Název Autor Vydavatelství Místo vydání Rok vydání Téma Terapie homosexuality Aardweg van den Gerard J.M. Hnutí Pro život Praha 2003 terapie Jak se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název Autor Vydavatelství Místo vydání Rok vydání Téma Terapie homosexuality Aardweg van den Gerard J.M. Hnutí Pro život Praha 2003 terapie Jak se"

Transkript

1 Terapie homosexuality Aardweg van den Gerard J.M. Hnutí Pro život Praha 2003 terapie Jak se máme modlit? Abeln Reinhard, Kner Anton Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 spiritualita Jak se vyrovnat se stá ím? Abeln Reinhard, Kner Anton Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 psychologie Neboj se! Abeln Reinhard, Kner Anton Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 Pius XI. Alberti P. P erov 1929 životopis papeže Sv tec Don Bosco Alberti P. Matice cyrilometod jská Olomouc 1999 životopis sv tce Ve škole otc poušt Ancilla Marie Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1999 spiritualita Ran ný pastý Ange Daniel Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 beletrie Otec promlouvá ke svým d tem Ascanio de Andrea P. Matice cyrilometod jská Olomouc 1997 p íb hy Život sv. Antonína Poustevníka Atanáš sv. Refugium Velehrad-Roma Olomouc 1996 životopisy svatých, Církevní otcové Slovník svatých Attwater Donald Papyrus Vimperk 1993 studium Praxe duchovního vedení Augustyn Józef Velehrad Olomouc 1997 spiritualita Vyznání svatého Augustina Aurelius Augustinus Ladislav Kun í Praha 1926 Církevní otcové, autobiografie Lourdes Ausina Gérard, Prodomi Luigi André Doucet publication Lourdes 1995 mariánské zjevení v Luredch

2 Hanýžka a Martínek Baar Jind ich Šimon Vyšehrad Praha 1972 beletrie Rozcvi ky p ed usnutím Badal Milan Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2008 krátká zamyšlení Eros síla lásky Baggio Antonio Maria Nové mesto Bratislava 1993 o sexualit S Marií proti démon m Bahounek Tomáš Matice cyrilometod jská Olomouc 1996 o p sobení zlého ducha Pod ochranou Panny Marie svatohostýnské Balejka Josef Signum unitatis Nové M sto nad Metují vzpomínky vále ného letce Kordula anebo vážný p ípad Balthasar von Hans Urs K es anská akademie ím 1987 teologie Trojitý v nec Balthasar von Hans Urs Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 r žencová rozjímání Dej mi své ran né srdce Barbari Slavko Fr. Matice cyrilometod jská Olomouc 1998 o zpov di P íb hy ze starov ké Palestiny Bardtke H. Vyšehrad Praha 1990 d jiny, archeologie Všichni svatí s hašlerkou Barto J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2009 krátké p íb hy Pražské zahrady Bašeová Olga Panorama Praha 1991 Život Kate iny Emmerichové B loch Vojt ch V. Stoklas Praha 1912 životopis blahoslavené Dobrou ské obrázky Beran Miroslav, Pechá ek Ji í OFTIS Ústí nad Orlicí 1996 historie k íž a sv. obrázk v D. Dobrou i Václav Malý Beránek Josef Portál Praha 2002 rozhovory Povedala áno Bernallová Misty Redemptor Bratislava 2001 životní sv dectví Ku áci - Jak skon it s návykem Besser-Siegmund Cora EMPATIE Praha 1998 terapie Lodníkova dcera z ezna Blattenberger Maria Alicia Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 životopis eholnice Poutní místa v echách Bohá Zden k Debora Praha 1995 pr vodce Slovenský ústav sv. Cyrila a Lurd - maják atómového veku Bohuslav Metoda 1984 ím mariánské poutní místo Páter Pius, muž bolesti a lásky Bohuslav Otec SDB Matice cyrilometod jská Olomouc 1992 životopis sv tce, 2x B h mezi námi Boros Ladislav Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 úvahy (Ježíš lidskýma o ima) Don Bosco Bosco Teresio Portál Praha 1993 životopis svatého, 2x Ano životu Bosmans Phil Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 poezie Kv ty št stí zasa sám Bosmans Phil Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 poezie Mám t rád Bosmans Phil Ave Olomouc 1992 poezie Nezapome na radost Bosmans Phil Ave Olomouc 1992 poezie Prožít rok s láskou Bosmans Phil Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2001 poezie Dimenze lásky Boulad Henri Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 promluvy k v ícím Ježíš v dnešní dob Boulad Henri Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 p íb hy

3 Pod šapitó Brahová Marie Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1992 p íb hy pro d ti z cirkus. Prost. Krása Karmelu Brandsma Titus O. Carm. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1992 spiritualita Apokalypsa O Brien Michael D. Triality Ronov nad Doubravou 1998 román Moje levá noha Brown Christy Zvon Praha 1993 životní sv dectví Láska je vynalézavá Bubeník Old ich Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 krátké p íb hy Matka naší víry Bugel Walerian P. Haví ov 1994 mariánská úcta Škola modlitby Bugel Walerian P. Haví ov 1994 o modlitb Živá Bible Bullmann Damasus, OFM prožité Písmo svaté Dar rozlišování duch Buob Hans Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 duchovní vedení

4 Š astné manželství Caffarel Henri LÍPA, A. J. Rychlík Vizovice 1991 o manželství Otec promlouvá ke svým d tem Caillot A. Matice cyrilometod jská Olomouc 1997 sv dectví Odpušt ní, pramen života Caldélari Henri Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 o zpov di Hledám svou cestu Campbell Ross dr. NÁVRAT Praha 2004 výchova dospívajících Pot ebuji tvou lásku Campbell Ross dr. NÁVRAT Praha 1992 výchova d tí Pastora ní st ed. p i arcibisk. Duch svatý - duše evangelizace Cantalamessa Raniero pražském 1992 Praha p ednáška, 2x Eucharistie - naše posv cení Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2004 o eucharistii, 2x Chudoba Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 zamyšlení Maria, zrcadlo církve Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 o P. Marii My kážeme Krista uk ižovaného Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 kázání Panenství Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 kázání Poslušnost Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 zamyšlení, 2x Život pod vládou Kristovou Cantalamessa Raniero Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 zamyšlení Dopisy z poušt Carretto Carlo Cesta Brno 1994 zamyšlení Otec Pio, p ítel Boží - dobrodinec lidí Cataneo Pasquale Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1993 životopis svatých Bu te v rní Coppa Giovanni Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 homílie D v rn s Ježíšem Courtois G. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2002 spiritualita Požehnání Craigová Mary Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 životní sv dectví Žena neboli kn žství srdce Croissant Jo Paulínky Praha 2005 formace osobnosti Dopisy velkých osobností h íšník m, 3. díl Cumming J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2002 dopisy Sou asná spiritualita Cuskelly E. J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 psychologie

5 Dobrý za átek erník Bohumil 2x D v ra v pomoc boží erník Bohumil Hlas boží i hlas ábla erník Bohumil Jak se žilo pod horou Matky Boží erník Bohumil Jediný v echách erník Bohumil Jind ich Soukal - básník Vyso iny erník Bohumil Lidé, m jte se rádi erník Bohumil 2x Píšeme rok 2000 erník Bohumil Pozor na satana erník Bohumil Pravda Pán zvít zí erník Bohumil 2x Radujte se! erník Bohumil 2x Rudé temno nad Vyso inou erník Bohumil Sedmnáctiletí vojá ci z hor erník Bohumil 2x Slunce v duši erník Bohumil Soukromá zjevení erník Bohumil 2x Sv domí idi i každého z nás erník Bohumil Ta naše krásná zem erník Bohumil Všechni co máš, dej mn erník Bohumil Z chalup i statk erník Bohumil Zápisník Boží erník Bohumil Zóny klidu a dobré pohody erník Bohumil 2x Z sta Matkou lidu svému erník Bohumil 2x Rosa mystica - r žencová tajemství erný Jan 1913 r žencová rozjímání

6 Jeruzalém v d jinách spásy Dahler Etienne Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 úvahy o Jeruzalému Otec a magister de Dalmases Candido K es anská akademie ím 1991 životopis Ignáce z Loyoly Cestou do Betléma Deml Jakub JOTA & ARCA JIMFA Brno 1990 poezie Zapomenuté sv tlo Deml Jakub JOTA & ARCA JIMFA Brno 1991 poezie Sv tec z Assisi Dilong Rudolf OFM ád Praha 1992 životpis sv. Františka z Assisi Listy Nikodémovy Dobraczynski Jan Vyšehrad Praha 1989 beletrie Stín Otce Dobraczy ski Jan Paulínky Praha 2001 román o Josefu z Nazareta P íprava na dospívání Dobson James K es anských sbor Ostrava 1991 promluvy Život a poslání k es an v církvi a sv t dok. Plenárního sn mu katol. církve R Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í Fatima a Panna Maria na konci druhého tisíciletí Dokládal Pavel P. TRINITAS Svitavy 1992 mariánská zjevení O podstat kn žské služby Dolista Josef Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 teologie kn žství Sv. Dominik - otec kazatelského ádu dominikání životopis sv. Dominika Hle, všechno tvo ím nové Donghi Antonio Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 pastorace pokání a obrácení Jihlavská mozaika Doubrava Josef Arca JiMfa T ebí 1993 zamyšlení Mozaika hledání Doubrava Josef Arca JiMfa T ebí 1996 zamyšlení Mozaika lásky Doubrava Josef Cesta Brno 2000 citáty/zamyšlení Mozaika moudrosti Doubrava Josef Cesta Brno 2002 citáty/zamyšlení Roženská mozaika Doubrava Josef Arca JiMfa T ebí 1992 myšlenky Židenická mozaika Doubrava Josef Arca JiMfa Jihlava 1992 myšlenky Žít znamená milovat Dreyfus Paul Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 životopis eholnice P íb hy o Pánu Ježíši Dudley-Smith Timothy Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 p íb hy pro d ti Škola vnit ní modlitby Duka Dominik PETROV Brno 1991 spiritualita Sv tlo ve tmách Durych Jaroslav Vyšehrad Praha 1991 životopis sv. Zdislavy Hnátnice Dušek Radim Oftis Ústí nad Orlicí 1998 historie Lanšperk Dušek Radim Oftis Ústí nad Orlicí 1994 historie Lanšperská kaple Nanebevzetí Panny Marie Dušek Radim 1998 Oftis Ústí nad Orlicí historie Osudy politických v z Dušek Radim, Macková Marie Státní okresní archív, Konfederace politických v z Ústí nad Orlicí 1996 historie

7 tvrtý z mudrc van Dyke Henry Zvon Praha 1995 beletrie Dyrek Krzysztof, Kozuch Kn žské a eholní povolání Mieczyslaw 1995 Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í duchovní formace Blázen a jiné paraboly Džibrán Chalíl Džibrán Dar Ibn Rushd Praha 1994 p íb hy

8 Krok vp ed Eareckson Joni Creativepress Bratislava 1991 životní sv dectví eské gotické um ní Ehm Josef TK Praha 1977 um ní, historie Cíl a Cesta Ehrenwirth Franz Verlag KG K es anská akademie ím 1969 Jak vidím sv t Einstein Albert NLN Praha 1993 Krédo Evely Louis Grantis Ústí nad Orlicí 1997 zamyšlení nad modlitbou Kreda

9 Klára a Karolína Farmerová Penelope Vyšehrad Praha 1997 beletrie Katecheta vypravuje Fattinger Josef Olomouc 1935 katecheze Ideály sv. Františka Serafínského Felder Hilarius kapucíni Praha 1948 úvahy Sny za ínají žít Feldmann Christian Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 p íb hy o sv tcích Modlitba blahoslavené Alžb ty od Nejsv t jší Trojice 1994 Ferley Philippe Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í spiritualita Karmelu Další p íb hy pro pot chu duše Ferrero Bruno Portál Praha 1997 krátké p íb hy P íb hy pro pot chu duše Ferrero Bruno Portál Praha 1996 krátké p íb hy Za p t hodin uvidím Ježíše Fesch Jacques Zvon Praha 1998 deník odsouzence Zpráva o akci B Fiala Jan Vyšehrad Praha 1994 historie Jen tebe Fietzová Klára, Kolá ek Josef COR JESU eský T šín 1992 deník eholní sestry Dobrodružství t etího v ku Fišer Zden k Cyril Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 tení pro seniory Sol zem Florenskij Pavel Nové mesto Bratislava 1996 životopis eholníka Moudrost v Starém zákon Flossmann Karel eská katolická Charita Praha 1989 biblistika Nová ek Bubá ek píše deník Foglar Jaroslav ŠEBEK & POSPÍŠIL Mladá Boleslav 1990 beletrie lov k a zasv cení Fontana Umberto Portál Praha 1988 salesiánská spiritualita y z pekla Forest Jim Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2007 úvahy pokušitele Vít zství v život Foster David Luxpress Praha 1990 životní p íb h sportovce A p esto íci životu ano Frankl Viktor E. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 Psycholog prožívá koncentra ní tábor Malé církevní d jiny Franzen August Zvon Praha 1992 historie Portrét Jana Pavla II. Frossard André Zvon Praha 1998 o papeži Janu Pavlu II. Boží láska žije Fuchs Adolf Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 zamyšlení Albert Schweitzer - zastánce kritického myšlení Funda A. Vyšehrad Praha 1989 filosofie Pane B h, tady Anna Fynn Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2000??? Pozvat sou asnou spole nost k životu z víry francouzská biskupská konference Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2003 dopis francouzským katolík m

10 K es anský život Gabriel O. Dobel Lanškroun 1991 katechismus Mé jubileum Gaeta Saverio Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2000 o výro í r (Jan Pavel II.) Milostiplná Galot Jean S. J. Spolok sv. Vojtecha Trnava 1992 úvahy o Pann Marii Ot e, kdo jsi? Galot Jean S. J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1999 Katecheze o Bohu Otci Nový muž pro nový sv t Galvin James J. Knihovna Setkání eské Bud jovice 1994 životopis J. H. Newmana Životopis Terezie z Lisieux Gaucher Guy Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 životopis sv tice Spiritualita Karmelu Georges O. Zvon Praha 1991 spiritualita O d tech a výchov Gilbert Guy Portál Praha 2009 pedagogika Božské dobrodružstvo Giordani Igino Nové m sto Bratislava 1995 zamyšlení Marie Dominika Mazzarellová Giudiciová Maria Pia Portál Praha 1994 životopis sv tice Mariánské kn žské exercicie Gobbi Don Stefan 1991 exercicie Kn žím, p emilým syn m PM Gobi Stefano Matice cyrilometod jská Olomouc 1996 poselství Panny Marie Matka Boží na Východ a na Západ Gori eva Ta ána Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1992 p ednášky autorky Ano ke k íži Gotz Anton Matice cyrilometod jská Olomouc 1996 úvahy o utrpení Atanáš a dnešní církev Graber Rudolf dr. Matice cyrilometod jská Olomouc 1998 zamyšlení Út cha v utrpení Graf Richard C.S.Sp. Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 zamyšlení Moc a sláva Greene Graham Vyšehrad Praha 1990 beletrie Sv t z k íže Kristova Greve de Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 úvahy O pravé mariánské úct Grignion Ludvík Maria z Montfortu Matice cyrilometod jská Olomouc 1997 mariánská úcta O pravé oddanosti k Pann Marii Grignion Ludvík Maria z Montfortu Matice cyrilometod jská Olomouc 1992 mariánská úcta Bu dobrý sám k sob Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 úvahy Exercicie pro všední den Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1998 úvahy Mariánské svátky Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2006 Modli se a pracuj Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 úvahy Modlitba jako setkání Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 úvahy o modlitb Poselství sh ry Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í and lských inspirací pro všední den V p li cesty Grün Anselm Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2001 úvahy o st edním v ku Boží dobrodruh Grunclová Kate ina Sdružení sv. Jana Neumanna eské Bud jovice 1997 p íb hy K ížová Cesta našeho Pána a Spasitele Guardini Romano K es anská akademie ím 1970 pobožnost k ížové cesty O posvátných znameních Guardini Romano Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1992 spiritualita Odp rce Guardini Romano Matice cyrilometod jská Olomouc 1992 o áblovi, pokušení

11 Ml ení o podstatném Guitton Jean PETROV Brno 1992 filosofie Portrét Marty Robinové Guitton Jean Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 životopis omilostn né duše B h a v da k metarealismu Guitton Jean, Bogdanov Griška Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1992 filosofie Obnovte se v Duchu Gyr Meinrad Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 zamyšlení Nebe nad mo ály ím 1986 o sv. Marii Gorreti, ve slovenštin, 2x

12 Ostatní d ti sm jí všechno Haasová Irmgard Portál Praha 1991 výchova d tí od 3 do 11 let Na besed Hackenschmied Václav Zden k Oftis Ústí nad Orlicí 1995 báchorky, báje a pov sti z kraje UO a LAN Školák Kája Ma ík I.-III. Háj Felix TJ Bohemians Praha 1990 beletrie Co je Jeruzalémská bible Halas František X. PETROV Brno 1992 o jeruzalémské bibli O p ítomnou církev a spole nost Halík Tomáš K es anská akademie Praha 1992 úvahy Po stopách Boha Otce Hawesová Mary Biblická jednota Praha 1998 Po stopách Ježíše Hawesová Mary Biblická jednota Praha 1997 pr vodce Biblí pro d ti vznik a vývoj nejznám jší mariánské 2003 Ave Maria Heck Erich Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í modlitby, 2x tení z Písma svatého Hej l Jan Brno 1939 Žít ve tvém sv tle Henkes Vinzenz Schönstatt-Patres Praha 1999 meditace Tak lé í B h Hertzka Dr. Gottfried 1992 medicína (dle sv. Hildegardy) Minut nka Hlouch Josef Stráž Vimperk 1971 úvahy na každý den roku, 2x Apoštolský poutník Hobizal František Viener Vimperk 1992 reportáž o cest Pavla VI. do Svaté zem Faustovské srdce K. Hoegera Hoegerová, Justl Mladá fronta Praha 1994 vzpomínka na herce K. Hoegera Rozsvítil jsem lampu Hofmanová Antonie Lucija o frant. kn zi Janu Bártovi Putování praotc Hochmann František eská katolická Charita Praha 1986 biblistika 1000 tomu let Holková Marie K es anská akademie ím 1973 román o sv. Václavu ao, Niku Holková Marie KA ím 1970 román ze života sv. Dominika Savia román ze života Antonína Cyrila Stojana, 1991 Kdyby lásky nem l Holková Marie Cesta Brno 2x Vypráv ní o velké služebnici Boží V Matka Vojt cha Holková Marie Cesta Brno Hasmandové Novéna ke svaté Anežce eské Holková Marie eská katolická Charita Praha 1989 modlitby Tvá plná sv tla Holková Marie Zvon Praha 1992 román o svatém Františku Saleském, 2x Hovory na nemocni ním l žku Holota Vladimír Benedikt OFM Zvon Praha 1994 rozhovory Žiji ve ví e v Syna Božího Honek Alois eská katolická Charita Praha 1984 teologie Klí ke Starému zákonu Hrbata Josef Cesta Brno 1993 biblistika Strmou stezkou Hrdli ka Josef Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 rozjímání p i cestách p írodou D jiny katolické církve pro SŠ Hronek J. Praha 1933 u ebnice pro SŠ Ho ící ohe Hünermann Vilém K es anská akademie ím 1968 životopis papeže Pia X. Otec vyhošt ných Hünermann Vilém COR JESU eský T šín 1993 román o P. Damiánu de Veusterovi, 2x

13 Píse v plamenech Hünermann Wilhelm Zvon Praha 1993 p íb h ugandských mu edník Ne César ale Ježíš! Husek Jožka LÍPA Vizovice 2001 úvahy

14 Oživené d dictví Charouz Jind ich Zden k O. Praem. Kanonie premonstrát Želiv 1995 Premonstrátský Želiv v era a dnes Cantenburské povídky Chaucer Geoffrey, Farjeonová Eleanor ALBATROS Praha 1976 beletrie Vzory k es anského života Chlumský Jan Arca JiMfa T ebí 1991 kalendá svatých

15 Církevní památky královehrad. diecéze Imrich Pavel BNB Velké Po í í 1994 pr vodce Bd te a modlete se Ivan i Tomislav Matice cyrilometod jská Olomouc 1995 úvahy Z sta te ve mn a já ve vás Ivan i Tomislav Rožnov pod Radhošt m 1991 duchovní obnova

16 Páter Petr Jacob Marcel Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 životopis kn ze U itel víry II. Jan od K íže Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 karmelit. Spiritualita U itel víry III. Jan od K íže Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 karmelit. Spiritualita encyklika ke 100.výro í encykliky Rerum 1991 Centesimus annus Jan Pavel II. Zvon Praha novarum Dar a tajemství Jan Pavel II. Nové m sto Praha 1996 k 50.výro í papežova kn žství Kristus vás miluje Jan Pavel II. Paulínky Praha 2001 Jan Pavel II. mládeži K ížová Cesta v Kolosseu Jan Pavel II. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 k ížová Cesta JP II: P ekro it práh nad je Jan Pavel II. Tok Praha 1995 rozhovory s Janem Pavlem II. Slovo na každy den Jan Pavel II. FIBOX T ebí 1993 úvahy na každý den Vsta te, poj me! Jan Pavel II. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2004 pam ti papeže J.P. II. O ví e trochu jinak Jandourek Jan P. Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 úvahy Plná slunce Janský Josef LÍPA Vizovice 1994 úvahy o Pann Marii Desatero Janšta Josef Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 p íb hy, katecheze Hledání lásky Janšta Josef Matice cyrilometod jská Olomouc 1991 p íb hy, katecheze Odm na lásky Janšta Josef Matice cyrilometod jská Olomouc 1991 p íb hy, katecheze Svatí kací i Jarošová Jindra Radioservis, a. s. Praha 2000 beletrie (o sv. Cyrilu a Metod ji) Na pouti Javo ická Vlasta KOLO A DRAK Brno 1992 beletrie Malé d jiny koncil Jedin Hubert eská katolická Charita Praha 1990 historie Protože navždy trvá dlouho Jeroným O. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 o eholním život U nás jediné Jist Adam ROH Praha 1988 Písn království Johr Pavel K es anská akademie Praha 1988 meditace nad žalmy Mami, jak p ijde dít na sv t? Joyeux Henri Portál Praha 1994 sexuální výchova d tí P ichází puberta Joyeux Henri Portál Praha 1994 výchova d tí Nové M sto nad Metují Juránek Jan, Braný Karel Odeon Praha 1976 pr vodce

17 Z celého srdce K. A. Krom íž 1991 vzpomínky na O. Šuránka Kukátka K. A. Krom íž 1991 vzpomínky na O. Šuránka Vzpomíbky na P. Šuránka K. A. Krom íž 1991 vzpomínky na O. Šuránka Já bývalý toxikoman K. Petr EMPATIE Praha 1996 životní sv dectví Katastrofa na objednávku Kadiev B. B. Praha 2002 historie (rusko- e esnká válka) P ehled eských církevních d jin I. Kadlec Jaroslav Zvon Praha 1991 historie, 2x P ehled eských církevních d jin II. Kadlec Jaroslav Zvon Praha 1991 historie, 2x Svatý Prokop Kadlec Jaroslav Sdružení sv. Jana Neumanna eské Bud jovice 1995 historie Bohemia Sancta Kadlec Jaroslav prof. eská katolická Charita Praha 1989 životopisy eských sv tc Ned lní misálek Ka a Ji í, Schrötterová Pavla Portál Praha 1993 misálek pro d ti O ví e Kasper Walter Cesta Brno 1990 katecheze Uvedení do víry Kasper Walter K es anská akademie ím 1987 katecheze Deset vyznání Kašpárková Marcela Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 rozhovory z 10 osobnostmi (herci) Malý kompas víry Kašpar Max Matice cyrilometod jská Olomouc 1995 úvahy Emanuel Kleindienst Eugen Matice cyrilometod jská Olomouc 1995 meditace 7 dní p ed vánocemi Sestra Faustyna, apoštolka Božího 1992 milosrd. Klisz Miloslav Matice cyrilometod jská Olomouc o sest e Faustyn Kowalské Promluvy k v ícím i nev ícím Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1990 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 2. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 20. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 21. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 22. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 23. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze Promluvy k v ícím i nev ícím 24. díl Knittl J. P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 katecheze úvahy nad výsledky ankety pro 1991 Budoucnost víry v eskoslovensku Knittl Jaroslav P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují st edoškoláky K ížové cesty Knittl Jaroslav P. Signum unitatis Nové m sto n. Metují 1991 pobožnosti k ížové cesty Reinkarnace Knittl Jaroslav P. Maria - nad je naše Kol J Mluví k vám Ani ka Zeíková kol. autor Matice cyrilometod jská Olomouc 1993 dopisy A. Zelíkové

18 slovanský ústav sv. Cyrila a Svedkovia civilizácie lásky kol. autor Metod je ím 1989 životní p íb hy U itelka prostoty kol. autor Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1997 spiritualita sv. Terezie z Lisieux Vzpomínky na E. Steinovou kol. spolusester Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1992 vzpomínky spolusester eská provincie Tovaryšstva 1992 Bratr léka Kolá ek Josef S.J. Ježíšova Hradec Králové o jezuitovi J. Steinhoferovi Moravské exultet Kolá ek Josef S.J. Viener Vimperk 1990 román o Ani ce Zelíkové St íbrný a erný Kolá ek Josef SJ Tovaryšstvo Ježíšovo ím 1994 o P. Ludvíku Crasiovi Kapka krve Kolá ek Josef S.J. PETROV Brno 1991 o Václavu K. Petrovi Martin St eda Kolá ek Josef S.J. K es anská akademie ím 1987 román o Martinu St edovi Eucharistie mysterium fidei kol. autor TRINITAS Svitavy 2002 sborník p ednášek Farnost na p elomu století kol. autor TRINITAS Svitavy 2000 teologická reflexe Identita církve - identifikace s církví kol. autor TRINITAS Svitavy 2002 sborník p ednášek Maria z Nazareta kol. autor TRINITAS Svitavy 2003 sborník p ednášek V da života kol. katolických teolog ád Olomouc 1991 zásady katolické morálky Kamínky kol. pracovník Biskupství královehradecké Hradec Králové Kamínky V. kol. pracovník Biskupství královehradecké Hradec Králové 2005 Kamínky II. kol. pracovník Biskupství královehradecké Hradec Králové Kamínky III. kol. pracovník Biskupství královehradecké Hradec Králové Kamínky IV. kol. pracovník Biskupství královehradecké Hradec Králové 2000 drobná sv dectví o pronásledování k es an v dob komunistické totality drobná sv dectví o pronásledování k es an v dob komunistické totality 2000 drobná sv dectví o pronásledování k es an v dob komunistické totality 2001 drobná sv dectví o pronásledování k es an v dob komunistické totality drobná sv dectví o pronásledování 2002 k es an v dob komunistické totality I pod oblohou je peklo Komínek Milo Moravia Publishing Toronto 1991 vzpomínky vál. letce na komunist. v zení Z sta matkou Kondor Luis, S.V.D. Olomouc 1991 fatimské zjevení kongr. sester sv. Karla Láska smrtí nekon í Boromejského Cor Jesu eský T šín 1992 o Matce Vojt še Hasmandové O eucharistii Korec Ján Chryzostom Sypták Brno 2002 katecheze o eucharistii Beze zbran Kossaková Zofia Vyšehrad Praha 1973 beletrie (o Františku z Assisi)

19 Apoštol národov dvadsiateho storo ia Košiar Ján, Šebastián Labo Dobrá kniha Trnava návšt va Jána Pavla II. na Slovensku Plenární sn m a P. Antonín Šuránek Kotek Alois P. Matice cyrilometod jská Olomouc 2002 Dominik - Zv stování Božího slova Koudelka Vladimír OP SURSUM Tišnov 1992 o život sv. Dominika Dení ek Kowalská Faustyna Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2001 duchovní deník omilostn né eholnice Neztrácejte nad ji Kratochvíl Alois F. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 o život E. Mazenota (zakladatele oblát ) Ilustrovaná bible Krause Josef E., Terrien Samuel Krš anska sadašnjost Záh eb 1982 Plachetnicí kolem sv ta pro pírko tu áka Krautschneider Rudolf Grantis Ústí nad Orlicí Katalog Olomoucké arcidiecéze Krejsa František P. Arcibiskupství olomoucké Olomouc 1986 Pastora ní st edisko p i 1991 Sedm pravidel pro etbu Bible Kremer Jakob arcibiskupství pražském Praha Srdce Ježíšovo Krenn Kurt Matice cyrilometod jská Olomouc 1995 teologie Po stopách Ježíšových Kroll Gerhard Zvon Praha 1995 archeologie, historie Kryštolfský Vladimír Dr. a 1969 Cesta k Bohu spolupracovníci eská katolická Charita Praha katecheze Vážn nemocný mezi námi K ivohlavý Jaro Avicenum Praha 1989 rady nemocným Kniha víry, nad je a lásky K ížková Marie Rút Portál Praha D jiny náboženství Kubalík Josef prof. eská katolická Charita Praha 1994 religionistika Ježíš sv tlo národ Kubalík Josef prof. Praha cestopis 70 let p sobení salesián v echách a na Morav V le Boží - zbožná fráze? Kubí ek Ladislav Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2004 životní vzpomínky autora Pane, nau nás modlit se Kuhlmanová Kathryn DYNAMIS Praha 1907 úvahy nad modlitbou Ot enáš Pr let ve stínu radaru Kucha Leo P. SSS PETROV Brno 1990 vzpomínky na dv tajná kn žská sv cení Žízníš-li, p ij a napij se! Kukuczka Ervín, Steklík Jan Lou 1996 promluvy Pastý a kormidelník Kumpf Alfred Lidová demokracie Praha 1968 životopis papeže Jana XXIII., 2x Základní k es anská poradna Kuneš Pavel SCRIPTUM Praha 1994 katecheze

20 Odvaha k ví e Lacourt Jaques Portál Praha 1992 katecheze o Ježíši Kristu Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky Ladame Jean Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1996 úcta k Božskému Srdci Pán Klauzura vstup zakázán Lakotta Consilie Maria Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 beletrie Úvod do Starého zákona Läpple Alfred eská katolická Charita Praha 1972 biblistika Planeta rozumu Lapt v Ivan Práce Praha 1974 vztahy lov k vs. p íroda K ížová Cesta Lazecký František ÁD Praha 1991 pobožnost k ížové cesty Duchovní jednání Lehmann Karl Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1993 o služb kn ze Cesta do Damašku Lepp Ignace Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 vzpomínky autora (obráceného komunisty) Psychoanalýza lásky Lepp Ignace Signum unitatis Nové M sto nad Metují 1991 psychologie Slova jako zlaté listí Leven Christian Vyšehrad Praha 2000 citáty P ípitek zkušeného ábla Lewis C. S. Návrat dom Praha 2000 pokra ování knihy Rady zkušeného ábla Duchovní cvi ení se sv. Terezií z Lisieux Liagre Karmelitánské nakladatelství 2000 Kostelní Vyd í duchovní vedení životopis zaklad. institutu Beatae Mariae 1993 Velepíse života Marie Wardové Linhartová M. Benedikta Viener Vimperk virginis Musím jít dál Lízna František S.J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2006 o p ší pouti do Santiaga de Compostela Pou za sv. Kate inou Sienskou Lízna František S.J. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2010 p ší pou autora Roucho Lloyd C. Douglas Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2003 historický román Ježíš nazývaný Kristus Loew Jakub K es anská akademie ím 1975 pojednání o J. Kristu (p edobrazy) Jak porozum t Písmu sv. Lohfink Norbert K es anská akademie ím 1968 biblistika P. Otto Canicius Farrenkopf S. J. Löwenstein Felix Cesta Brno 1990 životopis jezuity Katolicismus Lubac de Henri Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1995 úvahy o katol. ví e Dobrodružství jednoty Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1992 spiritualita fokolarín Hierarchie Lubichová Chiara Nové m sto Praha 1995 spiritualita fokolarín Ideál jednoty Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1992 Za iatky a spiritualita hnutia Focolare Jednota a Ježíš opušt ný Lubichová Chiara Nové m sto Praha 1995 spiritualita fokolarín Ke strati znamená získa Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1992 spiritualita fokolarín Meditace Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1991 spiritualita fokolarín Myšlienky Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1994 spiritualita fokolarín Nová evangelizace Lubichová Chiara 2001 spiritualita fokolarín

21 O rodin Lubichová Chiara Nové mesto Bratislava 1991 spiritualita fokolarín Slovo prom ované v život Lubichová Chiara Nové m sto Praha 1993 spiritualita fokolarín Slovo života Lubichová Chiara Nové m sto Praha 1995 spiritualita fokolarín Vánoce Lubichová Chiara Nové m sto Praha 1998 spiritualita fokolarín Spolok sv. Vojtecha + Nové Láska je jako svetlo Lubrano Pasquale m sto 1992 Trnava životní p íb h Uslyšet duši Ludíková V ra CHRONOS Praha 1998 poezie Byl jsem nablízku Lukeš František ZÁMEK Pod brady 1998 humorné vzpomínky autora Celý život jsem se u il, a p ece jsem propadl Lukeš František ZÁMEK 1994 Pod brady humorné vzpomínky autora Mám tolik práce, že si jdu rad ji lehnout Lukeš František ZÁMEK 1997 Pod brady humorné vzpomínky autora Takový podraz od Pána Boha jsem ne ekal Lukeš František ZÁMEK 1999 Pod brady humorné vzpomínky autora Tajemství eucharistie Lustiger Jean-Marie Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 2002 katecheze o mši svaté, 2x Francouština pro samouky Lyer Stanislav dr. SPN Praha 1970 pedagogika

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Knihy. Ctihodná služebnice Boží Alžběta Canori Mora. ST047 RE-ST Čiňme pokání Bureš, Karel ST038 RE-ST Déšť růží - - -

Knihy. Ctihodná služebnice Boží Alžběta Canori Mora. ST047 RE-ST Čiňme pokání Bureš, Karel ST038 RE-ST Déšť růží - - - Stránka 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Stará literatura (132) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor ST097 RE-ST Amise a Amila Zeyer, Julius ST013 RE-ST Anděl strážný I. - - - ST144 RE-ST Anežka - - - ST007

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou BERAN, Pavel et.al. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl II., H-O. Praha: Libri, 2002, s. 145. BEROUNSKÝ, Jindřich. 107 let tramvají a městské

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA 1.1. 2012 NEDĚLE 9:00 2.1. PONDĚLÍ Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Za rodinu Jurných, Janíčkovu a Kubíčkovu Za Stanislava a Věru Večerovy a celou rodinu Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2016 (Stav k 25.4.2016) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (121)

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (121) Stránka 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Poezie (121) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PO064 Básně Slowacký, Jul. PO051 Básně Terezie z Lisieux, svatá PO075 Básně Sládek, Josef Václav PO106 Básně Březina,

Více

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Pořadové číslo Příjmení a jméno (čj.) Adresa 1 Golub Vologymyr Jamné nad Orlicí 214 2 534/06/OÚRU 3 Kulihová Věra Kunvald

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ dle rozdělovníku Váš dopis ze dne čislo jednaci vyřizuje I telefon 05.12.2014 MMJ/OZP/9998/2014-3 Ing. Samešová/706 11.02.2015 24669/2015/MMJ oprávněná

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim Hodnocený FK MSMO 2014/2015 - Hodnotící Fotoklub 1. Čichoň Tomáš Hříbě 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 5 21 179 2. Celuch Jaroslav Kubánské intermeco 6 8 5 5 3 5 5 7 4 7 7 62 5 3. Havlíček František Po výstavě 5 3

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA

TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA TJ BOHEMIANS PRAHA ODDÍL PLAVÁNÍ ODDÍLOVÁ STATISTIKA 0 0.0.0-0..0 0 0 0 0 0 Volný zp sob HAVRÁNEK Tomáš MEDO Martin NOVÁK Petr DRAGÚ Marián 0 CAGA Št pán KU ERA Petr 0 KOZUBEK Mat j NAMYSLOV Ji í ILLNAR

Více

Knihy. Ale zbav nás od zlého Praktický přístup k vysvobození. PN464 Apokalyptický deník Neuwirth, Vladimír

Knihy. Ale zbav nás od zlého Praktický přístup k vysvobození. PN464 Apokalyptický deník Neuwirth, Vladimír Stránka 1 z 28 Knihy Seznam knih žánru Populárně naučná literatura (809) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PN787 15 dní s Hedvikou Slezskou Kohut, Vojtěch OCD PN588 15 dní s Janem od Kříže Tonnelier,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Historický střed obce s kostelem sv. Gotharda, barokní kostnicí a dalšími nemovitými kulturními památkami

Historický střed obce s kostelem sv. Gotharda, barokní kostnicí a dalšími nemovitými kulturními památkami Historický střed obce s kostelem sv. Gotharda, barokní kostnicí a dalšími nemovitými kulturními památkami Za vlády českého knížete Soběslava I. nechali mniši benediktini z konventu v Opatovicích v rámci

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139)

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139) Stránka č. 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Poezie (139) Novinka!!! -Kniha vložena před méně než 365 dny (po 06.04.2015). Poslední aktualizace: 09.03.2016 Číslo Název Autor Rok PO064 Básně Slowacký, Jul.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Morava - Přerov 23.5.2009

Morava - Přerov 23.5.2009 Morava - Přerov 23.5.2009 POŘADÍ DRUŽSTVO Plné Dor Celkem Chyby 1 Wydlack Valmez 715 364 1079 15 2 CAMO Ptáček Luhač 736 301 1037 14 3 WMS Blansko 692 340 1032 17 4 RESTA DAKON Lověšice 731 297 1028 14

Více

Bakalářské zkoušky září 2015. Pondělí 7. 9. 2015

Bakalářské zkoušky září 2015. Pondělí 7. 9. 2015 Pondělí 7. 9. 2015 Pedagogika a speciální pedagog. Psychologie Filozofie a teologie Klvačová, Kranát, Fischer, Čihánková, Landová, Hošek, Vorlová, Poláčková Ortová, Kuchař P. Dočkal, Třísková Heryán, Martinek

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

ZK číslo jméno autora místo název díla body 211 Natálie Škarvanová Ostrov pes 88 44 Laura Schollaert M.B. ZÚ předškoláci indián 32 84 Hudencová Anna

ZK číslo jméno autora místo název díla body 211 Natálie Škarvanová Ostrov pes 88 44 Laura Schollaert M.B. ZÚ předškoláci indián 32 84 Hudencová Anna A 155 Filip Anýž Slaný zmrzlina 57 206 Oliver Matoušek+m ostrov lichožrout 56 27 Filip Adášek M.B. ZÚ Tvořílek tygr 33 113 Debora Daňová Řisuty labutě 23 28 Anežka Kratochvílová M.B. ZÚ Tvořílek zebra

Více

Laureáti Poděbradských dnů poezie

Laureáti Poděbradských dnů poezie Laureáti Poděbradských dnů poezie 1990 I. kategorie (do 20 let a konzervatoristé): 1. cena: Helena Chalupová E. Cardenal: Modlitba za Marylin Monroe, Gymnázium umperk II. kategorie (do 25 let a posluchači

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

závod č. 98 Letní slalom v Českém Vrbném MČR veteránů a MČR C2ž a C2mix České Vrbné

závod č. 98 Letní slalom v Českém Vrbném MČR veteránů a MČR C2ž a C2mix České Vrbné K1M barva čísel: černá 1 23040 ZVOLÁNEK Jan 1995 U23 2+ SKVS ČB Pouze sobota 2 78006 PRCHLÍK Michal 1981 2 L.Tábor 3 34043 ČERVENKA Ondřej 1996 U23 2 Hubertus 4 187006 NEUGEBAUER Roman 1965 V 2 Stonava

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

Celkové výsledky XIII.ročníku LYŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2015/16

Celkové výsledky XIII.ročníku LYŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY 2015/16 U8 Myšáci - dívky (29 a mladší) Pořadí Jméno Ročník Klub 1 Pantůčková Antonie 21 SKI KLUB JUNIOR BRNO 24 24 3 24 24 24 3 132 18 7 2 Policarová Anna 29 HB SKI Team 15 18 3 3 3 3 24 123 177 7 3 Kremláčková

Více

Rozpis HN na školní rok 2015/2016

Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Třída: PHV A Učitel: R. Hubálková-Bártová Středa: 15:00-15:45, č. 417 Filipová Bára Hejduková Kamilla Ella Hekš Prokop Kafka Vojtěch Komárek Matěj Kuchárová Lucie Lusk

Více

08.00 FK. 10.00 FK Za + rodiče, setru a živ. rodinu 18.00 FK Za + Jana a Jarmilu Klabanovy 07.30 09.00 10.30

08.00 FK. 10.00 FK Za + rodiče, setru a živ. rodinu 18.00 FK Za + Jana a Jarmilu Klabanovy 07.30 09.00 10.30 Farnost: Místek filiální kostely: Lysůvky Sviadnov Hodoňovice Rok: 2015 Po P OŘAD B O H O S L U Ž E B V týdnu od 08. 11. 2015 do 15. 11. 2015 32. DĚLE Udílení svátosti pomazání nemocných při mši sv. v

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Knihy. Seznam knih žánru Výchovná literatura (214)

Knihy. Seznam knih žánru Výchovná literatura (214) Stránka č. 1 z 8 Knihy Seznam knih žánru Výchovná literatura (214) Novinka!!! -Kniha vložena před méně než 365 dny (po 06.04.2015). Poslední aktualizace: 09.03.2016 Číslo Název Autor Rok Schrotterová,

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Milí čtenáři, za pár okamžiků si prohlédnete školní časopis ZŠ Trávníky. Časopis má zcela novou formu a naším cílem je vaše spokojenost při čtení

Milí čtenáři, za pár okamžiků si prohlédnete školní časopis ZŠ Trávníky. Časopis má zcela novou formu a naším cílem je vaše spokojenost při čtení Milí čtenáři, za pár okamžiků si prohlédnete školní časopis ZŠ Trávníky. Časopis má zcela novou formu a naším cílem je vaše spokojenost při čtení článků, nad kterými jsme si pěkně lámali hlavu. Doufáme

Více

PŘEHLED ZNÁMEK A CELIN - ČR 2013 (s obrázky cenin zveřejněnými Českou poštou s.p.)

PŘEHLED ZNÁMEK A CELIN - ČR 2013 (s obrázky cenin zveřejněnými Českou poštou s.p.) PŘEHLED ZNÁMEK A CELIN - ČR 2013 (s obrázky cenin zveřejněnými Českou poštou s.p.) TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY rotační ocelotisk v barvě černé oceli kombinovaný hlubotiskem v barvách žluté, růžové, světle

Více

NABÍDKA MAJETKU NAVRŽENÉHO K LIKVIDACI

NABÍDKA MAJETKU NAVRŽENÉHO K LIKVIDACI Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc Pöttingova 2, 771 00 Olomouc NABÍDKA MAJETKU NAVRŽENÉHO K LIKVIDACI

Více

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Těšíme se na vás! Lektorský tým Moravské galerie Autorky edukačních programů: Martina Kopecká, Markéta Skotáková, Silvie Šeborová,

Více

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013)

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) 60 m - Žáci (Běh) Běh 1 () Vítr: -1.8 m/s 1 Luboš Kemr 980907 3. ZŠ Most 08.35 462 2 Jiří Angermayer 96 7. ZŠ Most 08.44 439 3 Daniel Kořán

Více

Zlínský krajský přebor 22.kolo

Zlínský krajský přebor 22.kolo Zlínský krajský přebor 22.kolo Je dobojováno! Gratuluji Vsetínu A k návratu do Jihomoravské divize,bojkovicím k pěknému druhému místu a velká škoda bylo zaváhání Zlína A v Luhačovicích ve 20.kole,jinak

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů DĚJEPIS Gymnázium PORG Libeň Dějepis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Kořeny evropské kultury vyučovaný v primě. I. Cíle výuky Naši studenti

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha.

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha. PŘEHLED POROTCŮ Amblerová Kamila / č.a. 03 581 Andrejsová Michaela/ č. a. 03 823 Aulík Jan/ č.a. 01 492 Axmannova Vladimíra/ č.a. 00 475 Babinský Jan/ č.a. 01 091 Balda Vladimír/ č.a. 03 702 Bambuchová

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010. čísl. 11/02/10-48/02/10

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010. čísl. 11/02/10-48/02/10 MĚSTO FULNEK Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010 čísl. 11/02/10-48/02/10 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 12 prosinec 2015 ADVENT Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku, když jste věděli, že váš milý už brzy

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

FOTOGRAFIE VÝSLEDKY AUKCE

FOTOGRAFIE VÝSLEDKY AUKCE VÝSLEDKY AUKCE CELKEM prodejnost: 53 % celkem: 974 300 Kč FOTOGRAFIE 601 Jaroslav Krupka: Z Prahy Vydraženo za 4 000 Kč 602 Jaroslav Krupka: Zima v lese Vydraženo za 7 000 Kč 603 Jaroslav Krupka: U lesa

Více

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Jesenické nebe podzimní

Jesenické nebe podzimní 3. esoterický festival Jesenické nebe podzimní 26. až 27. 9. 2013 Téma: Songaré souznění a porozumění Program festivalu Sobota 26. 10. 2013 Velká třída 9,00 10, 00 Iva Radulayová Jak přijmout svou temnou

Více

Výsledková listina 46. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 46. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 46. ročníku FO kategorie A - jihočeský region Jméno Ročník Škola 1.ú 2.ú 3.ú 4.ú Celkem 1. Vladimír Čunát 4. A G Jírovcova 8 ČB 10 5 2 0 17 ÚSPĚŠNÝ 2. Karel Vácha oktáva G Český Krumlov

Více

Platební symboly žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015

Platební symboly žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015 Platební y žáků pro bezhotovostní platbu záloh na školné pro školní rok 2014/2015 Číslo účtu: 2300277465/2010 Příjmení Adámková Aneta 50 2997 sbor Ptáková Babáková Anežka 38 2750 klavír Czajkowská Bačák

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Moderní člověk a náboženství

Moderní člověk a náboženství MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Kabinet pro studium díla TGM při katedře filozofie FF MU v Brně Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně si

Více

Zpráva o trhu audioknih a mluveného slova v roce 2015 v České republice

Zpráva o trhu audioknih a mluveného slova v roce 2015 v České republice Zpráva o trhu audioknih a mluveného slova v roce 2015 v České republice Vypracoval Jakub Horák, výkonný ředitel AVA jakub.horak@asociaceaudioknih.cz Zpráva o trhu audioknih a mluveného slova v roce 2015

Více

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI Autor: David Fiala, *1968 řezbář, ajurvedský masér a terapeut, Litoměřice David Fiala začal vyřezávat až ve 28 letech, opustil stabilní příjem v zaměstnání a rozhodl se posunout dál. Své sochy zásadně

Více

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014 ní listina: ANO 2011 1 Krejčí Petr 47 ANO 2011 BEZPP podnikatel Konice 2 Švec Ondřej 34 ANO 2011 BEZPP podnikatel Konice 3 Dostál Josef 34 ANO 2011 BEZPP obchodní ředitel Konice 4 Coufal Jan Mgr. 54 ANO

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s.

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. LUDMILA VAŇKOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ Knihy Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. Cval rytířských koní. Orel a lev. [1. díl románové ságy.] 1. vyd. Praha :

Více

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Chlapečci mladší (r.n. 2011 a mladší) 1. 13 Mařík Jonáš 2011 Petříkov 23,7 2. 186 Martinovský Tobiáš 2011 Atletika Český

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 39420/2014 Sp. zn.: S-JMK 138977/2013 OÚPSŘ Vyřizuje:

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2013 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 06.02.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/8928/2012/Prok Prokop Josef Telefon: 487 881 125 Počet

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více