Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt"

Transkript

1 Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Petra Bezruče , Hejnice IČ: DIČ: CZ reg. číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ kontaktní osoba: Helena Šemberková statutární zástupce: Matthias Sander Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti firmy KNORR prostřednictvím obecného vzdělávání zaměstnanců. Aktivity tvoří ucelený systém vzdělávání do něhož bude zahrnuto: - Vzdělávání managementu společnosti - Vzdělávání obchodníků - Vzdělávání interních auditorů, interních školitelů - Vzdělávání THP - Vzdělávání pracovníků logistiky a údržby - PC školení - Jazykové vzdělávání Vzdělávání bude vedeno formou uzavřených firemních kurzů, bude realizováno převážně mimo pracoviště moderní a efektivní formou. Pro prohloubení již nabytých dovedností bude pro celou cílovou u zřízena virtuální třída, která bude v provozu po 22 měsíců a bude obsahovat manuály z předchozích školení, účastníci budou mít možnost rovněž komunikovat prostřednictvím této stránky s lektorem i mezi sebou. Náklady na provoz webové stránky budou zahrnuty jako součást komplexního vzdělávacího programu. 1/6

2 1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je zajištění školících aktivit včetně školících materiálů pro zaměstnance společnosti KNORR BREMSE. Dodavatel poptává tyto vzdělávací aktivity: 1.1. Vzdělávání managementu společnosti osob osob ve Školících Delegování Efektivní rozhodování a řešení problémů Motivace a hodnocení zaměstnanců Pracovní právo Stress management Strategie změny Vedení porad Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka ,- Kč bez DPH. Pronájem školících prostor 1.500,--Kč/den ,--Kč bez DPH Občerstvení 250,--Kč/den ,--Kč s DPH 1.2. Vzdělávání obchodníků osob osob ve Školících Cenové vyjednávání a argumentace Efektivní telefonická komunikace Komunikace v obtížných situacích Obchodní dovednosti Obchodní právo Prezentační dovednosti Stress management Zvládání nátlakových taktik, emocí a manipulace při vyjednávání Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka ,- Kč bez DPH. Pronájem školících prostor 1.500,--Kč/den ,--Kč bez DPH Občerstvení 250,--Kč/den ,--Kč s DPH 2/6

3 1.3. Vzdělávání interních auditorů a interních školitelů osob osob ve Školících Trenérské dovednosti 21 10/ Prezentační dovednosti 39 10/ Finty pro školitele 21 10/ Rétorika a komunikace Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka ,- Kč bez DPH. Pronájem školících prostor 1.500,--Kč/den 9.000,--Kč bez DPH Občerstvení 250,--Kč/den ,--Kč s DPH 1.4. Vzdělávání THP osob osob ve Školících Asertivita Komunikace v obtížných situacích Personalistika a personální management Řešení problémů a rozhodování Statistické metody Techniky řešení konfliktů 25 13/ Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka ,- Kč bez DPH. Občerstvení 250,--Kč/den ,--Kč s DPH 1.5. Vzdělávání pracovníků logistiky a údržby osob osob ve Školících Totální produktivní údržba Komunikační dovednosti Plánování a rozhodování v tahu a tlaku Základní pravidla Kaizen Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka ,- Kč bez DPH. Pronájem školících prostor 1.500,--Kč/den ,--Kč bez DPH Občerstvení 250,--Kč/den ,--Kč s DPH 3/6

4 1.6. PC školení osob osob ve Školících MS Excel MS Excel pro pokročilé MS Access MS Access pro pokročilé MS Powerpoint pro pokročilé Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka ,- Kč bez DPH. Občerstvení 250,--Kč/den ,--Kč s DPH 1.7. Jazykové vzdělávání osob osob ve Německý jazyk Francouzský jazyk Anglický jazyk Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka ,- Kč bez DPH. 16 měsíců 16 měsíců 16 měsíců Školících hodin Jazykové kurzy budou probíhat pravidelně 2 hodiny týdně po 45 minutách po dobu 16 měsíců. Výluky ve výuce budou v 7. a 8. měsíci 2011 i 2012, se uskuteční 126 hod. německého jazyka, 126 hodin francouzského jazyka a 378 hodin anglického jazyka. Počty osob v jednotlivých kurzech jsou předpokládané, mohou se měnit. Všechny výše uvedené ceny jsou cenami z rozpočtu projektu a vztahuje se na ně možnost překročení jednotkové ceny o 10% daná metodikou pro OP LZZ. Kurzy budou realizovány v místě, které bude dohodnuto s dodavatelem v časovém rozmezí březen 2011 říjen /6

5 2. Cena nabídky Na celý předmět zakázky je stanovena cena ,-- Kč bez DPH, která se v průběhu realizace nesmí měnit. Tato cena je maximální. V nabídce bude rozpracována cena bez DPH, DPH a včetně DPH. Vyjádřena bude cena i pro jednotlivé kurzy, pronájem a občerstvení. Zadavatel si vyhrazuje právo opce max. do výše 30 % z hodnoty zakázky na obdobné plnění, jež je v předmětu zakázky. Právo může využít nejpozději k datu ukončení projektu. 3. Termín a místo pro dodání nabídky Nabídky je nutno dodat do :00, na adresu: Svárovská 700, Stráž nad Nisou (osobně nebo doporučeně poštou). Osobně je dodání možné pouze po předchozí domluvě s kontaktní osobou. 4. Hodnotící kritéria a) Cena bez DPH váha 50% b) Kvalita nabídky a služeb váha 50% Hodnoceno bude zpracování nabídky, způsob výuky a použité metody, rozsah a kvalita nabízených služeb a materiálů. Z toho: zpracování nabídky max. 10b způsob a metoda výuky max. 40b rozsah a kvalita služeb max. 40b rozsah a kvalita materiálů max. 10b 4.1. Vzorce dle kterých proběhne hodnocení Číselná kritéria: 100 x nejvýhodnější nabídka x váha vyjádřená v % cena hodnocené nabídky Nečíselná kritéria: bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech Nečíselné kritérium je rozděleno do 4 katagorií (viz výše), z nichž každá má stanoven maximální počet možných bodů. Nabídky budou hodnoceny ve všech daných kategoriích s tím, že nejvýhodnější nabídka získá maximální počet bodů v dané kategorii a ostatní nabídky obdrží body dle porovnání s nejvýhodnější nabídkou. Toto porovnání bude dostatečně zdůvodněno. Bodový zisk jednotlivých nabídek za všechny kategorie bude sečtena následně vynásoben vahou daného kritéria. 5. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 5/6

6 Uchazeč musí splňovat kritéria dle 53 a 54 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a to doložením prosté kopie u 54, či čestného prohlášení u 53. Uchazeč předloží pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, která bude mít minimálně hodnotu nabídkové ceny. Uchazeč předloží právě 3 referenční dopisy na zakázku komplexního vzdělávání v celkové hodnotě min ,- Kč. Uchazeč předloží čestné prohlášení o kladném hospodářském výsledku za poslední uzavřené účetní období. 6. Další požadavky Uchazeč může podat do VŘ pouze jednu nabídku. Nabídka bude předložena na celý předmět zakázky. Cena bude vyjádřena v Kč. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v listinné podobě, podepsána oprávněnou osobou a předložena v jednom originále a jedné kopii. Bude obsahovat informaci o kontaktní osobě uchazeče, včetně kontaktní adresy a u. Nabídka bude obsahovat titulní list, obsah, bude svázána tak, aby nebylo možné listy volně vyjmout a očíslována vzestupnou řadou. V nabídce bude přiložen návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude uzavřena v obálce, která bude označena nadpisem NEOTVÍRAT a nadepsána názvem projektu, registračním číslem projektu a identifikačními údaji firmy uchazeče. V nabídce bude uvedena kontaktní osoba zakázky. Dále budou uvedeny kontakty a adresy potřebné k následné komunikaci v průběhu projektu. Uchazeč musí respektovat pravidla pro publicitu OP LZZ a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly. Dodavatel má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Součástí nabídky budou vzorové vzdělávací materiály. Dotazy k zadávacímu řízení lze podat pouze v písemné formě na ovou adresu: Odpovědi budou uveřejněny na stránkách Zadávací řízení se řídí dle metodického pokynu pro zadávání zakázek ve verzi 1.3. Zadávací řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pouze odkazuje na určité paragrafy, viz. kvalifikační požadavky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit či změnit zadávací podmínky na základě důvodů, uvedených v metodickém pokynu. Ve Stráži nad Nisou, dne /6.. podpis

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více