov, který byl naposled otevřen pro veřejnost. Děti si vyzkoušely řemesla, ale i šermířské dovednosti. Berušky a Trpaslíci navštívili Sázavský klášter, kde na ně čekal bohatý program. Nejvíc se jim líbil koník, který uměl snad úplně všecko; jen promluvit. Nechyběli dravci, soutěže pro děti a vtipná pohádka. O atmosféře foto napoví:

11

12 Loučení se školáky Veselé tváře dětí, ale i slzičky. Diplomy, dárky z kouzelného hrnce a něco sladkého. Poslední muzikálová pohádka O strašidlech a písnička Ahoj školko ukončila slavnostní dopoledne

13 Hledáním pokladů jsme udělali tečku za školním rokem, který se nám, myslím, opravdu povedl. Šmoulové a Šikulové plnili úkoly první pomoci, což je moc bavilo a když v cíli našli poklad, nechtělo se jim ani na oběd. Berušky a Trpaslíci ukázali, co se všechno ve školce naučili, protože všechny úkoly splnili a úspěšně našli poklad, který byl hodně důmyslně ukryt

14 Kroužky pro děti: Nabídka kroužků pro děti: výtvarná výchova, angličtina, flétna. Kroužky jsou pouze v odpoledních hodinách. Účast dětí na kroužcích flétna - 10 dětí každý čtvrtek výtvarná výchova - 34 dětí každé pondělí 3 skupiny angličtina - 32 dětí úterý a čtvrtek Novinkou v letošním roce je kroužek výtvarné výchovy. O jeho činnosti foto napoví

15

16 Jednou měsíčně se koná společné prozpěvování v přízemí a v 1.patře každý týden. Mladší děti v přízemí se učí zpívat stejné písně dvě třídy pod vedením pani učitelky Gutové a jednou za měsíc se obě třídy společně sejdou a zpívají společně co se naučily a předhání se, která třída to bude umět lépe. V 1.patře se děti zpívají náročnější písně, jejichž obsah je zaměřený na určitá témata a také písně z muzikálů pod vedením paní učitelky Vašinové. Jsou to děti starší a nácvik písní začíná v jednotlivých třídách a jedenkrát za týden zpívají společně. Některé z těchto dětí pak reprezentují školu na veřejných akcích. Jedenkrát měsíčně pořádáme divadelní představení pro děti, které pečlivě vybíráme, aby bylo výchovné a zároveň děti pobavilo. Za celý rok je jich deset. Každoročně vrcholí v polovině prosince posledním představením s vánoční tématikou v den, kdy přijde do školky Ježíšek, protože jsou tady hodné děti. Organizace dne: příjímání a vyzvedávání dětí mají rodiče možnost během celého dne. Děti ze školky mohou vyzvedávat pouze osoby starší 18 let. Jinak mají zákonití zástupci dítěte možnost uzavřít písemnou dohodu podepsanou rodiči a školou. v případě alergie, nebo jiných zdravotních problému mají rodiče možnost požádat o výjimky ve stravě písemnou formou a tyto informace jsou vyvěšeny v kuchyni, jídelně a ve třídě školy. zavádíme postupné vstávání po odpoledním odpočinku pro starší děti, ale až v druhé polovině školního roku

17 Stravování je podle potravinového koše, který je dán zákonem a přísně střežen příslušnými kontrolními orgány. Do jídelníčku zařazujeme často ryby, které dětem dělají potíže, i když se paní kuchařky snaží, aby byly co nejchutněji připravené. Pití a ovoce dostávají děti během dne mimo hlavních jídel. Pitnou vodu neperlivou mají děti v každé třídě a pijí dle potřeby celý den. V letních měsících mají barel vody i na zahradě. Ovoce denně čerstvé nakupuje paní hospodářka podle nabídky. Ovoce dostávají většinou před odchodem na vycházku. Ekologická výuka Jdeme dětem příkladem a třídíme každodenně odpady. Nedaleko školy jsou kontejnery na sklo, plast a papír a všichni zaměstnanci této možnosti využíváme. Zapojujeme i děti a symbolicky někdy při vycházkách je společně plníme a vyprávíme si o tom

18 Personální obsazení školy pedagogové - 7 kvalifikovaných učitelek / včetně ředitelky / z toho jedna vystudovala pedagogickou fakultu UK. ostatní maturita Spgš, asistentka pedagoga od do pro děvče ze třídy Berušek na základě jejího nebezpečného chování k dětem a následného vyšetření odborníkem, ostatní zaměstnanci - 2 kuchařky, hospodářka ŠJ, 2 uklízečky, topič Nemocnost: dlouhodobý zástup nebyl krátkodobé zástupy velmi zřídka Proškolení všech zaměstnanců BZOP a POředitelkou školy. Výsledky kontrolní a hospitační činnosti ředitelky všichni zaměstnanci plně využívali pracovní dobu, paní učitelky neustále tvoří a zlepšují třídní rámcový program na základě nové odborné literatury (Přikrylová - Kamínky aktualizace dle nových vydání) - průběžně v roce 2008/9 týmová práce celého kolektivu, navzájem se doplňují, hbitě reagují na všechny novinky, i provozní zaměstnanci poskytují součinnost při každodenních aktivitách školy hospodářka školní jídelny plní náplň spotřebního koše dle zákona. Nakupuje v Makru, Lidlu (ovoce + zelenina denně čerstvé), pekařství Frydrych

19 Spolupráce Spolupráce s rodiči spokojenost rodičů s náplní Rámcového programu školy a programu 5. třídy, velká návštěvnost našich internetových stránek, doprovod při společných akcích, stížnosti od rodičů žádné, pozitivní reakce na zlepšení prostředí školy, zhodnocené její modernizací zejména 5. třídy a rekonstrukce výdejny v prvním patře, pomoc formou brigády stěhování v půdní mansardě, v 1. patře (včetně provozních místností) při rekonstrukci a malování, sekání trávy, ořezávání keřů, Spolupráce se ZŠ v Bezručově ulici Kroužek flétny, organizovaný Mraveništěm jednou týdně již několik let, je činnost, která děti baví, motivuje a působí jako prevence nemocí horních cest dýchacích. Odborné vedení pí. Waldhegerové je přizpůsobené věku dětí (místo not se používají zvířátka). Každý rok naplníme kapacitu a ještě se na některé děti nedostane. Spolupráce s 1.ZŠ na Masarykově náměstí Dopoledne plné her pro mateřské školy s pohádkovými postavami, které představovali žáci z uvedené školy a byli tak animátory celého dopoledne - na konci září Děti z 9. tříd vedly naší Mikulášskou besídku ve vlastnoručně vyrobených kostýmech a knihou hříchů. Spolupráce s policií České republiky Časté kontrolní výjezdy před budovu školy na ochranu proti vykrádání aut, které tuto trestnou činnost eliminovaly, k větší spokojenosti rodičů našich dětí. Spolupráce s městem Říčany Investice Města do vybavení školní zahrady, Investice na mzdové prostředky pro asistentku pedagoga, vystoupení dětí při vítání občánků, výstava výtvarných prací v budově staré radnice aktivní a zúčastněný přístup vedení města při rekonstrukci školy Spolupráce s jazykovým studiem Mgr. Sylvy Maříkové 13 let výuka angličtiny hrou. vzhledem ke kvalitě výuky mohou děti plynule navázat v kurzech pořádaných tímto studiem v prostorách MěKS Říčany a pravidelnými letními tábory s angličtinou Spolupráce se ZUŠ Říčany Při výtvarných soutěžích pořádaných dvakrát do roka, výše uvedenou školou, se práce našich dětí umísťují většinou na předních místech. Někteří pedagogové, ale i rodiče se účastnili v roce 2008 výstavy v areálu základní umělecké školy, kde je příjemná atmosféra. Změny zaznamenané v průběhu roku, demografický vývoj Zápis do mateřské školy - 31 dětí přijatých, 90 dětí nepřijatých. od dětí celkem kapacita naší školy 52 dětí předškolních (z toho odešlo do školy 44), 8 mělo odloženou školní docházku Rodiče platili školné 600,- Kč měsíčně. Rodiče neplatili školné za děti, které dovršily šest let (celkem 52 dětí)

20 Zakoupeno: Nábytek a zahradní nábytek, nové vybavení kuchyně, nové žaluzie do kanceláří, odborná literatura, dětské knihy, hračky, pomůcky a materiál. Rekonstrukce školy z investic města Říčany: Rekonstrukce půdní mansardy (5. třídy) příkaz České hygieny (nedostatek světla pro děti) Rekonstrukce přípravné kuchyňky v 1. patře havárie vedení vody. Rekonstrukce chodníků Opravy: Všechny opravy byly havarijní. rozšíření 5. třídy, Osvětlení v 1. a 4. třídě. Opravy zajištěné bez dotace města: Opravy hraček, neustálé opravy nábytku, natírání zahradního nábytku. Pomoc rodičů: Stěhování nábytku, dovoz mléka z Makra, vyklízení a stěhování přípravny v 1. patře a následné nastěhování, totéž v 5. třídě, pravidelná úprava živého plotu, pomoc při akcích (MDD, výlet a loučení se školáky). Sponzorské dary: Nábytek, papíry do tiskárny i na kreslení, dárky dětem na veškeré oslavy, peněžité dary, hračky. Co se nám nejvíce povedlo: Z investice města: Okamžité vyřešení situace s problémovým dítětem asistentka pedagoga, Vybavení zahrady novým sportovním náčiním, Nové chodníky v areálu školy na základě vyjádření kontroly BZOP. Z rozpočtu školy: Rekonstrukce půdní mansardy a definitivní potvrzení Krajské hygienické stanice a definitivní potvrzení počtu dětí 96 a následně zápis do školského rejstříku! Rekonstrukce přípravny v 1. patře, Dovybavení kuchyně nábytkem

21 Informace o činnostech školy zajišťujeme Na nástěnkách školy, na webových stránkách, v lékárně U Zlatého lva, tablo předškolních dětí umístěno v textilu u pí. Holé. Cíle a plány pro rok 2009/ 2010 Zřídit nový plot mezi MŠ a sousední nemovitostí (zrezivělý), velmi nutná výměna nábytku ve všech šatnách (neustále probíhá), z hlediska pedagogické práce doporučení používání počítačů všech pedagogů a následné využití pro děti, neustálé doplňování rámcového programu o novinky, natření rovné střechy a 3 okapů ve staré zástavbě, doplnění nádobí v kuchyni, nutnost zakoupení počítače, kopírky a další elektroniky (hudební přehrávače apod.). V Říčanech dne Ludmila Pastorková ředitelka školy

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program. Mgr. Zuzana Tůmová. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program. Mgr. Zuzana Tůmová. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program Autor: Mgr. Zuzana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy)

Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK motto programu: Hrajeme si celý rok (od jara do zimy) Číslo jednací Hru-7/14/3 Identifikační údaje školy (str. 2) Charakteristika školy (str.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný deštník Bc. Hana Mandíková a kolektiv pedagogických pracovnic 2014/2015 Záměrně nepoužito 2/26 1. Obsah Záměrně nepoužito... 2 1. Obsah... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Str. 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ UDAJE O MŠ 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více