Název Autor Vydavatelství Místo vydání Rok vydání Téma Terapie homosexuality Aardweg van den Gerard J.M. Hnutí Pro život Praha 2003 terapie Jak se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název Autor Vydavatelství Místo vydání Rok vydání Téma Terapie homosexuality Aardweg van den Gerard J.M. Hnutí Pro život Praha 2003 terapie Jak se"

Transkript

1 Terapie homosexuality Aardweg van den Gerard J.M. Hnutí Pro život Praha 2003 terapie Jak se máme modlit? Abeln Reinhard, Kner Anton Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 spiritualita Jak se vyrovnat se stá ím? Abeln Reinhard, Kner Anton Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 psychologie Neboj se! Abeln Reinhard, Kner Anton Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 Pius XI. Alberti P. P erov 1929 životopis papeže Sv tec Don Bosco Alberti P. Matice cyrilometod jská Olomouc 1999 životopis sv tce Ve škole otc poušt Ancilla Marie Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1999 spiritualita Ran ný pastý Ange Daniel Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 beletrie Otec promlouvá ke svým d tem Ascanio de Andrea P. Matice cyrilometod jská Olomouc 1997 p íb hy Život sv. Antonína Poustevníka Atanáš sv. Refugium Velehrad-Roma Olomouc 1996 životopisy svatých, Církevní otcové Slovník svatých Attwater Donald Papyrus Vimperk 1993 studium Praxe duchovního vedení Augustyn Józef Velehrad Olomouc 1997 spiritualita Vyznání svatého Augustina Aurelius Augustinus Ladislav Kun í Praha 1926 Církevní otcové, autobiografie Lourdes Ausina Gérard, Prodomi Luigi André Doucet publication Lourdes 1995 mariánské zjevení v Luredch

2 Hanýžka a Martínek Baar Jind ich Šimon Vyšehrad Praha 1972 beletrie Rozcvi ky p ed usnutím Badal Milan Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2008 krátká zamyšlení Eros síla lásky Baggio Antonio Maria Nové mesto Bratislava 1993 o sexualit S Marií proti démon m Bahounek Tomáš Matice cyrilometod jská Olomouc 1996 o p sobení zlého ducha Pod ochranou Panny Marie svatohostýnské Balejka Josef Signum unitatis Nové M sto nad Metují vzpomínky vále ného letce Kordula anebo vážný p ípad Balthasar von Hans Urs K es anská akademie ím 1987 teologie Trojitý v nec Balthasar von Hans Urs Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 r žencová rozjímání Dej mi své ran né srdce Barbari Slavko Fr. Matice cyrilometod jská Olomouc 1998 o zpov di P íb hy ze starov ké Palestiny Bardtke H. Vyšehrad Praha 1990 d jiny, archeologie Všichni svatí s hašlerkou Barto J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2009 krátké p íb hy Pražské zahrady Bašeová Olga Panorama Praha 1991 Život Kate iny Emmerichové B loch Vojt ch V. Stoklas Praha 1912 životopis blahoslavené Dobrou ské obrázky Beran Miroslav, Pechá ek Ji í OFTIS Ústí nad Orlicí 1996 historie k íž a sv. obrázk v D. Dobrou i Václav Malý Beránek Josef Portál Praha 2002 rozhovory Povedala áno Bernallová Misty Redemptor Bratislava 2001 životní sv dectví Ku áci - Jak skon it s návykem Besser-Siegmund Cora EMPATIE Praha 1998 terapie Lodníkova dcera z ezna Blattenberger Maria Alicia Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 životopis eholnice Poutní místa v echách Bohá Zden k Debora Praha 1995 pr vodce Slovenský ústav sv. Cyrila a Lurd - maják atómového veku Bohuslav Metoda 1984 ím mariánské poutní místo Páter Pius, muž bolesti a lásky Bohuslav Otec SDB Matice cyrilometod jská Olomouc 1992 životopis sv tce, 2x B h mezi námi Boros Ladislav Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 úvahy (Ježíš lidskýma o ima) Don Bosco Bosco Teresio Portál Praha 1993 životopis svatého, 2x Ano životu Bosmans Phil Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 poezie Kv ty št stí zasa sám Bosmans Phil Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 poezie Mám t rád Bosmans Phil Ave Olomouc 1992 poezie Nezapome na radost Bosmans Phil Ave Olomouc 1992 poezie Prožít rok s láskou Bosmans Phil Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2001 poezie Dimenze lásky Boulad Henri Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 promluvy k v ícím Ježíš v dnešní dob Boulad Henri Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 p íb hy

3 Pod šapitó Brahová Marie Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1992 p íb hy pro d ti z cirkus. Prost. Krása Karmelu Brandsma Titus O. Carm. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1992 spiritualita Apokalypsa O Brien Michael D. Triality Ronov nad Doubravou 1998 román Moje levá noha Brown Christy Zvon Praha 1993 životní sv dectví Láska je vynalézavá Bubeník Old ich Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 krátké p íb hy Matka naší víry Bugel Walerian P. Haví ov 1994 mariánská úcta Škola modlitby Bugel Walerian P. Haví ov 1994 o modlitb Živá Bible Bullmann Damasus, OFM prožité Písmo svaté Dar rozlišování duch Buob Hans Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 duchovní vedení

4 Š astné manželství Caffarel Henri LÍPA, A. J. Rychlík Vizovice 1991 o manželství Otec promlouvá ke svým d tem Caillot A. Matice cyrilometod jská Olomouc 1997 sv dectví Odpušt ní, pramen života Caldélari Henri Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 o zpov di Hledám svou cestu Campbell Ross dr. NÁVRAT Praha 2004 výchova dospívajících Pot ebuji tvou lásku Campbell Ross dr. NÁVRAT Praha 1992 výchova d tí Pastora ní st ed. p i arcibisk. Duch svatý - duše evangelizace Cantalamessa Raniero pražském 1992 Praha p ednáška, 2x Eucharistie - naše posv cení Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2004 o eucharistii, 2x Chudoba Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 zamyšlení Maria, zrcadlo církve Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 o P. Marii My kážeme Krista uk ižovaného Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 kázání Panenství Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 kázání Poslušnost Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 zamyšlení, 2x Život pod vládou Kristovou Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 zamyšlení Dopisy z poušt Carretto Carlo Cesta Brno 1994 zamyšlení Otec Pio, p ítel Boží - dobrodinec lidí Cataneo Pasquale Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1993 životopis svatých Bu te v rní Coppa Giovanni Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 homílie D v rn s Ježíšem Courtois G. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2002 spiritualita Požehnání Craigová Mary Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 životní sv dectví Žena neboli kn žství srdce Croissant Jo Paulínky Praha 2005 formace osobnosti Dopisy velkých osobností h íšník m, 3. díl Cumming J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2002 dopisy Sou asná spiritualita Cuskelly E. J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 psychologie

5 Dobrý za átek erník Bohumil 2x D v ra v pomoc boží erník Bohumil Hlas boží i hlas ábla erník Bohumil Jak se žilo pod horou Matky Boží erník Bohumil Jediný v echách erník Bohumil Jind ich Soukal - básník Vyso iny erník Bohumil Lidé, m jte se rádi erník Bohumil 2x Píšeme rok 2000 erník Bohumil Pozor na satana erník Bohumil Pravda Pán zvít zí erník Bohumil 2x Radujte se! erník Bohumil 2x Rudé temno nad Vyso inou erník Bohumil Sedmnáctiletí vojá ci z hor erník Bohumil 2x Slunce v duši erník Bohumil Soukromá zjevení erník Bohumil 2x Sv domí idi i každého z nás erník Bohumil Ta naše krásná zem erník Bohumil Všechni co máš, dej mn erník Bohumil Z chalup i statk erník Bohumil Zápisník Boží erník Bohumil Zóny klidu a dobré pohody erník Bohumil 2x Z sta Matkou lidu svému erník Bohumil 2x Rosa mystica - r žencová tajemství erný Jan 1913 r žencová rozjímání

6 Jeruzalém v d jinách spásy Dahler Etienne Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 úvahy o Jeruzalému Otec a magister de Dalmases Candido K es anská akademie ím 1991 životopis Ignáce z Loyoly Cestou do Betléma Deml Jakub JOTA & ARCA JIMFA Brno 1990 poezie Zapomenuté sv tlo Deml Jakub JOTA & ARCA JIMFA Brno 1991 poezie Sv tec z Assisi Dilong Rudolf OFM ád Praha 1992 životpis sv. Františka z Assisi Listy Nikodémovy Dobraczynski Jan Vyšehrad Praha 1989 beletrie Stín Otce Dobraczy ski Jan Paulínky Praha 2001 román o Josefu z Nazareta P íprava na dospívání Dobson James K es anských sbor Ostrava 1991 promluvy Život a poslání k es an v církvi a sv t dok. Plenárního sn mu katol. církve R Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í Fatima a Panna Maria na konci druhého tisíciletí Dokládal Pavel P. TRINITAS Svitavy 1992 mariánská zjevení O podstat kn žské služby Dolista Josef Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 teologie kn žství Sv. Dominik - otec kazatelského ádu dominikání životopis sv. Dominika Hle, všechno tvo ím nové Donghi Antonio Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 pastorace pokání a obrácení Jihlavská mozaika Doubrava Josef Arca JiMfa T ebí 1993 zamyšlení Mozaika hledání Doubrava Josef Arca JiMfa T ebí 1996 zamyšlení Mozaika lásky Doubrava Josef Cesta Brno 2000 citáty/zamyšlení Mozaika moudrosti Doubrava Josef Cesta Brno 2002 citáty/zamyšlení Roženská mozaika Doubrava Josef Arca JiMfa T ebí 1992 myšlenky Židenická mozaika Doubrava Josef Arca JiMfa Jihlava 1992 myšlenky Žít znamená milovat Dreyfus Paul Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 životopis eholnice P íb hy o Pánu Ježíši Dudley-Smith Timothy Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 p íb hy pro d ti Škola vnit ní modlitby Duka Dominik PETROV Brno 1991 spiritualita Sv tlo ve tmách Durych Jaroslav Vyšehrad Praha 1991 životopis sv. Zdislavy Hnátnice Dušek Radim Oftis Ústí nad Orlicí 1998 historie Lanšperk Dušek Radim Oftis Ústí nad Orlicí 1994 historie Lanšperská kaple Nanebevzetí Panny Marie Dušek Radim 1998 Oftis Ústí nad Orlicí historie Osudy politických v z Dušek Radim, Macková Marie Státní okresní archív, Konfederace politických v z Ústí nad Orlicí 1996 historie

7 tvrtý z mudrc van Dyke Henry Zvon Praha 1995 beletrie Dyrek Krzysztof, Kozuch Kn žské a eholní povolání Mieczyslaw 1995 Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í duchovní formace Blázen a jiné paraboly Džibrán Chalíl Džibrán Dar Ibn Rushd Praha 1994 p íb hy

8 Krok vp ed Eareckson Joni Creativepress Bratislava 1991 životní sv dectví eské gotické um ní Ehm Josef TK Praha 1977 um ní, historie Cíl a Cesta Ehrenwirth Franz Verlag KG K es anská akademie ím 1969 Jak vidím sv t Einstein Albert NLN Praha 1993 Krédo Evely Louis Grantis Ústí nad Orlicí 1997 zamyšlení nad modlitbou Kreda

9 Klára a Karolína Farmerová Penelope Vyšehrad Praha 1997 beletrie Katecheta vypravuje Fattinger Josef Olomouc 1935 katecheze Ideály sv. Františka Serafínského Felder Hilarius kapucíni Praha 1948 úvahy Sny za ínají žít Feldmann Christian Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 p íb hy o sv tcích Modlitba blahoslavené Alžb ty od Nejsv t jší Trojice 1994 Ferley Philippe Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í spiritualita Karmelu Další p íb hy pro pot chu duše Ferrero Bruno Portál Praha 1997 krátké p íb hy P íb hy pro pot chu duše Ferrero Bruno Portál Praha 1996 krátké p íb hy Za p t hodin uvidím Ježíše Fesch Jacques Zvon Praha 1998 deník odsouzence Zpráva o akci B Fiala Jan Vyšehrad Praha 1994 historie Jen tebe Fietzová Klára, Kolá ek Josef COR JESU eský T šín 1992 deník eholní sestry Dobrodružství t etího v ku Fišer Zden k Cyril Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 tení pro seniory Sol zem Florenskij Pavel Nové mesto Bratislava 1996 životopis eholníka Moudrost v Starém zákon Flossmann Karel eská katolická Charita Praha 1989 biblistika Nová ek Bubá ek píše deník Foglar Jaroslav ŠEBEK & POSPÍŠIL Mladá Boleslav 1990 beletrie lov k a zasv cení Fontana Umberto Portál Praha 1988 salesiánská spiritualita y z pekla Forest Jim Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2007 úvahy pokušitele Vít zství v život Foster David Luxpress Praha 1990 životní p íb h sportovce A p esto íci životu ano Frankl Viktor E. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 Psycholog prožívá koncentra ní tábor Malé církevní d jiny Franzen August Zvon Praha 1992 historie Portrét Jana Pavla II. Frossard André Zvon Praha 1998 o papeži Janu Pavlu II. Boží láska žije Fuchs Adolf Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 zamyšlení Albert Schweitzer - zastánce kritického myšlení Funda A. Vyšehrad Praha 1989 filosofie Pane B h, tady Anna Fynn Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2000??? Pozvat sou asnou spole nost k životu z víry francouzská biskupská konference Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2003 dopis francouzským katolík m

10 K es anský život Gabriel O. Dobel Lanškroun 1991 katechismus Mé jubileum Gaeta Saverio Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2000 o výro í r (Jan Pavel II.) Milostiplná Galot Jean S. J. Spolok sv. Vojtecha Trnava 1992 úvahy o Pann Marii Ot e, kdo jsi? Galot Jean S. J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1999 Katecheze o Bohu Otci Nový muž pro nový sv t Galvin James J. Knihovna Setkání eské Bud jovice 1994 životopis J. H. Newmana Životopis Terezie z Lisieux Gaucher Guy Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 životopis sv tice Spiritualita Karmelu Georges O. Zvon Praha 1991 spiritualita O d tech a výchov Gilbert Guy Portál Praha 2009 pedagogika Božské dobrodružstvo Giordani Igino Nové m sto Bratislava 1995 zamyšlení Marie Dominika Mazzarellová Giudiciová Maria Pia Portál Praha 1994 životopis sv tice Mariánské kn žské exercicie Gobbi Don Stefan 1991 exercicie Kn žím, p emilým syn m PM Gobi Stefano Matice cyrilometod jská Olomouc 1996 poselství Panny Marie Matka Boží na Východ a na Západ Gori eva Ta ána Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1992 p ednášky autorky Ano ke k íži Gotz Anton Matice cyrilometod jská Olomouc 1996 úvahy o utrpení Atanáš a dnešní církev Graber Rudolf dr. Matice cyrilometod jská Olomouc 1998 zamyšlení Út cha v utrpení Graf Richard C.S.Sp. Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 zamyšlení Moc a sláva Greene Graham Vyšehrad Praha 1990 beletrie Sv t z k íže Kristova Greve de Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 úvahy O pravé mariánské úct Grignion Ludvík Maria z Montfortu Matice cyrilometod jská Olomouc 1997 mariánská úcta O pravé oddanosti k Pann Marii Grignion Ludvík Maria z Montfortu Matice cyrilometod jská Olomouc 1992 mariánská úcta Bu dobrý sám k sob Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 úvahy Exercicie pro všední den Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 úvahy Mariánské svátky Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2006 Modli se a pracuj Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 úvahy Modlitba jako setkání Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 úvahy o modlitb Poselství sh ry Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í and lských inspirací pro všední den V p li cesty Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2001 úvahy o st edním v ku Boží dobrodruh Grunclová Kate ina Sdružení sv. Jana Neumanna eské Bud jovice 1997 p íb hy K ížová Cesta našeho Pána a Spasitele Guardini Romano K es anská akademie ím 1970 pobožnost k ížové cesty O posvátných znameních Guardini Romano Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1992 spiritualita Odp rce Guardini Romano Matice cyrilometod jská Olomouc 1992 o áblovi, pokušení

11 Ml ení o podstatném Guitton Jean PETROV Brno 1992 filosofie Portrét Marty Robinové Guitton Jean Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 životopis omilostn né duše B h a v da k metarealismu Guitton Jean, Bogdanov Griška Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1992 filosofie Obnovte se v Duchu Gyr Meinrad Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 zamyšlení Nebe nad mo ály ím 1986 o sv. Marii Gorreti, ve slovenštin, 2x

12 Ostatní d ti sm jí všechno Haasová Irmgard Portál Praha 1991 výchova d tí od 3 do 11 let Na besed Hackenschmied Václav Zden k Oftis Ústí nad Orlicí 1995 báchorky, báje a pov sti z kraje UO a LAN Školák Kája Ma ík I.-III. Háj Felix TJ Bohemians Praha 1990 beletrie Co je Jeruzalémská bible Halas František X. PETROV Brno 1992 o jeruzalémské bibli O p ítomnou církev a spole nost Halík Tomáš K es anská akademie Praha 1992 úvahy Po stopách Boha Otce Hawesová Mary Biblická jednota Praha 1998 Po stopách Ježíše Hawesová Mary Biblická jednota Praha 1997 pr vodce Biblí pro d ti vznik a vývoj nejznám jší mariánské 2003 Ave Maria Heck Erich Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í modlitby, 2x tení z Písma svatého Hej l Jan Brno 1939 Žít ve tvém sv tle Henkes Vinzenz Schönstatt-Patres Praha 1999 meditace Tak lé í B h Hertzka Dr. Gottfried 1992 medicína (dle sv. Hildegardy) Minut nka Hlouch Josef Stráž Vimperk 1971 úvahy na každý den roku, 2x Apoštolský poutník Hobizal František Viener Vimperk 1992 reportáž o cest Pavla VI. do Svaté zem Faustovské srdce K. Hoegera Hoegerová, Justl Mladá fronta Praha 1994 vzpomínka na herce K. Hoegera Rozsvítil jsem lampu Hofmanová Antonie Lucija o frant. kn zi Janu Bártovi Putování praotc Hochmann František eská katolická Charita Praha 1986 biblistika 1000 tomu let Holková Marie K es anská akademie ím 1973 román o sv. Václavu ao, Niku Holková Marie KA ím 1970 román ze života sv. Dominika Savia román ze života Antonína Cyrila Stojana, 1991 Kdyby lásky nem l Holková Marie Cesta Brno 2x Vypráv ní o velké služebnici Boží V Matka Vojt cha Holková Marie Cesta Brno Hasmandové Novéna ke svaté Anežce eské Holková Marie eská katolická Charita Praha 1989 modlitby Tvá plná sv tla Holková Marie Zvon Praha 1992 román o svatém Františku Saleském, 2x Hovory na nemocni ním l žku Holota Vladimír Benedikt OFM Zvon Praha 1994 rozhovory Žiji ve ví e v Syna Božího Honek Alois eská katolická Charita Praha 1984 teologie Klí ke Starému zákonu Hrbata Josef Cesta Brno 1993 biblistika Strmou stezkou Hrdli ka Josef Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 rozjímání p i cestách p írodou D jiny katolické církve pro SŠ Hronek J. Praha 1933 u ebnice pro SŠ Ho ící ohe Hünermann Vilém K es anská akademie ím 1968 životopis papeže Pia X. Otec vyhošt ných Hünermann Vilém COR JESU eský T šín 1993 román o P. Damiánu de Veusterovi, 2x

13 Píse v plamenech Hünermann Wilhelm Zvon Praha 1993 p íb h ugandských mu edník Ne César ale Ježíš! Husek Jožka LÍPA Vizovice 2001 úvahy

14 Oživené d dictví Charouz Jind ich Zden k O. Praem. Kanonie premonstrát Želiv 1995 Premonstrátský Želiv v era a dnes Cantenburské povídky Chaucer Geoffrey, Farjeonová Eleanor ALBATROS Praha 1976 beletrie Vzory k es anského života Chlumský Jan Arca JiMfa T ebí 1991 kalendá svatých

15 Církevní památky královehrad. diecéze Imrich Pavel BNB Velké Po í í 1994 pr vodce Bd te a modlete se Ivan i Tomislav Matice cyrilometod jská Olomouc 1995 úvahy Z sta te ve mn a já ve vás Ivan i Tomislav Rožnov pod Radhošt m 1991 duchovní obnova

16 Páter Petr Jacob Marcel Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 životopis kn ze U itel víry II. Jan od K íže Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 karmelit. Spiritualita U itel víry III. Jan od K íže Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 karmelit. Spiritualita encyklika ke 100.výro í encykliky Rerum 1991 Centesimus annus Jan Pavel II. Zvon Praha novarum Dar a tajemství Jan Pavel II. Nové m sto Praha 1996 k 50.výro í papežova kn žství Kristus vás miluje Jan Pavel II. Paulínky Praha 2001 Jan Pavel II. mládeži K ížová Cesta v Kolosseu Jan Pavel II. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 k ížová Cesta JP II: P ekro it práh nad je Jan Pavel II. Tok Praha 1995 rozhovory s Janem Pavlem II. Slovo na každy den Jan Pavel II. FIBOX T ebí 1993 úvahy na každý den Vsta te, poj me! Jan Pavel II. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2004 pam ti papeže J.P. II. O ví e trochu jinak Jandourek Jan P. Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 úvahy Plná slunce Janský Josef LÍPA Vizovice 1994 úvahy o Pann Marii Desatero Janšta Josef Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 p íb hy, katecheze Hledání lásky Janšta Josef Matice cyrilometod jská Olomouc 1991 p íb hy, katecheze Odm na lásky Janšta Josef Matice cyrilometod jská Olomouc 1991 p íb hy, katecheze Svatí kací i Jarošová Jindra Radioservis, a. s. Praha 2000 beletrie (o sv. Cyrilu a Metod ji) Na pouti Javo ická Vlasta KOLO A DRAK Brno 1992 beletrie Malé d jiny koncil Jedin Hubert eská katolická Charita Praha 1990 historie Protože navždy trvá dlouho Jeroným O. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 o eholním život U nás jediné Jist Adam ROH Praha 1988 Písn království Johr Pavel K es anská akademie Praha 1988 meditace nad žalmy Mami, jak p ijde dít na sv t? Joyeux Henri Portál Praha 1994 sexuální výchova d tí P ichází puberta Joyeux Henri Portál Praha 1994 výchova d tí Nové M sto nad Metují Juránek Jan, Braný Karel Odeon Praha 1976 pr vodce

17 Z celého srdce K. A. Krom íž 1991 vzpomínky na O. Šuránka Kukátka K. A. Krom íž 1991 vzpomínky na O. Šuránka Vzpomíbky na P. Šuránka K. A. Krom íž 1991 vzpomínky na O. Šuránka Já bývalý toxikoman K. Petr EMPATIE Praha 1996 životní sv dectví Katastrofa na objednávku Kadiev B. B. Praha 2002 historie (rusko- e esnká válka) P ehled eských církevních d jin I. Kadlec Jaroslav Zvon Praha 1991 historie, 2x P ehled eských církevních d jin II. Kadlec Jaroslav Zvon Praha 1991 historie, 2x Svatý Prokop Kadlec Jaroslav Sdružení sv. Jana Neumanna eské Bud jovice 1995 historie Bohemia Sancta Kadlec Jaroslav prof. eská katolická Charita Praha 1989 životopisy eských sv tc Ned lní misálek Ka a Ji í, Schrötterová Pavla Portál Praha 1993 misálek pro d ti O ví e Kasper Walter Cesta Brno 1990 katecheze Uvedení do víry Kasper Walter K es anská akademie ím 1987 katecheze Deset vyznání Kašpárková Marcela Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 rozhovory z 10 osobnostmi (herci) Malý kompas víry Kašpar Max Matice cyrilometod jská Olomouc 1995 úvahy Emanuel Kleindienst Eugen Matice cyrilometod jská Olomouc 1995 meditace 7 dní p ed vánocemi Sestra Faustyna, apoštolka Božího 1992 milosrd. Klisz Miloslav Matice cyrilometod jská Olomouc o sest e Faustyn Kowalské Promluvy k v ícím i nev ícím Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1990 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 2. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 20. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 21. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 22. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 23. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 24. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze úvahy nad výsledky ankety pro 1991 Budoucnost víry v eskoslovensku Knittl Jaroslav P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují st edoškoláky K ížové cesty Knittl Jaroslav P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 pobožnosti k ížové cesty Reinkarnace Knittl Jaroslav P. Maria - nad je naše Kol J Mluví k vám Ani ka Zeíková kol. autor Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 dopisy A. Zelíkové

18 slovanský ústav sv. Cyrila a Svedkovia civilizácie lásky kol. autor Metod je ím 1989 životní p íb hy U itelka prostoty kol. autor Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 spiritualita sv. Terezie z Lisieux Vzpomínky na E. Steinovou kol. spolusester Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1992 vzpomínky spolusester eská provincie Tovaryšstva 1992 Bratr léka Kolá ek Josef S.J. Ježíšova Hradec Králové o jezuitovi J. Steinhoferovi Moravské exultet Kolá ek Josef S.J. Viener Vimperk 1990 román o Ani ce Zelíkové St íbrný a erný Kolá ek Josef SJ Tovaryšstvo Ježíšovo ím 1994 o P. Ludvíku Crasiovi Kapka krve Kolá ek Josef S.J. PETROV Brno 1991 o Václavu K. Petrovi Martin St eda Kolá ek Josef S.J. K es anská akademie ím 1987 román o Martinu St edovi Eucharistie mysterium fidei kol. autor TRINITAS Svitavy 2002 sborník p ednášek Farnost na p elomu století kol. autor TRINITAS Svitavy 2000 teologická reflexe Identita církve - identifikace s církví kol. autor TRINITAS Svitavy 2002 sborník p ednášek Maria z Nazareta kol. autor TRINITAS Svitavy 2003 sborník p ednášek V da života kol. katolických teolog ád Olomouc 1991 zásady katolické morálky Kamínky kol. pracovník Biskupství královehradecké Hradec Králové Kamínky V. kol. pracovník Biskupství královehradecké Hradec Králové 2005 Kamínky II. kol. pracovník Biskupství královehradecké Hradec Králové Kamínky III. kol. pracovník Biskupství královehradecké Hradec Králové Kamínky IV. kol. pracovník Biskupství královehradecké Hradec Králové 2000 drobná sv dectví o pronásledování k es an v dob komunistické totality drobná sv dectví o pronásledování k es an v dob komunistické totality 2000 drobná sv dectví o pronásledování k es an v dob komunistické totality 2001 drobná sv dectví o pronásledování k es an v dob komunistické totality drobná sv dectví o pronásledování 2002 k es an v dob komunistické totality I pod oblohou je peklo Komínek Milo Moravia Publishing Toronto 1991 vzpomínky vál. letce na komunist. v zení Z sta matkou Kondor Luis, S.V.D. Olomouc 1991 fatimské zjevení kongr. sester sv. Karla Láska smrtí nekon í Boromejského Cor Jesu eský T šín 1992 o Matce Vojt še Hasmandové O eucharistii Korec Ján Chryzostom Sypták Brno 2002 katecheze o eucharistii Beze zbran Kossaková Zofia Vyšehrad Praha 1973 beletrie (o Františku z Assisi)

19 Apoštol národov dvadsiateho storo ia Košiar Ján, Šebastián Labo Dobrá kniha Trnava návšt va Jána Pavla II. na Slovensku Plenární sn m a P. Antonín Šuránek Kotek Alois P. Matice cyrilometod jská Olomouc 2002 Dominik - Zv stování Božího slova Koudelka Vladimír OP SURSUM Tišnov 1992 o život sv. Dominika Dení ek Kowalská Faustyna Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2001 duchovní deník omilostn né eholnice Neztrácejte nad ji Kratochvíl Alois F. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 o život E. Mazenota (zakladatele oblát ) Ilustrovaná bible Krause Josef E., Terrien Samuel Krš anska sadašnjost Záh eb 1982 Plachetnicí kolem sv ta pro pírko tu áka Krautschneider Rudolf Grantis Ústí nad Orlicí Katalog Olomoucké arcidiecéze Krejsa František P. Arcibiskupství olomoucké Olomouc 1986 Pastora ní st edisko p i 1991 Sedm pravidel pro etbu Bible Kremer Jakob arcibiskupství pražském Praha Srdce Ježíšovo Krenn Kurt Matice cyrilometod jská Olomouc 1995 teologie Po stopách Ježíšových Kroll Gerhard Zvon Praha 1995 archeologie, historie Kryštolfský Vladimír Dr. a 1969 Cesta k Bohu spolupracovníci eská katolická Charita Praha katecheze Vážn nemocný mezi námi K ivohlavý Jaro Avicenum Praha 1989 rady nemocným Kniha víry, nad je a lásky K ížková Marie Rút Portál Praha D jiny náboženství Kubalík Josef prof. eská katolická Charita Praha 1994 religionistika Ježíš sv tlo národ Kubalík Josef prof. Praha cestopis 70 let p sobení salesián v echách a na Morav V le Boží - zbožná fráze? Kubí ek Ladislav Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2004 životní vzpomínky autora Pane, nau nás modlit se Kuhlmanová Kathryn DYNAMIS Praha 1907 úvahy nad modlitbou Ot enáš Pr let ve stínu radaru Kucha Leo P. SSS PETROV Brno 1990 vzpomínky na dv tajná kn žská sv cení Žízníš-li, p ij a napij se! Kukuczka Ervín, Steklík Jan Lou 1996 promluvy Pastý a kormidelník Kumpf Alfred Lidová demokracie Praha 1968 životopis papeže Jana XXIII., 2x Základní k es anská poradna Kuneš Pavel SCRIPTUM Praha 1994 katecheze

20 Odvaha k ví e Lacourt Jaques Portál Praha 1992 katecheze o Ježíši Kristu Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky Ladame Jean Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 úcta k Božskému Srdci Pán Klauzura vstup zakázán Lakotta Consilie Maria Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 beletrie Úvod do Starého zákona Läpple Alfred eská katolická Charita Praha 1972 biblistika Planeta rozumu Lapt v Ivan Práce Praha 1974 vztahy lov k vs. p íroda K ížová Cesta Lazecký František ÁD Praha 1991 pobožnost k ížové cesty Duchovní jednání Lehmann Karl Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 o služb kn ze Cesta do Damašku Lepp Ignace Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 vzpomínky autora (obráceného komunisty) Psychoanalýza lásky Lepp Ignace Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 psychologie Slova jako zlaté listí Leven Christian Vyšehrad Praha 2000 citáty P ípitek zkušeného ábla Lewis C. S. Návrat dom Praha 2000 pokra ování knihy Rady zkušeného ábla Duchovní cvi ení se sv. Terezií z Lisieux Liagre Karmelitánské nakladatelství 2000 Kostelní Vyd í duchovní vedení životopis zaklad. institutu Beatae Mariae 1993 Velepíse života Marie Wardové Linhartová M. Benedikta Viener Vimperk virginis Musím jít dál Lízna František S.J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2006 o p ší pouti do Santiaga de Compostela Pou za sv. Kate inou Sienskou Lízna František S.J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2010 p ší pou autora Roucho Lloyd C. Douglas Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2003 historický román Ježíš nazývaný Kristus Loew Jakub K es anská akademie ím 1975 pojednání o J. Kristu (p edobrazy) Jak porozum t Písmu sv. Lohfink Norbert K es anská akademie ím 1968 biblistika P. Otto Canicius Farrenkopf S. J. Löwenstein Felix Cesta Brno 1990 životopis jezuity Katolicismus Lubac de Henri Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 úvahy o katol. ví e Dobrodružství jednoty Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1992 spiritualita fokolarín Hierarchie Lubichová Chiara Nové m sto Praha 1995 spiritualita fokolarín Ideál jednoty Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1992 Za iatky a spiritualita hnutia Focolare Jednota a Ježíš opušt ný Lubichová Chiara Nové m sto Praha 1995 spiritualita fokolarín Ke strati znamená získa Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1992 spiritualita fokolarín Meditace Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1991 spiritualita fokolarín Myšlienky Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1994 spiritualita fokolarín Nová evangelizace Lubichová Chiara 2001 spiritualita fokolarín

21 O rodin Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1991 spiritualita fokolarín Slovo prom ované v život Lubichová Chiara Nové m sto Praha 1993 spiritualita fokolarín Slovo života Lubichová Chiara Nové m sto Praha 1995 spiritualita fokolarín Vánoce Lubichová Chiara Nové m sto Praha 1998 spiritualita fokolarín Spolok sv. Vojtecha + Nové Láska je jako svetlo Lubrano Pasquale m sto 1992 Trnava životní p íb h Uslyšet duši Ludíková V ra CHRONOS Praha 1998 poezie Byl jsem nablízku Lukeš František ZÁMEK Pod brady 1998 humorné vzpomínky autora Celý život jsem se u il, a p ece jsem propadl Lukeš František ZÁMEK 1994 Pod brady humorné vzpomínky autora Mám tolik práce, že si jdu rad ji lehnout Lukeš František ZÁMEK 1997 Pod brady humorné vzpomínky autora Takový podraz od Pána Boha jsem ne ekal Lukeš František ZÁMEK 1999 Pod brady humorné vzpomínky autora Tajemství eucharistie Lustiger Jean-Marie Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2002 katecheze o mši svaté, 2x Francouština pro samouky Lyer Stanislav dr. SPN Praha 1970 pedagogika

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Cesta do Emaus Audio - Video 110004 Barátová Něco jakoby

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

Vztahy, psychologie, k es anský život, výchova,

Vztahy, psychologie, k es anský život, výchova, Vztahy, psychologie, k es anský život, výchova, íslo Název Autor Nakladatelství Rok KŽ 001 30 dní modliteb za islámský sv t es. Misij. Spole nost 1998 KŽ 002 30 dní modliteb za islámský sv t 1996 KŽ 003

Více

Knihy. Seznam knih žánru Literatura pro mládež (264)

Knihy. Seznam knih žánru Literatura pro mládež (264) Stránka 1 z 9 Knihy Seznam knih žánru Literatura pro mládež (264) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor M219 2 krát 2 je někdy pět Žáček, Jan M189 Amarú, syn hadí Křelina, František M169 Biřmování Simajchl,

Více

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie J29 Adlová, V ra Jarní symfonie J30 Adlová, V ra že z Flander J31 Adlová, V ra íkáte, abych v il J38 Ajvaz, Michal Zlatý v k J34 Arbes, Jakub Akrobati. Zázra ná Madona J36 Arbes, Jakub Okolí Prahy J33

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve 1 Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 P eklad z italštiny: Josef Kolá ek Text neprošel jazykovou úpravou

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu 5/2000 4 MIILÍÍ FARNÍÍCII Vstupujeme do m síce íjna, který nás p ivádí do náru í Panny Marie. Spolu s ní se chceme p iblí it k Bohu, který nám ji dal jako sv j krásný dar. Na Marii chudé a ubohé vidíme,

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47 Obsah Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3 Současné otázky 12 Studie ruského myšlení 26 Prameny spirituality 40 Societas 47 Studijní texty Centra Aletti 62 Hlas Velehradu 80 Slovo a obraz 88 Čeští jezuité 96

Více

Knihy. Chaloupky Salesiánské prázdninové tábory v době totality. V141 D 2X Chceš být křesťanem? Costa, Michi

Knihy. Chaloupky Salesiánské prázdninové tábory v době totality. V141 D 2X Chceš být křesťanem? Costa, Michi Stránka 1 z 8 Knihy Seznam knih žánru Výchovná literatura (210) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor V119 100 her Pausewangová, Elfriede V096 200 výtvarných činností Kohlová, Maryann V099 260 cvičení pro

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

zahrani ní beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

zahrani ní beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie K285 Abašidze, Grigol Královnina noc K253 Abramov, Fjodor Muži a ženy K639 Adamov, Arkadij Roh bílé zdi K139 Adamsonová, Joy íb h lvice Elsy K673 Aischylos ecká dramata K628 Ajtmatov, ingiz A v ku delší

Více

zahrani ní beletrie podle názvu díla St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

zahrani ní beletrie podle názvu díla St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie K642 Soubor autor 20 p íb K628 Ajtmatov, ingiz A v ku delší bývá den K428 Marcel, Pierre Adéma K554 Timmermans, Felix Adriaan Brouwer K685 Vergilius, Publius Maro Aeneis K94 Wojewodzki, Michal Akce v-1,

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů

Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů Stav ke dni: 2.6.2009 Vysvětlení k číslu kazety - uvádějte jej vždy při objednávání První dvojčíslí před lomítkem = ročník AT, další trojčíslí = číslo kazety

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Úvodní slovo. Utrpení Kristovo posilni nás!

Úvodní slovo. Utrpení Kristovo posilni nás! 2 Úvodní slovo Utrpení Kristovo posilni nás! Tisíce a tisíce poutník a turist prošlo um lecky ztvárn nou k ížovou cestou na Svatém Hostýn. V ícího lov ka vede rozjímání k ížové cesty do hlubin božské lásky.

Více

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Na výlet!... Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. A právě začínající červen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více